Het land van Kwien. bijlagen 2 de - 3 de graad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het land van Kwien. bijlagen 2 de - 3 de graad"

Transcriptie

1 Het land van Kwien bijlagen 2 de - 3 de graad

2 Colofon Dit is een bijlage bij het educatief pakket bij de musical Het land van Kwien van De Notenboom vzw voor kinderen van de 2 de en de 3 de graad lager onderwijs De Notenboom Tervuursesteenweg Mechelen et Dit pakket werd gerealiseerd voor vormen vzw door Mieke Verwaest et Verantwoordelijke uitgever vormen vzw Expertisecentrum voor mensenrechten- en kinderrechteneducatie Patriottenstraat Antwerpen Tel fax Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

3 ISBN 2010 VORMEN vzw De Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van dit pakket. Inhoud Bijlage 1: Kinderrechtentekeningen Bijlage 2: Kaartjes titels kinderrechten Bijlage 3: Kinderrechten, wat is dat? (uit : Kinderrechten in kindertaal ) Bijlage 4: Teksten per kinderrecht Bijlage 5 : Werkblad Word expert in een kinderrecht Bijlage 6: Illustraties en kinderrechten Bijlage 7: Officiële tekst kinderrechtenverdrag (vereenvoudigde versie) Bijlage 8: Krantenkoppen Bijlage 9: Woordspelletjes Bijlage 10: Werkblad zelf foto s maken Bijlage 11: Kleurplaten kinderrechten Bijlage 12: Verhaal van Het land van Kwien Bijlage 13: Tekeningen insecten Bijlage 14: Tekening vlinder Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

4 Bijlage 1: Kinderrechtentekeningen 3 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

5 4 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

6 5 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

7 Bijlage 2: Kaartjes titels kinderrechten 6 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

8 7 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

9 8 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

10 9 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

11 10 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

12 11 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

13 Bijlage 3: Kinderrechten, wat is dat? (uit : Kinderrechten in kindertaal ) Ik! Alle mensen hebben rechten: de mensenrechten. Als kind ben ik verschillend van volwassenen. Ik heb geen geld. Ik ben nog niet zo groot en sterk als grote mensen. Ik ben meer kwetsbaar. Ik moet nog veel leren. Als kind heb ik speciale zorg en bescherming nodig. Ik speel graag. Toch moet er ook naar kinderen geluisterd worden. Daarom heb ik en hebben alle andere kinderen speciale rechten. Dat zijn de rechten van het kind. Die gelden voor al wie nog geen 18 is. Een recht is iets wat ik mag eisen. Onderwijs is een recht. Elk land is verplicht om onderwijs te geven aan kinderen. Jammer genoeg gebeurt het vaak dat kinderen niet krijgen waar ze recht op hebben. Dan worden de kinderrechten geschonden. Ook jij hebt recht op alle kinderrechten. Of je nu ver woont of dichtbij. Of ik je nu sympathiek vind of niet. Ook als je stout bent geweest heb je rechten. Je mag van je rechten gebruik maken zolang je de rechten van anderen niet schendt. Jij! Soms wordt een recht in de wet van je land opgenomen. Dan kan je het opeisen. Maar dat is niet altijd zo. In elk geval mag je voor je recht opkomen. Wij! De kinderrechten staan in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het kinderrechtenverdrag. Zo n 20 jaar geleden werd dit op papier gezet. De kinderrechten mogen geen dode letter blijven. Ze moeten omgezet worden in daden. Dat moet de regering doen. Maar wij kunnen er ook zelf iets aan doen. Wij kunnen opkomen voor onze eigen rechten. En ook voor die van anderen, hier en elders in de wereld. Als iedereen meewerkt, worden rechten minder geschonden. 12 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

14 Bijlage 4: Teksten per kinderrecht Recht op een eigen mening en op inspraak Elk kind heeft recht op een eigen mening. Volwassenen moeten over alles wat jongeren aangaat hun mening vragen en er rekening mee houden. Recht op een eigen geloof en cultuur Elk kind heeft het recht om informatie op te zoeken over zijn cultuur en zijn godsdienst. Hij mag zijn eigen culturele gewoontes hebben en zijn eigen taal spreken. Recht op gezonde voeding, water, kleding en onderdak Gezonde voeding, water, kleding en onderdak zijn nodig om goed te kunnen opgroeien. Als ouders daar niet voor kunnen zorgen, moet de overheid een handje toesteken. Recht om samen te komen met anderen Kinderen hebben het recht om bij elkaar te zijn, zich bij een vereniging aan te sluiten of zelf een club op te richten. Ze moeten wel rekening houden met de wet en met de rechten van anderen. Recht op veiligheid en bescherming Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en beschermd worden tegen bv. mishandeling en drugs. Kinderen die geen gezin meer hebben moeten door de staat in een veilige omgeving ondergebracht worden. Recht op onderwijs en informatie Elk kind heeft het recht om dingen bij te leren in de school. Basisonderwijs moet gratis zijn. Kinderen moeten ook toegang hebben tot informatie die voor hen belangrijk is. Recht op spel en vrije tijd Elk kind heeft het recht om zich te ontspannen en zich met leuke dingen bezig te houden. Recht op zorg Kinderen hebben recht op een goede opvoeding en verzorging. Het zijn in de 13 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

15 eerste plaats de ouders die daarvoor zorgen. Als het nodig is, krijgen ze hierbij de hulp van de overheid. Recht op een naam en een nationaliteit Als een kind geboren wordt, heeft het recht op een naam en een nationaliteit zodat het in zijn/haar eigen land kan genieten van onderwijs, gezondheidszorg,.. Recht op een gelijke behandeling Elk kind moet op dezelfde manier behandeld worden. Kinderen mogen niet anders behandeld worden omwille van hun godsdienst, hun huidskleur, Recht om bij de eigen familie te zijn Elk kind heeft het recht om bij zijn ouders of andere familie te leven, ook in een ander land. Jongeren mogen niet tegen hun wil bij hun ouders weggehaald worden, tenzij in hun eigen belang. Na een scheiding heeft een jongere recht op contact met beide ouders. Recht op aangepaste verzorging bij ziekte en handicap Elk kind met een handicap heeft recht op een zo goed mogelijk leven, met een aangepaste verzorging (bv. speciale school) om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Recht op een privé-leven Elk kind mag bepaalde dingen voor zichzelf houden waarmee niemand zich zonder goede redenen mag bemoeien. Recht op bescherming tegen uitbuiting Kinderen die werken moeten beschermd worden tegen uitbuiting. Zij mogen geen gevaarlijk of ongezond werk doen. Heel jonge kinderen mogen helemaal niet tewerkgesteld worden. Recht op bescherming tegen onwettige opsluiting Een kind mag enkel worden opgesloten als er geen andere oplossing is. Als één van de ouders een jongere ontvoert, moet de staat optreden. Recht op bescherming tegen oorlog Kinderen mogen niet in een leger vechten of betrokken worden bij een 14 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

16 oorlog. Jongeren die slachtoffer zijn van oorlog of geweld moeten op de juiste manier opgevangen worden. Recht op bescherming bij adoptie Als een kind geadopteerd wordt, moet dat in zijn/haar eigen belang zijn. Voor uitgebreide achtergrondinformatie bij de 17 kinderrechten zie Verdrag inzake de Rechten van het Kind - vereenvoudigde versie 15 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

17 Bijlage 5 : Werkblad Word expert in een kinderrecht Naam: Bekijk de tekening aandachtig. Over welk kinderrecht gaat deze tekening volgens jou? Vraag nu de bijhorende tekst bij de tekening aan de leerkracht. Schrijf hier de titel van de tekst: Komt dit recht overeen met wat jij zelf dacht toen je de tekening zag? Wat wel? Wat niet? Lees eerst de volledige tekst. 4. Lees nu de tekst opnieuw, maar deeltje per deeltje (er zijn 3 tot 6 delen in je tekst) en stop na elk deel om de onderstaande opdrachten uit te voeren. Kijk eens na of er woorden of zinnen zijn die je niet begrijpt. Die mag je hier noteren Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

18 Zoek de betekenis op in een woordenboek of vraag meer uitleg aan je leerkracht, een klasgenootje, iemand van je familie Duid in elk deel met een markeerstift aan wat jij daarin het belangrijkste vindt, wat je zeker aan je klasgenoten wil vertellen. Zoek uit je eigen leven voorbeelden van dit recht, waar het zeer goed of helemaal niet goed werd toegepast, situaties die je zelf hebt meegemaakt, gezien of gehoord van mensen die je kent. Noteer hieronder. Tip: Dat kunnen ook voorbeelden zijn uit het nieuws op radio of TV of uit de krant. 17 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

19 Nog meer informatie kan je vinden op de website 5. Probeer nu voor jezelf deeltje per deeltje in je eigen woorden na te vertellen. Je mag zeker ook je zelf gevonden voorbeelden gebruiken. 6. Misschien heb je nog vragen waarop je het antwoord niet gevonden hebt. Misschien heb je vragen die je met je klasgenoten zou willen bespreken. Die mag je hier noteren Bedenk een slogan om reclame te maken voor dit kinderrecht. Tip: het is vaak leuk als een slogan rijmt of veel dezelfde letters of klanken heeft. 18 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

20 Schrijf je slogan op een tekenblad in grote, duidelijke letters. Je mag het blad ook kleurrijk opsmukken zodat het er aantrekkelijk uitziet. 8. Zoek in tijdschriften of kranten foto s of titels die dit recht illustreren. Kleef ze samen op een blad. 9. Proficiat! Je bent nu dé specialist van de klas in dit kinderrecht. Hoog tijd om je voor te bereiden op je voorstelling. Voorbereiding op de presentatie voor de klas Overloop eerst nog eens alles wat je gedaan hebt. Je zal zien dat je heel wat mogelijkheden hebt om te tonen en te vertellen. Je mag alle materialen gebruiken: de tekeningen, de teksten, je antwoorden op de vragen, de moeilijke woorden, je slogan, je eigen beeldend werk, je zelf gevonden voorbeelden, een artikel uit de krant Je kan zelf vertellen, maar je mag ook vragen stellen aan de andere leerlingen om een gesprek of discussie uit te lokken. Maak een keuze wat je allemaal wil doen tijdens je voorstelling. Maak hiervan een lijstje in een logische volgorde. Probeer op voorhand je voorstelling eens uit op je ouders of een ander geschikt slachtoffer. Je leerkracht helpt je graag verder als je nog problemen of vragen hebt! Veel succes! 19 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

21 Bijlage 6: Illustraties en kinderrechten Hieronder hoe wij dachten dat de illustraties konden onderverdeeld worden in nodig en leuk, en het verband tussen nodig en het kinderrecht. 20 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

22 21 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

23 Bijlage 7: Officiële tekst kinderrechtenverdrag (vereenvoudigde versie) De bedoeling van het Verdrag is om standaarden op te stellen voor de verdediging van kinderen tegen verwaarlozing en mishandeling wat zij elke dag in meer of mindere mate ondergaan in verschillende landen. Maar het Verdrag is ook begaan met de culturele, materiële en politieke verschillen tussen naties onderling. De belangrijkste maatstaf is het welzijn van het kind. De rechten in het Verdrag kunnen onderverdeeld worden in drie grote groepen: Provisie: Het recht om te hebben, te ontvangen en toegang te hebben tot bepaalde zaken en diensten. (Bijvoorbeeld: een naam en nationaliteit, gezondheidszorg, onderwijs, rust, ontspanning en zorg voor mindervaliden en wezen.) Protectie: Het recht beschermd te worden tegen schadelijke praktijken. (Bijvoorbeeld: weggenomen worden van de ouders, ingelijfd worden bij het leger, commerciële of sexuele uitbuiting en fysieke of mentale mishandeling.) Participatie: Het recht van het kind om gehoord te worden bij het nemen van beslissingen die zijn of haar leven beïnvloeden. Naarmate het kind opgroeit, zou het ook steeds meer moeten kunnen deelnemen aan sociale activiteiten, en dit als voorbereiding op het volwassen leven. (Bijvoorbeeld: vrijheid van spreken en van mening, van cultuur, godsdienst en taal.) Preambule In de preambule wordt de toon gezet voor de 54 artikelen die er op volgen. De belangrijkste VN-teksten die betrekking hebben op kinderen worden vermeld, alsook het belang van het gezin voor de harmonieuze ontwikkeling van het kind, het belang van speciale voorzorgsmaatregelen en zorg inbegrepen, voldoende wettelijke bescherming voor en na de geboorte en het belang van de tradities en culturele waarden van elk volk voor de ontwikkeling van het kind. Artikel 1: Definitie van het kind Elk menselijk wezen onder de 18 wordt als kind beschouwd, tenzij de wetten die toepasbaar zijn op het kind anders bepalen. 22 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

24 Artikel 2: Geen discriminatie Alle rechten zijn op elk kind, zonder uitzondering, van toepassing. De overheid moet elk kind, zonder uitzondering, beschermen. De overheid moet het kind beschermen tegen elke vorm van discriminatie. Artikel 3: Het welzijn van het kind In alle activiteiten waar kinderen bij betrokken zijn, dient het welzijn van het kind op de eerste plaats te komen. Artikel 4: Het toepassen van rechten De overheid is verplicht om ervoor te zorgen dat de rechten bepaald in het Verdrag ook nageleefd worden. Artikel 5: Rechten van de ouders, de familie en de gemeenschap De overheid moet de ouders en de familie respecteren in hun manier om het kind op te voeden. Artikel 6: Leven, overleven en ontwikkeling Het recht van het kind om te leven en de verplichting van de overheid om de overleving en de ontwikkeling van het kind te verzekeren. Artikel 7: Naam en nationaliteit Het recht op een naam bij de geboorte, op het verkrijgen van een nationaliteit en een recht om je ouders te kennen en door hen verzorgd te worden. Artikel 8: Bewaring van de identiteit. De verplichting van de staat om een kind te helpen bij het herbepalen van de identiteit als deze op illegale wijze aan het kind werd ontnomen. Artikel 9: Niet scheiden van de ouders. Het recht van het kind om contact te houden met de ouders als het van hen gescheiden wordt. Als de scheiding een gevolg is van gevangenschap of een sterfgeval zal de overheid het kind of de ouders inlichten over het reilen en zeilen van het vermiste familielid. Artikel 10: Familie-reunie Aanvragen om het land te verlaten of binnen te komen om zich te kunnen verenigen met zijn/haar familie, zullen altijd op een menselijke manier 23 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

25 benaderd worden. Een kind heeft het recht om regelmatige contacten te onderhouden met beide ouders indien deze in verschillende landen wonen. Artilel 11: Illegale verplaatsing en het niet terugkeren van kinderen De overheid zal optreden tegen ontvoering van kinderen door een partner of een derde. Artikel 12: Meningsuiting Het recht van een kind om zijn mening te uiten en om gehoord te worden. Artikel 13: Vrijheid van expressie en informatie Het recht om informatie op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden in verschillende vormen, kunst, gedrukte en geschreven materialen inbegrepen. Artikel 14: Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst De overheid moet toezien op de rechten en de plichten van de ouders om het kind te begeleiden bij de beoefening van dit recht in overeenkomst met de evoluerende mogelijkheden van het kind. Artikel 15: Vrijheid om zich te verenigen. Het recht van het kind om zich te verenigen en vredig samen te komen met anderen. Artikel 16: Privacy, eer, reputatie Men zal niet tussenkomen op het gebied van privacy, familie, thuis of briefwisseling. Artikel 17: Toegang tot informatie en de media Het kind zal toegang hebben tot verschillende informatiebronnen. Aan minderheidsgroepen zal specifieke aandacht worden besteed en richtlijnen om kinderen te beschermen tegen schadelijke materialen zullen aangemoedigd worden. Artikel 18: Ouderlijke verantwoordelijkheden Beide ouders hebben samen de verantwoordelijkheid om het kind op te voeden en zij dienen gesteund te worden bij het opnemen van die verantwoordelijkheden. Artikel 19: Mishandeling en verwaarlozing De overheid heeft de plicht om elk kind te beschermen tegen elke vorm van 24 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

26 mishandeling. Sociale programma s en hulpdiensten moeten voor handen zijn. Artikel 20: Plaatsvervangende zorg voor kinderen zonder ouders Nationale wetten moeten in dat geval het recht van kinderen op zorg regelen wanner er geen ouders zijn. De overheid is verplicht om aandacht te besteden aan continuïteit bij de opvoeding overeenkomstig de religieuze, culturele en etnische achtergrond van het kind. Artikel 21: Adoptie De overheid moet er op toezien dat alleen bevoegde instanties adopties regelen. Een kind uit een ander land adopteren mag in overweging genomen worden als in eigen land alle mogelijkheden zijn uitgeput. Artikel 22: Vluchtelingenkinderen Speciale bescherming is nodig voor deze kinderen. De overheid zal daartoe samenwerken met internationale instanties ook om kinderen zo snel mogelijk met hun gezin te herenigen als zij van hen gescheiden raakten. Artikel 23: Kinderen met een handicap Zij hebben het recht op speciale zorg en onderwijs om te kunnen genieten van een volwaardiger bestaan binnen de maatschappij. Artikel 24: Gezondheidszorg Het recht op preventieve en behandelende gezondheidszorg, als ook op geleidelijke afschaffing van traditionele praktijken die schadelijk zijn voor het kind. Artikel 25: Periodieke herziening Het kind dat geplaatst werd omwie van zorg, bescherming of medische behandeling, heeft het recht de plaatsing op regelmatige basis te laten herzien. Artikel 26: Sociale zekerheid Het recht van het kind op sociale zekerheid. Artikel 27: Levensstandaard Verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen voor goede levensomstandigheden voor de ontwikkeling van het kind, zelfs als één van de ouders een ander land zou leven. 25 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

27 Artikel 28: Onderwijs Recht op gratis basisonderwijs, de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen. De overheid dient maatregelen te nemen om het aantal mislukkingen te beperken. Artikel 29: Doel van het onderwijs Onderwijs moet zorgen voor de ontwikkeling van de talenten en mogelijkheden van het kind, en voor de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven als volwassene. Onderwijs moet het respect voor de Rechten van de Mens bevorderen en voor de culturele en nationale waarden van het eigen land en dat van anderen. Artikel 30: Kinderen van minderheidsgroepen en inheemse volkeren Het recht van het kind dat behoort tot een minderheidsgroep of tot een inheems volk behoort om de eigen cultuur te kunnen beleven en de eigen taal te kunnen spreken. Artikel 31: Spel en ontspanning Het recht van het kind om te spelen, zich te ontspannen en deel te nemen aan het cultureel en artistiek leven. Artikel 32: Economische uitbuiting Het recht van het kind op bescherming tegen schadelijke vormen van arbeid en tegen uitbuiting. Artikel 33: Verdovende en psychotische middelen Bescherming van het kind tegen het illegale gebruik van deze middelen en het gebruik van het kind in de productie en de distributie ervan. Artikel 34: Seksuele uitbuiting Bescherming van het kind tegen seksuele uitbuiting met inbegrip van prostitutie en het gebruik van kinderen in pornografisch materiaal. Artikel 35: Ontvoering, verkoop en handel van kinderen Verplichting van de staat om ontvoering, verkoop en handel van kinderen te voorkomen. Artikel 36: Andere vormen van uitbuiting Artikel 37: Marteling, lijfstraffen en gevangenneming Verplichting van de staat tegenover kinderen in de gevangenis. 26 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

28 Artikel 38: Gewapende conflicten Kinderen onder de 15 mogen niet deelnemen aan vijandige conflicten. Geen recrutering is mogelijk voor kinderen onder de 15 jaar. Artikel 39: Herstel en herintegratie Verplichting van de overheid om kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, marteling of gewapende conflicten terug op te voeden en sociaal te laten integreren. Artikel 40: Jeugdrechtbank Eeen kind dat de wet met de voeten heeft getreden zal steeds op een waardige en respectvolle manier behandeld worden. Artikel 41: Rechten van het kind in andere documenten Artikel 42: Bekendmaking van de conventie De plicht van de overheid om de conventie bekend te maken bij kinderen en volwassenen. Artikel 43-54: Implementatie Deze artikelen zorgen voor een Comité dat instaat voor de correcte implementatie van de Rechten van het Kind. 27 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

29 Bijlage 8: Krantenkoppen Kinderrechten Krantenkoppen Recht op een eigen geloof en cultuur Communieviering in parochie Sint- Willebrord Turkse meisjes zonder hoofddoek in de klas Recht op gezonde voeding, water, kleding en onderdak Veel zwaarlijvige kinderen door ongezonde voeding Waterschaarste in Somalië doodt kinderen Recht om samen te komen Verbod op samenscholing in Parijse buitenwijken Recht op spel en vrije tijd Speelplein wordt appartementsblok Recht op onderwijs en informatie Kinderen zonder papieren blijven thuis van school uit schrik voor uitwijzing Recht op bescherming tegen uitbuiting Indiase kinderen werken tot 15u per dag 28 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

30 Recht op zorg Kind sterft door uitdroging in achtergelaten auto op parking. Recht op naam en nationaliteit Plan International voert actie om kinderen overal ter wereld te laten registreren Recht op familie Gevangenis Vorst: kinderen tot 4 de levensjaar bij moeder Recht op aangepaste verzorging bij ziekte en handicap Damiaanactie helpt kinderen met lepra aan een toekomst 29 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

31 Bijlage 9: Woordspelletjes Kinderrechtenwoordraadsel Vul het woordraadsel in. Let op: de ij hoort huis in 1 vakje. Welk woord vind je in het vette gedeelte? 1. De ene persoon is zwart, de andere geel, nog een andere blank,... Al deze personen zijn gelijk. Alleen hebben ze een verschillende h Niet alleen jij hebt rechten. Ook alle andere kinderen hebben rechten. Je moet er dus voor zorgen dat je de rechten van andere kinderen niet schendt. Het is jouw p... om de rechten van anderen te respecteren. 3. Bij de geboorte hebben mama en papa aan jou een n... gegeven. 4. Er zijn kinderen die honger lijden. Dit mag niet volgens de kinderrechten want alle kinderen hebben recht op gezonde v Arm of rijk, dik of dun, klein of groot, blank of zwart, alle kinderen zijn g Wanneer je ziek bent moet je v... krijgen van een dokter. 7. Wanneer 2 landen met elkaar vechten dan voeren deze landen o... met mekaar. Kinderen die leven in zo een situatie, moeten beschermd worden. 8. Je kunt onmogelijk de hele dag door leren. Alle kinderen moeten ook kunnen s Als je jonger bent dan a... jaar dan ben je minderjarig zijn de kinderrechten op jou van toepassing. 10. Net zoals alle kinderen heb je recht op onderwijs. Elk kind moet dus naar s... kunnen gaan. 11. Wanneer je 12 jaar wordt krijg je in ons land een i... Vanaf 15 jaar moet je deze verplicht op zak hebben want het bewijst wie je bent, waar je woont, Je hebt het recht om bij jouw mama, papa, broer en/of zus te zijn. Als kind heb je dus recht om bij jouw f... te zijn. 13.Er zijn kinderen van 12 jaar die uit werken gaan. Ze verkopen bloemen, ze werken als hulpje in een restaurant,... Maar eigenlijk mag dit niet want het is k... en dat is verboden! 30 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

32 Het gevonden woord is: 31 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

33 De oplossing van het kruiswoordraadsel: Het gevonden woord is kinderrechten 32 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

34 33 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

35 Oplossing kinderrechtenrebus: 34 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

36 Kinderrechtenwoordzoeker Zoek de onderstaande woorden in het raster. Je kan ze horizontaal en verticaal zoeken. Met de overblijvende letters kun je de naam van een mensenrechtenorganisatie vinden. wet gezin informatie familie briefgehei vrije tijd plicht land doodstraf m naam voeden oorlog vrede spel jongeren rust zorg beschermin onderwijs water eerbied taal g gelijk mening kinderrecht onderdak kleding nut en privé geloof 35 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

37 Oplossing woordzoeker Oplossing: Amnesty International 36 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

38 Bijlage 10: Werkblad zelf foto s maken 37 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

39 Bijlage 11: Kleurplaten kinderrechten 38 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

40 39 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

41 40 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

42 41 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

43 42 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

44 43 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

45 44 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

46 45 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

47 46 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

48 47 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

49 48 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

50 49 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

51 50 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

52 51 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

53 52 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

54 53 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

55 54 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

56 55 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

57 Bijlage 12: Verhaal van Het land van Kwien Het land van Kwien Er was eens het land van Kwien. In het land van Kwien woonden vele insecten: bijen, torren, mieren, kevers, spinnen, En helemaal bovenaan zat op haar troon, dé Kwien! Kwien was de grote, dikke bijenkoningin van het land. Kwien hield ervan om iedereen vanuit haar honingpaleis bevelen te geven. Altijd werd ze op haar wenken bediend. En wat was ze gulzig! Ze at zoveel honing, dat ze zelfs gaten in haar honingpaleis snoepte. Alle bijtjes van het land werkte de hele dag om de vele gaten terug dicht te krijgen. Van zonsopgang tot zonsondergang waren de arme bijtjes druk in de weer. Maar zelf kregen ze nooit iets van die lekkere honing te zien. Kwien was niet alleen verzot op honing. Ze hield ook heel erg van mooie schoenen. Aan elke poot blonk er een pareltje van een schoen. Torretje Tor, de schoenmaker, werd iedere dag op het paleis verwacht. En als hij geen nieuwe schoenen meehad, werd Kwien heel erg kwaad. Dat meneer Duizendpoot daardoor al maanden op nieuwe laarzen wachtte en door zijn kapotte laarzen pijn had aan zijn vele pootjes, kon haar niks schelen. De bijenkoningin had geen twee, geen vier, en ook geen zes schoenen, maar wel kamers vol! Vandaag was een bijzondere dag voor Kwien. Want vandaag bracht schoenmaker Torretje welgeteld de tienduizendste schoen! Kwien zat met haar dik gat nieuwsgierig te wrikkelen op haar stoel. Voor haar stond Torretje Tor, trillend en nog banger dan gewoonlijk. Laat zien! Laat zien! Laat zien! zei Kwien. Torretje Tor maakte een diepe buiging en opende aarzelend de schoendoos voor Kwien. De bijenkoningin sprong uit haar troon en grabbelde de schoenen uit de doos. Ze hield ze voor het venster tegen het licht en kneep haar grote ogen halfdicht. Ondertussen bad Torretje dat Kwien de schoenen mooi zou vinden. De bijenkoningin wierp een blik op de schoenmaker en 56 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

58 keek daarna opnieuw naar de schoenen. Een glimlach verscheen langzaam op haar lippen. Bij mijnen angel ze zijn práchtig! Práchtig! Práchtig! riep de bijenkoningin. Torretje Tor zuchtte opgelucht. Dat moet gevierd worden! Iedereen moet zien dat ík de mooiste schoenen heb! RUPS!! Een harige rups kwam snel aangekropen. Rups was de huishoudster van Kwien, zij moest het honingpaleis netjes houden, vrij van stof, web en modder. En ook alle schoenen van Kwien werden regelmatig door haar opgepoetst. Het was Rups taak om alles te doen blinken en te zorgen dat alles verliep volgens de wensen van de bijenkoningin. Bij mijnen angel, ik wil een feest! zei Kwien tegen Rups. Een feest, koningin? vroeg Rups verbaasd. Ben je niet alleen krom en lelijk, maar nu ook al doof? Jà, een feest! antwoordde de bijenkoningin scherp. We nodigen iedereen in het land uit! Ze moeten allemaal naar mijn nieuwe schoenen komen kijken! Rups keek verbaasd naar Torretje Tor. Hij haalde zijn schouders op en glipte er stilletjes vandoor. Wie moet ik allemaal uitnodigen, mijn koningin? Hoezo, wie? Alle insecten van mijn land. De mieren Maar de mieren zijn bezig met uw verhuis. Krijgen ze vrijaf voor het feest? Bij mijnen angel: neenee, ze mogen niet luieren, ze moeten mijn meubels en spulletjes verhuizen. En hun kinderen, de kleine miertjes? Die sleuren ook. U gaf hen de opdracht de grote mieren te helpen met verhuizen, omdat het anders niet snel genoeg gaat. Zij zijn allemaal van de schoolbanken af gehaald om hun ouders te komen helpen. OK, niet de mieren dan. De spinnen! Die bewaken uw schoenen en nemen ongehoorzame insecten gevangen. Bij mijnen angel, niet de spinnen! Ah ja, dat gaat niet. Het is hun plicht om webben te maken om mogelijke dieven te strikken. En ze moeten lastige insecten in de gevangenis stoppen. De kevers! 57 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

59 De kevers zorgen altijd voor de muziek. Ik kan natuurlijk op zoek gaan naar een ander koor? Bij mijnen angel, die kevers moeten zingen voor hun koningin! Kevers hebben geen tijd om te dansen. We kunnen de lieveheersbeestjes vragen! Maar die zijn door u over het hele land verspreid, koningin. En ze mogen pas terugkeren om nieuws en de laatste roddels aan u te komen vertellen. Bij mijnen angel, die roddels wil ik niet missen. Is er dan geen enkel insect in mijn land dat ik kan uitnodigen?! Al een paar dagen stond een grote groep sprinkhanen voor de poorten van het paleis. De sprinkhanen kwamen uit de woestijn. Door de droogte konden ze daar niet blijven wonen. Ze lieten hun huisjes achter en gingen op zoek naar een nieuw plekje voor hen en hun kinderen. Na lang zwerven waren de sprinkhanen in het land van Kwien aangekomen. Ze wilden er graag blijven en ze hadden de bijenkoningin aangeboden om voor haar te komen werken. Maar Kwien had hun uitgescholden. Ze vertrouwde deze tjirpende insecten voor geen haar! Kwien was ervan overtuigd dat ze haar schoenen wilden stelen en ze had gebulderd dat ze terug moesten gaan van waar ze kwamen. Mag ik u een voorstel doen, mijn koningin? Ja, zég het dan toch, hé! Misschien kan u de sprinkhanen binnenlaten? Zij kunnen ons helpen met het vele werk en zo zou iedereen tijd hebben om s avonds naar uw prachtige schoenen te komen kijken. Zijn die vuile beesten hier nu nog? Weg ermee! Weg ermee! Dat gespuis uit de woestijn in mijn land en op mijn feest?? Jij lelijke, domme rups! Geen denken aan! In nog geen honderd jaar. Dan feest ik nog liever alleen!! Zo gezegd, zo gedaan. De spinnen moesten de sprinkhanen voorgoed uit het land verjagen. En diezelfde avond nog was het feest in het honingpaleis. De koningin zat op haar sierlijke troon. Aan haar poten blonken haar nieuwe schoenen. De kevers speelden en zongen de vrolijkste en mooiste deuntjes Maar er was niemand om ernaar te luisteren. De hele avond lang staarde Kwien naar haar mooie schoenen. In het begin keek ze nog vrolijk. Maar hoe later op de avond, hoe meer haar trotse pootjes leken te gaan hangen. En hoe triester en sipper de blik van de koningin wel leek. 58 Het land van Kwien: bijlagen 2 de -3 de graad LO

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Aantal artikels Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omvat in totaal 54 artikels. Artikel 1 tot en met 41 omschrijven de rechten die kinderen

Nadere informatie

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND

INTERNATIONALE DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 november Op de wereld leven volwassenen en kinderen. De volwassenen overleggen met elkaar in de Verenigde Naties en hebben via de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens enkele zaken geregeld

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 INHOUD 14 18 42 48 50 62 PREAMBULE Officiële tekst en samenvatting DEEL 1 ARTIKEL 1-41 Officiële tekst en samenvatting

Nadere informatie

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Officiële Nederlandse vertaling Officiële tekst Officieuze samenvatting van de

Nadere informatie

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant

Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant Van nodig of leuk? tot kinderrechten in de krant (Uit: Recht in de roos) (Uit: het land van Kwien: educatief pakket 2 de en 3 de graad) Doel Kennismaken met kinderrechten. Het onderscheid begrijpen tussen

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs)

Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) Recht of echt? Leesteksten waarin kinderrechten een rol spelen, voor kinderen van 10 tot 12 jaar (derde graad lager onderwijs) COLOFON Auteurs Titel Het is beter zo... Ren voor je leven Als kippen zonder

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Theorie en oefenbundel Gedragswetenschappen voor neveninstromers derde graad Humane Wetenschappen

Theorie en oefenbundel Gedragswetenschappen voor neveninstromers derde graad Humane Wetenschappen Universiteit Gent SLO Politieke en Sociale wetenschappen DPB Gent Eef Rombaut Vakdidactiek Academiejaar 2008-2009 Bart Broidioi Ellen Haerens Prof. Dr. P. De Meyere Theorie en oefenbundel Gedragswetenschappen

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND. Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw

DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND. Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw DE UNIVERSELE DAG VAN HET KIND Lessuggesties voor de midden- en bovenbouw INLEIDING Elk jaar wordt op 20 november de Internationale

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl Joyce Meyer Oorspronkelijke titel: Look Great, Feel Great Subtitel: 12 Keys to Enjoying a Healthy Life Now Copyright 2006 door Joyce Meyer Uitgegeven

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN

CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN CURSUS: ASSERTIVITEIT EN ZELFVERTROUWEN Auteur: Hannelore Lambrighs Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright Hannelore Lambrighs CVA,

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6

Voorwoord 3. 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 Inhoud Voorwoord 3 1. Achtergrond van deze brochure 5 Ouders en seksualiteit 5 Het doel van seksuele opvoeding 6 2. Een positieve benadering 8 Openheid 8 Hechting 8 Communicatie en betrokkenheid 9 Zelfbeeld,

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse

Nadere informatie