Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012

2 Colofon Uitgave: Redactie: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg in Ontwikkeling Ingeborg Wijnands-Hoekstra en Anna Huizing, ZIO R&R Communication Paul Röling, Shutterstock Images Maastricht, juni

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Duurzaamheid in de zorg 5 Zorg in ontwikkeling (ZIO) Organisatie Personeel en Organisatie (P&O) 6 Organigram ZIO Ontwikkelingen 8 Ondersteuning van vereniging RHZ Bestuuradviescommissies (BAC s) 10 - BAC Kwaliteit 10 - BAC Samenwerking 10 - BAC ICT 11 Communicatie 12 ZIO Kwaliteit en scholing 28 ZIO Onderzoek en ontwikkeling 28 ZIO Onderzoek 28 -ZIO Ontwikkeling 32 Chronische zorg algemeen 32 Diabetes 36 COPD 38 Hart- en vaatziekten 39 Geestelijke Gezondheidszorg 40 Ouderenzorg 40 Jeugdzorg 42 ZIO Facilitair 42 ZIO Zorgvastgoed 43 ZIO Praktijkondersteuning 44 Chronische zorg in cijfers Diabetes mellitus type 2 14 COPD 18 Hart- en vaatziekten 20 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 23 RHZ in zorg TIPP 45 Anderhalvelijnszorg 45 Jaarrekening Bijlagen I Leden Bestuursadviescommisies (BAC s) en WDH in II Overzicht scholingen III Leden werkgroepen chronische zorg in IV Afkortingenlijst/verklaringenlijst 54 3

4 4 Het streven is tot een houdbaar en betaalbaar bestel te komen, te streven naar duurzaamheid.

5 Duurzaamheid in de zorg Wat is kenmerkend voor 2012? Ook in dit jaar hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Ontwikkelingen intern, maar voornamelijk ook ontwikkelingen extern. Deze externe ontwikkelingen betreffen de crisis in de economie die hard begint door te klinken in de gezondheidszorg. Met een nieuw kabinet kwamen aankondigingen van grootschalige veranderingen. Ouderenzorg op de schop, overhevelingen naar de gemeenten met bezuinigingen, GGZ en ziekenhuis zouden moeten worden aangepakt. Overal in de zorg is het onrustig; wat betekent dit voor mij? Verlies ik mijn baan of verdien ik volgend jaar minder? Hoeveel méér zorg moet ik gaan leveren? Het werd duidelijk dat dit niet zomaar over zou waaien. Ook voor de eerstelijnszorg kent dit grote consequenties. In de overtuiging dat deze grote ontwikkelingen en veranderingen ons niet moeten overkomen, maar dat we zelf regie moeten houden, ontwikkelden we Blauwe Zorg. Met een regionale aanpak, door samen te werken, door geld en menskracht slimmer en doelmatiger in te zetten, zouden we in staat moeten zijn om onze bijdrage in de bezuinigingen te leveren én vat op de ontwikkelingen te houden. Het streven is tot een houdbaar en betaalbaar bestel te komen, te streven naar duurzaamheid. Wat gebeurde er in de tussentijd binnen ZIO? Geen nieuwe ketenzorg, maar verdere implementatie van de zorgproducten. Verdere ontwikkeling van facilitaire producten zoals meer scholing op maat, ondersteuning op praktijkvoering aspecten variërend van personele ondersteuning tot het opleveren van de eerste in eigen beheer gebouwde of ontwikkelde praktijken. Ook een jaar dat de pilot TIPP startte en tot geleidelijke implementatie leidde. Een jaar waarbij in de vereniging RHZ het geluid verder versterkte, dat de vereniging de positie van het collectief scherper op het netvlies moet krijgen: waar staat de RHZ voor? Wat willen we binnen de RHZ? Hoe om te gaan met alle veranderingen in de zorgwereld? Hoe ontwikkelen we duurzame saamhorigheid binnen de groep? Het blijven woelige tijden. De verwachting is dat de veranderingen in de zorg snel en ingrijpend zullen blijven komen. ZIO zal hierin een organisatie moeten zijn die nauw aansluit bij de wensen van de achterban, maar ook anticipeert op de veranderingen in de buitenwereld. Een organisatie die steun en rust biedt, maar soms ook versnelt en vernieuwt. Een organisatie die leidt tot duurzame ondersteuning én tot duurzame zorg. 5 Guy Schulpen, Medisch Directeur Caro van Uden, Directeur Bedrijfsvoering

6 6 ORGANISATIE In 2012 is de bestuurlijke herstructurering van stichting ZIO afgerond. Dat houdt in dat ZIO sindsdien functioneert volgens het Raad van Toezicht model. Tussen de vereniging RHZ en de stichting ZIO is een samenwerkingsconvenant van kracht waarin de samenhang tussen beide entiteiten is beschreven. Statutair en binnen het samenwerkingsconvenant is verankerd dat de vereniging RHZ sturend blijft op de beleidslijn en activiteiten van ZIO met betrekking tot huisartsenzorg. Toetsing op de bedrijfsvoering van ZIO valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van ZIO. Mede in het licht van deze bestuurlijke herstructurering is in november 2012 de naam van de stichting gewijzigd van RHZ Heuvelland naar stichting ZIO (Zorg in Ontwikkeling). Daarnaast geeft de nieuwe naam beter uiting aan het multidisciplinaire karakter van ZIO als brede eerstelijnsorganisatie. ZIO is actief in de regio Maastricht-Heuvelland, met als gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Het werkgebied van ZIO telt ongeveer inwoners. Alle 82 huisartsen gevestigd in deze regio zijn lid van de vereniging RHZ en aangesloten bij ZIO. Vanuit ZIO wordt ook ondersteuning geboden aan de 78 fysiotherapeuten in de regio Maastricht en Heuvelland die zijn aangesloten bij stichting Fy net. ZIO ondersteunt huisartsen en fysiotherapeuten bij hun praktijkvoering, waarbij kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg het uitgangspunt is. De werkzaamheden van de mensen van ZIO bestrijken onder andere de ontwikkeling en evaluatie van ketenzorg, kwaliteit en scholing, facilitaire ondersteuning, advisering praktijkondersteuning en begeleiding inzake zorgvastgoed. De organisatie wordt geleid door een tweekoppige directie. Het toezicht op de organisatie is in handen van de Raad van Toezicht, waarvan de leden momenteel als ad interim toezichthouder functioneren tot een definitieve onafhankelijke Raad van Toezicht is samengesteld. Personeel en Organisatie (P&O) De afdeling P&O levert een bijdrage op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor de interne organisaties. In januari 2012 waren er 22 mensen (16,11fte) werkzaam binnen de stichting ZIO / RHZ, eind 2012 waren dit 30 mensen (21,28fte). Dit is binnen de verschillende ZIO-bedrijfsonderdelen en binnen TIPP. Dit is exclusief de POH in dienst van de stichting ZIO Praktijkondersteuning. Een overzicht van de medewerkers van ZIO is te vinden op Resultaten 2012 Het gemiddelde verzuimpercentage is in 2012 gestegen en bedroeg 4,5 %, ten opzichte van 4,1 % in Er zijn 13 mensen in dienst gekomen (stagiaires niet meegeteld) en 5 mensen uit dienst gegaan. De implementatie van digitale urenregistratie gekoppeld aan het ERP systeem is afgerond. Speerpunten 2013 Voor verdere professionalisering van ZIO zal het management aansturingmodel ondersteund worden door P&O op het gebied van functioneringstrajecten en bindingsvraagstukken. Het beoordelingssysteem is bekend bij de medewerkers en zal meer gebruikt worden om sturing te geven aan strategische oplossingen in de werkverdeling. Het management aansturingmodel zal voor verdere professionalisering van TIPP veel begeleiding vragen op het gebied van functioneringstrajecten en bindingsvraagstukken. Het beoordelingssysteem, bekend bij de medewerkers, zal gebruikt worden om sturing te geven aan strategische oplossingen in de werkverdeling en zal bijdragen in de vorming van de gewenste organisatiecultuur. Met de komst van de controller wordt de managementcyclus verder geprofessionaliseerd. Vanuit P&O zal ook een standaard management rapportage samengesteld worden.

7 Directie G.J.C. Schulpen, medisch directeur C.J.Th. van Uden, directeur bedrijfsvoering Raad van Toezicht J.R.A.Y. van Rooij, voorzitter P.J.M. van den Berg, vicevoorzitter Ch.H.J. Wijnands,lid Organigram ZIO 2012 Mede in het licht van de richtsnoeren voor zorggroepen, uitgegeven door de Nma en Nza, de kaders van de Wtzi, de inkoopcriteria zorgverzekeraars, toekomstige ontwikkelingen en de bestuurlijke relatie met de vereniging RHZ is vanaf 2011 het organisatiemodel bijgeschaafd, nader uitgewerkt en definitief in 2012 geïmplementeerd. Organigram ZIO Zorg In Ontwikkeling Goed keuringsrechten op beleidsbesluiten kwaliteit, onderzoek, opleiding adviesrecht benoeming RvB & RvT Advies / klankbord m.u.v. mededinging zaken Bestuur Ver. RHZ Vereniging RHZ Bestuuradvies cie s Raad van Toezicht ZIO Zorg In Ontwikkeling Bestuur Fy net Stichting voor Fysiotherapeuten Bestuur Die net Vereniging Die net 7 ZIO Onderzoek & Ontwikkeling ZIO Eerstelijnszorg ZIO Kwaliteit & Scholing TIPP ZIO Praktijkondersteuning ZIO Zorgvastgoed BV (51%) ZIO Facilitair BV 100% ZIO Vastgoedbeheer BV (100%) ZIO Vastgoedbeheer Amby BV (100%) Beheer WS 81

8 8 Ontwikkelingen ZIO heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt als een innovatieve organisatie die buiten de kaders durft te denken en te acteren, en waarbij kwaliteit een kernthema is. Op een aantal fronten heeft ZIO in 2012 nadrukkelijk een transitie in het zorglandschap op gang gebracht. TIPP Een van deze activiteiten betreft TIPP, het interactief verlengstuk van de huisarts als verwijzer naar (in eerste instantie) de tweede lijn; meer hierover op pagina 45. Blauwe Zorg Een tweede belangrijke activiteit heeft betrekking op een beweging binnen de gezondheidszorg onder de naam Blauwe Zorg. Hoe krijgen we een gezondheidszorgsysteem dat verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige zorg levert én een systeem dat duurzaam en betaalbaar is? Blauwe Zorg is een concept voor een regionale aanpak dat zorg en zorgkosten bestrijkt. Het streven is méér zorg per beschikbare euro te krijgen. Dat krijgt vorm via twee pijlers. De eerste pijler gaat over het anders inrichten van zorg op het gebied van farmacie, diagnostiek, chronische zorg en specialistische zorg in de wijk (zie pagina 45). Meer kwaliteit, minder kosten en andere manieren van werken zijn hierbij het devies. Maar het gaat ook over ander gedrag van hulpverleners en patiënten. Hulpverleners die bewust van kosten zijn en daarnaar handelen (zowel individueel als zorginstellingen). Patiënten die snappen dat er een probleem is en geholpen worden hier andere keuzes in te maken. Keuze volgens Blauwe Zorg. In 2013 wordt duidelijk of de Blauwe Zorg door het ministerie van VWS erkend wordt als proeftuin. Publicaties over ZIO en Blauwe zorg in diverse lokale media zijn te bekijken op Presentaties De heer G.J.C. Schulpen, medisch directeur, heeft in 2012, aangaande deze ontwikkelingen, tijdens de volgende bijeenkomsten presentaties gegeven: Zorggroep Zwolle, januari Werkbezoek Achmea. Maastricht, januari NVAG. Utrecht, maart Masterclass de eerstelijns. Tilburg, maart KNOV. Utrecht, maart Nieuwe Zorg. Den Haag, mei Menzis, Wageningen, juni Symposium zorggroep Deventer, juni Werkbezoek de Friesland Maastricht, juli Masterclass Nieuwe Zorg, september Munchhausen. Maastricht, oktober Werkbezoek ministerie Volksgezondheid Bayern, oktober NHG congres De Nieuwe Huisarts. Den Haag, november MUMC conferentie. Maastricht, november Preventie conferentie. Utrecht, november Toogdag. Doetinchem, november Symposium transmurale zorg. Zorggroep Amstelland, november De Eerstelijns Bekostiging 2013 Congres. Wageningen, november DIHAG Utrecht, november Conferentie duurzame zorg. Maastricht, november 2012.

9 ZIO heeft nadrukkelijk een transitie in het zorglandschap op gang gebracht. 9

10 ONDERSTEUNING VAN VERENIGING RHZ 10 ZIO biedt ondersteuning aan diverse Bestuursadviescommissies (BAC s) en werkgroepen van de Vereniging RHZ Heuvelland. ZIO ondersteunt de huisartsen van de Vereniging RHZ opdat de huisartsen optimale patiëntzorg kunnen realiseren in de regio Heuvelland. Bestuuradviescommissies (BAC s) Een BAC ( bestuursadviescommissie) van de RHZ Heuvelland bestaat uit huisartsen die zijn aangesloten bij de vereniging RHZ. De leden van de BAC adviseren het bestuur van de vereniging RHZ ten aanzien van speerpunten en aandachtsgebieden die de leden van de vereniging RHZ wezenlijk vinden voor het realiseren van goede huisartsenzorg. In 2012 functioneerden in dit kader de volgende bestuursadviescommissies: de BAC Kwaliteit, de BAC Samenwerking, de BAC ICT en de BAC Huisartsenpost. Voor de samenstelling van de BAC s zie bijlage I. BAC Kwaliteit De BAC Kwaliteit (zie bijlage Ia) is in 2012 verder gegaan met het uitwerken van de kwaliteitsaspecten zoals beschreven in de notitie Kwaliteit RHZ Resultaten 2012 Met vijf andere regionale huisartsen ondersteuningsorganisaties is gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor de 24 uur huisartsenzorg. De norm is gebaseerd op een internationale norm Zorg en Welzijn en is bedoeld om de kwaliteit in de huisartsenpraktijk, de chronische zorg en de huisartsenpost te meten, verbeteren en borgen. De verwachting is dat de norm in 2013 klaar is. De huisartsen van de BAC Kwaliteit worden als klankbord ingezet bij de beoordeling van de norm. Er is een toelichting contracten ketenzorg geschreven, waarin de voorwaarden voor een contract ketenzorgprogramma nauwkeurig zijn beschreven. De toelichting zal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden, al naar gelang de ontwikkelingen vereisen. De toelichting wordt in 2013 samen met de contracten voor 2013 verstuurd naar de huisartsenpraktijken. Samen met de werkgroep Kwaliteit van de Kring (LHV) en de andere zuidelijke huisartsen ondersteuningsorganisaties (Cohesie, Meditta en HOZL) zijn onderwerpen op het gebied van kwaliteit als bovenregionale speerpunten geformuleerd en vastgesteld in de behoefte een gezamenlijk beleid te vormen of best practices te ontwikkelen. Een project waarin spiegelinformatie voor huisartsenpraktijken beschikbaar gaat worden is gestart. De eerste spiegelinformatie zal op het gebied van Farmacie verstrekt worden. Er is een regionaal verbeterplan opgesteld, dat in 2013 bij alle praktijken begeleid en geëvalueerd zal worden. Speerpunten 2013 Het verder uitwerken van de norm 24 uur huisartsenzorg. Starten van het implementatie traject. Samenvoegen van de implementatie van de nieuwe norm, de NHG praktijkaccreditatie en de interne audits van de ketenzorgprogramma s. Evaluatie scholing voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. Verder ontwikkelen van spiegelinformatie, benchmark ten behoeve van de kwaliteit in de huisartsenzorg. BAC Samenwerking De BAC Samenwerking (zie bijlage Ib) adviseert het bestuur ten behoeve van de samenwerking en communicatie tussen de huisartsen van de Vereniging RHZ Heuvelland en zorgpartners, zoals ziekenhuizen, huisartsgeneeskunde, verpleeghuizen, zorgpartners in de eerste lijn, apothekers enz. De BAC definieert zorgproducten en diensten voor en met zorgpartners. Het uitgangspunt van de RHZ in de

11 samenwerking met partners in de zorg is het definiëren van RHZ duurzame keurmerken voor /met de zorgpartners over hoe huisartsen van de RHZ de (gezamenlijke) zorg voor de patiënt geregeld willen zien. Resultaten 2012 De aandachtsgebieden van de BAC Samenwerking in 2012 betroffen vaak een vervolgontwikkeling, een volgende stap in de verdere uitwerking en tussentijdse toetsing van geformuleerde duurzame keurmerken : Duurzame (eerstelijns) diagnostiek en diagnostische faciliteiten van en voor de RHZ huisarts zijn voor nu gedefinieerd en (mede) gerealiseerd. Mede realisatie en participatie in de pilot TIPP. De BAC fungeert als toetsgroep voor TIPP. Zorg in de wijk, anderhalvelijnszorg (laagdrempelige medisch specialistische zorg in de wijk, dicht bij de patiënt en zijn huisarts) is mede ontwikkeld, zie pagina 45. Zorg in de wijk, 1¼ lijns zorg (gespecialiseerde huisartsenzorg in de wijk, dicht bij de patiënt en de collega-huisartsen) is mede ontwikkeld. Evaluatie van de communicatie tussen huisartsen onderling en de bestaande communicatiestructuren (BAC s, ledenraad/leden, RHZ site, Hagro s enz) is gestart. Eerste mogelijkheden voor verbetering zijn geformuleerd. Gerealiseerde zorgproducten voor en met zorgpartners: o.a. protocol Zorg voor medicatie met de partners in de eerste lijn/ tweede lijn, het ketenzorgprotocol Trombose is in dit kader (medicatie) in ontwikkeling. De berichtgeving naar de huisartsen (gewenst tijdstip, vorm en inhoud) bleef voortdurend aandachtspunt in de gesprekken met alle zorgpartners. Speerpunten 2013 In 2013 zullen deze aandachtsgebieden hun praktische invulling krijgen in o.a.: Het creëren van feedbackmogelijkheden voor de huisartsen. Feedback geven ten aanzien van aanvraag diagnostiek én feedback op gewenste en geboden diagnostische faciliteiten. Evaluatie mogelijk maken van diagnostische protocollen in de ketenzorg producten. Verder uitbouw en uitrol faciliteiten TIPP, evaluatie TIPPgebruik door huisartsen en blijven fungeren voor TIPP als toetsgroep. Duurzame zorg in de wijk: pilot anderhalvelijnszorg en pilot 1¼ lijnszorg verder ontwikkelen en realiseren. Duurzaam samenwerken, dat wil zeggen, de continuïteit in en de kwaliteit van de samenwerking verhogen. De onderlinge communicatie en communicatiestructuren lijken voor verbetering vatbaar. Voorstellen om dit in 2013 te bereiken zij onder andere: de RHZ website wordt de site van, door en voor de huisartsen in Heuvelland. De organisatiestructuur van de Vereniging, de verantwoordelijkheden van de leden, het bestuur, de BAC s, de Hagro s worden verduidelijkt en gezamenlijk met de leden, indien gewenst, aangepast. Leden van de vereniging RHZ Heuvelland gaan gezamenlijk bepalen hoe de gedragscode van de leden van de vereniging er uit zou moeten zien. Zorg(producten) met zorgpartners: accenten zullen in 2013 vooral liggen op verwijzen en terugverwijzen (o.a. het uitbannen van de zelfverwijzers en de dus dure en vaak onnodige zorg van en in de 2e lijn), facilitering (voor de huisarts en de patiënt), logistieke verbeteringen (o.a. bij het oncologisch centrum ), regioplanning en afstemming (bijv. bevolkingsonderzoek/bus/radiologie/ huisarts/poli) en protocollering medicatieoverdracht. BAC ICT De BAC ICT (zie bijlage Ic) adviseert het bestuur ten aanzien van (automatiserings-) speerpunten en aandachtsgebieden die de leden van de Vereniging RHZ wezenlijk vinden voor het realiseren van goede huisartsenzorg. Resultaten 2012 De BAC ICT heeft, naast het ter beschikking staan voor ad-hoc vragen van leden, bestuur RHZ/ZIO, zich gebogen over het zoeken naar en het formuleren van de speerpunten voor Speerpunten 2012 Formuleren van een RHZ visie omtrent ICT in de regio, met als vervolgstap een meerjarenplan met richtdata voor realisatie. Betere en structurele wederzijdse (elektronische) communicatie met de leden van de Vereniging over 11

12 inhoud, adviezen, signalen, producten, organisatie en planning van/aan de Vereniging, de BAC s, werkgroepen enz. Het mede ontwikkelen van de 24-uurs elektronische communicatie in de huisartsenzorg: tussen huisartsen onderling (heeft prioriteit), met de patiënt en met zorgpartners. Communicatie Resultaten 2012 De nieuwe ZIO-website, is gerealiseerd, waarbij naast huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten ook de contractpartners de mogelijkheid hebben tot inloggen om inhoudelijke informatie over de ketenzorgprogramma s te bekijken. De website van de RHZ Heuvelland is afgebouwd tot een website uitsluitend voor de RHZ-huisartsen. Publicaties over ZIO en Blauwe zorg in diverse lokale media (zie ook website ZIO). 12 Speerpunten 2013 Doorontwikkelen van de nieuwsbrief chronische zorg. Het structureel uitbreiden van de RHZ-website met actuele informatie uit vergaderingen van BAC s en ledenraad. Het ontwikkelen van en starten met de implementatie van een communicatieplan Proeftuin Blauwe Zorg. Het uitbrengen van de nieuwe generieke patiëntenfolder chronische zorg en een patiëntenfolder Fundusfotografie. ZIO ondersteunt Vereniging RHZ optimale patiëntzo

13 de huisartsen van de opdat de huisartsen rg kunnen realiseren. 13

14 CHRONISCHE ZORG IN CIJFERS De huisartsenpraktijken in de regio Maastricht-Heuvelland bieden reeds een aantal jaren eerstelijns ketenzorg voor mensen met diabetes (ketenzorg DM2), mensen met COPD (ketenzorg COPD), mensen met (een risico op) hart- of vaatziekte (ketenzorg HVZ) en mensen met GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) problematiek aan. Per 1 januari 2013 is dit aanbod uitgebreid met de ketenzorg Complexe zorg voor ouderen. Diabetes mellitus type 2 In totaal hadden 8477 patiënten in 2012 een controle binnen de huisartsenpraktijk (eerste consult, jaar of kwartaalcontrole) binnen de ketenzorg DM2. De informatie in deze paragraaf over de diabeteszorg in 2012 is afkomstig van de gegevens geregistreerd door zorgverleners in de eerste controle, kwartaal en jaarcontrole formulieren van MediX in 2012 (N= 8477 patiënten). Het meeste recente formulier ingevuld per patiënt is meegenomen in de analyses. Zorggebruik De grootste groep diabetespatiënten (72%) binnen de ketenzorg DM in 2012 zijn controle patiënten met orale medicatie (zie tabel 1). Ook zoals in de voorgaande jaren ontvingen de meeste patiënten zorg vanuit module 2. In totaal namen 110 patiënten deel aan het beweegprogramma DM2 en ontvingen 1653 patiënten dieetzorg van een diëtist. In 2012 ging de E en E-plus module over in de ketenpoli DM2. Gegevens over het gebruik van deze ketenpoli in 2012 zijn nog niet beschikbaar. Tabel 1. Het aantal (%) mensen met diabetes per module in in Maastricht-Heuvelland 14 Module Omschrijving Verwacht (N=6823) 2012 (N=8477) Module 1 Patiënt in het jaar van diagnosestelling 5% 9% 12% 18% 14% 12% 716 (8%) Module 2 Controlepatiënt met orale medicatie en/of dieet 68% 66% 64% 61% 62% 66% 6106 (72%) Module 3 Patiënt in het jaar van instelling op insuline 7% 5% 5% 4% 4% 3% 248 (3%) Module 4 Controlepatiënt met insuline 20% 15% 14% 15% 11% 13% 1262 (15%) Totaal Patiënten waarbij module indeling werd geregistreerd 100% 95% 95% 98% 90% 93% 8332 (98%) Bij het merendeel van de patiënten zijn de verschillende onderdelen van de diabeteszorg uitgevoerd en geregistreerd in MediX (zie tabel 2). Het jaarlijks voetonderzoek is bij 74% van de patiënten uitgevoerd en geregistreerd in MediX. Binnen de ketenzorg DM2 is in de afgelopen 24 maanden bij 53% van de patiënten de resultaten van een fundusfoto geregistreerd.

15 Tabel 2. Het aantal (%) mensen met diabetes waarbij de verschillende onderdelen van de diabeteszorg werd uitgevoerd en geregistreerd in 2011 en 2012 in Maastricht-Heuvelland Indicator (N=6823) (N=8477) HbA1c gemeten Bloeddruk gemeten Lipidenprofiel bepaald Creatinineklaring bepaald Albumine/creatinine ratio bepaald Fundusfotografie uitgevoerd in afgelopen 24 mnd Voetonderzoek uitgevoerd Rookstatus genoteerd BMI bepaald 4 Griepvaccinatie gehad Gebruik cholesterolverlagende medicatie genoteerd Gebruik antihypertensiva genoteerd 99% 100% 99% 99% 97% 35% 3 78% 100% 99% 70% 72% 73% 8434 (99%) 8460 (100%) 6935 (82%) 6873 (81%) 6783 (80%) 4505 (53%) 6275 (74%) 8477 (100%) 8447 (100%) 5957 (70%) 6141 (72%) 6342 (75%) 1 in kaart gebracht aan de hand van de gegevens geregistreerd in de eerste controle en jaarcontrole formulieren 2 in kaart gebracht aan de hand van de gegevens geregistreerd in de eerste controle, jaar en kwartaalcontrole formulieren 3 aantal patiënten waarbij een fundusfoto of fundusscopie is uitgevoerd en geregistreerd in aantal patiënten waarbij de lengte en het gewicht werden genoteerd, zodat de BMI berekend werd door MediX 15 Patiëntkenmerken In 2012 kwamen in totaal 4400 mannen (52%) en 4077 vrouwen (48%) voor een consult binnen de ketenzorg DM naar de huisartsenpraktijk. De meeste patiënten (81%) waren jonger dan 80 jaar (zie tabel 3). Een meerderheid (53%) was 70 jaar of jonger. Tabel 3. De leeftijdsverdeling van mensen met diabetes in de ketenzorg DM in de regio Maastricht-Heuvelland in 2012 (N=8477) Leeftijd Aantal patiënten (%) Indeling bij HbA1c 70 jaar jaar > 80 jaar 4529 (53%) 2535 (30%) 1413 (17%) Indeling overige parameters < 80 jaar 80 jaar 6858 (81%) 1619 (19%) De meerderheid van de patiënten met diabetes voldoet aan de optimale streefwaarden vastgesteld in de regio voor de specifieke leeftijdscategorieën (zie tabel 4 en 5).

16 16 Aandacht voor beweging en voeding is een onderdeel van de ketens.

17 Tabel 4. Aantal (%) mensen met diabetes binnen de ketenzorg DM dat in periode in Maastricht-Heuvelland voldeed aan de optimale streefwaarden voor HbA1c per leeftijdscategorie Bepaling Leeftijd (jaren) Streefwaarde (mmol/mol) (%) (%) N (%) 2 HbA1c < 70 jaar <53 mmol/mol 53 mmol/mol 62% 38% 63% 37% 2881 (64%) 1622 (36%) jaar <58 mmol/mol 58 mmol/mol 84% 16% 84% 16% 2070 (82%) 459 (18%) > 80 jaar <69 mmol/mol 69 mmol/mol 94% 6% 95% 6% 1312 (94%) 90 (6%) 1 53 mmol/mol staat gelijk aan 7,0%, 58 mmol/mol staat gelijk aan 7,5% en 69 mmol/mol staat gelijk aan 8,5% (zie ook 2 Bij het vermelden van de percentages zijn de missende waarden niet meegerekend. Tabel 5. Aantal (%) mensen met diabetes dat in 2011 en 2012 in Maastricht- Heuvelland voldeed aan de optimale streefwaarden voor het lipidenprofiel, de bloeddruk, de rookstatus en de Body Mass Index Bepaling Leeftijd (jaren) Streefwaarde 2011 N (%) N (%) 1 Systolische bloeddruk jaar 140 mmhg > 140 mmhg 3976 (69%) 1752 (31%) 4873 (71%) 1975 (29%) 80 jaar 150 mmhg > 150 mmhg 854 (79%) 221 (21%) 1336 (83%) 279 (17%) 17 LDL cholesterol jaar <2,5 mmol/l 2,5 mmol/l 3024 (53%) 2672 (47%) 3088 (54%) 2609 (46%) 80 jaar <2,5 mmol/l 2,5 mmol/l 545 (51%) 521 (49%) 680 (54%) 572 (46%) HDL cholesterol - Mannen 18 jaar 1,0 mmol/l <1,0 mmol/l 2185 (62%) 1366 (38%) 2646 (72%) 1033 (28%) - Vrouwen 18 jaar 1,2 mmol/l <1,2 mmol/l 1948 (61%) 1266 (39%) 2334 (71%) 944 (29%) Trigliceriden 18 jaar <2,2 mmol/l 2,2 mmol/l 5093 (75%) 1678 (25%) 5244 (75%) 1722 (25%) Rookstatus 18 jaar Rokend Niet rokend 1669 (25%) 5152 (75%) 2072 (24%) 6405 (76%) Body Mass Index (BMI) 18 jaar <25 kg/m² kg/m² >30 kg/m² 778 (12%) 2670 (42%) 2930 (46%) 1524 (18%) 3923 (46%) 3000 (36%) Fundus in jaar Afwijkend Niet afwijkend 406 (9%) 4098 (91%) 1 bij het vermelden van de percentages zijn de missende waarden niet meegerekend

18 COPD In 2012 werd bij 2332 mensen met COPD binnen de ketenzorg COPD een vervolgformulier ingevuld tijdens een controlemoment in de huisartsenpraktijk. De informatie in deze paragraaf over de COPD zorg in 2012 is afkomstig van de gegevens uit deze vervolgformulieren. Zorggebruik De grootste groep patiënten met COPD (52%) binnen de ketenzorg COPD hebben een matige vorm van COPD (GOLD stadium 2) in 2012 en vallen daarom in module 2 (zie tabel 6). Ook in de voorgaande jaren zaten de meeste patiënten in module 2. Tabel 6. Het aantal (%) mensen met COPD per GOLD stadium in in Maastricht-Heuvelland GOLD stadium Verwacht (N=1777) 2012 (N=2332) 1 Licht 28% 30% 34% 30% 794 (34%) 2 Matig 54% 58% 53% 56% 1217 (52%) 3 Ernstig 15% 12% 12% 13% 286 (12%) 4 Zeer ernstig 3% 0% 1% 1% 35 (2%) 18 In 2012 is bij 160 (7%) patiënten een minimale interventie Stoppen met Roken (H-MIS) uitgevoerd (zie tabel 7). Daarnaast namen in 2012 in totaal 55 patiënten deel aan het beweegprogramma COPD en ontvingen 441 patiënten dieetzorg van een diëtist. Tot slot hebben 154 (7%) mensen de ketenpoli COPD van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) bezocht. Op deze ketenpoli krijgen mensen met COPD een eenmalig consult bij de longarts en de longverpleegkundige. Dit consult bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek. De patiënt gaat vervolgens met een advies van de longarts en de longverpleegkundige terug naar de huisartsenpraktijk. Tabel 7. Het aantal (%) mensen met dieetzorg, deelname aan het beweegprogramma COPD en met een bezoek aan de ketenpoli COPD binnen de ketenzorg COPD in Behandeling (N=1777) 2012 (N=2332) H-MIS door praktijkondersteuner (7%) Dieetzorg door diëtist (19%) Beweegprogramma COPD door fysiotherapeut - 4% Ketenpoli COPD door longverpleegkundige en longarts 10% 7% 55 (2%) 154 (7%) Patiëntkenmerken In 2012 kwamen in totaal 1226 mannen (53%) en 1106 vrouwen (47%) voor een consult binnen de ketenzorg COPD naar de huisartsenpraktijk (zie tabel 8). De gemiddelde leeftijd was 66 jaar. Sinds 2012 is de CCQ opgenomen in MediX. In totaal was bij 878 patiënten de CCQ geregistreerd in MediX. Een meerderheid (75%) van deze patiënten had een totaalscore onder de 2,1. In totaal rookte 46% van de patiënten binnen de ketenzorg COPD en is 46% van de patiënten gestopt met roken.

19 Tabel 8.. De patiëntkenmerken van mensen met COPD in de ketenzorg COPD in de regio Maastricht-Heuvelland in Kenmerken (N=1777) 2012 (N=2332) Leeftijd in jaren, gem. (SD) 64,9 65,5 66,1 66,1 (10,9) Geslacht, N (%) 1 Man Vrouw 56% 44% 52% 48% 52% 49% 1226 (53%) 1106 (47%) FEV1, gem. (SD) FEV1 voorspeld (liter) FEV1 pre-bd (liter) FEV1 post-bd (liter) 2,71 1,82 (67% ) 1,92 (71%) 2,68 1,81 (68%) 1,92 (72%) 2,68 1,76 (66%) 1,88 (70%) 2,70 1,81 (67%) 1,93 (71%) MRC Dyspnoe score 3, N (%) NVT 38% 30% 14% 3% 1% 14% 40% 29% 13% 4% 1% 12% 42% 30% 15% 4% 1% 9% 894 (38%) 719 (31%) 316 (14%) 109 (5%) 35 (2%) 259 (11%) CCQ score, N (%) 1 <2,1 655 (75%) 2,1 4,0 207 (24%) >4,0 16 (2%) 19 Aantal patiënten met exacerbaties, N (%) 1 23% 24% 605 (26%) Rookstatus, N (%) 4 Ja Nooit gerookt Gestopt met roken Poging tot stoppen gedaan 40% 8% 51% 1% 43% 10% 47% 1% 42% 8% 48% 2% 1042 (45%) 188 (8%) 1079 (46%) 23 (1%) BMI (kg/m 2 ) Gem.(SD) Indeling, N (%) 1 <21 kg/m 2 21, 30 kg/m 2 >30 kg/m 2 26,7 26,7 10% 68% 22% 26,6 10% 68% 22% 26,5 (4,9) 248 (11%) 1720 (74%) 363 (16%) 1 Bij het vermelden van de percentages zijn de missende waarden niet meegerekend 2 FEV1 waarde (% van voorspeld) 3 1 Ik word alleen kortademig bij inspannende lichaamsbeweging 2 ik word kortademig als ik haast maak op een horizontale ondergrond of als ik een licht stijgende weg oploop 3 op grond van mijn kortademigheid loop ik op een horizontale ondergrond langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo op een horizontale ondergrond loop 4 als ik op een horizontale ondergrond loop moet ik na enkele minuten stoppen om op adem te komen of nadat ik ongeveer 100 meter heb afgelegd 5 ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of ik ben kortademig tijdens het aan- en uitkleden Nvt niet van toepassing

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2012 2014

Onderzoeksprogramma 2012 2014 Onderzoeksprogramma 2012 2014 Stichting RHZ Augustus 2012 Stichting ZIO Onderzoek en Ontwikkeling Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Inleiding De stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland (RHZ) is

Nadere informatie

Op de toekomst voorbereid

Op de toekomst voorbereid Op de toekomst voorbereid Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Op de toekomst voorbereid 5 Zorg in ontwikkeling (ZIO) Organisatie Overzicht werknemers stichting RHZ 7 Organigram RHZ 2011 7 Personeel

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting RHZ. Gezond groeien

Jaarverslag 2009 Stichting RHZ. Gezond groeien Jaarverslag 2009 Stichting RHZ Gezond groeien De stichting RHZ groeit naar een eerstelijns bedrijf met solide basis en TOEKOMSTPERSPECTIEF. Inleiding De stichting RHZ heeft in 2009 haar positie weten te

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. eerstelijn blijft in beweging

JAARVERSLAG 2013. eerstelijn blijft in beweging JAARVERSLAG 2013 eerstelijn blijft in beweging 2 Colofon Uitgave: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg in Ontwikkeling R&R Communication Paul Röling Maastricht, juli 2014 2 VOORWOORD 4 ORGANISATIE 5 BLAUWE

Nadere informatie

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1

FAQ Ketenzorg GGZ. versie 2013.1 FAQ Ketenzorg GGZ versie 2013.1 Inhoud Algemeen... 3 Medix formulieren... 5 Medix overige... 7 Verzekering... 8 Contact... 9 Algemeen Hoe lang loopt een DBC-jaar? De ketenzorg GGZ start op het moment dat

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg

Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Samenwerking en communicatie binnen de anderhalvelijnszorg Een beschrijvend/ evaluatief onderzoek naar de samenwerking en communicatie tussen huisartsen en specialisten binnen de anderhalvelijnszorg ZIO,

Nadere informatie

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht

Factsheet. Meet the Needs. Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht Factsheet Meet the Needs Onderzoek naar de behoefte aan leefstijlaanbod van mensen met een lage SES in Maastricht ZIO, Zorg in Ontwikkeling Regio Maastricht-Heuvelland Maart 2013 Colofon: Onderzoeksteam

Nadere informatie

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief

Factsheet. Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Factsheet Evaluatie van het Transmuraal Interactief Patiënt Platform (TIPP) vanuit patiënten perspectief Onderzoek naar de ervaringen en behoeften van patiënten over TIPP, het verwijsproces en de zorgaanbieders

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1)

Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) Nederlandse Diabetes Federatie 033-4480845 info@diabetesfederatie.nl Stationsplein 139 3818 LE Amersfoort Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1) De

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD

Minutenschema zorgprogramma COPD Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op de model keten DBC voor COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni 2008. In dit model zijn aanpassingen aangebracht op basis van:

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Zorg in Ontwikkeling. Guy Schulpen

Zorg in Ontwikkeling. Guy Schulpen Zorg in Ontwikkeling Guy Schulpen Simon Sinek Golden Circle what why how Wie zijn wij? Alle huisartsen Maastricht en Heuvelland (90 huisartsen in 60 praktijken) 45 praktijkondersteuners 160 doktersassistentes

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Regionale Ketenzorgbijeenkomst

Regionale Ketenzorgbijeenkomst Regionale Ketenzorgbijeenkomst Programma - 17.00 ontvangst - 17.30 inleiding met prestatie-indicatoren - 18.15-plm 22 uur: cursus (20 uur: koffiepauze!) Inleiding - Ketenzorg Friesland 2015 - Rapportage

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH)

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Inhoud: 1. Inleiding 2. Implementatie 3. Resultaten 4. Evaluatie 5. Prioriteiten en aandachtspunten 2013 Bijlagen: A: Landelijke dataset diabetes B. Fundusfotografie

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

DUODAGEN NWU 24-25 november. Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje

DUODAGEN NWU 24-25 november. Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje DUODAGEN NWU 24-25 november Roel Wennekes Jelmer Haanstra Jouke Hanje Ketenzorg COPD Inleiding Protocol Voorbereiding op DBC Voorbeeld opzet Pauze Spirometrie blazen Spirometrie beoordelen Inleiding Overheid

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Stap voor stap. Jaarverslag 2010

Stap voor stap. Jaarverslag 2010 Stap voor stap Jaarverslag 2010 Colofon Uitgave: Stichting Huisartsenzorg Heuvelland Redactie: Ingeborg Wijnands-Hoekstra, RHZ Heuvelland Vormgeving: R&R Communication Fotografie: Paul Röling Druk: Drukkerij

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR)

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.2 1 maart 2017 Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid van de

Nadere informatie

Stap voor stap. Jaarverslag 2010

Stap voor stap. Jaarverslag 2010 Stap voor stap Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Stap voor stap 5 Organisatie De stichting RHZ 6 Organigram RHZ 2010 7 Personeel en Organisatie (P&O) 8 Ontwikkelingen 8 Chronische zorg in cijfers

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2

Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2 Werken met het ketenprogramma Diabetes Mellitus 2 Praktijkinformatie voor huisartsen, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET DIABETES!... 3 2. KETENPARTNERS...

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Individueel behandelplan COPD/Astma

Individueel behandelplan COPD/Astma Individueel behandelplan COPD/Astma Persoonlijke gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoon E-mail Geb. datum Diagnose Diagnose gesteld op Bij ongeval waarschuwen Naam Adres Telefoon Relatie met pasdrager

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

De RTA COPD juni 2012. De RTA de achtergrond 6-7-2012. Uitgangspunt: de integrale gezondheidstoestand

De RTA COPD juni 2012. De RTA de achtergrond 6-7-2012. Uitgangspunt: de integrale gezondheidstoestand De RTA COPD juni 2012 Afspraken tussen huisartsen en longartsen in de regio Noord Brabant Noord Oost De RTA de achtergrond Gebaseerd op de LTA De oude RTA de versie uit 2006 De nieuwe zorgstandaard COPD

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2016 Geachte heer, mevrouw, datum 22 april 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5693 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2016 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Geïntegreerde diabeteszorg in Groningen

Geïntegreerde diabeteszorg in Groningen Geïntegreerde diabeteszorg in Groningen Is de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) op de goede weg? Een visie vanuit de 2 e lijn Rapport van de Taakgroep Programma Diabeteszorg. Congres Kantelen en uitrollen!

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES

INDICATORENTOETS SPECIFICATIES DIABETES INDICATORTOETS SPECIFICATIES DIABETES Meetperiode is 12 maanden, muv fundus: 24 maanden; en retinopathie: ooit Voor de uitslagen wordt de laatste meting meegenomen Nr. Omschrijving Noemer Operationalisatie

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 1 Prevalentie diabetes mellitus type 2 7 1 % diabetespatiënten in zorgprogramma < 80 jr. bij wie LDL is bepaald

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2018 Geachte heer/mevrouw, datum 27 november 2018 Contactpersonen van de zorggroepen en referentie 00242 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2018 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan

Keten-dbc voor diabetes. dr. JN Struijs, dr. CA Baan Keten-dbc voor diabetes dr. JN Struijs, dr. CA Baan Zorggroepen ZonMw evaluatie 2 ook buiten evaluatie veel gebeurd 3 Experiment met keten-dbc ZonMw Programma vormgeven aan een adequate organisatie van

Nadere informatie

DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP

DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP DE PERSOONS GERICHTE ZORGGROEP JAARBERICHT 2016 De huisarts vindt de tweede lijn op het juiste moment Allart Nugteren, voorzitter bestuur Pascal Versteegh, directeur De groeiende en complexer wordende

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland

Benchmark Diabetes 2016 SEZ Zaanstreek-Waterland SEZ Zaanstreek-Waterland Waterland Mvr. M.E.M. Nota Dhr. R.T. Swart Kenniscentrum voor Ketenzorg Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Populatiegegevens... 4 Populatiegegevens gespiegelde patiënten... 5 Proces-

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2017 Geachte heer/mevrouw, datum 29 november 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 6007 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2017 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Benchmark Diabetes Nellie Jans Marijke Overkamp Jan Tillemans Karin Willemsen (per 1 april a.s.)

Benchmark Diabetes Nellie Jans Marijke Overkamp Jan Tillemans Karin Willemsen (per 1 april a.s.) Benchmark Diabetes 2015 Uw Nellie Jans Marijke Overkamp Jan Tillemans Karin Willemsen (per 1 april a.s.) Zorgstraat Diabetes benchmarkuitkomsten 2015 DM (ook vergeleken met CVRM) lipiden kort nieuws zorgstraat

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteit 2016

Jaarverslag Kwaliteit 2016 Jaarverslag Kwaliteit Datum: augustus 2017 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2. Activiteiten...4 2.1 Vaststelling nieuw kwaliteitsbeleid...4 2.2 Expertteam en expertgroepen...4 2.3 Doorontwikkeling

Nadere informatie

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht.

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Projectaanvraag Achterstandsfonds Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Korte omschrijving van het project (eventueel vervolgen op achterzijde)

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1 COPD Pas Zorg die draait om ú 1 Ik heb COPD In het geval dat ik onwel word: bel 112 bel voor mijn huisarts (0031) In het geval ik nog bij bewustzijn ben maar erg kortademig: Laat u mij mijn puff inhaleren

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar Diabetes mellitus type 2. Bijlage. Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2017 Mercatorlaan 1200 / 3528 BI Utrecht 030 282 3788 Postbus 2672 / 3500 GR Utrecht ineen.n1/ info@ineen.n1 Bijlage Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2017 Diabetes mellitus type 2 BM nr.

Nadere informatie

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten

Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten Instructie indicatoren- en inzoomrapporten 1 Inhoud Indicatorenrapport... 3 Doel en toelichting... 3 Beschrijving NHG Indicatoren Diabetes in KIS VitalHealth

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie maart 2017 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.9 1 maart 2017 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, BMI < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

21 september 2011. Pagina 1 van 7

21 september 2011. Pagina 1 van 7 Overzicht van de NHG/LHV indicatoren diabeteszorg, de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo huisartsenzorg en de subset van indicatoren vastgesteld door Bureau ZiZo Chronische Zorg 21 september

Nadere informatie

Implementatie Ketenzorg Astma Informatiebrief voor huisarts en POH De evaluatie van de implementatie van Ketenzorg Astma, regio Maastricht-Heuvelland

Implementatie Ketenzorg Astma Informatiebrief voor huisarts en POH De evaluatie van de implementatie van Ketenzorg Astma, regio Maastricht-Heuvelland Implementatie Ketenzorg Astma Informatiebrief voor huisarts en POH De evaluatie van de implementatie van Ketenzorg Astma, regio Maastricht-Heuvelland Beste huisarts en POH, Zoals toegelicht tijdens de

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Ik heb COPD In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts: Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen (0031) In het geval ik nog bij

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Samenvatting Zorgstandaard astma

Samenvatting Zorgstandaard astma Samenvatting Zorgstandaard astma Hierbij een samenvatting van de Zorgstandaard astma voor volwassenen namens de COPD-werkgroep van de huisartsenkring Amsterdam. Wij hebben voor u geprobeerd de belangrijkste

Nadere informatie

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts

Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Wat is nieuw in longfunctie? Jan Willem van den Berg Longarts Oude situatie Referenties dateren uit de jaren 50-60 Groep mijnwerkers en staalarbeiders (ECCS) Vrouwen niet als referentie geïncludeerd (globaal

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteit 2015

Jaarverslag Kwaliteit 2015 Jaarverslag Kwaliteit 2015 Datum: 22 juni 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 3 2. Missie en visie... 3 3. Activiteiten in 2015... 4 3.1 Ontwikkeling en start nieuw zorgprogramma CVRM...

Nadere informatie