HOSPITALISATIEVERZEKERING 3 ZOMERVAKANTIE 2012 VOOR DE KINDEREN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL 14 MAANDBLAD VAN DE SOCIALE WERKEN VAN DE NMBS HOLDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOSPITALISATIEVERZEKERING 3 ZOMERVAKANTIE 2012 VOOR DE KINDEREN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL 14 MAANDBLAD VAN DE SOCIALE WERKEN VAN DE NMBS HOLDING"

Transcriptie

1 HOSPITALISATIEVERZEKERING 3 ZOMERVAKANTIE 2012 VOOR DE KINDEREN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL 14 MAANDBLAD VAN DE SOCIALE WERKEN VAN DE NMBS HOLDING februari 12

2 3 De hospitalisatieverzekering wordt voortgezet in Spoorslags 7 Een dag... om erop uit te trekken! 8 Politiek verlof 9 Verhoogde verzekeringstegemoetkoming 12 Geen geneesmiddelen voor kinderen zonder geneeskundig advies 13 Een dagje bij de kids! 14 Zomervakantie Tussen sein en wissel 24 Over vruchtgebruik en naakte eigendom 26 Gepensioneerd 28 Vrijetijdsbesteding 30 Rail Facilities Foto omslag AEP Top Vakantie Verantwoordelijke uitgever S. Audenaert Druk Eco Print Center Brandstraat Lokeren Opmaak ACTstar bvba Lambermontlaan Brussel Briefwisseling Het Spoor NMBS Holding Directie Human Resources H-HR.362/S.93 Frankrijkstraat Brussel Abonnementendienst Tel: 02/ Redactie Tel.: 02/ ISSN Februari 2012

3 KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING DE HOSPITALISATIE- VERZEKERING WORDT VOORTGEZET IN 2012 Het collectieve contract met Ethias is zopas vernieuwd met uitwerking op 1 januari We hebben er alles aan gedaan om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen. Als je je huidige keuze (een- of tweepersoonskamer, verzekerde personen) niet wenst te wijzigen, hoef je, in voorkomend geval, enkel je volgende factuur te betalen. Je verzekering loopt in 2012 dan gewoon verder zoals in Wie nog niet ingeschreven is, kan zich aansluiten met uitwerking op 1 januari Er zijn geen voorwaarden wat betreft leeftijd of gezondheidstoestand en er is geen wachttijd op voorwaarde dat een aansluitingsformulier vóór 31 maart 2012 naar Ethias wordt teruggestuurd. DE VOORWAARDEN VERANDEREN NIET Het dekkingsniveau blijft hetzelfde. Ter herinnering, de verzekering voor verblijf in een tweepersoonskamer is gratis voor alle statutaire personeelsleden - actief of gepensioneerd - en hun gezinsleden die aangesloten zijn bij de Kas der geneeskundige verzorging. Er is bovendien een aantal facultatieve opties. Het is mogelijk om een verzekering voor verblijf in een tweepersoonskamer te nemen voor de gezinsleden die niet aangesloten zijn bij de Kas der geneeskundige verzorging. Voor alle verzekerden kan ook een uitbreiding worden aangevraagd van de waarborg voor de kosten van een ziekenhuisopname in een eenpersoonskamer. In beide gevallen zal Ethias je een uitnodiging sturen om je persoonlijke premie te betalen. Voor een ziekenhuisopname in een tweepersoonskamer hoef je geen franchise te betalen. Je leeftijd of medische achtergrond spelen geen rol. Er is ook geen wachttijd voorzien. Net als in het voorgaande contract werden deze voordelen bekomen voor de facultatieve opties (tweepersoonskamer voor de niet-aangeslotenen van de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding of eenpersoonskamer voor iedereen) op voorwaarde dat de inschrijving plaatsvindt binnen de drie maand na aanvangsdatum van het contract. Een derdebetalersysteem is voorzien in geval van ziekenhuisopname. Wanneer je hiervan gebruikmaakt zal het ziekenhuis je geen voorschot vragen. VOORTAAN GENIETEN OOK DE NIET-STATUTAIRE PERSONEELSLEDEN EEN GRATIS DEKKING VOOR EEN TWEEPERSOONSKAMER Vanaf 1 januari 2012 krijgen de niet-statutaire personeelsleden in actieve dienst een collectieve hospitalisatieverzekering voor een tweepersoonskamer aangeboden. De uitgebreide waarborg voor een eenpersoonskamer en de hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden blijft facultatief. WAT MOET IK DOEN? Je wilt je huidige keuze behouden: je hoeft niets te doen. Als je tevreden bent met de dekking die je momenteel geniet (een- of tweepersoonskamer, verzekerde gezinsleden), volstaat het, in voorkomend geval, de factuur te betalen die Ethias je begin 2012 zal opsturen. Voor Ethias betekent dit dat je je huidige keuze wilt behouden. Je wilt je keuze aanpassen: vul een aansluitingsformulier in. Als het soort dekking dat jij en je gezinsleden momenteel hebben niet langer voldoet, kun je de opties aanpassen. Bel naar het Call Center van Ethias op 011/ en vraag een nieuw aansluitingsformulier. Vul het in en stuur het terug naar Ethias vóór 31 maart Ethias zal je nieuwe voorkeuren dan toepassen vanaf 1 januari 2012, en je facturen in die zin aanpassen. Speciale regeling Voor wie verstrooid was en voor de noodgevallen hebben we een speciale regeling getroffen: als je tijdens de eerste drie maanden van 2012 een terugbetalingsaanvraag indient bij Ethias, zal die aanvraag beschouwd worden als een bevestiging van de facultatieve inschrijving. Jij en je gezinsleden blijven dus gedekt zoals in TARIEVEN OP 1 JANUARI 2012 De verzekering die de kosten van een verblijf in een tweepersoonskamer dekt, blijft gratis voor alle rechthebbenden van de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding en wordt dat ook voor alle niet-statutaire personeelsleden; de andere tarieven werden 4 KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING 3

4 KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING door Ethias aangepast, maar in die mate dat ze competitief blijven ten opzichte van de premies die over het algemeen voor dit type verzekering gevraagd worden. Rechthebbenden van de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding EN niet-statutaire personeelsleden in actieve dienst Leeftijd Tweepersoonskamer Eenpersoonskamer Van 0 tot 19 jaar 0,00 euro 47,00 euro Van 20 tot 49 jaar 0,00 euro 153,86 euro Van 50 tot 59 jaar 0,00 euro 199,96 euro Van 60 tot 64 jaar 0,00 euro 252,82 euro Van 65 tot 69 jaar 0,00 euro 446,81 euro 70 jaar en ouder 0,00 euro 546,13 euro Leeftijd Andere verzekerden Tweepersoonskamer Toeslag eenpersoonskamer Totaalbedrag eenpersoonskamer Van 0 tot 19 jaar 40,37 euro 47,00 euro 87,37 euro Van 20 tot 49 jaar 71,81 euro 153,86 euro 225,67 euro Van 50 tot 59 jaar 93,93 euro 199,96 euro 293,89 euro Van 60 tot 64 jaar 110,17 euro 252,82 euro 362,99 euro Van 65 tot 69 jaar 167,55 euro 446,81 euro 614,36 euro 70 jaar en ouder 223,43 euro 546,13 euro 769,56 euro VOORTZETTING VAN DE COLLECTIEVE VERZEKERING OP INDIVIDUELE BASIS Het kan gebeuren dat bepaalde personen niet langer de voorwaarden vervullen om de collectieve verzekering te genieten. Bijvoorbeeld wanneer een kind aan het werk gaat en het ouderlijk huis verlaat. Er zijn verschillende mogelijkheden om de hospitalisatieverzekering te behouden. Het collectieve verzekeringscontract dat de NMBS Holding heeft afgesloten biedt de mogelijkheid om binnen de twee maanden volgend op het einde van de aansluiting rechtstreeks bij Ethias in te schrijven op een individuele hospitalisatieverzekering zonder medische formaliteiten noch wachttijden, en ongeacht de leeftijd van de verzekerde op dat moment. Deze mogelijkheid is waarschijnlijk de voordeligste. Ethias heeft twee andere producten ontwikkeld om te voldoen aan de wet van 20 juli Het ene, Medi-Next, biedt de mogelijkheid individueel een hospitalisatieverzekering voort te zetten. Het andere, Plan Medi-Next, maakt het mogelijk tijdens de collectieve verzekering een bijdrage te betalen. Zo betaal je een lagere premie voor een individuele verzekering aan het einde van een collectief contract. Voor meer informatie over deze producten, neem contact op met het Call Center van Ethias (011/ ). Pascal Vyncke/SeniorenNet.be Pascal Vyncke/SeniorenNet.be 4 Februari 2012 KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING

5 Cultuur SPOORSLAGS Hendrik Hayen Eurantica Fine Arts Fair katholieker dan de paus, die zich opdringt als geestelijk leidsman. De frappante gelijkenis met wat er het afgelopen jaar in kerkelijke middens aan het licht is gekomen, heeft de programmatie van deze 350 jaar jonge komedie haast onontkoombaar gemaakt. Theater aan de Stroom zorgt nu voor een geactualiseerde versie van Molières grootse klassieker. Met o.a. Frans Maas, Anneleen Cooreman, Magda Cnudde, Bob Snijers, Ludo Hellinx, Gerda Marchand in een regie van Bob Snijers. Van 9 februari tot 18 maart. In de grote zaal telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag om u, op zondag om 15 u, op 16 februari ook om u. Futur Antérieur EURANTICA BRUSSELS Fine Art Fair Tien dagen lang presenteert deze Brusselse beurs en dit al voor de 31e keer een 120-tal Belgische en buitenlandse galeries. Eurantica profileert zich als een vernieuwende en hedendaagse kunstbeurs, gericht op verfijning en eclecticisme. Centraal thema dit jaar is: de avant-garde van de 20e eeuw. Op het programma: niet-europese kunst als inspiratiebron voor de modernisten, de vernieuwingen van de wereldtentoonstellingen, de Roaring twenties en de decoratieve kunsten uit de jaren zestig. Het wordt de smeltkroes van picturale avant-garde en de opkomst van de design die in de spotlights zal staan. Vooral de design kreeg een ereplaats in een vintage design ruimte. Van de antiquairs en galeriehouders die op de beurs aanwezig zijn, wordt verwacht dat ze bijzondere inspanningen leveren wat de mise en scène van de stukken betreft, zowel klassiek als hedendaags. Deze ensceneringen weerspiegelen perfect de actuele tendensen op vlak van binnenhuisinrichting en vormgeving. Brussels Expo (Paleis 5) - Belgiëplein Brussel Van 23 maart tot 1 april Open van 11 u tot 19 u (weekend) en van 14 u tot 19 u (week), 29 maart tot 22 u. Toegang: 15 euro (zonder korting), op 27 maart gratis voor de dames. THEATER AAN DE STROOM Tartuffe Crisis ten huize van de rijke rentenier Orgon. De pater familias heeft zich helemaal laten inpakken door Tartuffe, een gewiekste bedrieger, Groenten uit Balen Groenten uit Balen Dit stuk van Walter van den Broeck schetst de perikelen binnen een arbeidersfamilie tegen de achtergrond van de tragische staking bij Vieille Montagne in de Kempense gemeente Balen anno De auteur verweeft op een vernuftige manier het arbeidsconflict met de intriges in het werkmansgezin. Een volkskomisch stuk over sociale bewustwording en solidariteit. Met o.a. Eric Kerremans, Annemarie Picard, Dirk Lavrysen, Leen Dendievel en Koen Boogaerts in een regie van Jean-Paul Van Steertegem. Van 23 februari tot 1 april. In de polyvalente zaal telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag om u, op zondag om 15 u, op 15 maart ook om u. Theater aan de stroom Blancefloerlaan Antwerpen, Info/reserveren: 070/ of online op Op vertoon van vrijkaart of legitimatiebewijs verkrijgen de spoorwegmensen per persoon (max.2) een korting van 1,50 euro op de volle prijs. Gelieve de gevraagde korting te vermelden bij reservatie. Theater aan de stroom 4 Cultuur 5

6 Cultuur Edmond Sacré, Stadsarchief Gent t ARSENAAL Biechten Aan de hand van een familieportret, waarin vrouwen centraal staan, krijg je een beeld van de rol, de invloed en de problemen van de kerk en de evolutie van het geloof in het Vlaanderen van de tweede helft van de twintigste eeuw. De tekst is van Walter van den Broeck. Met Tuur De Weert, Luc Springuel, Joren Seldeslachts, Camilia Blereau, Els Olaerts, Hilde Van Haesendonck en Anna Vercammen in een regie van Michael De Cock. Op 24 en 25 februari om u, op 26 februari om 15 u, op 16 en 30 maart om u. Herfstsonate Herfstsonate van Ingmar Bergman is een sterk verhaal en een klassieke theatertekst. Een dochter schrijft haar moeder een brief. Ze hebben elkaar zeven jaar lang niet gezien of gesproken. Wat begint als een nerveus weerzien, groeit gaandeweg uit tot een memorabele nacht waarin de pijn van vele jaren zich een weg naar de oppervlakte baant. Met Tania Van der Sanden, Ingrid De Vos en Wim Danckaert in een regie van Piet Arfeuille (i.s.m. Theater Malpertuis Tielt). Op 9, 10 en 11 februari om u, op 12 februari om 15 u, op 15,16,17 en 18 februari om u. t Arsenaal Ingang langs het Dijlepad (kant Kruidtuin) 2800 Mechelen Info/reserveren: 015/ , en edmond sacre Portret van een stad Aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw was Gent één grote bouwwerf. Huizenblokken werden gesloopt, nieuwe pleinen en ver- Magazijnen van Vooruit, 1901 bindingswegen werden aangelegd, Dankzij de foto s van Edmond Sacré ( ) krijg je een goed beeld van het stadscentrum en de monumenten in Gent vóór, tijdens en na al Belfort Gent, 1911 deze werken. Sacré maakte naast dit documentaire werk ook nog ander werk: hij portretteerde Gentenaars, maakte groepsfoto s van verenigingen en evenementen, fotografeerde fabrieken, de haven, landschappen STAM Bijlokesite Godshuizenlaan Gent Tot 22 april Alle dagen van 10 u tot 18 u, gesloten op maandag. Toegang: 6 euro (zonder korting). Cy Twombly BOZAR Cy Twombly Photographs De Amerikaan Cy Twombly ( ) was zowel als schilder, beeldhouwer en fotograaf actief en is een belangrijke vertegenwoordiger van het abstract-expressionisme. Al sinds zijn studententijd maakte hij foto s met een Polaroid-toestel, maar zij werden pas in de jaren 90 gepubliceerd. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend en behandelen dezelfde thema s die de schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en grafische kunst van deze kunstenaar hebben geïnspireerd. Nu pakt Bozar uit met zijn foto s die vrij recent ontdekt werden. Het gaat om meer dan honderd kopieën van Polaroid s die gemaakt werden volgens een droog procedé. Naast deze foto s zijn er eveneens een aantal schilderijen van hem opgenomen en ook het intieme cinemaportret Edwin Parker van kunstenares Tacita Dean. Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat Brussel Tot 29 april Alle dagen van 10 u tot 18 u, donderdag tot 21 u, maandag gesloten 02/ Toegang: 10 euro (zonder korting). Brushes, Lexington Februari 2012 Cultuur

7 SOCIALE SOLIDARITEIT EEN DAG OM EROP UIT TE TREKKEN! Christine Opdecam NMBS-Groep/D. Moinil NMBS-Groep/D. Moinil Enkele medewerkers van de contactpunten voor de gepensioneerden NMBS-Groep/D. Moinil 600! Met zoveel namen jullie deel aan de infodag die werd georganiseerd op initiatief van de Sociale Solidariteit over de reizen voor gepensioneerden. Jullie kwamen om in te schrijven maar ook om de reisorganisatoren en -begeleiders te ontmoeten: AEP Senior Department, DTS-OTC Travel en Club Azur. Hoewel we heel wat details geven in ons tijdschrift Het Spoor, toch blijft er altijd een gemis aan rechtstreeks contact, de gedachtewisselingen die ervoor zorgen dat men eerder voor dit bepaald verblijf kiest dan voor een ander. Door samen te praten kunnen we ons een beter idee vormen over de voorgestelde uitstappen, toeristische trekpleisters en merkwaardigheden die ons interesseren. Het is tevens de gelegenheid om herinneringen op te halen van een vorige reis met een begeleider of een toevallig ontmoete collega, om beter kennis te maken met toekomstige reispartners, om uit te kijken naar het plezier van het vertrek aan de hand van de vertoonde dia's. Op het vlak van transport kun je die dag ook informatie bijeensprokkelen bij de bedienden van het bureau van de verkeersvoordelen en eventueel het formulier invullen om kosteloze FIP-biljetten te verkrijgen. Het is niet altijd eenvoudig om je weg te vinden in die complexe materie: je kunt maar beter van duidelijke toelichtingen profiteren. Sinds de eerste editie van deze infodag op 28 januari 1995 is de formule aangevuld met verscheidene bijkomende diensten. Rail Facilities heeft zich eerst bij het evenement aangesloten om het voor de gepensioneerden mogelijk te maken haar commercieel en verzekeringsaanbod beter te leren kennen en waarderen. Dit jaar waren ook de medewerkers van de contactpunten voor gepensioneerden van de partij. Die contactpunten bestaan al sinds 1 januari 2006 maar hun opdracht is nog altijd weinig bekend terwijl ze net werden opgericht om ondersteuning, assistentie en gehoor te bieden aan de gepensioneerden in hun contacten met de NMBS- Groep wat hun pensioen 1 betreft. De balans van de 18e editie was dus bijzonder positief. Een recordtoeloop, een prettige sfeer en vele inschrijvingen... Jullie voorkeursbestemmingen? De kust... en zonnige landen! Noteer in afwachting dat jullie je koffers pakken alvast de datum van de volgende infodag: zaterdag 12 januari 2013! 1 Algemene informatie over de contactpunten voor gepensioneerden zal kortelings verschijnen in het tijdschrift Het Spoor. SOCIALE SOLIDARITEIT 7

8 SOCIAaL POLITIek verlof EEN BLIK OP DE REGLEMENTERING René Mathy Wil je je kandidaat stellen voor de verkiezingen? Oefen je een politiek mandaat uit? Zit je met vragen rond de mogelijkheden die de reglementering voorziet? Hieronder vind je wat meer uitleg... VOOR DE VERKIEZINGEN Personeelsleden die zich kandidaat stellen voor een mandaat in het Europees of federaal Parlement, of in een Gemeenschaps- of Gewestraad, hebben volgens de reglementering recht op maximaal 21 dagen verlof zonder bezoldiging vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van de kieslijsten wordt afgesloten tot uiterlijk op de dag van de stemming. TIJDENS DE VERKIEZINGSCAMPAGNE Tijdens de verkiezingscampagne mogen de personeelsleden geen verkiezingspropaganda voeren binnen de NMBS-Groep. Het politiek verlof wordt maandelijks in dagen - of eventueel halve dagen - toegekend, bij voorkeur op de data die het personeelslid aanvraagt. Pascal Vyncke/SeniorenNet.be Het aantal verlofdagen is vastgelegd in functie van het uitgeoefende mandaat. NA DE VERKIEZINGEN Het personeelslid dat een politiek mandaat zal uitoefenen - of er één beëindigt - brengt, via de hiërarchische weg, het bureau H-HR.236 hiervan meteen op de hoogte. Het aantal dagen (verplicht en/of facultatief politiek verlof, alsook de eventuele dienstvrijstellingen) wordt bepaald in functie van het uitgeoefende mandaat. Het verplicht politiek verlof vangt ten vroegste aan op de datum van de eedaflegging volgend op de verkiezingen en eindigt uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat afloopt. Op het einde van elke maand meldt de onmiddellijke chef van het personeelslid aan het bureau H-HR.236 hoeveel dagen onbezoldigd politiek verlof werden toegekend. De dienstvrijstellingen worden ingeschreven op het verlofblad van het personeelslid. Merk op dat het aantal dagen politiek verlof wordt bepaald in verhouding tot de effectief gepresteerde diensten (vermindering in geval van deeltijdse tewerkstelling van het personeelslid - halftijds of 32-urenweek). GEVOLGEN VOOR LOOPBAAN EN PENSIOEN Tijdens de periodes van onbezoldigd politiek verlof (verplicht of facultatief), behoudt het personeelslid zijn rechten op bevordering (graadbevordering of bevordering in dezelfde graad). Voor het pensioen van het personeelslid is er een specifieke regeling. Heb je dit artikel aandachtig gelezen en heb je nog vragen? Neem contact op met Human Resources (bureau H-HR.121) op het telefoonnummer 911/ De reglementaire grondslag van dit artikel staat beschreven in het ARPS bundel 544 en in het bericht 10 H-HR van 12 februari 2004 (beschikbaar op intraweb). 8 Februari 2012 SOCIAaL

9 KAS der geneeskundige verzorging Verhoogde verzekeringstegemoetkoming Gezinnen met lage inkomsten of gezinnen die zich in een welbepaalde sociale toestand bevinden kunnen in het kader van de ziekteverzekering genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Zij hebben in dit geval recht op hogere terugbetalingstarieven voor hun geneeskundige zorgen. Voorbeeld terugbetalingen Code Raadpleging geneesheer Met GMD** Honorarium (in euro) Terugbetaling (in euro) Zonder RVV* Met RVV* Persoonlijk aandeel (in euro) Zonder RVV* Met RVV* 23,32 19,32 22,32 4,00 1,00 Code Raadpleging geneesheer 23,32 17,32 21,82 6,00 1,50 Zonder GMD** Code Tandverzorging 28,23 21,18 28,23 7,05 0,00 Code Kinesitherapie 21,08 15,50 18,82 5,58 2,26 *Verhoogde verzekeringstegemoetkoming **Globaal medisch dossier In de huidige reglementering bestaan verschillende systemen van verhoogde verzekeringstegemoetkoming: op basis van het inkomen: RVV - statuut Omnio - statuut op basis van een sociale toestand. De voorwaarden voor de toekenning verschillen volgens het statuut. Hierna vind je een overzicht van de bestaande statuten en de voor elk statuut geldende regels van toekenning en behoud. Op basis van het inkomen RVV - statuut Rechthebbenden Het RVV-statuut op basis van het inkomen wordt toegekend aan volgende personen: weduwen/weduwnaars; invaliden; gepensioneerden; wezen; langdurig werklozen; rechthebbenden op een tegemoetkoming van het stookoliefonds; eenoudergezinnen. Het recht op verhoogde tegemoetkoming wordt eveneens toegekend aan de gezinsleden van de voorvermelde titularissen. Met gezin wordt bedoeld: de rechthebbende zelf; de echtgenoot/echtgenote, ook indien hij of zij bij een andere verzekeringsinstelling is aangesloten; de samenwonende persoon van de gerechtigde, ook indien hij of zij bij een andere verzekeringsinstelling is aangesloten; alle personen ten laste van de gerechtigde en zijn echtgenoot/ echtgenote of samenwonende persoon. Het betreft het gezin zoals het is samengesteld op de datum van de aanvraag tot toekenning van het statuut. Inkomsten Om te kunnen genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming mogen de gezinsinkomsten een vastgesteld plafond niet overschrijden. Het plafond bedraagt op dit ogenblik ,16 euro en wordt verhoogd met een bedrag van 2959,47 euro per persoon ten laste. De bruto belastbare inkomsten van alle gezinsleden worden in aanmerking genomen voor de toekenning van het RVV-statuut. Er moet eveneens rekening gehouden worden met de kadastrale inkomens van het gezin. Voor het eigen woonhuis geldt een vrijstelling van 1174 euro verhoogd met een bedrag van 196 euro per persoon ten laste. Inkomsten uit een vakantiejob van een kind ten laste worden niet in aanmerking genomen indien het kind het recht op kinderbijslag behoudt. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van het gezin op de datum van de aanvraag tot toekenning van het statuut. KAS der geneeskundige verzorging 9

10 KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING Voorbeeld Alleenstaande gepensioneerde Gehuwde gepensioneerde met drie kinderen ten laste Plafond Vrijgesteld bedrag van het kadastraal inkomen ,16 euro 1174,00 euro ,57 euro 1174,00 + (3 x 196,00) = 1762,00 euro Eenoudergezinnen dienen best een aanvraag tot toekenning van de verhoogde tegemoetkoming in bij het gewestelijk geneeskundig centrum. Als éénoudergezin wordt beschouwd, de titularis die samenwoont met één of meerdere kinderen en die ten zijnen laste bij de KGV ingeschreven zijn. Een gepensioneerde die geen recht heeft op het RVV-statuut, maar wiens inkomsten op een bepaald moment verminderen, moet wel zelf een aanvraag tot toekenning van het RVV-statuut indienen bij het gewestelijk geneeskundig centrum. Alleenstaande gepensioneerde Gehuwde gepensioneerde met drie kinderen ten laste Bruto belastbaar ,00 euro ,00 euro inkomen Kadastraal inkomen 1200,00 euro 1900,00 euro Kadastraal inkomen vrijgesteld bedrag 1200, ,00 = 26,00 euro Totaal inkomen , ,00 = ,00 euro De inkomsten zijn lager dan het plafond van ,16 euro 1900, ,00 = 138,00 euro , ,00 = ,00 euro De inkomsten zijn lager dan het plafond van ,57 euro Het recht op verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden Procedure Bij de toekenning van een pensioen onderzoekt het gewestelijk geneeskundig centrum (GGC) ambtshalve of betrokkene eventueel het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming kan openen op basis van de inkomsten die op dat ogenblik bekend zijn. In voorkomend geval contacteert het GGC betrokkene en wordt hem gevraagd een verklaring op eer betreffende de inkomsten in te vullen. De pensioengerechtigde dient bij deze verklaring alle gevraagde bewijsstukken te voegen zoals het meest recente aanslagbiljet, een pensioenstrookje,. Na onderzoek informeert het GGC de aangeslotene betreffende de toekenning of weigering van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Het betreft hier zowel de rustgepensioneerden als de gepensioneerden wegens vroegtijdige invaliditeit, de rechthebbenden op een wezenrente en op een overlevingspensioen. Dezelfde procedure wordt toegepast voor de rechthebbenden op een tegemoetkoming van het stookoliefonds. Zodra de KGV de gegevens van de OCMW-diensten ontvangt, doet ze het nodige om het onderzoek tot eventuele toekenning van het RVV-statuut voor de betrokken gezinnen te starten. Langdurig werklozen, die bij de NMBS-Groep aangeworven worden, en die de verhoogde tegemoetkoming genoten bij hun vroegere mutualiteit, kunnen van dit recht bij de KGV blijven genieten zolang ze aan de inkomensvoorwaarden voldoen. Onttrekking van het recht Voor alle rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming voert het gewestelijk geneeskundig centrum jaarlijks een inkomenscontrole uit op basis van de gegevens die de KGV ontvangt van de FOD Financiën. Indien de inkomsten voor een betrokken gezin het RVVplafond overschrijden, wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming ingetrokken op het einde van het lopende jaar. Het recht op het RVV-statuut moet ook gecontroleerd worden bij elke wijziging in de gezinssamenstelling. Daarvoor ontvangen de aangeslotenen een nieuwe verklaring op eer waarin ze de inkomsten van de leden van het gewijzigde gezin moeten vermelden. Indien de inkomsten van dit gezin het plafond voor de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming overschrijden, wordt het recht als volgt ingetrokken: op het einde van het lopende jaar bij wijziging van de gezinssamenstelling in de eerste drie trimesters; op het einde van het volgende jaar bij wijziging van de gezinssamenstelling in het vierde trimester. De betrokken aangeslotenen worden steeds op de hoogte gebracht van de intrekking van het recht op de verhoogde tegemoetkoming. Het OMNIO-statuut Het OMNIO-statuut is eveneens een statuut van verhoogde verzekeringstegemoetkoming op basis van de inkomsten. Rechthebbenden Het OMNIO-statuut wordt toegekend aan alle gezinnen met lage inkomsten. In dit statuut wordt het gezin bepaald zoals het is opgenomen in het Rijksregister der natuurlijke personen op 1 januari van het jaar van aanvraag van het statuut. In de praktijk betekent dit alle gezinsleden die op dat ogenblik onder hetzelfde dak wonen ook wanneer deze bij verschillende mutualiteiten aangesloten zijn. Inkomsten Om te kunnen genieten van het OMNIO-statuut mogen de gezinsinkomsten een vastgesteld plafond niet overschrijden. Het plafond bedraagt op dit ogenblik ,71 euro en wordt verhoogd met een bedrag van 2889,22 euro per persoon ten laste. Er wordt reke- 10 Februari 2012

11 ning gehouden met dezelfde inkomsten als deze die in aanmerking komen voor de berekening van toekenning van het RVV-statuut, nl. de bruto belastbare inkomsten, de kadastrale inkomens van het gezin rekening houdende met de vrijstelling. Ook hier geldt dat de inkomsten uit een vakantiejob van een kind ten laste niet in aanmerking worden genomen indien het kind het recht op kinderbijslag behoudt. Daar waar voor de toekenning van het RVV-statuut rekening gehouden wordt met de inkomsten op het ogenblik van de aanvraag, wordt voor de toekenning van het OMNIO-statuut rekening gehouden met de inkomsten van het jaar voorafgaande aan het jaar van aanvraag. Het betreft de inkomsten van alle gezinsleden die deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het jaar van aanvraag. Procedure Om van het OMNIO-statuut te kunnen genieten moeten de betrokken gezinnen een aanvraag indienen bij het gewestelijk geneeskundig centrum. Indien de leden van het gezin bij verschillende mutualiteiten aangesloten zijn, moet slechts één aanvraag bij één mutualiteit ingediend worden. De gegevens worden tussen mutualiteiten onderling uitgewisseld. Er dient een verklaring op eer ingevuld te worden met de inkomsten van alle leden van het gezin. De voorziene bewijsstukken moeten eveneens toegevoegd worden, zoals het aanslagbiljet voor een welbepaald jaar van inkomen, weddestrookjes,.. Na onderzoek informeert het GGC de aangeslotene betreffende de toekenning of weigering van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Bij toekenning wordt ook de mutualiteit van de andere gezinsleden op de hoogte gebracht. Onttrekking van het recht Voor alle rechthebbenden op het OMNIO-statuut moet jaarlijks een inkomenscontrole uitgevoerd worden op basis van de gegevens die de KGV ontvangt van de FOD Financiën. Indien de inkomsten voor een betrokken gezin het plafond overschrijden, wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming ingetrokken op het einde van het lopende jaar. Het recht op het OMNIO-statuut moet ook gecontroleerd worden bij elke wijziging in de gezinssamenstelling. Deze geeft automatisch aanleiding tot intrekking van het recht OMNIO op het einde van het lopende jaar. Bij de aanvang van het volgende jaar, kan het gezin een nieuwe aanvraag tot toekenning van het OMNIO-statuut indienen op basis van de gezinssamenstelling op 1 januari van het jaar volgend op de onttrekking. De betrokken aangeslotenen worden steeds op de hoogte gebracht van alle beslissingen tot toekenning of intrekking van het recht op het OMNIO-statuut. Op basis van een sociale toestand Rechthebbenden De volgende personen kunnen genieten van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming: personen met een leefloon; personen die steun genieten van een OCMW; personen met een inkomensgarantie voor ouderen; personen aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt verleend; kinderen met verhoogde kinderbijslag of met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 %. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend aan: de persoon aan wie het sociale voordeel verleend wordt; de echtgenoot/echtgenote, ook indien hij of zij bij een andere verzekeringsinstelling is aangesloten; de als levenspartner beschouwde samenwonende persoon, ook indien hij of zij bij een andere verzekeringsinstelling is aangesloten; alle personen ten laste van de gerechtigde en zijn echtgenoot/echtgenote of samenwonende persoon. Inkomsten De KGV ontvangt de gegevens rechtstreeks van de instanties die het voordeel toekennen. Aangezien er voor deze personen door de betrokken instanties een inkomensonderzoek uitgevoerd wordt alvorens het voordeel toe te kennen, moeten de inkomsten van de betrokken gezinnen niet meer door de KGV gecontroleerd worden. Procedure Het recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt ambtshalve door het gewestelijk geneeskundig centrum geopend. De betrokken personen worden hiervan verwittigd. Onttrekking van het recht In functie van het tijdstip waarop het sociaal voordeel stopgezet wordt, wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming ingetrokken op het einde van het lopende jaar of op het einde van het volgende jaar. Het recht wordt ambtshalve door het gewestelijk geneeskundig centrum ingetrokken wanneer dit op de hoogte is van de stopzetting van het voordeel. De aangeslotenen worden hiervan steeds op de hoogte gesteld. Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij het gewestelijk geneeskundig centrum op het gratis telefoonnummer: GGC Brussel: 0800/95 480, GGC Hasselt: 0800/95 481, GGC Brugge: 0800/95 483, KAS der geneeskundige verzorging 11

12 GEZONDHEID GEEN GENEESMIDDELEN VOOR KINDEREN ZONDER GENEESKUNDIG ADVIES! Dr. Leyh Pascal Vyncke/SeniorenNet.be Het is carnaval, de periode van het jaar om te genieten van folklore en om talrijke carnavalstoeten te bewonderen. Er liggen leuke momenten in het verschiet, maar we moeten wel blijven opletten. Jammer genoeg zal een aantal feestvierders eens goed over de schreef gaan. Verkleed kan toch niemand hen herkennen. Nieuwsgierige omstaanders worden dan meegesleurd in hun uitspattingen, jouw kinderen misschien ook. Ze kunnen alcohol of tabak gaan gebruiken, of zelfs drugs, en ook nog dronken achter het stuur kruipen... Doemdenken, zeg je? Niet echt. Elk jaar opnieuw gebeuren dergelijke dingen. Ik begrijp maar al te goed dat zo'n gedrag het spoorwegpersoneel kan choqueren. Veiligheid speelt ten slotte dagelijks een belangrijke rol in je werk. Misschien een rare inleiding voor een artikel over gezondheid, maar het is net over veiligheid dat ik het nu ga hebben... en in het bijzonder over het veilig gebruik van geneesmiddelen bij kinderen. Bij jouw kinderen. Want iedereen, zonder uitzondering, heeft al wel eens voor leerling-tovenaar gespeeld. Ik zie je de wenkbrauwen al fronsen en denken: "Maar wat zegt hij nu toch? Ik neem nooit risico's als het op de gezondheid van mijn kinderen aankomt." Ik ga je het tegendeel bewijzen. Als je behandelende arts je een geneesmiddel voorschrijft, vermeldt hij op het voorschrift naast de naam van de specialiteit en de verpakking ook hoe je het moet innemen: drie maal per dag voor het eten, één voor het slapengaan, enz. Dankzij die informatie neem je de juiste dosis van het geneesmiddel op het juiste moment voor een optimale werking. Deze dosering werd bepaald op basis van verschillende parameters zoals geslacht, gewicht, leeftijd... Die dosering werd niet uitgevonden door je dokter, maar vastgelegd op basis van verschillende klinische onderzoeken waaraan een groot aantal patiënten deelnam, uitgevoerd volgens het "dubbelblind" principe. Het voordeel van deze methode is dat het een objectieve aanpak garandeert. Noch de dokter, noch de patiënt weet namelijk of het actieve bestanddeel aanwezig is in het geneesmiddel dat hij test. We kennen allemaal het placebo-effect, zeker de mama's, die een pijntje kunnen genezen door er een zoentje op te geven... Maar voor het toedienen van geneesmiddelen aan kinderen bestaat een dergelijk systeem niet. Er werden geen studies uitgevoerd op maat van kinderen. Dat is wat wij voorschrijven zonder label noemen. De dosering wordt in zulke gevallen bepaald door de dokter, enkel en alleen op basis van de wetenschappelijke kennis van het moment, maar waarvoor er geen enkel bewijs bestaat, noch van de efficiëntie, noch van de onschadelijkheid ervan. Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis is het gebruik van de courante molecules in feite goed genormaliseerd. Begin je het te begrijpen? Wanneer je arts een geneesmiddel voorschrijft voor je kind, neemt hij de verantwoordelijkheid voor de dosering enkel en alleen op basis van zijn wetenschappelijke kennis. Niets is bewezen. Wanneer je dus een restje siroop geeft aan een kind dat eigenlijk voorgeschreven was voor grote broer of kleine zus, dan speel je voor leerling-tovenaar... Siroop is bovendien extra gevaarlijk, omdat het moeilijk is om exact de juiste dosis te geven. Velen denken dat het geen kwaad kan om kinderen geneesmiddelen te geven tegen koorts, hoesten of verkoudheid, die zonder voorschrift te verkrijgen zijn. Maar dan onderschat je de schadelijkheid van dergelijke geneesmiddelen, en kun je de gezondheid van je kinderen in gevaar brengen. Elk jaar worden er kinderen binnengebracht op de spoeddiensten die een te grote dosis gekregen hebben. Stel dat je kind ondanks alles toch een geneesmiddel inneemt dat niet voor hem bedoeld was, neem dan direct contact op met het Antigifcentrum op het gratis nummer 070/ Een arts beantwoordt al je vragen, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Je kunt ook je eigen arts raadplegen om te weten wat de risico's zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden, maar de kans bestaat dat hij te druk bezig is om je snel verder te kunnen helpen. Besluit: geneesmiddelen voorschrijven aan kinderen is een kunst die niet zonder risico's is. Laat dat dan ook best over aan je arts. Bewaar de huisapotheek ook buiten bereik van je kinderen, want kinderen zijn nu eenmaal nieuwsgierig van aard... En voor de mama's nog deze tip: laat je anticonceptiepillen niet rondslingeren op je nachtkastje 12 Februari 2012 gezondheid

13 SOCIALE SOLIDARITEIT EEN DAGJE bij de KIDS! Heb je er al aan gedacht om je kinderen in te schrijven voor de kinderopvang (Kids Days) die door de Sociale Solidariteit (bureau H-HR.363) georganiseerd wordt in samenwerking met AEP Top Vakantie? Maar aarzel je nog en heb je nog vragen? We gingen ter plekke poolshoogte nemen om je een idee te geven van hun activiteiten en van de opperbeste sfeer tijdens de Kids Days. In juli van vorig jaar trokken we naar Namen. Daar gaan de kinderen rechtstreeks naar het recreatiecentrum, in dit geval het Institut d enseignement des arts techniques sciences et artisanats (IATA). Maar dat is niet altijd zo. In Brussel bijvoorbeeld worden de kinderen eerst afgezet in de eetzaal van het Frankrijk-Baracomplex, waarna ze met de bus naar het internaat Maurice Carême gebracht worden om de dag door te brengen. BIJ DE KINDEREN 7.30 u. De eerste kinderen stromen binnen. Waarschijnlijk hadden ze graag nog wat langer in bed gebleven, maar pa en ma moeten naar hun werk. Maar niet getreurd: straks kunnen ze plezier maken met hun nieuwe vriendjes. 9 u. Iedereen is aangekomen en de pret kan beginnen. Maar eerst worden de kinderen in groepen onderverdeeld. Alleen s morgens is dit het geval. Klein bij klein en groot bij groot. Enfin, min of meer. Want eigenlijk zijn er vier groepen: 3 tot 5, 6 tot 7, 8 tot 9 en 10 tot 13. Al naargelang van de activiteiten die dag, leiden de animatoren hun groep naar een lokaal of gaan ze naar buiten. Elke week opnieuw is er een ander thema (Harry Potter, piraten...) waarrond allerlei activiteiten plaatsvinden: knutselen, kleuren, boetseren, maar er zijn ook voorleesmomenten en buitenactiviteiten. En soms gaan de kindjes naar het zwembad of mogen ze koken! Zo maken de oudsten vandaag koekjes voor het vieruurtje u. De ochtend is voorbijgevlogen! De kleintjes mogen al naar de eetzaal voor de warme maaltijd. Zo hebben ze alle tijd om te eten. De oudere kinderen nemen het middagmaal om 12 u. 14 u. Na het middagdutje of de pauze kan het grote spel beginnen. Hieraan doen alle kinderen mee en geloof het of niet, het zijn niet per se de kleintjes die verliezen! u. Tijd voor het vieruurtje. Mjammie! Er is ongetwijfeld een patissier in de zaal u. De eerste kinderen verlaten het centrum u. De laatste kinderen zijn de deur uit! De animatoren en animatrices beginnen aan deel twee van de dag. BIJ DE ANIMATRICES EN ANIMATOREN De animatoren en animatrices moeten vroeg uit de veren om de eerste kinderen op te vangen. Gelukkig kunnen ze bij IATA blijven overnachten. Zo moeten ze niet telkens over en weer en kunnen ze elkaar wat beter leren kennen. En zo zijn ze ook meer op hun gemak voor de debriefing s avonds. Dit is een belangrijk moment, want er wordt een balans opgemaakt over het verloop van de activiteiten, er wordt gekeken wat er kan gedaan worden voor de kinderen die wat moeilijker hun draai vinden, er worden eventueel nieuwe activiteiten gepland en bepaalde richtlijnen worden opgefrist. BEGELEIDING Afhankelijk van de grootte, wordt elke groep kinderen begeleid door een of meerdere animatoren. Bij de kleintjes is er één animator per 5 kinderen en bij de ouderen is dit één animator voor 7 kinderen. En de animatoren worden op hun beurt begeleid door de coördinator van het dagopvangcentrum. Al deze jongeren genoten een opleiding waarbij ze in dit geval een brevet van de Franse Gemeenschap behaalden. Doorgaans zijn ze tussen 16 en 23 jaar oud. Bovendien hebben de meesten van hen als kind zelf deelgenomen aan de activiteiten van Top Vakantie - Vacances Vivantes... Dit gold ook voor de coördinatrice van dienst tijdens de week van ons bezoek (de teams lossen elkaar om de week af). Het ging om de dochter van een spoorwegwerknemer die in het dagelijkse leven lerares is. Ze heeft al zoveel toffe ervaringen met Top Vakantie - Vacances Vivantes dat ze ook vandaag nog geen ogenblik aarzelt om een deel van haar vakantie als animatrice te werken. VOEDING EN HUISVESTING Misschien nog een woordje uitleg over het eten en de lokalen. Of het eten goed of slecht is, hangt vooral af van de smaak van het kind, dat is algemeen bekend. Maar de voeding is altijd van topkwaliteit en werd in dit geval bereid door een traiteur. Maar elk centrum beheert de voedselbevoorrading afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. De kinderen krijgen een gevarieerd menu en de hoeveelheden zijn ruim voldoende. We houden rekening met speciale diëten... maar niet met grillen! Er is ook iemand die toeziet op de netheid van de lokalen, een fulltime bezigheid met zo n bende! Deze hulp wordt bijzonder op prijs gesteld door de animatoren en animatrices, die zich zo volledig op de kinderen kunnen concentreren. Kinderopvang? Veel meer dan dat! SOCIALE SOLIDARITEIT 13

14 SOCIALE solidariteit ZOMERVAKANTIE 2012 VOOR DE KINDEREN VAN HET SPOORWEGPERSONEEL NMBS-Groep/D. Moinil Top Vakantie Dagopvang Het jaar is nog maar net begonnen of wij denken al aan de zomer én aan vakantie! Voor het zover is, moet er eerst gepland worden. Dit brengt soms heel wat gepuzzel met zich mee, zeker als je kinderen hebt. De Sociale Solidariteit heeft oog voor dit probleem en neemt maatregelen om financieel aanvaardbare oplossingen te bieden. Zo komt zij voor de kinderen die rechthebbenden zijn van het Fonds van de sociale werken tussen in de kosten voor de dagopvang en voor de vakantieverblijven tijdens de zomer. DAGOPVANG Het kind kan al of niet opteren voor een centrum voor dagopvang dat georganiseerd wordt door de Sociale Solidariteit. Kids Days Voor deze formule van opvang werkt de Sociale Solidariteit (bureau H-HR.363) samen met AEP Topvakantie. De kinderen worden al of niet opgewacht in een onthaalpunt van de NMBS-Groep om van daaruit naar een dagrecreatiefcentrum te gaan. Hier kunnen zij deelnemen aan allerlei spelletjes, creatieve ateliers, sportactiviteiten, telkens aangepast aan hun leeftijd. De kinderen zijn tussen 3 en 13 jaar oud. De allerjongsten moeten zindelijk zijn. Tijdens de zomer 2012 kunnen ze hiervoor terecht in zeven centra (Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Namen, Luik en Charleroi). Dankzij de tussenkomst van de Sociale Solidariteit wordt de bijdrage van de ouders beperkt tot 5 euro per dag per kind en dit gedurende ten hoogste 15 werkdagen. Hierboven wordt hen de volle prijs van 28 euro aangerekend. De prijs omvat een warme maaltijd, twee tussendoortjes, de activiteiten, een verzekering, de begeleiding en in voorkomend geval het vervoer heen en terug tussen het onthaalpunt en het dagrecreatiefcentrum. Inschrijven is eenvoudig. Het volstaat om het volledig ingevuld en ondertekend formulier naar bureau H-HR.363/S.93 te zenden. Hier kan je eveneens het inschrijvingformulier aanvragen. Je kan het ook downloaden via de Intra(Extra)website van de NMBS-Groep (Mutualiteit, Sociale hulp). Inschrijven kan tot: 10 juni voor een reservatie in juli; 10 juli voor een reservatie in augustus.... of een vakantieverblijf? Heb je vragen over de begeleiding of het verloop van een dag opvang? In het artikel Een dagje bij de kids! op de vorige bladzijde vind je ongetwijfeld het antwoord. Je kan eveneens terecht op een infosessie die georganiseerd wordt door de Sociale Solidariteit in de loop van deze en volgende maand. Vertegenwoordigers van Top Vakantie zullen er een antwoord geven op al je vragen. Data, uur en plaats van deze bijeenkomsten zullen meegedeeld worden via Web News. Ga er regelmatig een kijkje nemen! 14 Februari 2012

15 Speelpleinen en stages Hier gaat het om de traditionele speelpleinen en stages die georganiseerd worden door publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen. De Sociale Solidariteit komt tussen in de kosten van dit type van dagverblijf als het georganiseerd wordt door: een mutualiteit; een gemeentelijke overheid; een vzw die voor rekening van een mutualiteit of een gemeentelijke overheid werkt. De tussenkomst van de Sociale Solidariteit is een vast bedrag van 3 euro per dag, voor ten hoogste 20 dagen tijdens de maanden juli en augustus. In voorkomend geval wordt zij beperkt tot het werkelijk betaalde bedrag. De tussenkomst van de Sociale Solidariteit, wordt enkel betaald op basis van een eigen formulier dat door de aanvrager en door de organisator van het speelplein of de stage moet ingevuld worden. Vooraf ingevulde formulieren worden niet aanvaard. In elk geval moet het formulier voorzien zijn van de stempel van de gemeente of van de mutualiteit. Het formulier kan je verkrijgen bij het bureau van de Sociale Solidariteit H-HR.363/S.93. Je vindt het ook terug op de Intra(Extra)website van de NMBS-Groep (Mutualiteit, Sociale hulp). Deze tussenkomst vermindert geenzins de tussenkomsten die voorzien zijn voor de kinderen die deelnemen aan de Kids Days of de vakantieverblijven die georganiseerd worden door de Sociale Solidariteit. Inlichtingen Wie geïnteresseerd is in deze formules van dagverblijven en nog bijkomende informatie wenst, kan zich wenden tot het bureau van de Sociale hulp: NMBS Holding Directie Human Resources H-HR.363/S.93 Frankrijkstraat Brussel. Tel.: 02/ of 911/ (in dienst) VAKANTIEVERBLIJVEN De vakantieverblijven worden georganiseerd door de Sociale Solidariteit (bureau H-HR.362) in samenwerking met AEP Top Vakantie en Club Azur. Er staan zowel verblijven in België als in het buitenland op het programma. Dankzij een grote financiële inspanning van de Sociale Solidariteit kan een groot aantal kinderen hieraan deelnemen. Deze tussenkomst bedraagt 60 % van de normale prijs en dit voor alle periodes. Voor sommige verblijven ligt deze tussenkomst gevoelig hoger omwille van het opvoedende of sociale karakter ervan. Dit is het geval voor: de verblijven die opgenomen zijn onder de titel Academie. De Sociale Solidariteit komt hier voor 65 % in tussen; de verblijven "Leren leren" waarvoor de tussenkomst 70 % bedraagt; de verblijven voor de allerkleinsten (3 tot 6 jaar) met een tussenkomst van 75 %. In het buitenland gaat het om een tussenkomst van 65 % voor de treinreizen en de reizen georganiseerd door Club Azur. Voor verre bestemmingen, zoals New York bijvoorbeeld, wordt de tussenkomst van de Sociale Solidariteit echter beperkt tot 30 %. De Sociale Solidariteit past eveneens een verlaging in prijs toe wanneer verschillende kinderen van eenzelfde gezin verblijven in een vakantiecentrum (zie Prijsvermindering ). Opgelet! De tussenkomst van de Sociale Solidariteit wordt beperkt tot twee verblijven per kind per jaar. De gekozen periodes hebben geen belang. Vanaf een derde deelname moet rechtstreeks ingeschreven worden bij de organisatoren zelf. Op dat ogenblik zijn het hun voorwaarden en prijzen die van toepassing zijn. Inschrijving Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de Intra(Extra)website van de NMBS-Groep (Mutualiteit, Vakantie kinderen) of bij het bureau H-HR.362. Ouders die meerdere kinderen wensen in te schrijven mogen dit formulier kopiëren. De uiterste inschrijvingsdatum voor de zomervakantie 2012 is vastgelegd op vrijdag 9 maart De inschrijvingsformulieren moeten naar de dienst Vakantie kinderen gestuurd worden. Je vindt het adres op pagina 17 (onder de titel Inlichtingen ). Deze dienst behandelt de inschrijvingen volgens de datum van ontvangst. Er zal dus voorrang gegeven worden aan de aanvragen die het eerst toekomen. Aanvragen die onvolledig zijn of niet overeenstemmen met de algemene voorwaarden, worden niet aanvaard en teruggestuurd naar de afzender. Hoe vlugger je inschrijft, hoe vlugger je zal geïnformeerd worden! Opmerking: de formulieren moeten via bpost of de interne postverdeling verstuurd worden. Gezondheidskaart Op het inschrijvingsformulier vind je ook de Gezondheidskaart. Vul deze zorgvuldig in, het kleinste detail is belangrijk. Het gaat immers om de gezondheid van je kind. Wie gaat paardrijden, moet een recent bewijs van inenting tegen tetanus voorleggen. Wie inschrijft voor een actieve vakantie, moet over een uitstekende fysieke conditie beschikken en mag geen hartafwijkingen vertonen. 4 SOCIALE solidariteit 15

16 SOCIALE solidariteit Alle medische bijzonderheden, ook deze van psychologische aard, moeten uitdrukkelijk vermeld worden. Iedere nalatigheid in verband hiermee die wordt vastgesteld en die tot problemen leidt tijdens het verblijf, kan een aanleiding zijn om de ouders te verplichten hun kind te komen ophalen. Top Vakantie Aanwijzing Er wordt geen ontvangstbericht gestuurd na inschrijving. Binnen de kortst mogelijke tijd worden de vakantiegangers wel in kennis gesteld van het vakantieverblijf waarvoor zij aangeduid werden. Wanneer het aantal inschrijvingen de capaciteit van het gevraagde vakantiecentrum overschrijdt, wordt in de eerste plaats geselecteerd op basis van de datum waarop de aanvraag werd geregistreerd. Vervolgens gaat de voorrang naar de oudste deelnemers. Aanvragen voor hetzelfde centrum die samen worden ingediend voor broers/zussen en/of kinderen die onder hetzelfde dak wonen, worden aanvaard op basis van de oudste onder hen. Documenten Voor de reizen naar het buitenland zijn de volgende documenten verplicht: een identiteitskaart (met foto), ook voor kinderen jonger dan 12 jaar; een door de gemeente voor echt verklaarde toelating van de ouders voor wie nog geen achttien is; de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK). In geval het kind geen rechthebbende is van de Mutualiteit van de spoorwegbedienden, moet deze aangevraagd worden bij het ziekenfonds waar het kind bij aangesloten is. Toegelaten leeftijd Er worden geen afwijkingen toegestaan op de leeftijdsgrenzen, die vermeld worden bij iedere activiteit of verblijf. Vervoer In het binnenland reizen de groepen met een gemeenschappelijk kosteloos biljet, geldig tussen de plaats van samenkomst en de plaats van bestemming of de grens. Voor de reizen met de trein naar het buitenland gebruikt bureau H-HR.362 een internationaal biljet dat van het normale aantal van de rechthebbenden afgenomen wordt. Hou hiermee rekening als je later een biljet voor een reis met je gezin wil aanvragen. Wanneer een buitenlands net geen verkeersvoordelen meer toekent aan de kinderen van weduwen of gepensioneerden, wordt het biljet door de Sociale Solidariteit ten laste genomen. In bepaalde gevallen zal H-HR.362 het biljet moeten aankopen. Nachtreizen verlopen, in de mate van het mogelijke, per ligrijtuig. Internationale verminderingskaart (FIP) Voor de buitenlandse treinreizen en in overeenstemming met bericht 20 PS van 19/11/1998 moet de deelnemer in het bezit zijn van zijn internationale verminderingskaart FIP. 16 Februari 2012

17 Medische kosten na het verblijf Het kan gebeuren dat vakantiegangers na hun verblijf nog geneeskundige verzorging, kinesitherapie of een andere behandeling nodig hebben. De medische attesten moeten aan bureau H-HR.362/S.94 overgemaakt worden. Ze worden in geen geval gestuurd naar de gewestelijke geneeskundige centra of naar de organisator AEP Top Vakantie. Deze manier van werken vergemakkelijkt de administratie. De medische dossiers worden beter opgevolgd en de belanghebbenden kunnen rekenen op een vluggere terugbetaling van de opgelopen kosten. Discipline Discipline is nodig voor een geslaagde vakantie. Uitgesproken tekortkomingen (zoals tuchteloosheid, onbetamelijk gedrag, onkiese daden, ) kunnen door de centrumleider zonder verhaal gestraft worden en zelfs leiden tot het wegsturen van de deelnemer. Wanneer een minderjarig kind weggestuurd wordt, moeten de ouders het ter plaatse ophalen. Is de deelnemer meerderjarig dan moet hij op eigen middelen naar huis terugkeren. De bijkomende kosten, die hiervan het gevolg zijn, vallen ten laste van de ouders, evenals de volledige prijs van het verblijf die bepaald wordt door de Sociale Solidariteit. Elk geval van tuchteloosheid wordt na de vakantieperiode onderzocht. Er kan beslist worden dat betrokkene zich niet meer zal mogen inschrijven voor een vakantiebestemming van de Sociale Solidariteit. Die beslissing wordt meteen ter kennis van de ouders gebracht. Valse verklaring Valse verklaringen bij de inschrijving kunnen voor de centrumleider een aanleiding zijn om maatregelen te treffen die hij nodig en nuttig acht. Alle daardoor veroorzaakte kosten vallen ten laste van de ouders. Vrijwillige onderbreking van het verblijf Wie zijn verblijf wenst te onderbreken, moet hiervoor de toestemming hebben van bureau H-HR.362. Die toestemming moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden. Prijsvermindering De bijdrage van de ouders wordt aangepast als verschillende kinderen van eenzelfde gezin deelnemen aan een verblijf tijdens de vakantie. Kinderen van eenzelfde gezin zijn kinderen die onder hetzelfde dak wonen en toegelaten worden om deel te nemen aan de vakanties via dezelfde ouder. In dit geval wordt de bijdrage berekend in verhouding tot de prijs die bij iedere bestemming vermeld wordt. Deze berekening verloopt als volgt. Voor het jongste kind wordt de basisprijs toegepast. Een coëfficiënt van 0,625 wordt toegepast op de basisprijs voor het tweede kind, 0,5 voor het derde, 0,375 voor het vierde en 0,25 voor het vijfde kind. Hierboven wordt deelnemen gratis. De hoogste vermindering wordt dus toegestaan aan het oudste kind. Het vakantiecentrum speelt geen rol. Deze maatregel geldt niet voor verblijven voor kinderen van 3 tot 6 jaar, aangezien de bijdrage voor hen al bijzonder laag is, én voor de verblijven Leren leren (wiskunde). Betaling De bijdrage van de ouders wordt ingehouden op hun wedde of pensioen. Indien gevraagd werd om het bedrag in verschillende keren in te houden (maximum vier keer), wordt dit gedaan volgens de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de bezoldiging onder: code 4758 (in één maal) of 4748 (in meerdere malen) voor de actieven; code 247 voor de gepensioneerden. In bepaalde gevallen (echtscheiding, loopbaanonderbreking,... ) kan men betalen door middel van een factuur. Gelieve dit te vermelden in de rubriek Eventuele opmerkingen op het inschrijvingsformulier. Deze factuur moet betaald zijn vóór de afreis. Annulering De Sociale Solidariteit levert een grote inspanning om de kinderen een aangename vakantie te verzekeren. Een annulering zorgt voor bijkomend werk en brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. Annuleringen worden daarom slechts toegestaan bij overmacht (ziekte van de deelnemer, ernstige ziekte of overlijden van een nabestaande) én wanneer het voorval dat de annulering rechtvaardigt meteen meegedeeld wordt. Annuleren mag telefonisch, maar moet schriftelijk bevestigd worden en vergezeld zijn van een bewijsstuk (geneeskundig getuigschrift of overlijdensbewijs). Geldige verzakingen die aan de dienst Vakantie kinderen 10 kalenderdagen vóór het vertrek gemeld worden, zullen niet beboet worden. Voor de andere verzakingen wordt een aandeel in de kosten gevraagd van: 50 euro voor de verblijven in België; 75 euro voor de verblijven in het buitenland; 100 euro voor vliegreizen. Elke ongerechtvaardigde afwezigheid bij het vertrek zal daarenboven aanleiding geven tot een bijkomende inhouding van 25 euro. Deze kosten, met inbegrip van de bijkomende inhouding, zullen eventueel terugbetaald worden indien, na onderzoek, werd vastgesteld dat het niet deelnemen als gevolg van overmacht grondig werd gerechtvaardigd en dat het vereiste document (medisch getuigschrift of overlijdensbewijs) niet tijdig kon overgemaakt worden. Inlichtingen Voor bijkomende informatie kan je terecht bij het bureau H-HR.362/S.94 (Vakantie kinderen): NMBS Holding Directie Human Resources H-HR. 362/S.94 Frankrijkstraat Brussel Tel.: 02/ of 911/ (in dienst) 4 SOCIALE solidariteit 17

18 SOCIALE solidariteit Verblijven en prijzen VERBLIJVEN IN BELGIE LEEFTIJD PLAATS Troetelweek Let's be friends Meer dan een vakantie AANTAL DAGEN Prijs TOP VAKANTIE PRIJS SOCIALE SOLIDARITEIT Filmparadijs ,00 76,00 Hoe? Zee! ,00 76,00 Sint-Idesbald Smurfenavontuur ,00 76,00 Te land, ter zee en in de lucht ,00 76,00 Beestige boeren 6-9 Wortel 8 335,00 132,00 Beestige boeren 6-9 Gijzenzele 6 320,00 126,00 Circustechnieken 6-9 Geraardsbergen 8 395,00 156,00 De klussers ,00 132,00 Filmparadijs 6-9 Sint-Idesbald 8 310,00 122,00 Kids & self defence ,00 132,00 My little pony 6-9 Leignon ,00 202,00 Onderwaterwereld 6-9 Sint-Idesbald 8 350,00 138,00 Sportkriebels ,00 122,00 Chevetogne Sportkriebels ,00 126,00 Te land, ter zee en in de lucht 6-9 Sint-Idesbald 8 310,00 122,00 Voetbalduiveltjes 6-9 Herbeumont ,00 164,00 Worldshake (VDV) 6-9 Oostduinkerke 8 255,00 100,00 Astronaut camp 9-12 Eurospace Center Redu 6 505,00 200,00 Beestige boeren 9-12 Wortel 8 335,00 132,00 Beestige boeren 9-12 Gijzenzele 6 320,00 126,00 Circustechnieken 9-12 Geraardsbergen 8 395,00 156,00 Danskriebels ,00 132,00 De kunststudio 9-12 Sint-Idesbald 8 335,00 132,00 Kids & self defence ,00 132,00 Kookkuren 9-12 Filot-Hamoir ,00 176,00 Sea adventure 9-12 Sint-Idesbald 8 350,00 138,00 Sportrakkers ,00 122,00 Chevetogne Sportrakkers ,00 126,00 Sportrakkers ,00 128,00 Geraardsbergen Tennis ,00 156,00 Walk of fame 9-12 Sint-Idesbald 8 335,00 132,00 Worldshake (VDV) 9-12 Oostduinkerke 8 255,00 100,00 Astronomy camp Eurospace Center Redu 6 505,00 200,00 Adventure camp 9-12 Herbeumont ,00 160,00 Het Neptunusmysterie ,00 136,00 Oostduinkerke Het Neptunusmysterie ,00 126,00 Pony 9-12 Leignon ,00 202,00 Spetterende actie 9-12 Kinrooi ,00 190,00 Voetbal 9-12 Herbeumont ,00 164,00 Feel good (obesitas) Chevetogne 8 435,00 172,00 De samenzwering ,00 136,00 Oostduinkerke De samenzwering ,00 126,00 Show you can dance! Sint-Idesbald 8 415,00 164,00 Voetbal Chevetogne 8 330,00 130,00 X-treme Herbeumont ,00 160,00 Dagelijkse kost Koksijde ,00 218,00 Astronaut camp Eurospace Center Redu 6 505,00 200,00 18 Februari 2012

19 VERBLIJVEN IN BELGIE LEEFTIJD PLAATS Meer dan een vakantie Academie AANTAL DAGEN Prijs TOP VAKANTIE PRIJS SOCIALE SOLIDARITEIT Wandelingen te paard (initiatie) Leignon ,00 228,00 Art mix Petite-Chapelle 8 390,00 154,00 Beach fun Butgenbach 8 440,00 174,00 Beach fun Kinrooi ,00 206,00 Comedy special ,00 148,00 Dance ,00 148,00 Motoren Petite-Chapelle 8 490,00 194,00 Motoren plus ,00 194,00 Music mania ,00 176,00 Paardrijden ,00 218,00 Leignon Ruiterbrevetten ,00 218,00 Tennis Butgenbach 8 440,00 174,00 Bakplezier ,00 218,00 Wereldkeuken Koksijde ,00 218,00 Kok op kot ,00 218,00 Motoren fun on wheels Petite-Chapelle 8 535,00 212,00 Wandelingen te paard Leignon ,00 228,00 Engels initiatie ,00 191,00 Fotobewerking ,00 191,00 Filot-Hamoir Frans ,00 191,00 Informaticacrack ,00 191,00 Apps ,00 191,00 Digital Entertainment Studio ,00 191,00 Engels ,00 191,00 Frans ,00 191,00 Koksijde Gamedesign ,00 191,00 Gaming ,00 191,00 Leren leren (wiskunde) ,00 164,00 Webdesign ,00 191,00 VERBLIJVEN IN het buitenland LEEFTIJD PLAATS AANTAL DAGEN Prijs TOP VAKANTIE/ CLUB AZUR PRIJS SOCIALE SOLIDARITEIT Cyprus Sea, sun & fun Kyrenia 8 850,00 340,00 Griekenland Rondrit Athene en de Peloponnesos 8 985,00 394,00 Sea, sun & fun Kreta-Chersonissos 8 865,00 346,00 Engels en ontdekking Kent - Oak Hall (The Manor) ,00 432,00 Groot- Engels in familie ,00 436,00 Oxford - St-Hugh's College Brittannië Engels in familie ,00 436,00 Engels in familie Oxford - Hertford College ,00 436,00 Ierland Rondrit Connemara-Dublin 8 950,00 380,00 Sport & fun ,00 426,00 Pennabilli Koken & fun ,00 446,00 Sea, sun & fun Cesenatico ,00 420,00 Italië Sea, sun & fun Gardameer ,00 520,00 Sea, sun & fun Sicilië ,00 526,00 Culturele rondrit Firenze, Venetie, Verona, Ferrara ,00 519,00 Cultuur Rome ,00 384,00 Cultuur Sorrento ,00 372,00 4 SOCIALE solidariteit 19

20 SOCIALE solidariteit VERBLIJVEN in het buitenland LEEFTIJD PLAATS AANTAL DAGEN Prijs TOP VAKANTIE/ CLUB AZUR PRIJS SOCIALE SOLIDARITEIT Diving-stage Sicilië ,00 453,00 Italië Rafting en zee Basilicata & Calabria ,00 443,00 Ecologie Linosa ,00 487,00 Ontdekking en zee Sardinië ,00 431,00 Kroatië Sea & sun - ontdekking Pula ,00 318,00 Nederland Zie Zoo 8-12 Overloon 7 465,00 186,00 Sport & avontuur ,00 294,00 Oostenrijk Sport & avontuur Flattach ,00 294,00 Sport & avontuur ,00 294,00 Portugal Cultuur Lissabon ,00 420,00 Slovenië Rondrit Izola ,00 356,00 Sea, sun & fun La Escala ,00 292,00 Spanje Relax & enjoy ,00 300,00 Ampuria Aquafun (sport) ,00 300,00 Sea, sun & fun Rosas ,00 376,00 Turkije Sea, sun & fun ,00 346,00 Alanya Sea, sun & fun ,00 346,00 VS Rondrit New York- Washington - Philadelphia , ,00 Zweden Kanotrektocht ,00 328,00 Värmland Kanotrektocht ,00 328,00 Sport & avontuur ,00 306,00 Zwitserland Sport & avontuur Nendaz ,00 306,00 Fun, passion en trekking ,00 324,00 VAKANTIE VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN Door hun anders zijn kunnen gehandicapte kinderen zich moeilijk aanpassen aan de groepen van kinderen die deelnemen aan de vakantieverblijven georganiseerd door de Sociale Solidariteit. Zij genieten in navolging van deze kinderen eveneens een tegemoetkoming van de Kas van de sociale solidariteit wanneer ze op vakantie gaan met hun ouders, met een gespecialiseerde instelling of op eigen kracht. Rechthebbenden De tussenkomst wordt toegestaan aan kinderen van spoorwegpersoneel, die minstens 5 jaar oud zijn en: rechthebbenden zijn van het Fonds van de sociale werken; recht hebben op een verhoogde kinderbijslag (indien niet, moet hun toestand erkend zijn door de verplichte ziekteverzekering). Tegemoetkoming Per jaar wordt de tegemoetkoming beperkt tot drie ononderbroken perioden van minimum 5 dagen en tot maximum 40 dagen in het totaal. Komt niet in aanmerking: met vakantie gaan in privéverband bij familieleden of aanverwanten tot en met de derde graad (ten opzichte van het kind). Voor 2012 varieert de dagelijkse tegemoetkoming van 16 euro tot 41 euro en dit in functie van de leeftijd van het kind en de vakantiebestemming (België of het buitenland). Te volgen procedure Het volstaat om aan de maatschappelijk assistent(e) van je woonplaats de facturen of kwijtschriften voor te leggen waarop het volgende duidelijk vermeld wordt: de plaats van het verblijf en de aard ervan (hotel, appartement, camping); de data van vertrek en aankomst; de betaalde prijs; het aantal personen waarop het bedrag betrekking heeft. Inlichtingen Om de contactgegevens van je maatschappelijk assistent (e) te kennen, richt je je tot het bureau H-HR.363/S.93 (Sociale hulp) NMBS Holding Directie Human Resources H-HR. 363/S.93 Frankrijkstraat Brussel. Tel.: 02/ of 911/ (in dienst) Deze inlichtingen vind je eveneens terug op de Intra(Extra)netwebsite van de mutualiteit (Sociale hulp, Lijst van de maatschappelijk assistenten) 20 Februari 2012 SOCIALE solidariteit

Jongeren & Sociale werken

Jongeren & Sociale werken Jongeren & Sociale werken Bij de NMBS-Groep Jongeren@Workshop Brussel DE SOCIALE SOLIDARITEIT HEEFT OOG VOOR HAAR JONGEREN (Artikel overgenomen uit Het Spoor april 2008) De Sociale Solidariteit heeft speciale

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN Directie Human Resources Brussel, 19 april 2004 Bureau HR 124 Sectie 53 Tel. 911/52993 Nr.2.1.393 BERICHT 23 HR Uitreiking: 99 999: 0 (Reserve HR 124:25

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012

Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Collectieve verzekering gezondheidszorgen voor Federale Openbare diensten - nieuw contract vanaf 01/01/2012 Het huidige collectief contract voor de hospitalisatieverzekering tussen de Federale Overheid

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Revillpark 1-8000 Brugge - T. 050/45.01.00 - F. 050/45.01.02 - www.lmwvl.be - info@lmwvl.be Naam personeelslid Nummer personeelslid Bur/sec AANVRAAG TOT INSCHRIJVING BIJ LM WEST-VLAANDEREN 404 1 Verplichte

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309)

Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) 10 december 2010 Hospitalisatieverzekering vanaf 2011 (Dexia Verzekeringen 49/12.309) Beste collega Binnenkort ontvang je een overzicht van je verzekeringspakket 2011 via vzw Lijnwerk. Daarop staat vermeld

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: *

Offerte. Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie. Opgemaakt op: * (Product 4) Offerte Voorfinanciering van de individuele verderzetting van een collectieve polis hospitalisatie Deze offerte wordt opgesteld voor: * De verzekeringsmaatschappij is AXA Belgium. Deze offerte

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname

SCHADEPROCEDURE. 1. Geplande ziekenhuisopname. 2. Spoedopname SCHADEPROCEDURE Evonik Degussa Antwerpen NV Collectieve verzekering "gezondheidszorgen" maatschappij KBC Verzekeringen NV - makelaar Vanbreda Risk & Benefits Dankzij Medi-Link zal in de meeste gevallen:

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Nakuurhome Papiermoleken Oudebaan 293 3000 Leuven TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis Inleiding Met dit document willen

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Bulletin van de Gepensioneerden

Bulletin van de Gepensioneerden Congresstraat 17-19 1000 Brussel Tel.: 02-226 13 13 en 02-226 13 67 Tel. NMBS: 911/46473 Fax: 02-226 13 14 E-mail: gewest.brussel@acod-spoor.be Gepensioneerden.brussel@acod-spoor.be Bulletin van de Gepensioneerden

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de tussenkomst

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014

VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 VZW SOCIAAL FONDS VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE WERKINGSPROGRAMMA 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2013 BEGROTING 2014 27 maart 2014 p. 1 A. ALGEMEEN * De vzw Sociaal Fonds Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gesticht

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING 1 INSCHRIJVINGSFORMULIER IN HET REGISTER VAN DE KANDIDATEN VOOR EEN GEMEENTEWONING Gelieve dit formulier in HOOFDLETTERS in te vullen. Een gezin mag slechts één enkel formulier indienen. Gelieve alle nodige

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

AANSLUITINGSVERKLARING

AANSLUITINGSVERKLARING 501... AANSLUITINGSVERKLARING Antwerpen Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk Antwerpen Brugge Gistelsesteenweg 294 bus 1 8200 Sint-Andries Brugge info@oz.be www.oz.be Persoonlijke gegevens Ik, ondergetekende:

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Kader voorbehouden voor de administratie: Datum van ontvangst:.... Volgnummer:... Gelieve dit document in HOOFDLETTERS in te vullen. U mag slechts één formulier invullen. Voeg alle

Nadere informatie

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.

Versie van DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1. Versie van 21-03-2011 DEEL III De wedde Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Algemeen 2.1 Definitie van de wedde 2.1.1 Volledige wedde 2.1.2 Niet volledig verschuldigde wedde 3. Recht

Nadere informatie

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid

(*) De twee exemplaren 2008 zullen U teruggestuurd worden na nazicht door mijn diensten; één exemplaar is bestemd voor het betrokken personeelslid VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DEPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS Brussel, 11 december 2007 CM 2007/2008-01/31 Aan de Hoofden van de School- en bijschoolse inrichtingen. BETREFT

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Penitentenlaan 7 9620 Zottegem Bijlage 5 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Wacheul Magali - HZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 Verhoogde tegemoetkoming (VT) Wettelijke basis Programmawet 27 /12/2006 KB OMNIO 01/04/2007 2 Wat is de verhoogde tegemoetkoming? De verzekerde draagt een kleiner persoonlijk aandeel voor bepaalde prestaties,

Nadere informatie

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis

Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Informatie over uw factuur bij opname in ons psychiatrisch ziekenhuis Dalstraat 84 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 776 00 41 Info: www.hieronymus.be Inhoudstafel Inleiding 4 Onderdelen van uw factuur bij opname

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/006 BERAADSLAGING N 09/005 VAN 13 JANUARI 2009 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000

BERICHT Nr. 61 PP BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL. 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 BERICHT Nr. 61 PP 21 november 2002 BEZOLDIGINGEN VAN HET PERSONEEL 6e bijvoegsel bij ARPS Bundel 520 1e bijvoegsel bij bericht 26PP/2000 2e bijvoegsel bij bericht 27PP/2000 1e bijvoegsel bij bericht 8PP/2001

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager)

exemplaar voor in medisch dossier 2 e exemplaar (voor aanvrager) AANVRAAGFORMULIER TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFSCHRIFT VAN GEGEVENS UIT EEN PATIENTENDOSSIER In uitvoering en volgens de modaliteiten van artikel 9 van de wet op de patiëntenrechten van 22 augustus 2002 IDENTITEIT

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel!

Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Nieuwe procedure Regeling Betalende Derde Huisartsen: eenvoudig en snel! Ondanks diverse drempelverlagende financiële maatregelen, blijkt voor sommige patiënten de persoonlijke bijdrage nog steeds te hoog.

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET THUIS VERZORGEN Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 augustus2016 worden ingediend bij het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1 bus 1 8301 Knokke-Heist TEL 050 530 900 E-MAIL SOCIAALHUIS@KNOKKE-HEIST.BE

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking In her kader van ouderschapsverlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Indien u de voorwaarden wilt kennen om onderbrekingsuitkeringen te bekomen

Nadere informatie

Informatie over uw ziekenhuisfactuur

Informatie over uw ziekenhuisfactuur Infobrochure Informatie over uw ziekenhuisfactuur mensen zorgen voor mensen 2 Beste mevrouw, meneer, Na uw ziekenhuisopname krijgt u een ziekenhuisfactuur. Ervaring leert dat dit geen eenvoudig document

Nadere informatie

TITEL I - Algemene bepalingen

TITEL I - Algemene bepalingen Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 juli 2005 Belgisch

Nadere informatie