Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments"

Transcriptie

1 Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Oktober 2008

2 Verklaring Fortis Investments Fortis Investments zet zich in voor duurzaam en verantwoord beleggen ( Sustainable and Responsible Investment of SRI). Wij houden ons al sinds 1997 bezig met duurzaam beleggen en staan dan ook zeer positief tegenover de Europese richtlijnen voor SRI-transparantie die door Eurosif zijn opgesteld. Een uitgebreide reactie op de Europese SRI Transparency Guidelines van Eurosif vindt u hierna en is verder ook beschikbaar in het jaarverslag van onze particuliere beleggingsfondsen en op onze website Naleving van de transparantierichtlijnen door Fortis Investments Fortis Investments hecht grote waarde aan transparantie. Naar onze overtuiging zijn wij zo transparant als maar mogelijk is binnen het toezichtkader en de concurrentieomgeving van de landen waarin wij actief zijn. Fortis Investments voldoet voor de in hoofdstuk 1a genoemde duurzame beleggingsfondsen volledig aan de aanbevelingen van de Eurosif-richtlijnen voor SRI-transparantie. 1 oktober

3 Hoofdstuk 1: Basisgegevens 1a Noem de naam van de instelling voor collectieve belegging (ICB) en de beheerder waarop deze richtlijnen van toepassing zijn. Naam ICB of compartiment 1 Fortis L Fund Green Future Fortis L Fund Green Tigers Fortis L Fund Equity SRI World 2 Fortis L Fund Equity SRI Europe Fortis L Fund Bond SRI Euro Fortis L Fund Strategy (Growth, Balanced, Stability) SRI Europe AlterVision Balance Europe / AlterVision Rode Kruis Beheerder(s) Stewart Armer, Francois Perrin Stewart Armer, Francois Perrin Stewart Armer Stewart Armer Dr. Heike Dengler Dr. Heike Dengler Dr. Heike Dengler 1b Wat zijn de contactgegevens voor nadere informatie over de ICB s? Beleggers kunnen deze ICB s terugvinden onder Afhankelijk van het land van vestiging kunnen beleggers voor meer informatie over onze SRI-ICB s of SRI-compartimenten van ICB scontact opnemen met hun lokale beleggingsadviseur. 1c Hoe groot is de ICB of het SRI-compartiment? In valuta op bepaalde datum. Alle gegevens over de betrokken ICB s of compartimenten zijn, afhankelijk van het land van vestiging van de belegger, te vinden op 1d Waar zijn de historische gegevens over de financiële resultaatontwikkeling van de ICB s te vinden? Alle gegevens over de ICB s zijn, afhankelijk van het land van vestiging van de belegger, te vinden op 1e Geef nadere informatie over de inhoud, frequentie en wijze van informatieverschaffing aan beleggers. Fortis Investments streeft ernaar de belegger voortdurend op de hoogte te houden. Naast de hoofdwebsite voor alle ICB s van Fortis Investments waarop de informatie over ICB s op maand-, kwartaal- en jaarbasis wordt bijgewerkt, hebben beleggers tevens toegang tot onze gespecialiseerde website voor duurzaam en verantwoord beleggen. richt zich specifiek op ons duurzame beleggingsaanbod. 1 De beschreven fondsen maken deel uit van Fortis L Fund en Alervision UCITS III SICAV naar respectievelijk Luxemburgs en Belgisch recht. 2 Fortis L Fund Equity SRI World Fund is de nieuwe naam van het AAF Sustainable Global Equity Fund, dat in maart 2008 is overgenomen door het SRI-team. 3

4 Hoofdstuk 2: SRI beleggingscriteria 2a Hoe definieert het fonds SRI? Duurzaam en verantwoord beleggen (SRI) is een beleggingsstrategie die tegemoet wil komen aan zowel bepaalde waarden als financiële behoeften. In deze definitie komen de twee belangrijkste behoeften van de duurzame belegger tot uitdrukking. Die belegger hecht in eerste instantie belang aan duurzaamheid en wil door maatschappelijk verantwoord te beleggen bijdragen aan een duurzamere wereld. Ten tweede wil men ook interessante beleggingsrendementen in overeenstemming met de geformuleerde beleggingsvereisten. Fortis Investments verzorgt duurzame beleggingsoplossingen die geen compromis vormen tussen deze twee behoeften. Met onze geïntegreerde SRI-producten willen wij voor een aantrekkelijk rendement zorgen en tegelijkertijd beleggers helpen die willen bijdragen aan een duurzamere wereld. 2b Beschrijf de SRI-beleggingscriteria van het fonds Onze eigen Fortis Sustainability Radar vormt het belangrijkste kader voor al onze duurzame ICB s of SRI-compartimenten van ICB s. De afzonderlijke producten verschillen in de specifieke SRIbenadering, regiofocus en overige criteria. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen weergegeven. Nadere informatie vindt u hier: Thema: bedrijven met duurzame producten diensten Best in Class : bedrijven die best practice laten zien Filter absolute uitsluiting (verzameling van 15 criteria voor uitsluiting)* Beleid uitsluiting mensenrechten & wapens** Landen met hoge duurzaamheidsnormen (staatsemittenten) Regiofocus FLF Green Future Wereld FLF Green Tigers Azië FLF Equity SRI World Wereld FLF Equity SRI Europe Europa FLF Strategy SRI Europe Europa AlterVision Balance Europe en Rode Kruis Europa FLF Bond SRI Euro Europa * Meer informatie over de criteria voor uitsluiting vindt u op de Fortis SRI-website: ** Het uitsluitingsbeleid ten aanzien van mensenrechten en wapens kunt u lezen op de Fortis SRIwebsite: 4

5 2c Hoe worden de duurzaamheidscriteria gedefinieerd, en hoe vaak en door wie worden die criteria geëvalueerd? Met behulp van de Fortis Sustainability Radar worden belangrijke sociale en milieutrends in de maatschappij geanalyseerd en daarmee samenhangende risico s en kansen in kaart gebracht. Dit is het kernproces waarmee wij de wegingen van de diverse duurzaamheidsproblemen verduidelijken en prioriteiten aanbrengen in de diverse themastrategieën (voor verdere informatie zie hoofdstuk 3). Dit proces wordt jaarlijks geëvalueerd en gevalideerd door een onafhankelijk adviescomité, onze International SRI Advisory Committee (zie 2d Hoe worden beleggers geïnformeerd over wijzigingen in de criteria? Informatie over belangrijke wijzigingen is te vinden op de SRI-website van Fortis Investments (http://www.sri.fortis.com/) en wordt waar nodig aan individuele klanten gecommuniceerd. Hoofdstuk 3: Onderzoeksproces 3a Beschrijf de gehanteerde onderzoeksmethoden en het SRI-proces Het Fortis Sustainability Radar -proces verloopt in drie stappen: analyseren van duurzaamheidsontwikkelingen, analyseren van ondernemingen en signaleren van beleggingsrisico s en -kansen. Analyseren duurzaamheidsontwikkelingen Ondernemingen zien zich geconfronteerd met een voortdurend ontwikkelende maatschappelijke en politieke agenda die uiteindelijk wordt bepaald door de waarden van de samenleving en voortschrijdend inzicht in belangrijke trends. Een scala aan factoren, waaronder nieuwe wetenschappelijke bewijzen, verder uitkristalliserende publieke meningsvorming en veranderende politieke prioriteiten vormen samen een complex landschap. Meer aandacht politiek/ me -dia Vrijwillige codes Enig wetenschap pelijk bewijs Oproep aanscherping wetgeving Sterk wetenschappelijk bewijs Wetgeving van kracht OPKOMEND WINT AAN INVLOED GEVESTIGD MMG Problemen 5

6 Beleggers die zogenoemde MMG-factoren als Milieu (bijv. broeikasgassen, afval), Maatschappij (gezondheid en veiligheid, obesitas) en Governance of ondernemingsbestuur (transparantie, corruptie) in hun analyse mee willen nemen, moeten door de complexiteit van dit soort factoren heen kunnen kijken om de daarmee verband houdende beleggingsrisico s en -kansen te kunnen onderscheiden. Vooral ook belangrijk is dat MMG niet iets statisch is, maar zich ontwikkelt in de richting van wet- en regelgeving als gevolg van nieuw wetenschappelijk bewijs, activiteiten van ngo s en veranderingen in het politieke klimaat, publieke meningingen en consumptiepatronen. Nanotechnologie (S) Endocrien verstorende stoffen (S) Obesitas (S) Broeikasgassen (E) Wateronttrekking (E) Corruptie en omkoping (G) Onafhankelijk bestuur (G) Gezondheid en veiligheid medewerkers (S) Asbest (S) OPKOMEND WINT AAN INVLOED GEVESTIGD MMG Problemen MMG-vraagstukken en fasen In de bovenstaande grafiek worden een aantal aandachtspunten van milieu, maatschappij of ondernemingsbestuur (MMG) in diverse fasen weergegeven. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken en indicatoren van elke fase. Opkomend Wint aan invloed Gevestigd Gering wetenschappelijk bewijs en weinig consensus over de effecten op maatschappij en milieu. Onzekerheid over de manier waarop de beleidsmakers het probleem gaan aanpakken. Risico s en kansen kunnen niet worden gekwantificeerd. Sterk wetenschappelijk bewijs en consensus. Veel aandacht van de media en activiteit ngo s. Krachtige politieke ontwikkeling en toenemende helderheid over het toekomstige politieke kader. Gesignaleerd kan worden welke bedrijven hiervan kunnen profiteren en welke niet. Kwantificering risico s en kansen nu haalbaar voor MMG-specialisten. In de markt worden kansen en risico s veelal foutief ingeschat. Maar weinig gewone analisten houden rekening met duurzaamheidsaspecten. Wet- en regelgeving en normen liggen vast. Risico s en kansen worden in de waarderingsmodellen van analisten gesignaleerd en geïntegreerd. In de markt worden bedrijven op deze punten efficiënt ingeschat. Foutieve prijsvorming onduidelijk = te vroeg Foutieve prijsvorming kan worden benut = beleggingskans Randvoorwaarden opgehelderd = te laat De belangrijkste fase voor de duurzame belegger is de periode waarin een bepaald MMG-probleem aan invloed begint te winnen. Dat is vaak ook de periode waarin de markt de bewuste aspecten foutief beoordeelt, waar wij dan weer op kunnen inspelen dankzij onze gespecialiseerde kennis van maatschappelijke, governance- en milieukwesties en de dynamiek die daaraan ten grondslag ligt. 6

7 Analyseren bedrijven Met behulp van ons SRI-kader kunnen wij analyseren hoe afzonderlijke bedrijven omgaan met de belangrijkste kwesties op het gebied van milieu, maatschappij of ondernemingsbestuur. Wij zien drie soorten reacties. Sommige bedrijven laten zich aan dit soort problemen weinig tot niets gelegen ( worst practices ) en staan daarmee bloot aan diverse risico s, onder andere op het gebied van compliance en reputatie. In sommige gevallen loopt zelfs de bedrijfsactiviteit gevaar. Weer andere bedrijven ontwikkelen een krachtige managementaanpak voor de belangrijkste aandachtsgebieden en de daarmee samenhangende risico s (best practices). Tot slot zijn daar de product-strategische bedrijven die producten en diensten verzorgen waarmee het probleem zelf wordt aangepakt. Zo gaat een onderneming in zonne-energie met haar producten de klimaatverandering te lijf. Reactie bedrijf PRODUCT STRATEGISCH Bedrijven met producten of diensten waarmee het probleem wordt opgelost BESTE PRAKTIJKEN Bedrijven die door een betere aanpak een voorsprong op de concurrentie nemen SLECHTSTE PRAKTIJKEN Bedrijven met een defensieve of minimalistische aanpak Signaleren beleggingsrisico s en -kansen In onze Sustainability Radar voegen wij deze twee dimensies samen, namelijk de ontwikkelingsfase van de MMG-kwestie en de reactie van bedrijven. Met dit duidelijke kader sporen wij enerzijds die bedrijven op die op de duurzaamheidsagenda het grootste risico lopen en anderzijds ook spelers die een voorsprong ontwikkelen door strategisch op de uitdagingen in te spelen. Ter illustratie: broeikasgassen bevinden zich op dit moment in de zone van toenemende invloed (beleggingskansen) en bedrijven in schone technologie als wind- en zonne-energie profiteren duidelijk van de agenda betreffende klimaatverandering. Grote uitstoters van broeikasgassen zoals de nutsbedrijven zien zich echter met toenemende risico s geconfronteerd in verband met de internalisering van de externe kosten van de uitstoot van broeikasgassen. Fortis Sustainability Radar Reactie bedrijf OPPORTUNITEITSZONE voor BELEGGINGEN PRODUCT STRATEGISCH BESTE PRAKTIJKEN PARAMETERS NIET DUIDELIJK Duurzame winnaars PARAMETERS ZEER DUIDELIJK TE VROEG TE LAAT SLECHTSTE PRAKTIJKEN Niet-duurzame verliezers OPKOMEND WINT AAN INVLOED GEVESTIGD MMG Problemen 7

8 [Zie eerdere grafieken; Randvoorwaarden niet duidelijk Te vroeg; Beleggingskansen; Duurzame winnaars; Niet-duurzame verliezers; Randvoorwaarden zeer duidelijk Te laat] 3b Maakt de beheerder gebruik van een intern en/of een extern onderzoeksteam? Het SRI-team vult het eigen onderzoek aan met research van drie dataleveranciers: Asset4 (gegevens op het gebied van milieu en maatschappij), Governance Metrics International (deugdelijk ondernemingsbestuur) en Trucost (externe milieukosten). 3c Wordt er voor het onderzoek gebruik gemaakt van een proces van externe controle of verificatie? Indien er sprake is van een adviescomité, beschrijf de verantwoordelijkheden daarvan. Het SRI-proces wordt jaarlijks geëvalueerd en gevalideerd door een onafhankelijk comité van vijf internationale experts op belangrijke duurzaamheidsterreinen. De rol van die SRI Advisory Committee is als volgt: Advisering over het SRI-kader en het relatieve belang dat er binnen dit kader wordt gehecht aan specifieke factoren op het gebied van maatschappij, milieu en ondernemingsbestuur. Validatie (of juist niet) van de deugdelijkheid, juistheid en integriteit van het SRI-kader en de bij Fortis Investments gehanteerde onderzoeksmethoden voor de SRI-producten die binnen het aandachtsgebied van het comité vallen. Een forum voor discussie bieden en het SRI-team adviseren over trends in maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bredere duurzame ontwikkelingsagenda die relevant is voor de duurzame beleggingsfondsen. Nadere informatie over het comité en de jaarlijkse validatieverklaring kunt u vinden op: 3d Wordt tijdens het onderzoeksproces ook overleg gepleegd met stakeholders? Zo ja, licht dit dan toe. Als deel van de Sustainability Radar signaleren wij samen met diverse stakeholders (ngo s, academici, beleidsmakers, bedrijven) de belangrijkste ontwikkelingen, wat vervolgens weer van invloed is op onze selectie en weging van de diverse kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Nadere informatie over ons duurzaamheidsnetwerk vindt u op: 3e Krijgen bedrijven de gelegenheid om hun profiel of analyse te zien? Zo ja, hoe vaak? Het SRI-team heeft regelmatig overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bespreekt dan relevante MMG-aspecten en aspecten van onze analyse. Over het algemeen sturen wij de bedrijven onze SRI-analyse niet toe. Wij maken echter wel gebruik van SRI-gegevens van dataleveranciers die wij met het bedrijf afstemmen. 3f Hoe vaak wordt het onderzoeksproces opnieuw beoordeeld? 8

9 Het basisonderzoeksproces SRI wordt voortdurend bijgewerkt. Het proces wordt jaarlijks formeel beoordeeld door het International SRI Advisory Committee. Meer informatie: 3g Welke onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en op welke manier? Onderzoeksresultaten worden op verzoek beschikbaar gesteld aan klanten. De top tien van onze beleggingen wordt openbaar gemaakt in regelmatige rapportages en factsheets over fondsen. Het SRI-team presenteert daarnaast ook regelmatig de gehanteerde aanpak en onderzoek op conferenties met duurzaamheid als thema. Hoofdstuk 4: Evaluatie en implementatie 4a Hoe worden de researchuitkomsten geïntegreerd in het beleggingsproces, inclusief de selectie en goedkeuring van bedrijven waarin mag worden belegd? Het basisproces duurzaam beleggen wordt hieronder grafisch weergegeven. Met de uitkomsten van het strategische duurzaamheidsonderzoek (onder andere de MMG-praktijkscore, omzet duurzame producten) wordt rekening gehouden in de context van fundamenteel onderzoek en besluitvorming in de portefeuille. Eventuele wijzigingen in het SRI-beleggingsuniversum voor de diverse fondsen worden direct aan de beheerders gecommuniceerd. 4b Aan de hand van welke interne of externe maatregelen ziet de ICB erop toe dat de portefeuillebeleggingen* in overeenstemming zijn met de SRI-beleggingscriteria? Het SRI-team stelt het compliance-team van Fortis Investments minstens één keer per maand op de hoogte van het beleggingsuniversum. Eventuele belangrijke wijzigingen worden direct doorgegeven. Het team integreert het universum in de compliance-database en geeft bij een eventuele overtreding van de compliance direct een waarschuwing af. 4c Welk beleid en welke procedures worden gevolgd voor desinvesteringen* om duurzaamheidsredenen? Effecten die niet langer voldoen aan de eisen voor opname in het duurzame beleggingsuniversum dienen zo snel mogelijk te worden verkocht. Rekening wordt gehouden met de marktomstandigheden (waarbij de financiële belangen van de belegger worden gewaarborgd) en de verkoop dient binnen drie maanden zijn beslag te krijgen. 4d Wordt de belegger op de hoogte gesteld van eventuele desinvesteringen om duurzaamheidsredenen? Zo ja, hoe vaak en op welke manier? 9

10 Beleggers worden op verzoek geïnformeerd over desinvesteringen. 4e Stelt de beheerder bedrijven op de hoogte van uitsluiting* of desinvestering in verband met het niet voldoen aan het SRI-beleid en de SRI-criteria? Dat gebeurt alleen onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als de desinvestering het gevolg is van actief aandeelhouderschap. Hoofdstuk 5: Actief aandeelhouderschap 5a Wat zijn de doelstellingen van het actief aandeelhouderschap? De belangrijkste doelstelling is de bewustwording bij bedrijven te verhogen en verandering in gang te zetten, waardoor de bedrijfsprestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur die van wezenlijk belang zijn voor duurzame beleggers, kunnen verbeteren. 5b Hoe worden de prioriteiten bepaald? Welke bedrijven worden als eerste aangesproken? De Fortis Sustainability Radar is het kernproces voor de signalering van belangrijke MMGvraagstukken en de prioriteitsbepaling voor engagement (zie ook hoofdstuk 3). 5c Wie is verantwoordelijk voor het actief aandeelhouderschap namens het fonds? Aan het actief aandeelhouderschap wordt invulling gegeven door het SRI-team van Fortis Investments. De coördinatie is in handen van het hoofd Sustainability Research. 5d Welke vorm neemt het actief aandeelhouderschap aan? Fortis Investments maakt gebruik van de dialoog en de uitoefening van stemrecht als de twee belangrijkste methoden van actief aandeelhouderschap. Het SRI-team voert regelmatig overleg met bedrijven over MMG-vraagstukken. Uitgangspunt voor die dialoog is de aanpak van belangrijke MMGkwesties die aandacht behoeven wat betreft beleid, managementstructuur, informatieverschaffing of feitelijke prestaties. In het volmachtbeleid van Fortis Investments zijn de vereisten voor de MMGinformatieverschaffing geïntegreerd. Het SRI-team stemt regelmatig tegen bedrijven die niet aan die vereisten voldoen (zie ook hoofdstuk 6). 5e Hoe wordt de effectiviteit van het actief aandeelhouderschap bewaakt/aangepakt? Het SRI-team bewaakt voortdurend de MMG-prestatie van alle bedrijven in het SRI-universum en maakt daarbij gebruik van de gegevens van verschillende ratingbureaus voor duurzaamheid. Naast deze algemene manier voor het signaleren van de verbeteringen in MMG bij bedrijven, bekijkt het SRI-team in specifieke gevallen regelmatig de voortgang bij overeengekomen doelen of mijlpalen. 5f Welke eventuele vervolgstappen worden er ondernomen indien actief aandeelhouderschap geen vruchten afwerpt? Dat hangt van het onderwerp af. Wordt de onderneming bijvoorbeeld direct op transparantie aangesproken en blijft deze tekortschieten op de transparantienorm in het MMG-stembeleid, dan stemt Fortis Investments tegen het jaarverslag en de jaarrekening (zie ook 7c). Over het algemeen 10

11 komt een slechte prestatie op MMG ook tot uitdrukking in de duurzaamheidsrating. Uitsluiting uit het SRI-universum/desinvestering uit de portefeuille kan het gevolg zijn. 5g Op welke manier en hoe vaak wordt er over actief aandeelhouderschap gecommuniceerd met beleggers en andere stakeholders? De algemene benadering wordt op de SRI-website uiteengezet (www.sri.fortis.com). Over specifieke activiteiten wordt op verzoek gecommuniceerd naar klanten en andere stakeholders. Hoofdstuk 6: Stembeleid 6a Hanteert de ICB een stembeleid? Zo ja, wat houdt dat beleid in? Ja. Het volmachtbeleid is van toepassing op alle ICB s van Fortis Investments. In dat beleid wordt tevens rekening gehouden met MMG-vraagstukken. Ons beleid is terug te vinden op: 6b Maakt de ICB bekend hoe er gestemd is en wat daarbij de afwegingen waren? Zo ja, waar is die informatie terug te vinden? De achterliggende reden voor de uitoefening van stemrecht bij volmacht wordt toegelicht in ons volmachtbeleid. Klanten en andere stakeholders kunnen op verzoek een overzicht krijgen waarin wordt toegelicht hoe er daadwerkelijk is gestemd. 6c Neemt de ICB het initiatief tot of ondersteunt het aandeelhoudersbesluiten? Tot nu toe zijn de SRI-ICB s of SRI-compartimenten van ICB s van Fortis Investments niet opgetreden als initiatiefnemer van een aandeelhoudersmotie en zijn dergelijke moties niet ondersteund. Hoofdstuk 7: Periodieke activiteiten 7a Geef een overzicht van de ICB-beleggingen op een bepaalde datum in het afgelopen halfjaar. Een overzicht vindt u in de laatste (half)jaarrapportages van de SRI-ICB s of SRI-compartimenten van ICB s. Die rapportages kunt u vinden via het adres dat in vraag 1b wordt vermeld. 7b Geef voorbeelden van actief aandeelhouderschap namens de ICB in het afgelopen jaar. De ontplooide activiteiten waren hoofdzakelijk gericht op vraagstukken/risico s betreffende klimaatverandering, risico s betreffende nanotechnologie, mensenrechten in China, het gebruik van producten op basis van PVC, genetisch gemodificeerde organismen en algemene informatieverschaffing over MMG. 7c Welk stemgedrag hield verband met de duurzaamheidscriteria van de SRI-ICB? 11

12 Het behoort tot het beleid van Fortis Investments om te stemmen tegen bedrijven die een slechte transparantie bieden over maatschappelijke en milieuvraagstukken. Dit is van toepassing op alle fondsen. Er wordt regelmatig een update gepubliceerd over hoe er is gestemd. Ga naar voor meer informatie. 12

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence

beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Verantwoord beleggen Corporate governance en verantwoord beleggen bij F&C Expect excellence Duurzaamheidsafwegingen als milieu, maatschappij en deugdelijk ondernemingsbestuur worden de laatste tijd steeds

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 Inhoud Inleiding 3 Actief aandeelhouderschap 4 Overheidsbeleid 8 Uitoefening stemrecht en deugdelijk ondernemingsbestuur 10 Ethisch gescreende fondsen

Nadere informatie

Strategisch beleggingskader 2015-2020

Strategisch beleggingskader 2015-2020 Strategisch beleggingskader 2015-2020 STRATEGISCH BELEGGINGSKADER 2015-2020 2 Inleiding strategisch beleggingskader Het strategisch beleggingskader wordt beschreven aan de hand van de piramide : een schematische

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H2 2014 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 10 Collectief engagement 17 Corporate Governance 18 Bijlagen

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2013 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 Verantwoord beleggen 2013 in vogelvlucht 6 1. Kaders voor Verantwoord Beleggen 10 1.1 Overtuigingen ten aanzien van

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke HUB RESEARCH PAPERS 2011/20 ECONOMICS & MANAGEMENT NOVEMBER

Nadere informatie

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt

1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Investment Beliefs Bpf MITT Missie en doelstellingen. 1. De fondsdoelstelling en de pensioenverplichtingen vormen bij het bepalen van het beleggingsbeleid het uitgangspunt voor Bpf Mitt Bij het nemen van

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie