SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide XC Limmen Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool."

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Basisschool Sint Maarten Lage Weide XC Limmen Tel

2 VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier bieden we u deze schoolgids aan. Een handig naslagwerk voor u als ouders of geïnteresseerden van de school. In deze gids vindt u allerlei informatie over de school. U kunt lezen over de visie van de school, waar we ons de laatste jaren met ons onderwijs in hebben gespecialiseerd en welke zorg we hebben voor de kinderen. Voor alle praktische zaken, zoals vakanties, schooltijden en meer, is er jaarlijks een handige kalender voor u beschikbaar. In onze schoolgids vindt u naast de zakelijke informatie, wat persoonlijke portretten van medewerkers van de school. U leest wat voor hen het werken met kinderen zo waardevol maakt en waarom zij trots zijn op de Sint Maartenschool. De school zal de komende jaren iets kleiner worden qua aantal kinderen. De tijdelijke lokalen op een van de pleinen zullen in de toekomst dan ook gaan verdwijnen. Onze samenwerking met andere organisaties in Limmen zullen we de komende jaren intensiveren. We gaan samen werken aan een brede school. Vanaf dit schooljaar wordt de directie van de school gevormd door twee jonge vrouwen. We beginnen vol enthousiasme aan de baan en zien het opbouwen van een brede school en het verder verbeteren van de afstemming van ons onderwijs op de maatschappij als uitdaging! We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw kind met plezier naar school gaat en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt! De directie van de school zorgt voor de juiste voorwaarden, zodat de leerkrachten zich volledig kunnen inzetten voor de kinderen, want daar gaat het om. Kinderen staan bij ons centraal! Mochten er naar aanleiding van deze gids vragen zijn, zijn wij altijd bereid u te vertellen over onze school en u een antwoord te geven. Hebt u tips of opmerkingen ten aanzien van de inhoud van de schoolgids, dan horen we het graag! Veel leesplezier en graag tot ziens op onze school! Basisschool Sint Maarten Lage Weide XC Limmen Tel Namens het team van de Sint Maartenschool, Jeannet van der Krol Annemarie Trouw 2

3 INHOUD Gegevens Onze visie op onderwijs De Vreedzame School Groepsgericht en Individueel Pedagogisch handelen Organisatie groep Organisatie groep Volgen van de ontwikkeling van de kinderen op school Tien minuten gesprekken De overgang naar het voortgezet onderwijs Aannamebeleid De ouders en communicatie De ouders en hulp Bibliotheek Brand- en ontruimingsoefening Brede school Cartridges Carnaval Foto s, opnames en internet Fietsenplan Fysiotherapie GGD - afdeling jeugdgezondheidszorg Hoofdluis Jaarkalender Kinderpostzegels Klachtenregeling Medezeggenschapsraad Onderwijsbegeleidingsdienst Ouderbijdragen Ouderraad Pabo Parochie Plan Nederland Resultaten van het onderwijs Rode Vlag Schoolkamp Schooltijden Schoolverzuim Sponsorregelement Team Verkeersveiligheid Verlofregeling Verzekeringen Website Namen en adressen

4 GEGEVENS R.-K. BASISSCHOOL SINT MAARTEN Lage Weide 2, 1906 XC Limmen - Tel: web: Onze school valt onder het bestuur van Stichting FLORE p/a W.M. Dudokweg 47 postbus 271, 1700 AG Heerhugowaard Tel: Stichting Flore wil met haar scholen kwalitatief goed doordacht onderwijs bieden. De stichting bestaat uit 34 scholen. Ruim 8500 kinderen genieten onderwijs op deze scholen en ten behoeve van deze kinderen heeft de stichting ongeveer 850 personeelsleden in dienst. De Stichting kent een College van Bestuur. Dhr. A.J.M Groot en dhr. P.H.F. Claessen hebben zitting in dit college. Wilt u meer weten, kunt u kijken op de website van de stichting De Sint Maartenschool is in 1995 ontstaan uit een fusie van twee basisscholen, de Corneliusschool en de Dusselhoek. Onze school is vernoemd naar Sint Martinus die op een koude nacht zijn mantel met een bedelaar deelde. Jaarlijks wordt hij op 11 november herdacht door zingende kinderen, die met een lampion langs de deur gaan. De Sint Maartenschool is een rooms-katholieke school, gelegen naast de Corneliuskerk in Limmen. We zijn een grote basisschool met 21 groepen op één locatie. Op dit moment zijn er nog een aantal semi-permanente groepslokalen aanwezig, maar in de toekomst zullen alle groepen in het hoofdgebouw een plek krijgen. Ook beschikken we over een grote aula en een dubbele speelzaal voor de kleutergroepen. In de directe omgeving van de school vindt u de bibliotheek, de sporthal en kinderopvangfaciliteiten. In ons gebouw vindt u ook peuterspeelzaal Klein Duimpje en de voor- en naschoolse opvang Het Avontuur. Naam: Jaap Zuur Functie: Concierge Het werk - Als conciërge van de Sint Maartenschool houd ik me eigenlijk bezig met alle voorkomende werkzaamheden. Ik zorg ervoor dat het binnen en buiten de school opgeruimd is, ik regel de koffie en thee en doe veel kopieerwerkzaamheden. Ook op computertechnisch gebied draag ik af en toe mijn steentje bij. Ik geniet enorm van het werk dat ik doe. Ik werk hier nu ruim 5 jaar en ken bijna alle kinderen van onze school en ook veel ouders. Elke week is er een vast groepje kinderen die mij mag meehelpen met allerlei klusjes. Dat vinden ze leuk om te doen en ze leren er ook nog wat van. Ik ben vaak een luisterend oor voor collega s, ouders en kinderen. Mijn motto is dan ook Horen, zien en zwijgen. De sfeer - Het werken op deze school is zo fijn, omdat het in een hele prettige sfeer gebeurd. Ik werk hier met ontzettend veel plezier en voel me erg gewaardeerd. Ondanks de grootte van de school voelt het echt als één team en ik voel me bevoorrecht om op zo n school te mogen werken. De voldoening - Op een grote school als deze betekent het als conciërge ook echt hard werken. Maar als ik dan het blije gezicht zie van een collega als ik iets voor hem of haar gedaan heb, dan heb ik daar enorm veel voldoening van. Het geeft mij echt een kick om mensen blij te maken. En een stukje humor mag daarbij natuurlijk niet ontbreken! 4

5 VISIE OP ONDERWIJS ONZE VISIE OP ONDERWIJS IS OPGEBOUWD UIT DE VOLGENDE BOUWSTENEN Kinderen komen alleen tot ontwikkeling als ze zich emotioneel vrij voelen en betrokken zijn bij de wereld om hen heen. We bieden een onderwijsklimaat waar kinderen zich veilig kunnen voelen. We zijn een vreedzame school. Er is rust, regelmaat en respect voor iedereen. Onderwijs betekent voor ons dat wij een veilige en inspirerende leeromgeving creëren, waarin ieder kind kan groeien, leren en op onderzoek uit kan gaan. We kijken daarbij naar verschillende ontwikkelingsgebieden en stimuleren kinderen hun talenten verder te ontwikkelen. We bewaken gezamenlijk een ononderbroken ontwikkeling door gericht te observeren en ons aanbod hierop aan te passen. We passen aspecten van ontwikkelingsgericht onderwijs in de groepen toe. In de groepen passen we het onderwijs aan bij het niveau en de interesses van de kinderen. We passen verschillende differentiatiemogelijkheden toe. In elke groep is tenminste één hoek ingericht en in de groepen 3 tot en met 8 wordt gewerkt met instructietafels. Ook is het GIP-model, wat structuur biedt voor het zelfstandig werken, door de gehele school ingevoerd. Naast het methodisch onderwijs wordt er regelmatig gewerkt met thema s en projecten. Extra zorg wordt zoveel mogelijk door de leerkracht in de klas gegeven. Het gebruik van de computer is een vast element van ons onderwijs. DOELEN: We vinden het belangrijk dat kinderen hun tijd op Sint Maartenschool afsluiten als evenwichtige mensen, die goed in staat zijn om voor hen en de omgeving belangrijke keuzes te maken. Daarbij hoort een positief zelfbeeld, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, sociale vaardigheden en natuurlijk een hoeveelheid kennis en vaardigheden die nodig zijn voor goed vervolgonderwijs. Wij hanteren de laatste kerndoelen die de overheid heeft geformuleerd voor het basisonderwijs. Naast het onderwijskundig aanbod geeft de school ook invulling aan opvoedkundige aspecten. We leren de kinderen samenwerken en samenspelen en bevorderen gericht de zelfstandigheid van leerlingen. We hebben duidelijk, positief geformuleerde afspraken en hebben een eenduidige manier van reageren als zich een probleem voordoet. De gedragingen van de leerkracht ondersteunen de kinderen hierbij en dienen als voorbeeld. We stimuleren dat kinderen verantwoording nemen voor elkaar, voor materialen, voor de natuur en de omgeving. Dit komt regelmatig in de lessen aan de orde en wordt op verschillende niveaus in de school systematisch geëvalueerd en besproken. In onze school creëren de leerkrachten met leerlingen en ouders een goede communicatie door openheid. We hebben aandacht en respect voor elkaar. Door de betrokkenheid van alle partijen worden fundamenten gelegd voor een veilig en stimulerend onderwijsklimaat. We nemen actief deel aan dorpsactiviteiten en betrekken de schoolomgeving bij ons onderwijsaanbod. Alle kinderen zijn welkom op onze school. Ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen bij ons terecht, mits de benodigde extra zorg past binnen de mogelijkheden van de groep en een meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van deze kinderen. We zijn een katholieke basisschool en we staan open voor kinderen met een ander geloof of culturele achtergrond en zien dit als een verrijking. We stimuleren de samenwerking tussen kinderen binnen de groep, maar ook tussen de groepen onderling. Om de talenten van leerkrachten ten volle te benutten, zoeken we naar mogelijkheden om leerkrachten in meerdere groepen invulling te laten geven aan een vakgebied. We oriënteren ons regelmatig op duidelijk geformuleerde leerlijnen voor verschillende vakgebieden. We meten onze resultaten door observeren en toetsen. Er is een leerlingvolgsysteem voor verschillende onderdelen van ons onderwijs en een goede zorgstructuur. Ook werken we met een zelfevaluatiesysteem voor leerkrachten. Er is een schoolontwikkelingsplan, dat sturing geeft aan de invulling van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de leerkrachten. De Sint Maartenschool blijft zich ontwikkelen! Nieuwsgierig naar de plannen voor het nieuwe jaar? Kijk dan in de jaarkalender van de school 5

6 VISIE OP ONDERWIJS Waar hebben we de laatste jaren specifiek aan gewerkt: Ons onderwijs is constant in ontwikkeling. De laatste jaren hebben gewerkt aan de volgende onderdelen van onze visie de Vreedzame school GIP De Vreedzame School: Door de gehele school volgen we het lesaanbod van de Vreedzame School. De kinderen leren met respect om te gaan met andere leerlingen en hun omgeving. Ze leren emoties onderscheiden en met elkaar problemen op te lossen. In de groepen zijn positieve gedragsafspraken gemaakt voor de kinderen en de leerkracht. In de klassen en in de gangen van de school ziet u voorbeelden en uitwerkingen van de Vreedzame School terug. GIP (Groepsgericht en Individueel Pedagogisch handelen van de leerkracht) Om het zelfstandig werken van de kinderen te stimuleren is door de hele school het GIP systeem ingevoerd. Zelfs de kinderen van de groepen 1-2 leren al zelfstandig te werken voor een korte periode. In de groepen 3 en 4 komen er dagtaken bij en in de hogere groepen ook weektaken. Zo ontstaat er voor de leerkracht tijd om met een klein groepje kinderen een onderwerp extra aandacht te geven. Voor meer informatie over het GIP-model en de Vreedzame School: Naam: Annemarie van Unen-de Wildt Functie: Groepsleerkracht groep 6 Het werk - Als groepsleerkracht vind ik het een enorme uitdaging om het maximale uit een kind te halen binnen zijn of haar eigen niveau. Dan heb ik het niet alleen over het leren maar ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het allerbelangrijkst daarbij is om eerst een goede band met het kind op te bouwen en het vertrouwen van een kind te winnen. Dat op zich is al een hele uitdaging. Als het contact eenmaal goed is, pas dan kan een kind optimaal functioneren. De sfeer - Onze school is bijzonder omdat het ondanks de grootte toch heel gemoedelijk is. Wij hebben een hardwerkend team, waarin ieder zo zijn eigen specialiteiten heeft. Tevens gaat onze school met de tijd mee en dat vind ik ook erg belangrijk. De voldoening - Het mooie van mijn beroep is dat het heel dankbaar werk is. Kinderen zijn eerlijk en houden je ook geregeld een spiegel voor. Ze verrassen je met hun kijk op de wereld. Ik leer nog steeds nieuwe dingen. De kinderen houden je scherp. Tevens krijg je ook veel liefde en waardering van de kinderen. Ik zou niets anders willen GIP-model - Sinds 2 jaar werkt onze school volgens het GIP-model. Dit is ontstaan vanuit de behoefte van de leerkrachten om meer individuele zorg te kunnen bieden aan de kinderen. Het GIP-model staat voor Groeps, Individueel en Pedagogisch handelen. In dit systeem werken wij met een GIP-lat waarop alle fasen van een les terug te vinden zijn. De les is hierdoor overzichtelijk voor de kinderen. De les verloopt vaak volgens het volgende patroon. Er volgt eerst een korte klassikale instructie van een of meerdere vakken, gevolgd door een loopronde door de groep. Op die manier kun je al heel snel inventariseren of de opdracht duidelijk is of dat een kind misschien extra hulp nodig heeft. Dit kunnen de kinderen kenbaar maken middels hun GIP-dobbelsteen. Deze hebben de kinderen altijd op hun tafel en bij vragen zetten zij hun dobbelsteen op een kleur of symbool. Bij een vraagteken hebben ze de leerkracht nodig, bij rood willen zij niet gestoord worden door hun medeleerlingen, bij groen mogen hun medeleerlingen hulp vragen. Indien een kind of meerdere kinderen hulp nodig hebben, worden zij door de leerkracht uitgenodigd aan de instructietafel. De leerkracht begeleidt de kinderen dan individueel, terwijl de rest van de groep de leerkracht en kinderen niet stoort. Dit kunnen de kinderen ook zien op de GIP-lat, want dan zien zij het rode, niet storen bordje. Mochten kinderen dan toch vastlopen dan moeten zij een beroep doen op hun klasgenoten.. De kinderen leren dan zelfstandig hun problemen oplossen. Mochten zij er niet uit kunnen komen, niet getreurd Als de leerkracht klaar is aan de instructietafel, loopt deze weer een loopronde. Tijdens die loopronde kan de leerkracht de kinderen weer helpen en indien nodig ook weer uitnodigen aan de instructietafel. Het werkpakket van een dag kunnen de kinderen terug vinden op het bord. Op het bord vinden de kinderen hun dagtaak. Dit is aangegeven middels pictogrammen en daarachter de geschreven opdrachten. Zo weten de kinderen precies waar ze aan toe zijn. Het werken volgens het GIP-model bevalt mij uitstekend en ik ben nu beter in staat om de kinderen meer zorg te bieden. 6

7 ORGANISATIE Door de grootte van de school, zijn er altijd verschillende parallelle groepen, waarbij de onderlinge samenwerking gestimuleerd wordt. WE WERKEN OP ONZE SCHOOL VOLGENS HET LEERSTOF JAARKLASSEN SYSTEEM IN HOMOGENE GROEPEN. MET UITZONDERING VAN DE GROEPEN 1-2 ZIJN DE KINDEREN NAAR LEEFTIJD IN EEN GROEP INGEDEELD. GROEP 1-2 Binnen de kleutergroepen is er veel aandacht voor het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen. De kinderen mogen tussen uur en uur in de klas worden gebracht. Ze kunnen dan zelf door middel van een planbord aangeven met welke activiteit ze aan de slag gaan. Ook bij het zelfstandig werken, de GIP lessen, plannen de kinderen hun eigen keuze via het planbord. In het algemeen doorlopen kinderen in 8 jaar tijd de basisschool. In een enkel geval kan de directie van de school daar een uitzondering in maken: een kind kan een jaar korter of een jaar langer over de basisschool doen. De Inspectie van onderwijs geeft daarover het volgende aan: Kinderen uit groep 2 die in oktober, november of december 6 jaar worden in augustus al door te stromen naar groep 3. Deze kinderen worden, net als alle kinderen, door ons goed geobserveerd en gevolgd in hun ontwikkeling. Bepalend voor het doorstromen naar groep 3 is de leerontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de concentratie. IN DE KLEUTERGROEPEN LIGT DE NADRUK OP DE VOLGENDE ACTIVITEITEN Taalactiviteiten Met de kleuters praten we in de kring, naar aanleiding van een verhaal of concreet materiaal over allerlei onderwerpen. Dat is belangrijk voor de woordenschat en als voorbereiding op het latere lees- en taalonderwijs. De tussendoelen van ontluikende geletterdheid en activiteiten die het fonemisch bewustzijn stimuleren verwerken we structureel in ons aanbod. De kinderen worden voorgelezen, leren vertellen, leren versjes opzeggen en werken met prentenboeken. VOORBEELD VAN FONEMISCH BEWUSTZIJN: Fonemisch bewustzijn is begrijpen dat gesproken woorden uit klanken ( fonemen) bestaan. Het is een belangrijke vaardigheid bij het leren lezen. Omdat bij het spreken en luisteren de kinderen gericht zijn op de betekenis van woorden is dit een moeilijk proces. Het woord kat bestaat uit drie fonemen: k/a/t. Alle spelletjes die zich richten op het hakken en plakken van woorden, het rijmen, maar ook het zoeken van woorden die beginnen met dezelfde klank, of het wisselen van klanken in woorden, bijvoorbeeld van k/a/t naar k/a/m stimuleren deze ontwikkeling Werken met thema s In elke groep is een wisselhoek ingericht. Naar aanleiding van een thema spelen de kinderen hier een echte situatie na. Voorbeelden daarvan zijn de tandartshoek en de bloemenwinkel. Bij deze spelsituaties streven steeds bredere doelen: we stimuleren tijdens het spel activiteiten met letters, sociale aspecten en rekenactiviteiten. Begrippen als meer, minder, groter, kleiner etc. komen aan bod. Ook het tellen en getalbegrip komt aan de orde. Werken met ontwikkelingsmateriaal Ieder kind krijgt op zijn/haar niveau materiaal aangereikt (puzzels, werkbladen, constructiemateriaal). Door het werken met dit materiaal worden onder andere de zintuigen, de motoriek, het begripsvermogen ontwikkeld. We stimuleren de taakgerichtheid en de concentratie van de kinderen. Bewegingsactiviteiten Zowel in de klas, buiten of in de speelzaal is veel aandacht voor allerlei bewegingsactiviteiten zoals spel, gymnastiek, dansen en drama. Een keer per week wordt in samenwerking met de vak - leerkracht in de speelzaal een doordachte spelsituatie neergezet. Hiermee gaan alle groepen aan het werk. Alle kleuters worden aan het begin van het schooljaar bekeken door de vakleerkracht bewegingsonderwijs en kinderfysiotherapeute. Natuurlijk informeren wij u over onze bevindingen. Expressieactiviteiten Door bijvoorbeeld tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en schilderen krijgen de kinderen de kans zich op een creatieve manier te uiten. Natuurlijk bieden wij ook verschillende technieken aan. Het proces, wat de kinderen leren, is daarbij belangrijker dan het uiteindelijke zichtbare resultaat. Werken met computers Ook de kleuters werken met computers. Hiervoor hebben we een aantal specifieke kleuterprogramma s aangeschaft. Er zijn taal- en rekenspellen en de CITO toetsen voor kleuters, taal en ordenen, worden ook op de computer gemaakt Werken in de hoeken Tijdens de werklessen werkt een deel van de kinderen aan een tafel, bijvoorbeeld aan de puzzeltafel of de tekentafel. Een ander deel van de kinderen werkt in de hoeken, bijvoorbeeld in de huis-, de bouw-, de boeken-, of de luisterhoek. Afwisselend kunnen de kinderen daar vrij spelen of werken aan een opdracht. 7

8 ORGANISATIE In groep 3 tot met 8 zitten de kinderen bij voorkeur in groepjes. Dit bevordert het samenwerken, samen leren en de sociale ontwikkeling van de kinderen. Soms kan het zinvol zijn dat leerlingen (tijdelijk) niet in groepjes zitten, maar in rijen of op een individuele plaats: bijvoorbeeld tijdens het afnemen van toetsen. GROEP 3 In deze groep verandert het incidenteel spelend leren naar meer intentioneel leren. De groepen werken gestructureerd met een methode om de kinderen het lezen aan te leren. Ze beginnen met schrijfopdrachten en rekenactiviteiten. Natuurlijk is er zeker in het begin van het jaar nog tijd genoeg voor de kinderen om te spelen. Het spel wordt gekoppeld aan de leesmethode. Lezen In groep 3 wordt een begin gemaakt met het lezen. Het aanbieden van de eerste letters en het opbouwen naar het echte lezen wordt aanvankelijk lezen genoemd. Voor het aanvankelijk lezen werken we met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Dit is een gecombineerde lees/ taalmethode voor groep 3. In deze methode zijn de modernste onderwijsinzichten verwerkt. Er is ruim voldoende mogelijkheid om de kinderen op hun eigen niveau te laten werken en er zijn veel materialen om kinderen extra hulp te geven. Ook is er een methodegebonden, ondersteunend computerprogramma. De verschillende leerblokken worden getoetst. Schrijven De groepen 4 tot en met 8 beginnen de dag vaak met een kring- of leesactiviteit. Dit doen we om de communicatieve vaardigheden en het lezen te bevorderen. GROEP 4 T/M 8 Naast de genoemde basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen is er ook aandacht voor de wereldoriënterende vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. In de groepen 7 en 8 wordt ook Engels gegeven. In tegenstelling tot de onderbouw, waar de vakken in de thema s aan de orde komen, bieden we deze onderdelen in de groepen 4 t/m 8 gescheiden aan. In groep 4 en 5 werken we dit jaar met de nieuwe methode Estafette voor het technisch lezen. Deze methode sluit aan bij de methode Veilig Leren Lezen van groep 3. In de groepen 5 t/m 8 is dagelijks aandacht voor het zelfstandig lezen. De kinderen lezen per dag ongeveer 20 minuten zelfstandig in een boek op hun leesniveau. Regelmatig wordt bekeken of kinderen naar een hoger niveau kunnen. Ook begrijpend lezen krijgt in deze groepen meer aandacht. Vanaf groep 6 maken de kinderen ook werkstukjes en houden ze spreekbeurten over allerlei onderwerpen. Bij de Veilig Leren Lezen methode hoort de schrijfmethode Pennenstreken. Letters en later woorden die de kinderen hebben leren lezen, worden ook meteen met het schrijven geoefend. Rekenen en Wiskunde Voor dit onderdeel gebruiken we de methode Pluspunt. In groep 3 is er veel aandacht voor rekenbegrippen als: meer / minder, eerste- middelste- laatste, en de getalsbegrippen tot 20. In het schooljaar heeft de school 12 digitale schoolborden gekregen voor de groepen 5 t/m 8. De diverse methodes zijn al op het gebruik van deze borden afgestemd. Het gebruik hiervan zal in veel opzichten een verrijking zijn van ons onderwijsaanbod. Alle leerkrachten zullen scholing krijgen om zo optimaal mogelijk de borden te kunnen inzetten. Bewegingsonderwijs: De kinderen van groep 3 gymmen een keer in d Enterij, onder begeleiding van een vakleerkracht. Tijdens de andere gymtijd gebruiken de groepen 3 de speelzaal van de kleuters. 8

9 ONTWIKKELING HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN OP SCHOOL In de tijd dat de kinderen op onze school verblijven, volgen wij de ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied van ieder kind nauwkeurig. In de eerste plaats gebeurt dat natuurlijk door de groepsleerkrachten die de kinderen in de klas elke dag meemaken en observeren. Deze observaties noteren de leerkrachten waar nodig in een klassenmap. Naast de observaties zijn er in elke groep, ook voor kinderen in de groepen 1-2, verschillende toetsmomenten. Deze worden geregistreerd in het CITO leerlingvolgsysteem. U krijgt in rapporten en tijdens de tien minutengesprekken meer informatie over de scores van uw kind(eren). In sommige gevallen kan een kind in aanmerking komen voor een rugzakje, een leerling gebonden financiering.( L.G.F.) De intern begeleiders van de school kunnen u alles vertellen over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. TIEN MINUTENGESPREKKEN Driemaal per jaar (eind oktober, in februari en de laatste schooldag) krijgen de kinderen een uitgebreid schriftelijk rapport mee naar huis. Gekoppeld aan de uitgifte van het rapport wordt u uitgenodigd voor een 10-minuten-gesprek. In mei zijn er voor de ouders van kinderen in groep 2 10-minutengesprekken. De weken waarin deze gesprekken plaats vinden, staan aangegeven in uw jaarkalender. Tussentijds een afspraak maken met de leerkracht kan uiteraard altijd. Als n.a.v. de observaties en/of toetsen extra expertise nodig is, kan de intern begeleider een kind bespreken in het zorgteam van de school. Een ambulant begeleider en een orthopedagoog van de O.B.D. (Onderwijsbegeleidingsdienst) zijn deel van dit team. Natuurlijk hoort u meteen de uitslag van deze consultatie. Als er extra onderzoek op cognitief gebied nodig is, kunnen wij dat als school organiseren. Op gedragsniveau verlopen onderzoeken via bijvoorbeeld Lucertis (v.h. Dijk en Duin) of Triversum ( jeugdzorg) We adviseren u daarvoor contact op te nemen met uw huisarts. De intern begeleiders organiseren de zorg binnen de school. Hun voornaamste taak is de collegiale ondersteuning bij het oplossen van problemen die zich bij individuele leerlingen voordoen. Indien nodig onderzoekt of observeert de intern begeleider het kind. De intern begeleider stelt een diagnose vast en ondersteunt de leerkracht bij het maken van een handelingsplan. Vervolgens houdt de intern begeleider samen met de leerkracht zicht op de voortgang en de vorderingen. Heeft u zorgen over uw kind? U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht. Daarna kan eventueel een afspraak worden gemaakt waarbij ook de intern begeleider aanwezig is. DE OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Aan het einde van het 7e leerjaar wordt de entree toets van CITO afgenomen. Hiermee wordt vastgesteld op welke onderdelen kinderen in het laatste schooljaar nog extra begeleiding nodig hebben. In groep 8 wordt in februari de CITO eindtoets afgenomen. Hieruit volgt een schoolkeuzeadvies. Het schoolkeuzeadvies van het CITO wordt met u doorgesproken en vergeleken met het advies van de klassenleerkracht. Daarna wordt het definitieve schoolkeuzeadvies gegeven. Om u een indruk te geven van de meest recente resultaten van ons onderwijs verwijzen wij u naar pagina 16 van deze gids. Op de website van de inspectie Basisonderwijs vindt u het rapport van het laatste inspectieonderzoek op onze school. (www.onderwijsinspectie.nl) 9

10 AANNAMEBELEID DE PLAATSING VAN EEN KIND OP SCHOOL Als u uw kind bij ons wilt inschrijven (en uw kind wordt in het volgende schooljaar 4 jaar) ontvangt u van ons in januari een brief, waarin u wordt uitgenodigd voor de inschrijfavond op school. Middels het volledig ingevulde aanmeldingsformulier wordt uw kind voorlopig ingeschreven. In de periode voor hun vierde verjaardag mogen de kinderen een aantal dagdelen wennen. U ontvangt van ons een voostel voor deze wenochtenden. Als deze dagen u niet goed uitkomen, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. In dat geval maken we voor uw zoon of dochter een andere afspraak. Kinderen die in de laatste periode (vanaf de meivakantie) van het schooljaar 4 jaar worden, worden pas in het nieuwe schooljaar toegelaten. De klassen zijn op dit moment in het jaar vol en de groepen zijn bezig met de afronding van het schooljaar. Mocht de latere overgang naar de basisschool voor de ontwikkeling van het kind niet goed zijn, horen we dat van onze professionele partners. We hebben contacten met Kits Oonlie en Stichting Forte. Samen hebben wij overleg en beslissen we over de aanname van deze kinderen. Gaat uw kind niet naar een van deze organisaties, kunt u een afspraak maken met de directie van de school. In de drukke en spannende december maand vragen wij u uw kind ook pas in te stromen in januari. We streven naar een ononderbroken ontwikkeling Naam: Marian Admiraal Functie(s): Intern begeleider groep 3 t/m 6; ICT-er en 1 dag leerkracht groep 8 Het werk - Na vele jaren les gegeven te hebben in allerlei groepen ga ik mij het dit schooljaar richten op het IB-werk en de ICT. Als IB er ga ik de kinderen de groepen 3 t/m 6 begeleiden. Mijn doel is de kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden en zo een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen te waarborgen. De specifieke hulpvraag van ieder kind zorgt voor veel afwisseling. Ook is het leuk te ontdekken wat de talenten van een kind zijn. Mijn uitdaging is om collega s te stimuleren die talenten van kinderen te benutten. Bij Flore zijn er bijeenkomsten met IB-ers van de andere scholen, zodat we gebruik kunnen maken en leren van een ieders ervaringen en know-how. Als ICT-er bestaan mijn werkzaamheden uit het coördineren en het oplossen van vragen en problemen op het gebied van computers en digitale schoolborden. Dit laatste zal een grote uitdaging worden. De sfeer - De sfeer binnen de school is goed. Dit is wel van belang voor het optimaal functioneren van de kinderen. We betrekken de kinderen echt bij het onderwijs, daar geniet ik van. Ik ga met plezier naar school en hoop dat dit nog heel lang zo blijft! De voldoening - Het is een hele uitdaging om de leerlingen zo adequaat mogelijk te kunnen begeleiden. Ik streef ernaar hulp en adviezen zo goed mogelijk af te stemmen op de groep en de individuele kinderen. Het is goed gebruik te maken van de kwaliteiten en talenten van de kinderen om het zelfvertrouwen te vergroten. Dit is een must voor het creëren van een goed leerklimaat. 10

11 DE OUDERS DE OUDERS EN COMMUNICATIE Ouders en school zijn partners van elkaar als het gaat om de brede ontwikkeling van de kinderen. We willen graag goed contact met u houden. U kunt elke dag binnenlopen bij de leerkracht van uw kind. Vanaf 8:35 tot 8:45 en vanaf 13:20 tot 13:30 kunt u even mee lopen naar de klas voor een korte mededeling of om een afspraak te maken. U kunt ook elke dag bij de directie terecht. Vanaf 8:45 en 13:30 vindt u ons in het kamertje bij de hoofdingang van de school Uiteraard ontvangt u van ons allerlei informatie. Om te voorkomen dat de kinderen elke dag post mee naar huis nemen, hebben we een vaste dag daarvoor afgesproken. Tenzij de brief urgente informatie bevat, ontvangt u van ons alleen op woensdag post. We streven naar een meer digitale vorm van communicatie. In het schooljaar hoort u daar meer over. U ontvangt bijvoorbeeld: Deze schoolgids en de jaarkalender De nieuwsbrief: wordt vanaf maart 2010 digitaal verstuurd. U ontvangt deze eens per vier weken. De schoolkrant De lampion. Deze verschijnt twee keer per jaar en is vooral gevuld met bijdragen van de kinderen. Ook informeren wij u via onze website: In de loop van dit schooljaar zal onze site, net als de schoolgids, vernieuwd gaan worden. U wordt diverse keren op school uitgenodigd voor een gesprek of ouderavond. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een thema-avond diverse rapportbesprekingen gesprekken over uw kind(eren) de open ochtenden Als u tussentijds een afspraak wilt maken met iemand van de school, dan kan dat altijd. DE OUDERS EN HULP Wilt u zich inzetten voor de school? Dat kan en we kunnen best veel hulp gebruiken! U kunt ons helpen door klusjes te doen op school (boeken kaften, plein verfraaien enz.) of door mee te werken in het onderwijsproces (leesouders, handvaardigheidhulp spelletjesouders, enz.) Aan het begin van het jaar ontvangt u een intekenlijstje waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u zou willen helpen en welke dagen u eventueel beschikbaar bent. Ook kunt u zitting nemen in speciale commissies de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de oudervereniging als deelnemer aan een ouderpanel Alle klassen zoeken in het begin van het schooljaar een klassenouder. Deze ouder is het aanspreekpunt voor de leerkracht en helpt bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de klas. 11

12 INFO OP ALFABET BEWEGINGSONDERWIJS Voor de gymnastieklessen hebben de groepen 4 t/m 8 twee uur per week de beschikking over de gymzaal van de sporthal d Enterij. Deze sporthal ligt op ongeveer 15 minuten lopen (voor groep 3-4 ) of 5 minuten fietsen (voor groep ) van onze school. De gymlessen worden afwisselend door de vakleerkracht en de eigen leerkracht gegeven. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is het douchen na de gymlessen verplicht. Voor de groepen 4 is de afstand naar de gymzaal een hele wandeling. We streven er naar het rooster van de gymlessen zo te maken dat de kinderen van groep 4 een keer gehaald of gebracht kunnen worden bij de zaal, dus aan het begin of einde van de ochtend of de middag. Voor de veiligheid van de kinderen adviseren we u uw kind echte gymschoenen, met stevige en lichtgekleurde zool, mee te geven. Qua gymkleding gaat onze voorkeur uit naar een korte broek en een t-shirt voor alle kinderen. BIBLIOTHEEK We hebben een intensieve samenwerking met de bibliotheek. Vanaf groep 6 kunnen de kinderen wekelijks bij de bibliotheek terecht. Zij werken daar aan hun werkstuk of zoeken boeken om op school te lezen. Voor de kinderen is de samenwerking met de bibliotheek een echte verrijking. Het boekenaanbod is heel divers en aan de kinderen aangepast. De andere groepen hebben een eigen groepspas en kunnen voor diverse activiteiten bij de bibliotheek terecht. BRAND- EN ONTRUIMINGSOEFENING Elk jaar oefenen we met de kinderen een aantal keren ons ontruimingsplan. Voor de jongere kinderen wordt dit uiteraard voorbereid. Een aantal leerkrachten bij ons op school is BHV er (Bedrijfs Hulp Verlener). Zij worden jaarlijks bijgeschoold. BREDE SCHOOL We werken aan het opzetten van een gedeelde visie voor een brede school. Onze partners zijn Stichting Forte en Kits Oonlie voor de kinderopvang, de bibliotheek Limmen en de Gemeente Castricum ( via Jeugdsportpas), Jolanda Laan ( kinderfysiotherapeut) en Lydia Zwart ( logopediste) voor verrijking van de ontwikkeling van onze kinderen. Ook hebben we als pilot een samenwerking met een afdeling van de Cameren (verzorgingshuis) opgezet. CARTRIDGES In de hal bij de kleuteringang staat een blauwe Klikobak. Hierin verzamelt de school lege inktcartridges van kopieermachines en printers. Deze worden door een bedrijf gerecycled en brengen voor de school een aardig bedrag op. Spaart u mee? CARNAVAL Ieder jaar vieren wij op school het carnavalsfeest. De organisatie is al jarenlang in uitstekende handen bij de Carnavalsvereniging de Uylenspiegels. Zij verzorgen voor alle groepen een speciaal feestprogramma in de Burgerij. De jongere kinderen worden door de prinsen opgehaald uit de klas. Voor oudere kinderen is er een playbackwedstrijd, al jaren een succes bij de kinderen. FOTO S, OPNAMES EN INTERNET Van alle bijzondere activiteiten op school maken we foto s. U kunt de laatste nieuwtjes van uw kind(eren) volgen op onze website. Wilt u niet dat uw kind zichtbaar is op deze foto s, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Eens per twee jaar komt de schoolfotograaf langs om individuele foto s van de kinderen te maken. Een klassenfoto wordt elk voorjaar gemaakt. Via een enveloppe kunt u dan vrijblijvend uw bestellingen doen. U krijgt bijtijds bericht wanneer de fotograaf ons komt bezoeken. FIETSENPLAN We hebben maar een beperkte ruimte om fietsen te stallen om de school. Meer fietsen op het plein betekent meteen minder speelruimte voor de kinderen. Daarom werken we met een fietsenplan: speciaal voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt de stratenregel. Kinderen die wonen aan een bepaalde straat, komen, met uitzonderling van de dagen dat zij gymles hebben, lopend naar school. Om overzicht te houden krijgen kinderen die op de fiets mogen krijgen de kinderen een fietsnummer. In de toekomst zullen niet alleen de rekken, maar ook de fietsen genummerd worden. Dit voorkomt verwarring. WOONT U AAN ÉÉN VAN DEZE STRATEN, WILT U DAN LOPEND NAAR SCHOOL KOMEN..! Nauwelaan - Vijverlaan Dusseldorperweg v.a. nr 35 - Bogerdlaan - Elzenlaan - Bartigon - Clusiuslaan - Meidoornlaan - Jan Valkeringlaan - Kortelaan - Brugstraat - Vuurbaak - Den Burglaan - Vredeburglaan - Plantraam - Burg. Bosmalaan - Koningsdam - Kopmand - van Alkemadelaan - Stetlaantje - Rooinap - Sportlaan - Vaartkant - Roelat - Hyacinthenlaan - Achterweg tot nr 13 - Wanne - Kieftenland - Kerkweg - du Peyroulaan - Pijlkruid - Rietorchis - Tormentil - Zwanebloem - Veenpluis - Dopheide - Zonnedauw - Ratelaar - Kamvaren - Nachtorchis - Vogelmelk - Bloemenhof - etc. RIJKSWEG SPORTHAL D ENTERIJ ENTERIJ NACHTORCHIS MIDDELWEG VUURBAAK RIETORCHIS KERKWEG ZWANENBLOEM JAN VAKERINGLAAN ZONNEDAUW LDORPERWEG WEG NAUWELAAN BOGERDLAAN LAGE WEIDE VREDEBURGLAAN T KIEFTENLAND VAN ALKEMADE LAAN MEIDOORNLAAN CLUSIUSLAAN KONINGSDAM VIJVERLAAN BRUGSTRAAT 12

13 INFO OP ALFABET FYSIOTHERAPIE Kinderfysiotherapeute Jolanda Laan heeft een aantal dagdelen praktijk bij ons op school. U kunt voor informatie of behandeling bij Jolanda terecht, maar u bent uiteraard vrij in het maken van een keuze voor een andere fysiotherapeut. U kunt Jolanda bereiken op of GGD - AFDELING JEUGDGEZONDHEIDSZORG Zodra uw kind 4 jaar wordt, neemt de sector Jeugdgezondheidszorg van de GGD de begeleiding van uw kind over van het consultatiebureau. De medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg letten op de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. Tijdens het opgroeien, kunnen er stoornissen of achterstanden ontstaan, ook zonder dat kinderen ziek lijken. Het is belangrijk dat deze stoornissen of achterstanden zo vroeg mogelijk ontdekt worden om problemen op latere leeftijd te voorkomen. Ook voor moeilijkheden of problemen bij de opvoeding kunt u terecht bij de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg. Wat kunt u van de GGD verwachten? In groep 2 van het basisonderwijs vindt een onderzoek plaats door de jeugdarts en de doktersassistente. Tijdens dit onderzoek wordt aandacht besteed aan o.a. lengte, gewicht, gezichts- en gehoorscherpte, lichaamshouding, motoriek en spraak. In groep 6 van het basisonderwijs vindt een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt vooral gelet op de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt de lengte en het gewicht gemeten. Op onze school is mevrouw Gibson de schoolarts. Voor informatie over de schoolartsendienst kunt u terecht bij: Gezondheidscentrum "Ypenstein" De Krommert 18, 1851 ZE Heiloo Tel: In de kleuterperiode komt de logopedist bij uw kind op school. De logopedist bekijkt van alle kleuters de spraak- en taalontwikkeling. Indien nodig geeft de logopedist adviezen aan u en aan de school of verwijst door naar logopedisten buiten de school. HOOFDLUIS Kort na elke vakantie komt het kriebelteam van de klas in actie. Alle kinderen worden gecontroleerd op hoofdluis. Er wordt gewerkt volgens een vaste procedure. Als u kind hoofdluis heeft, wordt u natuurlijk door ons direct geïnformeerd. De ouders van andere kinderen ontvangen het bericht dat hoofdluis gesignaleerd is in de groep. Natuurlijk bent u als ouder zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van hoofdluis. de bestellingen genoteerd, waarna in november de aflevering wordt verzorgd. KLACHTENREGELING Overal waar wordt gewerkt zijn er wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Onze school vormt daarop geen uitzondering. Meestal kan een dergelijk probleem tijdens een gesprek tussen de betrokkenen worden opgelost. Soms is het gewenst hierbij een bouwcoördinator of een directielid uit te nodigen. In sommige gevallen ligt de zaak wat moeilijker. Als iemand een blijvende of ernstige klacht heeft, kan u dit melden aan de schoolcontactpersoon. De contactpersoon voor klachten op onze school: Miriam Niezen, Tel: Op woensdag, donderdag en vrijdag kunt u Miriam ook bereiken via het nummer van de school. Miriam is tevens de schoolcontactpersoon naar de regionale klachtencommissie. Miriam zal in eerste instantie de klacht met u bespreken en proberen partijen tot elkaar te brengen. Als u met de vertrouwenspersoon er niet uitkomen, zal de klacht worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur. Deze onafhankelijke persoon zal vervolgens een bemiddelende rol gaan spelen in het conflict. Dit gaat volgens een daartoe door het bestuur ontworpen klachtenregeling. Alle verdere stappen zijn in dit reglement omschreven. Voor belangstellenden ligt de tekst van de klachtenregeling ter inzage op de school, of is via de MR te verkrijgen. LEREN BUDGETTEREN De groepen 8 doen mee aan een project leren budgetteren van de gemeente Castricum. Tijdens dit project starten de kinderen een echt eigen bedrijfje op. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen leren omgaan met geld. De Rabobank verleent de groepen daarvoor een microkrediet. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Op onze school is er een groep ouders en leerkrachten die meedenkt, meepraat en meebeslist over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school. Dit zijn de leden van de Medezeggenschapsraad. Op dit moment bestaat de MR uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De taken van deze Medezeggenschapsraad (MR) zijn veel omvattend. Zij mogen de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren bij het nemen van JAARKALENDER Belangrijke data, vakanties en studiedagen vindt u terug op de jaarkalender die u van ons ontvangt. Hierin vindt u ook informatie over het overblijven op school, de voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO), de informatieavond en inloopochtend, verjaardagen en trakteren, maar ook waar de school dit jaar aan gaat werken KINDERPOSTZEGELS De leerlingen van groep 7 en 8 verlenen al jarenlang hun medewerking aan de verkoop van kaarten en postzegels van de kinderpostzegelactie. Een week voor de herfstvakantie worden Foto: MR - Erik Lamers (voorzitter), Erik Lute en Marcel van Tol. Inge Couwenberg ontbreekt op de foto. 13

14 INFO OP ALFABET besluiten aangaande hun school. De schoolleiding is in een aantal zaken zelfs verplicht om advies te vragen aan de MR en soms is er uitdrukkelijk toestemming nodig van deze raad. Dit laatste bijvoorbeeld bij veranderingen in de organisatie. Afgevaardigden van een aantal medezeggenschapsraden onder het schoolbestuur hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Zij bespreken en beslissen over bovenschoolse zaken met elkaar. Wilt u contact opnemen met onze MR? Zij zijn bereikbaar op adres MOBIELE TELEFOONS Als uw kind in het bezit is van een eigen mobiele telefoon, vragen wij u die niet mee te geven naar school. De mobiele telefoons die wel mee naar school worden genomen, zullen door de leerkracht bewaard worden en pas na schooltijd weer beschikbaar zijn voor uw kind. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u uw kind graag tussendoor mobiel wilt kunnen bereiken? Neem u dan contact op met de leerkracht van uw kind. ( MP3 spelers worden ook bewaard en na schooltijd teruggegeven aan uw kind) ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENST (O.B.D.) Onze school is aangesloten bij de OBD Noordwest. De OBD heeft een veelzijdige functie. De Sint Maartenschool maakt veelvuldig gebruik van de diensten van de OBD: Teambegeleiding, nascholingscursussen, onderzoek van individuele leerlingen, advisering directie bij methodekeuze enz. OUDERBIJDRAGEN Ieder schooljaar wordt u om een financiële bijdrage gevraagd om de diverse activiteiten en festiviteiten voor de kinderen te kunnen organiseren. De school krijgt daarmee jaarlijks een bedrag voor uitgaven die niet uit het normale budget kunnen worden betaald, bijvoorbeeld een bijdrage aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, sportdag, enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse Algemene ouderavond, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Een deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan het schoolreisje. Deze bijdrage is op vrijwillige basis. Naam: Miriam Niezen Functie: Groepsleerkracht groep 1-2a Het werk - Sinds maart 2007 werk ik met veel plezier als leerkracht in groep 1-2 op de Sintmaartenschool. Dagelijks geniet ik van het werken met kinderen door hun enthousiasme en eerlijkheid. Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen in de klas. Alleen op die manier krijgen ze optimaal de kans hun talenten te ontdekken en te benutten. De sfeer - De Sintmaartenschool bruist van de leerlingen die je ziet werken en leren, van en met elkaar. In de gangen maken kleuters een bouwwerk, wordt er gespeeld met zand en even verderop zie je leerlingen hard werken achter de computer. Er heerst een open sfeer, kinderen maken de school! De voldoening - Sinds het schooljaar van 2007/2008 werken wij op school met de Vreedzame School. Deze methode heeft als doel het sociale en emotionele klimaat in de klas en op school te verbeteren. Een Vreedzame School is een school, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Van groep 1 t/m 8 leert iedereen om beter met conflicten om te gaan. Voor kinderen en leerkrachten is het helder geworden hoe wij op school omgaan met elkaar in dagelijkse situaties. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Kinderen leren zelf hun conflicten op te lossen. De sfeer is duidelijk verbeterd. 14

15 INFO OP ALFABET OUDERRAAD Alle ouders die kinderen op onze school hebben, worden daarbij automatisch lid van de ouderraad. De ouderraad heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. Daartoe geeft zij schriftelijke informatie, houdt zij ouderavonden en organiseert activiteiten die de goede gang van het onderwijs en het welzijn van leerlingen bevorderen. Zo organiseert de ouderraad een aantal evenementen op onze school, of assisteert de leerkrachten daarbij. Bijvoorbeeld: Sinterklaasfeest kerstviering schoolreisje sport/speldag musicalavond groep 8. De leden van de oudervereniging/ ouderraad worden in principe voor een periode van 3 jaar gekozen. De ouderraad is aangesloten bij de landelijke N.K.O. (Nederlandse Katholieke Oudervereniging) Wilt u contact opnemen met de ouderraad? Zij zijn bereikbaar op adres OUD PAPIER De Ouderraad organiseert ook de inzameling van oud papier. Met de opbrengsten van deze inzameling kunnen de school en de ouderraad leuke doen voor de kinderen en de school financieel ondersteunen. Iedereen is in principe maar een keer per jaar aan de beurt om papier op te halen. Vele handen maken immers licht werk. Lydia Zwart, voorzitter Annemieke Swart, secretaris Renée Limmen, penningmeester Engelien Berkhout Sherida Dam Nicole Groentjes (aspirant lid) Peter de Groot Monique Koopman Amandy Korsman Renée Limmen Marco Schouten Karin Schut Elly van Veen Esther de Wildt OVERBLIJVEN Zo maar een dagje overblijven of iedere week dezelfde dag? Bij ons op school kan dat! Als u uw kind structureel wilt laten overblijven, kunt u voor uw kind een vaste inschrijving maken. Neemt u dan contact op met onze overblijfcoördinator Paula Pirovano op nummer Incidenteel overblijven kan na intekenen op de lijst in de gang tussen groep 1-2c en groep 1-2d. Het overblijven kost dan 2,- per keer. Voor meer informatie over overblijven kunt u kijken op de website van de school PABO Ieder jaar ontvangen wij op onze school een aantal stagiaires van de pedagogische academie. Wij vinden het belangrijk om aankomende leerkrachten de mogelijkheid te bieden zich te bekwamen in de praktijk. De activiteiten die stagiaires doen variëren. Aan het begin van de opleiding is het geven van een les voldoende. Aan het eind ronden ze hun opleiding af met een LIO-stage ( leerkracht in opleiding). LIO-stagiaires zijn vanaf het begin van hun stage verantwoordelijk voor een aantal dagdelen. Natuurlijk heeft de begeleidende leerkracht de supervisie. PAROCHIE De kinderen van groep 4 kunnen in het voorjaar hun Eerste Heilige Communie doen. De parochiewerkgroep Eerste Heilige Communie verzorgt in samenwerking met de leerkrachten het project Samen op weg. Eens per jaar wordt er een school-parochieviering gehouden in de kerk. De school zorgt voor het thema en neemt een deel van de voorbereiding voor haar rekening. In de kerstperioden gaan de groepen 1-2 naar de kerk om met een houten ezeltje langs het kerstverhaal te rijden. De groepen 3, 4, 5 en 6 bezoeken de kerk in de periode rond Pasen. Voor de groepen 7 en 8 wordt in samenwerking met de WOL een aanbod gedaan. Afgelopen jaren hebben de kinderen een programma gevolgd wat past bij een schooldag in Burkina Faso. PLAN NEDERLAND Onze school heeft twee adoptiekinderen via Plan Nederland. Elke maand maken we voor elk kind over, waarmee we niet alleen deze kinderen, maar ook de gemeenschap om hen heen helpen. We vinden het belangrijk dat kinderen kennis hebben over andere landen en andere leefomstandigheden van kinderen. We vragen u om uw kind op vrijwillige basis eens per maand 20 eurocent mee te geven naar school. In de klas wordt dit opgespaard. Zo af en toe horen de kinderen hoe het gaat met de kinderen die zij ondersteunen. Foto: OR - v.l.n.r.: Renée Limmen (penningmeester), Lydia Zwart (voorzitter), Annemieke Swart (secretaris) 15

16 INFO OP ALFABET RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS In deze grafiek ziet u de toetsuitslag van onze groepen 8 midden in het schooljaar Dit schooljaar hebben de kinderen van de groepen 8 een score voor de eindtoets CITO gehaald om trots op te zijn: 537,4! Dat is boven het landelijke gemiddelde van 535. Ook de vergelijking met scholen met een zelfde leerling-populatie is de score voor onze school positief! Natuurlijk zegt een score op de CITO eindtoets niets over het leerproces dat de kinderen hebben doorlopen. Juist ook resultaten van andere jaren en onze observaties zijn voor ons soms aanleiding om het onderwijsproces bij te sturen. NIVEAU A Kinderen scoren ruim boven het gemiddelde, 25 %. B Kinderen die boven het gemiddelde scoren, 25%. C Kinderen die gemiddeld, tot laag gemiddeld scoren, 25% D Kinderen die beneden dit niveau scoren, 15%. E Kinderen die het slechtst scoren, 10%. Het werk - Ik begeleid kinderen met een leerling gebonden financiering, een rugzakje. Een kind komt onder andere in aanmerking voor een rugzakje als er sprake is van een leerstoornis, een gedragsprobleem of een motorische belemmering. Ouders kunnen hun kind dan aanmelden bij het speciaal basisonderwijs of bij ons op school. In het laatste geval krijgen de kinderen een rugzakje mee. In dat rugzakje zit geld om extra hulpmiddelen te kunnen aanschaffen, maar ook uren voor extra begeleiding. Ik begeleid deze kinderen op onze school. De begeleiding die ik geef, is uiteraard afgestemd op de hulpvraag van het kind. Soms begeleid ik de kinderen tijdens rekenen of met het maken van een werkstuk, ik help bij het maken van vrienden of ik geef voorinstructie. Tussen de bedrijven door er is ook tijd voor een gezellig praatje. Ik maak echt contact met de kinderen. Het is een erge leuke baan, misschien wel de leukste baan van de school! De sfeer - Onze school is open voor alle kinderen! We vinden het belangrijk dat alle kinderen, ook kinderen met een speciale hulpvraag een goede plek hebben op onze basisschool. We ondersteunen ouders als er problemen zijn en we hebben veel ervaring als het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum of aandachtsproblematiek. We volgen dan ook regelmatig cursussen! De voldoening - Ik vind zo mooi om te zien hoe een leerling zich ontwikkelt en dat het zelfvertrouwen groeit! Kinderen met een rugzakje moeten net een stapje harder werken aan hun ontwikkeling dan andere kinderen. Als dat lukt en ik zie de kinderen stralen, is mijn dag helemaal goed. Ik ben dan ook echt trots op ze! Naam: Annette van Noord Functie: Begeleidster L.G.F. leerlingen 16

17 INFO OP ALFABET RODE VLAG Hebt u een kind in de groepen 1-2? Dan kan het zijn dat we u, wegens drukte op het kerkplein, vragen om uw kind op te halen uit de klas. We hangen in dat geval een rode vlag op voor het raam. SCHOOLVERZUIM U kunt uw kind, graag tussen 8:00-8:15 uur of 13:00-13:15 uur, ziek melden bij onze conciërge of het bericht inspreken op ons antwoordapparaat. U kunt ons ook mailen op om uw ziekmelding door te geven. Als uw kind zonder bericht niet op school verschijnt, wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met u. Soms wordt een kind tijdens de schooldag niet lekker. In dat geval zal er contact met u worden opgenomen om het kind op te komen halen van school. U wordt door ons ook regelmatig gevraagd de nummers waarop u bereikbaar bent en eventuele reserve nummers door te geven. SCHOOLKAMP Ieder jaar gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp. Dit gebeurt meestal in de laatste schoolmaand. De ouders van de leerlingen van groep 8 krijgen ruim van tevoren bericht over de data en de kosten die aan het kamp zijn verbonden. SCHOOLTIJDEN GROEP 1-4 GROEP 5-8 s morgens 's middags woensdag Alle kinderen mogen vóór schooltijd op de speelplaats spelen of meteen naar binnen gaan. Vanaf 8.35 uur en uur is er toezicht op de pleinen. Wilt u de kinderen niet te vroeg naar school laten gaan? Om 8:45 en om 13:30 beginnen de lessen. De kinderen van de kleutergroepen mogen ook vanaf 8.35 en uur binnenkomen. Dit voorkomt grote drukte bij de ingang. SPONSORREGELEMENT Het bestuur van de stichting Flore heeft voor haar scholen een sponsorreglement vastgesteld. Enkele van de belangrijkste bepalingen zijn: Sponsoring mag nooit de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de scholen in gevaar brengen. Sponsoring mag nooit het onderwijsaanbod of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden. Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de organisatie en de bij de school betrokkenen een groot draagvlak te zijn. Sponsoring wordt vastgelegd in een bij de regeling gevoegd sponsorcontract. Het sponsorreglement is op school of bij het bestuur aan te vragen of in te zien, of via de MR te verkrijgen. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat groepen werken met een continue rooster. Uiteraard wordt u daarover tijdig geïnformeerd. Onze partner voor naschoolse opvang biedt de mogelijk om uw kind tot de normale eindtijd of langer op te vangen deze dagen. Incidentele opvang kost 4,- per keer. Heeft u meerdere malen opvang nodig, kunt u een strippenkaart kopen waardoor de kosten uitkomen op 3,- per keer. Voor vragen of een inschrijfformulier kunt u terecht bij het centraal bureau van stichting Forte

18 INFO OP ALFABET TEAM: Janneke Admiraal GLK groep 6a Marian Admiraal IB-er / ICT coördinator / GLK groep 8a Marion de Bake IB-er Nienke Bakker vervangende GLK groep 7a Judith Belleman GLK groep 7b Karla Boon GLK groep 8b Marion Filbri GLK groep 5c Chantal van der Geld GLK groep 5b Jos de Goede GLK groep 8c Diane Goosensen GLK groep 8c Annemiek de Haan GLK groep 4a Sannie de Haas GLK groep 6a Priscilla de Jong GLKgroep 1-2b Monique de Jonge GLK groep 1-2a Ineke Kaandorp GLK groep 5c Lisa Kamst GLK groep 7c Nelleke van der Knaap VLK textiele werkvormen Astrid Kok GLK groep 1-2d Sandra Koper GLK groep 3a Femke Kossen GLK groep 1-2c Jeannet van der Krol directeur Simon Laan GLK groep 7a Frank van Leen GLK groep 7c Leonoor Lemmink GLK groep 4b Miriam Niezen GLK groep 1-2a Mieke de Nijs begeleidster L.G.F. leerlingen Annette van Noord begeleidster L.G.F. leerlingen Caroline van Noorloos GLK groep 4a Angela Pater GLK groep 4b Truus Pepping GLK groep 1-2d Ton van der Poel GLK groep 8b Mariëlle Reverda GLK groep 3b Hilde Slooff GLK groep 3b Margret Snijder GLK groep 6c Mario van Til VLK bewegingsonderwijs Cees Swart GLK groep 8a Annemarie Trouw directeur Annemarie van Unen GLK groep 6b Laurien Vader GLK groep 5a Mascha Vader GLK groep 3a Elly Vreeburg GLK groep 6c Fleur Veldman vervangende GLK groep 4b Jenny Westendorp GLK groep 6b Marijke de Wit GLK groep 1-2c Jaap Zuur conciërge GLK = Groepsleerkracht VLK = Vakleerkracht Bij alle lokalen vindt u een bordje met de namen van de leerkrachten en hun foto. Bij de ingang aan de Lage Weide vindt u een de namen en een foto van alle andere medewerkers van de school. VERKEERSVEILIGHEID Door het grote aantal kinderen dat onze school bezoekt, is de veiligheid aan de Dusseldorperweg/ Lage Weide/ Sportlaan een grote zorg. Juist op tijdstippen dat de kinderen naar school - en weer terug naar huis gaan, is het op zijn drukst. Daarom vragen wij u het volgende: Wilt u uw kinderen zo veel mogelijk lopend naar school brengen/ laten gaan? Als het niet anders kan en u komt toch met de auto, wilt u uw auto dan aan de openbare weg parkeren of gebruik maken van de verplichte parkeervakken op het kerkplein of op de Lage Weide. VERLOFREGELING Als ouders buitengewoon verlof voor hun kinderen willen aanvragen, kunnen zij hiervoor een aanvraagformulier krijgen bij de schoolleiding. Dit formulier moet ruim van tevoren (6 weken) worden ingevuld en bij de directie worden ingeleverd. U hebt alleen recht op extra vakantie als u en uw gezin, door werkzaamheden, in geen andere schoolvakantie twee weken aaneengesloten op vakantie hebben kunnen gaan. Familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkopere periode, een uitnodiging van vrienden of verkeersdrukte zijn geen redenen om officieel verlof te verlenen. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt door ons altijd doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken van onze gemeente, mevrouw P. Schotten. VERZEKERINGEN Het schoolbestuur heeft voor onze school een schoolpakketverzekering afgesloten. Onder deze verzekering vallen de volgende rubrieken: A Algemene aansprakelijkheid Onderwijsinstellingen en Particulieren. B Bestuurdersaansprakelijkheid. C Uitgebreide brand- en inventarisverzekering. Alle mensen die voor de school werkzaam zijn vallen onder deze verzekering. Dit geldt dus ook voor stagiaires, hulpouders, klusjesmensen, etc. Voor buitenschoolse activiteiten, zoals excursies of schoolreizen heeft onze school een reisverzekering afgesloten. Bij schade door ongevallen tijdens een van deze activiteiten kan een beroep worden gedaan op deze verzekering. Deze verzekering geldt niet voor autocasco. Voor het vervoer van leerlingen door ouders, stelt de school de verplichting dat chauffeurs een autoverzekering en een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Er mogen niet meer kinderen mee, dan het aantal beschikbare autogordels. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of verloren voorwerpen. WEBSITE Op onze website vindt u alle informatie over onze school. Via de website kunt u zich laten registreren. Hiermee krijgt u toegang tot de foto s op onze site en ontvangt u onze nieuwsbrief digitaal. In de toekomst zullen wij u vaker via de digitale weg informeren. 18

19 NAMEN EN ADRESSEN EXTERNE PERSONEN EN INSTELLINGEN De inspecteur vragen over onderwijs: (gratis) Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie of ernstig fysiek of geestelijk geweld kunt u terecht bij dit meldpunt: Mevr. Y. Schuur Tel: DIRECTIE Directeur: Annemarie Trouw Pagenlaan CT Limmen (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) Jeannet van der Krol Vrieswijk VK Heiloo (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend) Onderwijsbegeleidingsdienst Op onderwijskundig gebied wordt onze school ondersteund door: Onderwijsbegeleidingsdienst Noord - Kennemerland James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar Tel: Onze schoolbegeleidster is mevrouw A. Spiekerman Klachtencommissie De stichting FLORE heeft binnen haar bestuur een vertrouwenspersoon benoemd: Dhr. R. Musman Tel: Ons bestuur is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie Katholiek onderwijs. Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. De klachtenregeling is op school aanwezig en kan daar worden aangevraagd of ingezien. 19

20 SCHOOLGIDS Basisschool Sint Maarten Lage Weide XC Limmen Tel

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2010 2011 realisatie: illudée Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015

INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 INFORMATIEAVOND GROEP 1/2 2014-2015 Het accent in groep 1/2 ligt op: - welbevinden op school (is de basis!) - zelfstandigheid vergroten - zelfwerkzaamheid (ontwikkelen van een positieve speel-, werk- en

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Beste ouders/ verzorgers,

Beste ouders/ verzorgers, Beste ouders/ verzorgers, Even voorstellen: Mijn naam is Tom Neven. Uw zoon of dochter zit dit jaar bij mij in groep 5b. Ik ben 30 jaar oud en woon in Etten-Leur. Mijn favoriete bezigheid is muziek en

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Groep specifieke informatie

Groep specifieke informatie Groep specifieke informatie KIJK! Volgsysteem voor de groepen 1-2-3 Observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen in al haar facetten, bij alles wat kinderen doen in de klas Input voor de

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 30 november 2015

Nieuwsbrief. 30 november 2015 Nieuwsbrief 30 november 2015 Jaargang: 2015-2016 no. 4 Agenda: 27 nov. Sintbingo gr. 7 & 8 1 dec. Nieuwsbrief 4 dec. Sint op school. Alle leerlingen om 12:00 uur vrij. 16 dec. Emmaus Kerstdiner ( info

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..."

Als je meer wilt dan een goede dorpsschool... Burgemeester Westerbeek van Eertenschool Als je meer wilt dan een goede dorpsschool..." Nieuwsbrief 13 september 2013 In dit nummer: Schoolgids 2013-2014 De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de

Nadere informatie

Inhoud. Groepen 1, 2. blz

Inhoud. Groepen 1, 2. blz 1 Inhoud - Voorwoord 2 - Groepsverdeling en leerkrachten 3 - Van peuter naar kleuter 4 - OND-kinderen 5 - Dagindeling 6 - Thema s en ontwikkelingsgebieden 7 - A-B-C groepen - Zelfstandigheid - Regels en

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Algemene belangrijke zaken

Algemene belangrijke zaken Algemene belangrijke zaken Binnenkomst: de kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnen komen om hun tas en hapje en drankje binnen neer te zetten/ op te hangen. Daarna gaan de kinderen naar het plein waar een

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie