Centrumreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrumreglement 2010-2011"

Transcriptie

1 Centrumreglement Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

2 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire organisatievorm...6 Organisatie van de opleidingen...7 Lesplaatsen...8 Organisatiestructuur...8 Consortium L Deel 2. Praktische info HBO (Graduaten)...11 Toelatingsvoorwaarden...11 Toelatingsproef...12 Inschrijven...13 Bijkomende kosten...14 Opleidingscheques...15 Vormingspremie...15 Vrijstellingen...16 Educatief verlof...16 Uitschrijven...18 Annulatie van een opleiding...19 Aanwezigheid en afwezigheid van de student...19 Kinderbijslag...19 Studietoelage...20 Studiebewijzen...20 Afwezigheid van de lesgever in uitzonderlijke omstandigheden...20 Inzagerecht, recht op privacy...20 Vrij gebruik van computerinfrastructuur adres...21 Account activeren...21 Kotnet...21 STUK-kaart...21 Studentenkaart...22 Deel 3. Evaluatiereglement HBO (Graduaten) Definities en algemene bepalingen Organisatie van de examens Examencommissies Verloop van de examens Beraadslaging en deliberatieprocedure Mededeling van de examenresultaten Overdracht van examencijfers Examenombuds Geschillenregeling...36 Deel 4. Praktische info SVO (Talen)...37 Toelatingsvoorwaarden...37 Instaptoets...37 Inschrijven...38 Bijdrageregeling...38 A. Inschrijvingsgeld...38 B. Bijkomende kosten...40 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

3 Opleidingscheques...40 Vormingspremie...41 Educatief verlof...41 Uitschrijven...43 Schrappen van een opleiding...43 Evaluatie...43 Aanwezigheid en afwezigheid van de student...45 Leertrajectbegeleiding...45 Regelmatige student...45 Vrije student...45 Cursusmateriaal...46 Cursuskalender adres...46 Account activeren...46 Kotnet...46 STUK-kaart...46 Studentenkaart...47 Studietoelage...47 Studiebewijzen...47 Afwezigheid van de lesgever in uitzonderlijke omstandigheden...47 Inzagerecht, recht op privacy...47 Vrij gebruik van computerinfrastructuur...47 Open leercentrum NT Deel 5. Evaluatiereglement SVO (Talen) Algemene bepalingen Regelmatige en vrije studenten Examencommissies Examenzittijden Verloop van de overgangs- of eindexamens Deliberatieprocedures en beslissingen Studiebekrachtiging...53 Deel 6. Afspraken...54 Roken...54 Brandveiligheid...54 Diefstal...54 GSM...54 Lokalen...55 Informaticalokalen...55 Parkeren...56 Printen en kopiëren...56 Verzekering...56 Deel 7. Klachtenprocedure...58 De eerstelijns klachtenprocedure: de klachtenprocedure van het centrum...58 De tweedelijns klachtenprocedure: de ombudsdienst van het consortium...59 De Vlaamse Ombudsdient...59 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

4 Woord vooraf Het centrumreglement werd laatst gewijzigd op 1 september Dit centrumreglement is van toepassing op alle afdelingen, zowel HBO (Hoger beroepsonderwijs) of de Graduaten, als SVO (Secundair Volwassenenonderwijs) of de Talen van ACE-Groep T CVO. Dit centrumreglement is terug te vinden op het extranet: Iedere student kan op eenvoudig verzoek een papieren versie van het centrumreglement bekomen op het secretariaat. Een exemplaar ligt ter inzage op het secretariaat. Buiten dit centrumreglement worden belangrijke richtlijnen voor studenten tijdens het schooljaar: - doorg d naar het persoonlijk mailadres van de student: - op het extranet ( geplaatst. Dit centrumreglement en de elektronische berichtgeving tijdens het schooljaar heeft als doel alle studenten zo goed mogelijk te informeren over alle aspecten die gerelateerd zijn aan hun studieverloop in het centrum. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

5 Deel 1. ACE-Groep T CVO Visie Onze visie op onderwijs is sterk geïnspireerd door de beleidssturende beginselen van UNESCO. Dit geldt in het bijzonder voor het gedachtegoed van de commissie Delors (Learning: The treasure within, 1996). De twee centrale principes in dat rapport zijn de Four Pillars of Education en Learning throughout Life. Dat het verwerven van deze competenties iedereen toekomt, werd door UNESCO benadrukt in haar Education for All verklaring van Dakar (2000). Deze fundamentele uitgangspunten van UNESCO schragen onze visie op onderwijs en bepalen ons doel, onze strategie, onze waarden, en ons gedrag. Groep T vat haar opdracht graag samen als educing essence by experiencing existence. Het onderwijs heeft als hoger doel om personen in staat te stellen om hun essentie te educeren (te laten opborrelen) of de zelfverwerkelijking die vervat zit in de UNESCO pijler learning to be. De strategie om dit doel te bereiken is om studenten dingen te laten beleven die hen op een of andere manier raken en bijblijven de drie overige pijlers, to know, to do, en to live together duiden zulke belevingsaspecten aan. Omdat samen leven met de andere en met het andere altijd zal inhouden dat men met spanning en paradox kan omgaan, streven we bewust naar een pluraliteit van wereldvisies en huldigen daarbij de principes van inclusie en diversiteit die onlosmakelijk verbonden zijn met education for all. En aangezien het educeren van essentie nooit af is cf. learning throughout life rekenen we het tot onze kerntaak om studenten hun leven lang ontwikkelingskansen te bieden. Inrichtende macht ACE-Groep T CVO maakt deel uit van de vzw Groep T, inrichtende macht van Groep T Internationale Hogeschool Leuven en van ACE-Groep T CVO Centrum voor Volwassenenonderwijs. De ACE in ACE-Groep T CVO staat voor Anticipative Continuing Education: door voortdurende vorming ben je niet alleen mee met de veranderingen in de samenleving; je bent ze een stap voor. Wat je vandaag leert, kan je morgen immers meteen in de praktijk omzetten. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

6 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO Hoger Beroepsonderwijs (HBO) De opleidingen van het Hoger Beroepsonderwijs worden gerangschikt in studiegebieden. Hieronder een overzicht: Studiegebied Biotechniek - Graduaat Biotechnologie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie - Graduaat Bedrijfsautomatisatie - Graduaat Elektronica - Graduaat Telecommunicatietechnieken Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde - Graduaat Boekhouden - Graduaat Fiscale wetenschappen - Graduaat Informatica - Graduaat Logistiek, transport en mobiliteit - Graduaat Marketing - Graduaat Ondernemingscommunicatie Secundair Volwassenonderwijs (SVO) Studiegebied Talen - Chinees - Duits - Engels - Frans - Italiaans - Spaans Studiegebied Nederlands tweede taal - Nederlands voor Anderstaligen Contractonderwijs - Thai Lineaire en modulaire organisatievorm De meeste HBO-opleidingen worden volgens de modulaire organisatievorm aangeboden. Enkel de Graduaten Bedrijfsautomatisatie, Informatica en Marketing worden nog volgens de lineaire organisatievorm aangeboden. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

7 Lineaire organisatievorm Opleiding in drie studiejaren die je sequentieel doorloopt. Je schrijft je in voor een bepaald studiejaar. Slaag je voor het derde jaar, dan krijg je het graduaatsdiploma. Modulaire organisatievorm De opleiding wordt aangeboden in modules. Je schrijft je in voor bepaalde modules en ontvangt een credit indien je slaagt voor een module. Heb je alle modulecredits verworven, dan krijg je het graduaatsdiploma. Er bestaat een modeltraject waarbij je de opleiding in drie jaar kan afwerken. Een individueel traject is ook mogelijk: je volgt één of meerdere modules of je spreidt de opleiding over meerdere jaren. Organisatie van de opleidingen HBO Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni en wordt opgesplitst in twee semesters van telkens 20 weken. De lessen worden 's avonds gegeven van tot uur of op zaterdagvoormiddag van 8 of 9 uur tot of 13 uur. SVO De taalcursussen worden volgens de modulaire organisatievorm aangeboden. Er zijn verschillende startmomenten door het jaar. Deze zijn op de cursuskalander terug te vinden. s avonds: o NT2: jaarcursussen, intensieve en spoedcursussen o Alle vreemde talen o Spaans en Frans intensieve cursus s avonds: o Engels en NT2: Vantage 2A Zaterdagvoormiddag: o NT2 o Spaans Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

8 Lesplaatsen De lessen worden gegeven op twee campussen: campus Vesalius en campus Comenius. Campus Vesalius, Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven Campus Comenius, Tiensevest 60, 3000 Leuven De opleidingen HBO worden voornamelijk op campus Vesalius gegeven. Op campus Comenius worden vooralsnog de lessen NT2 gegeven. Afwijkingen omwille van organisatorische redenen zijn mogelijk. Organisatiestructuur Directeur: - Paul Goossens, directeur (T 016/ , E Adjunct-directeur : - Saskia Vangheluwe, adjunct-directeur talen (T 016/ , E Personeelsadministratie: - Martine Meeus (T 016/ , E - Tanja Van Opstal (T 016/ , E Webcommunicatie (website en extranet): - Karen Dumont (T 016/ , E Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

9 Studenten- en onderwijsadministratie: - Bianca Claes (T 016/ , E - Annelies Vandijck (T 016/ , E - Erika Winnen (T 016/ , E - Leen Wouters (T 016/ , E Helpdesk: - (T 016/ , E Examenombuds Graduaten: - Bianca Claes (T 016/ , E - Erika Winnen (T 016/ , E Vakcoördinatoren: HBO - Bedrijfsautomatisatie: Herlinde Van de Water (E ) - Biotechnologie: Nick Wouters (E ) - Boekhouden: Geert De Roover (E ) - Elektronica: Gert Appels (E ) - Fiscale Wetenschappen: Geert Wittemans (E ) - Informatica: Mathy Paesen (E ) - Logistiek, transport & mobiliteit: Patrick Willems ) - Marketing: Bert Put (E ) - Ondernemingscommunicatie: Jaak Trips (E ) - Telecommunicatietechnieken: Wim Debbaut (E ) SVO - Chinees: Barbara Celis (E ) - Engels: Heidi Kockaerts (E ) - Frans: Christine Michaux (E ) - Italiaans: Trui Vanhove (E ) - NT2 + Thai: Isabelle Ceuppens (E ) - Spaans + Duits: Lieve Vervoort (E ) Open Leercentrum NT2: Ann Fastré Taalondersteuning NT2: Mieke Vermeulen Cultuurcoördinator SVO: Trui Vanhove Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

10 Consortium L4 ACE-GROEP T CVO maakt deel uit van het Consortium L4, het samenwerkingsverband tussen de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie in de regio Leuven-Hageland. Voor meer info surf je naar Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

11 Deel 2. Praktische info HBO (Graduaten) Deze informatie is van toepassing op de graduaatsopleidingen (hoger beroepsonderwijs) die door ACE-Groep T CVO worden aangeboden. Toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs (graduaat) moet een student voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat de student op het ogenblik van zijn inschrijving 18 jaar is. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet de student 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Daarenboven moet de student beschikken over een van volgende studiebewijzen: - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is; - een diploma van het secundair onderwijs; - een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden; - een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; - een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; - een diploma van het hoger beroepsonderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; - een diploma van bachelor of master; - een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma s. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs. Specifieke toelatingsvoorwaarden In afwijking van de algemene toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs kan een centrumbestuur in zijn centrumreglement afwijkende toelatingsvoorwaarden opnemen. De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen: - humanitaire redenen; - medische, psychische of sociale redenen; Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

12 - het algemene niveau van de student, getoetst met een door het centrumbestuur georganiseerde toelatingsproef. Toelatingsvoorwaarden tot een sequentieel geordende module Om als student toegelaten te worden tot een sequentieel geordende module van een opleiding, moet voldaan worden aan één van de volgende voorwaarden: - de student beschikt over het deelcertificaat van een sequentieel voorafgaande module in een leertraject; - de student beschikt over een welbepaald attest of certificaat van een andere opleidings- of vormingsinstelling; - de student beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid; - de directeur oordeelt dat de student beschikt over een diploma, certificaat of getuigschrift uit het onderwijs of een attest of certificaat uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit blijkt dat de student over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om de module aan te vangen; - de directeur oordeelt op basis van een toelatingsproef dat de student de nodige ervaring heeft verworven die hem toelaat de module te volgen. Specifieke toelatingsvoorwaarden voor lineaire opleidingen Om als student toegelaten te worden tot een volgend leerjaar in een lineaire opleiding, moet een student geslaagd zijn in het voorgaande leerjaar. In een lineaire opleiding kan de directeur een student tot twee leerjaren toelaten als hij tengevolge van vrijstellingen slechts een deel van de vakken van beide leerjaren moet volgen. Toelatingsproef In afwijking van de algemene toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs (graduaten) kunnen studenten toegelaten worden indien ze slagen voor een toelatingsproef. De student neemt in dat geval een voorlopige inschrijving en volgt best vanaf het begin van het semester nauwgezet alle lessen. Een maand na de start van het semester wordt hij ondervraagd over de leerstof die tot dan werd gezien. De student slaagt voor de toelatingsproef indien hij een totale score van 50% of meer behaalt. De voorlopige inschrijving wordt dan definitief. Is de totale score lager dan 50%, dan slaagt hij niet voor de toelatingsproef en voldoet bijgevolg niet aan de toelatingsvoorwaarden. In dat geval wordt de voorlopige inschrijving geannuleerd en wordt het studiegeld teruggestort. De directeur van het centrum kan de organisatie van een toelatingsproef op verzoek van de student niet weigeren. De directeur van het centrum maakt op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

13 Inschrijven Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen is het aangewezen om via de website een voorinschrijving te nemen. Om definitief in te schrijven moet de student zich persoonlijk aanmelden op campus Vesalius. Studenten die zich voor de eerste maal inschrijven brengen een kopie van hun diploma mee om aan te tonen dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor het hoger beroepsonderwijs. Men is pas definitief ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. De nodige bewijsstukken ter staving van de vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld moeten bij de inschrijving kunnen voorgelegd worden. Ingeschreven studenten ontvangen een bewijs van inschrijving dat tevens dienst doet als betalingsbewijs met vermelding van het studieprogramma waarvoor men is ingeschreven. Inschrijvingsgeld Het inschrijvingsgeld bedraagt in principe 1 per lestijd. Lineaire organisatie Voor een lineaire opleiding (georganiseerd in studiejaren) is het aantal lestijden afhankelijk van het aantal uren/week: ofwel 9 uren/week x 40 weken = 360 lestijden (inschrijvingsgeld = 360) ofwel 8 uren/week x 40 weken = 320 lestijden (inschrijvingsgeld = 320). Modulaire organisatie Voor een modulaire opleiding is het aantal lestijden en dus ook het inschrijvingsgeld, afhankelijk van het aantal modules waarvoor je je inschrijft. Op het structuurschema en op de cursusplanning (zie website) is voor elke module het aantal lestijden vermeld. Het inschrijvingsgeld moet bij inschrijving betaald worden. Dit kan met Bancontact of opleidingscheques. We aanvaarden geen cash. Een student betaalt per schooljaar een maximum van 400 per opleiding. Wanneer de student tijdens een bepaald schooljaar meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgde opleiding een maximum van 400. De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum. Een student betaalt per opleiding een maximum van Deze plafonnering is gedurende 4 schooljaren geldig en overdraagbaar naar een ander centrum. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

14 De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per schooljaar en per opleiding berust bij de student. Het centrum is eraan gehouden om bij inschrijving steeds een betalingsbewijs te overhandigen aan de student. Volgende studenten genieten van een volledige vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits het voorleggen van een attest ter staving dat niet ouder is dan een maand op de dag van inschrijving. Het betreft studenten die op het moment van hun inschrijving: - materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen; - een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën; - als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen; - een inkomen verwerven via een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; - de niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die op het moment van hun inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven. Volgende studenten betalen een verminderd inschrijvingsgeld van 0,25 per lestijd. Het betreft studenten die op het moment van hun inschrijving: - een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering of ten last zijn van die categorieën; - in het bezit zijn van één van de volgende attesten of ten laste zijn van voormelde categorieën: een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt; een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. - gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in ons centrum. Bijkomende kosten Naast het inschrijvingsgeld moeten er bijkomende kosten voorzien worden voor o.m.: - cursusmateriaal en handboeken; - printeenheden om te kunnen afdrukken op de netwerkprinters op de campus; - kopieereenheden om gebruik te kunnen maken van de kopieertoestellen op de campus; - desgevallend parkingkosten voor wie gebruik wenst te maken van de parking voor auto s op campus Vesalius; - specifieke kosten (vb. labojas in het labo chemie/biochemie, ). Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

15 Bij het begin van het schooljaar wordt een raming van de kost voor cursusmateriaal en/of handboeken meegedeeld aan de student. De kosten verbonden aan het printen, kopiëren en parkeren worden vermeld op het extranet. Specifieke kosten worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld door de betrokken docenten. Opleidingscheques Voor werknemers ACE-Groep T CVO is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende opleidingsverstrekker. Dit betekent dat het volledige inschrijvingsgeld of een gedeelte ervan kan betaald worden met opleidingscheques. De cheques kunnen aangevraagd worden tot twee maanden na de start van de opleiding zodat de startdatum van de opleiding gelegen is binnen de geldigheidsduur van de cheques. Enkel deze cheques kunnen aanvaard worden. Het is aangeraden om de opleidingscheques zo snel mogelijk aan te vragen omdat het zes weken kan duren vooraleer de student ze ontvangt. Er kan niet teruggegeven worden op opleidingscheques. Voor meer informatie kan men terecht op: Voor werkgevers BEA is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse overheid geeft steun aan ondernemingen die willen investeren in opleiding, advies, kennis en mentorschap. BEA is de vernieuwde en verruimde opvolger van de maatregelen opleidingscheques voor ondernemingen en adviescheques. Voor meer informatie kan je terecht op: Vormingspremie Je bent bediende in een ANPCB-bedrijf en je wil je bijscholen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. CEVORA kan je inschrijvingskosten geheel of gedeeltelijk terugbetalen via individuele vormingspremies. Is je bedrijf aangesloten ij het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB of Paritair Comité 218)? Controleer dit even op je maandelijkse loonfiche of jaarlijkse individuele rekening. Indien je de vermelding PC 218 aantreft, behoort het bedrijf tot het ANPCB. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

16 Voor wie? Voor elke bediende van een ANPCB-bedrijf met ten hoogste een diploma hoger secundair onderwijs (ongeacht je anciënniteit) of met minder dan 1 jaar anciënniteit in je huidig bedrijf (ongeacht je diploma). Voor welke opleidingen? Opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van het ANPCB. De graduaten van ACE-Groep T CVO vallen hieronder. Wat zijn de voorwaarden? Het moet gaan om opleidingen buiten de werkuren (avond of weekend) die je zelf betaalt. Als de opleiding een eindproef voorziet, moet je hiervoor slagen. Welk bedrag? CEVORA betaalt je studiegeld tot maximaal 375 per schooljaar terug. Wil je een aanvraag indienen? Voor meer info en het aanvraagformulier surf je naar: Vrijstellingen De directeur kan op basis van een vrijstellingsproef, van studiebewijzen van gevolgde opleidingen (EVK of Eerder Verworven Kennis) of van ervaring (EVC of Eerder Verworven Competenties) vrijstelling verlenen voor bepaalde opleidingsonderdelen. De aanvraag tot vrijstelling (schriftelijke motivatie en dossier met stavende stukken) moet uiterlijk 14 dagen na de inschrijving ingediend worden. Op aanvraag kan de student een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest bekomen. Educatief verlof Het volgen van een graduaatsopleiding bij ACE-Groep T CVO geeft recht op educatief verlof. Wie de documenten voor educatief verlof wenst te ontvangen, meldt dit op het ogenblik van de inschrijving. Alle graduaten geven recht op maximaal 100 uren betaald educatief verlof per jaar. Het aantal lestijden dat recht geeft op educatief verlof bedraagt maximaal het aantal Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

17 door het centrum ingerichte lestijden en kan afwijken van het aantal lestijden van de gevolgde module. Bijvoorbeeld: doordat de lesgever recht heeft op een aantal vastgelegde verloven kan het zijn dat een module 60 lestijden omvat waarvan er maar 56 worden ingericht door het centrum. Het aantal lestijden dat recht geeft op educatief verlof bedraagt in dat geval 56 uren. Een lesperiode van 50 minuten geeft immers recht op een verlof van een uur (60 minuten). Gemiddeld bedraagt deze afwijking bij benadering 8%. Gelieve hiermee rekening te houden bij het opnemen van je verlof. Het centrum beschouwt de lestijden die georganiseerd worden als afstandsonderwijs als zijnde ingerichte lestijden. Ze komen slechts in aanmerking als aanwezige lestijden indien de student voldoende participeert aan het afstandsleren. Formaliteiten Je werkgever op de hoogte brengen De werknemer die gebruik wenst te maken van het betaald educatief verlof, licht zijn werkgever hierover in d.m.v. een getuigschrift waarin wordt bevestigd dat hij regelmatig ingeschreven is om één of verschillende opleidingen te volgen. Hij deelt hem de voorziene afwezigheden mee. Teneinde de collectieve planning in je onderneming te verzekeren, dienen de aanvragen voor betaald educatief verlof die betrekking hebben op een normaal schooljaar, ingediend te worden ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar. In geval van laattijdige inschrijving na 31 oktober of bij inschrijving voor een opleiding die aanvangt na 31 oktober, of in geval van verandering van werkgever tijdens een zelfde schooljaar, dient de aanvraag voor betaald educatief verlof te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever. Afwezigheid wettigen Voor de wettiging van afwezigheden dient het centrum zich strikt te houden aan de gevallen die voorzien zijn, nl.: - medisch attest voor ziekte van de betrokkenen of een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont; - afwezigheid gewettigd om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd aan de school; - staking van het openbaar vervoer; - ziekte van de docent; - sluiting van het centrum voor een welbepaalde reden; - uitzonderlijke weersomstandigheden. Wettigingattesten worden zo spoedig mogelijk afgegeven op het secretariaat. Indien een student meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, wordt hij gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

18 Attest van nauwgezetheid Dit attest wordt door het secretariaat aan de betrokken studenten overgemaakt op het einde van een module of per trimester. Het attest van nauwgezetheid moet zo snel mogelijk aan de werkgever worden bezorgd. Opnemen van educatief verlof Het educatief verlof moet opgenomen worden voor de einddatum van de opleiding. Educatief verlof bij het stopzetten van de opleiding Wie een opleiding stopzet, meldt dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijgt een attest van de reeds gevolgde uren. De werknemer die een opleiding onderbreekt of opgeeft verliest het recht op betaald educatief verlof vanaf de datum van kennisgeving aan zijn werkgever van deze onderbreking of opgave. Deze verwittiging moet gebeuren ten laatste binnen de vijf dagen die op de onderbreking of de opgave volgen. Het recht op verlof is vervallen tot wanneer de werknemer zich opnieuw inschrijft voor het volgen van een opleiding die recht geeft op educatief verlof of tot wanneer hij de onderbroken opleiding herneemt. Meer info Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Dienst Betaald Educatief Verlof Belliardstraat Brussel Tel.: 02/ (gids van A tot Z Betaald Educatief Verlof) Uitschrijven Studenten die hun opleiding willen stopzetten sturen een naar met vermelding van de reden van stopzetting. Indien deze melding gebeurt binnen de maand na de start van: - het betrokken studiejaar in een lineaire organisatie; - de betrokken module in een modulaire organisatie, dan wordt het overeenkomstig inschrijvingsgeld volledig terugbetaald. Na deze periode is het inschrijvingsgeld niet meer terugvorderbaar. Het inschrijvingsgeld kan eveneens terugbetaald worden indien de student niet slaagt voor de toelatingsproef of bij vrijstelling. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

19 Annulatie van een opleiding Het centrum heeft het recht een opleiding af te gelasten om technische of organisatorische redenen. Indien de opleiding wordt afgelast en de student zich niet wenst in te schrijven voor een andere opleiding, wordt het inschrijvingsgeld of een gedeelte recht evenredig met de nog niet gegeven lessen terugbetaald. Aanwezigheid en afwezigheid van de student De aanwezigheden worden geregistreerd bij aanvang van de les. Het is belangrijk om afwezigheden te verantwoorden aan de hand van wettigingattesten (vb. van dokter of werkgever), o.m. in functie van betaald educatief verlof. In principe wordt van een ingeschreven student verwacht dat hij maximaal participeert aan de opleiding. Er kunnen echter omstandigheden zijn die een student verhinderen aanwezig te zijn. In principe wordt elke afwezigheid gestaafd. Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd wanneer de student terugkomt of door het attest aan het centrum te bezorgen als het een langere periode betreft. Afwezigheden op basis van diverse redenen moeten op basis van een verklaring van de betrokken personen of op basis van een officieel document dat de reden van afwezigheid opgeeft, gewettigd worden. Kinderbijslag Indien de student jonger is dan 25 jaar en ten laste is van één van de ouders, kunnen de ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Om recht te hebben op kinderbijslag met de student ingeschreven zijn voor een graduaatsopleiding voor minstens 13 lesuren per week en de lessen op regelmatige basis bijwonen. Het formulier Kinderbijslag na de leerplicht moet hiertoe ingevuld worden door het centrum. Voor extra informatie en specifieke vragen kan men terecht bij het kinderbijslagfonds waarbij de ouders aangesloten zijn of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag: Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

20 Studietoelage Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen geval een studietoelage toegekend. Aanvragen worden dus niet ingevuld, aangezien zij toch steeds tot een negatief resultaat leiden. Studiebewijzen De opleidingen van ACE-Groep T CVO volgen een leerplan en een structuurschema die werden goedgekeurd door het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en leiden bijgevolg tot een studiebewijs dat erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Attesten zijn kort na het afsluiten van een module beschikbaar op het studentensecretariaat. Wanneer alle modules van een modulaire opleiding werden doorlopen en behaald of wanneer de student slaagt voor het laatste studiejaar van een lineair georganiseerde opleiding, dan wordt op het einde van het schooljaar tijdens de promotiezitting het diploma uitgereikt. Alle attesten en diploma s zijn voorzien van de officiële droogstempel van het centrum en de handtekening van de directeur. De student dient zelf nog zijn ontvangen studiebewijzen te voorzien van haar/zijn handtekening. Afwezigheid van de lesgever in uitzonderlijke omstandigheden Om te voorkomen dat studenten zich onnodig verplaatsen, zal de docent of een secretariaatsmedewerker per , telefonisch of via Toledo in de mate van het mogelijke proberen de studenten te verwittigen dat een les niet doorgaat. Inzagerecht, recht op privacy Je hebt het recht om volgende documenten in te zien: - je individueel studentendossier dat alle relevante informatie bevat; - de verbeterde schriftelijke kopijen van toetsen, proeven en evaluaties. Overeenkomstig de wet op de privacy worden door het centrum geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden. Centrumreglement ACE-GROEP T CVO

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 1 Woord vooraf... 4 Deel 1. ACE-Groep T CVO... 5 Visie... 5 Inrichtende macht... 5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO... 6 Lineaire en modulaire organisatievorm... 7 Organisatie

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Centrumreglement

Centrumreglement Centrumreglement 2017-2018 1 Woord vooraf... 4 Deel 1. Mobyus CVO... 5 Visie... 5 Inrichtende macht... 5 Opleidingsaanbod Mobyus CVO... 7 Lineaire en modulaire organisatievorm... 8 Organisatie van de opleidingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Centrumreglement

Centrumreglement Centrumreglement 2017-2018 Centrumreglement 2017-2018 1/46 Woord vooraf... 4 Deel 1. Mobyus CVO... 5 Missie en visie... 5 Learning throughout life... 5 Competentiegericht onderwijs... 5 Studenten-Docenten-Ondernemers...

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 1 Woord vooraf... 4 Deel 1. Mobyus CVO... 5 Missie en visie... 5 Inrichtende macht... 5 Opleidingsaanbod Mobyus CVO... 7 Lineaire en modulaire organisatievorm... 8 Organisatie

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT Inhoudsopgave I. Inleiding II. De examenperioden III. De examenvorm

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015

HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 _ HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 Erasmushogeschool Brussel CVO COOVI CVO Leuven Landen KTA Paramedisch Instituut Mechelen HBO5 - Erasmus onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

HBO5 Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016

HBO5 Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 _ HBO5 Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 HBO5 Erasmus onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 1/18 _ 1 Inleidende bepalingen Art. 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT BISDOM ANTWERPEN HOGER INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT ART. 1 INLEIDING Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens aan het HIGW-Antwerpen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt.

U ontvangt dit formulier omdat u kinderbijslag krijgt voor een jongere die al 18 jaar is of het dit jaar wordt. Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, 8200 BRUGGE Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be (B{DjQ{GsNbA Jj) BELANGRIJK! Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

26 maart 2015. 1. Algemene regels

26 maart 2015. 1. Algemene regels Je inschrijving wijzigen of stoppen met studeren tijdens het academiejaar en de gevolgen hiervan voor de kinderbijslag en de studietoelagen van de Vlaamse overheid 26 maart 2015 1. Algemene regels Wanneer

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten

Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Bijlage II: uitvoeringsmodaliteiten Artikel 3.3, lid 1 Algemene toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding geldt als algemene toelatingsvoorwaarde

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Examenspreiding in de praktijk

Examenspreiding in de praktijk 1 Examenspreiding in de praktijk De KU Leuven hanteert een vervroegde examenregeling. Dit betekent dat je aan het begin van het academiejaar, in september, bij het invullen van je Individueel StudieProgramma

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit examenreglement is van toepassing op het centraal examen voor energiedeskundigen

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Schooljaar 2014-2015 Campus Handelsschool Keizersplan 19 9300 Aalst Tel: 053/70.89.45 of 053/70.89.56 Fax: 053/70.23.25 Campus Meuleschettestraat

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie