Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, januari 2009 t/m december Provincie Noord-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, januari 2009 t/m december 2011. Provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Jaarverslag Meldpunt Archeologische bodemvondsten van de provincie Noord-Brabant, nuari 2009 t/m december 2011 Provincie Noord-Brabant archeologische bodemvondsten

2

3 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten van de Provincie Noord-Brabant, 2009 tot en met 2011

4 In Memoriam Bas Nobel Sit Tibi Terra Levis Colofon Maart 2014 Uitgave van: Provincie Noord-Brabant Cluster Cultuur en Samenleving Postbus MC s-hertogenbosch Redactie: M. Meffert G. Scheijvens Druk: Provincie Noord-Brabant Kampert-Nauta ISBN-13:

5 Inhoud 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 7 3 Catalogus Legenda bij de catalogus Waarnemingen Waarnemingen waarnemingen Vijf vondstlocaties nader bekeken Werktuigen uit de Oude en Midden Steentijd van kwartsiet en vuursteen uit Drunen ( Heusden) Oude vondsten van het IJzertijd grafveld de Vossenberg in Erp ( Veghel) Een bronzen mantelspeld uit de late IJzertijd uit Heeswijk ( Bernheze) Een Romeins figuratief bronzen beeldje uit Heeswijk ( Bernheze) Militaire vondsten uit de Tweede Wereldoorlog van een verdedigingslinie uit 1944 in Hoogerheide ( Woensdrecht) Bronnen en literatuur 335 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

6 4/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

7 1 Voorwoord Wekelijks, zoniet dagelijks, stuiten inwoners van onze provincie tijdens hun werk of in hun vrije tijd op archeologische bodemvondsten. Diegenen onder hen die vervolgens de moeite nemen om deze bodemvondsten bij de provincie te melden worden hierbij sinds 2000 door het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten in de provincie Noord-Brabant ondersteund. Het presenteren van deze vondsten zou zonder hen onmogelijk zijn. Het vertrouwen dat deze burgers ons schenken, vinden we heel waardevol. Elk ar doen wij verslag van al deze vondsten, in het Jaarverslag van het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten. Voor u ligt het meest recente, in zijn nieuwe digitale verschijningsvorm. In lijn met het beleid van de provincie Noord-Brabant verschijnt het Jaarverslag van ons Meldpunt niet meer als papieren publicatie. Hiermee komt een einde aan een 10-rige traditie, want sinds 2000 is dit arverslag vier maal in boekvorm verschenen. Voortaan zijn onze Jaarverslagen als PDF-file gratis te downloaden van onze website: Daarnaast krijgt een aantal amateur-archeologen het Jaarverslag op CD-ROM. Door deze keuzes wordt dit document breder verspreid, en kunnen nog meer mensen kennis nemen van schitterende vondsten uit ons Brabantse bodemarchief. De door enthousiaste mensen gemelde archeologische vondsten leiden tot een vergroting van de kennis over ons archeologisch bodemarchief. Onze kennis over bekende vinden van archeologica wordt er stukje bij beetje door aangevuld en er worden - vaak letterlijk - nieuwe archeologische vinden op de kaart gezet. De vondst van een vuurstenen spits uit de Steentijd is daarbij even belangrijk als die van een Romeins bronzen beeldje, een mantelspeld uit de ijzertijd of een verroest wapen uit de Tweede Wereldoorlog. Voor diegenen die iets bijzonders vinden, spelen gevoelens van verrassing, bewondering, maar bovenal nieuwsgierigheid. Historisch bewustzijn en gedrevenheid om de vondsten te kunnen en en verklaren spelen een grote rol bij het melden van hun vondsten. We hopen met dit Jaarverslag dat niet alleen de vinders dit nogmaals kunnen ervaren, maar dat deze gevoelens ook gedeeld kunnen worden met een breder publiek in de provincie. De voortdurende ontdekkingen van de vele vinders en melders liggen ten grondslag aan dit Jaarverslag. Het vaak zeer onopvallende en geduldige werk gebeurt geheel op vrijwillige basis. Daar willen we de melders heel hartelijk voor bedanken. Ook dit Jaarverslag kan de belangstelling voor de archeologie weer verder stimuleren. Belangstelling leidt tot betrokkenheid en betrokkenheid, en dat is uiteindelijk de beste garantie voor het behoud van ons erfgoed. En dat is waar we het allemaal voor doen! Brigite van Haaften-Harkema, Gedeputeerde Cultuur en Samenleving Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

8 6/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

9 2 Inleiding Op 17 juni 2012 bestond het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten Noord-Brabant precies 12 ar. In deze periode is het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten (MAB) uitgegroeid tot een belangrijke speler binnen de Archeologische MonumentenZorg in Noord-Brabant. Kernactiviteit van het meldpunt is het vastleggen van archeologische vondstlocaties en vondsten in het landelijke ARCHeologische Informatie Systeem (ARCHIS II). Het MAB werkt op het raakvlak van twee taken van de provincie: de ondersteuning van vrijwilligers in de provincie Noord-Brabant; de realisatie van een behoud in situ van archeologisch erfgoed. Het MAB vergroot het bewustzijn omtrent archeologische waarden die zich bevinden in de bodem van Noord-Brabant. Vondst mel dingen leiden altijd tot een vermeerdering van de archeologische kennis in en over de provincie Noord-Brabant. In sommige gevallen leiden de vondstmeldingen tot een bescherming van archeologische waarden ex situ (in een museum of een archeologisch depot), in andere gevallen tot een bescherming van archeologische waarden in situ (ter e, in de bodem), maar ze leiden allemaal op termijn tot de vervaardiging van betere archeologische verwachtingskaarten voor het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. Essentieel voor het functioneren van het MAB blijft de frequente uitwisseling van kennis en informatie tussen de provincie en archeologische vrijwilligers. Provincie en vrijwilligers onderhouden onderling contact, waarin het meldpunt aanspreekpunt en platform is. Tevens fungeert het meldpunt als doorgeef luik tussen (vereni gingen van) archeologische vrijwilligers, n, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed(RCE), universiteiten en archeologische bedrijven. De in de catalogus van dit arverslag opgenomen waarnemingen betreffen alle archeologische bodemvondsten die gevonden zijn in Noord-Brabant. En die in de ren 2009 t/m 2011 aan het MAB zijn gemeld en door het MAB zijn vastgelegd. De catalogus beoogt niet een volledig beeld te geven van alle in de provincie Noord-Brabant aangetroffen bodemvondsten. Niet alle archeologische bodemvondsten worden immers door hun vinders (direct) aangemeld; archeologische bedrijven en universiteiten leveren hun archeologische waarnemingen direct aan ARCHIS; vrijwilligers melden archeologische bodemvondsten ook aan bij de lijke archeologische diensten van Bergen-op-Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, s-hertogenbosch, Nijmegen en Oss. Het arverslag bestaat inhoudelijk uit twee delen: de catalogus van de archeologische vondstmeldingen en een aanvullende beschrijving en interpretatie van vijf meldingen. De catalogus geeft een overzicht van de vinden en vondsten die in 2009 t/m 2011 zijn gemeld bij het MAB. Er zijn in deze periode in totaal 249 meldingen gedaan: 99 in 2009, 71 in 2010 en 79 in De vondstmeldingen in de catalogus zijn verkorte weergaven van gegevens zoals ze in het ARCHIS II zijn opgenomen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

10 De catalogus is gesorteerd op - achtereenvolgens - ar van melding, en. De volgende vijf meldingen zijn uitgelicht: 1. werktuigen van vuursteen en kwartsiet gevonden in de Drunense Duinen (Archis en ); 2. een IJzertijdgrafveld in Erp (Archis , , , , en ); 3. een bronzen mantelspeld uit de IJzertijd gevonden in Heeswijk (Archis ); 4. een bronzen sculptuur uit de Romeinse tijd gevonden in Heeswijk (Archis ) en; 5. militaire vondsten uit 1944 gevonden in Hoogerheide (Archis , , en ). De reden om deze vijf archeologische vinden eruit te lichten betreft hetzij de zeldzaam heid van de vondst, hetzij de bijzondere contextuele informatie. Vergeleken met voorgaande ren valt het op dat het gemiddelde aantal meldingen per melder zijn toegenomen. In 2010 heeft het MAB een zeer actieve rol gespeeld bij de organisatie van het evenement Onder onze voeten, een project van Schatten van Brabant, een cultureel programma van de provincie Noord-Brabant. Tijdens het evenement Onder onze voeten werden tussen 10 juli en 28 november 2010 op een zevental locaties door de gehele provincie (Oss, Asten, Sint Michielsgestel, Eersel, Werkendam, Dongen en Halsteren) vondst-analysedagen georganiseerd, waarbij panels van deskundigen de door het publiek meegebrachte vondsten bekeken en determineerden. Gemiddeld per analysedag kwamen ca. 50 vinders die hun vondsten lieten analyseren. Het totaal aantal bezoekers lag gemiddeld op 80 bezoekers per analysedag. Op de analysedag in het Museum de Acht Zaligheden werd het panel door ruim 150 bezoekers bezocht. Onder onze voeten werd op 19 december 2010 afgesloten met een slotmanifestatie in het Breda s Museum. Bij deze gelegenheid werd door het MAB een selectie uit de op de bijeenkomsten door het publiek meegebrachte vondsten geëxposeerd. Voor 2009, 2010 en 2011 valt een opmerkelijke toename te constateren van vuurstenen en stenen artefacten uit de periodes Paleolithicum (Oude Steentijd) tot en met Neolithicum (de Jonge Steentijd) en een toename van munten en muntschatten, met name uit de Romeinse tijd. Ook valt er onder de bij de meldingen betrokken archeologische vrijwilligers een toename van eigen (literatuur)onderzoek, inhoudelijke expertise en onderlinge samenwerking te constateren op het vlak van spoorherkenning, kennis van metaalvondsten, aardewerkde ter mina tie, metaalconservering en de mate waarin vondsten door hun vinders zelf worden gedocumenteerd. Dit arverslag had niet geschreven kunnen worden zonder de waardevolle bijdragen van de volgende personen en instellingen: Aannemers-combinatie Keent (J. Sijbring), Keent; Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena, Giessen; Archeologische Werkgroep HKK Erthepe, Erp; Archeologische Werkgroep HKK Ravenstein, Ravenstein; Archeologische Werkgroep HKK Uden, Uden; Archeologische Werkgroep HKK Vechele, Veghel; H. van Alphen, Uden; N. Arts, Eindhoven; A. Baaten, Uden; E. Ball, s-hertogenbosch; K.Beks, Nuenen; M. Bink, Amsterdam; Bodac BV Explosievenopruimingsbedrijf, Schijndel; R. Bogaars, Veldhoven; 8/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

11 M. van der Bolt, Zeeland; W. van de Bolt, Uden; M. Bolwerk, Uden; R. van den Bosch, Oisterwijk; M. van den Broek-Vos, Huisseling; M. Claassen, Erp; W. Cornelissen (+), Erp; T. Dekkers, Schijf; A. van Deursen, Boerdonk; J. van Dommelen (+), Bras d Or, Nova Scotia, Canada; A. van Dijk-Slaats, Veghel; P. Dijkstra, Veldhoven; C. Ederveen, s-hertogenbosch; A. van Esch, Erp; G. van Eijk, Uden; R. van Genabeek, s-hertogenbosch; E. Gevers, Schijf; M. Gevers, Schijf; Fam. Gevers-Segers, Schijf; G. van Gool, Waalwijk; J. van der Groen, Boxtel; Heemkundige Vereniging Schijndel, Schijndel; W. van Heeswijk, Erp; J. van Herwijnen, s-hertogenbosch; W. van Herwijnen (+), Waalwijk; A. van Heugten, Liessel; Th. van Heugten, Liessel; H. Hiddink, Amsterdam; E. Houniet, Eindhoven; M. Janssen, Vorstenbosch; A.J. de Jong, Giessenburg; Th. de Jong, Eindhoven; J. Kempkens, Haelen; C. Kerstens, Sprundel; J. Kusters, Vianen; N. van den Langenberg, Esch; A. van der Lee; Drunen; Leemans Speciaalwerken BV (J. Schippers); P. van Lierop, Boxtel; F. van Lit en J. Wessels, Boxmeer; T. Lupak, Haelen; J. Maijer, Breda; J. Meijers, Maliskamp; J. Mooren, s-hertogenbosch; C. Mutsaers, Oss; A. Naenen, Schijf; B. Nobel (+), Sint Willebrord; E. Nijhof, s-hertogenbosch; T. van Nijnatten, Schijf; W. Offermans, Lieshout; R. van Oosten, Lent; H. Peters, Lieshout; M. Peters, Beers; P. Peters, Essen (B.); M. Peters, Beers; Mevr. Peters-Rit, Beers; L. van der Pluijm, Waspik; M. Poirters, Boxtel; J. Poort, Boxtel; M. Rijken, Oosterhout; P. Sanders, Nuenen; Y. Schepens, Bladel; C. Spee, Boxtel; F. Speetjens, Oirschot; B. Spierings, Beek en Donk; J. Spijkers, Goirle; W. van der Straaten, Eersel; L. Swinkels, Nijmegen; J. Thijssen, Nijmegen; C. Veen, Nijmegen; J. Vermulst, Boxtel; F. en R. Vlemminx, Ulicoten; D. van Wagenberg, Esch; J. van der Weerden, Aarle-Rixtel; J. de Wit, Grave; C. Wijnhoven, Beers. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

12 10/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

13 3 Catalogus 3.1 Legenda bij de catalogus De archeologische waarnemingen in deze catalogus zijn geordend op achtereenvolgens het ar van melding, de naam van de, de en het (in de catalogus niet getoonde) toponiem van de vind. Hieronder treft u een lijst aan van attribuut-namen in de waarnemingsrecords en hun respectievelijke omschrijvingen. ar van melding het ar waarin de melding gedaan is; waarnemingsnummer het waarnemingsnummer van de vondstmelding in Archis; naam van melder de naam van de melder van de vondst; de naam van de waar de vondst is gedaan; de binnen de waarvan de vondst afkomstig is; de periode(n) waaruit de gemelde objecten afkomstig zijn; de - indien mogelijk verfijnde - datering(en) van het gemelde materiaal; het type vondstcomplex waarvan de gemelde objecten deel uitmaken; een korte beschrijving van de gemelde vondsten/sporen; In Archis II de aan- of afwezigheid van de melding (peildatum 1 nuari 2012). Met betrekking tot gemelde aantallen dient vermeld te worden dat het aantal 999 duidt op een - ten tijde van het doen van de vondst - niet geteld of een niet (meer) te tellen groot aantal objecten binnen een bepaalde vondstcategorie. Het gaat daarbij om aantallen groter dan 50 stuks, dikwijls van vondstmateriaal uit een secundaire context. Het betreft hierbij dikwijls postmiddeleeuws rood geglazuurd aardewerk dat via beerputten, potstallen en stadsvuil op akkers terecht is gekomen. De in hoofdletters gedrukte afkortingen die u achter de vondstomschrijvingen aantreft, zijn de afkortingen van periodes zoals die staan in het Archeologisch Basis Register (ABR), waarvan Archis II, de archeologische database van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed in Amersfoort gebruik maakt. Hierbij treft u een volledige lijst aan van deze afkortingen van periodes met hun volledige omschrijvingen en hun dateringen. Afkorting Omschrijving Datering PALEO Paleolithicum/Oude Steentijd tot 8800 v C PALEOV Paleolithicum vroeg tot v C PALEOM Paleolithicum midden v C PALEOL Paleolithicum laat v C PALEOLA Paleolithicum laat A v C PALEOLB Paleolithicum laat B v C MESO Mesolithicum/Midden-Steentijd v C MESOV Mesolithicum vroeg v C MESOM Mesolithicum midden v C MESOL Mesolithicum laat v C Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

14 NEO Neolithicum/Nieuwe Steentijd v C NEOV Neolithicum vroeg v C NEOVA Neolithicum vroeg A v C NEOVB Neolithicum vroeg B v C NEOM Neolithicum midden v C NEOMA Neolithicum midden A v C NEOMB Neolithicum midden B v C NEOL Neolithicum laat v C NEOLA Neolithicum laat A v C NEOLB Neolithicum laat B v C BRONS Bronstijd v C BRONSV Bronstijd vroeg v C BRONSM Bronstijd midden v C BRONSL Bronstijd laat v C IJZ IJzertijd v C IJZV IJzertijd vroeg v C IJZM IJzertijd midden v C IJZL IJzertijd laat v C ROM Romeinse tijd 12 v C 450 nc ROMV Romeinse tijd vroeg 12 v C 70 n C ROMVA Romeinse tijd vroeg A 12 v C 25 n C ROMVB Romeinse tijd vroeg B n C ROMM Romeinse tijd midden n C ROMMA Romeinse tijd midden A n C ROMMB Romeinse tijd midden B n C ROML Romeinse tijd laat n C ROMLA Romeinse tijd laat A n C ROMLB Romeinse tijd laat B n C ME Middeleeuwen n C VME Middeleeuwen vroeg n C VMEA Middeleeuwen vroeg A n C VMEB Middeleeuwen vroeg B n C VMEC Middeleeuwen vroeg C n C VMED Middeleeuwen vroeg D n C LME Middeleeuwen laat n C LMEA Middeleeuwen laat A n C LMEB Middeleeuwen laat B n C NT Nieuwe tijd 1500 heden NTA Nieuwe tijd A n C NTB Nieuwe tijd B n C NTC Nieuwe tijd C heden XXX Onbekend Onbekend 12/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

15 3.2 Waarnemingen Alphen Chaam Chaam ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Alphen Chaam Chaam Prehistorie Paleolithicum, Mesolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag geretoucheerd (PALEOL MESOV) 1 Boor afslagboor (PALEOM PALEOM) 1 Kern afslagkern, bipolair (PALEOL MESO) Zandsteen/kwartsiet 2 Afslag geretoucheerd en gekerfd (MESOV MESOL) Archis Alphen-Chaam: Chaam. Vuurstenen en kwartsieten artefacten uit het Paleolithicum t/m Mesolithicum. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

16 Archis Alphen-Chaam: Chaam. Afslagboortje uit het Midden-Paleolithicum. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant 14/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

17 2009 Alphen Chaam Chaam ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Alphen Chaam Chaam Prehistorie Paleolithicum, Mesolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Halffabrikaat biface(paleom PALEOM) 1 Kling (PALEOM PALEOM) 1 Klopsteen/retouchoir, verbrand (PALEOLB PALEOLB) 1 Steker beksteker/bec (PALEOLB PALEOLB) Zandsteen/kwartsiet 1 Afslag kernvernieuwingsafslag, geretoucheerd (MESOM MESOL) Archis Alphen-Chaam: Chaam. Vuurstenen en kwartsieten artefacten uit het Paleolithicum t/m Mesolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

18 Archis Alphen-Chaam: Chaam. Halffabrikaat van een vuurstenen vuistbijl uit het Midden-Paleolithicum. 16/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

19 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Spits Mousterien spits (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen Moustérien-spits uit het Midden-Paleolithicum, dorsale zijde. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

20 Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen Moustérien-spits uit het Midden-Paleolithicum, ventrale zijde. 18/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

21 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 2 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Kern discoide kern (PALEOLB PALEOLB) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Twee vuurstenen afslagen uit het Midden-Paleolithicum en een discoïde kern uit het Laat-Paleolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

22 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag (PALEOM PALEOM) 1 Combinatiewerktuig schrabber boor (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen combinatiewerktuig en afslag uit het Midden-Paleolithicum. 20/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

23 2009 Baarle Nassau Ulicoten ar van melding 2009 waarneming F. en R. Vlemminx Baarle Nassau Ulicoten Prehistorie Paleolithicum Nederzetting, onbepaald Vuursteen 1 Afslag geretoucheerd (PALEOM PALEOM) 1 Boor afslagboor (PALEOM PALEOM) Archis Baarle-Nassau: Ulicoten. Vuurstenen afslag en afslagboortje uit het Midden-Paleolithicum. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

24 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming A. van Dijk Slaats Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Keramiek 4 Aardewerk, handgevormd (IJZL ROMM) 1 Amfoor, dikwandig aardewerk (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:groot formaat (ruwwandig) (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMV ROMM) 1 Geverfd/gevernist aardewerk, gedraaid techniek b:zwart op wit (ROMM ROMM) 1 Gladwandig aardewerk, gedraaid (ROMV ROMM) 4 Ruwwandig aardewerk, gedraaid (ROMV ROMM) Lood 1 Onbekend schrijfstift (LME NTA) 2 Vuurwapen (onderdeel) kogel/projectiel (rond of met punt), musketkogel (NTA NTB) Vuursteen 1 Afslag (MESO NEO) 2 Kern discoide kern (MESO NEO) 1 Kern klingkern (MESO NEO) 22/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

25 Archis Bernheze: Dinther. Vuursteen-, aardewerk- en metaalvondsten uit Mesolithicum t/m Nieuwe tijd. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

26 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Mesolithicum, Neolithicum, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Keramiek 1 Speelgoed rammelaar (LMEB LMEB) 1 Spinklos/spinschijf/spinsteen (LMEB LMEB) Vuursteen 1 Kling geretoucheerd (MESO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van Siegburg rammelaar, grijsbakkende spinklos uit de Late Middeleeuwen en geretoucheerde kling uit het Mesolithicum - Neolithicum. 24/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

27 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Middeleeuwen, Nieuwe tijd Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Onbekend, beslag St. Jacobsschelp (LMEB LMEB) Koper 1 Onbekend, pijpenrager (NTB NTC) Archis Bernheze: Dinther. Koperen pijpenrager in de vorm van mattenklopper uit de Nieuwe tijd en riembeslag in de vorm van Sint-Jacobsschelp uit de Late Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

28 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Middeleeuwen, Nieuwe tijd Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Paardetuig (onderdeel) beslag, stirrup mount (VMEB VMEC) 1 Schijffibula ge leerd (VMEC VMEC) 1 Schijffibula muntfibula (VMEC VMEC) IJzer 1 Bijl (LMEB NTB) Archis Bernheze: Dinther. IJzeren bijl uit de Late Middeleeuwen t/m Nieuwe tijd en twee bronzen schijffibulae en bronzen stirrup mount uit de Vroege Middeleeuwen. 26/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

29 Archis Bernheze: Dinther. Bronzen stirrup mount uit de Vroege Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

30 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Romeinse tijd, Middeleeuwen Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Brons 1 Riemtong (VMEC VMED) Messing 1 Munt sestertius (ROMVA ROMMB) Archis Bernheze: Dinther. Messing sestertius uit de Romeinse tijd en bronzen riemtong uit de Vroege Middeleeuwen. 28/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

31 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Nieuwe tijd Nieuwe tijd Onbekend Keramiek 1 Pijp/pijpekop/pijpesteel Jonaspijp (NTA NTB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

32 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen, Nieuwe tijd Mesolithicum, Neolithicum, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Keramiek 1 Amfoor, dikwandig aardewerk Dressel 20/Stuart 138 (ROMVA ROMMB) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMVA ROMMB) 1 Proto steengoed:kan Brunssum Schinvelds (LMEB LMEB) 1 Ruwwandige (kook)pot (ROMVA ROMMB) 1 Steengoed geglazuurd:kan Raerens (NTA NTA) Vuursteen 1 Kling gekerfd (MESO NEO) 1 Vuurslag (VMED LMEB) Archis Bernheze: Dinther. Vuursteenvondsten uit het Mesolithicum - Neolithicum en de Middeleeuwen en aardewerkvondsten uit de Romeinse tijd t/m Nieuwe tijd. Foto G. Scheijvens, Provincie Noord-Brabant 30/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

33 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Nieuwe tijd Nieuwe tijd Onbekend Zilver 1 Munt Spaanse mat (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Spaanse Mat (Real d ocho of Reaal van Achten) uit de Nieuwe tijd, keerzijde. Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Spaanse Mat (Real d ocho of Reaal van Achten) uit de Nieuwe tijd, voorzijde. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

34 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Romeinse tijd, Nieuwe tijd Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Koper 1 Munt as (ROMVA ROMMB) Zilver 1 Knoop (NTA NTB) 1 Munt daalder s-heerenbergh (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Zilveren Daalder van s-heerenberg en knoop uit de Nieuwe tijd. 32/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

35 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd IJzertijd, Romeinse tijd Nederzetting, onbepaald Keramiek 1 Aardewerk, handgevormd (IJZL ROMM) 1 Aardewerk, handgevormd (ROMV ROMM) 1 Dolium/voorraadvat dolium:klein formaat (gladwandig) (ROMV ROMLA) 1 Ruwwandig aardewerk, gedraaid (ROMVA ROMLB) 1 Ruwwandige (kook)pot (ROMVA ROMLB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

36 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie IJzertijd Nederzetting, onbepaald Brons 1 Fibula/mantelspeld La Tène III fibula (IJZL IJZL) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen La Tène III fibula uit de Late IJzertijd. 34/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

37 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Bronstijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Gesp, schildvormig met wild zwijn (VMED LMEA) 1 Lanspunt/speerpunt (BRONSM BRONSL) Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen lanspunt uit de Bronstijd en fragment van bronzen gesp met versiering (wild zwijn?) uit de Vroege t/m Late Middeleeuwen. Archis Bernheze: Dinther. Fragment van bronzen lanspunt uit de Bronstijd en fragment van bronzen gesp met versiering (wild zwijn?) uit de Vroege t/m Late Middeleeuwen. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

38 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Glas 1 Armband/armring La Tene:1 ribbig/d vormig (IJZL ROMV) 1 Armband/armring La Tene:5 ribbig (IJZL ROMV) Keramiek 1 Grijsbakkend gedraaid:kan (LMEB LMEB) 1 Klinkendhard, gedraaid aardewerk (VMEC VMEC) Vuursteen 1 Schrabber kernschrabber (NEO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen kernschrabber uit het Neolithicum. 36/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

39 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Middeleeuwen Late Middeleeuwen Onbekend Zilver 1 Munt penning/penny, ¼ Reaal Castilië (LMEB LMEB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

40 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Middeleeuwen Mesolithicum, Neolithicum, Late Middeleeuwen Nederzetting, onbepaald Brons 1 Riemtong St. Jacobsschelp (LMEB LMEB) Vuursteen 1 Afslag (MESO NEO) 1 Schrabber kernschrabber (MESO NEO) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen afslag en kernschrabber uit het Mesolithicum t/m Neolithicum en bronzen riemtong in de vorm van Sint-Jacobsschelp uit de Late Middeleeuwen. 38/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

41 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming K. Beks Bernheze Dinther Romeinse tijd Romeinse tijd Nederzetting, onbepaald Koper 1 Munt as (ROMVB ROMVB) Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

42 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming H. Peters Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Draadfibula (ROMV ROMM) Koper 1 Munt as (ROMVA ROMMB) Vuursteen 1 Afslag (PALEOLB NEO) 1 Schrabber (PALEOLB MESOV) Zilver 1 Hanger medaille/medaillon Wedgewood faience (NTB NTB) Archis Bernheze: Dinther. Vuurstenen schrabber uit het Laat-Paleolithicum - Vroeg-Mesolithicum, vuurstenen afslag uit het Mesolithicum - Neolithicum, hanger van faïence uit de Nieuwe tijd, koperen as uit de Romeinse tijd en opgerolde bronzen draadfibula uit de Romeinse tijd. 40/336 Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met 2011

43 2009 Bernheze Dinther ar van melding 2009 waarneming W. Offermans Bernheze Dinther Prehistorie, Romeinse tijd, Nieuwe tijd IJzertijd, Romeinse tijd, Nieuwe tijd Nederzetting, onbepaald; Onbekend Brons 1 Beugelfibula hooggewelfd (ROMMA ROMMB) 1 Munt Keltische munt (IJZL ROMV) Koper 1 Munt rekenpenning (NTA NTA) Archis Bernheze: Dinther. Bronzen boogfibula uit de Romeinse tijd, bronzen keltische munt uit de Late IIzertijd t/m Vroeg-Romeinse tijd en koperen rekenpenning uit de Nieuwe tijd. Jaarverslag Meldpunt Archeologische Bodemvondsten, 2009 tot en met /336

RAPPORT 426. Archeologienota Tongeren, Hasseltsesteenweg Bouw van 12 sociale appartementen. Bijlagen. Petra Driesen, Thomas Himpe & Dirk Pauwels

RAPPORT 426. Archeologienota Tongeren, Hasseltsesteenweg Bouw van 12 sociale appartementen. Bijlagen. Petra Driesen, Thomas Himpe & Dirk Pauwels RAPPORT 426 Archeologienota Tongeren, Hasseltsesteenweg Bouw van 12 sociale appartementen Bijlagen ARON bvba Archeologisch Projectbureau Petra Driesen, Thomas Himpe & Dirk Pauwels Mei 2017 Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

ARCHIS Het aanmelden van vondsten en grondsporen

ARCHIS Het aanmelden van vondsten en grondsporen ARCHIS Het aanmelden van vondsten en grondsporen Archis Archis is het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is verantwoordelijk

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Toelichting op de archeologische maatregelenkaart

Toelichting op de archeologische maatregelenkaart Toelichting op de archeologische maatregelenkaart van de gemeente Horst aan de Maas Deelgebied Meerlo(-Wanssum) Deel B: Bijlage 1 Rapportnummer V586 Projectnummer V06-977 ISSN 1573-9406 Status en versie

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

1 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd

1 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd 1 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd 2 2 1 151 18 IJzer Werktuig/ gereedschap (onderdeel) - Nieuwe tijd C Recent uitgeselecteerd 3 2 1 2001 16 IJzer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Gemeenten in Noord-Brabant

Gemeenten in Noord-Brabant Gemeenten in Noord-Brabant Bron: A. v.d. Meer en O. Boonstra, Repertorium van Nederlandse Gemeenten vanaf 1812 (2011) Aalburg Bestaan van 1-1-1973 tot heden 1-1-1973 ontstaan uit Eethen, Veen en Wijk en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

De Archeologiekaart van Someren

De Archeologiekaart van Someren De Archeologiekaart van Someren Bijlagen ArchAeO-Rapport 0913 1 De Archeologiekaart van Someren ArchAeO-Rapport 0603 Bijlagen Projectnr. P06013 Bij ArchAeO-Rapport 0913 2 Colofon Titel: De Archeologiekaart

Nadere informatie

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden.

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden. Bladindeling : 5. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels Verordening water Noord-Brabant Werkendam Woudrichem 3 4 Oss 5 6 Steenbergen Bergen op Zoom Woensdrecht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd

Collectie archeologie Laatst aangepast zondag 23 maart 2008 00:33. De Steentijd De Steentijd Het HVR museum beschikt over een uitgebreide steentijdcollectie waarvan een representatief gedeelte permanent wordt tentoongesteld. De collecties zijn gevormd uit schenkingen en bruiklenen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Oppad 2 te Oud-Loosdrecht, gemeente Wijdemeren

Oppad 2 te Oud-Loosdrecht, gemeente Wijdemeren Oppad 2 te Oud-Loosdrecht, gemeente Wijdemeren Een Bureauonderzoek J.M. Blom 2 Colofon ADC Rapport 3068 Oppad 2 te Oud-Loosdrecht (gemeente Wijdemeren) Een Bureauonderzoek Auteur:J.M. Blom In opdracht

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen te IJsselstein

Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen te IJsselstein Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen te IJsselstein Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek M. Hanemaaijer 2 Colofon ADC Rapport 3008 Kloosterplantsoen/Jolandeplantsoen

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

% &! '!#(&#! )"(*!# #+ &,-. '!#( )(/ -#'#!#(0

% &! '!#(&#! )(*!# #+ &,-. '!#( )(/ -#'#!#(0 ! #$# %!#$ % &! '!#(&#! )(*!# #+ &,-. '!#( )(/ 0 -#'#!#(0 '!#(1/((2( 0 -#'#!#(0 .#/!0 '122 ' 3 4 ' '52 '. 67 7' # 8' 49'9' #02'# 22 2 2'.0:*(&+2 6 &' ; < *' ;7 =2< 9' >

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw rapport 3082

Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw rapport 3082 Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw rapport 3082 Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp en Delft) Een Bureauonderzoek J.M. Blom 2 Colofon ADC Rapport 3082 Pijnackerse Vaart nabij Delfgauw

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

FONTYS Hogescholen. RAPPORT 2011 CONCEPT V2 Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek. in opdracht van de Gemeente Tilburg

FONTYS Hogescholen. RAPPORT 2011 CONCEPT V2 Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek. in opdracht van de Gemeente Tilburg FONTYS Hogescholen RAPPORT 2011 CONCEPT V2 Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek in opdracht van de Gemeente Tilburg Rapport-ID Titel Goirkestraat - Tilburg (NB) Bureauonderzoek CONCEPT V2 Rapportnummer

Nadere informatie

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven.

Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. Overzicht van de bronnen in de Digitale Stamboom van het RHC Eindhoven. In onderstaand overzicht treft u alle bronnen aan, die zijn opgenomen in de Digitale Stamboom. U kunt de bronnen op naam doorzoeken

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001872 Documentnummer: ZD17012158 Rubriek: Algemeen Naam regeling: Register Citeertitel: telijke grondslag, artikel 27 lid 1 Vastgesteld door College Datum vaststelling

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Archeologische waardenkaart Enter - zuid - historische kern

Archeologische waardenkaart Enter - zuid - historische kern 236250 236500 236250 236500 478750 236000 478750 235750 478500 478500 13829 16194 15568 2811 57212 478250 478250 2634 4211 1199 30205 Archeologische waardenkaart Enter - zuid - historische kern 0 100 m

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen,

1 Hoe gaan we om met archeologie in de gemeente Oss? U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.voordat we een vergunning kunnen verlenen, Sinds 2010 heeft de gemeente Oss een archeologiebeleid. Vanaf 1 januari 2013 geldt dit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Oss, inclusief Lith dus. Deze brochure is voor iedereen bedoeld

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016

QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE BERGEIJK Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 QUICKSCAN N69 BRAAMBOSCHROTONDE, GEMEENTE Arcadis Archeologisch Rapport 75 5 JANUARI 2016 Arcadis Nederland B.V. Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Nederland +31 (0)88 4261 261 www.arcadis.com 2 Contactpersonen

Nadere informatie

Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede)

Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede) Plangebied Ons Landhuis, Barneveldseweg 11 te Lunteren (gemeente Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek H.E. Bouter 2 Colofon ADC Rapport Plangebied Ons Landhuis,

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf,

Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, Nieuwsbrief lente uitgave, 2012 Werkgroep Archeologie Schijf, De kinderen maken geschiedenis in Schijf. In de kerstvakantie hebben we op donderdag 5 januari 2012 met 7 personen een harde wind doorstaan

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Voorpagina: object BRT II nr. nog in de grond.

Voorpagina: object BRT II nr. nog in de grond. 1 Voorpagina: object BRT II nr. nog in de grond. 2 Broekse Potten en Pannen Opgraving in Mierlo 2012 Broekstraat 75 Opgraving, bewerking, restauratie, determinatie, fotografie: Henk van Sleeuwen, Henk

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Hoek Verkeersweg Hoofdweg, Harderwijk (gemeente Harderwijk)

Hoek Verkeersweg Hoofdweg, Harderwijk (gemeente Harderwijk) Hoek Verkeersweg Hoofdweg, Harderwijk (gemeente Harderwijk) Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek R.M. van der Zee 2 Colofon ADC Rapport 3471 Hoek Verkeersweg Hoofdweg,

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

CODE: D2 NO.: :1. M.T.B.'73.

CODE: D2 NO.: :1. M.T.B.'73. DE LAATSTE RUSTPLAATS VAN EEN NEOLITHISCH JAGER? In de Drunense duinen ligt een prehistorische woonplaats, die ons enige interessante problemen biedt. De vindplaats is te vinden op kaartblad 44JH. De coördinaten

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Aanvullende Archeologische Inventarisatie

Aanvullende Archeologische Inventarisatie Aanvullende Archeologische Inventarisatie Gorinchem Politieregiokantoor (Gemeente Gorinchem) 2002/21 Rapport-ID Titel Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) Gorinchem Politieregiokantoor (Gemeente

Nadere informatie

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3.

Bijlage IV - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 5. Verordening water Noord-Brabant, artikel 3. 5 Beers kaart 11 van 31 Vianen Sint Agatha Langenboomse bossen Zeeland Langenboom De Kuilen Mill Haps Oventje Sint Hubert 10 1 Uden Wanroij Rijkevoort Wilbertoord Odiliapeel Volkel Ledeacker Sint Anthonis

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260

Aannemer Boskalis aan de slag met realisatie N260 December 2016 De kom van Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle- Hertog (België) heeft doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. Om deze problemen aan te pakken werken de provincie Noord-Brabant, provincie

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek BIJLAGE IX Archeologisch bureauonderzoek FF 1817-5-RA-007-BY9 IX.1 Economische ontwikkelingszone Oudevaart-Zuid te Warmenhuizen (gemeente Harenkarspel) Een Bureauonderzoek J.A.G. van Rooij 2 Colofon ADC

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen.

Hooibroeken s-hertogenbosch. Haarsteeg. Nieuwkuijk. Loons hoekje Bossche Broek Zuid. De Margriet. Distelberg Giersbergen. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 3 Oud-Heusden Doeveren kaart 9 van 3 Engelen De Sompen en Zooislagen Drongelen Hooibroeken s-hertogenbosch Haarsteeg

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

RMB NOTITIE Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg. Inleiding

RMB NOTITIE Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg. Inleiding RMB NOTITIE 1015 Quickscan archeologie Uden Eikenheuvelweg/Munterweg Inleiding De gemeente Uden heeft als bevoegde overheid het RMB gevraagd een advies uit te brengen over de een plangebied aan de Eikenheuvelweg

Nadere informatie

PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016

PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016 Samenvatting PREHISTORIE IN BOXTEL Dik Bol (auteur) Hans de Visser (tweede lezer) mei 2016 Deze basistekst is gekoppeld aan de canon van Boxtel. In deze basistekst wordt het vroegste deel van de menselijke

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven)

Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven) Sint Janstraat te Oerle (gemeente Veldhoven) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek J.M. Blom 2 3 Colofon ADC Rapport 3252 Sint Janstraat te Oerle

Nadere informatie

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen

De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen De archeologie van Weert-Nederweert van de prehistorie tot de Middeleeuwen dr. H.A. Hiddink senior-archeoloog VUhbs, Amsterdam cursus Weerterlogie, 17-02-2016 Geologie - hooggelegen rug in Roerdalslenk

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Smalwater-Noord; Archeologisch bureauonderzoek naar de Kleine Aa. Wesley van Breda, Afd. Prospectie en Landschapsarcheologie 17-03-2009

Smalwater-Noord; Archeologisch bureauonderzoek naar de Kleine Aa. Wesley van Breda, Afd. Prospectie en Landschapsarcheologie 17-03-2009 Smalwater-Noord; Archeologisch bureauonderzoek naar de Kleine Aa Wesley van Breda, Afd. Prospectie en Landschapsarcheologie 17-03-2009 Locatie van het plangebied CROMVOIRT DEN DUNGEN VUGHT SINT MICHIELSGESTEL

Nadere informatie

Voor/na het bezoek. Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be

Voor/na het bezoek. Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Voor/na het bezoek Museum voor Natuurwetenschappen.be Vautierstraat, 29 1000 Brussel info@natuurwetenschappen.be Wat is de prehistorie? Prehistorie betekent letterlijk voorgeschiedenis, het tijdperk voor

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Noordeinde b te Waddinxveen rapport 3319

Noordeinde b te Waddinxveen rapport 3319 Noordeinde 142-150b te Waddinxveen rapport 3319 Noordeinde 142-150b te Waddinxveen Een Bureauonderzoek J.M. Blom 2 Colofon ADC Rapport 3319 Noordeinde 142-150b te Waddinxveen Een Bureauonderzoek Auteur:

Nadere informatie

Onder de grond. Archeologische vondsten in Vught

Onder de grond. Archeologische vondsten in Vught Onder de grond. Archeologische vondsten in Vught Prehistorie Meer dan een miljoen jaar geleden zorgden afzettingen van de rivieren Maas en Rijn voor de huidige ondergrond van Noord-Brabant. Daarna trokken

Nadere informatie

NOORD-BRABANT IN DE ROMEINSE TIJD.

NOORD-BRABANT IN DE ROMEINSE TIJD. NOORD-BRABANT IN DE ROMEINSE TIJD. Noord-Brabant in de Romeinse tijd" is een onderwerp, dat tot nu toe niet erg de belangstelling der archaeologen heeft getrokken noch van hen die zich bezig hielden met

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02

Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2010-12/02 Brucht, Spokenkampweg 2 (Gemeente Hardenberg, Ov.) Een Inventariserend Archeologisch

Nadere informatie