Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC"

Transcriptie

1 Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

2 Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC zijn aangemeld voor diagnostiek en/of behandeling. Waar in deze brochure gesproken wordt over ouders, worden ook verzorgers/voogden bedoeld. De brochure omvat algemene informatie die voor gezinnen die bij Curium-LUMC in behandeling komen, van belang is. Informatie over de specifieke inhoud van uw behandeling krijgt u van uw behandelaar. De meeste behandelafdelingen beschikken ook over eigen informatieboekjes met informatie over de inhoud van de behandeling en de praktische gang van zaken. U kunt deze bij uw hoofdbehandelaar opvragen of downloaden van internet ( folders). Meer informatie en actuele aanvullingen vindt u op: Inhoudsopgave Over deze brochure pagina 3 Welkom bij Curium-LUMC pagina 5 Waar wij voor staan pagina 6 Diagnostiek en behandeling op maat pagina 7 Uw aanmelding pagina 8 De intake pagina 9 Afspraken voor & tijdens de behandeling pagina 10 Hoe blijven we de zorg verbeteren pagina 12 Onze zorgprogramma s pagina 13 Impressie van onze ruimtes pagina 14 Het dossier pagina 16 Verzekering en kosten pagina 17 Belangenbehartiging voor kind en ouders pagina 18 Rechten en plichten pagina 20 Contact en routebeschrijving pagina 22 Plattegrond Oegstgeest pagina 23 Curium-LUMC is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan cliënten. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen kunnen geen rechten worden ontleend. Curium-LUMC, april

3 Welkom bij Curium-LUMC Curium-LUMC is het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Zuid-Holland Noord (locatie Oegstgeest) en Midden-Holland (locatie Gouda). De gespecialiseerde medewerkers van Curium-LUMC onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren van 2 tot 23 jaar bij wie het vermoeden bestaat van psychiatrische problemen. Wij bieden gespecialiseerde diagnostiek en behandeling gericht op de hulpvraag van ouders en kind. Curium-LUMC is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. Dit betekent onder meer dat er in Curium-LUMC veel aandacht is voor innovatie, onderzoek, onderwijs en opleiding. Onze missie Curium-LUMC stelt zich tot doel gezinnen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn vanwege meerdere problemen, waaronder psychiatrische stoornissen bij een of meerdere kinderen, diagnostiek en effectieve behandeling te bieden. De behandeling beoogt het verminderen van de symptomen van de stoornis en ook het blijvend verbeteren van de kwaliteit van leven van alle leden van het gezin. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van het gezinssysteem. Onze kerntaken Patiëntenzorg Onderzoek Opleiding Onderwijs Diagnostiek en behandeling op maat voor kinderen en hun gezinnen Verbetering van de zorg door wetenschappelijk onderzoek, zodat we kinderen met een stoornis sneller kunnen herkennen en kunnen onderbouwen welke zorginterventie help t en kostenefficiënt is. Het opleiden van kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, GZ psychologen en HBO studenten Het geven van onderwijs aan studenten van de Faculteit Geneeskunde van het LUMC en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden 3

4 Curium-LUMC Gouda Curium-LUMC Oegstgeest 4

5 Waar wij voor staan Onze kernwaarden Alle medewerkers van Curium-LUMC doen hun werk naar eer en geweten en gebaseerd op een aantal kernwaarden. We zijn: deskundig beschikbaar concreet inspirerend Curium-LUMC biedt deskundigheid met specialistische, complexe behandeling, in onderwijs en opleidingen. De medewerkers van Curium-LUMC zijn beschikbaar voor alle betrokkenen bij de behandeling en de ketenpartners. De medewerkers van Curium-LUMC zijn concreet en duidelijk in wie en wat we zijn, in wat we te bieden hebben en in wat we van elkaar kunnen verwachten. Curium-LUMC is een inspiratiebron voor iedereen die betrokken is bij de kinder- en jeugdpsychiatrie. Behandeling op maat Ouders kunnen met hun kinderen bij Curium-LUMC terecht voor diagnostiek en behandeling op maat. Curium-LUMC beoogt het bieden van een behandelpakket waarin verschillende behandelvormen optimaal worden afgestemd op het individuele kind en de verwachtingen van de omgeving. We streven altijd naar de beste behandeling die past bij de hulpvraag en bij de mogelijkheden van het gezin. Tevens proberen we het kind tijdens de behandeling zoveel mogelijk in de thuissituatie te laten blijven, zodat het kind bij het gezin betrokken blijft. Voor ouders zijn (groeps-) trainingen beschikbaar. Curium-LUMC biedt veel faciliteiten onder één dak. Uiteraard werken we samen met andere organisaties in de hulpverlening rond gezinnen. Dit met als doel de behandeling zo compleet mogelijk te laten zijn en optimaal gebruik te maken van expertise van anderen. 5

6 Diagnostiek & behandeling op maat Curium-LUMC biedt diagnostiek en behandeling. Zorgvuldige en efficiënte diagnostiek is essentieel om een gepast behandelplan op te stellen. Hierbij gebruiken we eerdere informatie, waarbij we streven zo min mogelijk dubbel te doen. Om die reden is het belangrijk dat we snel kunnen beschikken over verslagen die reeds over het kind zijn opgesteld. Ons behandelaanbod bestaat uit verschillende vormen en wordt afgestemd op de vraag en de mogelijkheden van kind en gezin. Diagnostiek Het stellen van de diagnose gebeurt onder meer op basis van vragenlijsten, gesprekken met het kind, de ouders en de omgeving, psychiatrisch onderzoek en het analyseren van alle relevante informatie over kind en gezin. Een diagnose is meer dan het benoemen van een stoornis, het omvat ook een beschrijving van de sterktes en zwaktes van kind en gezin. Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling houdt in dat uw kind en u voor een aantal afspraken naar Curium-LUMC komen. Behandeling kan individueel, met het gezin of in een groep. Poliklinische behandeling kan onder meer bestaan uit medicatiebehandeling, psychotherapie, individuele therapie, groepstherapie, gezinstherapie, individuele ouderbegeleiding en groepstrainingen voor ouders. Poliklinische behandeling thuis In een aantal gevallen kunnen wij behandeling bij het gezin thuis bieden. Dagklinische behandeling Dagklinische behandeling houdt in dat uw kind een aantal dagdelen per week (niet in het weekend) bij Curium-LUMC doorbrengt, behandeld wordt en s avonds weer naar huis gaat. Zowel in Gouda als in Oegstgeest is er dagbehandeling voor kinderen. In Oegstgeest zijn er ook dagbehandelingsplaatsen voor jongeren. 6

7 Klinische behandeling Indien het kind door de psychiatrische problemen op meerdere gebieden is vastgelopen en het gezin de draagkracht (tijdelijk) niet meer heeft om dit op te vangen, kan tot een klinische opname worden besloten. Het kind verblijft dan dag en nacht bij Curium-LUMC en gaat in principe tijdens de weekends naar huis. Klinische opname kan onderdeel zijn van een poli- of dagklinische behandeling binnen Curium-LUMC, waarbij tijdelijk meer intensieve zorg nodig is. Onze klinische afdelingen zijn allen gesitueerd in Oegstgeest. Acute opname Het kan voorkomen dat een jongere acuut moet worden opgenomen, omdat hij/zij door zijn psychiatrische problemen zichzelf of anderen in gevaar brengt, of omdat de ouders/verzorgers de zorg niet kunnen opbrangen. Bij een acute opname verloopt de aanmelding sneller. De verwijzer kan een jongere altijd rechtstreeks aanmelden door contact op te nemen met de hoofdbehandelaar van de afdeling Acute Psychiatrie. Bij een acute opname verblijven jongeren vrijwillig, tenzij de jongere een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en hij opname weigert. In actue omstandigheden gebeurt dit middels een in bewaringstelling (IBS). In minder acute omstandigheden wordt soms een rechterlijke machtiging (RM) gevraagd. In een dergelijk geval is de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing. Wilt u meer weten over BOPZ, dan kunt u hiervoor de speciale folder opvragen bij de behandelaar. Dagprogramma bij opname Een dagprogramma bij (dag-) klinische opname bestaat naast behandeling uit: begeleiding en verzorging, dagbestedingsactiviteiten, sport- en bewegingsbegeleiding en activiteitenbegeleiding. Ons streven is de kinderen die bij ons in behandeling zijn naar de eigen school te laten gaan of hen een aangepast lesprogramma aan te bieden binnen onze organisatie. 7

8 Uw aanmelding U bent naar Curium-LUMC verwezen door de huisarts of door een andere hulpverlener. Deze verwijzing is belangrijk, omdat de Wet op de Jeugdzorg (geldig tot januari 2015) voorschrijft dat uw kind alleen bij ons in behandeling genomen kan worden als er een officiële verwijzing is van een (huis)arts, Bureau Jeugdzorg, een ziekenhuis of een andere GGZ instelling. Vragenlijsten bij aanmelding Voordat de eerste afspraak met u gemaakt wordt, willen wij graag informatie krijgen over de zorgen over uw kind en het gezin, over hoe het met uw kind gaat, thuis en op school en of er opvallende dingen zijn gebeurd tijdens de ontwikkeling van uw kind of in de gezinssituatie. De antwoorden op deze vragen zijn voor ons belangrijk, omdat we ons op die manier sneller een idee kunnen vormen over de mogelijke aanwezigheid van psychiatrische problemen. Wij kunnen u dan sneller en meer gericht verder helpen. Kort na uw aanmelding ontvangt u daarom van ons een aantal vragenlijsten. Wij verzoeken u deze zo spoedig mogelijk in te vullen en naar ons terug te sturen, zodat we daarna een afspraak voor het intakegesprek met u kunnen maken. Om een goed beeld van de hulpvraag te krijgen, verkrijgen we tevens graag relevante informatie van andere instanties. We vragen daarom uw toestemming om informatie over uw kind op school op te vragen. Als er recent ook ergens anders relevant onderzoek is gedaan, vragen wij dit ook op met uw toestemming. Wij hebben van beide gezagsdragende ouders toestemming nodig om onderzoek en behandeling bij Curium-LUMC te kunnen starten. Dat is wettelijk verplicht. Uitgangspunt is dat alle correspondentie vanuit Curium-LUMC naar beide gezagsdragende ouders verzonden wordt. Wij kunnen documenten per verzenden, op uw eigen risico. Wanneer u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dit bij de aanmelding of intake aangeven. De gemiddelde wachttijd tussen de aanmelding en het moment van de eerste afspraak, het intakegesprek, varieert. Informatie over de eventuele wachttijden kunt u vinden op onze internetsite: 8

9 De intake In de eerste contacten tussen u en Curium-LUMC staat diagnostiek meestal centraal. We willen achterhalen wat uw hulpvraag is en met u bespreken hoe we dit samen gaan aanpakken. Het kan zijn dat de intakefase in sommige gevallen anders verloopt dan hier wordt beschreven, bijvoorbeeld als acute behandeling geboden is. De eerste afspraak Tijdens de eerste afspraak, het intakegesprek, willen we samen met u en uw kind duidelijk krijgen welke vragen en zorgen u en uw kind hebben. U ontvangt voor uw eerste afspraak een brief met de bevestiging van de afspraak en uitleg wat u tijdens het gesprek kunt verwachten. Het is aan te bevelen om de onderwerpen die u zelf wilt bespreken alvast vooraf op te schrijven, zodat u tijdens het gesprek niets vergeet te vragen. Een aantal officiële documenten is bij de eerste afspraak nodig: De formele verwijsbrief (indien deze nog niet is verstuurd) van de huisarts, van de indicatiecommissie van Bureau Jeugdzorg of een verwijzing van een andere GGZ zorginstelling of medisch specialist. Alleen met de verwijsbrief of indicatiestelling komt u in aanmerking voor een vergoeding van de kosten door uw ziektekostenverzekering. Een geldig identiteitsbewijs van u en uw kind. De verzekeringsgegevens van uw kind. Wij maken kopieën van het identiteitsbewijs en de verzekeringspas voor onze administratie. Diagnostisch onderzoek Na het eerste gesprek bespreken we met u en uw kind wat onze bevindingen zijn en welke vervolgdiagnostiek of behandeling wenselijk is. Vaak is er voorafgaand aan de behandeling nog verder onderzoek nodig. Het aantal vervolggesprekken proberen we te beperken, maar is afhankelijk van de vraag en de complexiteit van het probleem. In deze gesprekken gaan wij dieper in op de ontwikkeling van het kind en op de huidige problemen thuis en mogelijk op school. Indien nodig wordt er ook een psychologisch onderzoek van uw kind gepland en gesprekken bij een kinderpsychiater of psycholoog. Soms verwijzen we uw kind door naar een kinderarts voor lichamelijk onderzoek. Het adviesgesprek Na het diagnostisch onderzoek bespreken wij alle bevindingen met u en geven wij advies voor een verder behandelplan. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind is hij/zij bij het adviesgesprek aanwezig of wordt apart een afspraak met uw kind gemaakt om de bevindingen ook met hem/haar te bespreken. Na het adviesgesprek volgt het opstellen van een behandelplan en de start van de behandeling. Daarover leest u meer op de volgende pagina. 9

10 Afspraken voor & tijdens de behandeling Na de diagnostiekfase bespreken we met u een behandelplan / zorgplan waarin wordt beschreven welke behandeling ingezet gaat worden. Het behandelplan In het behandelplan staan de volgende zaken beschreven: de hulpvraag (met onder andere de klachten van uw kind); de diagnose; de doelen die u met de behandeling wilt bereiken; de gekozen behandelvorm; de behandelverantwoordelijke; evaluatiedata van het behandelplan; praktische afspraken, zoals mogelijkheden voor verlof, sluitingsdata van de afdeling; andere regels die gelden voor de betreffende afdeling; de duur van de behandeling. Het behandelplan wordt alleen uitgevoerd als u en uw kind het ermee eens zijn. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is dit vastgelegd. Hoewel mondelinge toestemming volstaat, wordt u bij een aantal afdelingen gevraagd het behandelplan te ondertekenen. Beëindiging van de behandeling U kunt de behandeling altijd beëindigen. Een behandeling wordt gewoonlijk beëindigd als u en de behandelaar(s) het na goed overleg eens zijn dat de behandeldoelen zijn bereikt en dat verdere behandeling niets meer toevoegt. De behandelaar bespreekt met u of er nog andere hulp gewenst is en sluit dan samen met u het behandeltraject bij Curium-LUMC af. We zullen u dan vragen mee te werken aan een afsluitende meting om te beoordelen wat het resultaat is van de behandeling. Hierna zullen wij - met uw toestemming - uw huisarts en/of andere verwijzer(s) informeren over het verloop en het resultaat van de behandeling. 10

11 Wij meten de effectiviteit van de behandeling Gedurende de behandeling krijgen u, uw kind en - zo nodig en als u daarmee instemt - de leerkracht van uw kind een aantal vragenlijsten voorgelegd die voor een deel ook in het diagnostisch onderzoek aan de orde zijn gekomen. We vragen u deze vragenlijsten op verschillende momenten in te vullen. De vragen gaan onder meer over hoe de behandeling verloopt, hoe het met uw kind gaat en hoe tevreden u over de behandeling bent. De behandelaar kan aan de hand van uw antwoorden op de vragen samen met u en uw kind regelmatig de voortgang van de behandeling evalueren en eventueel bijstellen als dit gewenst is. Het regelmatig afnemen van dezelfde vragenlijsten tijdens de behandeling heet Routine Outcome Monitoring (ROM). Zorgverleners in opleiding U kunt tijdens de behandeling bij Curium-LUMC te maken krijgen met medewerkers die in opleiding zijn. Het delen van deskundigheid neemt bij al onze werkzaamheden een belangrijke plaats in. Curium-LUMC leidt assistenten in opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater (AIOS) op. Afgestudeerde gedragswetenschappers worden opgeleid tot GZ-psycholoog of kunnen zich verder specialiseren tot klinisch psycholoog. Daarnaast bieden we stagemogelijkheden voor studenten van verschillende opleidingen. De zorgverleners in opleiding werken altijd onder supervisie van ervaren behandelaars. Medewerkers van Curium-LUMC geven ook onderwijs aan studenten geneeskunde van het LUMC, psychologie en pedagogiekstudenten (Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden) en aan studenten van de Hogeschool Leiden. Het kan voorkomen dat studenten van deze opleidingen aanwezig zijn bij de gesprekken die u met behandelaren hebt. Er zal altijd eerst toestemming aan u gevraagd worden. Het kan ook voorkomen dat u om toestemming wordt gevraagd voor een filmopname van uw kind ten behoeve van opleiding en onderwijs. U kunt altijd vrijblijvend besluiten of u hiermee instemt. Als we opnames willen gebruiken voor onderwijs waarbij anderen betrokken zijn, vragen we expliciet schriftelijke toestemming. 11

12 Hoe blijven we de zorg verbeteren? Kwaliteitsonderzoek Continu werken wij aan vernieuwing en verbetering van zorg. Dit gebeurt onder meer door gegevens uit de patiëntendossiers en uw evaluaties van onze behandelingen te analyseren en vergelijken. We houden bij hoeveel ouders en kinderen bij Curium-LUMC zijn aangemeld, met welke hulpvraag en welke behandeling zij krijgen. Tevens meten wij de effectiviteit van onze behandelingen met behulp van de gegevens van groepen kinderen die dezelfde behandelvormen doorlopen. We kunnen op die manier ons zorgaanbod aanpassen aan wat de gezinnen van Curium-LUMC verwachten. Daarnaast verlangen de wetgever en de zorgverzekeraar dat alle diagnostische onderzoeken en alle behandelingen die worden gegeven, goed te controleren zijn. De gegevens worden altijd onder een unieke code opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan anderen kenbaar gemaakt. U kan ons te kennen geven als u hier desondanks toch bezwaar tegen maakt. Om dezelfde reden kan het zijn dat we enige tijd na de behandeling opnieuw contact met u en uw kind opnemen om te vragen of u mee wilt doen aan een vervolgonderzoek. We willen graag weten hoe het met de kinderen gaat na de behandeling. Zo kunnen we de kwaliteit van ons werk nog verder verbeteren. Wij zullen uw adresgegevens daarom enige tijd bewaren nadat het contact met Curium-LUMC is beëindigd. Als u niet gecontacteerd wil worden hiervoor, kan u ons dat doorgeven. Ook als u dit niet gedaan hebt, kan u deelname later altijd weigeren. Wetenschappelijk onderzoek Curium-LUMC doet samen met andere universitaire instellingen wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethodes. Dit onderzoek heeft tot doel de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen in het algemeen te verbeteren. U kunt gevraagd worden extra informatie te verstrekken ten behoeve hiervan of deel te nemen aan een specifieke behandeling. Dergelijk onderzoek wordt altijd voorafgaand beoordeeld door de Medisch Ethische Toetsingscomissie van het LUMC. Wanneer u daarvoor in aanmerking komt, informeren we u zorgvuldig over de werkwijze en zullen we u om schriftelijke toestemming vragen. U ontvangt hiertoe een informatieformulier over het wetenschappelijk onderzoek waarin staat beschreven wat het doel is van het onderzoek, wat dit voor u en uw kind betekent en hoe het onderzoek in relatie staat tot uw huidige behandeltraject op Curium-LUMC. Als u niet wenst deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, heeft dat geen invloed op de behandeling. 12

13 Onze zorgprogramma s Elk kind wordt bij Curium-LUMC behandeld in een zorgprogramma met specialisten op het gebied van de betreffende psychiatrische stoornis. Curium-LUMC beschikt over een grote verscheidenheid aan behandelingen. Om de behandelingen zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de patiënten, maken we onderscheid in leeftijd. Op een aantal afdelingen behandelen we kinderen tot 12 jaar. Op andere afdelingen behandelen we jongeren vanaf 12 jaar. Autisme Spectrum Stoornissen Kinderen kunnen terecht voor poliklinische behandeling en trainingen bij de dagbehandelingsafdelingen in Gouda en Oegstgeest (unit A) en voor klinische behandeling in Oegstgeest (unit B). Voor jongeren is er training en dagbehandeling in Oegstgeest (unit F) en klinische behandeling in Oegstgeest (unit E). Angst en stemmingsstoornissen Met onder meer individuele behandeling, groepsbehandeling, ouderbegeleiding, gezinsbehandeling en medicatie. Voor jongeren die niet of beperkt naar school gaan vanwege angst of depressieve klachten, hebben we het Back2school programma. Complexe en gezinsproblematiek Kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek kunnen in Gouda en Oegstgeest terecht voor poliklinische en dagklinische (unit M) behandeling. In Oegstgeest zijn er drie klinische units: C en D voor kinderen tot 12 jaar en unit G voor jongeren tot 18 jaar. Crisis Wanneer een jongere snel intensieve psychiatrische hulp nodig heeft, omdat hij of zij een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving, bieden wij kortdurende crisisinterventie (unit I) in Oegstgeest. Na opname kan de jongere enige tijd terugvallen op de afdeling via telefonische consultatie of zeer kort verblijf. ADHD Poliklinische behandelingen voor kinderen/jongeren en ouders gericht op het omgaan met ADHD. Eetstoornissen Dit programma in Oegstgeest bestaat uit: consultatie, poliklinische behandeling, Ziekenhuisje thuis via het LUMC, kortdurende klinische opname in het LUMC, klinisch of deeltijdprogramma Anorexia Nervosa en zorg op maat (unit H). Persoonlijkheidsproblematiek Voor jongeren die moeten leren omgaan met emotionele gevoeligheid bieden we Dialectische Gedragstherapie via dag- en ambulante behandeling in Oegstgeest (unit L). Ook kunnen jongeren terecht voor intensieve, kortdurende behandeling volgens de Cognitieve Gedragstherapie (unit J). Consultatieve en liaisonpsychiatrie De medewerkers van dit programma behandelen kinderen en jongeren met onverklaarde lichamelijke klachten die kind/jongere in het dagelijks leven belemmeren, met traumatische ervaringen en met psychiatrische problemen bij lichamelijke aandoeningen (bijvoorbeeld in ziekenhuizen). Ook geven de medewerkers psychiatrische ondersteuning bij het Amsterdam- Leiden Genderteam. U kunt ons ook tegenkomen bij jeugdzorginstellingen en huisartsen. Wij ondersteunen jeugdzorginstelling De Vaart en de Jusititële Jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim met psychiatrische consulten. Op scholen kunnen onze educatief therapeuten begeleiding bieden bij (dreigende) schooluitval. Alle behandelafdelingen beschikken over eigen informatieboekjes met informatie over de inhoud van de behandeling en de praktische gang van zaken. U kunt deze bij uw hoofdbehandelaar opvragen of downloaden van internet. Willen u en uw kind meer weten over psychiatrische stoornissen? Kijk dan eens op 13

14 Een impressie van onze ruimtes Receptie Oegstgeest Ontvangstruimte Gouda Wachtruimte Oegstgeest Spreekkamer Klaslokaal Spelkamer 14

15 Dagbehandelingsafdeling Huiskamer klinische afdeling Keuken klinische afdeling Badkamer klinische afdeling Slaapkamer klinische afdeling Lokaal voor creatieve acitiviteit Sportzaal Muzieklokaal 15

16 Het dossier Voor een goede behandeling is het nodig dat de Curium-LUMC een dossier aanlegt over elke patiënt. Dit is een wettelijke plicht voor elke zorgverlener. Van alle patiënten die behandeld worden binnen Curium-LUMC worden persoonlijke gegevens vastgelegd in een lokaal Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier staat informatie over de onderzoeken en behandelingen die uw kind heeft gehad, over de bevindingen en het bevat gegevens die wij met uw toestemming hebben opgevraagd (bijvoorbeeld bij de huisarts of school). Wat gebeurt er met de gegevens uit het patiëntendossier? Het belangrijkste doel van alle verslagen is een goed overzicht te hebben van het hele behandeltraject in de tijd dat uw kind bij Curium-LUMC in behandeling is. Met behulp van alle informatie uit het patiëntendossier kunnen de behandelaren die betrokken zijn bij uw kind de behandeling goed op elkaar afstemmen. Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen alleen gegevens inzien die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben. Wie mogen patiëntendossiers inzien? Gezaghebbende ouders/verzorgers en kinderen kunnen zelf hun patiëntendossier inzien. Ouders van kinderen die ouder zijn dan 12 jaar hebben uitsluitend met toestemming van hun kind recht op inzage in de gegevens van hun kind. De ouders kunnen wel altijd de gegevens die zij zelf hebben verstrekt inzien. Inzage kan worden geweigerd als dit strijdig is met het belang van het kind. Het diagnostisch verslag wordt altijd verstuurd naar uw huisarts en de instantie door wie u naar ons bent verwezen (indien deze BIG geregistreerd is). Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat op voorhand vermelden. Indien nodig en met toestemming verstrekken we het verslag naar de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind (gezinsvoogd). Dit doen we bij voorkeur via u. Bij doorverwijzing van uw kind naar een andere hulpverlener wordt alle relevante informatie waarover wij beschikken - met uw toestemming - doorgestuurd. Al onze documenten kunnen worden onderworpen aan controles door externe partijen, zoals de accountant of de inspectie. Andere organisaties worden niet - ook niet op verzoek - door ons geïnformeerd over het diagnostisch onderzoek of over de behandeling. U wordt verzocht deze organisaties desgewenst zelf te informeren. Wij kunnen u daarvoor wel de gewenste informatie verstrekken. Hoe kunt u uw dossier verkrijgen na afloop van de behandeling? Curium-LUMC is wettelijk verplicht uw patiëntendossier vijftien jaar te bewaren. Wanneer u een verzoek om inzage, kopie of vernietiging van het dossier hebt, kunt u dat schriftelijk indienen bij het medisch secretariaat. Op internet: vindt u het formulier om een dergelijk verzoek in te dienen. 16

17 Verzekering en kosten Over het algemeen vergoedt de zorgverzekeraar de kosten voor psychiatrische hulpverlening van kinderen tot 18 jaar. Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen te maken met een eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt als uw kind zorgkosten maakt. Ook voor de behandelingen van Curium-LUMC geldt dit eigen risico. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Verzekering Rekeningen die bij de verzekering worden ingediend, staan op naam van het kind. Wij hebben voor declaratie van de kosten de verzekeringsgegevens van uw kind nodig en die van u. Het is belangrijk te weten dat: Wanneer uw kind niet is verzekerd, de behandeling niet voortgezet kan worden. Wanneer u verzekerd bent bij een buitenlandse verzekering, u zelf de rekening van ons ontvangt. U kunt deze zelf vervolgens bij uw verzekeringsmaatschappij indienen. Om de rekeningen naar de juiste verzekering te kunnen sturen, is het belangrijk dat u ons direct op de hoogte stelt als u verhuist of van verzekeraar verandert. Wanneer uw kind klinisch of dagklinisch is opgenomen, vergoedt de zorgverzekering de opname van een kind tot de duur van een jaar. Wanneer een kind langer dan een jaar op Curium-LUMC is opgenomen, gaat de vergoeding over naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Kosten Uw ouderbegeleider of de hoofdbehandelaar van de afdeling zal u verder informeren over eventuele extra kosten. Zo kunt u bij (dag) klinische opname gevraagd worden naar een ouderbijdrage waarmee diverse activiteiten, uitstapjes en het mee-eten van ouders op de afdeling worden vergoed. 17

18 Belangenbehartiging Het kan zijn dat u adviezen heeft om onze dienstverlening te verbeteren, dat u het niet eens bent met de wijze waarop er met u wordt omgegaan, of dat u extra ondersteuning wilt. Curium-LUMC heeft verschillende onafhankelijke diensten waar u terecht kunt voor een gesprek, steun of advies. Cliëntenraad Curium-LUMC heeft een eigen cliëntenraad. Deze behartigt de belangen van ouders en kinderen die zijn aangemeld bij Curium-LUMC en maakt zich sterk voor de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad is een vraagbaak voor ouders en heeft regelmatig overleg met de directie van Curium-LUMC. De cliëntenraad heeft het recht van advies en instemming. Dit betekent dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan Curium-LUMC over onderwerpen die voor de kinderen van belang zijn. Vaak zijn het ouders die met opmerkingen komen over zaken die in de zorg beter kunnen. Zij kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de cliëntenraad. Wilt u meer informatie over de cliëntenraad? Wilt u uw ervaringen delen of wilt u deelnemen aan de raad? Neem dan contact op via of Of schrijf naar: Curium-LUMC, t.a.v. de Cliëntenraad, Postbus 15, 2300 AA Leiden Familievertrouwenspersoon (FVP) De familievertrouwenspersoon (FVP) is er voor familie en naastbetrokkenen. U kunt bij de FVP terecht voor een luisterend oor, met uw vragen, maar ook als er een verschil van mening is met de hulpverlener(s), of als u zich niet goed begrepen voelt. De FVP luistert, signaleert, informeert en heeft geheimhoudingsplicht. De FVP kan bemiddelen. Ook kan de FVP met u kijken wat u zelf nodig heeft aan extra ondersteuning, te denken valt aan lotgenotencontact of een cursus. De familievertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst van Curium-LUMC. U kunt de folder met contactgegevens opvragen bij uw behandelaar of via 18

19 Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) De PVP is een onafhankelijk persoon en niet in dienst bij Curium-LUMC. De belangrijkste taak van de PVP is het geven van advies en hulp aan kinderen/jongeren die in behandeling zijn, bijvoorbeeld bij vragen of klachten over de behandeling. De PVP staat altijd aan de kant van het opgenomen kind en heeft een geheimhoudingsplicht. De PVP bezoekt regelmatig de afdelingen van Curium-LUMC om kennis te maken met de kinderen. De Stichting PVP heeft een telefonische helpdesk. Deze helpdesk is er voor alle patiënten in de geestelijke gezondheidszorg. Het telefoonnummer is: Klachten Curium-LUMC streeft naar hoge kwaliteit in de zorg en in de aandacht voor kinderen en ouders. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent en een klacht wilt indienen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken: - U bespreekt uw klacht met de betrokken medewerker De eerste manier om een oplossing te vinden is contact opnemen met de betrokken medewerker om uw klacht te bespreken. U kunt eventueel ook contact opnemen met de leidinggevende van de werknemer. - Uw klacht per brief aan de klachtencoördinator kenbaar maken aan de directie De klachtencoördinator is werkzaam bij Curium-LUMC. De klachtencoördinator handelt de klacht niet zelf af, maar bespreekt deze met u, de directie en de betrokken medewerkers van Curium-LUMC. Het adres is: Klachtencoördinator Curium-LUMC, Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest - Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost kunt u terecht bij de klachtencommissie van het LUMC. Deze commissie is samengesteld uit interne en externe leden. De voorzitter is een externe jurist. Tijdens een hoorzitting van de klachtencommissie worden zowel u als de betrokken medewerkers gehoord. De klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht, maar is niet gerechtigd tot het nemen van maatregelen. De commissie doet ook geen uitspraak over civiele aansprakelijkheid en schadevergoeding. Wel kan de klachtencommissie aanbevelingen doen aan de directie van Curium-LUMC over aanpassingen in de organisatie. Het verloop en de uitkomst van de hoorzitting worden vastgelegd in een afsluitende brief aan u en de betrokken medewerkers. U kunt uw klacht schriftelijk versturen naar de klachtencommissie van het LUMC. Vergeet daarbij niet te vermelden dat de klacht betrekking heeft op Curium-LUMC. Het adres is: Klachtencommissie LUMC, Postbus 15, 2300 AA Leiden Heeft u een klacht over beslissingen op basis van de BOPZ? Dan kunt u deze voorleggen aan de Klachtencommissie Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen. Op onze internetsite vindt u het reglement van de Klachtencommissie BOPZ. 19

20 Rechten en plichten De rechten en plichten van de hulpverlener en cliënt in een behandelrelatie zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U heeft recht op een goede behandeling met zo min mogelijk beperkingen, een respectvolle bejegening, een zo goed mogelijke waarborging van uw persoonlijke levenssfeer en u heeft recht op weigering van bepaalde behandelvormen. In de WGBO is ook vastgelegd dat voor kinderen tot 12 jaar de ouders of voogd beslissen over de behandeling. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouders als kind toestemming moeten geven voor behandeling. De mening van het kind is in principe doorslaggevend. Kinderen vanaf 16 jaar zijn zelf beslissingsbevoegd. De ouders krijgen ook geen informatie over hun kind, als deze daar geen toestemming voor geeft. Recht op informatie U en uw kind krijgen van de behandelaar uitgelegd wat de diagnose naar aanleiding van de klachten van en het onderzoek bij uw kind inhoudt. Ook krijgt u van de behandelaar te horen welke behandelmogelijkheden er voor uw kind zijn. U krijgt uitleg over de gevolgen en risico s van de behandeling en eventuele alternatieve mogelijkheden. Ook vertelt de behandelaar u wat hij/zij van de behandeling verwacht en hoe lang het waarschijnlijk gaat duren. Al deze informatie heeft u nodig om in te kunnen stemmen met de behandeling. Recht op privacy Alles wat u en uw kind met de behandelaar bespreken is vertrouwelijk. De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht en mag geen informatie over u aan anderen buiten Curium-LUMC geven, zonder uw uitdrukkelijke toestemming of die van uw kind als hij of zij ouder is dan 16 jaar. Op pagina 16 in deze brochure wordt uitgelegd wie het patiëntendossier mogen inzien. In uitzonderlijke gevallen zijn behandelaren genoodzaakt informatie te verstrekken of een melding te doen aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg, of informatie te verstrekken aan de Raad voor de Kinderbescherming. Plicht tot eerlijke informatie Wij verwachten dat u de behandelaar zo goed en volledig mogelijk informeert over uw kind en over een eventuele eerdere hulpverlening die u en uw kind hebben gehad. Dit is in het belang van een goede behandeling. Recht op second opinion Het kan zijn dat u het niet eens bent met de gestelde diagnose of de voorgestelde behandeling. In dat geval kunt u advies vragen aan een andere deskundige: een zogenoemde second opinion. Ook als u vindt dat de behandeling die geboden wordt niet passend is of onvoldoende is, kunt u bij uw behandelaar of verwijzer vragen hoe u een second opinion kunt krijgen. Recht op veiligheid De veiligheid van uw kind en uzelf zijn tijdens de behandeling belangrijk. Curium-LUMC doet er alles aan om uw kind en uzelf het gevoel van veiligheid te geven. Onze medewerkers zetten zich daarvoor in en onze gebouwen en terreinen zijn zo ingericht en uitgerust dat de veiligheid zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Als uw kind of uzelf zich binnen onze instelling op één of andere manier onveilig voelt, dan horen wij dit graag van u. Nakomen van afspraken Wij vertrouwen erop dat u en uw kind de afspraken die met de behandelaar worden gemaakt, nakomen. Afspraken die niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) worden afgezegd, zullen door ons in rekening moeten worden gebracht. Houdt u er rekening mee dat na het afzeggen van een afspraak een nieuwe afspraak soms pas geruime tijd later kan plaatsvinden. 20

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Welkom bij Mindfit basis ggz

Welkom bij Mindfit basis ggz Welkom bij Mindfit basis ggz Eerste gesprek 2 Privacy 2 Zorgzwaarteproduct 2 Vergoeding 2 Elektronisch dossier 3 Wettelijke rechten en plichten 3 Identificatie en registratie 3 Meten 4 Cliëntenraad 4 Tevredenheid

Nadere informatie

Uw behandeling, onze zorg

Uw behandeling, onze zorg Uw behandeling, onze zorg Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Uw behandeling, onze zorg Veel mensen hebben wel eens last van psychische problemen. Soms lukt het hen daar alleen of met steun van

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin

Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING. Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen. onderdelen van Arkin Rechten plichten RONDOM UW BEHANDELING Informatie voor cliënten, familie en naastbetrokkenen onderdelen van Arkin Uw rechten en plichten in het kort Als klant van de gezondheidszorg heeft u bepaalde rechten

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij Vincent van Gogh In deze brochure geven wij graag algemene informatie die voor u van belang is wanneer u bij ons in behandeling komt.

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg, Volwassenen Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave Behandeling bij GGz Breburg Wat betekent dit voor u... 5 1. Aanmelding... 5 Uw gegevens

Nadere informatie

Algemene informatie voor ouders

Algemene informatie voor ouders Algemene informatie voor ouders Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten - én hun ouders - kunnen terecht bij

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar

Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Behandeling van jongeren tussen 16 en 23 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy

Uw rechten Recht op informatie Second opinion (tweede mening) Recht op privacy Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere behandelaar* nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar

Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Behandeling van jongeren tussen 12 en 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Pro Persona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland. Pro Persona Jeugd biedt hulp aan jeugdigen van 0 tot 18 jaar

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar

Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Behandeling van jongeren van 16 en 17 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij hebt je bij ons aangemeld omdat je zelf niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen maken om

Nadere informatie

In behandeling bij het NPI

In behandeling bij het NPI In behandeling bij het NPI Optimale begeleiding In behandeling bij NPI U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en wat u van ons kunt

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ

Algemene informatie. over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Algemene informatie over uw behandeling in de Basis ggz MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ Vanaf 2014 is de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ingedeeld in drie gebieden: >> huisartsenzorg eventueel

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van

Uw rechten en plichten bij Bouman. Dé specialist bij verslaving. onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Dé specialist bij verslaving onderdeel van Uw rechten en plichten bij Bouman Als u bij ons onder behandeling komt, heeft u een aantal rechten. Deze staan in verschillende

Nadere informatie

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar

Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Behandeling van kinderen van 0 tot 12 jaar Informatie voor ouders Kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychiatrische problemen kunnen bij ons terecht. U kunt hierbij denken aan gedragsproblemen,

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Rechten tijdens behandeling

Rechten tijdens behandeling Rechten tijdens behandeling informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wetgeving 2 Behandelaar en behandeling 3 Dossier 4 Mijn rechten en plichten 5 Geheimhoudingsplicht 6 Klachten 7 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar

Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar Informatie voor jongeren en ouders Jij bent samen met je ouders bij ons aangemeld omdat je niet lekker in je vel zit, of omdat mensen in je omgeving zich zorgen

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.

Patiënteninformatie. Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren. Patiënteninformatie Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren 1172130 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.indd 1 06-12-16 10:02 Onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u

Samen op eigen wijze. De beste aanpak voor u Samen op eigen wijze De beste aanpak voor u Bij GGZ ingeest hebben we aandacht voor uw persoonlijke situatie. Met locaties in Amsterdam, Amstelveen, Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp is hulp bij u in de

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie Medische Psychologie.indd 1

Patiënteninformatie. Medische Psychologie Medische Psychologie.indd 1 Patiënteninformatie Medische Psychologie 1172123 Medische Psychologie.indd 1 06-12-16 09:40 Medische Psychologie Polikliniek Medische Psychologie, route 2.7 Telefoon (050) 524 59 90 Algemeen Neem bij

Nadere informatie

Rechten en plichten. rondom de behandeling

Rechten en plichten. rondom de behandeling Rechten en plichten rondom de behandeling Zodra u de hulp van GGZ Delfland inroept, ontstaat een geneeskundige behandelovereenkomst. Aan deze overeenkomst zijn voor u als cliënt en voor ons als zorgverlener

Nadere informatie

Uw behandeling bij Parnassia

Uw behandeling bij Parnassia Uw behandeling bij Parnassia Informatie voor patiënten Inhoudsopgave Behandeling Online behandelingen en digitaal contact Patiëntendossier Second opinion Kosten Uw afspraken bij Parnassia Wetenschappelijk

Nadere informatie

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG)

Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG) Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Polikliniek Psychiatrie

Polikliniek Psychiatrie Psychiatrie Polikliniek Psychiatrie www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY016 / Polikliniek Psychiatrie / 07-11-2016 2 Polikliniek Psychiatrie

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog

De kinder- en jeugdpsycholoog De kinder- en jeugdpsycholoog Uw kind is doorverwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog bij Rijnstate. In deze folder leest u hoe de kinder- en jeugdpsycholoog werkt, voor welke klachten uw kind doorverwezen

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging

Rechten en plichten. van patiënt en zorgverlener. Sterk in beweging Rechten en plichten van patiënt en zorgverlener Sterk in beweging Inhoudsopgave Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) 3 Rechten en plichten van patiënten 3 Rechten patiënt 3 Plichten patiënt

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Inhoud Welkom bij MoleMann Mental Health 3 Informatie voor patiënten 3 Werkwijze 3 KENNISMAKING EN START BEHANDELING 3 Behandelplan 3 Uw omgeving is welkom! 3 Behandelen = samenwerken

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER

KWALITEIT VAN DE ZORG FIER WELKOM BIJ FIER HULPVERLENING VAN FIER, WAT BETEKENT DIT VOOR U? EN WAT ZIJN UW RECHTEN EN PLICHTEN? IN DIT INFORMATIEBOEKJE VINDT U DE ANTWOORDEN. HEEFT U NOG VRAGEN? STEL ZE GERUST AAN UW HULPVERLENER.

Nadere informatie

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence

Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Welkom bij Dimence Wat u moet weten over Dimence Inhoud Uw behandeling 3 Zorgprogramma s 3 Zorgplan 3 Wachttijd 3 Meten 3 Kwaliteit inzichtelijk 4 Kosten en vergoedingen 4 Uw gegevens 4 Electronisch Patiënten

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. GGz Centraal Amersfoort Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen GGz Centraal Amersfoort Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Voor wie? 2 3 Voor de intake 3 4 Intake / diagnostiek 3 5 Behandeling 5 6 Afspraak is afspraak 7 7 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Goed geregeld bij Meriant

Goed geregeld bij Meriant Goed geregeld bij Meriant Voor u als cliënt van Meriant en voor uw familie is het prettig wanneer afspraken over de zorg- en dienstverlening van Meriant goed geregeld en duidelijk zijn. Daarom hebben we

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd

Kind & Jeugd. Virenze, Kind & Jeugd Virenze, Kind & Jeugd Ambulante geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen, jeugdigen en kinderen Kind & Jeugd VIRENZE IS EEN ORGANISATIE VOOR MENSEN MET PSYCHISCHE/PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN. ALS ERKENDE

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden ggz

Algemene leveringsvoorwaarden ggz Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Algemene leveringsvoorwaarden ggz informatie voor cliënten >> 1 Alleen met goede informatie kunt u de juiste beslissingen nemen Als u bij GGzE in zorg

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB

RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB RECHTEN VAN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR EN HUN OUDERS BIJ EEN BEHANDELING DOOR GGZ WNB Uw zoon of dochter is aangemeld bij GGZ WNB, Zorgprogramma s Jeugd- en jongvolwassenpsychiatrie. In deze folder

Nadere informatie

De medisch psycholoog

De medisch psycholoog De medisch psycholoog U bent verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. In deze folder leest u voor welke klachten u doorverwezen kunt worden en wat een psychologisch onderzoek of behandeling inhoudt.

Nadere informatie

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar.

Volwassenenzorg. Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Volwassenenzorg Psychologische hulpverlening voor volwassenen tot 65 jaar. Werken aan uw problemen leidt tot een oplossing zodat u weer kunt genieten van de dingen om u heen. Hoe gaat het met u? Begint

Nadere informatie

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek

Recht op informatie. Hoofdbehandelaar. Toestemming voor een behandeling of onderzoek Rechten en plichten Weet u wat uw rechten zijn? Als patiënt heeft u bijvoorbeeld recht op informatie over behandelingen en onderzoeken. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. In de Wet op de Geneeskundige

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen

Afdeling A3. Afdeling A3. Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Afdeling A3 Glaspaleis Ouderen Afdeling A3 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

Poliklinieken Volwassenenzorg

Poliklinieken Volwassenenzorg Poliklinieken Volwassenenzorg Yulius, voor geestelijke gezondheid Bijna één op de vier Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Sommige mensen leren hier zelf mee om

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Uw rechten en uw plichten

Uw rechten en uw plichten Uw rechten en uw plichten Voor een goede samenwerking tijdens de dienstverlening is het belangrijk dat u weet wat u van ons mag verwachten en wat wij van u vragen. In deze brochure informeren wij u over

Nadere informatie

Algemene voorwaarden augustus 2012

Algemene voorwaarden augustus 2012 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent een aantal praktische zaken waar onze

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Polikliniek psychiatrie. rkz.nl Patiënteninformatie Polikliniek psychiatrie rkz.nl U bent verwezen naar de Afdeling Psychiatrie door uw huisarts of een andere hulpverlener/ instantie. De polikliniek Psychiatrie is bedoeld voor onderzoek

Nadere informatie

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS

DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DE VOORWAARDELIJKE MACHTIGING; GEDWONGEN BEHANDELING BUITEN HET PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS INHOUD Woord vooraf De Wet Bopz Wat is een voorwaardelijke machtiging? Wie mogen een voorwaardelijke machtiging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, versie januari 2017

Algemene voorwaarden, versie januari 2017 Algemene voorwaarden, versie januari 2017 Deze voorwaarden zijn opgesteld door het maatschap Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie te Katwijk. Ze dienen om optimaal duidelijkheid te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

Hulp bij psychische problemen. In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Hulp bij psychische problemen In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Heeft u last van somberheid, angst of piekeren? Of bent u gespannen of verward?

Nadere informatie

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen

Afdeling C2. Afdeling C2. Terworm Ouderen Afdeling C2 Afdeling C2 Terworm Ouderen Afdeling C2 Introductie Ouderenpsychiatrie in Mondriaan is gevestigd in Wijerode. Het is een groot gebouw en er zijn veel afdelingen. Om herkenbaarheid van de afdelingen

Nadere informatie

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO

Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Rechten en plichten voor cliënten Cliëntinformatie over de WGBO Groningen, mei 2014 Inleiding De WGBO is een afkorting van Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. In deze wet zijn zowel de rechten

Nadere informatie

Welkom bij De Jutters

Welkom bij De Jutters Praktische informatie Waar kan ik meer informatie vinden? Wil je meer weten over, ben je benieuwd naar ons team of wil je informatie over jouw problemen? Je leest en ziet er meer over op onze website:

Nadere informatie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie

Een klacht indienen bij de klachtencommissie Een klacht indienen bij de klachtencommissie Wat houdt dat in? Informatie voor cliënten van GGNet en hun familie/naastbetrokkenen Inhoudsopgave Recht op het indienen van een klacht...1 Patiënten- en familievertrouwenspersonen...2

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie