HoSS Ranking reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HoSS Ranking reglement"

Transcriptie

1 HoSS Ranking reglement Algemeen De inschrijving staat open voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder. Uitzonderingen op deze regel zijn: Indien een jeugdspeler gedurende het seizoen 16 wordt, kan de speler ervoor kiezen vanaf dat moment bij de senioren mee te doen; de behaalde punten bij een eventuele jeugd ranking gaan daarmee verloren. Deelname aan de senioren ranking voor jeugdspelers is ook mogelijk indien zij bij de NDB als deelnemer aan het selectieteam zijn opgegeven. De betrokkene zelf maakt éénmalig een keuze om deel te nemen aan de jeugd of seniorenranking. Deze keuze geldt voor de rest van het lopende seizoen. Inschrijving Bij eerste deelname aan een ranking toernooi moet een deelnemer die dat seizoen niet lid is van de DBMN: zich persoonlijk inschrijven bij de wedstrijdtafel. Er wordt door de toernooileiding dan op de laptop ingevuld : naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum (dit is ook nodig om later uitgenodigd te kunnen worden voor de finaledag van de ranking). Legitimatie tonen. Acceptatie van deelname wordt bij de eerste inschrijving bepaald door de toernooileiding. De Inschrijving op Zaterdagavond start om 19:00 uur. De loting is exact om 19:45 uur. Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na 19:45 uur niet mogelijk. Eveneens is telefonische inschrijving niet mogelijk. De inschrijving Op Zondag start vanaf uur. De loting is exact om uur. Door de geautomatiseerde toernooiadministratie is inschrijving na uur niet mogelijk. Eveneens is telefonische inschrijving niet mogelijk. De deelnamekosten bedragen voor de senioren ranking 5,00. De wedstrijden De toernooileiding is exclusief bevoegd het speltype te bepalen, echter als basis wordt onderstaande aangehouden. Of er begonnen wordt in poules of direct in knock-out wordt bepaald door de volgende criteria: Ongeacht de aantal borden word er tot 64 deelnemers altijd in poules gespeeld Vanaf 65 deelnemers word er direct Knock Out gespeelt. Indien begonnen wordt met poules, vindt de eerste loting plaats in poules van minimaal DRIE en maximaal ZES deelnemers, waarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal poules van drie of vier. In de poules wordt speltype per poule bepaalt door de wedstrijdleiding volgens een vooraf opgestelde schema, de schrijver wordt aangewezen door het systeem. Teneinde de plaatsing in de poule te bepalen, geldt elke gewonnen wedstrijd voor een wedstrijdpunt. Bij een gelijke stand geldt de volgende volgorde: meest aantal gewonnen legs, is dit gelijk dan minst aantal verloren legs, is dit ook gelijk dan onderlinge resultaat, is ook dat gelijk dan wordt er een beslissing geforceerd middels een partij 501 b/o 1.

2 De nummers 1 en 2 van elke poule gaan door naar de winnaarsronde en de nummers 3, 4 en eventueel 5 en 6 gaan door naar de verliezersronde. De indeling in de winnaars- en verliezersronde wordt bepaald n.a.v. de behaalde positie in de poulefase. Winnaars- en verliezersronde zijn knock-outrondes. In de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 en in de verliezersronde 501 b/o 3. Er wordt niet gespeeld om een 3e of 4e plaats. Beide spelers worden geacht de 3e plaats behaald te hebben. De finale in de winnaarsronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 7 en in de verliezersronde 501 b/o 5. In winnaars- en verliezersronde schrijven de verliezers en in de pouleronde zijn er aangewezen schrijvers. Indien direct met een knock-out wordt begonnen, wordt eerst geloot voor een voorronde. In deze voorronde wordt bepaald wie doorgaat naar de winnaarsronde en wie naar de verliezersronde. De voorronde wordt gespeeld volgens het speltype 501 b/o 5 en de winnaar schrijft. De Winnaarsronde gaat verder met speltype 501 b/o 7 en de verliezersronde gaat verder met speltype 501 b/o 5. Speltype veranderd in finale NIET. Indien er bye s zijn toegekend zullen de desbetreffende deelnemers aangewezen worden om te schrijven. Het schrijven De sanctie op het niet schrijven is als volgt: Indien een wedstrijd niet binnen een redelijke tijd gestart is door het ontbreken van een schrijver, zulks ter beoordeling van de toernooileiding, dan verliest de voor het schrijven verantwoordelijke deelnemer alle behaalde punten van het betreffende toernooi en wordt deze deelnemer tevens uitgesloten van deelname aan het volgende ranking toernooi. Invullen en inleveren van wedstrijdbriefjes De schrijver geeft aan wanneer de wedstrijd begint, dit kan uitsluitend als het wedstrijdbriefje aanwezig is. Na de wedstrijd gespeeld te hebben wordt de uitslag door de schrijver ingevuld op het wedstrijdbriefje en gecontroleerd door beide spelers. Het wedstrijdbriefje wordt door de winnaar ingeleverd bij de wedstrijdtafel en is bindend voor de rest van het lopende toernooi. Overtredingen en onacceptabel gedrag Indien de toernooileiding constateert dat een deelnemer de ranking reglementen overtreedt of onacceptabel gedrag tentoonspreidt is de toernooileiding exclusief bevoegd een straf op te leggen. Een straf kan bestaan uit het in mindering brengen van punten of het uitsluiten van verdere deelname aan het lopende toernooi tot uitsluiting van het gehele ranking seizoen. Indien de overtreding bestaat uit het tentoonspreiden van agressie zal de toernooileiding dit eveneens melden aan de tuchtcommissie. Indien éénmaal een straf in het lopende ranking seizoen is opgelegd, is de betreffende deelnemer automatisch uitgesloten van deelname aan de finaledag van de ranking. Deze regel is ook van toepassing op de verantwoordelijke deelnemer die een wedstrijd moet schrijven. Voor het overige is het wedstrijdreglement van de D.B.M.N. van

3 toepassing. In die gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist de toernooileiding. De puntentelling Ranking punten worden als volgt berekend: Deelname : 1 punt Naar de Winnaarsronde gaan vanuit de poulefase: 2 punten Naar de Verliezersronde gaan vanuit de poulefase: 0 punt Iedere ronde in de Winnaarsronde die gewonnen wordt: 2 punten Iedere ronde die in de Verliezersronde gewonnen wordt: 1 punt Finish 100 t/m 130 : 1 punten Finish 131 t/m 160 : 2 punten Finish 161 t/m 170 : 3 punten 9 darter : 10 punten Check-pot, 170-finish-pot en 9-dart-pot Van het inschrijfgeld gaat 0,50 naar een 3-tal potten: Check-pot; er wordt voorafgaand aan het toernooi door de toernooileider een blind getal getrokken (99 t/m 167) waarbij de finish die gegooid moet worden 3 darts nodig heeft. Aan het eind van het toernooi wordt het getal bekend gemaakt. 170 finish-pot: de eerste die een 170 finish gooit op deze dag 9-dart-pot: de eerste die een perfecte leg gooit op deze dag. Voor alle potten geldt, als er geen 170-finish, 9-dart of Checkfinish gegooid wordt, blijft de pot staan en komt er het volgende ranking toernooi weer 0,50 bij per inschrijving. Bedragen tot 100,00 worden cash uitgekeerd maar bedragen boven de 100,00 worden per bank overgemaakt naar het door de betrokkene opgegeven IBAN-nummer. Champions League of Darts Senioren (CLoD) Men dient lid te zijn van de DBMN om hiervoor in aanmerking te komen. Er zijn 2 periodes; ieder van 4 ranking toernooien. Iedere nummer 1 en 2 van de periode plaatst zich voor het DBMN CLoD-finaletoernooi waarmee een deelname bewijs voor het NDB CLoD-toernooi te winnen is. Er wordt een heren en dames stand bij gehouden. De 4 hoogst geplaatste spelers bij zowel de heren als de dames in de eindstand van de HoSS Ranking plaatsen zich voor het DBMN CLoD-finaletoernooi. Mocht het zo zijn dat één van hen eerder al een periodetitel heeft gewonnen dan vervalt de plaatsing aan de hand van de periodetitel naar de best geklasseerde speler van de totale ranking die nog niet is geplaatst. In totaal plaatsen zich 8 spelers per categorie voor het DBMN CLoD-finaletoernooi. Men dient minimaal 4 maal aan de ranking te hebben deelgenomen. Bij een gelijke stand, kan er eventueel een onderlinge wedstrijd gespeeld worden voor deelname aan het toernooi. Mocht het voor komen dat er iemand afzegt

4 voor het DBMN CLoD-finaletoernooi, dan zal de best geklasseerde van de totale ranking, die zich nog niet geplaatst heeft, zich alsnog plaatsen voor het toernooi. Finale dag CLOD Tijdens het toernooi zullen er 2 poules van 4 gevormd worden (waarbij we rekening houden dat de nummers 1 en 2 van de eindstand in de ranking niet bij elkaar in de poule kunnen komen). De mensen die zich plaatsen door een periodetitel worden als volgt ingedeeld: De nummer 1 van periode 1 komt in poule 1 plek 3. De nummer 2 van periode 1 komt in poule 2 plek 3. De nummer 1 van periode 2 komt in poule 2 plek 4. De nummer 2 van periode 2 komt in poule 1 plek 4. De Nummer 1 en 2 van iedere poule gaan door naar de halve finale, waarbij we spelen met kruisfinales (dus de nummers 1 tegen de nummers 2 uit de andere poule). Aan de DBMN CLoD-finaletoernooi kan alleen deelgenomen worden indien men ook daadwerkelijk naar de landelijke finale dag van het CLoD gaat. Met het winnen van het CLoD ticket bevestigd de deelnemer dat hij naar de Landelijk finale dag van het CLoD gaat. Het zich terugtrekken van de landelijke CLoD finaledag zal worden beboet met een bedrag van 150,00. HoSS Ranking-eindstand Van de ranking wordt een stand bijgehouden. Men dient minimaal 4x deel genomen te hebben om voor de eindstand in aanmerking te komen. De winnaar is degene die na afloop van de gehele cyclus op nummer één eindigt, het meest aantal punten heeft behaald en aan de voorwaarden voldoet. Bij een gelijk aantal punten, wordt er niet gekeken naar het aantal deelgenomen ranking toernooien, maar zijn de betreffende spelers op één en dezelfde plaats geëindigd. Voor de nummers 1, 2 en 3 van de totale ranking eindstand, mits zij/hij voldoet aan de voorwaarden, wordt een bedrag uitgereikt, 1 e plaats 250,00 2 e plaats 150,00 3 e plaats 100,00 Beste dame 75,00 Bij een gelijke stand voor de eerste plaats zal het bedrag van de eerste en tweede plaats opgeteld worden en gedeeld en vervalt de tweede plaats, indien de eerste plaats door meer dan 2 personen wordt gedeeld vervallen de plaatsen 2 en 3 en worden de 3 bedragen bij elkaar opgeteld en verdeeld over de nummers 1. Mits er 1 nummer 1 is en bij gelijke stand voor de tweede plaats dan zal het bedrag voor de derde plaats bij het bedrag van de tweede opgeteld worden en gedeeld door de rechthebbenden, de derde plaats vervalt dan. Mits er 1 nummer 1 en 1 nummer 2 is wordt bij meerdere derde plaatsen het bedrag voor de derde plaatst gesplitst.

5 Finaledag van de ranking De finale is op uitnodiging en je wordt schriftelijk uitgenodigd als je minimaal 4x hebt deelgenomen en in de top 32 staat van de geschoonde ranking-eindstand. Indien deelnemers zich tijdig hebben afgemeld, zal de eerstvolgende op de geschoonde ranking-eindstand alsnog uitgenodigd worden. Indien je zonder afmelding niet komt opdagen op de finaledag, wordt je uitgesloten van deelname aan alle door de DBMN georganiseerde toernooien voor het seizoen Op deze dag zijn de onderstaande prijzen te winnen: Winnaarsronde 1 e plaats 120,00 2 e plaats 75,00 Gedeeld 3e plaats 50,00 Verliezersronde 1 e plaats 50,00 2 e plaats 25,00 Gedeeld 3e plaats 15,00 Plaatsing NDB NL Selectie toernooi De 2 hoogst geklasseerde DBMN-leden bij zowel de heren als de dames in de eindstand van de HoSS Ranking, die voldoen aan de door de NDB gestelde criteria, plaatsen zich voor het door de NDB te organiseren NL Selectie toernooi aan het eind van het seizoen. De criteria van de NDB zijn terug te vinden op door in het menu te kiezen voor NL Selectie en vervolgens voor Kwalificatie toernooi.

Toernooi reglement

Toernooi reglement Toernooi reglement 2018 2019 Behoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement 2018 2019 Het bestuur van de Flakkeese Dart Federatie vormt de reglementscommissie: John Lokken Cor de Geus Kyra van Genderen

Nadere informatie

Toernooi reglement

Toernooi reglement Toernooi reglement 2016 2017 Ten behoeve van de F.D.F. ranking toernooien Behoort als bijlage bij het huishoudelijk reglement 2016 2017 Het bestuur van de Flakkeese Dart Federatie vormt de reglementscommissie:

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... 3 Toernooi in poules...

Nadere informatie

Ranking toernooi D.O.G.D.

Ranking toernooi D.O.G.D. Ranking toernooi D.O.G.D. Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opzet D.O.G.D. Ranking... 3 De ranking... 3 Het Toernooi... 3 Wedstrijdleiding... 3 Deelname... 3 Poule indeling of Knock-out... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Reglement. Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien.

Reglement. Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien. Reglement Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien. Artikel 1 Naam en organisatie a. Het rankingtoernooi draagt de

Nadere informatie

Reglement NDB Ranking Circuit

Reglement NDB Ranking Circuit Organisatie Iedere lidorganisatie die voor een NDB Ranking toernooi in aanmerking wil komen, zal zich aan de volgende bepalingen moeten houden. 1. Lidorganisaties komen in aanmerking voor een NDB-Rankingtoernooi

Nadere informatie

RANKING REGLEMENT ZEEUWSE DARTS FEDERATIE

RANKING REGLEMENT ZEEUWSE DARTS FEDERATIE ORGANISATIE Artikel 1. 1. De uitschrijving en organisatie van alle rankingtoernooien berust bij het hoofdbestuur van de Zeeuwse Darts Federatie. 2. Het hoofdbestuur organiseert ieder speeljaar een nader

Nadere informatie

Basisreglement Geert Popma Driebanden Friesland Cup.

Basisreglement Geert Popma Driebanden Friesland Cup. Basisreglement Geert Popma Driebanden Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Elke biljarter/ individu kan deelnemen aan de toernooien van de Driebanden Friesland Cup. Een biljarter is deelnemer

Nadere informatie

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi.

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Elke biljarter kan deelnemen aan de toernooien van de Geert Popma Een biljarter is deelnemer als hij/zij zich tijdig aanmeldt

Nadere informatie

Toernooireglement Darts in Delft

Toernooireglement Darts in Delft Rietgras 15, 2498 EH Den Haag KvK Den Haag: 40398145 Toernooireglement Versie: 2015-2016 www.did-dartsindelft.nl Artikel 1 - organisatie ranking a. Elk seizoen, welke loopt van 1 augustus tot en met 31

Nadere informatie

Reglement NDB Ranking Circuit

Reglement NDB Ranking Circuit 1. Organisatie Iedere lidorganisatie die voor een NDB Ranking toernooi in aanmerking wil komen, zal zich aan de volgende bepalingen moeten houden. 1. Lidorganisaties komen in aanmerking voor een NDB-Rankingtoernooi

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 Dit toernooireglement is opgemaakt, besproken en goedgekeurd door alle leden van de organisatie van het West-Fries Open Darts, d.d. 01 juni - 2017 Zwaag, 01 augustus

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 Dit toernooireglement is opgemaakt, besproken en goedgekeurd door alle leden van de organisatie van het West-Fries Open Darts, d.d. 08 januari - 2018 Zwaag, 08 januari

Nadere informatie

REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN REGLEMENT RANKING TOERNOOIEN SNOOKER KNBB Dit reglement beschrijft de (ranking) toernooien welke onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld. Het Nederlands Kampioenschap wordt in een apart reglement beschreven.

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

Reglement NDB Ranking Circuit

Reglement NDB Ranking Circuit Organisatie Iedere lidorganisatie die voor een NDB Ranking toernooi in aanmerking wil komen, zal zich aan de volgende bepalingen moeten houden. 1. Lidorganisaties komen in aanmerking voor een NDB-Rankingtoernooi

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018

TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 TOERNOOIREGLEMENT WEST FRIES OPEN 2018 Dit toernooireglement is opgemaakt, besproken en goedgekeurd door alle leden van de organisatie van het West-Fries Open Darts, d.d. 01 juni - 2017 Zwaag, 01 augustus

Nadere informatie

Richtlijn 3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden

Richtlijn 3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden Richtlijn 3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden WR artikel 3.5.2.3 De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. WR artikel 3.5.3.4 Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden

Richtlijn R3.6 N0JK Competitievorm en Inschrijfvoorwaarden WR artikel 3.5.2.3 De competitievorm wordt door de Organisator bij richtlijn vastgesteld. WR artikel 3.5.3.4 Een vereniging kan een eenmaal ingeschreven team terugtrekken onder door de Organisator bij

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

Toernooireglement Petanque

Toernooireglement Petanque Toernooireglement Petanque BIJLAGE 07: PILOT NATIONAAL KAMPIOENSCHAP TÊTE-À-TÊTE MET VOORRONDEN IN DE VORM VAN DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN Vastgesteld door het bondsbestuur op 12 oktober 2018; Inwerkingtredend

Nadere informatie

Biljartvereniging t Beertje Weert en Bar Two Jacks Bandstoot Toernooi 2018 Clublokaal Cafe Bar Two Jacks Maasstraat 42 Weert. Tel

Biljartvereniging t Beertje Weert en Bar Two Jacks Bandstoot Toernooi 2018 Clublokaal Cafe Bar Two Jacks Maasstraat 42 Weert. Tel Biljartvereniging t Beertje Weert en Bar Two Jacks Bandstoot Toernooi 2018 Clublokaal Cafe Bar Two Jacks Maasstraat 42 Weert. Tel 06-10017340. Regels Bandstoot Toernooi 2018. Het Toernooi start op maandag

Nadere informatie

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud

Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud 1/9 Reglement Clubkampioenschappen Golfclub Bentwoud Algemeen 1. Dit Reglement is een aanvulling op het Wedstrijdreglement Golfclub Bentwoud en is alleen van toepassing voor de Clubkampioenschappen van

Nadere informatie

TIP: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedlokalen!

TIP: Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedlokalen! WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Elke vereniging wordt verzocht zich bij aankomst te melden bij de wedstrijdleiding. Zij krijgen dan tevens de wedstrijdbriefjes voor de verenigingsscheidsrechters. 2. Alle wedstrijden

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

Richtlijn 3.8 NOJK Beach Competitievorm en inschrijfvoorwaarden

Richtlijn 3.8 NOJK Beach Competitievorm en inschrijfvoorwaarden Richtlijn 3.8 NOJK Beach Competitievorm en inschrijfvoorwaarden WR art. 3.7.1.5 De Organisator kan (onderdelen) van de organisatie van een kampioenschap aan een Promotor delegeren. Deze Promotor dient

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014

Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 Wedstrijdreglement Jeugd Clubkampioenschappen 2014 Vastgesteld in de Jeugdcommissievergadering van 7 mei 2014 1) De Jeugd Clubkampioenschappen 2014 worden gehouden van maandag 2 juni tot en met zondag

Nadere informatie

REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER

REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER Dit reglement beschrijft het Nederlands Kampioenschap welke onder auspiciën van de KNBB wordt gespeeld. Versie: 3.03 Status: Definitief Datum: 16 april 2019 Bijlagen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19. Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19. Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19 Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Uitgave: 2018-2019 Datum: augustus 2018 Bekerbesluit Reserve-elftallen mannen categorie

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017

KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 KPN Golfvereniging Wedstrijdreglement Matchplay competitie 2017 Artikel I. ALGEMEEN Sectie 1.01 Algemeen. a) De Commissie is: verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma, verantwoordelijk

Nadere informatie

De deelname van de WK 2014 poule is voor leden en niet leden 5,-. Het is toegestaan om als deelnemer meerdere deelname formulieren in te leveren.

De deelname van de WK 2014 poule is voor leden en niet leden 5,-. Het is toegestaan om als deelnemer meerdere deelname formulieren in te leveren. Het algemeen reglement De regels Het formulier moet voor 10 juni ingeleverd worden bij één van de contactpersonen van PV de Continenten. Is dit niet tijdig gebeurd dan is uw deelname ongeldig. De deelname

Nadere informatie

Informatie Boekje Brutus Darts 2014

Informatie Boekje Brutus Darts 2014 Informatie Boekje Brutus Darts 2014 Inleiding 1. Voorgaand het Toernooi 2. Aanvang van het Toernooi 3. Begin van Toernooi 4. Toernooi Verloop 5. Einde Toernooi 1. Voorgaand het toernooi Voorgaand het toernooi

Nadere informatie

Dartpiramide Sitting Bull

Dartpiramide Sitting Bull Dartpiramide Sitting Bull Begin van het seizoen: Ieder seizoen begint op de eerste donderdag in september. Dan zal ook de nieuwe loting plaats vinden. Dit zal ook na elke periode gebeuren. Contributie:

Nadere informatie

Heren en dames standaardteams

Heren en dames standaardteams Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie, seizoen 2018-2019 Heren en dames standaardteams Hoofdklasse De vier hoogst geëindigde teams (nummers 1 t/m 4) uit de reguliere competitie spelen play-offs

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 7 Beachvolleybal Nationale Jeugdkampioenschappen

3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 7 Beachvolleybal Nationale Jeugdkampioenschappen 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 7 Beachvolleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Inhoud 3.7.1 Algemeen... 2 3.7.2 Kampioenschappen... 3 3.7.3 Inschrijven... 3 3.7.4 Indeling en programmering... 5 3.7.5

Nadere informatie

Reglement Landelijke Competitie

Reglement Landelijke Competitie Op deze bepalingen is geen beroep mogelijk. Op alle zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist de competitieleider eventueel in overleg met het NDB bestuur. A. ORGANISATIE 1. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reglement Landelijke Competitie

Reglement Landelijke Competitie Op deze bepalingen is geen beroep mogelijk. Op alle zaken waar dit reglement niet in voorziet, beslist de competitieleider eventueel in overleg met het NDB bestuur. ORGANISATIE 1. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT INTERNATIONAL WEST FRIES OPEN 2019

TOERNOOIREGLEMENT INTERNATIONAL WEST FRIES OPEN 2019 TOERNOOIREGLEMENT INTERNATIONAL WEST FRIES OPEN 2019 Dit toernooireglement is opgemaakt, besproken en goedgekeurd door alle leden van de organisatie van het West-Fries Open Darts, d.d. 08 november - 2018

Nadere informatie

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2017

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2017 REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2017 1. Doel Tijdens het dartsseizoen 2016 2017 zal door de commissie Calella in samenwerking met de dartsliga der Zennevallei opnieuw een rankingtornooi georganiseerd

Nadere informatie

Reglement Landelijke Competitie

Reglement Landelijke Competitie ORGANISATIE 1. De verantwoordelijkheid van de organisatie van de landelijke competitie voor selectieteams berust bij het bestuur van de NDB 2. Het bestuur stelt voor deze competitie een competitieleider

Nadere informatie

Toernooi reglement B.E.D.F.

Toernooi reglement B.E.D.F. Toernooi reglement B.E.D.F. Belgische Elektronische Darts Federatie V.Z.W. Winterslagstraat 33 bus 29 3600 Genk Tel. 089/24.63.08 Inhoud Reglement B.E.D.F.... 3 ARTIKEL 1 : Ranking toernooien... 3 De toernooidag...

Nadere informatie

Reglement Beker- Wedstrijden

Reglement Beker- Wedstrijden Reglement Beker- Wedstrijden Dit reglement is vastgesteld door de bekercommissie, in samenwerking met de topsportcommissie van de Algemene Nederlandse Sjoelbond. Deze versie vervangt iedere andere procedure

Nadere informatie

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 26 juli 2013 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

1. NDB RANKINGTOERNOOIEN GEORGANISEERD DOOR LIDORGANISATIES OF DOOR DE NDB

1. NDB RANKINGTOERNOOIEN GEORGANISEERD DOOR LIDORGANISATIES OF DOOR DE NDB Het NDB Rankingcircuit zal bestaan uit zowel de bekende rankingtoernooien georganiseerd door lidorganisaties als internationale toernooien in Nederland die deel uitmaken van het BDO/WDF circuit. Het reglement

Nadere informatie

HANDBOEK MEERKAMPEN Deel 1 HB-besluit NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

HANDBOEK MEERKAMPEN Deel 1 HB-besluit NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND HANDBOEK MEERKAMPEN Deel 1 HB-besluit NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave december 2000 Ten geleide. Deze druk van het Handboek Meerkampen is een herziene uitgave van het in april 1978 uitgekomen eerste

Nadere informatie

Publicatie 3.13 Regionale Jeugdcompetitie datum vaststelling 01 november 2018 Man. Wedstrijdzaken

Publicatie 3.13 Regionale Jeugdcompetitie datum vaststelling 01 november 2018 Man. Wedstrijdzaken Publicatie 3.13 Regionale Jeugdcompetitie Publicatie 3.13 datum vaststelling 01 november 2018 door Man. Wedstrijdzaken 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 1.1.1 Plaatsingstoernooien... 2 2 Start competitie...

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour Nederlands Handbal Verbond regeling Beach Handball Tour 2016-2017 13 juni 2016 11 juni 2017 1. Algemeen 1.1 De Beach Handball Tour 2016-2017 loopt van 13 juni 2016 tot en met 11 juni 2017. 1.2 De Beach

Nadere informatie

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2018

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2018 DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2018 40e editie SPEELDATA 10 en 16 juni 2018 Deelnemers: Fam. Grandia Fam. Hooijmans 2 DSC FAMILIEVOETBALTOERNOOI 2018 Poule A Fam. Grandia Fam. Hooijmans 2 1062018

Nadere informatie

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2016

DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2016 DSC Familievoetbaltoernooi Jaargang 2016 38e editie SPEELDATA 22 en 28 mei 2016 Deelnemers: Fam. van Grandia DSC FAMILIEVOETBALTOERNOOI 2016 Fam. Grandia Poule A 2252013 Wedstrijden veld 1 (bij tent) Wedstrijden

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo

Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo Wedstrijdreglement Veluws Schaakgenootschap Ermelo 1. Algemeen 1.1 Spelregels a. De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling volgens de KNSB,

Nadere informatie

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN 2018-2019 A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd Artikel 1 Deelname Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de districtscompetitie ingeschreven

Nadere informatie

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015

Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Informatie Leisure World Regio Oost, seizoen 2014-2015 Gewesten Overijssel en Gelderland In het seizoen 2014-2015 wordt opnieuw een regiocompetitie van de gewesten Overijssel en Gelderland verreden. De

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

WSC Meerkamp. Seizoen 2016/2017 Programma boekje. Zaterdag 27 mei

WSC Meerkamp. Seizoen 2016/2017 Programma boekje. Zaterdag 27 mei WSC Meerkamp Seizoen 2016/2017 Programma boekje Zaterdag 27 mei Beste voetballers, begeleiders en supporters. Hierbij vinden jullie het programmaboekje voor de WSC Meerkamp 2016/207. Dit toernooi worden

Nadere informatie

REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER HOOFDSTUK 1. ALGEMENE VOORWAARDEN REGLEMENT NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SNOOKER Dit reglement beschrijft het Nederlands Kampioenschap welke onder auspiciën van de KNBB wordt gespeeld. Versie: 2.22 Status: Definitief Datum: 26 maart 2018 Bijlagen

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Matchplay Team Competitie

Wedstrijdreglement Matchplay Team Competitie 1. De Competitie Aan deze competitie kan worden deelgenomen door 11 teams. De teams bestaan uit minimaal 3 dames en uit maximaal 10 personen, die allemaal minimaal het GVB hebben. Per wedstrijd spelen

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 TOERNOOIGEGEVENS Naam 35e Oranje Toernooi (Sinaasappeltoernooi) Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2016/C462 Organisatie Bowling Vereniging Venray i.s.m. Restaurant Bowling Venray Wanneer

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

Gegevens deelnemende spelers en indeling poule

Gegevens deelnemende spelers en indeling poule Speelschema Thijs Dielemans toernooi libre 2018 Hieronder is de opzet van Thijs Dielemans toernooi Libre 2018 uitgewerkt. Aantal deelnemers 15 Gespeeld wordt in drie poules: A, B en C Indeling van de spelers

Nadere informatie

Clubkampioenschappen De Drentsche

Clubkampioenschappen De Drentsche Clubkampioenschappen De Drentsche 1. Algemeen Bij de Clubkampioenschappen is het Wedstrijdreglement van de Golfvereniging De Drentsche, zoals gepubliceerd op de Verenigingssite, van toepassing. Eventuele

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN LEEUWARDEN

KAMPIOENSCHAP VAN LEEUWARDEN MAANDAG 28 MEI & 4 JUNI 2018 Poule indeling JO13-1 Poule A LAC Frisia 1883 JO13-1 FVC JO13-1 SC Stiens JO13-1 SC Leovardia JO13-1 Poule B Blauw Wit 34 JO13-1 GAVC JO13-1 Leeuwarder Zwaluwen JO13-1 SC Cambuur

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 Artikel 1 Europees ticket 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving voor de Nationale Senioren Meerkampen - B 2017

Uitnodiging tot inschrijving voor de Nationale Senioren Meerkampen - B 2017 NSM-B 2017 Uitnodiging tot inschrijving voor de Nationale Senioren Meerkampen - B 2017 1. Soort evenement Dit is een N-Evenement, dat op initiatief van de NTTB wordt georganiseerd 2. Data Voorronde: Kwart

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Samen biljarten geeft meer effect! Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl 1e Open NK 5-Pins 2018 Reglement Artikel 1 Reglement

Nadere informatie

Programmaboekje. Jaarwisselingtoernooi

Programmaboekje. Jaarwisselingtoernooi boekje Jaarwisselingtoernooi 2014-2015 Speeldata Zaterdag 20 december 2014 Zaterdag 27 december 2014 Vrijdag 2 januari 2015 Zaterdag 3 januari 2015 Locatie Deelnemers Sporthal De Scheg Senioren heren Senioren

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410. Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015 TOERNOOIGEGEVENS Naam 15e Hotel Asteria Toernooi Erkenning Het toernooi heeft een NBF erkenning: 2015/C410 Organisatie Bowling Vereniging Venray Wanneer Zondag 6 September t/m Zondag 13 September 2015

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17

Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Promotie-/Degradatieregeling district West I zondag standaard senioren seizoen 2016/ 17 Algemeen Binnen de categorie A geldt een vastgestelde promotie- en degradatieregeling. Dit betekent dat er sprake

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

Heren en dames standaardteams

Heren en dames standaardteams Promotie-/degradatieregeling Bondscompetitie seizoen 2017-2018 Inleiding: invoering Promotieklasse met invang van seizoen 2018-2019 In de zomer van 2016 heeft het bondsbestuur van de KNHB na aankondiging

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen

Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind. Hoofdstuk 1 Wedstrijdreglement Algemeen Wedstrijdreglement Golfclub Weilenseind Volgens Regel 33-1 van de Golfregels is het de taak van de wedstrijdcommissie om het wedstrijdreglement vast te stellen. De commissie is niet bevoegd daarbij een

Nadere informatie

Tornooi reglement B.E.D.F.

Tornooi reglement B.E.D.F. Tornooi reglement B.E.D.F. B.E.D.F. VZW Herenstraat 195 bus 1 3600 Genk Tel. 089/24.63.08 Fax 089/24.63.08 Tornooi reglement B.E.D.F. Pagina 2 Inhoud Reglement B.E.D.F.... 4 ARTIKEL 1 : Ranking tornooien...

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

NATIONALE TAFELVOETBAL LEAGUE INFOSHEET

NATIONALE TAFELVOETBAL LEAGUE INFOSHEET LEAGUE INFOSHEET VOORWAARDEN DEELNAME Deelname aan de landelijke competitie is voorbehouden aan spelers die actief lid zijn van een vereniging of bond die aangesloten is bij de Nederlandse Tafelvoetbal

Nadere informatie

UITNODIGING 2e ronde 30e Veluwe Trofee S.V. SORANUS WEKEROM. Luchtpistool & Luchtgeweer staand & opgelegd

UITNODIGING 2e ronde 30e Veluwe Trofee S.V. SORANUS WEKEROM. Luchtpistool & Luchtgeweer staand & opgelegd UITNODIGING 2e ronde 30e Veluwe Trofee S.V. SORANUS WEKEROM Luchtpistool & Luchtgeweer staand & opgelegd Ranking + Grand Prix 5 t/m 10 maart 2018 Geachte Schuttersvrienden, Schietsport Vereniging Soranus

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018.

Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Versie: d.d.31-3-2018 Wedstrijdreglement Woold-Rydercup 2018. Wedstrijddefinitie: De competitie wordt in teamverband gespeeld in de wedstrijdvormen Matchplay Fourball BetterBall (FBBB) en Single Matchplay.

Nadere informatie

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN

PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN PROMOTIE/- DEGRADATIEREGELINGEN ALGEMENE BEPALINGEN 2015/ 16 Datum : 6 november 2015 Inhoudsopgave 1. Promotie-/degradatieregeling 3 1.1. Algemene Bepalingen... 3 1.1.1. Twee teams van een rechtspersoon

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie Artikel 1 De wedstrijden in de TCG competitie van District 2 worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het schiet- en wedstrijdreglement van de KNSA hierna te noemen SWR. Artikel 2 Verenigingen

Nadere informatie

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De competitie in de Eerste Divisie kent vier

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement pupillen en meisjespupillen 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door alle voor

Nadere informatie

Reglement Landelijke Competitie

Reglement Landelijke Competitie ORGANISATIE 1. De verantwoordelijkheid van de organisatie van de landelijke competitie voor selectieteams berust bij het bestuur van de NDB 2. Het bestuur stelt voor deze competitie een competitieleider

Nadere informatie