Beste Ouders, Verzorgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste Ouders, Verzorgers"

Transcriptie

1 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: Gr. 1/2 Alle kinderen vrij Kunst Centraal,gr.1/ Kunst Centraal gr Oud Papier Catechese viering Alle groepen Kunst Centraal gr Carnavalsfeest De volgende Agnes Actueel verschijnt op Verjaardagen: Dagmar vd Zalm, gr Thomas Swart. gr Lisanne v. Vliet, gr Madelijne Meeuwsen, gr Juf Marie-José, gr Lara Daalhuisen, gr Sophie Daalhuisen, gr Juf Marleen, gr Damian Flantua, gr. 1/2B Tom van Dijk, gr. 4 Gefeliciteerd! Agnesschool Zomerdijk MJ IJsselstein Tel: Website: Beste Ouders, Verzorgers De komende maanden wordt naast onze school een gymzaal gebouwd. De bouw zal volgende week formeel van start gaan en in de zomervakantie klaar zijn. In een overleg met de Bouw- en aannemersbedrijf De Wit IJsselstein is duidelijk geworden dat wij hier als school veel hinder door zullen ondervinden. Naast de geluidsoverlast heeft het verkeer naar en van onze school straks last van de bouw. Bij de ingangen van de school en in de teamkamer zijn plattegronden opgehangen waarop in rood is aangegeven wat er anders is tijdens de bouw en waar de gymzaal precies gebouwd wordt. Allereerst hebben we ervoor gekozen om de hekingang van de school bij groep 3 en 4 in ieder geval af te sluiten voor fietsers. Wij willen zo veel mogelijk voorkomen dat de leerlingen op de fiets van deze kant van de school komen of de school verlaten. Bij deze uitgang richting de parkeerplaats zal sprake zijn van veel en zwaar bouwverkeer waar wij onze leerlingen het liefst bij uit de buurt houden. Ook ouders kunnen hun auto hier niet meer (ook niet tijdelijk) parkeren. Om de verkeersveiligheid van deze kant van de school verder te vergroten worden er dranghekken geplaatst zodat kinderen niet zo maar de weg op kunnen en automobilisten de auto ook niet op de stoep kunnen zetten. Parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen blijft gewoon mogelijk. Fietsers worden tevens aan deze kant van de school dringend verzocht door middel van verkeersborden om af te stappen en de weg lopend naar de school te vervolgen. Firma de Wit informeert al zijn leveranciers over het feit dat het bouwverkeer langs onze school moet en daarmee rekening dient te worden gehouden. Maar nu het goede nieuws! Na de zomervakantie hoeven we niet meer zo ver naar de gym te lopen en mogen wij als school gebruik gaan maken van deze spiksplinter nieuwe gymzaal. Daarnaast zijn wij door firma de Wit uitgenodigd om een keer op de bouw te komen kijken en ook hier zullen we dankbaar gebruik van gaan maken. Kortom, even wat overlast maar dan hebben we ook wat. Groeten, Carolien Barger 1

2 Mededelingen team 17 februari 2015 Aanvang: uur (inloop) Einde circa uur Mark Mieras Het nut van creativiteit Wetenschapsjournalist en schrijver Mark Mieras komt dinsdagavond 17 februari op school om te vertellen waarom Kunsteducatie broodnodig is voor het kinderbrein. Op scholen wordt vaak voornamelijk kennis getoetst. De ontwikkeling van de creatieve hersenen is minstens zo belangrijk. Kunsteducatie leert kinderen kijken en luisteren. Belangrijke vaardigheden om te leren lezen en schrijven. Met kunsteducatie leren kinderen experimenteren. Het stimuleert kinderen hun creatieve capaciteit te ontwikkelen. Het is van groot belang dat kinderen leren hun hersenen goed te gebruiken. Zeker in onze kenniseconomie is het belangrijk dat kinderen leren vertrouwen op hun inventiviteit en te experimenteren. Kinderen leren dan flexibel in het leven te staan wat hen in staat maakt om hun leven lang te experimenteren. Kunsteducatie op de Agnesschool speelt een belangrijke rol omdat wij in onze visie uitgaan van boeiend onderwijs. Wij vertellen u hier daarom graag wat meer over. Het betoog van Mark Mieras sluit hierbij volledig aan. Het wordt een super inspirerende en boeiende avond dat kunnen we u verzekeren. Dus mis het niet! Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom! Opa, oma, buurman en tante zijn dus óók uitgenodigd! 2

3 Schoolfruit De Agnesschool is uitgekozen samen met nog 500 scholen in Nederland om mee te doen met het EU schoolfruitplan. Dit houdt in dat wij op woensdag, donderdag en vrijdag gratis fruit krijgen geleverd door de Liddl voor 18 weken lang. In de groepen wordt al twee weken lang gesmikkeld van verschillende soorten fruit/groenten zoals appels, peren, sinasappel, komkommer etc. Als school hebben wij woensdag en donderdag als fruitdag. Op deze dagen eten de kinderen alleen fruit als 10 uurtje. Op de andere dagen mogen ook andere gezonde snacks. Ventilatie Goede ventilatie in onze school blijft van groot belang. Met enige regelmaat krijgen wij hier vragen over omdat sommige leerlingen hoofdpijn hebben. Tijdens de pauzes is binnen het team afgesproken om hun lokaal zo goed mogelijk te ventileren. Maar ook om gedurende de lessen zo veel mogelijk een raampje open te zetten. In groep 6 was het de laatste tijd erg warm maar dat is inmiddels opgelost. De thermostaat knoppen zijn gecheckt en die van groep 6 bleek niet goed te functioneren. Binnenkort zullen we ook weer een CO2 meting in de lokalen doen om te checken of er voldoende zuurstof is. Een gezond binnenklimaat blijft belangrijk. 3

4 Nieuwsbrief 4 De Vreedzame School Blok 4: We hebben hart voor elkaar Algemeen Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen hart voor elkaar hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat afkoelen belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt. We leren de kinderen dat ze mogen passen. Op school wordt het steeds gewoner om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. Wij starten met de lessen uit: Blok 4: We hebben hart voor elkaar: Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan. De lessen zijn gericht op: - Het besef dat iedereen gevoelens heeft. - Het herkennen en benoemen van gevoelens - Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen - Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen. - Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat. - Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont. - Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing. - Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet - Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt - Hoe je het voor elkaar kunt opnemen - Hoe je het met elkaar leuk kan hebben - Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt In blok 3 We hebben oor voor elkaar hebben de kinderen geleerd: - Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten - Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt. - Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten. Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen. 4 Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken. Tip voor thuis Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kan doen als je boos bent: - gemeen terugdoen - de ander z n zin geven, je terugtrekken, - weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt. Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

5 Aangepaste normen Cito leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS) Vorig schooljaar heeft Cito de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. Met ingang van schooljaar is deze nieuwe normering ook doorgevoerd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. In onderstaand stuk wordt door Cito uitgelegd wat dit betekent. Vervolgens een toelichting van onze school hoe wij met citoresultaten omgaan. Waarom aangepaste normen? Leerlingen maken vandaag de dag de LVS-toetsen beter dan een aantal jaar geleden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de Eindtoets opeens blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan. De resultaten op de LVS-toetsen van Cito De toetsuitslagen op de LVS-toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets (de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een letter (vaardigheidsniveau I t/m V of A t/m E). De letters geven aan hoe goed uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis. Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die medio groep 5 een vaardigheidsscore van 23 behaalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau B behaalt. Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 25, dan is de conclusie dat de leerling met score 23 net boven het gemiddelde scoort (B) niet (meer) juist. Vergelijk dit maar met de lengte: kinderen van nu worden gemiddeld groter dan hun ouders. Begin vorige eeuw zou je een reus zijn als je 1.70m lang was, nu ben je als man klein met zo n lengte. Een lengte van 1.70m heeft nu dus een andere betekenis dan vroeger. Door de update van de normen trekt de school de juiste conclusies over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Daarmee voorkomen we dat de resultaten op bijvoorbeeld de Entreetoets of de Eindtoets tegenvallen. Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind? Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score. Hieronder staat een voorbeeld voor Begrijpend lezen eind groep 4 indien uw school de niveau-indeling A tot en met E gebruikt. Oude normering Nieuwe normering Vaardigheidsscore Vaardigheidsniveau B C Betekenis Uw kind behoort tot de 25% die ruim tot net boven het landelijke gemiddelde scoort Uw kind behoort tot de 25% die net tot ruim onder het landelijke gemiddelde scoort Voor de overzichtelijkheid worden de normen in het administratiesysteem van de school ook toegepast op eerder gemaakte toetsen. Daardoor kunnen de resultaten een ander beeld van uw kind geven dan voorheen. In de folder Uw kind duidelijk in beeld hebben we voor u op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Deze folder kunt u downloaden op > Primair en speciaal onderwijs > Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs > Achtergrondinformatie. 5

6 Omgaan met Citoresultaten op de Agnesschool. Twee keer per jaar worden er in alle groepen verschillende toetsen van Cito afgenomen. Het doel van deze toetsen is om een beeld te krijgen van waar de leerlingen t.o.v. andere leerlingen in Nederland staan. Wij als school kijken vooral naar de vaardigheidsscore. Blijft de leerling groeien(vaardigheidsgroei). Elke leerling bij ons op school willen wij de mogelijkheid geven zich te blijven ontwikkelen. Wanneer een leerling zich niet naar verwachting ontwikkelt, is dit voor ons een signaal om verder te kijken. Wij zullen onderzoeken waar de hiaten zitten en hierop actie ondernemen. Elke leerling heeft recht op goed onderwijs op welk niveau de leerling ook zit (A t/m E niveau). Wij formuleren ambities o.a. op basis van citoresultaten en presenteren zowel deze ambities als de gemiddelde groepsresultaten 2x per jaar in de medezeggenschapsraad. Hulp bij ateliers gevraagd Op vrijdag 6 februari starten we weer met een nieuwe ronde ateliers. Daarvoor zijn we dringend op zoek naar hulpouders om te assisteren bij de volgende ateliers in zowel de onder- als de bovenbouw: Dans Muziek Tekenen Knutselen Toneel De data van de ateliers zijn: 6 en 20 februari, 6 en13 maart. Op vrijdag 27 maart zijn de presentaties van de ateliers op de cultuurmiddag. De tijden van de ateliers in de onderbouw zijn van uur tot uur. De tijden van de ateliers in de bovenbouw zijn van uur tot uur. De cultuurmiddag op 27 maart is voor zowel de onder- als de bovenbouw van uur tot uur. U kunt zich opgeven bij Dieke of Ryan Afstudeerstage voor stagiaire Sabine In het afgelopen halfjaar heb ik mij gespecialiseerd in de wereldvakken. Dit heb ik gedaan in verschillende groepen. Het was ontzettend leuk om elk uur ergens anders voor de klas te staan. Vanaf 2 februari start ik met het laatste onderdeel van de gehele opleiding: de afstudeerstage. In de eerste twee maanden zal ik ongeveer 3 dagen per week aanwezig zijn op school of in groep 1/2 A. Ik werk in deze maanden aan een groepsplan en aan een onderzoek. Wanneer dit gedeelte is afgerond begin ik aan de afstudeerfase in groep 1/2 A. Dit betekent dat ik 4 dagen in de week groepsverantwoordelijkheid heb. Dit duurt 5 weken. Hopelijk mag ik daarna de gehele opleiding afronden met een eindassessment op Instituut Theo Thijssen. Als alles gehaald is mag ik mij eind juni/begin juli officieel Juf noemen! Ik heb er zin in! Tot ziens op school, Sabine Stofmeel 6

7 Nieuws uit de groepen Groep 1/2 A Welkom Evi, Gijs en Leah op de Agnesschool, veel plezier! Groep 1/2 B Dylan, Kiki en Jesse worden binnenkort 4 jaar, we wensen jullie een gezellige tijd op de Agnesschool. Groep 3A en B Vorige week hebben wij een echte kunstenares op bezoek gehad. Tijdens deze les hebben we verschillende schilderijen bekeken en zelf gemaakt! Door een bos met dieren te tekenen met stift en daarna met acrylverf er met verschillende motieven eroverheen te rollen kwamen er mooie creaties naar voren. Deze zijn te bewonderen in de klas. 7

8 Carnavalskar Carnaval staat weer voor de deur. We hebben voor de optocht een kar nodig die we gaan versieren en waarmee we kunnen pronken tijdens de carnavalsoptocht op vrijdag 13 februari. Is er iemand die een kar heeft die we een aantal weken mogen lenen? Zowel groep 3a als 3b heeft een kar nodig. We horen het graag! Veilig leren lezen We zijn kern 5 aan het afronden. We hebben veel nieuwe letters geleerd, namelijk de eu, j, ie, l, ou en uu. De kinderen kennen nu bijna alle letters alleen is het nu zaak dat ze de letters ook steeds sneller gaan herkennen. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk om veel te lezen. We willen jullie vragen om thuis af en toe ook een boekje te pakken en lekker met je kind te lezen. Ze zijn enorm trots op de letters die ze al kennen. Veel plezier! Vreedzame school We zijn gestart met blok 4: We hebben hart voor elkaar. Hierin staat het omgaan met gevoelens centraal. Volgende week wordt het Gevoelsboek geïntroduceerd in de klas. Dit is een boek dat gedurende blok 4 elke dag mee naar huis gaat met een leerling. Uw kind schrijft of tekent iets over zijn of haar gevoelens. De volgende dag mag uw kind hierover vertellen in de klas, waarna de groep mag reageren. Volgende week krijgt u via een mail meer informatie. Fruit Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de leerlingen tot aan de zomervakantie gratis fruit op school. Ze kunnen steeds kiezen uit 3 verschillende soorten groenten en fruit. U hoeft uw kind dus geen eten meer mee te geven voor de 1 e pauze. Voor drinken moeten jullie wel zorgen. De kinderen vinden het heerlijk!!!! 8

9 Klasbord groep 3a In groep 3a ben ik ben van de week gestart met Klasbord. Klasbord is een gratis app waarmee ik jullie gemakkelijk op de hoogte kan houden over activiteiten in de klas. Ik zal hier regelmatig foto s of oproepjes op plaatsen. De mail met daarin de uitnodiging om ook lid te worden heb ik van de week gestuurd. Mocht je deze niet ontvangen hebben laat het me dan weten, dan stuur ik hem nog een keer. 9

10 Groep 4 Dinsdag 13 januari was juf Britt voor de laatste keer bij ons in de groep. We hebben een fijne tijd met haar gehad en genoten van haar leuke muziek en geschiedenislessen. Wij wensen haar een leuke tijd op haar nieuwe stageschool in Nieuwegein. Deze week zijn we gestart met het oefenen van spelling op de computer. Dat gebeurt met het programma bloon. Hier mogen de kinderen ook thuis mee oefenen. Het is een online programma. De kinderen hebben dinsdag hun inlogcode mee naar huis gekregen. Mochten ze hem kwijt zijn hij hangt ook in de klas bij de computers. Er kunnen maar 4 woordpakketen tegelijk in bloon gezet worden. De pakketten die erin staan zijn de pakketten die op dat moment in de groep behandeld worden. Veel oefenen plezier. Groep 5 Woensdag kwamen de kinderen een beetje zwart uit school. Wat hebben de kinderen gedaan? We hebben mooie tekeningen gemaakt met houtskool! Het schoolzwemmen zit er bijna op. Een aantal kinderen hebben een mooi diploma of certificaat behaald. Gefeliciteerd. Aankomende donderdag is de laatste les. Wie fietst er mee? Daarna gaan we op de donderdag i.p.v. zwemmen gymmen. Ook hier gaan we op de fiets naar toe. De kinderen doen dat super goed. Groep 6 In groep 6 is juf Marina druk bezig met haar eindstage, 5 weken zal zij voor de groep staan. Achter in de klas hangt een spreekbeurtrooster. Iedereen heeft informatie gekregen over het maken van een spreekbeurt en tevens een mail hierover ontvangen. Groep 6 heeft afgelopen week voor het eerst voorgelezen aan de kleuters, dit vonden ze erg spannend maar ging gelukkig goed! 10

11 Groep 7 We zijn begonnen in de klas met de werkstukken. Alle kinderen maken een werkstuk over een land en maken dit voornamelijk op school. Hij moet ingeleverd zijn op 9 maart. We hebben de kinderen de tip gegeven om het werkstuk in de voorjaarsvakantie thuis te controleren en uit te printen. Voor hen die op vakantie gaan, geen stress, want de inleverdatum is een week na de voorjaarsvakantie. Daarnaast alvast wat belangrijke data: Op donderdag 16 april is het schriftelijk verkeersexamen. Vanaf 20 mei gaan we de Cito entree toets afnemen. In de klas gaan we voor die tijd uitgebreid oefenen, zodat we er helemaal klaar voor zijn. Groep 8 Advies voor voortgezet onderwijs Inmiddels zijn de adviesgesprekken afgerond en hebben de kinderen hun schooladvies op zak. Tsja, en welke school wordt het nu? Dat is voor de één al duidelijk en voor de ander nog een hele puzzel. We zijn benieuwd waar iedereen uiteindelijk terechtkomt. Uiterlijk 6 maart moeten de kinderen hun inschrijving hebben gedaan bij de school van hun keuze. Playbackshow Op 20 maart zal er weer een spetterende playbackshow plaatsvinden. De kinderen van groep 8 hebben de keuze van hun optredens al gemaakt. Binnenkort gaan de voorbereidingen echt van start. Sommige kinderen zijn al begonnen met het oefenen van danspassen en het leren van de teksten van de liedjes. Alle ouders zullen via de mail een brief met informatie over de voorbereidingen ontvangen. Daarbij wordt aan de ouders gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze playbackshow in de vorm van bijvoorbeeld hulp bij dansen, decor schilderen, foto s nemen, hapjes maken, enz. We gaan er in ieder geval een mooie show van maken! Werkstuk De kinderen van groep 8 hebben de opdracht gekregen om een werkstuk te maken. Het onderwerp is: Een reis door een land in Zuid- Azië samenstellen. Hiervoor hebben zij de opdracht en nodige toelichting op papier gekregen. Iedereen heeft nu een land gekozen. Als ouders is het wellicht raadzaam om de voortgang van het maken van het werkstuk in de gaten te houden, anders wordt het uiteindelijk last minute werk. Het werkstuk moet uiterlijk vrijdag 6 maart zijn ingeleverd. 11

12 Mededelingen Hoofdluiscommissie Mededeling hoofdluiscommissie! Na een lange periode hoofdluisvrij te zijn geweest, is er na de laatste hoofdluiscontrole helaas toch weer hoofdluis geconstateerd. Wij zijn hier met een groep enthousiaste moeders altijd best druk mee. Wij begrepen dat er toch nog wat onduidelijkheden zijn als het gaat om hoe te handelen als er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd. Daarom zetten we graag alles nog eens goed voor u op een rijtje. -Elke maandag na een schoolvakantie controleren wij de hele school. Het is handig en gewenst dat de kinderen met schone haren naar school gaan op de maandag na de vakantie. Er zijn kinderen die last hebben van vet haar en/of roos. Het is voor ons makkelijker te controleren als het haar schoon is, dit om verwarring te voorkomen in het geval van neten of roos. En gelijk hygiënischer voor degene die controleren. -Als er lopende luizen worden geconstateerd is het protocol dat de leerkracht de ouder/verzorger belt en dat de kinderen dan van school moeten worden opgehaald om direct behandeld te worden. De leerkracht zorgt ervoor dat de hele klas op de hoogte wordt gebracht als er hoofdluis heerst, via de mail. Voorheen werden er briefjes meegegeven maar het blijkt dat de briefjes niet altijd thuis aankomen. En het scheelt ook nog eens papier. -Na 1 week controleren wij weer de hele klas waar er hoofdluis heerst, en ook de klas van eventuele broertjes of zusjes. Dan is het fijn als de kinderen wederom met schone haren op school gecontroleerd kunnen worden. Als alles onder controle is zal de leerkracht weer een mail sturen dat de klas hoofdluisvrij is. Zijn er nog steeds hoofdluizen dan controleren wij een week later weer enz. -Als u zelf hoofdluis bij uw kind ontdekt is het van belang dat u zo snel mogelijk gaat behandelen, en de leerkracht gelijk op de hoogte stelt, zodat die de hoofdluiscommissie weer op de hoogte kan brengen, vervolgens kunnen wij zo snel als mogelijk de klas controleren. Ouders/verzorgers van vriendjes en vriendinnetjes waarmee uw kind gespeeld heeft moeten ook op de hoogte gebracht worden! -U zult vast wel begrijpen dat het onmogelijk voor ons is om te kunnen garanderen dat wanneer wij uw kind controleren ze ook daadwerkelijk 100% luisvrij zijn. Daarom is het van groot belang dat u uw kind zelf blijft controleren, uiteraard doen wij onze uiterste best, maar de verantwoording blijft te allen tijde bij de ouders/verzorgers. -Samen kunnen we ervoor proberen te zorgen dat we de school luisvrij houden!! -Tip: over wat te doen bij hoofdluis.) Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om ons te helpen Interesse? Mail: Charlotte van Vliet (voorzitter hoofdluiscommissie) 12

13 Schoolbibliotheek Met de verkoop van broodjes worst met kerst is 294,10 opgehaald. Van dit geld zijn leuke zitzakken gekocht en nieuwe boeken. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage! Kinderatelier de Knutselaars De afgelopen weken hebben Marloes & Marloes van Kinderatelier de Knutselaars ons geholpen met de ateliers. Zij hebben met een aantal kinderen van groep 1 t/m 4 mooie prinsessen- en ridder pakken geknutseld. Daarnaast hebben zij met een aantal kinderen van groep 5 t/m 8 mooie kunstwerkjes van papier-maché gemaakt. De kinderen waren dol enthousiast en konden niet wachten tot 12 december om hun creaties aan iedereen te laten zien! Marloes & Marloes zijn hun kinderatelier onlangs gestart aan de Zuid- IJsseldijk. Op een mooi plekje aan de IJssel kunnen kinderen bij hen op woensdag en vrijdag komen knutselen. Er kunnen losse lessen gevolgd worden, maar het is ook mogelijk om wekelijks op knutsel les te komen. De laatste tijd verzorgt het kinderatelier ook veel kinderfeestjes waarbij natuurlijk het knutselen centraal staat. Ouders kunnen altijd een keer een kijkje komen nemen met hun kinderen in het atelier. Dit kan op woensdag van tot uur en op vrijdag van tot uur. Het is wel handig om vooraf even contact op te nemen met een van de Marloes en. Voor meer informatie kun je ook naar hun Facebook site gaan: Kinderatelier de Knutselaars of de folder raadplegen die op school op de borden hangt. Zie hieronder een impressie van hun atelier: 13

14 Mededelingen Leerlingenraad De leerlingenraad heeft als doel mee te denken over reilen en zeilen bij ons op school. Afgelopen dinsdag is de nieuwe leerlingenraad van onze school geïnstalleerd. Zij zijn democratisch gekozen door hun eigen klasgenoten. De raad bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8 te weten: Vanuit groep 5: Jesse Klever en Suus van Iperen Vanuit groep 6: Thomas Rademaker en Lieke Kraaykamp Vanuit groep 7: Lara Daalhuisen en Thomas Swart Vanuit groep 8: Luuk Eglem en Madelijne Meeuwsen Luuk Eglem Een aantal raadsleden stellen zich voor: Ik ben de voorzitter van de leerlingenraad, en ik wilde graag voorzitter worden omdat ik er vorig jaar ook al in zat, en dat was zeker leuk! Ik ben Luuk uit groep 8. En ik was vorig jaar met Madelijne er in en het was heel erg leuk en daarom wou ik dit jaar ook in de leerlingenraad. Ik hoop dat ik veel kan betekenen voor de leerlingenraad! Suus van Iperen Hallo allemaal, Ik ben Suus van Iperen en ik zit in groep 5. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het belangrijk vind dat iedereen met plezier naar school gaat en omdat het mij leuk lijkt om toffe activiteiten uit te werken. En nog eentje het lijkt mij leuk om gesprekjes te voeren en mijn bijdrage te leveren om het leven op school boeiend te maken. Ik heb een paar ideeën luister maar.. 1.Kluisjes, dat iedereen zijn eigen kluisje heeft (natuurlijk ook met sleutel of code) 2.regenboog wc deuren. 3.meer buiten speel spullen(voor groep 5 t/m groep 8) Ik hoop dat het nog een mooi jaar gaat worden.. Jesse Klever Hoi, Ik ben Jesse ik ben 8 jaar oud en ik zit in groep 5. Ik wilde heel graag in de leerlingenraad en samen met Suus zijn wij gekozen door onze klas. Ik heb er heel veel zin in om mee te denken voor nieuwe ideeen op onze school. Zelf heb ik ook al ideeen om onze school nog leuker te maken zoals: een overdekte fietsenstalling, een beroepenmarkt, tijdens de gymlessen soorten sportlessen volgen, meer speeltoestellen op het schoolplein. Ik vind het leuk om hieraan te gaan werken! Groetjes Jesse Klever Madelijne Meeuwsen Hallo, Ik ben Madelijne Meeuwsen en ik ben dit jaar weer gekozen als klassenvertegenwoordigster van groep 8. Ik ben heel erg voor afval scheiden en iedereen een goed schooljaar bezorgen. Dus meer eigenlijk niet te vertellen en ik hoop dat iedereen geniet van het schooljaar. Groetjes Madelijne Meeuwsen Lara Dalhuisen Hallo ik ben Lara, Ik wou graag in de leerlingenraad: Odat ik de Agnesschool nog beter en leuker wil maken. Een paar van mijn ideeën zijn: De netten en de doelen in de voetbalkooi vervangen en de wc vrolijker en leuker maken. 14

15 Mededelingen Ouderraad / Medezeggenschapsraad Carnaval vrijdag 13 februari Nog maar een paar weken en dan zal de Agnesschool weer veranderen in een echte carnavalsschool! De commissie is al druk bezig met de voorbereidingen om er ook dit jaar weer een gezellige dag van te maken. Binnenkort kunt u onze eigen AGNES-APEN-KRANT verwachten met het volledige programma, maar hier alvast wat aandachtspuntjes: Om 8.30 uur zal de sleuteloverdracht aan Prins(es) Carnaval plaatsvinden op het grote plein. Houdt er rekening mee dat de kinderen pas rond 8.45 uur naar binnen gaan. De kinderen gaan zonder ouders naar binnen. Dit is omdat we snel weer klaar willen staan voor de optocht. De kleuters verzamelen bij hun eigen juf, vlakbij de kleuteringang. Zodra de kinderen naar binnen zijn, kunt u vast langs de route van de optocht gaan staan! Ook dit jaar hebben we onze eigen optocht door de wijk. Dit keer maakt niet iedere klas een kar, maar bv ook maskers, muziekinstrumenten of zelfs een kleine act! De optocht zal hierdoor nog dynamischer zijn dan andere jaren. Dweilorkest De Hoetetoeters is ook weer van de partij! De kinderen mogen lawaai-instrumenten meenemen voor in de optocht. De kinderen hoeven geen eten/drinken mee te nemen voor de 1 e pauze, wel voor de lunchpauze! Verder zijn wij op zoek naar: 2 aggregaten (die passen op een bolderkar) Een nieuwe naam voor de school! Alle kinderen kunnen weer nadenken, de naam zal op 13 februari boven de ingang hangen. Ideeënbus staat hier voor op het podium. Mocht u een bolderkar hebben, wilt u dit dan kenbaar maken bij de leerkracht? Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, kunt u bij de carnavalscommissie terecht! ALAAF! Astrid Bakker Mieke Westdijk Julia van Iperen Chantal Bunnik (gr 6) Annemarie van Kippersluis (gr 1/2B) 15

16 De training is een samenwerking van KIK-counseling en Jade-kindercoaching Ik en jij sociale weerbaarheidstraining voor kinderen Wat is het? Een doelgerichte weerbaarheids- sociale competentie training van 8 weken. Voor wie het is? Kinderen van 8 tot 13 jaar die aan hun zelfvertrouwen en balans willen werken en uitdagingen op hun pad niet uit de weg gaan. Wat we doen? Spel, creativiteit en avontuur (ervaring) en gesprekken (verwerken van het geleerde en gericht werken aan persoonlijke doelen). Door wie? Ontwikkeld door Marieke Mulders (kinderherapeut), Ellen Wolf (kindercoach). Gegeven door Marieke Mulders en Ellen Wolf. Waar is het? Blokland 125 in Montfoort in de praktijk van KIK-counseling en daarbuiten. Wat kost het? 375,00. In een aantal gevallen kan de training (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar. U moet hiervoor wel een aanvullende polis hebben. Als u wilt weten of u hiervoor in aanmerking komt, neemt u dan contact op met Marieke. Wat heb je eraan? Je leert meer op jezelf te vertrouwen, je kunt je gedrag en gevoel beter afstemmen op de omgeving. Ik-ontwikkeling en ik-versterking staan centraal. Daarnaast bepaal je samen met je ouders en ons wat je er nog meer van wilt leren. Wij doen er alles aan om je te helpen oefenen met de doelen die jij wilt bereiken. Mogelijke thema s: Laten zien wie je bent, samenwerken, vrienden maken, grenzen aanvoelen en aangeven, je plek innemen, durven en doen. Wanneer we starten? Op woensdag 28 januari om uur in de praktijk van KIK-counseling, Blokland 125 in Montfoort. Data: Intake gesprekken met ouders en kind in week 2 en 3, januari: ouderavond 28 januari: les 1 4 februari: les 2 11 februari: les 3 18 februari: les 4 voorjaarsvakantie 4 maart: les 5 en 's avonds tweede ouderavond 11 maart: les 6 18 maart: les 7 25 maart: laatste les De evaluatiegesprekken plannen we hierna met de ouders. Wie zijn wij: JADE-kindercoaching Mijn naam is Ellen en ik ben kindercoach. Een kindercoach laat kinderen hun eigen kwaliteiten zien en ontwikkelen. Van daaruit kan een kind een positief zelfbeeld ontwikkelen. Een kindercoach loopt een stukje met een kind mee en zet hem/haar weer op de juiste weg. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde en/of hooggevoelige kinderen en hun ouders. KIK-counseling Mijn naam is Marieke en ik ben kindertherapeut. Door mijn enthousiasme, betrokkenheid, creativiteit en vakkennis, kan ik ouders en kinderen helpen hun probleem op te lossen of er mee om leren gaan. Door een stukje met de kinderen mee te lopen, door ze inzichten te geven in hun eigen kunnen, kan dat er voor zorgen dat kinderen zich weer snel krachtiger en blijer kunnen voelen en zo ook de ouders. 16

Regel van de week. Jaargang: 26. Nummer: 13. 3 februari 2014. Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda. Nieuws vanuit de directie

Regel van de week. Jaargang: 26. Nummer: 13. 3 februari 2014. Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda. Nieuws vanuit de directie Regel van de week Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda Maandag 3 februari Maandag 10 februari Meester Jan jarig Dinsdag 11 t/m donderdag 13 februari Eind Cito groep 8 Maandag 17 februari Diedelbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie