UCLL - Lerarenopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UCLL - Lerarenopleiding"

Transcriptie

1 Hoe werken aan disseminatie, exploitatie en impact? Ervaringen van de Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg Helena Bijnens UCLL - Lerarenopleiding Projecten i.s.m kleuter- lager- en middelbare scholen in: STEAM: science, technology, engineering, arts, maths Education for all: inclusie, diversiteit, omgaan met (cyber)pesten and agressie, welbevinden, counseling, early school leaving, ouderparticipatie Education of the future: blended learning, schoolbeleid 1

2 Projecten 2

3 LEERGEMEENSCHAP MEERSTEMMIG Concrete noden: Vele scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van technische en exact wetenschappelijke vakken (STEM) te vernieuwen in de 1 ste graad. STEM-actieplan (Vlaanderen) Europese doelstellingen 2020: nood aan STEMprofielen op de arbeidsmarkt Antwoord UC Leuven- Limburg Inbrengen van vakdidactische expertise Onderzoeks- en ontwikkeltijd voor docenten Opstart professionele leergemeenschappen met secundaire scholen 3

4 Meer Vakdidactisch centrum: Inzichten uit recent praktijkgericht vakdidactisch onderzoek Visie omtrent STEM-didactiek Ontwerpprincipes lessenreeksen Exemplarische STEM-lessenreeksen Coaching leergemeenschappen mig! Analyse bevragingen leermotivatie & leerresultaten expertise delen & coaching Leraren-schoolteam: Inbrengen praktijkervaringen en expertise Visie concretiseren op schoolniveau Eigen maken ontwerpprincipes Uitvoering, ontwerpen en evaluatie STEM-lessenreeksen Ervaringen delen in leergemeenschap Afname van bevragingen leermotivatie & leerresultaten leerlingen Samen ontwerpen Samen evalueren 4

5 Hoe werken wij in deze projecten aan impact, disseminatie en duurzaamheid? Goede planning Gaat niet vanzelf Draagvlak bij alle partners, medewerkers Continu proces Belang van een disseminatiepartner! Maak een goed plan in uw aanvraag 3 delen in de aanvraag E+: Impact Dissemination Sustainability 5

6 DEEL 1: IMPACT Aanvraag: Impact What is the expected impact on the participants, participating organisations, target groups and other relevant stakeholders? What is the desired impact of the project at the local, regional, national, European and/or international levels? How will you measure the previously mentioned impacts? 6

7 Impact op wie? Impact op iedereen binnen en BUITEN het partnerschap: deelnemers, doelgroep, Stakeholders Beleid Beschrijf per groep apart de specifieke impact. For the specific target groups, our project has the following benefits: - teachers: - pupils: - parents:. Verder kijken dan directe doelgroep Beschrijf de invloed van het project op de verschillende beleidsniveaus: de instelling, stad, regio, land, Europa, wereld, Impact meten Testen en evalueren Webstatistieken Aantal deelnemers op events Aantal downloads 7

8 DEEL 2: DISSEMINATIE Aanvraag: Dissemination and Use of Project s Results To whom will you disseminate the project results inside and outside your organisation? Please define in particular your target audience(s) at local/regional/national/eu level and motivate your choice. Who will be responsible for the dissemination activities within your partnership and which specific expertise has it in this area? How many resourceswill you make available to allow for the proper implementation of your dissemination plans? What kind of dissemination activities do you intend to carry out (relevance) and through which channels? Please describe if and how you intend to promote the free access for the public, through the internet, to a digital form thereof. How will you ensure that the project's results will remain available and/or will be used by others? 8

9 Tips voor de aanvraag Zorg voor 1 of meerdere partners met een grote disseminatiekracht (vb. netwerk, een Europese organisatie, een lobbyvereniging, onderwijskoepel, een instelling met een breed netwerk ) Zoek uit bij al je partners wat hun netwerken, strategische partners en communicatiekanalen zijn. Komen die kanalen overeen met doelgroep? Staaf je disseminatiepotentieel met bewijzen in cijfers: netwerk met X aantal leden, nieuwsbrief met oplage X, 9

10 Tips na goedkeuring Promotie en sensibilisering vanaf projectbegin Bekendmaken voor en tijdens de uitvoering: We zijn er mee bezig Netwerk sensibiliseren, nieuwsgierig maken Intern: collega s worden ambassadeur Extern: marketingdoelgroep Partners betrekken Er hoeft nog geen concreet resultaat te zijn. Buzz Middelen Elevator pitch Basisinformatie: doelstellingen, activiteiten, resultaten, partners, contactgegevens (word doc en ppt) Huisstijl: logo, word, ppt-sjablonen Slogan Noot: Elke projectmedewerker is op de hoogte en draagt dezelfde boodschap uit 10

11 Waarom elevator pitch Ontmoetingen conferenties/ studiedagen / wandelgangen Inleiding van groter artikel of van een presentatie of vergadering Socialmedia: Facebook, Twitter: zeer korte aantrekkelijke info + verwijzing naar website 11

12 Zorg voor een elevator pitch, pitch Benoem 3 zaken die je absoluut moet vermelden over je project als je maar 30 seconden tijd hebt? Kan je ze in een zin gieten? Hallo ik ben Nele van organisatie X en ik Max 30 sec.! Basisinformatie, een uitdaging Wat:doelstellingen, activiteiten, resultaten, partners, contactgegevens Waar:website, persbericht, poster, mailing-list, presentatie, elevator talk Maar Moeilijk om als expert een complexe boodschap over te brengen aan een kritische niet-specialist! Zorg voor sprekende, doelgroepgerichte teksten. Niet de teksten van de proposal zomaar overnemen! 12

13 13

14 Disseminatie evolueert Hoe meer resultaten, hoe doelgerichter de disseminatie Welk resultaat wil je promoten? waarom? Specifieke kanalen gebruiken voor de doelgroepen geven Overtuig hen van de voordelen Voorzie tijd in het begin van je project om dit te plannen:afbakenen doel, informatie, doelgroepen, kanalen Samen met partners, bv. disseminatie-partner (netwerk, koepelorganisatie, ) 14

15 Niet alleen vakbladen 15

16 16

17 Originaliteit Webinars (Virtual) Summerschool Speeddating Inspiratiedagen Wedstrijden Blogs, facebookgroups Co-creatie & participatie Project Fabricare Het maken van een E-shop maken Limburgse ambachten hun unieke producten kunnen verkopen en promoten. De print-promotie wordt op een originele manier gedaan. We willen het papier vervangen door hout. Hierop willen we ons logo/ website branden. Dit zal de kosten beperken: Geen drukkosten, werken met afvalhout. Dit is ook zeer milieuvriendelijk. Dit wekt interesse op. 17

18 Webinar serie Maak een plan Wat wil je promoten, aan wie, via welke methode en kanaal, wanneer en door wie? Wat? doelgroep Methode/ materiaal/kanaal wanneer Door wie X Y 36 18

19 Voorbeeld UCLL Management en Technologie Projecttitel: Optimalisatie van de beeldvorming en beeldverwerking voor een 3D- ROBOTBINPICKING systeem Doelgroep Methode/materiaal Kanaal Wanneer Door Wie Wat Vooruitgang Kenniskring Mondelinge presentatie Vergadering Halfjaarlijks Presentatie van de stand van zaken door KHLim Kenniskring geeft feedback Overzicht van bestaande technieken met Kenniskring, externe Schriftelijk Rapport -Ondersteuning van Na WP2.1 Roel Van Even voor- en nadelen en toepassingsgebieden bedrijven collega s, studenten die hun stage doen op ACRO de bedrijven in de zoektocht naar een geschikt 3D Robot Binpicking systeem - , server Acro, visiecursussen Bart Jacobs Publicatie van de onderzoeks-resultaten: bevindingen van het rapport over de bestaande technieken en hun voor-en nadelen alsook toepassings-gebied, onderzoeksmethodiek en resultaten, voorstelling expertise ACRO Voorstelling van de onderzoeksresultaten: bevindingen van het rapport over de bestaande technieken en hun voor- en nadelen alsook toepassingsgebied, onderzoeksmethodiek en resultaten, voorstelling expertise ACRO Demodagin de deelnemende bedrijven: gedurende de eerste twee jaar twee bedrijven (Phaeren Pullmaflex), bij een eventuele verlenging van het project in het derde jaar nog twee: Hupicoen XRE Onderzoekers binnen het domein Robotica&Visie Onderzoekers binnen het domein Robotica&Visie Bedrijven, kenniskring, collega onderzoekers en docenten binnen het domein Robotica &Visie Publicatie Deelname en lezing aan wetenschappelijk symposium Field&service robotics testopstelling per bedrijfscase Technologisch wetenschappelijk magazine nog te bepalen Mondeling Conferentie Mondeling Visueel Voor symposium Field & Robotics 2013 To be announced Roel Van Even Bart Jacobs Roel Van Even Bart Jacobs Einde Project Roel Van Even Bart Jacobs Demo-opstelling Bezoekers beurzen, bezoekers ACRO Demo-opstelling = test opstelling -Visueel -Beurzen met als Demo opstelling ACRO onderwerp Robotica beschikbaar na en Visie: o.a.vision afloop project 2014,, zowel 19

20 Tot welke disseminatiekanalen heb jij toegang? Project specifieke kanalen: Eigen nieuwsbrief, mailinglist, blog, wedstrijd, partnerschap, iets heel nieuw Bestaande aanwezige kanalen van uw organisatie (vb FB, LinkedIn) Wat is gratis beschikbaar? EC websites, online netwerken, nieuwsbrieven en andere gratis verspreidingskanalen Welke zijn de typische kanalen voor jouw doelgroep? Congressen, social media, kranten? Vergeet interne communicatie niet! Veel bedrijven vergeten te zorgen voor intern draagvlak. Door het personeel te betrekken zullen zij zich veel beter inzetten. Wat weer positieve effecten heeft op de resultaten. Hoe bereikt u dat? Met voortdurende interne communicatie. Informeren, enthousiasmeren en aansturen. En niet alleen als eenrichtingsverkeer, maar ook als wisselwerking. Bron: 20

21 Budget Bij verzending van mailing per post: Ontwerp Drukkosten Papier Verzendingskosten Omslagen Bij affichage: Hoeveel posters of borden, formaat, kleur? Bij advertenties: Welke tijdschriften/kranten? Formaat? Hoe vaak verschijnen? Bij inzetten van internet: Banners, advertenties of fan page op social media? Webhosting Bij het organiseren van een congres: Zaalhuur Uitrusting: audio, video, ICT, stoelen, tafels Catering Mapjes of tassen, badges, print materiaal sprekersvergoedingen Na afloop: web hosting en onderhoud, bijkomend drukwerk. Belangrijk om weten Wat doe je beter zelf en wat laat je beter door een ander (professioneel) doen... fouten kosten tijd en geld! 21

22 DEEL 3: DUURZAAMHEID Aanvraag: Sustainability What are the activities and results that are planned to be maintained after the end of the EU funding including the needed resources to sustain them? Feedback: The proposal does not describe how the outputs can be integrated in the curriculum of secondary schools. How the toolbox will reach the target group is not clear. 22

23 Doel Duurzaamheid en veerkracht op lange termijn Economisch (vermarkten) Financieel (betaalmodellen) Juridisch Maatschappelijk Ecologisch feitelijke ingebruikname bij de doelgroep UCLL voorbeelden Masterclass voor Lerarenopleiders (2012) Oorspronkelijk SoE Jaarlijks herhaald als dienstverlening G.A.M.E., Gaming Als Motivatorvoor de Economie Zomerkamp, themadagen in scholen, 23

24 24

25 Niet alle exploitatie moet financieel economisch zijn maatschappelijk! Vakdidactiek: handboek herdrukt wegens succes in onderwijs Oefening Denk na over de lange termijn duurzaamheid van je project. Mogelijkheden voor transfer naar andere domeinen, talen, landen, interne diensten of doelgroepen? Mogelijkheden voor een vervolgproject of netwerk? Interne inbedding in eigen onderwijs mogelijk? Is commercialisering mogelijk? Hoe? Heb je genoeg mensen/middelen voor onderhoud van de resultaten Wie heb je daarvoor nodig? Hoe toegankelijk zijn je projectresultaten? Gratis, betalend, op aanvraag, anoniem, op naam, ingebouwde reclame? 25

26 Tips Betrek de stakeholders van bij het begin van het project Denk verder dan het einde van de projectperiode Gebruik, zo mogelijk, het projectresultaat na de projectperiode in: Open aanbod opleidingen voor het werkveld Contractonderzoeksopdrachten Curriculum Studiedagen Europese duurzaamheid, niet enkel binnen de partners Gebruik disseminatiepartner ook plichten en rechten (1) Intellectuele Eigendomsrechten (IPR) Auteursrecht: let op: enkel voor tastbare en originele zaken. Niet voor ideeën! Patenten en octrooien Geheimhoudingsplicht? Voorwaarden rond voorkennis 26

27 ook plichten en rechten (2) Alternatieve modellen: MOOC, Creative Commons Betaalmodellen Royalties: pay-per-use Shared revenue Op basis van offerte Op basis van werkelijke prestatie Verduidelijk deze aspecten in een overeenkomst! IPR Professioneel advies inschakelen Vooral in geval van commercialisering of aanlevering van materiaal door derden 27

28 Samenwerken met UCLL? Projecten in: STEAM: science, technology, engineering, arts, maths Education for all: inclusie, diversiteit, omgaan met (cyber)pesten and agressie, welbevinden, counseling, early school leaving, ouderparticipatie Education of the future: blended learning, schoolbeleid Bedankt! Helena Bijnens Projectadviseur Lerarenopleiding 28

KA1 Nascholingsprojecten voor schoolonderwijs. Handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier

KA1 Nascholingsprojecten voor schoolonderwijs. Handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier Nota Onderwerp: aanvraagformulier Datum: februari 2015 KA1 Nascholingsprojecten voor schoolonderwijs Handleiding bij het invullen van het aanvraagformulier Noot vooraf: Het document mag in het Nederlands

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Een handleiding voor uw crowdfundingproject

Een handleiding voor uw crowdfundingproject Een handleiding voor uw crowdfundingproject Crowdfunding helpt uw dromen en projecten te realiseren Wat is een goed project? - Hoe promoot je jouw project? - Wat is een goed netwerk? Hoe slaag ik in mijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 1

Jaarverslag 2011-2012 1 Jaarverslag 2011-2012 1 2 Het SIHO Promotoren: Frederik D Hulster Hogeschool West-Vlaanderen Prof. dr. Caroline Andries Vrije Universiteit Brussel Prof. dr. Geert Van Hove Universiteit Gent Rita Bleys

Nadere informatie

Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08

Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08 Projectbriefings V1 Kernprojecten 07-08 Inhoudsopgave Amsterdam Topstad... 3 Wuzzon... 5 Mirabeau... 7 ID&T... 9 DAG Media BV...11 Beautiful Minds...12 Teamalert...15 W-Games...17 Blammo Media...19 2 Amsterdam

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Content Strategie & Content Marketing

Content Strategie & Content Marketing Content Strategie & Content Marketing Content marketing formats Customer thoughts Awareness of need - games Consideration research hitepapers - social Analysis & comparison - demo - webinars Purchase discussion

Nadere informatie

Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie. www.incluso.org

Incluso Quick Start Guide. Sociale Software voor Sociale Inclusie. www.incluso.org Incluso Quick Start Guide Sociale Software voor Sociale Inclusie 2010 www.incluso.org INCLUSO QUICK START GUIDE SOCIALE SOFTWARE VOOR SOCIALE INCLUSIE The quick start guide is een eenvoudig handboek om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen

Van drie naar twee scholen. Zo vol wordt het niet meer FELLE STRIJD OM LEERLING. doorbreek de krimp. slimme online marketing voor scholen Zo vol wordt het niet meer Van drie naar twee scholen FELLE STRIJD OM LEERLING Fusies scholen door krimp aantal leerlingen doorbreek de krimp slimme online marketing voor scholen Inleiding: online marketing

Nadere informatie

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu Nederlands Imprint Editor: MFG Baden-Württemberg mbh, Stuttgart, Germany Directorate General for Modernisation, Generalitat de la Comunitat Valenciana, Valencia, Spain CINOP - Centre for the Innovation

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24 Employer branding en rekruteringscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr. 24 COMM Collection is een reeks van praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Whitepaper Mobiel Recruitment

Whitepaper Mobiel Recruitment Whitepaper Mobiel Recruitment Deze Whitepaper wordt u aangeboden door Auteur : Jacco Valkenburg Datum : December 2012 Versie : 5 Recruit2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Feiten en cijfers... 4 Evolutie

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken

Personal Branding. Ontwikkel uw online persoonlijkheid. Alex van Ginneken Personal Branding Ontwikkel uw online persoonlijkheid Alex van Ginneken Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten van succesvolle e-mail

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

SMART Onderwijs. Oplossingen

SMART Onderwijs. Oplossingen SMART Onderwijs Oplossingen 2 SMART Onder wijs Oplossingen Inhoud SMART oplossingen voor basis- en voortgezet onderwijs - een overzicht Inleiding... 2 Producten... 6 Materiaal en hulpbronnen... 10 Professionele

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Checklist Internet Project Plan

Checklist Internet Project Plan Functioneel ontwerp Checklist Internet Project Plan Een onmisbaar ebook met handige tips & tricks voor de internet-bewuste ondernemer! Geschreven door Sandra van der Heijden www.adviesmies.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen

Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Verslag van de conferentie Cultuur in Beeld De kunst van het ondernemen Fokker Terminal te Den Haag, 18 mei 2011 Doel van de conferentie Tijdens de conferentie stonden drie thema s centraal, die relevant

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie