SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST"

Transcriptie

1 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013

2 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. Ontdek in dit jaarverslag hoeveel CO 2 uw gemeente bespaart. 4 Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Laakdal Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen, Zonhoven, Zutendaal

3 3 INHOUD 5 Voorwoord 6 Verslag Raad van Bestuur 8 Samen naar een CO 2 -arme toekomst 11 Nuhma, uw Limburgs klimaatbedrijf 12 Gezonde groei in een veranderend energielandschap 14 Nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd 17 Groene droom voor Limburg wordt werkelijkheid 19 Waar komt de groene energie vandaan? 21 Nuhma is actief in verschillende sectoren Innovaties als verzekering voor een groene toekomst Nuhma in cijfers Bionerga verstevigt positie op afvalverwerkingsmarkt Blijven investeren in windenergie Balans 34 Resultatenrekening 36 Resultaatverwerking Overzicht participaties 37 Verslag van de commissaris

4 4 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (uitgedrukt in uitstoot aantal gezinnen) Alken , As , Beringen , Bilzen , Bocholt , Borgloon , Bree ,

5 5 Terugblik op 2013 Als het gaat over klimaatverandering en klimaatdoelstellingen, trekken we in Limburg aan hetzelfde zeel. Samen werken we aan een CO 2 -arme toekomst voor onze provincie. Zo lanceerde de provincie Limburg in 2011 bijvoorbeeld de campagne Limburg gaat klimaatneutraal. Om deze ambitie te bekrachtigen ondertekenden alle 44 Limburgse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Maar ook voor 2011 investeerden de gemeenten al in hernieuwbare energie en CO 2 -reductie dankzij hun aandeel in Nuhma. In dit jaarverslag plaatsen we de aandeelhouders van Nuhma de gemeente Laakdal en alle Limburgse gemeenten met uitzondering van Voeren en hun CO 2 -inspanning centraal. Want Limburg klimaatneutraal maken is slechts mogelijk als we allemaal hetzelfde doel nastreven en doordrongen zijn van de noodzaak van een energie- en gedragsomwenteling. De gemeenten zijn hierin een onmisbare partner, omdat ze dicht bij de burger en bedrijven staan. Met een duidelijke missie en een gezonde dosis ambitie heeft Nuhma in 2013 namens de Limburgse gemeenten een grote stap gezet richting een klimaatneutraal Limburg. De investeringen in 2013 brachten groene energie voor gezinnen. Dat brengt de teller op 35% groene energie in Limburg. Benieuwd waar die groene energie vandaan komt? Lees dan zeker dit jaarverslag en laat je verrassen door de veelzijdigheid van Nuhma en haar activiteiten. In 2013 vond ook een bestuurlijke wissel plaats bij Nuhma. Ludo Kelchtermans volgde Jo Geebelen op, die als gedelegeerd bestuurder meer dan 10 jaar aan het roer van Nuhma stond. In mei verwelkomde Nuhma een nieuwe Raad van Bestuur. Samen zullen we de toekomstplannen van Nuhma verder uittekenen. Onze voorgangers hebben Nuhma op de kaart gezet. Onze taak is ervoor zorgen dat Nuhma verder gaat op het ingeslagen pad en blijft investeren in hernieuwbare energie. Ik wens u alvast veel leesplezier! Tony Coonen Voorzitter Raad van Bestuur Nuhma

6 6 Verslag Raad van Bestuur NUHMA NV Nutsbedrijvenhoudstermaatschappij Trichterheideweg Hasselt Ondernemingsnummer: Verslag van de Raad van Bestuur van 12/3/14 over het boekjaar 2013 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van Nuhma tijdens het boekjaar 2013 en leggen wij de Jaarrekening van 2013 ter goedkeuring voor. Participaties en ondernemingsrisico Het voorbije boekjaar vonden er binnen Nuhma nv verschillende mutaties plaats op de financiële vaste activa. De belangrijkste transacties van het boekjaar betreffen de kapitaalsverhoging in Z-Kracht om de offshore windenergie verder te ondersteunen. Voorts werden twee nieuwe participaties opgetekend, enerzijds in Green Valley Belgium en anderzijds in Bleyveld Co NV. In navolging van de wijzigingen in het groenestroomcertificaten (GSC)-beleid blijft de Raad van Bestuur de evoluties in het regulatoir kader op de voet volgen. De Raad van Bestuur heeft de evaluatie gemaakt en is van mening dat er zich geen duurzame minderwaarde materialiseert op zijn participaties. Nuhma is onderworpen aan de algemene ondernemingsrisico s dewelke eigen zijn aan een investeringsmaatschappij. Additionele info rond de participaties staat steeds op de website Kerncijfers 2013 Het balanstotaal van de onderneming bedraagt op 31/12/ ,9 miljoen. Het resultaat van het boekjaar 2013 is een winst van 6,7 miljoen. Het resultaat bestaat voornamelijk uit de ontvangen dividenden van Aspiravi Holding, TVL, Publilum, Bionerga en de Vlaamse Energieholding. De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen: Overgedragen resultaat vorig boekjaar: ,25 Toevoeging aan de wettelijke reserves: ,10 Uit te keren dividend: ,00 Over te dragen winst: ,08 Toevoegen aan de beschikbare reserves: ,00

7 7 Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden Er zijn geen bijzondere omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden. Uiteraard volgt de Raad van Bestuur de evoluties in het wetgevend kader over o.a. stimuli in het domein van de hernieuwbare energie op de voet op. Belangrijke gebeurtenissen na sluiting van de Jaarrekening 2013 Behoudens de punten vermeld in onderhavig verslag zijn er geen andere gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar die onder deze rubriek dienen te worden vermeld. Onderzoek en ontwikkeling Nuhma voerde het voorbije jaar geen werkzaamheden uit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Gebruik van financiële instrumenten De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten bedoeld in artikel 96,8 W.Venn. Derhalve stellen wij voor: a de Jaarrekening zoals voorgesteld goed te keuren b kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. Hoogachtend, De Raad van Bestuur

8 8 Samen naar een CO 2 -arme toekomst De provincie Limburg wil als eerste Belgische provincie CO 2 -neutraal zijn voor Dat is ruimschoots ambitieuzer dan de 20% reductie die Europa vraagt. Eind 2011 schaarden alle 44 Limburgse gemeenten zich achter die doelstelling en bevestigden hun engagement door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Uw gemeente in de kijker De inspanningen van de gemeenten zijn noodzakelijk als we een klimaatneutrale regio willen zijn in Daarom zetten we hen in dit jaarverslag centraal. Tussen de hoofdstukken vindt u infofiches met de CO 2 -besparing van iedere gemeente, dankzij hun investering in Nuhma. Lokale besturen nemen het voortouw Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 gelanceerd door de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering. 80% van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot houdt namelijk verband met leven en werken in de stad. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageren lokale en regionale overheden zich om de uitstoot van CO 2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen Extract uit het Burgemeestersconvenant OVERWEGENDE dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; OVERWEGENDE dat steden direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; [ ] OVERWEGENDE dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven; [ ] WIJ, DE BURGEMEESTERS, VERBINDEN ONS ERTOE OM de lat nog hoger te leggen dan de EU en de CO 2 -uitstoot op ons grondgebied tussen nu en 2020 met ten minste 20% terug te dringen; om dat doel te bereiken zijn wij bereid ons te verbinden aan een Actieplan betreffende duurzame energie voor die gebieden die onder onze bevoegdheid vallen; deze verbintenis en het actieplan zullen volgens onze respectievelijke procedures worden geratificeerd.

9 9 Lokale inspanningen voor een globaal resultaat Het Burgemeestersconvenant is geen PR-instrument dat blijft steken bij de handtekening van de burgemeesters. 39 van de 44 Limburgse gemeenten hebben inmiddels een Actieplan voor Duurzame Energie neergelegd bij het secretariaat van het Burgemeestersconvenant. Drie van die plannen worden momenteel beoordeeld. De overige 36 zijn geaccepteerd door de Europese Commissie. In het Actieplan beschrijven de gemeenten hun ambitieuze doelstelling en de maatregelen die zij hebben vastgesteld om die doelstelling te bereiken. Meer dan een halfhartig engagement Om hun engagement om te zetten in acties kunnen de Limburgse gemeenten rekenen op Nuhma. Nuhma investeert namens de Limburgse gemeenten in duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Op die manier besparen de Limburgse gemeenten ondertussen jaarlijks ton CO 2. Dat komt overeen met de uitstoot CO 2 van ongeveer wagens. Ook uw steentje bijdragen? Als particulier kan u niet rechtstreeks aandelen van Nuhma kopen. Burgers kunnen wel aandelen kopen van de coöperatieve vennootschappen waar Nuhma ook in investeert. U kan zelf uw steentje bijdragen door aandeelhouder te worden van Limburg Wind cvba of Aspiravi Samen cvba. Met het Limburgs Klimaatfonds willen we de ambitie van de provincie Limburg om klimaatneutraal te worden volledig ondersteunen. De coöperatieve kan bijvoorbeeld instaan als hefboom voor projecten die zich richten op het energievriendelijk maken van de gebouwen in de provincie.

10 10 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (uitgedrukt in uitstoot aantal gezinnen) Diepenbeek , Dilsen-Stokkem , Genk , Gingelom , Halen , Ham ,

11 11 Nuhma, uw Limburgs klimaatbedrijf Nuhma doopte zichzelf in 2011 om tot het Limburgs Klimaatbedrijf. Niet om een andere koers te varen, wel omdat de titel zegt waar Nuhma voor staat. Nuhma werkt in naam van alle Limburgse gemeenten, maar ook ten voordele van alle Limburgers aan duurzaamheid, energie en innovatie. Via gerichte participaties draagt Nuhma daarmee bij aan een klimaatneutraal Limburg. Door haar investeringen in andere ondernemingen ondersteunt Nuhma de doelstelling om Limburg CO 2 -neutraal te maken voor Nuhma participeert niet enkel in bestaande bedrijven. Nuhma is tevens medeoprichter van 3 coöperatieve vennootschappen: het Limburgs Klimaatfonds, Aspiravi Samen en Limburg Wind. De investeerders van deze coöperaties zijn de Limburgers zelf, zowel particulieren, verenigingen als organisaties. Iedereen kan een aandeel kopen en zo investeren in een groene toekomst voor onze provincie. De investering door 43 Limburgse gemeenten en Laakdal in Nuhma en haar coöperaties levert de aandeelhouders een dubbele winst op. Ze investeren in klimaatvriendelijke projecten in eigen streek en hebben daarenboven uitzicht op een mooi (financieel) rendement. De missie van Nuhma Als transparante publieke holding en als maatschappelijk verantwoorde onderneming is het onze missie om: te investeren in projecten rond duurzaamheid met focus op energie, innovatie of activiteiten van gemeenteoverschrijdend belang met een meerwaarde op maatschappelijk vlak en ten dienste van heel Limburg. blijvend financiële meerwaarde te creëren voor onze aandeelhouders door de geïnvesteerde middelen rendabel te investeren, te zorgen voor een constante stroom van dividenden en/ of creatie van meerwaarde op lange termijn, met beheerst risico.

12 12 Nuhma kiest voor gezonde groei in een veranderend energielandschap Interview met algemeen directeur Ludo Kelchtermans In 2013 nam Jo Geebelen afscheid van zijn functie als afgevaardigd bestuurder van Nuhma en gaf de fakkel door aan Ludo Kelchtermans. Kelchtermans is een vaste waarde bij Nuhma. Hij is sinds 2000 bestuurder en stond sinds september 2012 samen met Jo Geebelen aan het roer van Nuhma als gedelegeerd bestuurder en vervolgens als algemeen directeur. Eén jaar na zijn aanstelling als algemeen directeur blikt Ludo Kelchtermans tevreden terug. Dankzij het uitstekende werk van zijn voorganger kon hij vertrekken van een stevige basis. Hij koos niet voor een drastische koerswijziging, maar bouwde verder op de bestaande missie, die in het verleden al haar vruchten heeft afgeworpen. Onze missie vormt ook nu nog de leidraad voor alle beslissingen. Nuhma opereert in een wereld die volop in beweging is. Een wijzigende markt die de nodige risico s met zich meebrengt. Maar we mogen ons niet laten verlammen door die risico s. Om te overleven moeten we ambitieus zijn, de risico s zo goed mogelijk inschatten en niet blind zijn voor de opportuniteiten die op ons pad komen. Eigen energiebedrijf maakt de cirkel rond Ook in 2014 zal Nuhma op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten. In het najaar van 2014 willen we ons eigen energiebedrijf lanceren, laat Ludo Kelchtermans weten. Via onze participaties produceren we groene energie. Nu zijn er plannen om die energie te verkopen via een eigen energiebedrijf. Naast producent worden we dan ook leverancier van groene energie. Het idee is dat mensen die een windmolen of biostoomcentrale in hun buurt hebben, hier niet alleen de mogelijke lasten van dragen, maar er ook de voordelen van ondervinden. Zo is de cirkel weer rond. 100% CO 2 -neutraliteit Doorheen dit jaarverslag staan de aandeelhouders van Nuhma, 43 Limburgse gemeenten en Laakdal, en hun CO 2 -besparing dankzij Nuhma centraal. Elke gemeente ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant. Dat stelt dat de lokale overheden het voortouw moeten nemen op gebied van duurzame energie. Ook Ludo Kelchtermans vindt dat de gemeenten samen met de provincie een belangrijke rol kunnen spelen. Onze ambitie en die van de provincie Limburg gaan veel verder dan de Europese doelstellingen. Wij streven naar 100% CO 2 -neutraliteit voor Limburg. Er is al een hele weg afgelegd en met alles wat Nuhma momenteel in portefeuille heeft, is die ambitie zeker haalbaar. Het is jammer dat er niet zoiets bestaat als een jaarlijkse CO2-barometer voor onze provincie. Dan kon iedereen zien welke weg er al is afgelegd.

13 13 Van Limburg tot West-Vlaanderen België is een echte wereldspeler op het vlak van offshore windenergie. Het windmolenpark Northwind is volledig operationeel. Het is het derde windmolenpark in de Noordzee dat werd afgerond, na Belwind (Colruyt Group) en C-Power. Op de vraag welke plannen Nuhma nog heeft rond offshore windenergie, antwoordt Ludo Kelchtermans: Via Otary hebben we nog 3 concessies voor offshore windmolenparken in de Noordzee. We steken onze ambitie niet onder stoelen of banken om samen met onze partners tot een overkoepelende organisatie te komen die instaat voor de operations & maintenance om zo de goede werking van de parken in de toekomst te garanderen. Deze hoeft zich trouwens niet te beperken tot offshore windmolens alleen. De verkoop van de biostoomcentrale van Electrawinds in Oostende was een andere opportuniteit die eind 2013 op het pad van Nuhma en Bionerga kwam. Zowel met de biostoomcentrale, als met de investeringen in offshore windparken zijn we nu duidelijk aanwezig aan de Belgische kust. Men zegt wel eens dat het water altijd naar de zee loopt, maar in dit geval zijn de (financiële) voordelen wel voor Limburg. Subsidies afbouwen of niet? In het verhaal rond de subsidies en groenestroomcertificaten zijn er volgens Ludo Kelchtermans drie elementen van belang. Er is een stabiel wetgevend kader nodig, net Pas als deze drie elementen een stabiel wetgevend kader, de locatie en de stroomprijs op elkaar afgestemd zijn, kan groene energie rendabel zijn en kunnen de subsidies afgebouwd worden. zoals een geschikte locatie: in het geval van windmolenparken is het logischerwijs belangrijk dat deze op een locatie worden gebouwd waar er wind is. Tenslotte speelt ook de stroomprijs een rol. Die is momenteel erg laag. Er is dus nood aan een ondersteunend mechanisme, zoals die er ook zijn in de ons omliggende landen. Het zal nog wel enige tijd duren, maar voor zonneenergie-installaties is ondertussen ook geen ondersteuningsmechanisme meer nodig. Iedereen wil ondernemen en de top bereiken. Maar dat moet stap voor stap gebeuren. Sommigen nemen de lift om snel de top te bereiken, terwijl Nuhma heeft gekozen om via de trap te gaan. In veel gevallen blijkt dat laatste het gezondst. Beredeneerd handelen met beheerste risico s De vaststelling van klimaatverandering is er. Uit onderzoek van de hernieuwbare energiefederaties blijkt dat 70% van de Belgen groene energie verkiest. De consument wil hiervoor betalen, maar dan moeten de middelen wel juist ingezet worden. Dat in dit proces bedrijven links en rechts mislukken door ondoordachte investeringen, is onvermijdelijk. We moeten positief, maar omzichtig omgaan met de risico s die inherent zijn aan de business. Iets waar Nuhma nauwlettend op toeziet., besluit Ludo Kelchtermans.

14 14 Nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd Tijdens de jaarvergadering in mei 2013 werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld. De Raad van Bestuur bepaalt de algemene strategie en belangrijkste beleidslijnen voor de komende jaren, vertrekkend vanuit de missie van Nuhma. De Raad van Bestuur bestaat uit 8 bestuurders 1, die door de algemene vergadering worden benoemd voor een termijn van maximaal 6 jaar. Bij de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur werd gestreefd naar een brede coalitie, die bestaat uit leden van heel Limburg. Tony Coonen - voorzitter In Limburg lopen we vandaag voorop in hernieuwbare energie. Wat wij vandaag doen, wordt over tien jaar de norm. Daarom moeten we steeds dat stapje voor blijven. Frieda Brepoels Een toekomst zonder CO 2 bereiken we enkel als lokale besturen samen blijven werken. Voor die samenwerking in energie staat Nuhma. Mark Vanleeuw Nuhma investeert in projecten die de gemeente- of provinciegrenzen overschrijden. Maar deze investeringen zorgen wel voor een economische en ecologische meerwaarde die terugvloeit naar onze provincie. 1 Sommige bestuurders vertegenwoordigen hun vennootschap

15 15 Peter Vanvelthoven Limburgers zijn te bescheiden. We mogen echt wel trots zijn op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. André Vautmans Investeren brengt risico s met zich mee. Alleen staat risicobeheersing bij Nuhma centraal. De portefeuille bewaken als goede huisvader, dat is de opdracht. Thierry de Grunne Duurzaam is de enige motor voor de economie en de samenleving om te vernieuwen. We plukken morgen de vruchten van de investeringen die we vandaag doen. Marc Vandeput Een klimaatoplossing vereist een langetermijnvisie. Een visie waar we met Nuhma elk jaar aan werken. Steven Vandeput Via de coöperatieve vennootschappen als het Limburgs Klimaatfonds, Aspiravi Samen en Limburg Wind kunnen alle Limburgers investeren in een groene toekomst voor onze provincie.

16 16 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (in uitstoot aantal gezinnen) Hamont-Achel , Hasselt , Hechtel-Eksel , Heers , Herk-de-stad , Herstappe 85 0,

17 17 Groene droom voor Limburg wordt stilaan werkelijkheid In 2010 kwamen de Europese regeringsleiders de strategie overeen: 20% minder CO 2, 20% energiebesparing en 20% hernieuwbare energie tegen Recent besloot de EU de doelstelling te verhogen tot 27% hernieuwbare energie en 40% minder CO 2 -uitstoot tegen Doelstellingen die in Limburg niet in dovemansoren zijn gevallen. De provincie Limburg sprak in 2011 de ambitie uit om als eerste Belgische provincie CO 2 - neutraal te zijn tegen Dat is ruimschoots ambitieuzer dan de 20% reductie die Europa vraagt. Ook de missie van Nuhma is ambitieuzer. Nuhma streeft ernaar om 50% van de residentiele energie in Limburg op een duurzame manier te voorzien tegen Nu al 35% groene energie in Limburg Wij zijn ambitieus, maar door gezamenlijke inspanningen kunnen die doelstellingen gehaald worden. Vandaag staat de teller van Nuhma immers al op 35% groene energie en een besparing van ton CO 2. En de toekomst ziet er nog groener uit. Wanneer de projecten die momenteel in constructie en ontwikkeling zijn (periode ) mee in beschouwing worden genomen, zijn de participaties van Nuhma goed voor zo n 72% van het verbruik van de Limburgse gezinnen en een besparing van ton CO 2. DE GROENE ENERGIE VAN NUMHA TEN OPZICHTE VAN DE LIMBURGSE RESIDENTIËLE ENERGIEBEHOEFTE gezinnen MWh De Limburgse residentiële energiebehoefte 41,69% Otary MWh 0,90% Vleemo 2,06% Gislom 2,10% Bionerga 2,15% Nu Aspîravi Curacao 2,29% A&S 3,33% Luminus 4,63% Limburg Wind MWh 47,97% Operationeel 10,34% In constructie 14,16% C-Power 13,18% Aspiravi 41,69% In ontwikkeling 13,52% Northwind Groene energie van Nuhma per bedrijf Status groene energie van Nuhma

18 18 INVESTERINGEN NUMHA IN GROENE ENERGIE Bedrijf Energieopbrengst (in MW) Groene energie Participatie Nuhma Vandaag In constructie Vergund % groen van de totale energieopbrengst In MW In MWh In % In MW groene energie In MWh Aspiravi (Biogas) 2,10 0,00 0,00 47,78% 1, ,04 40,17% 0, ,30 Aspiravi (Wind) 175,06 12,67 0,00 100,00% 187, ,67 40,17% 75, ,12 Aspiravi (Hydro) 0,16 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 40,17% 0,06 514,15 A&S 25,00 0,00 0,00 47,78% 11, ,00 20,08% 2, ,27 Bionerga (Biogas & Solar) 5,48 0,00 0,00 52,19% 2, ,00 90,00% 2, ,30 C-Power 325,20 0,00 0,00 100,00% 325, ,00 10,43% 33, ,54 Otary (Rentel, Seastar & Mermaid) 0,00 0,00 984,00 100,00% 647, ,50 15,44% 99, ,49 Northwind 75,00 141,00 0,00 100,00% 216, ,00 15,00% 32, ,66 Luminus (Wind & Hydro) 194,30 0,00 0,00 100,00% 194, ,00 3,20% 6, ,77 TOTAAL 802,30 153,67 984, , ,21 253, ,60

19 19 Waar komt de groene energie vandaan? Nuhma kan dankzij haar participaties vandaag groene energie voorzien voor 35 procent van de Limburgse residentiële energiebehoefte. Dankzij geplande projecten zal dat tegen 2020 oplopen tot 72% van de energiebehoefte. Maar hoe wordt die groene energie geproduceerd? Wind is de belangrijkste leverancier van de hernieuwbare energie van Nuhma. Bijna 70% komt van de offshore windparken en ongeveer een kwart van de energie wordt geproduceerd door windmolens op het vasteland. Daarnaast investeert Nuhma, via de bedrijven waarin ze participeert, in de productie van andere vormen van energie zoals zonne-energie (0,05%), waterkracht (2,21%) en biomassa (4,72%). Tenslotte investeert Nuhma ook in innovatie en kennis. Dit levert natuurlijk niet rechtstreeks energie op, maar biedt naar de toekomst garanties om voldoende hernieuwbare energie voor Limburg te kunnen voorzien. Meer hierover leest u in het artikel op p DE GROENE ENERGIE VAN NUMHA NAAR TYPE Wind (land) 23,65% Water 2,21% Biomassa 4,72% Zon 0,05% Wind (zee) 69,36%

20 20 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (in uitstoot aantal gezinnen) Heusden-Zolder , Hoeselt , Houthalen-Helchteren , Kinrooi , Kortessem , Laakdal ,

21 21 Nuhma is actief in verschillende sectoren Offshore Windenergie Op zee is meer ruimte voor grote windmolenparken dan aan land. Het Thorntonbankproject is op dit moment het grootste constructieproject in België. Coöperaties In een coöperatie zijn de gebruikers tevens aandeelhouder. Zij kunnen opgericht worden voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om te investeren in groene energie. Onshore Windenergie Nuhma heeft via haar participaties bijgedragen aan de bouw van het windmolenpark langs de E314, het grootste windmolenpark van Vlaanderen. Biomassa en compostering Nuhma investeert tevens in de verwerking van restafval. Dit restafval wordt gecomposteerd of verwerkt om duurzame energie op te wekken. Waterkracht Eén van de milieuvriendelijke manieren om elektriciteit op te wekken is via waterkracht. Dit kan door gebruik te maken van de stroomsnelheid van het water in een waterkrachtcentrale. Andere Nuhma investeert ook in andere sectoren, zoals regionale media of energieverdeling. Competenties Ontwikkeling van gespecialiseerde kennis is essentieel voor een duurzame toekomst. Daarom investeert Nuhma o.a. in het Wetenschapspark Limburg, dat interactie tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven stimuleert.

22 22 Innovaties als verzekering voor een groene toekomst Innovatie is, naast energie en duurzaamheid, één van de drie pijlers in de missie van Nuhma. Daarvoor participeert Nuhma in bedrijven en organisaties zoals 3E, Wetenschapspark Limburg en Green Valley Belgium. En dat is niet voor niks. We kunnen niet blijven rekenen op fossiele brandstoffen voor onze energievoorziening. Het is nu belangrijker dan ooit om te kijken naar groene en hernieuwbare bronnen voor onze huidige en toekomstige energieproductie. Recent bleek uit een studie van de hernieuwbare energiefederaties ODE, EDORA en BOP dat het grootste deel van de Vlaamse bevolking dit ook inziet. Die studie toont aan dat bijna 7 op 10 Belgen de voorkeur geeft aan hernieuwbare energiebronnen. Hoofdzakelijk gezien de productie lokaal kan gebeuren en geen gevaarlijk afval of CO 2 met zich meebrengt. Uit de studie blijkt ook een groot vertrouwen in windenergie als voornaamste bron van elektriciteit. Investeren in competenties, kennis en research Energie uit hernieuwbare bronnen is belangrijk voor België omdat we geen eigen grondstoffen hebben. Via hernieuwbare energie kunnen we een stukje onafhankelijk blijven voor onze energiebevoorrading. Als we denken aan onze toekomstige generaties, is hernieuwbaar de beste keuze. Maar om volledig te kunnen overschakelen naar hernieuwbare energie, moeten we blijven investeren in innovatieve manieren en oplossingen voor een groene energieproductie. Daarom participeert Nuhma in bedrijven en organisaties die investeren in competenties, kennis en research naar nieuwe producten. Grootste offshore windmolenpark ter wereld Dat Nuhma via haar participaties investeert in de opwekking van groene energie, weet u. Zo was de afronding van de bouw van het windmolenpark C-Power een belangrijke mijlpaal in De bouw van het windmolenpark verliep in verschillende fases en duurde in totaal tien jaar. Het betreft pionierswerk. C-Power is met 20 km 2 en 54 windturbines het grootste offshore windmolenpark ter wereld. En dat was niet het enige vernieuwende aan C-Power: nooit eerder werden zo n grote windmolens zo ver op zee geplaatst. U leest er meer over in het artikel Blijven investeren in windenergie. Slim omgaan met energietransport en -opslag Het is echter niet voldoende om enkel te kijken naar de opwekking van groene energie. Ook het transport en de opslag ervan zijn belangrijk. Via haar participaties investeert Nuhma dan ook in energietransportbedrijven Fluxys en Elia. Omdat energie niet in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen, is het daarnaast belangrijk dat de energieproductie (aanbod) en de energieconsumptie (vraag) op elkaar worden afgestemd. In het voorjaar van 2014 werd mede dankzij Nuhma TeamWise opgericht. Teamwise is een vennootschap die erop gericht is de verhouding tussen de energieproductie en de energievraag in evenwicht te houden via contractuele afspraken met energieproducenten en grote industriële verbruikers.

23 23 Pionierswerk in wind- en waterenergie 3E werkte de voorbije 5 jaar aan de ontwikkeling van een nieuwe middelgrote windturbine. De Xant windturbine is hoofdzakelijk geschikt voor installatie in afgelegen gebieden. De turbine is groter dan de huishoudelijke windturbines, maar compacter en goedkoper dan conventionele windmolens. De Xant windturbine betekent een grote stap voorwaarts in de turbinetechnologie op het gebied van installatiegemak, robuustheid en het geringe onderhoud. Als afzetmarkt voor de Xant windturbine wordt voornamelijk gekeken naar markten als Afrika, Azië, Oost-Europa en Midden-Oosten, waar kleine gemeenschappen en boeren vaak ver van grote steden, en dus ver van de energienetten, leven. Het resultaat van die 5 jaar onderzoek vertaalde zich recent in een eerste werkend prototype van de Xant windturbine. Ander pionierswerk is te vinden bij BluePower, een onderneming die in maart 2013 werd opgericht door WEP (dochtervennootschap van Nuhma) en DBE (Deme Blue Energy). BluePower onderzoekt de mogelijkheden van een onderwaterturbine om groene energie op te wekken dankzij getijden en golfenergie. Deze technologie staat nog in de kinderschoenen, maar net zoals bij C-Power gelooft Nuhma in deze innovatie en ondersteunt ze de ontwikkeling ervan, op beheerste wijze. RESULTATEN STUDIE IN OPDRACHT VAN HERNIEUWBARE ENERGIEFEDERATIES Welke energiebronnen verkiest u voor de productie van elektriciteit na 2025? aardolie 1% steenkool 2% gas 11% kernenergie geproduceerd in nieuwe centrales 16% hernieuwbare energie 69% Zou windenergie volgens u moeten zorgen voor een groot deel van de Belgische elektriciteitsvoorziening? geen mening 6% neen 9% ja 85% BRON: De Belgen en hernieuwbare energie. Maart Een onderzoek uitgevoerd door Ipsos in opdracht van: Edora, Belgianoffshore platform, ODE/VWEA

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

COMPAGNIE HET ZOUTE nv

COMPAGNIE HET ZOUTE nv COMPAGNIE HET ZOUTE nv VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 22 APRIL 2015 BALANS EN RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2014 www.compagniezoute.eu 05-12-14 1 CHZ Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

Tel.: +32 (0)9 210 54 10

Tel.: +32 (0)9 210 54 10 BDO Tel.: +32 (0)9 210 54 10 Axxes Business Park Fax : +32 (0)9 232 43 40 Guldensporenpark 100 - blok K www.bdo.be B-9820 Merelbeke THENERGO NV Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over

Nadere informatie

financieel verslag 2013

financieel verslag 2013 financieel verslag 2013 DNS Belgium Financieel verslag INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van Bestuur en strategisch comité... 4 DNS Belgium personeel... 6 Financiële resultaten...

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN.

HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. HOE BETER U ONS LEERT KENNEN, HOE AANTREKKELIJKER U ONS VINDT. OVER 43 PAGINA S HEEFT U DE IDEALE ENERGIEPARTNER GEVONDEN. RWE EEN GOEDE PARTNER VOOR NEDERLAND? INHOUD 7 INHOUD Waarom RWE een goede partner

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie