Europese Commissie Interne markt en diensten. Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Commissie Interne markt en diensten. Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie"

Transcriptie

1 Europese Commissie Interne markt en diensten Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie

2 Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu). Catalografische gegevens bevinden zich aan het einde van deze publicatie. Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2010 ISBN doi: /21675 Europese Unie, 2010 Overneming met bronvermelding toegestaan. Printed in Spain

3 Uw Interne Markt? De Akte voor de Interne Markt voor een sterk concurrerende sociale markteconomie

4 DEEL 1. STERKE, DUURZAME EN RECHTVAARDIGE GROEI DEEL 2. DE EUROPESE BURGERS CENTRAAL STELLEN IN DE INTERNE MARKT WINNEN EN HERWINNEN VAN VERTROUWEN DEEL 3. DIALOOG, GOVERNANCE EN DE INTERNE MARKT 2

5 Geachte Europese medeburger, Dagelijks bouwt u mee aan Europa. U werkt, consumeert, reist, spaart, studeert of investeert. U wilt op uw gezondheid letten of u bereidt zich mogelijk op uw pensionering voor. De interne markt voor alle Europeanen dient in elk opzicht van uw dagelijks leven voor u te functioneren, u meer kansen te bieden en het u mogelijk te maken aan uw toekomst te werken. In gezamenlijke inspanning met mijn collega s van de Europese Commissie hebben we vijftig maatregelen vastgesteld waardoor iedere Europeaan meer profijt kan hebben van deelname aan de interne markt. Dit boekje is vooral bedoeld als uitnodiging om na te denken en te spreken over de kwesties die voor u van belang zijn. Vanaf nu tot eind februari staan onze voorstellen in elke EU-lidstaat ter discussie. Wij verzoeken u allemaal uw gedachten en opvattingen met ons te delen. Of u nu een burger bent dan wel een kleine of grote onderneming, een vereniging, ngo, denktank of vakbond vertegenwoordigt, wij horen graag van u. Brengt u eens een bezoek aan onze website op eu/internal_market/smact/ om u op de hoogte te stellen van onze volledige voorstellen, om evenementen te volgen en mee te discussiëren over belangrijke vraagstukken van de Akte voor de Interne Markt. U kunt mij ook schrijven, middels: michel. of naar ons speciale adres voor de Akte voor de Interne Markt: Ik hoor graag van u. Michel BARNIER Lid van de Europese Commissie belast met de interne markt en diensten 3

6 Waarom een Akte voor de Interne Markt? Het jaar 2012 staat in het teken van de twintigste verjaardag van de interne markt. De interne markt, die in 1992 tijdens het voorzitterschap van Jacques Delors werd ingesteld, was bedoeld ter versterking van de banden tussen de burgers en de lidstaten van de Europese Unie. Er zijn veel voordelen aan verbonden. Deze zijn voor ondernemingen en voor consumenten duidelijk, nu de tarieven voor mobiel bellen met 70% en de kosten van vliegtickets met 40% zijn gedaald. Maar de tijden zijn veranderd. De globalisering van de handel, technologische vooruitgang en de opkomst van nieuwe wereldspelers hebben de spelregels veranderd. De financiële en economische crisis heeft een ernstige weerslag op werknemers en ondernemingen gehad. Deze nieuwe realiteit vraagt om een nieuwe aanpak. Om de marktintegratie nieuw leven in te blazen en te werken aan het verwezenlijken van Europa s groeipotentieel is er een ambitieuze aanpak nodig. We moeten samenwerken om de burgers weer centraal te stellen in de interne markt en hun vertrouwen te winnen. Een sterke en succesvolle interne markt dient banen te scheppen en kwesties van sociale bescherming en ecologische duurzaamheid aan te pakken. Met het oog op deze uitdagingen hebben we een pan-europees engagement nodig. Een engagement met betrokkenheid van belanghebbenden uit alle hoeken van Europa, zowel op nationaal als op regionaal niveau, in de publieke alsook in de particuliere sector en evenzeer in de economische als in de sociale sector. 4

7 Dit is de kern van de Akte voor de Interne Markt: maatregelen die de Commissie met spoed vóór het einde van 2012 besproken en ingevoerd wenst te zien. We hebben problemen vastgesteld die verhinderen dat de interne markt haar volledige potentieel bereikt. Er bestaan volop mogelijkheden voor groei. Maar die zijn alleen te benutten als burgers en ondernemingen geheel overtuigd zijn van de voordelen van de interne markt. Onze maatregelen vallen in drie categorieën uiteen. De wijze waarop we een sterke, duurzame en rechtvaardige groei nieuw leven kunnen inblazen. De wijze waarop we burgers in de interne markt centraal kunnen stellen. De wijze waarop we een betere governance en dialoog op de interne markt kunnen bevorderen. 5

8 6 Er zijn 21 miljoen Europese ondernemingen die in 175 miljoen banen voorzien en die 500 miljoen consumenten bedienen. De interne markt moet stimuleren dat ondernemingen binnen de hele Europese Unie en daarbuiten zich uitbreiden, kopen, verkopen, oprichten, investeren en inhuren, omdat Europa er klaar voor is op wereldniveau te denken en te handelen.

9 DEEL 1. STERKE, DUURZAME EN RECHTVAARDIGE GROEI

10 STIMULERING EN BESCHERMING VAN CREATIVITEIT Een Europees octrooi Ons huidige gefragmenteerde octrooistelsel houdt innovatie tegen en biedt uitvinders, onderzoekscentra en ondernemingen onvoldoende bescherming. Ons doel is dat de eerste EUoctrooien in 2014 worden toegekend. Iedere onderneming of persoon die een octrooi aanvraagt, moet in elke afzonderlijke lidstaat een valideringsprocedure doorlopen. Hierbij is sprake van vertaalkosten, een prijzige kwestie die kleinere ondernemingen afschrikt. De aanvraag van een octrooi kan voorwerp worden van dure en risicovolle rechtszaken in diverse gerechten in verschillende lidstaten. 8

11 Stelt u zich een medische doorbraak voor Stelt u zich voor dat een kleine of middelgrote onderneming (kmo) die zich in medische implantaten heeft gespecialiseerd een doorbraak bereikt met een nieuwe vinding bedoeld voor de wervelkolom. De onderneming beseft dat namaak van innovaties in de sector gebruikelijk is en besluit dat een octrooi de enige weg is om haar uitvinding te beschermen. De aanvraag van het octrooi in dertien lidstaten zou de onderneming onder het huidige stelsel tot wel euro kunnen kosten. Op financiële gronden kan de onderneming dit zich niet permitteren en dus blijft de uitvinding gevoelig voor namaak in andere landen. Wordt de uitvinding buiten Europa nagemaakt en geïmporteerd via een lidstaat waar het octrooi niet is aangevraagd, dan staan de autoriteiten machteloos om het uitbrengen op de interne markt tegen te houden. 9

12 De aanpak van problemen bij grensoverschrijdende aankopen De sector die consumenten voor de meeste problemen stelt, is de interne markt op het internet. Tegenwoordig koopt slechts 7% van de consumenten op het internet. Maar al te vaak kunnen consumenten vanwege hun nationaliteit of woonplaats geen producten uit andere lidstaten kopen. Uit recent onderzoek bleek dat 61% van de internetaankopen mislukte, omdat ondernemingen weigerden aan burgers uit andere landen te verkopen. In 2011 gaat de Commissie de lidstaten steunen door meer informatie te verstrekken over het tegengaan van discriminatie in de internethandel. Het ontbreken van een Europees kader voor auteursrecht maakt internetaankopen nog complexer. Het kopen of verkopen van muziek, boeken of andere werken van culturele waarde is nog steeds te ingewikkeld. Daarom blijft Europa s potentieel voor een EU-brede uitwisseling van werken van culturele waarde grotendeels onaangeboord. In 2011 zal de Commissie een kaderrichtlijn inzake auteursrecht voorstellen voor een open toegang tot kunst op het internet waarbij een behoorlijke bescherming en vergoeding voor auteursrechthebbenden wordt gegarandeerd. 10

13 Bestrijding van namaak en piraterij Namaak en piraterij zijn tegenwoordig belangrijke problemen voor de internationale zakenwereld. Twintig jaar geleden was namaak vooral een punt van zorg voor fabrikanten van dure handtassen. Tegenwoordig maken vervalsers niet alleen elektrische apparaten, auto-onderdelen, speelgoed en software na, maar zelfs geneesmiddelen. Dit betekent niet alleen dat miljoenen aan belastingopbrengsten verloren gaan, maar ook dat banen en de gezondheid en veiligheid van burgers op het spel komen te staan. De Commissie zal in 2010 een actieplan voorstellen om namaak en piraterij tegen te gaan en zij zal een wetsvoorstel ter versterking van het douanetoezicht indienen. Ook zal zij haar strategie inzake intellectueel eigendomsrecht in landen buiten de EU opnieuw onder de loep nemen. 11

14 Wist u dat: 60 miljard euro aan belastingopbrengsten in de G20 wordt misgelopen als gevolg van piraterij en vervalsingen? in miljard euro aan verlies in de detailhandel en banen verloren zijn gegaan? uit de Eurobarometer 2009 naar voren kwam dat bijna een derde van de Europeanen het normaal vindt om vervalste goederen te kopen en dat 40% van de jonge Europeanen bewust nepproducten via internetplatforms koopt? 12

15 BEVORDERING VAN EEN DUURZAMERE ECONOMIE Vergroting van de interne markt Diensten vormen een essentieel onderdeel van de Europese economie en voorzien in meer dan 70% van alle banen. Maar al is er voortgang geboekt, toch werkt de interne markt voor diensten nog niet optimaal. Grensoverschrijdende diensten vormen slechts 5% van het bbp, hetgeen zeer weinig is in vergelijking tot de op de interne markt verhandelde goederen die 17% van het bbp uitmaken. Burgers en bedrijven, vooral kleine en middelgrote bedrijven (kmo s) zijn gebaat bij een beter functioneren van de interne markt voor diensten. Het profijt wordt geschat op een jaarwinst van 60 tot 140 miljard euro; een groei van het bbp van tussen de 0,6% en 1,5%. Daarom wil de Commissie in 2011 verdere maatregelen voorstellen ter verbetering van de interne markt op het gebied van diensten. Efficiëntere regels voor gemeenschappelijke productnormen Bij gemeenschappelijke productnormen hoeven ondernemingen niet langer te voldoen aan verschillende normen voor verschillende markten. Het vermindert hun kosten en verschaft hun betere toegang tot de wereldmarkten en daarmee tot meer handel en groei. Nieuwe producten die voldoen aan internationale kwaliteitsnormen wijzen op vertrouwen en professionalisme. Gemeenschappelijke normen voor producten in de gehele EU zijn ook essentieel om EUconsumenten toegang te geven tot veilige kwaliteitsgoederen, ongeacht de herkomst van het product. Het economische voordeel van standaardisatie is bijna 1% van het bbp. Maar er is nog altijd ruimte voor verbetering. Er dient sneller overeenstemming te komen over normen om gelijke tred te houden met de zich snel ontwikkelende technologie. Anders ontnemen we bedrijven mogelijkheden tot export. 13

16 Normen inzake luchtvaartuigen Airbus Industries, een dochtermaatschappij van EADS, is al meer dan veertig jaar pionier op het gebied van fabricage van luchtvaartuigen. Zeer onlangs bracht een fabrikant het aantal onderdelen voor de A330/A340 widebody-vliegtuigen sterk terug door toepassing van geharmoniseerde normen. De harmonisatie van normen op Europees niveau heeft geleid tot een grotere rentabiliteit en een betere toegang tot wereldmarkten. Airbus was in staat gebruik te maken van de Europese normen in plaats van te moeten voldoen aan een veelheid van industrienormen in verschillende landen. Het nettoresultaat was een kostenbesparing van meer dan 9 miljoen euro. 14

17 Toegang tot kapitaalmarkten voor het midden- en kleinbedrijf Van alle Europese ondernemingen behoort 99% tot het middenen kleinbedrijf. Maar kleine en middelgrote bedrijven (kmo s) kunnen vaak niet hun potentieel tot uitbreiding benutten, omdat ze kampen met een moeilijke toegang tot kapitaal. Voor een grote onderneming is de toegang tot kapitaal nog altijd veel eenvoudiger dan voor een kleine. Daarom is voor kmo s een verbetering van de toegang tot financiering zo belangrijk. De Commissie zal de oprichting van een netwerk van regionale aandelenbeurzen stimuleren en ervoor zorgen dat risicokapitaalfondsen vrij in alle lidstaten kunnen investeren, hetgeen aan kleine startende ondernemingen ten goede komt. Zij gaat maatregelen treffen om de zichtbaarheid van kmo s voor mogelijke investeerders te vergroten en gaat aandringen op minder ingewikkelde eisen voor notering op de kapitaalmarkten. De Commissie wil ook de verslaggevingsregels voor kmo s vereenvoudigen en hun toegang tot overheidsopdrachten verbeteren. FINANCIERING VAN INNOVATIE EN LANGETERMIJNINVESTERINGEN Europese obligaties voor spaargeld van burgers De Commissie gaat op zoek naar wegen om particuliere beleggers te stimuleren om te investeren in economische strategieën voor de lange termijn alsook in grote Europese infrastructuurprojecten zoals op het gebied van vervoer en energie. Een optie is het creëren van obligaties voor projecten, een idee dat voorzitter Barroso tijdens zijn presentatie van het werkprogramma van 2010 naar voren heeft gebracht. Deze obligaties zouden in nauwe samenwerking met de Europese Investeringsbank kunnen worden uitgegeven. 15

18 Groenere, meer innovatieve en efficiëntere overheidsopdrachten Langs de weg van overheidsopdrachten gunt de overheid contracten aan ondernemingen voor de levering van goederen of diensten zoals op het gebied van de bouwnijverheid. Dit heeft geleid tot meer concurrentie voor overheidscontracten: gemiddeld dingen er op elke overheidsaanbesteding vijf aanbieders mee. De aanbestedende diensten denken dat dit een gemiddelde besparing van tussen de 5% en 8% op de verwachte kosten heeft opgeleverd. Goederen en diensten die na een overheidsaanbesteding worden aangekocht, vormen 17% van het bbp van de EU. De EU-regelgeving inzake overheidsopdrachten heeft bijgedragen aan een grotere transparantie bij de gunning van overheidscontracten. In 2009 werden er meer dan contracten EU-breed geadverteerd. Toch is er nog steeds ruimte voor verbetering. Tegen 2012 zal de Commissie voorstellen hebben gedaan om de overheidsopdrachten groener en meer innovatief te maken. Er komt onderzoek naar mogelijke schaalvoordelen door middel van toetsing van transnationale overheidsaanbestedingen waarbij meer dan één lidstaat is betrokken. De Commissie gaat ook kijken naar manieren om de toegang tot overheidscontracten voor het midden- en kleinbedrijf te verbeteren. 16

19 Aanbesteding voor computers bespaart energiegebruik in Zweden Voor alle overheidsagentschappen in Zweden worden overheidsopdrachten uitgevoerd door middel van kaderovereenkomsten voor grote aankopen. Contracten voor pc s, die 250 miljoen euro per jaar belopen, vormen in Zweden de grootste overheidscontracten. Overheidsopdrachten voor computers omvatten strenge eisen aan energieprestaties en chemische substanties. Als gevolg daarvan is de jaarlijkse energieconsumptie met MWhz teruggebracht en is de CO 2 -emissie door computergebruik met een gemiddelde van 26 ton ten opzichte van de voorgaande contractperiode gedaald. 17

20 Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingstoeslag en verbeterde btw-stelsels voor ondernemingen De 27 nationale stelsels van belastingheffing op ondernemingen werken allemaal heel verschillend. Dit schept voor ondernemingen fiscale belemmeringen die grensoverschrijdende activiteiten ontmoedigen en vaak onmogelijk maken. Het zwaarst getroffen zijn de kleine en middelgrote bedrijven die vaak niet in staat zijn de hindernissen van de verschillende belastingstelsels te overwinnen. Daarom wil de Commissie een gemeenschappelijke heffingsgrondslag invoeren om die bepalingen in de belastingstelsels aan te pakken die de groei beperken van ondernemingen die de voordelen van de Europese interne markt willen benutten. Een gemeenschappelijke heffingsgrondslag zou betekenen dat een onderneming slechts met één regelstelsel en met één belastingdienst te maken krijgt. Dit initiatief heeft geen gevolgen voor de vennootschapsbelasting die de lidstaten heffen. Ons btw-stelsel is sinds de invoering ervan in 1967 nauwelijks veranderd. Voor grensoverschrijdende ondernemingen zijn de kosten te hoog en de administratieve procedures te omslachtig. Fiscale fraude en ontwijking van belasting en accijnzen hebben tot een nettoverlies van 12% aan btw-inkomsten geleid. De Commissie gaat een nieuwe btw-strategie voorstellen ter bevordering van een sterkere interne markt met eenvoudiger regels. 18

21 De externe dimensie van de interne markt De EU is de grootste exporteur van goederen en diensten ter wereld en een van de grootste ontvangers van buitenlandse directe investeringen. De interne markt dient als een solide basis voor Europese ondernemingen te fungeren en hun handel wereldwijd te ondersteunen. Het is van belang dat onze handelspartnerschappen op internationaal niveau zijn gebaseerd op wederzijdse belangen en baten. De EU moet alert blijven bij haar bescherming van Europese belangen en banen en alle passende middelen inzetten om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. In het algemeen is de Commissie van oordeel dat de vaststelling van meer internationale regelgeving zowel ten goede zou komen aan EUondernemingen als aan groei van de wereldeconomie. De EU blijft ook aandringen op harmonisering van de regelgeving met haar handelspartners van de G20 en in bilaterale onderhandelingen. Bij internationale overheidsopdrachten dient de EU oog te houden voor gelijke kansen voor ondernemingen binnen en buiten de EU. 19

22 20 Om het vertrouwen te herwinnen, moet Europa haar toezegging voor een sterk concurrerende sociale markteconomie herbevestigen en Europese burgers weer een centrale plaats in de interne markt geven. Een betrouwbaar sociaal stelsel, effectief onderwijs en efficiënte gezondheidszorg vormen deel van het Europese waardestelsel en zijn in staat gebleken de ernstigste gevolgen van de recente crisis op te vangen.

23 DEEL 2. DE EUROPESE BURGERS CENTRAAL STELLEN IN DE INTERNE MARKT WINNEN EN HERWINNEN VAN VERTROUWEN

24 Verbetering van het ambtelijk apparaat en de belangrijkste infrastructuur De EU dient alles te doen wat in haar macht ligt om ervoor te zorgen dat openbare diensten van goede kwaliteit in voldoende mate worden gefinancierd en voor iedereen toegankelijk zijn. Instanties belast met openbare diensten moeten weten dat ze zich kunnen blijven richten op de behoeften van burgers. De EU dient hen te ondersteunen door hen een toolbox aan te bieden met de middelen om dat te doen. In 2011 zal de Commissie een mededeling met een gedetailleerde uitleg van haar plannen publiceren. Voor geliberaliseerde economische sectoren heeft de EU al verplichtingen voor het uitvoeren van openbare diensten opgelegd. Om diensten die voor het dagelijks leven van de burgers als onmisbaar worden beschouwd, voor iedereen toegankelijk te houden, is het nodig de ontwikkelingen in de praktijk aan een grondige en continue evaluatie te onderwerpen. Op het gebied van de publieke infrastructuur sluiten de grensoverschrijdende vervoers- en energiesystemen in de EU, ondanks aanzienlijke investeringen, niet voldoende op elkaar aan. Geavanceerde vervoersinfrastructuur is essentieel voor duurzame groei en ontwikkeling. Lidstaten slagen er nog steeds niet in hun vervoersprojecten onderling af te stemmen. In 2011 zal de Commissie haar plannen voor een pan-europees vervoerssysteem opnieuw bekijken en een algemeen kader voor de financiering van een betere infrastructuur voorstellen. De Commissie zal ook prioriteiten aangeven voor de verbetering van de infrastructuur op het gebied van energie. Er dienen oplossingen te komen om netwerken met elkaar te verbinden en duurzame bronnen te integreren door het volgen van voorbeelden zoals dat van het NoordzeeWind-project. Er is meer innovatie nodig om betere oplossingen te vinden voor energieverbruik en efficiënt vervoer. Er is nieuwe financiering nodig voor de bekostiging van investeringen van meer dan 200 miljard euro in het komende decennium. 22

25 Coördinatie voor een betere energie-infrastructuur Grootschalige projecten op het gebied van duurzame energie, zoals het NoordzeeWind-project, vereisen coördinatie en zware investeringen. Succesverhalen zoals deze wekken vertrouwen, maar dat is niet genoeg. Ervoor zorgen dat de infrastructuur aanwezig is, is een eerste vereiste voor iedere geslaagde onderneming op het gebied van alternatieve energie. Zo moet Malta, dat zijn eigen doelstelling voor duurzame energie op 10,2% in 2020 heeft bepaald, met Italië afstemmen voor de bouw van een koppeling van elektriciteitsnetten om deze doelstelling door middel van windenergie te verwezenlijken. Spanje en Frankrijk moeten hun elektriciteitsnetten op elkaar afstemmen om toekomstige in Spanje opgewekte wind- en zonne-energie naar de rest van Europa te vervoeren. Er moet nog meer worden gedaan om de schaal te bereiken die voor dergelijke projecten nodig is. 23

26 De sociale gevolgen van de regelgeving inzake de interne markt Er zijn vragen gerezen over de werknemersrechten en de wederzijdse invloed die zij hebben op economische vrijheden. De EU dient een passend antwoord te vinden dat in overeenstemming is met het nieuwe Verdrag van Lissabon waarin een sterk concurrerende sociale markteconomie met eerbied voor grondrechten een duidelijk doel vormt. De sociale gevolgen van de regelgeving inzake de interne markt dienen altijd grondig te worden geanalyseerd en deze regelgeving dient zodanig te worden opgesteld dat de juiste balans tussen economische en sociale rechten bewaard blijft. Vrij verkeer van diensten dient ondernemingen in staat te stellen werknemers in een andere lidstaat te detacheren. De richtlijn betreffende detachering van werknemers biedt een garantie voor de eerbiediging van de rechten van gedetacheerde werknemers. De Commissie gaat hieraan verder werken door in 2011 een wetsvoorstel in te dienen ter verbetering van de richtlijn. Ook nationale administratieve procedures en dubbele belastingheffing dienen te worden aangepakt, omdat deze de detachering van werknemers in een ander land kunnen bemoeilijken en hindernissen opwerpen voor de interne markt voor diensten. 24

27 Herziening van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties Het recht om te werken en een beroep in een andere lidstaat uit te oefenen, is krachtens het Verdrag van Lissabon een grondrecht. Dit dient te worden gestimuleerd om de efficiëntie van onze arbeidsmarkt te verbeteren en om burgers in staat te stellen meer profijt te trekken van vacatures in andere landen. Toch krijgen beroepsbeoefenaren maar al te vaak te maken met lange procedures voor de erkenning van hun kwalificaties. Aangezien de kansen die door de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties worden geboden, niet ten volle worden benut, is er nieuwe regelgeving nodig. De Commissie is de huidige praktijk aan het evalueren om bijvoorbeeld de mogelijkheid van invoering van een beroepskaart voor bepaalde beroepen in overweging te nemen. Mogelijke veranderingen in de Richtlijn moeten gelijke tred houden met nieuwe ontwikkelingen in nationale onderwijsstelsels, zoals herintredingscursussen om de toegang tot banen te vereenvoudigen. 25

28 Beroepskaarten voor toeristengidsen? Krachtens de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties wordt van burgers die in een andere lidstaat diensten willen verlenen, vaak vereist om daaraan voorafgaand eerst een schriftelijke verklaring met bijlagen aan de bevoegde autoriteit in die lidstaat over te leggen. Zo is het beroep van toeristengids een sterk mobiel beroep dat door deze eis wordt getroffen. In het kader van de lopende evaluatie van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties kijkt de Commissie naar de mogelijkheid van invoering van een beroepskaart die aanzienlijk minder bureaucratische rompslomp met zich zou brengen. In dit voorbeeld zou een individuele toeristengids de ervaring van zijn of haar kwalificaties ter plekke kunnen bewijzen. 26

29 Stimulering van innovatieve sociale ondernemingen Europa heeft een gigantisch potentieel voor de ontwikkeling van sociaal ondernemerschap. Het laatste decennium zijn er veel innovatieve projecten door personen, stichtingen en grote ondernemingen geweest die creatieve oplossingen boden voor de problemen van sociale en economische uitsluiting. Projecten ter verbetering van de toegang tot gezond voedsel, woningen, gezondheidszorg, banen en bankdiensten hebben voor winwinsituaties voor alle betrokken partijen gezorgd. De Commissie zal een nieuw initiatief voorstellen ter ondersteuning van de ontwikkeling van sociale ondernemingen door het toevoegen van sociale doelen aan de regels voor overheidsopdrachten, door de bevordering van ethische en groene etikettering. Dit zal ook de banken en financiële instellingen stimuleren zich open te stellen voor sociale investeringsfondsen en gebruik maken van slapend spaargeld. Ter stimulering van meer grensoverschrijdende maatregelen zal de Commissie kijken naar de mogelijkheid van Europese statuten voor organisaties die bijdragen aan de sociale economie zoals coöperaties en onderlinge maatschappijen en zal zij een regeling voorstellen voor het statuut van een Europese stichting. 27

30 De sociale onderneming in Duitsland In Europa vindt meer dan een op de vijf burgers het vanwege ouderdom, handicap of beperkte mobiliteit moeilijk om te reizen. Eenvoudige activiteiten zoals het aangeven van bagage of het aan boord gaan van een vliegtuig kunnen voor gehandicapten onoverkomelijke obstakels vormen. Een Duits reisbureau richt zich al meer dan tien jaar op mensen met een handicap op reisgebied. Ze bieden begeleide uitstapjes aan mensen met een beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld aan rolstoelgebruikers of visueel gehandicapten. Het reisbureau coördineert vervoer en hulp en boekt accommodatie met toegankelijke en flexibele faciliteiten. 28

31 CONSUMENTEN Een interne markt voor hypotheken met consumentenbescherming Het aangaan van een hypotheek is een van de belangrijkste financiële beslissingen in een leven die voor klanten minimaal twintig jaar verplichtingen met zich brengt. De huidige praktijk op het gebied van hypotheken biedt ruimte voor verbetering. Onverantwoorde leningen kunnen ernstige sociale en economische gevolgen hebben voor de klanten en de maatschappij. Het gebrek aan transparantie op de hypotheekmarkt beperkt de keus en het vertrouwen van de consument. Er zijn weinig grensoverschrijdende leningen, omdat de administratieve hindernissen en bijkomende kosten te hoog zijn. Ondanks de rechten van burgers krachtens de regelgeving inzake de interne markt wordt hun vaak krediet geweigerd voor de aankoop van onroerend goed binnen de EU. Ook bestaat er een substantieel verschil tussen de lidstaten als het gaat om prijzen en productkeuze en de interpretatie van regelgeving met betrekking tot de verschillende klanten (met inbegrip van klanten buiten de bancaire sector en financiële tussenpersonen). De Commissie zal begin 2011 een voorstel doen voor een richtlijn om een werkelijk geïntegreerde hypotheekmarkt tot stand te brengen. 29

32 Eenvoudiger toegang tot bankdiensten, meer transparantie inzake banktarieven Consumenten, in het bijzonder studenten, hebben problemen bij het openen van bankrekeningen in andere landen, doorgaans omdat ze in de betrokken lidstaat geen vaste verblijfplaats hebben. Een ander probleem in de banksector is het huidige gebrek aan transparantie inzake banktarieven. Vanwege de complexe tarievenstelsels kunnen klanten geen tarieven vergelijken en daardoor niet overstappen naar banken met gunstiger voorwaarden. Uit onderzoek naar banktarieven blijkt dat de prijzen in het bankwezen sterker uiteenlopen dan in andere sectoren. De Commissie zal begin 2011 de problemen van toegang tot betaalrekeningen aanpakken door middel van een wetsvoorstel inzake standaardbetaalrekeningen. De Commissie heeft ook de banksector uitgenodigd om tegen het eind van 2011 met plannen te komen voor zelfregulering inzake de vergroting van transparantie op het gebied van banktarieven. 30

33 Problemen van burgers met het openen van bankrekeningen Een gepensioneerde Duitse vrouw die in Spanje woont, probeerde bij een Duitse bank een bankrekening te openen om daarop haar pensioen te ontvangen, maar kreeg te horen dat ze daarvoor een vaste verblijfplaats in Duitsland nodig had. Een Belgische ingezetene die een flat in Londen bezit, wilde bij een bank in het Verenigd Koninkrijk een bankrekening openen om daarop haar huuropbrengst te ontvangen, maar dit werd haar geweigerd omdat ze geen ingezetene van het Verenigd Koninkrijk is. Een Franse bank weigerde de aanvraag van een Roemeense student in Frankrijk om een bankrekening te openen op grond van diens nationaliteit. 31

34 Oplossing van conflicten, internetgerelateerde en collectieve schadevergoedingsprocedures We willen dat consumenten zich op hun gemak voelen bij het doen van grensoverschrijdende aankopen. Een eerste vereiste is de wetenschap dat men in geval van problemen zijn rechten kanlaten gelden. Uit een recent onderzoek bleek een verlies van 40 miljoen euro onder consumenten bij wie de grensoverschrijdende aankoop verkeerd was afgelopen. Alternatieve oplossingen voor geschillen zouden eenvoudige, snelle en goedkope oplossingen kunnen bieden. Toch kennen noch consumenten, noch ondernemingen de bestaande mogelijkheden voldoende. Vooral bij problemen met financiële instellingen moeten consumenten vaak dure en zwaar juridische procedures doorlopen om hun rechten erkend te krijgen. In 2011 zal de Commissie initiatieven voorstellen voor alternatieve geschillenoplossing in de EU. Het doel is ook om tegen 2012 een Europees stelsel voor conflictoplossing op het internet in het leven te roepen. Om de huidige situatie in de financiële sector aan te pakken, wil de Commissie een aanbeveling vaststellen om de juridische kosten te verlagen en procedures voor grensoverschrijdende alternatieve beslechting van geschillen te vereenvoudigen. Zij wil ook conclusies trekken over haar raadpleging inzake collectieve schadevergoedingsprocedures en zij wil kijken naar mogelijk profijt voor consumenten bij het ondernemen van gezamenlijke actie. 32

35 33

36 34 Het doel van de Akte voor de Interne Markt is een nieuw kader voor te stellen voor dialoog en bezinning om tegemoet te komen aan de behoeften van alle Europeanen. Het is de bedoeling van de Commissie om een platform te bieden aan belanghebbenden in alle hoeken van Europa, ook aan degenen die zich tot nu toe soms wat uitgesloten voelden van discussies over de interne markt.

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00)

AMENDEMENTEN 1-16. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2044(INI) 2.5.2012. Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE486.197v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2012/2044(INI) 2.5.2012 AMENDEMENTEN 1-16 Evelyn Regner (PE486.197v01-00) De 20 belangrijkste bekommernissen van EU-burgers en ondernemingen inzake

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE

Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE istock Investeren in klimaatactie, investeren in LIFE Overzicht van het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie 2014-2020 Klimaat Wat is het nieuwe LIFE-subprogramma Klimaatactie? De Europese staatshoofden

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 25.6.2013 2013/2063 (INI) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie inzake het vrijmaken van

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 29.11.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0570/2012, ingediend door Maria Teresa Magnifico (Italiaanse nationaliteit), over erkenning

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

Personen met een handicap hebben gelijke rechten

Personen met een handicap hebben gelijke rechten Personen met een handicap hebben gelijke rechten De Europese strategie voor personen met een handicap 2010-2020 Europese Commissie Gelijke rechten, gelijke kansen Europese toegevoegde waarde Circa 80 miljoen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085)

Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) MEMO/11/640 Brussel, 28 september 2011 Gemeenschappelijke voorschriften voor een belasting op financiële transacties - Veelgestelde vragen (zie ook IP/11/1085) 1. Algemene achtergrondinformatie Waarom

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2010 (08.10) (OR. en) 14377/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0198 (CNS) PI 114

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2010 (08.10) (OR. en) 14377/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0198 (CNS) PI 114 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2010 (08.10) (OR. en) 14377/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0198 (CNS) PI 114 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Raad (concurrentievermogen) nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 januari 2006 (28.02) (OR. en) 5467/06 LIMITE PUBLIC ENFOCUSTOM 8 ENFOPOL 8 CRIMORG 9 CORDROGUE 4 NOTA van: van het voorzitterschap aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2016/0403(COD) 11.9.2017 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Nadere informatie

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet IP/08/1276 Brussel, 28 augustus 2008 Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet Op 30 augustus wordt bellen op reis in de EU goedkoper. Het prijsplafond

Nadere informatie

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B

12494/1/07 REV 1 yen/il/lv 1 DG H 2B RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, september 2007 (2.09) (OR. en) 2494//07 REV COPEN 23 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36/het COREPER/de Raad nr. vorig doc.: 257/07 COPEN 7 Betreft:

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 15.2.2008 WERKDOCUMENT betreffende het initiatiefverslag over bepaalde kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering Commissie

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE EUROPESE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 13.4.2015 JOIN(2015) 10 final 2015/0073 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.2.2017 COM(2017) 86 final 2017/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID EN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN Samenwerkingsovereenkomst Preambule Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het

Nadere informatie

Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u? Wat doen wij voor u? NL Wat doen wij voor u? Europa is de afgelopen jaren getroffen door een internationale economische en financiële crisis van ongekende omvang. Sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Prioriteiten 2014-2019 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPESE STRUCTUUR- EN INVESTERINGSFONDSEN (ESI-FONDSEN) EN HET EUROPEES FONDS VOOR STRATEGISCHE INVESTERINGEN (EFSI) HET VERZEKEREN VAN COÖRDINATIE, SYNERGIEËN

Nadere informatie

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt

Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 november 2006 BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen Cijfers 2005 inzake in beslag genomen namaakgoederen bekendgemaakt De Europese

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument C(2010) 8467 definitief RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 december 2010 (09.12) (OR. fr) 17573/10 MI 533 COMPET 421 EF 204 ECOFIN 820 TELECOM 149 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 13.6.2007 WERKDOCUMENT over diplomatieke en consulaire bescherming van de burgers van de Unie in

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 19.11.2012 2012/2234(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie werkgelegenheid en sociale

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2009/0009(CNS) 11.1.2010 ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel

Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel Fiche 1: Mededeling stimuleren grensoverschrijdende elektronische handel 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch

Nadere informatie

Verklaring van Zweden

Verklaring van Zweden Raad van de Europese Unie Brussel, 18 september 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 CODEC 1120 ENV 522 AGRI 439 MI 527 COMER 114 PECHE 271 NOTA I/A-PUNT van: aan:

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 COM(2015) 614 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Een nieuwe sociale Europese interne markt

Een nieuwe sociale Europese interne markt Een nieuwe sociale Europese interne markt Prof. mr. dr. E.R. Manunza Hanze Inkoopseminar 2013 On Moral Sentiments, people, profit & procurement Het thema van vandaag Solidariteit in ruime zin Bemoeilijken

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1167 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2006 COM(2006) 802 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Estland, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd

Nadere informatie

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt.

Over de passage tussen haken op de bladzijden 2-3 is nog geen overeenstemming bereikt. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 november 2003 (21.11) (OR. en) 15014/03 ECOFIN 353 FIN 519 RELEX 437 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Coreper/de RAAD Ontwerp-verslag

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU

De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie De horizontale sociale clausule en sociale mainstreaming in de EU De horizontale sociale clausule als oproep voor het intensifiëren van de samenwerking

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen

Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Onze mensen Resultaten 2009-2014 Wie zijn wij? Wij zijn de grootste politieke familie in Europa, gedreven door een centrumrechtse politieke visie. Wij vormen de Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

Impact van de EU op human resources planning in healthcare

Impact van de EU op human resources planning in healthcare Impact van de EU op human resources planning in healthcare Brussel, 10 maart 2007 Rita Baeten Observatoire social européen v.z.w. bevoegdheden EU versus lidstaten Lidstaten Opleiding en onderwijs organisatie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

Globalisering en gezondheidszorg

Globalisering en gezondheidszorg Globalisering en gezondheidszorg De invloed van Europa op de gezondheidszorgverzekering en de markt van de gezondheidszorg Rita Baeten, VWEC 19 november 2010 Overzicht presentatie Bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2151(INI) 5.2.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 2014/2151(INI) 5.2.2015 ONTWERPVERSLAG over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectueleeigendomsrechten: een EU-actieplan"

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.5.2017 COM(2017) 225 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK Een antwoord bieden op uitdagingen voor kritieke financiëlemarktinfrastructuren

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 734 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket Nr. 16 VERSLAG VAN EEN POLITIEKE DIALOOG Vastgesteld 14 november 2017 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States

Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States Nederlandstalige samenvatting van CPB Document 132, Innovation Policy: Europe or the Member States Tegenwoordig zoekt Europa de oplossing voor de lage productiviteitsgroei bij innovatie. De groeicijfers

Nadere informatie

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00)

AMENDEMENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2145(BUD) Ontwerpadvies Ildikó Gáll-Pelcz (PE v01-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 19.7.2013 2013/2145(BUD) AMENDEMENTEN 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE513.161v01-00) Algemene begroting van de Europese Unie voor

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all

oin&case_law_summary=false&dts_dom=all&excconsleg=true&typeofactstatus=com_join &type=advanced&subdom_init=all_all&dts_subdom=all_all Fiche 3: Mededeling over het btw-actieplan 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal comité over een actieplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1735 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland

Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland EUROPESE COMMISSIE NOTA Brussel, 22 oktober 2013 Vragen en antwoorden: Patiëntenrechten bij gezondheidszorg in het buitenland Een oudere Duitse man met diabetes heeft op zijn reis naar Italië van zijn

Nadere informatie

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen?

Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Versie 2008 9 Erkenning van je rechten en hoe kan je ze verdedigen? Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Samyn, Dienst Beroepsopleiding, departement Onderwijs en Vorming, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI))

Commissie economische en monetaire zaken ONTWERPVERSLAG. over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 2012/2134(INI) 19.9.2012 ONTWERPVERSLAG over betere toegang tot financiering voor kmo's (2012/2134(INI)) Commissie economische en monetaire

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie