Openbare Jenaplan Basisschool. Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending. Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare Jenaplan Basisschool. Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending. Schoolgids 2012-2013"

Transcriptie

1 de ommewending Openbare Jenaplan Basisschool Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending Schoolgids

2 Een woord vooraf Dit is de schoolgids van onze Jenaplan basisschool voor het schooljaar 2012/2013. U vindt hierin informatie over ons onderwijs en over de schoolorganisatie op De Ommewending. De inhoud van deze schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad. De schoolgids wordt jaarlijks of bij inschrijving uitgereikt aan de ouders of verzorgers van leerlingen. Wij raden u aan deze gids goed te bewaren, zodat u hem bij vragen kunt raadplegen. Indien u vragen of opmerkingen heeft t.a.v. deze schoolgids vragen wij u contact op te nemen met de schoolleider. Inhoud pagina 1. De school 1 2. Waar de school voor staat 2 3. De organisatie van het onderwijs 4 4. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 6 5. De zorg voor kinderen 9 6. De teamleden De ouders Algemene informatie Regeling school- en vakantietijden 23 Samenstelling team en namen en adressen instellingen omslag achterin Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending Houtduifstraat 24, 9644 VL Veendam Telefoon: (0598) Website: Schoolleiding: Catharina Drenth Girorekening ouderraad (vrijwillige ouderbijdrage, excursies, schoolkamp, Sint Nicolaascadeautje groep 1 t/m 5) de ommewending Openbare Jenaplan Basisschool Gemiddeld aantal kinderen : 115 Aantal teamleden : 9 Bestuur : Scholengroep OPRON te Stadskanaal Identiteit : Openbare Jenaplan Basisschool Schoolomgeving : Ommelanderwijk / Zuidwending Uitgave: augustus 2012

3 De School 1 De naam De naam van onze school is door ouders bedacht. De Ommewending is een samenstelling van de woorden Ommelanderwijk en Zuidwending. De schoolbevolking komt zowel uit het dorp Ommelanderwijk als uit het dorp Zuidwending en uit omliggende gemeenten. Het gebouw Het schoolgebouw heeft zeven lokalen waarvan de vijf lokalen aan de zuidkant van het gebouw als stamgroeplokaal gebruikt worden. Een lokaal aan de noordkant wordt gebruikt als creatieve ruimte. Aan de noordkant is tevens gevestigd het kindercentrum de Jonge Sprutters. Elke stamgroep heeft een vogelnaam omdat de school in de vogelbuurt van het dorp staat. In het midden van de school is een gemeenschappelijke ruimte met diverse werkhoeken, ouder-koffie-tafel, documentatiecentrum en podium. Het podium wordt o.a. gebruikt tijdens de vieringen. De kinderen van de kinderraad hebben de gemeenschappelijke ruimte een naam gegeven: het heet de Broedplaats. Aan de wand in de gemeenschappelijke ruimte hangt de Feestvogel, een kunstwerk dat gemaakt is door Marianne van der Veen en een aantal kinderen van onze school. De gemeenschappelijke ruimte grenst tevens aan een kleine patio en de keuken. Kinderen van de school onderhouden de patio zelf. De keuken wordt ook door kinderen gebruikt bij kookopdrachten. Verder beschikt het gebouw o.a. over ruimtes voor het team, de schoolleider en de IB er en een speellokaal voor de kleuters. Bij de hoofdingang hangt een activiteitenprikbord waarvan zowel ouders, (sport) verenigingen, peuterspeelzaal, kindercentrum en school gebruik kunnen maken. In de gang is een doorlopende foto expositie te zien van Eline Frederiks. Aan de voorkant van het gebouw is een kunstwerk aangebracht van Jan Schoffelmeijer. Alle lokalen zijn voorzien van digitale borden en nieuw meubilair (2012). Er zijn plannen voor renovatie van het gebouw. De directe omgeving: Naast de school staat een gymzaal voor kinderen vanaf de middenbouw en ook voor de sportverenigingen. De kleuters hebben een eigen speelplaats voorzien van klim- en klautermateriaal, schommels, zandbak en een schuur voor buitenspelmateriaal. De buitenspeelplaats is volledig omheind door zowel hekken als bosschages en bestaat uit verharde (tegels) en onverharde grond (rubberen tegels en grasveld). De kinderen vanaf de middenbouw beschikken over een grote verharde speelplaats met klim- en klautermateriaal. De ondergrond van het klim en klautermateriaal is voorzien van rubberen tegels. Ook deze speelplaats is omheind door lage hekken, een fietsenstalling en bosschages. Op het plein staat een kunst en speelobject in de vorm van een grote en een kleine klomp. Dit kunst- speelobject is gemaakt door Martin den Hollander. Verder staan er banken en een werpclown op het plein. Aangrenzend is een grasveld waar kinderen van de bovenbouw in de pauzes kunnen voetballen. Aan de oostzijde van de school zijn nog twee kleine pleinen voorzien van bloembakken, picknicktafels en een tafeltennistafel. Ten noorden van het gebouw ligt het dorpshuis de Molenwiek waarin de gelijknamige peuterspeelzaal gehuisvest is. Tevens ligt daar aangrenzend het Lutje Bos. Een voormalige boomkwekerij waarin de kinderen na schooltijd veelvuldig spelen, hutten bouwen, vissen e.d. Ook wij maken af en toe gebruik van dit stukje natuur in onze directe omgeving. Wij werken nauw samen met de peuterspeelzaal, het wijkteam de Ommelander Compagnie en dorpskrant de Ommelander. 1

4 Waar de school voor staat 2 Jenaplan in ons land In ons land ontdekte Suus Freudenthal-Lutter ( ) het Jenaplan van Petersen. Zij was als internationaal secretaris actief in de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs, waarvan Kees Boeke toen voorzitter was. Als moeder was zij teleurgesteld in het onderwijs aan haar kinderen. In het Jena-plan van Petersen ontdekte zij de school waar zij al lang naar op zoek was. In 1968 werd de Stichting Jenaplan opgericht. De eerste Jenaplanschool in ons land dateerde van Het aantal scholen groeide snel. Openbaar Onderwijs Openbaar basisonderwijs wil zeggen dat onze school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Basisonderwijs Wij zijn een basisschool en moeten volgens de wet voor het basisonderwijs aan de volgende beschrijving voldoen: De school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar. De school is zo georganiseerd, dat de kinderen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. De school is zo georganiseerd, dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. De school is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen. De school gaat er van uit dat de kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. De school heeft een belangrijke functie te vervullen in het bij de kinderen kweken van begrip voor culturele minderheden en hen inzicht te laten krijgen in levensomstandigheden, sociale en culturele achtergronden. De school draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen met aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. De school geeft onderwijs met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. De naam Jenaplanschool Onze school heeft een meerwaarde: het is een openbare Jenaplan basisschool. In ons land zijn ruim 220 Jenaplanscholen, aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) met ongeveer kinderen. De meeste daarvan zijn basisscholen. Er horen ook 11 scholen voor voortgezet onderwijs bij. De schoolleden van de NJPV hebben alle dezelfde basisprincipes Jenaplan aanvaard als kader voor ontwikkeling van hun school en in hun schoolplan opgenomen. De Jenaplanscholen vormen een onderdeel van de samenwerkende bewegingen van de vernieuwingsscholen Montessori, Vrije School, Dalton en Freinet en anderen georganiseerd in de Samenwerkende Organisaties voor Vernieuwingsonderwijs (SOVO). Deze samenwerking tussen de vernieuwingsrichtingen wordt steeds intensiever, onder de noemer: De pedagogische school. De naam Jenaplanschool is, aan het begin van de twintigste eeuw, bedacht door enkele Amerikaanse deelnemers aan een internationaal pedagogisch congres. Daar stelde professor Peter Petersen ( ) uit Jena de aan de universiteit verbonden experimenteer- en oefenschool voor. Deze school van Petersen werd Jenaplanschool genoemd. Wat is Jenaplan Een Jenaplanschool is een gemeenschap die kinderen, leraren en ouders omvat. Groepsleiders zijn er professionele opvoeders (De groepsleiders op onze school zijn in het bezit van het Jenaplandiploma of studeren daarvoor). Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Kinderen leren veel in een Jenaplanschool. Ze doen dat door deel te nemen aan de zogenaamde basisactiviteiten, spreken, spelen, werken en vieren. De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn. Dat wordt niet gezien als hinderlijk, integendeel. Kinderen kunnen veel van elkaar leren omdat ze verschillen van elkaar. Om die reden worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is. Elke stamgroep heeft een groepsruimte, een zo huiselijk mogelijke omgeving, die samen met de kinderen ingericht is en beheerd wordt. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte, hun ruimte. Respect voor anderen en eerbied voor het leven zijn belangrijke waarden in een Jenaplanschool. Herhaald onderzoek heeft aangetoond dat meetbare leerprestaties van kinderen op een Jenaplanschool op het gebied van lezen, schrijven en rekenen-wiskunde even goed zijn als in andere scholen het geval is: dat is opmerkelijk omdat in Jenaplanscholen zo veel meer gebeurt. 2

5 De basisprincipes Waarom basisprincipes? Het Jenaplan is een onderwijsconcept. Dat betekent dat theorie en praktijk erin samenkomen. De theorie is het resultaat van nadenken over vier zaken: - In het onderwijs vorm je jonge mensen tot een persoonlijkheid. Wat is dan je gewenste mensbeeld? - In het onderwijs vorm je jonge mensen om hen een goede plek te laten vinden in de maatschappij. Hoe is dan je beeld van een gewenste samenleving en maatschappij? - In het onderwijs voed je jonge mensen op. Wat zijn dan je opvoedingsdoelen? - In het onderwijs geef je onderwijs. Welke doelen, inhouden, middelen en vormen van organisatie gebruik je daar dan bij? De twintig basisprincipes van het Jenaplan doen over alle vier zaken duidelijke uitspraken. Die principes zijn eigenlijk de normen voor het denken en handelen. Die normen hebben twee functies: - Ze geven een gemeenschappelijke basis van waaruit we willen werken. - Ze geven een richting aan voor het denken en handelen: die kant op en probeer dan zo dicht mogelijk het ideaal te benaderen. De basisprincipes zijn als volgt geordend: - Vijf uitspraken over het gewenste mensbeeld; - Vijf uitspraken met wensen over de samenleving; - Tien uitspraken over opvoeding en onderwijs 1. Elke mens is uniek; zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde. 2. Elke mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen. Deze wordt zoveel mogelijk gekenmerkt door: zelfstandigheid, kritische bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op de sociale rechtvaardigheid. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele gerichtheid, sociaal milieu, religie, levensbeschouwing of handicap geen verschil uitmaken. 3. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere mensen; met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid. 4. Elk mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. 5. Elk mens wordt als cultuurdrager en vernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. 6. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert. 7. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling. 8. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam, en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 9. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert. 10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt. 11. De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze wordt door de maatschappij beïnvloed en heeft er zelf ook invloed op. 12. In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot (ped)agogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken. 13. In de school wordt de leerstof zowel ontleend aan de leef- en belevingswereld van de kinderen als aan de cultuurgoederen die in de maatschappij als belangrijke middelen worden beschouwd voor de hier geschetste ontwikkeling van persoon en samenleving. 14. In de school wordt het onderwijs uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen. 15. In de school wordt het onderwijs vorm gegeven door een ritmische afwisseling van basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. 16. In de school vindt overwegend heterogene groepering van kinderen plaats, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren. 17. In de school worden zelfstandig spelen en leren afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Dit laatste is expliciet gericht op niveauverhoging. In dit alles speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol. 18. In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in met als basiservaren, ontdekken en onderzoeken. 19. In de school vinden gedrag en prestatiebeoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind en in samenspraak met hem. 20. In de school worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken. Meer informatie vindt u op 3

6 Het pedagogisch klimaat moet een sfeer uitoefenen waarin het kind zich veilig kan voelen. Pas als een kind zich veilig voelt gaat het spelen, onderzoeken, leren. Het moet zich geaccepteerd weten en voelen dat het de moeite waard wordt gevonden. Vanuit die geborgenheid durft een kind relaties aan te gaan waaraan en waarin het op kan groeien. Het onderwijs moet een open karakter dragen. Openheid en flexibiliteit houden rekening met de specifieke ervaringen van het kind in zijn situatie. Wij proberen op onze school de klassesituatie zo aan te passen dat het kind al pratend, vraagstellend, huilend, lachend, enz. aan zijn persoonsvorming mag en kan werken. De organisatie van het onderwijs 3 Basisactiviteiten zijn: gesprek, spel, werk en viering Gesprek: dagelijks vinden meerdere kringen plaats, waaronder de openingskring observatiekring leeskring verslagkring kringgesprekken. Gesprek heeft tot doel het je goed leren uiten in een groep. Je mening kunnen en durven geven. Er wordt gewerkt aan en gesproken over waarden en normen. Spel: kunstzinnige vorming (waaronder: drama, handvaardigheid, muziek en dans) bewegingsactiviteiten Lichamelijke oefening Spel is een middel tot het verwerven van zelfvertrouwen en zelfstandigheid waarin creativiteit en flexibiliteit kunnen worden ontwikkeld. Werk: wereldoriëntatie: thema s en projecten taalactiviteit n.a.v. wereldoriëntatie, teksten cursus: rekenen, schrijven, spelling, topografie, verkeer, engels blokuur: zelfstandig werken Werken is een doelgerichte activiteit. We proberen van werk een pedagogische situatie te maken. (vorming, levensecht, probleem, groepswerk). Werken in een situatie betekent voor kinderen allereerst kennis en vaardigheden verwerven vanuit die situatie zelf. (Wereldoriëntatie). Werk als doel gerichte activiteit vinden we terug in cursussen (b.v. rekenen, spelling). Veel werk vindt in het blokuur plaats. Het gaat erom de schoolwerkelijkheid zo te organiseren dat de kinderen spontaan en zelfstandig kunnen werken. Viering: weekopeningen - weeksluitingen, maandafsluitingen, feesten. Viering heeft een pedagogische waarde. Het vieren moet ergens over gaan dat leeft voor de deelnemers. Elke viering is een serieuze zaak! De vieringen worden door de kinderen voorbereid onder leiding van een van de groepsleiders. De weekopening en weeksluiting vindt plaats in de verschillende bouwgroepen. De maandafsluiting vindt plaats in de gemeenschappelijke ruimte. Ouders zijn welkom bij vieringen. Het programma van de maandafsluiting hangt op diverse plaatsen in de school. Daarop kunt u lezen of uw kind(eren) op het podium staan. De organisatie van de school Ritmisch weekplan, weekrooster Hierin wisselen de vier basisactiviteiten elkaar in een vast ritme af tijdens de dag en de week. Door deze indeling van tijd ontstaat er een herkenbare regelmaat en structuur waarin kinderen zich thuis voelen. Groeperingsvormen Er zijn verschillende groeperingvormen in onze school: a. Stamgroepen Kinderen maken gedurende de basisschooltijd deel uit van drie verschillende stamgroepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De stamgroepen bestaan in principe uit drie verschillende leeftijdsgroepen. De kinderen beleven het eerste jaar als jongste, het tweede jaar als middelste en het laatste jaar als oudste van de stamgroep. Zo ervaren ze drie heel verschillende, waardevolle, sociale posities. Uitzondering kunnen worden gemaakt als er een zwaarwegende reden is om een kind van stamgroep te laten wisselen. Dit kan op grond van bevindingen van zowel de stamgroepsleider, als het kind en de ouder(s). Dit schooljaar maken we een uitzondering in de samenstelling van de leeftijdsgroepen binnen de stamgroepen. Dit doen we omdat er grote verschillen zitten in het aantal kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. We hebben dit schooljaar een grote groep zesdejaars en een heel kleine groep vijfdejaars. 4

7 De stamgroepen zien er dit schooljaar als volgt uit: 1 Mezen (0,1,2,) nieuwe kinderen 2 Merels (3,4) - 21 kinderen 3 Zwaluwen (4,5,6) - 24 kinderen 4 Uilen (6,7,8) - 24 kinderen 5 Valken ( 6,7,8) - 25 kinderen b. Tafelgroepen Binnen de stamgroep zijn verschillende tafelgroepen. In elke tafelgroep zijn kinderen van elke leeftijdsgroep en zowel jongens als meisjes vertegenwoordigd. De tafelgroep is van essentieel belang voor hun ontwikkeling. Binnen sociale, emotionele, cognitieve en morele ontwikkeling is coöperatie heel belangrijk. In samenwerkings- en hulprelaties worden kinderen uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en verder te ontwikkelen: leren door samenwerken. Elke kwartaal wisselen kinderen van tafelgroep. c. Niveaugroepen Kinderen werken soms in niveaugroepen d.w.z. dat we in enkele gevallen kinderen die op hetzelfde niveau werken bij elkaar plaatsen. Bijvoorbeeld: kinderen die werken in rekenboek 7 kunnen op een bepaald moment samen instructie krijgen en opgaven maken. d. Interesse of keuzegroepen Kinderen kunnen een thema uitwerken als ze dezelfde interesse voor een onderwerp hebben of voor eenzelfde werkvorm kiezen. Groepsgrootte We kiezen ervoor om in elke stamgroep een zo evenredig mogelijk aantal kinderen te plaatsen. De zesdejaars worden daarom dit schooljaar verdeeld over drie verschillende stamgroepen. 5

8 De ontwikkeling van onderwijs in de school 4 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in onze school Terugblik Rekenmethode Het afgelopen schooljaar hebben we ons verdiept in nieuwe rekenmethodes. We hebben gekozen voor methode Alles telt omdat deze methode rekening houdt met niveauverschillen. Vrijwel geen enkele groep bestaat uit kinderen die allemaal even goed zijn in rekenen. De een krijgt de stof maar moeilijk onder de knie, terwijl de ander er fluitend door heen gaat. In hebben we ons verdiept in de handleidingen en de software zodat we een goede start konden maken bij aanvang van het nieuwe schooljaar Taal-lezen Taal en lezen heeft ook het afgelopen jaar veel aandacht gehad. We zagen aan de resultaten van de kinderen dat onze aanpak met DAT (Dat s Andere Taal) goed werkt! Evenals bij rekenen ondersteunt DAT de leerkracht bij het behalen van de referentieniveaus 1F en 1S. Alle kerndoelen zijn er in verwerkt. Het referentiekader beschrijft wat leerlingen in de verschillende fasen van het onderwijs moeten kunnen en kennen op het gebied van taal. Schrijfmethode De methode Schrijven leer je zo! is het afgelopen jaar in bijna alle groepen ingevoerd. We zijn erg tevreden over deze methode. 100-scholentraject: Wetenschap en Techniek We hebben het afgelopen schooljaar verschillende schoolbrede techniekkeuze uren georganiseerd. Door mee te doen aan het 100-scholentraject hebben we wat extra geld binnen kunnen halen voor techniek. Daarnaast hebben we ons in het kader van het 100-scholentraject gericht op de talenten van kinderen. Wat is jouw talent? Hoe kun je dat inzetten en hoe kun je daarmee anderen behulpzaam zijn? Schoolkamp Rare Ridders en Schone Jonkvrouwen Het schoolkamp was weer erg geslaagd! Het weer zat mee en de kinderen en wij hebben elkaar goed leren kennen! Voorbereidingen Het afgelopen schooljaar werden verschillende activiteiten voorbereid voor dit nieuwe schooljaar , zodat we een goede start konden maken. We hebben het dan over de keuze van een nieuwe rekenmethode, aanpassingen aan het schoolgebouw, nieuw meubilair, het inrichten van een creatieve ruimte, een bibliotheek in het gebouw en samenwerken met kindercentrum De Jonge Sprutters. (super) Ouders Ouders waren ook dit jaar weer actief in de school. Buiten de ouderraad en de medezeggenschapsraad waren ouders actief in het ondersteunen van kinderen in het rekencafé, leescafé en tafels oefenen, overblijven. Daarnaast heeft een aantal ouders 6 weken lang op vrijdagmiddag een keuzecursus verzorgd. Ook hand en spandiensten waren er weer volop. De Apollo waarmee Zwarte Piet uit de ruimte kwam werd ook door ouders gebouwd. Dankzij de PR-ouder staan we regelmatig in het nieuws. Dit jaar kwam dat regelmatig voor met projecten, Sinterklaas, de nationale rekendag, de keuze cursus, de drukpers, voorjaarsmarkt, etc. 6

9 Website: De website is vernieuwd. Er waren wat technische problemen maar m.b.v. Koen Klasing hebben we het nu toch voor elkaar. Fotowebsite: ojbsdeommewending.mijnalbums.nl is ook het afgelopen schooljaar gevuld met veel foto s van diverse activiteiten. Studie en conferentie bezoek Het voltallige team bezocht dit jaar de tweedaagse Jenaplanconferentie in Arnhem. Verder waren er op het gebied van rekenen, taal, KiVa, techniek en management diverse studiedagen/conferenties die bezocht werden door individuele teamleden in de school. De school werd begeleid door externe schoolbegeleiders op het gebied van rekenen, taal en visie. Diploma s Roos Dantuma behaalde het jenaplandiploma. Catharina Drenth en Patricia Oosterhof werden geregistreerd als Kids Skills Ambassadeurs. Belangrijke ouderavonden Er werden verschillende avonden voor ouders georganiseerd door zowel ouders als team. Dit waren: de zakelijke ouderavond, de open ouderavonden, informatie avonden en open huis. Kids Skills, Parents Skills Naast het werken met de methode Kids Skills, werd er het afgelopen jaar een oudercursus Parents Skills gegeven door Catharina Drenth en Patricia Oosterhof. Deelnemers aan deze workshops leerden oplossingsgerichte vaardigheden voor de opvoeding van kinderen. Daarnaast kregen zij de kans om een aantal belangrijke opvoedthema s te bespreken en leerden zij bovendien hoe zij elkaar als ouders in de opvoeding kunnen bekrachtigen en ondersteunen. Bordjes Bij de voordeur zijn het afgelopen schooljaar een aantal bordjes opgehangen. Bordjes van scholengroep OPRON, NJPV en opleidingsscholen. Stage We hebben onze medewerking verleend aan stage en onderzoek van Stendenhogeschool PABO de Eekhorst, Hanzehogeschool, RUG, Noorderpoort College en Winkler Prins. Plannen voor het schooljaar KIVA- school: Stop pesten op school! Wij zijn dit schooljaar experimentele KiVaschool ( KiVa is een succesvol antipestprogramma uit Finland en wordt nu ook in Nederland ingevoerd. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en als een van de beste antipestprogramma's getest. Om te onderzoeken of het Finse programma ook in Nederland werkt, begint de Rijksuniversiteit Groningen met een aantal partners uit de onderwijspraktijk in het voorjaar van 2012 met een experiment om KiVa in Nederland in groep 5 en 6 te introduceren. Een van die partners zijn wij! Levend Engels leren: Kinderen van de bovenbouw corresponderen in het Engels met kinderen van scholen in Duitsland en Noorwegen. Rekenen We starten in de eerste week van het schooljaar met de nieuwe rekenmethode Alles telt. Alles telt is een rekenmethode voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. In Alles telt zijn alle kerndoelen verwerkt en de methode ondersteunt de leerkracht bij het behalen van de referentieniveaus 1F (fundamenteel niveau) en 1S (streefniveau) met de groep. Deze methode wordt ondersteund door een uitgebreid software programma waar zowel de kinderen als de stamgroepsleiders veel aan zullen hebben. 7

10 Kids Skills, Parents Skills Ook dit schooljaar blijven we flink investeren in het welzijn van kinderen m.b.v. de methode Kids Skills. Tevens zullen we weer een cursus voor ouders organiseren. Kindercentrum De jonge Sprutters ( uur) Het kindercentrum is van start gegaan! Annemiek Sprik is begonnen met de buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuteropvang binnen de school. U kunt uw kind(eren) aanmelden bij Annemiek Sprik (ook in de vakanties en op woensdag- en vrijdagmiddag, tussenschoolse opvang en peuteropvang (als uw kind nog niet op de peuterspeelzaal de Molenwiek kan worden geplaatst). Bibliotheek In verband met het verdwijnen van de bibliobus willen wij in school een bibliotheek opzetten. Dat gaan we doen in samenwerking met de bibliotheek in Veendam. Werkplaats Als de verbouwing helemaal klaar is creëren we een werkplaats voor kinderen waar ze o.a. aan techniek en aan druktechnieken kunnen werken. Wetenschap en Techniek In het kader van wetenschap en techniek werken we verder aan de onderzoekende houding van kinderen. De kinderen weten wat ze goed kunnen -wat hun talenten zijn- en hoe ze dat goed kunnen inzetten. Dat wat de kinderen leren van technieklessen kunnen ze inzetten bij de andere vakken. Kinderen kunnen aan elkaar laten zien waar ze goed in zijn en deze talenten kunnen ze ook gebruiken om elkaar te helpen. Niet het antwoord op de vraag is het belangrijkste. Hoeveel vragen kun je bij een antwoord bedenken. Keuzecursus De keuzecursus zal ook dit jaar weer van start gaan. We hopen dat er weer veel ouders bereid zijn hun kennis aan de kinderen over te dragen! Verbouwing Er liggen plannen klaar voor aanpassingen aan het gebouw voor de komende 20 jaren. We hopen dat de gemeente Veendam de goedkeuring hieraan geeft zodat ons gebouw een flinke opknapbeurt krijgt. Nieuw meubilair Dit schooljaar zijn we van start gegaan met nieuw meubilair. Alle tafels hebben dezelfde hoogte. De voetensteun aan de stoelen is in hoogte verstelbaar. Nieuw rapport We streven ernaar om in november ons nieuwe rapport in gebruik te nemen. We zullen daar tijdens de informatieavond iets over vertellen. Schoolkamp Het schoolkamp wordt dit jaar een indianenkamp in de bossen van Drouwen. Het zal plaatsvinden in de derde week van oktober. Ouders en ouderavonden Via de nieuwsbrief stellen wij u op de hoogte van activiteiten en hulpvragen. Wanneer u de nieuwsbrief kwijt bent kunt u de inhoud van de brief ook lezen op onze website. PR Een van de ouders verzorgt in overleg met de school de PR voor Veendam en omstreken. De ouderraad plaatst maandelijks een verslag in de dorpskrant de Ommelander. 8

11 De zorg voor kinderen 5 De aanmelding en inschrijving van nieuwe kinderen op school Afspraak Om uw kind aan te melden voor onze school, belt u even voor een afspraak met de directeur. Er vindt dan een kennismakingsgesprek plaats en u kunt de school bekijken. Welke groep? De school bepaalt in welke groep het kind wordt geplaatst. Kunnen alle kinderen geplaatst worden? Bij kinderen die al eerder een andere school bezocht hebben, vragen we de gegevens van de vorige school op om ervoor te zorgen dat de plaatsing van uw kind zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt. Bij toelating van kinderen is het van belang te weten wat de mogelijkheden en de capaciteiten van deze kinderen zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een zodanige problematiek bij een kind aanwezig is, dat we eerst moeten kijken of de school in staat is om het kind op een verantwoorde manier te begeleiden. Deze problematiek kan blijken uit onderzoeken of observaties van bepaalde instanties waarmee het kind in aanraking is geweest. Het kind zal dan aangemeld worden bij het Zorgplatform. Vanuit dit platform vindt er dan nader onderzoek plaats om te kijken of dit kind binnen het regulier basisonderwijs geplaatst kan worden. Overstappen naar onze school is alleen mogelijk als u alle basisschoolkinderen uit uw gezin overplaatst. Open Huis In de maanden januari en februari houden alle OPRON-scholen Open huis. Voor data ziet u t.z.t. op diverse locaties posters hangen en er staat een advertentie in de plaatselijke kranten. Aanmeldingsprocedure voor vierjarige kinderen: Informatieavond voor ouders van toekomstige kinderen van de Ommewending Aan het begin van ieder schooljaar houden we een informatieavond. Tijdens de avond krijgt u algemene informatie over de school maar ook praktische informatie van de groepsleiders en de directeur. Tijdens deze avond kunt u ook kennismaken met andere ouders. Intakegesprek De ouders van nieuwe 4-jarige kinderen vragen we om thuis een vragenformulier in te vullen over de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, met het doel om uw kind al vanaf het begin zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Als u dit formulier weer inlevert maken we vervolgens een afspraak voor de definitieve inschrijving op onze school. Gewenningsperiode nieuwe 4-jarige kinderen Uw kind ontvangt ongeveer een maand voordat het 4 jaar wordt een uitnodiging voor drie wenmomenten. Als uw kind de uitnodiging heeft gekregen kunt u een afspraak maken met de groepsleider. Op het eerste wen-moment kunt u een afspraak maken met de directeur om uw kind officieel in te schrijven op onze school. De eerste zes weken nadat het kind 4 jaar is geworden, gaat het kind alleen s ochtends naar school. Deze gewenningsperiode is belangrijk voor het kind. Eventueel kan deze ook nog verlengd worden. 9

12 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Het schoolspecifiek Zorgplan ligt voor alle ouders ter inzage op school. Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen gebruiken we op onze school de volgende mappen: Dagplanmap Hierin noteert de leerkracht de lesvoorbereiding voor de volgende dag zodat parttimers en/of invallers weten wat er gedaan moet worden in de groep. De stamgroepmap Van elke stamgroep wordt iedere dag genoteerd wat de kinderen gedaan hebben. In deze map staan ook de bijzonderheden, afspraken, e.d. van de groep. De vorderingenmap In de vorderingenmap wordt de leerlingenadministratie bijgehouden. Hierin wordt ook genoteerd wat de kinderen doen en hoe ze het doen. Om gegevens over vorderingen van kinderen te krijgen worden de kinderen geobserveerd en worden de resultaten van opdrachten genoteerd. Er wordt genoteerd hoe de toetsen (methode afhankelijk en onafhankelijk) worden gemaakt. Na correctie van de toetsen wordt een analyse gemaakt om te kijken wat extra aandacht verdient. Groepsplan/handelingsplan map Uit de analyse van de toetsen blijkt welke kinderen meer of minder leerstof aankunnen en dit wordt weergegeven in een groepsplan. Wanneer het een kind niet lukt met de groep mee te werken wordt (na overleg met de ouders en IB er) een handelingsplan voor de door te werken leerstof geschreven. Kindbesprekingen/groepsbesprekingen Elke maand is er een zorgvergadering waarin ook individuele kinderen worden besproken. Een paar keer per jaar worden er groepsbesprekingen gehouden. Kindvolgsysteem Ons kindvolgsysteem bestaat uit een dossiermap met gegevens van alle individuele kinderen en is gedigitaliseerd. De observatiegegevens van de peuterspeelzaal maken deel uit van het kindvolgsysteem. In het kindvolgsysteem worden de vorderingen (en wanneer dit nodig is moeilijkheden en oplossingen) vastgelegd. Een dergelijk archief bewijst goede diensten wanneer kinderen worden besproken in het team of wanneer wij de hulp inroepen van instanties buiten de school. U kunt hierbij denken aan een psychologisch of didactisch onderzoek. Dit archief is voor de ouders van het kind ter inzage. De gegevens worden vijf jaar na het verlaten van de school vernietigd. Toetsen Regelmatig worden de kinderen getoetst. De toetsen die wij afnemen zijn zowel methode afhankelijke toetsen als methode onafhankelijke toetsen. Toetsuitslagen zijn in principe privé. Kinderen in het achtste jaar, waarvan we verwachten dat ze naar het VMBO zullen gaan, worden i.v.m. het op tijd kunnen aanvragen van Leerweg Ondersteuning (LWOO), in de loop van het schooljaar getoetst op de OSG "Winkler Prins". De overige kinderen (HAVO en VWO leerlingen) worden niet getoetst op de "Winkler Prins". Daarnaast maken alle kinderen de CITO eindtoets. Ouders worden uiteraard geïnformeerd over de toetsuitslagen van hun kind(eren). Zittenblijven Zittenblijven kennen wij niet op school. Wanneer wij, in overleg met de ouders, het zinvol achten dat een kind nog een jaar in dezelfde bouw blijft, (b.v. omdat het nog veel moeite heeft met de aangeboden leerstof ) kan het kind een jaar bouwverlenging krijgen. Het kind kan het komende leerjaar verder gaan met de leerstof in eigen tempo en op eigen niveau. Dit kind blijft dan vaak een jaar langer op de basisschool. Wanneer een kind meerbegaafd blijkt te zijn dan kan dat kind in een versneld tempo de leerstof volgen. Het is mogelijk dat dit kind de school een jaar eerder verlaat. 10

13 Rapportage / Portfolio Wij rapporteren drie keer per jaar: in het najaar, het voorjaar en aan het eind van het schooljaar. Een rapportgesprek met de ouders duurt maximaal 10 minuten. Als er meer tijd nodig mocht zijn, dan kan er een afspraak worden gemaakt buiten de tien-minutengesprekken om. Kinderen werken het hele jaar aan hun eigen portfolio en zullen hun vorderingen samen met de groepsleider bespreken met de ouders. U krijgt t.z.t. een speciale uitnodiging voor de rapportgesprekken en het portfolio gesprek. De opbrengsten / onderwijsresultaten Onze school legt de nadruk op uitdagingen die het eigen leven de moeite waard maken en een appèl doen op inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit; de mogelijkheid tot exploreren van nog onbekende levensterreinen, o.a. door leren op school waar boeiend onderwijs wordt gegeven. Wij gaan uit van verschillen in kinderen. Wij respecteren en accepteren de verschillen. Voor ons is een kind meer dan alleen een uitslag van een toets over rekenen of taal. Het is een feit dat een goede werkhouding en zelfstandigheid van kinderen nog belangrijker zijn voor een later schoolsucces dan opgedane kennis. Kinderen die onze school na acht jaar verlaten beheersen de basisvaardigheden die ze nodig hebben in hun verdere leven. Door het analyseren van toetsgegevens en het zo nodig aanpassen van het leerstofaanbod, bieden we onderwijs op het niveau dat bij het kind past. We trekken en we duwen niet maar we dagen kinderen uit. Op die manier presteren kinderen op het niveau dat we van ze mogen verwachten. We vergelijken de leeropbrengsten van onze kinderen, op het gebied van taal en rekenen met het gemiddelde niveau van kinderen in Nederland. Dat vergelijken doen we met methode onafhankelijke toetsen van CITO. ICT: Alle kinderen beheersen, wanneer ze na het achtste leerjaar de school verlaten, computervaardigheden die ze nodig hebben om computervaardig het voortgezet onderwijs in te gaan. Ieder kind verlaat met het z.g. digitale rijbewijs de school. Ook de sociaal emotionele kant van kinderen wordt gemeten. Dat doen we 8 jaar lang, digitaal, met het kindvolgsysteem Scol (sociale competentie observatie lijst) Naast het leren van taal en rekenen vinden wij het van groot belang dat kinderen leren om respectvol om te gaan met anderen en met hun omgeving, met anderen samen te werken, gesprekken te voeren, zelfstandig en zelfverantwoordelijk te plannen en te werken, hun creativiteit te ontwikkelen en zich te oriënteren op de wereld. De grootste opbrengst van het onderwijs moet zijn dat kinderen leren leren en dus leren leven! De keuze voor het niveau waarop de kinderen het voortgezet onderwijs ingaan is afhankelijk van de leerprestaties die het kind in de afgelopen acht jaren heeft laten zien in het kindvolgsysteem. Als second opinion gebruiken wij de eindtoets van CITO. De resultaten van de afgelopen 3 schooljaren ziet u in onderstaande tabel. De Ommewending (15EP) Scores Cito eindtoets score norm verschil ,1 533,8 0, ,8 533,8 2, ,7 532,6 6,1 De norm is lager dan vorig jaar. Dit heeft te maken met een nieuwe systematiek die Cito hanteert. Er wordt gekeken naar het aantal gewichtenleerlingen op de hele school en aan de hand daarvan wordt de norm bepaald. De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van kinderen De scholen voor voortgezet onderwijs in Veendam en omgeving sturen informatie naar de basisscholen. Deze informatie ligt ter inzage in de bovenbouw. Deze scholen voor voortgezet onderwijs in Veendam organiseren ook informatieavonden voor kinderen en ouders. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld een aantal lesuren te volgen zodat zij vast kunnen wennen aan het vervolg onderwijs. De informatiedagen en avonden beginnen meestal in de tweede helft van het schooljaar. Wij informeren u t.z.t. 11

14 De schoolkeuze wordt bepaald door het advies dat de basisschool geeft. Dit advies is gebaseerd op het kindvolgsysteem. De groepsleider van de bovenbouw meldt, na overleg met het kind en de ouders, het kind aan bij de gekozen school. De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen hebben wij een uitgebreid zorgplan. De procedure die gevolgd wordt indien er problemen (leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen) met een kind zijn is als volgt: Interne hulp: Allereerst worden problemen met kinderen met de ouders en met het team besproken. Als het nodig is begeleidt de interne begeleider de groepsleider met het opzetten van een handelingsplan voor het kind. Zij begeleidt groepjes kinderen en individuele kinderen bij voorkeur binnen de groep. Zij verzorgt de kind- en groepsbesprekingen in het team. Externe hulp: Wanneer wij externe hulp nodig hebben gaat de interne begeleider in overleg met het Zorgplatform in Veendam. Van daaruit gaan de wegen open naar o.a., fysiotherapeut, logopedist, ambulant begeleider, psycholoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts. Wilt u een gesprek met de intern begeleider van onze school dan kunt u een afspraak maken met Patricia Oosterhof. Schoolondersteuningsplan In verband met passend onderwijs is op school een schoolondersteuningsplan aanwezig. Hierin staat beschreven op welke manier wij de zorg aan kinderen verlenen en waar de grenzen van onze zorg liggen. Dit schoolondersteuningsplan is in het gehele samenwerkingsverband en met alle scholen van OPRON opgesteld. Daarna is het aangepast aan de schoolspecifieke situatie. Het schoolondersteuningsplan ligt ter inzage op school. Plaatsing en verwijzing van kinderen met specifieke behoeften Mocht een kind toch meer zorg nodig hebben dan wij kunnen bieden, dan bestaat de mogelijkheid dat het kind naar de speciale basisschool gaat. Deze speciale basisschool is meer toegerust om kinderen met complexe leer- en gedragsproblemen te begeleiden. Voordat een kind op de speciale school geplaatst kan worden moeten wij aantonen dat wij het kind niet verder kunnen begeleiden. Ouders, school en Zorgplatform bespreken dit samen en beoordelen ook gezamenlijk wat de meerwaarde zal zijn van een verdere begeleiding op de speciale basisschool. Er wordt een onderwijskundig rapport gemaakt dat antwoord moet geven op de volgende vragen: - wat is de aanleiding tot de aanmelding? - welke activiteiten zijn uitgevoerd in het voortraject? - wat zijn de vereiste behandelingscondities? - waarom kan de verwijzende basisschool of een andere basisschool deze hulp niet bieden? Het onderwijskundig rapport bevat niet alleen informatie over leerlingkenmerken maar ook over de gezinssituatie en de school- en groepssituatie. De eindverantwoordelijkheid voor het rapport ligt bij de directeur van de school. Het oordeel wordt vervolgens nog getoetst door een onafhankelijke commissie, de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL onderzoekt of de school al het mogelijke heeft gedaan om de leerling in het reguliere onderwijs adequaat te begeleiden en beoordeelt of plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs noodzakelijk is. Ouders kunnen tegen de PCL beschikking in beroep gaan. De PCL-Veendam wordt gevormd door de volgende leden: mevr. Drs. H.K. van Goor, psycholoog; dhr. L.F. Faber, onderwijskundig beleidsmedewerker; drs. J.J. Meedema, ervaringsdeskundige. Het secretariaat van de PCL is gevestigd in het gebouw van het Zorgplatform Primair Onderwijs. Prins Bernardlaan 89. Postbus 454, 9640AK Veendam. Telefoon/Fax: (0598) Het secretariaat is op alle werkdagen bereikbaar. Leerling Gebonden Financiering (De Rugzak) in het basisonderwijs Ouders van kinderen met een handicap of stoornis kunnen sinds 1 augustus 2003 een bewuste keus maken voor een school die het beste bij hun kind past: de school in de buurt of een speciale school. 12

15 Kiezen ouders voor de school in de buurt dan moet wel de juiste zorg en aandacht gegeven kunnen worden. Daarom komt er meer samenwerking tussen gewone en speciale scholen. Hun deskundigheid bundelen ze in Regionale Expertise Centra (REC S). Leerling gebonden financiering (De Rugzak) is bedoeld voor kinderen met een handicap of stoornis die extra aandacht en voorzieningen nodig hebben om basis- of voortgezet onderwijs te kunnen volgen. De leerling gebonden financiering geeft ouders meer keuzevrijheid tussen gewoon onderwijs (thuisnabij) en speciaal onderwijs (vaak verder weg). Het Rugzakje (het geld voor de extra middelen) wordt in overleg met de ouders gebruikt voor extra ondersteuning van de groepsleider, extra hulp aan het kind, speciale leermiddelen of aangepast meubilair. Een deel van het geld is bestemd voor het REC dat de groepsleider en de school ondersteund bij het onderwijs aan deze kinderen. De vraag is welke kinderen genoemde voorzieningen echt nodig hebben. Om dit te beoordelen zijn er per REC onafhankelijke commissies. Daar moeten ouders een verzoek indienen. Deze Commissies voor Indicatiestelling (CVI), zoals ze officieel heten, beoordelen op grond van landelijke criteria of een kind in aanmerking komt voor de leerling gebonden financiering. Ze putten daarvoor o.a. uit bestaande medische dossiers, een iq-test en uit een onderwijskundig rapport als het kind al op school zit. Zijn ouders het niet met de beoordeling eens dan kunnen ze bezwaar aantekenen. Komt een kind voor de leerlinggebonden financiering in aanmerking dan kunnen de ouders kiezen: gewoon onderwijs (met Rugzak) of speciaal onderwijs. Daarvoor gaan ze een gesprek aan met de school. De school geeft aan welke mogelijkheden er zijn om het kind onderwijs te bieden. Ouders en school kunnen vertellen wat zij van elkaar verwachten. Centrum voor Jeugd en Gezin in Veendam Iedere gemeente heeft een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is een samenwerkingsverband van de gemeente met onder andere het onderwijs (het Zorgplatform), het maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg (de GGD), het jongerenwerk en Bureau Jeugdzorg. Het CJG is dé plek waar ouders/opvoeders en jongeren terecht kunnen voor informatie, advies of hulp bij opgroei-, en opvoedvragen. Het CJG biedt advies, hulp en ondersteuning op maat. U kunt ons met uw vraag op de volgende manieren bereiken: Bel: Mail: Kom langs: Jan Salwaplein 3, Veendam Veel informatie over opvoeden en opgroeien vindt u ook op de website van CJG Veendam Op deze site staat ook informatie over openingstijden, activiteiten en de meest gestelde vragen over opvoed-, en opgroeionderwerpen. Uiteraard kunt u ook de leerkrachten en intern begeleiders vragen, zij zijn goed op de hoogte van het CJG. Voor jongeren is er een apart deel op de website met informatie over onderwerpen als geldzaken, seksualiteit, alcohol, etc. Zorg voor jeugd Groningen Voor een kind dat extra zorg nodig heeft, werkt een groot aantal instellingen en scholen samen met de vaste partners van het CJG. Dat vergt een goede samenwerking, goede informatie-uitwisseling en afstemming. Om de afstemming te bevorderen hebben de Groninger gemeenten en de provincie samen het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Groningen ingevoerd. In dit systeem geven beroepskrachten een signaal af over een kind of jongere met een hulpvraag. Hierbij gaat het niet altijd om zware hulpvragen, maar wel om situaties waarover beroepskrachten graag willen afstemmen. Op het moment dat er meerdere signalen over hetzelfde kind zijn, zorgt de zorgcoördinator voor de afstemming. Op deze manier voorkomen we dat er partijen langs elkaar heen werken en bezig zijn met alleen hun eigen plan. Meer informatie en de folder over Zorg voor Jeugd vindt u op Uiteraard kunt u met al uw vragen ook altijd contact zoeken met de school, met de partners van het CJG, zoals het maatschappelijk werk, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts in de school. 13

16 De teamleden 6 Huisbezoek Eens per drie jaar worden kinderen thuis bezocht door de groepsleider. De groepsleider maakt t.z.t. een afspraak met de ouders. De groepsleider komt dan niet op bezoek om over het kind te praten maar hij/zij komt op visite. Protocol vervanging bij ziekte Iedere groepsleider heeft het protocol vervanging bij ziekte in de groepsmap. Ouders kunnen dit protocol ter inzage vragen. In het kort komt het er op neer dat wanneer een groepsleider zich heeft ziek gemeld er in eerste instantie altijd naar vervanging zal worden gezocht. Pas in uiterste noodzaak zullen wij ouders vragen de kinderen thuis te laten houden. De begeleiding en inzet van stagiaires Onze school is opleidingsschool voor derdejaars en TOP studenten Jenaplan, van Stenden Hogeschool PABO de Eekhorst in Assen. Tevens bieden wij enkele stage- of onderzoek plaatsen aan de Hanzehogeschool, de RUG, de Winkler Prins, Ubbo Emmius en het Noorderpoort College. Specialisatie van teamleden Jenaplan: Alle teamleden zijn in het bezit van het landelijk erkende Jenaplandiploma of studeren daarvoor. Bedrijfshulpverleners: Roelof Kol, Anne Lotte Hermans en Catharina Drenth zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener. Taalgids: Rekencoördinator: Anne Lotte Hermans Roelof Kol Coördinator Techniek: Patricia Oosterhof Cultuurcoördinator: ICT: Website beheer: Speciale zorg: Management: Roos Dantuma Roelof Kol Koen Klasing Patricia Oosterhof Intern Begeleider (IB er) Geregistreerd Kids Skills Ambassadeur Kinder en Jeugdtherapeut Catharina Drenth: Video Interactie begeleider (lid van de SVIB) Geregistreerd Kids Skills Ambassadeur Catharina Drenth: gediplomeerd Schoolleider Primair Onderwijs en ingeschreven als Register Directeur Onderwijs (RDO) bij de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie). Teamoverleg op margedagen/dagdelen Kinderen in de onderbouw moeten 880 lesuren per jaar volgen. Kinderen in de bovenbouw moeten 1000 lesuren per jaar volgen. De uren die er teveel in het jaarplan staan worden door het team gebruikt om te vergaderen met of zonder schoolbegeleiders. Uiteraard worden ouders vroegtijdig op de hoogte gesteld van deze, voor kinderen, extra vrije tijd. 14

17 De ouders 7 De Medezeggenschapsraad (M.R.) Op school worden ouders vertegenwoordigd door de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad is de wettelijke commissie waarmee op een school invloed kan worden uitgeoefend op het onderwijs. Soms gaat het over bestuurlijke zaken, personele zaken, het lesgeven, de ouderbijdrage, de schoolomgeving, de ARBO, de aanschaf van nieuw lesmateriaal, de schoolvakanties, het activiteitenplan, enz. De M.R. bestaat uit zes personen, te weten drie ouders en drie teamleden. Elk jaar treedt de helft van het aantal leden af. De ene keer twee ouders en een teamlid, het jaar daarop een ouder en twee teamleden. Elk jaar opnieuw worden de ouders gevraagd hieraan deel te nemen en wordt een verkiezing georganiseerd. In het samenwerkingsverband Veendam Stadskanaal, Menterwolde, vindt er bovendien een gezamenlijk overleg plaats tussen verschillende M.R. s en het Bevoegd Gezag. Dit overleg-orgaan heet de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Meer informatie over de rechten van de medezeggenschapsraad leest u in de speciale folder, onder het informatiebord bij de ingang. Het adres van de M.R. op onze school is: De Ouderraad (O.R.) De ouderraad is een activiteitencommissie. Zij organiseert in overleg met de teamleden allerlei activiteiten in de school. Feesten als St. Maarten, St. Nicolaas, Kerst, Pasen, de laatste schooldag worden door deze raad georganiseerd maar ook andere activiteiten als ouderavonden, werkavonden, activiteiten waarmee we extra geld kunnen verdienen voor diverse andere activiteiten of aanschaf van extra materiaal. De O.R. bestaat uit maximaal 12 personen. Ook hiervoor worden elk jaar ouders opgeroepen zich beschikbaar te stellen. Het adres van de O.R. is: Ouderactiviteiten Ouders worden gevraagd te helpen met projecten, computerprogramma s, documentatiecentrum, schoonmaak van materialen, schoolkamp, schoolvoorstellingen, excursies, sportdagen, begeleiding op de fiets, ouderwerkavonden, lees- en rekencafé, enz. U leest hierover in de nieuwsbrieven. Uiteraard is het personeel van de school verantwoordelijk voor ouders die ondersteunende werkzaamheden verrichten. Financiën Ouderbijdrage Basisonderwijs is gratis in Nederland. Voor allerlei extra s wordt echter geen geld beschikbaar gesteld door het Ministerie van Onderwijs. Om feesten en af en toe andere leuke activiteiten te kunnen organiseren, organiseert de ouderraad eens per jaar een activiteit die geld oplevert. Daarnaast vragen we ouders een vrijwillige bijdrage. De MR heeft destijds besloten 21,00 per kind per jaar te vragen. U kunt u in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar aangeven of en zo ja, hoe u de bijdrage wilt betalen. Het beheer van de gelden berust bij de penningmeester van de ouderraad. Wilt u de bijdrage alvast overmaken dan kunt u dat doen op giro: t.n.v. de ouderraad van de Ommewending. In de brochure: De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig kunt u meer lezen over dit onderwerp. De brochure is telefonisch te bestellen bij Sdu Servicecentrum: (070) , onder vermelding van AOCenW

18 Kosten schoolkamp Het schoolkamp vindt plaats na de zomervakantie (september). De kinderen van de bovenbouw gaan 3 dagen (2 nachten), de middenbouw 2 dagen (één nacht) en de onderbouw gaat een dag op schoolkamp. We gaan naar de Kwartjesberg in Drouwen. De kosten voor het schoolkamp 2012 zijn vastgesteld op de volgende bedragen: Onderbouw 21,- Middenbouw 41,- Bovenbouw 56,- Wij vragen u het schoolkampgeld te betalen vóór 1 juni 2011 op de Postbankrekening van de ouderraad Er bestaat tevens de mogelijkheid dit gespreid te betalen, in 2 of in 4 termijnen. Wilt u bij de betaling duidelijk vermelden : schoolkamp 2011 en de naam kind / de kinderen + onderbouw / middenbouw / bovenbouw. NB. Houdt u er rekening mee dat uw kind na de zomervakantie in een andere groep kan zitten en dat u dan een ander bedrag moet betalen? Kosten excursie Voor excursies betalen ouders 2,00 per kind per jaar. Af en toe gaan de kinderen naar een museum, de heemtuin, o.i.d.. U kunt dit bedrag overmaken op de girorekening van de ouderraad: Graag onder vermelding van excursie en de naam van het kind / de kinderen. Kosten cadeautje 5 december Kinderen in de onder- en middenbouw krijgen een cadeautje van Sinterklaas. Het cadeautje wordt door leerkrachten gekocht. Ouders betalen daarvoor 5,00 per kind. Zorgt u ervoor dat het geld voor 15 november op de rekening van de ouderraad staat? Graag onder vermelding van sint cadeau en de naam van het kind / de kinderen. Kinderen in de bovenbouw trekken lootjes en kopen zelf iets voor het kind met de naam die op het briefje staat. Stimuleringsfonds e.a. Het stimuleringsfonds is voor zelfstandige huishoudens in de gemeente Veendam, met een inkomen dat lager is dan 115% van de bijstandsnorm. Onderwijs activiteiten die vergoed worden zijn: Cursussen in groepsverband, schoolvakanties- en reizen, schoolwerkweken / vakantiereizen. De vergoeding kan worden aangevraagd bij: Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veendam. Raadhuisstraat 16, 9648 JV Wildervank Er zijn momenteel meerdere instanties waar u voor financiële ondersteuning terecht kunt. U kunt op school informatie krijgen. Op de plank onder het prikbord bij de hoofdingang liggen folders voor u klaar. Batterijen U kunt uw lege batterijen op school inleveren. Onder het prikbord bij de ingang staat een speciale container. Oud papier U begrijpt dat wij om onze buitenschoolse activiteiten te kunnen bekostigen uit diverse bronnen geld proberen te halen. Eén daarvan is het ophalen van oud papier. Dit doen we samen met andere verenigingen uit Ommelanderwijk en Zuidwending iedere derde zaterdag van de maand. Een coördinator uit de ouderraad zorgt ervoor dat er ook ouders van onze school meehelpen met het verzamelen van dit oud papier. Zij/hij stelt daarvoor een rooster van vrijwilligers op. 16

19 Algemene informatie 8 Stichting openbaar primair onderwijs: OPRON O.j.b.s. De Ommewending maakt deel uit van scholengroep OPRON. Scholengroep OPRON bestaat uit 19 openbare basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs (Z)MLK in drie gemeenten: Menterwolde, Stadskanaal en Veendam. In totaal vallen 21 scholen onder dit bestuur. Het bestuur van de stichting bestaat uit zeven personen. De bestuursleden zijn benoemd door de gemeenteraden van Menterwolde, Stadskanaal en Veendam, deels op bindende voordracht van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De stichting heeft een algemene directie bestaande uit twee personen. Zij zijn verantwoordelijk voor de totale organisatie. De taken van de algemene directie hebben betrekking op het algemene onderwijskundig beleid, personele zaken en beleid, financiën en onderhoud / huisvesting. Elke school heeft een eigen directie. De schooldirectie is verantwoordelijk voor het schoolspecifieke beleid en de dagelijkse gang van zaken op de school. De directie onderhoudt de contacten met de medezeggenschapsraad en is aanspreekpunt voor de ouders. Bestuur, algemene directie en de directies van de scholen worden ondersteund door het stafbureau. Dat deze 21 scholen onder één bestuur vallen wil niet zeggen dat ze allemaal gelijk zijn. Integendeel, elke school staat in zijn eigen omgeving, heeft zijn eigen kinderen en probeert in zijn onderwijs daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. De openbare scholen die bij de stichting horen, werken zo veel mogelijk samen op gebieden die voor alle scholen van belang zijn. Samen kun je taken effectiever en efficiënter aanpakken, waardoor er voor elke school meer tijd en mogelijkheden zijn om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs op de school zelf. Het adres van de stichting en algemene directie is: OPRON Hoogveen 1, Stadskanaal Postbus AH Stadskanaal Tel. (0599) Algemene directie: drs. H. Poppen H.E. Oosterwijk Klachtenregeling In het dagelijks werk op school zijn er vele contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Op elke school doen zich daarbij wel eens probleempjes voor. Dat is op onze school niet anders. De meeste van deze zaken worden gelukkig zonder meer opgelost. Soms lukt dat echter niet direct of minder goed. Daarom hebben we als openbare scholen afspraken gemaakt over de stappen die u kunt nemen om uw problemen aan te kaarten. Waar kunt u terecht met klachten of opmerkingen? We vinden het belangrijk dat u zo gauw mogelijk, liefst in de week waarin uw klacht is ontstaan, contact met ons op neemt zodat we uw klacht snel en naar tevredenheid kunnen oplossen. Hieronder wordt stapsgewijs aangegeven hoe u verder kunt wanneer u het gevoel heeft dat uw problemen niet naar behoren worden afgehandeld. In eerste instantie gaat u met uw klacht gewoon naar: 1. De groepsleerkracht van uw kind. De groepsleerkracht kent uw kind normaal gesproken het best en zal ook in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen. 17

20 Heeft u het gevoel dat: u bij de groepsleerkracht geen gehoor krijgt - deze uw problemen niet kan oplossen - het een schoolprobleem is, dan gaat u naar: 2. De directie van de school. U bespreekt met de directeur het probleem. Deze zal proberen uw probleem, indien mogelijk, op te lossen. Mocht u echter met deze oplossing niet tevreden zijn, of heeft u het gevoel dat uw klacht niet goed is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met: 3. De algemene directie. In de eerste plaats kunt u dit schriftelijk doen. De algemene directie neemt dan zo mogelijk binnen één schoolweek telefonisch contact met u op. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de algemene directie. Indien nodig wordt u uitgenodigd voor een gesprek, om samen naar een oplossing te zoeken. Wordt u klacht of probleem niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u: 4. Een klacht indienen bij het bevoegd gezag van de school. Dat moet dan wel schriftelijk. U kunt uw klacht sturen naar OPRON, Postbus 310, 9500 AH Stadskanaal. Wordt naar uw mening uw klacht dan ook nog niet zorgvuldig afgehandeld, dan kunt u: 5. Een officiële klacht indienen bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar onderwijs. Het adres is: Postbus 162, 3440 AD Woerden, tel: (0348) / fax: (0348) Als u een officiële klacht indient bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke klachtencommissie, is de officiële klachtenregeling van toepassing. Deze regeling ligt op school en bij het, bij de bovenschoolse directie en bij de gemeente ter inzage. Contactpersoon Elke school heeft een contactpersoon, die u kan doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Voor alle duidelijkheid; de contactpersoon mag zich niet met het probleem bemoeien. Voor onze school is de contactpersoon Roelof Kol. Vertrouwenspersoon Als u een klacht heeft, kunt u ook de vertrouwenspersoon aanspreken. De vertrouwenspersoon gaat na of u samen met de school de klacht heeft proberen op te lossen, gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Verder kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de school. De vertrouwenspersoon is : mevrouw Dorja Hoving. Zij is bereikbaar bij ARBO-Noord, tel. (050) Postadres: postbus 682, 9700 AK Groningen. Commissie voor bezwaar en beroepschriften en klachten Postbus 20004, 9640 PA Veendam Leden van de commissie: Dhr. S.H. Spoormans, voorzitter; Mevrouw D.A. Dik, lid; Dhr. H Hoekstra, lid; Mevrouw N. Germeraad, secretaris van de commissie, bereikbaar onder nummer: (0598) Taakuitbreiding meldpunt vertrouwensinspecteurs Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen. Besloten is om aan deze aandachtsgebieden toe te voegen signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisme, extremisme, e.d. Wie binnen de school of in relatie tot de school geconfronteerd wordt met dergelijke signalen kan contact opnemen met een van de vertrouwensinspecteurs. Deze zal bezien op welke zorgvuldige wijze hiermee om kan worden gegaan. Het meldpunt is te bereiken op: (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief ). 18 En tot slot... Ook met een goede klachtenregeling zal het niet mogelijk zijn om alle problemen helemaal bevredigend op te lossen. Het kan zelfs zo zijn dat uw klacht door ons niet op te lossen is. Wij zeggen u echter toe uw klacht uiterst serieus te zullen nemen.

Openbare Jenaplan Basisschool. Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending. Schoolgids 2011-2012

Openbare Jenaplan Basisschool. Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending. Schoolgids 2011-2012 de ommewending Openbare Jenaplan Basisschool Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending Schoolgids 2011-2012 Een woord vooraf Dit is de schoolgids van onze Jenaplan basisschool voor het schooljaar 2011/2012.

Nadere informatie

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek!

JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND. Ieder kind is uniek! JENAPLAN BASISONDERWIJS NEDERLAND Ieder kind is uniek! WAT IS JENAPLANONDERWIJS? Nederland telt circa 7000 scholen voor basisonderwijs. In Nederland heeft iedere school de vrijheid om zijn eigen onderwijsconcept

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending. Openbare Jenaplan Basisschool

SCHOOLGIDS. Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending. Openbare Jenaplan Basisschool SCHOOLGIDS 2015 Openbare Jenaplan Basisschool De Ommewending 2016 de ommewending Openbare Jenaplan Basisschool Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pagina Een woord vooraf 1. De school 3 2. Waar de school voor

Nadere informatie

Actief Burgerschap

Actief Burgerschap Actief Burgerschap RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla 2015-2016 BRINBOX RK / PC Jenaplanbasisschool Kristalla Laan van het Kinholt 576 7823 HP Emmen 0591 622657 info@kristalla.nu Naam school Kristalla

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school!

Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!...kiezen voor een goede school! Ieder kind is uniek! Zoals jij is er maar één! Wij helpen jou op weg jezelf te worden!! m o welk...kiezen voor een goede school! INFORMATIE Via deze folder willen wij u een beeld geven van het jenaplanonderwijs

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2009-2010. 1 Jaarverslag schooljaar 2009-2010

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2009-2010. 1 Jaarverslag schooljaar 2009-2010 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2009-2010. 1 Jaarverslag schooljaar 2009-2010 O.B.S. de Piramide vestiging Wilbertschool Jenaplanonderwijs Ruysdaelstraat 45 7556 WS Hengelo 074-2914499 wilbertschool@obspiramide.nl

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016

Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Informatiegids stamgroep 3/4 2015 2016 Openbare Jenaplan basisschool de Triolier en PSZ de Boemeltrein basisschool en peuterspeelzaal onder één dak Inhoud Voorwoord 3 Onze school missie en visie 4 Jenaplan

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.

Jenaplanschool Lindekring. brengt de wereld dichterbij. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring. Liesmortel 19, 5435 XH St.Agatha. 0485-311611 info@lindekring.nl www.lindekring.nl In het kleine dorp St.Agatha vindt u een school van de toekomst. Jenaplanschool Lindekring brengt de wereld dichterbij

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

JENAPLANSCHOOL DE PANDELAAR. samen in gesprek spelen werken vieren

JENAPLANSCHOOL DE PANDELAAR. samen in gesprek spelen werken vieren JENAPLANSCHOOL DE PANDELAAR samen in gesprek spelen werken vieren Uw kind naar onze jenaplanschool De Pandelaar Waarom? De Pandelaar is een basisschool die open staat voor alle kinderen en hun ouders,

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen PROTOCOL instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Protocol instroom, doorstroom en uitstroom Jenaplanschool de Wiekslag okt 15 1 Inhoud Instroom leerlingen... 3 Aanmelding vierjarige;... 3 Aanmelding

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding

Schoolloopbaanprotocol Parcivalschool. Woord vooraf. Inleiding Schoolloopbaanprotocol 2015-2016 Woord vooraf Op de wordt in de kleuterklassen met heterogene groepen gewerkt en zittenblijven op vierjarige leeftijd komt hier niet voor omdat er sprake is van een gemengde

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 21-09-2016 Schoolondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL

REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL REGLEMENT PRIVACY LEERLINGADMINISTRATIE HOFDIJCKSCHOOL 0 INLEIDING Vanaf het moment, dat een leerling op school komt tot het moment dat hij de school verlaat, wordt geregistreerd welke ontwikkelingen er

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs

6.15.4.4 Relatie met basisactiviteiten. 6.15.4.6 Een pedagogische situatie rondom bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Jaap Meijer Inhoudsopgave 6.15.1 Samenvatting 6.15.2 Hoe te gebruiken 6.15.3 Achtergronden 6.15.4 Praktische uitwerkingen 6.15.4.1 Relatie met groepering 6.15.4.2 Relatie met ruimte

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Jenaplan voortgezet onderwijs

Jenaplan voortgezet onderwijs JenaXL Jenaplan voortgezet onderwijs JenaXL met Thomas a Kempis College Gelijkheid 3 8014 XC Zwolle Telefoon 088-850 85 60 E-mail info@jenaxl.nl www.jenaxl.nl Jenaplan voortgezet onderwijs Welkom bij JenaXL!

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Nils Schutte en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie