SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SynthesHis. Tijdschrift voor huisarts en automatisering"

Transcriptie

1 SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering maart 2014, jaargang 13, nummer 1 Wilna Wind en Wim Daniëls op NedHIS & EZD 2014 Congres Apotheek naar ander AIS UZI-pas in de praktijk Overdracht patiëntdossier gemakkelijker Niet alles is goud wat er blinkt Clusters van meetwaarden zelf samenstellen

2 KOPWERK KOPWERK KOPWERK Foto s: Wouter Scheen Casper Tombrock Leo van Rooijen MAART 2014 MAART 2014 MAART 2014 Kees Kanters Voor niets gaat de zon op Het draadloze tijdperk is ook voor de HISgebruiker aangebroken. In de Randstad zijn ab initio 2014 de draadloze breedbandinternettechnieken in alle variaties beschikbaar. Het HIS gaat hierdoor, afhankelijk van de vestigingsplaats, vroeg of laat on air. Het mobiele HIS benadert of overtreft het gebruikersgemak en de snelheid van de werkplekken op de praktijk. Verbindingen zijn eenvoudig en redelijk snel tot stand te brengen. Het mobiele werken verwijst de visite-uitdraai naar het ronde archief. Verzorgingshuis-breed-WIFI geeft bewoner, zorgmedewerkers en de praktijkmedewerkers tot in de kamers van de bewoners toegang tot alle systemen. Voor de gebruiker van deze gebouw-/instellings-wifi is het invoeren van een naam en een wachtwoord voldoende om een verbinding met het netwerk en de eigen database te verkrijgen. Visite rijdend, bij de patiënt thuis, zijn in het HIS opgenomen registraties over de patiënt volledig beschikbaar. Dankzij de laptop kan de huisarts ter plekke gedetailleerde informatie vastleggen: diabetescontroles kunnen worden verricht met directe verwerking van de gegevens, polyfarmacieproblematiek kan worden besproken en de afspraken kunnen worden vastgelegd. Qua werkroutines zijn er sterke verbeteringen doordat de visite direct kan worden afgerond: recepten worden g d naar de apotheek (inclusief het verzoek om de medicatie af te leveren), controleafspraken worden in de agenda genoteerd. Met Zorgdomein kunnen verwijzingen worden gemaakt. Met NHGdoc beschikt men aan het bed over een expertsysteem. Kortom: juist daar waar de ondersteuning door computers nodig is, bij de complexe patiënt, is de volledige functionaliteit van het HIS beschikbaar. Er blijven echter hobbels te slechten bij de implementatie van de technologieën rond het LSP. Bij het inrichten van de productketens in de regio's spelen vele belangen. Of het dagen of maanden zal duren voordat alle regionale HAP-HIS-databases-LSP-systemen adequaat gekoppeld zijn en betrouwbaar functioneren, weten we pas achteraf. Ontegenzeggelijk is de beschikbaarheid van medische informatie ten behoeve van de waarneming in de vorm van een professionele samenvatting van grote meerwaarde voor de patiëntenzorg. Het is echter nog niet zover. Het is jammer dat HAP-regio s nog aanzienlijke problemen ondervinden bij de ingebruikname van het LSP. De LHV heeft een duidelijk standpunt ingenomen met de stelling: De LHV raadt zorgverleners aan om het LSP binnen de regio en op vrijwillige basis te beproeven. Indien een HAP niet over adequaat functionerende koppelingen beschikt, kan de betreffende regio geen ervaring opdoen. De praktijken zullen dan de bekostigingssystematiek goed in de gaten moeten houden en op tijd moeten investeren. De periode om in aanmerking te komen voor een aansluitvergoeding is verlengd en sluit nu op 1 april aanstaande. Om voor de jaarlijkse vergoeding in aanmerking te komen moet ten minste 30 procent van de dossiers op 1 april zijn aangemeld. Per aangemeld dossier wordt 59 cent als opt-in-vergoeding ontvangen. Of het nu gaat om een verbetering van de werkpraktijk door gebruik te maken van draadloze technieken of voor het uitwisselen van gegevens van het LSP, voor niets gaat de zon op. Voor het gebruik van de draadloze technieken kan de huisarts meeliften op generieke middelen. Voor het LSP gaat de kost voor de baat uit. Deze implementatie is specifiek maatwerk, dat moet leiden naar breed in de gezondheidszorg uitgerolde gestandaardiseerde berichtenuitwisseling, die tijdloos is en uitgaat van de vraagbehoefte. 3 1

3 Colofon Inhoud SynthesHis is het gezamenlijke tijdschrift van de HIS-gebruikersverenigingen Atlas, OmniHis en Orego. Redactie Jeroen van der Lugt (hoofdredacteur) Casper Tombrock René van Leeuwen Audy van der Wolf-Kross Redactiesecretaris Wouter Scheen Website Redactieadres Redactie SynthesHis Wouter Scheen Waterpoortweg 391, 1051 PX Amsterdam Uitgeverij Uitgever R. Kroeks Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV Postbus GA Houten , fax Marketingcoördinator Simone Lagerweij (direct marketeer) Nieuwe abonnementen Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend. De prijs wordt jaarlijks aangepast. Adreswijziging Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te sturen naar Bohn Stafleu van Loghum. Beëindiging abonnement Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen. Abonnementsprijzen Jaarabonnement (incl. verzend- en administratiekosten) Abonnementsprijs (print): 65,50. Prijswijzigingen voorbehouden. Voor buitenlandse abonnees geldt een toeslag op deze prijzen. Niet hiervoor genoemde prijzen op aanvraag of via Leden van Atlas, OmniHis en Orego ontvangen vier nummers per jaar. Advertenties Bohn Stafleu van Loghum, Jan Peterson Postbus GA Houten Advertenties behoeven de goedkeuring van de redactie. Auteursrecht De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikelen berust bij de auteur(s). De inhoud van de artikelen hoeft niet in overeenstemming te zijn met het door de gebruikersverenigingen gevoerde beleid. Artikelen mogen alleen worden overgenomen en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, na schriftelijke toestemming van de redactie en uitgever en met bronvermelding. Omslag en ontwerp Studio Reginald Lindemans BNO, Leiderdorp Levering en diensten geschieden volgens de voorwaarden van Springer Media, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder dossiernummer op 17 juni De voorwaarden zijn in te zien op of worden de koper op diens verzoek toegezonden. ISSN 1570/2693 KOPWERK Voor niets gaat de zon op 1 DE WESTER APOTHEEK STAPT OVER VAN AIS 4 Eugène van Diepen Dit had ik veel eerder moeten doen, zegt de Zaanse apotheker Gerrit-Jan Dannijs over de overstap van de Wester Apotheek van Pharmacom naar MIRA. De redenen om over te stappen bestonden al veel langer. We hebben er tegenop gezien en we wilden het zeker niet doen in een drukke tijd vanwege de belasting van het team, maar we zijn blij dat we het gedaan hebben. Gerrit-Jan Dannijs vertelt samen met apotheker Nimmi Ramautar, die de Wester Apotheek leidt, en Jacqueline Louhenapessy van CGM, de leverancier van MIRA, over hun ervaringen met de succesvolle overstap naar MIRA. Op de agenda van NedHIS HET BELANG VAN DE PROFESSIONELE SAMENVATTING 7 Gerda Mensink Het waarneembericht huisartsen (WDH) en het LSP, de ketenzorgcommunicatie, veiligheid en HISsen, en de rol van de eigen organisatie. Al deze zaken hebben prioriteit voor Adriaan Mol, voorzitter van NedHIS, de koepel van HIS-gebruikersverenigingen, voorzitter van de Ledenraad van VZVZ en huisarts. Hij zet zich op allerlei fronten in om de ondersteunende rol van automatisering in de huisartsgeneeskundige zorg steeds beter te benutten. Oproep aan de lezers UZI-PAS IN DE PRAKTIJK 10 De redactie van SynthesHis heeft lezers in het vorige nummer opgeroepen om hun ervaringen op papier te zetten als ze problemen ondervinden bij het aanvragen van een (nieuwe) UZI-pas. De huisartsen Ronald Hijmering uit Alkmaar en Abram Rutgers uit Uithoorn hebben gereageerd. Veilig elektronisch verhuizen OVERDRACHTPROCES PATIËNTDOSSIERS WORDT GEMAKKELIJKER 12 Gerda Mensink Om het elektronisch verhuizen van patiëntdossiers voor huisartsen gebruiksvriendelijker te maken is gezocht naar verbeteringen in het overdrachtproces. De oplossing is gevonden in ZorgMail File Transfer. Op dit moment wordt deze tool getest door Amsterdamse huisartsen. Naar verwachting kunnen alle huisartsen in Nederland er vanaf april gebruik van gaan maken. HUISARTSEN EN PATIËNTEN BESLISSEN SAMEN 13 Gerda Mensink Een recente meldactie van de NPCF maakt overduidelijk hoe belangrijk patiënten het vinden dat ze goed worden geïnformeerd over hun ziekten en aandoeningen, en samen met de behandelend artsen beslissingen nemen over hun behandeling. Niet alleen patiënten maar ook dokters willen samen 2

4 beslissen. Shared decision making is overgewaaid uit Amerika en nu ook een groot thema in de Nederlandse gezondheidszorg. En terecht, want onderzoek heeft aangetoond dat de beste zorg tot stand komt als patiënten en dokters samen beslissen. Het is ook het onderwerp dat Wilna Wind sinds 2012 directeur van de NPCF aan de orde stelt op het NedHIS & EZD Congres Want samen beslissen is een kwestie van communicatie! SynthesHis Tijdschrift voor huisarts en automatisering maart 2014, jaargang 13, nummer 1 Spreek een patiënt aan op eigen niveau 16 Gerda Mensink Mijn buurvrouw kreeg zetpillen voorgeschreven van haar huisarts, en die slikte ze door met een glas water. Dat raakt aan elementaire dingen. Weet een patiënt wat er met een zetpil moet gebeuren? Wat is in dit geval de betekenis van het woord zetpil? Het is belangrijk dat huisartsen het taalvermogen van patiënten goed kunnen inschatten. Wim Daniëls, een veelzijdig mens met taal als corebusiness, is de slotspreker op het NedHIS & EZD congres Een congres voor huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners samen ADEQUATE COMMUNICATIE, ONONTBEER- LIJK VOOR SUCCESVOL SAMENWERKEN 18 Gerda Mensink ICT, en een HIS in het bijzonder, is een van de belangrijkste instrumenten in een huisartsenpraktijk. Zowel voor dokters als voor assistentes en praktijkondersteuners. Voor velen van hen geldt dat als zij hun HISsen iets beter zouden kennen, ze er nog meer profijt en plezier van kunnen hebben. Daarom staat elk jaar tijdens het NedHIS & EZD Congres de ICT in de dagelijkse praktijk centraal. De insteek is praktisch, vooral tijdens de workshops. COLUMN Gold Diggers en de Gouden Standaard 20 WERKEN MET PAMIRES, HET KIS VAN CGM NEDERLAND 21 René van Leeuwen Als uitvloeisel van het HIS MIRA heeft CGM Nederland het KIS Pamires ontwikkeld. Dat kon niet uitblijven, want een HIS kan immers nooit een goed KIS zijn en omgekeerd is een KIS nooit een goed HIS. Er zijn nu eenmaal fundamentele verschillen tussen HIS en KIS. DE POH-GGZ WERKT IN UW HIS 22 Jeroen van der Lugt De laatste maanden krijgen steeds meer huisartspraktijken een POH-ggz in hun praktijk. Een van de eisen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt in haar advies aan de minister over de implementatie van de POH-ggz is dat deze in het HIS van de huisarts moet registreren. Verschillende grote zorgverzekeraars (Achmea, CZ en Menzis) hebben dit ook in hun contract vastgelegd. TIPS EN TRUCS 23 Promedico-ASP 23 MIRA 24 OmniHis Scipio 25 Foto: Wouter Scheen Jeroen van der Lugt Redactioneel Veel nieuwtjes aan het begin van 2014 Een apotheker die overstapt naar een ander informatiesysteem. Apotheker Gerrit Jan Dannijs heeft er een aantal duidelijke redenen voor gehad. Men is bij de Wester Apotheek blij, vooral omdat zij erop vooruit zijn gegaan qua workflow. U leest in dit nummer wat er allemaal bij een conversie komt kijken. Het interview met Adriaan Mol geeft u onder meer inzicht in het nieuws rondom het Landelijk Schakelpunt. Het blijkt een taai onderwerp. Vasthoudendheid is nodig. Jammer genoeg bleven de afgelopen maanden aan de kant van de huisartspost systemen technische problemen bestaan die functioneren van het waarneembericht huisartsen in de weg staan. Geluiden over een voorzichtige verbetering zijn hoorbaar, is de lente op komst? Snelle vorderingen zijn gewenst want 1 juli komt rap dichterbij; de datum die werd bepaald voor het beëindigen van de communicatie via de verouderde OZIS netwerken. Hiermee in verband staan twee inzendingen van lezers betreffende UZI-pasperikelen. We kunnen alleen maar hopen dat de ergernissen snel tot het verleden mogen behoren. Op een ander terrein worden kleine stapjes vooruit gemaakt. Dit is het elektronisch verhuizen van patiëntdossiers naar de nieuwe huisarts. Momenteel wordt getest of een mailsysteem waarlangs veilig bestanden kunnen worden verzonden inderdaad tot een vereenvoudigde en betrouwbare verzendprocedure zal leiden. In dit nummer vindt u alle informatie om u voor te bereiden op het ledencongres 2014 dat dit jaar op 9 april wordt gehouden. Centraal thema is dit keer communicatie in de samenwerking en in het bijzonder hoe uw HIS u daarin beter kan ondersteunen. U leest over een nieuw KIS, Pamires. Dit biedt rijke mogelijkheden om meetwaarden in te voeren en erover te communiceren. Het KIS hangt in feite aan het HIS MIRA. Albert Jan Schulte schreef een column over ondernemerschap in de zorg. Is alles goud wat er blinkt? We hebben als redactie nagedacht over de uitdagingen die komen kijken bij het in het HIS laten registeren door de nieuwe functionaris POHggz. En: hoe kunt u naar eigen inzicht een handige set meetwaarden voor uw praktijk samenstellen? De redactieleden van drie HISsen hebben hierover een tip en truc voor u geschreven. We wensen u veel leesplezier met dit nummer. 3 3

5 De Wester Apotheek stapt over van AIS Eugène van Diepen Dit had ik veel eerder moeten doen, zegt de Zaanse apotheker Gerrit-Jan Dannijs over de overstap van de Wester Apotheek van Pharmacom naar MIRA. De redenen om over te stappen bestonden al veel langer. We hebben er tegenop gezien en we wilden het zeker niet doen in een drukke tijd vanwege de belasting van het team, maar we zijn blij dat we het gedaan hebben. Gerrit-Jan Dannijs vertelt samen met apotheker Nimmi Ramautar, die de Wester Apotheek leidt, en Jacqueline Louhenapessy van CGM, de leverancier van MIRA, over hun ervaringen met de succesvolle overstap naar MIRA. Gerrit-Jan Dannijs is eigenaar van vijf apotheken in de Zaanstreek en omgeving. De Wester Apotheek heeft patiënten en werkt samen met vier huisartsen in drie praktijken, een huisartsenpost, een ziekenhuisapotheek en een poliklinische apotheek. Naast apotheker Nimmi Ramautar werken er 11 assistentes, samen goed voor 7,8 fte. Mijn assistentes moeten minimaal 20 uur per week werken; anders raakt de routine eruit, vindt Gert-Jan. De Wester Apotheek stapte vorig jaar over van informatiesysteem, van Pharmacom naar MIRA. Mijn apotheken zaten op twee verschillende systemen. Twee zaten op Pharmacom, drie op MIRA. De huisartsen van de Wester Apotheek gebruiken geen Medicom het equivalent van Pharmacom voor huisartsen dus de noodzaak met Pharmacom door te gaan is niet aanwezig. Ik ken MIRA van de drie andere apotheken, dat is toch meer State of the art dan Pharmacom ons de laatste vijf jaar heeft laten meemaken. MIRA is vanaf de grond nieuw gebouwd als Windowssysteem, terwijl Pharmacom met de nieuwste versie Pharmacom-new nu pas overgaat op dezelfde feel and looks als een Windows-systeem. Er is een tweede reden om de apotheken op hetzelfde systeem te zetten. Gert-Jan: Voor het management, bijvoorbeeld bij een patiëntenselectie, is het handiger om op één systeem te zitten. Mijn vijfde apotheek blijft op Pharmacom, want die zit tussen allemaal apotheken die ook Pharmacom gebruiken en haar hofleveranciers, de huisartsen, zitten vooral op Medicom. Daardoor hoef je bij een overstap van een patiënt naar een andere apotheek alleen de apotheekcode te wijzigen en je hebt de hele historie van de patiënt over. DE AANLOOP Ik liep er eigenlijk al een hele tijd over te denken over te stappen. Op een gegeven moment was die beslissing genomen: nou gaan we ervoor. Dat moment van overstappen moet je wel een beetje plannen. Dat doe je niet in het drukke vierde kwartaal, want het is toch een belasting voor het hele team, zegt Gerrit-Jan. In februari 2013 werd de knoop doorgehakt en nam hij contact op met MIRA. Het begin van een nieuw abonnementskwartaal, 1 juli 2013, werd om kosten te besparen als overgangsdatum gekozen. Begin mei kwam Jacqueline Louhenapessy van MIRA in actie. MIRA heeft een heel draaiboek, vastgelegd in een migratiemap, waarin alle stappen en aspecten van de migratie staan. Normaliter staan er voor dit migratietraject drie maanden, maar voor de Wester Apotheek is dit in elkaar geschoven. Het traject begint met de voorbereiding, dan volgen de inventarisatie van de hard- en software, een technische en een functionele intake, het inrichten van een testomgeving bij MIRA en een proefconversie van de patiëntengegevens. Bij de functionele intake wordt de werkwijze in de apotheek in kaart gebracht om het programma MIRA zo in te kunnen richten dat na de conversie de vertrouwde procedures gehandhaafd kunnen blijven. Bij de proefconversie worden de patiëntgegevens in de testomgeving overgezet van Pharmacom naar MIRA. Het resultaat van deze proefconversie wordt besproken met de apotheker. Die kent zijn patiënten en beoordeelt of alle patiëntgegevens en alle informatie die gekoppeld zijn aan de patiënt goed zijn overgekomen en of en waar er eventueel wijzigingen nodig zijn. Tot slot komt de dag van de overgang waarop het hele systeem in productie gaat. Het hele proces 4

6 Gerrit-Jan Dannijs (eigenaar) en Nimmi Ramautar (apotheker) wordt goed begeleid door MIRA. Vier weken na de conversiedatum volgt de evaluatie. VOORBEREIDING MIGRATIE Alle gebruikers krijgen voor de feitelijke migratie een basiscursus van een dag om met MIRA te kunnen werken. Bij de overstap van de Wester Apotheek was het een voordeel dat drie andere apotheken van Gert-Jan ook op MIRA werken. Onze assistentes hebben vooraf meegelopen bij onze andere MIRA-apotheken in Beverwijk, vertelt Nimmi. Daar zijn ze van tevoren ook ingewerkt. Nimmi wist wat ze van de conversie moest verwachten: Ik kon er al een aantal weken mee werken. De proefconversie van de Wester Apotheek was echt identiek aan de patiëntinformatie in Beverwijk. Het is dan een voordeel dat ik al wist hoe MIRA werkt. D-Day, de dag van de migratie naar MIRA, was maandag 1 juli. Op vrijdag is MIRA geïnstalleerd, toen kon de apotheek gewoon nog werken met Pharmacom, aldus Jacqueline. Maandag moesten ze geheel over. No mercy, schertst Gerrit-Jan. Die dag was er natuurlijk assistentie aanwezig van MIRA. Maar ik heb de eerste dagen ook assistentie uit Beverwijk in de Zaanse apotheek gezet om te helpen. De paniek slaat vrij snel toe als je met een nieuw systeem moet werken en er mensen aan de balie staan. Dan is het makkelijk als iemand kan helpen en het snel kan uitleggen. Het is hier dus nog makkelijker gegaan dan het anders zou gaan, zegt Gert-Jan. Na vier weken volgde de evaluatie, maar we hebben regelmatig contact met elkaar gehad, besluit Jacqueline. NIEUWE KOPPELINGEN HISSEN Vanwege de overstap naar MIRA moest de datacommunicatie met externe partners opnieuw ingesteld worden. De HISsen van de partners moesten hun recepten naar een ander adres sturen. Bij de een was dat in enkele uren voor elkaar, bij een tweede duurde dat tot de volgende dag, terwijl een derde HIS er twee weken voor nodig had. In die tijd moesten huisartsen de recepten weer printen en werden de recepten opgehaald. Ook de retourberichten naar de HISsen konden toen even niet digitaal over, zegt Gert-Jan. Het nieuwe adres was vrijdagavond bij de HISleveranciers aangemeld en moest maandagochtend in orde gemaakt worden. We zijn daarvoor afhankelijk van andere leveranciers, vult Jacqueline aan. Anders komt die informatie niet bij MIRA terecht. Nu gaat de receptkoppeling via en is het recept direct binnen bij de apotheek. Dat is echt een groot voordeel. In de vorige situatie ging dat nog batch-gewijs, zeg maar elke 20 minuten. Er zat een brievenbus en dus een vertraging tussen. Ook de retourberichten werken goed, vindt Nimmi. 5

7 DE EERSTE DAGEN Het is me heel erg meegevallen, die eerste dag, als ik erop terug kijk, vervolgt Nimmi. Het was wel chaotisch en heel erg wennen, voor ons en ook voor de patiënten omdat ze moesten wachten, maar ze hadden er begrip voor dat het langer duurde, want we hadden kenbaar gemaakt dat we op een ander systeem zouden overstappen. Dat heeft ook geholpen. We hadden hulp vanuit een andere apotheek, extra personeel ingezet en dat was heel prettig telefonische ondersteuning van CGM, de leverancier van MIRA. Op dag twee loopt het niet meteen glad, vervolgt Gerrit-Jan. Je zit toch even te kijken hoe het werkt. Het duurt twee weken voor je weer een normale apotheek hebt. Over het algemeen kunnen de assistentes er goed mee overweg, maar als je tien jaar met Pharmacom hebt gewerkt en dan naar MIRA overstapt, zijn er altijd dingen die je mist, aldus Nimmi. EEN STAP TERUG VOOR COLLEGA-APOTHEKERS Voor collega-apothekers van de apothekeres met Pharmacom is het een stap terug. Ze zijn er niet blij mee. Ze kunnen nu niet meer zomaar even de actuele historie van een patiënt van ons zien. Dat moet nu via het actueel medicatieoverzicht. Van de andere kant, wij zetten zo veel mogelijk onze patiënten op het LSP en als de collega s dat ook doen, is er geen probleem meer. Bij patiënten is er weinig weerstand tegen het LSP. De communicatie met de Medicom-huisartsen gaat gewoon goed, ook de retourberichten. WAT PATIËNTEN MERKEN Voor patiënten lijkt alles hetzelfde, de lay-out van de medicijnstickers zijn door MIRA hetzelfde gehouden, net als de lay-out van de contant-nota s. Wel zijn de patiëntfolders compacter en nog maar één A4 groot, met tekst en icoontjes, tegenover vaak drie of vier A4 tjes met tekst bij het oude systeem. Dit vind ik veel mooier, aldus Gerrit-Jan. Nu heb je zelf ook de keuze een algemene folder over het ziektebeeld te printen of een specifieke folder toegespitst op het geneesmiddel zelf, zegt Nimmi. VERSCHIL PHARMACOM EN MIRA Je mist wel wat schermen uit Pharmacom in MIRA, aldus Nimmi. Het belangrijkste verschil is het geneesmiddelenbestand, de eigen Tabel 25 die Pharmacom gebruikte. Dat is wel een drama als je met niet- Medicom-artsen gaat koppelen, zegt Gert-Jan. En de memocodesterkte is anders. Bij Pharmacom is dat vijf posities met de sterkte, bij alle andere AISsen is dat vier posities voor de naam toedieningsvorm eerste getal van de sterkte. Daar werk je de hele dag mee, dat was even wennen. Daar werk je zo vaak mee, vindt Nimmi, dat je na een aantal dagen niet meer anders weet. Dus dat probleem lost zich zelf heel snel op. CONTRA-INDICATIES Supermooi, zoals MIRA de contra-indicaties en allergieën afhandelt, vindt Gert-Jan. MIRA heeft een Windows-scherm met een heel duidelijke lay-out waaruit blijkt hoe je de informatie moet invoeren en via het scherm moet afhandelen. Je hebt meer overzicht, minder tussenstappen en je bent sneller bij je eindbeslissing. Door minder tussenstappen voel je dat je meer controle hebt over het werkproces en dat je echt met de patiënt bezig bent. Ook zie je de allergie- en contraindicatie signalen bij elkaar, die kun je eventueel ook achteraf nog afhandelen. MIRA is logisch in het verwerken van de signalen en het vastleggen van de genomen acties en het resultaat in het patiëntendossier. En de toelichtingsteksten van de contraindicatie zijn heel goed. HARDWARE APOTHEEK In een apotheek staan veel computers en randapparaten. De Wester Apotheek heeft negen werkplekken, enkele etiketprinters en A4-printers voor het printen van patiënteninformatiefolders, declaraties en overzichten. De apparatuur was in onderhoud bij een externe serviceverlener die van afstand de hardware monitorde en ongemerkt problemen oploste. De meest kritische hardware is de nieuwe MIRA-server, die nu extern gehost staat op Schiphol-Rijk en via een E-zorgdataverbinding met de praktijk verbonden is. Het is niet meer te doen zelf je eigen systeembeheerder te zijn, vindt Gerrit-Jan. Jacqueline: Nu is er altijd een back-up en is het systeem 24/7 in de lucht. Als er wat uitvalt wordt het apparaat ongemerkt overgenomen en kun je gewoon doorwerken. De database van de Wester Apotheek staat nu nog stand alone, de drie andere zitten op een cluster. Het is Gert-Jans ambitie die samen te voegen. Jacqueline: Dat is iets wat we vaker doen. Dat verloopt vrij soepel. GEEN SPIJT VAN Ik ben heel tevreden, dat is echt zo. Ik zag er wel tegenop, tegen de belasting van het team en hoe het team het op zou pakken. Coöperatief of met de hakken in het zand?, aldus Gerrit-Jan. Maar het is langzaam gebracht, vindt Nimmi. Niemand heeft de hakken in het zand gezet, we kunnen er goed mee overweg. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat je er aan gewend bent, maar nu geeft het wel rust in de apotheek, en de klanten zijn sneller geholpen. 3 6

8 Op de agenda van NedHIS Het belang van de professionele samenvatting Gerda Mensink Het waarneembericht huisartsen (WDH) en het LSP, de ketenzorgcommunicatie, veiligheid en HISsen, en de rol van de eigen organisatie. Al deze zaken komen in dit artikel aan de orde, want ze hebben prioriteit voor Adriaan Mol, voorzitter van NedHIS, de koepel van HIS-gebruikersverenigingen, voorzitter van de Ledenraad van VZVZ en huisarts. Hij zet zich op allerlei fronten in om de ondersteunende rol van automatisering in de huisartsgeneeskundige zorg steeds beter te benutten. NedHIS is druk doende om de eigen organisatie onder de loep te nemen. Het water wordt helder. De samenwerking van de HIS-gebruikersverenigingen binnen NedHIS blijft een onderwerp van gesprek. We krijgen steeds duidelijker voor ogen wat onze rol is en hoe wij als NedHIS de belangen van onze achterban het beste kunnen regelen en vertegenwoordigen. Uitgangspunt voor de structuur van NedHIS is de autonomie van elke HIS-gebruikersvereniging. Een gebruikersvereniging is door een mantelovereenkomst gekoppeld aan de HIS-leverancier en draagt daar alle verantwoordelijkheid zelf voor. Zo kan alleen een gebruikersvereniging de afweging maken en besluiten wat er wel en niet in hun HIS wordt ingebouwd en waaraan iedere gebruiker meebetaalt. NedHIS is daartoe niet gerechtigd en dat blijft zo. NedHIS fungeert als een belangrijke denktank. Op NedHIS-niveau wisselen we als gebruikersverenigingen informatie uit en kunnen we samen projecten oppakken. Bovendien treden we gezamenlijk op in de contacten met bijvoorbeeld LHV, NHG, LOK, VZVZ, Lareb, Z-Index en Digitalis. De kant die we nu uitgaan, is prima. Binnen NedHIS zijn we gelijkwaardige partners, en wat we buiten NedHIS doen met onze leveranciers verschilt een beetje. En dat is maar goed ook, want zo houden we de NMa buiten de deur. Op dit moment telt NedHIS vier leden: Atlas (gebruikersvereniging van HetHis, MIRA en Promedico ASP en VDF), OmniHis (OmniHis Scipio), Orego (Micro- HIS) en VeGOM (Medicom). Wellicht komt daar binnenkort een lid bij. TetraHis heeft namelijk een gebruikersvereniging in oprichting. SPEERPUNT: VEILIGHEID Voor het eerst is er tijdens het bestuurlijk overleg van NedHIS met NHG en LHV een top 11 gemaakt van ICT-zaken die gezamenlijke aandacht verdienen. Er is geen rangorde aangebracht, met één uitzondering. Met stip bovenaan en benoemd tot speerpunt van 2014 staat veiligheid. De tijd van inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord nadert zijn einde. Je kunt het LSP wel ongelooflijk veilig maken, maar dat heeft weinig zin als er op de balie van een huisartsenpraktijk van alles openstaat, terwijl iedereen koffiedrinkt. Het is nu geen puinhoop, maar de huidige veiligheidstatus is wel gedateerd. Het kan anno nu veel veiliger. Voor alle HISsen moet er een tweefasenauthenticatie komen: iedereen in de praktijk gaat inloggen met een eigen token. Het voordeel daarvan is dat iemand die inbreekt in je computer, nog geen toegang heeft tot het HIS. Daarvoor is dat token nodig. Het is vergelijkbaar met een paslezer voor het elektronisch bankieren. Inbrekers kunnen wel meekijken wat jouw bankrekeningnummer is, maar niet daadwerkelijk via jouw computer terwijl jij er niet bent, inloggen bij de bank. In de huisartsenpraktijk gaat het erom dat iemand niet een lege spreekkamer inloopt, de computer aanzet en in het bovenste laatje het wachtwoord vindt dat hem of haar toegang verschaft In 2014 merken huisartsen nog niet veel van het feit dat veiligheid gezamenlijk door LHV, NHG en NedHIS wordt opgepakt. We gaan eerst de stand van zaken en de mogelijkheden inventariseren en analyseren, ook in overleg met de HIS-leveranciers. Aan het eind 7

9 van het jaar moeten we het eens zijn over wat de veiligheidsnorm voor huisartsenpraktijken wordt. Wij verwachten dat in 2015 alle HIS-gebruikers een token hebben. De gebruikersverenigingen maken samen met de leveranciers de keuze welk token er in hun HIS gebruikt gaat worden. Huisartsenposten gaan waarschijnlijk voor de UZI-pas kiezen. Of dat ook een goede keuze is voor huisartsen, weet ik nog niet. Ik twijfel niet aan de veiligheid van de UZI-pas veiliger hebben we niet op dit moment, maar het systeem is nog te ingewikkeld en te traag. Zelfs de meeste geordende huisarts in Nederland kan zijn UZI-pas kwijtraken, en als je dan zes weken moet wachten op een nieuwe Het moet anders kunnen, op Schiphol kun je in geval van nood binnen een uur een nieuw paspoort of ID krijgen. Huisartsen moeten vooral niet wachten met het nemen van veiligheidsmaatregelen. Adriaan heeft daarvoor nog een tip: In onze eigen praktijk hebben we afgesproken dat we allemaal verplicht een verschillend wachtwoord hebben. En ook dat we een scherm altijd actief uitzetten als we een computer onbeheerd achterlaten. Om het scherm daarna te activeren, heb je een wachtwoord nodig. Een simpel iets, maar het werkt enorm vertragend als iemand een kijkje wil nemen. Communicatie en automatisering? Daar is uniformiteit in berichten voor nodig OP WEG NAAR EEN KETENZORGBERICHT Een belangrijke stap voorwaarts is dat er een convenant is gesloten door alle ketenzorgpartners dus HIS én KIS-partijen. Bij ketenzorg draait het om communicatie en daarvoor is uniformiteit noodzakelijk. Op dit moment zijn er acht verschillende ketenzorgberichten in omloop. Daarom werkt het ook vaak niet naar wens. In het convenant staat dat de betrokken partijen er gezamenlijk voor gaan zorgen dat er één ketenzorgbericht komt, geformuleerd in HL7vs 3, de geldende standaard voor zorgcommunicatie. Voor huisartsen is dat van belang omdat daarmee het dubbele werk dat zij moeten doen als ze hun eigen dossier op orde willen houden voltooid verleden tijd wordt. Nictiz ontwikkelt de inhoud van het nieuwe ketenzorgbericht, VZVZ de standaard en wijze van communiceren. Maar eerst moeten WDH en EMD helemaal klaar zijn. Pas daarna gaat VZVZ energie en tijd besteden aan het ketenzorgbericht. Door deze keuze ver- Foto: Wouter Scheen Adriaan Mol loopt het ketenzorgtraject langzamer dan we zouden willen. Het ketenzorgbericht start met een diabetesmellitusbericht, maar wordt van meet af aan een breed bericht. Dat ook gebruikt kan worden voor vitale vaten, astma, COPD en ouderenzorg. Voor huisartsen is het belangrijk dat onze set indicatoren overeind blijft. Met andere woorden dat de zorgverzekeraars geen dingen gaan vragen die we niet vastleggen. Wie weet wordt dat in de toekomst anders, maar we meten voorlopig op basis van de meetwaarden die we nu vastleggen. Dus we zijn niets nieuws aan het bedenken, het gaat om de dingen die alle huisartsen in zorggroepen nu al doen. Het is trouwens heel bijzonder dat 80 procent van de huisartsen al die meetwaarden bijhouden! PROFESSIONELE SAMENVATTING EN LSP '2013 was het jaar van de technische vertraging. We lopen bijna een jaar achter, puur door techniek. Als ledenraad van de VZVZ hadden wij de indruk dat de HISsen en huisartsenpostsystemen in zeer korte tijd technisch klaar zouden zijn om het waarneembericht uit te wisselen. Een jaar geleden begonnen we met testen van de uitwisseling tussen alle verschillende HISsen en het huisartsenpostsysteem, en toen bleek al snel dat er grote problemen waren, vooral bij de huisartsenpostsystemen. En in de slipstream daarvan moesten er ook in de HISsen nog veel punten op i's en komma's bijgeplaatst worden. Dat is automatisering: één punt- of kommafout en je hebt meteen 8

10 grote problemen. We zijn nu een eind verder. Uit eigen ervaring want ik heb zelf mee getest in t Gooi weet ik dat er in de laatste tests alleen nog wat schoonheidsfoutjes zitten. Er dook nog een ander probleem op. De omgeving waarin je werkt moet ook geschikt zijn voor berichtenverkeer via het LSP. Als OZIS goed draait in een netwerk, geldt dat niet automatisch ook voor het LSP. Dat probleem werd duidelijk in Zuidoost-Brabant. Het netwerk kon de LSPbevraging niet aan. Dat heeft te maken met een timeout met het oog op de veiligheid: als een bericht voor het LSP niet binnen een paar seconden doorgaat, dan breekt de procedure af en wordt het bericht ingetrokken. Na veel zoeken, gissen en de schuld geven aan HISsen en huisartsenpostsystemen, bleek de oorzaak daarvan een instabiel netwerk te zijn. Tot slot hadden we ook de hosting onderschat. Sommige huisartsen hebben geen apparatuur meer in de praktijk staan, maar alles uitbesteed aan een hostingpartij. Die heeft natuurlijk allerlei beveiligingsmaatregelen getroffen. Dat interfereert soms met de berichtenstructuur en dan gaat het mis. Je kunt het vergelijken met twee firewalls op je eigen laptop. Dat werkt ook niet. Het hostingprobleem is inmiddels gelukkig opgelost. Het is vervelend voor de regio s die vooroplopen en deze problemen tijdens het testen moesten ontdekken. Ze worden daarbij bijgestaan door implementatiemanagers van de VZVZ en de opgedane kennis wordt gedeeld en verspreid. Dus weet je in de volgende regio s waar de oplossing gezocht moet worden als je tijdens het testen op vergelijkbare problemen stuit. Daardoor zitten we nu duidelijk in een stroomversnelling! Ondertussen is regio West- Friesland live en werkt deze met het LSP voor het opvragen van professionele samenvattingen. t Gooi volgt hoogstwaarschijnlijk in april. Daar wordt nu volop getest, evenals in negen andere regio s. LSP EN TARGETS In de afspraken met de zorgverzekeraars waren doelstellingen voor 2013 geformuleerd over het percentage zorgverleners dat zich zou aansluiten en de hoeveelheid patiëntdossiers die aangemeld zouden worden. De targets voor huisartsen, huisartsenposten en apothekers zijn ruimschoots gehaald. Het aantal aansluitingen van ziekenhuizen is achtergebleven. Daarvoor zijn twee oorzaken te noemen. De achterstand die de invoer van het EMD heeft opgelopen en het feit dat ziekenhuizen geen geld ontvangen voor aansluiting. Ook het aantal patiëntdossiers is niet gehaald. Afgesproken was 30 procent, eind 2013 waren er 1,2 miljoen dossiers (10 procent) aangemeld. Dat is wel meer dan we dachten in september. De brief tijdens de griepactie heeft nut gehad. De financiers hebben hier vrede mee, ze waren verrast door die eindspurt. Top 11 gezamenlijke ICT-agenda van LHV, NHG en NedHIS 1. Patiëntprivacy en -beveiliging 2. Actueel medicatiedossier 3. Rapportages vanuit HISsen 4. Verhuisbericht 5. ADEPD 6. ICT-ondersteuning specifieke patiëntgroepen 7. Digitale patiëntenquête 8. Waarneembericht 9. Online-dienstverlening: e-afspraken, e-consulten en e-recepten 10. Online-inzage dossier 11. Ondersteuning van zelfmanagement patiënten (zorgplan en e-learning) Afgesproken is dat de VZVZ geen verdere actie onderneemt, we gaan alleen de griepbrief opnieuw promoten in Verder moet de praktijk gaan bewijzen dat het werkt. Dat gaat lukken zodra er meer regio s zijn waarin het goed loopt moet het jaar worden van de uitrol. PROFESSIONELE SAMENVATTING LIVE! Dit jaar heeft Adriaan een actieve rol tijdens het jaarlijkse congres. In een workshop laat hij live zien hoe HISsen en huisartsenposten communiceren via het LSP door professionele samenvattingen van testpatiënten op te vragen. Aan de orde komen het hoe en waarom van de veiligheid, de ins en outs van de professionele samenvatting, en nut en noodzaak van goed registreren. Intoleranties, contra-indicaties en allergieën vormen misschien wel het belangrijkste onderdeel van de professionele samenvatting. Daar bestaat nog te veel onduidelijkheid over. Zo weten lang niet alle huisartsen dat bepaalde allergieën en contra-indicaties automatisch worden aangemaakt als je de episode maar goed benoemt. Als je bijvoorbeeld de episode Nierfunctiestoornis aanmaakt, verschijnt automatisch (zonder enige waarschuwing of signaal) de contra-indicatie Nierfunctiestoornis. Deze wordt gebruikt om de medicatie te bewaken. Een van de belangrijkste dingen die we live willen laten zien, is dat als je een professionele samenvatting opvraagt en er zit een allergie of contra-indicatie in, daarop vanaf dat moment wordt bewaakt. Zo had ik een professionele samenvatting opgevraagd en schreef daarna een middel voor vanwege een eenvoudige urineweginfectie. En plop verscheen de waarschuwing: niet doen! Om dit mogelijk te maken is ooit besloten het LSP te bouwen 3 9

11 Oproep aan de lezers UZI-pas-perikelen UZI-pas in de praktijk De redactie van SynthesHis heeft u in het vorige nummer (2013, nummer 4, pagina 37) opgeroepen om uw ervaringen op papier te zetten als u problemen ondervindt bij het aanvragen van een (nieuwe) UZI-pas. Hiernaast leest u de reacties van de huisartsen Ronald Hijmering uit Alkmaar en Abram Rutgers uit Uithoorn. Mijn UZI-pas werd vorig jaar nog niet gebruikt, maar was wel al via onze HIS-leverancier vernieuwd in verband met de aanstaande LSPimplementatie. Medio 2013 wilde ik mijn opt-in-patiënten bij het LSP aanmelden, maar dat lukte niet. Na uren zoekwerk, samen met de helpdesk, bleek het te liggen aan mijn UZI-pas. Ik bleek in tegenstelling tot mijn vorige UZI-pas nu geen huisarts, maar arts te zijn. Er was kennelijk bij de aanvraag of behandeling ervan een fout vinkje gezet. Na overleg met de UZI-helpdesk was de enige optie: de pas intrekken en een nieuwe pas aanvragen. Na vier maanden kreeg ik de nieuwe pas. Ik wilde graag uitleg over deze problemen en stuurde een naar het register, met twee vragen: 1. Waarom levert het register mij een verkeerde pas terwijl ik al bekend had moeten zijn bij het register als huisarts (gezien de vorige pas) en ze dat bovendien mijns inziens dienen te verifiëren in het AGB -register? 2. Hoe kan een huisarts vier maanden zonder UZI-pas zitten als het de bedoeling is dat binnenkort alle privacy-beveiliging daarvan afhankelijk is? Kennelijk is de UZI-pas niet zo van belang? Ik werd hierop teruggebeld door een medewerker die meldde dat de genoemde problemen niet hun verantwoordelijkheid waren. Daarop heb ik deze reactie en de problemen gemeld bij VZVZ. Deze antwoordde als volgt: PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI- Ministerie van Volksgezondheid, PAS UZI-PAS UZI-PAS Welzijn en Sport UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI- PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS UZI-PAS Abonnee UZI-PAS UZI-PAS UZI- Goedlijf Hospitaal PAS Geldig UZI-PAS tot UZI-PAS PashouderUZI-PAS B. van Welzijn UZI-PAS Pasnummer UZI-PAS UZI-PAS UZI- PAS UZI-PAS N UZI-PAS UZI-PAS N.B. Vrije impressie door vormgever U vraagt zich af waarom het systeem van de UZI-passen wordt ondersteund. De VZVZ heeft bij de doorstart van het LSP het systeem van het voormalig landelijk EPD overgenomen. Daarmee is ook de wijze van authenticatie en autorisatie met behulp van de UZI-pas overgenomen. Via het UZI-register kunnen de identiteit en bevoegdheid van de zorgverleners worden vastgesteld. Dat is veilig. Op dit moment zijn er geen plannen voor een alternatief voor de UZI-passen als toegangsmiddel tot het LSP. Wij herkennen overigens wel uw zorg over het proces van verwerking en afhandeling van de aanvragen van UZI-middelen. U geeft aan dat het onveilig is als u twee maanden niet beschikt over een UZI-pas. Wij begrijpen het probleem en betreuren de situatie. Wij hebben helaas geen invloed op de afhandeling van de aanvraag van uw UZI-pas. Het UZI-register is verantwoordelijk voor de uitgifte van UZIpassen. Wij hebben uw klacht hierover echter voorgelegd aan het UZIregister. Wij wachten op reactie. Wij zullen die aan u terugkoppelen. Nooit meer iets van gehoord. Kennelijk zijn er te veel partijen bij betrokken en heeft niemand de leiding en verantwoordelijkheid. Een eng idee voor als het echt fout zou gaan. 3 Ronald Hijmering (huisarts te Alkmaar) 10

12 The UZI-story 2013 in Uithoorn We dachten dat het aanmelden voor het LSP zo gewenst was dat het van een leien dakje zou lopen, maar niets blijkt minder waar. Halverwege 2013 besloten we om ons alsnog aan te sluiten bij het LSP. De OZIS-koppeling met de HAP was gestopt en we realiseerden ons dat de verschillende zorgverleners alleen via het LSP, of liever het RSP, zicht op belangrijke zorggegevens konden krijgen. We waren behoorlijk gefrustreerd geraakt door het gebrek aan medewerking van MicroHIS en Pharmacom om de uitwisseling van medicatiegegevens tussen huisartsen en apotheken te optimaliseren. Eigen belang en marktaandeel achtten zij belangrijker dan goede zorg geënt op goed communicerende ICT. Sinds 2011 werken we met tien huisartspraktijken in wisselende rechtspersonen in een gezondheidscentrum. We konden het gezamenlijk aanpakken. Twee collega's zouden het coördineren. Omdat we vanwege een onderzoek al sinds jaar en dag over UZIpassen beschikken, dachten we ons alleen maar te hoeven aanmelden. Maar daar bleek een uitgebreide procedure voor te zijn. Eerst kwamen we terecht bij CSC (de HIS-leverancier van MicroHIS), dat de aanmelding moest doen bij VZVZ. Vervolgens moesten we wachten op een om de volgende stappen te kunnen zetten. Stap 1. De melding bij CSC verliep prima. Daarna volgde het wachten. De s met de gegevens om ons bij het UZI-register aan te melden kwamen binnen, maar niet altijd op adressen die regelmatig werden gebruikt. Eind oktober bleek dat er nog niets was gebeurd, maar dat er wel gegevens van CSC waren g d. Gek genoeg niet van iedere praktijk. Ondanks uitgebreid navragen bij CSC bleek pas na een maand dat men daar een steek had laten vallen. Stap 2. Het aanmelden bij het UZI-register leverde voor de eenmanspraktijken geen problemen op, maar voor de duopraktijken en de maatschap van drie praktijken wel. Welke eenheid moest zich als abonnee opgeven? Welke criteria golden er? Noch de contactpersoon bij CSC, noch de helpdesk bij het UZIregister, noch de helpdesk van VZVZ kon het ons vertellen. Probeer het maar met de grootste eenheid, als die niet wordt geaccepteerd, moet het met een kleinere eenheid (dus maatschap van drie praktijken of twee keer duopraktijk en één solopraktijk). Ondertussen wel een halve dag bezig met telefoneren en (opstellen van) zoeken naar de (maatschaps)- contracten. Zoals gevreesd werd onze maatschap van drie praktijken niet als eenheid gezien, mede omdat we met drie databases werken. Dat was ons namelijk aangeraden door CSC, omdat het een enorme klus is om alles te synchroniseren en omdat een grote database problemen zou kunnen opleveren. Het proces kon opnieuw opgestart worden: aanmelden via CSC bij VZVZ, maar dan nu door twee duopraktijken en één solopraktijk. En weer wachten op de s van CSC én vervolgens toen dit weer lang op zich liet wachten informeren waar de aanmeldingsmails bleven. Die kwamen er vier maanden na de eerste aanmeldingspogingen. Konden we weer terug naar stap 2 In de hoop dat het in 2014 eindelijk zal lukken. De balans opmakend heeft het veel tijd gekost, onrust veroorzaakt, onzekerheid over vergoedingen opgeleverd en een hele stapel brieven van mensen die zich voor het LSP willen aanmelden en die eindelijk eens ingevoerd moeten worden. En ook nog eens ondervonden hoe frustrerend de marktwerking en het eigen belang van de HIS-, AIS- en KIS-leveranciers zijn voor de gebruikers. En bovendien de hypocrisie van iedereen, die door de NSA haarscherp in kaart is gebracht, ziel en zaligheid op alle sociale media zet én zijn privacy gewaarborgd wil zien. PS. Inmiddels is het half februari 2014 en hebben we ons servercertificaat ontvangen, waarna er nog een paar (onbegrijpelijke) stappen moeten worden gezet. Intussen is er echter een praktijkassistente die de procedure al eens helemaal heeft doorlopen en de laatste loodjes voor ons kan afhandelen. Maar we zijn er nog niet (helemaal). Alles bij elkaar duurt de procedure bij ons nu meer dan een half jaar 3 Abram Rutgers, huisarts van praktijk De Amstels, Gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn PAS UZI-PAS UZI-PA UZI-PAS UZI-PAS UZ Minis PAS UZI-PAS UZI-PA Welz UZI-PAS UZI-PAS U PAS UZI-PAS UZI-P UZI-PAS Abonnee UZI-PAS U PAS Goedlijf UZI-PAS Hospitaal Geldig tot UZI- UZI-PAS Pasnummer UZI-PAS PAS UZI-PAS N UZI 11

13 Veilig elektronisch verhuizen Overdrachtproces patiëntdossiers Gerda Mensink Om het elektronisch verhuizen van patiëntdossiers voor huisartsen gebruiksvriendelijker te maken is gezocht naar verbeteringen in het overdrachtproces. De oplossing is gevonden in ZorgMail File Transfer. Op dit moment wordt deze tool getest door Amsterdamse huisartsen. Naar verwachting kunnen alle huisartsen in Nederland er vanaf april gebruik van gaan maken. De afgelopen jaren ging de aandacht uit naar de kwaliteit van het EPD-overdrachtbericht het verhuisbericht dat HISsen met elkaar kunnen uitwisselen. Sinds 2012 wordt twee keer per jaar getest en geanalyseerd wat er daarbij goed en fout gaat. U hebt dat 1 kunnen volgen in eerdere nummers van SynthesHis. Elke keer krijgen de HIS-leveranciers een rapport met de uitkomsten. Aan de hand daarvan kunnen ze de noodzakelijke aanpassingen doorvoeren. Het goede nieuws is dat het steeds beter gaat en steeds meer huisartsen en assistentes elektronisch patiëntdossiers verhuizen. In maart volgen de nieuwe tests. Promedico VDF doet dan voor het eerst mee, want ook in dat HIS is het EPD-overdrachtbericht nu ingebouwd. Tijdens het NedHIS & EZD Congres 2014 op 9 april wordt de uitslag van de nieuwste tests in de workshop Veilig elektronisch verhuizen bekendgemaakt. ZORGMAIL FILE TRANSFER Ondertussen heeft de stichting ION (Inschrijving Op Naam) die de regie voert in het project Veilig Verhuizen, samen met ENOVATION (bekend van ZorgMail) en VECOZO, een gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld waarmee veilig én gemakkelijk patiëntdossiers van de ene naar de andere huisartspraktijk overgedragen kunnen worden. Tot nu toe gebeurt dat via de VECOZO-berichtenbox, ZorgMail-webmail of andere beveiligde netwerken. Probleem daarbij is vaak de grootte van de bestanden en ook het gebruiksgemak. De berichtenbox van VECOZO is hier ook niet voor bedoeld. De werking van ZorgMail File Transfer is vergelijkbaar met populaire programma s om grote bestanden over te dragen, zoals WeTransfer en YouSendIt. Het grote verschil zit in de beveiliging. ZorgMail File Transfer is goed beveiligd, met de VECOZO-certificaten. Het werkt in grote lijnen als volgt. Zodra een huisarts een nieuwe patiënt inschrijft en op de bekende wijze aanmeldt bij de ION Database, krijgt de vorige huisarts een Edifact-bericht rechtstreeks in het HIS. Daarin staat een link naar ZorgMail File Transfer. Als een huisarts inlogt met het persoonlijke VECOZOcertificaat, komt zij of hij terecht op een pagina waar het patiëntdossier van de vertrokken patiënt geüpload kan worden. De nieuwe huisarts krijgt een Edifact-bericht dat er een patiëntdossier klaar staat. Nadat die bestanden zijn opgehaald, ontvangt de vorige huisarts opnieuw een bericht, zodat helder is dat de overdracht heeft plaatsgevonden. In februari en maart hebben de huisartsen in Amsterdam deze applicatie getest. Aan de hand van hun ervaringen vinden de nodige aanpassingen plaats. Daarna komt ZorgMail File Transfer beschik- 12

14 wordt gemakkelijker baar voor alle huisartsen. Ook dit overdrachtproces komt tijdens de workshops op het NedHIS & EZD Congres aan de orde. Stichting ION betaalt overigens de kosten van ZorgMail File Transfer. AAN DE SLAG MET HET ELEKTRONISCHE VERHUISBERICHT? Alle HISsen kunnen elektronisch patiëntdossiers uitwisselen. Het grote voordeel is dat de nieuwe huisarts daarin meteen verder kan werken en niet eerst een stapel papier hoeft door te lezen om achter de medische voorgeschiedenis van een nieuwe patiënt te komen en alle relevante gegevens opnieuw moet invoeren in een HIS. Als je een patiëntdossier verhuist, gaat het niet alleen om het EPD-overdrachtbericht. Daaraan wordt ter controle een pdf-bestand van het complete dossier toegevoegd, en een pdf met alle correspondentie en uitslagen. Sommige huisartsen voegen daar nog een overdrachtsbrief aan toe, met de gegevens van de betreffende patiënt en de belangrijkste medische aandachtspunten. Voor wie ermee wil beginnen, is het handig om op de Veilig Verhuizen-website van ION te kijken. Daar staan korte demonstratiefilms van Elektronisch Verhuizen met Medicom, MicroHIS, MIRA en OmniHis Scipio (en er volgen er meer). Voor een aantal HISsen is er een papieren handleiding beschikbaar. Ter ondersteuning ook voor degenen die al langer elektronisch verhuizen zijn er op basis van de laatste halfjaarlijkse tests kaarten per HIS gemaakt. Daarop staat puntsgewijs op welke zaken je moet letten bij het importeren van een patiëntdossier uit de verschillende HISsen. Want er zijn nog steeds dingen die niet helemaal goed gaan. Soms ontbreken bijvoorbeeld contra-indicaties of de signalering van afwijkende waarden. Deze informatie wordt ververst zodra de nieuwe tests achter de rug zijn. Zie Ú Projecten Ú Veilig Verhuizen Ú Handleidingen. 3 NOOT 1. Zie Ú archief Ú Nieuwe testronde voor elektronisch verhuizen patiëntdossiers. Daarin staan de uitkomsten van de tests van oktober

15 woensdag 9 april 2014 Huisartsen en patiënten beslissen samen Gerda Mensink Een recente meldactie van de Nederlandse Patiëntenvereniging Consumenten Federatie maakt overduidelijk hoe belangrijk patiënten het vinden dat ze goed worden geïnformeerd over hun ziekten en aandoeningen, en samen met de behandelend artsen beslissingen nemen over hun behandeling. Niet alleen patiënten maar ook dokters willen samen beslissen. Shared decision making is overgewaaid uit Amerika en nu ook een groot thema in de Nederlandse gezondheidszorg. En terecht, want onderzoek heeft aangetoond dat de beste zorg tot stand komt als patiënten en dokters samen beslissen. Het is ook het onderwerp dat Wilna Wind sinds 2012 directeur van de NPCF aan de orde stelt op het NedHIS & EZD Congres Want samen beslissen is een kwestie van communicatie! De zorg in Nederland maakt behoorlijke veranderingen door. Dokters veranderen en patiënten ook, ze worden vooral steeds mondiger. Dat heeft veel te maken met de veelheid aan informatie die via internet te vinden is. Patiënten gaan veel beter geïnformeerd naar de dokter, maar ze willen natuurlijk vooral weten wat de dokter ervan vindt. Die is immers de deskundige, maar zelf zijn ze ook deskundig, namelijk als het gaat om hun eigen, specifieke situatie. Verreweg de meeste mensen (98%) die aan 1 de meldactie hebben meegewerkt willen altijd of in bepaalde gevallen samen met hun artsen beslissen over de behandeling. Patiëntenfederatie NPCF werkt samen met huisartsen en specialisten om samen beslissen op de kaart te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken, want wij ontmoeten ook veel dokters die dat willen. Heel begrijpelijk, want het maakt hun werk leuker! Maar samen beslissen is natuurlijk niet altijd een must, soms kan het niet eens. Als mensen liever hebben dat de dokter zegt wat ze moeten doen, moet dat kunnen. Als ik denk aan mijn moeder zij is tachtigplus en heeft Alzheimer, dan is het onzin als een dokter vraagt: Mevrouw Wind, hoe zullen we het aanpakken? De dokter moet vooral goed voor haar zorgen. Maar het 14

16 woensdag 9 april 2014 zou wel fijn zijn als zij of hij met mij overlegt. En dat geldt steeds vaker: samen beslissen is ook samen met familie. SAMEN BESLISSEN? Wel of geen medicijnen? Al of niet doorverwijzen? Bloedonderzoek of nog even afwachten? Als leidraad voor het gesprek in de spreekkamer reiken we patiënten drie vragen aan: welke (behandel)opties heb ik? Welke resultaten kan ik verwachten? Wat zijn de risico s voor mij? Als het vanzelfsprekend wordt dat deze zaken tijdens consulten en visites aan de orde komen, zijn we al een eind in de goede richting. Belangrijke voorwaarde is dat er tijd is om te praten over de voor- en nadelen van de verschillende behandelmogelijkheden en te luisteren naar elkaars overwegingen. Dat wringt vooral als de betaling van de zorg is gekoppeld aan het behandelen zelf en niet aan het praten over de behandeling. E-HEALTH Een punt van zorg is de brij aan medische informatie op het wereldwijde web. Vooral omdat niet altijd duidelijk is wie de afzender is. We zijn wel echt enthousiast over thuisarts.nl. Daarop staat betrouwbare en toegankelijke informatie, afkomstig van dokters zelf. Het is terecht dat deze site de Niek de Jongprijs 2013 voor goed nieuws in de gezondheidszorg van Zorgverzekeraars Nederland heeft gewonnen. En het is ook zo leuk dat veel dokters die site geregeld bekijken. Onze patiëntenverenigingen hebben op hun eigen sites ook de nodige nuttige informatie staan. Verder helpen we patiënten met het vinden van hun weg in de zorg en het samen beslissen met allerlei patiëntveiligheids- 2 kaarten. De zorg verandert en blijft veranderen. Als het aan de NPCF ligt zal e-health in elk geval al snel een steeds grotere rol spelen. Ook dat heeft consequenties voor de communicatie tussen artsen en patiënten. Er zijn ongelooflijk veel pilots op het terrein van e-health met app s, persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD's), patiëntenportals en noem maar op, maar de praktijk loopt achter. Dat komt hoogstwaarschijnlijk ook omdat de pilots op projectbasis worden gefinancierd en zodra die financiering stopt, houdt alles op. Niet alleen wij vonden dat er iets moest gebeuren Samen met het ministerie van VWS, ZN en KNMG Wilna Wind, directeur van de NPCF hebben we een implementatieagenda e-health opgesteld en gaan we zorgen voor de uitvoering daarvan. In 2014 zullen we in elk geval het PGD een stuk verder brengen, want het is de hoogste tijd dat patiënten altijd kunnen beschikken over hun eigen medische gegevens. Die vormen immers een belangrijk hulpmiddel voor het kunnen mee beslissen over hun eigen gezondheidszorg. 3 CONGRES OP 9 APRIL Ik hoop dat huisartsen en ook POH s die naar mijn verhaal komen luisteren, daarna nog bewuster hun patiënten betrekken bij het bepalen van de medisch inhoudelijke koers en dat ze geregeld terugdenken aan de voordelen van het PGD. En vooral dat ze ervaren dat deze zaken hun werk plezieriger maken. Assistentes hebben een andere rol. Zij kunnen de arts-patiëntcommunicatie ondersteunen door patiënten goed op te vangen en op hun gemak te stellen. En dat is heel belangrijk. NOTEN 1. Meldactie Samen beslissen december Zie 2. Zie NP NEDERLANDSE PATIËNTEN CF CONSUMENTEN FEDERATIE 15

17 woensdag 9 april 2014 Spreek een patiënt aan op eigen niveau Gerda Mensink Mijn buurvrouw kreeg zetpillen voorgeschreven van haar huisarts, en die slikte ze door met een glas water. Dat raakt aan elementaire dingen. Weet een patiënt wat er met een zetpil moet gebeuren? Wat is in dit geval de betekenis van het woord zetpil? Het is belangrijk dat huisartsen het taalvermogen van patiënten goed kunnen inschatten. Wim Daniëls, een veelzijdig mens met taal als corebusiness, is de slotspreker op het NedHIS & EZD Congres Huisartsen en dat geldt uiteraard ook voor andere zorgprofessionals zouden in staat moeten zijn om allerlei medische dingen duidelijk te maken en helder uit te leggen aan hun patiënten. Daarvoor moeten ze op het taalniveau van de patiënt gaan zitten. Altijd begrijpelijke taal spreken. En dat is in de meeste gevallen heel basaal. In Nederland is bijna 10 procent van de mensen boven de zestien laaggeletterd en het aantal laaggeletterde 45-plussers stijgt volgens recent OESO-onderzoek. Daarmee hangt het vermogen om te kunnen begrijpen wat een huisarts zegt nauw samen. Ik denk zelf dat het niet zo moeilijk is om de juiste woorden te kiezen. Elke huisarts doet wel eens boodschappen bij de bakker en de groenteboer. De taal die je dan gebruikt, zou je moeten gebruiken met patiënten. Het is ook niet iedereen gegeven om patiënten hun verhaal te laten vertellen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat er huisartsen zijn die hun patiënten al na 10 seconden onderbreken, als ze antwoord beginnen te geven op de vraag Wat scheelt eraan?. Omdat ze voorzien dat het te lang gaat duren of al weten wat er hand is en wat ze willen onderzoeken. Als het gaat om communicatie, is dat een ander heet hangijzer Hoeveel ruimte geven huisartsen hun patiënten om hun verhaal te vertellen? DE DIKKE VAN DALE Wim Daniëls is taalkundige en schrijver. Hij is columnist van Spijkers en koppen op Radio 2 en stadsdichter van Helmond, hij staat op de planken met Slowen en schuren, een striptease van de taal, en schuift soms aan bij Pauw en Witteman. U kunt bij hem terecht voor taalhulp en taaltrainingen, en ook om de kwaliteit van uw teksten te laten analyseren. Hij is een graag geziene spreker en dagvoorzitter, en betrokken bij de Gouden Veer, een jaarlijkse nationale schrijfwedstrijd voor teksten in het genre patiëntenvoorlichting. Ook daar gaat het om begrijpelijk taalgebruik voor de beoogde patiënten. Op dit moment werkt hij aan zijn honderdste boek: het jubileumboek van de Dikke Van Dale. Dit woor- 16

18 woensdag 9 april 2014 Wim Daniëls, slotspreker op het NedHIS & EZD Congres 2014 denboek kent veertien edities in de 150 jaar van haar bestaan. Als je die naast elkaar zet heb je een enorme rij papier, maar ik heb ze in mijn broekzak. Allemaal samen op één USB-stick. Digitalisering ten top als het gaat om taal. En dat is mooi, want daardoor kan ik heel eenvoudig en snel woorden opzoeken en volgen welke ontwikkeling ze doormaken en welke opvattingen de maatschappij daarover heeft in de loop van die 150 jaar. Dat komt via de voorbeeldzinnen die worden gebruikt nadrukkelijk tot uiting. Zo heb ik al gekeken naar woorden als fiets en burgemeester. En met het oog op 9 april is de kans groot dat ik ook uitzoek wat Van Dale over huisarts te zeggen had en heeft stuk gemakkelijker hebben gemaakt. Ze zijn in elk geval dankzij de computer leesbaarder gaan schrijven NEDHIS & EZD CONGRES Op 9 april neemt Wim Daniëls de taal van huisartsen in brede zin onder de loep, en wellicht ook op de hak. Aan de hand van eigen en andermans bevindingen in de medische praktijk en op het internet en van recent wetenschappelijk onderzoek. Ongetwijfeld vallen hem zaken op die als eyeopeners kunnen dienen. 3 HET FABULEUZE ONLEESBARE HANDSCHRIFT Ik ben ooit begonnen met een typemachine en het geknoei met vloeibare Tipp-ex. De computer heeft mijn werk stukken gemakkelijker gemaakt. Niet alleen bij het speurwerk, ook als het gaat om het herstellen van fouten en het herformuleren van zinnen. Zo zal de computer het voor huisartsen ook wel een 17

19 woensdag 9 april 2014 Een congres voor huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners samen Adequate communicatie, onontbeerlijk voor succesvol samenwerken Gerda Mensink ICT, en een HIS in het bijzonder, is een van de belangrijkste instrumenten in een huisartsenpraktijk. Zowel voor dokters als voor assistentes en praktijkondersteuners. Voor velen van hen geldt dat als zij hun HISsen iets beter zouden kennen, ze er nog meer profijt en plezier van kunnen hebben. Daarom staat elk jaar tijdens het NedHIS & EZD Congres de ICT in de dagelijkse praktijk centraal. De insteek is praktisch, vooral tijdens de workshops. THEMA Samenwerken en de communicatie die daarbij hoort vormt de rode draad. Samenwerken wordt een steeds prominenter onderdeel van het huisartsenwerk, binnen en buiten de praktijk, met en over patiënten. Succesvol samenwerken stelt hoge eisen aan communicatie, in alle opzichten: luisteren, vragen stellen, informatie uitwisselen, afstemmen, keuzen maken en besluiten nemen. Daarin kan automatisering en dus ook uw HIS een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Aan bod komen eisen en voorwaarden voor goede communicatie bij samenwerken, en haalbare mogelijkheden. Er zijn al veel zaken waarbij HISsen het huisartsen en hun medewerkers gemakkelijker maken om samen te werken: het medicatieoverzicht, elektronisch voorschrijven, digitaal verwijzen, de professionele samenvatting, het patiëntenportaal, ketenzorg voor diabetes mellitus, CVRM en COPD, zorgprogramma s voor kwetsbare ouderen, het overdragen van patiëntdossiers, samenwerkingsafspraken met het regionale ziekenhuis en andere instanties En ook medicatiebewaking en beslissingsondersteunende modules zijn niet meer weg te denken. PRAKTIJKTEAM Samenwerken is geen zaak van dokters alleen maar alle praktijkmedewerkers vormen belangrijke schakels in de samenwerking. Ook zij zijn daarbij afhankelijk van de mogelijkheden van de HISsen. Vandaar dat de meeste inleidingen, demonstraties en workshops de moeite waard zijn voor het hele praktijkteam. Bovendien worden er speciale workshops georganiseerd voor assistentes en POH s. GEVARIEERD PROGRAMMA Een scala aan onderwerpen passeert de revue. De professionele samenvatting wordt live via het LSP verstuurd van een HIS naar een huisartsenpostinformatiesysteem. Met aandacht voor de inhoud en de functie van die samenvatting en ook voor het hoe en waarom van de beveiligde routing. Elektronisch verhuizen van patiëntdossiers: de uitkomsten van de nieuwste kruistests en ZorgMail File Transfer, een nieuwe overdrachtsroute. Nut en noodzaak van ADEPD, als voorwaarde voor goede gegevensuitwisseling. Elektronisch verwijzen tussen huisarts en tweede lijn. Patiëntveiligheid en datahygiëne in de eigen praktijk. Buurt- en wijkzorg in de HISsen. Theorie en de weerbarstige praktijk van zorgportalen. 18

20 woensdag 9 april 2014 Keynotes uur Goed communiceren samen beslis- 1 sen, door Wilna Wind, directeur NPCF uur De taal van de huisarts, door Wim 2 Daniëls, taalkundige en schrijver Programma Een keur aan boeiende inleidingen, HIS-overstijgende en HIS-gerelateerde workshops, een grote informatiemarkt en de jaarvergaderingen van de HISgebruikersverenigingen. Accreditatie is aangevraagd. Het complete programma en het aanmeldingsformulier vindt u op Klik daar op de congresbanner. woensdag 9 april 2014 NedHIS & EZD 2014 Congres Atlas, OmniHis en Orego Adequate communicatie, onontbeerlijk voor succesvol samenwerken Het huisartsenwerk is volop in beweging. Samenwerken wordt een steeds prominenter onderdeel. Binnen en buiten de praktijk. Met en over patiënten. Succesvol samenwerken stelt hoge eisen aan communicatie, in alle opzichten: luisteren, vragen stellen, informatie uitwisselen, afstemmen, keuzen maken en besluiten nemen. Daarin kan automatisering en dus ook uw HIS - een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Daar gaat het over op 9 april Het jaarlijkse congres waar automatisering in de huisartspraktijk centraal staat. Met een praktische inslag. Daar neemt u wat van mee. En uw praktijkmedewerkers ook! Waar en wanneer? Van der Valk Hotel Vianen, woensdag 9 april 2014 NedHIS & EZD 2014 Congres oorspronkelijk waren het twee verschillende congressen, voor de zevende keer zijn ze samengesmolten. Met één thema en één voorbereidingscommissie, maar twee dagvoorzitters en twee keynotes. U bent de hele dag van harte welkom, maar kunt ook alleen s middags komen. EZD 2014 congres Registratie vanaf uur. Start uur. NedHIS 2014 congres Registratie vanaf uur. Start uur. woensdag 9 april 2014 Adequate communicatie, onontbeerlijk voor succesvol samenwerken Hier inschrijven Kosten en aanmelden? Voor huisartsen, assistentes en POH s en ook voor andere deelnemers zijn er geen kosten verbonden aan deze congresdag. Ook de borrel en het walking dinner na afloop worden u aangeboden door NedHIS, de koepel van HIS-gebruikersverenigingen. In verband met de organisatie en de catering is het van belang dat u zich van tevoren aanmeldt! Dat kan alleen door opgave via het formulier op de website: Klik daar op de congresbanner. Er is plaats voor 450 congresgangers. NOTEN 1. Zie het artikel Huisartsen en patiënten beslissen samen op pagina Zie het artikel Spreek een patiënt aan op eigen niveau op pagina

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Huisartsen en patiënten beslissen samen

Huisartsen en patiënten beslissen samen Huisartsen en patiënten beslissen samen Gerda Mensink (tweespraak@kpnmail.nl) Een recente meldactie van de Nederlandse Patiëntenvereniging Consumenten Federatie maakt overduidelijk hoe belangrijk patiënten

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Nieuwe stap voorwaarts in veilig elektronisch verhuizen

Nieuwe stap voorwaarts in veilig elektronisch verhuizen Nieuwe stap voorwaarts in veilig elektronisch verhuizen Gerda Mensink (tweespraak@kpnmail.nl) De stichting ION (Inschrijving Op Naam) heeft enkele jaren geleden het project Veilig Elektronisch Verhuizen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling

ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling ROHA handleiding OZIS ketenzorgkoppeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Wat is OZIS en hoe werkt het?... 3 1.1 Hoe werkt het bevragen van KIS naar HIS nu precies?... 3 1.2 Wat kan er

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand

Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand Veilig elektronisch verhuizen een tussenstand Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) Tijdens de HIS DemoDag op 10 oktober 2012 heeft Marcel Leijten, technisch projectleider van Veilig Verhuizen, aan de

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal Christie Manintveld (christie@m-t-o.nl) Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief OASE 4 plus

Nieuwsbrief OASE 4 plus juni 2007 Jaargang 2, nummer 2 Ondersteuning Promedico ASP Regionale Automatiseringscie. Inloggen met wachtwoord. Als de praktijk aangesloten is op Zorgring, kun je de digipas wel thuislaten. Na ingeven

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Handleiding voor SWV beheerders

Handleiding voor SWV beheerders Handleiding voor SWV beheerders Beheer van regio/samenwerkingsverbanden in Supportal Datum 18 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Randvoorwaarden... 3 1.2 Spelregels... 3 1.3 Consequenties

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners.

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt

Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt volgjezorg.nl Wat lees je in deze folder? Je huisarts en je apotheek kunnen jouw medische gegevens delen

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht?

Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Hoe werkt het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht? Je kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie doorgeven per e-mail: patientenportaal@umcutrecht.nl Wat staat er in deze folder Voor ouders 2 Wat

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl

Relax met. ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners. www.zorgmail.nl Relax met ZorgMail handleiding 1e lijnszorgverleners www.zorgmail.nl INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 SECURE E-MAIL... 3 ZORGMAIL EDI... 4 INLOGGEN... 5 WEBSITE... 5 INLOGGEN... 5 ACTIVEREN... 6 SECURE

Nadere informatie

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn.

Toegang tot uw medisch dossier. Overal en altijd A B C D. Dat is Mijn Westfriesgasthuis. Met smartphone, tablet of computer. Mijn. Toegang tot uw medisch dossier Overal en altijd Dat is Mijn Westfriesgasthuis 23 A B C D? Met smartphone, tablet of computer Mijn Handleiding INHOUDSOPGAVE Wat is Mijn Westfriesgasthuis? pag. 4 Wat heeft

Nadere informatie

Handleiding CVRM Portavita. Oktober

Handleiding CVRM Portavita. Oktober Handleiding CVRM Portavita Versie 2.6.10 Helpdesk Huisartsen Eemland Oktober 2013 0900-5552288 Inhoudsopgave Sneltoetsen en keuzevelden...4 Inloggen Portavita...5 De Homepage...6 HIS koppeling activeren...7

Nadere informatie

Doel communicatie nierschade

Doel communicatie nierschade April 2013 Paul van den Broek huisarts te Goirle Kaderarts DM I.s.m. Jeroen Rovers, huisarts Tilburg Doel communicatie nierschade Uitwisseling informatie Gedeelde verantwoordelijkheid Juridisch vastgelegd

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal

Handleiding Nalevingsmodule. Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Gebruikershandleiding voor de nalevingsmodule van het Zorginkoopportaal Handleiding Nalevingsmodule Datum : 16-2-2015 Versie : 1.2 Copyright Dit is een uitgave van VECOZO. Niets

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Wat is een regionaal HIS?

Wat is een regionaal HIS? Wat is een regionaal HIS? Centrale HIS-ondersteuning- en beheerorganisatie voor HA-praktijken Huisartsenpost Huisartsenpraktijken Zorggroep / KIS Beveiligde verbindingen Beveiligde infrastructuur HIS +

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van de pilot over het gebruik van de Berichtenbox. In december 2016

Nadere informatie

LSP-gebruik in Scipio

LSP-gebruik in Scipio LSP-gebruik in Scipio (Tekst: Helma van der Linden) Gebruik UZI-pas Om de LSP-acties uit te voeren, moet de gebruiker ingelogd zijn met zijn/haar UZI-pas. De UZI-pasgegevens moeten daarvoor eerst in Scipio

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Promedico-ASP. Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0. Inhoud

Promedico-ASP. Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0. Inhoud Promedico-ASP Handleiding EPD Overdrachtbericht Versie: 2.0 Inhoud EPD Overdrachtbericht... 2 EPD Overdrachtbericht aanmaken... 3 EPD Overdrachtbericht importeren... 5 15 juni 2016 Pagina 1 van 7 EPD Overdrachtbericht

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper

Veilige communicatie via het LSP. Ervaringen van een koploper Veilige communicatie via het LSP Ervaringen van een koploper !"#$%&'()*(+,-($.'/$0)12)/3$45657$"8$"/$/'9:-$ 8';-/:-&("/3$;-#$7"1)

Nadere informatie

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA

Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Naar 1 His voor Arnhem e.o. HVA, Zorggroep CHRA Welkom Agenda Waarom 1 HIS De Zorggroep als contractpartij Implementatie, clusterbeheer, servicemanagement, innovatie De andere zaal Medicom Uurtje uitleg

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

HIS-veranderingen in 2011

HIS-veranderingen in 2011 HIS-veranderingen in 2011 Gerda Mensink (tweespraak@tiscali.nl) Bij drie HISsen staat er veel te gebeuren in 2011. OmniHis stopt met het onderhouden van Studio en isoft met dat van MicroHIS 8.5. En Promedico

Nadere informatie

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding Bijlage 1 UZI-passen en mandatering 1. Inleiding De organisatie maakt gebruik van een zorginformatiesysteem voor het vastleggen van verrichtingen. Voor het inloggen op dit systeem en gebruik van het LSP

Nadere informatie

MEMO Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation

MEMO Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation MEMO Aan : Leden POC VVT Kopie : Hanneke van der Haar, Leo Jetten Van : Marianne Velthoven Betreft : Ervaringen bij Rivas met de LSP Connect Viewer Enovation Datum : 20-05-2015 De landelijke zorginfrastructuur

Nadere informatie

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR

STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR STARTFASE SYSTEEM IN GEBRUIK BIJ/DOOR P&O Melden namens Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem GIR Handleiding voor de startfase Versie 1.0 Hengelo, 18 december 2008 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

Wat is Mijn UMC Utrecht? 2. Wat hebt u nodig? 3. Wat is DigiD? 3 DigiD aanvragen 3. Inloggen op Mijn UMC Utrecht 4

Wat is Mijn UMC Utrecht? 2. Wat hebt u nodig? 3. Wat is DigiD? 3 DigiD aanvragen 3. Inloggen op Mijn UMC Utrecht 4 Inhoudsopgave Wat is Mijn UMC Utrecht? 2 Wat hebt u nodig? 3 Wat is DigiD? 3 DigiD aanvragen 3 Inloggen op Mijn UMC Utrecht 4 Inloggen als gemachtigde 6 Uitloggen 7 Onderdelen van Mijn UMC Utrecht 8 Dossier

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS

HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS HANDLEIDING MIJN FRANCISCUS PATIËNTENPORTAAL (LONGZIEKTEN) FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Als patiënt van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft u na inloggen met uw DigiD toegang tot de beveiligde website

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal GHC De Bilt. Diensten die wij met GHC De Bilt aanbieden zijn: 1. rechtstreeks

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum oktober 2017 Calculus Software. Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum oktober 2017 Calculus Software. Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum oktober 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Overige

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens!

Het persoonlijk gezondheidsdossier. Geef mij mijn medische gegevens! Het persoonlijk gezondheidsdossier Geef mij mijn medische gegevens! 2 Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 3 Een persoonlijk gezondheidsdossier voor iedereen die dit wil Cijfers 68% Nederlanders

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

MIRA (Versie 1.4) WebHis

MIRA (Versie 1.4) WebHis MIRA (Versie 1.4) Mira OmniHis Promedico Promedico WebHis MEDOVD Dossiertest 2015 Medicom MicroHis CGM Huisarts Scipio ASP VDF TetraHis Zorgdossier TOTAAL 22 22 21 14 22 22 20 21 22 20 21 12 8 TOTAAL 35

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier

Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Rapport Persoonlijk GezondheidsDossier Ervaringen en wensen met betrekking tot het Persoonlijk GezondheidsDossier Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker NPCF Corrien van Haastert, beleidsmedewerker

Nadere informatie