Noord-Holland Noord Heerhugowaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Noord-Holland Noord Heerhugowaard"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Leden Vergadering 6 november 2013, locatie Boomladder Opening 19:35 uur door Lennard Avery 2. Mededelingen en binnengekomen stukken a. Mededelingen i. Jeffrey Potjes aanwezig bij de vergadering. Heeft toestemming gekregen om aanwezig te zijn. b. Aanwezig: Rene Reijkenberg, Giel Bleeker, Lennard Avery, Martijn van Luinen, Ilja Houtman, Esmee Blok, Reginald Bod, Stef Eldering, Richard van de Wissel, Herman Bronger, Kees Bleeker, Norman Talma, Nadine Al (tot 20:30), Isabella de Jonge, Rik van Wiltenburg, Christiaan Kranenbarg, Milou Appel, Kees Bosman, Freek Brink, Jeffrey Potjes. c. Afmeldingen: Annie, Mark, Nathan, Sjoerd, Bets, Atze. d. Binnengekomen stukken: geen. 3. Vaststelling Agenda 4. De agenda is vastgesteld a. Notulen ALV 2012 en balv Geen opmerkingen, goedgekeurd. b. Stichting NUT doet alleen aan nieuwe materialen. We willen kijken naar 10 waterdichte portofoons wat voor een totaal bedrag van 5 tot 6 duizend euro zal komen. Het voorstel is dat wij zelf 1000 bijdragen en de rest aan stichting Nut vragen. i. Stichting NUT verlangt een eigenbijdrage van ongeveer 1/5. ii. 10 portofoons zijn noodzakelijk bij diverse evenementen is gebleken. iii. Portofoons die we willen zijn waterdicht. We zijn aan het kijken welk type het beste zijn. De digitale portofoons van de bond bleken van teleurstellende kwaliteit te zijn t.a.v. bereik. Analoge portofoons zijn wat minder makkelijk t.a.v. waterdichtheid. 5. Stand van zaken Tin Silver a. Bond heeft aangegeven dat de Tin Silver pas eind 2015/begin 2016 zal komen vanwege vertragingen. Hierdoor zal de vlet pas laat in ons eigen bezit komen. 6. Nieuwe structuur ALV s a. Om te zorgen dat de begroting beter aansluit bij het aankomende seizoen willen we voortaan een tweede ALV houden in februari. Tijdens de tweede ALV zal de 1

2 begroting en het beleidsplan van het aankomende seizoen behandeld alsmede de algemene en lopende zaken Organisatie Commissie en Werkgroep a. Het bestuur heeft dit jaar gebruik gemaakt van zogenaamde Werkgroepen om bepaalde evenementen te organiseren. Het bestuur geeft toelichting aan de ALV over deze nieuwe werkvorm en het organogram van de vereniging. Commissies zijn jaarlijks samengesteld tijdens de ALV, de werkgroepen worden opgericht voor een eenmalige activiteit en bestaat tenminste uit 1 bestuurslid en enkele andere leden, al dan niet afkomstig uit andere commissies Organisatie Bestuur a. We willen het bestuur in de toekomst vergroten tot 7 personen. De functie Penningmeester zou worden afgesplitst met de rol als Ledenadministratie. Om wederom op een oneven aantal te komen zal er dan ook een Algemeen bestuurslid bij komen. i. De vraag komt of de meningen dan niet teveel verspreid worden. ii. Algemeen lid of een niet-bestuurslid zou de ledenadministratie kunnen doen. Dit heeft echter niet de voorkeur omdat het bestuur ook belast wordt met meer leden. iii. Rik geeft aan dat de functie samengevoegd is om te zorgen dat de penningmeester overal van op de hoogte was. De toenmalige penningmeester liep er juist tegen aan dat hij niet op de hoogte was van de informatie over leden. iv. Sportlink zou jaren geleden de oplossing zijn voor het samenvoegen van financiën en ledenadministratie. Dit blijkt echter pas dit jaar langzaam geïmplementeerd te zijn en de financiële kant werkt nog niet naar wens. v. Voorstel van Rik om de CVR-voorzitter ook als bestuursfunctie in het bestuur aanwezig te laten zijn. vi. We zijn op dit moment vooral toe aan wat extra ondersteuning waardoor het voorstel is om naar 7 bestuursleden te gaan. Norman geeft aan dat het misschien een idee is om in de toekomst weer af te bouwen naar 5 personen. vii. Nadine geeft aan dat het wel noodzakelijk is dat de ledenadministrateur en een penningmeester op goede voet samenwerken. viii. De vraag is of er wel mensen voor te vinden zijn. Het bestuur hoopt echter dat door de functies van het bestuur laagdrempeliger te maken, er ook meer animo is voor bestuursfuncties. ix. Het bestuur zal de opmerkingen vanuit de ALV meenemen. 2

3 Jaarverslagen a. Bestuur voorgelezen door Martijn, zie bijlage. b. PR commissie voorgelezen door Christiaan, zie bijlage. c. Activiteiten Commissie voorgelezen door Isabella, zie bijlage. Norman geeft aan dat het jammer is dat de AC-leden gestopt zijn. 1. Zou het bestuur nogmaals willen overwegen om het alsnog uit te praten met de betrokken ex-commissieleden. Dit zal nadere overlegd worden in de bestuursvergadering. d. Technische Commissie voorgelezen door Giel, zie bijlage. i. Heeft de hoofdtrainer het storend ervaren dat er meerdere PVB s werden afgenomen gedurende het examen? (Giel) Er waren 3 officials dit jaar voor een PVB ging. Hierdoor stonden er meer mensen aan het bad wat extra organisatorisch werk geeft. De vraag is dan ook of je het gevoel dat het hinderend was voor de vereniging. (Isabella & Kees) Doordat er veel mensen om het bad staan geeft het toch meer spanningen voor de kinderen. e. Commissie Varend Redden voorgelezen door Reginald, zie bijlage. i. EHBO-Evenementen 1. Het gevoel bij de CVR ligt dat hier weinig animo voor is. Er is onlangs een mail uitgegaan naar de bewakende EHBO leden of ze interesse hebben om dergelijke evenementen aan te houden. a. Vanuit de ALV blijkt dat er ook in de niet-bewakende leden groep mensen zijn die misschien wel zouden willen EHBO-en bij evenementen. Ook eens rond gaan bij groep Bets. 2. We hebben ons blijkbaar gecommitteerd tot het bewaken op het GMA tot eind september, hoe komt het dan dat er alsnog een activiteit georganiseerd werd in dat termijn? a. Dit is in overleg met Johan gegaan. b. Hierdoor hebben wij wel een contract gekregen voor een periode van 5 jaar i.p.v. elk jaar opnieuw verlengen Financieel resultaat a. Resultaat i. Ilja geeft toelichting over het balans en de resultatenrekening. 3

4 Vanaf volgend jaar zal pas begonnen worden met het afschrijven van de nieuwe BRB motor omdat deze in september betaald is. 2. De ruim 4000 die nog te ontvangen staan zijn vanwege de grote evenementen van de CVR die nog betaald moeten worden. 3. Kleding, zal voortaan in 2 keer per jaar gaan om de kosten overzichtelijk te houden. 4. Hoewel de huur zwembad + contributie Redned 700 meer gekost hebben dan de contributie, valt dit ruimschoots te compenseren met de inkomsten van donaties (familieschool, ING, Rabobank, etc) en evenementen. 5. GMA heeft 700 euro betaald en zal gedurende de contractduur jaarlijks met 50 stijgen. 6. CVR heeft dit jaar extra hoge opbrengsten gemaakt dit jaar. Wel moet hierbij aangetekend worden dat er enkele eenmalige inkomsten zijn geweest zoals een eenmalig evenement in Rotterdam. 7. Al met al hebben we dit jaar weer winst gedraaid. Als het ledenaantal nog iets stijgt zal de contributie zelfs de kosten van het zwembad dekken en we zijn dan ook zelfs in deze tijden een gezonde vereniging. ii. Vragen/Reacties Zijn de kosten van de BRB het nog wel waard? a. Hij heeft dit jaar ook weer flink geld opgeleverd en hij heeft ook een promotie en nostalgische waarde. 2. Hij heeft wel vaak storingen. a. Hij gaat voortaan vaker naar de bond ter controle. b. Tevens mocht er iets mis zijn met de motor of ergens tegen aangevaren zijn, zal de BRB meteen naar de bond worden gebracht om meer schade te voorkomen. 3. Blijf kritisch bij alle uitgaven. b. Kascontrole commissie i. Rik leest het verslag voor van de KC 1. Het KC stelt voor het bestuur decharge te verlenen a. Per Acclamatie aangenomen. 2. Verzoek: Voortaan 2 weken van te voren de betreffende stukken leveren. 3. Afschrijving kleding, bijna 500 euro niet achterhaalbaar. a. Dit is afkomstig van iets dat ruim 2 jaar geleden al speelde en al eens besproken is in het toenmalige bestuur en vorige ALV s. Het huidige bestuur heeft een 4

5 nieuw systeem in gebruik genomen voor het kleding bestellen, en zo problemen in de toekomst te voorkomen. b. Kleding op het GMA, waar zijn deze gebleven? i. Meegenomen maar niet teruggebracht, dit is ook niet meer te herleiden. c. Hoe komt het dat leden niet betalen voor hun kleding? Waarom nemen mensen kleding mee die niet betaald zijn. i. Deels heeft het ook te maken met facturatie die onduidelijk is verlopen. 11. Verkiezing bestuursleden a. Penningmeester i. Ilja is niet herkiesbaar. ii. Richard van de Wissel, vader van Jeffrey van de Wissel (junior 2) stelt zich voor en biedt zich aan als penningmeester. 1. Per acclamatie aangenomen. iii. Ilja zal 2-3 maanden begeleiden ter overname. iv. De ALV bedankt Richard voor zijn kandidaatstelling en wenst hem succes toe. 12. Benoeming Commissieleden a. TC: Giel, Rik, Isabella. b. PR: Christiaan, Esmee, Lennard, Atze. c. AC: Milou, Martijn. i. Daarbij proberen steun te vinden bij ouders en andere geïnteresseerden. d. CVR: Reginald, Brian, Martijn, Giel. i. Stef geeft aan interesse te hebben om bij de CVR te gaan. e. KC: Mark, Rik, Reginald. i. Aantekening dat als een van deze personen met de hervorming in februari in het bestuur gaat, de kascommissie in 2-mans formatie verder gaat. 13. Rondvraag a. (Rik) Komt er bij de februari ALV ook een contributie voorstel? i. Ja, dit wordt bij de begroting gedaan Sluiting a. Om 21:30 uur 5

6 Actiepunten ALV Overwegen om CVR voorzitter bij het bestuur te betrekken. Voorjaar ALV ALV ALV Overwegen contact op te nemen met de oud-ac leden om de situatie uit te spreken Nagaan welke oudere leden beschikbaar zijn voor EHBO evenementen. 6

7 Jaarverslag Bestuur Het Bestuur Het was voor het bestuur een roerig jaar. Persoonlijke omstandigheden, een seizoen dat zowel in het zwembad, als op het Geestmerambacht veel tijd en energie heeft gevergt en een groot aantal gebeurtenissen die de aandacht van het (dagelijks bestuur) vergden, hebben veel energie gekost van ons allen. Vrijwilligers: 215 Helaas hebben enkele vrijwilligers vanwege uiteenlopende redenen gestopt of stapje terug gedaan in hun werkzaamheden voor de vereniging. In het bijzonder natuurlijk het afscheid van Bets: Leden van haar groep een afscheidsborrel en vanuit het bestuur hebben we haar eveneens in het zonnetje gezet Gelukkig zien we opkomst van andere leden die tijd en zin hebben gevonden om zich in te zetten voor de vereniging. Met name bij de jeugd zien we dat er een aantal leden dit seizoen actief is geraakt bij bewakingen, assisteren in het zwembad en het helpen bij organiseren van activiteiten. Hoewel niet iedereen zich geroepen voelt of in staat is, om permanent in een commissie te zitten, bieden werkgroepen de mogelijkheid om toch betrokken te zijn bij de vereniging. Ook hopen we dit seizoen ook de ouders meer te kunnen betrekken bij de activiteiten van de vereniging. 230 Hulp is welkom en een ieder die zich ingezet heeft het afgelopen jaar wordt dan ook van harte bedankt Bewakingen: Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar ook druk bezig gehouden met het materiaal van de vereniging. Zowel in het onderhouden als het uitbreiden van het inventaris. We zien dat er steeds meer aanvragen komen voor het bewaken van evenementen en we zijn er dan ook trots op dat organisatoren ons goed weten te vinden en altijd zeer tevreden zijn over onze inzet waardoor we het jaar erop terug mogen komen en er tevens sprake is van mond op mond reclame. Meer dan eens zijn we dit jaar gebeld of we binnen een week een evenement kunnen komen bewaken en iedere keer hebben we mensen kunnen vinden die bereid waren om zich hiervoor in te zetten. Hulde voor alle bewakers voor hun flexibele inzet onder soms toch zware omstandigheden. 250 Secretaris Martijn van Luinen 7

8 Jaarverslag Technische Commissie Mijn eerste seizoen als voorzitter TC en algemeen bestuurslid is voorbij. De TC kijkt terug op een mooi en geslaagd jaar. De sfeer in het zwembad was goed. Onderlinge samenwerking ging soepel. Er werd veel overlegd en samengewerkt. We zijn bij elkaar geweest om bij te scholen, maar ook om daar de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Wij denken dat dit goed gelukt is en zeker heeft bijgedragen aan de goede sfeer. Dit seizoen werd er door de bond voor ieder jeugdlid tot en met 15 jaar een bedrag beschikbaar gesteld om lesmateriaal aan te schaffen voor in het zwembad. Hier heeft onze brigade goed gebruik van gemaakt en er zijn leuke nieuwe materialen toegevoegd aan ons assortiment in het zwembad. Er is een workshop van de instructeursopleiding georganiseerd bij ons in het zwembad waar ook een aantal van onze eigen assistenten en instructeurs aan deelnamen. Zij waren enthousiast en vonden de workshop leerzaam. De workshops van de bond staan ook voor iedereen open om aan deel te nemen. Reddingsbrigade bergen is met een aantal assistenten en instructeurs bij ons langs geweest in het zwembad om proefexamens af te nemen. Vreemde gezichten die mee kijken tijdens het proefexamen is voor de kandidaten soms een extra motivatie om meer hun best te doen. Voor onze eigen instructeurs is het ook leerzaam omdat instructeurs van een andere brigade op andere dingen letten waar onze eigen instructeurs nog niet aan gedacht hebben. Onze brigade is ook bij Bergen langs geweest om daar te helpen met de proefexamens. Op deze manier kunnen brigades ervaring met elkaar delen en meer met elkaar samenwerken op een leuke manier. Afgelopen seizoen volgden Lennard en Jeffrey de instructeursopleiding en heeft Christiaan aangegeven te willen starten met de instructeursopleiding. Helaas is Jeffrey gestopt binnen onze vereniging en hierdoor ook gestopt met de opleiding. Dit jaar waren er geen EHBO lessen nodig omdat alle kandidaten voor de hogere diploma s al in het bezit waren van hun eenheidsdiploma EHBO. De theorielessen hebben ook een andere invulling gekregen. Rik en Isabella zijn in overleg met de kandidaten bij elkaar gekomen en hebben ze in sneltreinvaart klaar weten te stomen voor hun theorie examen. Met als resultaat, tevreden examinatoren die spraken van een hoog niveau. De examens zijn dit jaar over het algemeen soepel verlopen. Voor de TC is dit altijd een ren je rot avond maar een goede voorbereiding is het halve werk. Dit jaar konden we ook voor het eerst gebruik maken van de personeelsruimte wat erg fijn was omdat het direct grenst aan het zwembad. Ook waren er dit jaar 3 PVB s bij ons in het zwembad op de examenavond waardoor het extra druk was met officials en er extra druk lag op de examens. Het meest vervelende is toch altijd weer het wachten totdat er een examinator vrij is en de diploma s uitgereikt kunnen worden. Dit stuit bij ouders en kinderen toch altijd weer op een hoop onbegrip. Helaas is er dit jaar 1 kandidaat gezakt en moesten we hem teleurstellen. Op de rest van de kinderen zijn we trots, maar vooral ook op het instructeursteam die iedere donderdag weer langs het bad te vinden zijn. We hebben ook afscheid genomen van een vertrouwd lid Bets. Bets is afgelopen seizoen 75 jaar geworden en na vele jaren van les geven vond zij dat het tijd werd om het stokje over te dragen aan een ander. Er is een leuke bijeenkomst georganiseerd voor haar in de horeca en hier heeft het bestuur haar ook op een leuke manier bedankt. Het stokje is bij Nadine terecht gekomen die de uitdaging met deze leuke groep is aangaan. Nu kan Bets zelf rustig mee zwemmen en wensen wij Nadine veel succes toe. Namens de hele vereniging bedankt de TC Bets voor haar inzet de afgelopen jaren. 8

9 Ik wil dan ook alle instructeurs en assistent instructeurs bedanken voor hun geweldige inzet. Isabella, Rik en ik zullen proberen er het huidige seizoen weer wat moois van te maken. Giel Bleeker 9

10 Jaarverslag CVR Heerhugowaardse Alarm Ploeg (HAP): Ook dit jaar is er weer een training voor de HAP leden georganiseerd. Hierbij werd vooral getraind op behendigheid met de redding eenheid. Ook het oefenen van casussen is een belangrijk punt van de training. Door de casussen te doen leren de HAP leden waar de sterke en zwakke punten. Hier kunnen ze dan de rest van het seizoen op letten en aan werken om die punten te versterken. Opleiding: In het voorjaar zijn alle leden van 14 jaar en ouder bericht of er interesse was in het trainen met onze redding eenheid. Het animo hiervoor was groot. Hier hebben we op ingesprongen door vanaf februari elke mogelijke zondag te trainen met de leden die aanwezig konden zijn. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Hierdoor zijn er tijdens de evenementen en bewakingsdagen ook vele nieuwe gezichten geweest. Gedurende de zomertrainingen zijn de vaaropleidingen gewoon doorgegaan. Dit heeft geleid tot een tweetal examens en een aantal die nog moeten komen. Patrick Brandt heeft met succes zijn examen opstapper vlet volbracht. En Christiaan Kranenbarg heeft dit gedaan met opstapper BRB. Materiaal: In het voorseizoen heeft de BRB motor zijn laatste adem uitgeblazen. In opdracht van het bestuur is er dan ook een nieuwe motor opgekomen. Bij het plaatsen van de nieuwe motor zijn ook direct de stuurkolom en de gashendel vernieuwd. Dit alles is nog gedaan voor het seizoen begon. Op deze manier kon de BRB ook dit seizoen weer volop ingezet worden. Geestmerambacht: Dit jaar hebben we weer een nieuw contract afgesloten met Recreatieschap Noord-Holland noord. Dit keer is het contract getekend voor de aankomende 5 jaar. Bewakingsseizoen: 4 mei t/m 28 september Bewakingsdagen: 23 waarvan er 22 zijn bewaakt. Wegens het oefenweekend dat de brigade heeft georganiseerd konden we geen team de laatste zondag laten bewaken. Ongevallen / inzet op het Geestmerambacht: Dit seizoen zijn er 16 kleine ehbo gevallen geweest. Ook zijn er 4 grotere ehbo gevallen geweest. Dit was uitlopend van diepe snee tot gebroken kleine teen. Ook zijn we benaderd door de meldkamer of we de opgeroepen ambulance wilde begeleiden. Hieruit blijkt dat de samenwerking met de meldkamer ook goed is en ze van onze aanwezigheid weten. Oefenavond Geestmerabacht: Er zijn dit jaar 10 oefenavonden gehouden op het Geestmerambacht waar alle leden van de brigade welkom voor waren. Deze avonden werden door zowel jong als oud enthousiast bezocht. Tijdens deze avonden werd er aandacht geschonken aan de vaaropleiding, casussen, omgang met materiaal en communicatie oefeningen. Ook voor de jongste leden van de vereniging werden dit jaar leuke activiteiten georganiseerd. We hopen volgend jaar dan ook op eenzelfde of zelfs nog grotere opkomst. Evenementen: We hebben dit seizoen 28 evenement dagen gedraaid waarmee een mooi bedrag is verdient voor de brigade. Met deze inkomsten kunnen we weer leuke dingen doen voor de leden van de vereniging en het materiaal onderhouden voor de bewakers. BBQ: De BBQ voor de vrijwilligers vond plaats op 15 september Tijdens deze BBQ zijn een aantal leden naar voren geroepen welke voor hun inzet van afgelopen seizoen extra zijn beloond met een bioscoopbon. De afsluitende BBQ voor afgelopen seizoen vind plaats op 18 oktober 2014, opgeven hiervoor is nog mogelijk. 10

11 Indeling CVR: De indeling van de CVR blijft dit jaar onveranderd. Reginald Bod (voorzitter) Martijn van Luinen (secretaris) Brian de Pagter Giel Bleeker Wij willen iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen hebben ingezet voor de vereniging en het bewaken. 11

12 375 Jaarverslag PR-Commissie Beste aanwezigen, Hierbij het jaarverslag van de pr-commissie van De Pr-commissie bestond dit jaar uit Atze Groot, Christiaan Kranenbarg, Esmee Blok en Lennard Avery. Ten eerste wat verschuivingen binnen de PR commissie Lennard is dit jaar gestopt als voorzitter van de PR Jeffrey heeft deze taak over genomen van Lennard. Christiaan is nu de nieuwe voorzitter van de PR aangezien Jeffrey is gestopt bij Reddingsbrigade Heerhugowaard Seizoen 13/14 Dit bewakingsseizoen hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de 3 aangeschafte Beach Flags, hierdoor waren we duidelijker aanwezig tijdens bewakingen en evenementen. Net als de afgelopen paar jaar hebben we ook dit jaar weer meegedaan aan Serious rescue, het glazen huis stond in Leeuwarden. We zijn met een mooi bedrag en 2 leuke teams heen gegaan. Voor de leden die mee waren was er geen kou maar meer regen en wind maar ondanks dat weer, hebben ze bijzondere dagen gehad. U heeft de foto s kunnen zien tijdens de Nieuwjaarsborrel. We geven met de brigade al langere tijd voorlichting op basisscholen in Heerhugowaard, deze voorlichtingen doen we voornamelijk in de groepen 7 en 8. Echter was De Familieschool bezig met een project over water, aan ons hebben ze gevraagd of we i.p.v. alleen groep 7 en 8 de hele school te vertellen wie wij zijn en wat we doen. Elk jaar wordt het project van De Familieschool afgesloten met een braderie, er gaat dan een deel van de opbrengst naar een goed doel, of organisatie. Dit jaar hebben zij onze brigade gekozen en hebben wij een mooi bedrag van 1.000,- mogen ontvangen. 5 mei hebben we op het raadhuisplein gelopen met de EHBO tijdens het bevrijding festival. Dit was tevens een promotie gelegenheid voor onze brigade. Aan het einde van de dag hebben we 1 inzet gehad, waarbij we goed hebben samen gewerkt met de organisatie. De Grote clubactie, het blijft moeilijk, omdat er clubs zijn die al eerder hun boekjes uitdelen maar we hebben het niet slecht gedaan met 132 verkochten loten en 16 fantastische lotenverkopers 420 De Waardergolf vrijwilligersmarkt, was dit jaar voor het eerst, we hebben geholpen met de EHBO en we waren aanwezig met een boot, binnen was er allemaal promotiestands, waar wij er 1 van mochten gebruiken. 12

13 We zijn met 2 mensen dit jaar naar De waaier geweest, De waaier is een organisatie die vraag en aanbod met elkaar contact laat maken, het heeft ons onderhoud voor de portofoons opgeleverd Seizoen 14/15 Wat willen we dit seizoen bereiken. Spreekbeurt pakken af en compleet maken. We willen dit seizoen spreekbeurt compleet maken, zodat de jeugd het snel en makkelijk kan gebruiken voor Zijn of haar spreekbeurt. Het af en compleet maken van een nieuwe folder. Het moderniseren en updaten van de folder zodat er weer genoeg nieuwe kunnen worden gedrukt, voor dat de oude oplages allemaal op raken. Een goede manier zoeken om meer naar buiten te treden. We willen gaan kijken hoe we onze naamsbekendheid nog groter en breder kunnen maken. Maar hoe we dat gaan doen is nog niet duidelijk. Het opzetten van sponsering We gaan dit jaar een sponsering plan opstellen zodat het aantrekkelijk is voor bedrijven om ons te steunen. Zodra hier meer nieuws over is leest u dit in de nieuwsbrief 13

14 Jaarverslag AC-Commissie Als eerste staat steevast de Vijfkamp op het programma van de AC. Dit jaar zijn we afgereisd naar Grootebroek. De hele morgen is behoorlijk gestreden door alle leden van de 5 verschillende verenigingen. Heerhugowaard mocht de 3 de prijs in ontvangst nemen en gelukkig kregen ook alle kinderen een leuke herinnering mee aan deze sportieve dag. Dan volgt al snel Sinterklaas. Ook dit jaar heeft de goedheiligman ons met een bezoek verrast. De kinderen mochten allemaal weer hun schoen in de centrale hal achterlaten en gelukkig hebben de pieten deze weer gevuld met een zakje met lekkers. In het zwembad werd er druk gezongen, kunstjes vertoont en gespeeld. De daarop volgende lesuren was de Sint ook niet vergeten, hij had voor iedereen een overheerlijke chocolade letter mee. We hopen dat de Sint ons nog met vele bezoekjes mag verassen. Het vrijwilligersuitje heeft ons dit jaar via een puzzeltocht naar Den Helder geleid. Voor het eerst interactief middels een Facebookpagina. Gelukkig hebben de teams niet de boot naar de overkant genomen en zijn we niet op Texel beland, maar in Hotel den Helder, waar we gebowld en heerlijk gegeten hebben. Het AC weekend is altijd een hele puzzel. Wat gaan we nu weer doen, we hebben al zoveel gedaan. Met de kinderen zijn we in Amsterdam beland. In Amsterdam-Noord parkeren en met de pond over is al iets dat de kinderen bijna niet meemaken. Wat een avontuur. Na een korte wandeling kwamen we bij Nemo aan. Hier was het wel heel druk in verband met Open museum dag maar dat mocht de pret niet drukken er werd volop geëxperimenteerd. Na een paar uurtjes zijn we doorgewandeld naar Tunfun waar we eerst wat gegeten hebben en daarna konden de kinderen los.. Hollen rennen vliegen en heel veel spelen. Voor de ouderen wilden we eerst iets van een workshop doen in het kader van teambuilding, maar helaas is dat al heel snel heel duur. Uiteindelijk kwamen we op een vaartocht met luxe picknick. Helaas bleek een optie/reservering een definitieve boeking. Een hele vervelende samenloop van omstandigheden monde uit in teleurstelling en het niet gesteund voelen van de leden van de AC en de gemoederen liepen uiteindelijk best hoog op. Zo hoog dat de AC in haar huidige formatie niet zal doorgaan. We hopen dat de nieuwe AC er een mooi seizoen van kan maken. 14

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.1 Datum: 23-09-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.0 Datum: 07-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid korte termijn... 4 2.1. Vereniging... 4 2.1.1. Bestuur... 4 2.1.2. Commissies...

Nadere informatie

De vergadering is geopend om 20.00 door Rik van Wiltenburg.

De vergadering is geopend om 20.00 door Rik van Wiltenburg. BESTUUR Secretariaat Heerhugowaardse Reddingsbrigade Coryluslaan 82, 1702 VP Heerhugowaard secretaris@hhwrb.nl Rabobank 32.69.16.016 Notulen van de Algemene leden Vergadering van de Heerhugowaardse Reddingsbrigade

Nadere informatie

Gehouden op maandag 8 november 2010 in basisschool de Boomladder

Gehouden op maandag 8 november 2010 in basisschool de Boomladder BESTUUR Secretariaat Heerhugowaardse Reddingsbrigade Coryluslaan 82, 1702 VP Heerhugowaard secretaris@hhwrb.nl Rabobank 32.69.16.016 Notulen van de Algemene leden Vergadering van de Heerhugowaardse Reddingsbrigade

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2016-2017 Versie: 1.1 Datum: 24-10-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Jaarverslagen Reddingsbrigade Heerhugowaard Seizoen

Jaarverslagen Reddingsbrigade Heerhugowaard Seizoen Jaarverslagen Reddingsbrigade Heerhugowaard Seizoen 2014-2015 Jaarverslag bestuur 2014-2015 De vereniging: Voor de vereniging was het afgelopen jaar, een minder jaar. Er gebeurde 2 dingen, een leden terugloop

Nadere informatie

Noord-Holland Noord Heerhugowaard

Noord-Holland Noord Heerhugowaard Notulen Algemene Leden vergadering 19-01-2016 5 Aanwezig: Herman Bronger, Isabel de Jonge, Mark Beelen, Esmee Blok, Kees Bleeker, Christiaan Kranenbarg, Milou Appel, Stef Eldering, Atze Groot, Tom Ellerkamp,

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 2016 15-1-2017 1 Agenda Opening en mededelingen Terugblik Bestuurswisselingen Toekomstvisie Vooruitblik Rondvraag 15-1-2017 ALV 2016 2 Opening en mededelingen Jubilarissen: Frenk

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad

Uitnodiging voor de Admiraliteitsraad Datum: 21-10-15 Ref: UVAR1511 Opgesteld: 24-10-2015 Aan: T.k.a.: Alle (team) leid(st)ers waterwerk Leden admiraliteit 6 van de Maze Regiobestuur Ronde de Rotte Cirkel coördinatoren Admiraliteit 1,4,8,9

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 19 t/m 23 augustus : Sail Amsterdam 22 oktober : herfstvakantie gewoon zwemmen 22 oktober : met kleding aan zwemmen 29 oktober : proefzwemmen en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 ALGEMENE VERGADERING... 5 BESTUUR... 6 EXAMENCOMMISSIE (EXC)... 8 COMMISSIES... 9

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 ALGEMENE VERGADERING... 5 BESTUUR... 6 EXAMENCOMMISSIE (EXC)... 8 COMMISSIES... 9 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 ALGEMENE VERGADERING.... 5 BESTUUR... 6 EXAMENCOMMISSIE (EXC)... 8 COMMISSIES... 9 FINANCIEEL OVERZICHT... 10 VOORWOORD Het bestuur van de Alphense

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Gelukkig hebben we ook het afgelopen jaar kunnen leunen op de verschillende commissies:

Gelukkig hebben we ook het afgelopen jaar kunnen leunen op de verschillende commissies: Jaarverslag 2009 Reddingsbrigade voor Deventer en Omstreken Vanuit het bestuur hebben we ons afgelopen jaar versterkt met Steven Sanders, deze is zich onder meer gaan bezig houden met de interne communicatie

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Verslag Algemene ledenvergadering

Verslag Algemene ledenvergadering Verslag Algemene ledenvergadering Datum: 16-11-2012 Aanwezig: Ton Brok, Paula van Dijke, Ramona Ronckers, Marcel Dieteren, Michiel van Gestel, Wil Janssen, Jacqueline Konings, Cor Ritzen, Johan Pommelet,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Postbus 268-2100 AG Heemstede IBAN NL68INGB0000480207 - KvK V40594682 www.heemsteedsereddingsbrigade.nl

Postbus 268-2100 AG Heemstede IBAN NL68INGB0000480207 - KvK V40594682 www.heemsteedsereddingsbrigade.nl -2015 Nr Grootboek Werkelijk 2013 Inkomsten Verschil 2013- begroting Voorstel Voorstel 2015 500 Contributies 17.454,50 19.000,00-1.545,50 18.300,00 18.500,00 600 Subsidies 4.739,71 4.850,00-110,29 4.850,00

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

VAN DEN S TEENHOVEN. Redding.HH. Huishoudelijk Reglement

VAN DEN S TEENHOVEN. Redding.HH. Huishoudelijk Reglement Ref. 961206/ST/AW Redding.HH 9 december 1998 Huishoudelijk Reglement ARTIKEL 1 ALGEMEEN De Reddingsbrigade Zwolle is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (KNBRD).

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 2015

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 2015 JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 2015 Jaarverslag secretaris 2015 Blz. 1 Met dit verslag wordt u een overzicht gegeven van het jaar 2015 Bestuur De bestuurssamenstelling na de ledenvergadering in 2015 was

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 14 februari 2011 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 24 personen aanwezig bij

Nadere informatie

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd Beste MNC'ers, Er staat ons weer een mooi poloseizoen te wachten. Komend weekend hebben we een vol programma. We vragen speciale aandacht voor een vernieuwd heren 1 waar veel jeugdspelers hun opwachting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Jaarverslag Nederlandse Schrijftolken Vereniging Jaarverslag 2015 Nederlandse Schrijftolken Vereniging Inhoudsopgave 1. De Nederlandse Schrijftolken Vereniging in 2015 a. De leden van de vereniging blz. 3 b. Het bestuur blz. 3 c. Bestuurlijke veranderingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. NL Doet. Inleveren gezondheidsverklaringen. Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving

NIEUWSFLITS. NL Doet. Inleveren gezondheidsverklaringen. Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving NIEUWSFLITS Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving Inleveren gezondheidsverklaringen Voor iedereen die nog geen gezondheidsverklaring heeft ingeleverd wordt verzocht dit zo snel mogelijk te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Beleidsplan TCA

Beleidsplan TCA Beleidsplan TCA 2014-2018 1. Voorwoord 2 2. TC Appelscha 3 3. Organisatiestructuur 4 4. Accommodatie 5. Sporttechnisch beleid 6. Ledenwerving- en behoud 7. Vrijwilligersbeleid 8. Communicatie 9. Financiën

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 24 juni 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 24 juni 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

21 april 2016: uur de Baat Huizen

21 april 2016: uur de Baat Huizen Concept verslag Algemene Ledenvergadering Turnlust 21 april 2016: 20.00 uur de Baat Huizen Aanwezig: Het bestuur: Rubia Adolfs, Mariska Bolt, Ferry de Hoogen, Frank de Kruijf, Bert van Wijk Trainers: Eimertje

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015

BOC Jaarvergadering 2015. BCC Zutphen, 17 januari 2015 BOC Jaarvergadering 2015 BCC Zutphen, 17 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag ALV 2014 jaarvergadering 4. Verslag secretaris 5. Verslag penningmeester 6. Kascommissie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde

Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Jaarrekening 2013 Gymnastiekvereniging O.D.I 't Harde Inhoudsopgave Algemeen Financieel overzicht Resultaten rekening 2013 en balans Gedetailleerd overzicht van ontvangsten en uitgaven Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

Allereerst wensen wij iedereen een heel gelukkig, mooi, leuk, inspirerend, fijn, gezellig, fantastisch en plezierig 2016!!!!! In deze nieuwsbrief:

Allereerst wensen wij iedereen een heel gelukkig, mooi, leuk, inspirerend, fijn, gezellig, fantastisch en plezierig 2016!!!!! In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: Agenda: - Donderdag 7 januari studiedag, alle leerlingen vrij. - Nationale Voorleesdagen - Vanuit de kerstcommissie - Vanuit Little Jungle - Boekenselfie juf Nicolette -Schoolzwemkampioenschappen

Nadere informatie

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance.

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance. Kringgesprek Geachte ouders, 2013 2013--2014 De maand november komt alweer tot zijn einde. Sinds het begin van dit schooljaar verzorgt Buurtwerk Prins Alexander activiteiten op school op woensdagmiddag.

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie