SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST"

Transcriptie

1 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST JAARVERSLAG 2013

2 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. Ontdek in dit jaarverslag hoeveel CO 2 uw gemeente bespaart. 4 Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Laakdal Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Overpelt, Peer Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen, Zonhoven, Zutendaal

3 3 INHOUD 5 Voorwoord 6 Verslag Raad van Bestuur 8 Samen naar een CO 2 -arme toekomst 11 Nuhma, uw Limburgs klimaatbedrijf 12 Gezonde groei in een veranderend energielandschap 14 Nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd 17 Groene droom voor Limburg wordt werkelijkheid 19 Waar komt de groene energie vandaan? 21 Nuhma is actief in verschillende sectoren Innovaties als verzekering voor een groene toekomst Nuhma in cijfers Bionerga verstevigt positie op afvalverwerkingsmarkt Blijven investeren in windenergie Balans 34 Resultatenrekening 36 Resultaatverwerking Overzicht participaties 37 Verslag van de commissaris

4 4 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (uitgedrukt in uitstoot aantal gezinnen) Alken , As , Beringen , Bilzen , Bocholt , Borgloon , Bree ,

5 5 Terugblik op 2013 Als het gaat over klimaatverandering en klimaatdoelstellingen, trekken we in Limburg aan hetzelfde zeel. Samen werken we aan een CO 2 -arme toekomst voor onze provincie. Zo lanceerde de provincie Limburg in 2011 bijvoorbeeld de campagne Limburg gaat klimaatneutraal. Om deze ambitie te bekrachtigen ondertekenden alle 44 Limburgse gemeenten het Europese Burgemeestersconvenant. Maar ook voor 2011 investeerden de gemeenten al in hernieuwbare energie en CO 2 -reductie dankzij hun aandeel in Nuhma. In dit jaarverslag plaatsen we de aandeelhouders van Nuhma de gemeente Laakdal en alle Limburgse gemeenten met uitzondering van Voeren en hun CO 2 -inspanning centraal. Want Limburg klimaatneutraal maken is slechts mogelijk als we allemaal hetzelfde doel nastreven en doordrongen zijn van de noodzaak van een energie- en gedragsomwenteling. De gemeenten zijn hierin een onmisbare partner, omdat ze dicht bij de burger en bedrijven staan. Met een duidelijke missie en een gezonde dosis ambitie heeft Nuhma in 2013 namens de Limburgse gemeenten een grote stap gezet richting een klimaatneutraal Limburg. De investeringen in 2013 brachten groene energie voor gezinnen. Dat brengt de teller op 35% groene energie in Limburg. Benieuwd waar die groene energie vandaan komt? Lees dan zeker dit jaarverslag en laat je verrassen door de veelzijdigheid van Nuhma en haar activiteiten. In 2013 vond ook een bestuurlijke wissel plaats bij Nuhma. Ludo Kelchtermans volgde Jo Geebelen op, die als gedelegeerd bestuurder meer dan 10 jaar aan het roer van Nuhma stond. In mei verwelkomde Nuhma een nieuwe Raad van Bestuur. Samen zullen we de toekomstplannen van Nuhma verder uittekenen. Onze voorgangers hebben Nuhma op de kaart gezet. Onze taak is ervoor zorgen dat Nuhma verder gaat op het ingeslagen pad en blijft investeren in hernieuwbare energie. Ik wens u alvast veel leesplezier! Tony Coonen Voorzitter Raad van Bestuur Nuhma

6 6 Verslag Raad van Bestuur NUHMA NV Nutsbedrijvenhoudstermaatschappij Trichterheideweg Hasselt Ondernemingsnummer: Verslag van de Raad van Bestuur van 12/3/14 over het boekjaar 2013 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van Nuhma tijdens het boekjaar 2013 en leggen wij de Jaarrekening van 2013 ter goedkeuring voor. Participaties en ondernemingsrisico Het voorbije boekjaar vonden er binnen Nuhma nv verschillende mutaties plaats op de financiële vaste activa. De belangrijkste transacties van het boekjaar betreffen de kapitaalsverhoging in Z-Kracht om de offshore windenergie verder te ondersteunen. Voorts werden twee nieuwe participaties opgetekend, enerzijds in Green Valley Belgium en anderzijds in Bleyveld Co NV. In navolging van de wijzigingen in het groenestroomcertificaten (GSC)-beleid blijft de Raad van Bestuur de evoluties in het regulatoir kader op de voet volgen. De Raad van Bestuur heeft de evaluatie gemaakt en is van mening dat er zich geen duurzame minderwaarde materialiseert op zijn participaties. Nuhma is onderworpen aan de algemene ondernemingsrisico s dewelke eigen zijn aan een investeringsmaatschappij. Additionele info rond de participaties staat steeds op de website Kerncijfers 2013 Het balanstotaal van de onderneming bedraagt op 31/12/ ,9 miljoen. Het resultaat van het boekjaar 2013 is een winst van 6,7 miljoen. Het resultaat bestaat voornamelijk uit de ontvangen dividenden van Aspiravi Holding, TVL, Publilum, Bionerga en de Vlaamse Energieholding. De Raad van Bestuur stelt voor het resultaat van het boekjaar als volgt te bestemmen: Overgedragen resultaat vorig boekjaar: ,25 Toevoeging aan de wettelijke reserves: ,10 Uit te keren dividend: ,00 Over te dragen winst: ,08 Toevoegen aan de beschikbare reserves: ,00

7 7 Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden Er zijn geen bijzondere omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk zouden kunnen beïnvloeden. Uiteraard volgt de Raad van Bestuur de evoluties in het wetgevend kader over o.a. stimuli in het domein van de hernieuwbare energie op de voet op. Belangrijke gebeurtenissen na sluiting van de Jaarrekening 2013 Behoudens de punten vermeld in onderhavig verslag zijn er geen andere gebeurtenissen na afsluiten van het boekjaar die onder deze rubriek dienen te worden vermeld. Onderzoek en ontwikkeling Nuhma voerde het voorbije jaar geen werkzaamheden uit op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Gebruik van financiële instrumenten De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten bedoeld in artikel 96,8 W.Venn. Derhalve stellen wij voor: a de Jaarrekening zoals voorgesteld goed te keuren b kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. Hoogachtend, De Raad van Bestuur

8 8 Samen naar een CO 2 -arme toekomst De provincie Limburg wil als eerste Belgische provincie CO 2 -neutraal zijn voor Dat is ruimschoots ambitieuzer dan de 20% reductie die Europa vraagt. Eind 2011 schaarden alle 44 Limburgse gemeenten zich achter die doelstelling en bevestigden hun engagement door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant. Uw gemeente in de kijker De inspanningen van de gemeenten zijn noodzakelijk als we een klimaatneutrale regio willen zijn in Daarom zetten we hen in dit jaarverslag centraal. Tussen de hoofdstukken vindt u infofiches met de CO 2 -besparing van iedere gemeente, dankzij hun investering in Nuhma. Lokale besturen nemen het voortouw Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 gelanceerd door de Europese Commissie om de inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en te ondersteunen. Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering. 80% van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot houdt namelijk verband met leven en werken in de stad. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageren lokale en regionale overheden zich om de uitstoot van CO 2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen Extract uit het Burgemeestersconvenant OVERWEGENDE dat wij ons ervan bewust zijn dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; OVERWEGENDE dat steden direct en indirect (via de door de burgers gebruikte producten en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; [ ] OVERWEGENDE dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven; [ ] WIJ, DE BURGEMEESTERS, VERBINDEN ONS ERTOE OM de lat nog hoger te leggen dan de EU en de CO 2 -uitstoot op ons grondgebied tussen nu en 2020 met ten minste 20% terug te dringen; om dat doel te bereiken zijn wij bereid ons te verbinden aan een Actieplan betreffende duurzame energie voor die gebieden die onder onze bevoegdheid vallen; deze verbintenis en het actieplan zullen volgens onze respectievelijke procedures worden geratificeerd.

9 9 Lokale inspanningen voor een globaal resultaat Het Burgemeestersconvenant is geen PR-instrument dat blijft steken bij de handtekening van de burgemeesters. 39 van de 44 Limburgse gemeenten hebben inmiddels een Actieplan voor Duurzame Energie neergelegd bij het secretariaat van het Burgemeestersconvenant. Drie van die plannen worden momenteel beoordeeld. De overige 36 zijn geaccepteerd door de Europese Commissie. In het Actieplan beschrijven de gemeenten hun ambitieuze doelstelling en de maatregelen die zij hebben vastgesteld om die doelstelling te bereiken. Meer dan een halfhartig engagement Om hun engagement om te zetten in acties kunnen de Limburgse gemeenten rekenen op Nuhma. Nuhma investeert namens de Limburgse gemeenten in duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Op die manier besparen de Limburgse gemeenten ondertussen jaarlijks ton CO 2. Dat komt overeen met de uitstoot CO 2 van ongeveer wagens. Ook uw steentje bijdragen? Als particulier kan u niet rechtstreeks aandelen van Nuhma kopen. Burgers kunnen wel aandelen kopen van de coöperatieve vennootschappen waar Nuhma ook in investeert. U kan zelf uw steentje bijdragen door aandeelhouder te worden van Limburg Wind cvba of Aspiravi Samen cvba. Met het Limburgs Klimaatfonds willen we de ambitie van de provincie Limburg om klimaatneutraal te worden volledig ondersteunen. De coöperatieve kan bijvoorbeeld instaan als hefboom voor projecten die zich richten op het energievriendelijk maken van de gebouwen in de provincie.

10 10 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (uitgedrukt in uitstoot aantal gezinnen) Diepenbeek , Dilsen-Stokkem , Genk , Gingelom , Halen , Ham ,

11 11 Nuhma, uw Limburgs klimaatbedrijf Nuhma doopte zichzelf in 2011 om tot het Limburgs Klimaatbedrijf. Niet om een andere koers te varen, wel omdat de titel zegt waar Nuhma voor staat. Nuhma werkt in naam van alle Limburgse gemeenten, maar ook ten voordele van alle Limburgers aan duurzaamheid, energie en innovatie. Via gerichte participaties draagt Nuhma daarmee bij aan een klimaatneutraal Limburg. Door haar investeringen in andere ondernemingen ondersteunt Nuhma de doelstelling om Limburg CO 2 -neutraal te maken voor Nuhma participeert niet enkel in bestaande bedrijven. Nuhma is tevens medeoprichter van 3 coöperatieve vennootschappen: het Limburgs Klimaatfonds, Aspiravi Samen en Limburg Wind. De investeerders van deze coöperaties zijn de Limburgers zelf, zowel particulieren, verenigingen als organisaties. Iedereen kan een aandeel kopen en zo investeren in een groene toekomst voor onze provincie. De investering door 43 Limburgse gemeenten en Laakdal in Nuhma en haar coöperaties levert de aandeelhouders een dubbele winst op. Ze investeren in klimaatvriendelijke projecten in eigen streek en hebben daarenboven uitzicht op een mooi (financieel) rendement. De missie van Nuhma Als transparante publieke holding en als maatschappelijk verantwoorde onderneming is het onze missie om: te investeren in projecten rond duurzaamheid met focus op energie, innovatie of activiteiten van gemeenteoverschrijdend belang met een meerwaarde op maatschappelijk vlak en ten dienste van heel Limburg. blijvend financiële meerwaarde te creëren voor onze aandeelhouders door de geïnvesteerde middelen rendabel te investeren, te zorgen voor een constante stroom van dividenden en/ of creatie van meerwaarde op lange termijn, met beheerst risico.

12 12 Nuhma kiest voor gezonde groei in een veranderend energielandschap Interview met algemeen directeur Ludo Kelchtermans In 2013 nam Jo Geebelen afscheid van zijn functie als afgevaardigd bestuurder van Nuhma en gaf de fakkel door aan Ludo Kelchtermans. Kelchtermans is een vaste waarde bij Nuhma. Hij is sinds 2000 bestuurder en stond sinds september 2012 samen met Jo Geebelen aan het roer van Nuhma als gedelegeerd bestuurder en vervolgens als algemeen directeur. Eén jaar na zijn aanstelling als algemeen directeur blikt Ludo Kelchtermans tevreden terug. Dankzij het uitstekende werk van zijn voorganger kon hij vertrekken van een stevige basis. Hij koos niet voor een drastische koerswijziging, maar bouwde verder op de bestaande missie, die in het verleden al haar vruchten heeft afgeworpen. Onze missie vormt ook nu nog de leidraad voor alle beslissingen. Nuhma opereert in een wereld die volop in beweging is. Een wijzigende markt die de nodige risico s met zich meebrengt. Maar we mogen ons niet laten verlammen door die risico s. Om te overleven moeten we ambitieus zijn, de risico s zo goed mogelijk inschatten en niet blind zijn voor de opportuniteiten die op ons pad komen. Eigen energiebedrijf maakt de cirkel rond Ook in 2014 zal Nuhma op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten. In het najaar van 2014 willen we ons eigen energiebedrijf lanceren, laat Ludo Kelchtermans weten. Via onze participaties produceren we groene energie. Nu zijn er plannen om die energie te verkopen via een eigen energiebedrijf. Naast producent worden we dan ook leverancier van groene energie. Het idee is dat mensen die een windmolen of biostoomcentrale in hun buurt hebben, hier niet alleen de mogelijke lasten van dragen, maar er ook de voordelen van ondervinden. Zo is de cirkel weer rond. 100% CO 2 -neutraliteit Doorheen dit jaarverslag staan de aandeelhouders van Nuhma, 43 Limburgse gemeenten en Laakdal, en hun CO 2 -besparing dankzij Nuhma centraal. Elke gemeente ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant. Dat stelt dat de lokale overheden het voortouw moeten nemen op gebied van duurzame energie. Ook Ludo Kelchtermans vindt dat de gemeenten samen met de provincie een belangrijke rol kunnen spelen. Onze ambitie en die van de provincie Limburg gaan veel verder dan de Europese doelstellingen. Wij streven naar 100% CO 2 -neutraliteit voor Limburg. Er is al een hele weg afgelegd en met alles wat Nuhma momenteel in portefeuille heeft, is die ambitie zeker haalbaar. Het is jammer dat er niet zoiets bestaat als een jaarlijkse CO2-barometer voor onze provincie. Dan kon iedereen zien welke weg er al is afgelegd.

13 13 Van Limburg tot West-Vlaanderen België is een echte wereldspeler op het vlak van offshore windenergie. Het windmolenpark Northwind is volledig operationeel. Het is het derde windmolenpark in de Noordzee dat werd afgerond, na Belwind (Colruyt Group) en C-Power. Op de vraag welke plannen Nuhma nog heeft rond offshore windenergie, antwoordt Ludo Kelchtermans: Via Otary hebben we nog 3 concessies voor offshore windmolenparken in de Noordzee. We steken onze ambitie niet onder stoelen of banken om samen met onze partners tot een overkoepelende organisatie te komen die instaat voor de operations & maintenance om zo de goede werking van de parken in de toekomst te garanderen. Deze hoeft zich trouwens niet te beperken tot offshore windmolens alleen. De verkoop van de biostoomcentrale van Electrawinds in Oostende was een andere opportuniteit die eind 2013 op het pad van Nuhma en Bionerga kwam. Zowel met de biostoomcentrale, als met de investeringen in offshore windparken zijn we nu duidelijk aanwezig aan de Belgische kust. Men zegt wel eens dat het water altijd naar de zee loopt, maar in dit geval zijn de (financiële) voordelen wel voor Limburg. Subsidies afbouwen of niet? In het verhaal rond de subsidies en groenestroomcertificaten zijn er volgens Ludo Kelchtermans drie elementen van belang. Er is een stabiel wetgevend kader nodig, net Pas als deze drie elementen een stabiel wetgevend kader, de locatie en de stroomprijs op elkaar afgestemd zijn, kan groene energie rendabel zijn en kunnen de subsidies afgebouwd worden. zoals een geschikte locatie: in het geval van windmolenparken is het logischerwijs belangrijk dat deze op een locatie worden gebouwd waar er wind is. Tenslotte speelt ook de stroomprijs een rol. Die is momenteel erg laag. Er is dus nood aan een ondersteunend mechanisme, zoals die er ook zijn in de ons omliggende landen. Het zal nog wel enige tijd duren, maar voor zonneenergie-installaties is ondertussen ook geen ondersteuningsmechanisme meer nodig. Iedereen wil ondernemen en de top bereiken. Maar dat moet stap voor stap gebeuren. Sommigen nemen de lift om snel de top te bereiken, terwijl Nuhma heeft gekozen om via de trap te gaan. In veel gevallen blijkt dat laatste het gezondst. Beredeneerd handelen met beheerste risico s De vaststelling van klimaatverandering is er. Uit onderzoek van de hernieuwbare energiefederaties blijkt dat 70% van de Belgen groene energie verkiest. De consument wil hiervoor betalen, maar dan moeten de middelen wel juist ingezet worden. Dat in dit proces bedrijven links en rechts mislukken door ondoordachte investeringen, is onvermijdelijk. We moeten positief, maar omzichtig omgaan met de risico s die inherent zijn aan de business. Iets waar Nuhma nauwlettend op toeziet., besluit Ludo Kelchtermans.

14 14 Nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd Tijdens de jaarvergadering in mei 2013 werd een nieuwe Raad van Bestuur samengesteld. De Raad van Bestuur bepaalt de algemene strategie en belangrijkste beleidslijnen voor de komende jaren, vertrekkend vanuit de missie van Nuhma. De Raad van Bestuur bestaat uit 8 bestuurders 1, die door de algemene vergadering worden benoemd voor een termijn van maximaal 6 jaar. Bij de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur werd gestreefd naar een brede coalitie, die bestaat uit leden van heel Limburg. Tony Coonen - voorzitter In Limburg lopen we vandaag voorop in hernieuwbare energie. Wat wij vandaag doen, wordt over tien jaar de norm. Daarom moeten we steeds dat stapje voor blijven. Frieda Brepoels Een toekomst zonder CO 2 bereiken we enkel als lokale besturen samen blijven werken. Voor die samenwerking in energie staat Nuhma. Mark Vanleeuw Nuhma investeert in projecten die de gemeente- of provinciegrenzen overschrijden. Maar deze investeringen zorgen wel voor een economische en ecologische meerwaarde die terugvloeit naar onze provincie. 1 Sommige bestuurders vertegenwoordigen hun vennootschap

15 15 Peter Vanvelthoven Limburgers zijn te bescheiden. We mogen echt wel trots zijn op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. André Vautmans Investeren brengt risico s met zich mee. Alleen staat risicobeheersing bij Nuhma centraal. De portefeuille bewaken als goede huisvader, dat is de opdracht. Thierry de Grunne Duurzaam is de enige motor voor de economie en de samenleving om te vernieuwen. We plukken morgen de vruchten van de investeringen die we vandaag doen. Marc Vandeput Een klimaatoplossing vereist een langetermijnvisie. Een visie waar we met Nuhma elk jaar aan werken. Steven Vandeput Via de coöperatieve vennootschappen als het Limburgs Klimaatfonds, Aspiravi Samen en Limburg Wind kunnen alle Limburgers investeren in een groene toekomst voor onze provincie.

16 16 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (in uitstoot aantal gezinnen) Hamont-Achel , Hasselt , Hechtel-Eksel , Heers , Herk-de-stad , Herstappe 85 0,

17 17 Groene droom voor Limburg wordt stilaan werkelijkheid In 2010 kwamen de Europese regeringsleiders de strategie overeen: 20% minder CO 2, 20% energiebesparing en 20% hernieuwbare energie tegen Recent besloot de EU de doelstelling te verhogen tot 27% hernieuwbare energie en 40% minder CO 2 -uitstoot tegen Doelstellingen die in Limburg niet in dovemansoren zijn gevallen. De provincie Limburg sprak in 2011 de ambitie uit om als eerste Belgische provincie CO 2 - neutraal te zijn tegen Dat is ruimschoots ambitieuzer dan de 20% reductie die Europa vraagt. Ook de missie van Nuhma is ambitieuzer. Nuhma streeft ernaar om 50% van de residentiele energie in Limburg op een duurzame manier te voorzien tegen Nu al 35% groene energie in Limburg Wij zijn ambitieus, maar door gezamenlijke inspanningen kunnen die doelstellingen gehaald worden. Vandaag staat de teller van Nuhma immers al op 35% groene energie en een besparing van ton CO 2. En de toekomst ziet er nog groener uit. Wanneer de projecten die momenteel in constructie en ontwikkeling zijn (periode ) mee in beschouwing worden genomen, zijn de participaties van Nuhma goed voor zo n 72% van het verbruik van de Limburgse gezinnen en een besparing van ton CO 2. DE GROENE ENERGIE VAN NUMHA TEN OPZICHTE VAN DE LIMBURGSE RESIDENTIËLE ENERGIEBEHOEFTE gezinnen MWh De Limburgse residentiële energiebehoefte 41,69% Otary MWh 0,90% Vleemo 2,06% Gislom 2,10% Bionerga 2,15% Nu Aspîravi Curacao 2,29% A&S 3,33% Luminus 4,63% Limburg Wind MWh 47,97% Operationeel 10,34% In constructie 14,16% C-Power 13,18% Aspiravi 41,69% In ontwikkeling 13,52% Northwind Groene energie van Nuhma per bedrijf Status groene energie van Nuhma

18 18 INVESTERINGEN NUMHA IN GROENE ENERGIE Bedrijf Energieopbrengst (in MW) Groene energie Participatie Nuhma Vandaag In constructie Vergund % groen van de totale energieopbrengst In MW In MWh In % In MW groene energie In MWh Aspiravi (Biogas) 2,10 0,00 0,00 47,78% 1, ,04 40,17% 0, ,30 Aspiravi (Wind) 175,06 12,67 0,00 100,00% 187, ,67 40,17% 75, ,12 Aspiravi (Hydro) 0,16 0,00 0,00 100,00% 0, ,00 40,17% 0,06 514,15 A&S 25,00 0,00 0,00 47,78% 11, ,00 20,08% 2, ,27 Bionerga (Biogas & Solar) 5,48 0,00 0,00 52,19% 2, ,00 90,00% 2, ,30 C-Power 325,20 0,00 0,00 100,00% 325, ,00 10,43% 33, ,54 Otary (Rentel, Seastar & Mermaid) 0,00 0,00 984,00 100,00% 647, ,50 15,44% 99, ,49 Northwind 75,00 141,00 0,00 100,00% 216, ,00 15,00% 32, ,66 Luminus (Wind & Hydro) 194,30 0,00 0,00 100,00% 194, ,00 3,20% 6, ,77 TOTAAL 802,30 153,67 984, , ,21 253, ,60

19 19 Waar komt de groene energie vandaan? Nuhma kan dankzij haar participaties vandaag groene energie voorzien voor 35 procent van de Limburgse residentiële energiebehoefte. Dankzij geplande projecten zal dat tegen 2020 oplopen tot 72% van de energiebehoefte. Maar hoe wordt die groene energie geproduceerd? Wind is de belangrijkste leverancier van de hernieuwbare energie van Nuhma. Bijna 70% komt van de offshore windparken en ongeveer een kwart van de energie wordt geproduceerd door windmolens op het vasteland. Daarnaast investeert Nuhma, via de bedrijven waarin ze participeert, in de productie van andere vormen van energie zoals zonne-energie (0,05%), waterkracht (2,21%) en biomassa (4,72%). Tenslotte investeert Nuhma ook in innovatie en kennis. Dit levert natuurlijk niet rechtstreeks energie op, maar biedt naar de toekomst garanties om voldoende hernieuwbare energie voor Limburg te kunnen voorzien. Meer hierover leest u in het artikel op p DE GROENE ENERGIE VAN NUMHA NAAR TYPE Wind (land) 23,65% Water 2,21% Biomassa 4,72% Zon 0,05% Wind (zee) 69,36%

20 20 SAMEN OP WEG NAAR EEN CO 2 -ARME TOEKOMST De 44 gemeenten investeren via Nuhma in projecten rond duurzaamheid en hernieuwbare energie en hebben daardoor gezamelijk een CO 2 -reductie van ton gerealiseerd. aantal inwoners % in Nuhma bespaarde CO 2 bespaarde CO 2 (in ton) (in uitstoot aantal gezinnen) Heusden-Zolder , Hoeselt , Houthalen-Helchteren , Kinrooi , Kortessem , Laakdal ,

21 21 Nuhma is actief in verschillende sectoren Offshore Windenergie Op zee is meer ruimte voor grote windmolenparken dan aan land. Het Thorntonbankproject is op dit moment het grootste constructieproject in België. Coöperaties In een coöperatie zijn de gebruikers tevens aandeelhouder. Zij kunnen opgericht worden voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om te investeren in groene energie. Onshore Windenergie Nuhma heeft via haar participaties bijgedragen aan de bouw van het windmolenpark langs de E314, het grootste windmolenpark van Vlaanderen. Biomassa en compostering Nuhma investeert tevens in de verwerking van restafval. Dit restafval wordt gecomposteerd of verwerkt om duurzame energie op te wekken. Waterkracht Eén van de milieuvriendelijke manieren om elektriciteit op te wekken is via waterkracht. Dit kan door gebruik te maken van de stroomsnelheid van het water in een waterkrachtcentrale. Andere Nuhma investeert ook in andere sectoren, zoals regionale media of energieverdeling. Competenties Ontwikkeling van gespecialiseerde kennis is essentieel voor een duurzame toekomst. Daarom investeert Nuhma o.a. in het Wetenschapspark Limburg, dat interactie tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven stimuleert.

22 22 Innovaties als verzekering voor een groene toekomst Innovatie is, naast energie en duurzaamheid, één van de drie pijlers in de missie van Nuhma. Daarvoor participeert Nuhma in bedrijven en organisaties zoals 3E, Wetenschapspark Limburg en Green Valley Belgium. En dat is niet voor niks. We kunnen niet blijven rekenen op fossiele brandstoffen voor onze energievoorziening. Het is nu belangrijker dan ooit om te kijken naar groene en hernieuwbare bronnen voor onze huidige en toekomstige energieproductie. Recent bleek uit een studie van de hernieuwbare energiefederaties ODE, EDORA en BOP dat het grootste deel van de Vlaamse bevolking dit ook inziet. Die studie toont aan dat bijna 7 op 10 Belgen de voorkeur geeft aan hernieuwbare energiebronnen. Hoofdzakelijk gezien de productie lokaal kan gebeuren en geen gevaarlijk afval of CO 2 met zich meebrengt. Uit de studie blijkt ook een groot vertrouwen in windenergie als voornaamste bron van elektriciteit. Investeren in competenties, kennis en research Energie uit hernieuwbare bronnen is belangrijk voor België omdat we geen eigen grondstoffen hebben. Via hernieuwbare energie kunnen we een stukje onafhankelijk blijven voor onze energiebevoorrading. Als we denken aan onze toekomstige generaties, is hernieuwbaar de beste keuze. Maar om volledig te kunnen overschakelen naar hernieuwbare energie, moeten we blijven investeren in innovatieve manieren en oplossingen voor een groene energieproductie. Daarom participeert Nuhma in bedrijven en organisaties die investeren in competenties, kennis en research naar nieuwe producten. Grootste offshore windmolenpark ter wereld Dat Nuhma via haar participaties investeert in de opwekking van groene energie, weet u. Zo was de afronding van de bouw van het windmolenpark C-Power een belangrijke mijlpaal in De bouw van het windmolenpark verliep in verschillende fases en duurde in totaal tien jaar. Het betreft pionierswerk. C-Power is met 20 km 2 en 54 windturbines het grootste offshore windmolenpark ter wereld. En dat was niet het enige vernieuwende aan C-Power: nooit eerder werden zo n grote windmolens zo ver op zee geplaatst. U leest er meer over in het artikel Blijven investeren in windenergie. Slim omgaan met energietransport en -opslag Het is echter niet voldoende om enkel te kijken naar de opwekking van groene energie. Ook het transport en de opslag ervan zijn belangrijk. Via haar participaties investeert Nuhma dan ook in energietransportbedrijven Fluxys en Elia. Omdat energie niet in grote hoeveelheden kan worden opgeslagen, is het daarnaast belangrijk dat de energieproductie (aanbod) en de energieconsumptie (vraag) op elkaar worden afgestemd. In het voorjaar van 2014 werd mede dankzij Nuhma TeamWise opgericht. Teamwise is een vennootschap die erop gericht is de verhouding tussen de energieproductie en de energievraag in evenwicht te houden via contractuele afspraken met energieproducenten en grote industriële verbruikers.

23 23 Pionierswerk in wind- en waterenergie 3E werkte de voorbije 5 jaar aan de ontwikkeling van een nieuwe middelgrote windturbine. De Xant windturbine is hoofdzakelijk geschikt voor installatie in afgelegen gebieden. De turbine is groter dan de huishoudelijke windturbines, maar compacter en goedkoper dan conventionele windmolens. De Xant windturbine betekent een grote stap voorwaarts in de turbinetechnologie op het gebied van installatiegemak, robuustheid en het geringe onderhoud. Als afzetmarkt voor de Xant windturbine wordt voornamelijk gekeken naar markten als Afrika, Azië, Oost-Europa en Midden-Oosten, waar kleine gemeenschappen en boeren vaak ver van grote steden, en dus ver van de energienetten, leven. Het resultaat van die 5 jaar onderzoek vertaalde zich recent in een eerste werkend prototype van de Xant windturbine. Ander pionierswerk is te vinden bij BluePower, een onderneming die in maart 2013 werd opgericht door WEP (dochtervennootschap van Nuhma) en DBE (Deme Blue Energy). BluePower onderzoekt de mogelijkheden van een onderwaterturbine om groene energie op te wekken dankzij getijden en golfenergie. Deze technologie staat nog in de kinderschoenen, maar net zoals bij C-Power gelooft Nuhma in deze innovatie en ondersteunt ze de ontwikkeling ervan, op beheerste wijze. RESULTATEN STUDIE IN OPDRACHT VAN HERNIEUWBARE ENERGIEFEDERATIES Welke energiebronnen verkiest u voor de productie van elektriciteit na 2025? aardolie 1% steenkool 2% gas 11% kernenergie geproduceerd in nieuwe centrales 16% hernieuwbare energie 69% Zou windenergie volgens u moeten zorgen voor een groot deel van de Belgische elektriciteitsvoorziening? geen mening 6% neen 9% ja 85% BRON: De Belgen en hernieuwbare energie. Maart Een onderzoek uitgevoerd door Ipsos in opdracht van: Edora, Belgianoffshore platform, ODE/VWEA

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 HEt JAAR VAn de coöperant

JAARVERSLAG 2012 HEt JAAR VAn de coöperant Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten aan duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties. Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de gemeenschap in het algemeen en Limburg in

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

fjr/cewaierhouse(ajpers I

fjr/cewaierhouse(ajpers I fjr/cewaierhouse(ajpers I It PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises Financial Assurance Services Woluwe Garden Woluwedal 18 8-1932 Sint-Stevens-Woluwe Telephone

Nadere informatie

Trichterheideweg Hasselt

Trichterheideweg Hasselt JAARVERSLAG 2007 JAARVERSLAG 2007 Trichterheideweg 8 3500 Hasselt 0472.325.068 BALANS NA WINSTVERDELING EN RESULTATENREKENING boekjaar 2007 inhoud RAAD VAN BESTUUR VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAPITAAL PARTICIPATIES

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 DE LAATSTE NIEUWE WINDMOLENS ZIJN SLIMME WINDMOLENS DIE WORDEN AANGESTUURD DOOR HET WEERBERICHT.

JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 DE LAATSTE NIEUWE WINDMOLENS ZIJN SLIMME WINDMOLENS DIE WORDEN AANGESTUURD DOOR HET WEERBERICHT. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 DE LAATSTE NIEUWE WINDMOLENS ZIJN SLIMME WINDMOLENS DIE WORDEN AANGESTUURD DOOR HET WEERBERICHT. 2 3 INHOUD 5 Voorwoord 6 Verslag Raad van Bestuur 9 Limburg als smart

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

het commissarisverslag 2013 ERRATUM

het commissarisverslag 2013 ERRATUM VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 20 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen 30) en de toelichting. Verslag over Oordeel met

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Haaltert

ASPIRAVI. Windpark Haaltert ASPIRAVI Windpark Haaltert SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK HAALTERT Windpark Haaltert: Projectlocatie Projectkenmerken Timing van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop van groene

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T?

INFORMATIEKRANT WIJ BOUWEN AAN UW TOEKOMST! www.limburgwindt.be. Limburg win(d)t is opgericht door Aspiravi en LRM. WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? www.limburgwindt.be v.u.: Rik Van de Walle - nv - Trichterheideweg 8-3500 Hasselt WAT DOET LIMBURG WIN(D)T? onderzoeken waar er in Limburg wind- molenparken kunnen komen bouwen en exploiteren van windenergie-

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

is uw Limburgs klimaatbedrijf

is uw Limburgs klimaatbedrijf is uw Limburgs klimaatbedrijf JAARVERSLAG jaarverslag Nuhma 2011 3 Meer dan ooit uw Limburgs klimaatbedrijf Verslag Raad van Bestuur 10 jaar Nuhma Wat u zeker moet onthouden van het jaar 2011 Activiteiten

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

ASPIRAVI. Windpark Assenede

ASPIRAVI. Windpark Assenede ASPIRAVI Windpark Assenede SAMEN GEDREVEN DOOR DE WIND WINDPARK ASSENEDE Windpark Assenede: Projectlocatie Projectkenmerken Timing / planning van de werken Investeer mee via Aspiravi Samen cvba Aankoop

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006

CANARA. Jaarlijks verslag Boekjaar 2006. Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007. Jaarlijks Verslag 2006 2 2006 CANARA V.Z.W. Liefdadigheidstraat 33 Bus 1 1210 BRUSSEL Jaarlijks verslag voorgesteld aan de Gewone Algemene Vergadering van 31 MEI 2007 Boekjaar 2006 Jaarlijks Jaarlijks verslag Boekjaar 2006 22006

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG

JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2016 FINANCIEEL VERSLAG 1 Jaarverslag 2013 RPR Tongeren 0201.310.929 IGL Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967

Nadere informatie

Eerbied voor het hout en respect voor de mens

Eerbied voor het hout en respect voor de mens Onderstaand treffen we informatie aan over de onderneming Lagae Hout N.V. en cijfergegevens uit de jaarrekeningen van 25, 26 en 27 Op basis van deze informatie gaan we de theorie van de ratioanalyse omzetten

Nadere informatie

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

pwc Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 pwc UMICORE Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015 22 maart 2016 pwc VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen

Stad Genk Publicatie Vastgoedprijzen De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2010

VASTGOEDPRIJZEN 2010 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2014 (aanslagjaar 2015). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999.

Kenmerkende gegevens DE 1. Ondernemingsdossier BE 0999.999.999 Brussel, 31 mei 2013. Balanscentrale. Ondernemingsnummer 0999.999. Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 30 01 Fax + 32 2 221 32 66 helpdesk.ba@nbb.be www.nbb.be ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel Ondernemingsdossier BE 0999.999.999

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

VASTGOEDPRIJZEN 2009

VASTGOEDPRIJZEN 2009 UPDATE CIJFERS VASTGOEDPRIJZEN 2009 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De statistieken over de vastgoedprijzen zijn

Nadere informatie

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. *******************************************

EMBARGO TOT MAANDAG 27 JUNI 2005-17.45 u. ******************************************* Boekjaar 2004/2005, afgesloten op 31 maart 2005 GROEP COLRUYT: verdere stijging van de resultaten ******** Omzet + 15,12 %; winst + 16,42 %; winst per aandeel + 18,78 % 1. Omzet excl. BTW + 15,12 % EUR

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO Niet indienen bij de NBB op papier/via pdf: afdruk in eurocent! 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VKT 1.1-1 JAARREKENING IN EURO NAAM: STORM Rechtsvorm: Activiteit sector: 008 Coöperatieve

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.12.2015 Genk telde eind september 3.586 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 162 of 4,7% meer dan in december 2014. In Limburg was er een stijging

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012

Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 Persbericht Brussel, 15 januari 2013 Windenergie in Vlaanderen groeit verder in 2012 In 2012 groeide windenergie op land in Vlaanderen met 37 windturbines, goed voor een bijkomend vermogen van 78 MW. Daarmee

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.09.2016 Genk telde eind september 3.614 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 322 of 8,2% minder dan in september 2015. In Limburg was er een daling

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie