Handbalvereniging Margraten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handbalvereniging Margraten"

Transcriptie

1 Handbalvereniging Margraten INFORMATIEBULLETIN versie 3:

2 INHOUDSOPGAVE Informatiebulletin pagina 3 Contact pagina 3 Onze vereniging pagina 3 & 4 De teams en adres sporthal pagina 4 Lidmaatschap en contributie pagina 4 Aanmelding als lid pagina 4 Afmelding als lid pagina 4 Contributie pagina 5 & 6 Teamindeling en trainingen pagina 6 & 7 Wedstrijdinformatie pagina 7 & 8 Uitwedstrijden, vervoer en verzekering pagina 8 & 9 Kleding pagina 9 & 10 Verenigingsmaterialen in bruikleen pagina 10 Andere afspraken en regelingen pagina 11 O.P.A. (Oud Papier Actie) pagina 11 Wafelactie pagina 11 Goed geregeld? Pagina 11 Lid worden pagina 12 Contactgegevens pagina 12 Margraten, November 2014 (versie 3) Informatiebulletin HV Margraten seizoen

3 INFORMATIEBULLETIN De Handbalvereniging Margraten is vanaf 1974 ingeschreven bij het Nederlands Handbalverbond (NHV) en de Kamer van Koophandel te Maastricht (K.v.K ). In dit informatiebulletin staat de meest actuele informatie over onze vereniging, haar interne regels e.d. Nieuwe leden ontvangen dit bulletin meteen na aanmelding. Ook staat dit informatiebulletin op onze website. Dit bulletin wordt jaarlijks geactualiseerd. Het streven is september van elk kalenderjaar. Op onze site is dit bulletin te vinden onder VERENIGINGSINFO > algemene informatie Voor andere tussentijdse wijzigingen in dit bulletin verwijzen wij naar onze website: Daar treft u dit informatiebulletin en, waar nodig voorzien van alle (tussentijdse) wijzigingen. CONTACT Indien dit bulletin voor u onvoldoende informatie bevat, kunt u contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden. BESTUUR Hr. Metz, Henk Voorzitter Mw. Weusten, Gerda Penningmeester Mw. Janssen, Iet Technische zaken (coördinator) Mw. Defauwes, Gemma Technische zaken Mw. Anoek van Laar Algemene zaken ONZE VERENIGING De Handbalvereniging Margraten is opgericht in De eerste aanzet werd gegeven op 23 mei 1974 (Hemelvaartsdag) bij de opening van café Op der Din in Termaar. In het jubileumboek 75 jaar RKVVM staat te lezen dat in het seizoen van dhr. Lou Wijngaard bestuursverantwoordelijke wordt in het jeugdbestuur van RKVVM en mandaat krijgt voor de start van een dames sportvereniging. Aansluitend is Lou Wijngaard, samen met Huub Senden een grote rol gaan spelen in de nieuw op te richten handbalvereniging. Om precies te zijn; een dameshandbalclub onder de vlag van RKVVM. Na een vijftal jaren wordt de handbaltak een zelfstandige vereniging onder de naam Handbalvereniging Margraten. Informatiebulletin HV Margraten seizoen

4 De Handbalvereniging Margraten is een vereniging met uitsluitend dames en meisjesteams. Alle teams nemen deel aan de officiële competities van het NHV. In het seizoen nemen 8 teams deel aan de Landelijke- en afdelings zaalcompetitie, n.l: Dames 1 Dames 2 Dames 3 B1 jeugd C1 jeugd C2 jeugd D jeugd E jeugd Landelijke Hoofdklasse 1 e Afdelingsklasse Regio Limburg 2 e Afdelingsklasse Regio Limburg Landelijke Jeugddivisie Z-O Nederland Afdelings klasse Regio Limburg idem idem idem (samenwerkingsverband Margraten/Adio) Ook wordt er, in samenwerking met Handbalvereniging Adio regelmatig deelgenomen aan de F jeugd toernooitjes (voorheen mini s). ADRES SPORTCOMPLEX ROUTE BEREKENEN Sporthal de Hoven President Kennedystraat CC - Margraten Tel: Sporthal de Hoven Margraten LIDMAATSCHAP & CONTRIBUTIE Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. AANMELDEN ALS LID Het lidmaatschap van onze vereniging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanmelding. AFMELDEN ALS LID Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij onze secretaris of penningmeester. Het lidmaatschap van onze vereniging eindigt altijd op 30 juni van het betreffende verenigingsjaar. Afspraken en geldende regels m.b.t. betalen contributie, Oud Papier Actie, jeugdscheidsrechter, wafelactie en andere aangegane verplichtingen moeten eveneens tot en met 30 juni van het lopende seizoen worden nagekomen. Informatiebulletin HV Margraten seizoen

5 MATERIALEN IN BRUIKLEEN. Bij opzeggen van het lidmaatschap moeten de door de vereniging beschikbaar gestelde kleding en ander sportmaterialen binnen 30 dagen na opzegging van het lidmaatschap worden ingeleverd bij de desbetreffende persoon. OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE HANDBALVERENIGING Als je lid wilt worden bij een andere handbalvereniging wordt een door het NHV verstrekt overschrijvingsformulier ingevuld door jouw nieuwe vereniging. Dit formulier moet ook worden ondertekend door onze secretaris (of hiertoe bevoegd bestuurslid). Overschrijving is alleen mogelijk als je aan de financiële verplichtingen hebt voldaan en de door de vereniging beschikbare gestelde kleding en andere sportmaterialen hebt ingeleverd. CONTRIBUTIE De periode van contributiebetaling is gelijk aan het verenigingsjaar, zijnde 1 juli t/m 30 juni. De handbalvereniging dient per lid aan het NHV - jaarlijks vooraf voor het hele jaar - bonds, afdelingcontributies en andere bijdragen te voldoen. Stopzetting van de contributiebetaling gedurende het verenigingsjaar is daarom niet mogelijk. Alleen bij bestuursbesluit kan hiervan worden afgeweken. De verschuldigde bonds- en afdelingcontributie dienen echter altijd betaald te worden voor het gehele jaar. Neem in voorkomende gevallen, of als je meer informatie wenst, contact op met de penningmeester. De penningmeester zal jouw verzoek aan het bestuur voorleggen. Een eventueel bestuursbesluit kan alleen achteraf worden genomen. De contributie voor het seizoen bedraagt: (vastgesteld op de jaarvergadering op 14 oktober 2014) Categorie per jaar per kwartaal Senioren ,- A jeugd ,50 B jeugd ,- C jeugd ,- D jeugd ,25 E jeugd ,50 F jeugd 75 18,75 De contributie wordt bij voorkeur voldaan door middel van automatische incasso. Deze automatische incasso wordt verricht per kwartaal door onze penningmeester. Informatiebulletin HV Margraten seizoen

6 Na vaststelling van de contributiebedragen door de Algemene Jaarvergadering van de Handbalvereniging Margraten ontvangen alle leden een nota voor de door hen te betalen contributie. Daarbij worden de 4 data van automatische incasso vermeld. Op deze wijze bent u optimaal geïnformeerd over het voor u geldende contributiebedrag en de data, waarop wij de kwartaalbedragen van de door u verschuldigde bedragen zullen incasseren. Nieuwe leden ontvangen een afzonderlijke nota van de penningmeester met vermelding van het contributiebedrag en de data van incasso door onze vereniging. Betaling van contributie door middel van eigen opdracht is uiteraard ook mogelijk. De verschuldigde contributie dient dan wel ineens te worden voldaan. Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Gerda Weusten-Kleijnen Veldekestraat EE Margraten Telefoon: E mail: TEAMINDELINGEN & TRAININGEN TEAMS & LEEFTIJDEN De leeftijdsindelingen voor het seizoen zijn: Categorie leeftijd geboren in Senioren 19 en ouder 1995 of eerder A jeugd jaar B jeugd jaar C jeugd jaar D jeugd jaar E jeugd 9-10 jaar F jeugd 7-8 jaar TRAININGEN ZAALCOMPETITIE Alle teams trainen minimaal 1x per week en hebben een vaste train(st)er en/of begeleid(st)er. Zij gaan tevens mee naar wedstrijden, toernooien en dergelijke. De trainingen van onze vereniging geschieden altijd door of onder toezicht van gediplomeerde train(st)er(s). Informatiebulletin HV Margraten seizoen

7 DE TRAININGEN VINDEN PLAATS IN SPORTHAL DE HOVEN President Kennedystraat CC - Margraten Deelname aan trainingen is noodzakelijk en dan ook verplicht om aan wedstrijden en toernooien te kunnen deelnemen. Als er redenen zijn, waarom niet aan training(en) kan worden deelgenomen moet de train(st)ers en/of begeleid(st)ers van jouw team hierover vooraf, en bij voorkeur telefonisch worden geïnformeerd. TRAININGSDAGEN & TIJDEN ZAALCOMPETITIE (wijzigingen voorbehouden) DINSDAG: Dames 1 (behalve: 9 dec. / 20 jan. / 24 febr. en 24 maart, dan van 18 tot u.) WOENSDAG: C1 & C2 jeugd D en B jeugd Dames 2 & Dames Keepers DONDERDAG: E jeugd VRIJDAG: C1 & C2 jeugd B jeugd Dames Dames 2 WEDSTRIJDINFORMATIE Per seizoen nemen de teams deel aan de zaalcompetitie van het NHV. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden aan andere competitie deel te nemen. Alle leden ontvangen voor aanvang van de te spelen competities een programma met vermelding van wedstrijddata, vertrektijden, vervoer (jeugd) en aanvangstijden. OP DE SITE onder COMPETITIE is ook alles op te vragen en terug te vinden. ZAALCOMPETITIE Informatiebulletin HV Margraten seizoen

8 Alle teams (m.u.v. F-jeugd) nemen, in de maanden september t/m april deel aan de zaalcompetitie welke wordt georganiseerd door, en in samenwerking met het NHV. AFDELINGS BEKERCOMPETITIE De Senioren- en A jeugdteams welke niet Landelijke competitie spelen kunnen ook ingeschreven worden voor de Regio Limburg Bekercompetitie. LENTECOMPETITIE Voor zover deze gespeeld wordt kunnen alle teams hiervoor ingeschreven worden. In enkele gevallen worden deze wedstrijden buiten gespeeld op gras, kunststof of harde ondergrond. Gezien de ontwikkelingen binnen het NHV kan dit per jaar wijzigen. RECREANTENHANDBAL (30+) De handbalvereniging Margraten heeft momenteel geen dames recreanten team. Bij voldoende animo zal er z.s.m. weer met een team aan deze competitie deelgenomen gaan worden. NOOT: Heb je interesse voor recreantenhandbal, neem dan contact op met een van de bestuursleden. TOERNOOIEN Ieder team kan 2x per jaar deelnemen aan een toernooi. Het inschrijfgeld is voor rekening van de vereniging. De overige kosten zijn voor rekening van het team zelf. Deelname aan het Heuvelland Veldhandbaltoernooi is verplicht. Daarnaast kan er nog gekozen worden voor inschrijving voor een toernooi dat door regionale handbalverenigingen wordt georganiseerd. F JEUGD TOERNOOIEN (was minihandbal) Voor de F-jeugd worden in de maanden oktober t/m april diverse minitoernooien georganiseerd. Ook hierover ontvangen de ouders/verzorgers tijdig informatie. UITWEDSTRIJDEN & VERVOER VERTREKPLAATS BIJ UITWEDSTRIJDEN Alle teams (ook de bussen) vertrekken vanaf sporthal de Hoven, President Kennedystraat 42 Margraten. TIJDSTIP EN VERTREK Alle teamleden en ouders die voor vervoer worden ingezet dienen tijdig vóór de vastgestelde vertrektijd aanwezig te zijn bij de vertrekplaats. Vervolg tijdstip en vertrek Informatiebulletin HV Margraten seizoen

9 Wij verzoeken u om samen te rijden naar de wedstrijdaccommodatie. Hiermee wordt voorkomen dat teamleden te laat bij de accommodatie arriveren. Spreek ook voor vertrek af in welke locatie (hal/veld) er gespeeld wordt. VERVOER BIJ UITWEDSTRIJDEN Voor het vervoer bij uitwedstrijden van alle jeugdteams (ook de F jeugd) moeten wij een beroep doen op de ouders/verzorgers van onze leden. Een schema met wedstrijddata en namen van degenen die voor vervoer worden ingezet wordt door de technische coördinator vastgesteld. Hiervan ontvangen leden en ouders/verzorgers tijdig een overzicht. Inzet voor vervoer geldt voor het hele team van uw dochter. Dit betekent dat, als uw dochter door ziekte of andere redenen niet mee kan gaan, uw inzet blijft gehandhaafd. Wisselen met andere ouders is uiteraard mogelijk. Wij rekenen stellig op uw medewerking! Door de Senioren (en evt. recreanten) wordt het vervoer in onderlinge samenspraak geregeld. Ook zij vertrekken vanaf sporthal de Hoven. VERZEKERING I.V.M. VERVOER De ouders/verzorgers en alle anderen, die voor vervoer zorg dragen, dienen minimaal in het bezit te zijn van een WA autoverzekering met als verzekerd voertuig de auto, die voor het vervoer wordt gebruikt. KLEDING CLUBKLEUREN De clubkleuren van de Handbalvereniging Margraten zijn: Rood Shirt, zwart broekje en zwarte sokken SHIRTS De shirts blijven eigendom van de Handbalvereniging Margraten. Het wassen van de shirts wordt bij toerbeurt verzorgd door leden en/of ouders van onze leden. BROEKJES De verkoop van de zwarte broekjes wordt verzorgd door de vereniging en is altijd voorradig bij onze materiaalbeheerder. De broekjes kunnen tegen contante betaling worden afgehaald bij: Mirjam Blezer, Rijksweg 57 - Margraten. Tel.: (wel vooraf bellen) TEAMAANKOPEN Informatiebulletin HV Margraten seizoen

10 Als een team gezamenlijk broekjes of sokken wil aanschaffen dan is het verplicht dit vooraf te bespreken met onze materiaalbeheerder. Dit voor de uniformiteit. Er zijn namelijk duidelijke afspraken dienaangaande binnen de handbalvereniging. Ook kan onze materiaalbeheerder bemiddelen bij de aanschaf. De handbalvereniging geniet n.l. speciale team/verenigings kortingen bij sportshop Relax in Heer. SPORTSCHOENEN De zolen van sportschoenen mogen niet zwart van kleur zijn. Gelieve bij aanschaf goed te controleren of de zolen niet afgeven. Het is niet toegestaan om sportschoenen, waar je in de hal mee gaat trainen, thuis al aan te trekken. Deze voorschriften zijn gebruikelijk in alle hallen. Dus ook in sporthal De Hoven gelden deze regels! VERENINGINGSKORTING Bij Sportshop Relax te Heer-Maastricht genieten onze leden verenigingskorting op de aanschaf van functionele sportartikelen. VERENIGINGSMATERIALEN IN BRUIKLEEN BRUIKLEEN & UITGIFTE Door de vereniging worden trainingspakken, sporttassen, poloshirts en andere materialen aan leden, die daarvoor in aanmerking komen, in bruikleen gegeven. Wij achten het niet meer dan normaal dat eenieder de nodige voorzichtigheid en zorgzaamheid in acht neemt bij het gebruik van deze verenigingsmaterialen. De uitgifte van deze materialen wordt verzorgd door Mirjam Blezer en door de coördinator Technische Zaken. UNIFORMITEIT Indien door de vereniging aan speelsters, bestuur, kader, commissie en andere leden materialen en kleding worden verstrekt dan geschiedt dit omwille van uniformiteit, publiciteit en afspraken met bedrijven en andere instanties. Wij verzoeken daarom iedereen, die de beschikking krijgt over deze materialen en kleding, deze ook te gebruiken c.q. te dragen bij elke gelegenheid, waarbij de handbalvereniging wordt vertegenwoordigd. VERSTREKKEN VAN HANDBAL BALLEN Aan de senioren en A jeugd speelsters worden ballen in bruikleen verstrekt. Indien de ballen worden kwijtgeraakt en/of beschadigd door anders dan normaal gebruik, kan door de vereniging een bedrag van 25,- in rekening worden gebracht. HYGIËNE Informatiebulletin HV Margraten seizoen

11 Vanaf de D jeugd achten wij douchen na trainingen en wedstrijden normaal. Bij de E en F jeugd zal dit onderwerp door de train(st)ers en leid(st)ers op de juiste manier worden opgepakt en besproken. ANDERE AFSPRAKEN EN REGELINGEN O.P.A. (Oud Papier Actie) Door onze vereniging wordt eenmaal per maand oud papier opgehaald in Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar en Scheulder. Deze actie vormt voor de vereniging een onmisbare bron van inkomsten. Leden van 18 jaar en ouder worden tenminste 3x per jaar ingezet. Rekening houdende met de noodzaak die deze actie voor onze vereniging vormt, achten wij opkomst van de leden verplicht. Inzet van een vervang(st)er is uiteraard geoorloofd. O.P.A. COÖRDINATOR: Henk Metz, tel.: WAFELACTIE 1x per jaar (medio december) worden alle leden ingezet bij de verkoop van wafels in Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar en Scheulder. Per jaar wordt bekeken wie de coördinatie hiervan op zich neemt. Ook deze actie is een belangrijke bron van inkomsten voor de Handbalvereniging GOED GEREGELD Uiteraard worden deze activiteiten van onze vereniging uitgevoerd in overleg met en onder vergunningverlening van de gemeente Eijsden-Margraten. MEEHELPEN? Gedurende enkele uren per maand/jaar wordt jouw inzet, of die van de ouder(s) gevraagd voor verenigingsactiviteiten. Zo kunnen wij samen zorgen voor het voortbestaan van onze vereniging met goede faciliteiten en regelingen. Een bijkomend voordeel is de relatief lage contributie die jij (of je ouders als lid moeten betalen! MEER WETEN? Wilt u als ouder(s) deelnemen en/of meehelpen binnen onze vereniging? Neem dan contact met ons op. Dit kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden. Of stuur een mailtje. LID WORDEN? Informatiebulletin HV Margraten seizoen

12 INSCHRIJVEN ALS LID Wil je ook lid worden van onze vereniging? Vul dan het meegeleverde inschrijfformulier in en lever dit, samen met een recente pasfoto in. Wij zullen dan voor verdere afwikkeling zorg dragen. Meer informatie en een toelichting vindt je op de achterzijde van het inschrijfformulier. Neem bij evt. vragen contact met ons op. CONTACTGEGEVENS Website E mail (verenigings E mail) BESTUUR Voorzitter Henk Metz Secretaris vacant Financiën & Contributies Mw. Gerda Weusten Technische zaken (Coörd.) Mw. Iet Janssen Technische zaken Mw. Gemma Defauwes Algemene zaken Mw. Anoek van Laar NIET BESTUURSLEDEN S.K.P. er (scheidsrechters) vacant Ledenadministratie Hr. Arjan Bär Wedstrijdsecretaris Hr. Huub Senden PR & Sponsoring Hr. Huub Senden Vrz. Activiteitencommissie Hr. John Spronk SPORTHAL DE HOVEN Pres. Kennedystraat Deze en meer informatie vindt u ook op onze geheel nieuwe website Margraten (versie 3) Informatiebulletin HV Margraten seizoen

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Handbalvereniging VOICE Nijkerk

Handbalvereniging VOICE Nijkerk Handbalvereniging VOICE Nijkerk BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretariaat Wedstrijdsecretariaat Penningmeester Algemeen bestuurslid Jeugd- en evenementencommissie Technische commissie Sponsorcommissie

Nadere informatie

Voor wie is dit blad? Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2012

Voor wie is dit blad? Inhoud. Colofon. De Hartenjager Info 2012 Inhoud 1 De Hartenjager Info 2012 2 Voor wie is dit blad? 3 Hartenjagen, recreatiesport 5 De doelstelling 6 Hoe ziet zo n sportavond eruit 7 Andere activiteiten Wandelen Volleybal Proef 9 Toestemming Contact

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 A1 Voorwoord Het vademecum is een wegwijzer in de REGLEMENTEN, RICHTLIJNEN, VOORWAARDEN, PROCEDURES EN REGELINGEN etc. van de V.D.H. Om het geheel zo overzichtelijk

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag

Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis. 1. Inleiding. 2. Doel offerte-aanvraag Offerte-aanvraag uitbesteden exploitatie tennis 1. Inleiding Voor u ligt de offerte-aanvraag voor de uitbesteding voor de horeca-exploitatie, hal-exploitatie, tennislessen en baanonderhoud. Achtereenvolgens

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT Dit reglement bestaat uit twee delen: A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) Open tentoonstelling Nationale tentoonstelling Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

HANDLEIDING GEDELEGEERDEN 2015 STICHTING NPSB. Foto: Rob Koppers

HANDLEIDING GEDELEGEERDEN 2015 STICHTING NPSB. Foto: Rob Koppers HANDLEIDING GEDELEGEERDEN 2015 STICHTING NPSB Foto: Rob Koppers V oorwoord B ijlage 1 Apeldoorn, 15 juni 2015 De stichting Nederlandse Politie Sportbond (NPSB) is evenals de Nationale Politie in beweging.

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie