WOORD VOORAF. Dhr. E. Velthuizen Directeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF. Dhr. E. Velthuizen Directeur"

Transcriptie

1 Inhoud WOORD VOORAF... 1 DE ORGANISATIE... 2 DIRECTIE, DOCENTEN EN VAKKEN... 4 HET VAKKENPAKKET VAN HET VSBO KLAS 3 EN BEPALEN SCHOOLEXAMENCIJFER ACTIVITEITEN ALGEMENE REGELGEVING VAKANTIEROOSTER VOOR SCHOOLJAAR JAARPLANNING... 28

2 WOORD VOORAF Het Dr. Albert Schweitzer College op Parera is een school voor VSBO (Voorbereidend Secundair Beroeps Onderwijs) bestaande uit de basisvorming klas 1 en 2 en de bovenbouw klas 3 en 4 op deze locatie. Ruim 450 VSBO-leerlingen krijgen hier les. In deze schoolgids kunt U lezen over de belangrijkste kenmerken en ontwikkelingen op school. Zo komen onder meer het beleid, de doelstellingen, de onderwijskundige inrichting, de begeleiding van leerlingen aan de orde. Scholen verschillen steeds meer in werkwijze, sfeer en resultaten. Ze verschillen in identiteit en in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Wij willen u met deze gids een beeld geven van de manier van werken, de zorgstructuur en de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Het Dr. Albert Schweitzer College zal intensief aan deze onderwerpen blijven werken, waardoor u de komende jaren in de jaarlijks bijgestelde schoolgids een weerspiegeling van de ontwikkelingen zult vinden. Alle bij dit proces betrokkenen (bestuur, schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders of verzorgers) zullen hierbij een eigen rol spelen. Dit houdt in dat op u en/of de oudercommissie ook een beroep gedaan zal worden uw inzichten kenbaar te maken en actiever betrokken te zijn bij het schoolgebeuren. Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben én voor de leerlingen die nu op onze school zitten. Aan alle belanghebbenden, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Ik wens alle leerlingen, hun ouders of verzorgers en alle medewerkers van het Dr. Albert Schweitzer College ook dit jaar een gezegend, succesvol en inspirerend schooljaar toe. Dhr. E. Velthuizen Directeur 1

3 DE ORGANISATIE HET SCHOOLBESTUUR De administratie (VPCO) is gevestigd aan de Pimpiriweg 34. Hier zitten de personen, die de administratie doen en die het schoolbestuur vertegenwoordigen. De algemene directeur is mevrouw drs. D.M.A. Lorier-Kooi. HET PERSONEEL VAN DE SCHOOL De DIRECTEUR voor het Dr. Albert Schweitzer College VSBO is dhr. E. Velthuizen. Naast de directie, zijn het de leerwegcoördinatoren die verder deel uitmaken van de staf. De adjunct directeur is mevrouw L. Arrindell- Boekhoudt. De leerwegcoördinatoren zijn: voor de onderbouw, mevr. P. Barbolina- Hennep, voor de bovenbouw, mevr. A. Pereira- Carol. Alle leerling-zaken worden door deze leerwegcoördinatoren behartigd. Je MENTOR (KLASSELEERKRACHT) is de eerste persoon, die voor jou en je klas verantwoordelijk is. Bij haar/hem moet je, in eerste instantie zijn, indien je vragen, suggesties of iets anders hebt. Mevr. Mathoera is Interne begeleider. Zij geeft leiding aan het zorgteam wekelijks hebben ze overleg. De schoolmaatschappelijke werkster mevr. Reinita-Canword maakt ook deel uit van het zorgteam. Mevr. P. Barbolina en mevr. A. Pereira Carol zijn samen verantwoordelijk voor de decanaat. Zij geven je informatie over de studiemogelijkheden, na het afronden van je studie op deze school. De REMEDIAL TEACHER (R.T.) in de school is mevr. M. Fullinck. begeleidt de leerlingen die voor RT in aanmerking komen. Zij De SECRETARESSE is Mevr. J. Marten- Daal. Zij zit in het administratiekantoor. Je kunt iedere dag, vóór de aanvang van de lessen, in de pauze en na school bij haar terecht. De CONCIËRGE, Dhr. D. Job, heeft als taak, alle bezoekers op te vangen. Hij vangt ook de laatkomers op en geeft dan een te laat stempel in de 2

4 agenda. Indien je je niet aan de schoolregels op het schoolplein houdt, kan hij je terechtwijzen. De conciërge heeft veel met jou te maken. De interieurverzorgsters zijn zeer belangrijk voor de school. Sommige leerlingen denken, dat zij de school vuil kunnen maken, omdat er interieurverzorgsters zijn. Dat is een verkeerde instelling. Help mee je eigen school schoon te houden. Samen vormen wij een TEAM. En zorgen ervoor dat alles op school goed en netjes verloopt. Wij zijn allen, min of meer, verantwoordelijk voor jou. Er wordt dan ook van jou verwacht, dat je je beleefd en netjes gedraagt tegenover alle mensen met wie je op school te maken hebt. Vergeet niet, je ook tegenover je medeleerlingen netjes te gedragen. Je mag altijd je mening geven, maar zorg er wel voor, dat je dit op een correcte manier doet. 3

5 DIRECTIE, DOCENTEN EN VAKKEN DIRECTIELEDEN AFK Functie Dhr. Velthuizen, E VEB Directeur Mevr. Arrindell- Boekhoudt, L ARL Adjunct directeur NAAM DOCENTEN AFK VAKKEN Mevr. Arends- Palacios, A APS Pa Docent/ mentor Mevr. Azulai, D AZD VZ/BI Docent/ mentor Mevr. Barbolina- Hennep, L BAP TN Leerweg Coördinator onderbouw/ Decaan/ Docent Dhr. Beaumont, J BMJ TOA Mevr. Chirino, S CHS SP Docent/ mentor 1C Dhr. Dors, O DSO EC/ A&C Docent/ mentor 4d en 4e (AC) Mevr. Haakmat, S HAS WI/ NASK Docent / mentor 3b Mevr. Hut, J HUN GD Docent/mentor 2a Mevr. Kamel, A KAD CAV/ DR/ Docent/ Mentor 3d BV Mevr. Krips, J KRJ Z&W Docent/ mentor 4d/4 e (ZW) Stage Coördinator/ Dhr. Louisa, S LSN Wi/ Nask Docent Mevr. Maduro, J MDJ BI Docent Dhr. Marshall, H MLH T- alg/inst Docent/ mentor 4d/ 4e (TN) Mevr. Marquita, L MQL EC/EVZ/ Docent/ Mentor 3a A&C Mevr. Martina, S MRS Z&W Docent Mevr. Mathoera, O MTO EN/ SP Docent/ Interne begeleider Mevr. Obiana, G OBG EN Docent/ Mentor 4a Mevr. Pereira- Carol, A PRA MM1/ MM 2/ NE Dhr. Robert, A RBA TN Docent Dhr. Rudledge, R RER LO Docent Leerweg Coördinator bovenbouw/ Decaan/ Docent 4

6 Dhr. Rollan, W RLW MM1/ Docent/ Mentor 2b Eco Mevr. Sambo, R SAR MM1/ PA Docent/ Mentor 4b Mevr. Seraus, V SEV WI/ RE/ IN Docent/ Mentor 2c/ Som Coördinator Mevr. Thomson, B THB NE Docent/ Mentor 3e Mevr. Tjong Ayong, J TJJ NE Docent/ Mentor 4c Dhr. Volk, R VKR MU/CAV Docent/ Mentor 1d 5

7 DE RAPPORTCIJFERS WORDEN PER VAK ALS VOLGT BEREKEND P1 = periode 1, P2 = periode 2, P3 = periode 3, P4= periode 4. Eerste periode : Alle toetsen van P1 x de wegingsfactor Het totaal van de wegingsfactoren Tweede periode: Alle toetsen van P1+P2 x de wegingsfactor Het totaal van de wegingsfactoren Derde periode: Alle toetsen van P1+P2+P3 x de wegingsfactor Het totaal van de wegingsfactoren Vierde periode: Alle gedurende het schooljaar gemaakte toetsen x de wegingsfactor Het totaal van de wegingsfactoren Voor de eindcijfers worden de cijfers van het vierde periode afgerond op een geheel getal. De eindcijfers zijn bepalend voor de overgang. Het afronden der cijfers geschiedt als volgt: Tussenrapportages op 1 decimaal (= 1 cijfer achter de komma). Vb: (dit cijfer wordt op het rapport vermeld) (dit cijfer wordt op het rapport vermeld) AFRONDEN overgangscijfers Vb: (dit cijfer wordt als eindcijfer op het rapport vermeld) (dit cijfer wordt als eindcijfer op het rapport vermeld) Er vindt geen dubbele afronding plaats. Dit is het afronden van een cijfer dat al afgerond is! Vb: 7,498 =7,5 =8 is onjuist!! Dit moet zijn bij afronding op een heel cijfer 7,498 =7,4 =7 6

8 DE LEERWEGEN EN SECTOREN VAN HET VSBO klas 3 Een leerweg is een leerroute tussen de Basisvorming en het Secundair Beroeps Onderwijs (SBO). Aan het einde van de Basisvorming krijgt de leerling van de school een advies voor een te volgen leerweg naar het VSBO of het HAVO. Wij onderscheiden in het VSBO de volgende leerwegen: De theoretisch kadergerichte leerweg (TKL) De praktisch kadergerichte leerweg (PKL) De praktisch basisgerichte leerweg (PBL) Leerlingen die meer theoretisch ingesteld zijn, komen in aanmerking voor het volgen van de TKL. Leerlingen die meer praktisch ingesteld zijn, komen in aanmerking voor het volgen van de PKL of de PBL. Het advies voor het volgen van een leerweg (TKL of PKL of PBL) geeft in feite het antwoord op de vraag in welke leerweg de leerling zijn capaciteiten kan ontplooien. DE SECTOREN De sector ECONOMIE heeft de volgende leerwegen: TKL, PKL en PBL De sector ZORG en WELZIJN heeft drie leerwegen: TKL, PKL en PBL De sector TECHNIEK heeft de volgende leerwegen: TKL, PKL en PBL Het ASCP heeft de volgende derde klassen: Administratie en Commercie: 3 de klas TKL, PKL en PBL Zorg en Welzijn: 3 de klas TKL, PKL en PBL Algemene Techniek: 3 de klas TKL Instalectro: 3 de klas PKL/PBL 7

9 HET VAKKENPAKKET VAN HET VSBO KLAS 3 EN 4. Bij een sector/sectorprogramma hoort een specifiek vakkenpakket dat de leerling de volgende mogelijkheden biedt na het VSBO: a. naar het SBO gaan. b. naar HAVO 4 gaan (alleen TKL+). De TKL+ leerlingen hebben een extra centraal examenvak of keuzevak. Gedurende het derde en het vierde leerjaar volgen de leerlingen van het ASCP onderwijs in de volgende delen: DE HOOFDVAKKEN Het Gemeenschappelijke deel: PAPIAMENTS NEDERLANDS ENGELS De sector, het sectordeel, het sectorprogramma en het keuzevak SECTOR: 1. TECHNIEK Sectordeel: Wiskunde en Natuurkunde Keuzevak TKL*: spaanse taal/ natuur en scheikunde 2/ Economie/ biologie/ mens en maatschappij1,2. Één van de sectorprogramma s: Algemene techniek (intrasectoraal, TKL/TKL+). Instalectro (PKL/PBL) 2. ZORG & WELZIJN Sectordeel: Biologie, Keuzevak:Wiskunde of Mens & Maatschappij 1,2 (PBL/PKL/TKL)?? Keuzevak TKL*: spaanse taal/ wiskunde/ natuur en scheikunde 1/ natuur en scheikunde 2/ mens en maatschappij1,2 Het intrasectoraal programma: Algemene mensverzorging (TKL+/TKL/PKL/PBL) 3. ECONOMIE Sectordeel: Economie, Keuzevak: Spaans of Wiskunde (PBL/PKL/TKL) KeuzevakTKL*: spaanse taal/ wiskunde/natuur scheikunde 1/ natuur-scheikunde 2/ biologie/ mens en maatschappij1,2. 8

10 OVERIGE VAKKEN: CULTURELE EN ARTISTIEKE VORMING LICHAMELIJKE OPVOEDING MENS EN MAATSCHAPPIJ 1 GODSDIENST Het sectorprogramma: Administratie & Commercie (TKL/PKL/PBL) *mogelijkheden voor keuzevakken is afhankelijk van het aantal plaatsen dat in elke clustergroep beschikbaar is. BEREKENING CIJFERS EN OVERGANGSREGELING PROEFWERKEN EN GECOORDINEERDE PROEFWERKEN. Voor alle leerjaren geldt het volgende: dat er per periode per vak minstens: *Voor een 1-uursvak geldt minimaal 2 cijfers waarvan 1 proefwerk *Voor een 2-uursvak geldt minimaal 3 cijfers waarvan 2 proefwerken *Voor een 3-uursvak geldt minimaal 3 cijfers waarvan 2 proefwerken *Voor een 4-uursvak geldt minimaal 4 cijfers waarvan 3 proefwerken BEPALEN RAPPORTCIJFERS PKL/PBL De rapportcijfers voor elk van de periodes worden per vak als volgt berekend: : totaal van de toetscijfers x de wegingsfactor = Rapportcijfer (1 decimaal) totaal van de wegingsfactoren De eindcijfers voor het overgangsrapport worden als volgt berekend: : totaal van de toetscijfers van het gehele schooljaar x de wegingsfactor = totaal van de wegingsfactoren De eindcijfers geldend voor het overgangsrapport worden afgerond op een geheel getal. 9

11 BEPALEN SCHOOLEXAMENCIJFER De vakken worden verdeeld in centrale examenvakken (CE) en schoolexamenvakken (SE). Gedurende het gehele jaar worden er vier schoolexamencijfers gegeven. CENTRAALEXAMENVAKKEN PBL/PKL Het eerste SE-cijfer is het eerste rapportcijfer. De tweede periode lopen de leerlingen van de PBL/PKL stage. De tussentoetsen tellen mee bij SE4 Het derde SE- cijfer is het derde rapportcijfer. Het vierde SE-cijfer is het gemiddelde van ALLE behaalde cijfers voor gemaakte proefwerken, gedurende het gehele schooljaar. SCHOOLEXAMENVAKKEN PBL/PKL Het SE gemiddelde na SE periode 2 en 3 wordt in verband met de stages voor PKL/PBL voor deze leerwegen anders bepaald dan voor de TKL.: Het eerste SE-cijfer is het gemiddelde van SE1 + het doorlopend gemiddelde van alle in de 1 e periode behaalde cijfers voor het vak. Het tweede SE-cijfer is het gemiddelde van SE1 + het doorlopend gemiddelde van alle in de 1 e en 2 e periode behaalde cijfers voor het vak. Het derde SE-cijfer is het gemiddelde van SE1 + SE3 + het doorlopend gemiddelde van alle in de 1 e, 2 e en 3 e periode behaalde cijfers voor het vak. Het definitieve SE-gemiddelde PKL/PBL wordt als volgt bepaald: SE1 + SE3 + SE4 (=DG) = SE-cijfer 3 (SE2 PKL/PBL = stageperiode met alleen tussentoetsen). Het SE-gemiddelde TKL wordt als volgt bepaald: SE1 + SE2 + SE3 + SE4 (=DG) = SE-cijfer 4 10

12 HERKANSINGSREGELING Uitsluitend de in het PTA als herkansbaar aangegeven SE s kunnen herkanst worden. De tussentoetsen kunnen niet herkanst worden. Voor PKL/PBL geldt de herkansingsregeling voor SE1 en SE3, voor TKL geldt de herkansingsregeling voor SE1, SE2 en SE3. Tevens gelden voor de herkansing de volgende bepalingen: Een leerling krijgt in totaal voor hooguit twee vakken een herkansing om het SE-eindcijfer te verbeteren. Een leerling mag zelf bepalen welke vakken hij wil herkansen. Dit kan zowel een vak betreffen wat met een schoolexamen en een centraal examen wordt afgesloten, als wel een vak wat alleen met een schoolexamen wordt afgesloten. Voor elk vak mag maximaal één onderdeel herkanst worden. Een leerling mag dus niet twee verschillende onderdelen van hetzelfde vak herkansen. Per vak wordt in het PTA aangegeven wat de leerstof is voor de herkansing en de wijze waarop de toets wordt afgenomen. In het PTA staan de onderdelen en de weging aangegeven welke gelden voor de herkansingen. Om in aanmerking te komen voor de herkansingsregeling geldt een aanwezigheidsplicht van tenminste 80% van de lessen, met uitzondering van leerlingen die voor hun afwezigheid een doktersverklaring overgelegd hebben. Tevens geldt dat de leerling zich gedurende het schooljaar (dit is de periode vanaf het begin van het schooljaar tot aan de start van het 3 e schoolexamen) voldoende voor een vak heeft ingezet. Dit betekent concreet dat een leerling kan worden uitgesloten van de herkansing voor een bepaald vak indien de leerling gedurende het examenjaar 2 keer of meer uit de les is verwijderd vanwege storend gedrag of het niet in orde hebben van schoolspullen en/of huiswerk voor dat betreffende vak. BEPALEN EXAMENCIJFER Het examencijfer wordt, afhankelijk van het examenvak, als volgt bepaald: Bestaat het examen uit slechts een schriftelijk gedeelte, dan wordt het behaalde cijfer het examencijfer. Bestaat het examen uit een schriftelijk- 11

13 en een praktisch gedeelte, dan vormt het gemiddelde van de behaalde cijfers voor deze twee onderdelen het examencijfer. HET EINDCIJFER wordt als volgt bepaald: Voor TKL/PKL 1X SE-CIJFER + 1X EXAMENCIJFER =EINDCIJFER 2 Voor PBL 2X SE-CIJFER + 1X EXAMENCIJFER =EINDCIJFER 3 Het afronden der cijfers geschiedt als volgt: Schoolexamen- en centraalexamencijfers Vb: (dit cijfer wordt bekend gemaakt) (dit cijfer wordt bekend gemaakt) Eindcijfer Vb: (dit cijfer wordt het eindcijfer) (dit cijfer wordt het eindcijfer) Er vindt geen dubbele afronding plaats. Dit is het afronden van een cijfer dat al afgerond is! Vb: 7,498 =7,5 =8 Dit moet zijn bij afronding op een heel cijfer 7,498 =7,4 =7 VSBO 4 TKL, PKL en PBL Per 1 oktober worden verdere bijzonderheden aangaande het examen, het schoolexamen en de examenreglementen inclusief zak- en slaag regeling bekend gemaakt. ACTIVITEITEN DAG- EN MAANDOPENINGEN Jij en je ouders hebben voor deze school, een Protestants-Christelijke school, gekozen. De schooldag begint op het ASCP met een dagopening, een gebed en/of een Bijbellezing. De opening duurt ongeveer 5 minuten (laatkomers moeten daarom buiten blijven wachten, totdat deze tijd om is. Ook degenen die later beginnen). Eén keer per maand is er een maandopening. Deze moet door alle leerlingen, ongeacht hun geloof, bijgewoond worden. Dus er wordt ook van jou verwacht, dat je alle maandopeningen bijwoont. Ook ben je verplicht de godsdienstlessen bij 12

14 te wonen. Het is niet mogelijk vrijstelling voor het vak godsdienst of de dag- en maandopeningen te krijgen. Onder leiding van een commissie verzorgen de leerlingen en docenten om de beurt, de maandopening. In de jaarplanning kun je zien wanneer er een maandopening is. Wij verwachten, dat je actief mee zult doen aan de maandopeningen. IDENTITEIT U hebt gekozen voor een middelbare school van de VPCO. Wij zijn een Protestant Christelijke schoolvereniging. Wat betekent dat concreet? - Dat betekent in de eerste plaats dat wij een atmosfeer van liefde en zorg voor elkaar op onze scholen willen creëren. De liefde van God in Jezus Christus is de basis hiervoor. - Wij leren onze leerlingen de bevrijdende daden van die God In Jezus Christus vieren door middel van en tijdens onze dagopeningen, maandvieringen en tijdens de vieringen op de grote christelijke feestdagen. - Wij geloven dat de persoon van de leerkracht belangrijk is voor onze identiteit en wij willen de christelijke levensovertuiging van ons personeel dan ook stimuleren. - Samen met de godsdienstlessen zijn dit de voorwaarden voor het halen van onze doelstelling, de vorming van onze leerlingen tot volgelingen van Jezus Christus. Wij willen onze leerlingen door middel van ons onderwijs brengen tot een levende relatie met Jezus Christus en hen bewust maken van de consequenties daarvan voor hun dagelijks leven. - Dat uit zich onder andere in zorg voor elkaar en in directe sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Want de nood van de wereld gaat een christen aan het hart. Cruciaal voor onze vereniging zijn onze dragende kerken: de 3 kerken van de Verenigde Protestantse Gemeente te Curaçao (Emmakerk, Fortkerk en Ebenezer Church), de Iglesia Reforma (Gereformeerde Kerk), de Evangelische Broedergemeente en de Methodist Church. Zij dragen onze 13

15 vereniging door middel van actieve betrokkenheid bij ons beleid en praktische ondersteuning. Wij geloven dat de persoon van de leerkracht erg belangrijk is voor onze identiteit en wij willen de christelijke levensovertuiging van ons personeel dan ook stimuleren. De VPCO kiest haar leerkrachten uit op basis van hun christelijke levensovertuiging. Onze scholen kennen wel een open toelatingsbeleid voor leerlingen van alle kerkrichtingen en godsdiensten. Wij verwachten echter wel van u dat u uw kind(eren) zult stimuleren om deel te nemen aan alle activiteiten, m.n. de godsdienstlessen, dagopeningen, maandvieringen en de vieringen van de grote christelijke feestdagen. U hebt gekozen voor een bijzondere school. U draagt er financieel ook aan bij dat wij een bijzondere school kunnen zijn. Uw ouderbijdrage zorgt er o.a. voor dat de Protestants Christelijke identiteit, die het bestaansrecht van onze scholen vormt, voldoende aandacht zal krijgen. EVENEMENTEN EN EXCURSIES EVENEMENTEN De school organiseert evenementen. Het doel van een evenement is, de leerlingen en docenten de kans geven elkaar beter te leren kennen. Hierdoor kan een betere communicatie tussen de leden van de gehele schoolgemeenschap bevorderd worden. EXCURSIES Het doel van een excursie is: - Je de mogelijkheid geven om wat je geleerd hebt, in de praktijk toegepast te zien. - Jou de kans geven je kennis te verruimen. - Je de mogelijkheid geven om met het werkveld kennis te maken. - Elkaar beter te leren kennen. 14

16 Bij iedere excursie wordt een te maken opdracht meegegeven. Deze opdracht wordt beoordeeld en telt mee voor het eindcijfer (rapportcijfer). Deze opdrachten kun je nooit inhalen. Denk daaraan!! Je bent verplicht mee te doen aan alle excursies en evenementen. Alleen om zeer gegronde redenen, kan een uitzondering hierop gemaakt worden. Het kan zijn, dat een enkele excursie buiten de schooluren valt. Dit zal tijdig bekend gemaakt worden. CONTACTEN DE KLASSENVERTEGENWOORDIGER/STER KL-VRT (KLASSE OUDSTE) Deze wordt in augustus van het lopende schooljaar door de klas of mentor gekozen. Van deze persoon wordt verwacht, dat hij/zij het goede voorbeeld aan de klas geeft. Voldoet de kl.vrt. niet aan de gestelde eisen, dan kan, na een bespreking hieromtrent, een nieuwe kl.vrt gekozen worden. De kl.vrt. heeft een assistent, die hem/haar bijstaat en vervangt bij diens afwezigheid. Taken van de klassenvertegenwoordiger/ster Optreden namens de klas 1. Fungeren als contactpersoon tussen de klas, docenten, leerweg coördinator en directie. 2. Zorgdragen voor het klassenboek. s Morgens het klassenboek afhalen bij de administratie en aan het eind van de schooldag dat weer terugbrengen. Erop toezien, dat het klassenboek volledig ingevuld wordt. (de behandelde stof en het huiswerk). Indien het klassenboek wordt kwijtgeraakt, dient de hele klas ervoor te betalen. Advies: Laat het klassenboek niet overal liggen. De informatie, vermeld in een klassenboek, gaat alleen de eigen klas aan. Het verliezen van het klassenboek is een ernstige zaak. Hierdoor gaan gegevens, voor zowel de leerling als de docent, verloren. De klassenvertegenwoordigers samen, kunnen namens hun klas, de volgende zaken afhandelen: - Aankaarten van klachten aangaande de gang van zaken op school - Voorstellen indienen voor eventuele gewenste veranderingen in de school 15

17 - Organiseren van acties of feestelijke evenementen. Hiervoor is er een SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE DIRECTIE vereist. Zonder deze toestemming zal de school zich van het geheel distantiëren en kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke ongeregeldheid dan ook. INFORMATIE- EN OUDERAVONDEN Het is bekend, dat een goed contact tussen ouders en school, in het belang van een kind, heel belangrijk is. Het kind heeft de hulp en steun van de volwassene, vooral in deze tijd, hard nodig. Wij verwachten dan ook, dat u als ouder/verzorger, de door ons georganiseerde ouderavonden en informatieavonden zult bijwonen. Tijdens de ouderavonden ontvangt u het rapport van uw kind. Het rapport wordt slechts aan de voor de leerling verantwoordelijke persoon en aan niemand anders, overhandigd. OUDERCOMMISSIE Onze school dient ook over een oudercommissie te beschikken, die een belangrijke brug is tussen de ouders en de school. De oudercommissie zal zich bezighouden met activiteiten die het contact tussen ouders en school bevorderen. In de loop van het jaar zal bekend gemaakt worden welke ouders er in de oudercommissie zitting hebben en welke plannen de oudercommissie heeft voor het lopende schooljaar. Ieder jaar als er kinderen afstuderen, treden hun ouders af, dat betekent dat wij elk jaar opnieuw nieuwe leden nodig hebben voor de oudercommissie. Indien u in de oudercommissie zitting wilt nemen, horen wij dat graag van u. Op de informatie avond kunt u zich aanmelden. BEZOEKERS IN DE SCHOOL Een ouder, die haar/zijn dochter/zoon wil spreken, dient zich bij de conciërge of administratie te melden. Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van een leerwegcoördinator of directielid, naar een leerkracht, leerling of klas te gaan. Het is daarom goed van tevoren een afspraak te maken, indien u een leerkracht, mentor of leerwegcoördinator wilt spreken. Dit voorkomt onnodig wachten. Leerkrachten en mentoren mogen niet uit de les 16

18 gehaald worden voor welk gesprek dan ook. De ouder mag ook niet zomaar het schoolterrein oplopen om zich naar een lokaal te begeven. Mocht u als ouder/verzorger vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek of zorgen om wat dan ook hebben, dan kunt u de leerwegcoördinator altijd tijdens schooluren, hetzij telefonisch of op afspraak, benaderen. Voor informatie aangaande vorderingen, gedrag en andere dagelijkse zaken, kunt u het beste de mentor van uw kind benaderen. Indien nodig, verwijst zij/hij u naar de leerwegcoördinator. 17

19 ALGEMENE REGELGEVING SCHOOLUNIFORM: De leerling dient bij het betreden van het schoolterrein ALTIJD ZIJN SCHOOLUNIFORM in orde te hebben. Lichaamsverzorging: Verzorg je lichaam, huid en nagels goed. Gebruik een goede deodorant. HAREN Was je haar regelmatig en zorg dat je ze netjes, op de gangbare manier, gekamd houdt. Dus jongens, geen vlechtjes, lang haar, strikjes, kraaltjes, dread locks, gueni of elk andere mode, maar gewoon KORT GEKNIPT Meisjes, houdt er rekening mee dat er gelet wordt op je HAARKLEUR geen rood, geel, oranje of andere felle kleuren, ook niet tijdens de Carnavals periode. JEANS Je bent verplicht op alle schooldagen je schooluniform te dragen, d.w.z. je schooljeans en poloshirt. Zorg dat dit schoon is. Je jeans moet gewoon effen blauw of zwart zijn (niet heel lichtblauw tot wit). Bloemen en andere grote figuren op de jeans, zijn ook niet toegestaan, geen bruine, donker groene, geelblauwe of andere kleurencombinatie jeans. Afgezakte broek is niet toegestaan. Je kunt naar huis gestuurd worden. POLOSHIRT De kraagkleur van je polo-shirt is afhankelijk van de afdeling waarin je zit: ONDERBOUW: Klas 1 en 2 paars BOVENBOUW: Sector Economie blauw Sector Zorg en welzijn fel roze (ros pipa) Sector Techniek groen NB. Redenen zoals mijn uniform is nog nat, het heeft geregend, mijn moeder heeft geen kleren gewassen, ik was niet thuis e.a. gelden niet. Ook een briefje van thuis geldt in deze gevallen niet. Tenslotte kun je, indien je later gaat werken bij een bedrijf waar een uniform vereist wordt, niet zonder uniform op het werk verschijnen. 18

20 SCHOENEN Je schoenen of gymnastiekschoenen (ketsen), behoren gesloten en met lage zolen te zijn. Dus stevige schoenen (hoeven niet zwaar te zijn), die goed zitten en waarop je normaal goed kunt lopen (en rennen). Normale Sokken zijn verplicht, niet de teensokken. Slippers, sandalen, open schoenen, hoge hakken en hoge zolen, zijn niet toegestaan. Wil je je voeten goed verzorgen, dan moet je dagelijks sokken dragen. Indien deze uniformzaken niet in orde zijn, kun je naar huis gestuurd worden en dit gebeurd dan op je eigen verantwoordelijkheid. GYMNASTIEKSCHOENEN/KLEDING Voor de gymnastieklessen ben je verplicht je gymuniform en gymschoenen + sokken te dragen. Meer informatie over hoe je je tijdens de gymles moet gedragen en wat er van je verwacht wordt, krijg je van de gymleraar. De gymkleding (trek je pas aan in de kleedkamer van de gymzaal) is uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens de gymles en niet daarbuiten. OORBELLEN Indien je een jongen bent, mag je geen oorbellen op het ASCP dragen. Ben je een meisje dan mag je een paar oorbellen dragen niet groter dan een gulden. Een hand met aan elke vinger een ring of meerdere ringen in neus of gezicht is niet toegestaan, dus GEEN PIERCING!! Dit geldt voor zowel meisjes als jongens. Indien je je niet aan de regels, die school stelt, houdt, zal je niet toegelaten worden in de lessen. Afhankelijk van wat niet in orde is, kun je zelfs naar huis terug gestuurd worden. DIT GELDT VOOR IEDEREEN! Dit gebeurt op EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID! Mis je in dit geval een proefwerk, dan is dit je eigen verantwoording. Je kunt het NIET INHALEN. Je krijgt dan het cijfer 1 voor dat proefwerk. Dit kun je voorkomen door je aan de regels te houden. ONGEOORLOOFD VERZUIM Indien een leerling eerder uit is krijgt hij/zij een stempel in zijn agenda. Indien je niet naar school gekomen bent omdat je ziek was, dan moet je 19

21 een ondertekende brief, van je ouder/ verzorger meenemen, zodat de secretaresse in je agenda kan stempelen voor aanvang van de lessen. De leerplicht ambtenaar wordt bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim van uw kind ingeschakeld. Berichtgevingen naar ouders/verzorgers toe, gebeuren altijd schriftelijk. Hetzij in de agenda van uw kind of via een brief of een speciaal hiervoor bestemd formulier. De school verwacht ook van de ouder/verzorger een schriftelijk bericht, wanneer er iets bijzonders met het kind is. Leerlingen krijgen geen toestemming de school te verlaten, indien een ouder hier niet schriftelijk om vraagt. In geval van twijfel, zal de school de ouder/verzorger bellen, alvorens de toestemming te verlenen. Wij verzoeken ouder/verzorgers zoveel mogelijk afspraken voor bv. tandarts e.d., in de middaguren, uren wanneer het kind vrij is, te maken. LAATKOMEN De poort gaat om 7.25 uur, bij de eerste bel, dicht. Wanneer je laat bent, zal je buiten voor de schoolpoort moeten wachten totdat de conciërge deze om 7.40 open doet. Dit is om de rust bij het aanvangen van de les, zoveel mogelijk te garanderen. Dit hoeft geen probleem te zijn voor een ouder/verzorger, die ervoor zorgt dat het kind tijdig op school is. 1. SPIJBELEN 1. Een leerling, die door eigen toedoen een les (lessen) niet mag volgen en/of ongeoorloofd een les (lessen) niet bijwoont, is zelf verantwoordelijk voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen. 2. De leerling is niet verzekerd tegen ongevallen, indien hij/zij het schoolterrein, tijdens schooluren verlaat zonder toestemming. 3. VERPLICHTINGEN 4. Wanneer je s morgens op school aankomt, mag je niet buiten de hekken blijven staan. Ook is het niet toegestaan in de hal te zitten of te staan. Je moet direct naar binnen komen en doorlopen. 5. Wanneer s morgens de eerste bel gaat, moet je direct naar het lokaal waar je les hebt, gaan. Het niet zien van de leerkracht bij wie je les hebt is geen 20

22 excuus om niet naar het lokaal te gaan. Bij de tweede bel hoor je in de klas op je plaats te zitten. 6. Alle vakken zijn verplichte vakken. Blijft een leerling, zonder toestemming van de leerwegcoördinator, weg uit een les, dan zal hij/zij als absent worden aangetekend. Tevens zal hij/zij, zolang er geen ouder is geweest, voor een beperkt aantal dagen niet tot de les(sen) worden toegelaten. 7. Een leerling dient zich aan de voorgeschreven kleding, zijn/haar uniform, te houden. Jongens mogen géén oorbellen in oor of neus hebben. Meisjes mogen geen oorbellen in de neus dragen. Piercing is niet toegestaan! Het kapsel van zowel het meisje als de jongen moet een gangbaar kapsel zijn. Lange vlechten in het haar voor jongens is niet toegestaan. Houdt de leerling zich niet aan deze regel, dan zal hem/haar de toegang tot de school ontzegd worden. 8. Het deelnemen aan excursies is verplicht. Het gebruik maken van eigen vervoer is niet toegestaan, tenzij anders afgesproken. In dit laatste geval blijft de verantwoordelijkheid voor de verantwoordelijke ouder/verzorger. 9. Leerlingen, die met eigen vervoer naar school komen, moeten hun auto buiten het schoolterrein parkeren. 10. Wanneer je van leslokaal verwisselt, moet je dit snel en rustig doen, zonder geschreeuw of gegil. Er zijn andere leerlingen die op dat moment wel les hebben. 11. Indien je uit de les gestuurd wordt, vul je een uitstuurformulier in en moet je je bij de leerwegcoördinator melden. WIJZIGINGEN 12. Bij wijzigingen van adres en/of telefoonnummers dient de school direct hiervan schriftelijk in kennis gesteld te worden. 13. Afschrijven van een leerling dient schriftelijk, ondertekend door de verantwoordelijke persoon, of door een ouder/verzorger persoonlijk, te geschieden. 21

23 ABSENTIE 14. Na absentie dient er op de eerste dag dat de school weer bezocht wordt, een brief met opgaaf van reden, waarbij niet kan worden volstaan met wegens omstandigheden ondertekend door de verantwoordelijke persoon, overlegd worden. Deze brief dient vóór aanvang van de les, aan de administratie overhandigd te worden. De leerling krijgt een stempel in zijn agenda die hij/zij aan de leerkracht moet laten zien. Een leerling zonder brief wordt naar de leerwegcoördinator gestuurd, die met ouders contact zal opnemen. 15. Afwezigheid, die vooraf bekend is, dient na overleg met de leerwegcoördinator te gebeuren. Indien dit niet gebeurt, is inhalen van proefwerken e.a. niet mogelijk. 16. Je kunt een proefwerk of overhoring inhalen bij de eerst volgende les, na je verzuim, bij de vakdocent. Je kunt slechts inhalen, indien je een brief van je ouder/ verzorger indient, waarin de reden van je verzuim vermeld staat. SCHORSING 17. Bij steeds terugkerende overtredingen, zal de leerling een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Op drie schriftelijke waarschuwingen, ongeacht de reden, volgt een schorsing. Na drie schorsingen, ongeacht de reden, volgt verwijdering. Dit, na de verantwoordelijke persoon te hebben gehoord, in overleg met het Bestuur, na overleg met de Inspectie. 18. Bij vechtpartijen worden beide partijen geschorst. 19. Indien de ene partij geslagen, geduwd, gemept, geschopt etc. wordt en hij/zij slaat niet terug, krijgt alleen degene die geslagen, geduwd, gemept, geschopt etc. heeft schorsing. 22

24 NIET TOELATEN IN DE SCHOOL Indien je uniform niet in orde is, word je niet toegelaten tot de lessen totdat het uniform in orde is. Dit kan ook gebeuren, indien een ouder/verzorger, ondanks herhaaldelijk verzoek om een persoonlijk gesprek, vooral na slecht gedrag, niet reageert. HAL en INGANG SCHOOL De HAL dient altijd in verband met de veiligheid van de leerlingen, het dienen als uitzichtpost en ter voorkoming van geluidsoverlast vrij van leerlingen en andere gasten te blijven. Leerlingen mogen zich niet in de HAL begeven of ophouden. Dit geldt ook voor de ingang van de school. SLUITEN VAN DE SCHOOLPOORT (zie laatkomen) Gedurende de schooltijd moet de schoolpoort gesloten gehouden worden. Leerlingen die klaar zijn, dienen het schoolterrein meteen te verlaten. Als ze het schoolterrein verlaten hebben, mogen zij het schoolterrein niet meer betreden( ook niet voor bezoek aan toilet/ cooler).wij verzoeken u uw kind op tijd van school af te halen. Indien zij niet rustig kunnen zijn en steeds blijven rondlopen en luid praten, worden ze, omdat zij de lessen storen, van het terrein verwijderd. Het heel even zitten wachten op een ouder, buiten de schoolpoort, hoeft geen probleem te zijn. Gaat dit wachten te lang duren en wordt daarbij herrie gemaakt en allerlei vreemden aangetrokken, dan wordt dit problematisch voor de school. Deze leerlingen worden dan weggestuurd. SNACKS EN DRINKEN In de pauze is het mogelijk iets te eten en drinken te kopen. Het is echter altijd goedkoper brood en evt. drank in een thermosfles van thuis mee te nemen. Leerlingen mogen niet buiten school eten en drinken gaan kopen. De school is niet verantwoordelijk voor evt. ziektes, opgelopen door het eten van levenswaar, gekocht bij deze verkopers. SCHOOLVERKLARING Regelmatig wordt om een schoolverklaring, bestemd voor een instantie, gevraagd. U kunt telefonisch een schoolverklaring opvragen het kan 2 werkdagen duren voordat u het krijgt. VERZEKERING Via de school ben je verzekerd tot een bedrag van f. 500,00. D.w.z. dat kosten voortkomend uit een ongeval op school, door de 23

25 verzekeringsmaatschappij gedekt worden. Indien je iets op school overkomt in bv. de gymnastiekles, een praktijkles of in de pauze, dan moet je dit direct tegen de gymdocent zeggen. Het is heel belangrijk te weten waar, hoe laat en hoe een ongeluk gebeurd is en wat er precies gebeurd is. Dit moet vermeld worden in het briefje van verzekeringsmaatschappij aan de huisarts, poli en/of apotheker. INDIEN JE ECHTER EEN ANDER, MET OPZET, ENIG LETSEL TOEBRENGT, DAN MOET JIJ (JE OUDERS/VERZORGERS) ZELF DE KOSTEN VOOR DIE ANDER, EN EVENTUEEL VOOR JEZELF BETALEN! Ben je zonder toestemming, bij aankomst op school, buiten het schoolterrein gebleven of op een ander moment bij vertrek naar huis(bv. bij de snack op de hoek van de straat) buiten blijven hangen, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid. OVERLAST BIJ DE BUREN Er zijn leerlingen, die s morgens, voor de aanvang van de lessen of na schooltijd, liever buiten blijven rondhangen. Dit gaat jammer genoeg vaak gepaard met veel herrie en het gebruik van minder nette woorden. De ingang van winkels, bedrijven en poorten van woonhuizen worden geblokkeerd. Plastic bekers en flessen worden op de grond gegooid. Deze leerlingen luisteren niet naar volwassenen en respecteren de eigendom van de ander niet. Hoewel het om een kleine groep leerlingen gaat, bezorgt dit de school en overige ASCP leerlingen, een slechte naam. Eenieder wordt verzocht eraan mee te werken, dat de school en de buurt rustig en schoon zijn en blijven. JONGENS/MEISJES: Gedraag je buiten het schoolterrein. Je wordt verzocht respect voor jezelf en anderen te tonen. Dit komt jezelf ten goede! (gebruik op straat geen onbeschofte taal, ga niet vechten en/of vrijuit staan zoenen en vrijen. Je respecteert jezelf niet. Een ander zal je zeker ook niet respecteren). Natuurlijk kun je buiten het schoolterrein en op straat doen wat je zelf wilt, maar houdt er rekening mee dat, indien je je in de nabijheid van de school misdraagt, de school hiertegen kan optreden. OUDER/VERZORGER: U wordt verzocht uw dochter/zoon tijdig op te halen. Het personeel dat na schooltijd in de school aanwezig is, kan geen toezicht blijven houden op nablijvers. Het rondhangen in de school, kan leiden tot het uithalen van kattenkwaad en is daarom ook niet toegestaan. 24

26 NIET TOEGESTAAN IN ONZE SCHOOL IS HET VOLGENDE: MOBIELE TELEFOONS/MP3/I-pod/zonnebril Het gebruik van mobiele telefoons, zonnebril en andere gelijkwaardige artikelen is in de school ten strengste verboden. Neem je een dergelijk apparaat/voorwerp toch mee naar school, dan gebeurt dit op eigen risico. WE MOGEN HET NIET ZIEN EN NIET HOREN. Wordt het je afgenomen omdat je je niet aan de schoolregels houdt, dan wordt het afgegeven aan de leerwegcoördinator. Slechts je ouder/verzorger kan dit apparaat/voorwerp, bijv. mobiele telefoons, na 2 werkdagen, weer bij de leerwegcoördinator afhalen. De school is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies en schade, om welke reden dan ook, van mobiele telefoons, Mp3, I-pod, zonnebril of gelijkwaardige artikelen.. Ouders, die hun kind dringend moeten bereiken, kunnen dit via de administratie doen. Leerlingen, die dringend een ouder/verzorger moeten bereiken, kunnen via de administratie, tegen betaling, bellen. Indien er naar een portable gebeld wordt, moet je f. 1,00 betalen, anders f. 0,50. ROKEN Roken op school is niet toegestaan. Aanstekers en sigaretten worden in beslag genomen. Onze school is een rookvrije school. Je kunt hiervoor een schorsing krijgen. VUURWERK Ten strengste verboden. Leerlingen die in het bezit zijn van vuurwerk kunnen voor verwijdering in aanmerking komen. GELD/WAARDEVOLLE BEZITINGEN Het is niet mogelijk om bij de administratie geld te lenen. Zorg dat je altijd, minstens geld voor het betalen van een bus of het bellen, bij je hebt. Je wordt aangeraden je geld en tas altijd bij je te houden. Laat je geld of waardevolle bezittingen niet in je tas achter. DRUGSGEBRUIK Onze school heeft een preventie regeling voor het gebruik van drugs. Dit houdt in dat indien er vermoeden bestaat dat uw zoon/dochter drugs gebruikt, de schoolleiding uw kind, nadat u op de hoogte bent gebracht, een test (Sure Step) op school kan laten afleggen. In geval dat de leerling positief bevonden wordt, wordt hij/zij niet verwijderd, maar wordt aangemeld bij de FMA om begeleid te worden. 25

27 FINANCIELE ZAKEN Contributieverordening De algemene vergadering van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, Overwegende dat, ingevolge artikel 22 van het Algemeen Huishoudelijk reglement en datgene dat in artikel 5 van de statuten is opgenomen, de contributie jaarlijks wordt vastgesteld door middel van een contributieverordening. De ledencontributie luidt als volgt voor: Een lid met één kind op een van de scholen van de VPCO betaalt: Naf 550. Een lid met twee kinderen op één van de scholen van de VPCO betaalt: Naf 975. Een lid met drie of meer kinderen op één van de scholen van de VPCO betaalt: Naf De schoolcontributie kunt u betalen via de volgende banken (altijd t.n.v. de V.P.C.O.): Bank Rekeningnummer Maduro & Curiel s Bank Giro RBC Banco di Caribe U kunt ook direct bij het administratiekantoor van de VPCO, aan de Pimpiriweg 34 betalen, tijdens kantooruren & ; op vrijdag tot uur. Telnr: Laat op het betalingsbewijs de volgende informatie vermelden: 1. het lidnummer en naam van ouder die lid is 2. de naam van de leerling 3. de naam van de school U kunt de schoolcontributie niet op school betalen!!! 26

28 VAKANTIEROOSTER VOOR SCHOOLJAAR Schooljaar Grote vakantie t/m Tussenvakantie t/m Dia di Pais Korsou Kerstvakantie t/m Kinderkarnaval Grote Karnaval t/m Paasvakantie t/m Koningsdag Extra vrije dagen t/m Dag van de Arbeid Hemelvaartsvakantie t/m vr Grote vakantie t/m 31 juli 2015 Totaal aantal dagen De eerste schooldag van het schooljaar 2015/2016 valt op do

29 JAARPLANNING 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

WOORD VOORAF. 1 WELKOMSTWOORD. 2 ORGANISATIE. 3 DIRECTIE, DOCENTEN EN VAKKEN. 4 DE LEERWEGEN EN SECTOREN VAN HET VSBO. 6 BEPALEN SCHOOLEXAMENCIJFER

WOORD VOORAF. 1 WELKOMSTWOORD. 2 ORGANISATIE. 3 DIRECTIE, DOCENTEN EN VAKKEN. 4 DE LEERWEGEN EN SECTOREN VAN HET VSBO. 6 BEPALEN SCHOOLEXAMENCIJFER INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... 1 WELKOMSTWOORD... 2 ORGANISATIE... 3 DIRECTIE, DOCENTEN EN VAKKEN... 4 DE LEERWEGEN EN SECTOREN VAN HET VSBO... 5 HET VAKKENPAKKET VAN HET VSBO... 6 BEPALEN SCHOOLEXAMENCIJFER...

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo. Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen Tweede Fase Havo en Vwo Philips van Horne S.G. WEERT versie 1 september 2013 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Het eindexamen 3. Het examenreglement 4 Het schoolexamen 4 Welke soorten toetsen zijn er? 4

Inhoud. Inleiding 3. Het eindexamen 3. Het examenreglement 4 Het schoolexamen 4 Welke soorten toetsen zijn er? 4 Inhoud agina Inleiding 3 Het eindexamen 3 Het examenreglement 4 Het schoolexamen 4 Welke soorten toetsen zijn er? 4 De vier periodes van het TA 5 Tussentoetsen 5 Het bepalen van rapport- en jaarcijfers

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2016-2017 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO

Slagen en zakken. in de 2 e fase HAVO Slagen en zakken in de 2 e fase HAVO CS VINCENT VAN GOGH VERSIE 2015-2016 1 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, HAVO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Bevorderingsreglement VMBO. OSG Schoonoord

Bevorderingsreglement VMBO. OSG Schoonoord VMBO OSG Schoonoord 2 / 10 Inhoudsopgave 1 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS 1 - KLAS 2 3 1.1 Algemeen 1.2 Becijfering 1.3 Berekening 1.4 Bevordering 1.5 Lijst met afkortingen 2 BEVORDERINGSREGLEMENT KLAS 2 -

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014 Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3 Welkom 1 September 2014 Doelen van het kamp Van 16 september t/m 19 september 2014 Leuke start van het schooljaar Kennis maken met elkaar en de docenten

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2015-2016 1 Algemeen deel van het PTA TL/HAVO/VWO Meander College - 2015-2016 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2013-2014 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 BEVORDERINGSREGLEMENT VMBO-BB BRUGKLAS... 4 Brugklas VMBO BB/LWOO... 4 Bevordering naar 2 VMBO

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie De Joost Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie De Joost 2017-2018 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1 VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2 VMBO BB... 4 B. Bevordering naar 2

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Opstart schooljaar schooljaar opening TW1

Opstart schooljaar schooljaar opening TW1 33 Ma 14 aug Plenaire vergadering: zie informatie boekje Di 15 aug Startconferentie Marnix College - uitnodiging volgt! Thema: "digital mindshift" Wo 16 aug APV MACC - zie informatieboekje Do 17 aug PTA

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Informatie avond. Leerjaar 3

Informatie avond. Leerjaar 3 Informatie avond Leerjaar 3 2017 2018 Taakverdeling Vakkenpakket leerjaar 3 De weg naar een diploma Rapport Faciliteitenleerlingen Regels Informatie Contact Inhoud Taakverdeling Eindverantwoordelijk: Directeur

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw

OVERGANGSREGELS VMBO Onderbouw OVERGANGSREGELS VMBO 2016 2017 1. Onderbouw leerjaar 1 BB (± LWOO) 1 naar BB 2 KB 1 naar KB 2 GT 1 naar GT 2 A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) A. Bevorderd (gelijk niveau) Een leerling

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

Overgangsnormen HC

Overgangsnormen HC Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

OUDERAVOND VIERDE LEERJAAR 17 september2013 VAN HARTE WELKOM

OUDERAVOND VIERDE LEERJAAR 17 september2013 VAN HARTE WELKOM OUDERAVOND VIERDE LEERJAAR 17 september2013 VAN HARTE WELKOM PROGRAMMA 1. Even voorstellen 2. Opmerkingen vooraf 3. De leerplichtambtenaar 4. Het eindexamen 5. De decaan 6. Met de mentor mee EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Met Penta naar je top! Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Programma - Algemene informatie - Informatie over decanaat - Met de mentor naar de klas voor verdere informatie en gelegenheid tot vragen

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 20 september 2016 5VWO Coördinator leerlingzaken: Michel Otter / Marije Rozema Decaan havo/vwo: Linda Veldhuis Afdelingsleider vwo: Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Deze powerpoint

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

Protocol studievoortgang

Protocol studievoortgang Protocol studievoortgang Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 1.1 Algemeen 1.2 Rapporten en toetsen 2. Rapportvergaderingen blz. 3 2.1 Algemeen 2.2 Werkwijze rapportvergaderingen 2.3 De revisievergadering

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 584 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit scholen v.w.o.,

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsreglement Locatie Joost de Jongestraat 2016-2017 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College

Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat Leerdam Heerenlanden College Bevorderingsnormen Locatie Joost de Jongestraat 2014-2015 Leerdam Heerenlanden College Inhoud Algemeen... 3 1. BEVORDERINGSREGLEMENT BRUGKLAS 1A VMBO BB... 4 A. Bevordering naar 2A VMBO BB... 4 B. Bevordering

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Inhoud 1 Vervolgopleiding 2 Uitstroomvariant 3 Vakkenpakket 4 Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5 Examenprogramma 6 Rekentoets 7 Hoe kom je tot keuzes Leerwegen VMBO Theoretisch Gemengd Kader beroepsgericht

Nadere informatie

Schoolexamenreglement 2014-2015

Schoolexamenreglement 2014-2015 Schoolexamenreglement 2014-2015 Vooraf In een schoolexamenreglement wordt de gang van zaken rond het schoolexamen geregeld. Het schoolexamenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door de schoolleiding,

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Informatieavond 5 HAVO

Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 HAVO Informatieavond 5 havo Programma informatieavond Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische zaken Ons motto:

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Leerjaar 1 Overgangsnormen 2015 2016 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 LOCATIE HOLZ PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2012-2014 Leerjaar 4 VMBO KADER Sector: ECONOMIE Afd. Handel en Administratie 1 VOORWOORD Aan de leerlingen van 4 VMBO, de ouders en/of verzorgers van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016

Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 Voor wereldburgers en wetenschappers Ouderavond 11 oktober 2016 1 Cygnus Gymnasium 5 e Klas 2 Website tab leerlingen & ouders : voor alle relevante informatie vrij toegankelijk Daarnaast info in Cygnalement

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2015/2016 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN OVERGANGSNORMEN 2016-2017 Inhoud Algemene aanwijzingen en uitgangspunten 3 Bevorderingsnorm klas 1 MAVO en HAVO 6 Bevorderingsnorm klas 2 MAVO en HAVO 7 Bevorderingsnorm klas 3 MAVO en HAVO 8 Aanvullende

Nadere informatie