Handbalvereniging Margraten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handbalvereniging Margraten"

Transcriptie

1 Handbalvereniging Margraten INFORMATIEBULLETIN versie 3:

2 INHOUDSOPGAVE Informatiebulletin pagina 3 Contact pagina 3 Onze vereniging pagina 3 & 4 De teams en adres sporthal pagina 4 Lidmaatschap en contributie pagina 4 Aanmelding als lid pagina 4 Afmelding als lid pagina 4 Contributie pagina 5 & 6 Teamindeling en trainingen pagina 6 & 7 Wedstrijdinformatie pagina 7 & 8 Uitwedstrijden, vervoer en verzekering pagina 8 & 9 Kleding pagina 9 & 10 Verenigingsmaterialen in bruikleen pagina 10 Andere afspraken en regelingen pagina 11 O.P.A. (Oud Papier Actie) pagina 11 Wafelactie pagina 11 Goed geregeld? Pagina 11 Lid worden pagina 12 Contactgegevens pagina 12 Margraten, November 2014 (versie 3) Informatiebulletin HV Margraten seizoen

3 INFORMATIEBULLETIN De Handbalvereniging Margraten is vanaf 1974 ingeschreven bij het Nederlands Handbalverbond (NHV) en de Kamer van Koophandel te Maastricht (K.v.K ). In dit informatiebulletin staat de meest actuele informatie over onze vereniging, haar interne regels e.d. Nieuwe leden ontvangen dit bulletin meteen na aanmelding. Ook staat dit informatiebulletin op onze website. Dit bulletin wordt jaarlijks geactualiseerd. Het streven is september van elk kalenderjaar. Op onze site is dit bulletin te vinden onder VERENIGINGSINFO > algemene informatie Voor andere tussentijdse wijzigingen in dit bulletin verwijzen wij naar onze website: Daar treft u dit informatiebulletin en, waar nodig voorzien van alle (tussentijdse) wijzigingen. CONTACT Indien dit bulletin voor u onvoldoende informatie bevat, kunt u contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden. BESTUUR Hr. Metz, Henk Voorzitter Mw. Weusten, Gerda Penningmeester Mw. Janssen, Iet Technische zaken (coördinator) Mw. Defauwes, Gemma Technische zaken Mw. Anoek van Laar Algemene zaken ONZE VERENIGING De Handbalvereniging Margraten is opgericht in De eerste aanzet werd gegeven op 23 mei 1974 (Hemelvaartsdag) bij de opening van café Op der Din in Termaar. In het jubileumboek 75 jaar RKVVM staat te lezen dat in het seizoen van dhr. Lou Wijngaard bestuursverantwoordelijke wordt in het jeugdbestuur van RKVVM en mandaat krijgt voor de start van een dames sportvereniging. Aansluitend is Lou Wijngaard, samen met Huub Senden een grote rol gaan spelen in de nieuw op te richten handbalvereniging. Om precies te zijn; een dameshandbalclub onder de vlag van RKVVM. Na een vijftal jaren wordt de handbaltak een zelfstandige vereniging onder de naam Handbalvereniging Margraten. Informatiebulletin HV Margraten seizoen

4 De Handbalvereniging Margraten is een vereniging met uitsluitend dames en meisjesteams. Alle teams nemen deel aan de officiële competities van het NHV. In het seizoen nemen 8 teams deel aan de Landelijke- en afdelings zaalcompetitie, n.l: Dames 1 Dames 2 Dames 3 B1 jeugd C1 jeugd C2 jeugd D jeugd E jeugd Landelijke Hoofdklasse 1 e Afdelingsklasse Regio Limburg 2 e Afdelingsklasse Regio Limburg Landelijke Jeugddivisie Z-O Nederland Afdelings klasse Regio Limburg idem idem idem (samenwerkingsverband Margraten/Adio) Ook wordt er, in samenwerking met Handbalvereniging Adio regelmatig deelgenomen aan de F jeugd toernooitjes (voorheen mini s). ADRES SPORTCOMPLEX ROUTE BEREKENEN Sporthal de Hoven President Kennedystraat CC - Margraten Tel: Sporthal de Hoven Margraten LIDMAATSCHAP & CONTRIBUTIE Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. AANMELDEN ALS LID Het lidmaatschap van onze vereniging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanmelding. AFMELDEN ALS LID Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij onze secretaris of penningmeester. Het lidmaatschap van onze vereniging eindigt altijd op 30 juni van het betreffende verenigingsjaar. Afspraken en geldende regels m.b.t. betalen contributie, Oud Papier Actie, jeugdscheidsrechter, wafelactie en andere aangegane verplichtingen moeten eveneens tot en met 30 juni van het lopende seizoen worden nagekomen. Informatiebulletin HV Margraten seizoen

5 MATERIALEN IN BRUIKLEEN. Bij opzeggen van het lidmaatschap moeten de door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en ander sportmaterialen binnen 30 dagen na opzegging van het lidmaatschap worden ingeleverd bij de desbetreffende persoon. OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE HANDBALVERENIGING Als je lid wilt worden bij een andere handbalvereniging wordt een door het NHV verstrekt overschrijvingsformulier ingevuld door jouw nieuwe vereniging. Dit formulier moet ook worden ondertekend door onze secretaris (of hiertoe bevoegd bestuurslid). Overschrijving is alleen mogelijk als je aan de financiële verplichtingen hebt voldaan en de door de vereniging beschikbare gestelde kleding en andere sportmaterialen hebt ingeleverd. CONTRIBUTIE De periode van contributiebetaling is gelijk aan het verenigingsjaar, zijnde 1 juli t/m 30 juni. De handbalvereniging dient per lid aan het NHV - jaarlijks vooraf voor het hele jaar - bonds, afdelingcontributies en andere bijdragen te voldoen. Stopzetting van de contributiebetaling gedurende het verenigingsjaar is daarom niet mogelijk. Alleen bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken. De verschuldigde bonds- en afdelingcontributie dienen echter altijd betaald te worden voor het gehele jaar. Neem in voorkomende gevallen, of als je meer informatie wenst, contact op met de penningmeester. De penningmeester zal jouw verzoek aan het bestuur voorleggen. Een eventueel bestuursbesluit kan alleen achteraf worden genomen. De contributie voor het seizoen bedraagt: (vastgesteld op de jaarvergadering op 14 oktober 2014) Categorie per jaar per kwartaal Senioren ,- A jeugd ,50 B jeugd ,- C jeugd ,- D jeugd ,25 E jeugd ,50 F jeugd 75 18,75 De contributie wordt bij voorkeur voldaan door middel van automatische incasso. Deze automatische incasso wordt verricht per kwartaal door onze penningmeester. Informatiebulletin HV Margraten seizoen

6 Na vaststelling van de contributiebedragen door de Algemene Jaarvergadering van de Handbalvereniging Margraten ontvangen alle leden een nota voor de door hen te betalen contributie. Daarbij worden de 4 data van automatische incasso vermeld. Op deze wijze bent u optimaal geïnformeerd over het voor u geldende contributiebedrag en de data, waarop wij de kwartaalbedragen van de door u verschuldigde bedragen zullen incasseren. Nieuwe leden ontvangen een afzonderlijke nota van de penningmeester met vermelding van het contributiebedrag en de data van incasso door onze vereniging. Betaling van contributie door middel van eigen opdracht is uiteraard ook mogelijk. De verschuldigde contributie dient dan wel ineens te worden voldaan. Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Gerda Weusten-Kleijnen Veldekestraat EE Margraten Telefoon: E mail: TEAMINDELINGEN & TRAININGEN TEAMS & LEEFTIJDEN De leeftijdsindelingen voor het seizoen zijn: Categorie leeftijd geboren in Senioren 19 en ouder 1995 of eerder A jeugd jaar B jeugd jaar C jeugd jaar D jeugd jaar E jeugd 9-10 jaar F jeugd 7-8 jaar TRAININGEN ZAALCOMPETITIE Alle teams trainen minimaal 1x per week en hebben een vaste train(st)er en/of begeleid(st)er. Zij gaan tevens mee naar wedstrijden, toernooien en dergelijke. De trainingen van onze vereniging geschieden altijd door of onder toezicht van gediplomeerde train(st)er(s). Informatiebulletin HV Margraten seizoen

7 DE TRAININGEN VINDEN PLAATS IN SPORTHAL DE HOVEN President Kennedystraat CC - Margraten Deelname aan trainingen is noodzakelijk en dan ook verplicht om aan wedstrijden en toernooien te kunnen deelnemen. Als er redenen zijn, waarom niet aan training(en) kan worden deelgenomen moet de train(st)ers en/of begeleid(st)ers van jouw team hierover vooraf, en bij voorkeur telefonisch worden geïnformeerd. TRAININGSDAGEN & TIJDEN ZAALCOMPETITIE (wijzigingen voorbehouden) DINSDAG: Dames 1 (behalve: 9 dec. / 20 jan. / 24 febr. en 24 maart, dan van 18 tot u.) WOENSDAG: C1 & C2 jeugd D en B jeugd Dames 2 & Dames Keepers DONDERDAG: E jeugd VRIJDAG: C1 & C2 jeugd B jeugd Dames Dames 2 WEDSTRIJDINFORMATIE Per seizoen nemen de teams deel aan de zaalcompetitie van het NHV. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden aan andere competitie deel te nemen. Alle leden ontvangen voor aanvang van de te spelen competities een programma met vermelding van wedstrijddata, vertrektijden, vervoer (jeugd) en aanvangstijden. OP DE SITE onder COMPETITIE is ook alles op te vragen en terug te vinden. ZAALCOMPETITIE Informatiebulletin HV Margraten seizoen

8 Alle teams (m.u.v. F-jeugd) nemen, in de maanden september t/m april deel aan de zaalcompetitie welke wordt georganiseerd door, en in samenwerking met het NHV. AFDELINGS BEKERCOMPETITIE De Senioren- en A jeugdteams welke niet Landelijke competitie spelen kunnen ook ingeschreven worden voor de Regio Limburg Bekercompetitie. LENTECOMPETITIE Voor zover deze gespeeld wordt kunnen alle teams hiervoor ingeschreven worden. In enkele gevallen worden deze wedstrijden buiten gespeeld op gras, kunststof of harde ondergrond. Gezien de ontwikkelingen binnen het NHV kan dit per jaar wijzigen. RECREANTENHANDBAL (30+) De handbalvereniging Margraten heeft momenteel geen dames recreanten team. Bij voldoende animo zal er z.s.m. weer met een team aan deze competitie deelgenomen gaan worden. NOOT: Heb je interesse voor recreantenhandbal, neem dan contact op met een van de bestuursleden. TOERNOOIEN Ieder team kan 2x per jaar deelnemen aan een toernooi. Het inschrijfgeld is voor rekening van de vereniging. De overige kosten zijn voor rekening van het team zelf. Deelname aan het Heuvelland Veldhandbaltoernooi is verplicht. Daarnaast kan er nog gekozen worden voor inschrijving voor een toernooi dat door regionale handbalverenigingen wordt georganiseerd. F JEUGD TOERNOOIEN (was minihandbal) Voor de F-jeugd worden in de maanden oktober t/m april diverse minitoernooien georganiseerd. Ook hierover ontvangen de ouders/verzorgers tijdig informatie. UITWEDSTRIJDEN & VERVOER VERTREKPLAATS BIJ UITWEDSTRIJDEN Alle teams (ook de bussen) vertrekken vanaf sporthal de Hoven, President Kennedystraat 42 Margraten. TIJDSTIP EN VERTREK Alle teamleden en ouders die voor vervoer worden ingezet dienen tijdig vóór de vastgestelde vertrektijd aanwezig te zijn bij de vertrekplaats. Vervolg tijdstip en vertrek Informatiebulletin HV Margraten seizoen

9 Wij verzoeken u om samen te rijden naar de wedstrijdaccommodatie. Hiermee wordt voorkomen dat teamleden te laat bij de accommodatie arriveren. Spreek ook voor vertrek af in welke locatie (hal/veld) er gespeeld wordt. VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN Voor het vervoer bij uitwedstrijden van alle jeugdteams (ook de F jeugd) moeten wij een beroep doen op de ouders/verzorgers van onze leden. Een schema met wedstrijddata en namen van degenen die voor vervoer worden ingezet wordt door de technische coördinator vastgesteld. Hiervan ontvangen leden en ouders/verzorgers tijdig een overzicht. Inzet voor vervoer geldt voor het hele team van uw dochter. Dit betekent dat, als uw dochter door ziekte of andere redenen niet mee kan gaan, uw inzet blijft gehandhaafd. Wisselen met andere ouders is uiteraard mogelijk. Wij rekenen stellig op uw medewerking! Door de Senioren (en evt. recreanten) wordt het vervoer in onderlinge samenspraak geregeld. Ook zij vertrekken vanaf sporthal de Hoven. VERZEKERING I.V.M. VERVOER De ouders/verzorgers en alle anderen, die voor vervoer zorg dragen, dienen minimaal in het bezit te zijn van een WA autoverzekering met als verzekerd voertuig de auto, die voor het vervoer wordt gebruikt. KLEDING CLUBKLEUREN De clubkleuren van de Handbalvereniging Margraten zijn: Rood Shirt, zwart broekje en zwarte sokken SHIRTS De shirts blijven eigendom van de Handbalvereniging Margraten. Het wassen van de shirts wordt bij toerbeurt verzorgd door leden en/of ouders van onze leden. BROEKJES De verkoop van de zwarte broekjes wordt verzorgd door de vereniging en is altijd voorradig bij onze materiaalbeheerder. De broekjes kunnen tegen contante betaling worden afgehaald bij: Mirjam Blezer, Rijksweg 57 - Margraten. Tel.: (wel vooraf bellen) TEAMAANKOPEN Informatiebulletin HV Margraten seizoen

10 Als een team gezamenlijk broekjes of sokken wil aanschaffen dan is het verplicht dit vooraf te bespreken met onze materiaalbeheerder. Dit voor de uniformiteit. Er zijn namelijk duidelijke afspraken dienaangaande binnen de handbalvereniging. Ook kan onze materiaalbeheerder bemiddelen bij de aanschaf. De handbalvereniging geniet n.l. speciale team/verenigings kortingen bij sportshop Relax in Heer. SPORTSCHOENEN De zolen van sportschoenen mogen niet zwart van kleur zijn. Gelieve bij aanschaf goed te controleren of de zolen niet afgeven. Het is niet toegestaan om sportschoenen, waar je in de hal mee gaat trainen, thuis al aan te trekken. Deze voorschriften zijn gebruikelijk in alle hallen. Dus ook in sporthal De Hoven gelden deze regels! VERENINGINGSKORTING Bij Sportshop Relax te Heer-Maastricht genieten onze leden verenigingskorting op de aanschaf van functionele sportartikelen. VERENIGINGSMATERIALEN IN BRUIKLEEN BRUIKLEEN & UITGIFTE Door de vereniging worden trainingspakken, sporttassen, poloshirts en andere materialen aan leden, die daarvoor in aanmerking komen, in bruikleen gegeven. Wij achten het niet meer dan normaal dat eenieder de nodige voorzichtigheid en zorgzaamheid in acht neemt bij het gebruik van deze verenigingsmaterialen. De uitgifte van deze materialen wordt verzorgd door Mirjam Blezer en door de coördinator Technische Zaken. UNIFORMITEIT Indien door de vereniging aan speelsters, bestuur, kader, commissie en andere leden materialen en kleding worden verstrekt dan geschiedt dit omwille van uniformiteit, publiciteit en afspraken met bedrijven en andere instanties. Wij verzoeken daarom iedereen, die de beschikking krijgt over deze materialen en kleding, deze ook te gebruiken c.q. te dragen bij elke gelegenheid, waarbij de handbalvereniging wordt vertegenwoordigd. VERSTREKKEN VAN HANDBAL BALLEN Aan de senioren en A jeugd speelsters worden ballen in bruikleen verstrekt. Indien de ballen worden kwijtgeraakt en/of beschadigd door anders dan normaal gebruik, kan door de vereniging een bedrag van 25,- in rekening worden gebracht. HYGIËNE Informatiebulletin HV Margraten seizoen

11 Vanaf de D jeugd achten wij douchen na trainingen en wedstrijden normaal. Bij de E en F jeugd zal dit onderwerp door de train(st)ers en leid(st)ers op de juiste manier worden opgepakt en besproken. ANDERE AFSPRAKEN EN REGELINGEN O.P.A. (Oud Papier Actie) Door onze vereniging wordt eenmaal per maand oud papier opgehaald in Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar en Scheulder. Deze actie vormt voor de vereniging een onmisbare bron van inkomsten. Leden van 18 jaar en ouder worden tenminste 3x per jaar ingezet. Rekening houdende met de noodzaak die deze actie voor onze vereniging vormt, achten wij opkomst van de leden verplicht. Inzet van een vervang(st)er is uiteraard geoorloofd. O.P.A. COÖRDINATOR: Henk Metz, tel.: WAFELACTIE 1x per jaar (medio december) worden alle leden ingezet bij de verkoop van wafels in Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar en Scheulder. Per jaar wordt bekeken wie de coördinatie hiervan op zich neemt. Ook deze actie is een belangrijke bron van inkomsten voor de Handbalvereniging GOED GEREGELD Uiteraard worden deze activiteiten van onze vereniging uitgevoerd in overleg met en onder vergunningverlening van de gemeente Eijsden-Margraten. MEEHELPEN? Gedurende enkele uren per maand/jaar wordt jouw inzet, of die van de ouder(s) gevraagd voor verenigingsactiviteiten. Zo kunnen wij samen zorgen voor het voortbestaan van onze vereniging met goede faciliteiten en regelingen. Een bijkomend voordeel is de relatief lage contributie die jij (of je ouders als lid moeten betalen! MEER WETEN? Wilt u als ouder(s) deelnemen en/of meehelpen binnen onze vereniging? Neem dan contact met ons op. Dit kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Of stuur een mailtje. LID WORDEN? Informatiebulletin HV Margraten seizoen

12 INSCHRIJVEN ALS LID Wil je ook lid worden van onze vereniging? Vul dan het meegeleverde inschrijfformulier in en lever dit, samen met een recente pasfoto in. Wij zullen dan voor verdere afwikkeling zorg dragen. Meer informatie en een toelichting vindt je op de achterzijde van het inschrijfformulier. Neem bij evt. vragen contact met ons op. CONTACTGEGEVENS Website E mail (verenigings E mail) BESTUUR Voorzitter Henk Metz Secretaris vacant Financiën & Contributies Mw. Gerda Weusten Technische zaken (Coörd.) Mw. Iet Janssen Technische zaken Mw. Gemma Defauwes Algemene zaken Mw. Anoek van Laar NIET BESTUURSLEDEN S.K.P. er (scheidsrechters) vacant Ledenadministratie Hr. Arjan Bär Wedstrijdsecretaris Hr. Huub Senden PR & Sponsoring Hr. Huub Senden Vrz. Activiteitencommissie Hr. John Spronk SPORTHAL DE HOVEN Pres. Kennedystraat Deze en meer informatie vindt u ook op onze geheel nieuwe website Margraten (versie 3) Informatiebulletin HV Margraten seizoen

Handbalvereniging Margraten

Handbalvereniging Margraten Handbalvereniging Margraten Informatiebulletin 2011-2012 www.handbalverenigingmargraten.nl - 2 - Inhoudsopgave Informatiebulletin * Contact Onze vereniging Lidmaatschap en contributie * Aanmelding als

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: )

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: ) Infobulletin Jeugd (Seizoen: 2014-2015) opgericht: 29 augustus 1982 www. revoc.nl Aanmelden Een nieuw jeugdlid kan aangemeld worden bij één van de train(st)ers. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Als

Nadere informatie

Inschrijfformulier rolstoelhandbal valide / minder valide *)

Inschrijfformulier rolstoelhandbal valide / minder valide *) Inschrijfformulier rolstoelhandbal valide / minder valide *) Naam: Roepnaam: M/V Voornamen: Adres: Postcode: Woonplaats: Geb.Datum: Telefoonnr: IBAN-nummer: Huisarts: Tel Arts: Email-adres: Medische bijzonderheden

Nadere informatie

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM Revisiedata: Datum reden 16-10-2014 Aanpassing contributie algemene ledenvergadering 2 CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM 1. Hoogte contributie De hoogte van de contributie

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Opgericht: 17 november 1950. Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Pag. 1 Versie 20 april 2015 OLVO OLVO staat voor: Ons Lichaam Vraagt Ontspanning OLVO is een christelijke gymnastiekvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden

Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie Info voor nieuwe leden INHOUD WELKOM... 2 ALGEMEEN... 3 WAT IS EN DOET HANDBALVERENIGING BSAC... 4 BESTUUR... 5 E-MAILADRESSEN... 5 CONTRIBUTIE... 6 WIST

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam

Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Flash Veendam Inhoud 1. Begripsomschrijving 2. Lidmaatschap 3. Geldmiddelen 4. Bestuur 5. Kascommissie 6. Trainingen 7. Materiaal 8. Wedstrijden 9. Overige bepalingen

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP Persoonlijke gegevens Roepnaam M/V Man / Vrouw Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Adresgegevens Straatnaam Huisnummer Postcode Woonplaats Contactgegevens Contactgegevens

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP

AANMELDING LIDMAATSCHAP Welkom bij VC Zwolle! Leuk dat je overweegt lid te worden van onze vereniging. Om lid te kunnen worden van VC Zwolle doorlopen we de volgende procedure: 1. Lees dit document goed door. De rechten en plichten

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN Hoofdsponsor

INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN Hoofdsponsor INFORMATIE INSCHRIJFFORMULIER VOETBALSEIZOEN 2017 2018 Hoofdsponsor INFORMATIE V.V. THE GUNNERS seizoen 2017 2018 Hoe meld ik me aan als lid van v.v. The Gunners? Als je graag bij The Gunners wilt komen

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE AANMELDING Aanmelden doe je bij de ledenadministratie. Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

2011 INTRODUCTIEBOEKJE

2011 INTRODUCTIEBOEKJE 2011 INTRODUCTIEBOEKJE Handbalvereniging Heerle Inhoud Intro... 1 1. Structuur van HV Heerle... 2 2. Leeftijdscategorieen en indeling van teams... 2 3. Overige sportactiviteiten... 3 4. Accommodaties...

Nadere informatie

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers

Wat u moet weten over basketbalvereniging. De Hoppers Wat u moet weten over basketbalvereniging De Hoppers Versie: 28 augustus 2008 Inhoudsopgave blz Leeftijdsgroepen.. 3 Trainingen 3 sporthal trainingstijden aantal trainingen looptijd van een seizoen teambegeleiding

Nadere informatie

Help uw junior zoon of dochter met het invullen, men kan en mag nog niet alle vragen beantwoorden.

Help uw junior zoon of dochter met het invullen, men kan en mag nog niet alle vragen beantwoorden. Aan nieuwe leden en ouders van nieuwe jeugdleden, Als bijlage treft u een aantal formulieren aan waarmee u te kennen geeft dat U, of uw zoon of dochter lid wenst te worden van onze voetbalclub. De huidige

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier SC Emmeloord Hierbij meld ik mij aan als lid van de voetbalvereniging Sportclub Emmeloord. Achternaam : Voorletters/ Voornaam : Adres : Postcode / Plaats : Telefoon

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters HV Minor De Ping 26 6361 AS Nuth Tel. 045 5245332 2e jaargang, nummer 5 Onze nieuwsbrief verschijnt 2 tot 4 keer per jaar en wordt via onze website verspreidt. Veel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Handbalvereniging. Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden. www.hvbsac.nl

Handbalvereniging. Breeton Sport Alcides Combinatie. Info voor nieuwe leden. www.hvbsac.nl Handbalvereniging Breeton Sport Alcides Combinatie Info voor nieuwe leden www.hvbsac.nl INHOUD: Deel 1: - Welkom - Algemeen - Wat is en doet handbalvereniging BSAC - Bestuur - E-mailadressen commissies

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 1 AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP s.v. SATURNUS 72 s.v. Saturnus 72 is 1 februari 1972 opgericht te Ridderkerk. In het na- en voorjaar worden de trainingen en wedstrijden gehouden op ons veld op het

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

Handbalvereniging Saturnus

Handbalvereniging Saturnus Handbalvereniging Saturnus Informatiefolder voor seniorleden, jeugdleden en hun ouders Geachte seniorleden, jeugdleden en hun ouders, U (of uw kind) wordt lid van Saturnus. Reden voor ons als bestuur om

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

Risdamse Badminton Club S L A S H. INFORMATIEBULLETIN Seizoen

Risdamse Badminton Club S L A S H. INFORMATIEBULLETIN Seizoen Risdamse Badminton Club S L A S H INFORMATIEBULLETIN Seizoen 2014-2015 ALGEMENE INFORMATIE De Risdamse Badminton Club Slash is een vereniging die sinds haar oprichting in 1980 gebruik maakt van de sporthal

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2017-2018 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

Welkom bij Korfbalclub J.E.S

Welkom bij Korfbalclub J.E.S Jong en Sportief Welkom bij Korfbalclub J.E.S Jeugdteams We vinden het leuk dat je lid bent of graag wilt worden van onze vereniging. In dit boekje hebben we voor U de belangrijkste informatie op een rijtje

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie)

AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) AANMELDINGSFORMULIER, Deel A (inleveren bij ledenadministratie) Ondergetekende, Achternaam Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geslacht* : Voorletters(s): : M / V Telefoonnummer : Mobiel :

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2016-2017 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

PSV Poortugaal. Kledingvoorschrift en kledingprocedure

PSV Poortugaal. Kledingvoorschrift en kledingprocedure Kledingvoorschrift en kledingprocedure PSV Poortugaal 1. Kleding 2. Wedstrijdtenue PSV Poortugaal 3. Aanschaf sportkleding 4. Tenues en trainingspakken met sponsoruitdrukkingen 5. Sponsoring 6. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIE SPECIAL Seizoen 2012/2013 www.svodijkjudo.nl svodijkjudo ( facebook)

INFORMATIE SPECIAL Seizoen 2012/2013 www.svodijkjudo.nl svodijkjudo ( facebook) INFORMATIE SPECIAL Seizoen 2012/2013 www.svodijkjudo.nl svodijkjudo ( facebook) BESTUURSSAMENSTELLING Voorzitter: Martin Monderen, Mergelsteen 15, 3991 SN Houten Tel. 030 2882916 m.monderen@gmail.com Secretaris

Nadere informatie

Volleybal Club City Bril Krimpen w w w. v c k r i m p e n. n l

Volleybal Club City Bril Krimpen w w w. v c k r i m p e n. n l INSCHRIJFFORMULIER Naam :...... M / V * Adres :.... Postcode :.... Woonplaats:..... Telefoon :. Mobiel:..... E-mail adres (1) :... E-mail adres (2) :... Geboortedatum :... Trainingsgroep :.. Comp.: J /

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER voor nieuwe korfballeden

AANMELDINGSFORMULIER voor nieuwe korfballeden Rabobankrek. 1235.60.179 AANMELDINGSFORMULIER voor nieuwe korfballeden Datum van aanmelding... Voornaam... Achternaam... Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoonnummer (vast en mob)...

Nadere informatie

S.C. Elshout Handbal. Info. Boekje

S.C. Elshout Handbal. Info. Boekje S.C. Elshout Handbal Info Boekje 1 Inhoud Intro... 3 Samenstelling bestuur.... 4 Coaches zaalseizoen.... 5 Trainingsdagen zaalseizoen.... 5 Trainingsdagen veldseizoen.... 5 Vervoer.... 6 Nieuwe leden....

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

Welkom bij ZAP handbal Informatie voor nieuwe leden. ZAP handbal Ceresplein HD Breezand

Welkom bij ZAP handbal Informatie voor nieuwe leden. ZAP handbal Ceresplein HD Breezand Welkom bij ZAP handbal Informatie voor nieuwe leden ZAP handbal Ceresplein 1 1764HD Breezand E-mail: zap@handbal.nl 0223-521962 Welkom bij ZAP! U hebt er voor gekozen om uw dochter of zoon bij sportvereniging

Nadere informatie

PAG. 1. INFOBOEKJE LEDEN, versie Aug 2014

PAG. 1. INFOBOEKJE LEDEN, versie Aug 2014 PAG. 1 PAG. 2 1. 4CONTRIBUTIE Betaling van de contributie vindt plaats middels automatische incasso; een andere betalingswijze is niet mogelijk. Indien de betaling van de contributie niet op tijd geschiedt,

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING 1 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene korfbalinformatie 1. Bestuur blz. 3 2. Competitiezaken van onze vereniging blz. 4 3. Accommodatie blz. 4 4. Teamindeling blz. 4 5.

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht - Afdeling Voetbal

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht - Afdeling Voetbal Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht - Afdeling Voetbal 1. Algemeen 2. Wedstrijdtenue Avanti Wilskracht 3. Tenues, trainingspakken, tassen en andere voetbal gerelateerde items 4. Hoe om te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN MENG OPTIMO

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN MENG OPTIMO HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN MENG OPTIMO Ledenadministratie: R. Corten (Rosie) Hilleshagerweg 37a 6281 AD Mechelen T. +31 (0) 6 42483787 E. optimo@handbal.nl Kvk Zuid-Limburg:14086331 Rekeningnr.:

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen

Welkom bij BAS basketbal seizoen Welkom bij BAS basketbal seizoen 2016 2017 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

JEUGD-INFOBOEKJE Seizoen 2013-2014

JEUGD-INFOBOEKJE Seizoen 2013-2014 JEUGD-INFOBOEKJE Seizoen 2013-2014 De trainingstijden zijn: Maandag Kerkpolder MC1 & JC1: MC2 & MA1: JA1 : Mini s: 17:00-18:30 uur 18:00-19:30 uur 18:30 20:00 uur 17:00 18:00 uur Woensdag Grotius College

Nadere informatie

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht 1. Algemeen 2. Wedstrijdtenue Avanti Wilskracht 3. Tenues, trainingspakken, tassen en andere voetbal gerelateerde items 4. Hoe om te gaan met de in bruikleen

Nadere informatie

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert 1. Aanmelding - Iedere speler van het team dient aangemeld te worden middels een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is

Nadere informatie

Reglement Wedstrijdkleding VV Bok 2013

Reglement Wedstrijdkleding VV Bok 2013 Reglement Wedstrijdkleding VV Bok 2013 Wedstrijdkleding Artikel 1 1. De officiële wedstrijdkleding van de vereniging bestaat uit de volgende onderdelen: a. korte broek; b. wedstrijdshirt; c. sportsokken;

Nadere informatie

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen?

Welkom! Je hoeft niet direct lid te worden Hoe word ik spelend lid van WSB? Vragen? INFORMATIEFOLDER Welkom! Van harte welkom bij Honk- en Softbalvereniging WSB Apeldoorn. Nu je lid bent of lid wilt worden, heb je waarschijnlijk veel vragen. Middels deze informatiefolder proberen we de

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

WERKWIJZE MINIPUPILLEN

WERKWIJZE MINIPUPILLEN Achilles 1894 WERKWIJZE MINIPUPILLEN 1 Werkwijze mini-pupillen 1. Inleiding en aanleiding 2. Intake van een nieuwe mini-pupil 3. Het kader van Achilles 1894 m.b.t. de mini-pupillen 4. Hoe zijn de trainingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen

Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD. Algemeen Stichting TSO Noordwijkerhout verzorgt op de openbare jenaplan basisschool De Regenboog de Tussen Schoolse Opvang INHOUD Algemeen Inschrijven voor de Tussenschoolse Opvang ( verder te noemen TSO) Aanmelden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld.

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld. AANMELDINGSFORMULIER 2011 / 2012 Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CVC Reeuwijk en verklaart kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de bepalingen van haar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

seizoen INFORMATIE boekje

seizoen INFORMATIE boekje seizoen 2017-2018 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze volleybalvereniging. Onze vereniging is onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

Contributie voorwaarden

Contributie voorwaarden Contributie voorwaarden 1) Inschrijfgeld a) Nieuwe leden van HC Oranje-Rood dienen inschrijfgeld te betalen. b) Nieuwe leden zijn leden die in het verleden geen lid zijn geweest van HC Oranje-Rood (of

Nadere informatie

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta Informatie brochure Informatie brochure volleybalvereniging Dosko/Acta. Volleybal vereniging Dosko/Acta is de volleybal vereniging voor Franeker en omstreken en is opgericht in 2006. Dosko/Acta is ontstaan

Nadere informatie

Wil je korfballen op topniveau? Of ben je alleen op zoek naar gezelligheid? Of wil je het beste van beide combineren? Kom dan naar V.E.O.

Wil je korfballen op topniveau? Of ben je alleen op zoek naar gezelligheid? Of wil je het beste van beide combineren? Kom dan naar V.E.O. Wil je korfballen op topniveau? Of ben je alleen op zoek naar gezelligheid? Of wil je het beste van beide combineren? Kom dan naar V.E.O. Pagina 2 WWW.VEOKORFBAL.NL Pagina 3 I N H O U D S O P G AV E Historie

Nadere informatie

Informatieboekje. K.V. Leonidas

Informatieboekje. K.V. Leonidas Informatieboekje K.V. Leonidas 1 Voorwoord Beste lezer, Hartelijk welkom bij korfbalvereniging Leonidas uit Noordwolde! Korfbalvereniging Leonidas is opgericht op 29 mei 1942 en nog altijd springlevend!

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater per 1 augustus 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1 Volleybalvereniging De Kater is een sectie van de omnivereniging De Kater. De sectie is opgericht

Nadere informatie

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN

Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN Z.V.V. ZWAAG GAAT WEER B(L)OEIEN! REGLEMENTEN SEIZOEN 2013-2014 Reglementen aanmelden - opzeggen Aanmelden Leden of aankomende leden kunnen zich uitsluitend met het inschrijvingsformulier aanmelden als

Nadere informatie

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Gegevens Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel

Nadere informatie