Omzetgegevens : 2010: gemiddeld ,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart 2011 Curator : Mr. M.J. Maessen R-C : Mw. Mr. P.A.M. Struijs Activiteiten onderneming : Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal e.d. Omzetgegevens : 2010: gemiddeld ,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Saldo einde verslagperiode : ,81 Verslagperiode : 12 april 2011 t/m 07 juli 2011 Bestede uren in verslagperiode : Zie bijlage Bestede uren Totaal : Zie bijlage 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : de heer G. Permentier, feitelijk bestuurder 1.2 Winst en verlies : Over ,-- Over , Balanstotaal : Per ,-- Per , Lopende procedures : Geen 1.5 Verzekeringen : Gebruikelijke verzekeringen, waaronder opstalverzekering, autoverzekering. Deze verzekeringen worden opgezegd of voortgezet door Kober Groep 1.6 Huur : geen 1.7 Oorzaak faillissement : Betalingsonmacht om personeel uit te betalen, liquiditeitsproblemen en te hoge verbouwingskosten 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : Machtiging verleend door de rechtercommissaris op 9 maart 2011 : Op 8 maart is het personeel toegesproken en op hun rechten in faillissement gewezen. Vervolgens ontslagaanzegging personeelsleden na verkregen machtiging van de rechter-commissaris op 9 maart Er bestaat nog een discussiepunt met het UWV inzake de uitbetaling van een viertal personeelsleden op basis van de 1

2 loondoorbetalingsverplichting, nu de betreffende personeelsleden gedurende een langere periode feitelijk een vast aantal uren werkzaam zijn. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Onroerende zaak Tulpstraat 5 te Wijk en Aalburg bezwaard met hypothecaire inschrijving ten behoeve van Rabobank Altena 3.2 Verkoopopbrengst : ,-- uitgekeerd aan de Rabobank Altena 3.3 Hoogte hypotheek : de hypotheekachterstand is ,-- de daadwerkelijke inschrijving is , Boedelbijdrage : ,-- heeft betrekking op de volledige activa transactie : De reële werkzaamheden aangaande de onderhandelingen met Kober Groep. Zie ook punt 3.8. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Inventaris. Heeft een onderhandse executiewaarde van 6.150,--. Een bus Volkswagen Transporter Combi 1.9 TD 292 met een onderhandse verkoopwaarde van 500, Verkoopopbrengst : Inventaris ,-- Auto 1.000, Boedelbijdrage : Zie punt Bodemvoorrecht fiscus : Ja, op inventaris. : Er hebben zich verschillende kandidaten gemeld om de activa van curandus over te nemen. Alle kandidaten zijn voorzien van biedingsregels en hebben een bod uit kunnen brengen. Uiteindelijk zijn er twee kandidaten overgebleven, waaronder de Kober Groep. Uiteindelijk is de Kober Groep degene met het meest gunstige bod. Dit voldeed ook aan de eisen van de bank en derhalve zijn de activa overgenomen door de Kober Groep. Daartoe heeft de rechter-commissaris op 29 maart 2011 toestemming verleend om tot verkoop van de activa aan Kober Groep over 2

3 te gaan. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De vergoedingen voor de maand maart voor het kinderdagverblijf, BSO en de peuterspeelzaal zijn betaald op de boedelrekening van de curator. De Rabobank Altena heeft per 1 maart 2011 kwijting verleend. Enkele geringe kosten terzake de huur van de peuterspeelzaal, reparatie van de auto en de telefoonkosten zijn of worden van deze opbrengst door de curator voldaan. Bijna alle vergoedingen zijn binnen. Er loopt nog een discussie met de Rabobank met betrekking tot de bijdrage van de fiscus ten behoeve van individuele ouders die nog op de rekening van t Spektakel zijn binnengekomen na datum faillissement Verkoopopbrengst : 3.11 Boedelbijdrage : : Andere activa 3.12 Beschrijving : Goodwill, verkocht aan Kober Groep 3.13 Verkoopopbrengst : ,-- : 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : ,-- verkocht aan de Kober Groep 4.2. Opbrengst : 6.000, Boedelbijdrage : Zie punt 3.4 : Debiteuren zijn verkocht aan Kober Groep 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : ,-- en een rekening courant tekort van ,--. Deze vordering zal door de Rabobank niet worden ingediend. De bank heeft na ontvangst van de ,-- voor het pand afstand gedaan van al haar zekerheden. Hierdoor vallen de verpande debiteuren en het inventaris in de boedel behoudens bodemvoorrecht van de fiscus. 5.2 Leasecontracten : Geen 3

4 5.3 Beschrijving zekerheden : Nvt, gezien financiele kwijting Rabobank Altena 5.4 Separatistenpositie : nvt 5.5 Boedelbijdragen : nvt 5.6 Eigendomsvoorbehoud : nvt 5.7 Reclamerechten : FDR en Associés beroepen zich op reclamerecht voor de taxatierapporten die gemaakt zijn ten behoeve van de onderhandelingen voorafgaand aan het faillissement. Dit reclamerecht wordt niet erkend. Geen sprake van een koopovereenkomst. 5.8 Retentierechten : Nvt : 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : De Kober Groep (zie ook punt 3) heeft de meest gunstige bieding gedaan en om die reden heeft de curator ervoor gekozen om met de Kober Groep verder te gaan. De Kober Groep heeft de meeste medewerkers een arbeidsovereenkomst aangeboden op gelijke voorwaarden (cao Kinderopvang, Kindercentra en Gastouderbureaus) is van toepassing) met ingang van 1 april Financiële verslaglegging : Zie punt 3.9 : Doorstart 6.3 Beschrijving : Zie activatransactie met Kober Groep per 1 april Verantwoording : In de maand maart hebben het Kinderdagverblijf, de BSO en de Peuterspeelzaal doorgedraaid op uitdrukkelijk verzoek van de Gemeente Wijk en Aalburg, Rabobank Altena en de ouders, mede in verband met de mogelijkheden van een eventuele doorstart. Na ontvangst van alle vergoedingen voor de maand maart en betaling van de kosten zal rekening en verantwoording worden afgelegd. De vermoedelijke bruto opbrengst zal ,-- bedragen te verminderen met enkele kosten (zie punt 3.9) en mogelijk 4

5 6.5 Opbrengst : 6.6 Boedelbijdrage : : uitbetaling van een viertal personeelsleden (zie punt 2.3). Afzonderlijke verantwoording aan de rechter-commissaris volgt. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Ja, voldaan 7.2 Depot jaarrekening : Nvt. Op grond van art. 6 Vpb is de stichting een vrijgesteld lichaam. Tevens voldoet de stichting aan art. 1 van het vrijstellingsbesluit Vpb 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : nvt 7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur : : nvt Wordt nog onderzocht 7.6 Paulianeus handelen : Niet geconstateerd. : Een drietal bestuurders worden gehoord omdat het faillissement van deze stichting mogelijk is veroorzaakt door een te hoog kostenpatroon. De curator zal de drie (voormalig) bestuursleden opgeroepen teneinde hen te horen aangaande de oorzaken van het faillissement. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Nog niet bekend 8.2 Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend 8.4 Andere pref. crediteuren : Vordering PGGM ad 9.101,17 doorgezet aan het UWV 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze afwikkeling : : De bekende crediteuren worden aangeschreven Loopt 9. Procedures 5

6 9.1 Naam wederpartij(en) : Geen 9.2 Aard procedure : 9.3 Stand procedure : : 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Zo snel mogelijk Plan van aanpak : 10.3 Indiening volgend verslag : Iedere drie maanden : De 3 bestuursleden zullen uiterlijk in mei worden gehoord. Daarna volgt de beslissing omtrent de afwikkeling. De 3 bestuursleden zullen vóór 1 september worden gehoord. 6

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

mr R.P. van Eerde 167:36 uren

mr R.P. van Eerde 167:36 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 22 (EIND) DATUM: 24 JULI 2012 Gegevens ondernemening Heerke Jan Andries Visser, h.o.d.n. British Collector Cars Faillissementsnummer 05/126 F Datum uitspraak 10 mei 2005 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie