Wereldbank Eco-3Plus Note

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldbank Eco-3Plus Note"

Transcriptie

1 Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de afloopdatum Bijdragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding Curt Carnemark / World Bank THE WORLD BANK

2 Jonathan French / World Bank

3 Zoekt u een belegging met uitzicht op een hoger rendement, maar wilt u wel tenminste de rente ontvangen die ABN AMRO u momenteel op een gewone spaarrekening geeft? Wilt u bovendien een stukje extra zekerheid en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld? Dan is de Wereldbank Eco-3Plus Note precies wat u zoekt. Naast een solide en goed renderende investering geeft deze Note u de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding in landen waar dit nodig is. Tegelijkertijd biedt de Wereldbank als uitgever van deze Note u de prettige zekerheid dat u na zes jaar de volledige hoofdsom van uw belegging terugkrijgt met bovendien een jaarlijkse coupon van tenminste 3%.

4 ABN AMRO en de Wereldbank. ABN AMRO vindt duurzame ontwikkeling belangrijk. Als onderneming wil ABN AMRO winst maken, maar niet ten koste van alles: de zorg voor mens en milieu mag niet uit het oog worden verloren. Dat het ons op dit gebied ernst is, blijkt wel uit het feit dat ABN AMRO in juni 2007 de Financial Times Sustainable Bank of the Year prijs heeft gewonnen voor haar prestaties op het gebied van duurzaam bankieren. Eerder was ABN AMRO een van de initiatiefnemers van de Equator Principles. Dit zijn richtlijnen die door de betrokken banken zijn ontwikkeld voor de beheersing van de sociale- en milieuaspecten die gerelateerd zijn aan de financiering van projecten. Deze richtlijnen zijn overigens gebaseerd op normen van de Wereldbank. Tegen deze achtergrond presenteert ABN AMRO u met trots de samenwerking met de Wereldbank en de Wereldbank Eco-3Plus Note die hiervan het resultaat is. Als geen ander zet de Wereldbank zich in voor wereldwijde armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Herman Wijffels tot 1 oktober 2008 bewindvoerder bij de Wereldbank zegt het zo: het ultieme doel van de Wereldbank is natuurlijk om economische ontwikkeling te stimuleren en daarmee de armoede uit de wereld helpen, maar de wijze waarop we dat doen, is langs de weg van duurzame ontwikkeling. In de Wereldbank Eco-3Plus Note bundelen ABN AMRO en Wereldbank niet alleen hun financiële kennis en ervaring, maar ook hun inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling. Met deze Note stelt u uw geld ter beschikking aan de Wereldbank één van de meest kredietwaardige instituten ter wereld terwijl uw jaarlijkse couponuitkering tenminste 3% bedraagt, met uitzicht op meer. De Note is in feite een geldlening aan de Wereldbank, waarbij de volledige hoofdsom, 100 euro per Note, naar de Wereldbank gaat. Het potentiële extra rendement op uw belegging is afhankelijk van de maandelijkse prestatie van een aandelenindex. Voor u als belegger biedt dit aantrekkelijke voordelen: u kunt zo een prima rendement realiseren en levert tegelijkertijd een bijdrage aan duurzame ontwikkeling in de wereld. Gegarandeerd tenminste 3% rente per jaar. Met de Wereldbank Eco-3Plus Note (de Note ) belegt u in een obligatie van de International Bank for Reconstruction and Development met een looptijd van zes jaar en een jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3%. De International Bank for Reconstruction and Development (de IBRD of de Wereldbank ) heeft een AAA/Aaa-rating. Dit betekent dat u met de Wereldbank Eco-3Plus Note belegt in waardepapier van een van de meest kredietwaardige instellingen ter wereld. De Note heeft daarnaast nog iets bijzonders. U kunt profiteren van aandelen, want uw rendement, de jaarlijkse coupon, is gekoppeld aan de maandelijkse prestatie van de ABN AMRO Eco Price Return Index (de Index of de Eco Index ). Deze coupon is in ieder geval 3% en kan bij goede prestatie van de Index oplopen tot maximaal 26,4%. Na afloop ontvangt u gegarandeerd door de Wereldbank de hoofdsom van uw belegging weer terug. Verderop in deze brochure leest u meer over de activiteiten van de Wereldbank en wordt de ABN AMRO Eco Index uitgebreid toegelicht. Jonathan French / World Bank

5 Mogelijk hogere coupon. Voordelen van de Note. De jaarlijkse coupon van de Note wordt berekend op basis van de maandelijkse prestaties van de ABN AMRO Eco Index. Deze Index bestaat uit aandelen in bedrijven die naar verwachting zullen profiteren van het groeiende inzicht dat klimaatverandering een halt moet worden toegeroepen. De Index volgt de koersontwikkeling van deze bedrijven zonder herbelegging van het eventuele uitgekeerde dividend. Deze maandelijkse prestatie wordt bepaald door de slotstand van de Index aan het einde van de maand te vergelijken met de stand van de Index aan het begin van de maand. Gedurende het jaar wordt vervolgens twaalf keer het maandelijkse rendement van deze Index vastgeklikt. Daarbij geldt bij een stijging een maximum van 2,2% per maand. Een eventuele daling in een maand wordt tot -8% (zie figuur 1) meegerekend. Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3%; Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de maandelijkse prestatie van de ABN AMRO Eco Index; 100% Hoofdsomgarantie op afloopdatum; Bijdragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. In jaar 1 is de uit te betalen coupon van de Note gelijk aan de som van deze twaalf vastgeklikte rendementen. Is deze som echter kleiner dan 3%? Dan ontvangt u de minimale couponuitkering van 3%. Is deze som negatief? Dan wordt dit negatieve resultaat bewaard en vervolgens meegenomen in de berekening van de coupon in jaar 2. In jaar 2 is de coupon in principe opnieuw gelijk aan de som van de twaalf maandrendementen in jaar 2. Ook nu wordt een maandelijkse stijging tot 2,2% en een daling tot hooguit -8% meegenomen. Was er in jaar 1 eerder een negatief resultaat? Dan wordt dit afgetrokken van de berekende som over jaar 2, om tot de uiteindelijke couponuitkering te komen. Ook hier geldt dat deze uitkering in ieder geval 3% zal zijn. Als de som van de twaalf maandrendementen in jaar 2 negatief is, wordt dit negatieve resultaat op zijn beurt weer bewaard en meegenomen in de berekening van de coupon in jaar 3. De resultaten over jaar 1 zijn dan niet meer van belang voor de berekening van de coupon in jaar 3. In jaar 4, 5 en 6 wordt de uit te keren coupon vervolgens op precies dezelfde wijze berekend (zie figuur 2). Voorbeeld. Ter illustratie van de specifieke berekening van de som van de maandelijkse rendementen volgt een voorbeeldtabel (zie figuur 1). De tabel geeft een overzicht van de slotkoersen van de Index en de maandelijkse rendementen. Ook worden dezelfde maandelijkse rendementen weergegeven, nu rekeninghoudend met het maximum van 2,2% en het minimum van -8% en de uiteindelijke totaalsom hiervan. In dit voorbeeld zijn de rendementen berekend over het afgelopen jaar van 30 september 2007 tot 30 september 2008.

6 Peildatum Slotkoers Index Maandprestatie Maandrendement: tussen -8% en 2,2% p.m. 28 september ,34 31 oktober ,44 6,02% 2,30% 30 november ,25-2,97% -2,97% 31 december ,08-0,16% -0,16% 31 januari ,61-12,94% -8,30% 29 februari ,46 4,25% 2,30% 31 maart ,30-6,52% -6,52% 30 april ,13 8,87% 2,30% 30 mei ,42 10,70% 2,30% 30 juni ,88-3,33% -3,33% 31 juli ,77-4,97% -4,97% 29 augustus ,13 4,46% 2,30% 30 september ,14-18,59% -8,30% Som maandrendementen (tussen -8% en 2,2% per maand) -23,05% Coupon: 3,00% Figuur 1. Fictieve voorbeeldberekening van de som van de maandrendementen over het afgelopen jaar, vanaf 30 september 2007 tot en met 30 september De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De tabel in figuur 2 toont hoe de berekening van de jaarlijkse coupon van de Wereldbank Eco-3Plus Note tot stand komt. Als voorbeeld gebruiken we hiervoor historische maandelijkse rendementen van de Eco Index over een periode van zes jaar. Als u begin jaar 1 in deze Note zou hebben geïnvesteerd, zou u jaarlijks de getoonde coupon en einde jaar 6 naast de laatste coupon, ook de hoofdsom weer retour hebben gekregen. Uitgaande van een uitgiftekoers van 101% zou een belegging in de Note over de desbetreffende zes jaar dan hebben geresulteerd in een effectief rendement van 5,2% per jaar. Jaar Som maandrendementen Negatief resultaat Couponberekening Coupon tussen -8% en 2,2% p.m. voorgaand jaar Jaar 1-3,65% n.v.t. -3,65% 3,00% Jaar 2 6,76% -3,65% 3,11% 3,11% Jaar 3 11,30% 0,00% 11,30% 11,30% Jaar 4-7,18% 0,00% -7,18% 3,00% Jaar 5 14,45% -7,18% 7,26% 7,26% Jaar 6-23,05% 0,00% -23,05% 3,00% Effectief rendement per jaar 4,89% Figuur 2. Voorbeeldberekening fictieve couponuitkering van de Wereldbank Eco-3Plus Note over de afgelopen zes jaar, gemeten vanaf 30 september 2002 tot en met 30 september In dit voorbeeld is uitgegaan van een uitgifte-koers van 101% en een maandelijks rendement, gemaximeerd op 2,2%.

7 Risico s. Verhandelbaarheid. Gedurende de looptijd kan de Note onder de garantiewaarde noteren. De garantiewaarde geldt alleen op de afloopdatum. Bij tussentijdse verkoop kan het dus zijn dat u minder terugkrijgt dan uw initiële investering. De koers van de Note volgt niet één-op-één de koers van de onderliggende Index. Ter berekening van de jaarlijkse coupon wordt een maandelijkse stijging van de Index tot maximaal 2,2% meegenomen en een maandelijkse daling wordt beperkt meegerekend tot -8%. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een reeds opgebouwde coupon gedurende de eerste maanden bij een (forse) daling van de Index in de laatste maand deels of volledig teniet wordt gedaan. Veranderingen van de wisselkoersen van de aandelen in de Index ten opzichte van de euro beïnvloeden de waarde van de in euro genoteerde Index. Een stijging van de lokale valuta ten opzichte van de euro zal een positief effect hebben. Een daling een negatief effect. Behalve van de (verwachte) prestatie van de Index is de koersontwikkeling van de Note ook afhankelijk van de ontwikkeling van de rente gedurende de looptijd. Een stijging van de rente kan een negatief effect hebben op de koers van de Note. Bij tegenvallende prestaties van de onderliggende Index kan het zijn dat uw jaarlijkse coupon niet hoger is dan het minimum van 3%. Uw effectief rendement is in dat geval 2,8% per jaar op basis van de uitgiftekoers van 101%. U loopt kredietrisico op de International Bank for Reconstruction and Development als uitgever van de Note. De credit rating van de IBRD is AAA volgens Standard & Poor s en Aaa volgens Moody s. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico s het prospectus en het bijbehorend pricing supplement. Deze vindt u op en op De Note wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO Bank N.V. is voornemens om onder normale omstandigheden een markt te onderhouden. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers is 1%. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. De Note noteert inclusief opgelopen coupon. Kosten. De uitgiftekoers van de Note bedraagt 101%. In deze koers zijn de emissiekosten van 1% opgenomen. Daarnaast zijn de kosten op jaarbasis gemiddeld ongeveer 0,5% over de nominale waarde. Deze kosten zijn reeds in de uitgiftekoers verwerkt. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op en op Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar.tot slot kunnen over een belegging in de Note ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Note, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. Jonathan French / World Bank

8 De Wereldbank John Isaac / World Bank

9 Wat de Wereldbank doet. Nederland en de Wereldbank. Met een belegging in de de Wereldbank Eco-3Plus Note stelt u voor zes jaar uw geld ter beschikking aan de Wereldbank die de Note uitgeeft. De Wereldbank Eco-3Plus Note biedt u dus niet alleen uitzicht op een uitstekend rendement, maar geeft u ook de mogelijkheid om via de Wereldbank bij te dragen aan een betere wereld. De Wereldbank is een financiële organisatie die, net als het Internationaal Monetair Fonds ( IMF ), op 27 december 1945 is opgericht in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Het is een internationale organisatie die tegenwoordig financiële diensten, zoals leningen en financieel advies verleent aan ontwikkelingslanden met als doel duurzame ontwikkeling en het bestrijden van de armoede. De financiële steun van de Wereldbank kan door de ontvangende overheden worden gebruikt voor uiteenlopende zaken, van structurele hervormingen van de gezondheid- en onderwijssector van een land, tot milieu en infrastructuur projecten zoals dammen, wegen en nationale parken. De Wereldbank Groep bestaat uit vijf onderdelen: International Bank for Reconstruction and Development ( IBRD ), International Development Association ( IDA ), International Finance Corporation ( IFC ), Multilateral Investment Guarantee Agency ( MIGA ) en het International Centre for Settlement of Investment Disputes ( ICSID ). De IBRD is de uitgever van de Wereldbank Eco-3Plus Note. De IBRD is een internationale organisatie en geeft voornamelijk leningen aan overheden of overheidsgegarandeerde projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Dit gebeurt weliswaar tegen een gunstig, maar op marktrente gebaseerd tarief. IBRD verzamelt de benodigde gelden via de uitgifte van leningen in de kapitaalmarkt, zoals bijvoorbeeld de Wereldbank Eco- 3Plus Note. IDA aan de andere kant, verschaft renteloze leningen en garanties aan de allerarmste landen en wordt daarvoor rechtstreeks gefinancierd door de betrokken overheden, maar ook door de IBRD. De deelnemende landen, 185 in totaal, hebben zeggenschap naar rato van het door hen ingebrachte geld (one dollar, one vote). Hierdoor hebben in de praktijk de G8-landen een meerderheid van de stemmen. Onderwijs in de Filippijnen. In de periode wordt het basisonderwijs in de Filippijnen ingrijpend verbeterd. Binnen het programma vallen: verbetering van het management op de scholen; verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van het onderwijs; verbetering van de budget planning en het management van het onderwijs departement. Voorbeeld van een Wereldbank project. Bron: Wereldbank. Bosbouw in Roemenië. In de periode ondersteunt en stimuleert de Wereldbank het duurzame beheer van bossen in het bezit van particulieren en van de overheid. Voorbeeld van een Wereldbank project. Bron: Wereldbank. Nederland onderhoudt van oudsher nauwe banden met de Wereldbank. Ons land is één van de mede-oprichters van de bank. Op dit moment zijn er rond de 80 Nederlanders werkzaam. Herman Wijffels is één van de 24 bestuursleden van de bank. Nederland ontving zelf tot 1957 ruim 240 miljoen dollar aan steun van de Wereldbank voor de wederopbouw na WO II. De Wereldbank financierde in de jaren vijftig onder meer de modernisering en uitbreiding van de KLM met de aankoop van 23 nieuwe vliegtuigen. Officiële ondertekening van de lening die de Wereldbank in 1952 verstrekte aan de KLM. Curt Carnemark / World Bank Ray within / World Bank World Bank

10 Herman Wijffels over de Wereldbank. Misschien wel de beste beleggingsbestemming voor je geld. Met ingang van 1 juli 2007 is de Amerikaan Robert Zoellick de hoogste gezagsdrager van de Wereldbank. Nederland had tot i oktober 2008 een vertegenwoordiger in het bestuur van de Wereldbank in de persoon van Herman Wijffels die ook vertegenwoordiger was voor de kiesgroep van landen bestaande uit Armenië, Bulgarije, Bosnië en Herzegovina, Cyprus, Georgië, Israël, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne en Roemenië. Wijffels legt uit waarom hij persoonlijk vindt dat de Wereldbank Eco-3Plus Note een uitstekende belegging is: Solide instelling. Ik zie de aantrekkelijkheid van de Wereldbank Eco-3Plus Note langs twee lijnen. De Wereldbank is een instituut met een AAA-rating, dat betekent dat we financieel heel sterk zijn. Als belegger krijg je een mooi rendement eigenlijk met een heel laag risico en dat rendement kan nog oplopen mede op basis van de prestaties van de Eco Index. We zijn niet alleen een AAA-instituut omdat we een sterke vermogenspositie en een behoudende financiële handelswijze hebben, maar ook omdat de 185 landen die lid zijn van de Wereldbank achter ons staan. De tweede reden waarom ik deze Note aantrekkelijk vind, is dat het geld waar de Wereldbank zo de beschikking over krijgt overal in de wereld wordt gebruikt voor duurzame projecten, op plaatsen waar mensen nog veel te kort komen, waar nog een groot potentieel voor ontwikkeling bestaat. Verantwoord. Het werk van de Wereldbank is puur gericht op duurzaamheid, op economische ontwikkeling op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier. De doelstelling van de bank verzekert een verantwoorde aanwending van middelen. Het geld dat we besteden aan projecten gaat naar die delen in de wereld waar er de meeste behoefte aan bestaat en ook belangrijk waar andere instellingen niet investeren. Een heel belangrijk beginsel van het werk van de Wereldbank is dat wij dingen doen die commerciële partijen niet of nog niet aandurven. In die zin is de Wereldbank misschien wel de beste beleggingsbestemming voor je geld, als je je tenminste aangesproken voelt door ideeën over duurzaamheid. Dr. Herman H.F. Wijffels is geboren in Zeeuws-Vlaanderen. Hij begon zijn loopbaan als ambtenaar op het ministerie van Landbouw en was later secretaris van het Christelijk werkgeversverbond. Daarna zat Wijffels achttien jaar in de top van de Rabobank, waarvan de laatste jaren als bestuursvoorzitter. Van 1999 tot 2006 was hij voorzitter van de SER (Sociaal Economische Raad). Van eind 2006 tot 1 oktober 2008 was hij bewindvoerder bij de Wereldbank. In 2007 stond Wijffels als informateur aan de basis van het kabinet Balkenende IV. Duurzaam. Ik definieer duurzaamheid altijd als een ontwikkelingsconcept waarbij voortdurend aandacht besteed moet worden aan drie dimensies van ontwikkeling: economische ontwikkeling, sociale ontwikkeling waarbij de economische ontwikkeling een sociale vertaling krijgt, zodat de mensen er ook beter van worden en ten derde dat dat gebeurt op een wijze waarbij de natuurlijke bronnen van een land niet raken uitgeput. Dat is ook beslist het perspectief waarin de Wereldbank probeert te werken. Dus bij de landenprogramma s en de projecten die we doen, worden er vanuit deze set van criteria waarborgen geschapen zodat de projecten die gefinancierd worden voldoen aan die dimensies.

11 Waarborg. We hebben bij de Wereldbank een hele serie van waarborgen om te zorgen dat het geld zo goed en effectief mogelijk wordt aangewend. Een van de zaken waar we bij aanbestedingen goed op letten, is of er geen sprake is van vriendjespolitiek. Als er een weg wordt aangelegd, een ziekenhuis of school gebouwd, dan zien we streng toe dat dat op een goede manier gebeurt. Voor de interne controle op dergelijke zaken hebben we diverse gespecialiseerde diensten. Een fraudebestrijdingsdienst, een onafhankelijk functionerende integriteitdienst en een interne evaluatieafdeling die onafhankelijk is van het management en direct rapporteert aan de board. Vermindering van armoede en ongelijkheid in Brazilië. In de periode zijn er investeringen in de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook is er ondersteuning van een bestaand sociaal programma onder meer door het medefinancieren en het bieden van technische ondersteuning. Ook zijn er beurzen voor arme families, die in ruil daarvoor hun kinderen naar school moeten sturen en adequate gezondheidszorg krijgen. Voorbeeld van een Wereldbank project. Bron: Wereldbank. Yosef Hadar / World Bank Bestrijding van TB en HIV/AIDS in Rusland. In de periode ondersteunt het project de ontwikkeling en grootschalige uitvoering van interventies die tot doel hebben kennis over deze ziekten te verspreiden. Ook worden strategieën en richtlijnen geboden om de ziekten het hoofd te bieden en wordt er training en apparatuur geleverd. Voorbeeld van een Wereldbank project. Bron: Wereldbank. Gennady Ratuschenko / World Bank Meer informatie over deze projecten vindt u op

12 ABN AMRO Eco Index World Bank

13 ABN AMRO Eco Index. Beleggen in de Wereldbank Eco-3Plus Note betekent dat u kunt rekenen op een coupon van tenminste 3% per jaar. De mogelijkheid van een hoger rendement is afhankelijk van de maandelijkse prestaties van de Eco Index. Deze Index is door ABN AMRO ontwikkeld in samenwerking met Standard & Poor s. De Index bestaat uit 30 bedrijven die naar verwachting zullen profiteren van het groeiende inzicht dat klimaatverandering een halt moet worden toegeroepen. De Index is onderverdeeld in acht sectoren. De sectoren zijn water, afvalstromenbeheer, geothermiek (en overige alternatieve brandstoffen), platina en palladium mijnen (platina en palladium worden gebruikt voor katalysatoren), windenergie, energie door waterkracht, bio-ethanol en zonne-energie. Per sector worden maximaal vier bedrijven opgenomen. Om te worden opgenomen in de Index moeten bedrijven aan de volgende criteria voldoen: Bedrijven moeten beschikken over een marktkapitalisatie van meer dan 600 miljoen euro. Bedrijven moeten beschikken over een gemiddeld handelsvolume van de aandelen over de afgelopen drie maanden van meer dan een miljoen euro per dag. Bedrijven moeten meer dan 25% van hun inkomsten verkrijgen uit één of meer van de vermelde deelsectoren. Bedrijven moeten voldoen aan de eisen voor Socially Responsible Investments (SRI) van Vigeo. Bedrijven die voornamelijk actief zijn in olie, gas of steenkool worden buiten de Index gehouden. Het onafhankelijke bedrijf Vigeo controleert of de bedrijven die in aanmerking komen voor opname in de Index aan alle de door Vigeo opgestelde eisen voldoen voor Socially Responsible Investments. Bedrijven die niet voldoen aan de eisen van Vigeo worden niet in de index opgenomen. Meer informatie vindt u in de marge onder het kopje Vigeo. Deelsector Weging Water 8,74% Afvalstromenbeheer 14,41% Energie door waterkracht 18,77% Platina and palladium mijnen 10,18% Windenergie 11,29% Geothermiek en overige alternatieve brandstoffen 3,44% Bio-ethanol 3,01% Zonne-energie 10,17% 300,00% 250,00% 200,00% 150,00% 100,00% ,00% 50 0,00% 0 sept sept sept sept sept sept DJ Euro STOXX 50 MSCI World AAB ECO Index ABN AMRO Eco Index Dow Jones EURO STOXX 50 MSCI World Index Figuur 3. Fictief koersverloop ABN AMRO Eco Index indien deze op 29 september 2003 geïntroduceerd zou zijn en het werkelijke koersverloop vanaf introductie op 8 mei 2007 tot en met 29 september Dit koersverloop is vergeleken met de MSCI World Index en de Dow Jones EURO STOXX 50, alle genoteerd in euro, inclusief dividend, van 29 september 2003 tot en met 29 september Bron: ABN AMRO, Bloomberg, 29 september Vigeo. Het Franse bedrijf Vigeo meet prestaties van ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid. Vigeo is ook gespecialiseerd in het afnemen van audits voor bedrijven en organisaties. Voor de Eco Index werkt ABN AMRO samen met Vigeo om te waarborgen dat de voor de Index geselecteerde bedrijven op een verantwoorde manier omgaan met mens en milieu. Deze selectie vindt exclusief plaats voor de Eco Index. Meer informatie over Vigeo vindt u op Figuur 4. Overzicht weging per deelsector bij aanvang van de Index op 4 augustus Bron: ABN AMRO.

14 Bij aanvang van de Index is aan elke deelsector (zie figuur 4) een initiële weging toegekend op basis van de omvang van elke deelsector en op basis van toekomstverwachtingen. De vier grootste bedrijven op basis van marktkapitalisatie, van elke deelsector krijgen vervolgens elk een kwart van de weging van de desbetreffende deelsector. Dus de vier grootste bedrijven uit de watersector krijgen een initiële weging van 25% / 4 = 6,25%. Als maar drie bedrijven zich hebben gekwalificeerd, zou de weging 25% / 3 = 8,33% zijn geweest, enzovoort. In figuur 5 vindt u de samenstelling van de index op 4 augustus Als er geen bedrijven in een deelsector beschikbaar zijn, worden de beschikbare middelen naar rato belegd in de overige aandelen in de Index. Weging. Standard & Poor s stelt de weging van de deelsectoren elk jaar opnieuw voor ABN AMRO vast. Hierbij wordt gekeken naar de relatieve groei in de marktkapitalisatie van het beleggingsuniversum per deelsector. De groei per deelsector wordt daarvoor vergeleken met de groei van alle sectoren in totaal. De weging van deelsectoren met een relatieve hoge groei zal hierdoor toenemen. Tweemaal per jaar vindt een herweging van de in de Index opgenomen aandelen plaats. Dividend. De onderliggende ABN AMRO Eco Index is een Price Return Index: dit betekent dat de Index alleen de koersontwikkeling van de aandelen volgt. Eventueel uitgekeerde dividenden worden daarbij niet herbelegd. Deelsector Bedrijf Land % inkomen Marktkapitalisatie Weging uit deelsector (in mln. euro) Water Kelda Group PLC Verenigd Koninkrijk 100% ,25% Water Severn Trent Verenigd Koninkrijk 49% ,25% Water Veolia Environnement Frankrijk 46% ,25% Water Geberit AG Zwitserland 28% ,25% Afvalstromenbeheer Allied Waste Industries Verenigde Staten 100% ,00% Afvalstromenbeheer Republic Services Verenigde Staten 100% ,00% Afvalstromenbeheer Stericycle Inc. Verenigde Staten 100% ,00% Afvalstromenbeheer Waste Management Inc Verenigde Staten 100% ,00% Energie door waterkracht Cemig-PN SA Brazilië 100% ,63% Energie door waterkracht Copel PNB Brazilië 100% ,63% Energie door waterkracht Tractebel Energia SA Brazilië 100% ,63% Energie door waterkracht Dongfang Electrical Machinery Hong Kong (China) 46% ,63% Platinum en palladium mijnen Aquarius Platinum Limited Australië 100% ,50% Platinum en palladium mijnen Lonmin Verenigd Koninkrijk 100% ,50% Platinum en palladium mijnen Northam Platinum Ltd Zuid Afrika 100% ,50% Platinum en palladium mijnen Impala Platinum Holdings Zuid Afrika 90% ,50% Windenergie Repower Systems Duitsland 100% ,50% Windenergie Nordex AG Duitsland 100% ,50% Windenergie Vestas Wind Systems A/S Denemarken 100% ,50% Windenergie Gamesa Corp Tecnologica SA Spanje 87% ,50% Geothermiek en altern. brandstoffen Ormat Technologies Inc Verenigde Staten 100% ,83% Geothermiek en altern. brandstoffen Energy Conversion Devices Verenigde Staten 54% ,83% Geothermiek en altern. brandstoffen Headwaters Inc Verenigde Staten 49% 647 2,83% Bio-ethanol Cosan SA I Brazilië 100% ,66% Bio-ethanol VeraSun Energy Corp Verenigde Staten 100% 950 2,66% Bio-ethanol Abengoa SA Spanje 39% ,66% Zonne-energie Q-Cells AG Duitsland 100% ,00% Zonne-energie Renewable Energy Corporation Noorwegen 100% ,00% Zonne-energie Suntech Power Holdings Verenigde Staten 100% ,00% Zonne-energie Solarworld AG Duitsland 100% ,00% Figuur 5. Samenstelling van de Index. Elk halfjaar wordt de Index herwogen. Zie ook wereldbank. Bron: ABN AMRO, 23 oktober 2008.

15 Duurzaam rendement. Dankzij de Wereldbank Eco-3Plus Note kunt u duurzaam beleggen in een obligatie met een coupon van minimaal 3% en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld. U gaat in zee met de Wereldbank, één van de meest kredietwaardige instellingen ter wereld. De bank is een internationale instelling en kreeg van Standard & Poor s en Moody s een AAA/Aaa waardering. Hoewel de Wereldbank met name leningen verschaft aan armere landen is uw kredietrisico dus gering. Na zes jaar ontvangt u, gegarandeerd door de Wereldbank, de hoofdsom van uw belegging in de Note retour. Daarnaast betaalt de Wereldbank u een jaarlijkse coupon van tenminste 3%. Dit komt overeen met de rente die ABN AMRO u momenteel biedt op een gewone spaarrekening. Het is daarbij mogelijk dat uw rendement hoger uitvalt, doordat dit gekoppeld is aan de maandelijkse prestaties van de Eco Index. De Eco Index is door ABN AMRO ontwikkeld in samenwerking met Standard & Poor s en samengesteld uit aandelen in bedrijven die zich bezighouden met alternatieve energievormen, schoon water, beperking van de CO 2 -uitstoot en afvalverwerking. De samenstelling van de Index speelt in op een toenemend inzicht bij overheden dat er nu moet worden ingegrepen om blijvende schade aan het milieu door klimaatverandering te voorkomen. Dit biedt dus juist kansen voor de bedrijven die zijn opgenomen in de Eco Index. De ondernemingen in deze Index worden door onderzoeksinstituut Vigeo gecontroleerd op de naleving van regels op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en milieu. ABN AMRO houdt u op de hoogte. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van beleggen? Meldt u dan nu aan voor de gratis nieuwsbrief Stockwatch van ABN AMRO op de website Daarnaast verzorgt ABN AMRO kwartaalberichten met een toelichting op het rendement van de Wereldbank Eco-3Plus Note. Deze berichten worden gepubliceerd op de website www. abnamromarkets.nl. Ook vindt u op deze site het dagelijkse koersverloop van de Note en de onderliggende Eco Index. U vindt de Note onder de categorie Inkomen met bescherming. ABN AMRO geeft elk kwartaal het tijdschrift Markets Update uit. U kunt zich hierop kosteloos abonneren via Zo schrijft u in. Bent u een defensieve belegger of wilt u de zekerheid van een gegarandeerd jaarlijks inkomen en hoofdsomgarantie op de afloopdatum? Dan is deze Note mogelijk voor u interessant. Ook is de Note aantrekkelijk voor spaarders en obligatiebeleggers die een hoger rendement nastreven dan de huidige spaar- of obligatierente. Wel is het daarbij belangrijk dat u zich realiseert dat de koers van de Note tijdens de looptijd lager kan noteren dan de garantiewaarde. Vindt u daarnaast rendement belangrijk, maar wel met oog voor mens en milieu? Met uw investering in de Note stelt u uw geld ter beschikking aan de Wereldbank voor duurzame ontwikkeling en projecten waar nodig. Het rendement op uw belegging in de Note is niet afhankelijk van de projecten van de Wereldbank, maar van de op duurzaamheid gecontroleerde Eco Index en is tenminste 3% rente per jaar. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Preferred Banker. Deze kan u informeren over de karakteristieken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het prospectus en het pricing supplement, waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt de brochure en het prospectus vinden op de websites en op www. abnamromarkets.nl/wereldbank. Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via World Bank

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* Beleggingsspecial

Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* Beleggingsspecial Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* www.abnamromarkets.nl Beleggingsspecial Dinsdag 17 april 2007 Turbo s, notes en certificaten Een extra hoog rendement? Of juist een hoog inkomen

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie