Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede"

Transcriptie

1 Basisschool De Vlinderboom Rietkampen Ede Schoolgids

2 De Vlinderboom Een school voor kinderen van nu De Vlinderboom is een méér dan bijzondere basisschool in de wijk de Rietkampen van Ede. De school heeft een eigen onderwijsconcept waarin de traditionele basiswaarden van goed onderwijs: structuur en aandacht, gekoppeld zijn aan nieuwe onderwijsinzichten in wat kinderen van nu nodig hebben : samenwerkend en ontdekkend leren. De Vlinderboom is een school waar leerkrachten, kinderen en ouders samen optrekken om van de schooltijd een onvergetelijke tijd te maken. Op deze school worden kinderen uitgedaagd om veel te leren en het bijzondere in zichzelf te ontdekken. Het team van de school bestaat uit onderwijsmensen die met overtuiging kiezen om op De Vlinderboom te werken vanwege de eigentijdse invulling van het onderwijs. We krijgen erkenning voor die bijzondere manier van werken. We zijn Vindplaatsschool voor Wetenschap en Talentontwikkeling én Stage Select school van de Christelijke Hogeschool te Ede. Maar de mooiste erkenning krijgen we van ouders die zeggen dat het voor hun kind de beste school is. In deze schoolgids kunt u alle informatie over onze school vinden. We wensen u veel plezier bij het doorlezen van deze gids. Met deze gids nodigen we ook ouders uit die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kinderen. U bent van harte welkom om De Vlinderboom te komen bezoeken. Onze school is vooral een school die je moet meemaken. Leo Trommel Directeur De Vlinderboom. De Vlinderboom 1

3 2 De Vlinderboom

4 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens 4 2. Wie zijn wij? 5 Meer dan leren alleen! 6 3. Hoe werken wij? 8 Schoolorganisatie 8 Ons onderwijs 9 De basisvaardigheden lezen, taal en rekenen 13 De wereld verkennen: ontdekkend leren staat voorop 15 Het leerlingenvolgsysteem: kijken naar uw kind Zorg voor uw kind 21 Zorg: een waaier van activiteiten Ouders en school 30 Ouders in de school 32 Hoe u kunt meedenken 34 U kunt meebeslissen 34 Klachtenregeling Uw kind inschrijven op de Vlinderboom Praktische zaken 39 Gezondheid 39 Veiligheid 40 Verzekeringen 42 Opvang 43 Schoolregels 44 Speciale dagen 47 Communicatie 52 Ouderbijdrage 53 Bijlage 1 Adressen en telefoonnummers 55 Bijlage 2 Schooltijden en vakantieregeling 56 Bijlage 3 Tussenschoolse opvang 57 Bijlage 4 stichting voor CNS te Ede 59 Bijlage 5 extra verlof voor uw kind 61 INHOUDSOPGAVE 3

5 1. Algemene gegevens De Vlinderboom: Een SISO basisschool in de Rietkampen Ede Adresgegevens De Vlinderboom SISO Basisschool Spinozastate PC Ede ( Website Onze school De Vlinderboom is een protestants-christelijke basisschool in de wijk De Rietkampen in Ede. We werken vanuit een vernieuwend onderwijsconcept: we zijn een SISO school. In het SISO-concept zijn de goede elementen uit het Jenaplan-, Dalton-, Montessori- en het traditionele onderwijs verweven tot een nieuwe aanpak waarbij vooral de talenten van kinderen én de leerkrachten uitgangspunt zijn voor uitdagend en boeiend onderwijs. De Vlinderboom is daardoor een school met een geheel eigen gezicht. We zijn een middelgrote basisschool met ongeveer 130 leerlingen. Welke kinderen bezoeken onze school? De kinderen op onze school komen voornamelijk uit de wijk de Rietkampen. Daarnaast kiezen ook een aantal ouders vanuit andere wijken en uit de omgeving van Ede voor onze school vanwege de bijzondere invulling van het onderwijs. Het bestuur Onze school maakt deel uit van de Stichting voor CNS te Ede. Deze stichting beheert vijftien protestants-christelijke basisscholen in Ede en Bennekom, waarvan één speciale basisschool in Ede Algemene gegevens

6 2. Wie zijn wij? De Vlinderboom is één van de snelst groeiende scholen binnen CNS. Steeds meer ouders zien de Vlinderboom als de ideale school voor hun kind. Met moderne onderwijsmethoden worden kinderen uitgedaagd om al hun talenten volledig te ontwikkelen. De Vlinderboom is een open protestants-christelijke basisschool. Wij leven en werken vanuit ons geloof in God en geven dat een belangrijke plaats in onze omgang met de kinderen. Ieder kind is uniek en mag zijn zoals het is. Ieder kind telt voor ons. We maken De Vlinderboom tot een hoopvolle leef-en leeromgeving voor de kinderen. Een plaats waar je mag zijn en worden wie je bent. Een naam met een betekenis Onze school heet De Vlinderboom, omdat deze naam precies uitdrukt wat wij als school willen zijn. Vlinders zijn kleurrijk en altijd onderweg. Al fladderend vinden ze wat ze nodig hebben: voedsel en soms een warme plek. Dat geeft een vlinderboom aan de vlinders. De kinderen op de Vlinderboom zijn ook kleurrijk. Ze zijn nieuwsgierig en willen alles bekijken. Onze school wil de kinderen een veilige plek bieden waar ze het voedsel voor hun toekomst kunnen vinden. Een bloeiende school, veelkleurig als de kinderen zelf. De Vlinderboom: een school van deze tijd We leven in een snel veranderende tijd. Onze kinderen hebben veel vaardigheden nodig om in de toekomst goed in de maatschappij te kunnen functioneren, zoals sterk in je schoenen staan en eigen keuzes durven maken ; kunnen samenwerken ; creativiteit en inventiviteit ; kennis kunnen vinden, vaak op internet, en op waarde kunnen inschatten ; een weg kunnen vinden in een geïnternationaliseerde samenleving Op de Vlinderboom bereiden we de kinderen voor op hun toekomst door een breed onderwijsaanbod. Veel aandacht is er voor de basisvakken taal, lezen en rekenen, omdat deze vaardigheden noodzakelijk zijn om de andere goed te kunnen leren. In een moderne school is aandacht voor wetenschap en techniek. 2. Wie zijn wij? 5

7 Sinds 2011 is de Vlinderboom vindplaatsschool voor wetenschap en talentontwikkeling. We zien de keuze als erkenning, maar ook als opdracht. We zijn volop bezig om ons schoolgebouw om te vormen tot een leer- en doeplek voor onderzoeks- en ontdekactiviteiten. Wij richten ons onderwijs zo in dat de unieke talenten van kinderen werkelijk naar voren kunnen komen. Op de Vlinderboom kijken we over grenzen heen. Het lesprogramma is Ons schoolmotto is: MEER DAN LEREN ALLEEN! gebaseerd op het International Program Curriculum: een internationaal programma, dat uitgaat van ontdekkend leren. Nieuwsgierigheid en creativiteit worden hierbij gestimuleerd. Vroeg Engels is ook een kenmerk van een school die weet dat de wereld steeds kleiner wordt. Een SISO basisschool We hebben een bewuste keuze gemaakt voor het SISO-concept. Het is een keuze voor boeiend onderwijs waarbij uw kind met zijn eigenheid en talenten centraal staat. De 4 letters binnen SISO staan voor Structuur, (daadwerkelijke) Individuele aandacht, Samenwerken en Onderzoekend leren. S We werken met duidelijke structuren, waarin heldere afspraken zijn en waar ruimte is voor en waar grenzen zijn aan de eigen aardigheden van elke leerkracht en ieder kind. Een structuur die ervoor zorgt dat de leerkracht zowel begeleider als leider is. Een structuur die kinderen en leerkrachten houvast en veiligheid biedt. Kortom, vrijheid door structuur Wie zijn wij?

8 I We vinden het van groot belang, dat er aandacht is voor het individuele kind. Een kind mag eigen keuzes te maken. We werken bewust en gericht aan een houding van het kind. die bijdraagt aan de ontwikkeling van een zelfstandig, verantwoordelijk mens. We willen uw kind een positief zelfbeeld geven het in staat stellen tot zelfreflectie. We zijn bewust bezig met het leerproces van een kind en het leren leren. We hebben aandacht voor de sociaal-emotionele beleving van een kind en doen daar daadwerkelijk, praktisch zichtbaar, iets mee. De kanjertraining is hier een mooi voorbeeld van. S We vinden het belangrijk, dat een kind stap voor stap leert om samen te werken met anderen, waarbij ze sociaal en respectvol om gaan met anderen. We leren kinderen dat het ene kind andere talenten heeft als het andere kind en geven ze handreikingen hoe daar mee om te gaan. We vinden het van belang dat Namen van de klassen Het Muizennest De Molshoop Het Hazenleger De Adelaarshorst De Dassenburcht kinderen naar elkaar leren luisteren en feedback leren geven op elkaar. O Als basisschool staan we met de kinderen aan de poort van de wereld. Een boeiende wereld waarin heel wat te ontdekken valt. Ontwikkelen is voor ons onlosmakelijk verbonden met onderzoekend en ontdekkend leren. We stimuleren kinderen om zelf aan de slag te gaan, samen met de leerkracht of met andere leerlingen. Alles willen weten vinden we een prachtige houding die we graag stimuleren! met bevlogen leerkrachten en betrokken ouders. Alle leerkrachten hebben één ding gemeen: ze hebben gekozen voor onze school omdat de manier van werken met kinderen van De Vlinderboom hen na aan het hart ligt. Er is binnen onze school alle ruimte voor ouderparticipatie. Ouders zijn erg betrokken bij hun kind op deze school. Vanaf 2013 kunnen ouders online de ontwikkeling van hun kind volgen, wat de basis vormt voor gesprekken met de leerkrachten. Ook worden de ouders betrokken bij tal van activiteiten zoals De Vlinderboom heeft verder een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. 2. Wie zijn wij? 7

9 3. Hoe werken wij? In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we binnen de school ons onderwijs vormgeven, welke doelen we willen bereiken en hoe de school is georganiseerd. SCHOOLORGANISATIE Groepen Onze 130 kinderen verdelen we dit schooljaar over vijf groepen. Dat betekent dat we een groep 1/2, 3, 4/5. 6/7en 7/8 hebben. Voor onze groepen hebben we de namen van de nesten en holen van dieren gekozen, als uitdrukking van de gedachte dat de groep een plaats is waar je je veilig kunt voelen. Basisscholen worden in ons land bekostigd op een gemiddelde groepsgrootte van 25 leerlingen. De meeste groepen hebben twee leerkrachten. We proberen te voorkomen dat er een derde leerkracht voor een groep komt. Het schoolteam Het team bestaat uit de directeur, groepsleerkrachten, een Intern begeleider, een onderwijsassistent en een ICT-er. Vanuit onze schoolvisie werken we niet met een managementlaag van directie en bouwcoördinatoren. Alle leerkrachten dragen verantwoordelijkheid voor de hele school. Wel heeft ieder teamlid een eigen specialisme. De directeur is eindverantwoordelijk voor alle beleidsterreinen. Directeur: Leo Trommel De intern begeleider De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten bij het vormgeven en bieden van extra ondersteuning. Daarnaast is zij de spin in het web voor ouders en hulpverleners voor alle vragen rondom extra zorg voor onze kinderen. Intern begeleider: Annemieke Steenbergen 8 3. Hoe werken wij?

10 ONS ONDERWIJS Het uitgangspunt van een SISO school Het welbevinden van een kind wordt bepaald door meer dan leren alleen Ons doel is: Voor ieder kind een veilige school te bieden met een duidelijke structuur. Een leer- en werkgemeenschap waarin het zich optimaal kan ontwikkelen op zowel: cognitief, sociaal en emotioneel gebied, waarbij leren met en van elkaar een centrale plaats inneemt. SISO in De Vlinderboom In de uitwerking van het SISO concept komen de volgende belangrijke elementen naar voren: Onderwijs met moderne methoden en middelen Thematisch onderwijs, waarbij ruimte is voor eigen leervragen en onderzoekend leren. We werken met het International Primary Curriculum en participeren we in het traject Wetenschap en Talent. Samenwerkend leren. Extra leerlingenzorg binnen de eigen groep. Veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Leerlingen volgen Kanjertraining binnen de school. Leerlingen leren bewust om te gaan met eigen verantwoordelijkheid. We werken met een uniek systeem van zelfstandig werken. Leerlingen leren goed hun werk te plannen met behulp van weektaken en het planbord Leerlingen leren zich te presenteren in o.a. de maandelijkse vieringen. Er is veel aandacht voor kunst- en cultuuractiviteiten. Er is binnen onze school alle ruimte voor ouderparticipatie. Ouders voelen zich erg betrokken bij de school. 3. Hoe werken wij? 9

11 DE INHOUD VAN ONS ONDERWIJS VERDER TOEGELICHT. Groep 1 en 2: spelend leren in een uitdagende leeromgeving. Wanneer u en uw kind de klas binnenkomen geven de leerkracht en het kind elkaar een hand. Ze begroeten elkaar en er is een moment van persoonlijke aandacht van de leerkracht voor elk kind. De stoelen staan in de kring klaar. De kinderen zoeken een stoel op en de dag kan beginnen. Iedere dag mogen er 2 kinderen naast de juf zitten. Die kinderen zijn die dag het hulpje. Deze kinderen krijgen de hele dag door extra taakjes. Ze mogen als eerste kiezen, het eerst hun tas of jas halen. Kortom: voor de kinderen een speciale dag. In de kring praten we over welke dag Werken met thema s De kleutergroepen werken meestal rondom een thema. Ongeveer vier tot zes weken staat er een onderwerp centraal. De seizoenen en de feesten zoals Sint en Kerst komen hierbij elk jaar aan bod. Verder wisselen we de onderwerpen zoveel mogelijk af, zodat het voor de kinderen steeds weer nieuw is. We vinden het leuk wanneer de kinderen spullen van thuis meebrengen die bij het thema passen. Die spullen krijgen dan een plekje op de kijktafel of hangen we op in de klas. Zo brengen we de klas in de sfeer van het onderwerp Hoe werken wij? het is, hoe vaak we naar school gaan en wat we die ochtend of middag gaan doen. In de maandagochtendkring mogen de kinderen vertellen wat ze in het weekend hebben beleefd. De groepsknuffelmuizen hebben het weekend bij één van de kinderen gelogeerd. Het weekendverhaal van de knuffelmuizen wordt voorgelezen. Op de andere dagen vertellen we in de ochtendkring 2 of 3 keer per week een Bijbelverhaal en zingen Christelijke liedjes. We beginnen elke dag met een gebed. Na de ochtendkring is het tijd voor blokuren, waarbij de kinderen een speel- of werkhoek kiezen. We hebben een bouwhoek, huishoek, puzzelhoek, verfhoek, tekenhoek, knutselhoek, kleihoek, leeshoek, een computer, spelletjeshoek en een krijtbord. Af en toe hebben we een wisselhoek. Deze is gekoppeld aan een thema. Alle kinderen hebben een eigen kieskaartje met hun naam en een dier. De kinderen krijgen

12 twee tot vier J-werkjes per week te doen. Dit zijn verplichte opdrachten die ze alleen of met een klein groepje kinderen gaan doen. Wanneer ze de opdracht hebben afgerond, mogen ze onder hun eigen dier een gekleurde J ophangen die bij die opdracht hoort. Tijdens het blokuren gaat de juf een aantal keer per week met een klein groepje werken, terwijl de andere kinderen zelfstandig bezig zijn. Na het blokuren gaan we eten en drinken in de kring en leest de juf een verhaal voor of doen we een kringactiviteit. Dit kan een luister-, kijk-, reken- of taalopdracht zijn. We kijken ook wekelijks schooltelevisie. Na het eten en drinken gaan we gymmen of buiten spelen. Drie keer per week gymmen we in het speellokaal, dat naast het Muizennest is. Tijdens het gymmen bewegen we op muziek, doen we spelletjes en bewegen we op gymtoestellen. Bij het buitenspelen mogen de kinderen vrij op het klimrek, in de zandbak of met de fietsen en karren uit de schuur spelen. s Middags beginnen we in de kring met een kringactiviteit. Dit zijn activiteiten op het gebied van taal, rekenen, drama, muziek, verkeer of kanjertraining. Daarna hebben we blokuren en bewegingsonderwijs. De volgorde van werken en spelen is niet altijd gelijk. Dit is omdat kinderen vaak een korte spanningsboog hebben. Ze kunnen heel intensief bezig zijn, maar zijn daarnaast ook weer snel afgeleid. We spelen daarop in en wisselen inspanning en ontspanning met elkaar af. 3. Hoe werken wij? 11

13 12 3. Hoe werken wij?

14 DE BASISVAARDIGHEDEN LEZEN, TAAL EN REKENEN: ZONDER KAN JE NIET! Lezen Het leren lezen is een van de speerpunten van de afgelopen schooljaren. We hebben geïnvesteerd in de aanschaf van moderne, goede methodes die erop gericht zijn dat de kinderen snel goed leren lezen. Hoe eerder een kind over een goede leesvaardigheid beschikt, hoe eerder het die vaardigheid zal kunnen gebruiken bij de andere vakken. Bij een goede leesontwikkeling bereiken de kinderen het eindniveau vanaf ongeveer eind groep 5 tot medio groep 6. We gebruiken twee methodes voor het technisch leren lezen: in groep 3 de methode Veilig Leren Lezen. in groep 4 en hoger de voortgezet technisch leesmethode Lekker Lezen. Vanaf groep 5 richten we ons met de kinderen op de inhoud van het geschrevene, het begrijpend lezen. De methode daarvoor heet Tekstverwerken. We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen zo ook liefde voor het lezen bij te brengen. Er vinden activiteiten plaats in het kader van leespromotie, waaronder een bezoek aan de bibliotheek. In een boekbespreking vertellen de kinderen over hun favoriete boek. Samen luisteren naar een voorleesverhaal neemt ook een belangrijke plaats in. 3. Hoe werken wij? 13

15 Schrijven Voor het leren schrijven gebruiken we in groep 3 de methode Pennenstreken. Deze is gekoppeld aan onze leesmethode De Leessleutel. Kinderen leren als ICT: niet meer weg te denken uit ons ze een letter leren lezen, ook onderwijs. direct hoe ze de letter schrijven. Computers worden in alle groepen en bij In de groepen 4 t/m 7 gebruiken diverse lesactiviteiten gebruikt. Toch blijft we de methode Schrijven in ook bij ons de ontwikkeling van de ICT de Basisschool. Deze methode doorgaan. Zo werken alle kinderen binnen werkt vanuit het principe van de afgeschermde leeromgeving van De klas verbonden schrift. (Er bestaan Nu. ook schrijfmethodes waarbij de kinderen in blokletters leren schrijven) We hebben gekozen voor het gebruik van de vulpen of rollerbalpen. Dat leidt volgens ons tot een veel mooier handschrift. Vanaf groep 7 mogen de kinderen kiezen voor een eigen pen. Taal Het vak taal bestaat eigenlijk uit een waaier van vaardigheden. Natuurlijk moeten de kinderen onze taal correct leren gebruiken in uitdrukkingsvaardigheid en spelling. Daarnaast leren we de kinderen: Luisteren: nauwkeurig, geconcentreerd en kritisch luisteren gaat immers niet vanzelf. Spreken: vlot, expressief en ook precies uitdrukken. Schrijven: van zakelijke teksten tot creatieve producten. Taalbeleving: er zijn zoveel prachtige boeken en gedichten geschreven. Lezen: taal loopt vaak over in het begrijpend lezen. We gebruiken voor al deze vaardigheden de lesmethode Taal- Actief. Van schoolbord naar digi-bord Ieder kind krijgt bij het inloggen vanzelf de programma s die voor hem bedoeld zijn als keuzemenu. We hebben ervoor gekozen om onze werkstations niet in een lesruimte bij elkaar te zetten maar te verdelen over alle groepen en de werkruimtes in de centrale hal. Dat betekent dat de kinderen roulerend gebruik maken van de computers tijdens de schooldagen. In alle groepen hebben we de overstap gemaakt van het vertrouwde schoolbord naar het digitale schoolbord. Het digibord biedt de leerkrachten een zee aan extra mogelijkheden bij het lesgeven Hoe werken wij?

16 Rekenen Bijna alle basisscholen in Nederland zijn overgestapt op een zogenaamde realistische rekenmethode. Het droog oefenen van rijen rekensommen is vervangen door het oefenen van rekenen in realistische situaties. Er wordt veelal gewerkt met het aanleren van zogenaamde rekenstrategieën. Er is dan niet één manier waarop je een som op kunt lossen, maar een aantal verschillende aanpakken. Kinderen zijn redelijk vrij om hun eigen strategie te gebruiken. Uit alle methodes die er op de markt zijn, gebruiken wij de methode De Wereld in Getallen. Deze methode gaat uit van bovenstaande moderne rekenprincipes en heeft een heldere, duidelijke opbouw en structuur. Veel kinderen hebben daar baat bij. DE WERELD VERKENNEN: ONTDEKKEND LEREN STAAT VOOROP Vroeger had u waarschijnlijk zelf les uit de aardrijkskunde-, geschiedenis- en biologieboeken. Binnen de Vlinderboom kiezen we er voor om deze vakken gezamenlijk aan te bieden binnen het Thematisch Werken. Bij deze manier van werken we vanuit een thema en kijken we naar wat de kinderen al weten en wat ze nog moeten leren. De kinderen kunnen van daaruit met eigen onderzoeksvragen aan het werk, waarbij ze het geleerde weer terugkoppelen aan de groep. De kinderen werken graag op deze manier. Sinds vorig gebruiken we voor deze vakken een internationaal programma dat op ruim duizend scholen wereldwijd gebruikt wordt: het International Primary Curriculum. Een hoogwaardig programma voor thematisch leren waarbij niet alleen veel kennis wordt opgedaan, maar ook een scala aan vaardigheden wordt geoefend. Binnen het IPC zijn de nieuwste inzichten verwerkt in hoe kinderen leren, het werken vanuit de principes van meervoudige intelligentie en hersenvriendelijk leren. We verwachten veel van deze nieuwe manier van werken. ( Meer informatie op Meervoudige Intelligentie: niet hoe knap ben jij? maar: hoe ben jij knap? 3. Hoe werken wij? 15

17 Verkeersonderwijs Voor dit vak gebruiken we de methode Wegwijs. De leerstof is geordend rondom thema s zoals: weer en verkeer, op de fiets en in de stad. Een tweede taal leren: Engels op de basisschool In de groepen 7 en 8 spreken de kinderen een aardig mondje Engels. We gebruiken de methode Bubbles. Naast aandacht voor het mondeling taalgebruik wordt ook een basis gelegd voor de grammatica van de Engelse taal en leren de kinderen Engelse woorden. Internationalisering is één van de belangrijke onderdelen van het International Primary Curriculum. EXPRESSIEACTIVITEITEN Creatieve vakken De creatieve vakken proberen we zoveel mogelijk te verbinden met het werken binnen het International Primary Curriculum. Dat betekent dat in de periode dat de kinderen zich verdiepen in een bepaald thema de creatieve activiteiten daar ook mee verbonden worden. Omdat creativiteit belangrijk is in ons onderwijsprogramma proberen we alle disciplines aan bod te laten komen: muziek, dans, taal, drama en beeldende kunst in het platte en ruimtelijke vlak Hoe werken wij?

18 Muziek Het muziekonderwijs wordt door de leerkrachten verzorgd. Naast veel samen zingen is er ook aandacht voor het gebruik van muziekinstrumenten en muziektheorie. Het schoolorkest: Vorig jaar zijn we begonnen met de opbouw van een schoolorkest. De begeleiding van de kinderen werd verzorgd door een van onze ouders. Dit jaar neemt Annemieke Steenbergen de leiding van het schoolorkest op zich. Annemieke heeft ervaring met de begeleiding van kinderkoren. Lichamelijke opvoeding In de relatie tussen het kind en zijn of haar wereld speelt bewegen een wezenlijke rol. Ontwikkeling zonder beweging is onvoorstelbaar. Daarom is het belangrijk dat de school veel kansen geeft aan kinderen om zich zo optimaal mogelijk te bewegen in verschillende schoolse omstandigheden. Ze spelen buiten en in het speellokaal, doen aan bewegingsexpressie, (volks)dansen, gymnastiek en dramatische vorming. De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastieklessen in sporthal t Riet aan de Laan der Verenigde Naties. Groep 1 en 2, en soms groep 3, maken gebruik van het speellokaal in onze school. 3. Hoe werken wij? 17

19 HET LEERLINGENVOLGSYSTEEM: KIJKEN NAAR UW KIND Er verschenen het afgelopen jaar bijna dagelijks artikelen in de krant over de noodzaak van het toetsen van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen zouden niet meer goed leren rekenen, spellen en lezen. Voor ons is het onomstreden dat we de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig volgen. De leerkrachten doen dat tijdens het dagelijkse werk. De landelijk genormeerde toetsen gebruiken we als hulpmiddel. We kijken of een kind zich naar verwachting ontwikkelt. Toetsen gebruiken we dus vooral als instrument om te signaleren. Blijkt een kind zich anders te ontwikkelen dan verwacht, dan krijgt het passende ondersteuning. Een overzicht van de (landelijk genormeerde) toetsen die we gebruiken. Toets Groepen Observatietoetsen Groep 1 en 2 Cito toets Rekenen voor kleuters Groep 1 en 2 Cito toets Taal voor kleuters Groep 1 en 2 Cito Drieminutentoets lezen Groep 3 t/m 7 AVI leestoets Groep 3 t/m 6 Cito Taal Groep 4 t/m 8 Cito spelling Groep 3 t/m 7 Cito rekenen Groep 3 t/m 7 Cito Entreetoets Groep 7 Cito begrijpend lezen Groep 4 t/m 7 Cito eindtoets Groep 8 SCOL, sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 3 t/m 8 Alle toetsresultaten worden opgeslagen in de leerlingendossiers. Zo kunnen we de ontwikkeling van uw kind ook groep overstijgend volgen Hoe werken wij?

20 De Vlinderboom: een school waar uw kind veel leert Er is veel aandacht voor de opbrengsten van de scholen en de prestaties van hun leerlingen. Elk jaar sturen wij de toetsresultaten van onze leerlingen uit groep 3, 4, 6 en 8 naar de Inspectie van het Onderwijs. Met name de resultaten van de kinderen die de Cito Eindtoets in groep 8 doen worden van groot belang geacht voor de bepaling of een school een goede of minder goed presterende school is. Scholen zijn dan ook verplicht deze resultaten in hun schoolgids openbaar te maken. Cito Eindtoets groep 8 Deze toets wordt in februari afgenomen in groep 8. Gedurende drie dagen maken de kinderen allerlei deeltoetsen, waarbij getoetst wordt wat ze in acht jaar basisschool hebben opgestoken. Voor de scholen van het Voortgezet Onderwijs is het resultaat van uw kind een belangrijk ijkpunt voor toelating, naast het advies van de basisschool. jaar landelijk gemiddelde De Vlinderboom ,9 536, ,1 539, ,1 537, ,8 536,3 Uitstroom naar Voortgezet onderwijs Naar welk type vervolgonderwijs vertrokken de leerlingen van groep 8 in de afgelopen 4 jaren? vervolgonderwijs % leerlingen HAVO/VWO 68% VMBO Theoretische 12% leerweg (MAVO) VMBO 20% Uitstroom naar Voortgezet onderwijs 19

21 20 Naar welk type vervolgonderwijs vertrokken de leerlingen van groep 8 in de afgelopen 4 jaren?

22 4. Zorg voor uw kind Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Meestal gaat dat bijna vanzelf, soms niet. In dit hoofdstuk beschrijven we wat u van ons kan en mag verwachten als uw kind extra zorg nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Visie op zorg De zorg voor leerlingen bij wie de ontwikkeling, om wat voor reden dan ook, niet vanzelf gaat was de afgelopen jaren één van belangrijkste ontwikkelpunten van het onderwijs. Er is veel meer aandacht gekomen voor de signalering van leerproblemen, het diagnosticeren en het zoeken naar mogelijkheden om het kind in de groep extra ondersteuning te bieden. De afgelopen jaren is de focus vooral komen te liggen op de zg. handelingsgerichte aanpak. Het onderkennen van leerproblemen is belangrijk maar nog belangrijker is wat je dan doet. Van de school wordt verwacht dat de extra zorg planmatig en doordacht wordt vormgegeven. De basisschool van nu is steeds meer de spin in het web van allerlei vormen van samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs, deskundigen op het gebied van leerlingenzorg en instanties op het gebied van de jeugdzorg. Wij vinden dat een goede zaak. We maken graag gebruik van de kennis van deskundigen in het zoeken naar de meest passende ondersteuning van uw kind. We werken daarbij vanuit de onderstaande visie: Uitgangspunt is wat een kind wél kan en niet wat het niet kan. Ieder kind is een mens met heel veel mogelijkheden, ook al zijn er dingen die niet vanzelf gaan. Extra ondersteuning wordt zoveel mogelijk in de groep gegeven door de eigen leerkracht. Als er meer nodig is dan de extra zorg in de groep dan wordt dat altijd met de ouders van het kind besproken. We schromen niet om gebruik te maken van kennis en ondersteuning van anderen als dat in het belang van het kind is. Kinderen die meer begaafd zijn hebben vaak extra aandacht nodig. 4. Zorg voor uw kind 21

23 Passend onderwijs Voor ieder kind passend onderwijs in zijn eigen buurt, dat is de kern van een vernieuwing in het onderwijs die enige jaren geleden gestart is. Het afgelopen jaren was Passend Onderwijs vooral in het nieuws door de bezuinigingen die de regering wilde doorvoeren in het speciaal onderwijs. Bij Passend onderwijs krijgen alle scholen de verplichting om bij aanmelding van een kind een passend onderwijsaanbod te garanderen, op de school zelf of op een school die de speciale zorg die het kind nodig heeft, kan bieden. De invoering van Passend Onderwijs is na de val van het kabinet uitgesteld. Het voorbereidende werk gaat achter de schermen gewoon door. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd tussen de basisscholen, het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het doel is om er voor te zorgen dat er voor elk kind een plek op een school zal zijn en dat expertise veel makkelijker uitgewisseld zal worden. Alhoewel de zorg blijft dat de koppeling met bezuinigingen averechts zal werken, hopen we er toch op dat deze herstructurering zal leiden tot meer zorg voor de kinderen die dat nodig hebben Zorg voor uw kind Zorg in De Vlinderboom In het onderstaande schema geven we aan wie er allemaal een rol kunnen spelen in de extra zorg voor onze leerlingen. Zorg in de groep Leerkrachten houden de ontwikkeling van hun leerlingen zorgvuldig in de gaten. Als blijkt dat een kind een stukje extra hulp nodig heeft, zal de leerkracht daar in de opbouw van de lessen rekening mee houden. Leerkrachten kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de intern begeleider. Als er gestructureerd extra ondersteuning wordt gegeven, dan wordt dat vastgelegd in een hulpplan. Dit plan wordt altijd met de ouders besproken. Zorg naast de groep Voor kinderen met ernstige, enkelvoudige

24 dyslexie is er sinds kort ook de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen van een gespecialiseerde deskundige. Deze extra hulp wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De extra hulp werd tot nu toe slechts bij een zeer beperkt aantal kinderen toegekend. Zorg van buiten de school Onze school functioneert in een netwerk van deskundigen die we in kunnen schakelen als onze eigen kennis niet toereikend is. Indien er behoefte is aan extra advies of als er extra onderzoek nodig is kunnen we een beroep doen op de orthopedagoog of kinderpsycholoog van de Schoolbegeleidingsdienst, Giralis. Verder kunnen we een beroep doen op de ambulant begeleider of ontwikkelingspsycholoog van de school voor speciaal basisonderwijs. Kinderen met een rugzak op de basisschool Indien er sprake is van dermate grote ontwikkelingsbelemmeringen bij een kind en het komt niet in de normale basisschool tot zijn recht, dan beslist een commissie voor indicatiestelling (CvI) of het kind in aanmerking komt voor een extra budget (leerlinggebonden financiering). Dit extra budget noemen we het rugzakje van het kind. Met dit rugzakje kunnen ouders kiezen voor de mogelijkheid om hun kind met extra ondersteuning op de Vlinderboom te laten of hun kind op een gespecialiseerde school te plaatsen. ZORG: EEN WAAIER VAN ACTIVITEITEN Dyslexie: zorg voor lange tijd noodzakelijk! Wanneer wij vermoeden dat een leerling dyslexie heeft, wordt het kind extra gevolgd in de lees- en/of spellingontwikkeling en wordt er vooral heel veel extra geoefend met het kind. Zo nodig wordt er aanvullend 4. Zorg voor uw kind 23

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2014-2015 Leer te ontdekken... Ontdek het leren! Een woord vooraf van Leo Trommel De Vlinderboom. Een school voor kinderen van nu! De Vlinderboom is een bijzondere basisschool met een eigen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure

katholieke jenaplan basisschool de Zevensprong Aanmeldingsprocedure Aanmeldingsprocedure Inleiding: De zevensprong heeft als doelstelling goed onderwijs te bieden in een veilige (leer)omgeving aan kinderen vanuit de Jenaplan principes. Daarbij wordt als vanzelfsprekend

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom

BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003. Checklijst gericht op de mogelijke instroom BIJLAGE A BIJ BELEIDSPLAN voor het toelaten en verwijderen van leerlingen d.d. november 2003 Checklijst gericht op de mogelijke instroom van LGF- of rugzakleerlingen (WEC = wet op de expertise centra)

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 1/2 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 1/2 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt:

Informatie over het onderwijs en de school We willen u graag betrekken bij ons werk met uw kind(eren). Dat doen wij als volgt: 7. De ouders Wij vinden het belangrijk dat u met de school meeleeft en meedenkt, omdat dit goed is voor ons onderwijs. Voor een goede sfeer in de school zijn we ook afhankelijk van uw betrokkenheid. Informatie

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 1 25 VRAGEN Fijn dat je er bent! 1 Wat is de Schakelklas? Voor kinderen die meer nodig hebben dan onze basiszorg en begeleiding hebben we

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Wat doet de Ondersteuningscommissie?

Wat doet de Ondersteuningscommissie? Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Wat doet de Ondersteuningscommissie? Ondersteuningscommissie Biezenvijver 5 3297 GK Puttershoek Tel. 078-6295997 1 Ter inleiding Beste ouders,

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042

De Voorde. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) De Voorde SO VSO SO De Voorde Hoofdgebouw: Bazuinlaan 4 2287 EE Rijswijk Tel. 070-39 43 042 school@voorde.scoh.nl www.scoh.nl/voorde Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen

Nadere informatie

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus

1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus 1. De school uitgangspunten en visie 1.1. VPCBO Ichthus Onze school maakt deel uit van de schoolvereniging Ichthus. Ichthus beheert in Huizen 6 basisscholen. Deze liggen evenwichtig verdeeld over de gemeente.

Nadere informatie

PLD de Spindel, bijlage 4

PLD de Spindel, bijlage 4 Checklist Onderkenning Dyslexie Edux Beoordeling van de ernst en hardnekkigheid van de lees- en/of spellingproblemen t.b.v. de continuïteit van de zorg in het primair en voortgezet onderwijs Naam leerling

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen

Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen Iedere week verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte van alle schoolzaken. De communicatie tussen ouders en school verloopt via de leerkracht van uw

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie