intekenlijst voor ouderhulp schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "intekenlijst voor ouderhulp schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 De Bonckert intekenlijst voor ouderhulp schooljaar

2 Boxmeer, 3 september 2014 Beste ouders, Het schooljaar is weer begonnen. We hebben een goede start gemaakt en we gaan opnieuw investeren in goed onderwijs voor uw kind. We pakken veel kansen aan om de kinderen te laten leren En soms hebben we daarbij uw hulp nodig. Inmiddels zijn we op school alweer gestart met diverse activiteiten waarbij de hulp van ouders welkom c.q. onontbeerlijk is. Zo komt volgende week een groep ouders al in actie op het schoolkamp van groep 7 en 8 in Ommel. Mede dankzij hun hulp kunnen Bianca, Kim en Suzan een zinvol en leerzaam schoolkamp organiseren. De afgelopen schooljaren hebben ons geleerd dat veel ouders bereid waren om hun talenten in te zetten voor de school. Mede daardoor kunnen wij de kinderen een zinvol en gevarieerd programma aanbieden. En dan denk ik niet alleen aan de ateliers of het schoolkamp, maar ook aan het niveaulezen, de kerstvieringen, de jaarsluiting, de M.R. en de ouderraad. Voordat ik u ga bevragen, wil ik u informeren. Voor de kinderen hebben we een (beperkte) ongevallenverzekering afgesloten. Als u als ouder op school helpt, is het goed om te weten dat we ook voor u een summiere ongevallen- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. (De polissen liggen ter inzage op school.) Als u uw auto gebruikt voor schoolreisjes of excursies, geldt uw eigen verzekering. Om u een beeld te geven van wat er zoal van ouders gevraagd wordt, geef ik u een korte beschrijving van de activiteiten. Vervolgens kunt u per activiteit intekenen. Tijdens de groepsouderavonden zullen de leerkrachten u hierover ook nog informeren. lezen in groepjes. De leesouders krijgen van de leerkrachten de instructies die nodig zijn om het lezen goed te laten verlopen. Het lezen in groepjes komt iedere week terug. We gaan er vanuit dat als u meeleest, u het hele schooljaar meeleest. We maken wel een lijst met ouders die eventueel in kunnen vallen, als één van u niet kan. Voordat u begint met lezen kunt u zelf (in de personeelskamer) koffie of thee pakken. Groep 3: De kinderen van groep 3 lezen op dinsdagochtend en donderdagochtend van 8.40u tot 9.00u. Zij beginnen daar in oktober mee. Marieke stemt dit met de ouders van groep 2-3 af. Groep 4: De kinderen van groep 4-5 lezen op dinsdag- en vrijdagochtend in groepjes om het technisch lezen te trainen. Zij lezen van uur tot uur. reken- en taalspelletjes in de onderbouw. Op vrijdagochtend van 8.30u tot 9.00u leren de kinderen van groep 1-2 en 2-3 met reken- en taalspelletjes. Dat vraagt om extra handen. ateliers. Tijdens de ateliers krijgen de kinderen een rijke keuze uit een aanbod van activiteiten die bijzondere materialen, ruimtes en soms ook speciale begeleiding behoeven. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. Met ateliers omvatten wij een ruim pakket van vakgebieden, zoals wereld, omgeving, expressie (dans, drama, muziek, handvaardigheid, kunstzinnige vorming, fotografie enz), sport, techniek en wetenschap. In dit schooljaar hebben we ateliers ingepland op: Vrijdag 3 oktober, vrijdag 7 november, vrijdag 12 december, vrijdag 6 februari, vrijdag 27 maart, vrijdag 22 mei, vrijdag 19 juni. Als u komt helpen bij de ateliers, dan wordt u ingedeeld bij een groep kinderen die vooraf al voor een activiteit heeft gekozen. Van te voren wordt u op de hoogte gebracht van de inhoud van het

3 atelier. Ook kunt u zelf een atelier organiseren als u ideeën heeft of het ons vertellen als u iemand kent die een atelier kan verzorgen. inrichten thema-hoeken bij de groepen 1-2 en 2-3 De leerkrachten van groep 1-2 en 2-3 werken met wisselende thema s (de kapper, het ziekenhuis enz.). De leerkrachten zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om deze hoeken mee in te richten. Feest- en versiercommissie. Bij grote vieringen (Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval), speciale projecten en ook tijdens reguliere schoolweken willen we graag dat de school in stijl is aangekleed. Een speciale commissie feesten en versieren zou ons hier een geweldige dienst kunnen bewijzen. Voor iedere activiteit is een leerkracht verantwoordelijk. Als u uw creativiteit hier wilt inzetten, laat het ons dan weten. U wordt niet alleen gevraagd voor het versieren c.q. inrichten van de school in de sfeer van het feest, maar de leerkrachten betrekken u ook bij de voorbereidingen van het betreffende feest. Natuurouder (IVN) Help onze school mee om de IVN-projecten te kunnen blijven draaien. Het IVN biedt elk schooljaar vier projecten aan waarop de school zich kan inschrijven; twee projecten in het najaar, twee projecten in het voorjaar. Deze projecten zijn afgestemd op de verschillende klassen van groep 1 t/m groep 8, waarbij steeds één project aan twee klassen wordt aangeboden. Op deze manier komt elke klas in een schooljaar aan bod. De projecten nemen vaak een dagdeel in beslag. Aan het project gaat wel wat voorbereiding vooraf: het verzamelen van materiaal, het klaarzetten en het zoeken van een goede locatie in overleg met de betrokken leerkrachten. Voorafgaand aan een project wordt een oefenbijeenkomst gehouden voor natuurouders die ook op andere scholen actief zijn (tijdsinvestering 1 avond of 1 ochtend). Tijdens de uitvoering van het project hebben twee natuurouders de leiding. Vanuit het IVN is er een vaste contactpersoon die de projecten kent en het voortouw neemt om de natuurouders wegwijs te maken. Daarvoor zoeken we ook vrijwilligers. De tijdsinvestering is per seizoen 2 dagdelen.(+ een vergaderavond aan het begin van het seizoen, om de projecten af te stemmen en een evaluatieavond aan het eind van het seizoen) Daarnaast legt de natuurouder samen met een IVN-schoolgids het contact met de leerkrachten om het project door te spreken zodat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn (tijdsinvestering +/- half uur). Na afloop controleert de natuurouder de gebruikte materialen (maakt deze schoon, zorgt dat bederfelijke materialen aangevuld worden, tijdsinvestering ong. 1 uur). Omdat de projecten van school naar school gaan is het de bedoeling dat de materialen worden doorgegeven (tijdsinvestering afhankelijk van de afstand, een auto is handig). Zo n twee tot drie keer per jaar is er een bijeenkomst van IVN-schoolgidsen en natuurouders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Lamers (372240). Vrijwilliger schoolbieb. Sinds mei van dit jaar beschikken we in t Bolwerk over een eigen BoS (Bibliotheek op School). Deze bieb, door de kinderen uitgeroepen tot BaBoBos, hebben wij ingericht in samenwerking met Biblioplus. We zijn erg content met de directe nabijheid van zoveel boeken voor onze kinderen. Zoals u weet is het BaBoBos geopend op dinsdag en donderdag. De bieb wordt gerund door vrijwilligers. Wij zijn nog op zoek naar een vrijwilliger voor de dinsdag (van 9.00u tot 15.00u) en/of de donderdag (van 13.00u tot 15.00u). Wij zijn op zoek naar (groot)ouders en andere volwassenen die onze kinderen willen helpen. meewerken aan de jaarsluiting. Ieder schooljaar wordt op een feestelijke wijze afgesloten in het Weijertheater. Deze jaarsluiting biedt al jaren een gevarieerde, cabareteske voorstelling voor alle kinderen en hun ouders. Leerkrachten en ouders zetten samen de voorstelling in elkaar. Als u interesse heeft om als artiest mee te doen, schroom dan niet en geef u op. De eerste bijeenkomst voor de jaarsluiting 2015 is op maandag 15 juni. De generale repetitie is op woensdag 8 juli, in het Weijertheater. Daar is op vrijdag 10 juli ook de uiteindelijke uitvoering.

4 musical groep 8. De kinderen van groep 8 sluiten hun schoolloopbaan op de Bonckert af met een musical. Hiervoor moet veel geoefend worden. Suzan wil (vanaf juni 2015) ouders die met de kinderen willen repeteren inzetten. Het oefenen gebeurt uiteraard onder schooltijd. Suzan verzorgt de inhoud van de musical samen met de kinderen. Het oefenen gebeurt ook onder haar verantwoordelijkheid. Voor deze activiteit wordt m.n. in de periode juni/juli een inzet gevraagd. In 2015 is de afscheidsmusical op dinsdag 14 juli. uitvoeren van de luizencontroles Ook dit schooljaar willen we iedere eerste maandag na een vakantie alle kinderen van de school laten controleren op hoofdluis. De data staan al vermeld op de schoolkalender. Er is een alerte luizenbrigade actief, maar die kan altijd uitbreiding gebruiken. We streven er opnieuw naar om een luizenbrigade samen te stellen van ouders die op één of meer van de genoemde data willen helpen. Zodra er tijdens een controle luizen worden geconstateerd, wordt door de luizenbrigade een extra controledatum ingepland. losse/eenmalige activiteiten. Naast de vaste wekelijks terugkerende activiteiten zijn er op school ook diverse eenmalige activiteiten waarbij begeleiding gevraagd wordt. Wij denken dan bijvoorbeeld aan: het schoolbeginfeest, excursies, wandelingen, sport- en speldagen, het gemeentelijk voetbaltoernooi voor groep 8, IVN-excursies enz. Op de kalender kunt u de meeste van deze activiteiten terugvinden. U kunt ervoor kiezen om nu al gericht een activiteit(en) aan te kruisen. Daarnaast worden er ook soms (tijdens een project) spontaan uitstapjes bedacht en georganiseerd. U kunt nu al aangeven als wij u daarvoor mogen benaderen. reservelijst telefoonlijst. Het komt wel eens voor dat een vaste hulpouder ziek is of verhinderd. Als u zich niet kunt of wilt binden aan één of meer vaste activiteiten, maar wel bereid bent om als invaller breed inzetbaar te zijn, zijn we u ook erkentelijk. Door uw telefoonnummer door te geven, komt u op de lijst van invalouders. Avondwandelvierdaagse Boxmeer. De afgelopen jaren hebben ouders het initiatief genomen om met een Bonckert-wandelgroep deel te nemen aan de Boxmeerse avondwandelvierdaagse (van dinsdag 2 juni 2015 t/m vrijdag 5 juni 2015). Een dergelijk initiatief juichen wij toe. Belangrijke kanttekening hierbij is wel, dat idee, opzet en organisatie in handen komt van een ouderwerkgroep wandelvierdaagse. Een eventuele werkgroep zal bestaan uit ouders. Voor de leerkrachten levert dit geen verplichtingen en/of verantwoordelijkheden op. Zij investeren hun energie in de onderwijsprocessen voor uw kind(eren). Klusteam Wij zijn op zoek naar ouders die af en toe, op afroep, een klusje willen doen voor ons. Dit varieert van het schilderen van materialen tot het uitknippen van kaartjes. Sommige klussen kunnen thuis worden uitgevoerd. Wij zorgen uiteraard voor de nodige materialen.

5 Ik kan en wil de school helpen bij de volgende activiteiten: Ouderraad Ik meld me aan als lid van de ouderraad en wil graag klassenouder worden van groep het lezen in groepjes. Ik kan een leesgroepje begeleiden op dinsdagmorgen in groep 3, van 8.40u tot 9.00u. donderdagmorgen in groep 3 van 8.40u tot 9.00u dinsdagmorgen in groep 4-5 van 8.30u tot 9.00u vrijdagmorgen in groep 4-5 van 8.30u tot 9.00u reken- en taalspelletjes in de onderbouw. vrijdagmorgen in groep 1-2 van 8.30u tot 9.00u vrijdagmorgen in groep 2-3 van 8.30u tot 9.00u Met groep 2-3 meelopen naar het Hoogkoor op dinsdag. dinsdag om 12.30u inrichten thema-hoeken bij de groepen 1-2 en 2-3. groep 1-2 Elly/Veronique groep 2-3 Marieke/Elly ateliers; ik wil meehelpen met de uitvoering van ateliers op: Vrijdag 3 oktober Vrijdag 7 november Vrijdag 12 december Vrijdag 6 februari Vrijdag 27 maart Vrijdag 22 mei Vrijdag 19 juni Ik wil zelf een atelier organiseren. Het onderwerp van mijn aanbod is:.... Mijn atelier is geschikt voor onderbouw/bovenbouw (streep door wat niet van toepassing is). Ik wil mijn atelier/cursus graag uitvoeren op de volgende dag(en): Vrijdag 3 oktober Vrijdag 7 november Vrijdag 12 december Vrijdag 6 februari Vrijdag 27 maart Vrijdag 22 mei Vrijdag 19 juni Ik heb een idee voor een atelier en stel dat graag beschikbaar:.... Ik wil mijn talent (.) graag inzetten tijdens het schoolproject (23/3 t/m 2/4). Ik kan een workshop/lezing/atelier/excursie/.. verzorgen voor groepen kinderen. Vrijwilliger schoolbieb. Ik ben beschikbaar op dinsdag van 9.00u tot 15.00u Ik ben beschikbaar op donderdag van 13.00u tot 15.00u Ik ben beschikbaar op beide dagen Klusteam Ik ben beschikbaar voor eventuele klusjes. Leerkrachten met een klus kunnen contact met mij opnemen.

6 meedoen met de jaarsluiting op vrijdag 10 juli 2015 ik doe mee als artiest aan de jaarsluiting (1 e bijeenkomst op 15/6, gen. repetitie op 8/7). ik kan en wil de techniek/belichting van de jaarsluiting verzorgen. het helpen bij een of meer van de onderstaande activiteiten/excursies: ik ben er als hulpouder bij het praktisch verkeersexamen van gr. 7 op dinsdag 2 juni gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi groep 8 op dinsdag 7 april Ik kan (ook) op de reservedatum voor dat schoolvoetbaltoernooi op dinsdag 14 april gemeentelijk slagbaltoernooi voor groep 7 en 8 op donderdag 21 mei Ik kan (ook) op de reservedatum voor dat slagbaltoernooi op donderdag 28 mei picknicken met groep 1 t/m 7 op maandag 13 juli ik kan de kinderen wegbrengen en halen ik kan de hele dag blijven ik kan rijden en ook blijven natuurouder IVN Excursie Kringloop van het bos groep 7 en 8 op woensdag 17 september 2014 Excursie Kabouterpad groep 1-2 en 2-3 op woensdag 1 oktober 2014 feest- en versiercommissie van de school Ik help mee met het versieren van de school voor: De Kinderboekenweek (1 t/m 12 oktober); Sinterklaas (op maandag 17 november); Kerstmis (maandag 8 december); Carnaval (op maandag 2 februari); Het schoolproject (23 maart t/m 2 april) De Jaarsluiting 2015 (op vrijdag 10 juli); gewone, reguliere schoolweken (door het jaar heen); helpen bij het instuderen van de musical van groep 8. Ik kan meehelpen bij het oefenen en onder schooltijd (met decors ontwerpen/schilderen, kleding ontwerpen maken, grimeren). Onderstreep de activiteit van uw keuze. helpen bij luizencontrole. Ik wil graag meehelpen bij de luizencontrole op maandag 27 oktober 2014 Ik wil graag meehelpen bij de luizencontrole op maandag 5 januari 2015 Ik wil graag meehelpen bij de luizencontrole op maandag 23 februari 2015 Ik wil graag meehelpen bij de luizencontrole maandag 11 mei 2015 reservelijst telefoonlijst. Ik kan me niet vastleggen voor een bepaalde activiteit. Maar een ouder die vervangen moet worden of een leerkracht die om hulp verlegen zit, kan mij altijd bellen. Avondwandelvierdaagse Boxmeer. Ik wil graag meehelpen om het mogelijk te maken dat een of meer wandelgroepen van de Bonckert deelnemen aan de Boxmeerse wandelvierdaagse. NAAM:... TELEFOONNUMMER:... ADRES:..... MIJN KIND(EREN) ZIT(TEN) IN GROEP:......

Onderzoek naar fietsgedrag

Onderzoek naar fietsgedrag J a a r g a n g 1 0, n r. 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 Onderzoek naar fietsgedrag 1 Onderzoek naar fietsgedrag Beste ouders, Op de vorige Nieuwsbrief stond aangekondigd dat Hartenaas is benaderd met de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014

Daniëlle van der Meijden Locatiemanager. Datum: December 2014 Voorwoord Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van BSO Sam Sam. Dit is een uitwerking van het werkplan bso dat van toepassing is op al onze bso's en onderdeel is van het

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f 1 6

N i e u w s b r i e f 1 6 N i e u w s b r i e f 1 6 Deltaweg 109, 2134XS Hoofddorp Tel: 023 561 91 87 e-mail: directie@obsoptimist.nl website: www.obsoptimist.nl Nieuw op school Kyan Abdelaziz is gestart in groep 12a en Mitch de

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2

Jaargang 8 21 september 2011, nummer 2 OBS Kloosterveen, Dalton-onderwijs De Boomgaard 5, 9408 JA Assen Telefoon: 0592 39 87 56 Email: post@obs-kloosterveen-assen.nl Website: www.obs-kloosterveen-assen.nl Jaargang 8 21 september 2011, nummer

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

GROEP 1 EN 2. Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 GROEP 1 EN 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de brede school De Kersenboom! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie