Centrumreglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrumreglement 2010-2011"

Transcriptie

1 Centrumreglement Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

2 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire organisatievorm...6 Organisatie van de opleidingen...7 Lesplaatsen...8 Organisatiestructuur...8 Consortium L Deel 2. Praktische info HBO (Graduaten)...11 Toelatingsvoorwaarden...11 Toelatingsproef...12 Inschrijven...13 Bijkomende kosten...14 Opleidingscheques...15 Vormingspremie...15 Vrijstellingen...16 Educatief verlof...16 Uitschrijven...18 Annulatie van een opleiding...19 Aanwezigheid en afwezigheid van de student...19 Kinderbijslag...19 Studietoelage...20 Studiebewijzen...20 Afwezigheid van de lesgever in uitzonderlijke omstandigheden...20 Inzagerecht, recht op privacy...20 Vrij gebruik van computerinfrastructuur adres...21 Account activeren...21 Kotnet...21 STUK-kaart...21 Studentenkaart...22 Deel 3. Evaluatiereglement HBO (Graduaten) Definities en algemene bepalingen Organisatie van de examens Examencommissies Verloop van de examens Beraadslaging en deliberatieprocedure Mededeling van de examenresultaten Overdracht van examencijfers Examenombuds Geschillenregeling...36 Deel 4. Praktische info SVO (Talen)...37 Toelatingsvoorwaarden...37 Instaptoets...37 Inschrijven...38 Bijdrageregeling...38 A. Inschrijvingsgeld...38 B. Bijkomende kosten...40 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

3 Opleidingscheques...40 Vormingspremie...41 Educatief verlof...41 Uitschrijven...43 Schrappen van een opleiding...43 Evaluatie...43 Aanwezigheid en afwezigheid van de student...45 Leertrajectbegeleiding...45 Regelmatige student...45 Vrije student...45 Cursusmateriaal...46 Cursuskalender adres...46 Account activeren...46 Kotnet...46 STUK-kaart...46 Studentenkaart...47 Studietoelage...47 Studiebewijzen...47 Afwezigheid van de lesgever in uitzonderlijke omstandigheden...47 Inzagerecht, recht op privacy...47 Vrij gebruik van computerinfrastructuur...47 Open leercentrum NT Deel 5. Evaluatiereglement SVO (Talen) Algemene bepalingen Regelmatige en vrije studenten Examencommissies Examenzittijden Verloop van de overgangs- of eindexamens Deliberatieprocedures en beslissingen Studiebekrachtiging...53 Deel 6. Afspraken...54 Roken...54 Brandveiligheid...54 Diefstal...54 GSM...54 Lokalen...55 Informaticalokalen...55 Parkeren...56 Printen en kopiëren...56 Verzekering...56 Deel 7. Klachtenprocedure...58 De eerstelijns klachtenprocedure: de klachtenprocedure van het centrum...58 De tweedelijns klachtenprocedure: de ombudsdienst van het consortium...59 De Vlaamse Ombudsdient...59 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

4 Woord vooraf Het centrumreglement werd laatst gewijzigd op 1 september Dit centrumreglement is van toepassing op alle afdelingen, zowel HBO (Hoger beroepsonderwijs) of de Graduaten, als SVO (Secundair Volwassenenonderwijs) of de Talen van ACE-Groep T CVO. Dit centrumreglement is terug te vinden op het extranet: https://mijn.groept.be. Iedere student kan op eenvoudig verzoek een papieren versie van het centrumreglement bekomen op het secretariaat. Een exemplaar ligt ter inzage op het secretariaat. Buiten dit centrumreglement worden belangrijke richtlijnen voor studenten tijdens het schooljaar: - doorg d naar het persoonlijk mailadres van de student: - op het extranet (https://mijn.groept.be) geplaatst. Dit centrumreglement en de elektronische berichtgeving tijdens het schooljaar heeft als doel alle studenten zo goed mogelijk te informeren over alle aspecten die gerelateerd zijn aan hun studieverloop in het centrum. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

5 Deel 1. ACE-Groep T CVO Visie Onze visie op onderwijs is sterk geïnspireerd door de beleidssturende beginselen van UNESCO. Dit geldt in het bijzonder voor het gedachtegoed van de commissie Delors (Learning: The treasure within, 1996). De twee centrale principes in dat rapport zijn de Four Pillars of Education en Learning throughout Life. Dat het verwerven van deze competenties iedereen toekomt, werd door UNESCO benadrukt in haar Education for All verklaring van Dakar (2000). Deze fundamentele uitgangspunten van UNESCO schragen onze visie op onderwijs en bepalen ons doel, onze strategie, onze waarden, en ons gedrag. Groep T vat haar opdracht graag samen als educing essence by experiencing existence. Het onderwijs heeft als hoger doel om personen in staat te stellen om hun essentie te educeren (te laten opborrelen) of de zelfverwerkelijking die vervat zit in de UNESCO pijler learning to be. De strategie om dit doel te bereiken is om studenten dingen te laten beleven die hen op een of andere manier raken en bijblijven de drie overige pijlers, to know, to do, en to live together duiden zulke belevingsaspecten aan. Omdat samen leven met de andere en met het andere altijd zal inhouden dat men met spanning en paradox kan omgaan, streven we bewust naar een pluraliteit van wereldvisies en huldigen daarbij de principes van inclusie en diversiteit die onlosmakelijk verbonden zijn met education for all. En aangezien het educeren van essentie nooit af is cf. learning throughout life rekenen we het tot onze kerntaak om studenten hun leven lang ontwikkelingskansen te bieden. Inrichtende macht ACE-Groep T CVO maakt deel uit van de vzw Groep T, inrichtende macht van Groep T Internationale Hogeschool Leuven en van ACE-Groep T CVO Centrum voor Volwassenenonderwijs. De ACE in ACE-Groep T CVO staat voor Anticipative Continuing Education: door voortdurende vorming ben je niet alleen mee met de veranderingen in de samenleving; je bent ze een stap voor. Wat je vandaag leert, kan je morgen immers meteen in de praktijk omzetten. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

6 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO Hoger Beroepsonderwijs (HBO) De opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs worden gerangschikt in studiegebieden. Hieronder een overzicht: Studiegebied Biotechniek - Graduaat Biotechnologie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie - Graduaat Bedrijfsautomatisatie - Graduaat Elektronica - Graduaat Telecommunicatietechnieken Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde - Graduaat Boekhouden - Graduaat Fiscale wetenschappen - Graduaat Informatica - Graduaat Logistiek, transport en mobiliteit - Graduaat Marketing - Graduaat Ondernemingscommunicatie Secundair Volwassenonderwijs (SVO) Studiegebied Talen - Chinees - Duits - Engels - Frans - Italiaans - Spaans Studiegebied Nederlands tweede taal - Nederlands voor Anderstaligen Contractonderwijs - Thai Lineaire en modulaire organisatievorm De meeste HBO-opleidingen worden volgens de modulaire organisatievorm aangeboden. Enkel de Graduaten Bedrijfsautomatisatie, Informatica en Marketing worden nog volgens de lineaire organisatievorm aangeboden. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

7 Lineaire organisatievorm Opleiding in drie studiejaren die je sequentieel doorloopt. Je schrijft je in voor een bepaald studiejaar. Slaag je voor het derde jaar, dan krijg je het graduaatsdiploma. Modulaire organisatievorm De opleiding wordt aangeboden in modules. Je schrijft je in voor bepaalde modules en ontvangt een credit indien je slaagt voor een module. Heb je alle modulecredits verworven, dan krijg je het graduaatsdiploma. Er bestaat een modeltraject waarbij je de opleiding in drie jaar kan afwerken. Een individueel traject is ook mogelijk: je volgt één of meerdere modules of je spreidt de opleiding over meerdere jaren. Organisatie van de opleidingen HBO Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni en wordt opgesplitst in twee semesters van telkens 20 weken. De lessen worden 's avonds gegeven van tot uur of op zaterdagvoormiddag van 8 of 9 uur tot of 13 uur. SVO De taalcursussen worden volgens de modulaire organisatievorm aangeboden. Er zijn verschillende startmomenten door het jaar. Deze zijn op de cursuskalander terug te vinden. s avonds: o NT2: jaarcursussen, intensieve en spoedcursussen o Alle vreemde talen o Spaans en Frans intensieve cursus s avonds: o Engels en NT2: Vantage 2A Zaterdagvoormiddag: o NT2 o Spaans Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

8 Lesplaatsen De lessen worden gegeven op twee campussen: campus Vesalius en campus Comenius. Campus Vesalius, Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven Campus Comenius, Tiensevest 60, 3000 Leuven De opleidingen HBO worden voornamelijk op campus Vesalius gegeven. Op campus Comenius worden vooralsnog de lessen NT2 gegeven. Afwijkingen omwille van organisatorische redenen zijn mogelijk. Organisatiestructuur Directeur: - Paul Goossens, directeur (T 016/ , E Adjunct-directeur : - Saskia Vangheluwe, adjunct-directeur talen (T 016/ , E Personeelsadministratie: - Martine Meeus (T 016/ , E - Tanja Van Opstal (T 016/ , E Webcommunicatie (website en extranet): - Karen Dumont (T 016/ , E Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

9 Studenten- en onderwijsadministratie: - Bianca Claes (T 016/ , E - Annelies Vandijck (T 016/ , E - Erika Winnen (T 016/ , E - Leen Wouters (T 016/ , E Helpdesk: - (T 016/ , E Examenombuds Graduaten: - Bianca Claes (T 016/ , E - Erika Winnen (T 016/ , E Vakcoördinatoren: HBO - Bedrijfsautomatisatie: Herlinde Van de Water (E ) - Biotechnologie: Nick Wouters (E ) - Boekhouden: Geert De Roover (E ) - Elektronica: Gert Appels (E ) - Fiscale Wetenschappen: Geert Wittemans (E ) - Informatica: Mathy Paesen (E ) - Logistiek, transport & mobiliteit: Patrick Willems ) - Marketing: Bert Put (E ) - Ondernemingscommunicatie: Jaak Trips (E ) - Telecommunicatietechnieken: Wim Debbaut (E ) SVO - Chinees: Barbara Celis (E ) - Engels: Heidi Kockaerts (E ) - Frans: Christine Michaux (E ) - Italiaans: Trui Vanhove (E ) - NT2 + Thai: Isabelle Ceuppens (E ) - Spaans + Duits: Lieve Vervoort (E ) Open Leercentrum NT2: Ann Fastré Taalondersteuning NT2: Mieke Vermeulen Cultuurcoördinator SVO: Trui Vanhove Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

10 Consortium L4 ACE-GROEP T CVO maakt deel uit van het Consortium L4, het samenwerkingsverband tussen de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Leuven-Hageland. Voor meer info surf je naar Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

11 Deel 2. Praktische info HBO (Graduaten) Deze informatie is van toepassing op de graduaatsopleidingen (hoger beroepsonderwijs) die door ACE-Groep T CVO worden aangeboden. Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs (graduaat) moet een student voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat de student op het ogenblik van zijn inschrijving 18 jaar is. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet de student 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Daarenboven moet de student beschikken over een van volgende studiebewijzen: - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is; - een diploma van het secundair onderwijs; - een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden; - een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; - een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; - een diploma van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; - een diploma van bachelor of master; - een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma s. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs. Specifieke toelatingsvoorwaarden In afwijking van de algemene toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs kan een centrumbestuur in zijn centrumreglement afwijkende toelatingsvoorwaarden opnemen. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen: - humanitaire redenen; - medische, psychische of sociale redenen; Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

12 - het algemene niveau van de student, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef. Toelatingsvoorwaarden tot een sequentieel geordende module Om als student toegelaten te worden tot een sequentieel geordende module van een opleiding, moet voldaan worden aan één van de volgende voorwaarden: - de student beschikt over het deelcertificaat van een sequentieel voorafgaande module in een leertraject; - de student beschikt over een welbepaald attest of certificaat van een andere opleidings- of vormingsinstelling; - de student beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid; - de directeur oordeelt dat de student beschikt over een diploma, certificaat of getuigschrift uit het onderwijs of een attest of certificaat uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat de student over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de module aan te vangen; - de directeur oordeelt op basis van een toelatingsproef dat de student de nodige ervaring heeft verworven die hem toelaat de module te volgen. Specifieke toelatingsvoorwaarden voor lineaire opleidingen Om als student toegelaten te worden tot een volgend leerjaar in een lineaire opleiding, moet een student geslaagd zijn in het voorgaande leerjaar. In een lineaire opleiding kan de directeur een student tot twee leerjaren toelaten als hij tengevolge van vrijstellingen slechts een deel van de vakken van beide leerjaren moet volgen. Toelatingsproef In afwijking van de algemene toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs (graduaten) kunnen studenten toegelaten worden indien ze slagen voor een toelatingsproef. De student neemt in dat geval een voorlopige inschrijving en volgt best vanaf het begin van het semester nauwgezet alle lessen. Een maand na de start van het semester wordt hij ondervraagd over de leerstof die tot dan werd gezien. De student slaagt voor de toelatingsproef indien hij een totale score van 50% of meer behaalt. De voorlopige inschrijving wordt dan definitief. Is de totale score lager dan 50%, dan slaagt hij niet voor de toelatingsproef en voldoet bijgevolg niet aan de toelatingsvoorwaarden. In dat geval wordt de voorlopige inschrijving geannuleerd en wordt het studiegeld teruggestort. De directeur van het centrum kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de student niet weigeren. De directeur van het centrum maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

13 Inschrijven Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen is het aangewezen om via de website een voorinschrijving te nemen. Om definitief in te schrijven moet de student zich persoonlijk aanmelden op campus Vesalius. Studenten die zich voor de eerste maal inschrijven brengen een kopie van hun diploma mee om aan te tonen dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs. Men is pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. De nodige bewijsstukken ter staving van de vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld moeten bij de inschrijving kunnen voorgelegd worden. Ingeschreven studenten ontvangen een bewijs van inschrijving dat tevens dienst doet als betalingsbewijs met vermelding van het studieprogramma waarvoor men is ingeschreven. Inschrijvingsgeld Het inschrijvingsgeld bedraagt in principe 1 per lestijd. Lineaire organisatie Voor een lineaire opleiding (georganiseerd in studiejaren) is het aantal lestijden afhankelijk van het aantal uren/week: ofwel 9 uren/week x 40 weken = 360 lestijden (inschrijvingsgeld = 360) ofwel 8 uren/week x 40 weken = 320 lestijden (inschrijvingsgeld = 320). Modulaire organisatie Voor een modulaire opleiding is het aantal lestijden en dus ook het inschrijvingsgeld, afhankelijk van het aantal modules waarvoor je je inschrijft. Op het structuurschema en op de cursusplanning (zie website) is voor elke module het aantal lestijden vermeld. Het inschrijvingsgeld moet bij inschrijving betaald worden. Dit kan met Bancontact of opleidingscheques. We aanvaarden geen cash. Een student betaalt per schooljaar een maximum van 400 per opleiding. Wanneer de student tijdens een bepaald schooljaar meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 400. De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum. Een student betaalt per opleiding een maximum van Deze plafonnering is gedurende 4 schooljaren geldig en overdraagbaar naar een ander centrum. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

14 De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per schooljaar en per opleiding berust bij de student. Het centrum is eraan gehouden om bij inschrijving steeds een betalingsbewijs te overhandigen aan de student. Volgende studenten genieten van een volledige vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits het voorleggen van een attest ter staving dat niet ouder is dan een maand op de dag van inschrijving. Het betreft studenten die op het moment van hun inschrijving: - materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen; - een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën; - als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen; - een inkomen verwerven via een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; - de niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven. Volgende studenten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van 0,25 per lestijd. Het betreft studenten die op het moment van hun inschrijving: - een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten last zijn van die categorieën; - in het bezit zijn van één van de volgende attesten of ten laste zijn van voormelde categorieën: een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt; een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. - gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in ons centrum. Bijkomende kosten Naast het inschrijvingsgeld moeten er bijkomende kosten voorzien worden voor o.m.: - cursusmateriaal en handboeken; - printeenheden om te kunnen afdrukken op de netwerkprinters op de campus; - kopieereenheden om gebruik te kunnen maken van de kopieertoestellen op de campus; - desgevallend parkingkosten voor wie gebruik wenst te maken van de parking voor auto s op campus Vesalius; - specifieke kosten (vb. labojas in het labo chemie/biochemie, ). Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

15 Bij het begin van het schooljaar wordt een raming van de kost voor cursusmateriaal en/of handboeken meegedeeld aan de student. De kosten verbonden aan het printen, kopiëren en parkeren worden vermeld op het extranet. Specifieke kosten worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld door de betrokken docenten. Opleidingscheques Voor werknemers ACE-Groep T CVO is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende opleidingsverstrekker. Dit betekent dat het volledige inschrijvingsgeld of een gedeelte ervan kan betaald worden met opleidingscheques. De cheques kunnen aangevraagd worden tot twee maanden na de start van de opleiding zodat de startdatum van de opleiding gelegen is binnen de geldigheidsduur van de cheques. Enkel deze cheques kunnen aanvaard worden. Het is aangeraden om de opleidingscheques zo snel mogelijk aan te vragen omdat het zes weken kan duren vooraleer de student ze ontvangt. Er kan niet teruggegeven worden op opleidingscheques. Voor meer informatie kan men terecht op: Voor werkgevers BEA is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. BEA is de vernieuwde en verruimde opvolger van de maatregelen opleidingscheques voor ondernemingen en adviescheques. Voor meer informatie kan je terecht op: Vormingspremie Je bent bediende in een ANPCB-bedrijf en je wil je bijscholen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. CEVORA kan je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies. Is je bedrijf aangesloten ij het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB of Paritair Comité 218)? Controleer dit even op je maandelijkse loonfiche of jaarlijkse individuele rekening. Indien je de vermelding PC 218 aantreft, behoort het bedrijf tot het ANPCB. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

16 Voor wie? Voor elke bediende van een ANPCB-bedrijf met ten hoogste een diploma hoger secundair onderwijs (ongeacht je anciënniteit) of met minder dan 1 jaar anciënniteit in je huidig bedrijf (ongeacht je diploma). Voor welke opleidingen? Opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van het ANPCB. De graduaten van ACE-Groep T CVO vallen hieronder. Wat zijn de voorwaarden? Het moet gaan om opleidingen buiten de werkuren (avond of weekend) die je zelf betaalt. Als de opleiding een eindproef voorziet, moet je hiervoor slagen. Welk bedrag? CEVORA betaalt je studiegeld tot maximaal 375 per schooljaar terug. Wil je een aanvraag indienen? Voor meer info en het aanvraagformulier surf je naar: Vrijstellingen De directeur kan op basis van een vrijstellingsproef, van studiebewijzen van gevolgde opleidingen (EVK of Eerder Verworven Kennis) of van ervaring (EVC of Eerder Verworven Competenties) vrijstelling verlenen voor bepaalde opleidingsonderdelen. De aanvraag tot vrijstelling (schriftelijke motivatie en dossier met stavende stukken) moet uiterlijk 14 dagen na de inschrijving ingediend worden. Op aanvraag kan de student een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest bekomen. Educatief verlof Het volgen van een graduaatsopleiding bij ACE-Groep T CVO geeft recht op educatief verlof. Wie de documenten voor educatief verlof wenst te ontvangen, meldt dit op het ogenblik van de inschrijving. Alle graduaten geven recht op maximaal 100 uren betaald educatief verlof per jaar. Het aantal lestijden dat recht geeft op educatief verlof bedraagt maximaal het aantal Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

17 door het centrum ingerichte lestijden en kan afwijken van het aantal lestijden van de gevolgde module. Bijvoorbeeld: doordat de lesgever recht heeft op een aantal vastgelegde verloven kan het zijn dat een module 60 lestijden omvat waarvan er maar 56 worden ingericht door het centrum. Het aantal lestijden dat recht geeft op educatief verlof bedraagt in dat geval 56 uren. Een lesperiode van 50 minuten geeft immers recht op een verlof van een uur (60 minuten). Gemiddeld bedraagt deze afwijking bij benadering 8%. Gelieve hiermee rekening te houden bij het opnemen van je verlof. Het centrum beschouwt de lestijden die georganiseerd worden als afstandsonderwijs als zijnde ingerichte lestijden. Ze komen slechts in aanmerking als aanwezige lestijden indien de student voldoende participeert aan het afstandsleren. Formaliteiten Je werkgever op de hoogte brengen De werknemer die gebruik wenst te maken van het betaald educatief verlof, licht zijn werkgever hierover in d.m.v. een getuigschrift waarin wordt bevestigd dat hij regelmatig ingeschreven is om één of verschillende opleidingen te volgen. Hij deelt hem de voorziene afwezigheden mee. Teneinde de collectieve planning in je onderneming te verzekeren, dienen de aanvragen voor betaald educatief verlof die betrekking hebben op een normaal schooljaar, ingediend te worden ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar. In geval van laattijdige inschrijving na 31 oktober of bij inschrijving voor een opleiding die aanvangt na 31 oktober, of in geval van verandering van werkgever tijdens een zelfde schooljaar, dient de aanvraag voor betaald educatief verlof te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever. Afwezigheid wettigen Voor de wettiging van afwezigheden dient het centrum zich strikt te houden aan de gevallen die voorzien zijn, nl.: - medisch attest voor ziekte van de betrokkenen of een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont; - afwezigheid gewettigd om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd aan de school; - staking van het openbaar vervoer; - ziekte van de docent; - sluiting van het centrum voor een welbepaalde reden; - uitzonderlijke weersomstandigheden. Wettigingattesten worden zo spoedig mogelijk afgegeven op het secretariaat. Indien een student meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, wordt hij gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

18 Attest van nauwgezetheid Dit attest wordt door het secretariaat aan de betrokken studenten overgemaakt op het einde van een module of per trimester. Het attest van nauwgezetheid moet zo snel mogelijk aan de werkgever worden bezorgd. Opnemen van educatief verlof Het educatief verlof moet opgenomen worden voor de einddatum van de opleiding. Educatief verlof bij het stopzetten van de opleiding Wie een opleiding stopzet, meldt dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijgt een attest van de reeds gevolgde uren. De werknemer die een opleiding onderbreekt of opgeeft verliest het recht op betaald educatief verlof vanaf de datum van kennisgeving aan zijn werkgever van deze onderbreking of opgave. Deze verwittiging moet gebeuren ten laatste binnen de vijf dagen die op de onderbreking of de opgave volgen. Het recht op verlof is vervallen tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor het volgen van een opleiding die recht geeft op educatief verlof of tot wanneer hij de onderbroken opleiding herneemt. Meer info Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Dienst Betaald Educatief Verlof Belliardstraat Brussel Tel.: 02/ (gids van A tot Z Betaald Educatief Verlof) Uitschrijven Studenten die hun opleiding willen stopzetten sturen een naar met vermelding van de reden van stopzetting. Indien deze melding gebeurt binnen de maand na de start van: - het betrokken studiejaar in een lineaire organisatie; - de betrokken module in een modulaire organisatie, dan wordt het overeenkomstig inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. Na deze periode is het inschrijvingsgeld niet meer terugvorderbaar. Het inschrijvingsgeld kan eveneens terugbetaald worden indien de student niet slaagt voor de toelatingsproef of bij vrijstelling. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

19 Annulatie van een opleiding Het centrum heeft het recht een opleiding af te gelasten om technische of organisatorische redenen. Indien de opleiding wordt afgelast en de student zich niet wenst in te schrijven voor een andere opleiding, wordt het inschrijvingsgeld of een gedeelte recht evenredig met de nog niet gegeven lessen terugbetaald. Aanwezigheid en afwezigheid van de student De aanwezigheden worden geregistreerd bij aanvang van de les. Het is belangrijk om afwezigheden te verantwoorden aan de hand van wettigingattesten (vb. van dokter of werkgever), o.m. in functie van betaald educatief verlof. In principe wordt van een ingeschreven student verwacht dat hij maximaal participeert aan de opleiding. Er kunnen echter omstandigheden zijn die een student verhinderen aanwezig te zijn. In principe wordt elke afwezigheid gestaafd. Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd wanneer de student terugkomt of door het attest aan het centrum te bezorgen als het een langere periode betreft. Afwezigheden op basis van diverse redenen moeten op basis van een verklaring van de betrokken personen of op basis van een officieel document dat de reden van afwezigheid opgeeft, gewettigd worden. Kinderbijslag Indien de student jonger is dan 25 jaar en ten laste is van één van de ouders, kunnen de ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Om recht te hebben op kinderbijslag met de student ingeschreven zijn voor een graduaatsopleiding voor minstens 13 lesuren per week en de lessen op regelmatige basis bijwonen. Het formulier Kinderbijslag na de leerplicht moet hiertoe ingevuld worden door het centrum. Voor extra informatie en specifieke vragen kan men terecht bij het kinderbijslagfonds waarbij de ouders aangesloten zijn of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag: Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

20 Studietoelage Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen geval een studietoelage toegekend. Aanvragen worden dus niet ingevuld, aangezien zij toch steeds tot een negatief resultaat leiden. Studiebewijzen De opleidingen van ACE-Groep T CVO volgen een leerplan en een structuurschema die werden goedgekeurd door het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en leiden bijgevolg tot een studiebewijs dat erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Attesten zijn kort na het afsluiten van een module beschikbaar op het studentensecretariaat. Wanneer alle modules van een modulaire opleiding werden doorlopen en behaald of wanneer de student slaagt voor het laatste studiejaar van een lineair georganiseerde opleiding, dan wordt op het einde van het schooljaar tijdens de promotiezitting het diploma uitgereikt. Alle attesten en diploma s zijn voorzien van de officiële droogstempel van het centrum en de handtekening van de directeur. De student dient zelf nog zijn ontvangen studiebewijzen te voorzien van haar/zijn handtekening. Afwezigheid van de lesgever in uitzonderlijke omstandigheden Om te voorkomen dat studenten zich onnodig verplaatsen, zal de docent of een secretariaatsmedewerker per , telefonisch of via Toledo in de mate van het mogelijke proberen de studenten te verwittigen dat een les niet doorgaat. Inzagerecht, recht op privacy Je hebt het recht om volgende documenten in te zien: - je individueel studentendossier dat alle relevante informatie bevat; - de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en evaluaties. Overeenkomstig de wet op de privacy worden door het centrum geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Facultair reglement FBO

Facultair reglement FBO Bijlage 4 Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.befbo Faculteit Bedrijf en Organisatie Facultair reglement FBO Academiejaar 2015-2016

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in het Office Management Afstudeerrichting Management Assistant Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde KHBO

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie