Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments"

Transcriptie

1 Transparantierichtlijnen Eurosif: SRI bij Fortis Investments Oktober 2008

2 Verklaring Fortis Investments Fortis Investments zet zich in voor duurzaam en verantwoord beleggen ( Sustainable and Responsible Investment of SRI). Wij houden ons al sinds 1997 bezig met duurzaam beleggen en staan dan ook zeer positief tegenover de Europese richtlijnen voor SRI-transparantie die door Eurosif zijn opgesteld. Een uitgebreide reactie op de Europese SRI Transparency Guidelines van Eurosif vindt u hierna en is verder ook beschikbaar in het jaarverslag van onze particuliere beleggingsfondsen en op onze website Naleving van de transparantierichtlijnen door Fortis Investments Fortis Investments hecht grote waarde aan transparantie. Naar onze overtuiging zijn wij zo transparant als maar mogelijk is binnen het toezichtkader en de concurrentieomgeving van de landen waarin wij actief zijn. Fortis Investments voldoet voor de in hoofdstuk 1a genoemde duurzame beleggingsfondsen volledig aan de aanbevelingen van de Eurosif-richtlijnen voor SRI-transparantie. 1 oktober

3 Hoofdstuk 1: Basisgegevens 1a Noem de naam van de instelling voor collectieve belegging (ICB) en de beheerder waarop deze richtlijnen van toepassing zijn. Naam ICB of compartiment 1 Fortis L Fund Green Future Fortis L Fund Green Tigers Fortis L Fund Equity SRI World 2 Fortis L Fund Equity SRI Europe Fortis L Fund Bond SRI Euro Fortis L Fund Strategy (Growth, Balanced, Stability) SRI Europe AlterVision Balance Europe / AlterVision Rode Kruis Beheerder(s) Stewart Armer, Francois Perrin Stewart Armer, Francois Perrin Stewart Armer Stewart Armer Dr. Heike Dengler Dr. Heike Dengler Dr. Heike Dengler 1b Wat zijn de contactgegevens voor nadere informatie over de ICB s? Beleggers kunnen deze ICB s terugvinden onder Afhankelijk van het land van vestiging kunnen beleggers voor meer informatie over onze SRI-ICB s of SRI-compartimenten van ICB scontact opnemen met hun lokale beleggingsadviseur. 1c Hoe groot is de ICB of het SRI-compartiment? In valuta op bepaalde datum. Alle gegevens over de betrokken ICB s of compartimenten zijn, afhankelijk van het land van vestiging van de belegger, te vinden op 1d Waar zijn de historische gegevens over de financiële resultaatontwikkeling van de ICB s te vinden? Alle gegevens over de ICB s zijn, afhankelijk van het land van vestiging van de belegger, te vinden op 1e Geef nadere informatie over de inhoud, frequentie en wijze van informatieverschaffing aan beleggers. Fortis Investments streeft ernaar de belegger voortdurend op de hoogte te houden. Naast de hoofdwebsite voor alle ICB s van Fortis Investments waarop de informatie over ICB s op maand-, kwartaal- en jaarbasis wordt bijgewerkt, hebben beleggers tevens toegang tot onze gespecialiseerde website voor duurzaam en verantwoord beleggen. richt zich specifiek op ons duurzame beleggingsaanbod. 1 De beschreven fondsen maken deel uit van Fortis L Fund en Alervision UCITS III SICAV naar respectievelijk Luxemburgs en Belgisch recht. 2 Fortis L Fund Equity SRI World Fund is de nieuwe naam van het AAF Sustainable Global Equity Fund, dat in maart 2008 is overgenomen door het SRI-team. 3

4 Hoofdstuk 2: SRI beleggingscriteria 2a Hoe definieert het fonds SRI? Duurzaam en verantwoord beleggen (SRI) is een beleggingsstrategie die tegemoet wil komen aan zowel bepaalde waarden als financiële behoeften. In deze definitie komen de twee belangrijkste behoeften van de duurzame belegger tot uitdrukking. Die belegger hecht in eerste instantie belang aan duurzaamheid en wil door maatschappelijk verantwoord te beleggen bijdragen aan een duurzamere wereld. Ten tweede wil men ook interessante beleggingsrendementen in overeenstemming met de geformuleerde beleggingsvereisten. Fortis Investments verzorgt duurzame beleggingsoplossingen die geen compromis vormen tussen deze twee behoeften. Met onze geïntegreerde SRI-producten willen wij voor een aantrekkelijk rendement zorgen en tegelijkertijd beleggers helpen die willen bijdragen aan een duurzamere wereld. 2b Beschrijf de SRI-beleggingscriteria van het fonds Onze eigen Fortis Sustainability Radar vormt het belangrijkste kader voor al onze duurzame ICB s of SRI-compartimenten van ICB s. De afzonderlijke producten verschillen in de specifieke SRIbenadering, regiofocus en overige criteria. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen weergegeven. Nadere informatie vindt u hier: Thema: bedrijven met duurzame producten diensten Best in Class : bedrijven die best practice laten zien Filter absolute uitsluiting (verzameling van 15 criteria voor uitsluiting)* Beleid uitsluiting mensenrechten & wapens** Landen met hoge duurzaamheidsnormen (staatsemittenten) Regiofocus FLF Green Future Wereld FLF Green Tigers Azië FLF Equity SRI World Wereld FLF Equity SRI Europe Europa FLF Strategy SRI Europe Europa AlterVision Balance Europe en Rode Kruis Europa FLF Bond SRI Euro Europa * Meer informatie over de criteria voor uitsluiting vindt u op de Fortis SRI-website: ** Het uitsluitingsbeleid ten aanzien van mensenrechten en wapens kunt u lezen op de Fortis SRIwebsite: 4

5 2c Hoe worden de duurzaamheidscriteria gedefinieerd, en hoe vaak en door wie worden die criteria geëvalueerd? Met behulp van de Fortis Sustainability Radar worden belangrijke sociale en milieutrends in de maatschappij geanalyseerd en daarmee samenhangende risico s en kansen in kaart gebracht. Dit is het kernproces waarmee wij de wegingen van de diverse duurzaamheidsproblemen verduidelijken en prioriteiten aanbrengen in de diverse themastrategieën (voor verdere informatie zie hoofdstuk 3). Dit proces wordt jaarlijks geëvalueerd en gevalideerd door een onafhankelijk adviescomité, onze International SRI Advisory Committee (zie 2d Hoe worden beleggers geïnformeerd over wijzigingen in de criteria? Informatie over belangrijke wijzigingen is te vinden op de SRI-website van Fortis Investments (http://www.sri.fortis.com/) en wordt waar nodig aan individuele klanten gecommuniceerd. Hoofdstuk 3: Onderzoeksproces 3a Beschrijf de gehanteerde onderzoeksmethoden en het SRI-proces Het Fortis Sustainability Radar -proces verloopt in drie stappen: analyseren van duurzaamheidsontwikkelingen, analyseren van ondernemingen en signaleren van beleggingsrisico s en -kansen. Analyseren duurzaamheidsontwikkelingen Ondernemingen zien zich geconfronteerd met een voortdurend ontwikkelende maatschappelijke en politieke agenda die uiteindelijk wordt bepaald door de waarden van de samenleving en voortschrijdend inzicht in belangrijke trends. Een scala aan factoren, waaronder nieuwe wetenschappelijke bewijzen, verder uitkristalliserende publieke meningsvorming en veranderende politieke prioriteiten vormen samen een complex landschap. Meer aandacht politiek/ me -dia Vrijwillige codes Enig wetenschap pelijk bewijs Oproep aanscherping wetgeving Sterk wetenschappelijk bewijs Wetgeving van kracht OPKOMEND WINT AAN INVLOED GEVESTIGD MMG Problemen 5

6 Beleggers die zogenoemde MMG-factoren als Milieu (bijv. broeikasgassen, afval), Maatschappij (gezondheid en veiligheid, obesitas) en Governance of ondernemingsbestuur (transparantie, corruptie) in hun analyse mee willen nemen, moeten door de complexiteit van dit soort factoren heen kunnen kijken om de daarmee verband houdende beleggingsrisico s en -kansen te kunnen onderscheiden. Vooral ook belangrijk is dat MMG niet iets statisch is, maar zich ontwikkelt in de richting van wet- en regelgeving als gevolg van nieuw wetenschappelijk bewijs, activiteiten van ngo s en veranderingen in het politieke klimaat, publieke meningingen en consumptiepatronen. Nanotechnologie (S) Endocrien verstorende stoffen (S) Obesitas (S) Broeikasgassen (E) Wateronttrekking (E) Corruptie en omkoping (G) Onafhankelijk bestuur (G) Gezondheid en veiligheid medewerkers (S) Asbest (S) OPKOMEND WINT AAN INVLOED GEVESTIGD MMG Problemen MMG-vraagstukken en fasen In de bovenstaande grafiek worden een aantal aandachtspunten van milieu, maatschappij of ondernemingsbestuur (MMG) in diverse fasen weergegeven. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken en indicatoren van elke fase. Opkomend Wint aan invloed Gevestigd Gering wetenschappelijk bewijs en weinig consensus over de effecten op maatschappij en milieu. Onzekerheid over de manier waarop de beleidsmakers het probleem gaan aanpakken. Risico s en kansen kunnen niet worden gekwantificeerd. Sterk wetenschappelijk bewijs en consensus. Veel aandacht van de media en activiteit ngo s. Krachtige politieke ontwikkeling en toenemende helderheid over het toekomstige politieke kader. Gesignaleerd kan worden welke bedrijven hiervan kunnen profiteren en welke niet. Kwantificering risico s en kansen nu haalbaar voor MMG-specialisten. In de markt worden kansen en risico s veelal foutief ingeschat. Maar weinig gewone analisten houden rekening met duurzaamheidsaspecten. Wet- en regelgeving en normen liggen vast. Risico s en kansen worden in de waarderingsmodellen van analisten gesignaleerd en geïntegreerd. In de markt worden bedrijven op deze punten efficiënt ingeschat. Foutieve prijsvorming onduidelijk = te vroeg Foutieve prijsvorming kan worden benut = beleggingskans Randvoorwaarden opgehelderd = te laat De belangrijkste fase voor de duurzame belegger is de periode waarin een bepaald MMG-probleem aan invloed begint te winnen. Dat is vaak ook de periode waarin de markt de bewuste aspecten foutief beoordeelt, waar wij dan weer op kunnen inspelen dankzij onze gespecialiseerde kennis van maatschappelijke, governance- en milieukwesties en de dynamiek die daaraan ten grondslag ligt. 6

7 Analyseren bedrijven Met behulp van ons SRI-kader kunnen wij analyseren hoe afzonderlijke bedrijven omgaan met de belangrijkste kwesties op het gebied van milieu, maatschappij of ondernemingsbestuur. Wij zien drie soorten reacties. Sommige bedrijven laten zich aan dit soort problemen weinig tot niets gelegen ( worst practices ) en staan daarmee bloot aan diverse risico s, onder andere op het gebied van compliance en reputatie. In sommige gevallen loopt zelfs de bedrijfsactiviteit gevaar. Weer andere bedrijven ontwikkelen een krachtige managementaanpak voor de belangrijkste aandachtsgebieden en de daarmee samenhangende risico s (best practices). Tot slot zijn daar de product-strategische bedrijven die producten en diensten verzorgen waarmee het probleem zelf wordt aangepakt. Zo gaat een onderneming in zonne-energie met haar producten de klimaatverandering te lijf. Reactie bedrijf PRODUCT STRATEGISCH Bedrijven met producten of diensten waarmee het probleem wordt opgelost BESTE PRAKTIJKEN Bedrijven die door een betere aanpak een voorsprong op de concurrentie nemen SLECHTSTE PRAKTIJKEN Bedrijven met een defensieve of minimalistische aanpak Signaleren beleggingsrisico s en -kansen In onze Sustainability Radar voegen wij deze twee dimensies samen, namelijk de ontwikkelingsfase van de MMG-kwestie en de reactie van bedrijven. Met dit duidelijke kader sporen wij enerzijds die bedrijven op die op de duurzaamheidsagenda het grootste risico lopen en anderzijds ook spelers die een voorsprong ontwikkelen door strategisch op de uitdagingen in te spelen. Ter illustratie: broeikasgassen bevinden zich op dit moment in de zone van toenemende invloed (beleggingskansen) en bedrijven in schone technologie als wind- en zonne-energie profiteren duidelijk van de agenda betreffende klimaatverandering. Grote uitstoters van broeikasgassen zoals de nutsbedrijven zien zich echter met toenemende risico s geconfronteerd in verband met de internalisering van de externe kosten van de uitstoot van broeikasgassen. Fortis Sustainability Radar Reactie bedrijf OPPORTUNITEITSZONE voor BELEGGINGEN PRODUCT STRATEGISCH BESTE PRAKTIJKEN PARAMETERS NIET DUIDELIJK Duurzame winnaars PARAMETERS ZEER DUIDELIJK TE VROEG TE LAAT SLECHTSTE PRAKTIJKEN Niet-duurzame verliezers OPKOMEND WINT AAN INVLOED GEVESTIGD MMG Problemen 7

8 [Zie eerdere grafieken; Randvoorwaarden niet duidelijk Te vroeg; Beleggingskansen; Duurzame winnaars; Niet-duurzame verliezers; Randvoorwaarden zeer duidelijk Te laat] 3b Maakt de beheerder gebruik van een intern en/of een extern onderzoeksteam? Het SRI-team vult het eigen onderzoek aan met research van drie dataleveranciers: Asset4 (gegevens op het gebied van milieu en maatschappij), Governance Metrics International (deugdelijk ondernemingsbestuur) en Trucost (externe milieukosten). 3c Wordt er voor het onderzoek gebruik gemaakt van een proces van externe controle of verificatie? Indien er sprake is van een adviescomité, beschrijf de verantwoordelijkheden daarvan. Het SRI-proces wordt jaarlijks geëvalueerd en gevalideerd door een onafhankelijk comité van vijf internationale experts op belangrijke duurzaamheidsterreinen. De rol van die SRI Advisory Committee is als volgt: Advisering over het SRI-kader en het relatieve belang dat er binnen dit kader wordt gehecht aan specifieke factoren op het gebied van maatschappij, milieu en ondernemingsbestuur. Validatie (of juist niet) van de deugdelijkheid, juistheid en integriteit van het SRI-kader en de bij Fortis Investments gehanteerde onderzoeksmethoden voor de SRI-producten die binnen het aandachtsgebied van het comité vallen. Een forum voor discussie bieden en het SRI-team adviseren over trends in maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bredere duurzame ontwikkelingsagenda die relevant is voor de duurzame beleggingsfondsen. Nadere informatie over het comité en de jaarlijkse validatieverklaring kunt u vinden op: 3d Wordt tijdens het onderzoeksproces ook overleg gepleegd met stakeholders? Zo ja, licht dit dan toe. Als deel van de Sustainability Radar signaleren wij samen met diverse stakeholders (ngo s, academici, beleidsmakers, bedrijven) de belangrijkste ontwikkelingen, wat vervolgens weer van invloed is op onze selectie en weging van de diverse kwesties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Nadere informatie over ons duurzaamheidsnetwerk vindt u op: 3e Krijgen bedrijven de gelegenheid om hun profiel of analyse te zien? Zo ja, hoe vaak? Het SRI-team heeft regelmatig overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bespreekt dan relevante MMG-aspecten en aspecten van onze analyse. Over het algemeen sturen wij de bedrijven onze SRI-analyse niet toe. Wij maken echter wel gebruik van SRI-gegevens van dataleveranciers die wij met het bedrijf afstemmen. 3f Hoe vaak wordt het onderzoeksproces opnieuw beoordeeld? 8

9 Het basisonderzoeksproces SRI wordt voortdurend bijgewerkt. Het proces wordt jaarlijks formeel beoordeeld door het International SRI Advisory Committee. Meer informatie: 3g Welke onderzoeksresultaten worden gepubliceerd en op welke manier? Onderzoeksresultaten worden op verzoek beschikbaar gesteld aan klanten. De top tien van onze beleggingen wordt openbaar gemaakt in regelmatige rapportages en factsheets over fondsen. Het SRI-team presenteert daarnaast ook regelmatig de gehanteerde aanpak en onderzoek op conferenties met duurzaamheid als thema. Hoofdstuk 4: Evaluatie en implementatie 4a Hoe worden de researchuitkomsten geïntegreerd in het beleggingsproces, inclusief de selectie en goedkeuring van bedrijven waarin mag worden belegd? Het basisproces duurzaam beleggen wordt hieronder grafisch weergegeven. Met de uitkomsten van het strategische duurzaamheidsonderzoek (onder andere de MMG-praktijkscore, omzet duurzame producten) wordt rekening gehouden in de context van fundamenteel onderzoek en besluitvorming in de portefeuille. Eventuele wijzigingen in het SRI-beleggingsuniversum voor de diverse fondsen worden direct aan de beheerders gecommuniceerd. 4b Aan de hand van welke interne of externe maatregelen ziet de ICB erop toe dat de portefeuillebeleggingen* in overeenstemming zijn met de SRI-beleggingscriteria? Het SRI-team stelt het compliance-team van Fortis Investments minstens één keer per maand op de hoogte van het beleggingsuniversum. Eventuele belangrijke wijzigingen worden direct doorgegeven. Het team integreert het universum in de compliance-database en geeft bij een eventuele overtreding van de compliance direct een waarschuwing af. 4c Welk beleid en welke procedures worden gevolgd voor desinvesteringen* om duurzaamheidsredenen? Effecten die niet langer voldoen aan de eisen voor opname in het duurzame beleggingsuniversum dienen zo snel mogelijk te worden verkocht. Rekening wordt gehouden met de marktomstandigheden (waarbij de financiële belangen van de belegger worden gewaarborgd) en de verkoop dient binnen drie maanden zijn beslag te krijgen. 4d Wordt de belegger op de hoogte gesteld van eventuele desinvesteringen om duurzaamheidsredenen? Zo ja, hoe vaak en op welke manier? 9

10 Beleggers worden op verzoek geïnformeerd over desinvesteringen. 4e Stelt de beheerder bedrijven op de hoogte van uitsluiting* of desinvestering in verband met het niet voldoen aan het SRI-beleid en de SRI-criteria? Dat gebeurt alleen onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als de desinvestering het gevolg is van actief aandeelhouderschap. Hoofdstuk 5: Actief aandeelhouderschap 5a Wat zijn de doelstellingen van het actief aandeelhouderschap? De belangrijkste doelstelling is de bewustwording bij bedrijven te verhogen en verandering in gang te zetten, waardoor de bedrijfsprestaties op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur die van wezenlijk belang zijn voor duurzame beleggers, kunnen verbeteren. 5b Hoe worden de prioriteiten bepaald? Welke bedrijven worden als eerste aangesproken? De Fortis Sustainability Radar is het kernproces voor de signalering van belangrijke MMGvraagstukken en de prioriteitsbepaling voor engagement (zie ook hoofdstuk 3). 5c Wie is verantwoordelijk voor het actief aandeelhouderschap namens het fonds? Aan het actief aandeelhouderschap wordt invulling gegeven door het SRI-team van Fortis Investments. De coördinatie is in handen van het hoofd Sustainability Research. 5d Welke vorm neemt het actief aandeelhouderschap aan? Fortis Investments maakt gebruik van de dialoog en de uitoefening van stemrecht als de twee belangrijkste methoden van actief aandeelhouderschap. Het SRI-team voert regelmatig overleg met bedrijven over MMG-vraagstukken. Uitgangspunt voor die dialoog is de aanpak van belangrijke MMGkwesties die aandacht behoeven wat betreft beleid, managementstructuur, informatieverschaffing of feitelijke prestaties. In het volmachtbeleid van Fortis Investments zijn de vereisten voor de MMGinformatieverschaffing geïntegreerd. Het SRI-team stemt regelmatig tegen bedrijven die niet aan die vereisten voldoen (zie ook hoofdstuk 6). 5e Hoe wordt de effectiviteit van het actief aandeelhouderschap bewaakt/aangepakt? Het SRI-team bewaakt voortdurend de MMG-prestatie van alle bedrijven in het SRI-universum en maakt daarbij gebruik van de gegevens van verschillende ratingbureaus voor duurzaamheid. Naast deze algemene manier voor het signaleren van de verbeteringen in MMG bij bedrijven, bekijkt het SRI-team in specifieke gevallen regelmatig de voortgang bij overeengekomen doelen of mijlpalen. 5f Welke eventuele vervolgstappen worden er ondernomen indien actief aandeelhouderschap geen vruchten afwerpt? Dat hangt van het onderwerp af. Wordt de onderneming bijvoorbeeld direct op transparantie aangesproken en blijft deze tekortschieten op de transparantienorm in het MMG-stembeleid, dan stemt Fortis Investments tegen het jaarverslag en de jaarrekening (zie ook 7c). Over het algemeen 10

11 komt een slechte prestatie op MMG ook tot uitdrukking in de duurzaamheidsrating. Uitsluiting uit het SRI-universum/desinvestering uit de portefeuille kan het gevolg zijn. 5g Op welke manier en hoe vaak wordt er over actief aandeelhouderschap gecommuniceerd met beleggers en andere stakeholders? De algemene benadering wordt op de SRI-website uiteengezet (www.sri.fortis.com). Over specifieke activiteiten wordt op verzoek gecommuniceerd naar klanten en andere stakeholders. Hoofdstuk 6: Stembeleid 6a Hanteert de ICB een stembeleid? Zo ja, wat houdt dat beleid in? Ja. Het volmachtbeleid is van toepassing op alle ICB s van Fortis Investments. In dat beleid wordt tevens rekening gehouden met MMG-vraagstukken. Ons beleid is terug te vinden op: 6b Maakt de ICB bekend hoe er gestemd is en wat daarbij de afwegingen waren? Zo ja, waar is die informatie terug te vinden? De achterliggende reden voor de uitoefening van stemrecht bij volmacht wordt toegelicht in ons volmachtbeleid. Klanten en andere stakeholders kunnen op verzoek een overzicht krijgen waarin wordt toegelicht hoe er daadwerkelijk is gestemd. 6c Neemt de ICB het initiatief tot of ondersteunt het aandeelhoudersbesluiten? Tot nu toe zijn de SRI-ICB s of SRI-compartimenten van ICB s van Fortis Investments niet opgetreden als initiatiefnemer van een aandeelhoudersmotie en zijn dergelijke moties niet ondersteund. Hoofdstuk 7: Periodieke activiteiten 7a Geef een overzicht van de ICB-beleggingen op een bepaalde datum in het afgelopen halfjaar. Een overzicht vindt u in de laatste (half)jaarrapportages van de SRI-ICB s of SRI-compartimenten van ICB s. Die rapportages kunt u vinden via het adres dat in vraag 1b wordt vermeld. 7b Geef voorbeelden van actief aandeelhouderschap namens de ICB in het afgelopen jaar. De ontplooide activiteiten waren hoofdzakelijk gericht op vraagstukken/risico s betreffende klimaatverandering, risico s betreffende nanotechnologie, mensenrechten in China, het gebruik van producten op basis van PVC, genetisch gemodificeerde organismen en algemene informatieverschaffing over MMG. 7c Welk stemgedrag hield verband met de duurzaamheidscriteria van de SRI-ICB? 11

12 Het behoort tot het beleid van Fortis Investments om te stemmen tegen bedrijven die een slechte transparantie bieden over maatschappelijke en milieuvraagstukken. Dit is van toepassing op alle fondsen. Er wordt regelmatig een update gepubliceerd over hoe er is gestemd. Ga naar voor meer informatie. 12

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Hoe Triodos bedrijven selecteert op duurzaamheid. Presentatie voor TNM- werkgroep fondsen Ton Rennen, 25 Augustus 2015

Hoe Triodos bedrijven selecteert op duurzaamheid. Presentatie voor TNM- werkgroep fondsen Ton Rennen, 25 Augustus 2015 Hoe Triodos bedrijven selecteert op duurzaamheid Presentatie voor TNM- werkgroep fondsen Ton Rennen, 25 Augustus 2015 Inhoud Selectie van bedrijven Onderzoeksproces in vogelvlucht Bedrijven met duurzame

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

Europese transparantierichtlijnen inzake SRI

Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Engagementsverklaring door KBC Asset Management Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen aanbieden is een essentieel deel van de strategische positie en het

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Dutch Sustainability Research

Dutch Sustainability Research Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen ANP 2002/FOTO: PICTOR UNIPHOTO Dutch Sustainability Research Helpt u beter geïnformeerd beleggen Uw klant, bestuur of management vraagt

Nadere informatie

LAUDATO SI INSPIRATIEDAG DOUBLEDIVIDEND WORKSHOP DUURZAAM BELEGGEN

LAUDATO SI INSPIRATIEDAG DOUBLEDIVIDEND WORKSHOP DUURZAAM BELEGGEN LAUDATO SI INSPIRATIEDAG DOUBLEDIVIDEND WORKSHOP DUURZAAM BELEGGEN 23 april 2016 Agenda Doelstelling: het verbinden van de maatschappelijke missie van kerkelijke instellingen met de beleggingen Wat betekent

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011

BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011 BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011 1.0 Inleiding 1.1 Eumedion-deelnemers vinden dat het op verantwoorde wijze uitoefenen van de

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS

CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS 1.0 Inleiding 1.1 Eumedion-deelnemers vinden dat het op verantwoorde wijze uitoefenen van de aan de

Nadere informatie

Klant. Pensioen life cycle indicators

Klant. Pensioen life cycle indicators Pensioen life cycle indicators Klant Rapport om een gefundeerde keuze te maken tussen verschillende premiepensioenproducten. Gebaseerd op analyses op het gebied van beleggingsbeleid, duurzaamheid, rendement

Nadere informatie

Stembeleid ASR Nederland

Stembeleid ASR Nederland Stembeleid ASR Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Nadere toelichting op het stembeleid van ASR Nederland 2.1. Algemene uitgangspunten van het stembeleid 2.1.1. Socially Responsible Investments (SRI)

Nadere informatie

Welke beleggingen sluiten wij uit?

Welke beleggingen sluiten wij uit? Ons verantwoord beleggingsbeleid Wij hebben de taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van onze deelnemers. Beleggen doen wij graag verantwoord. Daarom houden wij rekening met milieu,

Nadere informatie

Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop'

Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop' Seminar 'Aandeelhouderschap op de schop' Case study collectief engagement 11 februari 2013 Ger Fehrenbach Senior Advisor Responsible Investment Stelling Institutionele beleggers dragen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

Waarom engagement belangrijk is

Waarom engagement belangrijk is 1/7 Petercam Institutional Asset Management vindt drie zaken belangrijk wanneer het aankomt op Verantwoord Beleggen: 1. Belangrijke vragen stellen bij de gevolgen van onze activiteiten; 2. Een aandeelhouder

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009

1/5. Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Stembeleid BNG Vermogensbeheer B.V. februari 2009 Inleiding In hoofdstuk 5.6 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn de bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (Code Tabaksblat)

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Hoe te beleggen in turbulente tijden? 2 april 2016 Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Duurzaam Beleggen Introductie Morningstar

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

ING Private/Business Banking

ING Private/Business Banking ING Private/Business Banking Workshop Duurzaam Beleggen Congres Grip op je Vermogen 5/6 oktober 2012, Den Haag Jan van Hoven, consultant Susanne van de Wateringen, senior analist 1 Welkom op planeet Aarde

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 28 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel bedrijven worden uitgesloten?...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Europese transparantierichtlijnen inzake SRI

Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Europese transparantierichtlijnen inzake SRI Engagementsverklaring van KBC Asset Management Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen aanbieden is een essentieel deel van de strategische positie en het

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds

Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds Versie 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Reikwijdte van de strategieën 4. Uitsluitingsbeleid 5. Integrale waardenanalyse 6. Stembeleid 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar met vaten waarin het vermogen van vele beleggers wordt beheerd met als doel een goed rendement te behalen. Afhankelijk van de organisatie van het fonds wordt het vermogen

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur Voorwoord Na onze initiële registratie en de ondertekening van de UN Global Compact (UNGC) in 2011, doet het mij een genoegen de onderschrijving van Wealth Management Partners (WMP) aan de tien principes

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds INTRODUCTIE Ahold Pensioenfonds (APF) belegt op lange termijn en wereldwijd. Als belegger heeft APF de taak om het beste resultaat te behalen in

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

Investment beliefs. Uitgangspunten vermogensbeheer. bpfhibin.nl. stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Investment beliefs bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Uitgangspunten vermogensbeheer Milieu, maatschappij en corporate governance zijn belangrijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds INTRODUCTIE Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Ahold Pensioenfonds Ahold Pensioenfonds (APF) belegt op lange termijn en wereldwijd. Als belegger heeft APF de taak om het beste resultaat te behalen in

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. AEGON prductnaam Stembeleid AEGON Nederland N.V. Onderstaand stembeleid is het stembeleid van AEGON Nederland N.V. (AEGON Nederland) met betrekking tot de beleggingen die worden beheerd door AEGON Investment

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot

Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Reglement van de auditcommissie van Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 januari 2015. Artikel 1. Preambule a. Ter verduidelijking van en in aanvulling op statutair

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen

Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen INVESTMENT OPPORTUNITY december 2013 Voor professionele adviseurs DE ROL VAN ESG IN HET BELEGGINGSPROCES VAN HET FONDS ROBECO Met gemak betrouwbaar en verantwoord beleggen Ondernemingen die rekening houden

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 1 Verantwoord beleggingsbeleid Wij vinden het belangrijk dat uw geld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. Dit doen we op verschillende manieren: we sluiten bepaalde

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie