Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november Het juiste hotel op de juiste plek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Het juiste hotel op de juiste plek Pagina 2 Rijk en regio pakken fileproblemen noordkant Amsterdam aan Pagina 4 Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel Zakelijk autodelen aan de Zuidas Pagina 6 Onlangs is de sleutel van de eerste doorstroomwoning in de stadsregio Amsterdam overhandigd aan slachtoffers van mensenhandel. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam, portefeuillehouder van de Stadsregio Robert Linnekamp, wethouder van Purmerend Hans Krieger en regiodirecteur Anita Schaaij van zorgorganisatie HVO-Querido wensten de nieuwe bewoonster een mooie toekomst. Het gezelschap kwam bijeen in het oude stadhuis van Purmerend. Ook Don Bijl was als burgemeester van Purmerend en bestuurslid van de Stadsregio aanwezig om de nieuwe inwoonster van zijn gemeente welkom te heten. Robert Linnekamp vertelde dat de Stadsregio Amsterdam vorig jaar zomer een brief ontving van de burgemeester van Amsterdam, met het verzoek aan de gemeenten om woningen beschikbaar te stellen voor slachtoffers van mensenhandel. Een verzoek waar niemand nee tegen zou zeggen. Natuurlijk willen we als regio ook iets betekenen voor mensen die zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. We willen hen een nieuwe start bieden, aldus Linnekamp. Hij roemde de corporaties die de woningen beschikbaar stellen. Inmiddels zijn in Purmerend en Zaanstad drie doorstroomwoningen gerealiseerd en Haarlemmermeer en Amstelveen volgen binnenkort. Het verzoek bleek meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. Omdat het gaat om mensen die afwachten of zij een verblijfsvergunning zullen krijgen, bleek passende huisvesting geen vanzelfsprekende zaak. Huurcontracten zijn doorgaans voor onbepaalde tijd. De Stadsregio ging daarom met de gemeenten en diverse corporaties op zoek naar een geschikte vorm, die werd gevonden in de lees verder op pagina 2 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Vervolg van pagina 1 doorstroomwoningen. Burgemeester van der Laan bedankte iedereen voor de medewerking: Als Amsterdam proberen we er zo veel mogelijk te zijn voor onze regio, want wij zijn een verantwoordelijke hoofdstad. Maar de regio is er op haar beurt ook voor ons. Van der Laan sprak verder over zijn bezoek aan een opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel dat grote indruk op hem heeft gemaakt en noemde de samenwerking en het resultaat een megaprestatie. Wethouder Krieger gaf aan dat het voor Purmerend vanzelfsprekend was om gehoor te geven aan deze oproep. Purmerend wil graag op een bescheiden manier iets betekenen voor de slachtoffers en is blij en trots dat dit zo snel gelukt is. Hierna was het tijd om de sleutels aan de aanwezige bewoonster te geven. Zij vertelde dat de nieuwe woning veel voor haar betekent. De corporaties ZVH, Rochdale, Parteon, Ymere, Eigen Haard, Intermaris en Wooncompagnie stellen in totaal tien doorstroomwoningen beschikbaar. De Stadsregio en HVO-Querido betalen de inrichting van de woningen, aangezien de bewoners vaak weinig eigen bezittingen hebben. In iedere woning is plaats voor twee personen. Wanneer zij een verblijfsvergunning krijgen kunnen ze doorstromen naar de reguliere huurmarkt. HVO-Querido biedt deze doelgroep daarnaast specifieke ondersteuning op juridisch gebied. Annemieke Molenaar, tel Regionale strategie: Het juiste hotel op de juiste plek Het gaat goed met de hotelmarkt. De afgelopen jaren zijn er veel hotels bij-gekomen, vooral in de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. De komende jaren wil de regio de hotelmarkt gericht verder laten groeien. Daarom is een regionale hotelstrategie opgesteld voor de periode Het huidige hotelbeleid voor de metropoolregio Amsterdam stamt uit 2006 en richt zich op het realiseren van extra hotelkamers tot 2015, waarvan 9000 kamers in Amsterdam en 6000 in de regio. Deze aantallen lijken te worden gehaald. Hiermee is een inhaalslag gemaakt die tot een gezonde, inter-nationaal concurrerende hotelmarkt heeft geleid. Ook voor de komende jaren zijn er plannen genoeg. Hoewel de financiering van hotels sinds de financiële crisis moeilijker is geworden, zijn er nog steeds investeerders die het aandurven. Vooral de transformatie van leegstaande kantoren tot hotel is in trek. Om de hotelmarkt ook in de toekomst gezond te houden en te zorgen voor een goede spreiding van hotels over de regio, hebben de gemeenten via het bestuurlijk overleg PRES (Platform Regionaal Economische Structuur) de hotelstrategie opgesteld. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, met Schiphol, vervullen een belangrijke rol omdat hier de meeste hotels worden gevestigd. De strategie moet vraag en aanbod met elkaar in balans houden. Daarbij gaat het niet langer om de algehele stimulering van hotelontwikkelingen maar om het selectief inzetten van het juiste hotel op de juiste plaats, en een accent op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Nieuwe hotels moeten een bepaalde waarde toevoegen aan de omgeving. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd om te kunnen anticiperen wanneer een overschot dreigt te ontstaan. Kansenkaart De hotelstrategie voorziet in een aantal middelen voor de uitvoering. Een kansenkaart moet inzicht geven in de voorkeursgebieden voor nieuwe hotelvestigingen. Ook komt er een regionale hotelladder, waarmee de ruimtelijke, maatschappelijke en economische meerwaarde van een hotel voor de omgeving kan worden bepaald. Verder wordt er vanaf 1 januari 2014 een regionaal adviesteam ingesteld. Dit team zal gemeenten in de metropoolregio Amsterdam adviseren over hotelontwikkelingen en informatie verstrekken aan investeerders. In het team zullen in elk geval de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer vertegenwoordigd zijn, samen met een onafhankelijke deskundige. De hotelstrategie is opgesteld vanuit het bestuurlijk overleg PRES. Hierin zijn vertegenwoordigd de gemeenten Amsterdam (voorzitter), Velsen, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Amstelveen, Hilversum, Almere, Lelystad en de provincies Noord- Holland en Flevoland. De colleges van B&W van Amsterdam en Haarlemmermeer hebben ingestemd met de gezamenlijke strategie. Hun gemeenteraden spreken er binnenkort over. Remco Rienties, tel Zie ook voor de hotelstrategie. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

3 Stadsregio biedt gemeenten 10 miljoen euro extra voor lokale verkeersprojecten De Regioraad heeft besloten de gemeenten te helpen om verkeer- en vervoersprojecten sneller te realiseren. De Stadsregio trekt 10 miljoen euro extra uit voor deze projecten zodat gemeenten een minder groot deel zelf hoeven te betalen. Pagina 3 Er zijn momenteel flink wat verkeersen vervoersprojecten die binnen de gemeenten moeilijk van de grond komen omdat er onvoldoende eigen middelen zijn. De Stadsregio wil deze projecten graag een extra zetje geven. Daarom is er een Hulpimpuls in het leven geroepen: een eenmalige regeling van 10 miljoen euro die verdeeld wordt over de gemeenten op basis van inwonersaantallen. Voor Purmerend geldt dat een aantal projecten door de Hulpimpuls net dat zetje krijgt dat ze nodig hebben. Daarmee kunnen we aan de slag om Purmerend veiliger en beter bereikbaar te maken. De Purmerenders weten dit zeker te waarderen omdat alle maatregelen direct in positieve zin effect hebben in het straatbeeld, aldus wethouder Verkeer van Purmerend, Hans Krieger. Ook in Aalsmeer wordt positief gereageerd. Wethouder Verkeer Ad Verburg: Aalsmeer is blij met de toegezegde bijdrage omdat deze de kans op realisatie van twee verkeersprojecten flink vergroot. Gemeenten hebben de afgelopen tijd voorstellen voor projecten kunnen indienen bij de Stadsregio die in aanmerking kunnen komen voor de Hulpimpuls. Het gaat om noodzakelijke regionale projecten die wachten op een volgende stap naar de uitvoering. De projecten moeten passen in het Regionale Verkeer-en Vervoersplan en uiterlijk in 2015 zijn gereali- seerd. Al in 2014 moeten de projecten in uitvoering zijn. Vrijwel alle gemeenten hebben aanvragen voor projecten ingediend. Dit varieert van fietsverbindingen en het inrichten van schoolzones tot vernieuwing van een brug. Half november wordt bepaald welke projecten een bedrag uit de Hulpimpuls toegekend krijgen. Martijn Sargentini, tel Stadsregio trekt investeerders huurwoningen aan Voor een betere doorstroming op de woningmarkt zou het aanbod in het middensegment van huurwoningen flink moeten worden vergroot. De Stadsregio heeft daarvoor samenwerking gezocht met beleggers en investeerders. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om in huurwoningen te investeren. De regionale woningmarkt kent grote problemen, onder meer als gevolg van de crisis. Er is veel minder vraag naar koopwoningen. Mensen krijgen met de huidige financiële regelgeving hun hypotheek niet rond of willen nu niet in een koopwoning investeren. Daardoor is een toenemende behoefte aan huurwoningen ontstaan. De vrije sector huurmarkt is in deze regio echter klein (4%) en voor veel woningzoekenden is de huur te hoog. De sociale huurmarkt kent lange wachtlijsten en een inkomensgrens van euro per jaar. Een middensegment, met huren tussen de 700 en 900 euro, ontbreekt nagenoeg. Dit belemmert zowel de instroom op de woningmarkt van starters als de doorstroom van zogenaamde scheefwoners vanuit de sociale huur. De bestuurders van de Stadsregio vinden dat dit moet veranderen en hebben aangegeven dat ze gezamenlijk de marketing van de regio richting investeerders willen aanpakken. De afgelopen periode heeft de Stadsregio daarom een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waar gemeenten, beleggers en investeerders elkaar konden leren kennen en begrijpen. Daarbij ging het om vragen als: wat zijn binnen de stadsregio Amsterdam de kansen voor de belegger? Wat zijn voor hen belangrijke randvoorwaarden? Hoe kom je daadwerkelijk tot zaken? En wat kunnen we gezamenlijk oppakken? Veel interesse om te investeren Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat binnenlandse en buitenlandse beleggers momenteel veel interesse hebben in woonobjecten. Er is in Nederland op jaarbasis ruim twee miljard euro om te investeren in bestaand vastgoed en in nieuwbouw. lees verder op pagina 4 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Vervolg van pagina 3 In de praktijk slagen gemeenten en beleggers er vaak nog onvoldoende in om daadwerkelijk tot zaken te komen. Beleggers gaven aan wat voor hen belangrijke voorwaarden zijn. Snelheid bijvoorbeeld, beleggers willen geen jaren wachten tot zij tot investeren kunnen overgaan. Ook spelen de stedenbouwkundige eisen een rol. Men wil geen moeilijke parkeeroplossingen of appartementen zonder buitenruimte. De belegger zal kiezen voor projecten die enige vorm van flexibiliteit bieden. Verder is de grondprijs van belang. Verwachtingen ten aanzien van de verhuurbaarheid en waardestijging van het vastgoed bij verkoop op een bepaalde locatie zijn van invloed op de beleggingswaarde van een project. Dat bepaalt wat een belegger kan uitgeven aan grond en gebouwen, gegeven het beoogde redement. Hoe verder? De bijeenkomsten hebben tot waardevolle informatie geleid die gebruikt wordt voor een gezamenlijke aanpak van de regio voor het aantrekken van beleggers en investeerders. Naar verwachting wordt hier op 8 november een besluit over genomen. Gedacht wordt aan een overzicht voor beleggers van de specifieke mogelijkheden binnen de regio, een groep experts die op verzoek van een gemeente meedenkt bij vraagstukken rond de invulling, voortgang en positionering van projecten, en het versterken van de contacten tussen beleggers en gemeenten. Muk van Ravels, tel Zie voor achtergrondinformatie Rijk en regio pakken fileproblemen noordkant Amsterdam aan Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam maken een einde aan de verkeersknelpunten ten noorden van Amsterdam. De plannen richten zich op het verbreden en aanpassen van de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend, en de inzet van mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De aanpak voorziet ook in het plan van de provincie, stadsregio en gemeenten voor de doortrekking van de A8 naar de A9. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaf op 17 oktober in Zaanstad het officiële startsein voor de aanpak van de files op de A7, A8 en A9 ten noorden van Amsterdam. Zij deed dit samen met gedeputeerde Post van de provincie Noord- Holland en de Zaanse wethouder Dennis Straat namens de Stadsregio. Aanleiding voor de aanpak is het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam, waaruit blijkt dat er in 2030, zonder aanvullende maatregelen, grote verkeersknelpunten in deze regio ontstaan. Schultz benadrukte het belang van de plannen: De regio Zaanstad is vol bedrijvigheid. Op de snelwegen in de regio is het vaak erg druk. We hebben nu in beeld hoe we de problemen gaan oplossen. Met de onderzoeken die we starten is de structurele oplossing van de knelpunten een stap dichterbij. Met een betere bereikbaarheid van Alkmaar, Purmerend, Amsterdam en Zaanstad wordt het gebied economisch nog aantrekkelijker. De minister start volgend Vlnr Dennis Straat, Elisabeth Post en Melanie Schultz van Haegen jaar met een Verkenning naar het verbreden en aanpassen van de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend Noord. Hiervoor wordt in het Infrastructuurfonds 300 miljoen euro gereserveerd. Doortrekken A8 naar A9 De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam willen samen met de gemeenten in het gebied de A8 doortrekken met een nieuwe provinciale weg naar de A9 bij Heemskerk. Tegenwoordig houdt de A8 op ter hoogte van Westzaan. Bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied hebben er baat bij als deze weg wordt doorgetrokken. In Krommenie en Wormerveer verdwijnt het doorgaande verkeer dan uit de woonkernen. De financiering van dit project ligt bij de provincie en de regio. Dennis Straat: De Stadsregio en de provincie trekken samen op. We zijn blij met deze stap. De studie heeft aangetoond dat investeren noodzakelijk is. De Stadsregio draagt 40 miljoen euro bij. Naar verwachting wordt op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarnaast wil de minister met een nieuwe aanpak de filedruk op de A9 verminderen. Er start een onderzoek naar de inzet van innovatieve mobiliteits- lees verder op pagina 5 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

5 Pagina 5 Vervolg van pagina 4 maatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De focus ligt daarbij niet op nieuwe infrastructuur, maar op maatregelen om met het bedrijfsleven werknemers uit de spits te halen en de toepassing van innovatieve technieken om het verkeer te begeleiden. Belang voor bedrijfsleven Tijdens de bijeenkomst gaf Loek Favre, COO van Loders Croklaan, aan wat de plannen voor het bedrijfsleven in de Zaanstreek betekenen. Loders Croklaan is een groot bedrijf in de voedingsindustrie met klanten, leveranciers en concurrenten over de hele wereld. Favre: Een goede bereikbaarheid is voor ons en voor de maakindustrie in deze regio cruciaal. Daardoor kunnen we ook werkgelegenheid creëren. De plannen zijn fantastisch en ik hoop dan ook dat er vaart mee gemaakt wordt. Het verbeteren van de bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2011 genoemd als opgave van nationaal belang. Het traject A7/A8 is één van de zwaarste fileknelpunten van Nederland. In 2016 worden voorafgaand aan de grootschalige plannen spitsstroken aangelegd op de A7 en de A8. Daarmee worden voor de komende jaren de grootste knelpunten opgelost. Clasien Slebos, tel Aandacht voor de fiets blijft nodig Het realiseren van een goed functionerend fietsnetwerk is één van de doelen van de Stadsregio. Om dit te bereiken wordt niet alleen in nieuwe verbindingen geïnvesteerd, maar ook in verbeteringen van het bestaande fietsnetwerk. Zo zijn inmiddels, op basis van een knelpunteninventarisatie van de Fietsersbond en Groen Links in Amsterdam Oost, diverse fietsknelpunten aangepakt. Bijvoorbeeld de oversteekpunten Weesperzijde - Overzichtsweg, Middenweg - Hugo de Vrieslaan en Piet Heinkade - Kattenburgerstraat. Het gaat om relatief kleine investeringen die grote knelpunten op het gebied van doorstroming, comfort en verkeersveiligheid verbeteren. De maatregelen zijn onder meer het verbreden van fietspaden bij kruispunten en het verwijderen van stoeprandjes, zodat kruisende fietsstromen elkaar minder in de weg zitten. Meer rood asfalt Vanuit het Meerjarenprogramma Fiets van de gemeente Amsterdam is de uitvoering inmiddels ook gestart. Onder andere de fietsstroken en -paden op de Sarphatistraat, Weteringschans, Pieter Calandlaan, Velserweg en Churchilllaan worden verbreed en voorzien van rood asfalt. Dat maakt de fietspaden beter herkenbaar en dus verkeersveiliger. Nog dit jaar wordt in totaal drie kilometer aan fietsstroken verbeterd en volgend jaar volgen er meer delen. Fietsmaatregelen in alle gemeenten Ook buiten de gemeente Amsterdam wordt aandacht geschonken aan de fiets. Zo zijn sinds de zomer in Purmerend fietspaden voorzien van asfalt, waar voorheen nog tegels lagen. De Purmersteenweg is hier een voorbeeld van. En in Amstelveen is de Rembrandtweg al aan één zijde voorzien van een fietsstraat met rood asfalt. De Stadsregio wil dit jaar nog van start gaan met een investeringsagenda voor de fiets, zoals ook voor de weg en het openbaar vervoer gebeurt. In alle zestien gemeenten worden dan de knelpunten geïnventariseerd, waarna gekeken wordt welke maatregelen nodig zijn voor verbetering. Maarten Bakker, tel Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Zakelijk autodelen aan de Zuidas Door in een luxe zakelijke deelauto te stappen, lanceerde minister Schultz in oktober het project Car Sharing op de Amsterdamse Zuidas. Het project geeft een nieuwe invulling aan het begrip auto van de zaak. Car Sharing moet werknemers verleiden om met het openbaar vervoer naar kantoor te komen en vervolgens de deelauto te gebruiken voor een zakelijke afspraak. Minder auto s in de spits, is het streven. Dit sluit ook aan bij de doelstellingen van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. De combinatie van een goede bereikbaarheid, een geringere CO2-uitstoot en kostenbesparing wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. De organisaties aan de Zuidas hebben daarom de krachten gebundeld. Green Business Club Zuidas heeft als initiatiefnemer de partijen bij elkaar gebracht. Samen met Greenwheels, Audi Nederland en World Trade Center Amsterdam is het gelukt een innovatief en aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen. Tijdens de feestelijke lancering van Car Sharing op 17 oktober ging minister Schulz in gesprek met de betrokken partijen over de bereikbaarheidsproblemen aan de Zuidas en de mogelijkheden om die in de nabije toekomst te verbeteren. Ze gaf aan dat dit initiatief mogelijk ook een plek krijgt in het programma Beter Benutten. Schulz: Dit begint klein, maar wordt hopelijk heel groot. Het is een mooie start. Het project sluit goed aan bij de maatregelen waarbij we kijken hoe we het verkeer beter over de dag kunnen verdelen, om zo de drukte tijdens de spits te verminderen. Akzo Nobel onderstreepte de mooie start van Car Sharing door zich tijdens de bijeenkomst als eerste bedrijf te melden voor het gebruik van de zakelijke deelauto door haar personeel. In het programma Beter Benutten werken rijk, regio, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan een betere bereikbaarheid. De Stadsregio Amsterdam is programmamanager voor de 50 Beter Benutten projecten in de metropoolregio Amsterdam. Martijn Sargentini, tel Aanbesteding OV in Amstelland en Meerlanden van start De Stadsregio Amsterdam is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Amstelland en Meerlanden. De concessie omvat het openbaar vervoer in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer (inclusief Schiphol), Ouder-Amstel (met uitzondering van Duivendrecht), Uithoorn en enkele uitlopers naar aangrenzende concessiegebieden. De huidige concessie loopt af in december De Stadsregio stelt een ontwerp programma van eisen op dat in januari 2014 gereed moet zijn. In januari en februari worden onder meer de inliggende gemeenten via de adviescommissie, de Reizigers Advies Raad en de aangrenzende provincies om advies gevraagd. Ook burgers en instellingen kunnen dan een zienswijze indienen. Naar verwachting zal het dagelijks bestuur het definitieve programma van eisen in maart vaststellen. Vervolgens wordt in de zomer het bestek in de markt gezet waar vervoerders op kunnen inschrijven. De planning is dat eind 2014 de gunning plaatsvindt, waarna de winnende vervoerder vanaf medio december 2015 kan gaan rijden. Nieuw in het aanbestedingsproces wordt een extra informatieronde voor gemeenteraadsleden. Deze zal plaatsvinden voor de vaststelling van het programma van eisen. De Stadsregio gaat in januari en februari 2014 bij de betrokken gemeenteraden langs om de hoofdlijnen van het ontwerp PvE uit te leggen. Op deze manier zijn raadsleden goed geïnformeerd over de gevolgen voor hun gemeente en kunnen ze nog bedenkingen of suggesties meegeven. De huidige concessie Amstelland en Meerlanden omvat 50 buslijnen, 38 miljoen euro subsidie en 31 miljoen euro aan reizigersopbrengsten. In de concessie is het verder ontwikkelen van hoogwaardig openbaar vervoer erg belangrijk. Een aantal buslijnen zal onder R-net gaan vallen, in lijn met investeringen in infrastructuur door de Stadsregio en de diverse wegbeheerders. Betty Haubrich, tel Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

7 Pagina 7 Astrid Nienhuis De grootste uitdaging voor de overheid wordt: loslaten Uitgesproken! Wie : Astrid Nienhuis Leeftijd : 48 jaar Wat : Burgemeester Landsmeer, Regioraadslid De medewerkers van de jeugdzorg blijven bij hun organisaties en behouden hun specifieke kennis. Als gemeente moeten we een beeld vormen van de wensen voor de jeugdzorg en van hoe we met individuele gevallen omgaan. Ik denk dat we als gemeente, nu de jeugdzorg nog onder de Stadsregio valt, te weinig zicht hebben op de probleemgezinnen. In de nieuwe situatie kunnen we een koppeling maken met andere taken die we in huis hebben, zoals de WMO, de politie of de schuldhulpverlening. Daarmee kunnen we bredere oplossingen bieden. Wie is Astrid Nienhuis? Van huis uit ben ik jurist. Ik ben onder meer advocaat geweest en officier van justitie. Naast mijn huidige werk als burgemeester heb ik een paar adviesfuncties en zit ik in het bestuur van recreatieschap het Twiske. In mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om dingen met mijn kinderen te doen. Zeilen bijvoorbeeld, zoals onlangs met een Laser op het water van de Breek in Landsmeer. Helaas is het zeilseizoen nu voorbij. Waarom wilde u de politiek in? Mijn motivatie voor de politiek was om te kijken of je meer vanuit preventie kunt doen. Zodat je dingen bij het fundament kunt aanpakken in plaats van wanneer het te laat is en je een juridische strijd moet voeren. Juist in de politiek kun je de grote lijnen uitzetten en tegelijkertijd met mensen in gesprek gaan. In 2009 heb ik me aangemeld bij de VVD omdat ik de gemeentepolitiek in wilde. Burgemeester worden sprak mij aan omdat ik vanuit mijn achtergrond al bekend was met het thema veiligheid. Daarnaast vind ik het mooi om los van de politieke partijen te focussen op het algemeen belang. Gemeenten staan voor grote veranderingen en moeten meer zelf doen, bijvoorbeeld de jeugdzorg. Hoe bereidt Landsmeer zich hierop voor? De decentralisatie van de jeugdzorg bereiden we in stadsregioverband voor met pilots, waarbij we veel samenwerken met de gemeenten in de Zaanstreek en Waterland. We streven naar een vlekkeloze overgang en ik heb er vertrouwen in dat het lukt. De gemeente krijgt straks de regie maar hoeft niet alles zelf te doen. Welke resultaten wilt u voor Landsmeer behalen in uw bestuursperiode? We hebben net onze toekomstvisie vastgesteld, Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit. Daarin staat aangegeven dat Landsmeer zich de komende jaren wil ontwikkelen op het gebied van economie, recreatie, toerisme, wonen, ruimte en mobiliteit. Gelijktijdig verandert de samenleving, waaronder de verhouding tussen burgers en overheid. De burgers gaan het doen en de overheid doet mee. De samenwerking zal meer op basis van netwerken en thema s verlopen, met afspraken over wat je wilt bereiken. Voor de gemeente wordt dit een nieuwe manier van besturen en ik verheug me er erg op om hier vorm aan te geven. Welke regionale ontwikkelingen zijn voor uw gemeente van belang? Toerisme en recreatie zijn voor onze gemeente belangrijke thema s vanwege de recreatie- en natuurgebieden Het Twiske en het Ilperveld. De hele regio heeft profijt van de projecten vanuit de Economic Board en I amsterdam. Als gemeente moet je natuurlijk wel zorgen dat je voldoende aangehaakt bent en dat je van de kansen die deze projecten bieden gebruik maakt en bijdraagt. Hoe ziet u de toekomst van de regionale samenwerking? Je ziet dat de jeugdzorg bij de Stadsregio weggaat en dat verkeer en vervoer wordt ondergebracht bij een aparte vervoersautoriteit. Als Stadsregio moeten we kijken waarvoor we straks nog op aarde zijn en of we met zestien gemeenten doorgaan of op het niveau van de metropoolregio, misschien met Haarlem, IJmond en Almere erbij. De ontwikkeling van de metropoolregio vind ik heel interessant. Bijvoorbeeld de vraag of we deze vorm nog verder kunnen uitbouwen door private partijen zoals grote bedrijven erbij te betrekken. Er komen boeiende bestuurlijke veranderingen aan met als grootste uitdaging: loslaten. De regie overlaten aan de partijen die iets willen en er niet vanuit gaan dat je de wijsheid in pacht hebt. Ik ben benieuwd of de overheid dat kan. Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Waterland beter bereikbaar De afgelopen maanden heeft de provincie Noord-Holland aan de N235 (Kanaaldijk) in de Waterland gewerkt. Er hebben asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden bij de kruising met de N247, het fietspad en de doorgetrokken busbaan. Ook zijn beschadigde delen op de Jaagweg gerepareerd. De werkzaamheden kwamen voort uit het Programma Bereikbaarheid Waterland, een samenwerking van de provincie, Stadsregio en betrokken gemeenten, waarbij de bereikbaarheid voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsers op de N235 en N247 geoptimaliseerd wordt. Binnenkort worden in het kader van dit programma de nieuwe pont en nieuwe busbaan bij Het Schouw officieel geopend. Vervoerplannen 2014 De vervoerplannen van de drie streekconcessies zijn onlangs door Connexxion en EBS opgeleverd en goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de Stadsregio. De plannen zijn uitvoerig besproken met de gemeenten en leden van de RAR. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden op Reisinformatie op zonne-energie Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft ruim euro subsidie verleend aan de gemeente Haarlemmermeer voor de aanschaf en plaatsing van ruim honderd reisinformatiepanelen die zullen werken op zonne-energie. De innovatieve panelen voldoen aan de landelijke GOVI standaarden voor reisinformatie en aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De verwachting is dat er ten opzichte van de standaard panelen bespaard zal worden op beheer- en onderhoudskosten. De panelen moeten in 2015 op de haltes staan en daarna volgt een evaluatie om de regionale kennis over dit type panelen te vergroten. Proef met bamboe geluidsschermen Het dagelijks bestuur heeft besloten om circa euro bij te dragen aan een onderzoek naar bamboe geluidsschermen. Het onderzoek is een initiatief van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord- Holland en Rijkswaterstaat. Het doel is om de potentie te bepalen van bamboe geluidsschermen als alternatief voor reguliere geluidsschermen. De onderzoeksperiode loopt van 2015 tot en met 2019, waarbij langs een provinciale weg over een lengte van 200 meter een haag van zes meter dik en ongeveer vijf meter hoog bamboe moet ontstaan. Verwacht wordt dat de aanleg goedkoper zal zijn dan reguliere geluidsschermen en dat ze een langere levensduur hebben. Ook is een betere inpassing in het landschap mogelijk en wordt geluid geabsorbeerd, in plaats van weerkaatst. Naar een geschikte proef-locatie wordt nog gezocht. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel. (020) Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel. (020) , fax. (020) Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Saskia Neijzing, Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Muk van Ravels Fotografie Arjen Vos, Miranda Smit, Theo van Zoggel, Stephan Valenta, Ingenieursbureau Amsterdam Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk GVO Drukkers Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat dertig in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 29 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1295915 Datum: Portefeuillehouder: 24 mei 2016 Don Bijl Afdeling / Team: DIR / CS Behandeld door: A. Heiner Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

DE REGIO. Wat is de regio

DE REGIO. Wat is de regio Wat is de regio DE REGIO Waarom werken we samen Wie beslist Welke afspraken zijn er in welk samenwerkingsverband en hoe verhouden die zich tot elkaar Ophalen hoe u geïnformeerd wilt worden Regionale samenwerking

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Actuele reisinformatie alle vervoerbedrijven Stadsregio Amsterdam beschikbaar

Actuele reisinformatie alle vervoerbedrijven Stadsregio Amsterdam beschikbaar Pagina 8 Stadsregio in het kort Kooprecht sociale huurwoningen Minister Spies heeft aangegeven het kooprecht te willen invoeren waarbij corporaties verplicht worden 75% van hun sociale huurwoningen aan

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Nr. 66-5 maart 2010 In deze nieuwsbrief: Onderzoek naar glazen overkapping deel A27 Het verkeer over de A27 neemt toe en een deel van de snelweg zal in de toekomst worden verbreed. Omdat meer verkeer ook

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

* in te vullen door organisatie Inleiding:

* in te vullen door organisatie Inleiding: Technische vragen raad Purmerend Fractie: Opsteller: Betreft: Onderwerp: Stadspartij Helana Aslander Geagendeerd : Ja Datum vergadering: Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer uitstel (sociale)woningbouw

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

Datum: 7 september 2009 Onderwerp: uitvraag nieuwe regionale fietsverbindingen voor woon-werkverkeer a > Retouradres Postbus 2090 2500 EX Den Haag adreslijst Plesmanweg -6 Postbus 2090 2500 EX Den Haag T +3 70 35 67 F +3 70 35 7467 www.verkeerenwaterstaat.nl Contactpersoon drs. A.J. Zinn T 070-35688 :

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Naar een woonvisie voor Waterland

Naar een woonvisie voor Waterland Naar een woonvisie voor Waterland Informatieavond Raad 29 oktober 2015 de ruyterkade 112 1011ab amsterdam www.rigo.nl OPZET 1. Welkom en opening door de wethouder 2. Naar een woonvisie voor Waterland 3.

Nadere informatie

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016.

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Deze notitie is ter ondersteuning van de bespreking in het Zaanstad Beraad van dinsdag 8 maart. Bij een NOTITIE is de inschatting

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode 2010-2014 Troeven van de Stadsregio Amsterdam De Stadsregio werkt aan taken die voortkomen uit gemeentelijke opgaven en dit schaalniveau overstijgen.

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013

De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Opmerkingen AC 2 oktober 2013. Opmerkingen DB 16 oktober 2013 Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DIEMERBOS Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming

(AMBTELIJK CONCEPT) Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025. Bijdrage SRA bij bestaande subsidieregels. Totale Kostenraming Investeringsopgaven Investeringsagenda Fiets, 2015-2025 (AMBTELIJK CONCEPT) Verbeteren Netwerk Ontbrekende schakels Zwakke schakels* + verbetering verkeersveiligheid/kruispunten Verbeteren Fietsparkeren

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015

Amstelveenlijn. Algemene projectpresentatie. 4 november 2015 Amstelveenlijn Algemene projectpresentatie 4 november 2015 Inhoud Waarom vernieuwing noodzakelijk? Wat is er al besloten? Waar werken we naar toe? Bestemmingsplanprocedures Rolverdeling partijen Raakvlak

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

i JCANL W.- i -hm. 2::) I Gemeente ]PJormürt:r>ö ' Benoeming leden regioraad en DB stadsregio

i JCANL W.- i -hm. 2::) I Gemeente ]PJormürt:r>ö ' Benoeming leden regioraad en DB stadsregio aan Gemeente Wormerland, t.a.v. de burgemeester, de heer P.C. Tange Postbus 0 530 AA WORMER i JCANL W.- i i -hm. ::) I Gemeente ]PJormürt:r>ö ' stadsregio Amsterdam datum ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n)

Nadere informatie

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november

Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland. n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen belanghebbenden bij shortlist Bereikbaarheid Waterland n.a.v. informatieavond 24 november Opmerkingen op shortlist Nummer Opmerking Reactie 5 (Tegengaan sluipverkeer) Sluipverkeer keihard aanpakken

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0807 d.d. 10-9-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links: stimuleren elektrisch fietsen Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. de beantwoording van de schriftelijke vragen

Nadere informatie

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Intentieverklaring Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020... 1 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd 1 22-11-2011 17:16:10 4039641_ROVZ intentieverklaring_u.indd

Nadere informatie

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten

Probleem- en doelstelling/oplossingen/effecten Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 25 maart 2010 Nummer :? Commissie : Commissie Grondgebied Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : II-Bouwen en Wonen - Opsteller : M.Fopma Productiedatum

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 13 november 2012, nr. 80148/80148, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie clusters in de metropoolregio Amsterdam Noord- Holland 2012.

Nadere informatie

Analyse varianten bus en tram

Analyse varianten bus en tram Analyse varianten bus en tram Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, teamleider infra Pieter

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014

Bereikbaarheid Waterland. 11 december 2014 Bereikbaarheid Waterland 11 december 2014 Agenda Inhoud Bereikbaarheid Waterland Wat is er inmiddels gerealiseerd? Welke plannen zijn er voor de regio? Kosten maatregelen Vervolgproces Doel van Bereikbaarheid

Nadere informatie

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015).

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa!

Metropoolregio!Amsterdam!Bestuurdersreis!Brussel!! Op!koers!voor!Europa! MetropoolregioAmsterdamBestuurdersreisBrussel OpkoersvoorEuropa Dehoofdlijnen InditboekjevindtueenuitwerkingvandeideeëndiedebestuurdersuitdeMetropoolregioAmsterdam(MRA)hebben opgedaantijdenshunwerkbezoekaanbrusselinoktober2014.ditbezoekwaseeninitiatiefvanhetplatformregionaal

Nadere informatie

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord

Overstappen op hoogwaardig OV. HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV HOV-NET Zuid-Holland Noord Overstappen op hoogwaardig OV 2 Zuid-Holland biedt veel mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren. Het is het economisch hart van Nederland

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016

Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Verslag bewonersbijeenkomst 24 mei 2016 Door: Annemieke de Haan Onderwerp: Verslaglegging bijeenkomst Oranje Nassaulaan 24 mei 2016 Datum: vrijdag 17 juni 2016 Aanleiding Rekenmodellen geven aan dat er

Nadere informatie