Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012

2 Colofon Uitgave: Redactie: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg in Ontwikkeling Ingeborg Wijnands-Hoekstra en Anna Huizing, ZIO R&R Communication Paul Röling, Shutterstock Images Maastricht, juni

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Duurzaamheid in de zorg 5 Zorg in ontwikkeling (ZIO) Organisatie Personeel en Organisatie (P&O) 6 Organigram ZIO Ontwikkelingen 8 Ondersteuning van vereniging RHZ Bestuuradviescommissies (BAC s) 10 - BAC Kwaliteit 10 - BAC Samenwerking 10 - BAC ICT 11 Communicatie 12 ZIO Kwaliteit en scholing 28 ZIO Onderzoek en ontwikkeling 28 ZIO Onderzoek 28 -ZIO Ontwikkeling 32 Chronische zorg algemeen 32 Diabetes 36 COPD 38 Hart- en vaatziekten 39 Geestelijke Gezondheidszorg 40 Ouderenzorg 40 Jeugdzorg 42 ZIO Facilitair 42 ZIO Zorgvastgoed 43 ZIO Praktijkondersteuning 44 Chronische zorg in cijfers Diabetes mellitus type 2 14 COPD 18 Hart- en vaatziekten 20 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 23 RHZ in zorg TIPP 45 Anderhalvelijnszorg 45 Jaarrekening Bijlagen I Leden Bestuursadviescommisies (BAC s) en WDH in II Overzicht scholingen III Leden werkgroepen chronische zorg in IV Afkortingenlijst/verklaringenlijst 54 3

4 4 Het streven is tot een houdbaar en betaalbaar bestel te komen, te streven naar duurzaamheid.

5 Duurzaamheid in de zorg Wat is kenmerkend voor 2012? Ook in dit jaar hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Ontwikkelingen intern, maar voornamelijk ook ontwikkelingen extern. Deze externe ontwikkelingen betreffen de crisis in de economie die hard begint door te klinken in de gezondheidszorg. Met een nieuw kabinet kwamen aankondigingen van grootschalige veranderingen. Ouderenzorg op de schop, overhevelingen naar de gemeenten met bezuinigingen, GGZ en ziekenhuis zouden moeten worden aangepakt. Overal in de zorg is het onrustig; wat betekent dit voor mij? Verlies ik mijn baan of verdien ik volgend jaar minder? Hoeveel méér zorg moet ik gaan leveren? Het werd duidelijk dat dit niet zomaar over zou waaien. Ook voor de eerstelijnszorg kent dit grote consequenties. In de overtuiging dat deze grote ontwikkelingen en veranderingen ons niet moeten overkomen, maar dat we zelf regie moeten houden, ontwikkelden we Blauwe Zorg. Met een regionale aanpak, door samen te werken, door geld en menskracht slimmer en doelmatiger in te zetten, zouden we in staat moeten zijn om onze bijdrage in de bezuinigingen te leveren én vat op de ontwikkelingen te houden. Het streven is tot een houdbaar en betaalbaar bestel te komen, te streven naar duurzaamheid. Wat gebeurde er in de tussentijd binnen ZIO? Geen nieuwe ketenzorg, maar verdere implementatie van de zorgproducten. Verdere ontwikkeling van facilitaire producten zoals meer scholing op maat, ondersteuning op praktijkvoering aspecten variërend van personele ondersteuning tot het opleveren van de eerste in eigen beheer gebouwde of ontwikkelde praktijken. Ook een jaar dat de pilot TIPP startte en tot geleidelijke implementatie leidde. Een jaar waarbij in de vereniging RHZ het geluid verder versterkte, dat de vereniging de positie van het collectief scherper op het netvlies moet krijgen: waar staat de RHZ voor? Wat willen we binnen de RHZ? Hoe om te gaan met alle veranderingen in de zorgwereld? Hoe ontwikkelen we duurzame saamhorigheid binnen de groep? Het blijven woelige tijden. De verwachting is dat de veranderingen in de zorg snel en ingrijpend zullen blijven komen. ZIO zal hierin een organisatie moeten zijn die nauw aansluit bij de wensen van de achterban, maar ook anticipeert op de veranderingen in de buitenwereld. Een organisatie die steun en rust biedt, maar soms ook versnelt en vernieuwt. Een organisatie die leidt tot duurzame ondersteuning én tot duurzame zorg. 5 Guy Schulpen, Medisch Directeur Caro van Uden, Directeur Bedrijfsvoering

6 6 ORGANISATIE In 2012 is de bestuurlijke herstructurering van stichting ZIO afgerond. Dat houdt in dat ZIO sindsdien functioneert volgens het Raad van Toezicht model. Tussen de vereniging RHZ en de stichting ZIO is een samenwerkingsconvenant van kracht waarin de samenhang tussen beide entiteiten is beschreven. Statutair en binnen het samenwerkingsconvenant is verankerd dat de vereniging RHZ sturend blijft op de beleidslijn en activiteiten van ZIO met betrekking tot huisartsenzorg. Toetsing op de bedrijfsvoering van ZIO valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van ZIO. Mede in het licht van deze bestuurlijke herstructurering is in november 2012 de naam van de stichting gewijzigd van RHZ Heuvelland naar stichting ZIO (Zorg in Ontwikkeling). Daarnaast geeft de nieuwe naam beter uiting aan het multidisciplinaire karakter van ZIO als brede eerstelijnsorganisatie. ZIO is actief in de regio Maastricht-Heuvelland, met als gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Het werkgebied van ZIO telt ongeveer inwoners. Alle 82 huisartsen gevestigd in deze regio zijn lid van de vereniging RHZ en aangesloten bij ZIO. Vanuit ZIO wordt ook ondersteuning geboden aan de 78 fysiotherapeuten in de regio Maastricht en Heuvelland die zijn aangesloten bij stichting Fy net. ZIO ondersteunt huisartsen en fysiotherapeuten bij hun praktijkvoering, waarbij kwalitatief hoogwaardige en duurzame zorg het uitgangspunt is. De werkzaamheden van de mensen van ZIO bestrijken onder andere de ontwikkeling en evaluatie van ketenzorg, kwaliteit en scholing, facilitaire ondersteuning, advisering praktijkondersteuning en begeleiding inzake zorgvastgoed. De organisatie wordt geleid door een tweekoppige directie. Het toezicht op de organisatie is in handen van de Raad van Toezicht, waarvan de leden momenteel als ad interim toezichthouder functioneren tot een definitieve onafhankelijke Raad van Toezicht is samengesteld. Personeel en Organisatie (P&O) De afdeling P&O levert een bijdrage op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor de interne organisaties. In januari 2012 waren er 22 mensen (16,11fte) werkzaam binnen de stichting ZIO / RHZ, eind 2012 waren dit 30 mensen (21,28fte). Dit is binnen de verschillende ZIO-bedrijfsonderdelen en binnen TIPP. Dit is exclusief de POH in dienst van de stichting ZIO Praktijkondersteuning. Een overzicht van de medewerkers van ZIO is te vinden op Resultaten 2012 Het gemiddelde verzuimpercentage is in 2012 gestegen en bedroeg 4,5 %, ten opzichte van 4,1 % in Er zijn 13 mensen in dienst gekomen (stagiaires niet meegeteld) en 5 mensen uit dienst gegaan. De implementatie van digitale urenregistratie gekoppeld aan het ERP systeem is afgerond. Speerpunten 2013 Voor verdere professionalisering van ZIO zal het management aansturingmodel ondersteund worden door P&O op het gebied van functioneringstrajecten en bindingsvraagstukken. Het beoordelingssysteem is bekend bij de medewerkers en zal meer gebruikt worden om sturing te geven aan strategische oplossingen in de werkverdeling. Het management aansturingmodel zal voor verdere professionalisering van TIPP veel begeleiding vragen op het gebied van functioneringstrajecten en bindingsvraagstukken. Het beoordelingssysteem, bekend bij de medewerkers, zal gebruikt worden om sturing te geven aan strategische oplossingen in de werkverdeling en zal bijdragen in de vorming van de gewenste organisatiecultuur. Met de komst van de controller wordt de managementcyclus verder geprofessionaliseerd. Vanuit P&O zal ook een standaard management rapportage samengesteld worden.

7 Directie G.J.C. Schulpen, medisch directeur C.J.Th. van Uden, directeur bedrijfsvoering Raad van Toezicht J.R.A.Y. van Rooij, voorzitter P.J.M. van den Berg, vicevoorzitter Ch.H.J. Wijnands,lid Organigram ZIO 2012 Mede in het licht van de richtsnoeren voor zorggroepen, uitgegeven door de Nma en Nza, de kaders van de Wtzi, de inkoopcriteria zorgverzekeraars, toekomstige ontwikkelingen en de bestuurlijke relatie met de vereniging RHZ is vanaf 2011 het organisatiemodel bijgeschaafd, nader uitgewerkt en definitief in 2012 geïmplementeerd. Organigram ZIO Zorg In Ontwikkeling Goed keuringsrechten op beleidsbesluiten kwaliteit, onderzoek, opleiding adviesrecht benoeming RvB & RvT Advies / klankbord m.u.v. mededinging zaken Bestuur Ver. RHZ Vereniging RHZ Bestuuradvies cie s Raad van Toezicht ZIO Zorg In Ontwikkeling Bestuur Fy net Stichting voor Fysiotherapeuten Bestuur Die net Vereniging Die net 7 ZIO Onderzoek & Ontwikkeling ZIO Eerstelijnszorg ZIO Kwaliteit & Scholing TIPP ZIO Praktijkondersteuning ZIO Zorgvastgoed BV (51%) ZIO Facilitair BV 100% ZIO Vastgoedbeheer BV (100%) ZIO Vastgoedbeheer Amby BV (100%) Beheer WS 81

8 8 Ontwikkelingen ZIO heeft zich de afgelopen jaren gekenmerkt als een innovatieve organisatie die buiten de kaders durft te denken en te acteren, en waarbij kwaliteit een kernthema is. Op een aantal fronten heeft ZIO in 2012 nadrukkelijk een transitie in het zorglandschap op gang gebracht. TIPP Een van deze activiteiten betreft TIPP, het interactief verlengstuk van de huisarts als verwijzer naar (in eerste instantie) de tweede lijn; meer hierover op pagina 45. Blauwe Zorg Een tweede belangrijke activiteit heeft betrekking op een beweging binnen de gezondheidszorg onder de naam Blauwe Zorg. Hoe krijgen we een gezondheidszorgsysteem dat verantwoorde, kwalitatief hoogwaardige zorg levert én een systeem dat duurzaam en betaalbaar is? Blauwe Zorg is een concept voor een regionale aanpak dat zorg en zorgkosten bestrijkt. Het streven is méér zorg per beschikbare euro te krijgen. Dat krijgt vorm via twee pijlers. De eerste pijler gaat over het anders inrichten van zorg op het gebied van farmacie, diagnostiek, chronische zorg en specialistische zorg in de wijk (zie pagina 45). Meer kwaliteit, minder kosten en andere manieren van werken zijn hierbij het devies. Maar het gaat ook over ander gedrag van hulpverleners en patiënten. Hulpverleners die bewust van kosten zijn en daarnaar handelen (zowel individueel als zorginstellingen). Patiënten die snappen dat er een probleem is en geholpen worden hier andere keuzes in te maken. Keuze volgens Blauwe Zorg. In 2013 wordt duidelijk of de Blauwe Zorg door het ministerie van VWS erkend wordt als proeftuin. Publicaties over ZIO en Blauwe zorg in diverse lokale media zijn te bekijken op Presentaties De heer G.J.C. Schulpen, medisch directeur, heeft in 2012, aangaande deze ontwikkelingen, tijdens de volgende bijeenkomsten presentaties gegeven: Zorggroep Zwolle, januari Werkbezoek Achmea. Maastricht, januari NVAG. Utrecht, maart Masterclass de eerstelijns. Tilburg, maart KNOV. Utrecht, maart Nieuwe Zorg. Den Haag, mei Menzis, Wageningen, juni Symposium zorggroep Deventer, juni Werkbezoek de Friesland Maastricht, juli Masterclass Nieuwe Zorg, september Munchhausen. Maastricht, oktober Werkbezoek ministerie Volksgezondheid Bayern, oktober NHG congres De Nieuwe Huisarts. Den Haag, november MUMC conferentie. Maastricht, november Preventie conferentie. Utrecht, november Toogdag. Doetinchem, november Symposium transmurale zorg. Zorggroep Amstelland, november De Eerstelijns Bekostiging 2013 Congres. Wageningen, november DIHAG Utrecht, november Conferentie duurzame zorg. Maastricht, november 2012.

9 ZIO heeft nadrukkelijk een transitie in het zorglandschap op gang gebracht. 9

10 ONDERSTEUNING VAN VERENIGING RHZ 10 ZIO biedt ondersteuning aan diverse Bestuursadviescommissies (BAC s) en werkgroepen van de Vereniging RHZ Heuvelland. ZIO ondersteunt de huisartsen van de Vereniging RHZ opdat de huisartsen optimale patiëntzorg kunnen realiseren in de regio Heuvelland. Bestuuradviescommissies (BAC s) Een BAC ( bestuursadviescommissie) van de RHZ Heuvelland bestaat uit huisartsen die zijn aangesloten bij de vereniging RHZ. De leden van de BAC adviseren het bestuur van de vereniging RHZ ten aanzien van speerpunten en aandachtsgebieden die de leden van de vereniging RHZ wezenlijk vinden voor het realiseren van goede huisartsenzorg. In 2012 functioneerden in dit kader de volgende bestuursadviescommissies: de BAC Kwaliteit, de BAC Samenwerking, de BAC ICT en de BAC Huisartsenpost. Voor de samenstelling van de BAC s zie bijlage I. BAC Kwaliteit De BAC Kwaliteit (zie bijlage Ia) is in 2012 verder gegaan met het uitwerken van de kwaliteitsaspecten zoals beschreven in de notitie Kwaliteit RHZ Resultaten 2012 Met vijf andere regionale huisartsen ondersteuningsorganisaties is gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor de 24 uur huisartsenzorg. De norm is gebaseerd op een internationale norm Zorg en Welzijn en is bedoeld om de kwaliteit in de huisartsenpraktijk, de chronische zorg en de huisartsenpost te meten, verbeteren en borgen. De verwachting is dat de norm in 2013 klaar is. De huisartsen van de BAC Kwaliteit worden als klankbord ingezet bij de beoordeling van de norm. Er is een toelichting contracten ketenzorg geschreven, waarin de voorwaarden voor een contract ketenzorgprogramma nauwkeurig zijn beschreven. De toelichting zal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden, al naar gelang de ontwikkelingen vereisen. De toelichting wordt in 2013 samen met de contracten voor 2013 verstuurd naar de huisartsenpraktijken. Samen met de werkgroep Kwaliteit van de Kring (LHV) en de andere zuidelijke huisartsen ondersteuningsorganisaties (Cohesie, Meditta en HOZL) zijn onderwerpen op het gebied van kwaliteit als bovenregionale speerpunten geformuleerd en vastgesteld in de behoefte een gezamenlijk beleid te vormen of best practices te ontwikkelen. Een project waarin spiegelinformatie voor huisartsenpraktijken beschikbaar gaat worden is gestart. De eerste spiegelinformatie zal op het gebied van Farmacie verstrekt worden. Er is een regionaal verbeterplan opgesteld, dat in 2013 bij alle praktijken begeleid en geëvalueerd zal worden. Speerpunten 2013 Het verder uitwerken van de norm 24 uur huisartsenzorg. Starten van het implementatie traject. Samenvoegen van de implementatie van de nieuwe norm, de NHG praktijkaccreditatie en de interne audits van de ketenzorgprogramma s. Evaluatie scholing voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. Verder ontwikkelen van spiegelinformatie, benchmark ten behoeve van de kwaliteit in de huisartsenzorg. BAC Samenwerking De BAC Samenwerking (zie bijlage Ib) adviseert het bestuur ten behoeve van de samenwerking en communicatie tussen de huisartsen van de Vereniging RHZ Heuvelland en zorgpartners, zoals ziekenhuizen, huisartsgeneeskunde, verpleeghuizen, zorgpartners in de eerste lijn, apothekers enz. De BAC definieert zorgproducten en diensten voor en met zorgpartners. Het uitgangspunt van de RHZ in de

11 samenwerking met partners in de zorg is het definiëren van RHZ duurzame keurmerken voor /met de zorgpartners over hoe huisartsen van de RHZ de (gezamenlijke) zorg voor de patiënt geregeld willen zien. Resultaten 2012 De aandachtsgebieden van de BAC Samenwerking in 2012 betroffen vaak een vervolgontwikkeling, een volgende stap in de verdere uitwerking en tussentijdse toetsing van geformuleerde duurzame keurmerken : Duurzame (eerstelijns) diagnostiek en diagnostische faciliteiten van en voor de RHZ huisarts zijn voor nu gedefinieerd en (mede) gerealiseerd. Mede realisatie en participatie in de pilot TIPP. De BAC fungeert als toetsgroep voor TIPP. Zorg in de wijk, anderhalvelijnszorg (laagdrempelige medisch specialistische zorg in de wijk, dicht bij de patiënt en zijn huisarts) is mede ontwikkeld, zie pagina 45. Zorg in de wijk, 1¼ lijns zorg (gespecialiseerde huisartsenzorg in de wijk, dicht bij de patiënt en de collega-huisartsen) is mede ontwikkeld. Evaluatie van de communicatie tussen huisartsen onderling en de bestaande communicatiestructuren (BAC s, ledenraad/leden, RHZ site, Hagro s enz) is gestart. Eerste mogelijkheden voor verbetering zijn geformuleerd. Gerealiseerde zorgproducten voor en met zorgpartners: o.a. protocol Zorg voor medicatie met de partners in de eerste lijn/ tweede lijn, het ketenzorgprotocol Trombose is in dit kader (medicatie) in ontwikkeling. De berichtgeving naar de huisartsen (gewenst tijdstip, vorm en inhoud) bleef voortdurend aandachtspunt in de gesprekken met alle zorgpartners. Speerpunten 2013 In 2013 zullen deze aandachtsgebieden hun praktische invulling krijgen in o.a.: Het creëren van feedbackmogelijkheden voor de huisartsen. Feedback geven ten aanzien van aanvraag diagnostiek én feedback op gewenste en geboden diagnostische faciliteiten. Evaluatie mogelijk maken van diagnostische protocollen in de ketenzorg producten. Verder uitbouw en uitrol faciliteiten TIPP, evaluatie TIPPgebruik door huisartsen en blijven fungeren voor TIPP als toetsgroep. Duurzame zorg in de wijk: pilot anderhalvelijnszorg en pilot 1¼ lijnszorg verder ontwikkelen en realiseren. Duurzaam samenwerken, dat wil zeggen, de continuïteit in en de kwaliteit van de samenwerking verhogen. De onderlinge communicatie en communicatiestructuren lijken voor verbetering vatbaar. Voorstellen om dit in 2013 te bereiken zij onder andere: de RHZ website wordt de site van, door en voor de huisartsen in Heuvelland. De organisatiestructuur van de Vereniging, de verantwoordelijkheden van de leden, het bestuur, de BAC s, de Hagro s worden verduidelijkt en gezamenlijk met de leden, indien gewenst, aangepast. Leden van de vereniging RHZ Heuvelland gaan gezamenlijk bepalen hoe de gedragscode van de leden van de vereniging er uit zou moeten zien. Zorg(producten) met zorgpartners: accenten zullen in 2013 vooral liggen op verwijzen en terugverwijzen (o.a. het uitbannen van de zelfverwijzers en de dus dure en vaak onnodige zorg van en in de 2e lijn), facilitering (voor de huisarts en de patiënt), logistieke verbeteringen (o.a. bij het oncologisch centrum ), regioplanning en afstemming (bijv. bevolkingsonderzoek/bus/radiologie/ huisarts/poli) en protocollering medicatieoverdracht. BAC ICT De BAC ICT (zie bijlage Ic) adviseert het bestuur ten aanzien van (automatiserings-) speerpunten en aandachtsgebieden die de leden van de Vereniging RHZ wezenlijk vinden voor het realiseren van goede huisartsenzorg. Resultaten 2012 De BAC ICT heeft, naast het ter beschikking staan voor ad-hoc vragen van leden, bestuur RHZ/ZIO, zich gebogen over het zoeken naar en het formuleren van de speerpunten voor Speerpunten 2012 Formuleren van een RHZ visie omtrent ICT in de regio, met als vervolgstap een meerjarenplan met richtdata voor realisatie. Betere en structurele wederzijdse (elektronische) communicatie met de leden van de Vereniging over 11

12 inhoud, adviezen, signalen, producten, organisatie en planning van/aan de Vereniging, de BAC s, werkgroepen enz. Het mede ontwikkelen van de 24-uurs elektronische communicatie in de huisartsenzorg: tussen huisartsen onderling (heeft prioriteit), met de patiënt en met zorgpartners. Communicatie Resultaten 2012 De nieuwe ZIO-website, is gerealiseerd, waarbij naast huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten ook de contractpartners de mogelijkheid hebben tot inloggen om inhoudelijke informatie over de ketenzorgprogramma s te bekijken. De website van de RHZ Heuvelland is afgebouwd tot een website uitsluitend voor de RHZ-huisartsen. Publicaties over ZIO en Blauwe zorg in diverse lokale media (zie ook website ZIO). 12 Speerpunten 2013 Doorontwikkelen van de nieuwsbrief chronische zorg. Het structureel uitbreiden van de RHZ-website met actuele informatie uit vergaderingen van BAC s en ledenraad. Het ontwikkelen van en starten met de implementatie van een communicatieplan Proeftuin Blauwe Zorg. Het uitbrengen van de nieuwe generieke patiëntenfolder chronische zorg en een patiëntenfolder Fundusfotografie. ZIO ondersteunt Vereniging RHZ optimale patiëntzo

13 de huisartsen van de opdat de huisartsen rg kunnen realiseren. 13

14 CHRONISCHE ZORG IN CIJFERS De huisartsenpraktijken in de regio Maastricht-Heuvelland bieden reeds een aantal jaren eerstelijns ketenzorg voor mensen met diabetes (ketenzorg DM2), mensen met COPD (ketenzorg COPD), mensen met (een risico op) hart- of vaatziekte (ketenzorg HVZ) en mensen met GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) problematiek aan. Per 1 januari 2013 is dit aanbod uitgebreid met de ketenzorg Complexe zorg voor ouderen. Diabetes mellitus type 2 In totaal hadden 8477 patiënten in 2012 een controle binnen de huisartsenpraktijk (eerste consult, jaar of kwartaalcontrole) binnen de ketenzorg DM2. De informatie in deze paragraaf over de diabeteszorg in 2012 is afkomstig van de gegevens geregistreerd door zorgverleners in de eerste controle, kwartaal en jaarcontrole formulieren van MediX in 2012 (N= 8477 patiënten). Het meeste recente formulier ingevuld per patiënt is meegenomen in de analyses. Zorggebruik De grootste groep diabetespatiënten (72%) binnen de ketenzorg DM in 2012 zijn controle patiënten met orale medicatie (zie tabel 1). Ook zoals in de voorgaande jaren ontvingen de meeste patiënten zorg vanuit module 2. In totaal namen 110 patiënten deel aan het beweegprogramma DM2 en ontvingen 1653 patiënten dieetzorg van een diëtist. In 2012 ging de E en E-plus module over in de ketenpoli DM2. Gegevens over het gebruik van deze ketenpoli in 2012 zijn nog niet beschikbaar. Tabel 1. Het aantal (%) mensen met diabetes per module in in Maastricht-Heuvelland 14 Module Omschrijving Verwacht (N=6823) 2012 (N=8477) Module 1 Patiënt in het jaar van diagnosestelling 5% 9% 12% 18% 14% 12% 716 (8%) Module 2 Controlepatiënt met orale medicatie en/of dieet 68% 66% 64% 61% 62% 66% 6106 (72%) Module 3 Patiënt in het jaar van instelling op insuline 7% 5% 5% 4% 4% 3% 248 (3%) Module 4 Controlepatiënt met insuline 20% 15% 14% 15% 11% 13% 1262 (15%) Totaal Patiënten waarbij module indeling werd geregistreerd 100% 95% 95% 98% 90% 93% 8332 (98%) Bij het merendeel van de patiënten zijn de verschillende onderdelen van de diabeteszorg uitgevoerd en geregistreerd in MediX (zie tabel 2). Het jaarlijks voetonderzoek is bij 74% van de patiënten uitgevoerd en geregistreerd in MediX. Binnen de ketenzorg DM2 is in de afgelopen 24 maanden bij 53% van de patiënten de resultaten van een fundusfoto geregistreerd.

15 Tabel 2. Het aantal (%) mensen met diabetes waarbij de verschillende onderdelen van de diabeteszorg werd uitgevoerd en geregistreerd in 2011 en 2012 in Maastricht-Heuvelland Indicator (N=6823) (N=8477) HbA1c gemeten Bloeddruk gemeten Lipidenprofiel bepaald Creatinineklaring bepaald Albumine/creatinine ratio bepaald Fundusfotografie uitgevoerd in afgelopen 24 mnd Voetonderzoek uitgevoerd Rookstatus genoteerd BMI bepaald 4 Griepvaccinatie gehad Gebruik cholesterolverlagende medicatie genoteerd Gebruik antihypertensiva genoteerd 99% 100% 99% 99% 97% 35% 3 78% 100% 99% 70% 72% 73% 8434 (99%) 8460 (100%) 6935 (82%) 6873 (81%) 6783 (80%) 4505 (53%) 6275 (74%) 8477 (100%) 8447 (100%) 5957 (70%) 6141 (72%) 6342 (75%) 1 in kaart gebracht aan de hand van de gegevens geregistreerd in de eerste controle en jaarcontrole formulieren 2 in kaart gebracht aan de hand van de gegevens geregistreerd in de eerste controle, jaar en kwartaalcontrole formulieren 3 aantal patiënten waarbij een fundusfoto of fundusscopie is uitgevoerd en geregistreerd in aantal patiënten waarbij de lengte en het gewicht werden genoteerd, zodat de BMI berekend werd door MediX 15 Patiëntkenmerken In 2012 kwamen in totaal 4400 mannen (52%) en 4077 vrouwen (48%) voor een consult binnen de ketenzorg DM naar de huisartsenpraktijk. De meeste patiënten (81%) waren jonger dan 80 jaar (zie tabel 3). Een meerderheid (53%) was 70 jaar of jonger. Tabel 3. De leeftijdsverdeling van mensen met diabetes in de ketenzorg DM in de regio Maastricht-Heuvelland in 2012 (N=8477) Leeftijd Aantal patiënten (%) Indeling bij HbA1c 70 jaar jaar > 80 jaar 4529 (53%) 2535 (30%) 1413 (17%) Indeling overige parameters < 80 jaar 80 jaar 6858 (81%) 1619 (19%) De meerderheid van de patiënten met diabetes voldoet aan de optimale streefwaarden vastgesteld in de regio voor de specifieke leeftijdscategorieën (zie tabel 4 en 5).

16 16 Aandacht voor beweging en voeding is een onderdeel van de ketens.

17 Tabel 4. Aantal (%) mensen met diabetes binnen de ketenzorg DM dat in periode in Maastricht-Heuvelland voldeed aan de optimale streefwaarden voor HbA1c per leeftijdscategorie Bepaling Leeftijd (jaren) Streefwaarde (mmol/mol) (%) (%) N (%) 2 HbA1c < 70 jaar <53 mmol/mol 53 mmol/mol 62% 38% 63% 37% 2881 (64%) 1622 (36%) jaar <58 mmol/mol 58 mmol/mol 84% 16% 84% 16% 2070 (82%) 459 (18%) > 80 jaar <69 mmol/mol 69 mmol/mol 94% 6% 95% 6% 1312 (94%) 90 (6%) 1 53 mmol/mol staat gelijk aan 7,0%, 58 mmol/mol staat gelijk aan 7,5% en 69 mmol/mol staat gelijk aan 8,5% (zie ook 2 Bij het vermelden van de percentages zijn de missende waarden niet meegerekend. Tabel 5. Aantal (%) mensen met diabetes dat in 2011 en 2012 in Maastricht- Heuvelland voldeed aan de optimale streefwaarden voor het lipidenprofiel, de bloeddruk, de rookstatus en de Body Mass Index Bepaling Leeftijd (jaren) Streefwaarde 2011 N (%) N (%) 1 Systolische bloeddruk jaar 140 mmhg > 140 mmhg 3976 (69%) 1752 (31%) 4873 (71%) 1975 (29%) 80 jaar 150 mmhg > 150 mmhg 854 (79%) 221 (21%) 1336 (83%) 279 (17%) 17 LDL cholesterol jaar <2,5 mmol/l 2,5 mmol/l 3024 (53%) 2672 (47%) 3088 (54%) 2609 (46%) 80 jaar <2,5 mmol/l 2,5 mmol/l 545 (51%) 521 (49%) 680 (54%) 572 (46%) HDL cholesterol - Mannen 18 jaar 1,0 mmol/l <1,0 mmol/l 2185 (62%) 1366 (38%) 2646 (72%) 1033 (28%) - Vrouwen 18 jaar 1,2 mmol/l <1,2 mmol/l 1948 (61%) 1266 (39%) 2334 (71%) 944 (29%) Trigliceriden 18 jaar <2,2 mmol/l 2,2 mmol/l 5093 (75%) 1678 (25%) 5244 (75%) 1722 (25%) Rookstatus 18 jaar Rokend Niet rokend 1669 (25%) 5152 (75%) 2072 (24%) 6405 (76%) Body Mass Index (BMI) 18 jaar <25 kg/m² kg/m² >30 kg/m² 778 (12%) 2670 (42%) 2930 (46%) 1524 (18%) 3923 (46%) 3000 (36%) Fundus in jaar Afwijkend Niet afwijkend 406 (9%) 4098 (91%) 1 bij het vermelden van de percentages zijn de missende waarden niet meegerekend

18 COPD In 2012 werd bij 2332 mensen met COPD binnen de ketenzorg COPD een vervolgformulier ingevuld tijdens een controlemoment in de huisartsenpraktijk. De informatie in deze paragraaf over de COPD zorg in 2012 is afkomstig van de gegevens uit deze vervolgformulieren. Zorggebruik De grootste groep patiënten met COPD (52%) binnen de ketenzorg COPD hebben een matige vorm van COPD (GOLD stadium 2) in 2012 en vallen daarom in module 2 (zie tabel 6). Ook in de voorgaande jaren zaten de meeste patiënten in module 2. Tabel 6. Het aantal (%) mensen met COPD per GOLD stadium in in Maastricht-Heuvelland GOLD stadium Verwacht (N=1777) 2012 (N=2332) 1 Licht 28% 30% 34% 30% 794 (34%) 2 Matig 54% 58% 53% 56% 1217 (52%) 3 Ernstig 15% 12% 12% 13% 286 (12%) 4 Zeer ernstig 3% 0% 1% 1% 35 (2%) 18 In 2012 is bij 160 (7%) patiënten een minimale interventie Stoppen met Roken (H-MIS) uitgevoerd (zie tabel 7). Daarnaast namen in 2012 in totaal 55 patiënten deel aan het beweegprogramma COPD en ontvingen 441 patiënten dieetzorg van een diëtist. Tot slot hebben 154 (7%) mensen de ketenpoli COPD van het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) bezocht. Op deze ketenpoli krijgen mensen met COPD een eenmalig consult bij de longarts en de longverpleegkundige. Dit consult bestaat uit een anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvullende diagnostiek. De patiënt gaat vervolgens met een advies van de longarts en de longverpleegkundige terug naar de huisartsenpraktijk. Tabel 7. Het aantal (%) mensen met dieetzorg, deelname aan het beweegprogramma COPD en met een bezoek aan de ketenpoli COPD binnen de ketenzorg COPD in Behandeling (N=1777) 2012 (N=2332) H-MIS door praktijkondersteuner (7%) Dieetzorg door diëtist (19%) Beweegprogramma COPD door fysiotherapeut - 4% Ketenpoli COPD door longverpleegkundige en longarts 10% 7% 55 (2%) 154 (7%) Patiëntkenmerken In 2012 kwamen in totaal 1226 mannen (53%) en 1106 vrouwen (47%) voor een consult binnen de ketenzorg COPD naar de huisartsenpraktijk (zie tabel 8). De gemiddelde leeftijd was 66 jaar. Sinds 2012 is de CCQ opgenomen in MediX. In totaal was bij 878 patiënten de CCQ geregistreerd in MediX. Een meerderheid (75%) van deze patiënten had een totaalscore onder de 2,1. In totaal rookte 46% van de patiënten binnen de ketenzorg COPD en is 46% van de patiënten gestopt met roken.

19 Tabel 8.. De patiëntkenmerken van mensen met COPD in de ketenzorg COPD in de regio Maastricht-Heuvelland in Kenmerken (N=1777) 2012 (N=2332) Leeftijd in jaren, gem. (SD) 64,9 65,5 66,1 66,1 (10,9) Geslacht, N (%) 1 Man Vrouw 56% 44% 52% 48% 52% 49% 1226 (53%) 1106 (47%) FEV1, gem. (SD) FEV1 voorspeld (liter) FEV1 pre-bd (liter) FEV1 post-bd (liter) 2,71 1,82 (67% ) 1,92 (71%) 2,68 1,81 (68%) 1,92 (72%) 2,68 1,76 (66%) 1,88 (70%) 2,70 1,81 (67%) 1,93 (71%) MRC Dyspnoe score 3, N (%) NVT 38% 30% 14% 3% 1% 14% 40% 29% 13% 4% 1% 12% 42% 30% 15% 4% 1% 9% 894 (38%) 719 (31%) 316 (14%) 109 (5%) 35 (2%) 259 (11%) CCQ score, N (%) 1 <2,1 655 (75%) 2,1 4,0 207 (24%) >4,0 16 (2%) 19 Aantal patiënten met exacerbaties, N (%) 1 23% 24% 605 (26%) Rookstatus, N (%) 4 Ja Nooit gerookt Gestopt met roken Poging tot stoppen gedaan 40% 8% 51% 1% 43% 10% 47% 1% 42% 8% 48% 2% 1042 (45%) 188 (8%) 1079 (46%) 23 (1%) BMI (kg/m 2 ) Gem.(SD) Indeling, N (%) 1 <21 kg/m 2 21, 30 kg/m 2 >30 kg/m 2 26,7 26,7 10% 68% 22% 26,6 10% 68% 22% 26,5 (4,9) 248 (11%) 1720 (74%) 363 (16%) 1 Bij het vermelden van de percentages zijn de missende waarden niet meegerekend 2 FEV1 waarde (% van voorspeld) 3 1 Ik word alleen kortademig bij inspannende lichaamsbeweging 2 ik word kortademig als ik haast maak op een horizontale ondergrond of als ik een licht stijgende weg oploop 3 op grond van mijn kortademigheid loop ik op een horizontale ondergrond langzamer dan andere mensen van mijn leeftijd of moet ik stoppen om op adem te komen als ik mijn eigen tempo op een horizontale ondergrond loop 4 als ik op een horizontale ondergrond loop moet ik na enkele minuten stoppen om op adem te komen of nadat ik ongeveer 100 meter heb afgelegd 5 ik ben te kortademig om buitenshuis te komen, of ik ben kortademig tijdens het aan- en uitkleden Nvt niet van toepassing

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen

Het Huisartsenteam. am Een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 40 huisartsen Bedrijfsplan Keten-DBC voor Cardio Vasculair Risico Management CVRM Oorspronkelijke versie, 31 maart 2009 Geactualiseerde versie, 10 maart 2010 Geactualiseerde versie 27 augustus 2012, DBC 1 januari 2012

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen

Landelijke monitor populatiemanagement. andelijke onitor. opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen andelijke onitor Landelijke monitor populatiemanagement opulatie- Deel 1: beschrijving proeftuinen Landelijke monitor populatiemanagement Deel 1: beschrijving proeftuinen RIVM Rapport 133001001/2014 Colofon

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, NVD, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. NISB/10/44390/LBR/lrg BEWEEGKUUR Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg

Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inkoopvoorwaarden 2015 Multidisciplinaire zorg Inhoudsgave 1. Introductie 2. Algemene voorwaarden 3. Diabetes Mellitus type 2 4. COPD 5. Resultaatbeloning Multidisciplinaire zorg DM/COPD. 6. Astma/COPD

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding Doelgroepen Organisatie Identificatie Diagnostiek Risicoprofiel

Nadere informatie

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak

Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Leefstijl en bewegen in de eerste lijn Handreikingen voor een multidisciplinaire aanpak Handreiking Auteur: dr. Marjan Hoeijmakers, ETC Tangram Eindredactie: Lidwien van Loon, Van Loon Arbeidsinpassing

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie