TOPONIEMEN VEGHEL W.H. Cornelissen UITGAVE GEMEENTE VEGHEL 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOPONIEMEN VEGHEL W.H. Cornelissen UITGAVE GEMEENTE VEGHEL 1998"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 289 TOPONIEMEN VEGHEL W.H. Cornelissen UITGAVE GEMEENTE VEGHEL 1998 Zie voor afkortingen het boek. De nummers verwijzen naar de bladzijde in het boek. GLOSSARIUM AA Streekende opten ghemeijnen stroem gheheijten die aa, [LB-64v (1433)]; Rivier, die de gemeente Veghel dwars doorsnijdt (Hs-i). Haar loop is bepalend geweest voor vestiging van de vroegste landbouwontginningen. Ook prehistorische nederzettingen blijken langs de Aa te zijn geconcentreerd. De rivier de Aa had eigenlijk "Lodewijksvaart" moeten gaan heten na de kanalisering zoals daartoe in i830 door de gemeenteraad werd besloten. a. OUDE AA D'eekerken aen d'aude aa [GVE15-46 (1624)]; landt int rutselt aen de oude aa [GVE12120 (1778)]; eenen beemd gelegen opt Havelt aan de oude Aa genaemt den ouden Aabeemd, een eijnde de Aa [RAV v (1802)]. Onbekende ligging op het Havelt en in het Rutsel nabij De Mestbrug (z.a.). Ook in het gebied de Aa-broeken is nog een afgesneden kronkel van de Aa bekend als de Oude Aa. -Zie Diepe Aa en Overaa De oude Aa vóór de kanalisatie in 1938, nabij de Aa-broeken AA AKKERS -Zie Akert AABEEMD 17 Eenen aabeempt int akart bij den appelweert [Hs-2 ( )]; enen aabeempt in die akertsche beemden [Hs-2 ( )]; uijtten aabeempt aen't havent [HH-163 ( )]; halve abeemt bij den grote oirbeemt [GVEI2-73 (1778)]; den abeemd in het rutsel (ho: 31.90) [N (1868)]. Beemd was gangbare naam voor hooiland. Volgens de keuren en breuken van 1627 was het verboden vee te laten grazen in de Aa-beemd (GAV-IIB15, art. 102). -Zie Beemd a. OUDE AABEEMD Oude aabeemt, beemt agter de straat [GVEI3 (1792)]; eenen beemd gelegen opt Havelt aan de Oude Aa genaemt den ouden Aabeemd, een zijde de Aa [RAV v (1802)]; een perceel hooibeemd gelegen te Veghel aan de mestbrug genaamd den ouden aabeemd [N (1825)]. -Zie Oude Aa AABRAAK Onderpand gelegen te Veghel naast de plaats gezegd abraac [GZG-212 (1390)]. (Aa)Braak (van breken): land dat braak ligt, of dat moet gebroken d.i. beploegdworden, geschikt gemaakt om bewerkt te worden. In ruimere zin ook (meestal) onbebouwd, weinig renderend bouwland (Molemans, ). AABROEK(EN) De beemd dat aabroeck [BP (1421)]; abroeck [GVEIE2-39 (± 1500)]; hel in

2 Pagina 2 van 289 abroek [RAV-24 (1540)]; eenen hoybeemt in abroeke [GVEI2-22 (1778)]; de aabroeken [kado (1832)]. A Bekend gebied tussen de Aa en Middegaal, globaal vanaf de spoorlijn Boxtel-Gennep tot nabij Dinther. Nu grotendeels bekend als natuurgebied. Broek = laag land, moerassige weide, eng. brook (Verdam ); Broek "moeras" (Molemans, ). - Zie Broek a. ACHTERSTE AABROEK Dat afterste abroec in Vechel aan die Aa [BP (1442)]; agterste a broek [RAV-23 (1534)]. b. VOORSTE AABROEK Dat vorst abroec [BP (1442)]; voorste a broek [RAV-23 (1534)]. AADRIES Een dam tegenover zijn beemd omtrent de schans uit d'aa te ruimen aan den aadries [GVB27 (1804)]. -Zie Dries AAHEUVEL Groesvelt den aaheuvel [GVEI2-209 (1778)]. -Zie Heuvel AAHOEK 18 Het lant van Hendrik Jans van Eert bij den amer den ahoek genaemt [GVB43 (1721)]. -Zie Hoek AAKANT Groot eeusel opde aakant in de Wielse hoef [GVEI2-224v (1777)]. -Zie Kant AAL 't Aal, land en groes in 't aal, land aan 't aal bij d'oude huisplaats, land aan taal [GO inv.nr. 129, (F-lO) (1754)]; het aantal [kado 1832], [N (1844)]; F (ho: ; we: ; hu: ; he: ; tu: ; go: ; bg: ); het aantal in de grootdonk. Aal (veld): (in drassig gebied): Het eerste lid van aalveld is dan ook vermoedelijk aal, "beer, mest (gier), overdrachtelijk slijk, moeras". (Aalgrond "slijkgrond"). Aal - wijst dan op de moerassige bodemgesteldheid; vgl. in deze zin slijkbeemd (Molemans, 1976a-63). Uit de vermelding van 1754 aan 't aal is de latere vervorming tot aantal te verklaren. -Zie Uil AALBEEMD Ex prato deo aelbeemt [GVEIE2 (1368)]. Onbekende ligging, mogelijk in of nabij het Aantal. -Zie Aal en Beemd AANTAL -Zie Aal AARDAPPELSTREEP Landt de aartappelstreep [GVEI2-48 (1778)]. Duidt op lange, smalle akker waarop aardappels werden verbouwd. -Zie Streep AARDENAKKER Aardenakker in het Dorshout [N (1885, 1920)]; A 1008 (ho: 76.50), 1070 (bo: 97.20). Aard: Deze percelen waren ± 1835 eigendom van Jan Aart v.d. Ven. Benoeming vond waarschijnlijk plaats naar het bezit van diens vader Aart Jan van de Ven, geb. 1779, die

3 Pagina 3 van 289 in 1832 de eigenaar was (OAT). AARTSBEEMD Van Lijsken aartsbeemd (onder Eerde) achter het Dorshout [GSO-262 (1617)]; lil anen aartsbeemt [GVE2-258 (1702)]. Onbekende ligging op verscheidene plaatsen, o.a. in Dorshout, benoeming naar persoonsnaam Aarts, die vanaf 1447 voorkomt (BP1447/48-264v). -Zie Beemd AARTSKAMPKE Beemt agter Dorshout Jan aerts campke [GVEI2-186 (1777)]; een perceel hooiland, houtwas en geregtigheden gelegen in Veghel in het Dorshout genaamd Jan aartskampke en 19 bendelshout [N (1825)]. Kamp, lat. campus, is oorspronkelijk een synoniem van veld in de betekenis van "open, onbebouwd veld". Secundaire betekenis: "een individueel, uit het veld gewonnen en door een heg of een houtkant besloten perceel" (Molemans, ). -Zie Aartsbeemd en Kamp AARTSVELDJE Tunis aerts veldje [GVEI2-299 (1778)]; schuppestreep geweegt over Aartsveltje door een steegde op de gemeene weg, aen de brugge t. pl. gen't aan de hoogeijnde [RAV v (1786)]. Onbekende ligging op het Hoogeinde. -Zie Aartsbeemd AARUST Eene huyzinge bestaande in verscheyde zoo boven als beneede vertrekken, Balcancoepel, stallinge, koetshuis en aangelegen tuyn, groot ontr. 1 loop, gestaan en gelegen in Veghel in de straat genaamd Aa Rust, aan een zijde de kerkhof, andere zijde wed. Peter van de Leemput, een eijnd de rivier d'aa, andere eijnd de steenweg [RAV (1803)]; G 117 (hu, sch, erf: 08.60) Eigenaar Petrus de Jong. Bij verdeling van de-goederen in 1803 werd Johan de Jong, zijn neef, de nieuwe eigenaar. Hij was (eif)secretaris (dorpsdienaar) en had vergunning om een pruik te dragen (W.H. Cornelissen, Toelichting op de plattegrond van de kom van Veghel, anno 1791, ). AASTEEG a. OUDE AASTEEG Een kleijn huijsje en hoff, land en groes, een zijde de oude aa steegt, gelegen aan de Leest [RAV (1793)]. Onbekende ligging in de Leest. -Zie Aa en Steeg AASTRAAT a. OUDE AASTRAAT Den digraaf belendt de oude aastraat [Mg25a-96 (1684)]; lant de braak aen de oude aastraet [GVEI2-209 (1777)]. Ligging aan het Rutsel, nu ten westen van winkelcenrum de Boekt. Mogelijk is deze benaming te interpreteren als oude straat lopende langs de Aa of langs de oude Aa. Van deze oude Aa (in de zin van oude, verlaten rivierbedding) op het Rutselt (zie oude Aa) is echter niets meer bekend. Wel is vast te stellen, dat de omtrek van het gebied het Rutsel aanzienlijk lager gelegen is dan het centrum ervan zodat het niet onmogelijk lijkt dat in oude tijden de rivier zich oostelijk om het Rutsel heen kronkelde. Ook het toponiem Diegraaf, voor een perceel op het Rutsel, grenzend aan de Oude Aastraat, wijst op de

4 Pagina 4 van 289 aanwezigheid van een water loop. AAVONDER 20 a. OUDE AAVONDER Eenen beemdt hoijlants en geregtigheden sijnde ~ part genaemt in den Amer, genaemt oude aa beemt, gelegen aan de oude aa vonder, groot ontr. twee karren hoijgewasch [RAVllO-91 (1789)]. Onbekende ligging in de amer. Vonder = brugje over een beek (oude aa), (Goossenaerts, 843). -Zie Aa en Vonder AAWAARD In de parochie van Vechel op die aaweert [Mr22-69 (1484)]. Waard: heeft hier de betekenis van: riviereilandje; perceel langs drie zijden door water besloten. 2) Laagliggend land, dat vaak onder water loopt (Molemans, 1976a-369). -Zie Waard ABENHOEF Abenhoeff [RAV25 (1530)]; een camp lants genaamt abenhoeve groot ongeveer drie mauwerse gelegen binnen de palen van Vechel [GO-126 (1566)]; een stuck landts in aepenhoff (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den ecker in abenhoeff [GVEI5-21 (1624)]; oppenhoeff [GO-129 (1754)]; abenhoeff [RAVI59-223v (1759)]; de apenhoef [kado (1832)], F ; [N (1838, 1875)], F 466-'he: ). In 1555 worden in Eerde genoemd: Cleijn Abenhoef en groot Abenhoef In 1592 treffen we de familienaam aan "Jacob Aben" en in 1612 "Thomas Aebben". In 1700 komt de spelling "Abenhoef" voor en in 1754 "Aupenhoef". Drie boerderijen in Eerde worden Abenhoef genoemd. Onbekendheid van de omwonenden met de familienaam zal aanleiding geweest zijn tot het gebruik van de volksetymologie (Hs-9), i.c. de vervorming tot "apenhoef". a. GROTE ABENHOEF Erffenisse genoemt die groote abenhoeff [GO-126 (1555)]. b. KLEINE ABENHOEF Een stuk lants genaamt c1eijn abenhoeff gelegen binnen de palen van Veghel [GO-126 ~ (1555)]. ABENHOEFWEG Abenhoefweg [Hb.] - Zie abenhoef. Weg naar Abenhoef Thans gelegen vanaf de provinciale weg Nijmegen-Eindhoven naar de Abenhoef, zuidelijk van de Kennedylaan. ABRAHAMSKLOOT Abrahamskloot - russelt, landmeting /6 [GVE-13 (1792)]; een perceel teulland gelegen binnen de gemeente van Veghel in het rutsel genaamd aberamskloot [N (1824)]. Zie kloot. Onbekende ligging in het Rutsel. Benoeming naar persoonsnaam Abrahams ofmansnaam Abraham vgl. Abrahams Lust. "Kloot" duidt op een rode vorm. ABRAHAMSLUST Jan Abrahams lust [N (1851, 1867)]; E 696, 721 (he: ); Vóór 1851 ontgonnen 21 tot bouwland. Volksironisch; betreft ontgonnen heidegrond, die na jaren van bewerking en bemesting vruchtbaar wordt en aldus weinig tot "lust" zal strekken. Mogelijk naar psn.: Jan Abraham de Munck vanaf 1838 notaris in Veghel. ACHTERBOS Het achterbos [N (1845)]; E 803 (bo, we: 18.30). - Zie bos. Ligging op de Lage Biezen onder Zijtaart. Benoeming naar de ligging achter een perceel

5 Pagina 5 van 289 met de naam "Tweede Bos". ACHTERDIJK Huijs, hoff, boomgart gelegen tot Vechel aen den achterdijck [N (1659)]; land de achterdijk [Mrv91-60 (1713)]; agterdijk [RAV-159 (1759)]; huijs, hof op den agterendijk [GVEI2-81 (1778)]; gelegen in Veghel in de straat op den achterdijk [N (1842, 1893)]. G 43, 44, 45 (hu, sch, erf, tu: 02.55). Tegenwoordig de Deken van Miertstraat. Benoeming naar de ligging achter de straat (Hoofdstraat). Zij liep parallel aan de Hoofdstraat. -Zie Dijk ACHT LOPENSE Een stuck landts genaamt de acht lop: (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. -Zie lopense. Onbekende ligging onder Eerde. Benoeming naar de oppervlakte. AKERBEEMD Een beemd in die akerbeemd [BP (1417)]. -Zie Beemd AKERT In loco dicto die akart [Hs-4 (± 1380)]; ad locum dictum op dakart in loco dicto in snelvenne [Hs-4 (± 1390)]; twee strepen land in akart [BP v (1417)]; akart [GVEIE2-39 (± 1500)]; twee stucken in d'akert aen snelven [GVEI5-45 (1624)]; lant de steen int aeckert [GVIE2-120 (1702)]; 't boektstuk bij akart [GVEI3 (1792)]; de akert [kado (1832)], [V.]; D (bo: ; wa: 25.60). het akert [N (1839)], D 339 (bo: ). Waarschijnlijk is "akart" en "aeckert" een samentrekking van "aa-akkers". a. ACHTERSTE AKERT In het achterste akert [N (1846)]; D 305 (bo: 45.10). Het dichtst bij de Aa gelegen deel van het akert, dat grensde aan een inmiddels verdwenen vennetje, het snelleven genaamd. Benoeming naar de ligging achter het akert. AKERTSEPADSTUK Akarts patstuk [GVE13 (1792)]. - Zie padstuk. Benoeming naar de ligging in (bij) het Akert aan een zandweg. AKERTSETIENDE 22 Den hesseis beempt int akartssche thiende bij den appelweert [Hs-4 ( )]; quade koop akart tiende rijbroek [RV-56 (1681)]; aekerse, hamse en russche thienden [Hs-5 ( )]; akkerse tiende, [Mm]; akertse tiende(blok) - akart [RAV-159 (1757)]; de akertse tiende [N (1850)]; A 117 (we: 27.40). - Zie tiende. AKKER(S) Den ecker in de bruggen [GVE15-6 (1624)]; den acker neve de streep [GVE12-4 (1778)]; den akker; de akkers [N (1839, 1841, 1847, 1848, 1850, 1856, 1859, 1861, 1868, 1869, 1874, 1875, 1876, 1883, 1885, 1890, 1893, 1920)], [V.]; A 864 (he: ), 868 (b, w: ), 1008 (b: 76.50), 1071 (b: 94.40), 1089 (b: 84.60), 1090 (b: 59.30), 1305 (b: 66.60); B 144 (b: 96.20), 285 (b: ), (b:54.00), 820 (b: ), 1203 (b: ); D 934 (b: 56.90), (b: ), 1005 (b: ); D (SLOedenrode- Eerde) 75 (b: 36.10), 97 (b: 45.90), 168 (b: 80.00); E 357 (b: 57.20), 439 (b: 46.60), (b, ho: ), 1309 (b: 76.10). Akker betekende oorspronkelijk het gemeenschappelijke (cfr. gemene akker) landbouwland bij een nederzetting. Jonger is akker in de betekenis van "een perceel bouwland (uit deze

6 Pagina 6 van 289 complexen)", vrijwel altijd in de vorm van "Bepalend bestanddeel + akker", waarbij het eerste lid wijst op bezit, ligging, vorm, begroeiing, teelt, enz. Vgl en zie ook onder veld (Mm.). Een gedeelte van Eerde viel tot voor kort onder St.Oedenrode en Schijndel, tegenwoordig is Eerde geheel onder Veghel komen vallen. Enkele landerijen en veldnamen van St. Oedenrode en Schijndel ressorteren nu zodoende onder Veghel. a. ACHTERSTE AKKER Van Hilleken Syben achterste ecker op ham [GVE15-11 (1624)]; den achtersten acker op middegael [GVE12-6 (1778)]; den achtersten akker [N (1842, 1864, 1983)]; A 396 (b: ) 404 (b: ); D 540 (tu: 02.85). Verspreide ligging. Benoeming naar de ligging achter andere percelen. b. BREDE AKKER Een stuck landts genaamt den breeden acker, onder Eerde [GSO-262 (1617)]; den breyacker [Mrv91-57 (1697)]; de breeden akker [N (1861, 1886)], [V.] F (b: 86.13). c. GROTE AKKER Naast die grootacker, Vechel, Hezelaer [BP (1422)]; een stuk land ter plaatse genaamd den groeten akker [GZG-1225 (1460)]; d'lant in den grooten ecker [GVE15-6 (1624)]; van huijs en hoff in den grooten acker op sontsveld [HH-163 (1714)]; den grooten akker in de bruggen [N (1893)]; D 479 (b, w: ), 487 (b: 68.80). d. HOGE AKKER Genaemt den hogen acker gelegen binnen de palen van Vechel op Crijtenborg [GO-126 (1603)]; de hooge akker, creijtenbergh [RV-36 (1614)]; landt op hoge acker aent beukelaer [GVE12-55 (1778)]; de hooge akker [kado (1832)], B ; den hogen akker [N (1834, 1885)], [V]. A 641 (b:2.92.1o), 665 (w: 69.80), (b: ; h: 59.70; og: 17.00), 1131, (b: ), D 90 (St.Oedenrode), (b, w: 33.60), (b: ; h: ; de: 10.40; w: ; hu: 23.20; tu: 6.20); 891 (b: 76.30), F , oorspr. kadastraal gemeente Sint-Oedenrode D 151. e. LANGE AKKER In die langacker, Vechel in die hoge boect [BP v-195 (1421)]; huis in loco dicto aen die Heije den langen ecker in loco dicto hennenberch [Hs-133 ( )]; lange akker, sijtaart [RV24 (1543)]; een streekken schietende opten langec ker opt zijtert [GVEI5-119 (1624)]; den hoff ende den langen ecker [GVEI5-27 (1624)]; langenakker (zijtaert) [GO-129 (1754)]; genaamd den lange acker (zijtaert) [GVEI2-145v (1778)]; de groes en langenacker [RVI60-184v (1780)]; de lange akker, eerde over de straat [GVE13 (1792)]; de langakker [N (1840, 1876, 1893)], [V.]; D 758 (b: 84.80), E (b: ). f. MIDDELSTE AKKER Een stuck landts den middelsen acker [GSO-262 (1617)]; een perceel bouwland genaamd den middelsten akker [N (1842, 1876)]; A 398, 399 (b: 61.30). g. NIEUWE AKKER Den nieuwen akker [N (1820)]; de nieuwe akker [N (1885)]; A 1251, 1328 (b: 20.60; w: 43.90). h. OUDE AKKER In loco dicto sweenslake land die oude akker [Hs-191 (± 1390)]; den ouden ecker teijnen ende aen [GVEI5-16 (1624)]; de oude akker [N (1885)]; A 1069, 1070, 1093 (b: ).

7 Pagina 7 van 289 i. VOORSTE AKKER De hoft met het landt daeraen gelegen den voorsten acker, den hoffacker, den middelacker metten hoppenacker (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den voorsten akker [N ( )]; A 396, 397 (b: ); D 168 (St.Oedenrode) (b: 80.00); E 876 (b: 57.20); de voorste akker achter de rijt in blankenburg [N (1876)]; C 211 (b: ). -Zie Aardenakker, Amerakker, Annenakker, Ariensakker, Armenakker, Assenakker, Banakker, Batenakker, Beekakker, Bergakker, Berkelsakkerke, Berkenakker, Biesakker, Biezenseakker, Binnenakker, Bloeimanakker, Bloemenakker, Boerenakker, Bogaardsakker, Bontakker, Bontwerkersakker, Braakakker, Broekakker, Brugakker, Bruineakker, Buntakker, Busakker, Cissenakker, Denenakker, Dennenakker, Dielissenakker, Dintherseakker, Domakker, Dorenakker, Driehuizenakker, Driesakker, Eerdseakker, Eikakker, Eikensakkers, Eimbersakker, Elenakker, Elsakker, Emmeriksakker, Erptseakker, Eversakker, Faassenakker, Fransenakker, Geerakker, Geraartsakker, Geurtsakker, Gijsenakker, Graafakker, Grietenakker, Groesakker, Grootdonkseakker, Haakakker, Halve Kerkakker, Hamseakker, Harkmansakker, Heesakker, Hegakker, Heiakker, Heintjesakker, Henskensakker, Herculesakker, Herenakker, Heuvelakker, Hoebenakker, Hoefakker, Hoekakker, Hoevenaarsakker, Hofakker, Hoppenakker, Houtakker, Hubertakker, Huigenakker, Hurkmansakker, Jacobsakkerke, Janssenakker, Joppikenakker, Joseppenakker, Kalverakker, Kamerakker, Kapelakker, Kemelseakker, Kemenaatseakker, Kerkakker, Keselakker, Kesselakker, Klaassenakker, Konijnnenakker, Korstenakker, Kouterakker, Kremersakker, Krengelakker, Krijtenburgseakker, Krommeakker, Kruisbroerenakker, Laarakker, Lambertsakker, Laurensakker, Leenakker, Leestakker, Leestenakker, Leeuwenakker, Leienakker, Leinseakker, Leunissenakker, Lijsenakker, 24 Lijskesakker, Looakker, Looiakker, Maasakker, Meester Jacobsakkerke, Meeuwissenakker, Melisakker, Mensakker, Middegaalsakker, Molenakker, Mortelakker, Mosterdakker, Muilakker, Muisakkers), Muldersakker, Mutsakker, Nederakker, Ne1enakker, Nelissenakker, Notenakker, Oeienakker, Ovenakker,Overakker, Paalakker,Papenakker, Pastoorsak ker, Persoonsakker, Petersakker, Plasakker, Platteakker, Poortakker, Regenakker, Rijakker, Roelofsakker, Roesakkerke, Rondakkerke, Rooiakker, Roversakker, Ruttenakker, Schepensakker, Scheurakker, Schopakker, Schottaartakker, Schuurakker,, Serafijnakker, Severijnakker, Sint Antoniusakker, Smitsakker, Smuldersakker, Stapakker, Starakker, Steenwegakker, Stopakker, Stukakkers, Teeuwsenakker, Theunisakker, Thomassenakker, Tijssenakker, Tillaarseakker, Tommeakker, Veerakker, Veghelseakker, Venakker, Versakker, Vijkensakker, Voorakker, Voortakker, Vosakker, Vreeakker, Vrensenakker, Vriesakker, Vrijnskenakker, Wedakker, Wellesakker, Wendelsakker, Wenselakker, Wilgakker, Woitkensakker, Woutersakker, Zantvoortsakkerke, Zeelakker, Zoeiakker, Zoerakker. AKKERDUK Den ackerdijck, neven de straetse hoeve [Mrv91-1 (1712)]; een acker den ackerdijk neven de staetse hoeve [Ms13-25]. Onbekende ligging in de nabijheid van de straat, de kom van het dorp. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat het hier gaat om een verschrijving van achterdijk (zie achterdijk). -Zie Dijk AKKERKE Het akkerke [N (1845, 1848, 1861, 1862, 1874, 1876, 1887, 1891)]; A 356 (b: 46.10), B 402 (b: 70.40), C 380 (b: 57.20) 396, 398 (b: 67.10), D 167 (b: 60.40) 1008 (b: 24.40),

8 Pagina 8 van 289 E 852 (b: 64.30), F 64 (b, w: 38.00); het akkerke [V]; A 869 (gedeelte), C (w: 24.20; he: ), D 628 (b: 49.60) 701 (b: 37.90). a. HOOG AKKERKE Het hoog akkerke aan de lage heide [N (1870)]; B 407 (b: 58.60). b. KLEIN AKKERKE Het klein akkerke voor het spoor [N (1885)]; A , 1099 (b, w: 82.90)]. c. NIEUW AKKERKE Nieuwakkerke [N (1874)]. D 60 (b: 39.80). AKKERSVELD Van den akkersveld [V.]; E 1206 (b: 41.40); Benoeming naar persoonsnaam "Van den Akker". ALERSLAND Van Gijsbert Jan Alers lant aen de bueckelaer steeghde [GVE (1624)]. Onbekende ligging aan de Beukelaarssteeg, nu Hezelaarstraat. Benoeming naar de eigenaar Gijsbert Jan Alers. -Zie Land 25ALLEMANSKAMP -Zie Allemanskant ALLEMANSKANT Allemanscamp [RVI58-85 (1730)]; lant op de boekt bij allemans cant [GVEI2-137 (1777)]; een perceel bouwland op de boekt, ter plaatse genaamd rondebult op allemanskant [N ( ); V.]; D 198 (b: 60.00) 201 (b: 12.30) 202 (b: 94.50) 217; (b: 24.70). Ligging op de ronde bult, de omgeving van het huidige volkstuinenkomplex. Het eerste lid duidt mogelijk op gemeenschappelijk bezit, vgl. den Alleman, de Bont-Dialect Kempenland III-48. -Zie Kant AMERBEEMD Hoij in den amerbeemt [GVEI2-185 (1777)]. -Zie Amert en Beemd Gelicht op Dorshout - Amerika AMERIKA Amerika [V.]; A 867 (w: ). Gebied liggend in het Oost Dubbelen (nabij de amer(t)), tegenwoordig ligt er ter plaatse een zandweg van die naam, het is een zijweg van de Pater v.d. Elzenlaan, die achter langs de vulcaanjabrieken loopt. Mogelijk is dit vrij recente toponiem een produkt van plaatselijke volkshumor die deze eertijds ongure buurt in verband bracht met het "vrijge- 26 vochten" Amerika (zie Balkan). (Amerika Wintelre). Het (was) is een schertsende benaming vanwege de betrekkelijk verre ligging: ik ga naar Amerika. Voor soortgelijke uitheemse benamingen zie Egypte, Jeruzalem en de Transvale(n), (De Bont Dialekt van Kempenland geograf namen~pg. 131). -Zie Noord-Amerika en Balkan AMER(T) In loco dicto den amer [Hs-6 (± 1385)]; op gheen amer [Hs-6 (± 1390)]; ad locum dictum die namer [Hs-155 (± 1500)]; eenen aabeempt ad locum dictum den amer [Hs-6 ( )]; eenen aabeempt in den amer aan de aa [Mrv (1530)]; in den aemer [GSO-262 (1617)]; hoij en landt in de amer [GVE12-168v (1777)]; de amert [kado (1832); N (1836, 1864, 1871, 1879, 1884, 1894); V.]; A 665 (w: 69.80) 864, 865 (w: )

9 Pagina 9 van (b: , w: , og: , bg: 8.10, hu: 7.92, tu: 5.50), 986, 987 (h: 69.70, og: 10.40). De naam is momenteel (1955) nog bekend voor moerassig land op Dorshout. Uitgangspunt is het germ. + ami-. Dit germ. + ama, mnl. + ame, is overgeleverd in Amestelle, Amstel daarnaast is germ. + ami, mnl. + eme, bewaardin de naam Eem, die aan verschillende wateren toekomt. Korte namen lenen zich bijzonder voor uitbreiding met suffixen en zo ontstond naast "eem" met s-suffix, een verlengde vorm "eems". (In de klassieke overlevering Amisia). Op soortgelijke wijze ontwikkelde zich met r-suffix een germ. + amra. Hamer, naast Hgd. Hammer. Een Zuidnederlands (h)amer is door Lindemans verklaard als "nat land op de oever van een beek". (Hs-6). Gebied, liggend aan de noordzijde van (het) Dorshout. Ook een perceel onder Eerde of Everse (Sint-Oedenrode), waarvan de ligging onduidelijk is, draagt de waarschijnlijk verwante naam "aemer". Deze verklaring lijkt zeer plausibel, omdat de Amert bij Dorshout laaggelegen is en ook het gebied tussen Eerde en Everse plaatselijk drassig is, er lagen voorheen enkele grote vennen. -Zie Breugelsamer en Vijfkesamer a. GROTE AMER De grote amert, in den amert [N (1885)]; A 984, 985 (ho, we: ). b. NIEUWE AMER Den nuwen amer, in den ham [BP v (1408)]; den nuwen amer en den auden amer van den bredenbeempt [BP121O-241 v (1440)]. C. OUDE AMER Den auden amer, in den ham [BP v (1408)]; den nuwen amer en den auden amer van den bredenbeempt [BP v (1440)]. ANNAEEUWSEL Anna eeusel aldaer [GVE12-21 (1778)]. Benoeming naar psn. Anna; Johanna. ANNAHOEK Anna hoek [N (1833)]; F 848 (b: 42.30). ANNEMOEISEEUWSEL 27 Een perceel groesland gelegen alsvoor (op 't ven) genaamd annemoeijseusel [N (1819)]. Onbekende ligging op het Ven. "Annemoei" : tante Anne. Eeuwsel van tante Anne. (Verwijs en Verdam). Moei: tante, moederszuster, ook vaderszuster. -Zie Eeuwsel ANNENAKKER Sijnen camp bij den annenacker op de coevering (onder Eerde), [GSO-262 (1617)]; annenacker aen de leest voor sijterse beemden [GVE13 (1792)]; een perceel teulland, groese, houtwasch en geregtigheden gelegen te Veghel in de valstraat genaamd annenakker [N (1819)]. Onbekende ligging aan de Leest waarschijnlijk in de omgeving van het huidige Biesboschpark en op de Coevering onder Eerde in het grensgebied met Sint-Oedenrode. Het eerste lid is afgeleid van de vrouwsnaam An (Johanna). ANNENHOEF De annassehoef [HH-128 (1471)]; de annasche hove [HH-133 (1507)]; item eenen acker teullants aen de zantsteegt genoemt annenhoeve [GO-126 (1676)]; landt in annenhoef [GVEI2-325 (1778)]; genaamd den annenhoef (Wilbershoek) [N (1818)]. Onbekende ligging in het gebied tussen Willebrordushoek en Logtenburg, niet ver van de bosrand, die de zuidgrens vormt van het Veghelse grondgebied, en die doorsneden wordt door de weg Nijmegen-Eindhoven.

10 Pagina 10 van 289 -Zie Hoef ANNEVELDJE Anneveldje, ter plaatse genaamd schuttersveld [N (1871)]; B 23 (b: 16.40). In 1842 was dit bouwland in eigendom van Anna Hofmans. ANSEMHOFSTAD Van eenen huijze hostat ende hoff geheiten met ansems hostat gelegen aent havelt [GVIE2 (1403)] Onbekende ligging in het Havelt. Het eerste lid zal een afleiding zijn van een persoonsnaam. -Zie Hofstad APENHOEF -Zie Abehoef APPELWAARD Den hesseis beempt int akartssche thiende bij den appelweert [Hs-I0 ( )]; appelenweert aan het havel [RAV-23 (1530)]; huijs, hoft, boomgart en aengelegen lant alnoch twee lopens in de valstraat alnoch een lopens in de akerse thiende, alnoch een hoijbemt genaamt den appelenwerdt, groot omtr. 9 karren hoij [N (1661)] ; hoij in appelenweert [GVEI2-20 (1778)]; appelenwaard [N (1838)]; D 387 (h: 77.00). Weerd/waard: ingedijkt land (Alblasserwaard, Stevensweerd, Bolsward). Kil. weerd insula amnica. Het woord land dat vaak onderloopt nog. De naam appelweerkomt nu (1955) niet meer voor, maar blijkens de vermelding "enen aabeempt" ligt het voor de 28 hand te besluiten, dat het een laagliggend en nat land moet zijn geweest (Hs-I0). Mnl. weert, waert: 1) riviereilandje, 2) laagliggend land dat vaak onder water loopt (Molemans, ). Ligging in de Haveltse beemden, zuidelijk van het Havelt in de Akert. Het eerste lid is mogelijk een volksetymologische vervorming van de oudere toponiemen Epperenwaard, Opperenwaard, Eppenwaard en Oppenwaard en zou dan een persoonsnaam kunnen verbergen. Benoeming naar appels lijkt in de drassige Haveltse beemden niet waarschijnlijk. -Zie Epp(er)enwaard en Oppenwaard ARDIENEVELD Ardieneveld op de watersteeg [N (1883)]. B 969 (w: 61.20). Het eerste lid is afgeleid van de vrouwsnaam Ardina. ARIAANSHAAG Gelegen in corst ariaans haeg onder Eerde [GSO-262 (1617). Onbekende ligging inder Eerde, wellicht in het voorheen Rooise gedeelte in het gebied, genaamd Haag. Het eerste lid is een afleiding van een persoonsnaam Ariaan, Adriaans. -Zie Haag ARIAANSKAMPKE a. KLEIN ARIAANSKAMPKE Een stuck landts genaamt cleijn ariaenskampke [GSO-262 (1617)]. -Zie Kamp ARIENSAKKER Ariensakker (sontvelt) [RV37-18v (1594)]; van den ariensecker toebehorende meriken wed. jan ariens van helvoirt int geheel [GVEI5-129 (1624)]; peter teunis ariensacker (dorhoudt) [GVE2-194 (1702)]; op creijtenborg ariensacker [GVEI2-284 (1777)]; een perceel teulland, groes, houtgewas en geregtigheden gelegen op den biezen genaamt ariensakker, (3.38) (op het maatboek van Veghel nr. 3640) [N (1817)]. ARIENSBEEMD

11 Pagina 11 van 289 Tijs marten ariensbeemt [GVE2-243 (1702)]. -Zie Beemd ARIENSERF Van anna dochtere jan ariens erff aen de straet den hoff [GVEI5-97 (1624)]. -Zie Erf ARIENSLAND De streep neffen jan arienslant mette corte stucken teijnen aen gelegen in de neerbiest [GVEI5-101 (1624)]. -Zie Land 29 ARIENSSTREEPKE 't Stucxken lant loco voors. (bruggen) neffen goossen anens streepken [GVEI5-68 (1624)]. -Zie Streep ARMENAKKER Een parceel land en groes, voorpotinge, houtwasch en geregtigheden aan den Doornhoek genaamt armenacker, r. aen een eijnde de valstraat [RAV1l2-4 7v (1795)]; armenakker [V.]. D 244 (b: 87.50). ARMENBEEMD Landt op de boekt van armebeemt agter de schopakker [GVEI2-143 (1778)]. ARMENBUNDERS Armenbunders op watersteegt [RAVI (1754)]. ARMENEEUWSEL(S) Halve arme eeuse1 op watersteegt [GVEI2-139 (1777)]; armeneussel aan bundersteeg en busselehecken [GVE13 (1792)]; een parceel groesland in twee gegraven, op de watersteeg genaemt de arme eeusels, groot 5 à 6 karren hoijgewasch [RAV1l2-174 (1798)]. -Zie Eeuwsel ARMENHOEF Landt in armenhoef (logtenborg) [GVEI2-325 (1777)]. -Zie Hoef ARMENKAPEL St. Antoniuskapel, de arme kapel [Ms-8/3]. ARMENKOOPKES De arme koopkes [V.]; C 369 (he: ). Ligging in het voormalig heidegebied Hogerduinen. Bij dit vrij recente toponiem moet het eerste lid wellicht eerder opgevat worden als adjektief in de betekenis van schraal, zoals in arme zandgrond vgl. Kwadekoop. -Zie Koop ARMENLAND Het arme lant in hennenberg (laege heij) [GVE2-39 (1702)]; van de arme lant int akert [GVEI2-193 (1777)]. -Zie Land Samenstellingen met armen - wijzen op goederen die eigendom waren of zijn van de COO, vroeger Tafel van de H. Geest genoemd. In de 1ge - 20e eeuw zijn de H. Geest - door de armentoponiemen verdrongen (Molemans, 1976a, blz. 75). ARRITSTREEP Die arritstreep en lij skenslant in loco dicto dat gretingvelt [Hs-ll (± 1490)]; arritstreep 30 [BP1259]. Streep = vorm van het perceel land. Zou het eerste element de dialectische uitspraak verraden van het bekende toponiem "aard" = heideveld? (Hs-ll).

12 Pagina 12 van 289 -Zie Ertstrepen ASDONK Asdonk naast kilsdonksedijk bij watermolen [RAV-24 (1539)]; asdonk [RV-54 (1664)]; hoij in de asdonk [GVE (1777)]; de asdonk [N (1872 t/m 1895), V.]. A 778 (h: 40.60) 780 (w: 26.80) (h: ). As is een prehistorische waternaam (aska), die op een nederzetting werd overgedragen te vergelijken met Asse in Brabant (Molemans, Paulissen, 1976, blz. 87). -Zie Donk ASDONKENHOF Van den asdonken-hof gelegen te Veghel aan de driehuizenakker [N (1826)]. -Zie Hof ASSELDONKSEHOEF Het erf en lant van de asseldonkse hoef (zontvelt) [GVE2-271 (1702)]. In Veghel komen in de persoonsnaam Nicolaus de Astendonc en in 1507 de Astendonck voor. -Zie Hoef ASSENAKKER Assenacker [RAV-159 (1757)]; lant op zontvelt, lant en beemt den assenacker [GVE12290 (1777)]. en Asdonk BAAKSHOEVE Eene hoeve lants gheheiten die baexhoeve, ghelegen in de parochie van Vechel op eene stede gheheiten op Zittart [Mr v (1433)]; die baecxe hoeve op sijtart, Vechel [Mrv27-12 (1562)]; de baecxhoeve op Zittaert [Mr (1633)]. Onbekende ligging onder Zijtaart. De door Hoogbergen veronderstelde verklaring van "bake" voor varken, lijkt niet waarschijnlijk (Hs-13). Eerder lijkt de naam ontleend te zijn aan de familienaam Baecx, welke familie deze hoeve bezat in de 15e en 16e eeuw. In 1433 Henrick van Baecx (Mr v p.16). BAAN Aanduiding voor weg. De meeste verbindingswegen worden "straat" genoemd; heel wat minder frekwent is "weg" en uitzonderlijk is "baan". (MM.). a. NIEUWE BAAN (Eerde) nieuwe baan [Mb. (1954)]. Onbekende ligging onder Eerde. Wellicht identiek aan Eerdsebaan. b. OUDE BAAN (Eerde) oude baan [Mb. (1954)]. Het vroegere tracé van de weg naar Eerde. 31 BAGGERVELD Het baggerveld [N (1866)]; D 893 (w: 34.10). Het baggerveld is vrij dicht bij de Aa gelegen, op het Ham. Bagger mnl. baggher, baggaert, modder, slijk (de Vries). Dit perceel is een laag gelegen weiland met een kleine poel in het midden, grenzend aan hoger gelegen bouwland. BAKKERSVELDJE Bakkersveldje in het oost-dubbelen [N (1888)]; (A 1956 (b, w: 43.20) oorspr. gedeelte uit A 866 (w: ). Waarschijnlijk afgeleid van de persoonsnaam Bakker die voorkomt in BAKSSTUK Een stuk land gezegd baksstuk [GZG-1225 (1460)]; Afgeleid van de persoonsnaam Baks of Baecx. -Zie Baakshoeve BALGOOIENBEEMD

13 Pagina 13 van 289 Jan van balgoijen beemt [GVEI2-130 (1777)]; jan van balgoenbeemt [GVEI2-129 (1777)]. Naar persoonsnaam Jan van Balgoyen uit BALKAN Den balkan [V.-]. In de balkanlanden woedde de oorlog hevig in de jaren Het gehucht America te Veghel was toen door een ongure buurt bevolkt, waar nog al eens gevochten werd. Naar verluidt is toen voor het gehucht America de naam "d'n balkan" ontstaan. BALLINGHOEVE Hereditates die ballinghoeve [Hs-14 (± 1380)]; in de hoeve 't guet te poervelt bij die ballinghoeve [BP1l (1425)]; die gemeen buenre strekkende tot de ballinghoeve [GZG-1l24 (1454)]. Balling/ballings = eigennaam. Het woordenboek vermeldt de grote frekwentie van de eigennaam Balling als typisch Zuid-nederlands (Hoogbergen). Mogelijk ook afgeleid van mnl. ballinc = balling, banneling, zeljstandignaamwoord van ban, bannen (De Vries). De ballinghoeve komt ook voor onder de naam poeyerveltsche hoeve (Meuwese, 1954). BANAKKER Banakker, scheiding met Lieshout [GVE13 (1792)]; de banakker [V.-]; E 1444, 1449, 1452 (b: , w: 47.30, hh: 6.80). Gelegen in de vroegere heerlijkheid Jekschot onder Zijtaart, misschien samenhangend met mnl. ban, rechtspraak, rechtsgebied (De Vries). BANHOEVE Een hoeve lands genaamt de banhoeve gelegen alhier tot Veghel op't Zijtaart, groot 69 lopense [RAVllO-142v (1790)]. -Zie Ballinghoeve en Banakker 32 BARBERENHOEF Een stuck landts in barberenhoeff (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; een stuck landts in baerberenhoff [GSO-262 (1617)]. Naar psn. Barbara. -Zie Hoef en Hof BARGENBEEMD Bargenbeemt, Ham [GVE13 (1792)]. Misschien verband met mnl. woord "barg", gesneden mannelijk varken (De Vries), ook berg (w.n. T.). -Zie Beemd BARRIERE Aan de barriere paaien tussen den schutskooij (in de Beukelaarssteegt), [GVB26 (1798)]; teijnde den Steenweg bezeijde barière (op de Boschstraat), [GVB26 (1800)]; aan de barrière in de molenstraat [GVBII26-1 (1805)]. Aan de Molenstraat en Straat stonden slagbomen voor het innen van weggeld voor onderhoud van de in 1791 aangelegde steenweg. BARTELEVELD(JE) Barteleveld in huigenbosch; barteleveldje ter plaatse het aantal [N (1877, 1891); V.-]. B 766 (w: 53.70), E (he: 52.40; db: 51.40), F 188 (w: 30.50). BARTELSKOOP Bertelskoop in het oost dubbelen; tegen bartelskoop in het oost dubbelen; bartelscoop [N (1885, 1891); V.]; Oorspronkelijk ged. van A 864, 869 (he: ).

14 Pagina 14 van 289 -Zie Koop BATENAKKER Een erfgoed in de parochie Vechghel en een erfpacht van lh m. rooge Veghelse maat uit de baten acker [(1358)]; baetenakker tussen 2 bruggen [RV-24 (1539)]; baetenacker sontvelt [RAV-31 (1594)]; landt batenacker (zontvelt) [GVEI2-283 (1777)]; Baaten acker, zontvelt [RAV109-19v (1783)]. Waarschijnlijk afgeleid van de persoonsnaam Bathe (Beatrix) vgl Margrieten fizia Bathe (HH). BEEK Een perceel bouwland te Veghel op het middegaal gelegen genaamd de beek (maatboek 123) de eene zijde de armen van Dinther de andere zijde de boschweg [N (1826)]. Een perceel bouwland waarschijnlijk genoemd naar de beekgraaf op de grens tussen Veghel en Dinther. Beek is een grondwoord voor natuurlijke waterloop (MM.). a. NIEUWE BEEK Usque ad locum dictum nuwebeke, per longitudinem de nuwebeke etc. [Hs-159 (1310)]; van audebeke uit de aa lijnrecht zich uitstrekkend tot nuwebeke, langs nuwebeke tot erde [Enklaar p. 245 (1941)]. 33 Volgens Meuwese was de nieuwe beke een verlegging van de hierna vermelde oude beke, lopend vanaf Eerde in de richting van de huidige Zuid- Willemsvaart. De nieuwe beke en de oude beke vormden van oudsher de grens tussen Veghel en Schijndel en worden als zodanig vermeld in de oorspronkelijke uitgiftebrief der gemeente door Hertog Jan II dd Tegenwoordig wordt de waterloop op de grens van Veghel en Schijndel westelijk van de Zuid- Willemsvaart de Schei/oop genoemd (MM.) z. a. b. OUDE BEEK Van truweestersgrave achter Eerde tot de plaats geheten d'oude beecke, vandaar tot de molen van Dinther [MM.(1309)]; ad locum dictum audebeke versus Dynter [Hs- (1310)]; van de palen van Schijndel achter Eerde tot aan veerdoncx kolk gelegen mitten eijnde aan die oude beke [MM- (1465)]; audebeke versus Dynter [Mv (1954)]. De oude beke liep volgens Meuwese als voortzetting van de nieuwe beke vlak langs de Sluisdijk, naar de molen van Ki/sdonk op Dinthers grondgebied en vormde het oostelijke gedeelte van de grens met Schijndel, volgens de genoemde uitgiftebrief Deze waterloop is nu niet meer bekend (MM.). -Zie Riekenbeek BEEKAKKER Die beecacker in Vechel en een beemd aldaar bij den crommen wiel [BP (1442)]; den beeckecker met het lant en aengelegen acht stucken opte boekt [GVE15-39 (1624)]. Waarschijnlijk een akker nabij een beek gelegen. BEEKGRAAF Op hazelberch beemd deusseis van hazelberchs camp aen den beeckgraeff [RAV-23 ( )]; op haselbergh in de palsdonk aen den beekgraeff [HH-147 ( )]; 't geerken aen den beeckgraeff [GVE15-3 (1624)]; haselbergs (beemt) grenst aan beekgraaf [RAV-159 (1741)]; la hoij op den beeckgraef [GVE12-168v (1778)]; de beekgraaf, lopende door sektie A, B en C [kado (1832)]; de beekgraaf [N (1890)]; A (w: ). Schönfeld merkt in verband met het woord "beek" op, dat dit woord een natuurlijk water aanduidt, van minder betekenis dan een rivier; maar later is ten onzent zo'n beek vaak vergraven of gekanaliseerd. Dit laatste geldt dus voor Veghel ook. Beekgraaf is een

15 Pagina 15 van 289 tautologisch hydronym. Het element "graaf" is de benaming voor een water, dat dienst doet als afvoer naar een ander water (Hoogbergen). Deze niet onaanzienlijke waterloop kronkelt zich vanaf de grens met Erp via de Krekelshof bij Mariaheide, de Hintel en het Ven, zuidelijk van de Hazelberg, naar de Aa. Het meest westelijke gedeelte ervan vormt globaal de grens tussen Veghel en Dinther. BEEKSLOOT Tegen de beeksloot in de geerbunders [N (1867)]. A 185 (w: 72.30). Dit is een synoniem van de beekgraaj, in de volksmond algemeen gebruikt. BEEMD(EN) Den bempt in die bruggen [RV-23 ( ); de beemt agter schopakker [RAV159 (1743)]; de beemden op zontvelt [RAV-159 (1754)]; de beemd [N (1860, 1876, 1879, 1884), V.-]; A 839 (ho: 55.10) , 1043, 1123, 1124 (ho: ), E 424,433, , 558, 559, 569 (ho: ; w: 33.40; hh: ), D (ho: 30.80; b: 29.40). Beemd was en is nog steeds de gangbare naam voor hooiland. (MM.) a. ACHTERSTE BEEMD Zijn eigen groes den achterste beemt (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den agterste beemt aen Leijgraef [GVEI2-35 (1778)]; de achterste beemd in het Dorshout [N (1893)]. A 1096 (ho: 44.90). b. BREDE BEEMD Den bredenbeempt in loco dicto Vermoelsgoet [Hs-36 (1249); in den bredenbeempt in Vechel [BP (1408)]; den nuwen amer en den auden amer van den breden beempt [BPI21O-241 v (1440)]. - LANGE BREDE BEEMD Tegen den lange bredebeemt op schoute rek [GVB-26 (1788)]. Benoeming naar de vorm. Ligging onbekend. C. EERSTE BEEMD De eerste beemd ter plaatse genaamd het zeelstje [N (1869)]; D (ho: 70.90). d. GROTE BEEMD De groote beemt, ham [RAV-158 (1738)]; in den groten beemt (Zijtaart) [GVEI2-145v (1778)]; den grooten beemd, den groten beemd [N (1834, 1848, 1884, 1891)]; A 743 (b, w: 40.70), D 739,799,818, 819 (ho: ). - ACHTERSTE GROTE BEEMD Agterste groote beemt, sijterse beemt aan steenweghecken [GVE-13 (1792)]. - VOORSTE GROTE BEEMD Voorste groote beemt, sijterse beemt aan steenweghecken [GVE-13 (1792)]. e. HOGE BEEMD De hooge beemt, havelt, beemden agter de straat [GVE-13 (1792)]. Benoeming naar de ligging. Onbekende ligging op het Havelt. f. KLEINE BEEMD la In de cleijnen beemt agter Ham [GVEI2-164 (1778)]; een perceel groesland gelegen te Veghel op seijtart genaamd den kleijnen beemd; den kleinen beemd [N (1830, 1847, 1848, 1884)]; A 741 (ho: 15.40), D 394, 837 (ho: 83.60). g. LANGE BEEMD(EN) Die langbeemt [BP v (1417)]; v.o. ex prato de lancbemt [GVIE2 (1429)]; in die langhe beemden [Hs-132 ( )]; lange beemden op ham [Hs- (1534)]; lange beemt int aabroeck [HH-147 ( )]; lange beemt, a-broek [RAVI59-74v (1744)]. Benoeming naar de vorm. Onbekende ligging in de Aabroeken en op het Ham. h. NIEUWE BEEMD 35 Het hoij in de nieuwen beemt [GVE2-95 (1702)].

16 Pagina 16 van 289 Nieuw duidt hier op een later of jonger ontgonnen perceel (MM.) Onbekende ligging. i. TWEEDE BEEMD De tweede beemd ter plaatse genaamd het zeelstje [N (1869)]; D (ho: 70.80). j. VOORSTE BEEMD Den voorsten beemd met het cruijs (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den voorsten beemt op Vorstenbos [GVEI2-34 (1778)]; voorste beemd in het Dorshout [N (1893)]; A 1094 (ho: 47.30). -Zie Aalbeemd, Aartsbeemd, Akerbeemd, Ariensbeemd, Armenbeemd, Balgoyenbeemd, Bargenbeemd, Berlosbeemd, Besselersbeemd, Beugtsebeemd, Bijgersbeemd, Bildjensbeemd, Blakenbeemd, Boerenbeemdje, Bosbeemd, Bultbeemd, Bundersebeemden, Bunsenbeemd, Buntbeemden, Burgersbeemd, Daantjesbeemd, Denenbeemd, Dirkenbeemd, Donkerbeemd(en), Dorshoutsebeemd, Driehoeksebeemd, Driesbeemd, Egelkolksebeemd, Fraaienbeemd, Geerbeemd, Gelijkebeemd(en), Gerritsbeemd, Goorbeemd, Grevebeemd, Grootvadersbeemd, Grote Langakkersebeemd, Grote Oorbeemd, Hamsebeemden, Hansvoortsebeemden, Haveltsebeemd, Hazelbergsebeemd, Hendrikbeemd, Heskensbeemd, Hesseisbeemd, Hoeksebeemd, Hondstaartsebeemden, Hooibeemd(je), Jan Dirkebeemd, Jan van Balgooienbeemd, Jan Willemsbeemd, Jungerbeemd, Katalijnenbeemd, Keizersbeemd, Kerkebeemd(je), Klaassenbeemd, Kleine Oorbeemd, Klootjesbeemd, Klopperdamsbeemd, Krommebeemd, Kuipersbeemd, Lenarsbeemd, Lendersbeemd, Lindersbeemd, Lisbeemd, Loeksbeemd, Meerbeemd, Melissebeemd, Middegaalsbeemd, Molenbeemd, Muggenbeemd, Muilenbeemd, Muldersbeemd, Oelbeemden, Oetelaarsbeemd, Olieslagersbeemd, Oorbeemd(en), Oppersbeemd, Paalbeemd, Pasbeemd, Pastoorsbeemd, Persoonsbeemd, Peter Jan Tunisbeemd, Philipsbeemd, Regenbeemd, Remmersbeemd, Rietbeemd, Rijbeemd, Rijdendebeemd(en), Rijenbeemd, Roeloffenbeemd, Rogsebeemden, Ronde beemd, Rooisebeemd, Rootsenbeemd, Rullekensbeemd, Schenkelsbeemd, Schijndelsebeemd, Schimmeiersbeemd, Schoorbeemd, Schragenbeemd, Sint Antoniusbeemd, Sluisbeemd(je), Smitsbeemd, Strijpenbeemd, Suurmontsbeemd, Theunisbeemd, Thomasbeemd, Tijbosbeemd, Tijssenbeemd, Vierkante beemd, Vissersbeemd, Vlotbeemd, Vogel(s)beemd, Vonderbeemd, Vorstenbosschebeemd, Vrouwenbeemd, Vrouwkesbeemd, Weierbeemd, Wemmersbeemd, Willemsbeemd, Zijtaartakkersbeemd, Zijtaartsebeemd. BEEMDJE(S) ~ Part in een hoijbemt genaemt het beemtken te Vechel opt Sontvelt [N (1658)]; een groesvelt het beemtje [GVEI2-30 (1778)]; het beemdje, de beemdjes [N (1847, 1862, 1873, 1885, 1893)], [V.-]; A (h: 94.80), C , , 155, 156, 164, 165, 175, 176, (b: ; w: ; sch: 99.-), E 433, 434, 824, , (w: ; b, w: ); beemdjes aan de Aa [N (1920)]; A (h: 94.80). a. GROOT BEEMDJE Het groot beemtje, hooge heide [RAV (1757)]. b. KLEIN BEEMDJE Het c1eijn beemtje op ham [RAVI (1738)]; 't kleijn beemtje, sijterse beemt 36 [GVE13 (1792)]; het klein beemdje [N (1838, 1891)]; D 793,794 (h: ). - ACHTERSTE KLEIN BEEMDJE Het achterste klein beemdje, op het ham [N (1848)]; D 840 (h: 32.60). -Zie Drie beemdjes, Geerbeemdje, Geweerbeemdje, Groesbeemdje, Hoevenaarsbeemdje, Meerbeemdje, Sluisbeemdje, Vossenhoolsbeemje, Wielrebeemdje, Woutersbeemdje BEEMDSTREEP

17 Pagina 17 van 289 Een stuck landts genaemt de beemdstreep (onder Eerde) [GSO- 262 (1617)]. BEEMDSTUK In eenen acker lants genaemt dat beemstuk ter plaatse voorsz. (in d'eerde) [GO-126 (1545)]; een stuck landts int beemtstuck (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; een perceel bouwland, groeskanten, houtwas, voorpoting en geregtigheden gelegen te Veghel in het eerde, genaamd het beemdstuk [N (1830)]. Onbekende ligging in Eerde. Een perceel hooiland van geringe omvang. -Zie Stuk BEGUNENSTUK Bageijne stuk int rutselt aen de speelheuvel [GVEI2-165v (1778)]. Ligging in het Rutsel. Een bagine is een begijn, zuster eener vrije geestelijke orde (Verwijs en Verdam). Vermoedelijk het gewezen eigendom van een begijn "lekezuster" ofwel van een begijnhof Begijn kan ook een benaming zijn voor een kloosterzuster in het algemeen. Derhalve kan het begijn(en)stuk eveneens het bezit geweest zijn van een klooster (Toponymie van Overpelt). -Zie Stuk BELENKAMP Beelencamp, eerde op de berg [RAV31-16 (1590)]; aen d'eerde onder roij ter plaatse genoemt bee1encamp [GOI26-47 (1663)]; 4 1. akkerland genaemt beelenkamp te Veghel in 't eert aen boevenroede [Dom.-171 ( )]; beelencamp, heijde bij 't Ven [GVEI3 (1792)]; beelekamp, beelenkamp, de billenkamp, bellenkamp in het rutsel [N (1841, 1845, 1861, 1874, 1882); V.-]; D (og: 2.05), 257 (b: 10.50), (b, w: 66.90), 267 (b: 8.60) = voorm. gebied St.Oedenrode, D (b: ). Afgeleid van voornaam Isabele? (Toponymie van Sint-Huibrechts-Lille, Molemans). Afgeleid van persoonsnaam Beien? BELTJESTIENDEN Beltjenstienden [N (1854)]. Afgeleid van persoonsnaam Beltjens. De familie Beltjens was anno 1771 in het bezit van bepaalde tienden in Veghel. Dit zou ook in het begin van deze eeuw volgens Meuwese nog het geval geweest zijn. (MM.) -Zie Tienden BENDEL Den beijndel aan de heij [RAVI61-21 (1762); de bendel [N (1862)]; C 147 (b: 25.20). 37 BENDELSHOUT Een perceel hooiland, houtwas en geregtigheden gelegen te Veghel In het dorshout, genaamd jan aarts kampke en bendelshout [N (1823)]. -Zie Hout BENDELSVELD 't Stuck in beijndelsvelt [GVE (1624)]; landt op D'Erp genaemt beijndelsvelt [GVE12-31 (1778)]; lant bendelsvelt [GVE12-34 (1778)]; binnen de gemeente van Nistelrode op vorstenbosch in bendelsveld [N (1819)]. Ligging op grensgebied Veghel - Nistelrode. Bendel, gebonden bandhout voor hoepelmakers. Benoeming wsch. naar de plaats waar hoepelhout groeide. BERG De berch, in de berg, eert [RAV24 (1544); d'lant opten berch [GVE15-47 (1624); een stuk aen den berg gelegen binnen de parochie van St.Oedenrode en onde de palen van Vechel op crijtersberg [GO (1646)]; landt aen den berg [GVE (1778)]; de berg [kado (1832)]; den berg [N ( ), V.-]; E 65, 66 (h: 25.10; b: 26.40), 75108, (kad.); F 855, 856 (b: 64.-), 865, 866 (b: ), 1080 (hh: 26.70).

18 Pagina 18 van 289 Berg is in de Kempen frekwent ter aanduiding van hoger gelegen, weinig renderend land: Hanenberg, Lochtenberg, Suikerberg. In de meeste gevallen heeft berg hier evenwel de betekenis van landduin of zand-, zavelberg (MM. Verschillende percelen liggend in Eerde en Zijtaart. Achter het kerkdorp Eerde begint een hoge zandrug die vrij dicht langs de grens met Sint-Oedenrode naar het oosten loopt. Deze heuvelrij, door bebossing grotendeels aan het oog onttrokken, wordt doorsneden door de weg Veghel naar Sint-Oedenrode maar zet zich oostelijk hiervan nog een flink eind voort. Deze heuvels vormen de hoogstgelegen natuurlijke punten van Veghel en naderen een hoogte van 13 m. boven NAP. Ook de Berg in Zijtaart vormt een lichte verhoging ten opzichte van het omliggende land en in het bijzonder in kontrast met het midden in het gebied gelegen Bergsven. a. NIEUWE BERG De nieuwe berg in de berg [N (1879)]; E 78, 79 (b, w: ). Betreft een jong ontgonnen deel van het gebied de Berg in Zijtaart. -Zie Achterste Valkenberg, Eerdsebergen, Hazelberg, Heemberg, Heiligtseberg, Helterenberg, Hennenberg, Herleberg, Heuvelberg, Houtberg, Kalvarieberg, Koeveringseberg, Konijnsberg, Leestenberg, Molenberg, Schuifelenberg, Schuivelberg, Slopperense berg, Strikberg, Valkenberg, Verenberg, Verrenbergsetiende, Vrouwkesberg, Zandberg en Zijtaartseberg BERGAKKER Den bergakker [N (1754)]. en Berg BERGEHEI Berge hei [V.-]; C 366, 367 (he: ). Dit gebied is wat hoger gelegen dan het aangrenzend gebied Hogerduinen. -Zie Berg en Hei 38 BERGHOF(KE) Denselven vant berchoffken (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; de berghoff, de cuijlen Eerde [RAVI59-42 (1741)]; de berghoff [GO (1754)]. Liggend nabij den Berg te Eerde. -Zie Hof. BERGSKE 't Bergske [V.-]; E 921 (b: 34.60). Een naar het midden toe oplopend perceel bouwland te Zijtaart. BERGSBUSSELE Het bergs bussele (creijtenborgh [GVEI2-320 (1777)]. Bossel, bussel: dimunitief van bos. Dit op Krijtenburg gelegen perceel ligt nog binnen de beboste heuvelrand die zich uitstrekt vanaf Eerde in de richting van Zijtaart-Zontveld. -Zie Bussele BERGSVEN Op den loop vant bergsven [GVB26-4 (1800)]; het bergsven aan den doornhoek [N (1848)]; E 97 (wa: 5.50). Dit nog niet lang geleden gedempte vennetje vormde een inzinking midden in het enigszins hooggelegen gebied de Berg nabij Zijtaart. -Zie Ven BERGWEG Bergweg [Hb]. BERK Zijn derde part in den berck (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. BERKELSAKKERKE Van berkels akkertje [V.-]. oorspr. C 368 (he: ).

19 Pagina 19 van 289 Liggend in voormalig heidegebied Hogerduinen. Afgeleid van persoonsnaam. BERK (EN) AKKER Berckenakker [RAV158-96v (1730)]; een perceel teulland met houtwas genaamd den berkakker [N (1830)]; Onbekende ligging, mogelijk op het grensgebied met Sint-Oedenrode. Omwald met berkenhout. (MM. -55). BERKENKAMP Een stuck landts in den berkencamp (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. Hier zijn twee betekenissen mogelijk: perceel omzoomd door berkenhout, ofwel benoeming naar een berkeboom als grensboom. BERKENSTEEG Tegen sijn veld de berkesteegt [GVIIB7-12 (1791); een perceel weiland te Veghel in de putten aan de berkesteegd [N (1818, 1838); F 495 (w: 28.80). Liggend in de Putten, westelijk van de Zuid- Willemsvaart ter plaatse van het huidige 40 industrieterrein, dichtbij de brug. Dit is de benaming voor een kennelijk met berken beplante steeg. BERKENWAL Een parceel teulland en groese gelegen opt ven genaamt den berkewal, groot ontr [RAV (1801)]; -Zie Wal(len) Onbekende ligging op 't Ven. Benoeming naar aarden wal, een al dan niet opgeworpen verhoging begroeid met berken. BERKHOF Van de berckhoff (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; -Zie Berghof BERKVELDEN Agterste velde met de berkvelde [GVE (1777)]; Ligging onbekend. -Zie Berk BERKVELDEKE Den selven van zijn berck veldeken met het heijvelt (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. BERLO Landt van grave van BerIo [GVE (1777)]. Onbekende ligging. Land benoemd naar gewezen bezit van Albert Ferdinand graaf van Berlo, echtgenoot van Jeanne Philippina van Erp, eigenaresse van kasteel Frisselstein anno BERLO(S)BEEMD BerIo's beemd int vossenhol [GVE (1778)]; de geregte helfte in voegen bij haer is afgepaelt, en geregtigheden in eenen beemt hoijlants, agtert casteel, genaemt BerIo beemt, groot onti. 8 karren hoijgewas, naest seijde het sluijsje of laek Johannis van Grinsven e.a., een eijnde de rivier de Aa [RAV (1780)]; -Zie BerIo en Beemd BERLOSKAMP Hoij in berioes camp agter casteel [GVE (1778)]; -Zie BerIo en Kamp BERTELAND Achter berte land [V.-]; oorspr. B 170 (he: ). Dit perceel ligt op het voormalig heidegebied het Wuiten. Afgeleid van mansnaam Bert. BERTMANSHOEVE Erf die bertmanshoeve bij bredelaar [BP (± 1390)]; vuijt een stuck ackeriant

20 Pagina 20 van 289 genaemt de bersmans hoeve off cauwenoirt gelegen onder Vechel aen die heijde [RG169 (1646)]; van Vechel sijn schuldich aen den hertoge van brabant ter cause van xx bunderen gemeijnte voortijds geheeten beersmanshoeve [RG169 (1646)]; een stuk akker land 41 genaamd de bersmanshoeve of couwenoirt, 1 malders te Vechel aen de heijde [Dom-171 ( )]; de geburen van Veghel ter cause van 20 b. gemeijnte voortijds geheiten beermanshoeve [Dom-171 ( )]. Ligging waarschijnlijk in het heidegebied op de grens met Uden, noordelijk van de weg Veghel-Uden. De naam is niet meer bekend. De Kouwenoord schijnt een andere benaming te zijn voor de bertmanshoeve. Bertman is een eigennaam die nu niet meer voorkomt in Veghel. (Hs-). -Zie Hoeve BESSELERSBEEMD Besseler(s) beemd [V.-]; A (h: 78.30; og: 7.80). Afgeleid van persoonsnaam Besseler(s), Besselaar. -Zie Beemd BETJESVELD Betjesveld in Huigenbosch [N (1877)]; B 1875, 1878 = oorspr. B (w: 52.90). Afgeleid van vrouwsnaam Betje, Elisabeth. BEUGENHOEF Een heijcamp achter van beugenhoef (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. BEUGT Beugde par. Dynter den ameracker ad locum dictum aen gheen boeghe [Hs- (1639)]; 't beugt [GVE13 (1792)]; op de buechde (op beugt) [Ms- (1792)]; 1 perceel weiland genaemt het beugt te Veghel; aan het beug [N (1848, 1855)]; Een buurtschap onder Dinther, noordelijk van de Beekgraaf, langs de dorpenweg naar 'shertogenbosch. Beug, boeghe, afl. van beuk (Gijsseling -155) met suffix t = plaats waar beuken groeien. BEUGTSEBEEMD Beugtse beemt [GVEI3 (1792)]. Onbekende ligging in het Beugt. -Zie Beemd BEUGTSBRUGSKE Neelenhoff aen beugts brugske [RAVI58-41 (1727)]; het brugje genaemt beugs brugje (onder Boschstraat) [GVB-26 (1783)]; beugts brugske aan middegaal, scheiding met Dinther [GVEI3 (1792)]; langs den boschweg, gelegen te Veghel op het middegaal nabij het beugs brugje [N (1825)]. Gelegen op het snijpunt van de Beekgraaf en de dorpenweg naar 's-hertogenbosch. Zeer waarschijnlijk identiek met het Hansvoortsbrugske. -Zie Hansvoortsbrugje BEUKELAAR Et de mansu seu bonis dictum ten buekelaer [GVIE-2 (1374)]; de hoeve 't goet op beukelaer [BP v (1411)]; ad locum dictum aent beukelair, aent beuchelair in die Heze [Hs- (± 1500)]; aent buekeler in verrenberch [Mrv (1533)]; buuckelaar 42 [GVE2-52 (1702)]; 27 roijen aent beukelaer [GVEI2-48v (1778)]; beukelaar [kado (1832); N (1843)]; B 1045, 1046 (w: 92.70), Afleiding met personijicerend suffix -elaar, van beuk. Perceel begroeid met beukebomen (Hs-). Volgens Van Passen ( ) blijkt een laar in de kempen ovet het algemeen de

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk LANKVELD Gegevens per perceel Laatste verandering: 17-2-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 23-4-1793, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen aan

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

STEENKAMPEN. Gegevens per perceel. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk. Laatste verandering:

STEENKAMPEN. Gegevens per perceel. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk. Laatste verandering: STEENKAMPEN Gegevens per perceel Laatste verandering: 28-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Een parceel, groot 2 lopens + 25 roeden, ligging: - west : den Biesensen dijk,

Nadere informatie

DE BUS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

DE BUS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk DE BUS Gegevens per perceel Laatste verandering: 24-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Bron en datum: Perceel nr. 1 + 2: Een perceel teullant met houtbusselen

Nadere informatie

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne Heffen: Verklaring naam Heffen: Eerste maal vermelding in 1088 Heffena = Heffe en A Wil zeggen bezinksel en water Mogelijke betekenis: modderbeek of moerasgebied Een andere mogelijke betekenis is dat het

Nadere informatie

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg

de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg !"!" de Loonschendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle aan de grenspaal oostwaarts tot de Dijkbaansche of Egbondsch steeg de Wittendijk Van de grensscheiding met de gemeente Capelle oostwaarts

Nadere informatie

GLOSSARIUM. van de historische perceelsnamen SCHIJNDEL

GLOSSARIUM. van de historische perceelsnamen SCHIJNDEL 1 GLOSSARIUM van de historische perceelsnamen in SCHIJNDEL Behorend bij de publicatie Het Schijndelse Landschap Cultuurhistorische notities rond bodemarchief, landschapsontwikkelingen en historische perceelsnamen.

Nadere informatie

Berg en kroute reub 6,6 km

Berg en kroute reub 6,6 km Berg en Breukroute 6,6 km Een wandelroute die Berg en Breukroute heet en niet in Zuid- Limburg of de Ardennen ligt? Dat klinkt u wellicht vreemd in de oren. Tenminste, als u nog niet bekend bent met de

Nadere informatie

Veldnamen Garminge en Balinge

Veldnamen Garminge en Balinge Veldnamen Garminge en Balinge Bronnen[ M.S = M. Schönfeld / J.W = J. Wieringa / A.H.B = A.H. Booij / T.S Theo Spek / H.E Hans Elerie [ DW = Drents woordenboek http://woorden.huusvandetaol.nl/ ED Encyclopedie

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Zaandam (dam van de bewoners van de Zaan), Purmerend (plaats die aan. het einde van het meer de Purmer ligt) of Almere (genoemd naar een meer

Zaandam (dam van de bewoners van de Zaan), Purmerend (plaats die aan. het einde van het meer de Purmer ligt) of Almere (genoemd naar een meer ANTWOORDENBLAD 5.8 TOPONIEMEN Leerdoelen: Je begrijpt waarom bepaalde kenmerken en elementen van het historische cultuurlandschap behouden worden. Je weet dat toponiemen informatie kunnen geven over het

Nadere informatie

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw,

De Kasteelseloop. Geachte Heer/Mevrouw, De Kasteelseloop Geachte Heer/Mevrouw, In het kader van het ontwikkelen van een reconstructieplan voor de Peel biedt het Projectbureau van de Reconstructie Commissie de mogelijkheid om een z.g. Projectplan

Nadere informatie

KEMPKENS 2. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 28-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KEMPKENS 2. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 28-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KEMPKENS 2 Gegevens per perceel Laatste verandering: 28-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 26-1-1803, groot 3 lopens en 1 roede - e.z.: de

Nadere informatie

Wandel mee met de SP!

Wandel mee met de SP! Wandel mee met de SP! De Veghelse Verbindingsroute De SP in Veghel heeft een wandelroute bedacht, de Veghelse Verbindingsroute, om aandacht te vragen voor de natuurwaarde van het Duits Lijntje. Er zijn

Nadere informatie

Leest. Inhoud. 1. Situering 2. Naamsverklaring 3. Indeling in secties en gehuchten 3.1 Leest Smal - Brabant 3.2 Leest Vrijheid Mechelen 4.

Leest. Inhoud. 1. Situering 2. Naamsverklaring 3. Indeling in secties en gehuchten 3.1 Leest Smal - Brabant 3.2 Leest Vrijheid Mechelen 4. Leest Inhoud 1. Situering 2. Naamsverklaring 3. Indeling in secties en gehuchten 3.1 Leest Smal - Brabant 3.2 Leest Vrijheid Mechelen 4. Besluit 1. Situering 931 Ha (kaart 1) Rechthoekig blok tussen Heffen

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

HORSTJENS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

HORSTJENS. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 24-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk HORSTJENS Gegevens per perceel Laatste verandering: 24-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Van 2 lopens en 32 roeden land getrokken uit de post van Adriaen

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

BAKENS UIT T VERLEDEN WEGWIJZERS NAAR DE TOEKOMST

BAKENS UIT T VERLEDEN WEGWIJZERS NAAR DE TOEKOMST BAKENS UIT T VERLEDEN WEGWIJZERS NAAR DE TOEKOMST De Oude Zennebaan (te Hombeek) die liep op de scheiding van de broeken (links) en de kouters (rechts) Bronnen: Oude kaarten: Ferraris (1777); Popp (1860)

Nadere informatie

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL

Let op; Plaats uw containers en het kunststof vóór 7.30 uur aan de weg. GFT KUNSTSTOF & DRANKKARTON REST GROFVUIL WIJK A ma 04 jan ma 11 jan ma 11 jan wo 20 jan ma 18 jan ma 25 jan ma 08 feb wo 17 feb ma 01 feb ma 08 feb ma 07 mrt wo 16 mrt ma 15 feb ma 22 feb ma 04 apr wo 13 apr ma 29 feb ma 07 mrt ma 02 mei wo 11

Nadere informatie

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KEMPKENS 1 Gegevens per perceel Laatste verandering: 1-2-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 28-7-1801, groot 2 lopens, gelegen aan de Kempkes,

Nadere informatie

HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG

HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG DE KLEINE MEIJERIJ Vlugschrift HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG de Broeklei over Gebeurde het, HEEMKUNDE TWEEDE JAARGANG No. 2. November 1948. Vlugschrift van de Heemkundige Studiekring voor Helvoirt en Omstreken.

Nadere informatie

Bijdrage tot een Landschapsvisie Keerdijk / Dooibroek

Bijdrage tot een Landschapsvisie Keerdijk / Dooibroek Bijdrage tot een Landschapsvisie Keerdijk / Dooibroek november 2006 door Jos Bertens en Henk van Gestel fotocollectie Leo van Minderhout 1 / 8 Landschapsvisie Oude Aa-dal en Ringdijk Begin dit jaar heeft

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig nr. 606 (769): Hendricus van Doveren - land, 4 lopense 2 roeden, matig nr. 607 (770-771): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

De Burg te Wassenaar.

De Burg te Wassenaar. De Burg te Wassenaar. hierboven reeds door Dr. Holwerda in herinnering werd gebracht, deelde de heer W. J. J. C. Bijleveld in jaargang van ons Jaarboekje het een en ander aangaande den zoogenaamden burg

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat

1393 Half Luttel Meijel als bruidschat 1393 Half Luttel Meijel als bruidschat Op 5 juni 1393 kreeg Cleijn Meijel of Luttel Meijel bijzondere aandacht in de kapel van Vlierden. 1 Deze kapel was toen blijkbaar al heel lang een druk bezochte bedevaartplaats,

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Borculo, Prins Hendrikstraat 2

Borculo, Prins Hendrikstraat 2 Borculo, Prins Hendrikstraat 2 Postbus 1 www.teunissen.nl 7270 AA Borculo info@teunissen.nl Telefoon: 0545-271180 Prins Hendrikstraat 2, Borculo Inhoud: 385 m³ Perceel: 305 m² Bouwjaar: 1939 Gebruiksopp.

Nadere informatie

Perceelonderzoek Gerven. Perceel: G66. Datum onderzoek: en Ligging:

Perceelonderzoek Gerven. Perceel: G66. Datum onderzoek: en Ligging: Perceelonderzoek Gerven Perceel: G66 Datum onderzoek: 11-08-2007. 07-08-2009 en 16-05-2010. Ligging: Detail top. Krt. 1:10.000 Detail kad.krt. 1830 Luchtfoto met perceel (bron: Google earth) Veldkenmerken:

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

Figuur route via google earth

Figuur route via google earth Excursieflyer PBB-dag 5 juli Aardkundige waarden rond het provinciehuis van Noord-Brabant Figuur route via google earth Start Excursie: verzamelpunt = linksvooraan parkeerterrein voorzijde provinciehuis

Nadere informatie

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KESELAER Gegevens per perceel Laatste verandering: 29-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Bron en datum: Deel a: Enen huyze, hostat ende hoff met toebehoren,

Nadere informatie

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen.

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 3 Oud-Heusden Doeveren kaart 9 van 3 Engelen De Sompen en Zooislagen Drongelen Hooibroeken s-hertogenbosch Haarsteeg

Nadere informatie

KLEINE HINTELT. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 16-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KLEINE HINTELT. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 16-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KLEINE HINTELT Gegevens per perceel Laatste verandering: 16-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Perceel nr. 1 + 3: Het Voorste Campke aen de Endewerff, bede: 0-2-4 VP-1722,

Nadere informatie

Korte geschiedenis van de parochie

Korte geschiedenis van de parochie Korte geschiedenis van de parochie Het dorp Schin op Geul is zeer oud. Onder de naam Schina komt het reeds voor in het oudste gedenkboek der abdij van de H.Remigius te Reims, dat omstreeks 847 werd opgesteld.

Nadere informatie

Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten)

Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten) Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten) Ontstaan van de boerderij De naam Koestapel komt voor het eerst voor in een tijnsboek, een belastingboek van een Duits zogenaamd jufferen stift in Elten in ca.

Nadere informatie

Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout

Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout Titel: Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout Inleiding Oosterhout, strategisch gelegen tussen de A27, de A59 en de A16 heeft al een lange geschiedenis. Thans een bruisende stad met

Nadere informatie

Cursus landschapsgeschiedenis. De dorpsgeschiedenis van Appelscha

Cursus landschapsgeschiedenis. De dorpsgeschiedenis van Appelscha Cursus landschapsgeschiedenis De dorpsgeschiedenis van Appelscha Inleiding Archeologie in relatie tot het landschap Middeleeuwse bewoning & dorpsgeschiedenis Appelscha op de kaart Op zoek naar landschapselementen

Nadere informatie

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km.

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km. Wandeling Landgoed Wouwse Plantage Zurenhoek ca. 12,5 km. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk bos (naaldbos en loofbos). De paden kunnen op sommige

Nadere informatie

HOGE AKKER OP DE HEI. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 28-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

HOGE AKKER OP DE HEI. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 28-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk HOGE AKKER OP DE HEI Gegevens per perceel Laatste verandering: 28-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 12-12-1791, groot 1 lopens en 48 ½ roeden,

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel

De weg terug. Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel De weg terug Voorstel voor herstel van een Geneneindse kerkepad in Bakel Kerkepaden in Bakel De buurtschap Geneneind was en is gescheiden van het dorp en de kerk van Bakel door een strook dekzanden en

Nadere informatie

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km.

Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km. Wandeling Landgoed Wouwse Plantage ca. 9km. De wandeling gaat door een afwisselend landschap, gedeeltelijk open gebied maar voornamelijk loofbos. De paden kunnen op sommige plaatsen modderig zijn in natte

Nadere informatie

EEN LANDSCHAPSKUNSTWERK IN OPDRACHT VAN HET WATERSCHAP BRABANTSE DELTA WASTELAND WARLAND PAUL DE KORT

EEN LANDSCHAPSKUNSTWERK IN OPDRACHT VAN HET WATERSCHAP BRABANTSE DELTA WASTELAND WARLAND PAUL DE KORT EEN LANDSCHAPSKUNSTWERK IN OPDRACHT VAN HET WATERSCHAP BRABANTSE DELTA WASTELAND WARLAND PAUL DE KORT WETLAND Vanuit België en het Brabantse beekdallandschap vloeien de beekjes Mark en Aa of Weerijs bij

Nadere informatie

De Reusel wij gaan Reuselen

De Reusel wij gaan Reuselen De Reusel wij gaan Reuselen http://www.dianakors.nl/category/dereusel/ 1 De Reusel wij gaan Reuselen De natuur in de omgeving van Reusel is prachtig, steeds ontdek ik weer nieuwe stukjes. Dit voorjaar(2016)

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 Geplaatst in de Heise Krant februari 2014, gewijzigd 21-04-2016 Wanneer we de historie van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 9 en 11 onderzoeken, blijkt

Nadere informatie

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016)

Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Het territorium Urk; van Almere naar Zuiderzee. Een reconstructie van het gebied tussen 800 en 1300. (Anne Post versie 01-02-2016) Voor deze reconstructie is gebruik gemaakt van de kaarten uit de publicaties

Nadere informatie

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede.

Aan de Wijmeneir te Impe, deelgemeente van het Oost-Vlaamse Lede. Vanuit de Wijmenier kan je tal van prachtige wandelingen maken. Eén ervan beschrijven we in onderstaande tekst Wandelpad : Beschermde landschappen langs de Molenbeken Praktische gegevens LENGTE: 15 km

Nadere informatie

D87, thans Voorhei 10

D87, thans Voorhei 10 D87, thans Voorhei 10 Geplaatst in de Heise Krant van juni 2013, gewijzigd 01-08-2013 Wanneer we Hoeve Bouwlust op Voorhei 10, voorheen D87, onderzoeken blijkt dat deze boerderij vele jaren een onderdeel

Nadere informatie

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek

Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Kerkpad aan de Tweehuizerweg 6 te Spijk (gem. Delfzijl) Een Cultuurhistorisch Bureauonderzoek Planvoornemen In opdracht van de gemeente Delfzijl, vertegenwoordigd door mevr. E. van Joolen, is een cultuurhistorisch

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 188

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 188 1 (1843) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 188 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de grensscheiding

Nadere informatie

Het rivierklei-landschap

Het rivierklei-landschap Het rivierklei-landschap Kaart rivierlandschap in Het huidige rivierengebied omvat de stroomgebieden van de Maas en de Rijn. De Rijn vertakt vrijwel direct na binnenkomst in ons land bij Lobith in een

Nadere informatie

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek Jan Timmers Landweren staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Lange tijd is het stil geweest rond deze opvallende

Nadere informatie

Grubbenvorst Anno 1832

Grubbenvorst Anno 1832 Nieuwe Berkt Kawei Vegtesch Oude Berkt Grubbenvorst Anno 1832 Romers venneken St. Jan De Zaar Lovendaal Oude Erf Soest De Gruisdonk Klein Raaij Middel Raaij Ripel Knibbersen Sondert Ruïne Groot Raaij Witveld

Nadere informatie

Het toegangsweggetje naar het parkeerterrein van Giersbergen, dat vroeger het Kleine Steegje werd genoemd, heeft een officiële naam gekregen: Ter

Het toegangsweggetje naar het parkeerterrein van Giersbergen, dat vroeger het Kleine Steegje werd genoemd, heeft een officiële naam gekregen: Ter Het toegangsweggetje naar het parkeerterrein van Giersbergen, dat vroeger het Kleine Steegje werd genoemd, heeft een officiële naam gekregen: Ter Kameren (weg). Wie op het idee gekomen is, weet ik niet,

Nadere informatie

Veldheem Wezep en archeologie

Veldheem Wezep en archeologie Veldheem Wezep en archeologie In opdracht van Delta Wonen heeft de regioarcheoloog van De Regio Noord Veluwe in mei 2011 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van de planontwikkelingen

Nadere informatie

Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen (OMC) Noord Brabant. Kaart/fotomateriaal en basisgegevens per OMC object

Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen (OMC) Noord Brabant. Kaart/fotomateriaal en basisgegevens per OMC object Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen (OMC) Noord Brabant Kaart/fotomateriaal en basisgegevens per OMC object ONTW IKKELING M ILITA IRE TERREINEN Documentatieboek Omvorming Militaire Complexen

Nadere informatie

Trefwoord: MIERLO. Gemeente Mierlo. A.J. van der Aa. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Deel L-M pag , Gorcum 1839

Trefwoord: MIERLO. Gemeente Mierlo. A.J. van der Aa. Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Deel L-M pag , Gorcum 1839 Trefwoord: MIERLO Uit: A.J. van der Aa Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden Deel L-M pag. 955-956, Gorcum 1839 Gemeente Mierlo Gem. In de Meijerij van s-hertogenbosch, kw. Peelland, prov. Noord

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundig inpassing bouwplan Wouterstraat 9, America PNR-5966PP

Landschappelijke en stedenbouwkundig inpassing bouwplan Wouterstraat 9, America PNR-5966PP x Kleuskens' LIGGING Het plangebied is gesitueerd aan de westelijke dorsprand van de kern America. Het erf bestaat uit een woning met bijbehorende tuin, 2 te slopen stallen en bijbehorende verharding.

Nadere informatie

6Plekjes met voelbare historie

6Plekjes met voelbare historie 6Plekjes met voelbare historie Waterwegen hebben in heel veel belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis een rol gespeeld. Voor aanval en verdediging tijdens oorlogen, voor het vervoer van goederen

Nadere informatie

GRENSPALEN IN HEEMSTEDE

GRENSPALEN IN HEEMSTEDE GRENSPALEN IN HEEMSTEDE Een verborgen verleden tussen 1643 en 1813 I.P.O. 11 de onzichtbare grens, waar nog een grenspaal (PDN 50) moet worden ontdekt. Kaart van de heerlijkheid Heemstede 1643 Kaart van

Nadere informatie

Divena. Digitalisering van veldnamen. Doreen Gerritzen, Marc van Oostendorp. GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004. Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam

Divena. Digitalisering van veldnamen. Doreen Gerritzen, Marc van Oostendorp. GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004. Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam Digitalisering van veldnamen Doreen Gerritzen Marc van Oostendorp Meertens Instituut/KNAW, Amsterdam GIS Expertmeeting DIVA, 11.11.2004 Overzicht Naamkunde en veldnamen 1 Naamkunde en veldnamen 2 Geografische

Nadere informatie

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen

L ang geleden zag de Achterhoek er. De geschiedenis van Doetinchem, Wehl en Gaanderen Vuurstenen werktuigen steentijd [Stadsmuseum] L ang geleden zag de Achterhoek er heel anders uit dan tegenwoordig. Er waren uitgestrekte heidevelden, moerassen en veel bossen. Kortom, een ruig en onherbergzaam

Nadere informatie

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren).

Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Wandeling De Kleine Kievit ruim 4 uren (in te korten tot 3 uren). Start bij dorpshuis de Spil; U verlaat het dorpshuis en steekt over bij de oversteekplaats; Ga het fiets-/voetpad op (Zoomweg), langs de

Nadere informatie

" Non - Stop " Seniorenwerking vnr - vzw

 Non - Stop  Seniorenwerking vnr - vzw laats : VOLLEZELE Naam wandeling : WALGRAEVEWANDELING Lengte wandeling : 7 km 300 meter Duur wandeling : 1 h 49 min Gemiddelde snelheid: 4 km/h Aard van de wegen : De wandeling loopt over betonwegjes en

Nadere informatie

Tussen Rijn en Lek Dl.13 2?23- Daarnaast komt echter schoor ook voor in de betekenis vanbruggetje. Het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynau

Tussen Rijn en Lek Dl.13 2?23- Daarnaast komt echter schoor ook voor in de betekenis vanbruggetje. Het gebied tussen de Zeisterbrug en Rynau Tussen Rijn en Lek 1979 2. - Dl.13 2-22- I De toponiemen: Seisterover, Seisteroever en Zeisterscore ofzeisterschoer De naam "Zeisteroever", soms geschreven als Zeisterscore ofzeisterschoer kwam Klootwijk

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer : S21-44 Datum uitspraak : 4 december 2015 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: A.a. Van der Mei te Krommenie verder te noemen: Van der Mei, Bindend Advies tegen: A. Kroonenberg en

Nadere informatie

zicht op ruimte in Wouw

zicht op ruimte in Wouw zicht op ruimte in Wouw Zelf bouwen in Brabant Wonen in een van de oudste dorpen van Brabant. In Wouw verkoopt Ruimte voor Ruimte 3 royale bouwkavels waarop u een huis naar eigen ontwerp kunt bouwen. Zelf

Nadere informatie

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken

9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, Prachtige oorspronkelijke stukken van beken Prachtige oorspronkelijke stukken van beken 9Sommige stukken van beken en rivieren bieden nog extra charme, doordat daar de werking van de elementen goed zichtbaar is, of omdat de sfeer er gewoonweg sprookjesachtig

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP

CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP dr K.A.H.W. Leenders 15 oktober 2004 1. INLEIDING 203 2. RELICTSTATUS BESCHOUWD PER THEMA 204 3. ALGEMEEN

Nadere informatie

Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten)

Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten) Boerderij Groot Koestapel, Gerven (Putten) Ontstaan van de boerderij De naam Koestapel komt voor het eerst voor in een tijnsboek, een soort belastingboek, van een Duits klooster in Elten in ca. 1380. Dit

Nadere informatie

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham

Gent 25c. Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Goudstr Beersteeg Oudevest, Katelijnenstr Minnemeers Kongobrug Reke Blekersdijk Nieuwland Godshuishammeken Huidevetterken Ham Gent 25c De Minnemeersbrug lag in het verlengde van de Goudstraat Goudstr /Beersteeg

Nadere informatie

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten.

Een gedeelte van een stad of een groter dorp. Een wijk bestaat uit meerdere buurten. Meander groep 5 Thema 1 Onderweg Aardrijkskunde Waarom is een nieuwe wijk hier gebouwd en niet daar? Wat voor gebouwen staan er? Waarom staan ze juist op die plek? Huizen, boerderijen, fabrieken en kantoren

Nadere informatie

De Donk (Alblasserwaard)

De Donk (Alblasserwaard) 11 De Donk (Alblasserwaard) 12 De Donk (Alblasserwaard) GPS: N 51 53.631 - E 4 47.222 De Donk is een afgelegen plek in de Alblasserwaard, een van de oudste polders in Nederland. De Alblasserwaard is omsloten

Nadere informatie

en nog andere straten moest nog worden aangelegd.

en nog andere straten moest nog worden aangelegd. In de Belle Epoque had de Brabantstraat en de Brabantdam. De Brabantstraat liep van de Vogelmarkt tot aan het François Laurentplein. Deze straat is een van de oudste van Gent want werd reeds vermeld in

Nadere informatie

DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832

DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832 DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832 De Gebouwen en huizen 1. Hoefke van het Schilders Gasthuis uit Den Bosch (P1, F474) 1500 289 Schildersgasthuis,

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Aanleiding / Problematiek / Doel

Aanleiding / Problematiek / Doel Dorpsranden een onderzoek naar dorpsranden in het landschap door Lea van Liere, Katarina Noteberg en Maike Warmerdam Aanleiding / Problematiek / Doel Aanleiding rivierverruimende maatregelen langs de IJssel

Nadere informatie

gravin Agnes, Margaretha, Elisabeth geboren van Kleef rond Echtgenote van uw graaf, Rogier van Leefdaal, ridder en burggraaf van Brussel, heer

gravin Agnes, Margaretha, Elisabeth geboren van Kleef rond Echtgenote van uw graaf, Rogier van Leefdaal, ridder en burggraaf van Brussel, heer gravin Agnes, Margaretha, Elisabeth geboren van Kleef rond 1400. Echtgenote van uw graaf, Rogier van Leefdaal, ridder en burggraaf van Brussel, heer van Leefdaal, drossaard van Brabant, en opperjachtmeester

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

Beschrijving van de planlocatie ter plaatse van de paardenbak: de Paardenbaklocatie

Beschrijving van de planlocatie ter plaatse van de paardenbak: de Paardenbaklocatie Bijlage 4 Beschrijving van de planlocatie ter plaatse van de paardenbak: de Paardenbaklocatie Peter Thissen, december 2015 De als voorkeurslocatie geselecteerde bouwlocatie de planlocatie ligt noordelijk

Nadere informatie

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Op zaterdag 28 mei 2011 is er vanuit RAVON Utrecht een excursie georganiseerd naar het Kombos te Maarsbergen. Het doel van de excursie was om deelnemers

Nadere informatie

Beste lezer, Je bent van harte welkom. NIEUWSBRIEF Nr.23-4 e JAARGANG uitgave nr.5 van 2015 opmaak: augustus 2015

Beste lezer, Je bent van harte welkom. NIEUWSBRIEF Nr.23-4 e JAARGANG uitgave nr.5 van 2015 opmaak: augustus 2015 NIEUWSBRIEF Nr.23-4 e JAARGANG uitgave nr.5 van 2015 opmaak: augustus 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg

Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg Bewoningssporen uit de 14 e eeuw en een turfput aan de Kievitspeelweg door: Paul Lammeretz Tungelroy, 01-07-2017 Het is algemeen bekend dat vanaf het onstaan van de eerste landbouw in deze streken de bewoning

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

De Brabantse Wal. Verbelgd, niet verbolgen

De Brabantse Wal. Verbelgd, niet verbolgen De Brabantse Wal Verbelgd, niet verbolgen Mattemburgh 14 1. Mattemburgh 2. Lindonk 3. Groot Molenbeek 4. Lievensberg 5. Bieduinenhof 6. Zoomland 7. Boslust 8. Wouwsche Plantage 9. Groote Meer 10. Putsche

Nadere informatie

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11

Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Delftse Archeologische Notitie 99 Nieuw Delft - Veld 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10.2 en 11 Een archeologisch bureauonderzoek Jean Paul Bakx, Jorrit van Horssen & Bas Penning 5 Nieuw Delft Veld 3 5.1 Plangebied

Nadere informatie

Ter ere van mijn vijftigste verjaardag. Ruud J. E. Offermans. Sittard, november Alle rechten voorbehouden. Redactie: Hub Offermans

Ter ere van mijn vijftigste verjaardag. Ruud J. E. Offermans. Sittard, november Alle rechten voorbehouden. Redactie: Hub Offermans Ter ere van mijn vijftigste verjaardag. Ruud J. E. Offermans Sittard, november 2016 Redactie: Hub Offermans Voorkant: Tranchot-von Müfflingkaart, 1803-1820. Alle rechten voorbehouden. 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie