Wegen & Civiel. Alle veranderingen op een rij HOE DOEN WE HET?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegen & Civiel. Alle veranderingen op een rij HOE DOEN WE HET?"

Transcriptie

1 Wegen & Civiel Alle veranderingen op een rij HOE DOEN WE HET?

2 05 Goed op WeG, nu is de volgende stap nodig samenwerking verder verbeteren Waarom weer veranderen? We doen het toch goed!, We zijn toch gezond. Waarom dan weer veranderen?. Dat zijn reacties die bij medewerkers opkomen. Roland de Waal, directeur Wegen heeft een duidelijk antwoord. Ik begrijp dat het wennen is, maar veranderen houdt nooit meer op! Schrijf nu maar vast in de agenda dat we over pakweg twee jaar weer volgende stappen zetten. Dat kan niet anders. Het hoort bij de huidige maatschappij. Ontwikkelingen gaan razendsnel, wij moeten mee. Omdat we als Infra-bedrijf in de top willen meedraaien. Barrières tussen disciplines wegnemen Zo is technologie een belangrijke aanjager van veranderingen. Roland de Waal: Klanten vragen niet om de bouw van zomaar een weg, maar om een veilige weg waar het verkeer vlot doorstroomt. Met ingebouwde moderne regeltechnieken is dat te sturen. Dus techniek samen met wegenbouw. Daar moeten wij onze organisatie op afstemmen. We hebben geconcludeerd dat ons infra-werk teveel in losse hokjes is opgedeeld. Onbedoeld ontstaan er dan muren tussen de disciplines die de samenwerking in de weg staan. Zeker als je samen zoekt naar integrale totaaloplossingen. Werkwijzen en systemen moeten dan zoveel mogelijk uniform zijn. Dat levert besparingen en tijdwinst op. En vooral: betere oplossingen voor de klant! Wat merken medewerkers? Directeur Civiel Gert-Jan Vermeulen: Op infra-gebied willen we de beste zijn. Juist als het gaat om de meer ingewikkelde projecten waarbij allerlei disciplines nodig zijn. Door medewerkers op één kantoor, één afdeling, onder één directeur samen te laten werken, brengen we de disciplines letterlijk bij elkaar. Je zit bij wijze van spreken bij elkaar aan één bureau. Dan kun je natuurlijk veel beter samenwerken. Je weet precies waarmee iedereen bezig is. Dat leidt tot betere oplossingen en minder fouten. Ook de samenwerking met leveranciers en onderaannemers gaan we verder verbeteren. Alles kan altijd beter. Gert Jan Vermeulen over de manier van werken: Professionaliteit, inventiviteit en samenwerking staan voorop. Op kantoor en op de 4 NiEuWE organisatie, vertrouwde gezichten Omdat we allemaal voor dezelfde portemonnee werken, zijn er minder discussies We zijn op de goede weg met Infra. De organisatie is slank, gezond en succesvol. Nu zetten we een volgende stap. Om onze organisatie nog beter af te stemmen op de wensen van de klant. Die wensen veranderen namelijk en wij moeten daarin mee. De markt vraagt meer en meer om slimme totaaloplossingen in plaats van losse deeloplossingen. Die ontwikkeling gaat steeds verder. Dat houdt niet meer op. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, brengen we onze disciplines dichter bij elkaar. We bundelen de losse Infra-disciplines binnen Heijmans Wegen & Civiel. Wat betekent dat voor ons werk? Voor werklocaties? Voor de manier van samenwerken? Roland de Waal, directeur Wegen en Gert-Jan Vermeulen, directeur Civiel geven uitleg. DE rest van HEt team aan HEt WoorD Samenwerken doe je niet alleen. Dat doe je minimaal met zijn tweeën, maar het beste binnen een team. Het is goed om te beseffen dat bij Wegen & Civiel twee directies ontstaan die samen een hecht team vormen. Met voor veel mensen vertrouwde gezichten. Hoe kijken zij aan tegen de veranderingen? En waar zien ze kansen? We laten ze stuk voor stuk aan het woord. versterken. Dat is nodig omdat ook de klant daar meer en meer vraagt om totaaloplossingen. Met de komst van Wegen & Civiel verdwijnt de afstand tussen de diverse losse werkmaatschappijen. Daarom verlaat Breijn ook de laatste eigen vestigingen om letterlijk bij de collega s aan te schuiven. Dan ontstaat er als vanzelf een wij-gevoel. Dat is een belangrijke basis voor de verdere samenwerking. Kracht halen uit raakvlakken Math Dohmen, mede-directeur Wegen: René Laan, mede-directeur Wegen: Roland de Waal: Heijmans Wegen & Civiel klinkt als een tweedeling. Maar ook hiertussen willen we geen scheidingsmuur hebben. De kunst bij elk bouwtraject is om de raakvlakken tussen de verschillende bouwdisciplines goed op elkaar te laten aansluiten. In gewone bouwtaal: de stekkers moeten passen! De onderlinge afstemming bij integrale projecten is uiterst kritisch. Daar valt veel te winnen of te verliezen. We gaan voortaan uit van één belang, namelijk Wegen. Eén bloedgroep. Aparte deelbelangen van HTM of Wegenbouw zijn verleden tijd. Hoeveel kost het om een weg dertig jaar te beheren en te onderwegdek? Dat zijn de vragen die op ons afkomen. Dat is de klant van de toekomst. Als die ontwikkeling gaande is, moeten wij onze organisatie daarop aanpassen. gebruiken om ons te verdiepen in de klant en diens wensen. We zien dat opdracht- De nieuwe uitdaging is om integrale wegen te ontwerpen met zo laag mogelijke om de aanleg van een weg. Nu vraagt de klant ons om zelf met een idee te komen onderhouds- en beheerskosten. Neem de gemeenten. Die moeten stevig bezuinigen. Dat betekent dat ze aan wegenbouwers gaan vragen wat ze te bieden voor een slim wegenplan en ook een slimme aanpak om de doorstroming zo min mogelijk te belemmeren (zie de A2 bij Eindhoven). De volgende stap is dat de klant hebben voor een bepaald budget. Wij kunnen ons daarbij onderscheiden, maar dat lukt alleen als onze bedrijfsbureaus en ontwerpers veel hechter samenwerken. onderhoud en mogelijke aanpassingen in de toekomst. Op dat soort vragen, willen Dat organiseren we nu. wij de beste antwoorden geven. Wim van der Poel, mede-directeur Civiel Nieuwe organisatie, Nieuwe campagne gevers als Rijkswaterstaat steeds meer van ons verlangen. Vroeger ging het alleen om een totaaloplossingen vraagt voor de komende dertig jaar. Inclusief beheer, Van versnippering naar krachtenbundeling Heijmans Wegen & Civiel? Doen we!. Dat is de titel van de campagne om medewerkers te stimuleren echt werk te maken van de nieuwe organisatie en onze doelstellingen. Met één doel: er samen de schouders onder te zetten. De basis hiervan wordt gevormd door de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerking. De nieuwe campagne sluit hier naadloos op aan. In eerste instantie zal samenwerking daarbinnen veel aandacht krijgen. Gert-Jan Vermeulen: Natuurlijk deden we al van alles. En het meeste ook best goed! Het gaat nu dus om een verbeterslag. Voor een deel lukt dat door de organisatie te veranderen, maar het succes ligt vooral in handen van de medewerkers zelf. Zij kennen de praktijk en ze weten heel goed waar de samenwerking beter kan. Dat willen we met z n allen oppakken. De campagne die we opzetten, zwengelt dat aan. De komende tijd zullen we met posters, berichten op intranet en nieuwsbrieven als deze aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Geen ingewikkelde verhalen, maar lekker praktisch. Vandaar ook dat we activiteiten op poten zullen zetten die passen bij wat we willen. Zowel qua ambitie als het gedrag dat we denken dat nodig is om onze doelen te bereiken. Niet ingewikkeld, want Heijmans Wegen & Civiel staat voor eenvoud, kracht, no-nonsense en een doeners-mentaliteit. Discussies omdat Wegenbouw en HIT in elkaars vaarwater zitten, willen we niet meer. Dat hebben we nu opgelost. Een deel van HIT gaat naar Wegen, een deel naar Civiel. En met Sloop stoppen we omdat het niet past bij de hoogwaardige uitstraling die we nastreven. Natuurlijk is dat vervelend voor deze collega s. We gaan dat zo goed mogelijk oplossen. De andere specialismen van HIT komen door de opsplitsing juist beter tot hun recht. Omdat ze bij Wegen & Civiel beter op hun plaats zijn. Neem Bodemsanering, dat past natuurlijk prima bij Wegen. Bij Civiel komt werktuigbouw en besturingstechniek van HIT juist beter uit de verf. Zo maken we van versnippering een krachtenbundeling. 5 6 veranderingen in organisatie: Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari Nieuwe taakverdeling directie Wegen per 1 september veranderingen in cultuur: Vanaf heden vanuit HWB en HTM de nieuwe positionering gezamelijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Wegen invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken Management bedrijfsonderdelen: regio s noordoost midden west zuidwest zuid gpo Beveiliging en Communicatie Geluid Sport en Groen Bodemspecialismen Wegspecialismen Schiphol Infra services Asfaltproductie Materieel en logistiek Back office Financiën en IT HWB Roel van den Berg Marco van de Kuilen Theo te Beest Toine van den Oetelaar Nol Delmee HWB Matthijs Haveman HTM Henk Hendrikx Henk Hendrikx Karim Weiss Karim Weiss Henk Hendrikx HTM Rene Valkenburg Henk Hendrikx Ted van den Broek Jos Opdam Cas Eerhart Eric van Avendonk Fred Verdel Karim Weiss Nol Delmee Nader te bepalen Ronnie Hurkmans personeelsbijeenkomsten voor nadere uitleg: HWB Regio noordwest; 8 juni om 16:00 uur HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur HWB Landelijk ; 16 juni 15:00 uur HWB Regio zuidoost; 21juni 16:30 uur Math Dohmen rene Laan organisatieschema Heijmans Wegen Samenwerking Infra België Directie Materil & logist Wegenbouw Tech.& mobiliteit noordoost midden west zuidwest zuid noordoost midden west zuidwest zuid Wegenbouw Tech.& mobiliteit Alle stafdiensten van HBW en HIT worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties zijn al gecentraliseerd binnen HBW en HIT en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (BAAN BGI en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Civiel veranderingen in strategie: Behoud focus op kabels en leidingen en civiele betonbouw. Het is de bedoeling om deze twee disciplines uiteindelijk volledig te integreren. Ten einde op de energiemarkt alles te kunnen leveren tussen de huisaansluiting en de energiecentrale is besloten de middenspanning activiteiten van HTM te integreren in Civiel. Versterkte focus op besturing- en installatietechniek. De huidige activiteiten watertechniek en duurzame energie worden versterkt en uitgebouwd met tunnel- en overige locatiegebonden infrainstallaties. Hiermee ontstaat een volwaardige discipline voor civiele installaties (Energie, Industrie & Water). Nadruk ligt op het uitbouwen van kennis en kunde, niet op het vergroten van productiecapaciteit. Geen focus op de bodemactiviteiten (sanering en explosievenverwijdering) en sloopwerkzaamheden. De bodemactiviteiten zullen niet in Civiel maar in Wegen worden geïntegreerd. Versterkte focus op assetmanagement voor de boven- en ondergrondse en locatiegeboden infrastructuur. Nadruk ligt ook hier op het uitbouwen van de kennis en kunde. Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari Bevei & Commu Geluid Wegspecialism. Bodemspecialism. Sport & Groen Asfaltproductie Schiphol Infra services Organisatieschema heijmans Civiel Samenwerking infra België Directie Veranderingen Taakverdeling directie Civiel afdelingen en aandachtsgebieden Financiën en Administratie HRM & Organisatieontwikkeling OR Inkoop KAM Communicatie Commercie & Verwerving Verbeterprojecten(R&D en innovatie) Materieel Bedrijfsonderdelen Civiele installaties Kabels & Leidingen Funderingstechnieken Span en verplaatsingstechnieken Restauratiewerken Assetmanagement, beheer & onderhoud HIGP algemeen HIGP projecten Gert-Jan Vermeulen (vz) Wim van der Poel Bart Dirven noord Zuid Civiele installaties Funderings technieken Kabels & Leidingen Span- en verplaatsingstech. Assetmanagement restauratiewerken 10 De regio s van Heijmans Wegenbouw en Heijmans Techniek en Mobiliteit worden in het nieuwe Heijmans Wegen op elkaar afgestemd. Een logische stap in het kader van de nauwe samenwerking, en dus ook volgens de COR een goed plan. Zeker wanneer het gepaard gaat met een planning van medewerkers en materieel over de regio s heen. Breijn gaat, naar verwachting, steeds meer werken voor projecten van Wegen & Civiel. Passend bij het intern bundelen en benutten van kennis. Dit betekent een verschuiving van focus en doelstellingen voor medewerkers van Breijn, die goed moet worden gecommuniceerd. Voor andere bedrijfsonderdelen betekent het een verschuiving van de werkzaamheden onder een nieuwe leiding (middenspanning en sanering). Dit hoeft geen probleem te zijn, zeker wanneer deze onderdelen goed worden ingebed in de nieuwe organisatie onder een leiding die hierbij aansluit. Personele gevolgen Bij deze organisatiewijziging gaat het gelukkig niet om gedwongen ontslagen. Er is ook geen sprake van een ontmoedigingsbeleid. Het gaat er om dat iedere medewerker die mee wil groeien binnen Heijmans infra een echte kans krijgt. Daar waar de huidige functie zou komen te vervallen moet er worden gezocht naar passend /vervangend werk en/of bijscholing. Om dit mogelijk te maken heeft de COR geadviseerd het mobiliteitscentrum uit te breiden naar een centraal employability center (kern: duurzame inzetbaarheid). Met als belangrijkste taken: onafhankelijk loopbaanadvies voor iedereen, ontwikkelen van talent, het versterken van interne uitwisselbaarheid, interne re-integratie. Middenspanning 9 In een notendop: de Centrale Ondernemingsraad is positief over de verandering naar Wegen & Civiel. Om goed op de vraag uit de markt in te kunnen spelen zijn duidelijke keuzes nodig. Grote projecten vragen immers meer kennis en steeds intensievere samenwerking. Heijmans en haar medewerkers moeten flexibel op die vraag in kunnen spelen. Alleen op deze manier is werkgelegenheid gewaarborgd. De COR let daarbij wel goed op dat elke medewerker de kans krijgt om mee te bewegen met de ontwikkelingen. En weegt het bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers telkens af. Keuzes maken betekent soms ook teleurstellingen verwerken. Voor Sanders & Geraedts, puinrecycling en sloop betekent de verandering verkoop van het onderdeel en/of werk elders. De nieuwe focus maakt dat sommige disciplines beter tot hun recht komen buiten Heijmans. De betrokken medewerkers zijn inmiddels apart ingelicht en worden begeleid bij de gevolgen van deze vervelende boodschap. iedereen heeft immers keihard voor Heijmans gewerkt. Veranderingen in cultuur: regio s De twee regio s van HBW, noord en zuid, blijven gehandhaafd. Beide blijven werken als een filiaal zodat optimaal met kennis, kunde en capaciteit kan worden geschoven om de marktkansen te benutten. De huidige regio s worden geleidelijk omgevormd van Beton- en Waterbouw regio s naar Civiele regio s door integratie van de specialismen kabelwerken en leidingwerken. Doel 3e kwartaal gpo De Grote Projecten Organisaties van HIT en HBW worden direct geïntegreerd zodat de aanwezige kennis en kunde meteen kan worden aangewend voor de grote projecten in alle markten van Heijmans Civiel. Doel 2e Vorming van twee nieuwe specialismen. Kabels & Leidingen met kabelwerken (geleidelijk integreren in regio s), leidingwerken (geleidelijk integreren in regio s), sleufloze technieken en middenspanning. Doel 3e Civiele installaties met watertechniek, duurzame energie en tunnel- en infra installaties (nieuw te vormen). Doel 3e Funderingstechnieken, span- en verplaatsingstechnieken en restauratiewerken blijven in de huidige vorm bestaan. assetmanagement Opzet van nieuwe business unit gericht op assetmanagement, servicewerk en integraal onderhoud. De energie distributieactiviteiten (netwerk huisaansluitingen) worden hierin onder>> gebracht. Doel 3e F&C HRM Commercie en Verwerving Grote Projecten Organisatie Grote Projecten Organisatie Regio Zuid Nederland Regio Noord Nederland Civiele Installaties, Kabels en Leidingen, Assetmanagement Energiedistributie Managementbijeenkomsten voor nadere uitleg HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur Vanaf heden vanuit HBW en HIT de nieuwe positionering gezamenlijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Civiel invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken. 7 WaT is het advies Van De COR? en specialismen Edwin van Bezooijen Michiel van der Heijden Gerben de Jong Willem Wagenaars Maarten Tiedemann Henk Sieben Jan Dijkstra Peter Luijten Douwe Mink Veranderingen in organisatie: veranderingen in structuur: Taakverdeling Directie Wegen per 1 september 2011 roland de Waal (vz) 07 Die focus levert extra business en winst op. Bijvoorbeeld tijdwinst omdat we projecten slimmer en sneller gaan uitvoeren. Die tijdwinst kunnen we goed houden? Inclusief, riolering, verkeersregelinstallaties, belijning, verlichting en het Infratechniek gaat naar Beton- en Waterbouw. Samen vormen ze Heijmans Civiel Directie van Heijmans Civiel: Gert-Jan Vermeulen, Wim van der Poel, Bart Dirven HTM gaat naar Wegenbouw. Samen vormen ze Heijmans Wegen Directie van Heijmans Wegen: Roland de Waal, Math Dohmen, Rene Laan Breijn blijft nog zelfstandig, maar gaat vooral werken voor de interne Heijmans-klant Directeur Breijn: Eric van den Broek HIGP: hier komen alle disciplines samen Enkele gespecialiseerde onderdelen verdwijnen nu of op termijn Verschillende regio s en disciplines groeien naar gezamenlijke Heijmans-huizen Blijven werken aan professionaliteit, inventiviteit, samenwerking Bedrijfsonderdelen Sport & Groen Wegspecialismen Bodemspecialismen Beveiliging & Communicatie Geluid Materieel & Logistiek Asfaltproductie Infra services & assetmanagement Schiphol HIGP algemeen HIGP projecten afdelingen en aandachtsgebieden Financiën & Administratie + IT HRM & Organisatieontwikkeling Inkoop IKZ (Integrale waliteits zorg), HFB (Facilitair bedrijf), Commercie, Communicatie Samenwerking Infra België R&D techniek R&D asfalt Kennisgebieden PPS (publiek-private-samenwerking) Commercie + positionering Technologie + businessontwikkeling Eén bloedgroep Voorsorteren op markttrends Wegen & Civiel in 10 zinnen: wegen 8 En dat geldt dan specifiek voor de regio s, want bij de grootste projecten is die samenwerking al prima. Het is een uitdaging om elkaar ook in de regio te aan Beton- en Waterbouw, kunnen we nieuwe klanten en nieuwe markten nieuwe organisatie op in. wat verandert er nu feitelijk? Welke verschuivingen vinden er plaats? En wanneer gaat dat gebeuren? We zetten het hieronder op een rijtje. 08 dichter tegen de eigen organisatie aan. We blijven het advies- en ingenieursbureau. Maar nu vooral gericht op Wegen & Civiel. Intern nog meer en beter samenwerken. door de directe samenwerking meer een band met elkaar. Het gevoel van samen ervoor gaan. Eén Heijmans! bouwplaats. De kern is dat we niet routinematig werken, maar wakker zijn. Om ons heen kijken en zien wat er beter kan. Niet afwachten, maar steeds weer kijken hoe we ons werk morgen beter kunnen doen dan we vandaag hebben gedaan. Iedereen kan zo op zijn eigen manier meehelpen om Heijmans Wegen & Civiel hogerop te helpen. Het waarom van de nieuwe organisatie zal duidelijk zijn. Om de klant en opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn, streven we naar de meest optimale samenwerking. We groeien in alle opzichten steeds dichter naar elkaar toe. Maar Vorming van bodemspecialismen door samenvoeging HIT Bodem met HWB Landelijk (m.u.v. wegonderhoud en betonverhardingen). Vorming van wegspecialismen door samenvoeging van HTM geleiderail en markeringen samen met HWB Landelijk (wegonderhoud en betonverhardingen). Nieuw op te richten bedrijfsonderdeel Heijmans Infra Services waarin alle beheer & onderhoud activiteiten vanuit HIM, HTM en assetmanagement worden samengevoegd. Project Schiphol als specifiek bedrijfsonderdeel rechtstreeks onder de directie Wegen. De naam Van der Linden verdwijnt. Vanaf heden Heijmans Verkeerstechniek en Heijmans Evenementenservice. Alle stafdiensten van HWB en HTM worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties worden gecentraliseerd binnen HWB en HTM en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (SAP en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Breijn leek voor andere Heijmans-collega s soms wel een aparte winkel. Misschien omdat ze niet goed zagen wat we doen. Nu kruipen we nog portemonnee. Dat werkt natuurlijk veel efficiënter dan met losse clubjes. De lijnen zijn korter, er is meer helderheid en we zijn slagvaardiger. Ook krijgen collega s De samenwerking zal meer business opleveren. Door Infra-techniek te koppelen De veranderingen op een rij Toekomstvisie op huisvesting (wordt in de tijd verder vormgegeven) Regio noordoost; Hoogeveen met satelliet Hengelo Regio midden + HSG; Ede Regio west; nader uit te werken Regio zuidwest; Dordrecht Regio zuid; Eindhoven met satelliet Roermond Back-office + ; Rosmalen Landelijk opererende specialismen; Rosmalen Wij-gevoel als basis Samen in één team slimme, concurrerende aanbiedingen bedenken. En die samen ook in één projectteam uitvoeren. Met één projectleider. Voor één waterzuivering. Die willen niet alleen een betonbak, maar ook de technische installatie. Dat willen ze bij één partij onderbrengen. Daar spelen we met de Juni 2011 De regio s Regio organisatie naar 5 regio s Bij HWB gaat Regio noordwest op in Regio west en midden Bij HWB gaat Regio zuid-midden en zuidoost samen in Regio zuid Bij HTM gaat de regiostructuur van 3 naar 5 regio s HWB en HTM regiogrenzen zijn gelijk. Als basis geldt de HWB regioverdeling, op details nadere afstemming tussen HWB en HTM Eric van den Broek, directeur Breijn Nieuwe klanten, nieuwe markten benaderen. Klanten vragen steeds vaker om combinaties van dit werk. Neem een HÉ 1 APRiL 2011 veranderingen in structuur: Bart Dirven, mede-directeur Civiel: De ontwikkelingen kunnen voor medewerkers grotere reisafstanden (of kosten) betekenen, zeker voor mensen die met eigen vervoer naar het werk komen. De COR streeft ernaar dat de rekening hiervoor niet eenzijdig bij de medewerkers wordt neergelegd. Heijmans heeft inmiddels toegezegd de bestaande regeling nog voor de bouwvak te inventariseren. Communicatie en rollen OR Bij een organisatieverandering hoort een communicatietraject, een langlopende campagne. Zeker wanneer heel infra betrokken is, en het waarden als professionaliteit, inventiviteit en samenwerking (Prins) betreft. De COR is en wordt hier actief bij betrokken. De OR en binnen Heijmans infra zullen naar elkaar toe groeien. De OR en bepalen het tempo hiervan. Daarbij zal erop gelet worden dat het contact met de werkvloer goed blijft en de OR en een inhoudelijke rol houden bij nieuwe adviesaanvragen. De adviesaanvraag Wijziging organisatie Heijmans infra werd door de COR commissie infra in opdracht van de COR behandeld. De volgende stappen werden genomen: Bericht op intranet over Wegen & Civiel Vanaf januari 2011 afzonderlijke OR en / gesprekken over voorlopige plannen COR Commissie Infra ingesteld om definitieve plannen in de adviesaanvraag te behandelen De Commissie bestaat uit een brede vertegenwoordiging van alle OR en van Heijmans infra 18 april: Adviesaanvraag door Raad van Bestuur (Gerrit Witzel) aan de COR 21 april: Alle OR en geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst 2, 5 mei: Overleg met bestuurders over adviesaanvraag 17 mei: Overleg met betrekking tot communicatie 18 mei: Alle OR en geïnformeerd over het uit te brengen advies 19 mei: Advies verzonden naar Voorzitter Raad van Bestuur Gerrit Witzel) 23 mei: Antwoord op advies ontvangen van bestuurder Meer weten? Alle details over de uitgebrachte adviezen vind je op intranet. De COR en alle OR en beschikken over een teamsite die bereikbaar is via intranet (via de knop kennis en tools kan men naar medezeggenschap): https://portal.heijmans.com/sites/medezeggenschap/ default.aspx 11 Juni 2011 Ook alle OR-leden beschikken over deze informatie. Je kan dus ook je eigen collega uit de OR benaderen. Juni INHOUDsOpgAVe 3 Zonder verandering geen vooruitgang Voorwoord Bert van der Els 4 Samenwerking verder verbeteren Interview Roland de Waal en Gert-Jan Vermeulen COLOFON Heijmans Wegen & Civiel Hoe doen we het? is een uitgave voor alle medewerkers van Heijmans Infra. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen is niet toegestaan. 2 Redactieadres Nieuwsbrief Heijmans Wegen & Civiel, Marc Lucassen Postbus 2, 5240 BB Rosmalen, Telefoon: (0) , Nieuwe organisatie, vertrouwde gezichten Overige directieleden aan het woord Veranderingen op een rij Een compleet overzicht Flexibel inspelen op de vraag Het advies van de COR Bladmanagement & redactie Marc Lucassen Teksten Bert van der Elst, Arthur Hopstaken, Arie Jakobsen, Marc Lucassen, Shiva von Stetten, Roland de Waal, Lonneke Wijnhoven, Gert-Jan Vermeulen Fotografie en illustratie Marcel Willems Art direction Hans Fickinger Vormgeving Mik Ontwerpers Lithografie en drukwerk Wihabo, Geffen

3 ZONDeR VeRANDeRINg geen VOORUITgANg Als geen ander houdt Infra zich dagelijks bezig met vooruitgang. Letterlijk en figuurlijk. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de verbetering van de mobiliteit in Nederland. Van de Randweg A2 in Eindhoven, de N302 in Harderwijk tot het centrum van Abcoude. Maar het zijn niet alleen wegen, ook viaducten, tunnels en allerlei slimme technieken waarmee we vooruitgang en mobiliteit realiseren. Zo bouwen we mee aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en bieden we LED-verlichting voor sportvelden. We zien steeds vaker dat opdrachtgevers ons vragen om de integratie van infra met technologie en energie, zodat oplossingen schoner, stiller en slimmer worden. Eigenlijk is alles er op gericht dat mensen, maar ook informatie of energie, zo goed mogelijk van A naar B kunnen. Heijmans creëert daarmee onderscheidende verbindingen in ons land, bovengronds en ondergronds. Dat is niet makkelijk en inmiddels een heel ander spel dan toen we begonnen in Veiligheid, duurzaamheid en een goede prijs maken het werk steeds uitdagender en complexer. Daarom kunnen we zelf ook niet stil blijven staan. Zeker niet gezien onze ambitie. We willen toonaangevend zijn in onze branche. Dat kunnen we alleen bereiken als we ons richten op die verduurzaming, verbetering van de kwaliteit en de winstgevendheid van projecten. En onszelf steeds verder verbeteren. Dat vraagt continu bijsturing, zo ook van de organisatie. De verandering naar Wegen & Civiel, om nog betere samenwerking mogelijk te maken, hoort daarbij. Immers, zonder verandering geen vooruitgang. Bert van der els Raad van Bestuur Heijmans 3

4 goed Op Weg, NU Is De VOLgeNDe stap NODIg samenwerking VeRDeR VeRBeTeReN 4 HÉ 1 APRIL 2011

5 We zijn op de goede weg met Infra. De organisatie is slank, gezond en succesvol. Nu zetten we een volgende stap. Om onze organisatie nog beter af te stemmen op de wensen van de klant. Die wensen veranderen namelijk en wij moeten daarin mee. De markt vraagt meer en meer om slimme totaaloplossingen in plaats van losse deeloplossingen. Die ontwikkeling gaat steeds verder. Dat houdt niet meer op. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, brengen we onze disciplines dichter bij elkaar. We bundelen de losse Infra-disciplines binnen Heijmans Wegen & Civiel. Wat betekent dat voor ons werk? Voor werklocaties? Voor de manier van samenwerken? Roland de Waal, directeur Wegen en gert-jan Vermeulen, directeur Civiel geven uitleg. Waarom weer veranderen? We doen het toch goed!, We zijn toch gezond. Waarom dan weer veranderen?. Dat zijn reacties die bij medewerkers opkomen. Roland de Waal, directeur Wegen heeft een duidelijk antwoord. Ik begrijp dat het wennen is, maar veranderen houdt nooit meer op! Schrijf nu maar vast in de agenda dat we over pakweg twee jaar weer volgende stappen zetten. Dat kan niet anders. Het hoort bij de huidige maatschappij. Ontwikkelingen gaan razendsnel, wij moeten mee. Omdat we als Infra-bedrijf in de top willen meedraaien. Barrières tussen disciplines wegnemen Zo is technologie een belangrijke aanjager van veranderingen. Roland de Waal: Klanten vragen niet om de bouw van zomaar een weg, maar om een veilige weg waar het verkeer vlot doorstroomt. Met ingebouwde moderne regeltechnieken is dat te sturen. Dus techniek samen met wegenbouw. Daar moeten wij onze organisatie op afstemmen. We hebben geconcludeerd dat ons infra-werk teveel in losse hokjes is opgedeeld. Onbedoeld ontstaan er dan muren tussen de disciplines die de samenwerking in de weg staan. Zeker als je samen zoekt naar integrale totaaloplossingen. Werkwijzen en systemen moeten dan zoveel mogelijk uniform zijn. Dat levert besparingen en tijdwinst op. En vooral: betere oplossingen voor de klant! Dichter bij elkaar? Directeur Civiel Gert-Jan Vermeulen: Op infra-gebied willen we de beste zijn. Juist als het gaat om de meer ingewikkelde projecten waarbij allerlei disciplines nodig zijn. Door medewerkers op één kantoor, één afdeling, met één directeur samen te laten werken, brengen we de disciplines letterlijk bij elkaar. Je zit bij wijze van spreken bij elkaar aan één bureau. Dan kun je natuurlijk veel beter samenwerken. Je weet precies waarmee iedereen bezig is. Dat leidt tot betere oplossingen en minder fouten. Ook de samenwerking met leveranciers en onderaannemers gaan we verder verbeteren. Alles kan altijd beter. Omdat we allemaal voor dezelfde portemonnee werken, zijn er minder discussies Gert Jan Vermeulen over de manier van werken: Professionaliteit, inventiviteit en samenwerking staan voorop. Op kantoor en op de bouwplaats. De kern is dat we niet routinematig werken, maar wakker zijn. Om ons heen kijken en zien wat er beter kan. Niet afwachten, maar steeds weer kijken hoe we ons werk morgen beter kunnen doen dan we vandaag hebben gedaan. Iedereen kan zo op zijn eigen manier meehelpen om Heijmans Wegen & Civiel hogerop te helpen. kracht halen uit raakvlakken Roland de Waal: Heijmans Wegen & Civiel klinkt als een tweedeling. Maar ook hiertussen willen we geen scheidingsmuur hebben. De kunst bij elk bouwtraject is om de raakvlakken tussen de verschillende bouwdisciplines goed op elkaar te laten aansluiten. In gewone bouwtaal: de stekkers moeten passen! De onderlinge afstemming bij integrale projecten is uiterst kritisch. Daar valt veel te winnen of te verliezen. WEgEN & CiviEl in 10 zinnen: Infratechniek en Beton- en Waterbouw worden samen Heijmans Civiel Directie van Heijmans Civiel: Gert-Jan Vermeulen, Wim van der Poel, Bart Dirven HTM en Wegenbouw gaan samen en vormen Heijmans Wegen Directie van Heijmans Wegen: Roland de Waal, Math Dohmen, Rene Laan Breijn blijft zelfstandig en gaat vooral werken voor de interne Heijmans-klant Directeur Breijn: Eric van den Broek HIGP: het visitekaartje van Infra waar alle disciplines samenkomen Enkele gespecialiseerde onderdelen (puinrecycling, sloop, Sanders & Geraedts) verdwijnen nu of op termijn Verschillende regio s en disciplines groeien naar gezamenlijke Heijmans-huizen Blijven werken aan professionaliteit, inventiviteit, samenwerking 5

6 NIeUWe ORgANIsATIe, Ve samenwerken doe je niet alleen. Dat doe je minimaal met zijn tweeën, maar het beste binnen een team. Het is goed om te beseffen dat bij Wegen & Civiel twee directies ontstaan die samen een hecht team vormen. met voor veel mensen vertrouwde gezichten. Hoe kijken zij aan tegen de veranderingen? en waar zien ze kansen? We laten ze stuk voor stuk aan het woord. De Re Bart Dirven, mede-directeur Civiel: Nieuwe klanten, nieuwe markten Samen in één team slimme, concurrerende aanbiedingen bedenken. En die samen ook in één projectteam uitvoeren. Met één projectleider. Voor één portemonnee. Dat werkt natuurlijk veel efficiënter dan met losse clubjes. De lijnen zijn korter, er is meer helderheid en we zijn slagvaardiger. Ook krijgen collega s door de directe samenwerking meer een band met elkaar. Het gevoel van samen ervoor gaan. Eén Heijmans! De samenwerking zal meer business opleveren. Door Infra-techniek (HIT) te koppelen aan Beton- en Waterbouw (HBW), kunnen we nieuwe klanten en nieuwe markten benaderen. Klanten vragen steeds vaker om combinaties van dit werk. Neem een waterzuivering. Die willen niet alleen een betonbak, maar ook de technische installatie. Dat willen ze bij één partij onderbrengen. Daar spelen we met de nieuwe organisatie op in. Math Dohmen, mede-directeur Wegen: Voorsorteren op markttrends Hoeveel kost het om een weg dertig jaar te beheren en te onderhouden? Inclusief riolering, verkeersregelinstallaties, belijning, verlichting en het wegdek? Dat zijn de vragen die op ons afkomen. Dat is de klant van de toekomst. Als die ontwikkeling gaande is, moeten wij onze organisatie daarop aanpassen. De nieuwe uitdaging is om integrale wegen te ontwerpen met zo laag mogelijke onderhouds- en beheerskosten. Neem de gemeenten. Die moeten stevig bezuinigen. Dat betekent dat ze aan wegenbouwers gaan vragen wat ze te bieden hebben voor een bepaald budget. Wij kunnen ons daarbij onderscheiden, maar dat lukt alleen als onze bedrijfsbureaus en ontwerpers veel hechter samenwerken. Dat organiseren we nu. Wim van der Poel, mede-directeur Civiel Van versnippering naar krachtenbundeling Discussies omdat Wegenbouw (HWB) en Infra techniek (HIT) in elkaars vaarwater zitten, willen we niet meer. Dat hebben we nu opgelost. Een deel van HIT gaat naar Wegen, een deel naar Civiel. En met Sloop stoppen we omdat het niet past bij de hoogwaardige uitstraling die we nastreven. Natuurlijk is dat vervelend voor deze collega s. We gaan dat zo goed mogelijk oplossen. De andere specialismen van HIT komen door de opsplitsing juist beter tot hun recht. Omdat ze bij Wegen & Civiel beter op hun plaats zijn. Neem Bodemsanering, dat past natuurlijk prima bij Wegen. Bij Civiel komt werktuigbouw en besturingstechniek van HIT juist beter uit de verf. Zo maken we van versnippering een krachtenbundeling. 6

7 , VeRTROUWDe gezichten De ResT VAN HeT DIReCTIeTeAm AAN HeT WOORD Eric van den Broek, directeur Breijn Wij-gevoel als basis Breijn leek voor andere Heijmans-collega s soms wel een aparte winkel. Misschien omdat ze niet goed zagen wat we doen. Nu kruipen we nog dichter tegen de eigen organisatie aan. We blijven het advies- en ingenieursbureau. Maar nu vooral gericht op Wegen & Civiel. Intern nog meer en beter samenwerken. En dat geldt dan specifiek voor de regio s, want bij de grootste projecten is die samenwerking al prima. Het is een uitdaging om elkaar ook in de regio te versterken. Dat is nodig omdat ook de klant daar meer en meer vraagt om totaaloplossingen. Met de komst van Wegen & Civiel verdwijnt de afstand tussen de diverse losse werkmaatschappijen. Daarom verlaat Breijn ook de laatste eigen vestigingen om letterlijk bij de collega s aan te schuiven. Dan ontstaat er als vanzelf een wij-gevoel. Dat is een belangrijke basis voor de verdere samenwerking. René Laan, mede-directeur Wegen: Eén bloedgroep We gaan voortaan uit van één belang, namelijk Wegen. Eén bloedgroep. Aparte deelbelangen van Techniek & Mobiliteit (HTM) of Wegenbouw (HWB) zijn verleden tijd. Die focus levert extra business en winst op. Bijvoorbeeld tijdwinst omdat we projecten slimmer en sneller gaan uitvoeren. Die tijdwinst kunnen we goed gebruiken om ons te verdiepen in de klant en diens wensen. We zien dat opdrachtgevers als Rijkswaterstaat steeds meer van ons verlangen. Vroeger ging het alleen om de aanleg van een weg. Nu vraagt de klant ons om zelf met een idee te komen voor een slim wegenplan en ook een slimme aanpak om de doorstroming zo min mogelijk te belemmeren (zie de A2 bij Eindhoven). De volgende stap is dat de klant om een totaaloplossingen vraagt voor de komende dertig jaar. Inclusief beheer, onderhoud en mogelijke aanpassingen in de toekomst. Op dat soort vragen, willen wij de beste antwoorden geven. NiEuWE OrgaNisaTiE, NiEuWE CampagNE Heijmans Wegen & Civiel? Doen we!. Dat is de titel van de campagne om medewerkers te stimuleren echt werk te maken van de nieuwe organisatie en onze doelstellingen. Met één doel: er samen de schouders onder te zetten. De basis hiervan wordt gevormd door de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerking. De nieuwe campagne sluit hier naadloos op aan. In eerste instantie zal samenwerking daarbinnen veel aandacht krijgen. Gert-Jan Vermeulen: Natuurlijk deden we al van alles. En het meeste ook best goed! Het gaat nu dus om een verbeterslag. Voor een deel lukt dat door de organisatie te veranderen, maar het succes ligt vooral in handen van de medewerkers zelf. Zij kennen de praktijk en ze weten heel goed waar de samenwerking beter kan. Dat willen we met z n allen oppakken. De campagne die we opzetten, zwengelt dat aan. De komende tijd zullen we met posters, berichten op intranet en nieuwsbrieven als deze aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Geen ingewikkelde verhalen, maar lekker praktisch. Vandaar ook dat we activiteiten op poten zullen zetten die passen bij wat we willen. Zowel qua ambitie als het gedrag dat we denken dat nodig is om onze doelen te bereiken. Niet ingewikkeld, want Heijmans Wegen & Civiel staat voor eenvoud, kracht, no-nonsense en een doeners-mentaliteit. 7

8 De VeRANDeRINgeN O Het waarom van de nieuwe organisatie zal duidelijk zijn. Om de klant en opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn, streven we naar de meest optimale samenwerking. We groeien in alle opzichten steeds dichter naar elkaar toe. Maar wat verandert er nu feitelijk? Welke verschuivingen vinden er plaats? En wanneer gaat dat gebeuren? We zetten het hieronder op een rijtje. WEGEN Veranderingen in structuur: De regio s Regio organisatie naar 5 regio s Bij HWB gaat Regio noordwest op in Regio west en midden Bij HWB gaat Regio zuid-midden en zuidoost samen in Regio zuid Bij HTM gaat de regiostructuur van 3 naar 5 regio s HWB en HTM regiogrenzen zijn gelijk. Als basis geldt de HWB regioverdeling, op details nadere afstemming tussen HWB en HTM Toekomstvisie op huisvesting (wordt in de tijd verder vormgegeven) Regio noordoost; Hoogeveen met satelliet Hengelo Regio midden + HSG; Ede Regio west; nader uit te werken Regio zuidwest; Dordrecht Regio zuid; Eindhoven met satelliet Roermond Back-office + ; Rosmalen Landelijk opererende specialismen; Rosmalen specialismen Vorming van bodemspecialismen door samenvoeging HIT Bodem met HWB Landelijk (m.u.v. wegonderhoud en betonverhardingen). Vorming van wegspecialismen door samenvoeging van HTM geleiderail en markeringen samen met HWB Landelijk (wegonderhoud en betonverhardingen). Nieuw op te richten bedrijfsonderdeel Heijmans Infra Services waarin alle beheer & onderhoud activiteiten vanuit HIM, HTM en assetmanagement worden samengevoegd. Project Schiphol als specifiek bedrijfsonderdeel rechtstreeks onder de directie Wegen. De naam Van der Linden verdwijnt. Vanaf heden Heijmans Verkeerstechniek en Heijmans Evenementenservice. Alle stafdiensten van HWB en HTM worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties worden gecentraliseerd binnen HWB en HTM en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (SAP en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Veranderingen in organisatie: Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari Nieuwe taakverdeling directie Wegen per 1 september Veranderingen in cultuur: Vanaf heden vanuit HWB en HTM de nieuwe positionering gezamenlijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Wegen invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken Taakverdeling Directie Wegen per 1 september 2011 Bedrijfsonderdelen Roland de Waal (vz) math Dohmen Rene Laan Sport & Groen Wegspecialismen Bodemspecialismen Beveiliging & Communicatie Geluid Materieel & Logistiek Asfaltproductie Infra services & assetmanagement Schiphol HIGP algemeen HIGP projecten stafafdelingen en aandachtsgebieden Financiën & Administratie + IT HRM & Organisatieontwikkeling Inkoop IKZ (Integrale Kwaliteits Zorg), HFB (Facilitair Bedrijf), Commercie, Communicatie Samenwerking Infra België R&D techniek R&D asfalt kennisgebieden PPS (publiek-private-samenwerking) Commercie + positionering Technologie + businessontwikkeling 8

9 Op een RIJ Wegenbouw management bedrijfsonderdelen: HWB HTm noordoost Roel van den Berg Henk Hendrikx midden Marco van der Kuilen Henk Hendrikx west Theo te Beest Karim Weiss zuidwest Toine van den Oetelaar Karim Weiss zuid Nol Délmee Henk Hendrikx gpo HWB HTm Matthijs Haveman Rene Valkenburg specialismen Beveiliging en Communicatie Henk Hendrikx Geluid Ted van den Broek Sport en Groen Jos Opdam Bodemspecialismen Cas Eerhart Wegspecialismen Eric van Avendonk Schiphol Fred Verdel Infra services Karim Weiss Asfaltproductie Nol Délmee Materieel en logistiek Nader te bepalen Back office Financiën en IT Ronnie Hurkmans noordoost midden west zuidwest zuid personeelsbijeenkomsten voor nadere uitleg: HWB Regio noordwest; 8 juni om 16:00 uur HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur HWB Landelijk ; 16 juni om 15:00 uur HWB Regio zuidoost; 21 juni om 16:30 uur Organisatieschema Heijmans Wegen Techniek & Mobiliteit noordoost midden west zuidwest zuid Materieel & logistiek Wegenbouw Directie Techniek & Mobiliteit Samenwerking Infra België Beveiliging & Communicatie Geluid Sport & Groen Schiphol Wegspecialism. Bodemspecialism. Asfaltproductie Infra services CIVIEL Veranderingen in strategie: Behoud focus op kabels en leidingen en civiele betonbouw. Het is de bedoeling om deze twee disciplines uiteindelijk volledig te integreren. Ten einde op de energiemarkt alles te kunnen leveren tussen de huisaansluiting en de energiecentrale is besloten de middenspanning activiteiten van HTM te integreren in Civiel. Versterkte focus op besturing- en installatietechniek. De huidige activiteiten watertechniek en duurzame energie worden versterkt en uitgebouwd met tunnel- en overige locatiegebonden infrainstallaties. Hiermee ontstaat een volwaardige discipline voor civiele installaties (Energie, Industrie & Water). Nadruk ligt op het uitbouwen van kennis en kunde, niet op het vergroten van productiecapaciteit. Geen focus op de bodemactiviteiten (sanering en explosievenverwijdering) en sloopwerkzaamheden. De bodemactiviteiten zullen niet in Civiel maar in Wegen worden geïntegreerd. Versterkte focus op assetmanagement voor de boven- en ondergrondse en locatiegeboden infrastructuur. Nadruk ligt ook hier op het uitbouwen van de kennis en kunde. Veranderingen in structuur: De twee regio s van HBW, noord en zuid, blijven gehandhaafd. Beide blijven werken als een filiaal zodat optimaal met kennis, kunde en capaciteit kan worden geschoven om de marktkansen te benutten. De huidige regio s worden geleidelijk omgevormd van Beton- en Waterbouw regio s naar Civiele regio s door integratie van de specialismen kabelwerken en leidingwerken. Doel: 3 e kwartaal gpo De Grote Projecten Organisaties van HIT en HBW worden direct geïntegreerd zodat de aanwezige kennis en kunde meteen kan worden aangewend voor de grote projecten in alle markten van Heijmans Civiel. Doel: 2 e kwartaal specialismen Vorming van twee nieuwe specialismen. Kabels & Leidingen met kabelwerken (geleidelijk integreren in regio s), leidingwerken (geleidelijk integreren in regio s), sleufloze technieken en middenspanning. Doel: 3 e kwartaal Civiele installaties met watertechniek, duurzame energie en tunnel- en infra installaties (nieuw te vormen). Doel: 3 e kwartaal Funderingstechnieken, span- en verplaatsingstechnieken en restauratiewerken blijven in de huidige vorm bestaan. Assetmanagement Opzet van nieuwe business-unit gericht op assetmanagement, servicewerk en integraal onderhoud. De energie distributieactiviteiten (netwerk huisaansluitingen) worden hierin ondergebracht. Doel: 3 e kwartaal >> 9

10 staf Alle stafdiensten van HBW en HIT worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties zijn al gecentraliseerd binnen HBW en HIT en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (BAAN BGI en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Veranderingen in organisatie: Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari en specialismen Edwin van Bezooijen Michiel van der Heijden Gerben de Jong Willem Wagenaars Maarten Tiedemann Henk Sieben Jan Dijkstra Peter Luijten Douwe Mink F&C HRM Commercie en Verwerving Grote Projecten Organisatie Grote Projecten Organisatie Regio Zuid-Nederland Regio Noord-Nederland Civiele Installaties, Kabels en Leidingen, Assetmanagement Energiedistributie managementbijeenkomsten voor nadere uitleg HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur Veranderingen in cultuur: Vanaf heden vanuit HBW en HIT de nieuwe positionering gezamenlijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Civiel invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken. Taakverdeling directie Civiel Bedrijfsonderdelen gert-jan Vermeulen (vz) Wim van der poel Bart Dirven Civiele installaties Kabels & Leidingen Funderingstechnieken Span en Verplaatsingstechnieken Restauratiewerken Assetmanagement, beheer & onderhoud HIGP algemeen HIGP projecten stafafdelingen en aandachtsgebieden Financiën en Administratie HRM & Organisatieontwikkeling OR Inkoop KAM Communicatie Commercie & Verwerving Verbeterprojecten(R&D en innovatie) Materieel Organisatieschema Heijmans Civiel Noord Zuid Directie Samenwerking v/d Berg Franki Grundbau Civiele installaties Kabels & Leidingen Assetmanagement Funderings technieken Span- en Verplaatsingstech. Restauratiewerken Middenspanning 10

11 WAT is het advies van de COR? In een notendop: de Centrale Ondernemingsraad is positief over de verandering naar Wegen & Civiel. Om goed op de vraag uit de markt in te kunnen spelen zijn duidelijke keuzes nodig. Grote projecten vragen immers meer kennis en steeds intensievere samenwerking. Heijmans en haar medewerkers moeten flexibel op die vraag in kunnen spelen. Alleen op deze manier is werkgelegenheid gewaarborgd. De COR let daarbij wel goed op dat elke medewerker de kans krijgt om mee te bewegen met de ontwikkelingen. En weegt het bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers telkens af. Keuzes maken betekent soms ook teleurstellingen verwerken. Voor Sanders & Geraedts, puinrecycling en sloop betekent de verandering verkoop van het onderdeel en/of werk elders. De nieuwe focus maakt dat sommige disciplines beter tot hun recht komen buiten Heijmans. De betrokken medewerkers zijn inmiddels apart ingelicht en worden begeleid bij de gevolgen van deze vervelende boodschap. Iedereen heeft immers keihard voor Heijmans gewerkt. Veranderingen De regio s van Heijmans Wegenbouw en Heijmans Techniek en Mobiliteit worden in het nieuwe Heijmans Wegen op elkaar afgestemd. Een logische stap in het kader van de nauwe samenwerking, en dus ook volgens de COR een goed plan. Zeker wanneer het gepaard gaat met een planning van medewerkers en materieel over de regio s heen. Breijn gaat, naar verwachting, steeds meer werken voor projecten van Wegen & Civiel. Passend bij het intern bundelen en benutten van kennis. Dit betekent een verschuiving van focus en doelstellingen voor medewerkers van Breijn, die goed moet worden gecommuniceerd. Voor andere bedrijfsonderdelen betekent het een verschuiving van de werkzaamheden onder een nieuwe leiding (middenspanning en sanering). Dit hoeft geen probleem te zijn, zeker wanneer deze onderdelen goed worden ingebed in de nieuwe organisatie onder een leiding die hierbij aansluit. Personele gevolgen Bij deze organisatiewijziging gaat het gelukkig niet om gedwongen ontslagen. Er is ook geen sprake van een ontmoedigingsbeleid. Het gaat er om dat iedere medewerker die mee wil groeien binnen Heijmans Infra een echte kans krijgt. Daar waar de huidige functie zou komen te vervallen moet er worden gezocht naar passend /vervangend werk en/of bijscholing. Om dit mogelijk te maken heeft de COR geadviseerd het mobiliteitscentrum uit te breiden naar een centraal employability center (kern: duurzame inzetbaarheid). Met als belangrijkste taken: onafhankelijk loopbaanadvies voor iedereen, ontwikkelen van talent, het versterken van interne uitwisselbaarheid, interne re-integratie. De ontwikkelingen kunnen voor medewerkers grotere reisafstanden (of kosten) betekenen, zeker voor mensen die met eigen vervoer naar het werk komen. De COR streeft ernaar dat de rekening hiervoor niet eenzijdig bij de medewerkers wordt neergelegd. Heijmans heeft inmiddels toegezegd de bestaande regeling nog voor de bouwvak te inventariseren. Communicatie en rollen OR Bij een organisatieverandering hoort een communicatietraject, een langlopende campagne. Zeker wanneer heel infra betrokken is, en het waarden als professionaliteit, inventiviteit en samenwerking (Prins) betreft. De COR is en wordt hier actief bij betrokken. De OR en binnen Heijmans Infra zullen naar elkaar toe groeien. De OR en bepalen het tempo hiervan. Daarbij zal erop gelet worden dat het contact met de werkvloer goed blijft en de OR en een inhoudelijke rol houden bij nieuwe adviesaanvragen. De adviesaanvraag Wijziging organisatie Heijmans Infra werd door de COR commissie Infra in opdracht van de COR behandeld. De volgende stappen werden genomen: Bericht op intranet over Wegen & Civiel Vanaf januari 2011 afzonderlijke OR en / gesprekken over voorlopige plannen COR Commissie Infra ingesteld om definitieve plannen in de adviesaanvraag te behandelen De Commissie bestaat uit een brede vertegenwoordiging van alle OR en van Heijmans Infra 18 april: Adviesaanvraag door Raad van Bestuur (Gerrit Witzel) aan de COR 21 april: Alle OR en geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst 2, 5 mei: Overleg met bestuurders over adviesaanvraag 17 mei: Overleg met betrekking tot communicatie 18 mei: Alle OR en geïnformeerd over het uit te brengen advies 19 mei: Advies verzonden naar Voorzitter Raad van Bestuur Gerrit Witzel) 23 mei: Antwoord op advies ontvangen van bestuurder Meer weten? Alle details over de uitgebrachte adviezen vind je op intranet. De COR en alle OR en beschikken over een teamsite die bereikbaar is via intranet (via de knop kennis en tools kan men naar medezeggenschap): https://portal.heijmans.com/sites/medezeggenschap/ default.aspx Ook alle OR-leden beschikken over deze informatie. Je kan dus ook je eigen collega uit de OR benaderen. Juni

12 Alleen die afkorting, daar hebben we niet over nagedacht Over de lettercombinatie W en C kun je discussiëren. Over het idee achter de verandering naar Wegen & Civiel niet. Het is simpel: we willen de markt de beste oplossingen bieden. Van wegenbouw tot groenvoorziening, van waterzuivering tot wegmarkering. Daarom werken we hard om onze organisatie steeds professioneler en inventiever te maken. En onze disciplines nog beter te laten samenwerken. Zodat we onszelf, onze producten en onze integrale dienstverlening optimaal op de klant kunnen afstemmen. Heijmans Wegen & Civiel? Doen we!

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

agazine 9 jaargang 5 voorjaar 2009 Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7

agazine 9 jaargang 5 voorjaar 2009 Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7 9 jaargang 5 voorjaar 2009 agazine Van lappendeken naar landelijke ICT-structuur pagina 4 Strict verwezenlijkt ICT-ambities in de zorg pagina 7 Video s publiceren op verschillende kanalen pagina 8 Voorwoord

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

succesfactoren Thema: Verandering Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Slim delen van informatie dankzij nieuwe technieken

succesfactoren Thema: Verandering Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Slim delen van informatie dankzij nieuwe technieken succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 13 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: Verandering Baas weer op eigen benen Van Delft is flink aantal concurrenten te slim af Focus@Change:

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie