Instellen van basisgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instellen van basisgegevens"

Transcriptie

1 Instellen van basisgegevens Voor meer informatie, kijk op newbaseonline.com is een werknaam van: Newbase BV, Hardwareweg MX AMSTERDAM Tel.: pagina 1 of 59

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Wat zijn basisgegevens?... 5 Het belang van de basisgegevens... 5 Veronderstelde voorkennis Eigenaar... 6 Wat is Eigenaar?... 6 Doel van de module Eigenaar... 6 De tab Eigenaar / Detail... 6 De subtab Eigenaar / Detail / company... 7 De subtab Eigenaar / Detail / privilegegroep Company Wat is Company? Doel van de module Company De tab Company / Detail De subtab company / detail / afdeling De subtab company / detail / faciliteit groep De tab Company / Adres De tab Company / grafisch De tab Company / crm De tab Company / financieel De tab Company / boekhouding De tab Company / De tab Company / project De tab Company / instellingen De subtab company / instellingen / serverpaden De subtab company / instellingen / printsjablonen Afdeling Wat is Afdeling? Doel van de module Afdeling De tab Afdeling / Detail De subtab afdeling / detail / gebruikers Gebruikers Wat is Gebruiker? Doel van de module Gebruiker De tab Gebruiker / Detail De tab Gebruiker / toegangsprivilege De tab Gebruiker / berichten De tab Gebruiker / instellingen De tab Gebruiker / De tab Gebruiker / tijdregistratie De tab Gebruiker / faciliteit De tab Gebruiker / agenda pagina 2 of 59

3 6. Opzoeklijsten Wat zijn Opzoeklijsten? Doel van Opzoeklijsten Het vinden van een opzoeklijst Het invullen van een opzoeklijst Sjabloon Wat zijn Sjablonen? Doel van Sjablonen De tab sjablonen / detail Postcode...36 Doel van Postcodes Serienummers Doel van Serienummers De tab serienummers / detail Jaarovergang Klanttaal Wat is klanttaal Doel van klanttaal Onderdelen van het scherm De lijst met vertalingen Vertalen Land...45 Doel van land De subtab land / detail / land instellingen Valuta Doel van valuta De tab valuta / detail BTW...49 Doel van BTW De tab BTW / detail Faciliteit groep Doel van faciliteitgroepen De tab faciliteit groep / detail De subtab faciliteit groep / detail / faciliteit Faciliteit...51 Doel van faciliteit De tab faciliteit groep / detail Grootboek Doel van grootboek De tab grootboek / detail taak sjabloon pagina 3 of 59

4 Doel van taak sjabloon De tab taak sjabloon / detail De subtab taak sjabloon / detail / taken betaal fasering Doel van betaal fasering De tab betaal fasering / detail betaalfaseringsregels Vertaling van betaalfaseringsregel teksten print sjablonen (MS Word) Doel van print sjablonen (MS WORD) pagina 4 of 59

5 1.Inleiding Wat zijn basisgegevens? Basisgegevens zijn instellingen die ingevuld dienen te worden om goed te kunnen werken met de NewbaseOnline applicatie. Denk hierbij aan het invoeren van gebruikers, de rechten en mogelijkheden die deze gebruikers hebben, opzoeklijsten voor bijvoorbeeld betaalcondities of leveringsvoorwaarden, maar ook landen waarmee zaken worden gedaan, bijbehorende valuta en dergelijke. Het belang van de basisgegevens Basisgegevens worden door de hele applicatie gebruikt, en vereenvoudigen het gebruik doordat deze basisinformatie eenmalig wordt ingevoerd en de gebruiker dit niet meer hoeft te doen bij ieder nieuw document dat wordt aangemaakt. Dit is niet alleen efficiënt, maar voorkomt fouten. Indien de gegevens vooraf juist worden ingevoerd zal dit: -efficiëntie vergroten -fouten verminderen -gebruikers sneller vertrouwd laten raken met de applicatie Niet alle instellingen zijn in alle gevallen van even groot belang. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de bedrijfstak waarin u werkzaam bent of de wijze van bedrijfsvoering. Veronderstelde voorkennis Er wordt verondersteld dat u goed vertrouwd bent met de basisfuncties van de NewbaseOnline-applicatie voor wat betreft het navigeren, het aanmaken van nieuwe gegevens, het verwijderen daarvan en het wijzigen. Daar waar de tab record-info bestaat wordt die niet besproken. In de tab record-info vindt u altijd gegevens van de gebruiker die het record heeft aangemaakt of gewijzigd en mogelijk een hidtorie van uitgevoerde wijzigingen. Dit werkt door de gehele NewbaseOnline applicatie en voor alle programma s op dezelfde wijze. pagina 5 of 59

6 2.Eigenaar Wat is Eigenaar? De eigenaar van de NewbaseOnline applicatie is het hoogste niveau binnen de applicatie waar binnen gegevens gezamenlijk gebruikt kunnen worden door één of meerdere organisaties, of organisatieonderdelen hierna te noemen companies om verwarring met organisaties die als klant worden ingevoerd te voorkomen. Er is altijd maar één eigenaar binnen de applicatie; er kunnen wel meerdere companies gebruik maken van de applicatie. Een voorbeeld: U heeft een BV, Zon BV, en binnen die BV vallen twee bedrijven, namelijk een verkoop-organisatie Zon verkoop BV en een onderhoudsorganisatie, Zon onderhoud BV. De verkooporganisatie verkoopt zonneboiler-installaties, en het afsluiten van servicecontracten en de uitvoerende werkzaamheden daarvoor vallen onder de onderhoudsorganisatie. Zon BV is dan de eigenaar. Companies die gebruik kunnen maken van de applicatie zijn Zon BV zelf, Zon verkoop BV en Zon onderhoud BV, waarbij ze gebruik kunnen maken van een gedeeld klantenbestand, maar bijvoorbeeld eigen inkoop en verkoopdocumenten hebben. Doel van de module Eigenaar In de module Eigenaar kunnen companies worden ingevoerd en kunnen privilegegroepen worden aangemaakt. De companies zijn hierboven zojuist al besproken. Privilegegroepen zijn groepen waaraan we rechten kunnen toekennen. Door die privilegegroepen vervolgens aan gebruikers toe te kennen krijgen die gebruikers automatisch de rechten van die privilegegroep toegekend. De tab Eigenaar / Detail U kunt geen gegevens wijzigen in de tab detail onder eigenaar. Vanwege technische redenen zijn deze instellingen alleen toegankelijk voor NewbaseOnline-medewerkers. U kunt wel het wachtwoord voor toewijs -mode instellen. pagina 6 of 59

7 Wat is toewijs -mode? Toewijs-mode is de mogelijkheid in het systeem om aan iedereen, specifieke privilegegroepen of specifieke gebruikers rechten, buttons of dashboards toe te kennen. De mogelijkheid om dit te kunnen doen is beveiligd met een wachtwoord. Door te klikken op instellen wachtwoord voor toewijs mode kunt u dit wachtwoord instellen. De subtab Eigenaar / Detail / company In de subtab company onder eigenaar/detail kunt u companies aanmaken tot het aantal dat vermeld staat in aantal companies boven in het scherm. Voor de invulling van de gegevens in de company verwijzen we naar het betreffende hoofdstuk. De subtab Eigenaar / Detail / privilegegroep In de subtab privilegegroep onder eigenaar/detail kunt u privilegegroepen aanmaken. Een privilegegroep heeft twee functies -aan een privilegegroep kunnen rechten, buttons en dashboards toegekend worden -een privilegegroep kan gekoppeld worden aan één of meerdere gebruikers Indien een privilegegroep aan een gebruiker wordt gekoppeld krijgt die gebruiker automatisch de instellingen van die privilegegroep toegekend. Hiermee wordt voorkomen dat voor iedere gebruiker opnieuw rechten moeten worden uitgedeeld, maar dat dit slechts eenmalig voor de aangemaakte privilegegroepen hoeft te worden gedaan. Hoe kunnen privilegegroepen bepaald worden? Binnen uw organisatie definieert u groepen gebruikers die dezelfde mogelijkheden binnen de applicatie moeten hebben, bijvoorbeeld management, verkoop, inkoop, administratie. U kunt afdelingen als leidraad nemen voor het aanmaken van privilegegroepen, maar binnen afdelingen zou het kunnen zijn dat bepaalde gebruikers meer mogelijkheden zouden moeten hebben dan andere. Ook dit kunt u bij de keuze van de privilegegroepen in beschouwing nemen. De groep verkoop zou u bijvoorbeeld kunnen splitsen in verkoop medewerkers en verkoop accountmanagers als de mogelijkheden die die twee groepen toegekend moeten krijgen van elkaar verschillen. Indien u een privilegegroep wilt verwijderen waaraan nog een gebruiker gekoppeld is, dan zult u een melding krijgen dat dit niet mogelijk is omdat pagina 7 of 59

8 er nog gerelateerde records bestaan die er van afhankelijk zijn, en dat zijn dus gebruikers. Om het inrichten van privilegegroepen voor de beheerder te vereenvoudigen zijn er een aantal mogelijkheden beschikbaar. pagina 8 of 59

9 In het voorbeeld is de volgende indeling gemaakt: Maken we er nu een beheerdersprivilegegroep bij aan, dan kan dat er als volgt uit zien: In plaats van nu van alle programma s apart de knoppen en privileges toe te kennen hebben we de mogelijkheid dit in één handeling te doen door op het tandwiel te klikken achter de nieuwe privilegegroep. Er verschijnt dan een popupmenu. In ons voorbeeld kiezen we voor toewijzen alle privileges De volgende vraag wordt dan gesteld: Klik op de button ok en alle privileges worden aangemaakt. Ook kunnen alle privileges verwijderd worden (onderste optie). Met de bovenste drie opties is het mogelijk knoppen, privileges en dashboards te kopieren van de ene naar de andere privilegegroep. pagina 9 of 59

10 Stel Operations wordt opnieuw ingericht en als uitgangspunt nemen we privilegegroep Studio. Klik op het tandwiel achter Studio, kies voor één van de drie opties en kies vervolgens de privilegegroep waar de betreffende gegevens heen gekopieerd moeten worden. Dit kan vervolgens herhaald worden voor de andere opties, en dan is het volledige profiel gekopieerd. pagina 10 of 59

11 3.Company Wat is Company? Een company is een organisatie of organisatieonderdeel die van de NewbaseOnline applicatie gebruik maakt. Binnen een Eigenaar kunnen er meerdere companies worden aangemaakt die voor een deel de informatie in de applicatie delen en voor een deel eigen informatie vastleggen. Doel van de module Company In de module Company kunnen afdelingen of faciliteitgroepen worden ingevoerd die bij de betreffende company horen. Daarnaast worden in deze module alle basisgegevens van de company vastgelegd zoals bijvoorbeeld adresgegevens, logo s, en andere instellingen die voor de company specifiek gelden. De tab Company / Detail Hierin kunt u de volgende gegevens wijzigen: -kleur de kleur komt naar voren in vrijwel alle modules en is een duidelijke visuele weergave van de company waarvoor de betreffende gegevens gelden. Indien er met meerdere companies gebruik gemaakt wordt van het systeem is het invullen van een onderscheidende kleur onmisbaar voor snelle herkenning van gegevens. Ook indien er met één company gewerkt wordt adviseren wij u de kleur in te vullen. De kleur wordt alleen gebruikt in schermen, en wordt niet gebruikt in correspondentie. -Naam en naam verkort Dit zijn uw organisatienaam en een afkorting daarvan (veelal 2 of 3 letters). Beide velden dient u in te vullen zodat u later gemakkelijk herkennen kunt tot welke company gegevens behoren. -Adres het getoonde adres is het postadres, dat u eveneens terug vindt onder de tab adres -Berichten formeel Als dit vakje aangevinkt is betekent dat bij iedere aangemaakte relatiekaart wordt ingesteld dat de formele aanhef dient te worden gebruikt in correspondentie. Omgekeerd betekent dit dat wanneer het vakje niet aangevinkt is, dit ook op nieuw aangemaakte relatiekaarten niet het geval zal zijn, en de aanhef informeel zal worden. Of u dit aanvinkt of niet hangt af van de wijze waarin de company in het algemeen pagina 11 of 59

12 relaties wenst aan te schrijven ( Geachte heer Van Boven, of Beste Piet ). Op de relatiekaart is dit per relatie overigens nog te wijzigen. -Def. Toewijzen alle gebruiker / faciliteit De NewbaseOnline applicatie kent de mogelijkheid per gebruiker aan te geven of gegevens aangemaakt door andere gebruikers mogen worden ingezien. Op die manier kan bijvoorbeeld correspondentie aangemaakt door de juridisch medewerker wel zichtbaar gemaakt worden voor het management, maar onzichtbaar zijn voor de verkoopafdeling. Voor faciliteiten (bijvoorbeeld vergaderruimtes, beamers e.d.) geldt dit alleen voor de zichtbaarheid in de agendamodule. Worden de vakjes aangevinkt, dan betekent dat dat iedere gebruiker die in de applicatie wordt aangemaakt bij de company standaard inzicht krijgt in gegevens van alle andere gebruikers en de agenda/boekingen van alle faciliteiten. Staan de vinkjes uit dan dient de beheerder dit handmatig in te stellen bij de aanmaak van een nieuwe gebruiker. Indien de vakjes aanstaan, dan is de toegang voor de betreffende company niet per gebruiker van die company in te stellen. Dient een gebruiker toegang te hebben tot een andere company dan dienen die toegangen door de beheerder in de gebruikerskaart te worden toegevoegd. Waarom aanvinken: Bij de aanmaak van een nieuwe gebruiker zijn de door haar of hem aangemaakte gegevens zonder verdere instellingen te doen voor iedereen inzichtelijk. Dit bespaart de beheerder veel instelwerkzaamheden. Met name voor open organisaties of kleinere organisaties is dit de beste keuze Waarom uitvinken: Indien er (beperkte) functiescheiding binnen de onderneming bestaat, dan is het verstandig de toegangen zelf in te stellen. Dit is uiteraard bewerkelijker, maar biedt wel de gewenste functiescheiding. De subtab company / detail / afdeling Per company kunnen een aantal afdelingen worden gedefinieerd. Gebruikers van de applicatie worden aan afdelingen gekoppeld. De afdelingen worden gebruikt om de agenda overzichtelijk weer te geven, en wordt automatisch ingevoerd als kenmerk bij gegevens ingevoerd door gebruikers van die afdelingen zodat hierop later weer geselecteerd kan worden, bijvoorbeeld om alle uren geschreven door een bepaalde afdeling te kunnen zoeken. Het is verstandig de afdelingen van te voren zo goed mogelijk te bepalen, zodat hiervan direct geprofiteerd kan worden bij het aanmaken van gebruikers, hoewel wijzigingen achteraf mogelijk zijn. Voor het invullen van de gegevens in de afdelingskaart verwijzen we naar de betreffende beschrijving later in dit document. pagina 12 of 59

13 De subtab company / detail / faciliteit groep Een faciliteitgroep biedt de mogelijkheid in de agenda behalve afspraken voor medewerkers ook reserveringen op te nemen voor bijvoorbeeld vergaderruimtes, bedrijfsauto s voor algemeen gebruik, of apparatuur zoals beamers, laptops en dergelijke. Invoer van faciliteitgroepen is niet noodzakelijk voor het kunnen starten met de applicatie. Afhankelijk van het belang van het gebruik van deze functionaliteit voor uw bedrijfsproces kunt u er voor kiezen de gegevens direct, op een later tijdstip of helemaal niet in te vullen. Voor het invoeren van de detailgegevens van faciliteitgroepen en bijbehorende faciliteiten verwijzen we naar de betreffende beschrijving later in dit document. De tab Company / Adres Hierin kunt u de volgende gegevens wijzigen: -bezoek, post, factuur en afleveradres het postadres staat ook op het tabblad detail -verzendplaats de verzendplaats wordt gebruikt in de kop van de correspondentie, samen met de datum -twee voorkeurs-adrestypen voor visitekaartje-invoer de applicatie kent de functie om in één scherm een visitekaartje in te voeren, waarna de applicatie de gegevens op de juiste plaats aanmaakt. Hierin kunnen twee adressen worden ingevoerd. Afhankelijk van uw type organisatie zullen dit in de meeste gevallen post- en bezoekadres zijn. De tab Company / grafisch Hierin kunt u logo s en andere afbeeldingen plaatsen -logo wordt gebruikt om in het scherm te tonen, bijvoorbeeld tijdens het opstarten -logo 1 tm 3 kleur / grijswaarden kunnen worden gebruikt in prints en MS-Word-sjablonen. Of de logo s ook daadwerkelijk op de prints worden afgedrukt hangt af van de printsjablonen die u in gebruik heeft. Als dit een sjabloon is waarop alleen logo 1 kleur staat gedefinieerd, dan zullen andere logo s dus niet worden getoond, of ze nu zijn ingevuld of niet. Printsjablonen worden onderhouden door Newbase. MS-Word-sjablonen kunt u zelf maken, en u kunt dan ook zelf bepalen of u de logo s in de MS-Word-sjablonen wilt opnemen. -company naam print kan een naam en adresblok bevatten, eventueel aangevuld met KvKbank- en btwnummer die gebruikt wordt in de koptekst van correspondentie. Of dit blok ook daadwerkelijk op de prints worden afgedrukt hangt af van de printsjablonen die u in gebruik heeft. pagina 13 of 59

14 In dit blok kunt u html-code opnemen door gebruik te maken van het icoon links naast het veld. De aanmaak en invoer van html-code valt buiten deze handleiding. Ook indien u gebruik maakt van voorbedrukt briefpapier is het goed deze logo s in te vullen want de applicatie biedt u de mogelijkheid pdfdocumenten aan te maken en daarop worden dan deze logo s geplaatst. De grootte van de logo s die u kunt plaatsen is afhankelijk van de printsjablonen die u in gebruik heeft. U kunt verschillende formaten afbeeldingen laden, maar de omvang van de afbeeldingen in bytes is wel van invloed op de grootte van de pdf-documenten die u mogelijk aanmaakt. U kunt de logo s plaatsen door in het veld op de rechtermuistoets te klikken en de gewenste optie te kiezen. De tab Company / crm Hierin kunt u basisinstellingen voor crm en marketing binnen de company plaatsen. Marketinginstellingen kunnen we aanmaken voor organisaties, relaties, personen, projecten en leden. In welke modules marketingcategorieën voor u zinvol zijn om te gebruiken hangt af van uw type organisatie. -mailing 1/2/3/4, default mailing in de applicatie kunnen 4 vast gedefinieerde mailingen worden ingevuld voor gebruik in de relatiemodule, bijvoorbeeld maandelijkse nieuwsbrief, persberichten of brochure. De kopjes die u hier invult worden in de relatiemodule in het marketingscherm getoond en kunnen worden aan of uitgezet, ofwel: een relatie ontvangt de informatie of niet. Indien u bij aanmaak van een nieuwe relatie alle vakjes waarvoor een categorie is ingevuld standaard aan wilt zetten vink dan default mailing aan. -Organisatie type 1 tm 4 en vrije invoer naast de vaste categorieën kunt u ook marketingcategorieën aanmaken waarin u middels opzoeklijsten kenmerken van organisaties kunt vastleggen, waarop u later wilt kunnen zoeken tbv het verzenden van mailingen. De opzoeklijsten vult u in in de module opzoeklijsten. Een voorbeeld is de categorie branche. Als u in de opzoeklijsten diverse branches definieert, bijvoorbeeld voedingsmiddelen industrie en Laboratorium, dan kunt u bij organisaties aangeven onder de marketing categorie branche tot welke branches de organisatie behoort, en dat kunnen er meerdere zijn. Wilt u later een lijst van organisaties uit een bepaalde branche uitdraaien, dan kunt u dat doen door hierop in het organisatie/marketing scherm te pagina 14 of 59

15 zoeken. In dit scherm vult u dan bij organisatie type 1 in: branche. Dit kopje zal dan boven de betreffende categorie in de organisatie/marketing tab komen te staan. De vrije invoer in de organisatie marketing biedt de mogelijkheid geheel vrij tekst in te typen zonder aan voorgedefinieerde opzoeklijsten te zijn gebonden. U kunt aan deze vrije categorie een eigen titel geven. -Relatie type 1 tm 4, persoon, project en lid type 1 en 2 en vrije invoer Voor deze categorieën geldt dezelfde uitleg als voor de organisatie. Het is niet nodig deze categorieën voor ingebruikname van de applicatie uitputtend in te vullen, maar zijn er al bepaalde categorieën bekend of in gebruik, dan adviseren wij u deze alvast in te vullen. Uiteraard is het ook niet nodig alle categorieën van alle modules te gebruiken. Afhankelijk van uw organisatietype worden gewoonlijk marketingcategorieën op organisatie en relatie niveau gebruikt en eventueel één of meerdere van de andere modules. Voor het daadwerkelijk in gebruik nemen van de marketingcategorieën dient u voor de types de opzoeklijsten te definiëren in de module opzoeklijsten beschreven in: Opzoeklijsten. -Relatienaam op etiket Voor verschillende adrestypen kunt u aangeven of standaard de relatienaam op het etiket moet worden vermeld of niet. Deze instelling wordt overgenomen bij aanmaak van een nieuwe relatiekaart -Mailing indien dit vinkje aan staat, dan wordt standaard het vinkje mailing bij de aanmaak van een nieuwe relatiekaart aangezet. De tab Company / financieel Hierin kunt u basisinstellingen voor enkele financiële gegevens binnen de company. In het algemeen geldt dat dit standaard instellingen zijn die u echter kunt aanpassen in specifieke gevallen in een offerte order of factuur. -Valuta De valuta waarin de company standaard werkt. -Decimalen # het aantal decimalen waarin stuksprijzen op offerte-, order- en factuurregels worden getoond -Afronding de standaard afronding waarmee wordt gewerkt voor eenheidsprijzen. 0,01 staat voor afronding op 2 cijfers achter de komma. Mocht uw bedrijf echter producten verkopen die altijd afgerond worden op hele valuta- pagina 15 of 59

16 eenheden, kunt u 1 invullen. U kunt hier overigens per productgroep van afwijken. -Prijs inkoop km De standaardkostprijs die u berekent voor kilometers (ivm margeberekening). Voor specifieke projecten kunnen hier afwijkende instellingen in de projectenkaart worden gemaakt. -Prijs verkoop km De standaard verkoopprijs die u berekent voor kilometers. Voor specifieke projecten kunnen hier afwijkende instellingen in de projectenkaart worden gemaakt. -Btw code afhankelijk van uw bedrijfstak kunt u hier instellen welk btw tarief u standaard heft. - Type marge de applicatie geeft u de mogelijkheid de marge te berekenen als percentage over de inkoop of als percentage over de verkoop. -Aantal popup bij koppelen product de applicatie stelt standaard bij aanmaak van een offerte-, order of factuurregel het aantal 1 in. Indien u daar vaak van afwijkt is het voor u wellicht handig bij het aankiezen van het artikel direct de mogelijkheid te krijgen een aantal in te vullen, en dat niet meer achteraf te hoeven doen. Vink dan dit vakje aan en er verschijnt tijdens invoer een popup. -Korting variant de applicatie biedt u de mogelijkheid op regel-niveau (bijv een offerte- of orderregel) een korting in te voeren. U kunt hier kiezen of die korting berekend dient te worden over de prijs per eenheid of de totaalprijs van de regel (aantal x prijs per eenheid). Door afronding en afhankelijk van het aantal kan dit in de totaalprijs van de regel een verschil opleveren. Afhankelijk van uw wens of gebruiken in uw bedrijfstak kunt u uw voorkeur aankiezen -Rekeningnummers hier kunt u aangeven welke grootboeknummers gebruikt dienen te worden voor de verschillende rekeningen. Dit is afhankelijk van uw boekhouding. U dient de van belang zijnde rekeningnummers vooraf ingevuld te hebben in de grootboekinstellingen. Zie hiervoor: 16 Grootboek. Uw financiële administratie kan u hierbij helpen. -Kred. Bep. % (op dit moment niet in gebruik) dit is het percentage dat u berekent als kredietbeperking -Verkoper binnen / buiten Indien u een specifieke benaming heeft voor uw verkoper binnen en buiten en u wilt dat ook als zodanig vermeld zien in de schermen, dan kunt u die titel hier invullen. Let op: indien u specifieke benamingen gebruikt en u heeft gebruikers die met de applicatie in diverse talen werken, dan zien die allemaal dezelfde omschrijving ongeacht de taal. U kunt de titels leeglaten. De standaard benamingen worden dan gebruikt. Die is wel meertalig. pagina 16 of 59

17 -Factuurtype Bij het automatisch aanmaken van facturen bijvoorbeeld vanuit uurregels of kostenregels kunt u de regels op drie manieren samenvoegen tot facturen, namelijk per debiteur gegroepeerd, per project gegroepeerd of per relatie gegroepeerd. Die keuze maakt u hier. Of deze instelling voor u van belang is hangt af van uw werkwijze. Indien u vanuit factuurregels afkomstig uit uren of kostenregels facturen gaat aanmaken dan is de instelling van toepassing. Maakt u facturen door orders te dupliceren naar facturen dan is de instelling niet van belang. -Taal kopiëren Dit is een instelling die u de mogelijkheid biedt de diverse kopjes tijdens aanmaak van een financieel document te kopiëren naar dat document. Vinkt u het niet aan, dan zullen de actuele vertalingen uit de database worden opgehaald indien het document nog eens wordt geprint. voorbeeld: In het verleden is een offerte aangemaakt waarin de titel offertenummer is gebruikt. Nu is bepaald dat we dat in het vervolg de tekst voorstelnummer gaan gebruiken. Indien we nu de in het verleden gemaakte offerte nog eens gaan afdrukken en ten tijde van de aanmaak stond het aankruisvakje taal kopiëren aan dan zal nog steeds de tekst offertenummer afgedrukt worden. Stond het vakje taal kopiëren uit dan zal voorstelnummer worden afgedrukt. -Samenstellingtekst kleur Indien er gebruik wordt gemaakt van samengesteld producten zullen de verschillende niveaus op de schermen in de gebruikte kleuren worden weergegeven. De kleur kan gewijzigd worden door in het wijzigscherm op het potloodje achter de kleur te klikken. In bestaande financiële documenten waarop samenstelling gebruikt wordt kan dit ingesteld worden door op de update-knop te klikken. De tab Company / boekhouding Deze tab is van belang indien u vanuit de NewbaseOnline applicatie een koppeling met een boekhoudpakket legt. Hoe dit scherm ingevuld dient te worden is afhankelijk van het boekhoudpakket waarmee gekoppeld wordt. Onafhankelijk van het boekhoudpakket is de werking van huidige admin. Periode en huidige admin. jaar. Als deze periodes worden ingevuld, dan wordt bij het inboeken van in- en verkoopfacturen deze periode ingevuld. Wordt die leeggelaten, dan wordt de periode van de datum van accorderen aangenomen. pagina 17 of 59

18 De tab Company / Deze tab is van belang indien u vanuit de NewbaseOnline applicatie mail wilt versturen, of een koppeling met exchange hebt aangeschaft. - -opmaak U kunt ervoor kiezen uw in een bepaald lettertype op te maken. Dat vult u hier in. Het voorbeeld staat in de popup vermeld, maar uj kunt die zelf aanpassen volgens het voorbeeld. -Smtp mail-instellingen Dit zijn de instellingen die u voor uitgaande mail gebruikt. U hoeft deze niet in te stellen indien u een koppeling met Exchange heeft aangeschaft. De SMTP-instellingen kunt u achterhalen bij uw provider. Het is handig indien u een smtp-server instelt die relaying ondersteunt. Dat betekent namelijk dat waar u ook bent die instelling werkt. Ondersteunt die server dat niet dan kan alleen g d worden indien de op dat moment gebruikte internetverbinding via de juiste provider gaat. Met de check button kunt u controleren of met de ingevoerde instellingen de verbinding gelegd kan worden. -Exchange instellingen Deze instellingen kunt u alleen invoeren indien u een Exchange koppeling heeft aangeschaft. Voor de instellingen verwijzen we naar de help in het document help_exchange.doc. Met de check button kunt u controleren of met de ingevoerde instellingen de verbinding gelegd kan worden. De tab Company / project Deze tab is van belang indien u projectmatig werkt. -U kunt een vijftal kenmerken definiëren die u voor ieder project wilt vastleggen. De titels hiervan legt u hier vast. Indien u titels heeft ingevuld dan ziet u die terug in de projectenmodule onder de marketing tab. -Opmerkingen reistijd Dit is een opmerking die in ieder project terecht komt indien ingevuld, en indien er dan uren op een project geschreven worden, dan wordt deze tekst zichtbaar voor de medewerker. Deze tekst mag leeg gelaten worden, en kan ook per project aangepast worden. -Instellingen voor verschillende projecten (in subtabs) Voor verschillende typen projecten kunt u nog specifieke instellingen invoeren, bijvoorbeeld of het een voor- of nacalculatie project betreft De tab Company / instellingen Hierin vinden we overige instellingen. -Export vanuit alle lijstweergaven in de NewbaseOnline applicatie is het mogelijk exports te maken. In dit blokje kan aangegeven worden welke extensie, pagina 18 of 59

19 tekst-scheidingsteken en kolom-scheidingsteken dienen te worden gebruikt wanneer een export wordt gemaakt. De subtab company / instellingen / serverpaden In de serverpaden wordt vastgelegd waar documenten aangemaakt vanuit de diverse programma s worden opgeslagen. Met de plus boven de serverpaden maakt u een nieuw serverpad aan, en kiest het programma waar het pad voor gaat gelden. Vervolgens kunt u Windows en Mac pad invullen. Het http-pad is alleen nodig als u met een service-portal werkt, en heeft voor andere programma s geen functie. Het vinkje default geeft aan dat dat de standaard lokatie is waar u bestanden wilt opslaan, maar u kunt ook een alternatieve locatie aangeven. U maakt dan een tweede serverpad met dezelfde programmanaam, vult de paden in, maar klikt het vinkje default niet aan. Documenten kunnen daar dan opgeslagen worden. Als u het vinkje jaar/volgnr aanklikt dan worden onder het pad per jaar automatisch subfolders aangemaakt voor ieder jaar en documentnummer. Wel zo overzichtelijk. Voor ieder programma waar aan bestanden gekoppeld dienen te worden moeten geldige serverpaden zijn ingevoerd, anders zal tijdens het koppelen of het geautomatiseerd aanmaken van bestanden een foutmelding worden gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat documenten op allerlei verschillende locaties worden opgeslagen. Kies een pad waartoe alle gebruikers toegang hebben, anders kunnen gebruikers die geen toegang hebben geen bijlagen koppelen of openen. Voorbeeld: Indien we offertes die we verzenden in pdf-formaat willen opslaan op de server in de folder G:\offertes\, dan maken we voor het programma inkoop offerte een default serverpad aan met de verwijzing in het windows pad naar G:\offertes\. Hebben we het vinkje jaar/volgnr aangeklikt, dan wordt een in 2010 aangemaakte offerte bijvoorbeeld opgeslagen onder de naam G:\offertes\2010\OFF pdf De serverpaden bieden ook de mogelijkheid bestanden te verplaatsen. Als u besluit een nieuwe server aan te schaffen of de een andere indeling van de harde schijf te maken dan kan dat indien u maar zorgt dat de structuur liggend onder het pad dat in het serverpad is ingevuld het zelfde blijft. Voorbeeld: Indien we besluiten de data van de G-schijf te verplaatsen naar de H- schijf en offertes te hernoemen naar voorstel, dan vullen we in het serverpad in H:\voorstel\. Als nu alle bestanden en folders vanuit de folder G:\offertes\ gekopieerd of verplaatst worden naar H:\voorstel\, dan zullen vanuit de applicatie alle bestaande bestanden weer geopend pagina 19 of 59

20 kunnen worden en zullen nieuw aangemaakte documenten in het nieuwe serverpad worden weggeschreven volgens dezelfde structuur. Het is niet noodzakelijk alle paden direct in te vullen om te kunnen starten met de NewbaseOnline applicatie, maar het is goed om over de structuur na te denken en zodra berichten g ed gaan worden of documenten in pdf-formaat verstuurd gaan worden, dan zullen de paden moeten zijn ingevuld. De tab Company / print Onder deze tab worden de standaardprints ingesteld. De volgende prints heeft newbase standaard al geupload: Pakbon Faxbericht Brief Betalingsherinnering Verkooporder Verkoopofferte Verkoopfactuur Om de prints ook daadwerkelijk te gaan gebruiken moeten deze ingesteld worden in Newbase. Newbase maakt gebruik van hoofddocumenten en regeldocumenten. Hoofddocumenten hoeven alleen maar ingesteld worden. pagina 20 of 59

21 Ga naar instellingen/company/print Screenshot: Klik op het penceel om de instellingen te kunnen aanpassen. Kies welke print toegevoegd moet worden. In dit voorbeeld voegen we de verkoopfactuur toe. Klik op de om de print toe te voegen. Er wordt een lege regel toegevoegd. Screenshot: Klik op het lege veld onder programma. Er verschijnt een popup menu. Kies het programma waar de print moet worden toegevoegd. Voor dit voorbeeld kies je verkoopfactuur. pagina 21 of 59

22 Daarna kiest u de print voor het programma. Er zijn in het voorbeeld 2 hoofddocumenten en 10 regeldocumenten. Om de print toe te voegen hoeven we alleen maar te kiezen uit de hoofddocumenten. Het verschil is dat bij het ene document het logo links staat en bij het andere document rechts en dit wordt gekenmerkt met een L of een R op het eind. In dit voorbeeld kiezen we voor het logo rechts. Screenshot: Klik op het aankruisvakje default, zodat de print altijd als eerste wordt gebruikt wanneer je een verkoopfactuur print. Wanneer je nog meer prints upload dan pagina 22 of 59

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software

Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Tracer 3.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (C.R.M.) en Bedrijfsmiddelenbeheer (E.R.P.) software oplossingen. Handleiding Tracer Systems CRM/ERP software Inhoudsopgave 1. Werken met relatiebeheer

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Inrichten van een nieuw company in Newbase

Inrichten van een nieuw company in Newbase Inrichten van een nieuw company in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 November 2013 versie 2.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken

Snel aan de slag met onze Verhuursoftware. Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Snel aan de slag met onze Verhuursoftware Alles wat u moet weten om ons pakket zo optimaal mogelijk te gebruiken Inhoud Inhoud... 2 Welkom... 4 Doel van dit document... 4 Belangrijke kenmerken... 4 Sterke

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008)

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) zijn er vragen? lees deze handleiding bezoek www.dolfijn.biz mail naar dolfijn@dolfijn.biz

Nadere informatie

Handleiding Versie 1.15

Handleiding Versie 1.15 Handleiding Versie 1.15 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Wat is Fin-e Projects?... 4 1.2. Voor wie is Fin-e Projects bedoeld?... 4 1.3. Welke voorkennis is vereist?... 4 2. De filosofie van de financiële

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie