Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers"

Transcriptie

1 ECOVOC 2e Internationale Bijeenkomst Drroontteen,, Needeerrl land maarrtt 2012 Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers Benaming van het programma: Leven Lang Leren programma Benaming subprogramma: Leonardo Da Vinci Innovatietransfer Contractnummer: 11/0029-L/4001 Inhoudsopgave: Inleiding Deelnemers van de bijeenkomst 2 2 Doelstellingen van de internationale bijeenkomst, inhoudelijke opbouw van het programma van de bijeenkomst 3 De pedagogische methodes van de partners Professionele bezoeken Vergelijking van de leerplannen van de partners HOPPNET Praktische handleiding voor het opstarten van een zelfstandig biotuinbouwbedrijf (Organic Market Garden Start-up Manual) 10 Financiële aspecten van het project Disseminatie, communicatie van het project Kwaliteitsbewaking van het project Afsluiting van de partnerbijeenkomst, bespreking van verdere taken 11 Lijst met bijlagen 12 1

2 Inleiding De internationale bijeenkomsten bieden een uitstekende gelegenheid voor de deelnemers om de voordelen van een persoonlijke ontmoeting te benutten: onmiddellijke meningsuiting; verschillende standpunten met elkaar meten; een gezamenlijke beslissing voor de optimale oplossing. Hierdoor wordt het proces van het verwezenlijken van de taken versneld en wordt de weg die door de partijen afgelegd kan worden gezekerd. (Of dit nu de hoofddoelstelling van het project is of het leveren van een deeltaak.) Bij elke bijeenkomst nemen we beurtelings elk projectthema door, waarbij we volgens het actieplan voortgaan. Deelnemers van de bijeenkomst 1. Ududné Szabó Anikó (GAK, HU) 2. Csapó Beatrix (GAK, HU) 3. Kléger Aranka (GAK, HU) 4. Ujj Apolka (GAK, HU) 5. Matthew Hayes (SZIE, HU) 6. Tirczka Imre (SZIE, HU) 7. Péli Anasztázia (SZIE, HU) 8. Jeney Zsuzsa (SZIE, HU) 9. Koczka Noémi (SZIE, HU)) 10. Claudette Formantin (Ineopole, FR) 11. Yannick Driano (Ineopole, FR) 12. Charles-André Descombes (Manresa, CAT) 13. Glòria Colom (Manresa, CAT) 14. Arjen Huese (BDAC, UK) 15. Ruud Hendriks (Groenhorst College, NL) 16. Bart Willems (Groenhorst College, NL) 2

3 Doelstellingen van de internationale bijeenkomst, inhoudelijke opbouw van het programma van de bijeenkomst Bij de eerste internationale bijeenkomst hebben we de verschillende opleidingsvormen van onze partners leren kennen die gepaard gingen met de onderwijsmethoden die het beste bij het profiel van de opleiding passen. Belangrijkste doelstelling van de tweede internationale bijeenkomst was de grondige kennismaking met de verschillende pedagogische methoden van de partners. De meest effectieve manier daartoe is, dat we niet alleen maar de uiteenzetting van deze methodes in de vorm van een lezing moeten aanhoren, maar dat we deze door een actieve deelname kunnen ervaren. Dienovereenkomstig had elke partner zich voorbereid door een les voor een kleine groep te houden. Het gedetailleerde programma van de drie dagen durende internationale bijeenkomst is in bijlage 1 te vinden. Onze partners hebben met behulp van een vragenlijst de samenstelling van het programma van de eerste internationale bijeenkomst geëvalueerd. Aangezien het ons doel is om de effectiviteit van de werkzaamheden van het project ook tijdens de bijeenkomst te maximaliseren, hebben we ernaar gestreefd, waarbij we de voorstellen van de partners in aanmerking hebben genomen, om de uren in de loop van de morgen te vullen met klassewerk, terwijl we de middaguren met bezoeken aan professionele locaties doorbrengen. Op de eerste werkdag van de ontmoeting heeft Ruud Hendriks (gastheer) de landbouw in Nederland gepresenteerd, het omzettingsproces van het omvormen van gebied dat van de zee is gewonnen tot landbouwgebied (grondbewerking, begin kanalisering etc.) Daarna heeft hij ons kennis laten maken met de activiteiten van Warmonderhof (naam van de school die onderdeel uitmaakt van het Groenhorst College) dat op een terrein van 85 ha landbouw bedrijft, met behulp van een filmpje heeft hij diens verleden van 65 jaar laten zien (Op de eerste internationale bijeenkomst is er ook de behoefte kenbaar gemaakt, dat de landbouw van het land dat gastheer is in een notendop wordt gepresenteerd). De pedagogische methodes van de partners Claudette Formantin, docente van Ineopole heeft eerst de pedagogische methodes geïllustreerd, ze heeft in detail de opbouw van de zogenaamde sandwich van alternerende opleiding uiteengezet. Voor de duur van de hele opleiding wordt het opleidingsplan vastgelegd (mocht deze twee jaar duren, dan voor twee jaar). Grondslag van hun methode is dat de leerlingen nog voor hun stage op de boerderij vragen bij het betreffende thema formuleren (bijv. wisselbouw), op welke vragen ze tijdens de stage het antwoord gaan zoeken. Voordeel hiervan is dat de leerling geen oordeel vormt over de praktijk van de landbouwer, maar dat hij deze beter observeert, waardoor hij ook beter een antwoord krijgt op het waarom. Nadat ze in het opleidingscentrum terugkeren, vatten de leerlingen hun ervaringen samen, 3

4 bespreken ze de reden voor, de voordelen en nadelen van landbouwbedrijven die afwijken van de beschreven vakliteratuur. De ervaring leert dat nadat de leerlingen van de boerderij zijn teruggekeerd, ook de landbouwer zelf er zeer in geïnteresseerd is, hoe zijn landbouwpraktijk op de school beoordeeld wordt. De rest van de morgen heeft Arjen Huese (BDAC) een korte inleiding gegeven over de bases van de visie van de school. Dit werd gevolgd door de presentatie van de methoden met actieve deelname (zie verzameling pedagogische methodiek). Volgens de benadering van de Engelse school is grondige observatie de eerste en belangrijkste taak van de landbouwer. Dit vermogen speelt een buitengewone rol bij het landbouwbedrijf. Vier basiscategorieën worden onderscheiden: 1: Levenloze voorwerpen, die slechts een fysieke verschijning zijn, een lichaam hebben. 2: Planten die groeien, bloeien, zaad opleveren etc., d.w.z. leven. 3: Dieren die niet alleen bewegen, maar die ook gevoelens en een ziel hebben (motion and emotion). 4: Tot slot de mens, met diens persoonlijkheid, vrije wil en instinct. In de conventionele landbouw worden de geteelde planten ook als voorwerpen behandeld. Volgens de opvattingen van BDAC moeten we niet alleen maar op de gegevens van de vakliteratuur steunen, zoals bijv. tijdstippen voor het planten en oogsten respectievelijk op de onderzoeken uitgevoerd met technische middelen, instrumenten, er is meer nodig dan dat. De interactieve lespresentatie van Arjen, waarbij de toehoorders betrokken worden staat in de verzameling met pedagogische methodieken. Op de tweede morgen hebben we de bijeenkomst voortgezet met de kennismaking met de pedagogische methode van de Catalaanse partner. Charles-Andrè Descombes (Manresa) heeft door kleine groepjes in te delen op een interactieve manier hun onderwijsmethode geïllustreerd. De gevormde 4 groepen vertegenwoordigen 4 verschillende visies, die met argumenten in 10 minuten onderschreven worden: groep 1: landbouwers, die de bioteelt steunen; groep 2: landbouwers die de bioteelt niet steunen; groep 3: de consumenten die de ecoproducten steunen; groep 4: de consumenten die de 4

5 bioproducten niet steunen. De argumenten zijn in de vorm van tabellen verzameld en daarna geanalyseerd. In verband met de hogere prijs van de bioproducten zagen argumenten en tegenargumenten het licht, zoals bijvoorbeeld de extra kosten voor het herstel van de vervuiling door nitraat van het grondwater door de conventionele teelt, wat voor rekening komt van elke belastingbetaler, oftewel de conventionele teelt is ook niet altijd goedkoper, dan de ecologische teelt waar een grote behoefte is aan arbeidskrachten die met de hand werken. Verder was er ook sprake van dat de economische wereldcrisis de bioteelt in de focus plaatst, als een mogelijkheid voor een oplossing van de kwaliteitscrisis. In het tweede deel van zijn presentatie heeft Charles de upload en de methodiek van bereikbaarheid van hun on line onderwijshulpmiddelen Moodle geïllustreerd (http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle/). Vraag: Kunnen de afgestudeerde leerlingen ook nadat ze zijn afgestudeerd nog aan de geüploade materialen komen? Antwoord: Ja, maar altijd de docent beslist, hoe lang de afgestudeerde leerlingen er nog bij kunnen komen. In het 3e deel van de presentatie van Manresa heeft Glòria Colom van de professionele bezoeken rekenschap gegeven. In het eerste jaar van de opleiding maken de leerlingen een overgangsplan voor een conventioneel landbouwbedrijf. Dit wordt gevolgd door het maken van een ondernemingsplan (in het tweede jaar), wat ook een financieel plan bevat. Dit vormt een flink succes voor de school, want hun leerlingen komen vaak met prijzen thuis van professionele wedstrijden. Ten slotte maken de leerlingen hun zgn. project van het leven. Aan het begin van de opleiding tekenen ze wat hun eigen voorstellingen zijn, met wat ze na hun afstuderen zich willen bezighouden. Aan het eind van de opleiding tekenen ze dit opnieuw. Het is interessant om waar te nemen, hoe verfijnder, meer samengesteld de tekening van de leerlingen is, waarbij concretere voorstellingen worden afgebeeld (bijv. geteelde plantensoorten, ligging grond rondom het woongedeelte, etc.) 5

6 Voor het begin van de opleiding Aan het eind van de opleiding Vraag: Was er een landbouwer die nadat hij met het overgangsplan had kennis gemaakt, inderdaad ook van de conventionele teelt naar de bioteelt is overgegaan? Antwoord: Dit is niet het primaire doel, maar we hebben van iemand gehoord die na 5 jaar is overgegaan. Het is kenmerkend voor de landbouwers dat ze de overgang duchten, dat ze bang zijn om hun zekere inkomen op te geven voor het ongewisse. Vraag: In hoeverre komt er in het ondernemingsplan een echt financieel plan voor? Antwoord: De leerlingen moeten in het plan ook de documentatie voor de subsidie voor de jonge landbouwers opnemen. Ruud Hendriks schetst voorafgaande aan de interactieve presentatie van de pedagogische methode van Warmonderhof de uitgangspunten van de biodynamische landbouw, waarbij de veranderingen van de teeltgewoontes van de mens op een tijdlijn werd geplaatst. (Hierbij werd de wisselbouw en het gebruik van organische en anorganische mest geanalyseerd): De mens, nadat hij als verzamelaar heeft geleefd (toen hij nog niet actief deel nam aan de aanleg van zijn natuurlijke omgeving), bebouwde een kleiner terrein en nadat hij deze helemaal ontgonnen had, wisselde hij van gebied (3000 jaar geleden: zwerflandbouw - shift cultivation). Echter moest 1000 jaar geleden dit systeem veranderd worden, omdat de grond verarmde. Vandaar ook dat de veehouderij een buitengewone rol kreeg. Onder de dieren werd nog geen stro gestrooid, maar verschillende natuurlijke materialen, wat daarna als 6

7 organische mest werd gebruikt. 100 jaar geleden werden de basis voor de kunstmest geschapen. (minerale stoffen, guano). Daarna rees de vraag: Hoe kunnen we onze grond zo voeden, dat dit ook voor de mens gezond is? Na de korte inleiding heeft Ruud ons gevraagd om groepjes van 4 personen te vormen en om te bespreken, hoe we de aparte diersoorten (runderen, varkens, paarden, geiten, kippen) op grond van hun eigenschappen zouden karakteriseren. Om de kenmerken voor hun gedrag en karakter te verzamelen. De gang van zaken van het teamwerk, het resultaat daarvan en de conclusies zetten we in de verzameling van de pedagogische methoden gedetailleerd uiteen. Professionele bezoeken De middag van de eerste dag van de bijeenkomst hebben we met een professioneel bezoek doorgebracht. We hebben de biodynamische boerderij De Hooge Kamp bezocht. Van het gebied van 9 ha dat het sinds 1998 functionerende landbouwbedrijf beslaat, bestaat 500 m2 uit kassen. Ze verkopen hun groenten langs directe weg: elke week worden 250 dozen samengesteld en twee keer per week verkopen ze hun producten ook op de markt. Ze hebben 50 vaste klanten die de goederen in een doos krijgen (de inhoud van de dozen met verschillende afmetingen is verschillend, hun samenstelling bestaat gemengd uit opgekocht fruit en eigen groenten). De samenwerking met een nabijgelegen veehouderij zorgt ervoor dat de boerderij van organische mest voorzien wordt. In ruil voor de mest leveren ze veevoer (klaver die op 3 ha geteeld wordt voor 4 jaar op het terrein). Interessant van hun kas is dat deze met wielen over vaste rails bewogen kan worden. De kas wordt 2x per jaar bewogen. Na de posteleinoogst wordt de kas op die plaats geschoven en komen de slaplantjes die tot dan toe in de kas waren in de vrije grond terecht. Daarna worden in de kas tomatenplantjes gezet. Het succes van de verkoop bestaat uit het grote assortiment rassen en soorten (ze hebben 60 soorten landbouwproducten. Bijv.: 5 verschillende aardappelsoorten, 10 soorten sla etc.) 7

8 Vergelijking van de leerplannen van de partners We hebben de leergang van de opleidingen betreffende het thema ecologische fruit- en groenteteelt van de partners geanalyseerd en besproken nadat de deelnemers aan de bijeenkomst in groepjes van 4 werden opgedeeld. Het kennismaken met de leergang van de opleidingen (de logica van hoe de vakken op elkaar bouwen, het aantal uren theorie en praktijk, de weging ervan, credits etc.) helpt volop bij het werk van de Hongaarse partner voor het opzetten van de toekomstige opleiding. De samenvatting van de resultaten van de werkzaamheden in kleine groepjes luidt als volgt: Het is moeilijk om de verschillen in de inhoud van de vakken te beoordelen. Bij bepaalde vakken is het nog nodig om de precieze inhoud te coördineren. Niet alleen bij de Franse partner (waarvan we de reden reeds eerder in detail uiteen hebben gezet), maar ook bij de Nederlandse partner zijn er voorbeelden voorhanden dat de leerling met het praktijkblok begint. Doel daarvan is dat de leerling die het Nederlands niet beheerst voorafgaande aan de theoretische opleiding tijdens de praktijkopleiding de taal leert (waar het eenvoudiger is om de Nederlandse uitdrukkingen met de zaken die hij gezien en ervaren heeft te verbinden). Het overkomen van de taalproblemen wordt ook daarmee versneld dat de leerlingen inwonen, waardoor ze zo makkelijker de taal kunnen leren, want ze brengen hun doordeweekse dagen met hun Nederlandse medeleerlingen door. 8

9 Het is altijd doelmatig om het theoretische onderwijs s middags met praktijkonderwijs te legeren, want ook het concentratievermogen van de leerlingen is eindig. (Het is ook nodig om pauzes te houden tussen de theorielessen!) Bij de Catalaanse partner ligt het leertuinbouwbedrijf behoorlijk ver van de school, vandaar dat vanwege logistieke redenen de leerlingen drie dagen per week (en niet halve dagen) doorbrengen met praktijkwerk. Bij Manresa zijn er geen verplichte basisvakken, zonder welke de leerling niet verder kan gaan. Een minimum aantal lessen is voorgeschreven. Het is de moeite waard om van de verschillende leerplannen kleinere groepen vakken te vormen en daarna te onderzoeken welke groepen vakken in het leerplan voorkomen en welke de bijzonderheden van het opleidingsinstituut zijn. Op grond hiervan hebben we de onderstaande groepen vakken onderscheiden: agronomie (komt in elk leerplan voor); lessen voor de ontwikkeling van praktische vaardigheden ; boerderijpraktijk ; ondernemingskennis ; kunst, fenomenologie, ontwikkeling sociale vaardigheden ; op de persoon gerichte ontwikkeling van de vaardigheden en capaciteiten (bijv.: talenkennis, basiskennis wiskunde voor het inschatten van de oogst, berekening van de landbouwgrond, basiskennis computertechniek, wat eventueel ook bijles kan zijn). BDAC wil in de toekomst hierop nog meer nadruk leggen, op grond van een op de persoon gericht plan. duurzaamheid (in algemene zin als bijv.: energieverbruik, kooldioxide voetafdruk); humane voeding, levensmiddelenverwerking ; regelgevingen (vooral bij Ineopole is het een probate praktijk dat men tijdens de opleiding de mogelijke subsidievormen leert kennen). Vraag: Bij BDAC, hoe worden op tijd de geplande bijlessen opgelost? Antwoorden en bijdragen: Ofschoon deze s avonds zouden zijn, zijn de leerlingen tegen de avond al moe. Bij Ineopole zijn deze bijlessen reeds in het opleidingsprogramma ingebouwd. In Warmonderhof wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (Personal development plan) gemaakt. Onderdeel hiervan vormt de persoonlijke SWOT analyse, waarbij de sterke kanten, zwakke kanten van de leerling, respectievelijk diens reactie in succesvolle en onsuccesvolle situaties en in crisissituaties wordt beschreven. 9

10 HOPPNET De groepen vragen die van tevoren door de Hongaarse partners voor de opbouw van een netwerk van stageplaatsen zijn opgesteld, hebben we na deze 15 minuten hebben doorgelezen, besproken. Onder de vragen waren er die betrekking hadden op de kwaliteit (bijv. wat voor voordelen zijn er als de landbouwer lid van HOPPNET is?; Wat voor verwachtingen stelt het sturende instituut aan de landbouwer?), en waren er korte, concreet geformuleerde vragen voor het opvullen van het gegevensbestand (bijv. land, regio, hoofdprofiel van het landbouwbedrijf etc.) Wijziging van de groepen vragen met betrekking tot de kwaliteit en plaatsen in een volgorde van belangrijkheid helpt om de inhoud van het contract tussen de landbouwers, school en leerling op een zo adequaat mogelijke manier op te stellen. De vragen met betrekking tot het gegevensbestand bepaalt de informatie die nodig is om HOPPNET op te vullen. Praktische handleiding voor het opstarten van een zelfstandig biotuinbouwbedrijf (Organic Market Garden Start-up Manual) Elke partner maakt de opzet van het hoofdstuk van het boek dat hem is toegewezen en hij aangenomen heeft bekend. Matthew Hayes maakt opnieuw het werkplan van de handleiding bekend (waarbij hij naar de eerste internationale bijeenkomst verwees). Samen bespreken we welke stijl het boek krijgt en wie de doelgroep is. Na de presentatie van de hoofdstukken doen we nog voorstellen voor aanvullingen (zie bijlage 2). Financiële aspecten van het project Anikó Szabó zet gedetailleerd uiteen hoe de documenten die nodig zijn voor de financiële verrekening bij elkaar opgeteld moeten worden (facturen, instapkaarten, tickets). In de map die voor de bijeenkomst is vervaardigd is 10

11 ook een voorbeeld voor het bij elkaar optellen van de facturen te vinden. We bespreken de mogelijkheden voor het hergroeperen van de rijen kosten die minder dan 10% bedragen. Disseminatie, communicatie van het project Beatrix Csapó laat in cijfers uitgedrukt de disseminatieresultaten van het project tot nu toe zien, hierbij attendeert ze de partners op de disseminatieactiviteiten die ze in hun eigen land zijn aangegaan. Kwaliteitsbewaking van het project Beatrix Csapó presenteert de samenvatting van de analyse van de vragenlijst met betrekking tot de tevredenheid die aan het eind van de eerste internationale bijeenkomst is ingevuld, waarbij ze als reactie op de opwerpingen voor het verbeteren van de kwaliteit de stappen in detail uiteenzet die door het projectmanagement genomen zijn. Ze brengt verslag uit van de ontmoeting van de landbouwer-docent focusgroep in Gödöllő. Aan het eind van de Nederlandse internationale bijeenkomst worden door elke partner 2 vragenlijsten ingevuld. De een heeft betrekking op het succes van de bijeenkomst, de ander op de evaluatie van het eerste half jaar van het project. De resultaten zijn in bijlage 3 te vinden. Afsluiting van de partnerbijeenkomst, bespreking van verdere taken Apolka Ujj vat de gebeurtenissen van de 3 dagen samen, de voortgang van het project, maakt de verdere taken bekend, de termijn van levering ervan. Het tijdstip van de 3e internationale bijeenkomst is naar verwachting oktober Hoofdthema: Accreditatie: Vereisten en analogieën. Biodynamische landbouw. Locatie: BDAC, Engeland. Arjen Huese zal voorstellen voor data doen. Verdere opdrachten en taken: SZIE (P1) maakt en stuurt de update van het werkplan van de uitwerking van de hogere vakopleiding (het opleidingsplan van de projectpartners kennende) aan het projectmanagement. Deadline: 30 april GAK (P0) maakt de verzameling van de pedagogische methoden op grond van de video-opnames die tijdens de 2e internationale bijeenkomst zijn gemaakt en het ppt materiaal. Deadline: 10 juli GAK (P0) schrijft de volgende projectnieuwsbrief. Deadline: 10 juli Taken en deadline voor het schrijven en redigeren van de handleiding zijn gedetailleerd in bijlage 2 te vinden. Tot aan de 3e internationale bijeenkomst hebben we de volgende opdrachten ingeschaald: Warmonderhof (P5) stuurt in het Engels de schets van de aangenomen hoofdstukken. Deadline: 30 april

12 Ineopole (P3) maakt een nieuwe schets voor de twee aangenomen hoofdstukken in het Engels zoals besproken. Deadline: 30 april P1;P2;P3;P4;P5 sturen aan P0 een van de hoofdstukken van de handleiding als besproken tijdens de 2e internationale bijeenkomst (in hun eigen moedertaal). Deadline: 30 juni P1;P2;P3;P4;P5 sturen aan P0 het tweede hoofdstuk van de handleiding als besproken tijdens de 2e internationale bijeenkomst (in hun eigen moedertaal). Deadline: 1 september P0 update de financiële balans per partner op grond van de binnengekomen facturen en instapkaarten. Deadline: 15 mei P0;P1;P2;P3;P4;P5 maken de timesheet voor de werkdagen die ze met het project hebben doorgebracht tot en met 31 maart P0 update permanent de website van het project. P0 houdt de volgende 2e interne monitoring bijeenkomst, waar op grond van het actieplan de uitvoering van de opdrachten tot nu toe en de kwaliteit ervan gecontroleerd wordt en waar de volgende taken worden bepaald. Termijn: 30 april Iedereen bedankt voor de hulp bij de succesvolle afwikkeling van de bijeenkomst en de partners voor hun medewerking! Lijst met bijlagen bijlage 1: Programma van de tweede internationale bijeenkomst bijlage 2: Notulen bespreking praktische handleiding bijlage 3: Samenvatting evaluatie teamleden 12

13 bijlage 1: Tuesday, 27 March Arrival of participants Wednesday, 28 March Programme of the 2nd International Meeting Leonardo da Vinci - ECOVOC Dronten, Netherlands March :00-12:00 Opening of the meeting, presentation of Warmonderhof 12:30-14:00 Lunch Pedagogical method of Ineopole (Claudette Formantin / 50 min.) Pedagogical method of BDAC (Arjen Huese /60 min.) Comparison of Partners course contents related to the subject of the project (Small group session with plenaries/60 min.) 14:00-17:00 Professional visit, evaluation of the day, plenary 19:00- Dinner Thursday, 29 March 8:30-9:30 Pedagogical method of Manresa (Charles-André Descombes/ 60 min.) 9:30-10:30 HOPPNET (basic criteria of HOPPNET, small group session with plenaries) 11:00-12:30 Organic Market Garden Start-up Manual (chapter plan presentation by assigned partners) 12:30-14:00 Lunch 14:00-17:00 Professional visit, evaluation of the day, plenary 19:00 Dinner 13

14 Friday, 30 March 9:00-10:00 Pedagogical methods of Groenhorst College (Ruud Hendriks / 60 min.) 10: Financial aspects (Anikó Szabó) Dissemination of results (Beatrix Csapó) Quality management (Beatrix Csapó) 12:30-14:00 Lunch 14:30-17:00 Summaries of tasks, deadlines (Apolka Ujj) Dates of the next international meeting Summaries of team member evaluation (Beatrix Csapó) 19:00 Dinner Saturday, 31 March Visit of the organic market of Amsterdam, Departure of participants 14

15 bijlage 2: Minutes of Organic Market Garden Start-up Manual meeting Warmonderhof 29 March 2012 Following on from the International meeting in Hungary (Nov 2011) most partners were able to present plans for the chapters of the Start-up Manual they agreed to take responsibility for. Arjen Huese (BDAC) presented plans for chapters on organic farming systems and human resource management, Claudette Formantin and Yannick Driano (INEOPOLE) presented plans for the Organic certification and Land and location chapters, Charles- André Descombes (Manresa) presented plans for the chapters on Planning the market and Tools and equipment, and Matthew Hayes (SZIE) for the chapters on Support Services, Multifunctional enterprises and Sustainability checks. Warmonderhof did not present chapter plans at the meeting, but committed themselves to providing these plans by 30 April They were able to give a verbal account of the chapters planned. Claudette also undertook to provide revised chapter plans for INEOPOLE s two chapters, as following discussions, it was agreed that both chapter plans would benefit from being redrafted. There was broad consensus that the key guidelines for the chapters should be: o Practical, easy to follow (not unnecessarily technical) o Straight-forward, non-academic, informal style (use of the second person singular ( you ) to address the reader (where appropriate), and first person plural ( we ) when offering our experience or advice o o Chapter length limited to pages text Country-specific information should be dealt with in appendices for each national language version of the book o The information and advice should be general, and avoid the use of country specific information in the chapters, except where this increases general understanding o Based on real-world experience, including o o challenges as well as opportunities Friendly, accessible style Graphically attractive 15

16 Matthew Hayes and Charles-André Descombes have overall editorial responsibility for the manual The revised timetable for the Start-up manual for the rest of the project period is: 2012 April 15 submission outstanding of chapter plans (in English) 2012 June 30 each partner submits at least one chapter to P0 in their own language, which will then be translated into an English working draft 2012 September 1 each partner submits second chapter draft to P0 (in own language, which will be translated into English) 2012 autumn 3rd International Meeting (England) workshop time to dicuss each of the draft chapters (shared into working groups) 2012 December 31 each partner submits final version of all chapters to P Spring 4th International Meeting (Catalonia) P1 and P3 present draft edited version (in English) workshop small groups to decide on final changes 2013 May 5 P1 and P3 send out chapters for professional (not linguistic) proof-reading (2 per partner) 2013 June 10 deadline for returning proof-read chapters to P1 (in English) 2013 June 10-July 31 translation and proof-reading in partner languages (English, Hungarian, Catalan, Dutch, French) 2013 July 31 deadline for language proof-reading (P1) 2013 September 1 deadline for publication (P0 and P1) 2013 September 5th International meeting (France) official launch of book 2013 September book launch in each partner country (press conference) 16

17 bijlage 3: SAMENVATTING VAN DE EVALUATIE VAN GROEPSLEDEN 2e internationale bijeenkomst maart 2012, Dronten, Nederland Help a.u.b. onze projectwerkzaamheden door de onderstaande vragenlijst in te vullen. Uw respons zorgt dat we het project verder kunnen ontwikkelen, wat niet alleen bijdraagt aan het succes van het project, maar ook aan het individuele succes van ons allen Slecht Onder gemiddeld Voldoende Goed Heel goed Uitmuntend Beoordeel a.u.b.: 1. Voorbereiding van de bijeenkomst 2. Accommodatie 3. Maaltijden 4. Programma van de bijeenkomst 5. Bruikbaarheid hulpmaterialen 6. Lezingen pedagogische methoden 7. Bespreking in groepjes (leerplan) 8. Lezing handleiding 9. Professioneel bezoek 10. Bespreking in groepjes (HOPPNET) 11. Communicatie en interpretatie 12. De juiste voortgang van het project Algemene doeltreffendheid van de bijeenkomst 13. Geef a.u.b. aan of er een belangrijk thema niet aan bod is gekomen op de bijeenkomst - bezoek aan een fruitteler - Voorstellen nieuwe deelnemers (wie zijn zij en wat is hun rol in het project?) - Zich aan elkaar voorstellen aan het begin - De taalkloof maakte de communicatie ingewikkeld. We zijn geen groep. - Het zou interessant zijn geweest om een fruitteler te bezoeken, maar ook zo heb ik genoten van het professionele bezoek, helaas is onze tijd eindig. 14. Som de sterke kanten van de bijeenkomst op (drie): 17

18 - goed professioneel bezoek; - het is beter om in groepjes te werken; - We kregen een goed inzicht in het leven op Warmonderhof, interessante professioneel bezoek, goede atmosfeer; - Al het werk schoot op, goede sfeer, we hebben kennis gemaakt met Warmonderhof; - bruikbare informatie complexe, brede gezichtskring; effectiviteit; - interessante pedagogische methodes met nuttige informatie; goede moderator; - interessante, consequente, opdrachtmonotoring; - dicht bij de natuur, we hebben een proefje kunnen nemen van hoe het leven van de leerlingen is; - professioneel bezoek, presentatie van de pedagogische methodieken; - actieve deelname van de partners; - alle projectelementen zijn besproken; - makkelijke communicatie tussen de partners; - goede individuele arbeid en reflectie; - goed en zeer interessant professioneel bezoek; - biodynamische pedagogische methodiek; - goed professioneel bezoek, goed georganiseerd programma, alles op een plek; - uitwisseling professionele informatie, inspirerende thema s, opbouw netwerk; - goed georganiseerd, iedereen was heel erg meewerkend, heel goed professioneel begrip, smakelijke gerechten. 15. Geef aan welke punten van de bijeenkomst nog ontwikkeld moeten worden (drie): - betere indeling van de tijd stoppen voor een pauze voordat iedereen uitschakelt, korte toespraken houden; - de beste methodes voor het uitvoeren van de te verwezenlijken taak moet nog gevonden worden (groepjes, individueel werk, plenair, etc.); - s Avonds willen we meer amusement, een beetje eruit gaan, meer communicatie met het hele team; - We willen verstrooiing! - De omgeving beter leren kennen. - Er is niet voldoende tijd voor elk thema, meer professionele bezoeken zijn nodig; - werk in groepjes, taal; - een beetje betere tijdsindeling zou het werk in de groepjes effectiever maken; - rondvragen in plaats van de secties in groepjes; - kleinere groep; - korte zittingen, daarna werken aan het overdenken van de veranderingen en nieuwigheden, waardoor we op het eind van de bijeenkomst tot resultaat komen; - mogelijkheid voor het bezoeken van een fruitteler; - het zou interessant zijn geweest om de leerlingen te ontmoeten en hun standpunten te horen; 18

19 - Als we professionele bezoeken zouden inlassen, dan kan het programma ook een beetje langer kunnen duren bijv Voorstellen voor de volgende projectbijeenkomst: - laten we het in leven houden - dat er verversingen zijn - kleinere groep - meer inspraak in de partneruitgave (handleiding, ); - meer schriftelijke voorbereiding van de partners; - het tijdschema is krap, moeilijk om de timing aan te houden; - Het zou fijn zijn om de samenhang te zien tussen de verschillende cursussen. - Gemaximaliseerde professioneel bezoek 17. Overige aanvullende opmerkingen: - Met minder mensen zouden we in de helft van de tijd dezelfde voortgang bereiken. De rol van verschillende mensen in het project is me niet duidelijk en waarom ze aan de internationale bijeenkomst deelnemen. - Misschien kunnen er parallel zittingen worden gehouden. De financiële mensen in een groep, de docenten in een andere? Of intensiever werken aan de verschillende thema s met de mensen die er verstand van hebben. - Bedankt! - Het was fijn om het schoolleven te zien. De accommodatie was frappant, maar wel adequaat en natuurgetrouw. - Enkele Hongaarse partners hebben niks of nauwelijks iets bijgedragen aan de bijeenkomst, het gevoel van gemeenschappelijk werken was er niet. - Ik geniet erg van het ECOVOC project, het is nuttig dat ik er deel aan kan nemen. Ik ben blij met het biodynamische thema. Bedankt! 19

20 BLAD 1 VOOR DE EVALUATIE VAN DE VOORTGANG VAN HET PROJECT 1 oktober maart 2012 Zes maanden zijn sinds het begin van het project verstreken. Help ons de voortgang van deze projectfase te evalueren door onderstaande vragenlijst in te vullen. Uw respons zorgt voor de verdere voortgang van het project, wat niet alleen bijdraagt aan het succes van het project, maar ook aan het individuele succes van ons allen Slecht Onder gemiddeld Voldoende Goed Heel goed Uitmuntend Beoordeel a.u.b.: 18. Informatiestroom 19. Communicatie met de projectcoördinator 20. Communicatie tussen de partners 21. Samenwerking tussen de partners 22. Voortgang met de handleiding 23. Voortgang met de pedagogische methodieken 24. Voortgang met HOPPNET 25. Project Nieuwsbrief 26. Project website 27. Roll-up poster 28. Financiële administratie van het project 29. Communicatie in financiële kwesties 30. Algemene voortgang in het project 31. Som de sterke kanten van de vorige projectperiode op (drie): - beleefde communicatie; - biodynamica; - de deelnemers van de bijeenkomst zijn echt de deskundigen van de cursussen georganiseerd in het thema ecologische landbouw; - de tijd is met werken doorgebracht; - praktische kennis van de partners; - effectief projectmanagement, goed voorbereid -, sterk professioneel team, openheid; - functioneert in feite goed; - goed voorbereid en georganiseerd begin; - goed begrijpbare projectrollen; 20

Leonardo da Vinci - ECOVOC 4. Internationale Bijeenkomst Manresa, Catalonië 18-20 maart 2013

Leonardo da Vinci - ECOVOC 4. Internationale Bijeenkomst Manresa, Catalonië 18-20 maart 2013 Leonardo da Vinci - ECOVOC 4. Internationale Bijeenkomst Manresa, Catalonië 18-20 maart 2013 Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers /Vocational training in organic vegetable

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers. Inleiding 2. Deelnemers van de bijeenkomst 2

Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers. Inleiding 2. Deelnemers van de bijeenkomst 2 ECOVOC 1e IIntterrnattiionalle Biijjeenkomstt Gödöllllő,, Hongarriijje 7--9 novemberr 2011 Titel project: Beroepsopleiding voor biologische groente- en fruittelers Benaming van het programma: Leven Lang

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Leonardo da Vinci - ECOVOC 3e Internationale bijeenkomst Emerson College, Forest Row, Engeland 24-26 oktober 2012

Leonardo da Vinci - ECOVOC 3e Internationale bijeenkomst Emerson College, Forest Row, Engeland 24-26 oktober 2012 Leonardo da Vinci - ECOVOC 3e Internationale bijeenkomst Emerson College, Forest Row, Engeland 24-26 oktober 2012 Titel project: Beroepsopleiding voor biologosche groente- en fruittelers Benaming van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Verantwoord rapporteren. Karin Schut

Verantwoord rapporteren. Karin Schut Verantwoord rapporteren Karin Schut Verantwoord rapporteren Documentatie Definities resultaattypen Rapportageregels Beschikbare variabelen Documentatie op Vinex Reken en rapportageregels Definitie van

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Vragenlijsten kwaliteit van leven

Vragenlijsten kwaliteit van leven Click for the English version Vragenlijsten kwaliteit van leven TNO heeft een aantal vragenlijsten ontwikkeld om de gezondheidsrelateerde kwaliteit van leven te meten van kinderen, jongeren en jong-volwassenen.

Nadere informatie

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk?

Festival. Questions. Worksheet. Flash info. Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? 1 Festival Bekijk de poster. Het is een aankondiging voor een muziekfestival. Welke bands die komen vind jij leuk? for the first time reach voor de eerste keer bereiken 2 Questions Lees de tekst. Beantwoord

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014

Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Nadere uiteenzetting prijsaanbieding gemeente Tiel 2014 Aanscherping vereisten accountantscontrole: korte uitleg Aanscherping vereisten accountantscontrole: kwaliteit is het sleutelbegrip! Hoe ziet aanscherping

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

DTT en Formatief Evalueren

DTT en Formatief Evalueren DTT en Formatief Evalueren HET HOOGHUIS, OSS KIM CLAUSING EN AGNES GERRITS Even voorstellen Kim Clausing Agnes Gerrits Het Hooghuis in Oss Klein begonnen Feedback, no matter how well designed, that is

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking and Role Play Card One 1 March 30 April 2007 *4070675311* No Additional

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Interventie aan de keukentafel

Interventie aan de keukentafel Interventie aan de keukentafel Gezinsgerichte interventie voor kinderen en jongeren met NAH Ingrid Rentinck Inleiding Initiatiefnemers van project: Ingrid Rentinck Arend de Kloet Carolien van Heugten Opzet

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

DTT en Formatief Evalueren

DTT en Formatief Evalueren DTT en Formatief Evalueren HET RHEDENS, DIEREN JOSÉ AVINK Even voorstellen José Avink Het Rhedens in Dieren Klein begonnen Feedback, no matter how well designed, that is not acted upon by the student is

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING

De Bem SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem JAARGANG 5 2014-2015 8 september 2014 3 SEPTEMBER 2014 BEMACADEMY IN OPRICHTING De Bem is met het plan voor het starten van de Bem Academy geselecteerd voor de landelijke wedstrijd Onderwijs Pioniers.

Nadere informatie

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL Thesaurus driven semantic search applied to structuring Electronic Learning Environments Rotterdam, EURlib symposium, November 23 2006 Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL What

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek

DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT. stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor or stap op weg naar een digitale werkplek DIGITAL WORKPLACE TOOLKIT stap voor stap op weg naar een digitale werkplek Fijn dat u samen met VanRoey.be op digitale reis

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie