TOPONIEMEN VEGHEL W.H. Cornelissen UITGAVE GEMEENTE VEGHEL 1998

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOPONIEMEN VEGHEL W.H. Cornelissen UITGAVE GEMEENTE VEGHEL 1998"

Transcriptie

1 Pagina 1 van 289 TOPONIEMEN VEGHEL W.H. Cornelissen UITGAVE GEMEENTE VEGHEL 1998 Zie voor afkortingen het boek. De nummers verwijzen naar de bladzijde in het boek. GLOSSARIUM AA Streekende opten ghemeijnen stroem gheheijten die aa, [LB-64v (1433)]; Rivier, die de gemeente Veghel dwars doorsnijdt (Hs-i). Haar loop is bepalend geweest voor vestiging van de vroegste landbouwontginningen. Ook prehistorische nederzettingen blijken langs de Aa te zijn geconcentreerd. De rivier de Aa had eigenlijk "Lodewijksvaart" moeten gaan heten na de kanalisering zoals daartoe in i830 door de gemeenteraad werd besloten. a. OUDE AA D'eekerken aen d'aude aa [GVE15-46 (1624)]; landt int rutselt aen de oude aa [GVE12120 (1778)]; eenen beemd gelegen opt Havelt aan de oude Aa genaemt den ouden Aabeemd, een eijnde de Aa [RAV v (1802)]. Onbekende ligging op het Havelt en in het Rutsel nabij De Mestbrug (z.a.). Ook in het gebied de Aa-broeken is nog een afgesneden kronkel van de Aa bekend als de Oude Aa. -Zie Diepe Aa en Overaa De oude Aa vóór de kanalisatie in 1938, nabij de Aa-broeken AA AKKERS -Zie Akert AABEEMD 17 Eenen aabeempt int akart bij den appelweert [Hs-2 ( )]; enen aabeempt in die akertsche beemden [Hs-2 ( )]; uijtten aabeempt aen't havent [HH-163 ( )]; halve abeemt bij den grote oirbeemt [GVEI2-73 (1778)]; den abeemd in het rutsel (ho: 31.90) [N (1868)]. Beemd was gangbare naam voor hooiland. Volgens de keuren en breuken van 1627 was het verboden vee te laten grazen in de Aa-beemd (GAV-IIB15, art. 102). -Zie Beemd a. OUDE AABEEMD Oude aabeemt, beemt agter de straat [GVEI3 (1792)]; eenen beemd gelegen opt Havelt aan de Oude Aa genaemt den ouden Aabeemd, een zijde de Aa [RAV v (1802)]; een perceel hooibeemd gelegen te Veghel aan de mestbrug genaamd den ouden aabeemd [N (1825)]. -Zie Oude Aa AABRAAK Onderpand gelegen te Veghel naast de plaats gezegd abraac [GZG-212 (1390)]. (Aa)Braak (van breken): land dat braak ligt, of dat moet gebroken d.i. beploegdworden, geschikt gemaakt om bewerkt te worden. In ruimere zin ook (meestal) onbebouwd, weinig renderend bouwland (Molemans, ). AABROEK(EN) De beemd dat aabroeck [BP (1421)]; abroeck [GVEIE2-39 (± 1500)]; hel in

2 Pagina 2 van 289 abroek [RAV-24 (1540)]; eenen hoybeemt in abroeke [GVEI2-22 (1778)]; de aabroeken [kado (1832)]. A Bekend gebied tussen de Aa en Middegaal, globaal vanaf de spoorlijn Boxtel-Gennep tot nabij Dinther. Nu grotendeels bekend als natuurgebied. Broek = laag land, moerassige weide, eng. brook (Verdam ); Broek "moeras" (Molemans, ). - Zie Broek a. ACHTERSTE AABROEK Dat afterste abroec in Vechel aan die Aa [BP (1442)]; agterste a broek [RAV-23 (1534)]. b. VOORSTE AABROEK Dat vorst abroec [BP (1442)]; voorste a broek [RAV-23 (1534)]. AADRIES Een dam tegenover zijn beemd omtrent de schans uit d'aa te ruimen aan den aadries [GVB27 (1804)]. -Zie Dries AAHEUVEL Groesvelt den aaheuvel [GVEI2-209 (1778)]. -Zie Heuvel AAHOEK 18 Het lant van Hendrik Jans van Eert bij den amer den ahoek genaemt [GVB43 (1721)]. -Zie Hoek AAKANT Groot eeusel opde aakant in de Wielse hoef [GVEI2-224v (1777)]. -Zie Kant AAL 't Aal, land en groes in 't aal, land aan 't aal bij d'oude huisplaats, land aan taal [GO inv.nr. 129, (F-lO) (1754)]; het aantal [kado 1832], [N (1844)]; F (ho: ; we: ; hu: ; he: ; tu: ; go: ; bg: ); het aantal in de grootdonk. Aal (veld): (in drassig gebied): Het eerste lid van aalveld is dan ook vermoedelijk aal, "beer, mest (gier), overdrachtelijk slijk, moeras". (Aalgrond "slijkgrond"). Aal - wijst dan op de moerassige bodemgesteldheid; vgl. in deze zin slijkbeemd (Molemans, 1976a-63). Uit de vermelding van 1754 aan 't aal is de latere vervorming tot aantal te verklaren. -Zie Uil AALBEEMD Ex prato deo aelbeemt [GVEIE2 (1368)]. Onbekende ligging, mogelijk in of nabij het Aantal. -Zie Aal en Beemd AANTAL -Zie Aal AARDAPPELSTREEP Landt de aartappelstreep [GVEI2-48 (1778)]. Duidt op lange, smalle akker waarop aardappels werden verbouwd. -Zie Streep AARDENAKKER Aardenakker in het Dorshout [N (1885, 1920)]; A 1008 (ho: 76.50), 1070 (bo: 97.20). Aard: Deze percelen waren ± 1835 eigendom van Jan Aart v.d. Ven. Benoeming vond waarschijnlijk plaats naar het bezit van diens vader Aart Jan van de Ven, geb. 1779, die

3 Pagina 3 van 289 in 1832 de eigenaar was (OAT). AARTSBEEMD Van Lijsken aartsbeemd (onder Eerde) achter het Dorshout [GSO-262 (1617)]; lil anen aartsbeemt [GVE2-258 (1702)]. Onbekende ligging op verscheidene plaatsen, o.a. in Dorshout, benoeming naar persoonsnaam Aarts, die vanaf 1447 voorkomt (BP1447/48-264v). -Zie Beemd AARTSKAMPKE Beemt agter Dorshout Jan aerts campke [GVEI2-186 (1777)]; een perceel hooiland, houtwas en geregtigheden gelegen in Veghel in het Dorshout genaamd Jan aartskampke en 19 bendelshout [N (1825)]. Kamp, lat. campus, is oorspronkelijk een synoniem van veld in de betekenis van "open, onbebouwd veld". Secundaire betekenis: "een individueel, uit het veld gewonnen en door een heg of een houtkant besloten perceel" (Molemans, ). -Zie Aartsbeemd en Kamp AARTSVELDJE Tunis aerts veldje [GVEI2-299 (1778)]; schuppestreep geweegt over Aartsveltje door een steegde op de gemeene weg, aen de brugge t. pl. gen't aan de hoogeijnde [RAV v (1786)]. Onbekende ligging op het Hoogeinde. -Zie Aartsbeemd AARUST Eene huyzinge bestaande in verscheyde zoo boven als beneede vertrekken, Balcancoepel, stallinge, koetshuis en aangelegen tuyn, groot ontr. 1 loop, gestaan en gelegen in Veghel in de straat genaamd Aa Rust, aan een zijde de kerkhof, andere zijde wed. Peter van de Leemput, een eijnd de rivier d'aa, andere eijnd de steenweg [RAV (1803)]; G 117 (hu, sch, erf: 08.60) Eigenaar Petrus de Jong. Bij verdeling van de-goederen in 1803 werd Johan de Jong, zijn neef, de nieuwe eigenaar. Hij was (eif)secretaris (dorpsdienaar) en had vergunning om een pruik te dragen (W.H. Cornelissen, Toelichting op de plattegrond van de kom van Veghel, anno 1791, ). AASTEEG a. OUDE AASTEEG Een kleijn huijsje en hoff, land en groes, een zijde de oude aa steegt, gelegen aan de Leest [RAV (1793)]. Onbekende ligging in de Leest. -Zie Aa en Steeg AASTRAAT a. OUDE AASTRAAT Den digraaf belendt de oude aastraat [Mg25a-96 (1684)]; lant de braak aen de oude aastraet [GVEI2-209 (1777)]. Ligging aan het Rutsel, nu ten westen van winkelcenrum de Boekt. Mogelijk is deze benaming te interpreteren als oude straat lopende langs de Aa of langs de oude Aa. Van deze oude Aa (in de zin van oude, verlaten rivierbedding) op het Rutselt (zie oude Aa) is echter niets meer bekend. Wel is vast te stellen, dat de omtrek van het gebied het Rutsel aanzienlijk lager gelegen is dan het centrum ervan zodat het niet onmogelijk lijkt dat in oude tijden de rivier zich oostelijk om het Rutsel heen kronkelde. Ook het toponiem Diegraaf, voor een perceel op het Rutsel, grenzend aan de Oude Aastraat, wijst op de

4 Pagina 4 van 289 aanwezigheid van een water loop. AAVONDER 20 a. OUDE AAVONDER Eenen beemdt hoijlants en geregtigheden sijnde ~ part genaemt in den Amer, genaemt oude aa beemt, gelegen aan de oude aa vonder, groot ontr. twee karren hoijgewasch [RAVllO-91 (1789)]. Onbekende ligging in de amer. Vonder = brugje over een beek (oude aa), (Goossenaerts, 843). -Zie Aa en Vonder AAWAARD In de parochie van Vechel op die aaweert [Mr22-69 (1484)]. Waard: heeft hier de betekenis van: riviereilandje; perceel langs drie zijden door water besloten. 2) Laagliggend land, dat vaak onder water loopt (Molemans, 1976a-369). -Zie Waard ABENHOEF Abenhoeff [RAV25 (1530)]; een camp lants genaamt abenhoeve groot ongeveer drie mauwerse gelegen binnen de palen van Vechel [GO-126 (1566)]; een stuck landts in aepenhoff (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den ecker in abenhoeff [GVEI5-21 (1624)]; oppenhoeff [GO-129 (1754)]; abenhoeff [RAVI59-223v (1759)]; de apenhoef [kado (1832)], F ; [N (1838, 1875)], F 466-'he: ). In 1555 worden in Eerde genoemd: Cleijn Abenhoef en groot Abenhoef In 1592 treffen we de familienaam aan "Jacob Aben" en in 1612 "Thomas Aebben". In 1700 komt de spelling "Abenhoef" voor en in 1754 "Aupenhoef". Drie boerderijen in Eerde worden Abenhoef genoemd. Onbekendheid van de omwonenden met de familienaam zal aanleiding geweest zijn tot het gebruik van de volksetymologie (Hs-9), i.c. de vervorming tot "apenhoef". a. GROTE ABENHOEF Erffenisse genoemt die groote abenhoeff [GO-126 (1555)]. b. KLEINE ABENHOEF Een stuk lants genaamt c1eijn abenhoeff gelegen binnen de palen van Veghel [GO-126 ~ (1555)]. ABENHOEFWEG Abenhoefweg [Hb.] - Zie abenhoef. Weg naar Abenhoef Thans gelegen vanaf de provinciale weg Nijmegen-Eindhoven naar de Abenhoef, zuidelijk van de Kennedylaan. ABRAHAMSKLOOT Abrahamskloot - russelt, landmeting /6 [GVE-13 (1792)]; een perceel teulland gelegen binnen de gemeente van Veghel in het rutsel genaamd aberamskloot [N (1824)]. Zie kloot. Onbekende ligging in het Rutsel. Benoeming naar persoonsnaam Abrahams ofmansnaam Abraham vgl. Abrahams Lust. "Kloot" duidt op een rode vorm. ABRAHAMSLUST Jan Abrahams lust [N (1851, 1867)]; E 696, 721 (he: ); Vóór 1851 ontgonnen 21 tot bouwland. Volksironisch; betreft ontgonnen heidegrond, die na jaren van bewerking en bemesting vruchtbaar wordt en aldus weinig tot "lust" zal strekken. Mogelijk naar psn.: Jan Abraham de Munck vanaf 1838 notaris in Veghel. ACHTERBOS Het achterbos [N (1845)]; E 803 (bo, we: 18.30). - Zie bos. Ligging op de Lage Biezen onder Zijtaart. Benoeming naar de ligging achter een perceel

5 Pagina 5 van 289 met de naam "Tweede Bos". ACHTERDIJK Huijs, hoff, boomgart gelegen tot Vechel aen den achterdijck [N (1659)]; land de achterdijk [Mrv91-60 (1713)]; agterdijk [RAV-159 (1759)]; huijs, hof op den agterendijk [GVEI2-81 (1778)]; gelegen in Veghel in de straat op den achterdijk [N (1842, 1893)]. G 43, 44, 45 (hu, sch, erf, tu: 02.55). Tegenwoordig de Deken van Miertstraat. Benoeming naar de ligging achter de straat (Hoofdstraat). Zij liep parallel aan de Hoofdstraat. -Zie Dijk ACHT LOPENSE Een stuck landts genaamt de acht lop: (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. -Zie lopense. Onbekende ligging onder Eerde. Benoeming naar de oppervlakte. AKERBEEMD Een beemd in die akerbeemd [BP (1417)]. -Zie Beemd AKERT In loco dicto die akart [Hs-4 (± 1380)]; ad locum dictum op dakart in loco dicto in snelvenne [Hs-4 (± 1390)]; twee strepen land in akart [BP v (1417)]; akart [GVEIE2-39 (± 1500)]; twee stucken in d'akert aen snelven [GVEI5-45 (1624)]; lant de steen int aeckert [GVIE2-120 (1702)]; 't boektstuk bij akart [GVEI3 (1792)]; de akert [kado (1832)], [V.]; D (bo: ; wa: 25.60). het akert [N (1839)], D 339 (bo: ). Waarschijnlijk is "akart" en "aeckert" een samentrekking van "aa-akkers". a. ACHTERSTE AKERT In het achterste akert [N (1846)]; D 305 (bo: 45.10). Het dichtst bij de Aa gelegen deel van het akert, dat grensde aan een inmiddels verdwenen vennetje, het snelleven genaamd. Benoeming naar de ligging achter het akert. AKERTSEPADSTUK Akarts patstuk [GVE13 (1792)]. - Zie padstuk. Benoeming naar de ligging in (bij) het Akert aan een zandweg. AKERTSETIENDE 22 Den hesseis beempt int akartssche thiende bij den appelweert [Hs-4 ( )]; quade koop akart tiende rijbroek [RV-56 (1681)]; aekerse, hamse en russche thienden [Hs-5 ( )]; akkerse tiende, [Mm]; akertse tiende(blok) - akart [RAV-159 (1757)]; de akertse tiende [N (1850)]; A 117 (we: 27.40). - Zie tiende. AKKER(S) Den ecker in de bruggen [GVE15-6 (1624)]; den acker neve de streep [GVE12-4 (1778)]; den akker; de akkers [N (1839, 1841, 1847, 1848, 1850, 1856, 1859, 1861, 1868, 1869, 1874, 1875, 1876, 1883, 1885, 1890, 1893, 1920)], [V.]; A 864 (he: ), 868 (b, w: ), 1008 (b: 76.50), 1071 (b: 94.40), 1089 (b: 84.60), 1090 (b: 59.30), 1305 (b: 66.60); B 144 (b: 96.20), 285 (b: ), (b:54.00), 820 (b: ), 1203 (b: ); D 934 (b: 56.90), (b: ), 1005 (b: ); D (SLOedenrode- Eerde) 75 (b: 36.10), 97 (b: 45.90), 168 (b: 80.00); E 357 (b: 57.20), 439 (b: 46.60), (b, ho: ), 1309 (b: 76.10). Akker betekende oorspronkelijk het gemeenschappelijke (cfr. gemene akker) landbouwland bij een nederzetting. Jonger is akker in de betekenis van "een perceel bouwland (uit deze

6 Pagina 6 van 289 complexen)", vrijwel altijd in de vorm van "Bepalend bestanddeel + akker", waarbij het eerste lid wijst op bezit, ligging, vorm, begroeiing, teelt, enz. Vgl en zie ook onder veld (Mm.). Een gedeelte van Eerde viel tot voor kort onder St.Oedenrode en Schijndel, tegenwoordig is Eerde geheel onder Veghel komen vallen. Enkele landerijen en veldnamen van St. Oedenrode en Schijndel ressorteren nu zodoende onder Veghel. a. ACHTERSTE AKKER Van Hilleken Syben achterste ecker op ham [GVE15-11 (1624)]; den achtersten acker op middegael [GVE12-6 (1778)]; den achtersten akker [N (1842, 1864, 1983)]; A 396 (b: ) 404 (b: ); D 540 (tu: 02.85). Verspreide ligging. Benoeming naar de ligging achter andere percelen. b. BREDE AKKER Een stuck landts genaamt den breeden acker, onder Eerde [GSO-262 (1617)]; den breyacker [Mrv91-57 (1697)]; de breeden akker [N (1861, 1886)], [V.] F (b: 86.13). c. GROTE AKKER Naast die grootacker, Vechel, Hezelaer [BP (1422)]; een stuk land ter plaatse genaamd den groeten akker [GZG-1225 (1460)]; d'lant in den grooten ecker [GVE15-6 (1624)]; van huijs en hoff in den grooten acker op sontsveld [HH-163 (1714)]; den grooten akker in de bruggen [N (1893)]; D 479 (b, w: ), 487 (b: 68.80). d. HOGE AKKER Genaemt den hogen acker gelegen binnen de palen van Vechel op Crijtenborg [GO-126 (1603)]; de hooge akker, creijtenbergh [RV-36 (1614)]; landt op hoge acker aent beukelaer [GVE12-55 (1778)]; de hooge akker [kado (1832)], B ; den hogen akker [N (1834, 1885)], [V]. A 641 (b:2.92.1o), 665 (w: 69.80), (b: ; h: 59.70; og: 17.00), 1131, (b: ), D 90 (St.Oedenrode), (b, w: 33.60), (b: ; h: ; de: 10.40; w: ; hu: 23.20; tu: 6.20); 891 (b: 76.30), F , oorspr. kadastraal gemeente Sint-Oedenrode D 151. e. LANGE AKKER In die langacker, Vechel in die hoge boect [BP v-195 (1421)]; huis in loco dicto aen die Heije den langen ecker in loco dicto hennenberch [Hs-133 ( )]; lange akker, sijtaart [RV24 (1543)]; een streekken schietende opten langec ker opt zijtert [GVEI5-119 (1624)]; den hoff ende den langen ecker [GVEI5-27 (1624)]; langenakker (zijtaert) [GO-129 (1754)]; genaamd den lange acker (zijtaert) [GVEI2-145v (1778)]; de groes en langenacker [RVI60-184v (1780)]; de lange akker, eerde over de straat [GVE13 (1792)]; de langakker [N (1840, 1876, 1893)], [V.]; D 758 (b: 84.80), E (b: ). f. MIDDELSTE AKKER Een stuck landts den middelsen acker [GSO-262 (1617)]; een perceel bouwland genaamd den middelsten akker [N (1842, 1876)]; A 398, 399 (b: 61.30). g. NIEUWE AKKER Den nieuwen akker [N (1820)]; de nieuwe akker [N (1885)]; A 1251, 1328 (b: 20.60; w: 43.90). h. OUDE AKKER In loco dicto sweenslake land die oude akker [Hs-191 (± 1390)]; den ouden ecker teijnen ende aen [GVEI5-16 (1624)]; de oude akker [N (1885)]; A 1069, 1070, 1093 (b: ).

7 Pagina 7 van 289 i. VOORSTE AKKER De hoft met het landt daeraen gelegen den voorsten acker, den hoffacker, den middelacker metten hoppenacker (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den voorsten akker [N ( )]; A 396, 397 (b: ); D 168 (St.Oedenrode) (b: 80.00); E 876 (b: 57.20); de voorste akker achter de rijt in blankenburg [N (1876)]; C 211 (b: ). -Zie Aardenakker, Amerakker, Annenakker, Ariensakker, Armenakker, Assenakker, Banakker, Batenakker, Beekakker, Bergakker, Berkelsakkerke, Berkenakker, Biesakker, Biezenseakker, Binnenakker, Bloeimanakker, Bloemenakker, Boerenakker, Bogaardsakker, Bontakker, Bontwerkersakker, Braakakker, Broekakker, Brugakker, Bruineakker, Buntakker, Busakker, Cissenakker, Denenakker, Dennenakker, Dielissenakker, Dintherseakker, Domakker, Dorenakker, Driehuizenakker, Driesakker, Eerdseakker, Eikakker, Eikensakkers, Eimbersakker, Elenakker, Elsakker, Emmeriksakker, Erptseakker, Eversakker, Faassenakker, Fransenakker, Geerakker, Geraartsakker, Geurtsakker, Gijsenakker, Graafakker, Grietenakker, Groesakker, Grootdonkseakker, Haakakker, Halve Kerkakker, Hamseakker, Harkmansakker, Heesakker, Hegakker, Heiakker, Heintjesakker, Henskensakker, Herculesakker, Herenakker, Heuvelakker, Hoebenakker, Hoefakker, Hoekakker, Hoevenaarsakker, Hofakker, Hoppenakker, Houtakker, Hubertakker, Huigenakker, Hurkmansakker, Jacobsakkerke, Janssenakker, Joppikenakker, Joseppenakker, Kalverakker, Kamerakker, Kapelakker, Kemelseakker, Kemenaatseakker, Kerkakker, Keselakker, Kesselakker, Klaassenakker, Konijnnenakker, Korstenakker, Kouterakker, Kremersakker, Krengelakker, Krijtenburgseakker, Krommeakker, Kruisbroerenakker, Laarakker, Lambertsakker, Laurensakker, Leenakker, Leestakker, Leestenakker, Leeuwenakker, Leienakker, Leinseakker, Leunissenakker, Lijsenakker, 24 Lijskesakker, Looakker, Looiakker, Maasakker, Meester Jacobsakkerke, Meeuwissenakker, Melisakker, Mensakker, Middegaalsakker, Molenakker, Mortelakker, Mosterdakker, Muilakker, Muisakkers), Muldersakker, Mutsakker, Nederakker, Ne1enakker, Nelissenakker, Notenakker, Oeienakker, Ovenakker,Overakker, Paalakker,Papenakker, Pastoorsak ker, Persoonsakker, Petersakker, Plasakker, Platteakker, Poortakker, Regenakker, Rijakker, Roelofsakker, Roesakkerke, Rondakkerke, Rooiakker, Roversakker, Ruttenakker, Schepensakker, Scheurakker, Schopakker, Schottaartakker, Schuurakker,, Serafijnakker, Severijnakker, Sint Antoniusakker, Smitsakker, Smuldersakker, Stapakker, Starakker, Steenwegakker, Stopakker, Stukakkers, Teeuwsenakker, Theunisakker, Thomassenakker, Tijssenakker, Tillaarseakker, Tommeakker, Veerakker, Veghelseakker, Venakker, Versakker, Vijkensakker, Voorakker, Voortakker, Vosakker, Vreeakker, Vrensenakker, Vriesakker, Vrijnskenakker, Wedakker, Wellesakker, Wendelsakker, Wenselakker, Wilgakker, Woitkensakker, Woutersakker, Zantvoortsakkerke, Zeelakker, Zoeiakker, Zoerakker. AKKERDUK Den ackerdijck, neven de straetse hoeve [Mrv91-1 (1712)]; een acker den ackerdijk neven de staetse hoeve [Ms13-25]. Onbekende ligging in de nabijheid van de straat, de kom van het dorp. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat het hier gaat om een verschrijving van achterdijk (zie achterdijk). -Zie Dijk AKKERKE Het akkerke [N (1845, 1848, 1861, 1862, 1874, 1876, 1887, 1891)]; A 356 (b: 46.10), B 402 (b: 70.40), C 380 (b: 57.20) 396, 398 (b: 67.10), D 167 (b: 60.40) 1008 (b: 24.40),

8 Pagina 8 van 289 E 852 (b: 64.30), F 64 (b, w: 38.00); het akkerke [V]; A 869 (gedeelte), C (w: 24.20; he: ), D 628 (b: 49.60) 701 (b: 37.90). a. HOOG AKKERKE Het hoog akkerke aan de lage heide [N (1870)]; B 407 (b: 58.60). b. KLEIN AKKERKE Het klein akkerke voor het spoor [N (1885)]; A , 1099 (b, w: 82.90)]. c. NIEUW AKKERKE Nieuwakkerke [N (1874)]. D 60 (b: 39.80). AKKERSVELD Van den akkersveld [V.]; E 1206 (b: 41.40); Benoeming naar persoonsnaam "Van den Akker". ALERSLAND Van Gijsbert Jan Alers lant aen de bueckelaer steeghde [GVE (1624)]. Onbekende ligging aan de Beukelaarssteeg, nu Hezelaarstraat. Benoeming naar de eigenaar Gijsbert Jan Alers. -Zie Land 25ALLEMANSKAMP -Zie Allemanskant ALLEMANSKANT Allemanscamp [RVI58-85 (1730)]; lant op de boekt bij allemans cant [GVEI2-137 (1777)]; een perceel bouwland op de boekt, ter plaatse genaamd rondebult op allemanskant [N ( ); V.]; D 198 (b: 60.00) 201 (b: 12.30) 202 (b: 94.50) 217; (b: 24.70). Ligging op de ronde bult, de omgeving van het huidige volkstuinenkomplex. Het eerste lid duidt mogelijk op gemeenschappelijk bezit, vgl. den Alleman, de Bont-Dialect Kempenland III-48. -Zie Kant AMERBEEMD Hoij in den amerbeemt [GVEI2-185 (1777)]. -Zie Amert en Beemd Gelicht op Dorshout - Amerika AMERIKA Amerika [V.]; A 867 (w: ). Gebied liggend in het Oost Dubbelen (nabij de amer(t)), tegenwoordig ligt er ter plaatse een zandweg van die naam, het is een zijweg van de Pater v.d. Elzenlaan, die achter langs de vulcaanjabrieken loopt. Mogelijk is dit vrij recente toponiem een produkt van plaatselijke volkshumor die deze eertijds ongure buurt in verband bracht met het "vrijge- 26 vochten" Amerika (zie Balkan). (Amerika Wintelre). Het (was) is een schertsende benaming vanwege de betrekkelijk verre ligging: ik ga naar Amerika. Voor soortgelijke uitheemse benamingen zie Egypte, Jeruzalem en de Transvale(n), (De Bont Dialekt van Kempenland geograf namen~pg. 131). -Zie Noord-Amerika en Balkan AMER(T) In loco dicto den amer [Hs-6 (± 1385)]; op gheen amer [Hs-6 (± 1390)]; ad locum dictum die namer [Hs-155 (± 1500)]; eenen aabeempt ad locum dictum den amer [Hs-6 ( )]; eenen aabeempt in den amer aan de aa [Mrv (1530)]; in den aemer [GSO-262 (1617)]; hoij en landt in de amer [GVE12-168v (1777)]; de amert [kado (1832); N (1836, 1864, 1871, 1879, 1884, 1894); V.]; A 665 (w: 69.80) 864, 865 (w: )

9 Pagina 9 van (b: , w: , og: , bg: 8.10, hu: 7.92, tu: 5.50), 986, 987 (h: 69.70, og: 10.40). De naam is momenteel (1955) nog bekend voor moerassig land op Dorshout. Uitgangspunt is het germ. + ami-. Dit germ. + ama, mnl. + ame, is overgeleverd in Amestelle, Amstel daarnaast is germ. + ami, mnl. + eme, bewaardin de naam Eem, die aan verschillende wateren toekomt. Korte namen lenen zich bijzonder voor uitbreiding met suffixen en zo ontstond naast "eem" met s-suffix, een verlengde vorm "eems". (In de klassieke overlevering Amisia). Op soortgelijke wijze ontwikkelde zich met r-suffix een germ. + amra. Hamer, naast Hgd. Hammer. Een Zuidnederlands (h)amer is door Lindemans verklaard als "nat land op de oever van een beek". (Hs-6). Gebied, liggend aan de noordzijde van (het) Dorshout. Ook een perceel onder Eerde of Everse (Sint-Oedenrode), waarvan de ligging onduidelijk is, draagt de waarschijnlijk verwante naam "aemer". Deze verklaring lijkt zeer plausibel, omdat de Amert bij Dorshout laaggelegen is en ook het gebied tussen Eerde en Everse plaatselijk drassig is, er lagen voorheen enkele grote vennen. -Zie Breugelsamer en Vijfkesamer a. GROTE AMER De grote amert, in den amert [N (1885)]; A 984, 985 (ho, we: ). b. NIEUWE AMER Den nuwen amer, in den ham [BP v (1408)]; den nuwen amer en den auden amer van den bredenbeempt [BP121O-241 v (1440)]. C. OUDE AMER Den auden amer, in den ham [BP v (1408)]; den nuwen amer en den auden amer van den bredenbeempt [BP v (1440)]. ANNAEEUWSEL Anna eeusel aldaer [GVE12-21 (1778)]. Benoeming naar psn. Anna; Johanna. ANNAHOEK Anna hoek [N (1833)]; F 848 (b: 42.30). ANNEMOEISEEUWSEL 27 Een perceel groesland gelegen alsvoor (op 't ven) genaamd annemoeijseusel [N (1819)]. Onbekende ligging op het Ven. "Annemoei" : tante Anne. Eeuwsel van tante Anne. (Verwijs en Verdam). Moei: tante, moederszuster, ook vaderszuster. -Zie Eeuwsel ANNENAKKER Sijnen camp bij den annenacker op de coevering (onder Eerde), [GSO-262 (1617)]; annenacker aen de leest voor sijterse beemden [GVE13 (1792)]; een perceel teulland, groese, houtwasch en geregtigheden gelegen te Veghel in de valstraat genaamd annenakker [N (1819)]. Onbekende ligging aan de Leest waarschijnlijk in de omgeving van het huidige Biesboschpark en op de Coevering onder Eerde in het grensgebied met Sint-Oedenrode. Het eerste lid is afgeleid van de vrouwsnaam An (Johanna). ANNENHOEF De annassehoef [HH-128 (1471)]; de annasche hove [HH-133 (1507)]; item eenen acker teullants aen de zantsteegt genoemt annenhoeve [GO-126 (1676)]; landt in annenhoef [GVEI2-325 (1778)]; genaamd den annenhoef (Wilbershoek) [N (1818)]. Onbekende ligging in het gebied tussen Willebrordushoek en Logtenburg, niet ver van de bosrand, die de zuidgrens vormt van het Veghelse grondgebied, en die doorsneden wordt door de weg Nijmegen-Eindhoven.

10 Pagina 10 van 289 -Zie Hoef ANNEVELDJE Anneveldje, ter plaatse genaamd schuttersveld [N (1871)]; B 23 (b: 16.40). In 1842 was dit bouwland in eigendom van Anna Hofmans. ANSEMHOFSTAD Van eenen huijze hostat ende hoff geheiten met ansems hostat gelegen aent havelt [GVIE2 (1403)] Onbekende ligging in het Havelt. Het eerste lid zal een afleiding zijn van een persoonsnaam. -Zie Hofstad APENHOEF -Zie Abehoef APPELWAARD Den hesseis beempt int akartssche thiende bij den appelweert [Hs-I0 ( )]; appelenweert aan het havel [RAV-23 (1530)]; huijs, hoft, boomgart en aengelegen lant alnoch twee lopens in de valstraat alnoch een lopens in de akerse thiende, alnoch een hoijbemt genaamt den appelenwerdt, groot omtr. 9 karren hoij [N (1661)] ; hoij in appelenweert [GVEI2-20 (1778)]; appelenwaard [N (1838)]; D 387 (h: 77.00). Weerd/waard: ingedijkt land (Alblasserwaard, Stevensweerd, Bolsward). Kil. weerd insula amnica. Het woord land dat vaak onderloopt nog. De naam appelweerkomt nu (1955) niet meer voor, maar blijkens de vermelding "enen aabeempt" ligt het voor de 28 hand te besluiten, dat het een laagliggend en nat land moet zijn geweest (Hs-I0). Mnl. weert, waert: 1) riviereilandje, 2) laagliggend land dat vaak onder water loopt (Molemans, ). Ligging in de Haveltse beemden, zuidelijk van het Havelt in de Akert. Het eerste lid is mogelijk een volksetymologische vervorming van de oudere toponiemen Epperenwaard, Opperenwaard, Eppenwaard en Oppenwaard en zou dan een persoonsnaam kunnen verbergen. Benoeming naar appels lijkt in de drassige Haveltse beemden niet waarschijnlijk. -Zie Epp(er)enwaard en Oppenwaard ARDIENEVELD Ardieneveld op de watersteeg [N (1883)]. B 969 (w: 61.20). Het eerste lid is afgeleid van de vrouwsnaam Ardina. ARIAANSHAAG Gelegen in corst ariaans haeg onder Eerde [GSO-262 (1617). Onbekende ligging inder Eerde, wellicht in het voorheen Rooise gedeelte in het gebied, genaamd Haag. Het eerste lid is een afleiding van een persoonsnaam Ariaan, Adriaans. -Zie Haag ARIAANSKAMPKE a. KLEIN ARIAANSKAMPKE Een stuck landts genaamt cleijn ariaenskampke [GSO-262 (1617)]. -Zie Kamp ARIENSAKKER Ariensakker (sontvelt) [RV37-18v (1594)]; van den ariensecker toebehorende meriken wed. jan ariens van helvoirt int geheel [GVEI5-129 (1624)]; peter teunis ariensacker (dorhoudt) [GVE2-194 (1702)]; op creijtenborg ariensacker [GVEI2-284 (1777)]; een perceel teulland, groes, houtgewas en geregtigheden gelegen op den biezen genaamt ariensakker, (3.38) (op het maatboek van Veghel nr. 3640) [N (1817)]. ARIENSBEEMD

11 Pagina 11 van 289 Tijs marten ariensbeemt [GVE2-243 (1702)]. -Zie Beemd ARIENSERF Van anna dochtere jan ariens erff aen de straet den hoff [GVEI5-97 (1624)]. -Zie Erf ARIENSLAND De streep neffen jan arienslant mette corte stucken teijnen aen gelegen in de neerbiest [GVEI5-101 (1624)]. -Zie Land 29 ARIENSSTREEPKE 't Stucxken lant loco voors. (bruggen) neffen goossen anens streepken [GVEI5-68 (1624)]. -Zie Streep ARMENAKKER Een parceel land en groes, voorpotinge, houtwasch en geregtigheden aan den Doornhoek genaamt armenacker, r. aen een eijnde de valstraat [RAV1l2-4 7v (1795)]; armenakker [V.]. D 244 (b: 87.50). ARMENBEEMD Landt op de boekt van armebeemt agter de schopakker [GVEI2-143 (1778)]. ARMENBUNDERS Armenbunders op watersteegt [RAVI (1754)]. ARMENEEUWSEL(S) Halve arme eeuse1 op watersteegt [GVEI2-139 (1777)]; armeneussel aan bundersteeg en busselehecken [GVE13 (1792)]; een parceel groesland in twee gegraven, op de watersteeg genaemt de arme eeusels, groot 5 à 6 karren hoijgewasch [RAV1l2-174 (1798)]. -Zie Eeuwsel ARMENHOEF Landt in armenhoef (logtenborg) [GVEI2-325 (1777)]. -Zie Hoef ARMENKAPEL St. Antoniuskapel, de arme kapel [Ms-8/3]. ARMENKOOPKES De arme koopkes [V.]; C 369 (he: ). Ligging in het voormalig heidegebied Hogerduinen. Bij dit vrij recente toponiem moet het eerste lid wellicht eerder opgevat worden als adjektief in de betekenis van schraal, zoals in arme zandgrond vgl. Kwadekoop. -Zie Koop ARMENLAND Het arme lant in hennenberg (laege heij) [GVE2-39 (1702)]; van de arme lant int akert [GVEI2-193 (1777)]. -Zie Land Samenstellingen met armen - wijzen op goederen die eigendom waren of zijn van de COO, vroeger Tafel van de H. Geest genoemd. In de 1ge - 20e eeuw zijn de H. Geest - door de armentoponiemen verdrongen (Molemans, 1976a, blz. 75). ARRITSTREEP Die arritstreep en lij skenslant in loco dicto dat gretingvelt [Hs-ll (± 1490)]; arritstreep 30 [BP1259]. Streep = vorm van het perceel land. Zou het eerste element de dialectische uitspraak verraden van het bekende toponiem "aard" = heideveld? (Hs-ll).

12 Pagina 12 van 289 -Zie Ertstrepen ASDONK Asdonk naast kilsdonksedijk bij watermolen [RAV-24 (1539)]; asdonk [RV-54 (1664)]; hoij in de asdonk [GVE (1777)]; de asdonk [N (1872 t/m 1895), V.]. A 778 (h: 40.60) 780 (w: 26.80) (h: ). As is een prehistorische waternaam (aska), die op een nederzetting werd overgedragen te vergelijken met Asse in Brabant (Molemans, Paulissen, 1976, blz. 87). -Zie Donk ASDONKENHOF Van den asdonken-hof gelegen te Veghel aan de driehuizenakker [N (1826)]. -Zie Hof ASSELDONKSEHOEF Het erf en lant van de asseldonkse hoef (zontvelt) [GVE2-271 (1702)]. In Veghel komen in de persoonsnaam Nicolaus de Astendonc en in 1507 de Astendonck voor. -Zie Hoef ASSENAKKER Assenacker [RAV-159 (1757)]; lant op zontvelt, lant en beemt den assenacker [GVE12290 (1777)]. en Asdonk BAAKSHOEVE Eene hoeve lants gheheiten die baexhoeve, ghelegen in de parochie van Vechel op eene stede gheheiten op Zittart [Mr v (1433)]; die baecxe hoeve op sijtart, Vechel [Mrv27-12 (1562)]; de baecxhoeve op Zittaert [Mr (1633)]. Onbekende ligging onder Zijtaart. De door Hoogbergen veronderstelde verklaring van "bake" voor varken, lijkt niet waarschijnlijk (Hs-13). Eerder lijkt de naam ontleend te zijn aan de familienaam Baecx, welke familie deze hoeve bezat in de 15e en 16e eeuw. In 1433 Henrick van Baecx (Mr v p.16). BAAN Aanduiding voor weg. De meeste verbindingswegen worden "straat" genoemd; heel wat minder frekwent is "weg" en uitzonderlijk is "baan". (MM.). a. NIEUWE BAAN (Eerde) nieuwe baan [Mb. (1954)]. Onbekende ligging onder Eerde. Wellicht identiek aan Eerdsebaan. b. OUDE BAAN (Eerde) oude baan [Mb. (1954)]. Het vroegere tracé van de weg naar Eerde. 31 BAGGERVELD Het baggerveld [N (1866)]; D 893 (w: 34.10). Het baggerveld is vrij dicht bij de Aa gelegen, op het Ham. Bagger mnl. baggher, baggaert, modder, slijk (de Vries). Dit perceel is een laag gelegen weiland met een kleine poel in het midden, grenzend aan hoger gelegen bouwland. BAKKERSVELDJE Bakkersveldje in het oost-dubbelen [N (1888)]; (A 1956 (b, w: 43.20) oorspr. gedeelte uit A 866 (w: ). Waarschijnlijk afgeleid van de persoonsnaam Bakker die voorkomt in BAKSSTUK Een stuk land gezegd baksstuk [GZG-1225 (1460)]; Afgeleid van de persoonsnaam Baks of Baecx. -Zie Baakshoeve BALGOOIENBEEMD

13 Pagina 13 van 289 Jan van balgoijen beemt [GVEI2-130 (1777)]; jan van balgoenbeemt [GVEI2-129 (1777)]. Naar persoonsnaam Jan van Balgoyen uit BALKAN Den balkan [V.-]. In de balkanlanden woedde de oorlog hevig in de jaren Het gehucht America te Veghel was toen door een ongure buurt bevolkt, waar nog al eens gevochten werd. Naar verluidt is toen voor het gehucht America de naam "d'n balkan" ontstaan. BALLINGHOEVE Hereditates die ballinghoeve [Hs-14 (± 1380)]; in de hoeve 't guet te poervelt bij die ballinghoeve [BP1l (1425)]; die gemeen buenre strekkende tot de ballinghoeve [GZG-1l24 (1454)]. Balling/ballings = eigennaam. Het woordenboek vermeldt de grote frekwentie van de eigennaam Balling als typisch Zuid-nederlands (Hoogbergen). Mogelijk ook afgeleid van mnl. ballinc = balling, banneling, zeljstandignaamwoord van ban, bannen (De Vries). De ballinghoeve komt ook voor onder de naam poeyerveltsche hoeve (Meuwese, 1954). BANAKKER Banakker, scheiding met Lieshout [GVE13 (1792)]; de banakker [V.-]; E 1444, 1449, 1452 (b: , w: 47.30, hh: 6.80). Gelegen in de vroegere heerlijkheid Jekschot onder Zijtaart, misschien samenhangend met mnl. ban, rechtspraak, rechtsgebied (De Vries). BANHOEVE Een hoeve lands genaamt de banhoeve gelegen alhier tot Veghel op't Zijtaart, groot 69 lopense [RAVllO-142v (1790)]. -Zie Ballinghoeve en Banakker 32 BARBERENHOEF Een stuck landts in barberenhoeff (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; een stuck landts in baerberenhoff [GSO-262 (1617)]. Naar psn. Barbara. -Zie Hoef en Hof BARGENBEEMD Bargenbeemt, Ham [GVE13 (1792)]. Misschien verband met mnl. woord "barg", gesneden mannelijk varken (De Vries), ook berg (w.n. T.). -Zie Beemd BARRIERE Aan de barriere paaien tussen den schutskooij (in de Beukelaarssteegt), [GVB26 (1798)]; teijnde den Steenweg bezeijde barière (op de Boschstraat), [GVB26 (1800)]; aan de barrière in de molenstraat [GVBII26-1 (1805)]. Aan de Molenstraat en Straat stonden slagbomen voor het innen van weggeld voor onderhoud van de in 1791 aangelegde steenweg. BARTELEVELD(JE) Barteleveld in huigenbosch; barteleveldje ter plaatse het aantal [N (1877, 1891); V.-]. B 766 (w: 53.70), E (he: 52.40; db: 51.40), F 188 (w: 30.50). BARTELSKOOP Bertelskoop in het oost dubbelen; tegen bartelskoop in het oost dubbelen; bartelscoop [N (1885, 1891); V.]; Oorspronkelijk ged. van A 864, 869 (he: ).

14 Pagina 14 van 289 -Zie Koop BATENAKKER Een erfgoed in de parochie Vechghel en een erfpacht van lh m. rooge Veghelse maat uit de baten acker [(1358)]; baetenakker tussen 2 bruggen [RV-24 (1539)]; baetenacker sontvelt [RAV-31 (1594)]; landt batenacker (zontvelt) [GVEI2-283 (1777)]; Baaten acker, zontvelt [RAV109-19v (1783)]. Waarschijnlijk afgeleid van de persoonsnaam Bathe (Beatrix) vgl Margrieten fizia Bathe (HH). BEEK Een perceel bouwland te Veghel op het middegaal gelegen genaamd de beek (maatboek 123) de eene zijde de armen van Dinther de andere zijde de boschweg [N (1826)]. Een perceel bouwland waarschijnlijk genoemd naar de beekgraaf op de grens tussen Veghel en Dinther. Beek is een grondwoord voor natuurlijke waterloop (MM.). a. NIEUWE BEEK Usque ad locum dictum nuwebeke, per longitudinem de nuwebeke etc. [Hs-159 (1310)]; van audebeke uit de aa lijnrecht zich uitstrekkend tot nuwebeke, langs nuwebeke tot erde [Enklaar p. 245 (1941)]. 33 Volgens Meuwese was de nieuwe beke een verlegging van de hierna vermelde oude beke, lopend vanaf Eerde in de richting van de huidige Zuid- Willemsvaart. De nieuwe beke en de oude beke vormden van oudsher de grens tussen Veghel en Schijndel en worden als zodanig vermeld in de oorspronkelijke uitgiftebrief der gemeente door Hertog Jan II dd Tegenwoordig wordt de waterloop op de grens van Veghel en Schijndel westelijk van de Zuid- Willemsvaart de Schei/oop genoemd (MM.) z. a. b. OUDE BEEK Van truweestersgrave achter Eerde tot de plaats geheten d'oude beecke, vandaar tot de molen van Dinther [MM.(1309)]; ad locum dictum audebeke versus Dynter [Hs- (1310)]; van de palen van Schijndel achter Eerde tot aan veerdoncx kolk gelegen mitten eijnde aan die oude beke [MM- (1465)]; audebeke versus Dynter [Mv (1954)]. De oude beke liep volgens Meuwese als voortzetting van de nieuwe beke vlak langs de Sluisdijk, naar de molen van Ki/sdonk op Dinthers grondgebied en vormde het oostelijke gedeelte van de grens met Schijndel, volgens de genoemde uitgiftebrief Deze waterloop is nu niet meer bekend (MM.). -Zie Riekenbeek BEEKAKKER Die beecacker in Vechel en een beemd aldaar bij den crommen wiel [BP (1442)]; den beeckecker met het lant en aengelegen acht stucken opte boekt [GVE15-39 (1624)]. Waarschijnlijk een akker nabij een beek gelegen. BEEKGRAAF Op hazelberch beemd deusseis van hazelberchs camp aen den beeckgraeff [RAV-23 ( )]; op haselbergh in de palsdonk aen den beekgraeff [HH-147 ( )]; 't geerken aen den beeckgraeff [GVE15-3 (1624)]; haselbergs (beemt) grenst aan beekgraaf [RAV-159 (1741)]; la hoij op den beeckgraef [GVE12-168v (1778)]; de beekgraaf, lopende door sektie A, B en C [kado (1832)]; de beekgraaf [N (1890)]; A (w: ). Schönfeld merkt in verband met het woord "beek" op, dat dit woord een natuurlijk water aanduidt, van minder betekenis dan een rivier; maar later is ten onzent zo'n beek vaak vergraven of gekanaliseerd. Dit laatste geldt dus voor Veghel ook. Beekgraaf is een

15 Pagina 15 van 289 tautologisch hydronym. Het element "graaf" is de benaming voor een water, dat dienst doet als afvoer naar een ander water (Hoogbergen). Deze niet onaanzienlijke waterloop kronkelt zich vanaf de grens met Erp via de Krekelshof bij Mariaheide, de Hintel en het Ven, zuidelijk van de Hazelberg, naar de Aa. Het meest westelijke gedeelte ervan vormt globaal de grens tussen Veghel en Dinther. BEEKSLOOT Tegen de beeksloot in de geerbunders [N (1867)]. A 185 (w: 72.30). Dit is een synoniem van de beekgraaj, in de volksmond algemeen gebruikt. BEEMD(EN) Den bempt in die bruggen [RV-23 ( ); de beemt agter schopakker [RAV159 (1743)]; de beemden op zontvelt [RAV-159 (1754)]; de beemd [N (1860, 1876, 1879, 1884), V.-]; A 839 (ho: 55.10) , 1043, 1123, 1124 (ho: ), E 424,433, , 558, 559, 569 (ho: ; w: 33.40; hh: ), D (ho: 30.80; b: 29.40). Beemd was en is nog steeds de gangbare naam voor hooiland. (MM.) a. ACHTERSTE BEEMD Zijn eigen groes den achterste beemt (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den agterste beemt aen Leijgraef [GVEI2-35 (1778)]; de achterste beemd in het Dorshout [N (1893)]. A 1096 (ho: 44.90). b. BREDE BEEMD Den bredenbeempt in loco dicto Vermoelsgoet [Hs-36 (1249); in den bredenbeempt in Vechel [BP (1408)]; den nuwen amer en den auden amer van den breden beempt [BPI21O-241 v (1440)]. - LANGE BREDE BEEMD Tegen den lange bredebeemt op schoute rek [GVB-26 (1788)]. Benoeming naar de vorm. Ligging onbekend. C. EERSTE BEEMD De eerste beemd ter plaatse genaamd het zeelstje [N (1869)]; D (ho: 70.90). d. GROTE BEEMD De groote beemt, ham [RAV-158 (1738)]; in den groten beemt (Zijtaart) [GVEI2-145v (1778)]; den grooten beemd, den groten beemd [N (1834, 1848, 1884, 1891)]; A 743 (b, w: 40.70), D 739,799,818, 819 (ho: ). - ACHTERSTE GROTE BEEMD Agterste groote beemt, sijterse beemt aan steenweghecken [GVE-13 (1792)]. - VOORSTE GROTE BEEMD Voorste groote beemt, sijterse beemt aan steenweghecken [GVE-13 (1792)]. e. HOGE BEEMD De hooge beemt, havelt, beemden agter de straat [GVE-13 (1792)]. Benoeming naar de ligging. Onbekende ligging op het Havelt. f. KLEINE BEEMD la In de cleijnen beemt agter Ham [GVEI2-164 (1778)]; een perceel groesland gelegen te Veghel op seijtart genaamd den kleijnen beemd; den kleinen beemd [N (1830, 1847, 1848, 1884)]; A 741 (ho: 15.40), D 394, 837 (ho: 83.60). g. LANGE BEEMD(EN) Die langbeemt [BP v (1417)]; v.o. ex prato de lancbemt [GVIE2 (1429)]; in die langhe beemden [Hs-132 ( )]; lange beemden op ham [Hs- (1534)]; lange beemt int aabroeck [HH-147 ( )]; lange beemt, a-broek [RAVI59-74v (1744)]. Benoeming naar de vorm. Onbekende ligging in de Aabroeken en op het Ham. h. NIEUWE BEEMD 35 Het hoij in de nieuwen beemt [GVE2-95 (1702)].

16 Pagina 16 van 289 Nieuw duidt hier op een later of jonger ontgonnen perceel (MM.) Onbekende ligging. i. TWEEDE BEEMD De tweede beemd ter plaatse genaamd het zeelstje [N (1869)]; D (ho: 70.80). j. VOORSTE BEEMD Den voorsten beemd met het cruijs (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; den voorsten beemt op Vorstenbos [GVEI2-34 (1778)]; voorste beemd in het Dorshout [N (1893)]; A 1094 (ho: 47.30). -Zie Aalbeemd, Aartsbeemd, Akerbeemd, Ariensbeemd, Armenbeemd, Balgoyenbeemd, Bargenbeemd, Berlosbeemd, Besselersbeemd, Beugtsebeemd, Bijgersbeemd, Bildjensbeemd, Blakenbeemd, Boerenbeemdje, Bosbeemd, Bultbeemd, Bundersebeemden, Bunsenbeemd, Buntbeemden, Burgersbeemd, Daantjesbeemd, Denenbeemd, Dirkenbeemd, Donkerbeemd(en), Dorshoutsebeemd, Driehoeksebeemd, Driesbeemd, Egelkolksebeemd, Fraaienbeemd, Geerbeemd, Gelijkebeemd(en), Gerritsbeemd, Goorbeemd, Grevebeemd, Grootvadersbeemd, Grote Langakkersebeemd, Grote Oorbeemd, Hamsebeemden, Hansvoortsebeemden, Haveltsebeemd, Hazelbergsebeemd, Hendrikbeemd, Heskensbeemd, Hesseisbeemd, Hoeksebeemd, Hondstaartsebeemden, Hooibeemd(je), Jan Dirkebeemd, Jan van Balgooienbeemd, Jan Willemsbeemd, Jungerbeemd, Katalijnenbeemd, Keizersbeemd, Kerkebeemd(je), Klaassenbeemd, Kleine Oorbeemd, Klootjesbeemd, Klopperdamsbeemd, Krommebeemd, Kuipersbeemd, Lenarsbeemd, Lendersbeemd, Lindersbeemd, Lisbeemd, Loeksbeemd, Meerbeemd, Melissebeemd, Middegaalsbeemd, Molenbeemd, Muggenbeemd, Muilenbeemd, Muldersbeemd, Oelbeemden, Oetelaarsbeemd, Olieslagersbeemd, Oorbeemd(en), Oppersbeemd, Paalbeemd, Pasbeemd, Pastoorsbeemd, Persoonsbeemd, Peter Jan Tunisbeemd, Philipsbeemd, Regenbeemd, Remmersbeemd, Rietbeemd, Rijbeemd, Rijdendebeemd(en), Rijenbeemd, Roeloffenbeemd, Rogsebeemden, Ronde beemd, Rooisebeemd, Rootsenbeemd, Rullekensbeemd, Schenkelsbeemd, Schijndelsebeemd, Schimmeiersbeemd, Schoorbeemd, Schragenbeemd, Sint Antoniusbeemd, Sluisbeemd(je), Smitsbeemd, Strijpenbeemd, Suurmontsbeemd, Theunisbeemd, Thomasbeemd, Tijbosbeemd, Tijssenbeemd, Vierkante beemd, Vissersbeemd, Vlotbeemd, Vogel(s)beemd, Vonderbeemd, Vorstenbosschebeemd, Vrouwenbeemd, Vrouwkesbeemd, Weierbeemd, Wemmersbeemd, Willemsbeemd, Zijtaartakkersbeemd, Zijtaartsebeemd. BEEMDJE(S) ~ Part in een hoijbemt genaemt het beemtken te Vechel opt Sontvelt [N (1658)]; een groesvelt het beemtje [GVEI2-30 (1778)]; het beemdje, de beemdjes [N (1847, 1862, 1873, 1885, 1893)], [V.-]; A (h: 94.80), C , , 155, 156, 164, 165, 175, 176, (b: ; w: ; sch: 99.-), E 433, 434, 824, , (w: ; b, w: ); beemdjes aan de Aa [N (1920)]; A (h: 94.80). a. GROOT BEEMDJE Het groot beemtje, hooge heide [RAV (1757)]. b. KLEIN BEEMDJE Het c1eijn beemtje op ham [RAVI (1738)]; 't kleijn beemtje, sijterse beemt 36 [GVE13 (1792)]; het klein beemdje [N (1838, 1891)]; D 793,794 (h: ). - ACHTERSTE KLEIN BEEMDJE Het achterste klein beemdje, op het ham [N (1848)]; D 840 (h: 32.60). -Zie Drie beemdjes, Geerbeemdje, Geweerbeemdje, Groesbeemdje, Hoevenaarsbeemdje, Meerbeemdje, Sluisbeemdje, Vossenhoolsbeemje, Wielrebeemdje, Woutersbeemdje BEEMDSTREEP

17 Pagina 17 van 289 Een stuck landts genaemt de beemdstreep (onder Eerde) [GSO- 262 (1617)]. BEEMDSTUK In eenen acker lants genaemt dat beemstuk ter plaatse voorsz. (in d'eerde) [GO-126 (1545)]; een stuck landts int beemtstuck (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; een perceel bouwland, groeskanten, houtwas, voorpoting en geregtigheden gelegen te Veghel in het eerde, genaamd het beemdstuk [N (1830)]. Onbekende ligging in Eerde. Een perceel hooiland van geringe omvang. -Zie Stuk BEGUNENSTUK Bageijne stuk int rutselt aen de speelheuvel [GVEI2-165v (1778)]. Ligging in het Rutsel. Een bagine is een begijn, zuster eener vrije geestelijke orde (Verwijs en Verdam). Vermoedelijk het gewezen eigendom van een begijn "lekezuster" ofwel van een begijnhof Begijn kan ook een benaming zijn voor een kloosterzuster in het algemeen. Derhalve kan het begijn(en)stuk eveneens het bezit geweest zijn van een klooster (Toponymie van Overpelt). -Zie Stuk BELENKAMP Beelencamp, eerde op de berg [RAV31-16 (1590)]; aen d'eerde onder roij ter plaatse genoemt bee1encamp [GOI26-47 (1663)]; 4 1. akkerland genaemt beelenkamp te Veghel in 't eert aen boevenroede [Dom.-171 ( )]; beelencamp, heijde bij 't Ven [GVEI3 (1792)]; beelekamp, beelenkamp, de billenkamp, bellenkamp in het rutsel [N (1841, 1845, 1861, 1874, 1882); V.-]; D (og: 2.05), 257 (b: 10.50), (b, w: 66.90), 267 (b: 8.60) = voorm. gebied St.Oedenrode, D (b: ). Afgeleid van voornaam Isabele? (Toponymie van Sint-Huibrechts-Lille, Molemans). Afgeleid van persoonsnaam Beien? BELTJESTIENDEN Beltjenstienden [N (1854)]. Afgeleid van persoonsnaam Beltjens. De familie Beltjens was anno 1771 in het bezit van bepaalde tienden in Veghel. Dit zou ook in het begin van deze eeuw volgens Meuwese nog het geval geweest zijn. (MM.) -Zie Tienden BENDEL Den beijndel aan de heij [RAVI61-21 (1762); de bendel [N (1862)]; C 147 (b: 25.20). 37 BENDELSHOUT Een perceel hooiland, houtwas en geregtigheden gelegen te Veghel In het dorshout, genaamd jan aarts kampke en bendelshout [N (1823)]. -Zie Hout BENDELSVELD 't Stuck in beijndelsvelt [GVE (1624)]; landt op D'Erp genaemt beijndelsvelt [GVE12-31 (1778)]; lant bendelsvelt [GVE12-34 (1778)]; binnen de gemeente van Nistelrode op vorstenbosch in bendelsveld [N (1819)]. Ligging op grensgebied Veghel - Nistelrode. Bendel, gebonden bandhout voor hoepelmakers. Benoeming wsch. naar de plaats waar hoepelhout groeide. BERG De berch, in de berg, eert [RAV24 (1544); d'lant opten berch [GVE15-47 (1624); een stuk aen den berg gelegen binnen de parochie van St.Oedenrode en onde de palen van Vechel op crijtersberg [GO (1646)]; landt aen den berg [GVE (1778)]; de berg [kado (1832)]; den berg [N ( ), V.-]; E 65, 66 (h: 25.10; b: 26.40), 75108, (kad.); F 855, 856 (b: 64.-), 865, 866 (b: ), 1080 (hh: 26.70).

18 Pagina 18 van 289 Berg is in de Kempen frekwent ter aanduiding van hoger gelegen, weinig renderend land: Hanenberg, Lochtenberg, Suikerberg. In de meeste gevallen heeft berg hier evenwel de betekenis van landduin of zand-, zavelberg (MM. Verschillende percelen liggend in Eerde en Zijtaart. Achter het kerkdorp Eerde begint een hoge zandrug die vrij dicht langs de grens met Sint-Oedenrode naar het oosten loopt. Deze heuvelrij, door bebossing grotendeels aan het oog onttrokken, wordt doorsneden door de weg Veghel naar Sint-Oedenrode maar zet zich oostelijk hiervan nog een flink eind voort. Deze heuvels vormen de hoogstgelegen natuurlijke punten van Veghel en naderen een hoogte van 13 m. boven NAP. Ook de Berg in Zijtaart vormt een lichte verhoging ten opzichte van het omliggende land en in het bijzonder in kontrast met het midden in het gebied gelegen Bergsven. a. NIEUWE BERG De nieuwe berg in de berg [N (1879)]; E 78, 79 (b, w: ). Betreft een jong ontgonnen deel van het gebied de Berg in Zijtaart. -Zie Achterste Valkenberg, Eerdsebergen, Hazelberg, Heemberg, Heiligtseberg, Helterenberg, Hennenberg, Herleberg, Heuvelberg, Houtberg, Kalvarieberg, Koeveringseberg, Konijnsberg, Leestenberg, Molenberg, Schuifelenberg, Schuivelberg, Slopperense berg, Strikberg, Valkenberg, Verenberg, Verrenbergsetiende, Vrouwkesberg, Zandberg en Zijtaartseberg BERGAKKER Den bergakker [N (1754)]. en Berg BERGEHEI Berge hei [V.-]; C 366, 367 (he: ). Dit gebied is wat hoger gelegen dan het aangrenzend gebied Hogerduinen. -Zie Berg en Hei 38 BERGHOF(KE) Denselven vant berchoffken (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; de berghoff, de cuijlen Eerde [RAVI59-42 (1741)]; de berghoff [GO (1754)]. Liggend nabij den Berg te Eerde. -Zie Hof. BERGSKE 't Bergske [V.-]; E 921 (b: 34.60). Een naar het midden toe oplopend perceel bouwland te Zijtaart. BERGSBUSSELE Het bergs bussele (creijtenborgh [GVEI2-320 (1777)]. Bossel, bussel: dimunitief van bos. Dit op Krijtenburg gelegen perceel ligt nog binnen de beboste heuvelrand die zich uitstrekt vanaf Eerde in de richting van Zijtaart-Zontveld. -Zie Bussele BERGSVEN Op den loop vant bergsven [GVB26-4 (1800)]; het bergsven aan den doornhoek [N (1848)]; E 97 (wa: 5.50). Dit nog niet lang geleden gedempte vennetje vormde een inzinking midden in het enigszins hooggelegen gebied de Berg nabij Zijtaart. -Zie Ven BERGWEG Bergweg [Hb]. BERK Zijn derde part in den berck (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. BERKELSAKKERKE Van berkels akkertje [V.-]. oorspr. C 368 (he: ).

19 Pagina 19 van 289 Liggend in voormalig heidegebied Hogerduinen. Afgeleid van persoonsnaam. BERK (EN) AKKER Berckenakker [RAV158-96v (1730)]; een perceel teulland met houtwas genaamd den berkakker [N (1830)]; Onbekende ligging, mogelijk op het grensgebied met Sint-Oedenrode. Omwald met berkenhout. (MM. -55). BERKENKAMP Een stuck landts in den berkencamp (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. Hier zijn twee betekenissen mogelijk: perceel omzoomd door berkenhout, ofwel benoeming naar een berkeboom als grensboom. BERKENSTEEG Tegen sijn veld de berkesteegt [GVIIB7-12 (1791); een perceel weiland te Veghel in de putten aan de berkesteegd [N (1818, 1838); F 495 (w: 28.80). Liggend in de Putten, westelijk van de Zuid- Willemsvaart ter plaatse van het huidige 40 industrieterrein, dichtbij de brug. Dit is de benaming voor een kennelijk met berken beplante steeg. BERKENWAL Een parceel teulland en groese gelegen opt ven genaamt den berkewal, groot ontr [RAV (1801)]; -Zie Wal(len) Onbekende ligging op 't Ven. Benoeming naar aarden wal, een al dan niet opgeworpen verhoging begroeid met berken. BERKHOF Van de berckhoff (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]; -Zie Berghof BERKVELDEN Agterste velde met de berkvelde [GVE (1777)]; Ligging onbekend. -Zie Berk BERKVELDEKE Den selven van zijn berck veldeken met het heijvelt (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. BERLO Landt van grave van BerIo [GVE (1777)]. Onbekende ligging. Land benoemd naar gewezen bezit van Albert Ferdinand graaf van Berlo, echtgenoot van Jeanne Philippina van Erp, eigenaresse van kasteel Frisselstein anno BERLO(S)BEEMD BerIo's beemd int vossenhol [GVE (1778)]; de geregte helfte in voegen bij haer is afgepaelt, en geregtigheden in eenen beemt hoijlants, agtert casteel, genaemt BerIo beemt, groot onti. 8 karren hoijgewas, naest seijde het sluijsje of laek Johannis van Grinsven e.a., een eijnde de rivier de Aa [RAV (1780)]; -Zie BerIo en Beemd BERLOSKAMP Hoij in berioes camp agter casteel [GVE (1778)]; -Zie BerIo en Kamp BERTELAND Achter berte land [V.-]; oorspr. B 170 (he: ). Dit perceel ligt op het voormalig heidegebied het Wuiten. Afgeleid van mansnaam Bert. BERTMANSHOEVE Erf die bertmanshoeve bij bredelaar [BP (± 1390)]; vuijt een stuck ackeriant

20 Pagina 20 van 289 genaemt de bersmans hoeve off cauwenoirt gelegen onder Vechel aen die heijde [RG169 (1646)]; van Vechel sijn schuldich aen den hertoge van brabant ter cause van xx bunderen gemeijnte voortijds geheeten beersmanshoeve [RG169 (1646)]; een stuk akker land 41 genaamd de bersmanshoeve of couwenoirt, 1 malders te Vechel aen de heijde [Dom-171 ( )]; de geburen van Veghel ter cause van 20 b. gemeijnte voortijds geheiten beermanshoeve [Dom-171 ( )]. Ligging waarschijnlijk in het heidegebied op de grens met Uden, noordelijk van de weg Veghel-Uden. De naam is niet meer bekend. De Kouwenoord schijnt een andere benaming te zijn voor de bertmanshoeve. Bertman is een eigennaam die nu niet meer voorkomt in Veghel. (Hs-). -Zie Hoeve BESSELERSBEEMD Besseler(s) beemd [V.-]; A (h: 78.30; og: 7.80). Afgeleid van persoonsnaam Besseler(s), Besselaar. -Zie Beemd BETJESVELD Betjesveld in Huigenbosch [N (1877)]; B 1875, 1878 = oorspr. B (w: 52.90). Afgeleid van vrouwsnaam Betje, Elisabeth. BEUGENHOEF Een heijcamp achter van beugenhoef (onder Eerde) [GSO-262 (1617)]. BEUGT Beugde par. Dynter den ameracker ad locum dictum aen gheen boeghe [Hs- (1639)]; 't beugt [GVE13 (1792)]; op de buechde (op beugt) [Ms- (1792)]; 1 perceel weiland genaemt het beugt te Veghel; aan het beug [N (1848, 1855)]; Een buurtschap onder Dinther, noordelijk van de Beekgraaf, langs de dorpenweg naar 'shertogenbosch. Beug, boeghe, afl. van beuk (Gijsseling -155) met suffix t = plaats waar beuken groeien. BEUGTSEBEEMD Beugtse beemt [GVEI3 (1792)]. Onbekende ligging in het Beugt. -Zie Beemd BEUGTSBRUGSKE Neelenhoff aen beugts brugske [RAVI58-41 (1727)]; het brugje genaemt beugs brugje (onder Boschstraat) [GVB-26 (1783)]; beugts brugske aan middegaal, scheiding met Dinther [GVEI3 (1792)]; langs den boschweg, gelegen te Veghel op het middegaal nabij het beugs brugje [N (1825)]. Gelegen op het snijpunt van de Beekgraaf en de dorpenweg naar 's-hertogenbosch. Zeer waarschijnlijk identiek met het Hansvoortsbrugske. -Zie Hansvoortsbrugje BEUKELAAR Et de mansu seu bonis dictum ten buekelaer [GVIE-2 (1374)]; de hoeve 't goet op beukelaer [BP v (1411)]; ad locum dictum aent beukelair, aent beuchelair in die Heze [Hs- (± 1500)]; aent buekeler in verrenberch [Mrv (1533)]; buuckelaar 42 [GVE2-52 (1702)]; 27 roijen aent beukelaer [GVEI2-48v (1778)]; beukelaar [kado (1832); N (1843)]; B 1045, 1046 (w: 92.70), Afleiding met personijicerend suffix -elaar, van beuk. Perceel begroeid met beukebomen (Hs-). Volgens Van Passen ( ) blijkt een laar in de kempen ovet het algemeen de

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH

H E L E N P A R A D IJ S. Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland. Frits David Zeiler Bergen NH H E L E N P A R A D IJ S Duintoponiemen in Zuid-Kennemerland Frits David Zeiler Bergen NH In opdracht van PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Velserbroek 2008 Er is geen gedeelte van onzen Vaderlandschen

Nadere informatie

mond uit man; hel uit hel

mond uit man; hel uit hel deurnese historische reeks kleine serie 2 ton spamer mond uit man; hel uit hel het hellegat in deurne en de oorsprong van de naam helmond een historisch/geografische en toponymische studie deurne 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 DE HOEVEL EN DE KJZRCK

Hoofdstuk 5 DE HOEVEL EN DE KJZRCK Hoofdstuk 5 DE HOEVEL EN DE KJZRCK Deze herdgang omvatte meer dan de Heuvel zek Ook de wijde omgeving van de kerk aan de Oude Markt maakte er deel van uit. De grenzen van deze herdgang kunnen ongeveer

Nadere informatie

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250

wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 wetenschapswinkel Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld te Oirschot Luc Joosten September 2009 Rapport 250 Colofon t i t e l Cultuurhistorische analyse en waardering Groot-Bijsterveld

Nadere informatie

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord (uit: Breesgata 1987) In het Jubileumboek van Breesgata verscheen van de hand van

Nadere informatie

Drecht en drecht-namen (*)

Drecht en drecht-namen (*) Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) NB: Zie ook een kleine kanttekening (2006) achteraan deze bijdrage. Drecht en drecht-namen (*) (uit: Naamkunde 1996) * Met dank aan M. DEVOS en J.

Nadere informatie

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN?

WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? WENSVEEN-WADDINXVEEN: DORP MET TWEE NAMEN? Huug van den Dool Hoewel de directe geschiedenis van het dorp Waddinxveen het onderwerp van dit blad is, kan men soms van een kleine excursie verrassend veel

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat

Amersfoort onder ons. Koestraat 14 16. Archeologisch onderzoek. ter plaatse van. twee gesloopte pandjes. aan de Koestraat archeologie 27 Amersfoort onder ons Koestraat 14 16 Archeologisch onderzoek ter plaatse van twee gesloopte pandjes aan de Koestraat Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort juli 2011 Amersfoort onder

Nadere informatie

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis.

Tot hier en niet verder. Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Tot hier en niet verder Historische wallen in het Nederlandse landschap. De stand van kennis. Henk Baas, Bert Groenewoudt, Pim Jungerius en Hans Renes (redactie) Tot hier en niet verder Historische wallen

Nadere informatie

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A.

Nadere informatie

een geologische stadswandeling

een geologische stadswandeling een geologische stadswandeling Wim de Gans over de auteur Dr. Wim de Gans (Amersfoort, 1941) studeerde aardwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn afstuderen was hij als docent achtereenvolgens

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

onder redactie van Pith Schure ISBN/EAN: 978-90-811664-4-7 La Licorne, Boxtel, NL 5281 CM 32-13

onder redactie van Pith Schure ISBN/EAN: 978-90-811664-4-7 La Licorne, Boxtel, NL 5281 CM 32-13 1 TTwweeeeddee ddr ruukk,,, ookkt ttoobbeer r 22001111 BOKHOVEN op de KAART Bundel verhalen van Agnes van den Brink, Anneke Branten-van den Broek, Annette Jehoel-van der Lee, Arthur & Jeanne Borgsteyn,

Nadere informatie

DE HEL De weg die zich vanaf de ruïne "Huize St. Jansberg" naar beneden slingert, wordt zoals we reeds vermeldden de Helweg genoemd. De weg voert ons naar de nog net op Milsbeeks territorium gelegen boerderij

Nadere informatie

Waar lag de Tieselenswaard?

Waar lag de Tieselenswaard? Waar lag de Tieselenswaard? De ligging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald Henk t Jong Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 19(2010) Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

Namen van hunebedden, grafheuvels, zandduinen en andere bergen en bulten (door Jan Tuttel)

Namen van hunebedden, grafheuvels, zandduinen en andere bergen en bulten (door Jan Tuttel) Namen van hunebedden, grafheuvels, zandduinen en andere bergen en bulten (door Jan Tuttel) In een vlak land als Nederland, valt elke hoogte aan het oppervlak op. Of het nu een natuurlijke verheffing van

Nadere informatie

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein

van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein van die Plaetse tot de Dam de metamorfose van handels- en bestuurscentrum naar evenementenplein 1 H et ontstaan van de Dam als het plein dat we nu kennen wordt voorafgegaan door twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR

NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE VII DE~L DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR NOORD- EN ZUID-NEDERLANDSCHE DIALECTBIBLIOTHEEK ONDER LEIDING VAN DR. L. GROOTAERS EN DR. G. G. KLOEKE DE~L VII DE TAAL VAN HINDELOOPEN DOOR T. VAN DER KOOY Dz. MET DRIE KAARTJES,S-GRAVENHAGE MARTINUS

Nadere informatie

Waarom er geen B in Brunssum zit

Waarom er geen B in Brunssum zit Henk Stoepker Waarom er geen B in Brunssum zit Het begin van de aardewerkproductie in Brunssum en Schinveld in het licht van de regionale nederzettingsgeschiedenis Archeocoach Studies 4 1 Henk Stoepker

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld

Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone. Vastgesteld Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld 's-hertogenbosch Bestemmingsplan Zuiderpark- Stadswalzone Vastgesteld oktober 2009 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000

Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Tijdschrift voor molenstudie Nr. 13,2000 Themanummer: Oliemolens in Groningen en Drenthe, verslag van de excursie van Nederland en Vlaanderen op 31 mei 1997. Colofon: Molinologie verschijnt twee keer per

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie