Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november Het juiste hotel op de juiste plek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Het juiste hotel op de juiste plek Pagina 2 Rijk en regio pakken fileproblemen noordkant Amsterdam aan Pagina 4 Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel Zakelijk autodelen aan de Zuidas Pagina 6 Onlangs is de sleutel van de eerste doorstroomwoning in de stadsregio Amsterdam overhandigd aan slachtoffers van mensenhandel. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam, portefeuillehouder van de Stadsregio Robert Linnekamp, wethouder van Purmerend Hans Krieger en regiodirecteur Anita Schaaij van zorgorganisatie HVO-Querido wensten de nieuwe bewoonster een mooie toekomst. Het gezelschap kwam bijeen in het oude stadhuis van Purmerend. Ook Don Bijl was als burgemeester van Purmerend en bestuurslid van de Stadsregio aanwezig om de nieuwe inwoonster van zijn gemeente welkom te heten. Robert Linnekamp vertelde dat de Stadsregio Amsterdam vorig jaar zomer een brief ontving van de burgemeester van Amsterdam, met het verzoek aan de gemeenten om woningen beschikbaar te stellen voor slachtoffers van mensenhandel. Een verzoek waar niemand nee tegen zou zeggen. Natuurlijk willen we als regio ook iets betekenen voor mensen die zulke verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. We willen hen een nieuwe start bieden, aldus Linnekamp. Hij roemde de corporaties die de woningen beschikbaar stellen. Inmiddels zijn in Purmerend en Zaanstad drie doorstroomwoningen gerealiseerd en Haarlemmermeer en Amstelveen volgen binnenkort. Het verzoek bleek meer voeten in de aarde te hebben dan gedacht. Omdat het gaat om mensen die afwachten of zij een verblijfsvergunning zullen krijgen, bleek passende huisvesting geen vanzelfsprekende zaak. Huurcontracten zijn doorgaans voor onbepaalde tijd. De Stadsregio ging daarom met de gemeenten en diverse corporaties op zoek naar een geschikte vorm, die werd gevonden in de lees verder op pagina 2 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 Vervolg van pagina 1 doorstroomwoningen. Burgemeester van der Laan bedankte iedereen voor de medewerking: Als Amsterdam proberen we er zo veel mogelijk te zijn voor onze regio, want wij zijn een verantwoordelijke hoofdstad. Maar de regio is er op haar beurt ook voor ons. Van der Laan sprak verder over zijn bezoek aan een opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel dat grote indruk op hem heeft gemaakt en noemde de samenwerking en het resultaat een megaprestatie. Wethouder Krieger gaf aan dat het voor Purmerend vanzelfsprekend was om gehoor te geven aan deze oproep. Purmerend wil graag op een bescheiden manier iets betekenen voor de slachtoffers en is blij en trots dat dit zo snel gelukt is. Hierna was het tijd om de sleutels aan de aanwezige bewoonster te geven. Zij vertelde dat de nieuwe woning veel voor haar betekent. De corporaties ZVH, Rochdale, Parteon, Ymere, Eigen Haard, Intermaris en Wooncompagnie stellen in totaal tien doorstroomwoningen beschikbaar. De Stadsregio en HVO-Querido betalen de inrichting van de woningen, aangezien de bewoners vaak weinig eigen bezittingen hebben. In iedere woning is plaats voor twee personen. Wanneer zij een verblijfsvergunning krijgen kunnen ze doorstromen naar de reguliere huurmarkt. HVO-Querido biedt deze doelgroep daarnaast specifieke ondersteuning op juridisch gebied. Annemieke Molenaar, tel Regionale strategie: Het juiste hotel op de juiste plek Het gaat goed met de hotelmarkt. De afgelopen jaren zijn er veel hotels bij-gekomen, vooral in de gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. De komende jaren wil de regio de hotelmarkt gericht verder laten groeien. Daarom is een regionale hotelstrategie opgesteld voor de periode Het huidige hotelbeleid voor de metropoolregio Amsterdam stamt uit 2006 en richt zich op het realiseren van extra hotelkamers tot 2015, waarvan 9000 kamers in Amsterdam en 6000 in de regio. Deze aantallen lijken te worden gehaald. Hiermee is een inhaalslag gemaakt die tot een gezonde, inter-nationaal concurrerende hotelmarkt heeft geleid. Ook voor de komende jaren zijn er plannen genoeg. Hoewel de financiering van hotels sinds de financiële crisis moeilijker is geworden, zijn er nog steeds investeerders die het aandurven. Vooral de transformatie van leegstaande kantoren tot hotel is in trek. Om de hotelmarkt ook in de toekomst gezond te houden en te zorgen voor een goede spreiding van hotels over de regio, hebben de gemeenten via het bestuurlijk overleg PRES (Platform Regionaal Economische Structuur) de hotelstrategie opgesteld. De gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, met Schiphol, vervullen een belangrijke rol omdat hier de meeste hotels worden gevestigd. De strategie moet vraag en aanbod met elkaar in balans houden. Daarbij gaat het niet langer om de algehele stimulering van hotelontwikkelingen maar om het selectief inzetten van het juiste hotel op de juiste plaats, en een accent op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Nieuwe hotels moeten een bepaalde waarde toevoegen aan de omgeving. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd om te kunnen anticiperen wanneer een overschot dreigt te ontstaan. Kansenkaart De hotelstrategie voorziet in een aantal middelen voor de uitvoering. Een kansenkaart moet inzicht geven in de voorkeursgebieden voor nieuwe hotelvestigingen. Ook komt er een regionale hotelladder, waarmee de ruimtelijke, maatschappelijke en economische meerwaarde van een hotel voor de omgeving kan worden bepaald. Verder wordt er vanaf 1 januari 2014 een regionaal adviesteam ingesteld. Dit team zal gemeenten in de metropoolregio Amsterdam adviseren over hotelontwikkelingen en informatie verstrekken aan investeerders. In het team zullen in elk geval de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer vertegenwoordigd zijn, samen met een onafhankelijke deskundige. De hotelstrategie is opgesteld vanuit het bestuurlijk overleg PRES. Hierin zijn vertegenwoordigd de gemeenten Amsterdam (voorzitter), Velsen, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmermeer, Stadsregio Amsterdam, Amstelveen, Hilversum, Almere, Lelystad en de provincies Noord- Holland en Flevoland. De colleges van B&W van Amsterdam en Haarlemmermeer hebben ingestemd met de gezamenlijke strategie. Hun gemeenteraden spreken er binnenkort over. Remco Rienties, tel Zie ook voor de hotelstrategie. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

3 Stadsregio biedt gemeenten 10 miljoen euro extra voor lokale verkeersprojecten De Regioraad heeft besloten de gemeenten te helpen om verkeer- en vervoersprojecten sneller te realiseren. De Stadsregio trekt 10 miljoen euro extra uit voor deze projecten zodat gemeenten een minder groot deel zelf hoeven te betalen. Pagina 3 Er zijn momenteel flink wat verkeersen vervoersprojecten die binnen de gemeenten moeilijk van de grond komen omdat er onvoldoende eigen middelen zijn. De Stadsregio wil deze projecten graag een extra zetje geven. Daarom is er een Hulpimpuls in het leven geroepen: een eenmalige regeling van 10 miljoen euro die verdeeld wordt over de gemeenten op basis van inwonersaantallen. Voor Purmerend geldt dat een aantal projecten door de Hulpimpuls net dat zetje krijgt dat ze nodig hebben. Daarmee kunnen we aan de slag om Purmerend veiliger en beter bereikbaar te maken. De Purmerenders weten dit zeker te waarderen omdat alle maatregelen direct in positieve zin effect hebben in het straatbeeld, aldus wethouder Verkeer van Purmerend, Hans Krieger. Ook in Aalsmeer wordt positief gereageerd. Wethouder Verkeer Ad Verburg: Aalsmeer is blij met de toegezegde bijdrage omdat deze de kans op realisatie van twee verkeersprojecten flink vergroot. Gemeenten hebben de afgelopen tijd voorstellen voor projecten kunnen indienen bij de Stadsregio die in aanmerking kunnen komen voor de Hulpimpuls. Het gaat om noodzakelijke regionale projecten die wachten op een volgende stap naar de uitvoering. De projecten moeten passen in het Regionale Verkeer-en Vervoersplan en uiterlijk in 2015 zijn gereali- seerd. Al in 2014 moeten de projecten in uitvoering zijn. Vrijwel alle gemeenten hebben aanvragen voor projecten ingediend. Dit varieert van fietsverbindingen en het inrichten van schoolzones tot vernieuwing van een brug. Half november wordt bepaald welke projecten een bedrag uit de Hulpimpuls toegekend krijgen. Martijn Sargentini, tel Stadsregio trekt investeerders huurwoningen aan Voor een betere doorstroming op de woningmarkt zou het aanbod in het middensegment van huurwoningen flink moeten worden vergroot. De Stadsregio heeft daarvoor samenwerking gezocht met beleggers en investeerders. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om in huurwoningen te investeren. De regionale woningmarkt kent grote problemen, onder meer als gevolg van de crisis. Er is veel minder vraag naar koopwoningen. Mensen krijgen met de huidige financiële regelgeving hun hypotheek niet rond of willen nu niet in een koopwoning investeren. Daardoor is een toenemende behoefte aan huurwoningen ontstaan. De vrije sector huurmarkt is in deze regio echter klein (4%) en voor veel woningzoekenden is de huur te hoog. De sociale huurmarkt kent lange wachtlijsten en een inkomensgrens van euro per jaar. Een middensegment, met huren tussen de 700 en 900 euro, ontbreekt nagenoeg. Dit belemmert zowel de instroom op de woningmarkt van starters als de doorstroom van zogenaamde scheefwoners vanuit de sociale huur. De bestuurders van de Stadsregio vinden dat dit moet veranderen en hebben aangegeven dat ze gezamenlijk de marketing van de regio richting investeerders willen aanpakken. De afgelopen periode heeft de Stadsregio daarom een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waar gemeenten, beleggers en investeerders elkaar konden leren kennen en begrijpen. Daarbij ging het om vragen als: wat zijn binnen de stadsregio Amsterdam de kansen voor de belegger? Wat zijn voor hen belangrijke randvoorwaarden? Hoe kom je daadwerkelijk tot zaken? En wat kunnen we gezamenlijk oppakken? Veel interesse om te investeren Tijdens de bijeenkomsten werd duidelijk dat binnenlandse en buitenlandse beleggers momenteel veel interesse hebben in woonobjecten. Er is in Nederland op jaarbasis ruim twee miljard euro om te investeren in bestaand vastgoed en in nieuwbouw. lees verder op pagina 4 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Vervolg van pagina 3 In de praktijk slagen gemeenten en beleggers er vaak nog onvoldoende in om daadwerkelijk tot zaken te komen. Beleggers gaven aan wat voor hen belangrijke voorwaarden zijn. Snelheid bijvoorbeeld, beleggers willen geen jaren wachten tot zij tot investeren kunnen overgaan. Ook spelen de stedenbouwkundige eisen een rol. Men wil geen moeilijke parkeeroplossingen of appartementen zonder buitenruimte. De belegger zal kiezen voor projecten die enige vorm van flexibiliteit bieden. Verder is de grondprijs van belang. Verwachtingen ten aanzien van de verhuurbaarheid en waardestijging van het vastgoed bij verkoop op een bepaalde locatie zijn van invloed op de beleggingswaarde van een project. Dat bepaalt wat een belegger kan uitgeven aan grond en gebouwen, gegeven het beoogde redement. Hoe verder? De bijeenkomsten hebben tot waardevolle informatie geleid die gebruikt wordt voor een gezamenlijke aanpak van de regio voor het aantrekken van beleggers en investeerders. Naar verwachting wordt hier op 8 november een besluit over genomen. Gedacht wordt aan een overzicht voor beleggers van de specifieke mogelijkheden binnen de regio, een groep experts die op verzoek van een gemeente meedenkt bij vraagstukken rond de invulling, voortgang en positionering van projecten, en het versterken van de contacten tussen beleggers en gemeenten. Muk van Ravels, tel Zie voor achtergrondinformatie Rijk en regio pakken fileproblemen noordkant Amsterdam aan Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam maken een einde aan de verkeersknelpunten ten noorden van Amsterdam. De plannen richten zich op het verbreden en aanpassen van de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend, en de inzet van mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De aanpak voorziet ook in het plan van de provincie, stadsregio en gemeenten voor de doortrekking van de A8 naar de A9. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaf op 17 oktober in Zaanstad het officiële startsein voor de aanpak van de files op de A7, A8 en A9 ten noorden van Amsterdam. Zij deed dit samen met gedeputeerde Post van de provincie Noord- Holland en de Zaanse wethouder Dennis Straat namens de Stadsregio. Aanleiding voor de aanpak is het MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam, waaruit blijkt dat er in 2030, zonder aanvullende maatregelen, grote verkeersknelpunten in deze regio ontstaan. Schultz benadrukte het belang van de plannen: De regio Zaanstad is vol bedrijvigheid. Op de snelwegen in de regio is het vaak erg druk. We hebben nu in beeld hoe we de problemen gaan oplossen. Met de onderzoeken die we starten is de structurele oplossing van de knelpunten een stap dichterbij. Met een betere bereikbaarheid van Alkmaar, Purmerend, Amsterdam en Zaanstad wordt het gebied economisch nog aantrekkelijker. De minister start volgend Vlnr Dennis Straat, Elisabeth Post en Melanie Schultz van Haegen jaar met een Verkenning naar het verbreden en aanpassen van de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend Noord. Hiervoor wordt in het Infrastructuurfonds 300 miljoen euro gereserveerd. Doortrekken A8 naar A9 De provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam willen samen met de gemeenten in het gebied de A8 doortrekken met een nieuwe provinciale weg naar de A9 bij Heemskerk. Tegenwoordig houdt de A8 op ter hoogte van Westzaan. Bereikbaarheid en leefbaarheid in dit gebied hebben er baat bij als deze weg wordt doorgetrokken. In Krommenie en Wormerveer verdwijnt het doorgaande verkeer dan uit de woonkernen. De financiering van dit project ligt bij de provincie en de regio. Dennis Straat: De Stadsregio en de provincie trekken samen op. We zijn blij met deze stap. De studie heeft aangetoond dat investeren noodzakelijk is. De Stadsregio draagt 40 miljoen euro bij. Naar verwachting wordt op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarnaast wil de minister met een nieuwe aanpak de filedruk op de A9 verminderen. Er start een onderzoek naar de inzet van innovatieve mobiliteits- lees verder op pagina 5 Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

5 Pagina 5 Vervolg van pagina 4 maatregelen om de doorstroming op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De focus ligt daarbij niet op nieuwe infrastructuur, maar op maatregelen om met het bedrijfsleven werknemers uit de spits te halen en de toepassing van innovatieve technieken om het verkeer te begeleiden. Belang voor bedrijfsleven Tijdens de bijeenkomst gaf Loek Favre, COO van Loders Croklaan, aan wat de plannen voor het bedrijfsleven in de Zaanstreek betekenen. Loders Croklaan is een groot bedrijf in de voedingsindustrie met klanten, leveranciers en concurrenten over de hele wereld. Favre: Een goede bereikbaarheid is voor ons en voor de maakindustrie in deze regio cruciaal. Daardoor kunnen we ook werkgelegenheid creëren. De plannen zijn fantastisch en ik hoop dan ook dat er vaart mee gemaakt wordt. Het verbeteren van de bereikbaarheid ten noorden van Amsterdam is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 2011 genoemd als opgave van nationaal belang. Het traject A7/A8 is één van de zwaarste fileknelpunten van Nederland. In 2016 worden voorafgaand aan de grootschalige plannen spitsstroken aangelegd op de A7 en de A8. Daarmee worden voor de komende jaren de grootste knelpunten opgelost. Clasien Slebos, tel Aandacht voor de fiets blijft nodig Het realiseren van een goed functionerend fietsnetwerk is één van de doelen van de Stadsregio. Om dit te bereiken wordt niet alleen in nieuwe verbindingen geïnvesteerd, maar ook in verbeteringen van het bestaande fietsnetwerk. Zo zijn inmiddels, op basis van een knelpunteninventarisatie van de Fietsersbond en Groen Links in Amsterdam Oost, diverse fietsknelpunten aangepakt. Bijvoorbeeld de oversteekpunten Weesperzijde - Overzichtsweg, Middenweg - Hugo de Vrieslaan en Piet Heinkade - Kattenburgerstraat. Het gaat om relatief kleine investeringen die grote knelpunten op het gebied van doorstroming, comfort en verkeersveiligheid verbeteren. De maatregelen zijn onder meer het verbreden van fietspaden bij kruispunten en het verwijderen van stoeprandjes, zodat kruisende fietsstromen elkaar minder in de weg zitten. Meer rood asfalt Vanuit het Meerjarenprogramma Fiets van de gemeente Amsterdam is de uitvoering inmiddels ook gestart. Onder andere de fietsstroken en -paden op de Sarphatistraat, Weteringschans, Pieter Calandlaan, Velserweg en Churchilllaan worden verbreed en voorzien van rood asfalt. Dat maakt de fietspaden beter herkenbaar en dus verkeersveiliger. Nog dit jaar wordt in totaal drie kilometer aan fietsstroken verbeterd en volgend jaar volgen er meer delen. Fietsmaatregelen in alle gemeenten Ook buiten de gemeente Amsterdam wordt aandacht geschonken aan de fiets. Zo zijn sinds de zomer in Purmerend fietspaden voorzien van asfalt, waar voorheen nog tegels lagen. De Purmersteenweg is hier een voorbeeld van. En in Amstelveen is de Rembrandtweg al aan één zijde voorzien van een fietsstraat met rood asfalt. De Stadsregio wil dit jaar nog van start gaan met een investeringsagenda voor de fiets, zoals ook voor de weg en het openbaar vervoer gebeurt. In alle zestien gemeenten worden dan de knelpunten geïnventariseerd, waarna gekeken wordt welke maatregelen nodig zijn voor verbetering. Maarten Bakker, tel Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Zakelijk autodelen aan de Zuidas Door in een luxe zakelijke deelauto te stappen, lanceerde minister Schultz in oktober het project Car Sharing op de Amsterdamse Zuidas. Het project geeft een nieuwe invulling aan het begrip auto van de zaak. Car Sharing moet werknemers verleiden om met het openbaar vervoer naar kantoor te komen en vervolgens de deelauto te gebruiken voor een zakelijke afspraak. Minder auto s in de spits, is het streven. Dit sluit ook aan bij de doelstellingen van het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam. De combinatie van een goede bereikbaarheid, een geringere CO2-uitstoot en kostenbesparing wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. De organisaties aan de Zuidas hebben daarom de krachten gebundeld. Green Business Club Zuidas heeft als initiatiefnemer de partijen bij elkaar gebracht. Samen met Greenwheels, Audi Nederland en World Trade Center Amsterdam is het gelukt een innovatief en aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen. Tijdens de feestelijke lancering van Car Sharing op 17 oktober ging minister Schulz in gesprek met de betrokken partijen over de bereikbaarheidsproblemen aan de Zuidas en de mogelijkheden om die in de nabije toekomst te verbeteren. Ze gaf aan dat dit initiatief mogelijk ook een plek krijgt in het programma Beter Benutten. Schulz: Dit begint klein, maar wordt hopelijk heel groot. Het is een mooie start. Het project sluit goed aan bij de maatregelen waarbij we kijken hoe we het verkeer beter over de dag kunnen verdelen, om zo de drukte tijdens de spits te verminderen. Akzo Nobel onderstreepte de mooie start van Car Sharing door zich tijdens de bijeenkomst als eerste bedrijf te melden voor het gebruik van de zakelijke deelauto door haar personeel. In het programma Beter Benutten werken rijk, regio, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan een betere bereikbaarheid. De Stadsregio Amsterdam is programmamanager voor de 50 Beter Benutten projecten in de metropoolregio Amsterdam. Martijn Sargentini, tel Aanbesteding OV in Amstelland en Meerlanden van start De Stadsregio Amsterdam is gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het openbaar vervoer in Amstelland en Meerlanden. De concessie omvat het openbaar vervoer in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer (inclusief Schiphol), Ouder-Amstel (met uitzondering van Duivendrecht), Uithoorn en enkele uitlopers naar aangrenzende concessiegebieden. De huidige concessie loopt af in december De Stadsregio stelt een ontwerp programma van eisen op dat in januari 2014 gereed moet zijn. In januari en februari worden onder meer de inliggende gemeenten via de adviescommissie, de Reizigers Advies Raad en de aangrenzende provincies om advies gevraagd. Ook burgers en instellingen kunnen dan een zienswijze indienen. Naar verwachting zal het dagelijks bestuur het definitieve programma van eisen in maart vaststellen. Vervolgens wordt in de zomer het bestek in de markt gezet waar vervoerders op kunnen inschrijven. De planning is dat eind 2014 de gunning plaatsvindt, waarna de winnende vervoerder vanaf medio december 2015 kan gaan rijden. Nieuw in het aanbestedingsproces wordt een extra informatieronde voor gemeenteraadsleden. Deze zal plaatsvinden voor de vaststelling van het programma van eisen. De Stadsregio gaat in januari en februari 2014 bij de betrokken gemeenteraden langs om de hoofdlijnen van het ontwerp PvE uit te leggen. Op deze manier zijn raadsleden goed geïnformeerd over de gevolgen voor hun gemeente en kunnen ze nog bedenkingen of suggesties meegeven. De huidige concessie Amstelland en Meerlanden omvat 50 buslijnen, 38 miljoen euro subsidie en 31 miljoen euro aan reizigersopbrengsten. In de concessie is het verder ontwikkelen van hoogwaardig openbaar vervoer erg belangrijk. Een aantal buslijnen zal onder R-net gaan vallen, in lijn met investeringen in infrastructuur door de Stadsregio en de diverse wegbeheerders. Betty Haubrich, tel Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

7 Pagina 7 Astrid Nienhuis De grootste uitdaging voor de overheid wordt: loslaten Uitgesproken! Wie : Astrid Nienhuis Leeftijd : 48 jaar Wat : Burgemeester Landsmeer, Regioraadslid De medewerkers van de jeugdzorg blijven bij hun organisaties en behouden hun specifieke kennis. Als gemeente moeten we een beeld vormen van de wensen voor de jeugdzorg en van hoe we met individuele gevallen omgaan. Ik denk dat we als gemeente, nu de jeugdzorg nog onder de Stadsregio valt, te weinig zicht hebben op de probleemgezinnen. In de nieuwe situatie kunnen we een koppeling maken met andere taken die we in huis hebben, zoals de WMO, de politie of de schuldhulpverlening. Daarmee kunnen we bredere oplossingen bieden. Wie is Astrid Nienhuis? Van huis uit ben ik jurist. Ik ben onder meer advocaat geweest en officier van justitie. Naast mijn huidige werk als burgemeester heb ik een paar adviesfuncties en zit ik in het bestuur van recreatieschap het Twiske. In mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om dingen met mijn kinderen te doen. Zeilen bijvoorbeeld, zoals onlangs met een Laser op het water van de Breek in Landsmeer. Helaas is het zeilseizoen nu voorbij. Waarom wilde u de politiek in? Mijn motivatie voor de politiek was om te kijken of je meer vanuit preventie kunt doen. Zodat je dingen bij het fundament kunt aanpakken in plaats van wanneer het te laat is en je een juridische strijd moet voeren. Juist in de politiek kun je de grote lijnen uitzetten en tegelijkertijd met mensen in gesprek gaan. In 2009 heb ik me aangemeld bij de VVD omdat ik de gemeentepolitiek in wilde. Burgemeester worden sprak mij aan omdat ik vanuit mijn achtergrond al bekend was met het thema veiligheid. Daarnaast vind ik het mooi om los van de politieke partijen te focussen op het algemeen belang. Gemeenten staan voor grote veranderingen en moeten meer zelf doen, bijvoorbeeld de jeugdzorg. Hoe bereidt Landsmeer zich hierop voor? De decentralisatie van de jeugdzorg bereiden we in stadsregioverband voor met pilots, waarbij we veel samenwerken met de gemeenten in de Zaanstreek en Waterland. We streven naar een vlekkeloze overgang en ik heb er vertrouwen in dat het lukt. De gemeente krijgt straks de regie maar hoeft niet alles zelf te doen. Welke resultaten wilt u voor Landsmeer behalen in uw bestuursperiode? We hebben net onze toekomstvisie vastgesteld, Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit. Daarin staat aangegeven dat Landsmeer zich de komende jaren wil ontwikkelen op het gebied van economie, recreatie, toerisme, wonen, ruimte en mobiliteit. Gelijktijdig verandert de samenleving, waaronder de verhouding tussen burgers en overheid. De burgers gaan het doen en de overheid doet mee. De samenwerking zal meer op basis van netwerken en thema s verlopen, met afspraken over wat je wilt bereiken. Voor de gemeente wordt dit een nieuwe manier van besturen en ik verheug me er erg op om hier vorm aan te geven. Welke regionale ontwikkelingen zijn voor uw gemeente van belang? Toerisme en recreatie zijn voor onze gemeente belangrijke thema s vanwege de recreatie- en natuurgebieden Het Twiske en het Ilperveld. De hele regio heeft profijt van de projecten vanuit de Economic Board en I amsterdam. Als gemeente moet je natuurlijk wel zorgen dat je voldoende aangehaakt bent en dat je van de kansen die deze projecten bieden gebruik maakt en bijdraagt. Hoe ziet u de toekomst van de regionale samenwerking? Je ziet dat de jeugdzorg bij de Stadsregio weggaat en dat verkeer en vervoer wordt ondergebracht bij een aparte vervoersautoriteit. Als Stadsregio moeten we kijken waarvoor we straks nog op aarde zijn en of we met zestien gemeenten doorgaan of op het niveau van de metropoolregio, misschien met Haarlem, IJmond en Almere erbij. De ontwikkeling van de metropoolregio vind ik heel interessant. Bijvoorbeeld de vraag of we deze vorm nog verder kunnen uitbouwen door private partijen zoals grote bedrijven erbij te betrekken. Er komen boeiende bestuurlijke veranderingen aan met als grootste uitdaging: loslaten. De regie overlaten aan de partijen die iets willen en er niet vanuit gaan dat je de wijsheid in pacht hebt. Ik ben benieuwd of de overheid dat kan. Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort Waterland beter bereikbaar De afgelopen maanden heeft de provincie Noord-Holland aan de N235 (Kanaaldijk) in de Waterland gewerkt. Er hebben asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden bij de kruising met de N247, het fietspad en de doorgetrokken busbaan. Ook zijn beschadigde delen op de Jaagweg gerepareerd. De werkzaamheden kwamen voort uit het Programma Bereikbaarheid Waterland, een samenwerking van de provincie, Stadsregio en betrokken gemeenten, waarbij de bereikbaarheid voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsers op de N235 en N247 geoptimaliseerd wordt. Binnenkort worden in het kader van dit programma de nieuwe pont en nieuwe busbaan bij Het Schouw officieel geopend. Vervoerplannen 2014 De vervoerplannen van de drie streekconcessies zijn onlangs door Connexxion en EBS opgeleverd en goedgekeurd door het dagelijks bestuur van de Stadsregio. De plannen zijn uitvoerig besproken met de gemeenten en leden van de RAR. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden op Reisinformatie op zonne-energie Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft ruim euro subsidie verleend aan de gemeente Haarlemmermeer voor de aanschaf en plaatsing van ruim honderd reisinformatiepanelen die zullen werken op zonne-energie. De innovatieve panelen voldoen aan de landelijke GOVI standaarden voor reisinformatie en aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De verwachting is dat er ten opzichte van de standaard panelen bespaard zal worden op beheer- en onderhoudskosten. De panelen moeten in 2015 op de haltes staan en daarna volgt een evaluatie om de regionale kennis over dit type panelen te vergroten. Proef met bamboe geluidsschermen Het dagelijks bestuur heeft besloten om circa euro bij te dragen aan een onderzoek naar bamboe geluidsschermen. Het onderzoek is een initiatief van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord- Holland en Rijkswaterstaat. Het doel is om de potentie te bepalen van bamboe geluidsschermen als alternatief voor reguliere geluidsschermen. De onderzoeksperiode loopt van 2015 tot en met 2019, waarbij langs een provinciale weg over een lengte van 200 meter een haag van zes meter dik en ongeveer vijf meter hoog bamboe moet ontstaan. Verwacht wordt dat de aanleg goedkoper zal zijn dan reguliere geluidsschermen en dat ze een langere levensduur hebben. Ook is een betere inpassing in het landschap mogelijk en wordt geluid geabsorbeerd, in plaats van weerkaatst. Naar een geschikte proef-locatie wordt nog gezocht. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel. (020) Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel. (020) , fax. (020) Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Saskia Neijzing, Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Muk van Ravels Fotografie Arjen Vos, Miranda Smit, Theo van Zoggel, Stephan Valenta, Ingenieursbureau Amsterdam Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk GVO Drukkers Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.13

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje Kantoortransformatie Leegstaande kantoren: ze zijn de doodse plekken in wijken, steden en bedrijvenparken. Er gebeurt niets meer, er loopt niemand meer, het leeft niet meer. Daarmee bedreigen ze de leefbaarheid

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere

...Over de EDBA. Henk Weyschedé, Directeur Economic Development Board Almere 2014/2030 ...Over de EDBA Het jaar 2014 is voor de EDBA het jaar van verdieping en focus, dat zich vertaalt in onze regieprogramma s. De EDBA ontwikkelt en realiseert innovatieve programma s samen met

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie