DE GROENE CAMPUS. Helmond. Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond T F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE GROENE CAMPUS. Helmond. Scheepsboulevard 1 Postbus 120 5700 AC Helmond T 0492 52 39 83 F 0492 52 47 05 info@degroenecampus.nl www.degroenecampus."

Transcriptie

1 DE GROENE CAMPUS Helmond Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond T F SCHOOLGIDS versie

2 Inhoudsopgave Welkom pag. 5 Voorwoord pag De Groene Campus Helmond pag Opleidingen pag Contactgegevens De Groene Campus pag Medewerkers pag Communicatie pag Missie en uitgangspunten pag Helicon Opleidingen pag Algemeen pag Contactgegevens algemeen pag Medezeggenschap binnen Helicon Opleidingen pag Onderwijs pag Toelating en plaatsing pag Leren op De Groene Campus pag Portfolio pag Voortgang pag Opleidingsgids pag Lestijden pag Introductiedagen pag Beroepspraktijkvorming pag Buitenschoolse activiteiten pag Internationalisering pag Kwaliteitszorg pag Onderwijstijd pag Begeleiding pag Verantwoordelijkheid student en ouders/verzorgers pag Mentor pag BPV-begeleiding pag Testen van studenten pag Intern zorg team (IZT) pag Zorgadviesteam (ZAT) pag Schoolmaatschappelijk werk pag De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) pag Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld pag Studenten met specifieke onderwijsbehoeften pag Studenten met een leerlinggebonden budget pag Ouderbetrokkenheid Pag Verwijsindex pag Sociale veiligheid en pesten pag Belangrijke data pag Lijst met belangrijke data pag Eerste schoolweek pag Rapporten pag Ouderavonden en 10 minuten gesprekken pag Schooljaar verdeeld in 4 perioden pag Vakanties pag. 31 Schoolgids De Groene Campus

3 6. Afspraken en regels pag Deelnemersstatuut pag Huisregels van de school pag Internetprotocol pag Plagiaat pag Ongepast gedrag pag Regeling te komen pag Regeling inhalen/herkansen mbo pag verlof-, verzuim- en ziekmelding pag Aanwezigheidsregistratie pag Leer- en kwalificatieplicht, melding afwezigheid/uitschrijving pag Verplichte documenten en gegevens pag Onderwijs-, praktijk- en stageovereenkomst pag Bezwaar gebruik foto- en beeldmateriaal pag Website pag Incidentenregistratie pag Voorzieningen pag Mediatheek pag Internet en ICT pag Restaurant pag Printen, kopiëren en scannen pag Locker pag Studentenpas pag Omgaan met klachten pag Klachten op school? Zo los je dat op! pag Klachtenroute Helicon Opleidingen pag Schoolveiligheidsplan pag Melden van onveilige situaties op school pag Landelijke klachtencommissie en klachtenmelding pag Klachtenmeldingen over machtsmisbruik (landelijk) pag Klachtenmeldingen over centrale examens Taal en Rekenen pag Van opleiding veranderen of stoppen pag Vroegtijdig stoppen met de opleiding pag Uitschrijven examenkandidaten BOL pag Verlenging van de opleiding pag Doorgaan in een andere opleiding pag Diploma behaald pag. 44 Schoolgids De Groene Campus

4 10. Verzekeringen, studiekosten en -financiering pag Verzekering Helicon Opleidingen pag Tegemoetkoming ouders (studenten jonger dan 18 jaar) pag Kindgebonden budget pag Stichting leergeld Helmond pag Studiefinanciering en OV-Chipkaart (18 jaar en ouder) pag Prestatiebeurs pag Lesgeld en cursusgeld pag Boeken en leermiddelen pag Vrijwillige bijdrage pag Kosten van de opleiding pag Medezeggenschap binnen Helicon pag Helicon breed pag Medezeggenschap bij De Groene Campus pag. 52 Bijlagen 1 Formulier Bezwaar gebruik foto- en beeldmateriaal pag Overeenkomst schoolbijdragen schooljaar pag Afkortingen en begrippenlijst pag. 56 Schoolgids De Groene Campus

5 Welkom Beste student, Welkom in het nieuwe schooljaar op De Groene Campus. Extra bijzonder omdat De Groene Campus dit jaar 5 jaar bestaat. Het aantal deelnemers is het afgelopen jaar bijzonder snel gestegen en overstijgt onze verwachtingen. Daar zijn we met zijn allen trots op. Door de ingebruikname van het Mycolab, Thermolab en eetbare dak creëren we nieuwe kansen voor studenten die graag actief en onderzoekend bezig zijn. Ook hebben we voor het eerste jaar geen groene vmbo meer in ons midden maar het vmbo Vakcollege is gestart met de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Mede door de samenwerking met Fitland XL en Food Tech Park Brainport krijgen we extra mogelijkheden voor stages en allerlei leerarrangementen. Op deze manier werken we continue aan uitbreiding van een uitdagende leeromgeving waarin jij actief kunt leren. Het team van De Groene Campus heeft er veel zin in om jou te ondersteunen om kennis, kunde en een klantvriendelijke houding te ontwikkelen. We vinden het daarbij belangrijk dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) maximaal betrokken zijn bij het leerproces. Daarom vragen we jullie actief deel te nemen aan de diverse activiteiten die we dit schooljaar organiseren om die betrokkenheid te bevorderen. We doelen daarmee op deelname aan de vestigingsraad en klankbordgroepen en info- en netwerkbijeenkomsten. Op deze wijze werken we samen aan de kwaliteit maar ook aan de prettige, ondernemende en innovatieve sfeer die we willen uitstralen. Ik reken op jou en jij mag op ons rekenen. Dan gaan we een mooi schooljaar tegemoet. Mede namens het team van De Groene Campus wens ik alle betrokkenen een succesvol schooljaar toe! Jan Krol Directeur Schoolgids De Groene Campus

6 Voorwoord Informatie Naast deze Schoolgids heb je ook een Opleidingsgids. In de Opleidingsgids staat informatie over bijvoorbeeld de opbouw van de opleiding en de begeleiding en beoordeling. Je rechten en plichten staan in het Studentenstatuut mbo van Helicon. En in de Examenregeling van Helicon Opleidingen staan de officiële regels rondom examinering. We hebben ons best gedaan om de regels en regelingen eenvoudig en helder te formuleren. Als er zaken in staan die in tegenspraak zijn met de Onderwijs- of Examenregeling, of het studentenstatuut, dan gelden altijd die officiële regelingen. Een nieuw schooljaar op De Groene Campus De Groene Campus gaat haar zesde schooljaar in en is een begrip geworden in Zuidoost Brabant. Nieuwere opleidingen, zoals Wellness & Lifestyle, In- & Outdoor Design en Outdoor & Adventure, zijn niet meer weg te denken. Ook de van huis uit bekende opleidingen zoals Dierverzorging, Veehouderij en Tuin, park en landschap, gaan mede op verzoek van het regionale bedrijven met hun tijd mee om nog betere medewerkers en ondernemers op te leiden voor een mooie plek op de arbeidsmarkt. Samen met de Foodopleidingen werken en leren we in een prachtige bedrijfs- en praktijkruimte. Het nieuwe Food & Fresh Lab staat klaar voor bedrijven en studenten. Het bedrijf Triple E heeft twee laboratoria op De Groene Campus gevestigd. Hier kunnen studenten uitdagende projecten uitvoeren. Deze activiteiten passen uitstekend bij het al eerder op De Groene Campus gevestigde 'Knooppunt Innovatief Groen'. Het afgelopen jaar hebben we weer zeer mooie resultaten geboekt bij de examinering van zowel het vmbo als het mbo. Dit jaar zal de kwaliteit van het onderwijs veel aandacht krijgen zodat we in staat zijn om heel snel verbeteringen aan te brengen. Zijn er suggesties of opmerkingen die ons hierbij kunnen helpen? Meld deze dan op school of via het Meldpunt op de website van De Groene Campus. In het schooljaar hebben de laatste vmbo-groen studenten op De Groene Campus eindexamen gedaan. Dit programma zal met ingang van het nieuwe schooljaar niet worden vervolgd. Hiervoor in de plaats start een nieuwe bovenbouw vmbo Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Deze leerlingen zijn afkomstig van de OMO-scholengroep in Helmond. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met OMO en het Jan van Brabant worden er verschillende programma s aangeboden op de Groene Campus, zoals ondermeer het Technasium en de Bussinesschool. We hopen er met zijn allen ook dit jaar een inspirerend schooljaar van te maken. We wensen je heel veel succes met je opleiding op De Groene Campus. Schoolgids De Groene Campus

7 1. De Groene Campus 1.1 OPLEIDINGEN De Groene Campus in Helmond is niet zomaar groen. Bij ons staat groen voor innoveren, ontwikkelen, groeien en zorgen. De Groene Campus is een unieke ontmoetingsplek voor studenten en bedrijven. Wij bieden een actieve, eigentijdse, eigenzinnige en inspirerende omgeving en spelen in op mogelijkheden en activiteiten in de regio. Opleidingen vmbo bovenbouw Vanaf het schooljaar zal op De Groene Campus vmbo Sport, dienstverlening en veiligheid (leerjaar 3 en 4) worden aangeboden. basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg Opleidingen mbo In het volgende overzicht is per 'wereld' uitgewerkt, welke opleidingen op welke niveaus in de BOL en BBL in worden aangeboden op De Groene Campus. Wereld Opleiding Op De Groene Campus Animal Friends Dierenartsassistent (Paraveterinair) 4 Dierverzorging 2 Eco & Wildlife Studies 4 Handel & Dier 2,3 en 4 Dier, Gedrag & Ondernemen 3 en 4 Handel & Dier 2,3 en 4 Big Business Alle opleidingen op niveau 4* In- & Outdoor Design 4 Good Food Kok 2 en 3 Gastheer/Gastvrouw 2 Teelt & Techniek 2 3 en 4 Veehouderij 2 3 en 4 Voeding & Consument 2 3 en 4 Voeding & Technologie 2 3 en 4 Natural Health Wellness & Lifestyle 4 Surprising Nature Eco & Wildlife Studies 4 Outdoor & Adventure 4 Tuin, Park & Landschap 2,3 en 4 BOL & BBL BOL BBL Handel en ondernemerschap komt terug in al onze niveau 4 opleidingen. BBL Collectief Dienstverlening Horeca/housekeeping/verkoop Productiebedrijven Food/logistiek/plantenteelt/veehouderij Niveau Schoolgids De Groene Campus

8 Schoolgrootte Op 1 februari 2013 waren er 28 vmbo-leerlingen in opleiding. Hiervan zaten alle leerlingen in klas 4. Op deze datum waren er 619 mbo-studenten BOL en 126 mbo-studenten BBL. Ook waren er ruim 800 studenten in opleiding binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. 1.2 CONTACTGEGEVENS DE GROENE CAMPUS De Groene Campus Scheepsboulevard 1 Postbus AC Helmond Bank T (0492) F (0492) Schoolgids De Groene Campus

9 Organisatie Schoolleiding Vestigingsdirecteur: Jan Krol Teamleider: Ingrid Coenders Teamleider: Marijn Wiersema Teamleider: Geert van den Heuvel Teamleider: Marieke Bouwmeester Vestigingsouderraad (VOUR) Secretariaat: Evelien Karel T Contactpersonen klachtenregeling vacature Zorgcoördinator Walter Jansen Zorgdocent niveau 2/3/4 Arno Verhoeven Schoolmaatschappelijk werk Maria Mesman BPV-coördinatoren Werner Smeelen Margreet Bos Examensecretaris Pieter Classens Schoolgids De Groene Campus

10 Partnerscholen OMO Scholengroep Helmond OMO scholengroep verzorgt vanaf schooljaar vanuit het Vakcollege de nieuwe opleiding SV&D (Sport, veiligheid en dienstverlening). De studenten van het 3e en 4e leerjaar krijgen gedurende 2 a 3 dagen les op De Groene Campus en haar omgeving. Knippenberg College In samenwerking met Knippenberg College wordt voor de excellente studenten van de eindexamenklassen een plusprogramma onder de naam Businessclass uitgevoerd. Deze studenten verwerven opdrachten via bedrijven op De Groene Campus waardoor ze extra businessvaardigheden kunnen ontwikkelen en netwerken leren kennen. Jan van Brabant College Jan van Brabant verzorgt in samenwerking met De Groene Campus uiteenlopende leerarrangementen op de campus. De uitvoering van het sectorwerkstuk en ook de uitvoering van de businessclass zijn voorbeelden van deze onderwijsarrangementen. Summa College Het Summa College werkt binnen het Centrum voor Innovatief vakmanschap (CIV) Food samen met De Groene Campus om voor de Foodsector in Zuidoost Brabant meer excellente werknemers op te leiden. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven worden er extra inspanningen geleverd om jongeren te interesseren voor werk in deze sector. Kennis, specialisme en netwerken van Summa College, De Groene Campus en foodbedrijven worden speciaal voor de opleidingen Food & Technologie gezamenlijk ingezet. Om de foodopleidingen en de mogelijkheden van Food extra te benadrukken werken De Groene Campus en het Summa College samen om de instroom naar en tijdens de Horeca-en Foodopleidingen goed te begeleiden. Summa College verzorgt de opleidingen voor Horeca niveau 2 en niveau 3. Onder leiding van Summa College wordt samen met De Groene Campus invulling aan de horecaopleiding gegeven. 1.3 MEDEWERKERS Managementteam Krol kro Coenders coi Jan Directeur Ingrid Teamleider niveau 4 Bouwmeester Marieke Teamleider niveau 2 & 3 van den Heuvel Teamleider Bedrijfsopleidingen Geert hvt & Innovatie Ploegsma ipl Ivo Businessmanager Wiersema Marijn Teamleider niveau 4 Onderwijzend personeel Althuizen alt Arens are Appel tap van Bergen mbe Bos mab van den Bosch bog Klaas Docent Science Ad Docent Bedrijfsopleidingen Timothy Docent Wellness & Lifestyle Miranda Docent Dierverzorging Margreet Docent Nederlands & BPV-coördinator Gerty Accountmanager Food Schoolgids De Groene Campus

11 Onderwijzend personeel Bouman bou Dick Docent Vreemde talen van den Broek cbr Cees Docent Bedrijfsopleidingen Buinink bun Jaap Docent Bedrijfsopleidingen Classens Docent Business & Pieter pcl Examensecretaris Coolen kco Kelly Docent Eco & Wildlife Coolen Projectleider Yvonne yco Bedrijfsopleidingen Crutzen Docent LO & Lisa lcr Outdoor & Adventure Derks Senior Mediathecaris & Geert der Instructeur van Engelen Docent Dierverzorging & Janneke eng Wellness & Lifestyle van Erp Docent Bedrijfsopleidingen & Cor erc Examensecretaris Bedrijfsopl. Foole foo Henri Docent Rekenen & Wiskunde Gielissen gie Marcel Docent Bedrijfsopleidingen van Gompel jgo Janne Docent Dierverzorging de Gooijer Technisch onderwijsassistent & Niels goy Instructeur de Haan mha Marcel Docent Tuin, park & landschap Hagelaar hae Marinella Docent Engels Huijnen hfe Florence Docent Nederlands Huisman thu Ton Instructeur Duits Jansen Zorgcoördinator, Docent Walter wja Dierverzorging & Business van de Kerkhof Docent Tuin, park & landschap, Jim jke Wellness & Lifestyle Kitzen pki Paul Docent Horeca Kleijngeld ikg Ivette Docent Dierverzorging Koole koo Heleen Docent Bedrijfsopleidingen van der Laan rla Rob Docent Business Lammers lmm Rob Docent Rekenen & Wiskunde van den Langenberg jla Jan Docent Teelt & Techniek Lantman ila Inge Docent Dierhouderij Langenhuijsen lng Marcel Docent In- & Oudtoor Design Lavalette Docent Nederlands & Lonnie lla Communicatie van Lieshout Harrie Docent Engels Schoolgids De Groene Campus

12 Onderwijzend personeel Lokhoff tlo Lukoschus cvb van Maasakkers msa Malcorps rma Peters jpe Polman-van Houtum hpo Ransdorp mrd van Rens rre Schoenmakers jsc Smeelen sme Snoeijen sno van Son hso Smits jsm van Steen ist Terlinden kte Thijssens pth van Thiel mth Verhoeven ave Verkoelen lve Verkroost frv Vermaesen tvn Vries de evr Vugteveen wvu de Warrimont war van den Waterlaat lwa Wesselingh owi Zuidhof gzu Tinka Docent Dierverzorging Carina Docent Bedrijfsopleidingen Frans Docent Rekenen & Wiskunde René Docent In- en Outdoor Design Jacqueline Instructeur Engels Helma Docent Wellness & Lifestyle Mieke Docent Bedrijfsopleidingen Ruud Docent Outdoor & Adventure en Recreatie & Toerisme Johan Docent Teelt & Techniek Werner Docent Greenport Business & BPV-coördinator Arie Docent Tuin, park & landschap Henri Docent Tuin, park & landschap Janieke Instructeur & Coördinator dierenverblijf Inge Docent Bedrijfsopleidingen Katja Docent Science Petra Docent Dierverzorging & Biologie Marian Docent Veehouderij Arno Docent VMBO & Zorgcoördinator Lotte Docent Dierhouderij Frank Docent Business & Food Ton Docent Science Erik Docent Bedrijfsopleidingen Wim Docent Veehouderij Cyrille Docent Tuin, park en landschap Lisa Docent In- en Outdoor Design Paul Docent Business Gerry Ondersteunend personeel van Aerle aer Bax nba Senior projectleider Bedrijfsopleidingen Elly Medewerkster Facilitair Nathalie Makelaar Kennisloket Schoolgids De Groene Campus

13 Ondersteunend personeel van de Beek bmv Biemans mbi Bogers kbs Bos jbo Bosch rbo Bouâroua lba Celosse ceh Claassen clo Demin dmi Duijkers mdu Hermens yer van Ginneken rvk Hermans lhr Hopman hop Jacobs frj Karel eka van Laarhoven jvl van Lierop lir van der Linden mql Manders ldi Mennen mnn Mesman mmm van de Moosdijk mod van den Munckhof mun van Osch osn Roijackers sro Van der Steen jsn Stevens stv Strauven stm van de Ven ven Marleen Marieka Karin Joost Medewerkster FA Back Office Zuid Medewerkster Back Office Zuid Medewerkster Back Office Zuid ICT coördinator & Beleidsmedewerker Onderwijs Rob Conciërge Latifa Medewerkster Back Office Zuid Hans Technisch onderwijsassistent Karin Medewerkster Facilitair Karin Medewerkster FA Back Office Zuid Maria Medewerkster Administratie Yvonne Medewerkster Secretarieel Renate Receptioniste & Telefoniste Linda Roosterplanner Janneke Frank Evelien Senior Onderwijsredacteur Accountmanager & Senior Beleidsmedewerker onderwijs Coördinator DA Back Office Zuid Joris Medewerker Kennisloket Pascal Coördinator Facilitaire zaken Monique Lianne Nicole Medewerkster Back Office Zuid Medewerkster DA Back Office Zuid Medewerkster DA Back Office Zuid Maria Schoolmaatschappelijk werker Elmi Elly Natalja Medewerkster FA Back Office Zuid Regionaal office manager Back Office Zuid Medewerkster Back Office Zuid Sandra Receptioniste & Telefoniste Joep Projectleider Food & Fresh Lab Thijs Systeembeheerder Monika Medewerkster Back Office Zuid Henny Conciërge Schoolgids De Groene Campus

14 Ondersteunend personeel Vermeulen vrm Mieke Medewerkster Facilitair Visser Medewerkster FA Back Office Diny vsr Zuid Vogels vog Marjan Medewerkster Facilitair Wanten mwa Monique Medewerkster Back Office Zuid Wullems Sandra Medewerkster Back Office Zuid Zegveld Coördinator FA Back Office Edith eve Zuid team Schoolgids De Groene Campus

15 1.4 COMMUNICATIE Docenten Docenten en andere medewerkers zijn te bereiken via . Tijdens de lunch in het restaurant pauzeren docenten en studenten gezamenlijk. Leren en werken doen we pas weer daarna. Spreek docenten respectvol aan. Directie of teamleider Indien een gesprek met de directeur of één van de teamleiders gewenst is, kan hiervoor telefonisch een afspraak worden gemaakt via de administratie van de school tussen uur, T Onderwijsbalie Studenten en ouders/verzorgers kunnen op de aangegeven tijden bij de onderwijsbalie op de 1 e verdieping terecht voor informatie over de studentenadministratie, opwaarderen studentenpas, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen. Back Office Zuid De financiële en studentadministratie van De Groene Campus Helmond, NHB Deurne en (v)mbo Eindhoven werken vanuit één backoffice: de Back Office Zuid in Helmond. Heb je een vraag voor de financiële of deelnemersadministratie? Zoals bijvoorbeeld het opwaarderen van je studentenpas, verzekeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en tegemoetkomingen of informatie over de studentadministratie. Dan kun je daarvoor terecht bij de onderwijsbalie (Front Office) van De Groene Campus op de 1 e verdieping. Openingstijden onderwijsbalie: uur en uur. Je kunt je vraag ook per mail stellen aan: Vermeld in het onderwerp je naam en klas en DA (als je een vraag hebt voor de deelnemersadministratie) of FA (als je een vraag hebt voor de financiële administratie). Back Office Zuid is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer Kennisloket Het kennisloket is verantwoordelijk voor alle formele regelingen die betrekking hebben op de BPV. Ook kunnen bedrijven, docenten en studenten hier terecht met leer- en onderzoeksvragen. Er worden projecten opgezet en geschikte partners gezocht. Heb je vragen over buitenlandse reizen of stages? Vraag dan naar de Coördinator internationalisering. Mededelingen Belangrijke mededelingen worden via informatiebrieven naar je thuisadres gestuurd. Op de website lees je het laatste nieuws over De Groene Campus. Tegelijkertijd gaan we er ook vanuit dat je regelmatig je schoolmail checkt (ook tijdens blokstages). 1.5 MISSIE EN UITGANGSPUNTEN Op onze school werken we met jongeren, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, met verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen en culturele achtergronden. Wij willen hen voorbereiden op het beroep en begeleiden bij het vormen van hun persoonlijkheid, zodat zij een eigen volwaardige plaats in de maatschappij kunnen vinden. De Groene Campus moet een duurzaam kennis-, opleidings- en ontwikkelcentrum zijn. Wij gaan voor innovatieve oplossingen. Hierbij staat het samenbrengen van studenten, bedrijven en overheid centraal. Schoolgids De Groene Campus

16 Wij hanteren daarvoor de volgende uitgangspunten: De school is voor en van jou en je medestudenten. Je heb een reëel beeld van de maatschappij en jouw opleiding. Studeren is uitdagend en prikkelend. Je wordt aangesproken op je eigen mogelijkheden en interesses. Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een relevante en authentieke omgeving. Je werkt veel in de praktijk, zowel binnen als buiten de school (BPV, beroepspraktijkvorming). Je levert een actieve bijdrage. Je bent voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk om te leren. Je bent gemotiveerd. Samenwerken en leren met andere studenten, docenten en het bedrijfsleven is een belangrijke werkvorm. De school is een veilige leef- en leeromgeving. Je respecteert anderen en ontwikkelt verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen en voor jezelf. Je krijgt op school een goede basis om aan het werk te gaan of om door te studeren. Schoolgids De Groene Campus

17 2. Helicon Opleidingen 2.1 ALGEMEEN Helicon Opleidingen verzorgt groen onderwijs vmbo en mbo in Apeldoorn, Boxtel, Den Bosch, Deurne, Eindhoven, Elst, Geldermalsen, Helmond, Kesteren, Nijmegen, Tilburg en Velp. Bovendien voert Helicon in heel Nederland bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen uit. Helicon Opleidingen telt circa 9000 studenten, meer dan 3000 cursisten en heeft circa 800 medewerkers. Het College van Bestuur en de ondersteunende diensten zijn gevestigd in Boxtel en Nijmegen. 2.2 CONTACTGEGEVENS ALGEMEEN Raad van Toezicht Stichting Helicon Opleidingen Mijlstraat 20, Postbus 72, 5280 AB Boxtel T Dhr. ir. B. Koeckhoven, voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen Mijlstraat 20, Postbus 72, 5280 AB Boxtel T Voorzitter: Dhr. Dr. Ir. A.F. Groen Lid: Dhr. drs. Th.J.J. Koolen Ondernemingsraad OR Mijlstraat 20, Postbus 72, 5280 AB Boxtel T Voorzitter: Dhr. J. Gerrits Ouderraad (OUR) Voorzitter: Cor van Erp Externe vertrouwenspersonen (Klachtenregeling Helicon Opleidingen) Dhr. drs. P.L.G. Goderis T T Mw. drs I. Spee T T (Helicon Opleidingen) Centraal Meldpunt Sociale Veiligheid (Helicon Opleidingen) t.a.v. Mw. M. de Boer Mijlstraat 20 Postbus AB Boxtel T E Meldpunt vertrouwensinspecteurs alleen voor vertrouwenskwesties (Landelijk meldpunt, tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) Schoolgids De Groene Campus

18 Klachtencommissie BVE Stichting Onderwijsgeschillen t.a.v. Landelijke klachtencommissie BVE Postbus AD Utrecht T E Klachten over het centrale examen taal en rekenen Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) T (020) (op examendagen tussen en uur) Vragen over het onderwijs Inspectie van het Onderwijs Via Informatie Rijksoverheid: 4-cijferig telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of via het contactformulier op de site van de onderwijsinspectie 2.3 MEDEZEGGENSCHAP BINNEN HELICON OPLEIDINGEN Zowel Heliconbreed als op de vestigingen is de medezeggenschap geregeld voor personeel, ouders/verzorgers en studenten. Ondernemingsraad (OR) De ondernemingsraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van het personeel; de leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR voert overleg met het College van Bestuur over personele, organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Ouderraad (OUR) De ouderraad bestaat uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten uit het mbo. De OUR voert overleg met het College van Bestuur over organisatorische en onderwijskundige zaken binnen Helicon Opleidingen. Alle mbo-vestigingen zijn vertegenwoordigd door een student. Iedere vestiging heeft een vestigingsouderraad (VOUR). Deze raad bespreekt minimaal één maal per jaar met de directeur en de onderdeelcommissie (OC) zaken die betrekking hebben op de eigen vestiging. De ouderraad heeft verschillende bevoegdheden. Zo heeft de raad instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, de wijze waarop informatie wordt gegeven over de inhoud, planning en uitvoering van de examens en het onderwijs, de vaststelling van het schoolplan, de examenregeling en het Deelnemersstatuut. De OUR heeft adviesrecht onder meer over het beleid inzake schoolkosten, buitenlandse activiteiten, schoolgids en vaststelling onderwijsplanning. Schoolgids De Groene Campus

19 Onderdeelcommissie (OC) De onderdeelcommissie van de OR, bestaande uit personeelsleden, overlegt op een vestiging namens de ondernemingsraad met de directeur over personele zaken die de vestiging betreffen. Vestigingsouderraad (VOUR) De vestigingsouderraad bestaat in het MBO uit een gekozen vertegenwoordiging van studenten. De VOUR voert overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken van de eigen school. Gezamenlijk overleg De onderdeelcommissie (OC) en de vestigingsouderraad (VOUR) hebben minimaal één maal per jaar gezamenlijk overleg met de directeur. De onderdeelcommissie (OC), de vestigingsouderraad (VOUR) en de vestigingsdeelnemersraad hebben ook gezamenlijk overleg als vestigingsraad. Schoolgids De Groene Campus

20 3 Onderwijs 3.1 TOELATING EN PLAATSING In het volgende schema kun je zien met welke vooropleiding je naar de verschillende mbo niveaus kunt gaan. * Doorstromen van Kaderberoeps naar mbo niveau 4 alleen mogelijk bij hele goede vmbo diplomacijfers voor theorievakken en bij een goede intaketest. **Na het behalen van een havo diploma kun je op De Groene Campus een mbo opleiding volgen in een verkort traject in 3 jaar. Op basis van de resultaten uit de intaketoets kun je vrijstelling krijgen voor theoretische vakken. 3.2 LEREN OP DE GROENE CAMPUS De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Wie succesvol wil zijn, moet kunnen meegaan met veranderingen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Dat vraagt om voortdurende groei. Leren leren, dat is waar we hier op school aan werken. Het aanbod van werkvormen is gevarieerd: workshops aanbod van kennis en samen oefenen van vaardigheden Presentaties/instructies kennisoverdracht, informatie die nodig is om daarna in de praktijk vooruit te kunnen excursies en stages buiten school ervaring opdoen in de beroepswerkelijkheid werken aan opdrachten werken aan projecten individueel werken aan opdrachten binnen bijvoorbeeld AVO in projectgroepen stap voor stap komen tot een goed projectresultaat leerondernemingen leren en werken via een leeronderneming Op onze school willen we graag dat je zoveel mogelijk zelf aan het werk bent. Wij denken dat je dan het beste en het meeste leert. Huiswerk maken kan op school. We gaan ervan uit dat je de hele dag op school bent. Aan- en afwezigheid wordt geregistreerd. Schoolgids De Groene Campus

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT

Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 CONCEPT Concept Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Inhoud Welkom... 5 Voorwoord... 6 1. Over school... 7 1.1 Over Helicon... 8 1.2 Missie... 9 1.3 Communicatie... 9 1.4 Schoolleiding... 10 1.5 Lestijden... 10 1.6

Nadere informatie

Schoolgids MBO Helmond 2014-2015

Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Schoolgids MBO Helmond 2014-2015 Schoolgids Helicon MBO Helmond 2014-2015 1 Inhoud Welkom... 4 Voorwoord... 5 1. Over school... 6 1.1 Over Helicon... 7 1.2 Missie... 8 1.3 Communicatie... 8 1.4 Schoolleiding...

Nadere informatie

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra

Servicedocument. De 850-urennorm. Extra Servicedocument De 850-urennorm Extra Titel : Servicedocument De 850-urennorm Auteur(s) : Heleen Beurskens MBO Raad : Henrica van Erpweg 2 Postbus 196 3730 AD De Bilt T: 030 221 98 11 E: info@mboraad.nl

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Helicon MBO Velp. Schoolgids

Helicon MBO Velp. Schoolgids Helicon MBO Velp Schoolgids 2012-2013 Netwerkschool Helicon MBO Velp Schoolgids 2012-2013 mbo Velp Larensteinselaan 26b 6882 CT Velp T (026) 38 40 310 E info.mv@helicon.nl www.helicon.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4

INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4 INFORMATIE-AVOND KLAS 3 EN KLAS 4 NIEUWE DIRECTEUR Hans Schapenk Rector OMO Scholengroep Helmond Dr.-Knippenbergcollege Carolus Borromeus College Vakcollege Helmond Directeur Vakcollege sinds februari

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling

aanmelden. Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding. agribusiness bloem & styling Aanmelden 2017-2018 agribusiness bloem & styling dier groen & techniek voeding & gezondheid Mike, Bianca, Ron en Evelien onderweg naar een groene mbo-opleiding aanmelden 2017-2018 Groen licht voor succes!

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

MBO 2015-2016 SCHOOLGIDS. versiedatum: 24-08-'15. Schoolgids mbo 2015-2016 (inclusief Leerlingenstatuut mbo) 1

MBO 2015-2016 SCHOOLGIDS. versiedatum: 24-08-'15. Schoolgids mbo 2015-2016 (inclusief Leerlingenstatuut mbo) 1 MBO 2015-2016 SCHOOLGIDS versiedatum: 24-08-'15 Schoolgids mbo 2015-2016 (inclusief Leerlingenstatuut mbo) 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Over ons onderwijs... 5 1.1 Dit is Helicon... 6 1.2 Lestijden en lesrooster...

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014 Leerjaar 2 Ouderavond 16 september 2014 Doel van deze avond Informatie over: Niveaubepaling (hoe en waarom?) De leerwegen VMBO MBO + Contact mentor Waarom niveaubepaling? Klas 1 en 2 kunnen nog heterogeen(gemixt)

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Als sociaal maatschappelijk begeleider bevorder je de zelfstandigheid van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Dit doe je door ze advies en informatie

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

DE GROENE CAMPUS Helmond

DE GROENE CAMPUS Helmond DE GROENE CAMPUS Helmond Scheepsboulevard 1 Postbus 120 5700 AC Helmond T: (0492) 52 39 83 F: (0492) 52 47 05 E: info@degroenecampus.nl www.degroenecampus.nl 1 Inhoud Voorwoord pag. 4 1. De Groene Campus

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur.

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur. Doe mee in onze groene wereld Enschede vmbo groen Vakman schaps route open dag vrijdag 26 januari 2018 15.30 uur - 20.30 uur www.aoc-oost.nl 2informatie vmbo groen 2018-2019 AOC Oost is jouw wereld. Een

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Borculo

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Borculo Doe mee in onze groene wereld Borculo vmbo groen 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet jouw stappen in

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Schoolgids MBO Nijmegen 2014-2015

Schoolgids MBO Nijmegen 2014-2015 Schoolgids MBO Nijmegen 2014-2015 Schoolgids Helicon MBO Nijmegen 2014-2015 1 Inhoud Voorwoord... 4 1. Over school... 5 1.1 Over Helicon... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Accenten schoolbeleid... 7 1.4 Communicatie...

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit 19.15-19.30 uur inloop met koffie/thee Belangrijke zaken over de doorstroom door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout Voorlichting

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg Programma 19.00-19.30 inloop met koffie/thee Opening Willem Verachtert De decaan, Maria van Lieshout Dienstverlening en Producten/Techniekroute Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal Planning 19

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Zelfstandig medewerker travel & hospitality Toerisme

Zelfstandig medewerker travel & hospitality Toerisme Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig medewerker travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Toerisme Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Zelfstandig medewerker travel & hospitality (Toerisme)

Zelfstandig medewerker travel & hospitality (Toerisme) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig medewerker travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Travel & hospitality Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 3 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Kempenhorst College. Welkom op de ouderavond van leerjaar 3

Kempenhorst College. Welkom op de ouderavond van leerjaar 3 Kempenhorst College Welkom op de ouderavond van leerjaar 3 Algemeen Schooltijd Smartphone Digitale informatieverstrekking 3GTL = 3TOPm Examinering VMBO (examinering start in klas 3) Schoolexamen (SE) en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme)

Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Leidinggevende travel & hospitality (Toerisme) Studierichting Toerisme Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca

Manager/ondernemer horeca Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Manager/ondernemer horeca Studierichting Hotelschool Venlo Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 4 Leerweg bol Sector Hospitality

Nadere informatie

MBO-Productonderzoeker

MBO-Productonderzoeker Groningen 23 2014-2015 Human Technology MBO-Productonderzoeker www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016 VMBO 2016 2017 1 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Om je een handje te helpen met het maken van een goede keuze te maken na het Pius X- College is deze brochure samengesteld. In deze brochure vind

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO Amersfoort

Studentenstatuut MBO Amersfoort Studentenstatuut MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Studentenraad : 27 juni 2016 Datum vaststelling cvb : 12 juli 2016 Kenmerk cvb vastgesteld : MBOA-15-2100 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van

WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO. VAVO College is onderdeel van WWW.ROC-TERAA.NL AVO COLLEGE HAVO / VWO VAVO College is onderdeel van 2 Alsnog je HAVO- of VWO-diploma halen? Bij het VAVO College Helmond kan dat! Ook kun je certificaten op HAVOof VWO-niveau behalen.

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur

mbo 2013-2014 Open huis 2013 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur Open huis 2013 Groen licht voor succes! Vrijdag 25 januari 18.30 tot 21.00 uur AANMELDINGSFORMULIER Zaterdag 26 januari 10.00 tot 13.00 uur Vrijdag 19 april 18.30 tot 21.00 uur mbo 2013-2014 Het Clusius

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER

mbo 2014 2015 Open huis 2014 Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Vrijdag 24 januari 18.30 tot 21.00 uur Zaterdag 25 januari 10.00 tot 13.00 uur Woensdag 16 april 18.30 tot 21.00 uur Groen licht voor succes! AANMELDINGSFORMULIER Open huis 2014 mbo 2014 2015 Het Clusius

Nadere informatie

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Programma Eerste deel van de avond» Algemeen: leerjaar 3 Vmbo-TL» Regelementen en PTA» Onderweg naar kiezen : schooldecaan Vmbo-TL Laatste deel van de avond»

Nadere informatie