EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd te (1328 MK) Almere, aan de Edvard Munchweg 115, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , hierna verder te noemen: Smit Beheer en/of de Vennootschap. Surseancenummer : C/16/14/67 S Surseancedatum : 10 september 2014 Verslagnummer : 01 Datum : 8 oktober 2014 Rechter-commissaris : mr. C.J. Hofman Bewindvoerder : mr. S.D.W. Gratama : Certa Legal Advocaten, Busplein 36-38, 1315 KV Almere, (tel.: , fax: ) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam Activiteiten onderneming : SBI-code: Kinderopvang Omzetgegevens : 2011: : : Personeel per surseancedatum : 9 werknemers, 6 oproepkrachten en 3 stagiaires Verslagperiode : 10 september t/m 7 oktober 2014 Uren verslagperiode t/m 7 oktober 2014 : 29,3 uur (bijlage 1) Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag is mede gebaseerd op gevoerde gesprekken met directie, crediteuren en overige belanghebbenden. 1. INVENTARISATIE 1.1. Directie en organisatie: Bestuurder en enig aandeelhouder van de vennootschap is de heer Raymond Franklin Smit. De vennootschap heeft twee kinderopvanglocaties in Almere en op diezelfde locaties is er ook ruimte voor buitenschoolse opvang. In totaal heeft de vennootschap momenteel ongeveer 60 kinderen in de opvang.

2 2 van Winst en verlies: De vennootschap heeft de afgelopen jaren de volgende verliezen geleden: 2011: -/ : -/ : -/ Balanstotalen: 2011: : : Lopende procedures: geen Verzekeringen: De vennootschap heeft diverse verzekeringen afgesloten, te weten een inventaris/ goederenverzekering, een bedrijfsschadeverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bij nationale Nederlanden en een autoverzekering bij Aegon. De verzekeringen worden (voorlopig) voortgezet Huur: De vennootschap huurt een tweetal panden te Almere, te weten aan de Edvard Munchweg 115 en aan de Holbeinstraat 171. De huurovereenkomsten worden (voorlopig) voortgezet Oorzaken van de surseance van betaling: De vennootschap is op 18 juni 2010 opgericht. De vennootschap is haar werkzaamheden gaan uitvoeren, na een doorstart vanuit de besloten vennootschap Villa4Kidz B.V. Deze doorstart heeft plaatsgevonden in december De curator van Villa4kidz B.V. had als voorwaarde gesteld dat Smit Beheer als doorstartende partij een aantal lopende arbeidscontractencontracten zou overnemen. Dat was in eerste instantie, volgens opgave van de bestuurder, geen probleem. In 2012 en 2013 is het aantal kinderen in de opvang fors teruglopen, waardoor er, mede door de hoge loonkosten, onvoldoende omzet gegenereerd kon worden om de exploitatie rendabel te maken. Als gevolg daarvan heeft Smit Beheer een totale schuldenlast opgebouwd die momenteel ,13,= bedraagt en waarvan PGGM en de fiscus de grootste schuldeisers zijn. Thans zijn de kindaantallen weer zodanig toegenomen, dat de bestuurder van de vennootschap de verwachting heeft dat de activiteiten kunnen worden voortgezet en dat de crediteuren op termijn kunnen worden voldaan.

3 3 van 7 Werkzaamheden: Diverse besprekingen en correspondentie met de bestuurder van de vennootschap, diens partner en financieel adviseur, bestudering van administratie en stukken. 2. PERSONEEL 2.1. Aantal ten tijde van surseance: : 9 werknemers, 6 oproepkrachten en 3 stagiaires Aantal in jaar van surseance: : 9 werknemers, 6 oproepkrachten en 3 stagiaires Datum ontslagaanzegging: (voorlopig) niet van toepassing. Vooralsnog worden de contracten met het personeel voortgezet. 3. ACTIVA Onroerende zaken: geen Bedrijfsmiddelen: 3.1. Beschrijving: Op de beide huurlocaties is een bescheiden inventaris aangetroffen, bestaande uit kinderspeelgoed, tafels, stoelen, bedden, kasten, een tweetal keukens alsmede ander meubilair en benodigdheden als gebruikelijk voor de kinderopvang Verkoopopbrengst: (voorlopig) niet van toepassing Boedelbijdrage: (voorlopig) niet van toepassing Bodemvoorrecht fiscus: de belastingdienst heeft bodembeslag gelegd op de inventaris. Voorraden/onderhanden werk: niet van toepassing. Andere Activa: 3.5. Beschrijving: Te denken valt aan klantenbestand, contracten, de handelsnaam Sunny Garden, de website, domeinnaam, telefoonaansluitingen etc.

4 4 van Verkoopopbrengst: (voorlopig) niet van toepassing. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren: Uit de gegevens bij de surseance aanvraag blijkt dat de vennootschap op dat moment van de aanvraag ,94 te vorderen had van haar debiteuren, voornamelijk bestaande uit de ouders van de kinderen in de opvang. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de inkomsten van de vennootschap over een maand. Daarnaast heeft de vennootschap een lijst overgelegd van oudere debiteuren ter hoogte van een totaalbedrag van , Opbrengst: In de periode tussen het verlenen van de surseance van betaling op 10 september 2014 en het opmaken van dit verslag is een bedrag van ongeveer ,= op de bankrekening van de vennootschap binnengekomen. Hiermee konden de lopende verplichtingen worden voldaan. 4.3 Boedelbijdrage: (vooralsnog) niet aan de orde. Werkzaamheden: geen, de bewindvoerder heeft zich tot dusver nog niet met de incasso hoeven te bemoeien. 5. BANK / ZEKERHEDEN 5.1 Vordering van bank(en): De vennootschap heeft en kredietovereenkomst met de ABN AMRO Bank afgesloten ter hoogte van ,=. Op de crediteurenlijst bij de aanvraag tot het verlenen van de surseance van betaling staat de vordering van de ABN AMRO BANK becijferd op ,26. De vordering van de bank zal nog nader worden onderzocht. 5.2 Leasecontracten: De vennootschap heeft een tweetal leasecontracten afgesloten, te weten een contract met betrekking tot de operationele lease van een Volkswagen Touran bij Van Mossel Leasing en een ander contract met betrekking tot de operationele lease van een Mercedes-Benz Vito bij Daimler Leasing. Deze auto s zijn benodigd om de kinderen in de opvang op te halen van school e.d. Deze leasecontracten worden tijdens de

5 5 van 7 surseance voorlopig voortgezet. 5.3 Beschrijving zekerheden: De ABN AMRO Bank heeft een pandrecht op de voorraad, inventaris en vorderingen. 5.4 Separatistenpositie: Op grond van genoemd pandrecht lijkt de bank een separatistenpositie te hebben. De vordering van de bank en de daaraan verbonden zekerheden zullen echter nog nader worden onderzocht. 5.5 Boedelbijdragen: (vooralsnog) niet aan de orde. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: voor zover bekend niet aan de orde. 5.7 Reclamerechten: voor zover bekend niet aan de orde. 5.8 Retentierechten: voor zover bekend niet aan de orde. 6. DOORSTART / VOORTZETTEN Voortzetten: gedurende de periode van de (voorlopig verleende) surseance van betaling worden de activiteiten van de vennootschap (voorlopig) voortgezet. 6.1 Exploitatie/zekerheden: De bestuurder van de vennootschap heeft een liquiditeitsbegroting opgesteld, waaruit blijkt dat uit de lopende inkomsten van de vennootschap die maandelijks worden begroot op ongeveer ,=, de lopende verplichtingen die maandelijks worden begroot op ,= kunnen worden voldaan. 6.2 Financiële verslaglegging: volgt bij volgende verslag. Doorstart: Een doorstart door een andere partij is vooralsnog niet aan de orde. De activiteiten worden gedurende de periode van surseance van betaling door de vennootschap zelf voortgezet. 6.3 Beschrijving: vooralsnog niet aan de orde. 6.4 Verantwoording: vooralsnog niet aan de orde. 6.5 Boedelbijdragen: vooralsnog niet aan de orde.

6 6 van 7 Werkzaamheden: geen, dat wil zeggen de werkzaamheden met betrekking tot de voortzetting van de surseance van betaling en de activiteiten zijn geboekt onder de rubriek inventarisatie. 7. RECHTMATIGHEID Vooralsnog is het rechtmatigheidsonderzoek niet aan de orde. 7.1 Boekhoudplicht: p.m. 7.2 Depot jaarrekeningen: p.m. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant: p.m. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: p.m. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: p.m. 7.6 Paulianeus handelen: p.m. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: Gedurende de periode van de (voorlopig verleende) surseance van betaling zullen de lopende verplichtingen, zoals hiervoor reeds in aangegeven, uit de lopende inkomsten dienen te worden voldaan. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus: voor zover thans bekend ,=. 8.3 Preferente vordering(en) van het UWV: voor zover bekend geen. 8.4 Andere preferente crediteuren: PGGM heeft een vordering van , Aantal concurrente crediteuren: circa Bedrag concurrente crediteuren: circa De totale schuldenlast bedraagt volgens de bestuurder ,13,=. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: nog onbekend. Werkzaamheden: correspondentie met crediteuren. 9. PROCEDURES : voor zover thans bekend lopen er geen procedures. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling surseance van betaling: nog niet bekend.

7 7 van 7 In overleg met de rechtbank wordt de onderhavige surseance van betaling voorlopig voorgezet op voorwaarde dat alle lopende verplichtingen kunnen worden voldaan en om te kunnen onderzoeken in hoeverre er een voldoende realistisch uitzicht bestaat dat de crediteuren op afzienbare termijn kunnen worden voldaan Plan van aanpak: zie vorige alinea Indiening volgend verslag: uiterlijk over drie maanden, derhalve op 8 januari Almere, 8 oktober 2014 S.D.W. Gratama Bewindvoerder

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie