Beste ouders van de Liduinaschool,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste ouders van de Liduinaschool,"

Transcriptie

1 Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is voor het schooljaar Deel A van de schoolgids met daarin algemene informatie over onze visie, ons onderwijs en ons team blijft van toepassing. Beide documenten kunt u downloaden vanaf onze website. Wij wensen onze leerlingen, hun ouders en ons team een goed schooljaar toe! Arnold van der Peet en Suzanne Derwig Directie Liduinaschool

2 CONTACTGEGEVENS De Liduinaschool heeft twee locaties: Timorstraat 17 Junoplantsoen RA, Haarlem 2024 RR, Haarlem Tel: (023) Tel: (023) Directeur Adjunct-directeur Arnold van der Peet Suzanne Derwig Website dhr. Arnold van der Peet (ma, di, wo, do) mevr. Suzanne Derwig (ma, di, do, vr) In de loop van dit schooljaar zal er een nieuwe organisatievorm ontstaan die een gewijzigde structuur in de schoolleiding teweeg brengt met o.a. verantwoordelijkheden per locatie. STICHTING KBO HAARLEM-SCHOTEN Bestuurskantoor Website Rijksstraatweg 229a 2024 DG Haarlem tel. (023) TEAM VAN LEERKRACHTEN Locatie Junoplantsoen: groep 1-2a Claudia Wesselius (ma-di-do-vr) groep 1-2b Carla Gribnau (ma-di-do) Tineke Bos (vr) groep 1-2c Tineke Bos (ma-di) Jolanda Timmer (do-vr) groep 3a Sabine van der Veen (ma-(di) Gerard Baars (di) -wo-do-vr) groep 4a Heda Willems (ma-vr) Monique Hulshof (di-wo-do) groep 5a Mirjam Timmer (ma-di) Mignon Delver (wo-do-vr) groep 6a Marten Visser (ma-di-wo-vr) Marguerite van Trier (do) groep 7a Edith Baartmans (ma-di-wo-vr) Astrid Dienaar (do) groep 8 a Geertje Ottolander (ma-di-wo-do) Astrid Dienaar (vr) Locatie Timorstraat: groep 1-2d groep 1-2e groep 1-2f groep 3b groep 3 c groep 4b groep 5b Judith Boekestein (ma-di-vr) Monique Mengerink (do) Bea van Leeuwen (di-do-vr) Claudia Adriaansen (ma) Caroline van Wees (ma-di) Claudia Adriaansen (do-vr) Marijke van Schaick (ma-di) Conny Brokaar (wo-do-vr) Marjon Cerneüs (ma-di-do-vr) Marguerite van Trier (wo) Rian Krijnen (ma-di-do-vr) Jolanda Timmer (wo) Anja van der Putten (ma-di) Tanja van Lent (wo-do-vr) 3

3 groep 6b groep 7b groep 8b (was 7c) groep 8c (was 7b) Interne begeleiding Judith Scheffer (ma-di) Patricia van Halm (wo-do-vr) Esther Draaisma (hele week) Wendelien Sinnige (ma-di-wo) Sylvia Bodenstaff (do-vr) Mariëlle Groot (ma-di-wo) Lex Leijenaar (do-vr) SCHOOLBESTUUR De Liduinaschool wordt samen met de Sint Bavoschool bestuurd door de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem- Schoten. Het schoolbestuur bestaat vanaf oktober In dit bestuur zitten vertegenwoordigers van ouders en externe deskundigen. Voorzitter: dhr. Frans Bosman tel. (023) Junoplantsoen Timorstraat ICT-coördinator (bovenschools) Onderwijsassistent Begeleiding leerlingen LGF Onderwijsondersteunend personeel Vakleerkrachten gymnastiek Lonneke de Reus (ma-do) Georgette van Kesteren (dinsdag, (woensdag),donderdag, vrijdag) Arthur Hergarden Yvonne Bos (ma-di-wo) Judith Scheffer Regina Deutekom Frits van der Horst Twan van Raemdonck (dinsdag, woensdag, vrijdag) Judith Ruisendaal (vrijdagochtend) Vertegenwoordigers in dit bestuur namens de ouders: dhr. Menno de Jongh tel. (023) Correspondentieadres schoolbestuur: Rijksstraatweg 229a, 2024 DG Tel. (023) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) De wet op medezeggenschap verplicht iedere basisschool een Medezeggenschapraad (MR) te hebben. De MR is zoals de naam al aangeeft een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad worden ouders en personeel vertegenwoordigd in gelijke verhouding, afhankelijk van het aantal leerlingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Vergadertijdstippen zijn op te vragen bij de secretaris. Het reglement ligt op school ter inzage. Het adres van de MR is: 4

4 Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de MR: Bea van Leeuwen (leerkracht Timor) Geertje Ottolander (leerkracht Juno) Caroline van Wees (leerkracht Timor) Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR: Voorzitter: mw. Marieke Dijkman (ouder Timor) tel. (023) dhr. Eelco Post (ouder Juno) tel. (023) Mw. Mirjam de Graaff (ouder Juno) tel. (023) Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die overkoepelende zaken bespreekt voor beide scholen van onze stichting. Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de GMR: Marijke van Schaick (leerkracht Timor) Judith Scheffer (leerkracht Timor/Juno) Namens de oudergeleding hebben zitting in de GMR: dhr. Peter de Brock (ouder Timor) tel. (023) dhr. Ferry van der Peet (ouder Timor) tel. (023) vacature (ouder Juno) OUDERVERENIGING De Oudervereniging bestaat uit alle ouders die één of meerdere kinderen op de Liduinaschool hebben zitten. Uit al deze ouders wordt de Ouderraad gekozen. De Ouderraad organiseert in nauwe samenwerking met de directie en de leerkrachten allerlei activiteiten die geur en kleur geven aan de school. Te denken valt aan het Sinterklaas- Kerstfeest, schoolreis, het keuzevak, sportdag etc. Ook organiseert de Ouderraad ouderhulp van praktische aard, zoals de hoofdluiscontrole, de klussengroep, de lees- en bibliotheekhulp etc. Voor al deze activiteiten vraagt de Ouderraad een bijdrage aan alle ouders, zowel in financiële als in praktische zin. Over de activiteiten van de oudervereniging wordt u geïnformeerd middels de Actieve Oudergids die alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar of zodra u kind bij ons op school komt. U kunt in deze gids nalezen wat de activiteit of ondersteuning inhoudt en hoeveel tijd er mee gemoeid is. Uw hulp is welkom. Ouders die een kind op school aanmelden zijn automatisch lid van de oudervereniging (tenzij ze schriftelijk vooraf kenbaar maken, dat zij dat niet op prijs stellen). De statuten van de oudervereniging zijn op verzoek op school verkrijgbaar. Het dagelijks bestuur van de oudervereniging Liduina bestaat uit: Voorzitter: mw. Martine Boon, tel. (023) Secretaris: tel. (023) Penningmeester: dhr. Michiel Verheul, tel.(06)

5 OUDERBIJDRAGEN Vanuit de ouderbijdragen worden zaken voor de kinderen gerealiseerd, waarvoor de overheid geen bekostiging of geen voldoende bekostiging inzet. Denk hierbij o.a. aan kerstvieringen, sportdag, bibliotheek, culturele activiteiten. De ouderbijdrage is volgens de wet vrijwillig. Voor het tweeslagstelsel (culturele activiteit en schoolreis/gedeelte van Texelgeld groep 8) wordt een aparte bijdrage ( 23) geheven. Deze zit in de totale ouderbijdrage. Ouders die dat deel van de bijdrage niet (willen) voldoen (de 23), dienen zich te realiseren dat hun kinderen dan geen gebruik kunnen maken van de betreffende voorzieningen en dan de lestijd op school doorbrengen. Voorafgaande aan de jaarvergadering van de oudervereniging (21 oktober 2014) ontvangen de ouders een gedetailleerde verantwoording van de besteding van de ouderbijdragen, alsmede een begroting. Indien betaling van de ouderbijdrage een praktisch probleem vormt, is overleg met de penningmeester raadzaam. Tevens bestaat er de mogelijkheid om bij de gemeente bijzondere bijstand aan te vragen. Hierover kunt u bellen met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Haarlem, tel. (023) De hierboven genoemde bedragen worden door de gemeente Haarlem gezien als 'onvermijdbare schoolkosten'. In bepaalde gevallen kunt u hiervoor een vergoeding van 50,- per kind per schooljaar ontvangen. Raadpleeg voor meer informatie De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de Algemene Vergadering van de Oudervereniging vastgesteld. Definitieve vaststelling na goedkeuring tijdens de jaarvergadering. voor leerlingen van groep 1 t/m4 46 ouderbijdrage 23 en schoolreis 23 voor leerlingen van groep 5 t/m 8 46,00 ouderbijdrage 23 en voor schoolreis/groep 8 Texel 23 Tevens betalen de ouders van groep 8 leerlingen voor de Texelweek een extra verplichte bijdrage van 105. Voor kleuters die in de loop van het schooljaar komen gelden de volgende jaarbedragen: Instroommoment Schoolreisje Overige activiteiten Totaal t/m 31 december 23,- 23,- 46,- 1 januari t/m 30 april 23,- 17,- 40,- 1 mei t/m 1 juli 23,- 0,- 23,- Rekeningnummer IBAN van de oudervereniging Liduina: NL40 ABNA

6 DE NIEUWSBRIEF/DIGIDUIF De nieuwsbrief heeft als doel ouders over allerlei kleine en grote zaken van onze school te informeren. De digitale nieuwsbrief verschijnt via Digiduif om de twee-drie weken. Ouders die geen mail kunnen ontvangen, kunnen op verzoek een papieren versie krijgen. Lezing wordt warm aanbevolen; eigenlijk een voorwaarde om op de hoogte te blijven. De Nieuwsbrief wordt ook op de site geplaatst. De voorgaande uitgaven van het schooljaar zijn daar ook op terug te vinden. Met enige regelmaat versturen de groepsleerkrachten ook hun informatie met Nieuws van de groepen. Om de nieuwsbrief en andere informatie te kunnen ontvangen moet u zichzelf aanmelden bij Digiduif met een activeringscode. U ontvangt deze code zodra uw kind de school bezoekt. Onthoud goed uw eigen inloggegevens!! Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van gegevens. School zorgt enkel voor de groepswijzigingen bij de jaarovergang. Ouders die informatie op papier willen hebben, zullen dit persoonlijk bij de klassenleerkracht(en) moeten aangeven. De meeste informatie gaat u in principe enkel per mail bereiken. Digiduif op uw mobiel? Download de gratis apps van youconnect via App Store of Google Play. Door het installeren van deze app op de smartphone kunt u altijd de laatste berichten inzien, heeft u zicht op alle geplande activiteiten en heeft u direct toegang tot gegevens van alle voor u relevante personen. Welke relatie is er b.v. met de functie Contacten in de youconnect apps? Op basis van uw instellingen in digiduif worden de gegevens ook weergegeven in de apps van youconnect. Als u in digiduif bijvoorbeeld uw adres en telefoonnummer laat tonen aan anderen zijn deze ook direct in de apps bruikbaar. 7

7 PRINCIPES VOOR OUDER(S) EN VERZORGER(S) Bij inschrijving op onze school gaan we er van uit dat de ouder(s) de principes van onze school, zoals die hieronder beschreven staan, onderschrijven. Ofwel, ZÓ zijn ÒNZE manieren Onze school is een gemeenschap. Een gemeenschap waarin iedereen zich thuis mag voelen. Respect voor elkaar staat daarin voorop. We accepteren elkaar door elkaar te willen begrijpen. Leerkrachten leren de kinderen hoe ze naar elkaar moeten luisteren en elkaar moeten leren accepteren. Zij geven de grenzen aan om te kunnen respecteren in en buiten de klas. Om als gemeenschap te werken en elkaar te blijven begrijpen, verwachten de leerkrachten twee maal per jaar u te ontmoeten in een 10-minutengesprek. Voor de kleutergroepen is dat ook tweemaal per jaar. Tussendoor blijft het natuurlijk altijd mogelijk een afspraak met de leerkracht te maken. Wij willen dat kinderen het naar hun zin hebben en zich veilig voelen op onze school. Alle leerkrachten en de directie werken nauw samen om ieder kind tot zijn of haar recht te laten komen. Het is daarvoor soms nodig u te adviseren een bepaald onderzoek te doen, externe hulp in te schakelen of te verwijzen naar een andere onderwijsvorm. Wij doen dit altijd in overleg, maar gaan er van uit dat er gevolg wordt gegeven aan deze adviezen. Voor de lichamelijke ontwikkeling is het nodig dat u altijd gevolg geeft aan de oproep van de schoolarts. In onze gemeenschap werken we samen. Dat betekent dat we verwachten op u een beroep te mogen doen bij activiteiten op school. Wij kennen een zogenaamd geen bezwaar wanneer foto s van uw kind voorkomen op de site van de school en/of er beeld of geluidsopnames gemaakt worden van uw kind(eren) voor onderwijskundige doeleinden. RAPPORT GROEP 3 TOT EN MET 8 In november zijn de eerste contactavonden (10 minutengesprekken) voor ouders. Er is dan nog geen rapport. De nadruk van het gesprek zal liggen op het algemeen en sociaal-emotioneel welbevinden van uw kind. Uiteraard wordt er gekeken naar de cognitieve ontwikkeling van uw kind en is er ruimte om hierover te praten. Dit zal echter niet n.a.v. een rapport zijn. De vraag die centraal staat is of uw kind zich ontwikkelt naar verwachting. Uiteraard is er in deze gesprekken ruimte voor uw vragen. Voor de leerkrachten is het goed om te weten welke verwachtingen uw als ouder heeft. Het eerste rapport ontvangt uw kind half februari na de middenmeting van CITO. U ontvangt met het rapport een grafiek uit het leerlingvolgsysteem en een toelichting. De tweede contactavond is begin maart (na voorjaarsvakantie) en gaat over het rapport en cognitieve ontwikkeling. Begin juli ontvangt uw kind het tweede rapport aangevuld met een grafiek uit het leerlingvolgsysteem. De eindmeting van CITO heeft dan inmiddels plaatsgevonden. Leerkrachten nodigen alleen ouders uit wanneer zijn dit nodig vinden voor een laatste gesprek. Mocht u als ouder een afsluitend gesprek willen dan kunt u dit bij de groepsleerkracht aangeven. Wanneer u dit schooljaar buiten de contactmomenten om vragen heeft dan kunt u binnenlopen bij de leerkracht om een afspraak te plannen. U kunt dit het beste doen na schooltijd. Deze zogenaamde 10-minutengesprekken vinden 2 maal per jaar plaats. In het belang van de kinderen vinden wij de komst van ouder(s) een verplicht karakter hebben. Bij het eerste rapport werkt groep 3 met speciale boekjes, die met opmerking van de leerkracht een duidelijk beeld geven van de prestaties. De data van de rapporten vindt u in de Digiduif kalender. 8

8 INTERNE BEGELEIDING De interne begeleiders zijn leerkrachten zonder lesgevende taken met een speciale functie binnen de school, waarvoor zij een gerichte opleiding hebben gevolgd. De interne begeleiders (ib ers) zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de leerlingenzorg en het plannen van de CITO toetsen. Daarnaast zijn de ib ers nauw betrokken bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van leerlingzorg. Samen met een directielid vormen zij het zorgteam. Bij hulpvragen en begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte worden de leerkrachten ondersteund door onze interne begeleiders. Waar nodig coacht de ib er de leerkrachten bij het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van klassenmanagement en didactische en pedagogische handelen. Ook legt hij/zij klassenbezoeken af en heeft met de klassenleerkrachten groepsgesprekken waarbij alle leerlingen worden doorgenomen. Regelmatig hebben de ib ers een zorgoverleg met de directie. Hierbij worden zorgleerlingen besproken waarbij soms de noodzaak en prioriteit voor onderzoek wordt vastgesteld. Ook wordt er in dit overleg nagedacht over het uitzetten van doorgaande lijnen t.a.v. de pedagogische en didactische aanpak binnen de school. HANDELINGSGERICHT WERKEN Schooljaar zijn wij in het team gestart met een pilot handelingsgericht werken (HGW) in het kader van Passend Onderwijs middels een intensief scholingstraject. Concreet betekende dit, dat de leerkrachten onder begeleiding van een externe deskundige zijn gaan werken in hun groep met groepsplannen. Dit is een manier van werken waarbij de onderwijsbehoefte van kinderen centraal staat en waarop het handelen van de leerkracht zo efficiënt mogelijk wordt afgestemd, door de kinderen te clusteren in groepen. Schooljaar is het werken met groepsplannen voor de groepen 3 tot en met 8 ingevoerd op basis van de opgedane ervaringen. De kleuterleerkrachten werken met de map Inzichtelijk om opbrengstgericht te kunnen werken. Door te werken met Inzichtelijk krijgt de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van de kleuter en in de leerlijn die de leerling dan doorloopt. Er wordt vanuit doelen gewerkt en aangesloten op de onderwijsbehoefte van elke leerling. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerlingen en hierdoor ontstaat er een kijk op de onderwijsbehoeften van elk kind. Dit schooljaar gaan we verder met het HGW Dit betekent dat er dit schooljaar in alle groepen wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen. De groepen 4,5 en 6 richten zich ook op groepsplannen voor spelling. De groepen 7 en 8 werken de groepsplannen voor technisch lezen uit. SCHOOLARTS De taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het begeleiden van de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind. U als ouder kunt vragen stellen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten, slapen, bedplassen, leerproblemen en sport. Deze vragen kunt u op elk moment aan ons stellen, zowel telefonisch als tijdens preventieve gezondheidsonderzoeken (telefoonnummer ). Als u dat wilt, maken wij met u en uw kind een afspraak. Kinderen worden op vaste contactmomenten, zoals is vastgelegd in het landelijke basistakenpakket van de JGZ, gevolgd. Deze contactmomenten zijn 5-jarigen, leerlingen uit groep 7 van het basis onderwijs en leerlingen uit klas 2 van het Voortgezet onderwijs. Bij alle 5-jarigen en leerlingen uit groep 7 worden de lengte en gewicht gemeten en de ogen onderzocht. Bij de 5-jarigen wordt ook het gehoor onderzocht. De ouders van deze leerlingen wordt gevraagd een gezondheidsvragenlijst in te vullen. 9

9 De leerkracht vult van desbetreffende leerlingen een vragenlijst in over motoriek, spraak-taalontwikkeling en gedrag op school. De leerkracht zal alleen die gegevens invullen die bij u als ouder bekend zijn. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige voert aan de hand van de onderzoeksresultaten, de ingevulde vragenlijst van de ouders en de vragenlijst ingevuld door de leerkracht een gesprek met de leerkracht. Eventueel worden kinderen met hun ouders uitgenodigd voor een onderzoek op de GGD locatie door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Vier keer per jaar vindt er op alle scholen in Kennemerland zorgoverleg plaats tussen de intern begeleider, jeugdverpleegkundige van GGD Kennemerland en eventueel een medewerker van schoolmaatschappelijk werk. Het doel van dit overleg is vroegtijdig signalering en aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen waar zorgen over zijn kunnen ter consultatie tijdens dit overleg worden ingebracht. Indien er vervolgstappen nodig zijn worden de ouders daarvan vanzelfsprekend op de hoogte gebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben worden in het zorgoverleg besproken. Als u als ouder hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken bij de schoolleiding of intern begeleider. Het JGZ team voor onze school bestaat uit de volgende personen. De schoolarts is mw. Mariska Janszen. Haar assistente is mw. Sherline Florencia. De schoolverpleegkundige van onze school is: mw. Marianne van der Wijden. U kunt deze personen bereiken via Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem, tel voortgezet kan worden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen vanuit Onderwijsadvies (voorheen Drielanden). Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht. Als u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u hierover ook informatie vinden op de website van Ziezon, het landelijke netwerk ziek zijn & onderwijs; HOOFDLUIS Alle leerlingen worden op school regelmatig door vrijwillig(st)ers gecontroleerd op hoofdluis. De controles zijn verplicht. Bestrijding is uiteraard een verplichting voor de ouders van het kind bij wie de hoofdluis wordt aangetroffen. Zelf regelmatig controleren thuis blijft het beste middel om het verschijnsel te beperken! Als u hoofdluis constateert geeft u dit dan direct door aan de leerkracht of directie. Bij het vaststellen van hoofdluis op school, moet het kind worden opgehaald en mag het na behandeling terugkeren. Voor meer informatie over behandeling kunt u ook terecht op de site van het RIVM. Als uw kind in het ziekenhuis moet worden opgenomen, geeft u dat natuurlijk door aan onze school. De betrokken leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind 10

10 SCHOOLTIJDEN (M.I.V. schooljaar ) De schooltijden van groep 1 en 2 (=kleuters) zijn: s morgens van half 9 tot 12 uur s middags van één uur tot drie uur De gehele woensdag vrij De schooltijden van groep 3 en 4 zijn: s morgens van half 9 tot 12 uur s middags van één uur tot drie uur woensdagmorgen van half 9 tot 12 uur De schooltijden van groep 5 t/m 8 zijn: s morgens van half 9 tot 12 uur s middags van één uur tot drie uur woensdagmorgen van half 9 tot half een TE LAAT TE VROEG Vanzelfsprekend dient uw kind op tijd aanwezig te zijn. De speelplaats is vanaf 10 minuten voor de begintijd toegankelijk. De kinderen gaan dan meteen naar hun eigen klaslokaal. Met de ouders van kleuters worden er afspraken gemaakt omtrent de inloop. ZIEKTEVERZUIM EN AFWEZIGHEID Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, dient u de school hiervan in kennis te stellen, telefonisch tussen bij voorkeur 8.00 uur en 8.30 uur en tussen uur en uur, of via een briefje. Mededelingen via andere kinderen hebben wij liever niet. Voor de school is het belangrijk om te weten waarom een leerling niet aanwezig is. VAKANTIES/VERLOF Bij het maken van vakantieplannen zult u voor leerplichtige kinderen met de vakantiedata terdege rekening moeten houden. Vanaf de 5 e verjaardag is een leerling leerplichtig. Slechts om bijzondere redenen kan vrijaf gegeven worden. Daaronder wordt verstaan: huwelijk van naaste familie, jubileum van naaste familie, sterfgeval in naaste familie, ernstige ziekte van ouder(s). Het is dus niet zo dat een kind recht heeft op een aantal verlofdagen. Vakantie, vervroegd afreizen etc. zijn geen door de wet genoemde bijzondere redenen. Extra vakantieverlof kan alleen worden toegekend als het niet mogelijk is om één keer per jaar met het gezin op vakantie te gaan door de specifieke aard van het beroep van een van de ouders. Een verzoek voor verlof moet minimaal 6 weken tevoren aan de directie worden voorgelegd. Herfstvakantie groep 1 t/m 4 8 oktober 2014 t/m 17 oktober 2014 Herfstvakantie groep 5 t/m 8 13 oktober 2014 t/m 17 oktober 2014 Kerstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 de vrijdagmiddag 19 december voor de kerstvakantie is vrij. Voorjaarsvakantie groep 1 t/m 4 27 februari 2015 Voorjaarsvakantie groep 5 t/m 8 27 februari februari 2015 t/m 23 februari 2015 t/m 11

11 Goede Vrijdag 3 april 2015 Tweede Paasdag 6 april 2015 Meivakantie (2 weken) 27 april 2015 t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 mei 2015 Tweede Pinksterdag 25 mei 2015 Zomervakantie 6 juli 2015 t/m 16 augustus 2015 de vrijdagmiddag 3 juli voor de zomervakantie is vrij. ATTENTIE: HOUD REKENING MET DEZE EXTRA VRIJE DAGEN/TIJDEN Er zijn studiemiddagen voor de leerkrachten op: Dinsdagmiddag 30 september 2014 Donderdagmiddag 15 januari 2015 Dinsdagmiddag 17 februari 2015 Dinsdagmiddag 14 april 2015 De kinderen zijn deze middagen vanaf uur vrij. Continurooster tot uur op: Donderdag 2 oktober 2014 i.v.m. boekenbal later die middag/avond Maandag 3 november 2014 i.v.m. studiemiddag leerkrachten De scholen zijn gebonden aan de bindende richtlijnen van het ministerie betreffende zomervakantie, kerstvakantie en herfstvakantie. Daarnaast zijn er afspraken die gelden voor de regio Zuid-Kennemerland d.m.v. overleg primair en voortgezet onderwijs. gemeente Haarlem verstrekt. Daarnaast kent de school margeuren die vrij ingezet kunnen worden. Lopende het schooljaar informeren wij u tijdig momenten (b.v. dagen met continuroosters) die er mogelijk nog aankomen. TUSSENSCHOOLSE EN NASCHOOLSE OPVANG Partou Kinderopvang (voorheen SKON) biedt in samenwerking met onze school naschoolse en tussenschoolse opvang onder de naam De Blauwe Specht. Naschoolse opvang wordt verzorgd op de locatie Timorstraat; tussenschoolse opvang vindt plaats op beide schoollocaties. De tussenschoolse opvang (tso) op de Liduinaschool wordt verzorgd door Partou. De leidsters bestaan uit gediplomeerde pedagogisch medewerkers en de leidster-kind ratio is één op 15. De boven,- en onderbouw eten en spelen op verschillende tijden zodat het rustiger blijft op het plein. De onderbouw begint met lunchen om 12:00 uur, de bovenbouw (vanaf groep 5) gaat eerst buiten spelen, en eten rond 12:25. Er wordt gestimuleerd tot buitenspelen, maar ook mogen de kinderen binnen spelen. Indien u vragen heeft over de tso informeert u dan even bij de groepsleerkracht. Inschrijven Contract Wanneer u behoefte heeft aan structurele opvang voor één, of meerdere dagen in de week is het het voordeligst om een contract af te sluiten bij Partou. Voor meer informatie over contracten en voor het inschrijven kunt u contact opnemen met de klantenservice: Bij het bepalen van het vakantierooster conformeert de school zich aan de bindende richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en aan de regeling die het onderwijsoverleg van de 12

12 Strippenkaart Voor incidentele opvang is de strippenkaart geschikt. De kaarten worden per 5 strippen verkocht en kosten momenteel 15,50. De strippenkaart is bijgevoegd bij de Digiduif, deze kunt u uitprinten en invullen. De ingevulde kaart kan ingeleverd worden bij de brievenbus. Op het Junoplantsoen staat deze op de grond bij de ingang met de rode deur. De brievenbus op de Timorstraat staat in de gang bij de aula en groep 3A. De ingeleverde strippenkaarten worden op de volgende manier verwerkt: De naam van uw kind en de hoeveelheid gekochte strippen worden bijgeschreven op de presentielijst. De leidsters houden bij wanneer uw kind komt en wanneer de strippen (bijna) op zijn ontvang u een nieuwe inschrijvingskaart via de broodtrommel van uw kind. De strippenkaart heeft op dit moment nog het oude logo van de blauwe specht/skon. Dit omdat de nieuwe strippenkaarten nog in de maak zijn. Contact Wij zijn te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11:45 tot 18:00. De twee locaties delen één telefoon, van 11:45 tot 13:15 zal Kristien opnemen en vanaf 13:15 tot 18:00 Aafke. Verder zijn wij te bereiken via of kunt u een briefje achterlaten in de tso brievenbus (deze wordt dagelijks geleegd) Contactpersoon Junoplantsoen: Aafke Slaman Contactpersoon Timorstraat: Kristien Brusman Partou klantenservice (voor informatie over contracten en inschrijven) Naschoolse opvang In De Blauwe Specht op de schoollocatie Timorstraat zijn leerlingen na schooltijd én in schoolvakanties van harte welkom. Hier bieden sportieve, creatieve Partou leid(st)ers een gevarieerd activiteitenaanbod voor alle leeftijden en interesses in een gezellige, stimulerende leefomgeving. En willen de kinderen af en toe een vriendje meenemen, dan kan dat ook. Net als thuis. Meer informatie en aanmeldingsformulieren zijn bij de schoolleiding beschikbaar. U kunt ook terecht op of bel met de Klantenservice via Mailen naar kan ook. Het schooljaar is er sprake van voorschoolse opvang, bereikbaar voor de locatie Juno. Dit zal gebeuren in samenwerking met Kinderopvang Dikke Maatjes. Deze organisatie is ook bereikbaar voor alle ouders en hun kinderen voor de naschoolse opvang. Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen via tel. (023) of of via Leerlingen van de Liduinaschool, locatie Timorstraat en Junoplantsoen, kunnen voor naschoolse opvang terecht bij Kinderopvang Haarlem. De kinderen worden opgevangen op NSO de Parachute, Timorstraat 38, en of NSO Maraboe, Obistraat 97, in Haarlem Noord. Meer informatie over deze locatie vindt u op 13

13 Activiteiten Na schooltijd lekker genieten op de nso. Er valt veel te beleven : leuke (sport) activiteiten, workshops, culturele uitjes en gewoon even lekker chillen met vriendjes. In de schoolvakanties zijn er extra activiteiten en uitstapjes. De vakantieprogramma s staan dan bol van leuke activiteiten op het gebied van sport, dans, muziek, cultuur en creativiteit. Ook trekken we er met de kinderen veel op uit. Samenwerking Kinderopvang Haarlem werkt nauw samen met basisscholen, sportverenigingen, muziekscholen en organisaties op het gebied van welzijn. Samenwerking heeft als belangrijk voordeel dat wij de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen beter kunnen volgen. Ook kunnen we dankzij die samenwerking een breed activiteitenaanbod organiseren, zoals sportclinics, zwemlessen, muzieklessen en een breed scala aan workshops. Kinderinspraak Op de nso telt je stem! Via kinderinspraak wordt invulling gegeven aan het activiteitenprogramma. Openingstijden Alle nso locaties van Kinderopvang Haarlem zijn open tot uur. In schoolvakanties en op roostervrije dagen is de opvang open vanaf uur. Tarieven Voor elk individueel kind wordt op basis van zijn/haar schoolrooster de opvangtijd en het maandtarief berekend (maatwerk). Daardoor zijn de tarieven scherp. Ook betaalt u geen inschrijfkosten. Meer informatie vindt u op onze website. Opvang pakketten U kunt bij Kinderopvang Haarlem kiezen uit 3 pakketten: Het all-in pakket (49 weken opvang) Naschoolse opvang in 40 schoolweken (eindtijd school uur) en in 9 schoolvakantieweken (08.00 uur uur). Het schoolwekenpakket (40 weken opvang) Naschoolse opvang uitsluitend in 40 schoolweken (eindtijd school uur). Dit is een geschikt pakket voor ouders die in de schoolvakanties geen, of in beperkte mate, opvang nodig hebben. Het vakantiewekenpakket (9 weken opvang) Naschoolse opvang uitsluitend in de 9 schoolvakantieweken (08.00 uur uur). Dit pakket is geschikt voor ouders die tijdens schoolweken geen opvang nodig hebben. Aanvullende opvang pakketten U kunt bij Kinderopvang Haarlem kiezen uit 2 aanvullende pakketten: Het voorschoolse opvang pakket (40 weken opvang) Voorschoolse opvang uitsluitend in 40 schoolweken (7.30 uur - begintijd school ). Dit is een geschikt aanvullend pakket voor ouders tijdens schoolweken. Het voorschoolse opvang pakket (49 weken opvang) Voorschoolse opvang in 40 schoolweken ( begintijd school ) en in 9 schoolvakantieweken (07.30 uur uur). Dit is een geschikt aanvullend pakket voor ouders tijdens schoolweken en schoolvakantieweken en vervroegd opvang nodig hebben. Vragen? Veel informatie vindt u op of bel ons via ! 14

14 Op de Sportfever BSO kom je spelenderwijs in aanraking met heel veel verschillende sporten. Leer de basistechnieken van hockey, honkbal, tennis, rugby, paardrijden en nog veel meer sporten! Vanaf september kunnen kinderen al een zwemdiploma halen onder BSO tijd. Ideaal voor kinderen die willen bewegen. Sportfever staat voor; kindvriendelijkheid en veiligheid staan voorop bij Sportfever. Er wordt gewerkt via het 4 ogen principe! Sportfever werkt via een gedegen pedagogisch beleidsplan (zie site) met bevoegde pedagogisch medewerkers. Sportfever werkt met een beperkte capaciteit om de kwaliteit te kunnen garanderen.tijdig inschrijven voorkomt dus teleurstellingen! Vul het inschrijfformulier in op de achterstand van de flyer. verantwoorde tussendoortjes, fruit en drinks zijn inbegrepen. Sportfever werkt met professionele sportmaterialen Sportfever heeft een ophaalservice. combineer tennis/atletiek/honkbal of voetbal trainingen samen met kinderopvang. Sportfever is gelegen in het clubhuis van DSS Jaap Edenlaan nr 7 ( Pim Mulier Sportpark) in Haarlem- Noord tip! Zoek de combinatie met je reguliere BSO. Vb. Dinsdag naar reguliere BSO en maandag of donderdag sporten & bewegen bij Sportfever! Heeft u behoefte aan het hele jaar opvang of alleen tijdens de schoolweken? Sportfever geeft u de keuze! Kijk op de website naar het nieuwe prijsbeleid. U heeft keuze uit 3 pakketten: o brons (40 weken) geen opvang in schoolvakanties, eindtijd 18:30 uur; o zilver (46 weken) 40 schoolweken + zes weken vakantieopvang o goud (49 weken) 40 schoolweken + negen weken vakantieopvang. Er is plek op maandag,dinsdag,donderdag en vrijdag. Meer informatie bij Jeroen van Hoesel ( , Voor meer informatie over deze Kinderopvang organisaties kunt u onze website raadplegen. 15

15 VEILIGHEID BINNEN DE SCHOOL Wij willen zorgen dat kinderen hun schooltijd beleven als een veilige periode. Dit betekent dat we ook moeten zorgen voor een veilig gebouw. De ARBO-werkgroep ziet hierop toe door o.a. jaarlijks de leerkrachten te enquêteren. Maar daarnaast willen we een veilige en prettige sfeer creëren door met z n allen alert te zijn op pestgedrag. Dit staat beschreven in deel A onder het hoofdstuk Veiligheid binnen de school (zie 4.7) en in het schoolplan (ter inzage bij directie). KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Het team heeft samen met de andere scholen van het samenwerkingsverband WSNS het protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld opgesteld. Het protocol ligt ter inzage bij de directie. KLACHTENREGELING Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt door de school dan ook geconstateerd dat er van goed onderling overleg een oplossende werking uitgaat. Mocht men er om welke reden dan ook niet uitkomen dan kan er een beroep worden gedaan op het in de wet vastgelegde klachtrecht. Dit houdt o.a. in dat ouders, (ex-) leerlingen, maar ook personeel klachten kunnen indienen over o.a. gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, directie en overig personeel van de school, ouders/verzorgers of een leerling. Zo kunnen klachten gaan over schoolorganisatorische maatregelen, onderwijskundige maatregelen en klachten over ongewenst gedrag (o.a. pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld). CONTACTPERSONEN Bij alle klachten kan er een beroep gedaan worden op de ondersteuning van een contactpersoon. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Met nadruk wordt gesteld dat een contactpersoon geen bemiddelaar is, maar een adviseur van de klager. Door de contactpersoon wordt naar de externe vertrouwenspersoon verwezen ingeval van klachten over ongewenst gedrag. Aan onze school zijn per locatie twee contactpersonen verbonden, een als ouder en een als leerkracht: locatie Junoplantsoen naam vacature naam leerkracht: Mw. Edith Baartmans-Lampe tel: (023) locatie Timorstraat naam ouder: Mw. K. Drogtrop-Schavemaker tel: (023) naam leerkracht: Mw. Rian Krijnen tel: (023) EXTERNE VERTROUWENSPERSOON De school kent als externe vertrouwenspersoon dhr. Jos Eliëns (interim), tel. (023) De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar. De externe vertrouwenspersoon begeleidt eventueel de klager indien deze overgaat tot het indienen van een klacht. De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak van vertrouwenspersoon heeft beëindigd. 16

16 U kunt ook indien u daaraan de voorkeur geeft- in een dergelijke situatie contact opnemen met Bureau Vertrouwensarts, steunpunt Haarlem, tel. (023) of het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, tel. (0900) Nadat gebleken is dat onderling overleg geen/onvoldoende oplossing biedt, kan ertoe over worden gegaan een klacht in te dienen bij het schoolbestuur of de klachtencommissie: VBKO Secretariaat Klachtencommissie Katholiek Onderwijs t.a.v. de secretaris Antwoordnummer XM Den Haag Bestuur Haarlem-Schoten Rijksstraatweg 229 A 2024 DG Haarlem Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is iemand in dienst van het bestuur verplicht tot het melden hiervan bij het bestuur. Het bestuur is vervolgens verplicht tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage op de school. TRAKTATIES EN TUSSENDOORTJES Het is bewezen dat buiten het eten van de drie normale maaltijden onze tanden en kiezen daarnaast nog vier keer een zuurstoot kunnen verwerken. Meer is niet verstandig, minder mag. Op school is het dus aan te raden de tussendoortjes te beperken. Snoepen in de klas is uiteraard verboden. Het drinken van koolzuurhoudende drankjes in de ochtendpauze staan wij niet toe. Minimaal één keer per week hebben alle groepen een fruitdag. Het tussendoortje s ochtends mag dan alleen uit fruit bestaan. Het zgn. 10 uurtje bij de kleuters kan bestaan uit fruit, groente of broodje. Als uw kind gaat trakteren is het uitdelen ervan het beste om samen te laten vallen in de ochtendpauze als de kinderen een tussendoortje nemen. Traktaties van plakkerig snoep, zoals toffees, lolly s en drop of zakjes snoep raden wij ten zeerste af. Uw kind mag bij een aantal leerkrachten langs om te trakteren. Informeert u bij de leerkracht om hoeveel leerkrachten het gaat zodat u niet onnodig veel traktaties meegeeft. SCHOOLMELK De animo om de kinderen van schoolmelk te voorzien is bij de ouders zodanig geslonken, dat de Campina geen abonnementen meer verstrekt. 17

17 GYMNASTIEK Bij gym voor groep 3 t/m 8 is het dragen van sportkleding of gym/balletpakje verplicht; gymschoenen (geen zwarte zolen) zijn dringend gewenst. De leerling neemt op de morgen of middag van de gymles zijn spullen naar school en weer naar huis. De gymspullen moeten voorzien zijn van de naam van het kind. De kinderen van groep 1-2 hoeven geen gymkleding mee te nemen. Wel vragen wij ouders een paar gymschoentjes voorzien van een naam aan het begin van het schooljaar mee te geven. Deze schoentjes blijven op school. De kinderen van de locatie Junoplantsoen gebruiken de eigen gymzaal. De leerlingen van de locatie Timorstraat maken gebruik van de gymzaal van locatie Juno, maar ook die van De Cirkel (op vrijdagochtend). Om de wandel(vervoer)tijden te beperken is er voor de Timorstraat éénmaal per week één lange gymles i.p.v. tweemaal een korte. Vanaf schooljaar biedt de gemeente Haarlem geen schoolzwemmen meer aan voor de groepen 3 en 4. De gemeente biedt basisscholen de mogelijkheid om met een bovenbouwgroep deel te nemen aan een zogenaamde zwemgymles. Onze groepen 7 doen hier aan mee. De lessen vinden 1x per week plaats in zwembad de Planeet. WA VERZEKERING Van alle leerlingen die op de Liduinaschool geplaatst worden, wordt verwacht dat de ouders een WA (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering hebben afgesloten. VERKEERSOUDERS De verkeersveiligheid rond het schoolgebouw is voor veel scholen een punt van zorg. Een aantal scholen werkt via zgn. verkeersouders samen, om in overleg met gemeentelijke instanties zo nodig te komen tot verbetering van de verkeerssituatie in de omgeving van de school en van de routes die de leerlingen volgen. Onze school doet mee via een werkgroep die gevormd is door ouders van beide locaties. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de oudervereniging. Met eventuele klachten en vooral met suggesties over de verkeerssituatie rond een van beide gebouwen bent u bij hen aan het juiste adres. Voor beide locaties geldt dat de veiligheid begint bij de ouders zelf om hier aan bij te dragen. Parkeer niet dubbel en houdt de ingangen vrij van doorgang. Wijs elkaar in het belang van de kinderen op gevaarlijke parkeergedrag. Voor de veiligheid van de kinderen is het van belang bij het brengen en halen per auto niet voor de schooluitgangen te parkeren. FIETSEN De locaties beschikken niet over een deugdelijke fietsenstalling. Daarom mogen alleen die kinderen dagelijks op de fiets naar school, die daartoe toestemming hebben gekregen van de directie. De school kan geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging of diefstal. Op de speelplaatsen mag niet gefietst worden. Stepjes zijn op de speelplaats en in het gebouw niet toegestaan (behalve op wieltjesdag); de praktijk heeft de noodzaak van dit verbod aangetoond. VULPEN Vanaf groep 4 dient de leerling te beschikken over een deugdelijke vulpen. De school geeft een pen aan de kinderen in de loop van groep 4. Daarna moet de leerling zelf voor een goede vulpen zorgen. SPEELGOED Wilt u ervoor zorgen dat uw kleuter geen speelgoed van huis mee naar school neemt. Alleen als de kinderen jarig zijn en na het Sinterklaasfeest mogen zij wat speelgoed op school laten zien. 18

18 MOBIELE TELEFOONS Noodzakelijke berichten voor leerlingen kunnen worden doorgegeven via de schooltelefoon; als voor een leerling telefonisch contact nodig is, kan de leerling gebruik maken van de schooltelefoon. Mochten er leerlingen zijn die toch een mobieltje mee naar school nemen, dan is er de verplichting dat deze op school uit staat. Kinderen mogen de telefoon niet gebruiken onder schooltijd. Dit geldt voor in de klas, maar ook op de gangen en op het schoolplein. Mochten kinderen zich niet aan de afspraken houden dan kan de leerkracht maatregelen nemen. Het meenemen van mobieltjes geschiedt onder alle omstandigheden op eigen risico. VERVOER VAN SCHOOLSPULLEN/GEVONDEN VOORWERPEN Wilt u a.u.b. op alle drinkbekers, broodtrommels en andere spullen de naam van uw kind zetten! Mocht er iets kwijtraken dan is het makkelijker terug te vinden met een naam erop. Op ieder locatie verzamelen wij de gevonden voorwerpen op een vaste plek. Vraag de leerkracht van uw kind ernaar wanneer uw kind iets kwijt is. Boeken en werkschriften die eventueel mee naar huis worden genomen dienen in een goede tas vervoerd te worden om beschadiging te voorkomen. Een plastic tasje in niet afdoende. ABONNEMENTEN OP DE SCHOOLBLADEN Aan het begin van het schooljaar worden folders uitgedeeld van jeugdbladen en boekenseries speciaal voor kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep. Het is helemaal aan u of u gebruik wilt maken van deze aanbieding. Besluit u over te gaan tot het nemen van een abonnement, dan wordt het tijdschrift of boek meegegeven aan uw kind(eren). Het is ook mogelijk om via school een abonnement te nemen en het tijdschrift thuis te laten bezorgen. SPORT IN DE WIJK EN SCHOOL IN DE WIJK Direct na schooltijd wordt er twee dagen per week in de gymzaal van de locatie Juno een gevarieerd aanbod aan sportactiviteiten voor de groepen 3 t/m 8 gegeven. Dit zijn gratis sportactiviteiten die worden gegeven door onze combinatiefunctionaris (tevens vakleerkracht gym). Hij kondigt gedurende het schooljaar in de klas van uw kind aan wat er voor activiteiten zijn. Ook participeren we in School in de Wijk. Dit houdt in dat kinderen tegen een gereduceerd bedrag kennis kunnen maken met instrumenten of direct een instrument kunnen bespelen. De lessen worden gegeven door Muzieklab/Hart. Kinderen kunnen dan na schooltijd naar o.a. de Wilgenhoek, de Cirkel en de locatie Junoplantsoen. 19

19 BEGELEIDING EN INZET STAGIAIRES Op de Liduinaschool kunt u verschillende stagiaires tegenkomen in de klas van uw kind. De leerkrachten begeleiden studenten van de PABO (pedagogische academie voor basisonderwijs). Deze studenten geven onder toezicht of supervisie van de groepsleerkracht lessen aan de groep. Dat kunnen ook LIO stagiaires (Leraar in opleiding) zijn. Dit zijn studenten in het laatste jaar van hun PABO. Zij komen voor bijna een heel schooljaar drie dagen per week in de klas. Hij/zij geeft op deze dagen zoveel mogelijk les en de leerkracht is op afstand aanwezig. Een LIO stagiair wordt gezien als een volwaardig teamlid en zal ook aanwezig zijn bij vergaderingen, studiedagen en 10 minuten gesprekken. De eindverantwoordelijkheid voor de groep blijft bij de groepsleerkracht. Daarnaast zijn er ook leerlingen van het ROC (regionaal opleidingscentrum). Zij volgen een opleiding tot klassen- of onderwijsassistente. Zij ondersteunen de groepsleerkracht. Sinds 2009 plaatsen wij ook leerlingen van middelbare scholen die hun maatschappelijke stage moeten volgen. Dit betreft leerlingen die vooral meekijken naar wat er in de klas gebeurt, om een beeld te krijgen van het vak van leraar. HEEFT U TIPS? Bedankt voor het lezen van onze schoolgids. Heeft u opmerkingen of tips waardoor deze gids nog duidelijker wordt? U kunt ze mailen naar 20

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen.

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen. Afspraken over de goede gang van zaken met ouders We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van overblijvers.

Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier + machtiging voor het overblijven met een pasje. De aanmelding geldt gedurende alle jaren dat uw kind(eren) op school zit.(ten)

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

G I D S. Schoolgids deel

G I D S. Schoolgids deel G I D S Schoolgids deel 2 2016-2017 G I D S 2016-2017 DEEL 2 Dit is het praktische deel van de schoolgids. In dit deel is alle informatie opgenomen die van be- lang kan zijn in het dagelijkse schoolleven

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden Beste ouders, verzorgers en belangstellenden In deze bijlage van de schoolgids vindt u specifieke informatie voor het schooljaar 2017-2018. We gaan ervan uit, dat we u, samen met de reguliere schoolgids

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Overblijven

Nieuwe schooltijden. Overblijven Informatie 2015/2016 Inhoud Nieuwe schooltijden Overblijven Ouderbijdrage Vakanties / vrije dagen Activiteiten Telefoonnummers Ziekmelden Op tijd / te laat Eerder weg onder schooltijd Lekker Fit Gym- en

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar

Groep 1 en 2 Schooljaar Groep 1 en 2 Schooljaar 2016-2017 In dit boekje hebben wij de praktische zaken, waar u als ouder van uw kleuter mee te maken krijgt, toegelicht. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de gang

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Studiedag. Fruitdag. Schoolreisje

Studiedag. Fruitdag. Schoolreisje 1 van 10 Hofbode 1-16 september 2014 Studiedag Maandag 22 september is er een studiedag. Op deze dag gaan de collega s van de onderbouw hun kennis vergroten op het gebied van (meer)begaafdheid bij leerlingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Jaarbijlage 2013/2014

Jaarbijlage 2013/2014 Jaarbijlage 2013/2014 www.detweewieken.nl Adressen Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie Duivenvoorde 2-4 3334 EH Zwijndrecht Tel: 078-6123226 Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag*

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank

Kerstmusical De Herberg Zit Vol productie van groep 7 Kindcentrum Kleinerf. ieder kind een talent! Grote zaal MFA De Sprank Jaargang 33 nummer 13 03 december 2015 een wekelijkse uitgave van Kindcentrum 'T BLAAIKE FELICITEERT... 06 dec 09 dec Sint Nicolaas Saar van der Steen ieder kind een talent! thema schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de jaarkalender van de Lingelaar. Met deze kalender brengen wij u graag op de hoogte van de belangrijkste activiteiten die het komend schooljaar zullen

Nadere informatie

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten

Het Praatpaaltje. Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld. GGD Gezonde voeding invullijsten Extra s voor scholieren uit gezinnen met weinig geld Extra geld voor ouderbijdrage en andere schoolkosten Hebt u een laag inkomen en weinig geld? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig verdient. Of omdat

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

AUGUSTUS. Adresinformatie. Nieuwe leerlingen

AUGUSTUS. Adresinformatie. Nieuwe leerlingen AUGUSTUS Adresinformatie Kindcentrum Het Festival Sportlaan 044PG Zwolle 0-4 E- mail Directie d.bremmer@ooz.nl Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal De Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal wordt verzorgd

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie