DE GROENE CAMPUS. Helmond. Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond T F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GROENE CAMPUS. Helmond. Scheepsboulevard 1 Postbus 120 5700 AC Helmond T 0492 52 39 83 F 0492 52 47 05 info@degroenecampus.nl www.degroenecampus."

Transcriptie

1 DE GROENE CAMPUS Helmond Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond T F SCHOOLGIDS versie

2 Inhoudsopgave Welkom pag. 5 Voorwoord pag De Groene Campus Helmond pag Opleidingen pag Contactgegevens De Groene Campus pag Medewerkers pag Communicatie pag Missie en uitgangspunten pag Helicon Opleidingen pag Algemeen pag Contactgegevens algemeen pag Medezeggenschap binnen Helicon Opleidingen pag Onderwijs pag Toelating en plaatsing pag Leren op De Groene Campus pag Portfolio pag Voortgang pag Opleidingsgids pag Lestijden pag Introductiedagen pag Beroepspraktijkvorming pag Buitenschoolse activiteiten pag Internationalisering pag Kwaliteitszorg pag Onderwijstijd pag Begeleiding pag Verantwoordelijkheid student en ouders/verzorgers pag Mentor pag BPV-begeleiding pag Testen van studenten pag Intern zorg team (IZT) pag Zorgadviesteam (ZAT) pag Schoolmaatschappelijk werk pag De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) pag Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld pag Studenten met specifieke onderwijsbehoeften pag Studenten met een leerlinggebonden budget pag Ouderbetrokkenheid Pag Verwijsindex pag Sociale veiligheid en pesten pag Belangrijke data pag Lijst met belangrijke data pag Eerste schoolweek pag Rapporten pag Ouderavonden en 10 minuten gesprekken pag Schooljaar verdeeld in 4 perioden pag Vakanties pag. 31 Schoolgids De Groene Campus

3 6. Afspraken en regels pag Deelnemersstatuut pag Huisregels van de school pag Internetprotocol pag Plagiaat pag Ongepast gedrag pag Regeling te komen pag Regeling inhalen/herkansen mbo pag verlof-, verzuim- en ziekmelding pag Aanwezigheidsregistratie pag Leer- en kwalificatieplicht, melding afwezigheid/uitschrijving pag Verplichte documenten en gegevens pag Onderwijs-, praktijk- en stageovereenkomst pag Bezwaar gebruik foto- en beeldmateriaal pag Website pag Incidentenregistratie pag Voorzieningen pag Mediatheek pag Internet en ICT pag Restaurant pag Printen, kopiëren en scannen pag Locker pag Studentenpas pag Omgaan met klachten pag Klachten op school? Zo los je dat op! pag Klachtenroute Helicon Opleidingen pag Schoolveiligheidsplan pag Melden van onveilige situaties op school pag Landelijke klachtencommissie en klachtenmelding pag Klachtenmeldingen over machtsmisbruik (landelijk) pag Klachtenmeldingen over centrale examens Taal en Rekenen pag Van opleiding veranderen of stoppen pag Vroegtijdig stoppen met de opleiding pag Uitschrijven examenkandidaten BOL pag Verlenging van de opleiding pag Doorgaan in een andere opleiding pag Diploma behaald pag. 44 Schoolgids De Groene Campus

4 10. Verzekeringen, studiekosten en -financiering pag Verzekering Helicon Opleidingen pag Tegemoetkoming ouders (studenten jonger dan 18 jaar) pag Kindgebonden budget pag Stichting leergeld Helmond pag Studiefinanciering en OV-Chipkaart (18 jaar en ouder) pag Prestatiebeurs pag Lesgeld en cursusgeld pag Boeken en leermiddelen pag Vrijwillige bijdrage pag Kosten van de opleiding pag Medezeggenschap binnen Helicon pag Helicon breed pag Medezeggenschap bij De Groene Campus pag. 52 Bijlagen 1 Formulier Bezwaar gebruik foto- en beeldmateriaal pag Overeenkomst schoolbijdragen schooljaar pag Afkortingen en begrippenlijst pag. 56 Schoolgids De Groene Campus

5 Welkom Beste student, Welkom in het nieuwe schooljaar op De Groene Campus. Extra bijzonder omdat De Groene Campus dit jaar 5 jaar bestaat. Het aantal deelnemers is het afgelopen jaar bijzonder snel gestegen en overstijgt onze verwachtingen. Daar zijn we met zijn allen trots op. Door de ingebruikname van het Mycolab, Thermolab en eetbare dak creëren we nieuwe kansen voor studenten die graag actief en onderzoekend bezig zijn. Ook hebben we voor het eerste jaar geen groene vmbo meer in ons midden maar het vmbo Vakcollege is gestart met de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Mede door de samenwerking met Fitland XL en Food Tech Park Brainport krijgen we extra mogelijkheden voor stages en allerlei leerarrangementen. Op deze manier werken we continue aan uitbreiding van een uitdagende leeromgeving waarin jij actief kunt leren. Het team van De Groene Campus heeft er veel zin in om jou te ondersteunen om kennis, kunde en een klantvriendelijke houding te ontwikkelen. We vinden het daarbij belangrijk dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) maximaal betrokken zijn bij het leerproces. Daarom vragen we jullie actief deel te nemen aan de diverse activiteiten die we dit schooljaar organiseren om die betrokkenheid te bevorderen. We doelen daarmee op deelname aan de vestigingsraad en klankbordgroepen en info- en netwerkbijeenkomsten. Op deze wijze werken we samen aan de kwaliteit maar ook aan de prettige, ondernemende en innovatieve sfeer die we willen uitstralen. Ik reken op jou en jij mag op ons rekenen. Dan gaan we een mooi schooljaar tegemoet. Mede namens het team van De Groene Campus wens ik alle betrokkenen een succesvol schooljaar toe! Jan Krol Directeur Schoolgids De Groene Campus

6 Voorwoord Informatie Naast deze Schoolgids heb je ook een Opleidingsgids. In de Opleidingsgids staat informatie over bijvoorbeeld de opbouw van de opleiding en de begeleiding en beoordeling. Je rechten en plichten staan in het Studentenstatuut mbo van Helicon. En in de Examenregeling van Helicon Opleidingen staan de officiële regels rondom examinering. We hebben ons best gedaan om de regels en regelingen eenvoudig en helder te formuleren. Als er zaken in staan die in tegenspraak zijn met de Onderwijs- of Examenregeling, of het studentenstatuut, dan gelden altijd die officiële regelingen. Een nieuw schooljaar op De Groene Campus De Groene Campus gaat haar zesde schooljaar in en is een begrip geworden in Zuidoost Brabant. Nieuwere opleidingen, zoals Wellness & Lifestyle, In- & Outdoor Design en Outdoor & Adventure, zijn niet meer weg te denken. Ook de van huis uit bekende opleidingen zoals Dierverzorging, Veehouderij en Tuin, park en landschap, gaan mede op verzoek van het regionale bedrijven met hun tijd mee om nog betere medewerkers en ondernemers op te leiden voor een mooie plek op de arbeidsmarkt. Samen met de Foodopleidingen werken en leren we in een prachtige bedrijfs- en praktijkruimte. Het nieuwe Food & Fresh Lab staat klaar voor bedrijven en studenten. Het bedrijf Triple E heeft twee laboratoria op De Groene Campus gevestigd. Hier kunnen studenten uitdagende projecten uitvoeren. Deze activiteiten passen uitstekend bij het al eerder op De Groene Campus gevestigde 'Knooppunt Innovatief Groen'. Het afgelopen jaar hebben we weer zeer mooie resultaten geboekt bij de examinering van zowel het vmbo als het mbo. Dit jaar zal de kwaliteit van het onderwijs veel aandacht krijgen zodat we in staat zijn om heel snel verbeteringen aan te brengen. Zijn er suggesties of opmerkingen die ons hierbij kunnen helpen? Meld deze dan op school of via het Meldpunt op de website van De Groene Campus. In het schooljaar hebben de laatste vmbo-groen studenten op De Groene Campus eindexamen gedaan. Dit programma zal met ingang van het nieuwe schooljaar niet worden vervolgd. Hiervoor in de plaats start een nieuwe bovenbouw vmbo Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Deze leerlingen zijn afkomstig van de OMO-scholengroep in Helmond. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met OMO en het Jan van Brabant worden er verschillende programma s aangeboden op de Groene Campus, zoals ondermeer het Technasium en de Bussinesschool. We hopen er met zijn allen ook dit jaar een inspirerend schooljaar van te maken. We wensen je heel veel succes met je opleiding op De Groene Campus. Schoolgids De Groene Campus

7 1. De Groene Campus 1.1 OPLEIDINGEN De Groene Campus in Helmond is niet zomaar groen. Bij ons staat groen voor innoveren, ontwikkelen, groeien en zorgen. De Groene Campus is een unieke ontmoetingsplek voor studenten en bedrijven. Wij bieden een actieve, eigentijdse, eigenzinnige en inspirerende omgeving en spelen in op mogelijkheden en activiteiten in de regio. Opleidingen vmbo bovenbouw Vanaf het schooljaar zal op De Groene Campus vmbo Sport, dienstverlening en veiligheid (leerjaar 3 en 4) worden aangeboden. basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg Opleidingen mbo In het volgende overzicht is per 'wereld' uitgewerkt, welke opleidingen op welke niveaus in de BOL en BBL in worden aangeboden op De Groene Campus. Wereld Opleiding Op De Groene Campus Animal Friends Dierenartsassistent (Paraveterinair) 4 Dierverzorging 2 Eco & Wildlife Studies 4 Handel & Dier 2,3 en 4 Dier, Gedrag & Ondernemen 3 en 4 Handel & Dier 2,3 en 4 Big Business Alle opleidingen op niveau 4* In- & Outdoor Design 4 Good Food Kok 2 en 3 Gastheer/Gastvrouw 2 Teelt & Techniek 2 3 en 4 Veehouderij 2 3 en 4 Voeding & Consument 2 3 en 4 Voeding & Technologie 2 3 en 4 Natural Health Wellness & Lifestyle 4 Surprising Nature Eco & Wildlife Studies 4 Outdoor & Adventure 4 Tuin, Park & Landschap 2,3 en 4 BOL & BBL BOL BBL Handel en ondernemerschap komt terug in al onze niveau 4 opleidingen. BBL Collectief Dienstverlening Horeca/housekeeping/verkoop Productiebedrijven Food/logistiek/plantenteelt/veehouderij Niveau Schoolgids De Groene Campus

8 Schoolgrootte Op 1 februari 2013 waren er 28 vmbo-leerlingen in opleiding. Hiervan zaten alle leerlingen in klas 4. Op deze datum waren er 619 mbo-studenten BOL en 126 mbo-studenten BBL. Ook waren er ruim 800 studenten in opleiding binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. 1.2 CONTACTGEGEVENS DE GROENE CAMPUS De Groene Campus Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond Bank T (0492) F (0492) Schoolgids De Groene Campus

9 Organisatie Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Jan Krol Teamleider: Ingrid Coenders Teamleider: Marijn Wiersema Teamleider: Geert van den Heuvel Teamleider: Marieke Bouwmeester Vestigingsouderraad (VOUR) Secretariaat: Evelien Karel T Contactpersonen klachtenregeling vacature Zorgcoördinator Walter Jansen Zorgdocent niveau 2/3/4 Arno Verhoeven Schoolmaatschappelijk werk Maria Mesman BPV-coördinatoren Werner Smeelen Margreet Bos Examensecretaris Pieter Classens Schoolgids De Groene Campus

10 Partnerscholen OMO Scholengroep Helmond OMO scholengroep verzorgt vanaf schooljaar vanuit het Vakcollege de nieuwe opleiding SV&D (Sport, veiligheid en dienstverlening). De studenten van het 3e en 4e leerjaar krijgen gedurende 2 a 3 dagen les op De Groene Campus en haar omgeving. Knippenberg College In samenwerking met Knippenberg College wordt voor de excellente studenten van de eindexamenklassen een plusprogramma onder de naam Businessclass uitgevoerd. Deze studenten verwerven opdrachten via bedrijven op De Groene Campus waardoor ze extra businessvaardigheden kunnen ontwikkelen en netwerken leren kennen. Jan van Brabant College Jan van Brabant verzorgt in samenwerking met De Groene Campus uiteenlopende leerarrangementen op de campus. De uitvoering van het sectorwerkstuk en ook de uitvoering van de businessclass zijn voorbeelden van deze onderwijsarrangementen. Summa College Het Summa College werkt binnen het Centrum voor Innovatief vakmanschap (CIV) Food samen met De Groene Campus om voor de Foodsector in Zuidoost Brabant meer excellente werknemers op te leiden. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven worden er extra inspanningen geleverd om jongeren te interesseren voor werk in deze sector. Kennis, specialisme en netwerken van Summa College, De Groene Campus en foodbedrijven worden speciaal voor de opleidingen Food & Technologie gezamenlijk ingezet. Om de foodopleidingen en de mogelijkheden van Food extra te benadrukken werken De Groene Campus en het Summa College samen om de instroom naar en tijdens de Horeca-en Foodopleidingen goed te begeleiden. Summa College verzorgt de opleidingen voor Horeca niveau 2 en niveau 3. Onder leiding van Summa College wordt samen met De Groene Campus invulling aan de horecaopleiding gegeven. 1.3 MEDEWERKERS Managementteam Krol kro Coenders coi Jan Directeur Ingrid Teamleider niveau 4 Bouwmeester Marieke Teamleider niveau 2 & 3 van den Heuvel Teamleider Bedrijfsopleidingen Geert hvt & Innovatie Ploegsma ipl Ivo Businessmanager Wiersema Marijn Teamleider niveau 4 Onderwijzend personeel Althuizen alt Arens are Appel tap van Bergen mbe Bos mab van den Bosch bog Klaas Docent Science Ad Docent Bedrijfsopleidingen Timothy Docent Wellness & Lifestyle Miranda Docent Dierverzorging Margreet Docent Nederlands & BPV-coördinator Gerty Accountmanager Food Schoolgids De Groene Campus

11 Onderwijzend personeel Bouman bou Dick Docent Vreemde talen van den Broek cbr Cees Docent Bedrijfsopleidingen Buinink bun Jaap Docent Bedrijfsopleidingen Classens Docent Business & Pieter pcl Examensecretaris Coolen kco Kelly Docent Eco & Wildlife Coolen Projectleider Yvonne yco Bedrijfsopleidingen Crutzen Docent LO & Lisa lcr Outdoor & Adventure Derks Senior Mediathecaris & Geert der Instructeur van Engelen Docent Dierverzorging & Janneke eng Wellness & Lifestyle van Erp Docent Bedrijfsopleidingen & Cor erc Examensecretaris Bedrijfsopl. Foole foo Henri Docent Rekenen & Wiskunde Gielissen gie Marcel Docent Bedrijfsopleidingen van Gompel jgo Janne Docent Dierverzorging de Gooijer Technisch onderwijsassistent & Niels goy Instructeur de Haan mha Marcel Docent Tuin, park & landschap Hagelaar hae Marinella Docent Engels Huijnen hfe Florence Docent Nederlands Huisman thu Ton Instructeur Duits Jansen Zorgcoördinator, Docent Walter wja Dierverzorging & Business van de Kerkhof Docent Tuin, park & landschap, Jim jke Wellness & Lifestyle Kitzen pki Paul Docent Horeca Kleijngeld ikg Ivette Docent Dierverzorging Koole koo Heleen Docent Bedrijfsopleidingen van der Laan rla Rob Docent Business Lammers lmm Rob Docent Rekenen & Wiskunde van den Langenberg jla Jan Docent Teelt & Techniek Lantman ila Inge Docent Dierhouderij Langenhuijsen lng Marcel Docent In- & Oudtoor Design Lavalette Docent Nederlands & Lonnie lla Communicatie van Lieshout Harrie Docent Engels Schoolgids De Groene Campus

12 Onderwijzend personeel Lokhoff tlo Lukoschus cvb van Maasakkers msa Malcorps rma Peters jpe Polman-van Houtum hpo Ransdorp mrd van Rens rre Schoenmakers jsc Smeelen sme Snoeijen sno van Son hso Smits jsm van Steen ist Terlinden kte Thijssens pth van Thiel mth Verhoeven ave Verkoelen lve Verkroost frv Vermaesen tvn Vries de evr Vugteveen wvu de Warrimont war van den Waterlaat lwa Wesselingh owi Zuidhof gzu Tinka Docent Dierverzorging Carina Docent Bedrijfsopleidingen Frans Docent Rekenen & Wiskunde René Docent In- en Outdoor Design Jacqueline Instructeur Engels Helma Docent Wellness & Lifestyle Mieke Docent Bedrijfsopleidingen Ruud Docent Outdoor & Adventure en Recreatie & Toerisme Johan Docent Teelt & Techniek Werner Docent Greenport Business & BPV-coördinator Arie Docent Tuin, park & landschap Henri Docent Tuin, park & landschap Janieke Instructeur & Coördinator dierenverblijf Inge Docent Bedrijfsopleidingen Katja Docent Science Petra Docent Dierverzorging & Biologie Marian Docent Veehouderij Arno Docent VMBO & Zorgcoördinator Lotte Docent Dierhouderij Frank Docent Business & Food Ton Docent Science Erik Docent Bedrijfsopleidingen Wim Docent Veehouderij Cyrille Docent Tuin, park en landschap Lisa Docent In- en Outdoor Design Paul Docent Business Gerry Ondersteunend personeel van Aerle aer Bax nba Senior projectleider Bedrijfsopleidingen Elly Medewerkster Facilitair Nathalie Makelaar Kennisloket Schoolgids De Groene Campus

13 Ondersteunend personeel van de Beek bmv Biemans mbi Bogers kbs Bos jbo Bosch rbo Bouâroua lba Celosse ceh Claassen clo Demin dmi Duijkers mdu Hermens yer van Ginneken rvk Hermans lhr Hopman hop Jacobs frj Karel eka van Laarhoven jvl van Lierop lir van der Linden mql Manders ldi Mennen mnn Mesman mmm van de Moosdijk mod van den Munckhof mun van Osch osn Roijackers sro Van der Steen jsn Stevens stv Strauven stm van de Ven ven Marleen Marieka Karin Joost Medewerkster FA Back Office Zuid Medewerkster Back Office Zuid Medewerkster Back Office Zuid ICT coördinator & Beleidsmedewerker Onderwijs Rob Conciërge Latifa Medewerkster Back Office Zuid Hans Technisch onderwijsassistent Karin Medewerkster Facilitair Karin Medewerkster FA Back Office Zuid Maria Medewerkster Administratie Yvonne Medewerkster Secretarieel Renate Receptioniste & Telefoniste Linda Roosterplanner Janneke Frank Evelien Senior Onderwijsredacteur Accountmanager & Senior Beleidsmedewerker onderwijs Coördinator DA Back Office Zuid Joris Medewerker Kennisloket Pascal Coördinator Facilitaire zaken Monique Lianne Nicole Medewerkster Back Office Zuid Medewerkster DA Back Office Zuid Medewerkster DA Back Office Zuid Maria Schoolmaatschappelijk werker Elmi Elly Natalja Medewerkster FA Back Office Zuid Regionaal office manager Back Office Zuid Medewerkster Back Office Zuid Sandra Receptioniste & Telefoniste Joep Projectleider Food & Fresh Lab Thijs Systeembeheerder Monika Medewerkster Back Office Zuid Henny Conciërge Schoolgids De Groene Campus

14 Ondersteunend personeel Vermeulen vrm Mieke Medewerkster Facilitair Visser Medewerkster FA Back Office Diny vsr Zuid Vogels vog Marjan Medewerkster Facilitair Wanten mwa Monique Medewerkster Back Office Zuid Wullems Sandra Medewerkster Back Office Zuid Zegveld Coördinator FA Back Office Edith eve Zuid team Schoolgids De Groene Campus

15 1.4 COMMUNICATIE Docenten Docenten en andere medewerkers zijn te bereiken via . Tijdens de lunch in het restaurant pauzeren docenten en studenten gezamenlijk. Leren en werken doen we pas weer daarna. Spreek docenten respectvol aan. Directie of teamleider Indien een gesprek met de directeur of één van de teamleiders gewenst is, kan hiervoor telefonisch een afspraak worden gemaakt via de administratie van de school tussen uur, T Onderwijsbalie Studenten en ouders/verzorgers kunnen op de aangegeven tijden bij de onderwijsbalie op de 1 e verdieping terecht voor informatie over de studentenadministratie, opwaarderen studentenpas, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen. Back Office Zuid De financiële en studentadministratie van De Groene Campus Helmond, NHB Deurne en (v)mbo Eindhoven werken vanuit één backoffice: de Back Office Zuid in Helmond. Heb je een vraag voor de financiële of deelnemersadministratie? Zoals bijvoorbeeld het opwaarderen van je studentenpas, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen of informatie over de studentadministratie. Dan kun je daarvoor terecht bij de onderwijsbalie (Front Office) van De Groene Campus op de 1 e verdieping. Openingstijden onderwijsbalie: uur en uur. Je kunt je vraag ook per mail stellen aan: Vermeld in het onderwerp je naam en klas en DA (als je een vraag hebt voor de deelnemersadministratie) of FA (als je een vraag hebt voor de financiële administratie). Back Office Zuid is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer Kennisloket Het kennisloket is verantwoordelijk voor alle formele regelingen die betrekking hebben op de BPV. Ook kunnen bedrijven, docenten en studenten hier terecht met leer- en onderzoeksvragen. Er worden projecten opgezet en geschikte partners gezocht. Heb je vragen over buitenlandse reizen of stages? Vraag dan naar de Coördinator internationalisering. Mededelingen Belangrijke mededelingen worden via informatiebrieven naar je thuisadres gestuurd. Op de website lees je het laatste nieuws over De Groene Campus. Tegelijkertijd gaan we er ook vanuit dat je regelmatig je schoolmail checkt (ook tijdens blokstages). 1.5 MISSIE EN UITGANGSPUNTEN Op onze school werken we met jongeren, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen en culturele achtergronden. Wij willen hen voorbereiden op het beroep en begeleiden bij het vormen van hun persoonlijkheid, zodat zij een eigen volwaardige plaats in de maatschappij kunnen vinden. De Groene Campus moet een duurzaam kennis-, opleidings- en ontwikkelcentrum zijn. Wij gaan voor innovatieve oplossingen. Hierbij staat het samenbrengen van studenten, bedrijven en overheid centraal. Schoolgids De Groene Campus

16 Wij hanteren daarvoor de volgende uitgangspunten: De school is voor en van jou en je medestudenten. Je heb een reëel beeld van de maatschappij en jouw opleiding. Studeren is uitdagend en prikkelend. Je wordt aangesproken op je eigen mogelijkheden en interesses. Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een relevante en authentieke omgeving. Je werkt veel in de praktijk, zowel binnen als buiten de school (BPV, beroepspraktijkvorming). Je levert een actieve bijdrage. Je bent voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk om te leren. Je bent gemotiveerd. Samenwerken en leren met andere studenten, docenten en het bedrijfsleven is een belangrijke werkvorm. De school is een veilige leef- en leeromgeving. Je respecteert anderen en ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en voor jezelf. Je krijgt op school een goede basis om aan het werk te gaan of om door te studeren. Schoolgids De Groene Campus

17 2. Helicon Opleidingen 2.1 ALGEMEEN Helicon Opleidingen verzorgt groen onderwijs vmbo en mbo in Apeldoorn, Boxtel, Den Bosch, Deurne, Eindhoven, Elst, Geldermalsen, Helmond, Kesteren, Nijmegen, Tilburg en Velp. Bovendien voert Helicon in heel Nederland bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen uit. Helicon Opleidingen telt circa 9000 studenten, meer dan 3000 cursisten en heeft circa 800 medewerkers. Het College van Bestuur en de ondersteunende diensten zijn gevestigd in Boxtel en Nijmegen. 2.2 CONTACTGEGEVENS ALGEMEEN Raad van Toezicht Stichting Helicon Opleidingen Mijlstraat 20, Postbus 72, 5280 AB Boxtel T Dhr. ir. B. Koeckhoven, voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen Mijlstraat 20, Postbus 72, 5280 AB Boxtel T Voorzitter: Dhr. Dr. Ir. A.F. Groen Lid: Dhr. drs. Th.J.J. Koolen Ondernemingsraad OR Mijlstraat 20, Postbus 72, 5280 AB Boxtel T Voorzitter: Dhr. J. Gerrits Ouderraad (OUR) Voorzitter: Cor van Erp Externe vertrouwenspersonen (Klachtenregeling Helicon Opleidingen) Dhr. drs. P.L.G. Goderis T T Mw. drs I. Spee T T (Helicon Opleidingen) Centraal Meldpunt Sociale Veiligheid (Helicon Opleidingen) t.a.v. Mw. M. de Boer Mijlstraat 20 Postbus AB Boxtel T E Meldpunt vertrouwensinspecteurs alleen voor vertrouwenskwesties (Landelijk meldpunt, tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) Schoolgids De Groene Campus

18 Klachtencommissie BVE Stichting Onderwijsgeschillen t.a.v. Landelijke klachtencommissie BVE Postbus AD Utrecht T E Klachten over het centrale examen taal en rekenen Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) T (020) (op examendagen tussen en uur) Vragen over het onderwijs Inspectie van het Onderwijs Via Informatie Rijksoverheid: 4-cijferig telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of via het contactformulier op de site van de onderwijsinspectie 2.3 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN HELICON OPLEIDINGEN Zowel Heliconbreed als op de vestigingen is de medezeggenschap geregeld voor personeel, ouders/verzorgers en studenten. Ondernemingsraad (OR) De ondernemingsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van het personeel; de leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR voert overleg met het College van Bestuur over personele, organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Ouderraad (OUR) De ouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten uit het mbo. De OUR voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Alle mbo-vestigingen zijn vertegenwoordigd door een student. Iedere vestiging heeft een vestigingsouderraad (VOUR). Deze raad bespreekt minimaal één maal per jaar met de directeur en de onderdeelcommissie (OC) zaken die betrekking hebben op de eigen vestiging. De ouderraad heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de raad instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de wijze waarop informatie wordt gegeven over de inhoud, planning en uitvoering van de examens en het onderwijs, de vaststelling van het schoolplan, de examenregeling en het Deelnemersstatuut. De OUR heeft adviesrecht onder meer over het beleid inzake schoolkosten, buitenlandse activiteiten, schoolgids en vaststelling onderwijsplanning. Schoolgids De Groene Campus

19 Onderdeelcommissie (OC) De onderdeelcommissie van de OR, bestaande uit personeelsleden, overlegt op een vestiging namens de ondernemingsraad met de directeur over personele zaken die de vestiging betreffen. Vestigingsouderraad (VOUR) De vestigingsouderraad bestaat in het MBO uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten. De VOUR voert overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken van de eigen school. Gezamenlijk overleg De onderdeelcommissie (OC) en de vestigingsouderraad (VOUR) hebben minimaal één maal per jaar gezamenlijk overleg met de directeur. De onderdeelcommissie (OC), de vestigingsouderraad (VOUR) en de vestigingsdeelnemersraad hebben ook gezamenlijk overleg als vestigingsraad. Schoolgids De Groene Campus

20 3 Onderwijs 3.1 TOELATING EN PLAATSING In het volgende schema kun je zien met welke vooropleiding je naar de verschillende mbo niveaus kunt gaan. * Doorstromen van Kaderberoeps naar mbo niveau 4 alleen mogelijk bij hele goede vmbo diplomacijfers voor theorievakken en bij een goede intaketest. **Na het behalen van een havo diploma kun je op De Groene Campus een mbo opleiding volgen in een verkort traject in 3 jaar. Op basis van de resultaten uit de intaketoets kun je vrijstelling krijgen voor theoretische vakken. 3.2 LEREN OP DE GROENE CAMPUS De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Wie succesvol wil zijn, moet kunnen meegaan met veranderingen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om voortdurende groei. Leren leren, dat is waar we hier op school aan werken. Het aanbod van werkvormen is gevarieerd: workshops aanbod van kennis en samen oefenen van vaardigheden Presentaties/instructies kennisoverdracht, informatie die nodig is om daarna in de praktijk vooruit te kunnen excursies en stages buiten school ervaring opdoen in de beroepswerkelijkheid werken aan opdrachten werken aan projecten individueel werken aan opdrachten binnen bijvoorbeeld AVO in projectgroepen stap voor stap komen tot een goed projectresultaat leerondernemingen leren en werken via een leeronderneming Op onze school willen we graag dat je zoveel mogelijk zelf aan het werk bent. Wij denken dat je dan het beste en het meeste leert. Huiswerk maken kan op school. We gaan ervan uit dat je de hele dag op school bent. Aan- en afwezigheid wordt geregistreerd. Schoolgids De Groene Campus

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie