Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123"

Transcriptie

1 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123

2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken 6 Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel 7 De meest voorkomende verpleegactiviteiten: 7 Woordverklaring & gebruikte afkortingen 9 ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING 10 Dagschema 10 Diensturen verpleegkundigen 12 Diensturen studenten 12 Afdelingsgebonden tips: 13 Orbis 13 BIJLAGE 14 Werkpostfiche risicoanalyse van de afdeling 14 MEDISCHE TERMINOLOGIE 15 Etymologie 15 Woordenschat 20

3 WELKOMSTWOORD Beste student, Welkom in AZ St-Lucas Gent! Je komt binnenkort bij ons op stage en wij zijn daar heel blij om. We investeren graag wat tijd in jou als student. Jij bent immers onze toekomst! AZ St-Lucas kan jou heel wat mogelijkheden bieden. Met 825 bedden, meer dan 2300 medewerkers en zo n opnames per jaar behoren we tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. Het hele gamma van specialiteiten staat voor onze patiënten ter beschikking. We kunnen je dus heel wat leermomenten aanbieden. Grijp deze kansen dan ook met beide handen, vraag gerust om eens een onderzoek bij te mogen wonen, een techniek uit te voeren, Jouw interesse speelt alleen maar in je voordeel. Een organisatie zoals AZ St-Lucas, brengt heel wat met zich mee. Daarom geven we je graag wat extra informatie, die je op de volgende bladzijden kan terugvinden. Neem deze bundel zeker door als je voor de eerste maal op stage komt in ons ziekenhuis. Je kan er belangrijke informatie in terugvinden! We wensen je alvast een fijne en zeer leerrijke stage toe, Christine Van der Hoogerstraete Directeur personeel en organisatie Els Vanblaere Verpleegkundig en paramedisch directeur Wim Moerman Kurt Bourguillioen Begeleidingsverpleegkundigen

4 Globale omschrijving van de afdeling De SP-dienst is een chronische afdeling die voorziet in de neurologische behandeling en revalidatie. De SP-dienst poogt een multidisciplinaire opvang te bieden om de fysieke, psychische en het sociaal potentieel bij de patiënten op een zo hoog mogelijk peil te houden of te brengen in functie van het ontslag naar huis, seviceflat, rust- en verzorgingstehuis of naar de palliatieve eenheid. De dienst heeft een capaciteit van 23 bedden. De dienst is gesitueerd op straat 123, de derde verdieping in campus Volkskliniek : : Functies: ALGEMENE GEGEVENS Arts :Neuroloog zie ook op website zorgaanbod medisch aanbod Hoofdverpleegkundige : Katrien Verschraegen Stagementoren : Caroline Vanthomme, Isabelle Seyssens en Els Cosyns Team van verpleegkundigen Kinesisten: Ergotherapeuten: Logopedisten: Logistieke assistenten : zij voeren ondersteunende taken uit zoals : o Zorgen voor het voedingsgebeuren o Zorgen voor het patiëntenvervoer o Het uitvoeren van allerlei boodschappen o Ondersteunende hulp voor de verpleegkundigen

5 K6 K7 K5 K4 K3 K2 K1 Verpleegpost K8 K9 K bureau Keuken Bureau Infobrochure Sp-Neurologie straat 123 GRONDPLAN Nood trap Inkom L I F T TRAP L I F T Turn - zaal Dagzaal utility K K berging berging K K Trap K

6 Medische pathologieën, behandeling, onderzoeken De hoofdpathologië is neurologische aandoeningen Pathologie Behandeling Onderzoeken Neurologie CVA syncopes T.I.A. Thrombose Parkinson bewegingsstoornissen MID / Alzheimer Epilepsie Hersentumor ICB SAB Slikproblemen PROFIEL VAN DE AFDELING Revalidatie: Kinesitherapie Logopedie Ergotherapie Psychosociale benadering Medicatie: per os (= PO), subcutaan (= SC), intramusculair (= IM), intraveneus (= IV) medicamenteus CT NMR EEG Infecties Urineweginfecties Luchtweginfecties Gastro-intestinale problemen Dehydratatieondervoeding Braken Cardiale problemen Hartdecompensatie Ritmestoornissen Bloeddrukproblemen Acute verwardheid Zonder klachten : geen behandeling, veel water drinken Zo T en klachten : antibiotica Koorts : antibiotica, aërosol, tapotage Rehydrateren, bijvoeding, IV voeding, medicatie PEG sonde, SV Medicatie : diuretica, digitalis, ACE inhibitoren, dieet Medicatie : anti-aritmica, pacemaker, cardioversie Medicatie, aangepaste voeding Medicatie : antipsychotica, sedativa, anxiolitica, antidepressiva Labo, urinekweek Recidiverende UWI : IVP Labo, sputumkweek, hemocultuur, RX thorax Labo, echo abdomen, overzicht abdomen, gastroscopie Labo, EKG, RX thorax Holterregistratie, EKG, labo RR controle CT hersenen, EEG, labo, urinesediment,

7 7 Uitsluiten somatische aandoeningen RX thorax MID / Alzheimer Medicatie Labo, holterregistratie, EEG, ORL Valpartijen Medicatie, afhankelijk van de oorzaak CT hersenen, EEG, labo Pneumologie Slikpneumonie medicamenteus aërosoltherapie zuurstoftherapie labo. Rx. sputumoz Kenmerken van de patiëntengroep/patiëntenprofiel De meeste patiënten zijn van reeds hogere leeftijd. De kenmerken van deze patiënten zijn: o een multiple pathologie o neiging tot polyfarmacie o een zeer zwakke homeostase o vaak psychosociale problemen o een neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid o dikwijls financiële problemen Op een SP-dienst is er geen leeftijdsgrens, de leeftijd kan variëren van 23j tot 100 jaar. De meeste patiënten zijn zwaar zorgbehoevend De meest voorkomende verpleegactiviteiten: Basiszorgen: Goede lichaamshygiëne geven aangepast aan de noden van de patiënt, vb. bedbad geven, hulp aan lavabo, zelfzorg stimuleren evenals aandacht voor de haren, gebit, nagels en conditie van de huid Geven van een bad of een douche Behandelingen Ademhalingsstelsel o O2 therapie, aerosoltherapie, stimulatie tot opzitten, toedienen medicatie, ademhalingskine door kinesist evenals tappotage Bloedsomloopstelsel o stimuleren om zowel passieve als actieve oefeningen te doen afhankelijk van de pathologie, toedienen medicatie Spijsverteringsstelsel o stimuleren om op te zitten, eventueel rond te lopen, voeding aangenaam maken, zorgen voor een rustige omgeving, ongemakken voorkomen Urogenitaal stelstel o zorgen voor privacy, zorgen voor lediging van de blaas, vb. sondage

8 8 o zorgen voor een goede houding tijdens het urineren, medicatie (op doktersvoorschrift) om blaasatonie op te heffen, water te laten lopen (werkt suggestief op urineren), geen te koude bedpan geven, eventuele pijn verlichten Huid en zintuigen o zorgen voor een intacte huid, is deze reeds beschadigd (wonden) erop toezien dat herstel bekomen wordt. o bij verminderde werking de tekorten proberen op te vangen, zoeken naar oplossingen samen met de patiënt, evt. herstel betrachten Medicamenteuze toedieningen o zorgen voor de juiste medicatie, juiste dosis, juiste manier van toedienen, juiste tijd en juiste patiënt (zowel bij IM-IV-SC-PO - medicatie) Bijzondere technieken Voedsel en vochttoediening: Nagaan of de patiënt geen slikproblemen heeft, is logopedie reeds gestart? Zorgen voor een goede rechtzittende houding en positionering van het hoofd Controle van het gebit : soms zijn gebitsaanpassingen nodig! Zorgen voor een aangepaste voeding Eten geven volgens patiënt zijn ritme. Patiënt voldoende vocht geven SOS aanvullende voeding starten (voedende pap ) Bij infuustherapie o aandacht voor hygiëne en steriliteit bij plaatsen van infuus bij de manipulatie ervan o plaatsen in minst mobiele arm (belangrijk! Niet bij CVA) o risico van overvulling voorkomen (gebruik van infuuspomp dosiflow) o voorkom onnodig herprikken van het infuus (goede fixatie) Bij sondevoeding maagsonde gastrostomiesonde o vermijden van beschadiging neusvleugel o voorkomen slikpneumonie Mobiliteit: Hygiëne: Wisselhouding in bed, zetel of rolstoel om de 4 uur Gebruik van anti-decubitusmateriaal Kine inschakelen voor passieve mobilisatie Ergo inschakelen (transfers oefenen, hulpstukken) Geven van een bedbad / toilet aan de lavabo Geven van een douche Haarwassing Aandacht voor detailzorgen (oog-, oor-, neus-, hand- en mondhygiëne) Scheren, nagelverzorging, naveltoilet, gebit Geven van bad in aangepaste badkamer Dagelijks kledij en regelmatig luier wisselen Respecteer privacy ADL training door ergo Stimuleren tot zelfzorg.

9 9 Fysieke beveiliging Steeds zorgen voor beveiliging, vb. onrusthekkens omhoog, bij onrustige patiënten fixatiemateriaal aanwenden zoals een voorzettafel, fixatiegordel, polsbinders, onrustdeken. Nagaan of de pat. voldoende veilig ligt in bed. Is dit niet het geval dan brengt men bedsponden aan. Is dit nog niet voldoende, moet men overleggen om eventueel fixatiemateriaal aan te brengen. (onrustdeken geniet de voorkeur). Er voor zorgen dat het belsignaal altijd in het bereik van de patiënt ligt. Woordverklaring & gebruikte afkortingen Afasie Apraxie CI CVA Dysartrie Dysfagie EPI Hemianopsie Hgt MID MRSA Neglect PI TIA UWI VKF ICB Taalstoornis Stoornis in het doelgericht handelen Centraal infuus Cerebraal Vasculair Accident Spraakprobleem, stoornis in de spraakverstaanbaarheid Slikstoornis Epilepsie Verlies van een gezichtshelft Hemoglucotest Multi Infarct Dementie Multi Resistente Staphylococcus Aureus Gestoorde perceptie of volledig verlies van een hemiplegische kant Perifeer infuus Trans Ischemisch Accident Urineweginfectie Voorkamerfibrillatie Intra craniële bloeding

10 10 ORGANISATIE EN WERKING VAN DE AFDELING Dagschema Op onze afdeling werken we met patiëntentoewijzing. De dienstverantwoordelijke wijst de patiënten dag per dag toe. Vroegdienst: Elke vroegdienst beschikt over een mobiel telefoontoestel (DECT) V 1 : 8823 verantwoordelijk voor kamer 1 t.e.m. Kamer 10 V 2 : 8923 verantwoordelijk voor kamer 11 t.e.m. Kamer u V1 : overdracht van de nachtdienst Medicatiecontrole V2 : Medicatiecontrole Overdracht van de nachtdienst Na overdracht verdere medicatiecontrole 07.00u 08.00u Parametercontrole Infuuscontrole + Medicatie en sondevoeding toedienen Patiënt installeren voor het ontbijt Ontbijt wordt door L.A. opgediend 08.00u overdracht per unit 08.30u Ou Verzorgen van patiënten verslaggeving onmiddellijk na verzorging van de patiënt Bedpannen en urinaals verzamelen in utility 11.30u 12.00u Controleren, aftekenen van de medicatie van 12 u en 14 u Uitdelen van medicatie van 12 u 12.00u Pauze 12.15u 13.15u Helpen eten geven / afdienen Patiënten installeren in bed of relaxzetel Patiënten naar toilet brengen of incontinentiecontrole Controle vochtbalans 13.15u 13.45u Overdracht naar L dienst per unit 13.45u 14.12u Uitdelen medicatie van 14 u 14.12u Einde vroegdienst Dagdienst: 08.00u Overdracht 08.15u Start verzorging (in unit 1) Baden en detailzorgen Registreren van verpleegactiviteiten 11.45u middagmaal opdienen en eten geven 12.45u 15.00u pauze

11 u Verzorging van patiënten patiënten naar het toilet brengen eventueel wondverzorging, sondages, lavementen Levering apotheek controleren en wegsteken Op donderdag bestelling apotheekmagazijn opmaken samen met L.A u Opdienen van avondmaal en eten geven 17.00u Afdienen avondmaal 17.57u Einde dagdienst ½ Dagdienst: Laatdienst: 08.00u Start verzorging Baden en detailzorgen 08.15u Overdracht 8.30 u Verdere ochtendverzorging (in unit 2) Registreren van verpleegactiviteiten 11.45u middagmaal opdienen en eten geven Einde ½ dagdienst Elke laatdienst beschikt over een mobiel telefoontoestel (DECT) L 1 : 8823 verantwoordelijk voor kamer 1 t.e.m. Kamer 10 L 2 : 8923 verantwoordelijk voor kamer 11 t.e.m. Kamer u overdracht van V naar L per unit 13.45u Controle medicatie 17 u en 20 u Controle parameters Nachtdienst: 15.00u aanvang namiddagverzorging patiënten naar het toilet brengen eventueel wondverzorging, sondages, lavementen Verpleegdossier invullen 16.30u Uitdelen van medicatie van 17.00u 17.00u Opdienen en eten geven 18.00u Pauze 18.30u Avondverzorging patiënten naar bed brengen patiënten naar toilet brengen urinezakken legen Verslaggeving Medicatie uitdelen Parameter controle 20.45u overdracht naar nacht 20.57u Einde laatdienst u overdracht 20.57u Controle slaapmedicatie

12 u Uitdelen slaapmedicatie Incontinentieronde Medicatie voor de nacht klaarzetten Bij ontslagpatiënten medicatie klaarzetten voor ontslag Bestelling apotheek op donderdag- en zondagnacht u Nachtronde (met mobiele Vpk) patiënten droogleggen bedpan aanreiken wisselhouding geven parameters waar nodig patiënten die nuchter moeten zijn, alles wegnemen, hen er op attent maken. Nuchter aanduiden op bed waar nodig Opmaken van nachtverslag Herschrijven van infuusblaren Nodige dagelijkse zorgenbladen herschrijven Nieuw verpleegverslag klaarsteken in patiëntenkaft Medicatieblaren afdrukken u 2 de nachtronde (met mobiele Vpk) patiënten droogleggen bedpan aanreiken wisselhouding geven parameters waar nodig urinezakken legen + noteren Bloedafname Orde en netheid van de labokar verzekeren u Uitdelen medicatie Klaarzetten verzorgingskarren, linnenkarren, koffiekannen, u Overdracht naar vroegdienst 6.45 u Einde nachtdienst slaapwel! Diensturen verpleegkundigen Dagdienst 8u tot 17u57 (2u15 pauze) 8u tot 16u42 (1u pauze) Vroegdienst 06u30 tot 14u12 (geen pauze) Late dienst 13u15 tot 20u57 (geen pauze) Nachtdienst 20u45 tot 06u45 (geen pauze) Diensturen studenten De diensturen voor studenten zijn dikwijls verschillend per school. Toch volgen de studenten de uren van de medewerkers = 7.42u Laat dagelijks je urenlijst aftekenen door de verantwoordelijke. Als je naar de introductie komt de eerste stagedag, breng ook je urenlijst mee en laat je deze door de begeleidingsverpleegkundige aftekenen.

13 13 Afdelingsgebonden tips: Bij positioneren van patiënt zorgen voor een goede houding onder verlamde arm kussen en spalk aanbrengen,. Wanneer je als student de vroegdienst hebt (voor 8 uur), mag je de parameters van de patiënten opnemen en deze noteren in het verpleegdossier. Bij vrije momenten kan je deze steeds gebruiken voor volgende aktiviteiten: Nagels knippen Wat gaan praten met patiënten Werking van medicatie opzoeken.. Bij het geven van voeding letten op volgende zaken: Steeds goed laten slikken Steeds zorgen dat de mond leeg is vooraleer de kamer te verlaten Goed rechtzittende houding Nooit het eten laten doorslikken met water Orbis Op deze afdeling in AZ Sint-Lucas werkt men met het nieuwe elektronisch verpleegkundig dossier Orbis. Om al eens een zicht te krijgen hoe dit systeem werkt en in elkaar zit, stellen we online een e-learning module ter beschikking. Deze e-learningmodule is opgedeeld in verschillende lestopics waarin aan de hand van schermfilmpjes en geanimeerde presentaties wordt getoond hoe het elektronisch verpleegdossier binnen AZ Sint Lucas werkt. Deze e-learningmodule kun je bereiken via

14 14 BIJLAGE Werkpostfiche risicoanalyse van de afdeling vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Campus Sint-Lucas Campus Volkskliniek Groenebriel 1 Tichelrei Gent 9000 Gent Tel. 09/ Tel. 09/ Fax 09/ Fax 09/ WERKPOSTFICHE STAGIAIRS in uitvoering van het KB van 21/09/04 betreffende de bescherming van stagiairs Onderneming : AZ Sint-Lucas Werkposten : Verpleegafdeling VK 350 straat 123 Typefunctie : Verpleegkundige Opleiding : Bachelor in verpleegkunde / 4 e graadsopleiding verpleegkunde LUIK A Beschrijving van de werkzaamheden : - Waar : Verpleegafdeling VK 350 straat Welke machine, transportmiddel, producten :.. - Taken : Verpleegkundige taken Resultaat risico-evaluatie (1) : - Risico s : Risico biologische agentia groep 2 : TBC + bloedoverdraagbare infectieziekten, dragen van lasten, contact met voeding - Genomen preventiemaatregelen : Vaccinaties, standaardvoorzorgsmaatregelen - Specifieke instructies, opleiding : standaardvoorzorgsmaatregelen beheersen, hef- en tiltechnieken LUIK B Risico s en hinder (2) Verplicht medisch toezicht (3) val op de begane grond risico beroepsziekten : fysisch.. van hoger gelegen vlak chemisch.. biologisch. prikwonden/snijwonden lawaai longaandoening verbrijzelingen trillingen huidaandoening.. rondvliegende scherven warmte veiligheidsfunctie? :.. brandwonden koude contact met voedingswaren elektrische risico s vochtigheid gebruik van beeldschermen (4) manueel hanteren van lasten (met gevaar voor rugletsel) val van voorwerpen chemische hinder inentingen/test : tetanus tuberculoses geïsoleerd werk spatten hepatitis B andere : andere. stof ioniserende stralingen. gassen, dampen noodzakelijke maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding. Conform risicolijst AZSL aard v/h gericht onderzoek. Periodiciteit 1 x geldig voor de volledige opleiding Welke werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen? (verantwoordelijkheid gebruiker) broekpak/schort/andere : broekpak of schort ademhalingsbescherming (type) :.. veiligheidsschoenen (type) :.. oorkap/oorpropjes (type) :.. handschoenen (type) : PVC of Latex helm/kapje (type) :. bril/scherm (type) : bij risico op bloedspatten andere :.. Voor de onderneming : naam en handtekening Ondergetekende werd geïnformeerd over de in te nemen werkpost. Datum : Datum : (1) indien het een arbeidspost zonder specifieke gezondheids-en veiligheidsrisico s betreft, dient de tabel Risico s en kinder niet aangevuld te worden (2) geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse (3) aard van de blootstelling zoals voorzien in de inventaris opgemaakt in uitvoering van ARAB art.124 & 1b en meegedeeld aan de arbeidsgeneesheer (4) gebruik van beeldschermen gedurende een aanzienlijke deel van de normale werktijd (bv.meer dan 4 uur) in functie van wat bij de gebruiker geldt (5) algemene opmerking : de werkpostfiche is vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van preventie en bescherming op het werk en het comité

15 15 MEDISCHE TERMINOLOGIE Etymologie ALGEMEEN a- zonder dys- wijst op een stoornis -ectomie wegname intra- in -itis ontsteking logos ( -logie, -loog) leer pathos ( -pathie) lijden poly- veel card-, cardi- (afgeleid van het Grieks) vas- (afgeleid van het Latijn) hem-, hemat- (afgeleid van het Grieks) trache- (afgeleid van het Latijn) bronch- (afgeleid van het Latijn) pneum-, pneumon- ( van het Grieks) pneu (van het Grieks) CARDIOVASCULAIR STELSEL hart cardiologie leer of studie van de hartziekten cardiopathie het lijden aan een hartziekte (bloed)vat BLOED- EN LYMFESTELSEL bloed RESPIRATOIR STELSEL houdt verband met de luchtpijp tracheitis ontsteking van de luchtpijp wijst op een luchtpijpvertakking bronchitis ontsteking van de luchtpijpvertakking houdt verband met de long pneumectomie wegnemen van de long houdt verband met het ademen apnoe toestand waarbij tijdelijk het ademen ophoudt

16 16 dyspnoe een moeilijke ademhaling polypnoe snel en veelvuldig ademen SPIJSVERTERINGSSTELSEL stomat- (afgeleid van het Grieks) mond stomatologie studie van de mondaandoeningen stomatitis mondslijmvliesontsteking gastr- (afgeleid van het grieks) wijst op maag gastrectomie wegnemen van de maag gastritis maagontsteking enter- (afgeleid van het Grieks) darm enteritis darmontsteking gastro-enteritis ontsteking van maag en darm hepat- (afgeleid van het Grieks) lever hepatitis infectie aan de lever UROGENITAAL STELSEL nefr- (afgeleid van het Grieks) houdt verband met de nier ur- (Grieks) wat verbandt houdt met de urine ureter (Latijn) urineleider cyst- (afgeleid van het Grieks) houdt verband met de blaas cystitis blaasontsteking uterus (Latijn) baarmoeder hyster- (afgeleid van het Grieks) houdt verband met de baarmoeder hysterectomie wegnemen van de baarmoeder gynaec- (afgeleid van het grieks) wat verband houdt met de vrouw gynaecologie vrouwenziekten ZENUWSTELSEL neur- (afgeleid van het Grieks) zenuw neurologie studie van de zenuwen, zenuwziekten encefal- (afgeleid van het Grieks) hersenen cerebr- (afgeleid van het Latijn) hersenen psych- (afgeleid van het Grieks) ziel psychiatrie tak van de geneeskunde die zich bezighoudt

17 17 oste- (afgeleid van het Grieks) muscul- (afgeleid van het Latijn) artr- (afgeleid van het Grieks pod- (afgeleid van het Grieks) thorac (afgeleid van het Latijn) OSTEOMUSCULAIR STELSEL met het behandelen en genezen van geestesaandoeningen houdt verband met het been spier intramusculair inspuiting in de spier gewricht artritis gewrichtsaandoening voet podologie studie van de voet borstkas OTORINOLARYNGOLOGIE, OFTALMOLOGIE, DERMATOLOGIE ot- (afgeleid van het grieks) rin- (afgeleid van het Grieks) oftalm- (afgeleid van het Grieks) dermat- (afgeleid van het grieks ) cut- (afgeleid van het Latijn) subcutane injectie oor otitis oorontsteking neus oog heeft betrekking op de huid dermatoloog dokter in de huidziekten huid inspuiting onder de huid Aantal / hoeveelheid hemi-, semiuni-, monobi-, ditrioligopoly-, multi- PREFIX helft hemiplegie verlamming van een lichaamshelft één twee drie weinig oligofrenie weinig verstand, een verstandelijke handicap veel polypnoe veel en snel ademen

18 18 Afmeting micro- macro- mega-, megalo- Gelijkenis / verschil / tegenstelling auto- homo-, iso- hetero- anti- Graad / hoedanigheid hypo- hyper- dys- Ontkenning a-, an- in-, im- Plaats in-, intra-, en-, endo-, ento- klein micro-organisme klein organisme, bijv. een bacterie groot macroscopisch wat te zien is met het blote oog groot zelf gelijk homoseksueel Zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht isomorf dezelfde vorm ander hetero-anamnese bevraging van een familielid tegen antibioticum tegen de ziekte onder, te weinig, onvoldoende hypotensie te lage bloeddruk boven, te veel, overdreven hypertensie te hoge bloeddruk moeilijkheid, stoornis dyspnoe moeilijke ademhaling zonder, gebrek aan anemie bloedarmoede niet incontinentie niet kunnen ophouden van urine in, binnen intramusculair in de spier e- ec-, ex- exo- uit, buiten

19 19 inter-, meso- Snelheid bradytachy- Tijd ante-, pre-, propost- tussen, in het midden traag bradycardie trage hartslag snel tachycardie snelle hartslag voor prematuur vroeggeboorte na posttraumatische stress stress na een trauma -algie -ectomie -emie -fobie -geen, -genese -itis -manie -pathie, -paat -scopie -therapie SUFFIX pijn gastralgie maagpijn wegnemen houdt verband met bloed glycemie suikergehalte van het bloed vrees claustrofobie vrees voor kleine ruimten ontwikkeling, vorming pathogeen ontwikkelen van een ziekte ontsteking cystitis blaasontsteking drang kleptomanie neiging tot stelen aandoening cardiopathie hartlijden onderzoek gastroscopie maagonderzoek behandeling farmacotherapie behandeling met medicatie

20 20 Woordenschat A Abces Abnormaal Abortus Abrasie Abrupt Absence Absorptie Abstinentie Accidenteel Acne Activeren Acuut Adolescent Adult Afasie Agitatie Alert Allergie Amnesie Analyse Anamnese Anesthesie Anorexia Antibioticum Antidepressivum Apathie Artrose Autonoom etterbuil, ophoping van pus in het lichaam afwijkend van de norm miskraam schaafwond plotseling kortstondig bewustzijnsverlies opname onthouding van medicijnen, alcohol, drugs toevallig, of als gevolg van een ongeluk puistjes werkzaam maken plotseling en hevig puber, jeugdig persoon volwassene spraakstoornis opwinding oplettend overgevoeligheid geheugenverlies ontleding vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis verdoving of narcose magerzucht, eetstoornis geneesmiddel dat bacterien doodt middel tegen ziekelijke neerslachtigheid lusteloosheid gewrichtsaandoening zelfstandig

21 21 B Biopsie Bronchitis C Carcinoom Cardiaal een stukje weefsel uit een orgaan verwijderen voor onderzoek ontsteking van de luchtpijptak kankergezwel met betrekking tot het hart Caries Causaal Cellulitis Celmembraan Cerebraal Cerebrovasculair Chemotherapie Chirurgisch Cholesterol Chronisch Circulatie Classificatie Cognitief Coitus Combinatie Complex Complicatie Conceptie Conditie Contraceptivum Convulsie Coronair Correlatie Crisis tandbederf oorzakelijk verband (oorzaak gevolg) ontsteking van het onderhuidse bindweefsel wand, omhulsel van de cel met betrekking tot de grote hersenen met betrekking tot de bloedvaten in de hersenen behandeling van kanker met medicijnen operatief lichaamsvet van lange duur (bloeds)omloop indeling, rangschikking met betrekking tot het denkproces geslachtsgemeenschap verbinding ingewikkeld bijkomende ziekte bevruchting toestand waarin iemand verkeert voorbehoedsmiddel stuip, toeval m.b.t. de kransslagaders van het hart samenhang ernstige ziekteaanval

22 Criterium Curatief Curve Cyclus Cytoplasma Cyste D Decubitus Deficit Delirium Dementie Dermatologisch Detectie Diabetes Diagnose Distilleren Donor Dosis Drainage E Echografie Eczeem Effectief Efficiënt Ejaculatie Elastisch Elektro-Encefalo-Grafie Elektrocardiografie Eliminatie Embolie Embryo toets, een reden genezend kromme lijn terugkerende regelmatige reeks celvloeistof holte gevuld met vocht doorligwond gebrek acuut psychische stoornis t.g.v. een lichamelijke aandoening, vergiftiging of onthouding van middelen geestelijke achteruitgang met betrekking tot de huisziekten opsporing, ontdekking suikerziekte vaststelling van een ziekte zuiveren degene die zijn orgaan afstaat hoeveelheid van een geneesmiddel vochtafvoering beeld van organen oppervlakkige huidaandoening doeltreffend doelmatig zaadlozing rekbaar beeld van de elektrische hersenstroom onderzoek van de elektrische activiteit van het hart verwijdering bloedvatverstopping vrucht in het moederlichaam 22

23 23 Emesis Emfyseem Emotioneel Epidemie Epilepsie Equivalent Etiologie Euforie Evaluatie Evolutie Excessief Excitatie Extern F Faeces Fataal Fenomeen Fertiliteit Fixatie Fobie Fractuur Fysisch G Genetisch Genitaal Geriatrisch Gradueel Gynaecologisch H Hallucinatie Hemopathie braken longaandoening gevoelsmatig besmettelijke ziekte die zich verspreid onder een bevolkingsgroep vallende ziekte, toevallen gelijkwaardig leer van de ziekteoorzaken verhoogd gevoel van welzijn beoordeling ontwikkeling overdreven opgewondenheid uitwendig ontlasting noodlottig verschijnsel vruchtbaarheid vasthechting ziekelijke vrees been(bot)breuk lichamelijk met betrekking tot de erfelijkheid met betrekking tot de geslachtsorganen medische zorg voor de oudere mens trapsgewijs met betrekking tot de vrouwenziekten zinsbedrog, waanvoorstelling bloedziekte

24 24 Hepatitis Homogeen Hygiënisch Hyperkinesie Hypersecretie Hypersensitiviteit Hypertensie Hyperventilatie Hypotensie Hysterectomie I Identificatie Immaturiteit Immobilisatie Immuniteit Implantatie Implicatie Impotentie Impregnatie In vitro In vivo Inactief Incidenteel Incisie Inclusief Incompatibel Incontinentie Incubatie Indicatie Indicatief Indirect Individueel leverontsteking gelijksoortig met betrekking tot de lichaamszorg overmatige bewegingsdrang verhoogde afscheiding verhoogde gevoeligheid verhoogde bloeddruk angstige ademhaling te lage bloeddruk verwijdering van de baarmoeder vereenzelviging onrijpheid onbeweeglijk maken onvatbaarheid voor een ziekte inplanting verwikkeling onvermogen tot geslachtsgemeenschap binnendringen van de zaadcel in de eicel in een reageerbuis in het levende organisme onwerkzaam bijkomend insnijding met inbegrip van onverenigbaar onvermogen om urine of ontlasting op te houden sluimeren van een ziektekiem aanwijzing aanduidend niet rechtstreeks afzonderlijk

25 25 Inductie Infantiel Influenza Infuus Inhalatie Injectie Insomnia Intensiteit Interactie Interval Interventie Intoxicatie Intramusculair Intraveneus Irreversibel Irritatie Isoleren K Katheter Kinetisch Klinisch L Lactatie Latent Lateraal Leukemie Libido Lipide Lokaal Lumbago M Malaise gevolgtrekking kinderlijk griep vochttoediening in de bloedvaten inademen van dampen inspuiting slapeloosheid sterkte onderlinge beïnvloeding tussenperiode ingreep vergiftiging in de spier in de ader onomkeerbaar prikkeling afsluiten buisje wat beweging veroorzaakt direct voor de arts zichtbaar borstvoeding sluimerend aan de zijkant bloedkanker geslachtsdrift vetachtige stof plaatselijk, van beperkte omvang lendenpijn gevoel van onwelzijn

26 26 Manie Manifest Melanoom Membraan Menarche Meningitis Menopauze Menstruatie Mentaal Metabolisme Microbiologisch Microniseren Mimiek Mobilisatie Modificeren Monotherapie Morbiditeit Mortaliteit Motorisch Mucus Musculair Mutisme N Narcoticum Nasaal Neonataal Nervositeit Neveneffect Nihil O Obesitas Obsessie ziekelijke neiging onmiddellijk herkenbaar kwaadaardig gezwel van de huid dun vlies eerste maandstonden hersenvliesontsteking overgangsjaren maandstonden verstandelijk stofwisseling met betrekking tot de kleinste levende wezens verpulveren gezichtsuitdrukking beweeglijk maken wijzigen behandeling met één geneesmiddel ziektecijfer sterftecijfer met betrekking tot beweging slijm met betrekking tot de spieren onvermogen om te spreken verdovend middel met betrekking tot de neus m.b.t. de eerste weken na de geboorte zenuwachtigheid bijwerking niets overgewicht, vetzucht dwangvoorstelling

27 27 Obstipatie Obstructie Occasioneel Odor Oedeem Oestrogeen Oraal Osteoporose Otitis Ovulatie P Palliatief Parallel Paralyse Paranoia Parese Partikel Pathologisch Pediatrisch Penetratie Perceptie Periodiek Peristaltiek Permanent Permeabiliteit Pigmentatie Placebo Placenta Pneumonie Populatie Post Partum Postnataal moeilijke stoelgang verstopping nu en dan voorkomend reukzin waterzucht vrouwelijk hormoon met betrekking tot de mond botontkalking oorontsteking eisprong verzachtend evenwijdig verlamming achtervolgingswaanzin gedeeltelijke verlamming klein deeltje ziekte m.b.t. de kindergeneeskunde binnendringing door de huid heen waarneming regelmatig terugkerend darmbeweging blijvend doordringbaarheid verkleuring geneesmiddel zonder werking moederkoek longontsteking bevolking na de bevalling na de geboorte

28 Postoperatief Posttraumatisch Potentie Potentieel Predispositie Prematuur Prenataal Preoperatief Preventie Prognose Progressief Proteïne Prothese Pseudotumor Psychisch Psychologisch Psychomotorisch Psychose Psychosomatisch Punctie Purgatief R Radiografie Radiotherapie Recuperatie Referentie Regressie Reïnfectie Renaal Repetitief Reproductie Research 28 na een heelkundige ingreep na een letsel kracht mogelijk vatbaarheid voortijdig voor de geboorte voor de operatie voorkoming (van ziekte) voorspelling van het verloop en de afloop van een ziekte voortschrijdend eiwit kunstmatig lichaamsdeel schijngezwel geestelijk m.b.t. het gevoelsleven m.b.t. bewegingen door de geest veroorzaakt geestelijke stoornis m.b.t. het verband tussen geest en lichaam prik middel tegen verstopping fotograferen d.m.v. röntgenstralen bestraling herstel van krachten verwijzing achteruitgang hernieuwde besmetting m.b.t. de nier zich herhalend vermenigvuldiging wetenschappelijk onderzoek

Infobrochure voor studenten. Sp Neurologie 2. Straat 122

Infobrochure voor studenten. Sp Neurologie 2. Straat 122 Infobrochure voor studenten Sp Neurologie 2 Straat 122 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 5 Medische pathologieën,

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Palliatieve Zorgen. Straat 194

Infobrochure voor studenten. Palliatieve Zorgen. Straat 194 Infobrochure voor studenten Palliatieve Zorgen Straat 194 Infobrochure Palliatieve Zorgen straat 194 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling: 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Inwendige. Straat 27

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Inwendige. Straat 27 Infobrochure voor studenten Dagkliniek Inwendige Straat 27 Dagkliniek inwendiige, straat 27 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies 4 GRONDPLAN

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123

Infobrochure voor studenten. Sp - Neurologie. Straat 123 Infobrochure voor studenten Sp - Neurologie Straat 123 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies: 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN DE AFDELING 6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Chirurgie Ophtalmologie centrum Handcentrum Pijnkliniek

Infobrochure voor studenten. Dagkliniek Chirurgie Ophtalmologie centrum Handcentrum Pijnkliniek Infobrochure voor studenten Dagkliniek Chirurgie Ophtalmologie centrum Handcentrum Pijnkliniek Infobrochure Dagkliniek - OC & HC - pijnkliniek 2 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 5 Globale omschrijving van

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Neonatologie. Straat 6

Infobrochure voor studenten. Neonatologie. Straat 6 Infobrochure voor studenten Neonatologie Straat 6 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...3 Globale omschrijving van de afdeling...4 Functies...4 GRONDPLAN...5 PROFIEL VAN DE AFDELING...6 Medische pathologieën,

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade Dr. C. Jadoul Neuroloog AZ Nikolaas 1 Casus: recidief slikpneumonie Dame 75 jaar Spoed: algemeen achteruit (mentaal en fysiek) Antec: Parkinson

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4 Infobrochure voor studenten Materniteit 1 & 2 Straat 2-4 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 5 Globale omschrijving van de afdeling:... 5 Functies:... 5 GRONDPLAN... 6 PROFIEL VAN DE AFDELING...

Nadere informatie

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening?

letsels van pezen, spieren,ligamenten of meniscus, osteoporose, reuma of een andere aandoening? MEDISCHE VRAGENLIJST opgesteld ter voorbereiding van de Mayr kuur Gelieve deze lijst in te vullen en terug te sturen naar de begeleidende arts (briefomslag in bijlage) Deze lijst gaat dus rechtstreeks

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 4 Globale omschrijving van de afdeling:... 4 Functies:... 4 GRONDPLAN...

Nadere informatie

Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie. Straat 54

Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie. Straat 54 Infobrochure voor studenten Centrum voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie (Dialyse) Straat 54 Infobrochure Hemodialyse straat 54 2 WELKOMSTWOORD Beste student, Welkom in AZ St-Lucas Gent!

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14

Infobrochure voor studenten. Inwendige 3 Neurologie. Straat 14 Infobrochure voor studenten Inwendige 3 Neurologie Straat 14 Infobrochure inwendige 3 straat 14 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling:...4 Functies:...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B2 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B2 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan.

In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Welkom Geachte mevrouw Geachte heer In deze brochure vindt u informatie over COPD, en over hoe u er best mee kunt omgaan. Heeft u na het lezen van deze brochure nog bijkomende vragen, opmerkingen of wensen,

Nadere informatie

Sepsis of bloedvergiftiging

Sepsis of bloedvergiftiging Sepsis of bloedvergiftiging Inleiding De arts heeft u vertelt dat uw familielid of naaste een sepsis doormaakt. Sepsis wordt in de volksmond ook wel bloedvergiftiging genoemd. Bloedvergiftiging is een

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW1 I2

AFDELINGSPROFIEL INW1 I2 AFDELINGSPROFIEL INW1 I2 AFDELINGSPROFIEL INW1 I2 Algemene gegevens Clustermanager: Sarah Windey Hoofdverpleegkundige: Chris Felix Mentoren: Silvia, Saar, Muzeyyen, Kylie, Kristel en Anakiz Neurologen:

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4

Infobrochure voor studenten. Materniteit 1 & 2. Straat 2-4 Infobrochure voor studenten Materniteit 1 & 2 Straat 2-4 2 INHOUD INHOUD... 2 ALGEMENE GEGEVENS... 5 Globale omschrijving van de afdeling:... 5 Functies:... 5 GRONDPLAN... 6 PROFIEL VAN DE AFDELING...

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Heelkunde 1. Orthopedie. Straat 68

Heelkunde 1. Orthopedie. Straat 68 Infobrochure voor studenten Heelkunde 1 Orthopedie Straat 68 str 68 heelkunde 1 130912.doc 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 5 Globale omschrijving van de afdeling: 5 Functies: 5 GRONDPLAN

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE

AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP LOCO1 BE AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor.

Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Vragenlijst voor de keuring van een stamcel-/lymfocytendonor. Naam arts: Datum donorkeuring: Ruimte voor sticker donorgegevens Svp doorhalen wat niet van toepassing is. Algemene inventarisatie 1 Voelt

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1

AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 AFDELINGSPROFIEL INW5 B1 Algemene gegevens Verpleegkundig diensthoofd: Lieve Quaghebeur Hoofdverpleegkundige: Leemans Dany Verpleegkundigen: 13 Zorgkundigen: 2 Logistieke medewerkers:

Nadere informatie

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten

SP Neurologie Links. Informatiebrochure studenten SP Neurologie Links Informatiebrochure studenten Inhoud 1 Algemene gegevens 4 2 Pathologieën en behandelingen 4 2.1 Meest voorkomende pathologieën 4 2.2 De meest voorkomende problemen 4 3 De meest voorkomende

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

WAT IS VERPLEEGKUNDE?

WAT IS VERPLEEGKUNDE? WAT IS VERPLEEGKUNDE? Aangepaste versie 9 juni 2007 A handelingen: Het observeren, het herkennen en het vastleggen van de gezondheidsstatus, zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak Het omschrijven

Nadere informatie

ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015

ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015 ACUTE VERWARDHEID NIET ALTIJD DEMENTIE 10 en 12/11/2015 Niet steeds dementie Vraagstelling: 1) Kan elke verwardheid voorkomen worden? 2) Wat kunnen we doen om te voorkomen? 3) Wat kunnen we doen bij acute

Nadere informatie

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code.

Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie code. Passantenprijslijst Amphia Ziekenhuis voor zorgproducten uitgevoerd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 mei 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.365,34 603,80 2.969,14

Nadere informatie

Werkpostfiche stagiair verpleegkundige. Cathlab. Kb 19/2/1997

Werkpostfiche stagiair verpleegkundige. Cathlab. Kb 19/2/1997 1 Werkpostfiche stagiair verpleegkundige Cathlab Kb 19/2/1997 Datum: april 2005 Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding Beschrijving van de werkzaamheden bloedname, infuus plaatsen toedienen contrastvloeistoffen

Nadere informatie

Bescherming van stagiair(e)s op het werk (verpleegstage) Risicoanalyse en document

Bescherming van stagiair(e)s op het werk (verpleegstage) Risicoanalyse en document Bescherming van stagiair(e)s op het werk (verpleegstage) Risicoanalyse en document Conform het KB van 21 september 2004 en het KB van 03 mei 1999, gewijzigd door het KB van 03 mei 2003, het KB van 28 mei

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT / Overige Producten (OVP) 2014 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 januari 2014 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Heelkunde 2B5 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Heelkunde 2B5 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997

werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997 1 werkpostfiche stagiair verpleegkundige A1 alg inw / diabetologie / immunologie Kb 19/2/1997 Datum: oktober 2005 Basisdiploma: verpleegkunde in opleiding Beschrijving van de werkzaamheden Bloedname, infuus

Nadere informatie

Heelkunde 7. Gynaecologie / Urologie/ Abdominale heelkunde. Straat 74

Heelkunde 7. Gynaecologie / Urologie/ Abdominale heelkunde. Straat 74 Infobrochure voor studenten Heelkunde 7 Gynaecologie / Urologie/ Abdominale heelkunde Straat 74 Infobrochure heelkunde 7 straat 74 Inhoudsopgave ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling:

Nadere informatie

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN

ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN 2014-2015 Az Damiaan Thierry Claeys Cel begeleiding en retentie ZE 540 PALLIATIEVE ZORGEN INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN VERPLEEGKUNDE Beste student In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Geriatrie 3. Straat 121

Infobrochure voor studenten. Geriatrie 3. Straat 121 Infobrochure voor studenten Geriatrie 3 Straat 121 str 121 geriatrie 3 130912.doc 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept)

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voor wie is deze therapie geschikt?... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met Enbrel... 2 5 Toediening...

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013

Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Elkerliek Ziekenhuis Standaard prijslijst DBC DOT 2013 Prijzen geldig voor zorgproducten geopend vanaf 1 juli 2013 Declaratie 14B167 972804003 Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid 2.565,08 1.928,13

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis)

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis) H.40009.1115 Bloedvergiftiging (Sepsis) Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg

verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg verpleegeenheid MiCS medium care / hartbewaking / eenheid voor acute beroertezorg Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

verpleegeenheid orthopedie

verpleegeenheid orthopedie verpleegeenheid orthopedie Hartelijk welkom in de verpleegeenheid orthopedie Met deze brochure willen wij u kennis laten maken met de verpleegeenheid, het team en allerlei zaken die tijdens uw verblijf

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne.

Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Beste student(e), Hartelijk welkom op de dienst oncologie (hospitalisatie) van het AZ Monica, campus Deurne. Met deze infobundel willen we je een handleiding meegeven om je stage op een vlotte en leerrijke

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2

Ondersteunen bij persoonlijke verzorging. niveau 2 Ondersteunen bij persoonlijke verzorging niveau 2 2 Inhoud 1 Thema Schoon en verzorgd 6 1.1 Micro-organismen 7 1.2 Infecties voorkomen 9 1.3 Vaardigheid Handen wassen 11 1.4 Toets jezelf 13 2 Thema Zorg

Nadere informatie

Hoe vaak komt het Guillain-Barre syndroom voor bij kinderen? Het Guillain-Barre syndroom komt bij één op de 100.000 kinderen voor.

Hoe vaak komt het Guillain-Barre syndroom voor bij kinderen? Het Guillain-Barre syndroom komt bij één op de 100.000 kinderen voor. Guillain-Barre syndroom Wat is het Guillain-Barre syndroom? Het Guillain-Barre syndroom is een ziekte waarbij als gevolg van een ontsteking van de zenuwen van de benen, romp, armen en gezicht in toenemende

Nadere informatie

Urineweginfecties en antibiotica

Urineweginfecties en antibiotica Urologie Urineweginfecties en antibiotica www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Algemene oorzaken urineweginfecties... 3 Blaasontsteking... 4 Verschijnselen kunnen zijn:... 4 Diagnose... 4 Behandeling... 5

Nadere informatie

Heelkunde 2. Short -Stay. Straat 72

Heelkunde 2. Short -Stay. Straat 72 Infobrochure voor studenten Heelkunde 2 Short -Stay Straat 72 Infobrochure heelkunde 2 straat 72 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies 4 GRONDPLAN

Nadere informatie

Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie

Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie Verpleegafdeling G2 Medisch specialisme acute geriatrie 1. Opdracht Het verzorgen, verplegen en behandelen van geriatrische patiënten. Geriatrie 2: Deze afdeling is een acute ziekenhuisafdeling waarbinnen

Nadere informatie

Anesthesie met rugkatheter. Bijlage Anesthesie

Anesthesie met rugkatheter. Bijlage Anesthesie Anesthesie met rugkatheter Bijlage Anesthesie Belangrijk! In de folder 'Anesthesie; algemene informatie' zijn alle zaken beschreven die voor u van belang zijn om te weten over anesthesie. Wij adviseren

Nadere informatie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie

De geriatrische patiënt op de SEH. SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie De geriatrische patiënt op de SEH SEH onderwijsdag Sigrid Wittenberg, aios klinische geriatrie Relevante onderwerpen Delier Symptoomverarming Medicatie op de SEH Duur aanwezigheid patiënt op de SEH Delier

Nadere informatie

AANVRAAG TOT OPNAME Administratieve gegevens

AANVRAAG TOT OPNAME Administratieve gegevens AANVRAAG TOT OPNAME Administratieve gegevens Identificatiegegevens Voornamen: Adres: Rijksregisternummer: Burgerlijke staat 0 Ongehuwd 0 Gehuwd met: 0 Gescheiden 0 Weduw(e)naar van: Huidige verblijfplaats:

Nadere informatie

Informatiebrochure Dysartrie. [Geef tekst op] Pagina 1

Informatiebrochure Dysartrie. [Geef tekst op] Pagina 1 Informatiebrochure Dysartrie [Geef tekst op] Pagina 1 UZ Leuven 2 Beste familie, deze informatiebrochure bieden wij u aan naar aanleiding van de spraak-, taal - en/of slikproblemen die uw familielid momenteel

Nadere informatie

kindergeneeskunde informatiebrochure Longontsteking (pneumonie)

kindergeneeskunde informatiebrochure Longontsteking (pneumonie) kindergeneeskunde informatiebrochure Longontsteking (pneumonie) Inhoudstafel 1. Wat is een pneumonie? 4 2. Oorzaken 4 3. Symptomen 5 4. Diagnose 5 5. Behandeling 5 6. Nazorg 6 7. Contactgegevens bij vragen

Nadere informatie

Adalimumab Voor de behandeling van psoriasis

Adalimumab Voor de behandeling van psoriasis In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten te starten met Adalimumab voor de behandeling van psoriasis. In deze brochure leest u wat u moet weten over de behandeling met het medicijn Adalimumab. Deze

Nadere informatie

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld door de stagegever met advies van de arbeidsgeneesheer. Algemene informatie van de stageplaats

Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld door de stagegever met advies van de arbeidsgeneesheer. Algemene informatie van de stageplaats Risicoanalyse van een werkpost in een onderneming of een instelling voor stagiairs uit het secundair, buitengewoon secundair, hoger en volwassenenonderwijs Model B (zachte sector) Dit document wordt opgesteld

Nadere informatie

Werkpostfiche Ambulancier/MUG

Werkpostfiche Ambulancier/MUG Werkpostfiche Ambulancier/MUG Onderneming Algemene gegevens van stageplaats Sint Trudo Ziekenhuis Diestersteenweg 100 3800 Sint-Truiden www.sint-trudo.be Onthaal/begeleiding Competence Center Tel: 011/96.93.21

Nadere informatie

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere 14E000 990416036 818,09 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E001 990416037 631,93 Poliklinische diagnostiek/ingreep

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis

Passantenprijslijst 2016 - Martini Ziekenhuis 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 4.017,97 14B170 972804006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

> Dysfagie (slikstoornissen)

> Dysfagie (slikstoornissen) www.azstlucas.be > Dienst logopedie 2 1. Wat is dysfagie? 3 2. Wat is een normaal slikproces? 4 3. Wat zijn de voornaamste oorzaken van een slikprobleem? 5 4. Overzicht van frequent voorkomende problemen

Nadere informatie

2017 Standaard Prijslijst Passantentarieven ZGT Ingangsdatum: 1 januari 2017 Publicatiedatum: 15 november 2016

2017 Standaard Prijslijst Passantentarieven ZGT Ingangsdatum: 1 januari 2017 Publicatiedatum: 15 november 2016 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid 14B169 20170101 4.155,05 972804006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde vruchtbaarheid

Nadere informatie

Dwarslaesie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Dwarslaesie. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Dwarslaesie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U of uw familielid/naaste is opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis vanwege een dwarslaesie. In deze folder

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure 1e interne geneeskunde GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure 1e interne geneeskunde GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie 1e interne geneeskunde Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over

Nadere informatie

Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn CONCEPT. Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn ThiemeMeulenhoff 1

Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn CONCEPT. Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn ThiemeMeulenhoff 1 Traject Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn Traject Dienstverlening, Helpende zorg en welzijn 24-11-16 ThiemeMeulenhoff 1 Dienstverlening; Helpende zorg en welzijn Inhoudsopgave(concept) THEMA 1

Nadere informatie

Dienst hartziekten De pacemaker. Informatiebrochure voor de patiënt

Dienst hartziekten De pacemaker. Informatiebrochure voor de patiënt Dienst hartziekten De pacemaker Informatiebrochure voor de patiënt WAT IS EEN PACEMAKER? Een pacemaker bestaat uit 2 delen : 1. De batterij (of impulsgenerator), die een elektrische prikkel afgeeft. 2.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure

PATIËNTEN INFORMATIE. onthaalbrochure PATIËNTEN INFORMATIE M i d c a r e onthaalbrochure Beste patiënt en familie Midcare is een afdeling van het AZ Lokeren waar patiënten opgenomen worden waarbij de gezondheidstoestand een continue opvolging

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Geriatrie 4. Straat 44

Infobrochure voor studenten. Geriatrie 4. Straat 44 Infobrochure voor studenten Geriatrie 4 Straat 44 str 44 Geriatrie 4 141112 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling 4 Functies 4 GRONDPLAN 5 PROFIEL VAN

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne 1 GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure Interne 1 GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie Interne 1 Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Inleiding Waarom wordt een hysteroscopie uitgevoerd? Waar wordt een hysteroscopie uitgevoerd? Wanneer wordt een hysteroscopie uitgevoerd?

Inleiding Waarom wordt een hysteroscopie uitgevoerd? Waar wordt een hysteroscopie uitgevoerd? Wanneer wordt een hysteroscopie uitgevoerd? HYSTEROSCOPIE 405 Inleiding Binnenkort ondergaat u in het Sint Franciscus Gasthuis een hysteroscopie. Dit is een onderzoek waarbij de gynaecoloog met een dun buisje in de baarmoeder kijkt. Tijdens dit

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie

Onthaalbrochure studenten Pediatrie Onthaalbrochure studenten Pediatrie 1. Welkom! Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels. Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling. Natuurlijk

Nadere informatie

Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt. Delaere Griet

Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt. Delaere Griet Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt Delaere Griet Verpleegkundige aandachtspunten inhoud: 1. Medicatie 2. Mobiliteit 3. Voeding 4. Uitscheiding 5. Slaappatroon 6. Psychische en cognitieve

Nadere informatie

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs

Ziekenhuis Maas en Kempen vzw Versie: 140809 Studenten - Stagiairs R I S I C O F A C T O R E N W E R K P O S T F I C H E Vroedvrouwen in uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht

Nadere informatie

Checklist voor stagiairs

Checklist voor stagiairs Checklist voor stagiairs In uitvoering van het Koninklijk Besluit van 21/09/2004 betreffende de bescherming van stagiairs. Dit inlichtingenblad vormt de Risico Inventarisatie en Evaluatie van de stageplaats

Nadere informatie

Voorwoord 13. Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15

Voorwoord 13. Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15 Inhoudstafel Voorwoord 13 Hoofdstuk 1 Fysiologisch en anatomisch rappel 15 1.1 Menstruele cyclus 15 1.1.1 Ovulatie 15 1.1.2 Menstruele cyclus ter hoogte van het endometrium 17 1.2 Gametogenese 18 1.3 De

Nadere informatie

Voedingsadviezen bij orthopedische ingrepen. Dr. D Souza Ranjini

Voedingsadviezen bij orthopedische ingrepen. Dr. D Souza Ranjini Voedingsadviezen bij orthopedische ingrepen Dr. D Souza Ranjini Dag van de Geriatrie: orthogeriatrie 02.10.14 13.10.14 20.10.14 Wat staat patiënt te doen wat betreft voeding pre- en postoperatief Pre-operatief

Nadere informatie

Medische Vragenlijst B

Medische Vragenlijst B Medische Vragenlijst B Contractnummer: Producentnummer: Kandidaatverzekerde De kandidaat-verzekerde wordt verzocht om deze vragenlijst persoonlijk in te vullen en hem onder gesloten omslag bij het voorstel

Nadere informatie

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging (sepsis) Bloedvergiftiging (sepsis) Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0661 Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt meestal

Nadere informatie

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17

Geschreven door Diernet Team dinsdag, 23 augustus 2011 13:31 - Laatst aangepast donderdag, 15 september 2011 22:17 Omschrijving Oorzaken Verschijnselen Diagnose Therapie Prognose Omschrijving Hyperthyreoïdie is een ziekte die wordt veroorzaakt door een overmatige hoeveelheid schildklierhormonen. Schildklierhormonen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Tumoren aan nieren of urineleiders. Urologie

Tumoren aan nieren of urineleiders. Urologie Tumoren aan nieren of urineleiders Urologie Inleiding Bij onderzoeken is een tumor aan uw nieren en/of urineleider geconstateerd. Deze tumor kan nabij gelegen weefsels aantasten en zich uitzaaien in andere

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten. Heelkunde 3 Orthopedie- Neurologie. Straat 48

Infobrochure voor studenten. Heelkunde 3 Orthopedie- Neurologie. Straat 48 Infobrochure voor studenten Heelkunde 3 Orthopedie- Neurologie Straat 48 Infobrochure heelkunde 3 straat 42 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS 4 Globale omschrijving van de afdeling: 4 Functies:

Nadere informatie

Infuusbehandeling met Cyclofosfamide

Infuusbehandeling met Cyclofosfamide Infuusbehandeling met Cyclofosfamide Inhoud Inleiding 3 Wat is Cyclofosfamide 3 Wanneer krijgt u Cyclofosfamide? 3 De opname 3 Bijwerkingen 4 Korte termijn 4 Lange termijn 4 Zeldzame bijwerkingen 4 Zwangerschap

Nadere informatie

Vallen als symptoom: een alarmteken?

Vallen als symptoom: een alarmteken? h.-hartziekenhuis vzw Vallen als symptoom: een alarmteken? Dr. C. Mertens geriater www.hhzhlier.be 1 Vallen als symptoom Val bij ouderen meer dan een traumatologisch probleem! www.hhzhlier.be Valevaluatie

Nadere informatie

Novasure - procedure

Novasure - procedure Novasure - procedure Wanneer een Novasure-procedure? U kunt klachten hebben van overmatig bloedverlies dat veroorzaakt wordt door afwijkingen in het endometrium. Dit kan op diverse manieren behandeld worden,

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's

Passantenprijslijst DBC-Zorgproducten geldig vanaf 1 januari 2016 t/m 31 december 2016, bedragen in Euro's 14B168 972804004 Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid 2.225,17 14B169 972804005 Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie

PATIËNTEN INFORMATIE. Geriatrie PATIËNTEN INFORMATIE Geriatrie 2 Mevrouw, mijnheer Welkom op de afdeling acute geriatrie. De dienst acute geriatrie van het Algemeen Ziekenhuis Lokeren beschikt over 26 bedden en biedt multidisciplinaire

Nadere informatie

Informatiebrochure. Appendectomie

Informatiebrochure. Appendectomie Informatiebrochure Appendectomie Informatiebrochure Appendectomie Beste patiënt, Je bent opgenomen op de afdeling abdominale chirurgie omdat je een appendectomie zal ondergaan. We geven jou met deze brochure

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Inhoud 1. Inleiding 2. Wie is geschikt voor deze therapie 3. Voor het starten met de behandeling 4. Starten met Stelara 5. Toediening 6. Effectiviteit

Nadere informatie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie

Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Studentenbrochure Materniteit/Verloskamer Neonatologie Hier komt titel van persbericht Versie 2012-2013 Pagina 1 OLV Ziekenhuis Afdeling ve Materniteit Asse Bloklaan 5 1730 Asse Tel. 02 300 62 99 Verwelkoming

Nadere informatie

Geriatrie 3. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: E-mail: G3@azalma.be Telefoonnummer: 050/ 72 83 04

Geriatrie 3. 1. Welkom. 2. Contactgegevens van de afdeling: E-mail: G3@azalma.be Telefoonnummer: 050/ 72 83 04 Stagemap studenten Geriatrie 3 1. Welkom Uw volgende stageperiode vindt plaats in AZ Alma. De directie en verpleegkundigen van dit regionaal ziekenhuis heten u van harte welkom en hopen op een vruchtbare

Nadere informatie

Een niercyste is een blaasje, gevuld met vocht, op de schors van de nier. Soms kunnen er meerdere van deze cysten voorkomen.

Een niercyste is een blaasje, gevuld met vocht, op de schors van de nier. Soms kunnen er meerdere van deze cysten voorkomen. Niercyste Auteur: Dr. Thomas Adams Een niercyste is een blaasje, gevuld met vocht, op de schors van de nier. Soms kunnen er meerdere van deze cysten voorkomen. In het geval dat er zeer veel van deze cysten

Nadere informatie

Dienst specifieke informatie

Dienst specifieke informatie C1 Dienst specifieke informatie Doel: Uniform werken. Structuur in de werkorganisatie op de afdeling brengen. Op een efficiënte en correcte manier zorg bieden aan ptn en hun familie. Streven naar voldoening

Nadere informatie

Etanercept Voor de behandeling van psoriasis

Etanercept Voor de behandeling van psoriasis In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten te starten met Etanercept voor de behandeling van psoriasis. In deze brochure leest u wat u moet weten over de behandeling met het medicijn Etanercept. Deze

Nadere informatie