Wegen & Civiel. Alle veranderingen op een rij HOE DOEN WE HET?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegen & Civiel. Alle veranderingen op een rij HOE DOEN WE HET?"

Transcriptie

1 Wegen & Civiel Alle veranderingen op een rij HOE DOEN WE HET?

2 05 Goed op WeG, nu is de volgende stap nodig samenwerking verder verbeteren Waarom weer veranderen? We doen het toch goed!, We zijn toch gezond. Waarom dan weer veranderen?. Dat zijn reacties die bij medewerkers opkomen. Roland de Waal, directeur Wegen heeft een duidelijk antwoord. Ik begrijp dat het wennen is, maar veranderen houdt nooit meer op! Schrijf nu maar vast in de agenda dat we over pakweg twee jaar weer volgende stappen zetten. Dat kan niet anders. Het hoort bij de huidige maatschappij. Ontwikkelingen gaan razendsnel, wij moeten mee. Omdat we als Infra-bedrijf in de top willen meedraaien. Barrières tussen disciplines wegnemen Zo is technologie een belangrijke aanjager van veranderingen. Roland de Waal: Klanten vragen niet om de bouw van zomaar een weg, maar om een veilige weg waar het verkeer vlot doorstroomt. Met ingebouwde moderne regeltechnieken is dat te sturen. Dus techniek samen met wegenbouw. Daar moeten wij onze organisatie op afstemmen. We hebben geconcludeerd dat ons infra-werk teveel in losse hokjes is opgedeeld. Onbedoeld ontstaan er dan muren tussen de disciplines die de samenwerking in de weg staan. Zeker als je samen zoekt naar integrale totaaloplossingen. Werkwijzen en systemen moeten dan zoveel mogelijk uniform zijn. Dat levert besparingen en tijdwinst op. En vooral: betere oplossingen voor de klant! Wat merken medewerkers? Directeur Civiel Gert-Jan Vermeulen: Op infra-gebied willen we de beste zijn. Juist als het gaat om de meer ingewikkelde projecten waarbij allerlei disciplines nodig zijn. Door medewerkers op één kantoor, één afdeling, onder één directeur samen te laten werken, brengen we de disciplines letterlijk bij elkaar. Je zit bij wijze van spreken bij elkaar aan één bureau. Dan kun je natuurlijk veel beter samenwerken. Je weet precies waarmee iedereen bezig is. Dat leidt tot betere oplossingen en minder fouten. Ook de samenwerking met leveranciers en onderaannemers gaan we verder verbeteren. Alles kan altijd beter. Gert Jan Vermeulen over de manier van werken: Professionaliteit, inventiviteit en samenwerking staan voorop. Op kantoor en op de 4 NiEuWE organisatie, vertrouwde gezichten Omdat we allemaal voor dezelfde portemonnee werken, zijn er minder discussies We zijn op de goede weg met Infra. De organisatie is slank, gezond en succesvol. Nu zetten we een volgende stap. Om onze organisatie nog beter af te stemmen op de wensen van de klant. Die wensen veranderen namelijk en wij moeten daarin mee. De markt vraagt meer en meer om slimme totaaloplossingen in plaats van losse deeloplossingen. Die ontwikkeling gaat steeds verder. Dat houdt niet meer op. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, brengen we onze disciplines dichter bij elkaar. We bundelen de losse Infra-disciplines binnen Heijmans Wegen & Civiel. Wat betekent dat voor ons werk? Voor werklocaties? Voor de manier van samenwerken? Roland de Waal, directeur Wegen en Gert-Jan Vermeulen, directeur Civiel geven uitleg. DE rest van HEt team aan HEt WoorD Samenwerken doe je niet alleen. Dat doe je minimaal met zijn tweeën, maar het beste binnen een team. Het is goed om te beseffen dat bij Wegen & Civiel twee directies ontstaan die samen een hecht team vormen. Met voor veel mensen vertrouwde gezichten. Hoe kijken zij aan tegen de veranderingen? En waar zien ze kansen? We laten ze stuk voor stuk aan het woord. versterken. Dat is nodig omdat ook de klant daar meer en meer vraagt om totaaloplossingen. Met de komst van Wegen & Civiel verdwijnt de afstand tussen de diverse losse werkmaatschappijen. Daarom verlaat Breijn ook de laatste eigen vestigingen om letterlijk bij de collega s aan te schuiven. Dan ontstaat er als vanzelf een wij-gevoel. Dat is een belangrijke basis voor de verdere samenwerking. Kracht halen uit raakvlakken Math Dohmen, mede-directeur Wegen: René Laan, mede-directeur Wegen: Roland de Waal: Heijmans Wegen & Civiel klinkt als een tweedeling. Maar ook hiertussen willen we geen scheidingsmuur hebben. De kunst bij elk bouwtraject is om de raakvlakken tussen de verschillende bouwdisciplines goed op elkaar te laten aansluiten. In gewone bouwtaal: de stekkers moeten passen! De onderlinge afstemming bij integrale projecten is uiterst kritisch. Daar valt veel te winnen of te verliezen. We gaan voortaan uit van één belang, namelijk Wegen. Eén bloedgroep. Aparte deelbelangen van HTM of Wegenbouw zijn verleden tijd. Hoeveel kost het om een weg dertig jaar te beheren en te onderwegdek? Dat zijn de vragen die op ons afkomen. Dat is de klant van de toekomst. Als die ontwikkeling gaande is, moeten wij onze organisatie daarop aanpassen. gebruiken om ons te verdiepen in de klant en diens wensen. We zien dat opdracht- De nieuwe uitdaging is om integrale wegen te ontwerpen met zo laag mogelijke om de aanleg van een weg. Nu vraagt de klant ons om zelf met een idee te komen onderhouds- en beheerskosten. Neem de gemeenten. Die moeten stevig bezuinigen. Dat betekent dat ze aan wegenbouwers gaan vragen wat ze te bieden voor een slim wegenplan en ook een slimme aanpak om de doorstroming zo min mogelijk te belemmeren (zie de A2 bij Eindhoven). De volgende stap is dat de klant hebben voor een bepaald budget. Wij kunnen ons daarbij onderscheiden, maar dat lukt alleen als onze bedrijfsbureaus en ontwerpers veel hechter samenwerken. onderhoud en mogelijke aanpassingen in de toekomst. Op dat soort vragen, willen Dat organiseren we nu. wij de beste antwoorden geven. Wim van der Poel, mede-directeur Civiel Nieuwe organisatie, Nieuwe campagne gevers als Rijkswaterstaat steeds meer van ons verlangen. Vroeger ging het alleen om een totaaloplossingen vraagt voor de komende dertig jaar. Inclusief beheer, Van versnippering naar krachtenbundeling Heijmans Wegen & Civiel? Doen we!. Dat is de titel van de campagne om medewerkers te stimuleren echt werk te maken van de nieuwe organisatie en onze doelstellingen. Met één doel: er samen de schouders onder te zetten. De basis hiervan wordt gevormd door de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerking. De nieuwe campagne sluit hier naadloos op aan. In eerste instantie zal samenwerking daarbinnen veel aandacht krijgen. Gert-Jan Vermeulen: Natuurlijk deden we al van alles. En het meeste ook best goed! Het gaat nu dus om een verbeterslag. Voor een deel lukt dat door de organisatie te veranderen, maar het succes ligt vooral in handen van de medewerkers zelf. Zij kennen de praktijk en ze weten heel goed waar de samenwerking beter kan. Dat willen we met z n allen oppakken. De campagne die we opzetten, zwengelt dat aan. De komende tijd zullen we met posters, berichten op intranet en nieuwsbrieven als deze aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Geen ingewikkelde verhalen, maar lekker praktisch. Vandaar ook dat we activiteiten op poten zullen zetten die passen bij wat we willen. Zowel qua ambitie als het gedrag dat we denken dat nodig is om onze doelen te bereiken. Niet ingewikkeld, want Heijmans Wegen & Civiel staat voor eenvoud, kracht, no-nonsense en een doeners-mentaliteit. Discussies omdat Wegenbouw en HIT in elkaars vaarwater zitten, willen we niet meer. Dat hebben we nu opgelost. Een deel van HIT gaat naar Wegen, een deel naar Civiel. En met Sloop stoppen we omdat het niet past bij de hoogwaardige uitstraling die we nastreven. Natuurlijk is dat vervelend voor deze collega s. We gaan dat zo goed mogelijk oplossen. De andere specialismen van HIT komen door de opsplitsing juist beter tot hun recht. Omdat ze bij Wegen & Civiel beter op hun plaats zijn. Neem Bodemsanering, dat past natuurlijk prima bij Wegen. Bij Civiel komt werktuigbouw en besturingstechniek van HIT juist beter uit de verf. Zo maken we van versnippering een krachtenbundeling. 5 6 veranderingen in organisatie: Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari Nieuwe taakverdeling directie Wegen per 1 september veranderingen in cultuur: Vanaf heden vanuit HWB en HTM de nieuwe positionering gezamelijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Wegen invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken Management bedrijfsonderdelen: regio s noordoost midden west zuidwest zuid gpo Beveiliging en Communicatie Geluid Sport en Groen Bodemspecialismen Wegspecialismen Schiphol Infra services Asfaltproductie Materieel en logistiek Back office Financiën en IT HWB Roel van den Berg Marco van de Kuilen Theo te Beest Toine van den Oetelaar Nol Delmee HWB Matthijs Haveman HTM Henk Hendrikx Henk Hendrikx Karim Weiss Karim Weiss Henk Hendrikx HTM Rene Valkenburg Henk Hendrikx Ted van den Broek Jos Opdam Cas Eerhart Eric van Avendonk Fred Verdel Karim Weiss Nol Delmee Nader te bepalen Ronnie Hurkmans personeelsbijeenkomsten voor nadere uitleg: HWB Regio noordwest; 8 juni om 16:00 uur HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur HWB Landelijk ; 16 juni 15:00 uur HWB Regio zuidoost; 21juni 16:30 uur Math Dohmen rene Laan organisatieschema Heijmans Wegen Samenwerking Infra België Directie Materil & logist Wegenbouw Tech.& mobiliteit noordoost midden west zuidwest zuid noordoost midden west zuidwest zuid Wegenbouw Tech.& mobiliteit Alle stafdiensten van HBW en HIT worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties zijn al gecentraliseerd binnen HBW en HIT en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (BAAN BGI en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Civiel veranderingen in strategie: Behoud focus op kabels en leidingen en civiele betonbouw. Het is de bedoeling om deze twee disciplines uiteindelijk volledig te integreren. Ten einde op de energiemarkt alles te kunnen leveren tussen de huisaansluiting en de energiecentrale is besloten de middenspanning activiteiten van HTM te integreren in Civiel. Versterkte focus op besturing- en installatietechniek. De huidige activiteiten watertechniek en duurzame energie worden versterkt en uitgebouwd met tunnel- en overige locatiegebonden infrainstallaties. Hiermee ontstaat een volwaardige discipline voor civiele installaties (Energie, Industrie & Water). Nadruk ligt op het uitbouwen van kennis en kunde, niet op het vergroten van productiecapaciteit. Geen focus op de bodemactiviteiten (sanering en explosievenverwijdering) en sloopwerkzaamheden. De bodemactiviteiten zullen niet in Civiel maar in Wegen worden geïntegreerd. Versterkte focus op assetmanagement voor de boven- en ondergrondse en locatiegeboden infrastructuur. Nadruk ligt ook hier op het uitbouwen van de kennis en kunde. Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari Bevei & Commu Geluid Wegspecialism. Bodemspecialism. Sport & Groen Asfaltproductie Schiphol Infra services Organisatieschema heijmans Civiel Samenwerking infra België Directie Veranderingen Taakverdeling directie Civiel afdelingen en aandachtsgebieden Financiën en Administratie HRM & Organisatieontwikkeling OR Inkoop KAM Communicatie Commercie & Verwerving Verbeterprojecten(R&D en innovatie) Materieel Bedrijfsonderdelen Civiele installaties Kabels & Leidingen Funderingstechnieken Span en verplaatsingstechnieken Restauratiewerken Assetmanagement, beheer & onderhoud HIGP algemeen HIGP projecten Gert-Jan Vermeulen (vz) Wim van der Poel Bart Dirven noord Zuid Civiele installaties Funderings technieken Kabels & Leidingen Span- en verplaatsingstech. Assetmanagement restauratiewerken 10 De regio s van Heijmans Wegenbouw en Heijmans Techniek en Mobiliteit worden in het nieuwe Heijmans Wegen op elkaar afgestemd. Een logische stap in het kader van de nauwe samenwerking, en dus ook volgens de COR een goed plan. Zeker wanneer het gepaard gaat met een planning van medewerkers en materieel over de regio s heen. Breijn gaat, naar verwachting, steeds meer werken voor projecten van Wegen & Civiel. Passend bij het intern bundelen en benutten van kennis. Dit betekent een verschuiving van focus en doelstellingen voor medewerkers van Breijn, die goed moet worden gecommuniceerd. Voor andere bedrijfsonderdelen betekent het een verschuiving van de werkzaamheden onder een nieuwe leiding (middenspanning en sanering). Dit hoeft geen probleem te zijn, zeker wanneer deze onderdelen goed worden ingebed in de nieuwe organisatie onder een leiding die hierbij aansluit. Personele gevolgen Bij deze organisatiewijziging gaat het gelukkig niet om gedwongen ontslagen. Er is ook geen sprake van een ontmoedigingsbeleid. Het gaat er om dat iedere medewerker die mee wil groeien binnen Heijmans infra een echte kans krijgt. Daar waar de huidige functie zou komen te vervallen moet er worden gezocht naar passend /vervangend werk en/of bijscholing. Om dit mogelijk te maken heeft de COR geadviseerd het mobiliteitscentrum uit te breiden naar een centraal employability center (kern: duurzame inzetbaarheid). Met als belangrijkste taken: onafhankelijk loopbaanadvies voor iedereen, ontwikkelen van talent, het versterken van interne uitwisselbaarheid, interne re-integratie. Middenspanning 9 In een notendop: de Centrale Ondernemingsraad is positief over de verandering naar Wegen & Civiel. Om goed op de vraag uit de markt in te kunnen spelen zijn duidelijke keuzes nodig. Grote projecten vragen immers meer kennis en steeds intensievere samenwerking. Heijmans en haar medewerkers moeten flexibel op die vraag in kunnen spelen. Alleen op deze manier is werkgelegenheid gewaarborgd. De COR let daarbij wel goed op dat elke medewerker de kans krijgt om mee te bewegen met de ontwikkelingen. En weegt het bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers telkens af. Keuzes maken betekent soms ook teleurstellingen verwerken. Voor Sanders & Geraedts, puinrecycling en sloop betekent de verandering verkoop van het onderdeel en/of werk elders. De nieuwe focus maakt dat sommige disciplines beter tot hun recht komen buiten Heijmans. De betrokken medewerkers zijn inmiddels apart ingelicht en worden begeleid bij de gevolgen van deze vervelende boodschap. iedereen heeft immers keihard voor Heijmans gewerkt. Veranderingen in cultuur: regio s De twee regio s van HBW, noord en zuid, blijven gehandhaafd. Beide blijven werken als een filiaal zodat optimaal met kennis, kunde en capaciteit kan worden geschoven om de marktkansen te benutten. De huidige regio s worden geleidelijk omgevormd van Beton- en Waterbouw regio s naar Civiele regio s door integratie van de specialismen kabelwerken en leidingwerken. Doel 3e kwartaal gpo De Grote Projecten Organisaties van HIT en HBW worden direct geïntegreerd zodat de aanwezige kennis en kunde meteen kan worden aangewend voor de grote projecten in alle markten van Heijmans Civiel. Doel 2e Vorming van twee nieuwe specialismen. Kabels & Leidingen met kabelwerken (geleidelijk integreren in regio s), leidingwerken (geleidelijk integreren in regio s), sleufloze technieken en middenspanning. Doel 3e Civiele installaties met watertechniek, duurzame energie en tunnel- en infra installaties (nieuw te vormen). Doel 3e Funderingstechnieken, span- en verplaatsingstechnieken en restauratiewerken blijven in de huidige vorm bestaan. assetmanagement Opzet van nieuwe business unit gericht op assetmanagement, servicewerk en integraal onderhoud. De energie distributieactiviteiten (netwerk huisaansluitingen) worden hierin onder>> gebracht. Doel 3e F&C HRM Commercie en Verwerving Grote Projecten Organisatie Grote Projecten Organisatie Regio Zuid Nederland Regio Noord Nederland Civiele Installaties, Kabels en Leidingen, Assetmanagement Energiedistributie Managementbijeenkomsten voor nadere uitleg HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur Vanaf heden vanuit HBW en HIT de nieuwe positionering gezamenlijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Civiel invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken. 7 WaT is het advies Van De COR? en specialismen Edwin van Bezooijen Michiel van der Heijden Gerben de Jong Willem Wagenaars Maarten Tiedemann Henk Sieben Jan Dijkstra Peter Luijten Douwe Mink Veranderingen in organisatie: veranderingen in structuur: Taakverdeling Directie Wegen per 1 september 2011 roland de Waal (vz) 07 Die focus levert extra business en winst op. Bijvoorbeeld tijdwinst omdat we projecten slimmer en sneller gaan uitvoeren. Die tijdwinst kunnen we goed houden? Inclusief, riolering, verkeersregelinstallaties, belijning, verlichting en het Infratechniek gaat naar Beton- en Waterbouw. Samen vormen ze Heijmans Civiel Directie van Heijmans Civiel: Gert-Jan Vermeulen, Wim van der Poel, Bart Dirven HTM gaat naar Wegenbouw. Samen vormen ze Heijmans Wegen Directie van Heijmans Wegen: Roland de Waal, Math Dohmen, Rene Laan Breijn blijft nog zelfstandig, maar gaat vooral werken voor de interne Heijmans-klant Directeur Breijn: Eric van den Broek HIGP: hier komen alle disciplines samen Enkele gespecialiseerde onderdelen verdwijnen nu of op termijn Verschillende regio s en disciplines groeien naar gezamenlijke Heijmans-huizen Blijven werken aan professionaliteit, inventiviteit, samenwerking Bedrijfsonderdelen Sport & Groen Wegspecialismen Bodemspecialismen Beveiliging & Communicatie Geluid Materieel & Logistiek Asfaltproductie Infra services & assetmanagement Schiphol HIGP algemeen HIGP projecten afdelingen en aandachtsgebieden Financiën & Administratie + IT HRM & Organisatieontwikkeling Inkoop IKZ (Integrale waliteits zorg), HFB (Facilitair bedrijf), Commercie, Communicatie Samenwerking Infra België R&D techniek R&D asfalt Kennisgebieden PPS (publiek-private-samenwerking) Commercie + positionering Technologie + businessontwikkeling Eén bloedgroep Voorsorteren op markttrends Wegen & Civiel in 10 zinnen: wegen 8 En dat geldt dan specifiek voor de regio s, want bij de grootste projecten is die samenwerking al prima. Het is een uitdaging om elkaar ook in de regio te aan Beton- en Waterbouw, kunnen we nieuwe klanten en nieuwe markten nieuwe organisatie op in. wat verandert er nu feitelijk? Welke verschuivingen vinden er plaats? En wanneer gaat dat gebeuren? We zetten het hieronder op een rijtje. 08 dichter tegen de eigen organisatie aan. We blijven het advies- en ingenieursbureau. Maar nu vooral gericht op Wegen & Civiel. Intern nog meer en beter samenwerken. door de directe samenwerking meer een band met elkaar. Het gevoel van samen ervoor gaan. Eén Heijmans! bouwplaats. De kern is dat we niet routinematig werken, maar wakker zijn. Om ons heen kijken en zien wat er beter kan. Niet afwachten, maar steeds weer kijken hoe we ons werk morgen beter kunnen doen dan we vandaag hebben gedaan. Iedereen kan zo op zijn eigen manier meehelpen om Heijmans Wegen & Civiel hogerop te helpen. Het waarom van de nieuwe organisatie zal duidelijk zijn. Om de klant en opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn, streven we naar de meest optimale samenwerking. We groeien in alle opzichten steeds dichter naar elkaar toe. Maar Vorming van bodemspecialismen door samenvoeging HIT Bodem met HWB Landelijk (m.u.v. wegonderhoud en betonverhardingen). Vorming van wegspecialismen door samenvoeging van HTM geleiderail en markeringen samen met HWB Landelijk (wegonderhoud en betonverhardingen). Nieuw op te richten bedrijfsonderdeel Heijmans Infra Services waarin alle beheer & onderhoud activiteiten vanuit HIM, HTM en assetmanagement worden samengevoegd. Project Schiphol als specifiek bedrijfsonderdeel rechtstreeks onder de directie Wegen. De naam Van der Linden verdwijnt. Vanaf heden Heijmans Verkeerstechniek en Heijmans Evenementenservice. Alle stafdiensten van HWB en HTM worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties worden gecentraliseerd binnen HWB en HTM en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (SAP en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Breijn leek voor andere Heijmans-collega s soms wel een aparte winkel. Misschien omdat ze niet goed zagen wat we doen. Nu kruipen we nog portemonnee. Dat werkt natuurlijk veel efficiënter dan met losse clubjes. De lijnen zijn korter, er is meer helderheid en we zijn slagvaardiger. Ook krijgen collega s De samenwerking zal meer business opleveren. Door Infra-techniek te koppelen De veranderingen op een rij Toekomstvisie op huisvesting (wordt in de tijd verder vormgegeven) Regio noordoost; Hoogeveen met satelliet Hengelo Regio midden + HSG; Ede Regio west; nader uit te werken Regio zuidwest; Dordrecht Regio zuid; Eindhoven met satelliet Roermond Back-office + ; Rosmalen Landelijk opererende specialismen; Rosmalen Wij-gevoel als basis Samen in één team slimme, concurrerende aanbiedingen bedenken. En die samen ook in één projectteam uitvoeren. Met één projectleider. Voor één waterzuivering. Die willen niet alleen een betonbak, maar ook de technische installatie. Dat willen ze bij één partij onderbrengen. Daar spelen we met de Juni 2011 De regio s Regio organisatie naar 5 regio s Bij HWB gaat Regio noordwest op in Regio west en midden Bij HWB gaat Regio zuid-midden en zuidoost samen in Regio zuid Bij HTM gaat de regiostructuur van 3 naar 5 regio s HWB en HTM regiogrenzen zijn gelijk. Als basis geldt de HWB regioverdeling, op details nadere afstemming tussen HWB en HTM Eric van den Broek, directeur Breijn Nieuwe klanten, nieuwe markten benaderen. Klanten vragen steeds vaker om combinaties van dit werk. Neem een HÉ 1 APRiL 2011 veranderingen in structuur: Bart Dirven, mede-directeur Civiel: De ontwikkelingen kunnen voor medewerkers grotere reisafstanden (of kosten) betekenen, zeker voor mensen die met eigen vervoer naar het werk komen. De COR streeft ernaar dat de rekening hiervoor niet eenzijdig bij de medewerkers wordt neergelegd. Heijmans heeft inmiddels toegezegd de bestaande regeling nog voor de bouwvak te inventariseren. Communicatie en rollen OR Bij een organisatieverandering hoort een communicatietraject, een langlopende campagne. Zeker wanneer heel infra betrokken is, en het waarden als professionaliteit, inventiviteit en samenwerking (Prins) betreft. De COR is en wordt hier actief bij betrokken. De OR en binnen Heijmans infra zullen naar elkaar toe groeien. De OR en bepalen het tempo hiervan. Daarbij zal erop gelet worden dat het contact met de werkvloer goed blijft en de OR en een inhoudelijke rol houden bij nieuwe adviesaanvragen. De adviesaanvraag Wijziging organisatie Heijmans infra werd door de COR commissie infra in opdracht van de COR behandeld. De volgende stappen werden genomen: Bericht op intranet over Wegen & Civiel Vanaf januari 2011 afzonderlijke OR en / gesprekken over voorlopige plannen COR Commissie Infra ingesteld om definitieve plannen in de adviesaanvraag te behandelen De Commissie bestaat uit een brede vertegenwoordiging van alle OR en van Heijmans infra 18 april: Adviesaanvraag door Raad van Bestuur (Gerrit Witzel) aan de COR 21 april: Alle OR en geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst 2, 5 mei: Overleg met bestuurders over adviesaanvraag 17 mei: Overleg met betrekking tot communicatie 18 mei: Alle OR en geïnformeerd over het uit te brengen advies 19 mei: Advies verzonden naar Voorzitter Raad van Bestuur Gerrit Witzel) 23 mei: Antwoord op advies ontvangen van bestuurder Meer weten? Alle details over de uitgebrachte adviezen vind je op intranet. De COR en alle OR en beschikken over een teamsite die bereikbaar is via intranet (via de knop kennis en tools kan men naar medezeggenschap): https://portal.heijmans.com/sites/medezeggenschap/ default.aspx 11 Juni 2011 Ook alle OR-leden beschikken over deze informatie. Je kan dus ook je eigen collega uit de OR benaderen. Juni INHOUDsOpgAVe 3 Zonder verandering geen vooruitgang Voorwoord Bert van der Els 4 Samenwerking verder verbeteren Interview Roland de Waal en Gert-Jan Vermeulen COLOFON Heijmans Wegen & Civiel Hoe doen we het? is een uitgave voor alle medewerkers van Heijmans Infra. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname van artikelen is niet toegestaan. 2 Redactieadres Nieuwsbrief Heijmans Wegen & Civiel, Marc Lucassen Postbus 2, 5240 BB Rosmalen, Telefoon: (0) , Nieuwe organisatie, vertrouwde gezichten Overige directieleden aan het woord Veranderingen op een rij Een compleet overzicht Flexibel inspelen op de vraag Het advies van de COR Bladmanagement & redactie Marc Lucassen Teksten Bert van der Elst, Arthur Hopstaken, Arie Jakobsen, Marc Lucassen, Shiva von Stetten, Roland de Waal, Lonneke Wijnhoven, Gert-Jan Vermeulen Fotografie en illustratie Marcel Willems Art direction Hans Fickinger Vormgeving Mik Ontwerpers Lithografie en drukwerk Wihabo, Geffen

3 ZONDeR VeRANDeRINg geen VOORUITgANg Als geen ander houdt Infra zich dagelijks bezig met vooruitgang. Letterlijk en figuurlijk. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de verbetering van de mobiliteit in Nederland. Van de Randweg A2 in Eindhoven, de N302 in Harderwijk tot het centrum van Abcoude. Maar het zijn niet alleen wegen, ook viaducten, tunnels en allerlei slimme technieken waarmee we vooruitgang en mobiliteit realiseren. Zo bouwen we mee aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en bieden we LED-verlichting voor sportvelden. We zien steeds vaker dat opdrachtgevers ons vragen om de integratie van infra met technologie en energie, zodat oplossingen schoner, stiller en slimmer worden. Eigenlijk is alles er op gericht dat mensen, maar ook informatie of energie, zo goed mogelijk van A naar B kunnen. Heijmans creëert daarmee onderscheidende verbindingen in ons land, bovengronds en ondergronds. Dat is niet makkelijk en inmiddels een heel ander spel dan toen we begonnen in Veiligheid, duurzaamheid en een goede prijs maken het werk steeds uitdagender en complexer. Daarom kunnen we zelf ook niet stil blijven staan. Zeker niet gezien onze ambitie. We willen toonaangevend zijn in onze branche. Dat kunnen we alleen bereiken als we ons richten op die verduurzaming, verbetering van de kwaliteit en de winstgevendheid van projecten. En onszelf steeds verder verbeteren. Dat vraagt continu bijsturing, zo ook van de organisatie. De verandering naar Wegen & Civiel, om nog betere samenwerking mogelijk te maken, hoort daarbij. Immers, zonder verandering geen vooruitgang. Bert van der els Raad van Bestuur Heijmans 3

4 goed Op Weg, NU Is De VOLgeNDe stap NODIg samenwerking VeRDeR VeRBeTeReN 4 HÉ 1 APRIL 2011

5 We zijn op de goede weg met Infra. De organisatie is slank, gezond en succesvol. Nu zetten we een volgende stap. Om onze organisatie nog beter af te stemmen op de wensen van de klant. Die wensen veranderen namelijk en wij moeten daarin mee. De markt vraagt meer en meer om slimme totaaloplossingen in plaats van losse deeloplossingen. Die ontwikkeling gaat steeds verder. Dat houdt niet meer op. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, brengen we onze disciplines dichter bij elkaar. We bundelen de losse Infra-disciplines binnen Heijmans Wegen & Civiel. Wat betekent dat voor ons werk? Voor werklocaties? Voor de manier van samenwerken? Roland de Waal, directeur Wegen en gert-jan Vermeulen, directeur Civiel geven uitleg. Waarom weer veranderen? We doen het toch goed!, We zijn toch gezond. Waarom dan weer veranderen?. Dat zijn reacties die bij medewerkers opkomen. Roland de Waal, directeur Wegen heeft een duidelijk antwoord. Ik begrijp dat het wennen is, maar veranderen houdt nooit meer op! Schrijf nu maar vast in de agenda dat we over pakweg twee jaar weer volgende stappen zetten. Dat kan niet anders. Het hoort bij de huidige maatschappij. Ontwikkelingen gaan razendsnel, wij moeten mee. Omdat we als Infra-bedrijf in de top willen meedraaien. Barrières tussen disciplines wegnemen Zo is technologie een belangrijke aanjager van veranderingen. Roland de Waal: Klanten vragen niet om de bouw van zomaar een weg, maar om een veilige weg waar het verkeer vlot doorstroomt. Met ingebouwde moderne regeltechnieken is dat te sturen. Dus techniek samen met wegenbouw. Daar moeten wij onze organisatie op afstemmen. We hebben geconcludeerd dat ons infra-werk teveel in losse hokjes is opgedeeld. Onbedoeld ontstaan er dan muren tussen de disciplines die de samenwerking in de weg staan. Zeker als je samen zoekt naar integrale totaaloplossingen. Werkwijzen en systemen moeten dan zoveel mogelijk uniform zijn. Dat levert besparingen en tijdwinst op. En vooral: betere oplossingen voor de klant! Dichter bij elkaar? Directeur Civiel Gert-Jan Vermeulen: Op infra-gebied willen we de beste zijn. Juist als het gaat om de meer ingewikkelde projecten waarbij allerlei disciplines nodig zijn. Door medewerkers op één kantoor, één afdeling, met één directeur samen te laten werken, brengen we de disciplines letterlijk bij elkaar. Je zit bij wijze van spreken bij elkaar aan één bureau. Dan kun je natuurlijk veel beter samenwerken. Je weet precies waarmee iedereen bezig is. Dat leidt tot betere oplossingen en minder fouten. Ook de samenwerking met leveranciers en onderaannemers gaan we verder verbeteren. Alles kan altijd beter. Omdat we allemaal voor dezelfde portemonnee werken, zijn er minder discussies Gert Jan Vermeulen over de manier van werken: Professionaliteit, inventiviteit en samenwerking staan voorop. Op kantoor en op de bouwplaats. De kern is dat we niet routinematig werken, maar wakker zijn. Om ons heen kijken en zien wat er beter kan. Niet afwachten, maar steeds weer kijken hoe we ons werk morgen beter kunnen doen dan we vandaag hebben gedaan. Iedereen kan zo op zijn eigen manier meehelpen om Heijmans Wegen & Civiel hogerop te helpen. kracht halen uit raakvlakken Roland de Waal: Heijmans Wegen & Civiel klinkt als een tweedeling. Maar ook hiertussen willen we geen scheidingsmuur hebben. De kunst bij elk bouwtraject is om de raakvlakken tussen de verschillende bouwdisciplines goed op elkaar te laten aansluiten. In gewone bouwtaal: de stekkers moeten passen! De onderlinge afstemming bij integrale projecten is uiterst kritisch. Daar valt veel te winnen of te verliezen. WEgEN & CiviEl in 10 zinnen: Infratechniek en Beton- en Waterbouw worden samen Heijmans Civiel Directie van Heijmans Civiel: Gert-Jan Vermeulen, Wim van der Poel, Bart Dirven HTM en Wegenbouw gaan samen en vormen Heijmans Wegen Directie van Heijmans Wegen: Roland de Waal, Math Dohmen, Rene Laan Breijn blijft zelfstandig en gaat vooral werken voor de interne Heijmans-klant Directeur Breijn: Eric van den Broek HIGP: het visitekaartje van Infra waar alle disciplines samenkomen Enkele gespecialiseerde onderdelen (puinrecycling, sloop, Sanders & Geraedts) verdwijnen nu of op termijn Verschillende regio s en disciplines groeien naar gezamenlijke Heijmans-huizen Blijven werken aan professionaliteit, inventiviteit, samenwerking 5

6 NIeUWe ORgANIsATIe, Ve samenwerken doe je niet alleen. Dat doe je minimaal met zijn tweeën, maar het beste binnen een team. Het is goed om te beseffen dat bij Wegen & Civiel twee directies ontstaan die samen een hecht team vormen. met voor veel mensen vertrouwde gezichten. Hoe kijken zij aan tegen de veranderingen? en waar zien ze kansen? We laten ze stuk voor stuk aan het woord. De Re Bart Dirven, mede-directeur Civiel: Nieuwe klanten, nieuwe markten Samen in één team slimme, concurrerende aanbiedingen bedenken. En die samen ook in één projectteam uitvoeren. Met één projectleider. Voor één portemonnee. Dat werkt natuurlijk veel efficiënter dan met losse clubjes. De lijnen zijn korter, er is meer helderheid en we zijn slagvaardiger. Ook krijgen collega s door de directe samenwerking meer een band met elkaar. Het gevoel van samen ervoor gaan. Eén Heijmans! De samenwerking zal meer business opleveren. Door Infra-techniek (HIT) te koppelen aan Beton- en Waterbouw (HBW), kunnen we nieuwe klanten en nieuwe markten benaderen. Klanten vragen steeds vaker om combinaties van dit werk. Neem een waterzuivering. Die willen niet alleen een betonbak, maar ook de technische installatie. Dat willen ze bij één partij onderbrengen. Daar spelen we met de nieuwe organisatie op in. Math Dohmen, mede-directeur Wegen: Voorsorteren op markttrends Hoeveel kost het om een weg dertig jaar te beheren en te onderhouden? Inclusief riolering, verkeersregelinstallaties, belijning, verlichting en het wegdek? Dat zijn de vragen die op ons afkomen. Dat is de klant van de toekomst. Als die ontwikkeling gaande is, moeten wij onze organisatie daarop aanpassen. De nieuwe uitdaging is om integrale wegen te ontwerpen met zo laag mogelijke onderhouds- en beheerskosten. Neem de gemeenten. Die moeten stevig bezuinigen. Dat betekent dat ze aan wegenbouwers gaan vragen wat ze te bieden hebben voor een bepaald budget. Wij kunnen ons daarbij onderscheiden, maar dat lukt alleen als onze bedrijfsbureaus en ontwerpers veel hechter samenwerken. Dat organiseren we nu. Wim van der Poel, mede-directeur Civiel Van versnippering naar krachtenbundeling Discussies omdat Wegenbouw (HWB) en Infra techniek (HIT) in elkaars vaarwater zitten, willen we niet meer. Dat hebben we nu opgelost. Een deel van HIT gaat naar Wegen, een deel naar Civiel. En met Sloop stoppen we omdat het niet past bij de hoogwaardige uitstraling die we nastreven. Natuurlijk is dat vervelend voor deze collega s. We gaan dat zo goed mogelijk oplossen. De andere specialismen van HIT komen door de opsplitsing juist beter tot hun recht. Omdat ze bij Wegen & Civiel beter op hun plaats zijn. Neem Bodemsanering, dat past natuurlijk prima bij Wegen. Bij Civiel komt werktuigbouw en besturingstechniek van HIT juist beter uit de verf. Zo maken we van versnippering een krachtenbundeling. 6

7 , VeRTROUWDe gezichten De ResT VAN HeT DIReCTIeTeAm AAN HeT WOORD Eric van den Broek, directeur Breijn Wij-gevoel als basis Breijn leek voor andere Heijmans-collega s soms wel een aparte winkel. Misschien omdat ze niet goed zagen wat we doen. Nu kruipen we nog dichter tegen de eigen organisatie aan. We blijven het advies- en ingenieursbureau. Maar nu vooral gericht op Wegen & Civiel. Intern nog meer en beter samenwerken. En dat geldt dan specifiek voor de regio s, want bij de grootste projecten is die samenwerking al prima. Het is een uitdaging om elkaar ook in de regio te versterken. Dat is nodig omdat ook de klant daar meer en meer vraagt om totaaloplossingen. Met de komst van Wegen & Civiel verdwijnt de afstand tussen de diverse losse werkmaatschappijen. Daarom verlaat Breijn ook de laatste eigen vestigingen om letterlijk bij de collega s aan te schuiven. Dan ontstaat er als vanzelf een wij-gevoel. Dat is een belangrijke basis voor de verdere samenwerking. René Laan, mede-directeur Wegen: Eén bloedgroep We gaan voortaan uit van één belang, namelijk Wegen. Eén bloedgroep. Aparte deelbelangen van Techniek & Mobiliteit (HTM) of Wegenbouw (HWB) zijn verleden tijd. Die focus levert extra business en winst op. Bijvoorbeeld tijdwinst omdat we projecten slimmer en sneller gaan uitvoeren. Die tijdwinst kunnen we goed gebruiken om ons te verdiepen in de klant en diens wensen. We zien dat opdrachtgevers als Rijkswaterstaat steeds meer van ons verlangen. Vroeger ging het alleen om de aanleg van een weg. Nu vraagt de klant ons om zelf met een idee te komen voor een slim wegenplan en ook een slimme aanpak om de doorstroming zo min mogelijk te belemmeren (zie de A2 bij Eindhoven). De volgende stap is dat de klant om een totaaloplossingen vraagt voor de komende dertig jaar. Inclusief beheer, onderhoud en mogelijke aanpassingen in de toekomst. Op dat soort vragen, willen wij de beste antwoorden geven. NiEuWE OrgaNisaTiE, NiEuWE CampagNE Heijmans Wegen & Civiel? Doen we!. Dat is de titel van de campagne om medewerkers te stimuleren echt werk te maken van de nieuwe organisatie en onze doelstellingen. Met één doel: er samen de schouders onder te zetten. De basis hiervan wordt gevormd door de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerking. De nieuwe campagne sluit hier naadloos op aan. In eerste instantie zal samenwerking daarbinnen veel aandacht krijgen. Gert-Jan Vermeulen: Natuurlijk deden we al van alles. En het meeste ook best goed! Het gaat nu dus om een verbeterslag. Voor een deel lukt dat door de organisatie te veranderen, maar het succes ligt vooral in handen van de medewerkers zelf. Zij kennen de praktijk en ze weten heel goed waar de samenwerking beter kan. Dat willen we met z n allen oppakken. De campagne die we opzetten, zwengelt dat aan. De komende tijd zullen we met posters, berichten op intranet en nieuwsbrieven als deze aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Geen ingewikkelde verhalen, maar lekker praktisch. Vandaar ook dat we activiteiten op poten zullen zetten die passen bij wat we willen. Zowel qua ambitie als het gedrag dat we denken dat nodig is om onze doelen te bereiken. Niet ingewikkeld, want Heijmans Wegen & Civiel staat voor eenvoud, kracht, no-nonsense en een doeners-mentaliteit. 7

8 De VeRANDeRINgeN O Het waarom van de nieuwe organisatie zal duidelijk zijn. Om de klant en opdrachtgever nog beter van dienst te kunnen zijn, streven we naar de meest optimale samenwerking. We groeien in alle opzichten steeds dichter naar elkaar toe. Maar wat verandert er nu feitelijk? Welke verschuivingen vinden er plaats? En wanneer gaat dat gebeuren? We zetten het hieronder op een rijtje. WEGEN Veranderingen in structuur: De regio s Regio organisatie naar 5 regio s Bij HWB gaat Regio noordwest op in Regio west en midden Bij HWB gaat Regio zuid-midden en zuidoost samen in Regio zuid Bij HTM gaat de regiostructuur van 3 naar 5 regio s HWB en HTM regiogrenzen zijn gelijk. Als basis geldt de HWB regioverdeling, op details nadere afstemming tussen HWB en HTM Toekomstvisie op huisvesting (wordt in de tijd verder vormgegeven) Regio noordoost; Hoogeveen met satelliet Hengelo Regio midden + HSG; Ede Regio west; nader uit te werken Regio zuidwest; Dordrecht Regio zuid; Eindhoven met satelliet Roermond Back-office + ; Rosmalen Landelijk opererende specialismen; Rosmalen specialismen Vorming van bodemspecialismen door samenvoeging HIT Bodem met HWB Landelijk (m.u.v. wegonderhoud en betonverhardingen). Vorming van wegspecialismen door samenvoeging van HTM geleiderail en markeringen samen met HWB Landelijk (wegonderhoud en betonverhardingen). Nieuw op te richten bedrijfsonderdeel Heijmans Infra Services waarin alle beheer & onderhoud activiteiten vanuit HIM, HTM en assetmanagement worden samengevoegd. Project Schiphol als specifiek bedrijfsonderdeel rechtstreeks onder de directie Wegen. De naam Van der Linden verdwijnt. Vanaf heden Heijmans Verkeerstechniek en Heijmans Evenementenservice. Alle stafdiensten van HWB en HTM worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties worden gecentraliseerd binnen HWB en HTM en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (SAP en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Veranderingen in organisatie: Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari Nieuwe taakverdeling directie Wegen per 1 september Veranderingen in cultuur: Vanaf heden vanuit HWB en HTM de nieuwe positionering gezamenlijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Wegen invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken Taakverdeling Directie Wegen per 1 september 2011 Bedrijfsonderdelen Roland de Waal (vz) math Dohmen Rene Laan Sport & Groen Wegspecialismen Bodemspecialismen Beveiliging & Communicatie Geluid Materieel & Logistiek Asfaltproductie Infra services & assetmanagement Schiphol HIGP algemeen HIGP projecten stafafdelingen en aandachtsgebieden Financiën & Administratie + IT HRM & Organisatieontwikkeling Inkoop IKZ (Integrale Kwaliteits Zorg), HFB (Facilitair Bedrijf), Commercie, Communicatie Samenwerking Infra België R&D techniek R&D asfalt kennisgebieden PPS (publiek-private-samenwerking) Commercie + positionering Technologie + businessontwikkeling 8

9 Op een RIJ Wegenbouw management bedrijfsonderdelen: HWB HTm noordoost Roel van den Berg Henk Hendrikx midden Marco van der Kuilen Henk Hendrikx west Theo te Beest Karim Weiss zuidwest Toine van den Oetelaar Karim Weiss zuid Nol Délmee Henk Hendrikx gpo HWB HTm Matthijs Haveman Rene Valkenburg specialismen Beveiliging en Communicatie Henk Hendrikx Geluid Ted van den Broek Sport en Groen Jos Opdam Bodemspecialismen Cas Eerhart Wegspecialismen Eric van Avendonk Schiphol Fred Verdel Infra services Karim Weiss Asfaltproductie Nol Délmee Materieel en logistiek Nader te bepalen Back office Financiën en IT Ronnie Hurkmans noordoost midden west zuidwest zuid personeelsbijeenkomsten voor nadere uitleg: HWB Regio noordwest; 8 juni om 16:00 uur HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur HWB Landelijk ; 16 juni om 15:00 uur HWB Regio zuidoost; 21 juni om 16:30 uur Organisatieschema Heijmans Wegen Techniek & Mobiliteit noordoost midden west zuidwest zuid Materieel & logistiek Wegenbouw Directie Techniek & Mobiliteit Samenwerking Infra België Beveiliging & Communicatie Geluid Sport & Groen Schiphol Wegspecialism. Bodemspecialism. Asfaltproductie Infra services CIVIEL Veranderingen in strategie: Behoud focus op kabels en leidingen en civiele betonbouw. Het is de bedoeling om deze twee disciplines uiteindelijk volledig te integreren. Ten einde op de energiemarkt alles te kunnen leveren tussen de huisaansluiting en de energiecentrale is besloten de middenspanning activiteiten van HTM te integreren in Civiel. Versterkte focus op besturing- en installatietechniek. De huidige activiteiten watertechniek en duurzame energie worden versterkt en uitgebouwd met tunnel- en overige locatiegebonden infrainstallaties. Hiermee ontstaat een volwaardige discipline voor civiele installaties (Energie, Industrie & Water). Nadruk ligt op het uitbouwen van kennis en kunde, niet op het vergroten van productiecapaciteit. Geen focus op de bodemactiviteiten (sanering en explosievenverwijdering) en sloopwerkzaamheden. De bodemactiviteiten zullen niet in Civiel maar in Wegen worden geïntegreerd. Versterkte focus op assetmanagement voor de boven- en ondergrondse en locatiegeboden infrastructuur. Nadruk ligt ook hier op het uitbouwen van de kennis en kunde. Veranderingen in structuur: De twee regio s van HBW, noord en zuid, blijven gehandhaafd. Beide blijven werken als een filiaal zodat optimaal met kennis, kunde en capaciteit kan worden geschoven om de marktkansen te benutten. De huidige regio s worden geleidelijk omgevormd van Beton- en Waterbouw regio s naar Civiele regio s door integratie van de specialismen kabelwerken en leidingwerken. Doel: 3 e kwartaal gpo De Grote Projecten Organisaties van HIT en HBW worden direct geïntegreerd zodat de aanwezige kennis en kunde meteen kan worden aangewend voor de grote projecten in alle markten van Heijmans Civiel. Doel: 2 e kwartaal specialismen Vorming van twee nieuwe specialismen. Kabels & Leidingen met kabelwerken (geleidelijk integreren in regio s), leidingwerken (geleidelijk integreren in regio s), sleufloze technieken en middenspanning. Doel: 3 e kwartaal Civiele installaties met watertechniek, duurzame energie en tunnel- en infra installaties (nieuw te vormen). Doel: 3 e kwartaal Funderingstechnieken, span- en verplaatsingstechnieken en restauratiewerken blijven in de huidige vorm bestaan. Assetmanagement Opzet van nieuwe business-unit gericht op assetmanagement, servicewerk en integraal onderhoud. De energie distributieactiviteiten (netwerk huisaansluitingen) worden hierin ondergebracht. Doel: 3 e kwartaal >> 9

10 staf Alle stafdiensten van HBW en HIT worden in de nieuwe organisatie ondergebracht. Financiële administraties zijn al gecentraliseerd binnen HBW en HIT en zullen worden samengevoegd. Integratie van de ERP systemen (BAAN BGI en BAAN GWW) en eventuele overgang naar een nieuw ERP systeem zal worden uitgewerkt in een separaat plan van aanpak. Veranderingen in organisatie: Overgangsperiode tot circa 1 september Vanaf deze periode operationele aansturing en taakverdeling volgens organisatieschema. Budgetten en financiële bewaking bedrijfsonderdelen volgens organisatieschema per 1 januari en specialismen Edwin van Bezooijen Michiel van der Heijden Gerben de Jong Willem Wagenaars Maarten Tiedemann Henk Sieben Jan Dijkstra Peter Luijten Douwe Mink F&C HRM Commercie en Verwerving Grote Projecten Organisatie Grote Projecten Organisatie Regio Zuid-Nederland Regio Noord-Nederland Civiele Installaties, Kabels en Leidingen, Assetmanagement Energiedistributie managementbijeenkomsten voor nadere uitleg HIT Bodem; 15 juni om 17:00 uur HTM Middenspanning; 15 juni om 16:00 uur Veranderingen in cultuur: Vanaf heden vanuit HBW en HIT de nieuwe positionering gezamenlijk en actief uitdragen. Vanaf heden gezamenlijk vanuit alle bedrijfsonderdelen binnen Heijmans Civiel invulling geven aan de waarden Professionaliteit, Inventiviteit en Samenwerken. Taakverdeling directie Civiel Bedrijfsonderdelen gert-jan Vermeulen (vz) Wim van der poel Bart Dirven Civiele installaties Kabels & Leidingen Funderingstechnieken Span en Verplaatsingstechnieken Restauratiewerken Assetmanagement, beheer & onderhoud HIGP algemeen HIGP projecten stafafdelingen en aandachtsgebieden Financiën en Administratie HRM & Organisatieontwikkeling OR Inkoop KAM Communicatie Commercie & Verwerving Verbeterprojecten(R&D en innovatie) Materieel Organisatieschema Heijmans Civiel Noord Zuid Directie Samenwerking v/d Berg Franki Grundbau Civiele installaties Kabels & Leidingen Assetmanagement Funderings technieken Span- en Verplaatsingstech. Restauratiewerken Middenspanning 10

11 WAT is het advies van de COR? In een notendop: de Centrale Ondernemingsraad is positief over de verandering naar Wegen & Civiel. Om goed op de vraag uit de markt in te kunnen spelen zijn duidelijke keuzes nodig. Grote projecten vragen immers meer kennis en steeds intensievere samenwerking. Heijmans en haar medewerkers moeten flexibel op die vraag in kunnen spelen. Alleen op deze manier is werkgelegenheid gewaarborgd. De COR let daarbij wel goed op dat elke medewerker de kans krijgt om mee te bewegen met de ontwikkelingen. En weegt het bedrijfsbelang en het belang van de medewerkers telkens af. Keuzes maken betekent soms ook teleurstellingen verwerken. Voor Sanders & Geraedts, puinrecycling en sloop betekent de verandering verkoop van het onderdeel en/of werk elders. De nieuwe focus maakt dat sommige disciplines beter tot hun recht komen buiten Heijmans. De betrokken medewerkers zijn inmiddels apart ingelicht en worden begeleid bij de gevolgen van deze vervelende boodschap. Iedereen heeft immers keihard voor Heijmans gewerkt. Veranderingen De regio s van Heijmans Wegenbouw en Heijmans Techniek en Mobiliteit worden in het nieuwe Heijmans Wegen op elkaar afgestemd. Een logische stap in het kader van de nauwe samenwerking, en dus ook volgens de COR een goed plan. Zeker wanneer het gepaard gaat met een planning van medewerkers en materieel over de regio s heen. Breijn gaat, naar verwachting, steeds meer werken voor projecten van Wegen & Civiel. Passend bij het intern bundelen en benutten van kennis. Dit betekent een verschuiving van focus en doelstellingen voor medewerkers van Breijn, die goed moet worden gecommuniceerd. Voor andere bedrijfsonderdelen betekent het een verschuiving van de werkzaamheden onder een nieuwe leiding (middenspanning en sanering). Dit hoeft geen probleem te zijn, zeker wanneer deze onderdelen goed worden ingebed in de nieuwe organisatie onder een leiding die hierbij aansluit. Personele gevolgen Bij deze organisatiewijziging gaat het gelukkig niet om gedwongen ontslagen. Er is ook geen sprake van een ontmoedigingsbeleid. Het gaat er om dat iedere medewerker die mee wil groeien binnen Heijmans Infra een echte kans krijgt. Daar waar de huidige functie zou komen te vervallen moet er worden gezocht naar passend /vervangend werk en/of bijscholing. Om dit mogelijk te maken heeft de COR geadviseerd het mobiliteitscentrum uit te breiden naar een centraal employability center (kern: duurzame inzetbaarheid). Met als belangrijkste taken: onafhankelijk loopbaanadvies voor iedereen, ontwikkelen van talent, het versterken van interne uitwisselbaarheid, interne re-integratie. De ontwikkelingen kunnen voor medewerkers grotere reisafstanden (of kosten) betekenen, zeker voor mensen die met eigen vervoer naar het werk komen. De COR streeft ernaar dat de rekening hiervoor niet eenzijdig bij de medewerkers wordt neergelegd. Heijmans heeft inmiddels toegezegd de bestaande regeling nog voor de bouwvak te inventariseren. Communicatie en rollen OR Bij een organisatieverandering hoort een communicatietraject, een langlopende campagne. Zeker wanneer heel infra betrokken is, en het waarden als professionaliteit, inventiviteit en samenwerking (Prins) betreft. De COR is en wordt hier actief bij betrokken. De OR en binnen Heijmans Infra zullen naar elkaar toe groeien. De OR en bepalen het tempo hiervan. Daarbij zal erop gelet worden dat het contact met de werkvloer goed blijft en de OR en een inhoudelijke rol houden bij nieuwe adviesaanvragen. De adviesaanvraag Wijziging organisatie Heijmans Infra werd door de COR commissie Infra in opdracht van de COR behandeld. De volgende stappen werden genomen: Bericht op intranet over Wegen & Civiel Vanaf januari 2011 afzonderlijke OR en / gesprekken over voorlopige plannen COR Commissie Infra ingesteld om definitieve plannen in de adviesaanvraag te behandelen De Commissie bestaat uit een brede vertegenwoordiging van alle OR en van Heijmans Infra 18 april: Adviesaanvraag door Raad van Bestuur (Gerrit Witzel) aan de COR 21 april: Alle OR en geïnformeerd in een gezamenlijke bijeenkomst 2, 5 mei: Overleg met bestuurders over adviesaanvraag 17 mei: Overleg met betrekking tot communicatie 18 mei: Alle OR en geïnformeerd over het uit te brengen advies 19 mei: Advies verzonden naar Voorzitter Raad van Bestuur Gerrit Witzel) 23 mei: Antwoord op advies ontvangen van bestuurder Meer weten? Alle details over de uitgebrachte adviezen vind je op intranet. De COR en alle OR en beschikken over een teamsite die bereikbaar is via intranet (via de knop kennis en tools kan men naar medezeggenschap): https://portal.heijmans.com/sites/medezeggenschap/ default.aspx Ook alle OR-leden beschikken over deze informatie. Je kan dus ook je eigen collega uit de OR benaderen. Juni

12 Alleen die afkorting, daar hebben we niet over nagedacht Over de lettercombinatie W en C kun je discussiëren. Over het idee achter de verandering naar Wegen & Civiel niet. Het is simpel: we willen de markt de beste oplossingen bieden. Van wegenbouw tot groenvoorziening, van waterzuivering tot wegmarkering. Daarom werken we hard om onze organisatie steeds professioneler en inventiever te maken. En onze disciplines nog beter te laten samenwerken. Zodat we onszelf, onze producten en onze integrale dienstverlening optimaal op de klant kunnen afstemmen. Heijmans Wegen & Civiel? Doen we!

Energie Management Programma

Energie Management Programma Heijmans Infrastructuur+ Auteur S.H.B. Daamen Verificatie V.H.A. de Waal Autorisatie G.A. Witzel Datum 29 april 2010 Status Definitief Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen Postbus 2, 5240 BB Rosmalen Nederland

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

Werken in en aan de praktijk

Werken in en aan de praktijk Werken in en aan de praktijk Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en hun beroep voortdurend blijven ontwikkelen. Daarnaast

Nadere informatie

Professioneel behoud van monumenten

Professioneel behoud van monumenten Professioneel behoud van monumenten Heijmans Restauratiewerken 1 De waarde van monumenten Monumentale bruggen, sluizen en stuwen, kade-, stads- en vestingmuren, fortificaties en andere verdedigingswerken

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2013 Agenda 1. Terugblik 2012 Profiel Gang van zaken 2012 Installatie Handel Werkkapitaal 2. Vooruitzichten Situatie aanvang 2013 Strategie 2011-2015 Speerpunten

Nadere informatie

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend

Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management: veel meer dan een trend Integrated Facility Management heeft veel voordelen. In een krimpende markt met druk op de kosten biedt dat vele oplossingen die facilitaire dienstverlener

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2

Communicatieplan CO 2 1. Inleiding Naast het hebben van een CO 2 -beleid en (reductie)doelstellingen op dit gebied, is het van belang om te communiceren over dit beleid. Open en transparante kan bijdragen in het bewust maken

Nadere informatie

Masterclass. De financiële functie in beweging. Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012

Masterclass. De financiële functie in beweging. Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012 Masterclass De financiële functie in beweging Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012 Agenda 1. Even voorstellen 2. Introductie Heijmans NV 3. Veranderende omstandigheden 4. Financiële functie in beweging

Nadere informatie

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014

de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 de Trip presentatie Omwonenden maandag 1 september 2014 Programma COM4Trip Boele & van Eesteren de Trip Communicatie omgeving COM4Trip bv Werkmij realisatie (60%) Boele & van Eesteren, met haar co-makers

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

CO 2 communicatieplan

CO 2 communicatieplan CO 2 communicatieplan t.b.v. CO 2 prestatieladder niveau 5 Opgesteld: F. Morel Datum maart 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doel van communiceren... 4 3 Stakeholders... 5 4 Strategie... 6 5 Aanpak

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven

De basis. VanMeijel 3.0: Kwaliteit door productontwikkeling vanuit lange termijn visie. Waardegedreven VanMeijel 3.0: De basis Wij zijn er van overtuigd dat bouwondernemingen een betere kwaliteit en een hoger rendement kunnen realiseren door meer grip op de complexiteit en dynamiek van het bouwproces te

Nadere informatie

waag door Hans Wensing

waag door Hans Wensing waag door Hans Wensing Met passie en plezier werken aan de opgaven van de stad Ongelukkige medewerkers Hoog ziekteverzuim Niet belangrijk Wel belangrijk GELUKKIG ZIJN Een van de belangrijkste thema s in

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

CRM ontmoet MS Outlook

CRM ontmoet MS Outlook CRM ontmoet MS Outlook Slim en efficiënt Waar gaat het om? U herkent het waarschijnlijk wel. U gebruikt een CRM systeem en daarnaast gebruikt u de MS Office producten waaronder MS Outlook. Twee toepassingen

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen De maatschappelijke aandacht voor mens en milieu neemt steeds meer toe. Klimaatveranderingen, milieuvervuiling en de toenemende schaarste aan grondstoffen baren

Nadere informatie

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF.

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. ARJEN ADRIAANSE BIM in de bouw: willen, kunnen, moeten! o BIM in de bouw:

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Frans Tuerlings Studentnummer:

Contextbeschrijving. Frans Tuerlings Studentnummer: Contextbeschrijving Naam: Frans Tuerlings Studentnummer: 15130924 Opleiding: Projectleider Techniek Datum: 20 september 2015 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2.1 Cofely Nederland 4 2.2 Organigram Cofely

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR K&T VAN DE WENb STARTDOCUMENT inclusief bevindingen startbijeenkomst 17 april 2008 Arnhem, 26 mei 2008 Inleiding In 2007 hebben de vakorganisaties gezamenlijk met

Nadere informatie

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik

Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Van duurzaam gebouw naar duurzaam gebruik Artikelen over duurzaam bouwen en renoveren buitelen over elkaar heen. Maar Nederland bouwt tegenwoordig al erg duurzaam. En het energieverbruik is al fors teruggedrongen.

Nadere informatie

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s!

OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove. Welkom, nieuwe collega s! OLV Ziekenhuis Aalst Asse - Ninove Welkom, nieuwe collega s! OLV in een notendop Wie zijn we en waarvoor staan we OLV in cijfers De organisatiestructuur Ooit was het zo OLV 1904-2014: Groeiende capaciteit

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd!

Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! Incomme HR- en salarisexperts Nieuwsbrief accountancy Themanummer 1: Uw personeels- en salarisafdeling, meer winst in minder tijd! 2014 In deze nieuwsbrief leest u meer over de adviesdiensten die wij speciaal

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Royal HaskoningDHV. Zuidwest-Nederland. Watermanagement, transport en planning

Royal HaskoningDHV. Zuidwest-Nederland. Watermanagement, transport en planning Royal HaskoningDHV Zuidwest-Nederland Watermanagement, transport en planning Kantoor in de regio: een portaal naar oplossingen Het veelzijdige zuidwesten van Nederland is continue bezig om zichzelf sterk

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. COMMUNICATIEPLAN UPDATE 2015 OPDRACHTGEVER DATUM 15 juni 2015

Nadere informatie

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Uw business, onze uitdagende wereld BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Wat speelt er in de markt? Nieuwe diensten vergen steeds meer bandbreedte. Films en muziek downloaden, on demand TV kijken,

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Optimalisatie door integratie

Optimalisatie door integratie Optimalisatie door integratie industriële en utilitaire dienstverlening op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, instrumentatie, automatisering, HVAC en service & onderhoud Dassen Group is opgericht

Nadere informatie

BIM en Rijkswaterstaat

BIM en Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Ministerie van ln[rastructuur en Milieu BIM en Rijkswaterstaat Informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. - 1 0~0. Water, wegen en spoor

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Werken met VAn DIJk EEN BEDR IJF va N holl a NDsE BoDEm

Werken met VAn DIJk EEN BEDR IJF va N holl a NDsE BoDEm Werken met VAN DIJK EEN BEDRIJF van hollandse bodem Aangenaam: Van Dijk Hoewel de kans groot is dat we ons niet meer hoeven voor te stellen. Met een historie van meer dan een halve eeuw zijn we uitgegroeid

Nadere informatie

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015

Bedrijfsvoering voor Rotterdam en Amsterdam. Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Bedrijfsvoering voor en Directeurennetwerk Shared Services Bedrijfsvoering 31 maart 2015 ! Kern en overeenkomsten Opbouw! Maatschappelijke ontwikkelingen! Organisatorische context in en in! Interventies

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging

Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN. Cipal dienstverlenende vereniging Slimme IT. Sterke dienstverlening. ADVIESVERLENING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN Cipal dienstverlenende vereniging 2 DE STROOM VAN VERANDERINGEN DIE OP ONS AFKOMT IS INDRUKWEKKEND 3 CIPAL: EXPERTISE IN VERANTWOORD

Nadere informatie

De Business Case voor sociale media bij gemeenten

De Business Case voor sociale media bij gemeenten De Business Case voor sociale media bij gemeenten Boyd Hendriks Wie de business case zoekt voor het gebruik van sociale media bij gemeenten, vindt meestal een plaatje dat is opgebouwd uit verschillende

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen Gedeelde kennis geeft meer markt Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen NVTB Jaarbijeenkomst 7 november 2002 Introductie P. Huijbregts 1977 afgestudeerd aan TUE, Bouwkunde 1978 Oprichter en directeur

Nadere informatie

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL GOUDAPPEL VI GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 7-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations

Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance. Een sterk merk, dezelfde mensen. Mark Peereboom Directeur Operations Willem Snijders Algemeen Directeur Frank Schaaij Directeur Finance Mark Peereboom Directeur Operations René Vermeule Directeur Marketing & Sales Mondial Assistance heet voortaan Allianz Global Assistance

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Drinkwater wij voegen er iets aan toe

Drinkwater wij voegen er iets aan toe Drinkwater wij voegen er iets aan toe Samen met u... Drinkwater is van levensbelang voor de maatschappij. Als de drinkwatervoorziening wegvalt, komt ons dagelijks leven vrijwel tot stilstand. Als drinkwaterbedrijf

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 11 april 2016 Vragen 2016Z06314 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Vragen 2016Z06314 Hierbij

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel

Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Contextbeschrijving Cofely Capelle a/d IJssel Shailin Soekaloe S. Soekaloe Contextbeschrijving Naam: Shailin Soekaloe Studentnummer: 12072273 Opleiding: Werktuigbouwkunde Duaal 1. Voorwoord Deze contextbeschrijving

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen

Te koop. Lawickse Allee, Wageningen Te koop Lawickse Allee, Wageningen Diverse nieuwbouw mogelijkheden Bouwkavels vanaf 600 m ² Parkmanagement www.dtz.nl In Wageningen wordt een nieuw plan gerealiseerd: Rijn Businesspark. Bij de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie