Beste ouders van de Liduinaschool,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders van de Liduinaschool,"

Transcriptie

1 Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is voor het schooljaar Deel A van de schoolgids met daarin algemene informatie over onze visie, ons onderwijs en ons team blijft van toepassing. Beide documenten kunt u downloaden vanaf onze website. Wij wensen onze leerlingen, hun ouders en ons team een goed schooljaar toe! Arnold van der Peet en Suzanne Derwig Directie Liduinaschool

2 CONTACTGEGEVENS De Liduinaschool heeft twee locaties: Timorstraat 17 Junoplantsoen RA, Haarlem 2024 RR, Haarlem Tel: (023) Tel: (023) Directeur Adjunct-directeur Arnold van der Peet Suzanne Derwig Website dhr. Arnold van der Peet (ma, di, wo, do) mevr. Suzanne Derwig (ma, di, do, vr) In de loop van dit schooljaar zal er een nieuwe organisatievorm ontstaan die een gewijzigde structuur in de schoolleiding teweeg brengt met o.a. verantwoordelijkheden per locatie. STICHTING KBO HAARLEM-SCHOTEN Bestuurskantoor Website Rijksstraatweg 229a 2024 DG Haarlem tel. (023) TEAM VAN LEERKRACHTEN Locatie Junoplantsoen: groep 1-2a Claudia Wesselius (ma-di-do-vr) groep 1-2b Carla Gribnau (ma-di-do) Tineke Bos (vr) groep 1-2c Tineke Bos (ma-di) Jolanda Timmer (do-vr) groep 3a Sabine van der Veen (ma-(di) Gerard Baars (di) -wo-do-vr) groep 4a Heda Willems (ma-vr) Monique Hulshof (di-wo-do) groep 5a Mirjam Timmer (ma-di) Mignon Delver (wo-do-vr) groep 6a Marten Visser (ma-di-wo-vr) Marguerite van Trier (do) groep 7a Edith Baartmans (ma-di-wo-vr) Astrid Dienaar (do) groep 8 a Geertje Ottolander (ma-di-wo-do) Astrid Dienaar (vr) Locatie Timorstraat: groep 1-2d groep 1-2e groep 1-2f groep 3b groep 3 c groep 4b groep 5b Judith Boekestein (ma-di-vr) Monique Mengerink (do) Bea van Leeuwen (di-do-vr) Claudia Adriaansen (ma) Caroline van Wees (ma-di) Claudia Adriaansen (do-vr) Marijke van Schaick (ma-di) Conny Brokaar (wo-do-vr) Marjon Cerneüs (ma-di-do-vr) Marguerite van Trier (wo) Rian Krijnen (ma-di-do-vr) Jolanda Timmer (wo) Anja van der Putten (ma-di) Tanja van Lent (wo-do-vr) 3

3 groep 6b groep 7b groep 8b (was 7c) groep 8c (was 7b) Interne begeleiding Judith Scheffer (ma-di) Patricia van Halm (wo-do-vr) Esther Draaisma (hele week) Wendelien Sinnige (ma-di-wo) Sylvia Bodenstaff (do-vr) Mariëlle Groot (ma-di-wo) Lex Leijenaar (do-vr) SCHOOLBESTUUR De Liduinaschool wordt samen met de Sint Bavoschool bestuurd door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem- Schoten. Het schoolbestuur bestaat vanaf oktober In dit bestuur zitten vertegenwoordigers van ouders en externe deskundigen. Voorzitter: dhr. Frans Bosman tel. (023) Junoplantsoen Timorstraat ICT-coördinator (bovenschools) Onderwijsassistent Begeleiding leerlingen LGF Onderwijsondersteunend personeel Vakleerkrachten gymnastiek Lonneke de Reus (ma-do) Georgette van Kesteren (dinsdag, (woensdag),donderdag, vrijdag) Arthur Hergarden Yvonne Bos (ma-di-wo) Judith Scheffer Regina Deutekom Frits van der Horst Twan van Raemdonck (dinsdag, woensdag, vrijdag) Judith Ruisendaal (vrijdagochtend) Vertegenwoordigers in dit bestuur namens de ouders: dhr. Menno de Jongh tel. (023) Correspondentieadres schoolbestuur: Rijksstraatweg 229a, 2024 DG Tel. (023) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) De wet op medezeggenschap verplicht iedere basisschool een Medezeggenschapraad (MR) te hebben. De MR is zoals de naam al aangeeft een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad worden ouders en personeel vertegenwoordigd in gelijke verhouding, afhankelijk van het aantal leerlingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Vergadertijdstippen zijn op te vragen bij de secretaris. Het reglement ligt op school ter inzage. Het adres van de MR is: 4

4 Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de MR: Bea van Leeuwen (leerkracht Timor) Geertje Ottolander (leerkracht Juno) Caroline van Wees (leerkracht Timor) Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR: Voorzitter: mw. Marieke Dijkman (ouder Timor) tel. (023) dhr. Eelco Post (ouder Juno) tel. (023) Mw. Mirjam de Graaff (ouder Juno) tel. (023) Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die overkoepelende zaken bespreekt voor beide scholen van onze stichting. Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de GMR: Marijke van Schaick (leerkracht Timor) Judith Scheffer (leerkracht Timor/Juno) Namens de oudergeleding hebben zitting in de GMR: dhr. Peter de Brock (ouder Timor) tel. (023) dhr. Ferry van der Peet (ouder Timor) tel. (023) vacature (ouder Juno) OUDERVERENIGING De Oudervereniging bestaat uit alle ouders die één of meerdere kinderen op de Liduinaschool hebben zitten. Uit al deze ouders wordt de Ouderraad gekozen. De Ouderraad organiseert in nauwe samenwerking met de directie en de leerkrachten allerlei activiteiten die geur en kleur geven aan de school. Te denken valt aan het Sinterklaas- Kerstfeest, schoolreis, het keuzevak, sportdag etc. Ook organiseert de Ouderraad ouderhulp van praktische aard, zoals de hoofdluiscontrole, de klussengroep, de lees- en bibliotheekhulp etc. Voor al deze activiteiten vraagt de Ouderraad een bijdrage aan alle ouders, zowel in financiële als in praktische zin. Over de activiteiten van de oudervereniging wordt u geïnformeerd middels de Actieve Oudergids die alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar of zodra u kind bij ons op school komt. U kunt in deze gids nalezen wat de activiteit of ondersteuning inhoudt en hoeveel tijd er mee gemoeid is. Uw hulp is welkom. Ouders die een kind op school aanmelden zijn automatisch lid van de oudervereniging (tenzij ze schriftelijk vooraf kenbaar maken, dat zij dat niet op prijs stellen). De statuten van de oudervereniging zijn op verzoek op school verkrijgbaar. Het dagelijks bestuur van de oudervereniging Liduina bestaat uit: Voorzitter: mw. Martine Boon, tel. (023) Secretaris: tel. (023) Penningmeester: dhr. Michiel Verheul, tel.(06)

5 OUDERBIJDRAGEN Vanuit de ouderbijdragen worden zaken voor de kinderen gerealiseerd, waarvoor de overheid geen bekostiging of geen voldoende bekostiging inzet. Denk hierbij o.a. aan kerstvieringen, sportdag, bibliotheek, culturele activiteiten. De ouderbijdrage is volgens de wet vrijwillig. Voor het tweeslagstelsel (culturele activiteit en schoolreis/gedeelte van Texelgeld groep 8) wordt een aparte bijdrage ( 23) geheven. Deze zit in de totale ouderbijdrage. Ouders die dat deel van de bijdrage niet (willen) voldoen (de 23), dienen zich te realiseren dat hun kinderen dan geen gebruik kunnen maken van de betreffende voorzieningen en dan de lestijd op school doorbrengen. Voorafgaande aan de jaarvergadering van de oudervereniging (21 oktober 2014) ontvangen de ouders een gedetailleerde verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen, alsmede een begroting. Indien betaling van de ouderbijdrage een praktisch probleem vormt, is overleg met de penningmeester raadzaam. Tevens bestaat er de mogelijkheid om bij de gemeente bijzondere bijstand aan te vragen. Hierover kunt u bellen met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem, tel. (023) De hierboven genoemde bedragen worden door de gemeente Haarlem gezien als 'onvermijdbare schoolkosten'. In bepaalde gevallen kunt u hiervoor een vergoeding van 50,- per kind per schooljaar ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/ De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering van de Oudervereniging vastgesteld. Definitieve vaststelling na goedkeuring tijdens de jaarvergadering. voor leerlingen van groep 1 t/m4 46 ouderbijdrage 23 en schoolreis 23 voor leerlingen van groep 5 t/m 8 46,00 ouderbijdrage 23 en voor schoolreis/groep 8 Texel 23 Tevens betalen de ouders van groep 8 leerlingen voor de Texelweek een extra verplichte bijdrage van 105. Voor kleuters die in de loop van het schooljaar komen gelden de volgende jaarbedragen: Instroommoment Schoolreisje Overige activiteiten Totaal t/m 31 december 23,- 23,- 46,- 1 januari t/m 30 april 23,- 17,- 40,- 1 mei t/m 1 juli 23,- 0,- 23,- Rekeningnummer IBAN van de oudervereniging Liduina: NL40 ABNA

6 DE NIEUWSBRIEF/DIGIDUIF De nieuwsbrief heeft als doel ouders over allerlei kleine en grote zaken van onze school te informeren. De digitale nieuwsbrief verschijnt via Digiduif om de twee-drie weken. Ouders die geen mail kunnen ontvangen, kunnen op verzoek een papieren versie krijgen. Lezing wordt warm aanbevolen; eigenlijk een voorwaarde om op de hoogte te blijven. De Nieuwsbrief wordt ook op de site geplaatst. De voorgaande uitgaven van het schooljaar zijn daar ook op terug te vinden. Met enige regelmaat versturen de groepsleerkrachten ook hun informatie met Nieuws van de groepen. Om de nieuwsbrief en andere informatie te kunnen ontvangen moet u zichzelf aanmelden bij Digiduif met een activeringscode. U ontvangt deze code zodra uw kind de school bezoekt. Onthoud goed uw eigen inloggegevens!! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van gegevens. School zorgt enkel voor de groepswijzigingen bij de jaarovergang. Ouders die informatie op papier willen hebben, zullen dit persoonlijk bij de klassenleerkracht(en) moeten aangeven. De meeste informatie gaat u in principe enkel per mail bereiken. Digiduif op uw mobiel? Download de gratis apps van youconnect via App Store of Google Play. Door het installeren van deze app op de smartphone kunt u altijd de laatste berichten inzien, heeft u zicht op alle geplande activiteiten en heeft u direct toegang tot gegevens van alle voor u relevante personen. Welke relatie is er b.v. met de functie Contacten in de youconnect apps? Op basis van uw instellingen in digiduif worden de gegevens ook weergegeven in de apps van youconnect. Als u in digiduif bijvoorbeeld uw adres en telefoonnummer laat tonen aan anderen zijn deze ook direct in de apps bruikbaar. 7

7 PRINCIPES VOOR OUDER(S) EN VERZORGER(S) Bij inschrijving op onze school gaan we er van uit dat de ouder(s) de principes van onze school, zoals die hieronder beschreven staan, onderschrijven. Ofwel, ZÓ zijn ÒNZE manieren Onze school is een gemeenschap. Een gemeenschap waarin iedereen zich thuis mag voelen. Respect voor elkaar staat daarin voorop. We accepteren elkaar door elkaar te willen begrijpen. Leerkrachten leren de kinderen hoe ze naar elkaar moeten luisteren en elkaar moeten leren accepteren. Zij geven de grenzen aan om te kunnen respecteren in en buiten de klas. Om als gemeenschap te werken en elkaar te blijven begrijpen, verwachten de leerkrachten twee maal per jaar u te ontmoeten in een 10-minutengesprek. Voor de kleutergroepen is dat ook tweemaal per jaar. Tussendoor blijft het natuurlijk altijd mogelijk een afspraak met de leerkracht te maken. Wij willen dat kinderen het naar hun zin hebben en zich veilig voelen op onze school. Alle leerkrachten en de directie werken nauw samen om ieder kind tot zijn of haar recht te laten komen. Het is daarvoor soms nodig u te adviseren een bepaald onderzoek te doen, externe hulp in te schakelen of te verwijzen naar een andere onderwijsvorm. Wij doen dit altijd in overleg, maar gaan er van uit dat er gevolg wordt gegeven aan deze adviezen. Voor de lichamelijke ontwikkeling is het nodig dat u altijd gevolg geeft aan de oproep van de schoolarts. In onze gemeenschap werken we samen. Dat betekent dat we verwachten op u een beroep te mogen doen bij activiteiten op school. Wij kennen een zogenaamd geen bezwaar wanneer foto s van uw kind voorkomen op de site van de school en/of er beeld of geluidsopnames gemaakt worden van uw kind(eren) voor onderwijskundige doeleinden. RAPPORT GROEP 3 TOT EN MET 8 In november zijn de eerste contactavonden (10 minutengesprekken) voor ouders. Er is dan nog geen rapport. De nadruk van het gesprek zal liggen op het algemeen en sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind. Uiteraard wordt er gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind en is er ruimte om hierover te praten. Dit zal echter niet n.a.v. een rapport zijn. De vraag die centraal staat is of uw kind zich ontwikkelt naar verwachting. Uiteraard is er in deze gesprekken ruimte voor uw vragen. Voor de leerkrachten is het goed om te weten welke verwachtingen uw als ouder heeft. Het eerste rapport ontvangt uw kind half februari na de middenmeting van CITO. U ontvangt met het rapport een grafiek uit het leerlingvolgsysteem en een toelichting. De tweede contactavond is begin maart (na voorjaarsvakantie) en gaat over het rapport en cognitieve ontwikkeling. Begin juli ontvangt uw kind het tweede rapport aangevuld met een grafiek uit het leerlingvolgsysteem. De eindmeting van CITO heeft dan inmiddels plaatsgevonden. Leerkrachten nodigen alleen ouders uit wanneer zijn dit nodig vinden voor een laatste gesprek. Mocht u als ouder een afsluitend gesprek willen dan kunt u dit bij de groepsleerkracht aangeven. Wanneer u dit schooljaar buiten de contactmomenten om vragen heeft dan kunt u binnenlopen bij de leerkracht om een afspraak te plannen. U kunt dit het beste doen na schooltijd. Deze zogenaamde 10-minutengesprekken vinden 2 maal per jaar plaats. In het belang van de kinderen vinden wij de komst van ouder(s) een verplicht karakter hebben. Bij het eerste rapport werkt groep 3 met speciale boekjes, die met opmerking van de leerkracht een duidelijk beeld geven van de prestaties. De data van de rapporten vindt u in de Digiduif kalender. 8

8 INTERNE BEGELEIDING De interne begeleiders zijn leerkrachten zonder lesgevende taken met een speciale functie binnen de school, waarvoor zij een gerichte opleiding hebben gevolgd. De interne begeleiders (ib ers) zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de leerlingenzorg en het plannen van de CITO toetsen. Daarnaast zijn de ib ers nauw betrokken bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van leerlingzorg. Samen met een directielid vormen zij het zorgteam. Bij hulpvragen en begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte worden de leerkrachten ondersteund door onze interne begeleiders. Waar nodig coacht de ib er de leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement en didactische en pedagogische handelen. Ook legt hij/zij klassenbezoeken af en heeft met de klassenleerkrachten groepsgesprekken waarbij alle leerlingen worden doorgenomen. Regelmatig hebben de ib ers een zorgoverleg met de directie. Hierbij worden zorgleerlingen besproken waarbij soms de noodzaak en prioriteit voor onderzoek wordt vastgesteld. Ook wordt er in dit overleg nagedacht over het uitzetten van doorgaande lijnen t.a.v. de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. HANDELINGSGERICHT WERKEN Schooljaar zijn wij in het team gestart met een pilot handelingsgericht werken (HGW) in het kader van Passend Onderwijs middels een intensief scholingstraject. Concreet betekende dit, dat de leerkrachten onder begeleiding van een externe deskundige zijn gaan werken in hun groep met groepsplannen. Dit is een manier van werken waarbij de onderwijsbehoefte van kinderen centraal staat en waarop het handelen van de leerkracht zo efficiënt mogelijk wordt afgestemd, door de kinderen te clusteren in groepen. Schooljaar is het werken met groepsplannen voor de groepen 3 tot en met 8 ingevoerd op basis van de opgedane ervaringen. De kleuterleerkrachten werken met de map Inzichtelijk om opbrengstgericht te kunnen werken. Door te werken met Inzichtelijk krijgt de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van de kleuter en in de leerlijn die de leerling dan doorloopt. Er wordt vanuit doelen gewerkt en aangesloten op de onderwijsbehoefte van elke leerling. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen en hierdoor ontstaat er een kijk op de onderwijsbehoeften van elk kind. Dit schooljaar gaan we verder met het HGW Dit betekent dat er dit schooljaar in alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen. De groepen 4,5 en 6 richten zich ook op groepsplannen voor spelling. De groepen 7 en 8 werken de groepsplannen voor technisch lezen uit. SCHOOLARTS De taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het begeleiden van de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. U als ouder kunt vragen stellen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen, bedplassen, leerproblemen en sport. Deze vragen kunt u op elk moment aan ons stellen, zowel telefonisch als tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (telefoonnummer ). Als u dat wilt, maken wij met u en uw kind een afspraak. Kinderen worden op vaste contactmomenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket van de JGZ, gevolgd. Deze contactmomenten zijn 5-jarigen, leerlingen uit groep 7 van het basis onderwijs en leerlingen uit klas 2 van het Voortgezet onderwijs. Bij alle 5-jarigen en leerlingen uit groep 7 worden de lengte en gewicht gemeten en de ogen onderzocht. Bij de 5-jarigen wordt ook het gehoor onderzocht. De ouders van deze leerlingen wordt gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen. 9

9 De leerkracht vult van desbetreffende leerlingen een vragenlijst in over motoriek, spraak-taalontwikkeling en gedrag op school. De leerkracht zal alleen die gegevens invullen die bij u als ouder bekend zijn. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige voert aan de hand van de onderzoeksresultaten, de ingevulde vragenlijst van de ouders en de vragenlijst ingevuld door de leerkracht een gesprek met de leerkracht. Eventueel worden kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een onderzoek op de GGD locatie door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Vier keer per jaar vindt er op alle scholen in Kennemerland zorgoverleg plaats tussen de intern begeleider, jeugdverpleegkundige van GGD Kennemerland en eventueel een medewerker van schoolmaatschappelijk werk. Het doel van dit overleg is vroegtijdig signalering en aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen waar zorgen over zijn kunnen ter consultatie tijdens dit overleg worden ingebracht. Indien er vervolgstappen nodig zijn worden de ouders daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben worden in het zorgoverleg besproken. Als u als ouder hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken bij de schoolleiding of intern begeleider. Het JGZ team voor onze school bestaat uit de volgende personen. De schoolarts is mw. Mariska Janszen. Haar assistente is mw. Sherline Florencia. De schoolverpleegkundige van onze school is: mw. Marianne van der Wijden. U kunt deze personen bereiken via Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem, tel voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen vanuit Onderwijsadvies (voorheen Drielanden). Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u hierover ook informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijke netwerk ziek zijn & onderwijs; HOOFDLUIS Alle leerlingen worden op school regelmatig door vrijwillig(st)ers gecontroleerd op hoofdluis. De controles zijn verplicht. Bestrijding is uiteraard een verplichting voor de ouders van het kind bij wie de hoofdluis wordt aangetroffen. Zelf regelmatig controleren thuis blijft het beste middel om het verschijnsel te beperken! Als u hoofdluis constateert geeft u dit dan direct door aan de leerkracht of directie. Bij het vaststellen van hoofdluis op school, moet het kind worden opgehaald en mag het na behandeling terugkeren. Voor meer informatie over behandeling kunt u ook terecht op de site van het RIVM. Als uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen, geeft u dat natuurlijk door aan onze school. De betrokken leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind 10

10 SCHOOLTIJDEN (M.I.V. schooljaar ) De schooltijden van groep 1 en 2 (=kleuters) zijn: s morgens van half 9 tot 12 uur s middags van één uur tot drie uur De gehele woensdag vrij De schooltijden van groep 3 en 4 zijn: s morgens van half 9 tot 12 uur s middags van één uur tot drie uur woensdagmorgen van half 9 tot 12 uur De schooltijden van groep 5 t/m 8 zijn: s morgens van half 9 tot 12 uur s middags van één uur tot drie uur woensdagmorgen van half 9 tot half een TE LAAT TE VROEG Vanzelfsprekend dient uw kind op tijd aanwezig te zijn. De speelplaats is vanaf 10 minuten voor de begintijd toegankelijk. De kinderen gaan dan meteen naar hun eigen klaslokaal. Met de ouders van kleuters worden er afspraken gemaakt omtrent de inloop. ZIEKTEVERZUIM EN AFWEZIGHEID Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, dient u de school hiervan in kennis te stellen, telefonisch tussen bij voorkeur 8.00 uur en 8.30 uur en tussen uur en uur, of via een briefje. Mededelingen via andere kinderen hebben wij liever niet. Voor de school is het belangrijk om te weten waarom een leerling niet aanwezig is. VAKANTIES/VERLOF Bij het maken van vakantieplannen zult u voor leerplichtige kinderen met de vakantiedata terdege rekening moeten houden. Vanaf de 5 e verjaardag is een leerling leerplichtig. Slechts om bijzondere redenen kan vrijaf gegeven worden. Daaronder wordt verstaan: huwelijk van naaste familie, jubileum van naaste familie, sterfgeval in naaste familie, ernstige ziekte van ouder(s). Het is dus niet zo dat een kind recht heeft op een aantal verlofdagen. Vakantie, vervroegd afreizen etc. zijn geen door de wet genoemde bijzondere redenen. Extra vakantieverlof kan alleen worden toegekend als het niet mogelijk is om één keer per jaar met het gezin op vakantie te gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Een verzoek voor verlof moet minimaal 6 weken tevoren aan de directie worden voorgelegd. Herfstvakantie groep 1 t/m 4 8 oktober 2014 t/m 17 oktober 2014 Herfstvakantie groep 5 t/m 8 13 oktober 2014 t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 de vrijdagmiddag 19 december voor de kerstvakantie is vrij. Voorjaarsvakantie groep 1 t/m 4 27 februari 2015 Voorjaarsvakantie groep 5 t/m 8 27 februari februari 2015 t/m 23 februari 2015 t/m 11

11 Goede Vrijdag 3 april 2015 Tweede Paasdag 6 april 2015 Meivakantie (2 weken) 27 april 2015 t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 mei 2015 Tweede Pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 6 juli 2015 t/m 16 augustus 2015 de vrijdagmiddag 3 juli voor de zomervakantie is vrij. ATTENTIE: HOUD REKENING MET DEZE EXTRA VRIJE DAGEN/TIJDEN Er zijn studiemiddagen voor de leerkrachten op: Dinsdagmiddag 30 september 2014 Donderdagmiddag 15 januari 2015 Dinsdagmiddag 17 februari 2015 Dinsdagmiddag 14 april 2015 De kinderen zijn deze middagen vanaf uur vrij. Continurooster tot uur op: Donderdag 2 oktober 2014 i.v.m. boekenbal later die middag/avond Maandag 3 november 2014 i.v.m. studiemiddag leerkrachten De scholen zijn gebonden aan de bindende richtlijnen van het ministerie betreffende zomervakantie, kerstvakantie en herfstvakantie. Daarnaast zijn er afspraken die gelden voor de regio Zuid-Kennemerland d.m.v. overleg primair en voortgezet onderwijs. gemeente Haarlem verstrekt. Daarnaast kent de school margeuren die vrij ingezet kunnen worden. Lopende het schooljaar informeren wij u tijdig momenten (b.v. dagen met continuroosters) die er mogelijk nog aankomen. TUSSENSCHOOLSE EN NASCHOOLSE OPVANG Partou Kinderopvang (voorheen SKON) biedt in samenwerking met onze school naschoolse en tussenschoolse opvang onder de naam De Blauwe Specht. Naschoolse opvang wordt verzorgd op de locatie Timorstraat; tussenschoolse opvang vindt plaats op beide schoollocaties. De tussenschoolse opvang (tso) op de Liduinaschool wordt verzorgd door Partou. De leidsters bestaan uit gediplomeerde pedagogisch medewerkers en de leidster-kind ratio is één op 15. De boven,- en onderbouw eten en spelen op verschillende tijden zodat het rustiger blijft op het plein. De onderbouw begint met lunchen om 12:00 uur, de bovenbouw (vanaf groep 5) gaat eerst buiten spelen, en eten rond 12:25. Er wordt gestimuleerd tot buitenspelen, maar ook mogen de kinderen binnen spelen. Indien u vragen heeft over de tso informeert u dan even bij de groepsleerkracht. Inschrijven Contract Wanneer u behoefte heeft aan structurele opvang voor één, of meerdere dagen in de week is het het voordeligst om een contract af te sluiten bij Partou. Voor meer informatie over contracten en voor het inschrijven kunt u contact opnemen met de klantenservice: Bij het bepalen van het vakantierooster conformeert de school zich aan de bindende richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en aan de regeling die het onderwijsoverleg van de 12

12 Strippenkaart Voor incidentele opvang is de strippenkaart geschikt. De kaarten worden per 5 strippen verkocht en kosten momenteel 15,50. De strippenkaart is bijgevoegd bij de Digiduif, deze kunt u uitprinten en invullen. De ingevulde kaart kan ingeleverd worden bij de brievenbus. Op het Junoplantsoen staat deze op de grond bij de ingang met de rode deur. De brievenbus op de Timorstraat staat in de gang bij de aula en groep 3A. De ingeleverde strippenkaarten worden op de volgende manier verwerkt: De naam van uw kind en de hoeveelheid gekochte strippen worden bijgeschreven op de presentielijst. De leidsters houden bij wanneer uw kind komt en wanneer de strippen (bijna) op zijn ontvang u een nieuwe inschrijvingskaart via de broodtrommel van uw kind. De strippenkaart heeft op dit moment nog het oude logo van de blauwe specht/skon. Dit omdat de nieuwe strippenkaarten nog in de maak zijn. Contact Wij zijn te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11:45 tot 18:00. De twee locaties delen één telefoon, van 11:45 tot 13:15 zal Kristien opnemen en vanaf 13:15 tot 18:00 Aafke. Verder zijn wij te bereiken via of kunt u een briefje achterlaten in de tso brievenbus (deze wordt dagelijks geleegd) Contactpersoon Junoplantsoen: Aafke Slaman Contactpersoon Timorstraat: Kristien Brusman Partou klantenservice (voor informatie over contracten en inschrijven) Naschoolse opvang In De Blauwe Specht op de schoollocatie Timorstraat zijn leerlingen na schooltijd én in schoolvakanties van harte welkom. Hier bieden sportieve, creatieve Partou leid(st)ers een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle leeftijden en interesses in een gezellige, stimulerende leefomgeving. En willen de kinderen af en toe een vriendje meenemen, dan kan dat ook. Net als thuis. Meer informatie en aanmeldingsformulieren zijn bij de schoolleiding beschikbaar. U kunt ook terecht op of bel met de Klantenservice via Mailen naar kan ook. Het schooljaar is er sprake van voorschoolse opvang, bereikbaar voor de locatie Juno. Dit zal gebeuren in samenwerking met Kinderopvang Dikke Maatjes. Deze organisatie is ook bereikbaar voor alle ouders en hun kinderen voor de naschoolse opvang. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen via tel. (023) of of via Leerlingen van de Liduinaschool, locatie Timorstraat en Junoplantsoen, kunnen voor naschoolse opvang terecht bij Kinderopvang Haarlem. De kinderen worden opgevangen op NSO de Parachute, Timorstraat 38, en of NSO Maraboe, Obistraat 97, in Haarlem Noord. Meer informatie over deze locatie vindt u op 13

13 Activiteiten Na schooltijd lekker genieten op de nso. Er valt veel te beleven : leuke (sport) activiteiten, workshops, culturele uitjes en gewoon even lekker chillen met vriendjes. In de schoolvakanties zijn er extra activiteiten en uitstapjes. De vakantieprogramma s staan dan bol van leuke activiteiten op het gebied van sport, dans, muziek, cultuur en creativiteit. Ook trekken we er met de kinderen veel op uit. Samenwerking Kinderopvang Haarlem werkt nauw samen met basisscholen, sportverenigingen, muziekscholen en organisaties op het gebied van welzijn. Samenwerking heeft als belangrijk voordeel dat wij de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen beter kunnen volgen. Ook kunnen we dankzij die samenwerking een breed activiteitenaanbod organiseren, zoals sportclinics, zwemlessen, muzieklessen en een breed scala aan workshops. Kinderinspraak Op de nso telt je stem! Via kinderinspraak wordt invulling gegeven aan het activiteitenprogramma. Openingstijden Alle nso locaties van Kinderopvang Haarlem zijn open tot uur. In schoolvakanties en op roostervrije dagen is de opvang open vanaf uur. Tarieven Voor elk individueel kind wordt op basis van zijn/haar schoolrooster de opvangtijd en het maandtarief berekend (maatwerk). Daardoor zijn de tarieven scherp. Ook betaalt u geen inschrijfkosten. Meer informatie vindt u op onze website. Opvang pakketten U kunt bij Kinderopvang Haarlem kiezen uit 3 pakketten: Het all-in pakket (49 weken opvang) Naschoolse opvang in 40 schoolweken (eindtijd school uur) en in 9 schoolvakantieweken (08.00 uur uur). Het schoolwekenpakket (40 weken opvang) Naschoolse opvang uitsluitend in 40 schoolweken (eindtijd school uur). Dit is een geschikt pakket voor ouders die in de schoolvakanties geen, of in beperkte mate, opvang nodig hebben. Het vakantiewekenpakket (9 weken opvang) Naschoolse opvang uitsluitend in de 9 schoolvakantieweken (08.00 uur uur). Dit pakket is geschikt voor ouders die tijdens schoolweken geen opvang nodig hebben. Aanvullende opvang pakketten U kunt bij Kinderopvang Haarlem kiezen uit 2 aanvullende pakketten: Het voorschoolse opvang pakket (40 weken opvang) Voorschoolse opvang uitsluitend in 40 schoolweken (7.30 uur - begintijd school ). Dit is een geschikt aanvullend pakket voor ouders tijdens schoolweken. Het voorschoolse opvang pakket (49 weken opvang) Voorschoolse opvang in 40 schoolweken ( begintijd school ) en in 9 schoolvakantieweken (07.30 uur uur). Dit is een geschikt aanvullend pakket voor ouders tijdens schoolweken en schoolvakantieweken en vervroegd opvang nodig hebben. Vragen? Veel informatie vindt u op of bel ons via ! 14

14 Op de Sportfever BSO kom je spelenderwijs in aanraking met heel veel verschillende sporten. Leer de basistechnieken van hockey, honkbal, tennis, rugby, paardrijden en nog veel meer sporten! Vanaf september kunnen kinderen al een zwemdiploma halen onder BSO tijd. Ideaal voor kinderen die willen bewegen. Sportfever staat voor; kindvriendelijkheid en veiligheid staan voorop bij Sportfever. Er wordt gewerkt via het 4 ogen principe! Sportfever werkt via een gedegen pedagogisch beleidsplan (zie site) met bevoegde pedagogisch medewerkers. Sportfever werkt met een beperkte capaciteit om de kwaliteit te kunnen garanderen.tijdig inschrijven voorkomt dus teleurstellingen! Vul het inschrijfformulier in op de achterstand van de flyer. verantwoorde tussendoortjes, fruit en drinks zijn inbegrepen. Sportfever werkt met professionele sportmaterialen Sportfever heeft een ophaalservice. combineer tennis/atletiek/honkbal of voetbal trainingen samen met kinderopvang. Sportfever is gelegen in het clubhuis van DSS Jaap Edenlaan nr 7 ( Pim Mulier Sportpark) in Haarlem- Noord tip! Zoek de combinatie met je reguliere BSO. Vb. Dinsdag naar reguliere BSO en maandag of donderdag sporten & bewegen bij Sportfever! Heeft u behoefte aan het hele jaar opvang of alleen tijdens de schoolweken? Sportfever geeft u de keuze! Kijk op de website naar het nieuwe prijsbeleid. U heeft keuze uit 3 pakketten: o brons (40 weken) geen opvang in schoolvakanties, eindtijd 18:30 uur; o zilver (46 weken) 40 schoolweken + zes weken vakantieopvang o goud (49 weken) 40 schoolweken + negen weken vakantieopvang. Er is plek op maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag. Meer informatie bij Jeroen van Hoesel ( , Voor meer informatie over deze Kinderopvang organisaties kunt u onze website raadplegen. 15

15 VEILIGHEID BINNEN DE SCHOOL Wij willen zorgen dat kinderen hun schooltijd beleven als een veilige periode. Dit betekent dat we ook moeten zorgen voor een veilig gebouw. De ARBO-werkgroep ziet hierop toe door o.a. jaarlijks de leerkrachten te enquêteren. Maar daarnaast willen we een veilige en prettige sfeer creëren door met z n allen alert te zijn op pestgedrag. Dit staat beschreven in deel A onder het hoofdstuk Veiligheid binnen de school (zie 4.7) en in het schoolplan (ter inzage bij directie). KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Het team heeft samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband WSNS het protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld. Het protocol ligt ter inzage bij de directie. KLACHTENREGELING Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt door de school dan ook geconstateerd dat er van goed onderling overleg een oplossende werking uitgaat. Mocht men er om welke reden dan ook niet uitkomen dan kan er een beroep worden gedaan op het in de wet vastgelegde klachtrecht. Dit houdt o.a. in dat ouders, (ex-) leerlingen, maar ook personeel klachten kunnen indienen over o.a. gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, directie en overig personeel van de school, ouders/verzorgers of een leerling. Zo kunnen klachten gaan over schoolorganisatorische maatregelen, onderwijskundige maatregelen en klachten over ongewenst gedrag (o.a. pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld). CONTACTPERSONEN Bij alle klachten kan er een beroep gedaan worden op de ondersteuning van een contactpersoon. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Met nadruk wordt gesteld dat een contactpersoon geen bemiddelaar is, maar een adviseur van de klager. Door de contactpersoon wordt naar de externe vertrouwenspersoon verwezen ingeval van klachten over ongewenst gedrag. Aan onze school zijn per locatie twee contactpersonen verbonden, een als ouder en een als leerkracht: locatie Junoplantsoen naam vacature naam leerkracht: Mw. Edith Baartmans-Lampe tel: (023) locatie Timorstraat naam ouder: Mw. K. Drogtrop-Schavemaker tel: (023) naam leerkracht: Mw. Rian Krijnen tel: (023) EXTERNE VERTROUWENSPERSOON De school kent als externe vertrouwenspersoon dhr. Jos Eliëns (interim), tel. (023) De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. De externe vertrouwenspersoon begeleidt eventueel de klager indien deze overgaat tot het indienen van een klacht. De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak van vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 16

16 U kunt ook indien u daaraan de voorkeur geeft- in een dergelijke situatie contact opnemen met Bureau Vertrouwensarts, steunpunt Haarlem, tel. (023) of het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, tel. (0900) Nadat gebleken is dat onderling overleg geen/onvoldoende oplossing biedt, kan ertoe over worden gegaan een klacht in te dienen bij het schoolbestuur of de klachtencommissie: VBKO Secretariaat Klachtencommissie Katholiek Onderwijs t.a.v. de secretaris Antwoordnummer XM Den Haag Bestuur Haarlem-Schoten Rijksstraatweg 229 A 2024 DG Haarlem Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is iemand in dienst van het bestuur verplicht tot het melden hiervan bij het bestuur. Het bestuur is vervolgens verplicht tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage op de school. TRAKTATIES EN TUSSENDOORTJES Het is bewezen dat buiten het eten van de drie normale maaltijden onze tanden en kiezen daarnaast nog vier keer een zuurstoot kunnen verwerken. Meer is niet verstandig, minder mag. Op school is het dus aan te raden de tussendoortjes te beperken. Snoepen in de klas is uiteraard verboden. Het drinken van koolzuurhoudende drankjes in de ochtendpauze staan wij niet toe. Minimaal één keer per week hebben alle groepen een fruitdag. Het tussendoortje s ochtends mag dan alleen uit fruit bestaan. Het zgn. 10 uurtje bij de kleuters kan bestaan uit fruit, groente of broodje. Als uw kind gaat trakteren is het uitdelen ervan het beste om samen te laten vallen in de ochtendpauze als de kinderen een tussendoortje nemen. Traktaties van plakkerig snoep, zoals toffees, lolly s en drop of zakjes snoep raden wij ten zeerste af. Uw kind mag bij een aantal leerkrachten langs om te trakteren. Informeert u bij de leerkracht om hoeveel leerkrachten het gaat zodat u niet onnodig veel traktaties meegeeft. SCHOOLMELK De animo om de kinderen van schoolmelk te voorzien is bij de ouders zodanig geslonken, dat de Campina geen abonnementen meer verstrekt. 17

17 GYMNASTIEK Bij gym voor groep 3 t/m 8 is het dragen van sportkleding of gym/balletpakje verplicht; gymschoenen (geen zwarte zolen) zijn dringend gewenst. De leerling neemt op de morgen of middag van de gymles zijn spullen naar school en weer naar huis. De gymspullen moeten voorzien zijn van de naam van het kind. De kinderen van groep 1-2 hoeven geen gymkleding mee te nemen. Wel vragen wij ouders een paar gymschoentjes voorzien van een naam aan het begin van het schooljaar mee te geven. Deze schoentjes blijven op school. De kinderen van de locatie Junoplantsoen gebruiken de eigen gymzaal. De leerlingen van de locatie Timorstraat maken gebruik van de gymzaal van locatie Juno, maar ook die van De Cirkel (op vrijdagochtend). Om de wandel(vervoer)tijden te beperken is er voor de Timorstraat éénmaal per week één lange gymles i.p.v. tweemaal een korte. Vanaf schooljaar biedt de gemeente Haarlem geen schoolzwemmen meer aan voor de groepen 3 en 4. De gemeente biedt basisscholen de mogelijkheid om met een bovenbouwgroep deel te nemen aan een zogenaamde zwemgymles. Onze groepen 7 doen hier aan mee. De lessen vinden 1x per week plaats in zwembad de Planeet. WA VERZEKERING Van alle leerlingen die op de Liduinaschool geplaatst worden, wordt verwacht dat de ouders een WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering hebben afgesloten. VERKEERSOUDERS De verkeersveiligheid rond het schoolgebouw is voor veel scholen een punt van zorg. Een aantal scholen werkt via zgn. verkeersouders samen, om in overleg met gemeentelijke instanties zo nodig te komen tot verbetering van de verkeerssituatie in de omgeving van de school en van de routes die de leerlingen volgen. Onze school doet mee via een werkgroep die gevormd is door ouders van beide locaties. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de oudervereniging. Met eventuele klachten en vooral met suggesties over de verkeerssituatie rond een van beide gebouwen bent u bij hen aan het juiste adres. Voor beide locaties geldt dat de veiligheid begint bij de ouders zelf om hier aan bij te dragen. Parkeer niet dubbel en houdt de ingangen vrij van doorgang. Wijs elkaar in het belang van de kinderen op gevaarlijke parkeergedrag. Voor de veiligheid van de kinderen is het van belang bij het brengen en halen per auto niet voor de schooluitgangen te parkeren. FIETSEN De locaties beschikken niet over een deugdelijke fietsenstalling. Daarom mogen alleen die kinderen dagelijks op de fiets naar school, die daartoe toestemming hebben gekregen van de directie. De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging of diefstal. Op de speelplaatsen mag niet gefietst worden. Stepjes zijn op de speelplaats en in het gebouw niet toegestaan (behalve op wieltjesdag); de praktijk heeft de noodzaak van dit verbod aangetoond. VULPEN Vanaf groep 4 dient de leerling te beschikken over een deugdelijke vulpen. De school geeft een pen aan de kinderen in de loop van groep 4. Daarna moet de leerling zelf voor een goede vulpen zorgen. SPEELGOED Wilt u ervoor zorgen dat uw kleuter geen speelgoed van huis mee naar school neemt. Alleen als de kinderen jarig zijn en na het Sinterklaasfeest mogen zij wat speelgoed op school laten zien. 18

18 MOBIELE TELEFOONS Noodzakelijke berichten voor leerlingen kunnen worden doorgegeven via de schooltelefoon; als voor een leerling telefonisch contact nodig is, kan de leerling gebruik maken van de schooltelefoon. Mochten er leerlingen zijn die toch een mobieltje mee naar school nemen, dan is er de verplichting dat deze op school uit staat. Kinderen mogen de telefoon niet gebruiken onder schooltijd. Dit geldt voor in de klas, maar ook op de gangen en op het schoolplein. Mochten kinderen zich niet aan de afspraken houden dan kan de leerkracht maatregelen nemen. Het meenemen van mobieltjes geschiedt onder alle omstandigheden op eigen risico. VERVOER VAN SCHOOLSPULLEN/GEVONDEN VOORWERPEN Wilt u a.u.b. op alle drinkbekers, broodtrommels en andere spullen de naam van uw kind zetten! Mocht er iets kwijtraken dan is het makkelijker terug te vinden met een naam erop. Op ieder locatie verzamelen wij de gevonden voorwerpen op een vaste plek. Vraag de leerkracht van uw kind ernaar wanneer uw kind iets kwijt is. Boeken en werkschriften die eventueel mee naar huis worden genomen dienen in een goede tas vervoerd te worden om beschadiging te voorkomen. Een plastic tasje in niet afdoende. ABONNEMENTEN OP DE SCHOOLBLADEN Aan het begin van het schooljaar worden folders uitgedeeld van jeugdbladen en boekenseries speciaal voor kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep. Het is helemaal aan u of u gebruik wilt maken van deze aanbieding. Besluit u over te gaan tot het nemen van een abonnement, dan wordt het tijdschrift of boek meegegeven aan uw kind(eren). Het is ook mogelijk om via school een abonnement te nemen en het tijdschrift thuis te laten bezorgen. SPORT IN DE WIJK EN SCHOOL IN DE WIJK Direct na schooltijd wordt er twee dagen per week in de gymzaal van de locatie Juno een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten voor de groepen 3 t/m 8 gegeven. Dit zijn gratis sportactiviteiten die worden gegeven door onze combinatiefunctionaris (tevens vakleerkracht gym). Hij kondigt gedurende het schooljaar in de klas van uw kind aan wat er voor activiteiten zijn. Ook participeren we in School in de Wijk. Dit houdt in dat kinderen tegen een gereduceerd bedrag kennis kunnen maken met instrumenten of direct een instrument kunnen bespelen. De lessen worden gegeven door Muzieklab/Hart. Kinderen kunnen dan na schooltijd naar o.a. de Wilgenhoek, de Cirkel en de locatie Junoplantsoen. 19

19 BEGELEIDING EN INZET STAGIAIRES Op de Liduinaschool kunt u verschillende stagiaires tegenkomen in de klas van uw kind. De leerkrachten begeleiden studenten van de PABO (pedagogische academie voor basisonderwijs). Deze studenten geven onder toezicht of supervisie van de groepsleerkracht lessen aan de groep. Dat kunnen ook LIO stagiaires (Leraar in opleiding) zijn. Dit zijn studenten in het laatste jaar van hun PABO. Zij komen voor bijna een heel schooljaar drie dagen per week in de klas. Hij/zij geeft op deze dagen zoveel mogelijk les en de leerkracht is op afstand aanwezig. Een LIO stagiair wordt gezien als een volwaardig teamlid en zal ook aanwezig zijn bij vergaderingen, studiedagen en 10 minuten gesprekken. De eindverantwoordelijkheid voor de groep blijft bij de groepsleerkracht. Daarnaast zijn er ook leerlingen van het ROC (regionaal opleidingscentrum). Zij volgen een opleiding tot klassen- of onderwijsassistente. Zij ondersteunen de groepsleerkracht. Sinds 2009 plaatsen wij ook leerlingen van middelbare scholen die hun maatschappelijke stage moeten volgen. Dit betreft leerlingen die vooral meekijken naar wat er in de klas gebeurt, om een beeld te krijgen van het vak van leraar. HEEFT U TIPS? Bedankt voor het lezen van onze schoolgids. Heeft u opmerkingen of tips waardoor deze gids nog duidelijker wordt? U kunt ze mailen naar 20

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids Latasteschool 2014-2015

Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Schoolgids Latasteschool 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 2.1 2.2 Missie en visie 6 7 9 3 Geschiedenis/ schoolprofiel 10 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie