Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;"

Transcriptie

1 Collegebesluit nr. 06/ januari 2006 Besluit houde nde de algeme ne organisatie van de speelpleinw e rking 2006 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd en jeugdwerkbeleid; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd en jeugdwerkbeleid, inzake het voeren van een gemeentelijk en intergemeentelijk jeugd en jeugdwerkbeleid; Gelet op het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 en wijzigende besluiten houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel; Na beraadslaging, Besluit

2 Artikel 1. Om de speelpleinwerking te realiseren, kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie een beroep doen op elke organisatie of instelling die ervoor in aanmerking komt: gemeente, school, vriendenkring of oudercomité van een school, Scholengroep Brussel, jeugdcentrum, gemeenschapscentrum, enz. Artikel 2. De speelpleinen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn: a) speelpleinen voor kleuters: Brouckère (gemeenschapsschool) Parasol (gemeenschapsschool) Sippelberg (VGC infrastructuur) Veeweyde (gemeenteschool) Watermolen (vrije school) Wayez (gemeenteschool) Windmolen (gemeenteschool) b) speelpleinen voor lagere schoolkinderen: Girabella (gemeenschapsschool) Kastanjes (gemeenschapsschool) Linde (VGC infrastructuur) Populieren (vrije school) Uilenspiegel c) speelpleinen voor tieners H. De Brouckèrelaan 16 te 1160 Brussel (Oudergem) Latinislaan 100 te 1030 Brussel (Schaarbeek) Dilbeekstraat 1 te 1082 Brussel (Sint Agatha Berchem) Veeweydestraat 80 te 1070 Brussel (Anderlecht) Mysteriestraat te 1190 Brussel (Vorst) Wayezstraat 56 te 1070 Brussel (Anderlecht) Windmolenstraat 39 te 1140 Brussel (Evere) Prins Boudewijnstraat 71 te 1083 Brussel (Ganshoren) Nekkersgatlaan 17 te 1180 Brussel (Ukkel) Nellie Melbalaan 71 te 1070 Brussel (Anderlecht) Guldendallaan 90 te 1150 Brussel (Sint Pieters Woluwe) Het Neerhof (VGC Jeugd en Gezinsboerderij) Neerhofstraat 2 te 1700 Dilbeek The Elephant (VGC jeugdcentrum) Roodebeeksesteenweg 270 te 1200 Brussel (Sint Lambrechts Woluwe) Artikel 3. In de paas en zomervakantie heeft de speelpleinwerking respectievelijk plaats van 3 tot 14 april (= 10 dagen) en van 3 juli tot 25 augustus 2006 (= 35 dagen). Er is geen werking op 10, 11, 21 juli, 14 en 15 augustus De kleuters en de lagere schoolkinderen spelen op aparte speelpleinen. Er vindt in de paas en in de zomervakantie een geïntegreerde speelpleinwerking voor de kleuters en lagere schoolkinderen met een handicap plaats. In de kerstvakantie, van 27 tot 29 december 2006 en van 2 tot 5 januari 2007 (= 7 dagen), wordt er een beperkte speelpleinwerking georganiseerd voor de kleuters en de lagere schoolkinderen, die dan samen spelen. De boerderijvakanties voor tieners van 10 tot 13 jaar (leerlingen van het 5 de en 6 de leerjaar van het lager onderwijs en van het 1 ste en 2 de jaar lager middelbaar onderwijs) op Het Neerhof vinden plaats in de paasvakantie van 3 tot 14 april (= 10 dagen) en in de zomervakantie van 3 tot 14 juli 2006 (= 10 dagen). De werking van het speelplein The Elephant voor tieners van 12 tot 15 jaar (leerlingen van het 6 de leerjaar van het lager onderwijs en tieners van het 1 ste, 2 de en 3 de jaar lager middelbaar onderwijs) vindt plaats in de paasvakantie van 3 tot 14 april (= 10 dagen) en in de zomervakantie van 3 juli tot 25 augustus 2006 (= 35 dagen). Artikel 4. Er wordt een brandverzekering en een verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid voor het gebruik van de vrije scholen en gemeente infrastructuren aangegaan. De premie voor de brandverzekering, burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid voor het gebruik van de gemeenschapsscholen wordt gestort volgens de onderrichtingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs. 2

3 De premie voor de brandverzekering, burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid voor het gebruik van Kasterlinden, dat behoort tot het gezamenlijk patrimonium van de CCF VGC, voor het gebruik van de school van Elishout, en voor het gebruik van het Roodebeekcentrum, die behoren tot het patrimonium van de VGC, zijn ten laste van de VGC. Voor de tienervakanties gaat de vzw Het Neerhof een verzekering aan. Voor de sectorbegeleiders en de hoofdanimatoren, die binnen hun werkopdracht naar verschillende plaatsen reizen, wordt een passende autoverzekering "omnium dienstreizen" aangegaan. Artikel 5. De Directeur Cultuur wordt ertoe gemachtigd huurovereenkomsten te sluiten of te verlengen voor het gebruik van vrije scholen voor de speelpleinwerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De vrije scholen ontvangen: forfaitair 150 EUR per jaar voor het gebruik van de schooltelefoon; 12 per jaar als tussenkomst ingeval de school extra kosten heeft voor het ophalen van afval; forfaitair 62 EUR per vakantiewerking voor het opruimen na elke werking, als ze tijdens de speelpleinwerking niet zorgen voor het dagelijks onderhoud; forfaitair 30 EUR per week voor het onderhoud van het sanitair en de eetzaal en forfaitair 62 EUR per vakantiewerking voor het opruimen na elke werking; Voor de gemeenschapsscholen werkt de VGC samen met de Scholengroep Brussel. De Scholengroep Brussel ontvangt: forfaitair 0,62 EUR per dag per kind voor het gebruik van de infrastructuur; forfaitair 150 EUR per jaar per school voor het gebruik van de schooltelefoon; 12 per jaar per school als tussenkomst ingeval de school extra kosten heeft voor het ophalen van afval; forfaitair 62 EUR per school voor het waterverbruik per vakantiewerking; forfaitair 200 EUR per school voor het energieverbruik per vakantiewerking; forfaitair 62 EUR per vakantiewerking per school voor het opruimen na elke werking; voor het onderhoud door de gemeenschapsscholen wordt een overeenkomst gesloten; Aan de vzw Jeugd en Gezinsboerderij Het Neerhof wordt een forfaitaire vergoeding van 0,62 EUR per dag per kind betaald, analoog met de regeling voor het gebruik van de gemeenschapsscholen. Voor het speelplein The Elephant werkt de VGC samen met de vzw Roodebeekcentrum. De vzw Roodebeekcentrum ontvangt: forfaitair 0,62 EUR per dag per kind voor het gebruik van de infrastructuur; forfaitair 150 EUR per jaar voor het gebruik van de telefoon; forfaitair 62 EUR per vakantiewerking voor het opruimen na elke werking; forfaitair 62 EUR voor het waterverbruik per vakantiewerking. Aan de voorlopige beheerscel CCF VGC patrimonium wordt een forfaitaire vergoeding van 0,62 EUR per dag per kind toegekend voor het gebruik van het patrimonium, gelegen Dilbeekstraat 1 te 1082 Brussel (St. Agatha Berchem), analoog met de regeling voor het gebruik van de gemeenschapsscholen. Aan Elishout school voor voeding wordt een forfaitaire vergoeding van 0,62 EUR per dag per kind voor het gebruik van de school, gelegen Nellie Melbalaan 71 te Anderlecht, analoog met de regeling voor het gebruik van de gemeenschapsscholen. 3

4 In het kader van haar speelpleinbeleid kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie samenwerken met gemeentelijke overheden, gemeenschapscentra en andere organisaties. Voor elke uitgave ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, andere dan de huur van infrastructuur en de bij dit besluit vastgelegde forfaitaire vergoedingen, dient de organisatie een factuur of kostennota met de nodige bewijsstukken voor te leggen. Artikel 6. De herstelling van glasbreuk en schade aan gebouwen ten gevolge van de speelpleinwerking gebeurt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze regeling wordt uitgebreid tot de ophaalpunten van het buscircuit. Artikel 7. Voor de realisatie van de speelpleinwerking wordt een beroep gedaan op gelegenheidsmedewerkers. De functies, voorwaarden en vergoedingen worden als volgt bepaald: FUNCTIE VOORWAARDEN (leeftijd op 1 januari 2006) DAGVERGOEDINGEN Opdrachthouder Sectorbegeleider 23 j geboortejaar 1982 en vroeger EN minimum 3 jaar ervaring als hoofdanimaitor op de VGC speelpleinen EN attest basisvorming jeugdverantwoordelijke of pedagogisch diploma bezitten EN een activiteitenaanbod vooraf voorleggen BASIS KOSTEN PREMIE 5 13 EUR BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR PREMIES getuigschrift vorming VGC speelpleinen (cursus herfst 2005 of herfst 2006) Hoofdanimator 20 j geboortejaar 1985 en vroeger of 19 j geboortejaar 1986, mits een significante ervaring op de VGC speelpleinen EN attest basisvorming jeugdverantwoordelijke of 1 jaar ervaring als animator in het jeugdwerk (bij voorkeur speelpleinwerk) of pedagogische studies of diploma EN een voorbereidingsschema voorleggen 42,50 EUR 13 EUR BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR PREMIES: getuigschrift vorming VGC speelpleinen (cursus herfst 2005 of herfst 2006) 4

5 Animator 16 en 17 j geboortejaar 1989 en en 19 j geboortejaar 1987 en 1986 minimum 20 j geboortejaar 1985 en vroeger 25,50 EUR 33 EUR 38 EUR EN activiteiten voorbereiden (nazicht door HA) Hulpanimator BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR PREMIES cursus of attest basisvorming jeugdverantwoordelijke, studies of pedagogisch diploma getuigschrift vorming VGC speelpleinen (cursus herfst 2005 of herfst 2006) 15 j geboortejaar 1990 (doet geen toezicht en draagt nooit alleen de verantwoordelijkheid voor een groepje kinderen) 20,50 EUR EN activiteiten voorbereiden (nazicht door HA) Vrijwilligers BIJKOMENDE VOORWAARDEN VOOR PREMIES cursus of attest basisvorming jeugdverantwoordelijke, studies of pedagogisch diploma getuigschrift vorming VGC speelpleinen (cursus herfst 2005 of herfst 2006) personeelsleden van gemeenten waarmee de VGC voor haar speelpleinwerking samenwerkt en die als hoofdanimator of animator meewerken; personen die op vrijwillige basis willen meewerken en 16 jaar zijn geboortejaar EUR 13 EUR Voorbereiding van de activiteiten en deelneming aan de voorbereidingsdagen is voor de medewerkers contractueel verplicht Anciënniteitsvergoeding Toezicht 1 EUR per speelpleinjaar (1 jaar = 16 werkdagen, waarvan 1 week in de paas of kerstvakantie) maximum 3 EUR. De anciënniteit gaat in vanaf de speelpleinwerking 2001 door ANIMATOREN aan ophaalpunt of op het plein (wordt genoteerd op het uitbetalingsformulier) 10,50 EUR forfaitair per dag In het belang van de speelpleinwerking kan van de bovenstaande voorwaarden afgeweken worden. Om de kwaliteit van de speelpleinwerking te stimuleren, ligt de klemtoon op de voorbereiding. Verhoging van de dynamiek van de speelpleinwerking veronderstelt een grotere betrokkenheid, inspraak en verantwoordelijkheid van de speelpleinmedewerkers. Om dit te realiseren, worden pleinverantwoordelijken aangesteld. Zij ontvangen een forfaitaire kostenvergoeding van 12 per jaar. 5

6 Artikel 8. Voor de aanstelling van de speelpleinmedewerkers gelden de volgende normen: sectorbegeleider: maximum 1 per 5 speelpleinen; hoofdanimator: 2 per speelplein; in bijzondere omstandigheden (aantal en leeftijd kinderen, bijzondere werking) kunnen er meer hoofdanimatoren op één plein worden aangewezen; animator: 1 per 10 kinderen; hulpanimator: 1 per 25 kinderen. Er is een aangepaste begeleiding van de kinderen met een handicap. In het belang van de speelpleinwerking wordt de directeur van de directie Cultuur ertoe gemachtigd medewerkers aan te stellen voor de voorbereiding en opvolging van de speelpleinwerking, hen te ontslaan en er de arbeidsovereenkomsten of de akten van tewerkstelling te ondertekenen. Deze tewerkstelling kan ook deeltijds zijn. Artikel 9. De Vlaamse Gemeenschapscommissie betaalt aan de animatoren en hulpanimatoren de kosten voor hun abonnement van het openbaar vervoer (De Lijn, NMBS, MIVB), dat nodig is voor hun medewerking, integraal terug. Als zij minder dan één maand meewerken, worden ook hun tienrittenkaarten van de MIVB terugbetaald. Voor de sectorbegeleiders, hoofdanimatoren en vrijwilligers is deze terugbetaling van de vervoerkosten begrepen in de forfaitaire kostenvergoeding. De speelpleinmedewerkers hebben recht op een fietsvergoeding. Artikel 10. Voor haar speelpleinwerking opteert de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de eenheid van organisatie en pedagogische begeleiding. Om dit te realiseren, kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie zelf initiatieven nemen of overeenkomsten of dienstverleningscontracten afsluiten voor kadervorming en begeleiding. Er worden eveneens voorbereidingsdagen georganiseerd voor elke vakantiewerking. Artikel 11. Er worden autobussen ter beschikking gesteld voor het dagelijks vervoer van de speelpleinkinderen en voor speelpleinuitstappen. Dit gebeurt met eigen busvervoer of er worden voor dit busvervoer overeenkomsten afgesloten. Er wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie een samenwerkingsakkoord afgesloten met organisatoren die infrastructuur en/of personeel ter beschikking stellen voor de ophaalpunten. Voor het toezicht kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie medewerkers rekruteren die minimum 16 jaar zijn op 1 januari Hun vergoeding is 10,50 EUR per dagprestatie. De organisaties kunnen zelf het toezicht aan de ophaalpunten waarnemen tegen 13 EUR per dag. Artikel 12. Aan de speelpleinwerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen kleuters en lagere schoolkinderen deelnemen die wonen of schoollopen in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs. Ook kunnen kinderen van Nederlandstalige ouders deelnemen, die behoren tot het personeel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of van een door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde instelling. 6

7 De financiële bijdrage van de ouders wordt geïnd door middel van een speelpleinabonnement, dat de naam "Slurfke" heeft. De bijdrage wordt bepaald op 3,50 EUR per kind per dag; een abonnement voor 20 dagen kost 50 EUR, een abonnement voor de paasvakantie 22,50 EUR, een abonnement voor de kerstvakantie 15,7 en een jaarabonnement 68 EUR. Gezinnen met meer dan 2 kinderen ontvangen vanaf het derde ingeschreven kind een gratis abonnement. De betaling gebeurt uitsluitend door overschrijving op de rekening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Alle abonnementen verstrijken op de laatste dag van de kerstspeelpleinen. Terugbetaling is mogelijk. Voor de volgende bijzondere publieksgroepen is deelneming gratis: de broertjes, zusjes of kinderen van speelpleinmedewerkers; kinderen van ouders over wie bevoorrechte getuigen (schoolhoofd, sociale dienst of OCMW...) schriftelijk verklaren dat hun financiële gezinssituatie het niet toelaat de normale bijdrage te betalen en voor de kinderen van ouders die aantonen dat hun belastbaar inkomen niet hoger is dan EUR. Het abonnement is individueel op naam van het kind. Enkel de dienst kan een naamsverandering doorvoeren. De hoofdanimatoren registreren de aanwezigheden van de kinderen op de inschrijffiches en op de abonnementen. De bijdrage van de ouders voor de deelneming van de tieners aan de speelpleinwerking op Het Neerhof wordt bepaald op 6 per kind per week, voor het warm middagmaal, het vieruurtje en de boerderijactiviteiten. Deze bijdrage wordt rechtstreeks aan de vzw Het Neerhof betaald. Artikel 13. De kinderen en het speelpleinpersoneel brengen zelf hun lunchpakket mee. Voor de kinderen die geen lunchpakket hebben, kan de hoofdanimator voeding aankopen met de kasprovisie en de kosten terugvorderen bij de ouders. Artikel 14. Voor uitstappen met openbaar vervoer zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie ofwel tramkaarten aankopen bij de MIVB ofwel gebruik maken van speciale vervoerbons, die aan speelpleinorganisaties verleend worden. Artikel 15. Voor de levering van zuivelproducten en speelpleinmateriaal worden overeenkomsten gesloten. Artikel 16. Er wordt kinderanimatie georganiseerd. Hiervoor worden overeenkomsten of dienstverleningscontracten gesloten voor o.m. zaalhuur, huur van films, honoraria theatergroepen, kosten voor auteursrechten. Artikel 17. Er wordt voor de speelpleinwerking een promotie gevoerd. 7

8 Artikel 18. De uitgaven en de ontvangsten worden aangerekend op de respectievelijke artikelen van de functionele code 555 van de begroting De Collegeleden, Brigitte GR OUW ELS P ascal SM ET Guy VA NH ENGEL 8

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Financieel en Materieel beleid

Financieel en Materieel beleid 1 Financieel en Materieel beleid * Maatregelen voor interne controles Procedure GEBRUIK GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR VOLTIJDSE VERHURINGEN EN INHURINGEN, NASCHOOLSE VERHURINGEN EN HOSPITERINGEN Datum Herziening

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap

Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Reglement voor ondersteuning van activiteiten rond mondiale vorming en wereldburgerschap Goedgekeurd door de Provincie Raad op 18 december 2013 en aangepast op de Provincie Raad van 3 september 2014. Artikel

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/083 BERAADSLAGING NR. 11/020 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 8 NOVEMBER 2011 EN OP 3 JUNI 2014, MET BETREKKING

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors :

(B.S. 20.05.2009) Uittreksel m.b.t. de doelgroepvermindering mentors : Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Op zoek naar een rusthuis!

Op zoek naar een rusthuis! Op zoek naar een rusthuis! Praktisch informatieboekje met antwoorden op uw vragen bij het zoeken naar een rusthuis. vzw Home-Info www.home-info.be Naar een rusthuis! Hoe begin ik eraan? Verantwoordelijke

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie