Projectplan voor. samenwerking, leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen in Noordenveld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan voor. samenwerking, leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen in Noordenveld"

Transcriptie

1 Projectplan voor samenwerking, leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen in Noordenveld Roden, november 2014 bestuur ndernemerscontact Noordenveld en parkmanager

2 Inleiding Parkmanagement is in september 2002 op de bedrijventerreinen in Roden en Peize van start gegaan om dankzij collectiviteit en samenwerking in te spelen op ontwikkelingen die liggen op het vlak van:» gezamenlijke inkoop van producten en diensten, contractmanagement (schaalvergroting);» aandacht voor niet alleen de primaire bedrijfsprocessen, maar ook de omgeving van het bedrijf (mensen, gebouwen, terreinen, verkeer, milieu, innovatie);» het behoud van ruimtelijke en functionele kwaliteit van de bedrijfsterreinen;» het gebruik maken van eikaars expertise op elk denkbaar vlak;» het in stand houden en optimaliseren van de relatie tussen bedrijfsleven onderling en bedrijfsleven en gemeente;» het verbeteren van de samenwerking met onderwijsinstellingen en innovatie-instellingen. Het ndernemer contact Noordenveld (cn) is mede initiatiefnemer geweest voor de oprichting van parkmanagement op de bedrijventerreinen in Noordenveld. Verdere professionalisering heeft begin 2014 geleid tot de oprichting van Parkmanagement Noordenveld BV. Directeur is Nico Borgman. Samenwerking Door samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking tussen bedrijven en overheid kunnen gezamenlijke doelen worden bereikt. Een goede kwaliteit van de bedrijfsomgeving als voorbeeld en het behoud daarvan komt niet alleen bedrijven die op het bedrijventerrein gevestigd zijn ten goede, maar ook de gemeente heeft hierbij een aanzienlijk belang. In herstructureringsopgaven op bedrijventerreinen kunnen gemeente en parkmanagement eikaars bondgenoten zijn door als PPS partners waarde toe te voegen aan de bedrijfsomgeving. Dit speelt nu op het Bitseveld in Roden:» herprofilering van wegen en aanleg van voetpaden;» aanleg van een glasvezelnetwerk; «up to date brengen van de hardware (verlichting, bewegwijzering etc);» versterking van de groenstructuur; «onderhoud van privaat en openbaar groen;» beveiliging van openbare ruimte en gebouwen. ok een actieve participatie ín de gebiedsontwikkeling van het kennispark Haarveld is een gezamenlijke doelstelling. Het faciliteren van kennisbedrijvigheid in een campusstructuur is een pijler onder de samenwerking met de gemeente. BIZ-gebíeden De nieuwe Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) die waarschijnlijk per 1 januari 2015 van kracht wordt, biedt met het instellen van BIZ-gebieden de mogelijkheid om een niet-vrijblíjvende vorm van samenwerking in te voeren en geeft ondernemers verantwoordelijkheid voor de uitvoering

3 van de investeringsplannen. Concreet wordt een BIZ gebied bedrijventerrein Roden en een BIZ gebied bedrijventerrein Peize voorgesteld. Par km an age ment in verdere ontwikkeling Parkmanagement 1.0 (huidige situatie). Parkmanagement is het sturen van inrichting en beheer op een bedrijventerrein met ais doel het verkrijgen en op lange termijn behouden van een hoog kwaliteitsniveau van zowel de openbare als de private ruimte. Parkmanagement 1.0 houdt zich bezig met de basistaken zoals, beveiliging, bewegwijzering, afvalmanagement, groenonderhoud, collectieve inkoop en heeft een parkmanager. Parkmanagement 2.0 (toekomst) zal zich veel meer bezig houden met de profilering en marketing van het bedrijvenpark. ok de aandachtsgebieden waardeontwikkeling (leegstand, níeuwe bedrijven) en duurzaamheid worden steeds belangrijker Parkmanagement 1.0 ^ samen iets regelen Parkmanagement 2.0 = samen ondernemen, samen iets bereiken We gaan van gebiedsbeheer naar gebiedsondernemen. Gebiedsondernemen Gebieds- en gebruikersgerichte aanpak bij (her)ontwikkeling van gebieden o.b.v een langjarige visie {circa 15 jaar). «Gericht op het langjarig realiseren van duurzaam financieel en maatschappelijk rendement van het terrein en ten gunste van de bedrijven op het terrein. «Maatwerk per locatie Grote en centrale rol voor private partijen (ontwikkelaars, beleggers, andere marktpartijen en eigenaren) en faciliterende rol overheid vanuit haar publieke taak, Waar mogelijk integreren en combineren van de ontwikkeling, uitgifte en beheer van terreinen (lifecycle benadering) Aansturing vanuit één organisatorisch punt (gebiedsonderneming). Toekomst Toekomstige wens van CN is een vergaande samenwerking tussen alle ondernemersverenigingen binnen de gemeente Noordenveld en eventueel ook daarbuiten. Daarnaast ook samenwerking met aangrenzende gemeenten, culturele en overige maatschappelijke organisaties. Hierbij zal mogeíijk Parkmanagement Noordenveld BV fungeren als uitvoeringsorgaan.

4 Projecten Kosten beraamd op CLLECTIEVE VEILIGHEIDSZRG C ,- Tot dusverre vindt bedrijfsterreinbeveiliging (in het openbare gebied) plaats door middel van mobiele surveillance door een beveiligingsbedrijf, gedurende de avonduren en de nacht. Deze 'traditionele' wijze van beveiligen heeft gedurende een periode van 10 jaar naar tevredenheid gefunctioneerd. p de Ceintuurbaan Noord heeft 3 jaar een pilot gedraaid, waarbij gebruik is gemaakt van intelligente sensoren om afwijkingen in de 'standaard situatie' te registreren. Deze pilot heeft de opmaat gevormd naar de inzet om onze bedrijventerreinen slimmer (dus met gebruikmaking van sensortechniek) te gaan beveiligen. Daarmee zal het fysiek rondrijden van een beveiligingsauto op het bedrijventerrein tot het verleden gaan behoren. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van C ,--. In een PPS constructie. De exploitatiekosten bedragen C ,- per jaar BEHEER PENBARE RUIMTE (Sneeuwruimen) C 5.000,- (penbaar groen) P.M. In het winterseizoen worden de private terreinen van de leden van CN door de leden zelf sneeuwvrij gehouden. Daarnaast houdt Parkmanagement Noordenveld BV, in goed overleg met de gemeente Noordenveld de secundaire wegen op de bedrijfsterreinen in Roden en Peize sneeuwvrij. De kosten van het sneeuwvrij houden van deze wegen op de bedrijventerreinen komen t.l.v. Parkmanagement Noordenveld BV. Het groenonderhoud op de bedrijventerreinen kan dan vervolgens naar analogie van het sneeuwruimen worden opgepakt. ok hiervoor zal met de gemeente een SLA worden opgemaakt. Het overhevelen van de gemeentelijke budgetten voor dat deel in de uitvoering op de bedrijventerreinen is hierbij een voorwaarde. GLASVEZEL NETWERK C 5.000,- (Herstructureringsplan) C , Voor de uitbreiding van collectieve veiligheidszorg met inzet van actieve camerabeveiliging is een investering in glasvezel nodig. Het hebben van een hoogwaardige infrastructuur (waaronder glasvezel voor dataverkeer) is van evident belang voor het hebben, behouden en het aantrekken van (kennis)- bedrijvigheid. inmiddels heeft Parkmanagement Noordenveld BV t,b,v de huidige camerabeveiliging, glasvezel laten aanleggen op het bedrijventerrein de Westerd in Peize. De op dit gevestigde ondernemers kunnen gebruik maken van deze faciliteiten. bedrijventerrein

5 ENERGIE 1. Energie besparende maatregelen C 5.000,- Hernieuwd activeren van energiescans voor gebouwen en installaties, met als doel energiebesparing in de primaire processen. Eerste fase van de scans heeft aantoonbaar besparingen van 25*^ opgeleverd, op zowel elektra als gas. a. Uitbreiding van de proef met LED verlichting op bedrijventerrein b. Stimuleren van het gebruik van duurzaam vervoer (o.m. laadpalen) c. pzetten project voor zonne-energie (zonnecollectoren) d. nderzoeken van de mogelijkheid tot decentrale energie opwekking e. Industrieterrein ontwikkelen naar een Esco Herstructureringsplan C , * Bewegwijzering «Duurzame openbare verlichting» ntwikkelen duurzaamheídsconcept 1. Energie neutrale maatregelen 2. nderhoud en beheer bedrijvenpark 3. Laadpalen» Versterking parkmanagement 1. Facilitair centrum (infocentrum, aanbieden vergaderruimte en opleidingsmogelijkheden, kantoorvoorzieningen of werkplekken voor ZZP-ers, horecavoorziening 2. HRM (mantelzorg, werkgelegenheid, stageplaatsen, verbinding onderwijs/ bedrijfsleven) Verder financiering van deze activiteiten geschiedt vanuit beschikbaar gestelde 2. Duurzame energie C 5.000,- herstructueringsgelden. ALGEMENE ACTIVITEITEN 1. Collectieve inkoop (afvalmanagement, energie, ziektekostenverzekering) 2. innovatietrajecten (campusontwikkeling) 3. Gebiedsontwikkeling en marketing Haarveld, kenniscluster lífescience 4. Sociaal Domein (vergaande samenwerking met gemeente Noordenveld als gevolg van de nieuwe participatiewet, ontwikkeling mbt de mantelzorg) 5. NoaberLoket (advies aan ondernemers op gebied van arbeidsherstel, re-integratie, arbeidsbemiddeling, outplacement, recruitment)

6

7 q tň th TH q b İS. c s ŝ SÎ c S B) Cl cj ş ^ á! ^ ^ S t c ^ y. C o *ľ E 01 ĽĴ E 00 Ş Ŭ0

8 g s s 00 Ui ro )

9 . o" o" ö ö L/i ö UP

10

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Het programma is opgebouwd uit een aantal bouwstenen, welke onderling samenhangen:

Het programma is opgebouwd uit een aantal bouwstenen, welke onderling samenhangen: Nieuwe investeringsagenda voor de Hoeksche Waard 2014-2016 De nieuwe agenda heeft tot doel een impuls te geven aan duurzame gebiedsontwikkeling in de Hoeksche Waard, welke ten goede komt aan meerdere maatschappelijke

Nadere informatie

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage todd-w BÜO.idviseurs in tuimteli ke oidenmg economie en milieu Postbus 68 5260 AB Vught Taaistraat 36 Vught telefoon 073 658 90 40 fa» 073 656 16 65 email: infoobro.nl Gemeei Gemeente Halderberge nummer

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

1. Naam. Stadsdeel Zuidoost, gebied Amstel III / ArenAPoort

1. Naam. Stadsdeel Zuidoost, gebied Amstel III / ArenAPoort April 2014 Gebiedsanalyse / ArenAPoort Strategie en Beleid Stadsdeel Zuidoost 1. Naam Stadsdeel Zuidoost, gebied / ArenAPoort 1 2. Algemene beschrijving is een belangrijk werkgebied binnen en voor de metropoolregio

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie