J AARVERSLAG 2011 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J AARVERSLAG 2011 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1"

Transcriptie

1 J AARVERSLAG 2011 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1

2 I NHOUD Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting algemeen 16 Toelichting op de balans 17 Toelichting op de staat van baten en lasten 19 Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening 21 Bijlage: Werkelijke kosten ten opzichte van budget en begroting STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 2

3 VERSLAG VAN HET BESTUUR Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag over 2011 van de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (SPSAO). Dit is het vierde jaarverslag van de stichting. Per 1 januari 2007 is voor alle zwangeren in Nederland de mogelijkheid van Prenatale Screening ingevoerd. De Prenatale Screening maakt deel uit van het bevolkingsonderzoek waarvoor een WBO-vergunning noodzakelijk is. In december 2006 maakte het Ministerie van VWS bekend dat zij een voorlopige WBO-vergunning zou verstrekken aan acht regionale centra voor Prenatale Screening. De overheid acht op dit terrein een landelijke en regionale coördinatie wenselijk. De landelijke coördinatie wordt door het RIVM uitgevoerd. De regionale coördinatie dient door de acht regionale Centra voor Prenatale Diagnostiek (UMC's) uitgevoerd te worden, in een samenwerkingsverband met de verschillende betrokken partijen (verloskundigen, Echoscopisten, gynaecologen, perinatologen, klinisch genetici enz.). De activiteiten van de stichting bestaan uit het monitoren en ondersteunen van de prenatale screeningen voor zover deze onder de WBO (de Wet op het Bevolkingsonderzoek) vallen. Dit met betrekking tot het uitvoeren van: 1) De formele counseling die elke zwangere aan het begin van de zwangerschap aangeboden krijgt. 2) De combinatietest, als risicobepaling voor het Downsyndroom. Deze betreft een meting van twee bloedwaarden (vrij b-hcg en PAPP-A tussen weken, maar bij voorkeur tussen de 9-10 weken) en de echoscopische meting van de nuchal translucency (NT) in het Nederlands meestal nekplooi genoemd (tussen weken bij een CRL tussen de mm volgens de criteria van de Fetal Medicine Foundation Nederland) van de foetus. 3) Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) bij weken (ook wel de 20 weken echo genoemd) als screening op structurele afwijkingen en in het bijzonder neurale buisdefecten. De Stichting ontvangt voor haar werkzaamheden een vergoeding die als opslag op de door gecontracteerde echocentra uitgevoerde SEO's in rekening wordt gebracht aan zorgverzekeraars. In 2011 bedroeg de opslag 17,99 per SEO. De Stichting Om de regionale coördinatie van het bovengenoemde bevolkingsonderzoek te kunnen uitvoeren, is binnen het AMC de beslissing genomen om de Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken (hierna: SPSAO) op te richten. Op 18 december 2007 is door Lubbers en Dijk notarissen te Amsterdam de oprichtingsakte van de SPSAO ondertekend. De SPSAO is gevestigd bij het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, en is één van de acht regionale centra waaraan een WBO-vergunning is verleend. De WBO-vergunning is per 1 januari 2007 toegekend en verleend tot Tot nadere besluitvorming wordt deze jaarlijks verlengd. Mevrouw Dr. E. Pajkrt is benoemd tot directeur. De SPSAO is een onafhankelijke rechtspersoon die los functioneert van het AMC. Vestiging binnen het AMC biedt de SPSAO en de aan de SPSAO verbonden partijen de mogelijkheid tot kennisuitwisseling en infrastructurele en facilitaire mogelijkheden. Doelstelling De SPSAO heeft als doelstelling het coördineren en bewaken van de kwaliteit van de Prenatale Screening op aangeboren (chromosomale en structurele) afwijkingen van het ongeboren kind bij zwangere vrouwen van alle leeftijden binnen de regio Noord-Holland en Flevoland, alsmede ook het doen verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 3

4 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) Bestuur Het bestuur van de SPSAO bestaat uit zeven leden, die allen een professionele binding hebben met de prenatale screening. Zo hebben zowel gynaecologen, verloskundigen, echoscopisten als laboratoriumdeskundigen zitting in het bestuur. Daarenboven zijn er drie vervangende leden, die desgewenst altijd de bestuurvergaderingen mogen bijwonen. De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011 was als volgt: - Prof. dr. M.J.Heineman, Afdelingshoofd Verloskunde & Gynaecologie, AMC Voorzitter - Drs. M. van Alphen, Gynaecoloog, Flevoziekenhuis Vicevoorzitter - Mw. dr. P. Robles de Medina, Arts-echoscopist AMC Secretaris - Prof. dr. A. Sturk, Hoofd LAKC, AMC Penningmeester - Prof. dr. N.J. Leschot, Hoogleraar Klinisch Genetica, AMC Lid - Mw. D. Ridder-Mol, Verloskundig-echoscopist, Verloskundig Centrum Lid Hilversum - Mw. M.S.A. de Hoog-Glaudemans, Echoscopist, Rodekruis Ziekenhuis Lid Beverwijk & Echocentrum MaMa Velserbroek - Mw. Dr. B. Braams -Lisman, Gynaecoloog, Waterlandziekenhuis Vervangend lid - Mw. D.M.I.M. Lesscher, Verloskundige, VC Oost Echopunt Amsterdam Vervangend lid - Mw. M. Th. W. Vlegels, Echoscopist, Rodekruis Ziekenhuis Beverwijk Vervangend lid & Echocentrum MaMa Velserbroek Het bestuur vergaderde in 2011 drie keer op: 4 maart, 20 mei en 2 december. Het Bureau De samenstelling van het bureau was op 31 december 2011 als volgt: - Mw. dr. E. Pajkrt Directeur (gedetacheerd vanuit Verloskunde & Gynaecologie, AMC) - Mw. dr. P. Robles de Medina Kwaliteitsbewaking (gedetacheerd vanuit Verloskunde & Gynaecologie, AMC) - Mw. A.N. Hartman Regiobeheerder (gedetacheerd vanuit Verloskunde & Gynaecologie, AMC) - Mw. M.T. Willekens Echoscopist (gedetacheerd vanuit Verloskunde & Gynaecologie, AMC) - Mw. L. van Leijden Echoscopist (gedetacheerd vanuit Verloskunde & Gynaecologie, AMC) - Mw. dr. R.J.M. Snijders, (extern) Beleidsmedewerker Naast bovengenoemde activiteiten hebben de leden van de SPSAO zitting in diverse landelijke commissies: - lid van Platform Downsyndroom screenings laboratoria; - lid van landelijk Platform van de 8 regionale centra voor prenatale screening; - lid van het Centraal Orgaan CVB-RIVM; - lid van werkgroep ORP (Peridos/RIVM); - lid van werkgroep Kwaliteit - lid van werkgroep Onderzoek De heer Sturk vertegenwoordigt het Platform Downsyndroom screenings laboratoria. Mevrouw Pajkrt vertegenwoordigt het Platform, het Centraal Orgaan CVB-RIVM, werkgroep Kwaliteit en Onderzoek. Mevrouw Hartman vertegenwoordigt het Platform en het Overleg Regiobeheerders Peridos (ORP). STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 4

5 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) Contracten 2011 In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) zijn uitvoerende partijen zoals verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen verplicht om een contract met een regionaal centrum af te sluiten. De SPSAO heeft met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en echocentra, die aan de landelijk vastgestelde normen voldoen, contracten afgesloten voor het verrichten van activiteiten in het kader van de Prenatale Screening. De normen voor counseling, laboratoriumbepalingen, echoscopisch onderzoek en de samenwerkingscontracten zijn opgesteld door het RIVM ( Nr. Zorginstelling Counseling NT SEO 1 Alkmaar Partners in Verloskunde x x x 2 Almere Flevoziekenhuis x x x 3 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Buiten x 4 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Castrovalva/ Parkwijk x 5 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Perspectief/Boog x 6 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Poort x 7 Almere, Stg. Zorggroep Almere verloskundigenpraktijk Stad/Haven x 8 Almere Verloskundigenpraktijk De Eerste Stap x 9 Almere Verloskundigenpraktijk Het Geboorte-atelier x 10 Amsterdam AMC x 11 Amsterdam Boven IJ Ziekenhuis x x x 12 Amsterdam DC Prenataal x x x 13 Amsterdam Geboortecentrum Geel x 14 Amsterdam Geboortecentrum Rood x 15 Amsterdam Liva Verloskundig Centrum x 16 Amsterdam OLVG x x x 17 Amsterdam VC Oost Echopunt x x 18 Amsterdam Verloskundig centrum NOVA locatie IJburg x 19 Amsterdam Verloskundig centrum NOVA locatie van Swinden x 20 Amsterdam Verloskundigenpraktijk A'dam Oost x 21 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Astrid Limburg x 22 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer x 23 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Bilderdijk x 24 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Nicolaas Witsenkade x 25 Amsterdam Verloskundigenpraktijk Oostelijke Eilanden x 26 Amsterdam Verloskundigen aan t IJ x 27 Amsterdam Verloskundigen Vida x x x 28 Amsterdam Vroedvrouwenpraktijk Ruyschstraat x 29 Amsterdam Vroedvrouwenpraktijk Terra x 30 Assendelft Verloskundigen 1666 x 31 Assendelft Verloskundigen 2022 x 32 Beverwijk Rode Kruis Ziekenhuis x x x 33 Beverwijk Verloskundige Praktijk x 34 Blaricum Tergooiziekenhuizen x x x 35 Castricum Huisartsenpraktijk Leemhuis & v.d. Maarel x STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 5

6 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) 36 Castricum Verloskundigenpraktijk x 37 Den Helder Gemini Ziekenhuis x x x 38 Geboortehuis verloskundigenpraktijk Bussum-Naarden x 39 Heemskerk Stichting BUCH/Echocentrum Midden Kennemerland x x 40 Heemskerk Verloskundige Praktijk x 41 Heiloo Verloskundige Praktijk Haesackerlaan x 42 Hilversum Materna Verloskundigenpraktijk x 43 Hilversum Tergooiziekenhuizen x x x 44 Hilversum Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh x 45 Hilversum Verloskundigenpraktijk Aanvang x 46 Hilversum Verloskundig Centrum t Gooi x x x 47 Hoorn Westfriesgasthuis x x x 48 Huizen Verloskundige Praktijk Govers x 49 Huizen Vroedvrouwenpraktijk Zuiderzee x 50 Kortenhoef Verloskunde Wijdemeren-Vreeland x 51 Kortenhoef Verloskundige Praktijk x 52 Krommenie Praktijk Poppie x 53 Landsmeer-Oostzaan-Amsterdam Verloskundige Praktijk x 54 Mijdrecht Verloskundige Maatschap De Ronde Venen x 55 Naarden Bussum Verloskundige Praktijk Goed bevallen x 56 Purmerend Echocentrum x x x 57 Purmerend Verloskundig Centrum Waterland x 58 Purmerend Verloskundigenpraktijk x 59 Purmerend Waterland Ziekenhuis x x x 60 Uitgeest-Akersloot Verloskundige Praktijk x 61 Velserbroek Echocentrum MaMa x x x 62 Velserbroek Verloskundigenpraktijk x 63 Verloskundigenpraktijk José en Hugo Heilema x 64 Volendam Verloskundigen Waterland Oost x 65 WAZ Echopraktijk Waterland Amsterdam Zaanstreek x x x 66 Weesp Verloskundige Praktijk x 67 Wormer-Wormerveer Verloskundige Praktijk x 68 Zaandam Geboortecentrum Zaandam Zuid x x x 69 Zaandam Proline Echografie Praktijk x x 70 Zaandam Verloskundigenpraktijk Lavita x 71 Zaandam Zaans Medisch Centrum x x x Activiteiten van de SPSAO in 2011 De financiële ondersteuning van alle SPSAO activiteiten wordt gegarandeerd door een opslag op alle SEO s die door de aangesloten echocentra worden verricht. Deze opslag op het SEO tarief is door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld en aan de regionale centra toegekend. Conform landelijke afspraken stuurt de SPSAO periodiek een factuur aan de aangesloten echocentra. Werkwijze van de SPSAO Het Laboratorium Algemene Klinische Chemie (LAKC) van het AMC is gecontracteerd als laboratorium voor de bepalingen van de twee bloedwaarden (vrij b-hcg en PAPP-A) ten behoeve van de combinatie test. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 6

7 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) Om de contractanten en andere betrokkenen te informeren over landelijke en regionale ontwikkelingen heeft de SPSAO een eigen website. Hierop worden nieuwe ontwikkelingen over landelijke afspraken gepubliceerd met een link naar de website van de bewuste instantie. Verder worden contractanten middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen, bijscholingen en bijeenkomsten. In 2011 werden twee contractantenbijeenkomsten georganiseerd. Zo stond de bijeenkomst op 14 april in het teken van de invoering van de screening op trisomie 18 en 13 (edwards- en patausyndroom) en de bijeenkomst op 22 september in het teken van de invoering van het nieuwe NVOG modelprotocol Datering van de zwangerschap. Sinds 2008 organiseert de SPSAO een counselingcursus voor gynaecologen, artsen in opleiding, echoscopisten en verloskundigen, die betrokken zijn bij de Prenatale Screening. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met het regionale Centrum VUMC te Amsterdam en wordt door medewerkers van beide centra gegeven. Deze cursus werd in 2011 twee maal gehouden en wel op 11 mei en op 22 november. In juni en september 2011 vond, in opdracht van het RIVM, voor het eerst een landelijke monitoring naar geïnformeerde besluitvorming over prenatale screening met de combinatietest en de 20 weken echo plaats. Alle verloskundig hulpverleners in Nederland met een counselingscontract bij één van de acht Regionale Centra voor prenatale screening werden gevraagd mee te werken aan de monitoring. Deelname van de praktijken (71,5%) en de response van de zwangeren binnen de regio van de SPSAO (88,9%) was bijzonder goed. Regio Totaal aantal Deelgenomen Percentage praktijken praktijken RCPS Zuid-Oost ,9 Nederland RCPS Noordelijk Zuid ,6 Holland RSPS VUmc ,3 SPS AMC ,9 SPS Regio Noord-Oost ,0 Nederland SPS Regio Utrecht e.o ,4 SPS Zuidwest Nederland ,2 SPS regio Nijmegen ,2 Totaal ,5 Sinds lange tijd is de meerderheid van de SPSAO contractanten bij de internationale organisatie Fetal Medicine Foundation (FMF) aangesloten. De FMF verricht kwaliteitscontroles op de nekplooimetingen. Jaarlijks vindt een controle en audit per centrum en per echoscopist plaats. In het kader van de Prenatale Screening heeft de SPSAO ervoor gekozen om de samenwerking met de FMF te continueren. Volgens de werkwijze van de FMF wordt de kansberekening voor het Down syndroom met behulp van het programma Astraia gemaakt. Nadat de uitslagen van het maternaal serumonderzoek bekend zijn, meet de echoscopist rond de 11e-12e week de NT meting en voert deze meting in het programma in. De kansberekening voor het Downsyndroom is het resultaat van de samenvoeging van de kans op basis van de serumwaarden en van de NT meting. Het uitvoeren van de kansberekening en de mogelijkheid deze direct met de zwangere en haar partner(s) te kunnen bespreken, wordt door de echoscopisten beschouwd als een belangrijk moment dat ten gunste van de kwaliteit van de zorg komt. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 7

8 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) Bijscholing SEO en eerste trimesterscreening In 2011 werd op vrijdagmiddag regelmatig onderwijsspreekuur gehouden. Echoscopisten en gynaecologen, verbonden aan de SPSAO en in het bezit van een NT en SEO certificering, kunnen zich aanmelden voor hands-on training voor eerste trimester echoscreening (o.a. NT, ductus venosus en tricuspidalis meting) of voor aanvullend SEO onderwijs om de finesses van het SEO en/of de NT-meting te leren. Peridos In 2010 is de landelijke database Peridos geïntroduceerd. In deze database worden alle onderdelen van de Prenatale Screening geregistreerd. De SPSAO levert haar expertise en advies aan het RIVM en is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling en implementatie. Counselors, echocentra en andere uitvoerders leveren hiervoor de gegevens aan, mits de zwangere vrouw hiervoor toestemming verleent. De betrokken partijen hebben ieder op eigen wijze toegang tot het systeem. De counselors en echobureaus kunnen de gegevens inzien van hun eigen cliënten. De bedoeling is dat Peridos een totaalblik biedt op de praktijk van het prenataal testen in Nederland. In onderstaande grafiek staat het aantal praktijken dat Excels upload per regionaal centrum opgenomen. In oranje is de stand per 3 december 2011 aangegeven en in groen het totaal aantal praktijken. Ondanks de regionale verschillen zitten we landelijk op 52% van de praktijken die 1 of meerdere keren gegevens hebben geupload naar Peridos. Visitaties In 2008 is gestart met het visiteren van de echocentra, voor het toetsen van de kwaliteit. Volgens de landelijke richtlijnen dient elk echocentrum eens in de twee jaar gevisiteerd te worden. Tijdens de visitatie wordt gekeken naar de systeemkwaliteit (de organisatie), de productkwaliteit, de vakinhoudelijke kennis van de echoscopisch zorgverlener (nascholing) en daarnaast wordt de ketenzorg in kaart gebracht. Het visitatieteam is samengesteld uit de kwaliteitsadviseur (artsechoscopist) en de regiobeheerder van het regionaal centrum en incidenteel het hoofd regionaal centrum (gynaecoloog). STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 8

9 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) De visitatie procedure Een aantal weken voorafgaand aan de visitatie wordt een afspraak gepland met de betrokkenen van het echocentrum. Vervolgens wordt deel A van het visitatieformulier toegezonden aan de contactpersoon van het echocentrum met het verzoek dit voor zover mogelijk in te vullen. Belangrijke bronnen voor deze informatie zijn de vorige visitatie en de gegevens uit Peridos en de FMF database. Bij een volgende visitatie zal een groot deel van de informatie kunnen blijven staan en is alleen actualisatie nodig. Fase 2 Minimaal vijf weken voor de visitatie stuurt het regionaal centrum het gedeeltelijk ingevulde visitatieformulier deel A en het lege formulier deel B naar de vertegenwoordigers van de geauditeerde organisatie. Zij worden verzocht de tekst in deel A te corrigeren en aan te vullen. De checklist van deel B dient als ondersteuning bij het volledig invullen van relevante data in deel A en als voorbereiding op de visitatie. De geauditeerde organisatie dient deel A minimaal twee weken voor de visitatie terug te sturen. Fase 3 Als voorbereiding op de visitatie bespreekt het visitatieteam alle informatie in deel A. Het team gaat na welke items in de checklist deel B tijdens de visitatie aan de orde moeten worden gesteld (relevantie, onduidelijkheid, bekendheid). Bij de betreffende items kunnen aantekeningen worden gemaakt. Visitatiegesprek Tijdens het gesprek dient deel A als leidraad voor het gesprek. Het visitatieteam zorgt dat de relevante items van deel B worden besproken. Visitatierapport Voor het opstellen van het visitatierapport worden de landelijke richtlijnen voor de kwaliteitsaudit zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Het verslag van de visitatie wordt gevormd door: Het visitatieformulier deel A aangevuld met een evaluatie van het visitatiegesprek, inclusief verbeterpunten, adviezen en evt. zwaarwegende adviezen. Visitaties in 2011 Naam instelling: Datum visitatie: Amsterdam DC Prenataal Amsterdam OLVG Amsterdam VC Oost Echopunt Hilversum Tergooiziekenhuizen Den Helder Gemini Ziekenhuis Hilversum Verloskundig Centrum t Gooi Hoorn Westfriesgasthuis Velserbroek Echocentrum MaMa Volendam/Koog Echopraktijk WAZ Heemskerk E.C. Midden Kennemerland Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 9

10 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) Gerealiseerde productie De verrichte SEO's in 2011 en 2010 zijn als volgt onder te verdelen: Jaar 1 e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal Daarnaast zijn er in de centra combinatietesten verricht. In onderstaand overzicht zijn de uitgevoerde combinatietesten 2011 opgenomen. Centrum Totaal Perc >36 jaar <36 jaar >36 jaar verhoogde n kans % n verhoogde kans % Amsterdam AMC % ,3% ,9% Amsterdam DCP % ,5% ,0% Amsterdam OLVG % ,7% ,9% Amsterdam VCO % ,2% ,5% Amsterdam Vida % ,4% ,1% Beverwijk RKZ % ,9% ,9% Heemskerk EC % ,6% ,9% Hilversum VCG % ,4% ,4% Hoorn WFG % ,1% ,7% Purmerend WZ % ,1% ,6% Velserbroek Mama % ,1% ,6% Volendam WAZ % ,3% ,0% Zaandam GC 45 29% ,1% 13 0,0% Zaandam ZMC % ,5% ,0% Den Helder Gemini % 110 0,0% ,2% Purmerend EC 88 14% 76 0,0% 12 0,0% Amsterdam Bovenij % ,6% ,4% BlaricumTergooi % ,6% ,3% Almere Flevo % ,8% ,4% Alkmaarde Mare % ,7% ,5% Eindtotaal % ,9% ,5% Statistisch gezien bevat, op basis van de leeftijd van de zwangeren, deze populatie ongeveer 30 foetussen met downsyndroom. Tot dusver is downsyndroom vastgesteld in 28 zwangerschappen. In 25 (89%) was de berekende kans > 1:200. In 33 zwangerschappen werd een chromosoomafwijking, anders dan downsyndroom, vastgesteld (2 x Trisomie 13, 19 x Trisomie 18, 2 x Turnersyndroom, 10: overig); in 27 (82%) van deze zwangerschappen was de berekende kans > 1:200. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 10

11 Counselinggegevens 2011 Voor wat betreft gegevensverzameling moeten 2010 en 2011 helaas beschouwd worden als overgangsjaren, waarin ervaring is opgedaan met het aanleveren van registratiegegevens vanuit de verschillende bronsystemen aan Peridos via Excel upload. De SPSAO biedt de contractanten ondersteuning bij de gegevensaanlevering aan Peridos door uitleg te geven over de werkwijze en feedback op de kwaliteit en volledigheid van de registratiegegevens. In 2011 hebben 47 praktijken, aangesloten bij de SPSAO, gegevens via Excel upload aangeleverd aan Peridos. De verwachting is dat we over 2011 nog meer gegevens te zullen ontvangen, maar dit zal waarschijnlijk niet compleet zijn. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 11

12 VERSLAG VAN HET BESTUUR (vervolg) Toekomst - In 2011 werden twee arts-onderzoekers aangesteld die zich bezighouden met de evaluatie van de Prenatale Screening in de regio. Dit betreft zowel de performance van de combinatietest, als de 20 weken echo. Voor de 20-weken echo werd door ZonMW subsidie toegekend om gericht te kijken naar de effectiviteit van SEO en GUO bij het opsporen van hartafwijkingen, buikwanddefecten, schizis en neuralebuisdefecten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de regio SPSNN en zal in 2012 worden voortgezet met als uiteindelijk doel wetenschappelijke rapportage. Een deel van de begroting van de SPSAO zal hiervoor gebruikt worden. - In 2011 werd besloten om een datamanager aan te stellen. Een aanvraag werd ingediend bij het divisie bestuur. Deze werd begin 2012 gehonoreerd. De sollicitatieprocedure zal in 2012 plaatsvinden. - De eerste helft van 2012 zal in het teken staan van de twee ronde m.b.t. het visiteren van eerste- en tweedelijnspraktijken waarmee een echo-overeenkomst is gesloten. Ook zal een begin gemaakt worden met het beoordelen van SEO beelden. - PWD (Perinataal Webbased Dossier) Electronische overdracht van gegevens tussen bronsystemen (van praktijken) en Peridos gaat in 2012 weer een stapje verder, waarbij ook uitwisseling van gegevens tussen Laboratoria en Peridos mogelijk wordt gemaakt. De SPSAO en het AMC lab werken hierbij nauw samen. - Vanuit het veld is het verzoek gekomen om wat dieper in te gaan op bepaalde organen of aandoeningen tijdens contractantenbijeenkomsten. Hierbij valt te denken aan hartafwijkingen, nierafwijkingen, etc. Wij zijn voornemens om in 2012 een tweetal practica te organiseren m.b.t. hartafwijkingen in de snijzaal. De Stichting heeft haar statutaire vastgestelde doelstellingen in het boekjaar 2011 behaald. Financieel De SPSAO heeft het boekjaar 2011 mede door personele krapte met een positief exploitatieresultaat weten af te sluiten. Voor de komende jaren zullen de regionale centra tezamen een investering moeten doen voor de implementatie en het beheer van de gegevens in de landelijke database voor de kwaliteitsborging van de prenatale screening "Peridos". Door deze nieuwe ontwikkelingen dient voor de komende jaren rekening gehouden te worden met extra uitgaven binnen de Stichting. De Stichting kan deze extra uitgaven opvangen door haar gezonde vermogenspositie. Amsterdam, juni 2012 Mw. Dr. E. Pajkrt (directie) Prof. Dr. M.J. Heineman (voorzitter) Drs. M. van Alphen (vice-voorzitter) STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 12

13 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 13

14 J AARREKENING STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 14

15 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Na verwerking van het resultaat ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA [1] Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa TOTAAL ACTIVA STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 15

16 PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN [2] Stichtingsvermogen Exploitatieresultaat boekjaar Totaal stichtingsvermogen KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA [3] Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL PASSIVA [..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 16

17 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten [4] Omzet SEO s Som der baten Lasten [5] Personeelskosten Overige beheerlasten Som der beheerslasten Exploitatieresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat uit gewone exploitatie voor belastingen Belastingen - - Resultaat uit gewone exploitatie na belastingen [..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 17

18 TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 (organisaties zonder winststreven). De stichting is opgericht op 18 december Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling BALANS Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Schulden De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. Baten worden verantwoord in het verslagjaar waarin de diensten en goederen zijn geleverd. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Netto-omzet Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen. Bedrijfslasten De bedrijfslasten worden bepaald met inachtneming van hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 18

19 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA [1] VORDERINGEN Debiteuren Debiteuren Betreffen de aan de uitvoerders van de SEO s in rekening gebrachte aantallen over het 1 e en 2 e en 3 e kwartaal 2011, onder aftrek van de reeds door uitvoerders betaalde bedragen. Het tarief over 2011 bedroeg 17,99 ( ,93). Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht Overige vorderingen en overlopende activa Nog te factureren lopend boekjaar Nog te factureren lopend boekjaar Rente deposito De post nog te factureren lopend boekjaar betreft de nog in rekening te brengen aantallen over het 3 e en 4 e kwartaal. PASSIVA [2] STICHTINGSVERMOGEN Stand per 1 januari Exploitatiesaldo Stand per 31 december STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 19

20 TOELICHTING OP DE BALANS (vervolg) [3] KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Crediteuren - - Crediteuren (AMC inzake doorbelaste kosten) Overige schulden en overlopende passiva Rekening-courant AMC Nog te ontvangen facturen AMC inzake doorbelaste kosten Nog te ontvangen facturen AMC inzake doorbelaste kosten Nog te ontvangen facturen AMC inzake doorbelaste kosten Nog te ontvangen facturen AMC inzake doorbelaste kosten DAD Nog te betalen vacatievergoedingen Bankkosten 4 e kwartaal Diversen STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 20

21 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 [4] BATEN Omzet verrichte SEO s 2011 ( * 17,99) Omzet verrichte SEO s 2010 ( * 17,93) Omzet nagekomen verrichte SEO s 2010 (572 * 17,93) Cursus Counseling Prenatale Screening Cursus Counseling Prenatale Screening Cursus Counseling Prenatale Screening [5] LASTEN PERSONEELSKOSTEN Lonen en salarissen incl. sociale lasten Uitzendkrachten/follow-up Datamedewerker Beleidsmedewerker Overige personeelskosten Gemiddeld aantal medewerkers: Directie 0,20 0,24 Arts/echoscopist 0,73 0,53 Bedrijfsbureau 0,10 0,10 Secretariaat 0,78 0,69 De stichting heeft geen personeelsleden in dienst. De werkzaamheden van de stichting worden door gedetacheerde medewerkers van het AMC te Amsterdam verricht. De hiermee samenhangende kosten worden door het AMC aan de stichting doorbelast en zijn verantwoord onder de personeelskosten. OVERIGE KOSTEN Vacatievergoedingen Visitatiekosten Cursuskosten incl. vergoedingen Congreskosten Reis-/ verblijfskosten Representatiekosten Relatiegeschenken Huisvestingskosten Doorberekende bureaukosten Kantoorkosten Kantoorbehoeften Contributies en abonnementen Website Vakliteratuur STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 21

22 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011(vervolg) Algemene kosten Administratiekosten incl. jaarverslag (DAD) Bedrijfsverzekeringen Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Het voeren van de financiële administratie, alsmede het opstellen van de jaarrekening van de stichting wordt verzorgd door het DAD van het AMC. De door het DAD gemaakte kosten worden doorbelast aan de stichting en zijn verantwoord onder de algemene kosten. De beleidsadviseur werkt in opdracht van het bestuur van de stichting en wordt aangestuurd door de directeur van de stichting. De werkzaamheden bestaan uit het bevorderen van een goede samenwerking met contractanten, waaronder kan worden begrepen: - advisering over beschikbare registratiesysteem, alsmede het optimaliseren van het gebruik ervan; - aanlevering van gegevens ten behoeve van regionale en centrale registratie van alle verrichtingen; - het bevorderen van de kwaliteit door deelname aan visitaties en het organiseren van workshops; - het ter plaatse geven van opleidingen m.b.t. nekplooi metingen en uitvoering van combinatietesten. - Vertegenwoordiging van SPSAO in verschillende werkgroepen van CvB - Coördinatie en koppeling van bestanden voor kwaliteitsborging De kosten van de beleidsadviseur zijn verantwoord onder de personeelskosten. STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 22

23 VASTSTELLING EN GOEDKEURING VAN HET JAARVERSLAG De jaarrekening 2011 is door de Directie vastgesteld en goedgekeurd door het Stichtingbestuur in de vergadering van 6 juli 2012 Amsterdam, 6 juli 2012 Mw. Dr. E. Pajkrt (directie) Prof. dr. M.J.Heineman (voorzitter) Drs. M. van Alphen (vice-voorzitter) Mw. dr. P. Robles de Medina (secretaris) Prof. dr. A. Sturk (penningmeester) Prof. dr. N.J. Leschot (lid) Mw. D. de Ridder-Mol (lid) Mw. M.S.A. de Hoog-Glaudemans (lid) STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 23

24 Bijlage bij jaarverslag 2011 van Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken Begroting 2012 Begroting 2011 Werkelijk 2011 verschil Begroting 2010 Werkelijk 2010 verschil Baten Aantallen (494) (179) tarief 17,99 17,93 17,99 0,06 17,93 17,93 0,00 Omzet verrichtingen SEO's (7.897) (3.209) Omzet overige Som der baten Lasten Lonen en salarissen (incl. sociale lasten) Uitzendkrachten/Follow Up (R. Snijders) Datamedewerker (2.720) Beleidsmedewerker (R.Snijders) Overige personeelkosten (Peridos) (2.033) (918) Personele lasten Vacatiegelden Vacatievergoedingen Visitatiekosten Huur kantoorruimte en ICT Drukwerk, materiaalkosten Algemene kosten Kosten DAD (administratiekosten) (1.900) Advieskosten inzake fiscaliteiten Verzekering Algemene kosten (1.194) (3.267) Overige bedrijfskosten (12.497) Financiële baten en lasten - - (1.721) (1.735) Som der lasten Exploitatieresultaat (11.160) STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 24

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de. jaarrekening 2010

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en Omstreken gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de. jaarrekening 2010 en Omstreken gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2010 INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Algemeen 2 JAARBERICHT Jaarrekening Balans per 31 december 2010 11 Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO

KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO KWALITEITSVERSLAG 2013 - SPSAO 1. WERKGEBIED RC De SPSAO heeft met verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en echocentra, die aan de landelijk vastgestelde normen voldoen, contracten afgesloten voor het

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2009 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1

J AARVERSLAG 2009 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN. te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1 J AARVERSLAG 2009 STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN te Amsterdam STICHTING PRENATALE SCREENING AMSTERDAM EN OMSTREKEN 1 I NHOUD Bestuursverslag 2009 3 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012

Kwaliteitsjaarverslag 2012 Kwaliteitsjaarverslag 2012 Stichting Prenatale Screening A'dam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam INHOUD Inhoud... 2 Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o.

Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Kwaliteitsverslag 2015 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam Inhoud 1. Werkgebied RC... 3 2. Organisatie...

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Kwaliteitsverslag 2014

Kwaliteitsverslag 2014 Kwaliteitsverslag 2014 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam INHOUD Inhoud... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 JUNI 2017 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam

Financieel Jaarverslag Stichting Vitamine V. Amsterdam Financieel Jaarverslag 2013 Stichting Vitamine V Amsterdam Hilversum, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Rapport 1. Opdracht 2. Verantwoordelijkheid 3. Resultaat Financieel verslag 4. Waarderingsgrondslagen 5.

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum

Jaarverslag Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum Jaarverslag 2010 Regionaal Centrum Prenatale Screening VU medisch centrum 1 Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc VU medisch Centrum De Boelelaan 1117 1081HV Amsterdam Tel: 020-4443237 Fax: 020-4442954

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam

Rapport. aan het bestuur van Stichting Baroeg Open Air, Rotterdam Rapport aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Rapport 1 Algemene opmerkingen Bijlagen Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Exploitatierekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening 2013. Uitgebracht aan RAPPORT Inzake Jaarrekening 2013 Uitgebracht aan Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking van het resultaat) ACTIVA 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Juli 2011

NIEUWSBRIEF. Juli 2011 NIEUWSBRIEF Juli 2011 Inhoud: Landelijke monitor geïnformeerde besluitvorming Onderwijsspreekuur voor Echoscopisten en Gynaecologen Regiobijeenkomst Cursus counselen Toepassing van correctiefactoren voor

Nadere informatie

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1 Opdracht 1 2 Verantwoording 1 3 Algemeen 1 4 Financiële positie 2 5 Winstbestemming 2 JAARREKENING Bijlage A Grondslagen v.d. financiële

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 6 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken

Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken Visitatie Echocentrum Naam: AGB: Adres: Datum visitatie: Aanvang: Visitatie door: Contactpersoon centrum: Rechtsgeldig vertegenwoordiger: 1. Overeenkomsten

Nadere informatie

STICHTING BIJ-1 TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan 10 1131 BK Volendam INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Opdracht 3 2. Algemeen 3 3. Resultaten 4 Jaarrekening 2014 A. Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994

STICHTING MAITREYA INSTITUUT VOOR WIJSHEIDSCULTUUR, LOENEN FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 1 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 HANDELSREGISTER OOST NEDERLAND NUMMER 41200578 RSIN 006832994 Pagina 2 van 7 FINANCIEEL PUBLIKATIEVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A - Balans per 31 december

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015

SPN. regionale bijeenkomst. 12 november 2015 SPN regionale bijeenkomst 12 november 2015 Programma Opening - Dr. Dominique Smeets, voorzitter SPN-Bestuur Prenatale screening: landelijke en regionale ontwikkelingen Dr. ir. Annette Stolwijk, directeur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

STICHTING BRANDWEER ZONDER GRENZEN te Tilburg. Rapport inzake de jaarrekening 2008

STICHTING BRANDWEER ZONDER GRENZEN te Tilburg. Rapport inzake de jaarrekening 2008 STICHTING BRANDWEER ZONDER GRENZEN te Tilburg Rapport inzake de jaarrekening 2008 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

Jaarrekening 2015 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam Jaarrekening 2015 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan 10 1131 BK Volendam INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Opdracht 3 2. Algemeen 3 3. Resultaten 4 Jaarrekening 2015 A. Balans per 31 december 2015 5

Nadere informatie

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Fort van de Verbeelding Rapport inzake: Jaarrekening 2014 Stichting Fort van de Verbeelding uitgebracht aan: Stichting Fort van de Verbeelding t.a.v. het Bestuur Westkanaaldijk 6A 3542 DA Utrecht Inhoudsopgave jaarrapport Pagina:

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING VISITECLOWNS TE WAGENINGEN Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2.

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2016

KWALITEITSVERSLAG 2016 KWALITEITSVERSLAG 2016 Stichting Prenatale Screening Amsterdam e.o. Afdeling Obstetrie Kamer H4-272 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam Postbus 22660 1100DD Amsterdam Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012

Stichting Ambassadors Dieren. Rapport inzake Jaarstukken 2012 Dieren Rapport inzake Jaarstukken 2012 19 juni 2013 Inhoudsopgave Algemeen rapport 1 Algemeen 4 2 Resultaat 4 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2012 7 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014

Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen. Jaarrekening 2014 Stichting Hexagon Ensemble gevestigd te Rhenen Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten over 2014 9

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT

CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT te Verslag inzake jaarstukken 2016...mei 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2016 1 Opdracht 1 2 Ontbreken van de verklaring 1 3 Resultaatvergelijking en -analyse 2 FINANCIEEL VERSLAG 2016 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting. KLEURinCULTUUR

Stichting. KLEURinCULTUUR Stichting KLEURinCULTUUR 2013 INHOUDSOPGAVE Rapport 3 Opdracht 4 Algemeen 4 Bestuur 5 Fiscale positie 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 na (voorgestelde resultaatbestemming) 8 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op

Nadere informatie

Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum T.a.v. het Bestuur Postbus AP GORINCHEM

Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum T.a.v. het Bestuur Postbus AP GORINCHEM Stichting tot instandhouding van de Dorstige Types/Rijdend UNIFIL Museum T.a.v. het Bestuur Postbus 613 4200 AP GORINCHEM Financiële verantwoording 2014 INHOUD Pagina Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Alkmaars Talent ALKMAAR. Financieel Jaarverslag 2014

Stichting Alkmaars Talent ALKMAAR. Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Alkmaars Talent ALKMAAR Financieel Jaarverslag 2014 ACTIVITEITEN De activiteiten van de stichting bestaan uit: a. het genereren van bekendheid voor Stichting Jeugdcultuurfonds Alkmaar; b. geld

Nadere informatie

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting Lost a Child te Huizen

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting Lost a Child te Huizen Uitgebracht aan Stichting Lost a Child te Huizen inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Staat

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012

STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem. Rapport inzake de jaarrekening 2012 STICHTING SPIRITUEEL INNOVATIE FONDS te Arnhem Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Opdracht 2 Algemeen 2 Resultaat 3 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18

Regiobijeenkomst. Trisomie 13/18 Regiobijeenkomst Trisomie 13/18 Programma 14.00-14.20u Achtergrond / biochemie / testeigenschappen Mw. Drs. M. Engels, screeningscoördinator VUmc 14.20 14.50u Echoscopische bevindingen in eerste / tweede

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2016. ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Sichting Cinecrowd. Gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Sichting Cinecrowd Jaarrekening 2012 Nummer Kamer van Koophandel: 51384167 Datum: Opgesteld door: 29 mei 2013 M. Remie, penningmeester Cinecrowd Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013

Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Heeneman & Partners fondsmanagement BV Publicatiebalans inzake de jaarrekening 2012-2013 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 56039433 2 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013 Rapport inzake jaarstukken 2012 20 juni 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over 2012 7 Toelichting 8 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat 65 1214BR Hilversum KvK-nummer: 61760617 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2015 JAARREKENING Balans Staat van Baten

Nadere informatie

Stichting Brandweer Zonder Grenzen te Tilburg

Stichting Brandweer Zonder Grenzen te Tilburg STICHTING BRANDWEER ZONDER GRENZEN te Tilburg Rapport inzake de jaarrekening 2012-0 - Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 2 Fiscale positie 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015 Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND Publicatiebalans 2015 Bestuur: Mevrouw F.M. Broos-Schelleman De heer C.C.J.M. de Bonth Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan

Nadere informatie

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015

Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus GD Houten JAARREKENING 2015 Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen FODOK Postbus 354 3990 GD Houten JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1.1 Aard van de activiteiten 1 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel 1 1.3 Boekjaar

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 17215115 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 6 Algemene grondslagen

Nadere informatie

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief

Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015. Definitief Stichting Narconon Nederland te Zutphen JAARREKENING 2015 Definitief 1 1 Balans per 31 december 2014 ACTIVA 31-dec-15 31-12-2014 Vaste activa (1) Materiele vaste activa Vervoermiddelen 0 0 Sauna 0 0 Vlottende

Nadere informatie