Nieuwsbrief juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk zijn om te weten. Bekijk dus goed het kalenderblad van de maand juli en zet deze data in uw agenda. Geniet nog van de laatste schoolweken van dit schooljaar. Er zal voor de zomervakantie nog een laatste nieuwsbrief verschijnen. Algemeen Personele mededeling Juffrouw Sanne en haar partner Jeroen hopen eind januari hun eerste kindje op deze wereld te mogen omarmen. We wensen hen een hele prettige zwangerschap toe! Schoolreisje 2015 Samen kunnen we terugkijken op een fantastisch schoolreisje waarbij het zonnetje ook gezellig meedeed. Iedereen die aan deze dag een steentje heeft bijgedragen: hartstikke bedankt namens alle kinderen van de Klimop. Belangrijke mededelingen: Ouderportaal - OP-BOS zichtbaar in ouderportaal Vanaf vandaag is voor u als ouder ook het OP-BOS zichtbaar. Dit is een document waar van uw kind de stimulerende factoren, de belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften zichtbaar zijn. Dit document wordt opgesteld door de leerkracht. Zo verkrijgen we inzicht in dat wat uw kind nodig heeft om tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te komen, maar we gebruiken deze informatie ook voor de overdracht aan het einde van het schooljaar. Mocht u nog aanvullende informatie hebben, dan stellen wij het erg op prijs dat u deze deelt met de leerkracht in een persoonlijk contact. In dit document staat ook de afkorting OPP vernoemd; deze afkorting staat voor Ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school na overleg met de ouders vaststelt over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het oude systeem was er een handelingsplan voor leerlingen met een rugzakje of in het speciaal onderwijs. Dat wordt nu vervangen door het ontwikkelingsperspectief. - Indeling instructiegroepen In de voorgaande jaren was u als ouders van ons gewend dat u een overzicht kreeg in welke instructiegroep uw kind was ingedeeld. Dit was voor u zichtbaar in het Ouderportaal. Afgelopen schooljaar zijn wij bezig geweest om onze instructiegroepen steeds af te stemmen op het volgende blok, zodat deze indeling niet meer zo strak per half jaar gehanteerd wordt. De instructie voldoet dan altijd aan de behoeften van uw kind op dat moment.

2 Om bovenstaande reden zult u niet meer op deze manier een overzicht via Ouderportaal van uw kind ontvangen. U kunt ervan uitgaan dat de leerkracht zijn instructie aanpast aan de behoeftes van uw kind en wanneer er zich bijzonderheden voordoen, u als ouder altijd op de hoogte zult worden gesteld. Wanneer uzelf vragen hierover heeft, staat de leerkracht natuurlijk altijd open voor een gesprek. Ouderpanel oranje Op maandag 22 juni stond het ouderpanel van de kleurkrachtgroep oranje gepland. Vanuit onze missie Krachtig onderwijs maken we samen hebben we samen bekeken wat de Klimop krachtig maakt en waar we nog krachtiger mogen worden. Goed om te zien dat waar we voor staan, ook zichtbaar is voor ouders. Kwaliteit van onderwijs en kinderen, ouders en teamleden die met plezier naar de Klim-op komen. Dit alles vanuit verbondenheid en samenwerken. De punten die aangegeven werden waar we nog krachtiger mogen worden, nemen we mee in de onze nieuwe schoolplanperiode de komende vier jaar. We richten ons hierbij vooral op het vasthouden van de kwaliteit van ons onderwijs en het we ontwikkelen ons richting het onderwijs in de 21 e eeuw. Ouders, bedankt voor jullie input. Ook volgend schooljaar worden er weer enkele ouderpanels gepland. MR verkiezingen Op vrijdag 22 mei sloot de termijn dat u zich als kandidaat verkiesbaar kon stellen voor de medezeggenschapsraad van basisschool de Klim-op. Bij de verkiezingscommissie kwam één aanmelding binnen, te weten: Mevr. Esther Bressers. Omdat Dhr. Rob van den Bosch alsnog heeft besloten om zich terug te trekken uit de MR, kan zij die vrijgekomen plaats invullen. Bij vragen en/of aanmerkingen kunt u altijd terecht bij één van de volgende leden: - de oudergeleding: Lian van Baast (voorzitter), Monique Helmers, Mark van Erp en Esther Bressers. - de leerkrachtgeleding: Lieke van Vianen, Elleke Timmermans, Harriëtte Burgmans en Bram Lagendijk Portfolio Woensdag 8 juli krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 het laatste portfolio van dit schooljaar mee naar huis. Dit portfolio zit opgeborgen in een map, ontworpen door de kleurkrachtgroepen. Volgend schooljaar willen we hier graag het portfolio van het volgende leerjaar aan toevoegen. Dit doen we 8 jaar lang, zodat de kinderen één mooie map hebben met alle portfolio's van de basisschool. Wilt u deze map en de portfolio's bewaren en in het nieuwe schooljaar mee geven aan de nieuwe leerkracht? Ook is het wederom voor uw kind en u als ouder een mooie kans om de talenten van uw kind aan te vullen op het desbetreffende blad.

3 In het laatste portfolio van een schooljaar vindt u een gemiddelde puntenlijst van de behaalde resultaten bij de methode-toetsen van dit schooljaar. Let wel, het is puur een gemiddelde van de behaalde resultaten waar u als ouder het gehele jaar al zicht op had. Het dient als een aandenken voor het moment dat uw kind hier van school af gaat en geen digitale omgeving binnen Ouderportaal meer heeft. Tijdens de eerste schoolweken van schooljaar wordt u allen uitgenodigd om met de leerkracht, de eerste kind-oudergesprekken van dat schooljaar te voeren. Studiedagen schooljaar Één van de belangrijkste peilers van het schoolplan SKOH , is om onze kinderen te ontwikkelen binnen het onderwijs van de 21e eeuw door te focussen op de 21st century skills. We richten ons dan op de skills: samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communicatie, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. In de praktijk zal uw kind en u gaan merken dat we gaan werken met leerarrangementen waarin bovenstaande skills terugkomen en waar kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling. Aan de start van het nieuwe schooljaar staat er om die reden op woensdag 9 september een studiedag gepland waar de Kick-off zal plaats vinden voor alle medewerkers binnen SKOH. Vervolgens zijn er op maandag en dinsdag 21 en 22 september twee studiedagen. Op deze dagen gaan we op de Klim-op verder met deze onderwijsontwikkeling. De leerkrachten van groep 1-2 gaan op 22 september een studiedag volgen over externaliserend gedrag bij kleuters. Zij gaan workshops volgen rondom dit onderwerp en gaan hierbij ook reflecteren op het leerkrachtgedrag. Verder staan er twee studiedagen gepland rondom de verhuizing naar de Sprankel. Voor nu is dat nog rondom de kerstvakantie; mochten de bouwwerkzaamheden uitgesteld worden, dan nemen we deze studiedagen mee naar het moment dat de verhuizing daadwerkelijk gaat plaatsvinden. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte. De studiedagen zijn nu als volgt: woensdag 9 september 2015: maandag 21 september 2015: dinsdag 22 september 2015: SKOH 21st century skills 21st century skills op de Klim-op groep 1-2 -> studiedag externaliserend gedrag bij kleuters groep 3-8 -> 21st century skills in de praktijk vrijdag 25 maart 2016 vrijdag 8 juli 2016 maandag 11 juli 2016 twee studiedagen op het moment van verhuizen. Hier wordt u tijdig over geïnformeerd. Ouderbedankmoment U heeft als ouder een uitnodiging ontvangen voor vrijdag 10 juli. Om 12:00 uur willen we met u als ouder samen proosten op het afgelopen schooljaar en samen met de kinderen willen we u tevens bedanken voor uw betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind. Namens de kinderen en het team hopen wij u allen te mogen begroeten tijdens dit informele moment.

4 Kennismakingsmiddag Donderdag 16 juli gaan de kinderen 's middags kennismaken met de nieuwe leerkracht(en). Alle kinderen worden net als anders om uur op school verwacht; ze starten en eindigen in de huidige groep. Wij wensen iedereen deze middag een prettige eerste kennismaking en veel plezier. De leerlingen die nieuw zijn op de Klim-op worden om 13:30 uur ontvangen door enkele leerkrachten groep 1-2. Laatste ochtend schooljaar Om uur worden de ouders van groep 1 t/m 4 uitgenodigd om hun kind in de klas op te halen en is er gelegenheid om gedag te zeggen. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen zelfstandig naar huis en ook deze ouders hebben dan de gelegenheid om de leerkracht gedag te zeggen. Klasbord Ook volgend schooljaar gaan we weer gebruiken maken van Klasbord. Dit betekent dat de huidige leerkracht het oude profiel afsluit of doorgeeft aan de volgende leerkracht. Hierdoor kan Klasbord in de vakantieperiode ineens niet toegankelijk zijn, door iemand anders beheerd worden of wordt de profielnaam aangepast aan de nieuwe groep. Wij zorgen ervoor dat u aan de start van het nieuwe schooljaar de juiste groepen volgt of een uitnodiging ontvangt om de juiste groepen te kunnen volgen. Bieb in de school Op vrijdag 10 juli zal de schoolbibliotheek vanaf 12 uur gesloten zijn i.v.m. het 'eindejaarsmoment'. Onder schooltijd kunnen de kinderen op deze dag wel terecht. Dinsdag 14 juli is het laatste moment waarop dit schooljaar nog gebruik gemaakt kan worden van de bibliotheek. De kinderen mogen dan ook nog boeken meenemen om in de vakantie te lezen. Graag zien we deze boeken meteen na de zomervakantie, in goede staat, weer terug! Daarnaast kunt u ook de app vakantiebieb downloaden. Hier vindt u veel kinderboeken voor op uw tablet of e-reader. Veel leesplezier, hopelijk lekker in het zonnetje! Ouderbetrokkenheid op de Klim-op Zoals we u in het begin van het schooljaar verteld hebben, zijn we met een werkgroep, bestaande uit ouders, leerkrachten en directie in samenwerking met Routeplanner, actief in het onder de loep nemen van de ouderbetrokkenheid op de Klim-op en waar we met elkaar deze betrokkenheid nog kunnen verhogen. Tijdens de komende schoolplanperiode zult u op dit gebied enkele ontwikkelingen gaan ervaren. Zo gaan we o.a. kritisch kijken naar de ontvangst bij de aanvang van een schooldag; we creëren kijkmomenten onder schooltijd in plaats van na schooltijd en we gaan met elkaar onderzoeken hoe we de thema-avonden voor u als ouder aantrekkelijker kunnen maken. Daarnaast blijven we openstaan voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Social Media en hoe we hier onze ouders in kunnen meenemen.

5 Op woensdag 8 juli worden we als school gecertificeerd tot Oudervriendelijke school. Mocht u als ouder geïnteresseerd zijn om te komen luisteren, dan bent u van harte welkom. Activiteiten in de groepen Groep 1-2: helpt u een handje mee? Beste ouders/verzorgers van de groepen 1-2, Na een heel schooljaar hard te hebben gewerkt, is het tijd om de materialen in de groepen 1/2 weer grondig schoon te maken. Dit lukt ons niet alleen en daarom vragen wij aan u om op maandag 13 juli om uw kind (voorzien met werkjes) op te halen in de klas. De materialen mogen thuis in een (zacht)sopje gewassen worden. De droge spullen zien wij dan graag op woensdag 15 juli weer terug. Alvast bedankt voor de moeite! Met vriendelijke groet, de leerkrachten van groep 1-2 Groep 8: gezonde leefstijl op het Voortgezet Onderwijs Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u als ouder een brief vanuit de GGD waar u wordt geïnformeerd over een gezonde leefstijl van uw kind op het VO. Ook worden er deze week folders aan uw kind meegegeven. Groep 8: Slagbal leerlingen groep 8 tegen team de Klim-op Op maandagmiddag 13 juli om 15:30 uur spelen de leerlingen van groep 8 slagbal tegen het team van de Klim-op. Beide teams kunnen wel toeschouwers gebruiken. Dus u bent van harte welkom! Musical groep 8 Op woensdag 15 juli speelt groep 8 de afscheidsmusical voor alle leerlingen van de school en de ouders van de leerlingen in groep 8. Wij wensen hen veel plezier en succes Gala groep 8 Op donderdagavond 16 juli sluit groep 8 hun schoolloopbaan in stijl af, met een gala-feest. Tevens vieren de leerkrachten van groep 8 dan hun verjaardag met de kinderen. Extern nieuws Open Water Zwem4Daagse op Staalbergven! Stichting BOS (Buurt Onderwijs en Sport) zal op augustus 2015 een grote zwemweek organiseren op Staalbergven voor jong en oud. In het speciaal alle kinderen die in groep 5 tot en met 8 zitten.

6 Wat wordt er georganiseerd?! Op maandag tot en met vrijdag kan iedereen komen zwemmen voor zijn of haar zwem4daagse medaille. Je kunt kiezen tussen de afstanden 250, 500 en 1000 meter en je kan ook nog kiezen of je dat in het zwembad doet tussen de lijnen, of in het Ven om de boeien!(voor de échte waaghalzen!) Activiteiten en spellen Uiteraard zullen we een heel mooi programma verzorgen met het mooie weer! We hebben voorlopig de volgende onderdelen op het programma staan: Brabants Kampioenschap Schoolzwemmen, Brabants Kampioenschap Bommetje, Brabants Kampioenschap Onderwater Zwemmen, Zwemwedstrijdjes met (geld)prijzen, Spellen als watervolleybal, waterpolo, Voetbal en een boel andere activiteiten! Ook zullen er vereniging uit de buurt komen om bijvoorbeeld waterpolo, duik- en snorkel clinics te geven. En aan het eind van de week zullen we uiteraard een boel leuke stormbanen en andere opblaasbare elementen opstellen zodat iedereen helemaal los kan gaan! Kosten? De prijs hangt af van of je een actie wint, voor-inschrijft, of ter plekke inschrijft. Houd daarom goed onze website/facebook in de gaten! Kom jij ook?! Wij hopen jullie snel te zien! Like onze pagina (www.facebook.com/owz4d) en wie weet ben jij 1 van de winnaars die gratis mag meedoen met deze fantastische week! Met vriendelijke groet, Stichting BOS Bijlagen Bijlage 1: kalenderblad juli Bijlage 2: Groep 8: gezonde leefstijl op het VO Wij wensen u namens het team een mooie afsluiting van het schooljaar Met vriendelijke groet, Myriam van Strijp - Linda van Oirschot

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Mededelingen. Op de warmste dag van het schooljaar werden alle kinderen door de ouderraad verrast met een ijsje. Bedankt voor deze frisse verrassing!

Mededelingen. Op de warmste dag van het schooljaar werden alle kinderen door de ouderraad verrast met een ijsje. Bedankt voor deze frisse verrassing! 7 juli 2015 2014-2015 nr. 6 Mededelingen Ouders bedankt! Graag willen wij u bedanken voor uw hulp bij allerlei activiteiten die dit schooljaar op school hebben plaats gevonden. De manier waarop u geholpen

Nadere informatie

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar 2014 2015 VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 18. Mededelingen... 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 18 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.... Team/groepenverdeling Per 1 augustus 2015 wordt er een nieuwe onderwijs cao ingevoerd. Dit brengt veranderingen met zich mee en heeft invloed op de

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Maandag 24 maart 2014, week 13

Maandag 24 maart 2014, week 13 Maandag 24 maart 2014, week 13 Open dag 13 maart jl. cbs Koning Willem Alexander Op de open dag (donderdagmiddag en avond) hebben we een aantal ouders met jonge kinderen mogen ontmoeten. Jodocus stond

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie