Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123"

Transcriptie

1 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken 6 Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel 7 De meest voorkomende verpleegactiviteiten: 7 Woordverklaring & gebruikte afkortingen 9 ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING 10 Dagschema 10 Diensturen verpleegkundigen 12 Diensturen studenten 12 Afdelingsgebonden tips: 13 Orbis 13 BIJLAGE 14 Werkpostfiche risicoanalyse van de afdeling 14 MEDISCHE TERMINOLOGIE 15 Etymologie 15 Woordenschat 20

3 WELKOMSTWOORD Beste student, Welkom in AZ St-Lucas Gent! Je komt binnenkort bij ons op stage en wij zijn daar heel blij om. We investeren graag wat tijd in jou als student. Jij bent immers onze toekomst! AZ St-Lucas kan jou heel wat mogelijkheden bieden. Met 825 bedden, meer dan 2300 medewerkers en zo n opnames per jaar behoren we tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het hele gamma van specialiteiten staat voor onze patiënten ter beschikking. We kunnen je dus heel wat leermomenten aanbieden. Grijp deze kansen dan ook met beide handen, vraag gerust om eens een onderzoek bij te mogen wonen, een techniek uit te voeren, Jouw interesse speelt alleen maar in je voordeel. Een organisatie zoals AZ St-Lucas, brengt heel wat met zich mee. Daarom geven we je graag wat extra informatie, die je op de volgende bladzijden kan terugvinden. Neem deze bundel zeker door als je voor de eerste maal op stage komt in ons ziekenhuis. Je kan er belangrijke informatie in terugvinden! We wensen je alvast een fijne en zeer leerrijke stage toe, Christine Van der Hoogerstraete Directeur personeel en organisatie Els Vanblaere Verpleegkundig en paramedisch directeur Wim Moerman Kurt Bourguillioen Begeleidingsverpleegkundigen

4 Globale omschrijving van de afdeling De SP-dienst is een chronische afdeling die voorziet in de neurologische behandeling en revalidatie. De SP-dienst poogt een multidisciplinaire opvang te bieden om de fysieke, psychische en het sociaal potentieel bij de patiënten op een zo hoog mogelijk peil te houden of te brengen in functie van het ontslag naar huis, seviceflat, rust- en verzorgingstehuis of naar de palliatieve eenheid. De dienst heeft een capaciteit van 23 bedden. De dienst is gesitueerd op straat 123, de derde verdieping in campus Volkskliniek : : Functies: ALGEMENE GEGEVENS Arts :Neuroloog zie ook op website zorgaanbod medisch aanbod Hoofdverpleegkundige : Katrien Verschraegen Stagementoren : Caroline Vanthomme, Isabelle Seyssens en Els Cosyns Team van verpleegkundigen Kinesisten: Ergotherapeuten: Logopedisten: Logistieke assistenten : zij voeren ondersteunende taken uit zoals : o Zorgen voor het voedingsgebeuren o Zorgen voor het patiëntenvervoer o Het uitvoeren van allerlei boodschappen o Ondersteunende hulp voor de verpleegkundigen

5 K6 K7 K5 K4 K3 K2 K1 Verpleegpost K8 K9 K bureau Keuken Bureau Infobrochure Sp-Neurologie straat 123 GRONDPLAN Nood trap Inkom L I F T TRAP L I F T Turn - zaal Dagzaal utility K K berging berging K K Trap K

6 Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken De hoofdpathologië is neurologische aandoeningen Pathologie Behandeling Onderzoeken Neurologie CVA syncopes T.I.A. Thrombose Parkinson bewegingsstoornissen MID / Alzheimer Epilepsie Hersentumor ICB SAB Slikproblemen PROFIEL VAN DE AFDELING Revalidatie: Kinesitherapie Logopedie Ergotherapie Psychosociale benadering Medicatie: per os (= PO), subcutaan (= SC), intramusculair (= IM), intraveneus (= IV) medicamenteus CT NMR EEG Infecties Urineweginfecties Luchtweginfecties Gastro-intestinale problemen Dehydratatieondervoeding Braken Cardiale problemen Hartdecompensatie Ritmestoornissen Bloeddrukproblemen Acute verwardheid Zonder klachten : geen behandeling, veel water drinken Zo T en klachten : antibiotica Koorts : antibiotica, aërosol, tapotage Rehydrateren, bijvoeding, IV voeding, medicatie PEG sonde, SV Medicatie : diuretica, digitalis, ACE inhibitoren, dieet Medicatie : anti-aritmica, pacemaker, cardioversie Medicatie, aangepaste voeding Medicatie : antipsychotica, sedativa, anxiolitica, antidepressiva Labo, urinekweek Recidiverende UWI : IVP Labo, sputumkweek, hemocultuur, RX thorax Labo, echo abdomen, overzicht abdomen, gastroscopie Labo, EKG, RX thorax Holterregistratie, EKG, labo RR controle CT hersenen, EEG, labo, urinesediment,

7 7 Uitsluiten somatische aandoeningen RX thorax MID / Alzheimer Medicatie Labo, holterregistratie, EEG, ORL Valpartijen Medicatie, afhankelijk van de oorzaak CT hersenen, EEG, labo Pneumologie Slikpneumonie medicamenteus aërosoltherapie zuurstoftherapie labo. Rx. sputumoz Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel De meeste patiënten zijn van reeds hogere leeftijd. De kenmerken van deze patiënten zijn: o een multiple pathologie o neiging tot polyfarmacie o een zeer zwakke homeostase o vaak psychosociale problemen o een neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid o dikwijls financiële problemen Op een SP-dienst is er geen leeftijdsgrens, de leeftijd kan variëren van 23j tot 100 jaar. De meeste patiënten zijn zwaar zorgbehoevend De meest voorkomende verpleegactiviteiten: Basiszorgen: Goede lichaamshygiëne geven aangepast aan de noden van de patiënt, vb. bedbad geven, hulp aan lavabo, zelfzorg stimuleren evenals aandacht voor de haren, gebit, nagels en conditie van de huid Geven van een bad of een douche Behandelingen Ademhalingsstelsel o O2 therapie, aerosoltherapie, stimulatie tot opzitten, toedienen medicatie, ademhalingskine door kinesist evenals tappotage Bloedsomloopstelsel o stimuleren om zowel passieve als actieve oefeningen te doen afhankelijk van de pathologie, toedienen medicatie Spijsverteringsstelsel o stimuleren om op te zitten, eventueel rond te lopen, voeding aangenaam maken, zorgen voor een rustige omgeving, ongemakken voorkomen Urogenitaal stelstel o zorgen voor privacy, zorgen voor lediging van de blaas, vb. sondage

8 8 o zorgen voor een goede houding tijdens het urineren, medicatie (op doktersvoorschrift) om blaasatonie op te heffen, water te laten lopen (werkt suggestief op urineren), geen te koude bedpan geven, eventuele pijn verlichten Huid en zintuigen o zorgen voor een intacte huid, is deze reeds beschadigd (wonden) erop toezien dat herstel bekomen wordt. o bij verminderde werking de tekorten proberen op te vangen, zoeken naar oplossingen samen met de patiënt, evt. herstel betrachten Medicamenteuze toedieningen o zorgen voor de juiste medicatie, juiste dosis, juiste manier van toedienen, juiste tijd en juiste patiënt (zowel bij IM-IV-SC-PO - medicatie) Bijzondere technieken Voedsel en vochttoediening: Nagaan of de patiënt geen slikproblemen heeft, is logopedie reeds gestart? Zorgen voor een goede rechtzittende houding en positionering van het hoofd Controle van het gebit : soms zijn gebitsaanpassingen nodig! Zorgen voor een aangepaste voeding Eten geven volgens patiënt zijn ritme. Patiënt voldoende vocht geven SOS aanvullende voeding starten (voedende pap ) Bij infuustherapie o aandacht voor hygiëne en steriliteit bij plaatsen van infuus bij de manipulatie ervan o plaatsen in minst mobiele arm (belangrijk! Niet bij CVA) o risico van overvulling voorkomen (gebruik van infuuspomp dosiflow) o voorkom onnodig herprikken van het infuus (goede fixatie) Bij sondevoeding maagsonde gastrostomiesonde o vermijden van beschadiging neusvleugel o voorkomen slikpneumonie Mobiliteit: Hygiëne: Wisselhouding in bed, zetel of rolstoel om de 4 uur Gebruik van anti-decubitusmateriaal Kine inschakelen voor passieve mobilisatie Ergo inschakelen (transfers oefenen, hulpstukken) Geven van een bedbad / toilet aan de lavabo Geven van een douche Haarwassing Aandacht voor detailzorgen (oog-, oor-, neus-, hand- en mondhygiëne) Scheren, nagelverzorging, naveltoilet, gebit Geven van bad in aangepaste badkamer Dagelijks kledij en regelmatig luier wisselen Respecteer privacy ADL training door ergo Stimuleren tot zelfzorg.

9 9 Fysieke beveiliging Steeds zorgen voor beveiliging, vb. onrusthekkens omhoog, bij onrustige patiënten fixatiemateriaal aanwenden zoals een voorzettafel, fixatiegordel, polsbinders, onrustdeken. Nagaan of de pat. voldoende veilig ligt in bed. Is dit niet het geval dan brengt men bedsponden aan. Is dit nog niet voldoende, moet men overleggen om eventueel fixatiemateriaal aan te brengen. (onrustdeken geniet de voorkeur). Er voor zorgen dat het belsignaal altijd in het bereik van de patiënt ligt. Woordverklaring & gebruikte afkortingen Afasie Apraxie CI CVA Dysartrie Dysfagie EPI Hemianopsie Hgt MID MRSA Neglect PI TIA UWI VKF ICB Taalstoornis Stoornis in het doelgericht handelen Centraal infuus Cerebraal Vasculair Accident Spraakprobleem, stoornis in de spraakverstaanbaarheid Slikstoornis Epilepsie Verlies van een gezichtshelft Hemoglucotest Multi Infarct Dementie Multi Resistente Staphylococcus Aureus Gestoorde perceptie of volledig verlies van een hemiplegische kant Perifeer infuus Trans Ischemisch Accident Urineweginfectie Voorkamerfibrillatie Intra craniële bloeding

10 10 ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING Dagschema Op onze afdeling werken we met patiëntentoewijzing. De dienstverantwoordelijke wijst de patiënten dag per dag toe. Vroegdienst: Elke vroegdienst beschikt over een mobiel telefoontoestel (DECT) V 1 : 8823 verantwoordelijk voor kamer 1 t.e.m. Kamer 10 V 2 : 8923 verantwoordelijk voor kamer 11 t.e.m. Kamer u V1 : overdracht van de nachtdienst Medicatiecontrole V2 : Medicatiecontrole Overdracht van de nachtdienst Na overdracht verdere medicatiecontrole 07.00u 08.00u Parametercontrole Infuuscontrole + Medicatie en sondevoeding toedienen Patiënt installeren voor het ontbijt Ontbijt wordt door L.A. opgediend 08.00u overdracht per unit 08.30u Ou Verzorgen van patiënten verslaggeving onmiddellijk na verzorging van de patiënt Bedpannen en urinaals verzamelen in utility 11.30u 12.00u Controleren, aftekenen van de medicatie van 12 u en 14 u Uitdelen van medicatie van 12 u 12.00u Pauze 12.15u 13.15u Helpen eten geven / afdienen Patiënten installeren in bed of relaxzetel Patiënten naar toilet brengen of incontinentiecontrole Controle vochtbalans 13.15u 13.45u Overdracht naar L dienst per unit 13.45u 14.12u Uitdelen medicatie van 14 u 14.12u Einde vroegdienst Dagdienst: 08.00u Overdracht 08.15u Start verzorging (in unit 1) Baden en detailzorgen Registreren van verpleegactiviteiten 11.45u middagmaal opdienen en eten geven 12.45u 15.00u pauze

11 u Verzorging van patiënten patiënten naar het toilet brengen eventueel wondverzorging, sondages, lavementen Levering apotheek controleren en wegsteken Op donderdag bestelling apotheekmagazijn opmaken samen met L.A u Opdienen van avondmaal en eten geven 17.00u Afdienen avondmaal 17.57u Einde dagdienst ½ Dagdienst: Laatdienst: 08.00u Start verzorging Baden en detailzorgen 08.15u Overdracht 8.30 u Verdere ochtendverzorging (in unit 2) Registreren van verpleegactiviteiten 11.45u middagmaal opdienen en eten geven Einde ½ dagdienst Elke laatdienst beschikt over een mobiel telefoontoestel (DECT) L 1 : 8823 verantwoordelijk voor kamer 1 t.e.m. Kamer 10 L 2 : 8923 verantwoordelijk voor kamer 11 t.e.m. Kamer u overdracht van V naar L per unit 13.45u Controle medicatie 17 u en 20 u Controle parameters Nachtdienst: 15.00u aanvang namiddagverzorging patiënten naar het toilet brengen eventueel wondverzorging, sondages, lavementen Verpleegdossier invullen 16.30u Uitdelen van medicatie van 17.00u 17.00u Opdienen en eten geven 18.00u Pauze 18.30u Avondverzorging patiënten naar bed brengen patiënten naar toilet brengen urinezakken legen Verslaggeving Medicatie uitdelen Parameter controle 20.45u overdracht naar nacht 20.57u Einde laatdienst u overdracht 20.57u Controle slaapmedicatie

12 u Uitdelen slaapmedicatie Incontinentieronde Medicatie voor de nacht klaarzetten Bij ontslagpatiënten medicatie klaarzetten voor ontslag Bestelling apotheek op donderdag- en zondagnacht u Nachtronde (met mobiele Vpk) patiënten droogleggen bedpan aanreiken wisselhouding geven parameters waar nodig patiënten die nuchter moeten zijn, alles wegnemen, hen er op attent maken. Nuchter aanduiden op bed waar nodig Opmaken van nachtverslag Herschrijven van infuusblaren Nodige dagelijkse zorgenbladen herschrijven Nieuw verpleegverslag klaarsteken in patiëntenkaft Medicatieblaren afdrukken u 2 de nachtronde (met mobiele Vpk) patiënten droogleggen bedpan aanreiken wisselhouding geven parameters waar nodig urinezakken legen + noteren Bloedafname Orde en netheid van de labokar verzekeren u Uitdelen medicatie Klaarzetten verzorgingskarren, linnenkarren, koffiekannen, u Overdracht naar vroegdienst 6.45 u Einde nachtdienst slaapwel! Diensturen verpleegkundigen Dagdienst 8u tot 17u57 (2u15 pauze) 8u tot 16u42 (1u pauze) Vroegdienst 06u30 tot 14u12 (geen pauze) Late dienst 13u15 tot 20u57 (geen pauze) Nachtdienst 20u45 tot 06u45 (geen pauze) Diensturen studenten De diensturen voor studenten zijn dikwijls verschillend per school. Toch volgen de studenten de uren van de medewerkers = 7.42u Laat dagelijks je urenlijst aftekenen door de verantwoordelijke. Als je naar de introductie komt de eerste stagedag, breng ook je urenlijst mee en laat je deze door de begeleidingsverpleegkundige aftekenen.

13 13 Afdelingsgebonden tips: Bij positioneren van patiënt zorgen voor een goede houding onder verlamde arm kussen en spalk aanbrengen,. Wanneer je als student de vroegdienst hebt (voor 8 uur), mag je de parameters van de patiënten opnemen en deze noteren in het verpleegdossier. Bij vrije momenten kan je deze steeds gebruiken voor volgende aktiviteiten: Nagels knippen Wat gaan praten met patiënten Werking van medicatie opzoeken.. Bij het geven van voeding letten op volgende zaken: Steeds goed laten slikken Steeds zorgen dat de mond leeg is vooraleer de kamer te verlaten Goed rechtzittende houding Nooit het eten laten doorslikken met water Orbis Op deze afdeling in AZ Sint-Lucas werkt men met het nieuwe elektronisch verpleegkundig dossier Orbis. Om al eens een zicht te krijgen hoe dit systeem werkt en in elkaar zit, stellen we online een e-learning module ter beschikking. Deze e-learningmodule is opgedeeld in verschillende lestopics waarin aan de hand van schermfilmpjes en geanimeerde presentaties wordt getoond hoe het elektronisch verpleegdossier binnen AZ Sint Lucas werkt. Deze e-learningmodule kun je bereiken via

14 14 BIJLAGE Werkpostfiche risicoanalyse van de afdeling vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Campus Sint-Lucas Campus Volkskliniek Groenebriel 1 Tichelrei Gent 9000 Gent Tel. 09/ Tel. 09/ Fax 09/ Fax 09/ WERKPOSTFICHE STAGIAIRS in uitvoering van het KB van 21/09/04 betreffende de bescherming van stagiairs Onderneming : AZ Sint-Lucas Werkposten : Verpleegafdeling VK 350 straat 123 Typefunctie : Verpleegkundige Opleiding : Bachelor in verpleegkunde / 4 e graadsopleiding verpleegkunde LUIK A Beschrijving van de werkzaamheden : - Waar : Verpleegafdeling VK 350 straat Welke machine, transportmiddel, producten :.. - Taken : Verpleegkundige taken Resultaat risico-evaluatie (1) : - Risico s : Risico biologische agentia groep 2 : TBC + bloedoverdraagbare infectieziekten, dragen van lasten, contact met voeding - Genomen preventiemaatregelen : Vaccinaties, standaardvoorzorgsmaatregelen - Specifieke instructies, opleiding : standaardvoorzorgsmaatregelen beheersen, hef- en tiltechnieken LUIK B Risico s en hinder (2) Verplicht medisch toezicht (3) val op de begane grond risico beroepsziekten : fysisch.. van hoger gelegen vlak chemisch.. biologisch. prikwonden/snijwonden lawaai longaandoening verbrijzelingen trillingen huidaandoening.. rondvliegende scherven warmte veiligheidsfunctie? :.. brandwonden koude contact met voedingswaren elektrische risico s vochtigheid gebruik van beeldschermen (4) manueel hanteren van lasten (met gevaar voor rugletsel) val van voorwerpen chemische hinder inentingen/test : tetanus tuberculoses geïsoleerd werk spatten hepatitis B andere : andere. stof ioniserende stralingen. gassen, dampen noodzakelijke maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding. Conform risicolijst AZSL aard v/h gericht onderzoek. Periodiciteit 1 x geldig voor de volledige opleiding Welke werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen? (verantwoordelijkheid gebruiker) broekpak/schort/andere : broekpak of schort ademhalingsbescherming (type) :.. veiligheidsschoenen (type) :.. oorkap/oorpropjes (type) :.. handschoenen (type) : PVC of Latex helm/kapje (type) :. bril/scherm (type) : bij risico op bloedspatten andere :.. Voor de onderneming : naam en handtekening Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te nemen werkpost. Datum : Datum : (1) indien het een arbeidspost zonder specifieke gezondheids-en veiligheidsrisico s betreft, dient de tabel Risico s en kinder niet aangevuld te worden (2) geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse (3) aard van de blootstelling zoals voorzien in de inventaris opgemaakt in uitvoering van ARAB art.124 & 1b en meegedeeld aan de arbeidsgeneesheer (4) gebruik van beeldschermen gedurende een aanzienlijke deel van de normale werktijd (bv.meer dan 4 uur) in functie van wat bij de gebruiker geldt (5) algemene opmerking : de werkpostfiche is vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van preventie en bescherming op het werk en het comité

15 15 MEDISCHE TERMINOLOGIE Etymologie ALGEMEEN a- zonder dys- wijst op een stoornis -ectomie wegname intra- in -itis ontsteking logos ( -logie, -loog) leer pathos ( -pathie) lijden poly- veel card-, cardi- (afgeleid van het Grieks) vas- (afgeleid van het Latijn) hem-, hemat- (afgeleid van het Grieks) trache- (afgeleid van het Latijn) bronch- (afgeleid van het Latijn) pneum-, pneumon- ( van het Grieks) pneu (van het Grieks) CARDIOVASCULAIR STELSEL hart cardiologie leer of studie van de hartziekten cardiopathie het lijden aan een hartziekte (bloed)vat BLOED- EN LYMFESTELSEL bloed RESPIRATOIR STELSEL houdt verband met de luchtpijp tracheitis ontsteking van de luchtpijp wijst op een luchtpijpvertakking bronchitis ontsteking van de luchtpijpvertakking houdt verband met de long pneumectomie wegnemen van de long houdt verband met het ademen apnoe toestand waarbij tijdelijk het ademen ophoudt

16 16 dyspnoe een moeilijke ademhaling polypnoe snel en veelvuldig ademen SPIJSVERTERINGSSTELSEL stomat- (afgeleid van het Grieks) mond stomatologie studie van de mondaandoeningen stomatitis mondslijmvliesontsteking gastr- (afgeleid van het grieks) wijst op maag gastrectomie wegnemen van de maag gastritis maagontsteking enter- (afgeleid van het Grieks) darm enteritis darmontsteking gastro-enteritis ontsteking van maag en darm hepat- (afgeleid van het Grieks) lever hepatitis infectie aan de lever UROGENITAAL STELSEL nefr- (afgeleid van het Grieks) houdt verband met de nier ur- (Grieks) wat verbandt houdt met de urine ureter (Latijn) urineleider cyst- (afgeleid van het Grieks) houdt verband met de blaas cystitis blaasontsteking uterus (Latijn) baarmoeder hyster- (afgeleid van het Grieks) houdt verband met de baarmoeder hysterectomie wegnemen van de baarmoeder gynaec- (afgeleid van het grieks) wat verband houdt met de vrouw gynaecologie vrouwenziekten ZENUWSTELSEL neur- (afgeleid van het Grieks) zenuw neurologie studie van de zenuwen, zenuwziekten encefal- (afgeleid van het Grieks) hersenen cerebr- (afgeleid van het Latijn) hersenen psych- (afgeleid van het Grieks) ziel psychiatrie tak van de geneeskunde die zich bezighoudt

17 17 oste- (afgeleid van het Grieks) muscul- (afgeleid van het Latijn) artr- (afgeleid van het Grieks pod- (afgeleid van het Grieks) thorac (afgeleid van het Latijn) OSTEOMUSCULAIR STELSEL met het behandelen en genezen van geestesaandoeningen houdt verband met het been spier intramusculair inspuiting in de spier gewricht artritis gewrichtsaandoening voet podologie studie van de voet borstkas OTORINOLARYNGOLOGIE, OFTALMOLOGIE, DERMATOLOGIE ot- (afgeleid van het grieks) rin- (afgeleid van het Grieks) oftalm- (afgeleid van het Grieks) dermat- (afgeleid van het grieks ) cut- (afgeleid van het Latijn) subcutane injectie oor otitis oorontsteking neus oog heeft betrekking op de huid dermatoloog dokter in de huidziekten huid inspuiting onder de huid Aantal / hoeveelheid hemi-, semiuni-, monobi-, ditrioligopoly-, multi- PREFIX helft hemiplegie verlamming van een lichaamshelft één twee drie weinig oligofrenie weinig verstand, een verstandelijke handicap veel polypnoe veel en snel ademen

18 18 Afmeting micro- macro- mega-, megalo- Gelijkenis / verschil / tegenstelling auto- homo-, iso- hetero- anti- Graad / hoedanigheid hypo- hyper- dys- Ontkenning a-, an- in-, im- Plaats in-, intra-, en-, endo-, ento- klein micro-organisme klein organisme, bijv. een bacterie groot macroscopisch wat te zien is met het blote oog groot zelf gelijk homoseksueel Zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht isomorf dezelfde vorm ander hetero-anamnese bevraging van een familielid tegen antibioticum tegen de ziekte onder, te weinig, onvoldoende hypotensie te lage bloeddruk boven, te veel, overdreven hypertensie te hoge bloeddruk moeilijkheid, stoornis dyspnoe moeilijke ademhaling zonder, gebrek aan anemie bloedarmoede niet incontinentie niet kunnen ophouden van urine in, binnen intramusculair in de spier e- ec-, ex- exo- uit, buiten

19 19 inter-, meso- Snelheid bradytachy- Tijd ante-, pre-, propost- tussen, in het midden traag bradycardie trage hartslag snel tachycardie snelle hartslag voor prematuur vroeggeboorte na posttraumatische stress stress na een trauma -algie -ectomie -emie -fobie -geen, -genese -itis -manie -pathie, -paat -scopie -therapie SUFFIX pijn gastralgie maagpijn wegnemen houdt verband met bloed glycemie suikergehalte van het bloed vrees claustrofobie vrees voor kleine ruimten ontwikkeling, vorming pathogeen ontwikkelen van een ziekte ontsteking cystitis blaasontsteking drang kleptomanie neiging tot stelen aandoening cardiopathie hartlijden onderzoek gastroscopie maagonderzoek behandeling farmacotherapie behandeling met medicatie

20 20 Woordenschat A Abces Abnormaal Abortus Abrasie Abrupt Absence Absorptie Abstinentie Accidenteel Acne Activeren Acuut Adolescent Adult Afasie Agitatie Alert Allergie Amnesie Analyse Anamnese Anesthesie Anorexia Antibioticum Antidepressivum Apathie Artrose Autonoom etterbuil, ophoping van pus in het lichaam afwijkend van de norm miskraam schaafwond plotseling kortstondig bewustzijnsverlies opname onthouding van medicijnen, alcohol, drugs toevallig, of als gevolg van een ongeluk puistjes werkzaam maken plotseling en hevig puber, jeugdig persoon volwassene spraakstoornis opwinding oplettend overgevoeligheid geheugenverlies ontleding vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis verdoving of narcose magerzucht, eetstoornis geneesmiddel dat bacterien doodt middel tegen ziekelijke neerslachtigheid lusteloosheid gewrichtsaandoening zelfstandig

21 21 B Biopsie Bronchitis C Carcinoom Cardiaal een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen voor onderzoek ontsteking van de luchtpijptak kankergezwel met betrekking tot het hart Caries Causaal Cellulitis Celmembraan Cerebraal Cerebrovasculair Chemotherapie Chirurgisch Cholesterol Chronisch Circulatie Classificatie Cognitief Coitus Combinatie Complex Complicatie Conceptie Conditie Contraceptivum Convulsie Coronair Correlatie Crisis tandbederf oorzakelijk verband (oorzaak gevolg) ontsteking van het onderhuidse bindweefsel wand, omhulsel van de cel met betrekking tot de grote hersenen met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen behandeling van kanker met medicijnen operatief lichaamsvet van lange duur (bloeds)omloop indeling, rangschikking met betrekking tot het denkproces geslachtsgemeenschap verbinding ingewikkeld bijkomende ziekte bevruchting toestand waarin iemand verkeert voorbehoedsmiddel stuip, toeval m.b.t. de kransslagaders van het hart samenhang ernstige ziekteaanval

22 Criterium Curatief Curve Cyclus Cytoplasma Cyste D Decubitus Deficit Delirium Dementie Dermatologisch Detectie Diabetes Diagnose Distilleren Donor Dosis Drainage E Echografie Eczeem Effectief Efficiënt Ejaculatie Elastisch Elektro-Encefalo-Grafie Elektrocardiografie Eliminatie Embolie Embryo toets, een reden genezend kromme lijn terugkerende regelmatige reeks celvloeistof holte gevuld met vocht doorligwond gebrek acuut psychische stoornis t.g.v. een lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen geestelijke achteruitgang met betrekking tot de huisziekten opsporing, ontdekking suikerziekte vaststelling van een ziekte zuiveren degene die zijn orgaan afstaat hoeveelheid van een geneesmiddel vochtafvoering beeld van organen oppervlakkige huidaandoening doeltreffend doelmatig zaadlozing rekbaar beeld van de elektrische hersenstroom onderzoek van de elektrische activiteit van het hart verwijdering bloedvatverstopping vrucht in het moederlichaam 22

23 23 Emesis Emfyseem Emotioneel Epidemie Epilepsie Equivalent Etiologie Euforie Evaluatie Evolutie Excessief Excitatie Extern F Faeces Fataal Fenomeen Fertiliteit Fixatie Fobie Fractuur Fysisch G Genetisch Genitaal Geriatrisch Gradueel Gynaecologisch H Hallucinatie Hemopathie braken longaandoening gevoelsmatig besmettelijke ziekte die zich verspreid onder een bevolkingsgroep vallende ziekte, toevallen gelijkwaardig leer van de ziekteoorzaken verhoogd gevoel van welzijn beoordeling ontwikkeling overdreven opgewondenheid uitwendig ontlasting noodlottig verschijnsel vruchtbaarheid vasthechting ziekelijke vrees been(bot)breuk lichamelijk met betrekking tot de erfelijkheid met betrekking tot de geslachtsorganen medische zorg voor de oudere mens trapsgewijs met betrekking tot de vrouwenziekten zinsbedrog, waanvoorstelling bloedziekte

24 24 Hepatitis Homogeen Hygiënisch Hyperkinesie Hypersecretie Hypersensitiviteit Hypertensie Hyperventilatie Hypotensie Hysterectomie I Identificatie Immaturiteit Immobilisatie Immuniteit Implantatie Implicatie Impotentie Impregnatie In vitro In vivo Inactief Incidenteel Incisie Inclusief Incompatibel Incontinentie Incubatie Indicatie Indicatief Indirect Individueel leverontsteking gelijksoortig met betrekking tot de lichaamszorg overmatige bewegingsdrang verhoogde afscheiding verhoogde gevoeligheid verhoogde bloeddruk angstige ademhaling te lage bloeddruk verwijdering van de baarmoeder vereenzelviging onrijpheid onbeweeglijk maken onvatbaarheid voor een ziekte inplanting verwikkeling onvermogen tot geslachtsgemeenschap binnendringen van de zaadcel in de eicel in een reageerbuis in het levende organisme onwerkzaam bijkomend insnijding met inbegrip van onverenigbaar onvermogen om urine of ontlasting op te houden sluimeren van een ziektekiem aanwijzing aanduidend niet rechtstreeks afzonderlijk

25 25 Inductie Infantiel Influenza Infuus Inhalatie Injectie Insomnia Intensiteit Interactie Interval Interventie Intoxicatie Intramusculair Intraveneus Irreversibel Irritatie Isoleren K Katheter Kinetisch Klinisch L Lactatie Latent Lateraal Leukemie Libido Lipide Lokaal Lumbago M Malaise gevolgtrekking kinderlijk griep vochttoediening in de bloedvaten inademen van dampen inspuiting slapeloosheid sterkte onderlinge beïnvloeding tussenperiode ingreep vergiftiging in de spier in de ader onomkeerbaar prikkeling afsluiten buisje wat beweging veroorzaakt direct voor de arts zichtbaar borstvoeding sluimerend aan de zijkant bloedkanker geslachtsdrift vetachtige stof plaatselijk, van beperkte omvang lendenpijn gevoel van onwelzijn

26 26 Manie Manifest Melanoom Membraan Menarche Meningitis Menopauze Menstruatie Mentaal Metabolisme Microbiologisch Microniseren Mimiek Mobilisatie Modificeren Monotherapie Morbiditeit Mortaliteit Motorisch Mucus Musculair Mutisme N Narcoticum Nasaal Neonataal Nervositeit Neveneffect Nihil O Obesitas Obsessie ziekelijke neiging onmiddellijk herkenbaar kwaadaardig gezwel van de huid dun vlies eerste maandstonden hersenvliesontsteking overgangsjaren maandstonden verstandelijk stofwisseling met betrekking tot de kleinste levende wezens verpulveren gezichtsuitdrukking beweeglijk maken wijzigen behandeling met één geneesmiddel ziektecijfer sterftecijfer met betrekking tot beweging slijm met betrekking tot de spieren onvermogen om te spreken verdovend middel met betrekking tot de neus m.b.t. de eerste weken na de geboorte zenuwachtigheid bijwerking niets overgewicht, vetzucht dwangvoorstelling

27 27 Obstipatie Obstructie Occasioneel Odor Oedeem Oestrogeen Oraal Osteoporose Otitis Ovulatie P Palliatief Parallel Paralyse Paranoia Parese Partikel Pathologisch Pediatrisch Penetratie Perceptie Periodiek Peristaltiek Permanent Permeabiliteit Pigmentatie Placebo Placenta Pneumonie Populatie Post Partum Postnataal moeilijke stoelgang verstopping nu en dan voorkomend reukzin waterzucht vrouwelijk hormoon met betrekking tot de mond botontkalking oorontsteking eisprong verzachtend evenwijdig verlamming achtervolgingswaanzin gedeeltelijke verlamming klein deeltje ziekte m.b.t. de kindergeneeskunde binnendringing door de huid heen waarneming regelmatig terugkerend darmbeweging blijvend doordringbaarheid verkleuring geneesmiddel zonder werking moederkoek longontsteking bevolking na de bevalling na de geboorte

28 Postoperatief Posttraumatisch Potentie Potentieel Predispositie Prematuur Prenataal Preoperatief Preventie Prognose Progressief Proteïne Prothese Pseudotumor Psychisch Psychologisch Psychomotorisch Psychose Psychosomatisch Punctie Purgatief R Radiografie Radiotherapie Recuperatie Referentie Regressie Reïnfectie Renaal Repetitief Reproductie Research 28 na een heelkundige ingreep na een letsel kracht mogelijk vatbaarheid voortijdig voor de geboorte voor de operatie voorkoming (van ziekte) voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte voortschrijdend eiwit kunstmatig lichaamsdeel schijngezwel geestelijk m.b.t. het gevoelsleven m.b.t. bewegingen door de geest veroorzaakt geestelijke stoornis m.b.t. het verband tussen geest en lichaam prik middel tegen verstopping fotograferen d.m.v. röntgenstralen bestraling herstel van krachten verwijzing achteruitgang hernieuwde besmetting m.b.t. de nier zich herhalend vermenigvuldiging wetenschappelijk onderzoek

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

Inwendige 1. Cardiologie Vaatheelkunde. Straat 12

Inwendige 1. Cardiologie Vaatheelkunde. Straat 12 Infbrchure vr studenten Inwendige 1 Cardilgie Vaatheelkunde Straat 12 Infbrchure inwendige 1 straat 12 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 Glbale mschrijving van de afdeling... 4 Functies... 4

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP. Pijn & Symptoomcontrole Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HIPP Pijn & Symptoomcontrole Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project Peter De Meulenaere Versie 12

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor:

Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) Hoe frequent is MSA? Wie heeft MSA? Wat betekent MSA? De verschillende afkortingen staan voor: Meervoudig of Multiple systeem atrofie (MSA) is een progressieve neurologische aandoening, die zowel volwassen mannen als vrouwen treft. MSA wordt veroorzaakt door afsterven van zenuwcellen in specifieke

Nadere informatie

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05

Hoe kan u ons bereiken? 02. De werking van de nieren 03. Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 inhoud Hoe kan u ons bereiken? 02 De werking van de nieren 03 Behandeling van chronische nierinsufficiëntie 05 Hemodialyse 06 De toegangsweg 06 De hemodialyse procedure 10 De hemodialyseafdeling 12 Peritoneale

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Anatomie en ziekteleer Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 7 1.1 Ziekteleer, anatomie en fysiologie 7 2 Hulp bij de persoonlijke verzorging 9 2.1 Ik heb

Nadere informatie

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN

INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Ziekenhuis Oost - Limburg Campus Sint Jan INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN Abdominale en algemene heelkunde GV4 Versie Januari 2013 2 Inhoudstabel Voorwoord 1. Voorstelling van de verpleegeenheid 3 1.1

Nadere informatie

ALS de diagnose is gesteld

ALS de diagnose is gesteld ALS de diagnose is gesteld Nour Mushe, Mathilde de Nood & Leona Verhelst 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Spierziekten 5 1.1 Verschillende spierziekten 5 1.2 De oorzaken van spierziekten 6 1.3 Amyotrofische

Nadere informatie

Open partiële nefrectomie

Open partiële nefrectomie Open partiële nefrectomie www.urologischcentrum.be Geachte heer, geachte mevrouw, Onlangs heeft u van de arts vernomen dat er zich een letsel bevindt in één van uw nieren waarvoor een heelkundige behandeling

Nadere informatie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie

PATIËNTENINFO. U ondergaat een niertransplantatie. Nefrologie-hypertensie PATIËNTENINFO U ondergaat een niertransplantatie Nefrologie-hypertensie Inhoud Inleiding... 4 Belangrijk te weten Wanneer is een donornier beschikbaar?... 6 Weefselgroepen en afstoting... 8 Eurotransplant...

Nadere informatie

Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer. Bewustzijnsstoornissen. Inleiding

Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer. Bewustzijnsstoornissen. Inleiding OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer Toerisme Vlaanderen, i.s.m. AVICENNA, medische

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

Leven met CMP VLAANDEREN

Leven met CMP VLAANDEREN Leven met DE ZIEKTE VAN WALDENSTRÖM CMP VLAANDEREN Colofon Grafische vormgeving: MB Grafische Creaties, Wetteren Druk en afwerking: CTP, Turnhout Uitgiftedatum: oktober 2013 Uitgegeven door CMP Vlaanderen

Nadere informatie

MEDISCH CENTRUM Veilig vrijen

MEDISCH CENTRUM Veilig vrijen MEDISCH CENTRUM Veilig vrijen 2 2 1. Inleiding p. 2 2. Seksueel overdraagbare aandoeningen p. 3 2.1 Belang van SOA p. 3 2.2 Preventie van SOA p. 3 2.3 Het SOA consult p. 4 2.4 Veel voorkomende SOA in Vlaanderen

Nadere informatie

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker

De ziekte van Von Hippel-Lindau. erfelijkheid en kanker De ziekte van Von Hippel-Lindau erfelijkheid en kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Kanker in de familie 6 Hoe ontstaat een erfelijke aanleg? 7 De ziekte van Von Hippel-Lindau 10

Nadere informatie

6 Kinderziekten. 1 Inleiding

6 Kinderziekten. 1 Inleiding DC 6 Kinderziekten 1 Inleiding Kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziekten. Een kind heeft nog niet veel weerstand opgebouwd en wordt daardoor eerder ziek dan een volwassene. Van veel kinderziekten kunnen

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure is een uitgave van Stichting NET-groep

Nadere informatie

basisinformatie dementie

basisinformatie dementie expertisecentrum d mentie basisinformatie dementie Vlaanderen INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Deel 1: Wat is dementie? 6 1. Symptomen van dementie 7 1.1. Kernsymptomen 7 1.2. Secundaire symptomen 8 2. Oorzaken

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Medikinet 5 mg, tabletten Medikinet 10 mg, tabletten Medikinet 20 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Medikinet

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie