NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Freddy Van Herpe, Dirk Vanluchene, Claude Vanwelden, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Raf Deprez, Bart Colson, Sem Vanhessche, Christiana Deprez, raadsleden; Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris Verontschuldigd: Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; Eliane Spinc le, Brigitte Desmet, raadsleden Afwezig: Johan Rollez, schepen afwezig voor agendapunten 24, 25 en 26. Luc Vanassche, schepen afwezig voor agendapunt 17. Davy Nys, raadslid afwezig voor agendapunt 17. Yves Goemaere, raadslid afwezig voor agendapunt 15. Bart Dewaele, raadslid De burgemeester opent de vergadering om uur. mededeling Vooraleer de agenda aan te vangen geeft de Burgemeester-voorzitter melding van: Het schrijven dd. 22 april 2014 van raadslid Sem Vanhessche die, namens CD&V vraagt om volgend punt aan de agenda toe te voegen: Trage wegen in Zwevegem De raad verklaart zich EENPARIG akkoord om deze punten te behandelen onder agendapunt V1 in openbare zitting. Conform artikel 22 van het gemeentedecreet werd aan de raadsleden een aanvullende agenda bezorgd. Conform artikel 200 van het gemeentedecreet geeft de burgemeester melding van: Het verslag van de Minaraad van 11 maart 2014 DE RAAD vergadert in OPENBARE ZITTING: 1. Vaststellen jaarrekening 2013 gemeente Zwevegem, met balans en resultatenrekening.

2 Burgemeester Marc Doutreluingne geeft toelichting bij de voorliggende, van alle bewijsstukken voorziene jaarrekening 2013, die door de financieel beheerder Sander De Bo is afgewerkt en met bijhorend verslag tijdig en volgens alle wettelijke voorschriften als ontwerp aan ieder raadslid werd bezorgd. Dit zijn de cijfers : JAARREKENING 2013 GEWONE DIENST ontvangsten uitgaven saldo budgetresultaat van het dienstjaar , , ,57 boekhoudkundig resultaat vh dienstj , , ,57 t-formulier ,00 0,00 BUITENGEWONE DIENST ontvangsten uitgaven saldo budgetresultaat van het dienstjaar , , ,19 boekhoudkundig resultaat vh dienstj , , ,19 t-formulier ,00 0,00 BESLUIT 14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, Freddy Van Herpe, Christiana Deprez) 10 STEMMEN TEGEN (Dirk Vanluchene, Claude Vanwelden, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Yves Goemaere, Christine Desmet, Raf Deprez, Bart Colson, Sem Vanhessche) De CD&V-fractie stemt TEGEN omwille van het ontbreken van een globale visie conform het stemgedrag bij de budgetwijziging Enig artikel De jaarrekening 2013 van de gemeente Zwevegem wordt vastgesteld. 2. Kennisname jaarverslag 2013 van de gemeente Zwevegem. De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag, voorgelegd door het college van burgemeester en schepenen, over het bestuur en over de toestand van de gemeentezaken in Aanvaarden jaarrekening 2013 van de intercommunale Leiedal. Bevoegdheid Gemeenteraad artikel 42 en 43 Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Leiedal op datum van 24 februari 2014 met uitnodiging tot de vergadering op 27 mei 2014 te Kortrijk, President Kennedypark 10. algemene

3 Motivering Op 27 mei 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van Leiedal waarbij o.a. de jaarrekening dient te worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De jaarrekening 2013 van Leiedal sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Totaal opbrengsten ,42 Totaal kosten ,04 Belastingen op het resultaat ,32 Te bestemmen WINST van het boekjaar 1.878,06 BESLUIT EENPARIG Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van Leiedal op 27 mei 2014 te Kortrijk wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening, goed te keuren. 4. Goedkeuren statutenwijziging van de intercommunale Leiedal. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en 43. Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales. - Decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en de wijziging van 18 januari 2013 en latere wijzigingen. Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. - Omzendbrief BB2013/5 betreffende het bestuurlijk wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht. Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Leiedal op datum van 24 februari 2014 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 27 mei 2014 te Kortrijk, President Kennedypark 10. Motivering De omzendbrief BB 2013/5 behandelt de wijzigingen met betrekking tot het decreet intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de vertegenwoordiging van de gemeenten in de algemene vergaderingen van de intercommunales. Er moet niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger worden aangeduid. Deze vernieuwing is echter afhankelijk van wat de statuten daaromtrent bepalen. Een deel van de statutenwijziging betreft ook de wederzijdse exclusieve dienstverlening. De vennoten uit de groep gemeenten (reeks A) maken voorafgaand, aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing, aan de jaarvergadering over op welke wederzijdse exclusieve diensten zij beroep wensen te doen in de huidige beleidsperiode. De algemene vergadering houdt zich het recht voor om diensten uit de lijst te verwijderen waarop te weinig vennoten beroep wensen te doen.

4 Onder andere daarom en ook in functie van het nieuwe beleidsplan van Leiedal is het nodig om een statutenwijziging door te voeren. BESLUIT EENPARIG Enig artikel Het ontwerp van statutenwijziging zoals voorgesteld door Leiedal wordt goedgekeurd. De statuten worden aangepast: - conform de bepalingen in de omzendbrief BB 2013/5 met betrekking tot het decreet intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de vertegenwoordiging van de gemeenten in de algemene vergaderingen van de intercommunales ; Er moet niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger worden aangeduid; - in functie van de wederzijdse exclusieve dienstverlening ; De vennoten uit de groep gemeenten (reeks A) dienen voorafgaand, aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing, aan de jaarvergadering over te maken op welke wederzijdse exclusieve diensten zij beroep wensen te doen in de huidige beleidsperiode ; De algemene vergadering houdt zich het recht voor om diensten uit de lijst te verwijderen waarop te weinig vennoten beroep wensen te doen; - in functie van het nieuwe beleidsplan van Leiedal. 5. Aanvaarden jaarrekening 2013 van de intercommunale Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor de Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen). Bevoegdheid Gemeenteraad artikel 42 en 43 Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Imog op datum van 19 februari 2014 met uitnodiging tot de vergadering op 20 mei 2014 te Harelbeke, bedrijfszetel, Kortrijksesteenweg 264. algemene Motivering Op 20 mei 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van Imog waarbij o.a. de jaarrekening 2013 dient te worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De jaarrekening 2013 van Imog sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Totaal opbrengsten ,95 Totaal kosten ,09 Belastingen op het resultaat ,08 Te bestemmen WINST van het boekjaar ,78 BESLUIT EENPARIG

5 Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van Imog op 20 mei 2014 te Harelbeke wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening, goed te keuren. 6. Goedkeuren statutenwijziging van de intercommunale Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor de Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen). Bevoegdheid Gemeentedecreet artikels 42 en 43. Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales. - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de wijziging van 18 januari 2013 en nog latere wijzigingen. - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. - Omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004 in het bijzonder met betrekking tot presentiegelden. Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk) met uitnodiging tot de algemene vergadering op 20 mei 2014 op de bedrijfszetel te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264. Motivering Op 20 mei 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van Imog waarbij o.a. de jaarrekening dient te worden goedgekeurd. Als gevolg van de omzendbrief BB 2013/5 in verband met het decreet intergemeentelijke samenwerking, moet er niet langer voor elke algemene vergadering een vertegenwoordiger aangeduid worden. De toepassing van deze vernieuwing is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent bepalen. Daarom is er een statutenwijziging nodig. BESLUIT EENPARIG Artikel 1 Het ontwerp van statutenwijziging zoals voorgesteld door Imog (Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in het gewest Kortrijk) wordt goedgekeurd. De statuten worden aangepast conform de bepalingen in de omzendbrief BB 2013/5 in verband met het decreet intergemeentelijke samenwerking, waaruit blijkt dat er niet langer voor elke algemene vergadering een vertegenwoordiger moet aangeduid worden. Artikel 2 De vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van 20 mei 2014 wordt opgedragen de voorgestelde agendapunten en de statutenwijziging in het bijzonder, goed te keuren. Hij krijgt machtiging overeenkomstig deze beslissing tussen te komen en alle stukken te ondertekenen die verband houden met de uitvoering ervan.

6 7. Aanvaarden jaarrekening 2013 van de intercommunale Psilon (intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen). Bevoegdheid Gemeenteraad artikel 42 en 43 Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Psilon op datum van 31 maart 2014 met uitnodiging tot de vergadering op 19 juni 2014 te Kortrijk, Amb.Baertlaan 5. algemene Motivering Op juni 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van Psilon waarbij o.a. de jaarrekening dient te worden goedgekeurd. Financiële gevolgen De jaarrekening 2013 van Psilon sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Totaal opbrengsten ,94 Totaal kosten ,09 Belastingen op het resultaat 51,55 Te bestemmen WINST van het boekjaar ,30 BESLUIT EENPARIG Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van Psilon op 9 juni 2014 te Kortrijk wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening, goed te keuren. 8. Goedkeuren statutenwijziging van de intercommunale Psilon (intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen). Bevoegdheid Gemeentedecreet artikels 42 en 43. Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales. - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de wijziging van 18 januari 2013 en nog latere wijzigingen. - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

7 - Omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht en wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit van 4 juni 2004 in het bijzonder met betrekking tot presentiegeld. Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van Psilon van 14 maart 2014 i.v.m. voorstellen statutenwijziging. Motivering Acht jaar na de oprichting van de vereniging is de bestuurlijke context geëvolueerd. De Vlaamse overheid legt nieuwe bepalingen op inzake rapportering aan en communicatie met de gemeenteraden. De interne werking van de vereniging heeft ook enkele wijzigingen aan het licht gebracht. Vanuit de operationele werking en vanuit de huishoudelijke afspraken binnen de bestuursorganen zijn een aantal wijzigingen of verduidelijkingen nodig. Als gevolg van de omzendbrief BB 2013/5 in verband met het decreet intergemeentelijke samenwerking, moet er niet langer voor elke algemene vergadering een vertegenwoordiger aangeduid worden. De toepassing van deze vernieuwing is echter afhankelijk van wat de statuten hieromtrent bepalen. Om bovengenoemde redenen er een statutenwijziging van Psilon nodig. BESLUIT EENPARIG Enig Artikel Het ontwerp van statutenwijziging zoals voorgesteld door Psilon wordt goedgekeurd. De statuten worden aangepast, enerzijds in functie van een aantal actualiseringen en verduidelijkingen, en anderzijds in het kader van de wijziging van het decreet intergemeentelijke samenwerking (omzendbrief BB 2013/5) meer bepaald in functie van het aanduiden van een vertegenwoordiger namens het gemeentebestuur voor de duur van de huidige legislatuur. 9. Aanvaarden jaarrekening 2013 van de intercommunale WIV (West-Vlaamse intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem. Bevoegdheid Gemeenteraad artikel 42 en 43 Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Verwijzingsdocumenten Aangetekend schrijven van West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) op datum van 2 april 2014 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 20 mei 2014 te Kortrijk, Oude Schepenzaal van het stadhuis, Grote Markt 54. Motivering Op 20 mei 2014 wordt de algemene vergadering gehouden van West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) waarbij oa de jaarrekening dient te worden goedgekeurd.

8 Financiële gevolgen De jaarrekening 2013 van West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: Bedrijfsverlies ,66 Financieel resultaat ,77 Belastingen op het resultaat 204,91 Te bestemmen VERLIES van het boekjaar ,80 BESLUIT EENPARIG Enig artikel Aan de vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de algemene vergadering van West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) op 20 mei 2014 te Kortrijk wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten, in het bijzonder de jaarrekening, goed te keuren. 10. Waarborg lening ten behoeve van de intercommunale Leiedal betreffende kredietaanvraag ter financiering van verwervingen in de zone Zwevegem Losschaert. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikelen 42 en 43. Juridische grond - Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. - Decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van intercommunales. - Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. - Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Verwijzingsdocumenten - Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Leiedal dd. 11 april Schrijven van Intercommunale Leiedal dd. 2 april 2014 betreffende kredietaanvraag voor financiering van verwervingen in de woon- en bedrijvenzone Zwevegem Losschaert. - Schrijven van Intercommunale Leiedal dd. 11 april 2014 betreffende kredietaanvraag voor financiering van verwervingen in de zone Zwevegem Losschaert: beoordeling offertes. Motivering De raad van bestuur van de Intercommunale Leiedal heeft zich principieel akkoord verklaard om de gronden, gelegen binnen het RUP Zwevegem nr. 14 Losschaert, te verwerven en heeft bij beraadslaging van 11 april 2014 besloten een leningspakket aan te gaan voor een totaal bedrag van euro bestemd voor de financiering van verwerving in de woon- en bedrijvenzone Zwevegem Losschaert. Het krediet heeft een duurtijd van 5 jaar. Deze lening, toegekend via offertebrief dd. 28 maart 2014 met referentie 380/INSTIT/FMI/itv van euro dient gewaarborgd te worden door het gemeentebestuur op wiens grondgebied de zone gerealiseerd wordt. BESLUIT EENPARIG Artikel 1

9 De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord tot borgstelling tegenover de financiële instelling voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer (Intercommunale Leiedal) verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de kredietopening wat betreft zowel het kapitaal, de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden van de door de lener afgesloten verrichting voor een totaal bedrag van euro voor financiering van verwervingen in de woon- en bedrijvenzone Zwevegem Losschaert. Artikel 2 Machtiging wordt verleend aan ING België NV op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken verschuldigd door de kredietnemer in het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer. Artikel 3 De gemeenteraad verbindt zich ertoe, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en de eigen leningen bij ING België NV alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de inning van deze inkomsten. Artikel 4 Machtiging wordt verleend aan ING België NV om deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de gemeente aangerekend worden. Artikel 5 Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel van ING België NV. Artikel 6 De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten van ING België NV en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang ING België NV niet volledig is terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan ING België NV het recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die ING België NV geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen ING België NV en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. ING België NV wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. Artikel 7 Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten betreft, aan ING België

10 NV terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door ING België NV uit dien hoofde zullen gevorderd worden. Artikel 8 Indien zou blijken dat voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij ING België NV het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen. Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, berekend conform artikel 15, 4 van de bijlage van het KB dd. 26 september 1996 betreffende de overheidsopdrachten, en dit gedurende de periode van niet-betaling. Artikel 9 De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde offerte dd. 28 maart 2014 en er de bepalingen van te aanvaarden. Artikel 10 Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de toepasselijke decreten en besluiten. Artikel 11 Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal met maatschappelijke zetel President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk. 11. Goedkeuren en ondertekenen overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van gegevensuitwisseling. Bevoegdheid Gemeentedecreet artikel 42 en 43. Juridische grond - Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende Gemeentelijke milieubelasting. Aanslagjaar Verwijzingsdocumenten - Schrijven van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid betreffende beraadslaging nr. 11/029 van 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 2013, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeenten en provincies met het oog op de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Schrijven van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dd. 1 april 2014 houdende het afsluiten van een overeenkomst met de gemeente Zwevegem, in het kader van de gegevensuitwisseling in het project opvraging door provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Verzoek Verzoek van financieel beheerder aan de Kruispuntbank om in samenspraak met informaticaservicebureau de gegevens inzake voorkeurtarieven te verzamelen dienstig voor de aanmaak van de rol milieubelasting 2014, teneinde de rechthebbenden een verminderde aanslag te kunnen toesturen, voor zover zij aan de voorwaarden voldoen. Motivering De gemeente verbindt zich op haar beurt alle voorwaarden van de overeenkomst nr. 14/26 betreffende de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 5 april 2011,

11 gewijzigd op 4 juni 2013, volledig na te leven en aan de Kruispuntbank de lijst van belastingplichtigen op wie het belastingreglement van 17 december 2013 voor het aanslagjaar 2014 van toepassing is, mede te delen. In de milieubelasting 2014 worden op basis van de voorzieningen in dat reglement verminderingen toegekend inzake voorkeurtarieven aan de hand van de verstrekte gegevens van de Kruispuntbank. Artikel 7 van de desbetreffende overeenkomst vermeldt de meldingsplicht hierover aan de raadsleden. De gemeente mag de door de Kruispuntbank meegedeelde gegevens slechts bewaren gedurende de toepassing van de voornoemde belastingvoorschriften. Deze gegevens moeten daarna gewist worden en mogen onder geen beding aan derden overgemaakt worden. Financiële gevolgen Overzicht Budgetjaar Investeringsenveloppe Beleidsitem Algemene rekening Actie Raming incl. btw 2014 / / 314 EUR BESLUIT EENPARIG Artikel 1 De overeenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de gemeente Zwevegem wordt goedgekeurd en mag ondertekend worden in het kader van de gegevensuitwisseling met het oog op de onmiddellijke toepassing van de gemeentelijke belastingvermindering aan de belastingplichtigen die voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV. Artikel 2 Alle gemeenteraadsleden van de gemeente worden in kennis gesteld van deze overeenkomst. Artikel 3 Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met de ondertekende overeenkomst, overgemaakt aan de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Overeenkomst nr. 14/26 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gemeente Zwevegem voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, met toepassing van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 Tussen de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Frank Robben, administrateur-generaal, hierna KSZ genoemd, enerzijds en de gemeente Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem, vertegenwoordigd door de heer Marc Doutreluingne, burgemeester, hierna gemeente genoemd, anderzijds wordt overeengekomen hetgeen volgt. Artikel 1. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

12 Deze overeenkomst beoogt de mededeling, door de KSZ aan de gemeente, van de lijst van de inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging, uitsluitend met het oog op de automatische toekenning van een belastingvermindering of een ander aanvullend voordeel vastgesteld in het gemeentelijk reglement van 17 december De betrokken partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe om alle bepalingen van beraadslaging nr. 11/29 van 5 april 2011 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid zoals gewijzigd op 4 juni 2013 na te leven. Deze overeenkomst kan in geen geval afbreuk doen aan de bepalingen van deze beraadslaging of aan de bepalingen van de regelgeving vermeld in artikel 8 van deze overeenkomst. De gemeente zal aan de KSZ de lijst van de inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel (bij een belastingvermindering gaat het om de belastingplichtige inwoners) en een kopie van het hogervermeld gemeentelijk reglement overmaken. De betrokkenen worden geïdentificeerd aan de hand van hun identificatienummer van de sociale zekerheid. De KSZ zal de door de gemeente overgemaakte lijst eerst vergelijken met de persoonsgegevens die zij dienaangaande van de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid heeft ontvangen, er vervolgens de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging op aanduiden en ze ten slotte terug aan de gemeente overmaken. De aldus door de KSZ aan de gemeente overgemaakte persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doeleinde vermeld in het eerste lid. Ze mogen slechts worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het verwezenlijken van dat doeleinde en moeten daarna worden vernietigd. Ze mogen onder geen beding verder worden meegedeeld aan derden zonder machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Artikel 2. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE MEDEDELING De KSZ kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele onjuiste inhoud of de eventuele onjuiste verspreiding van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens die door de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid worden meegedeeld aan de KSZ geven de toestand weer op 1 januari van het lopende jaar, vóór de controle door de federale overheidsdienst Financiën. Artikel 3. UITWISSELINGSMETHODES Elke mededeling van persoonsgegevens tussen de betrokken partijen in het kader van deze overeenkomst gebeurt via filetransfer. De technische aspecten en de veiligheidsaspecten worden beschreven in de projectdocumentatie die beschikbaar is op de website van de KSZ (zie daartoe _34.html). Enkel in uitzonderlijke gevallen en mits een bilateraal akkoord tussen de KSZ en de gemeente kunnen bij de mededeling van persoonsgegevens cassettes, diskettes of andere dragers worden gebruikt. De identiteit van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt meegedeeld aan de hand van een specifieke returncode. Artikel 4. VERANTWOORDELIJKE PERSONEN De gemeente zal aan de KSZ meedelen wie verantwoordelijk is voor, enerzijds, het overmaken van de lijst van de inwoners die potentieel in aanmerking komen voor de belastingvermindering of het ander aanvullend voordeel en, anderzijds, het ontvangen van de lijst van de personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Artikel 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST Deze overeenkomst geldt in 2014 (de meegedeelde persoonsgegevens geven per jaar telkens de toestand op 1 januari van dat jaar weer). De duur van deze overeenkomst is maximaal vijf jaar en kan in geen geval de duur van het hogervermeld gemeentelijk reglement overschrijden.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie