Infobrochure. Wayezstraat, Anderlecht 02/ www. gbsdertien.weebly.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com"

Transcriptie

1 Infobrochure Wayezstraat, Anderlecht 02/ www. gbsdertien.weebly.com

2 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Situering van onze school. Organisatorische afspraken. Zorg op school. Jaarkalender.

3 Beste ouders, Wij heten U samen met onze leerlingen en het hele schoolteam van harte welkom in onze school. Wij willen als schoolteam en directie graag ons best doen om zoveel mogelijk mee te bouwen aan een totale en evenwichtige ontwikkeling van uw kind. Dit is echter geen zaak van de school of de ouders alleen, we hopen dus op een vruchtbare samenwerking en een goede verstandhouding. U kiest voor een meertalige toekomst voor uw kind, u verwacht veel van uw kind en van onze school! Wij hopen dat wij ook op uw engagement mogen rekenen! Een brochure kan nooit de volledige werkelijkheid weergeven. Toch denken wij dat u zich een vrij goed beeld van onze school kan vormen na het doornemen van deze brochure. Als u meer informatie of uitleg wenst, neem gerust contact op met de directeur of de leerkrachten. Wij danken U alvast voor het vertrouwen dat u in ons team stelt en verzekeren U ervan dat U ook op ons kan en mag rekenen! De directie en het schoolteam.

4 Hoofdstuk 1 Situering van onze school 1.1.Schoolgegevens Administratieve vestigingsplaats: Lagere school Dertien Wayezstraat, Anderlecht Tel & Fax: 02/ Vestigingsplaats 2: Kleuterschool Wayez Doverstraat, 15 (administratief) 1070 Anderlecht Tel & Fax: 02/ Schoolbestuur Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Anderlecht Raadsplein Anderlecht Meer informatie kan u terugvinden op SCHOLENGEMEENSCHAP VAN HET GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS Schepen van Onderwijs : Mw. Elke Roex 02/ Directeur Vlaamse Gemeenschapsmateries : de heer Luc Van Waeyenberge 02/ Secretariaat: Mw. Annie Hauwaert 02/ Bestuurssecretaris: de heer Hannes De Geest 02/ Bestuurssecretaris : de heer Guy Bonsecour 02/558,08,32 Administratieve cel : Mw. Bea Van Lierde 02/ Mw. Martine Blancquaert 02/ de Hr. Nicolas Rousseau 02/ Pedagogische cel: de Hr. Bram Vandenbroucke 02/ Coördinerend Directeur: de heer Jean-Claude Mertens 02/ Administratief medewerker : de Hr. Cédric Acker 02/ ICT Kevin Heyvaert 02/ Scholengemeenschap Voorzitter van het beheerscomité: Mevr. Marleen Coppens Basisschool Veeweide Directie Mw. Marleen COPPENS Directie fax Veeweide (K12) Veeweidestraat, 80 Veeweide (L1/L12) Veeweidestraat, 82

5 Basisschool Goede Lucht Directie Mw. Anne-Marie DE ROOSE Directie fax Goede Lucht (K9) Séverineplein, 1 A Do-Re-Mi (K16) Demosthenesstraat, 231 Goede Lucht (L14) Séverineplein, 1 Basisschool De Vijvers Directie Mw. Nathalie BREELS Directie fax De Vijvers (K3) Marius Renardlaan, 5 De Vijvers (L18) P. Longinstraat, 1/3 Basisschool Dertien Directie Mw. Carine GOOSSENS Directie fax Wayez (K1) Doverstraat, 25 Dertien (L13) Wayezstraat 56 Basisscholen Het Rad en De Asters Directie Mw. Gerty VELDEMAN Directie fax De Radertjes (K7-K21) G. Melckmanslaan, 18 B Het Rad (L11) G. Melckmanslaan, 18 B De Asters (L19) Asterhoek, 6 Basisschool Scheut Directie Mw. Christine VERBURG Directie fax Scheut (K5-L7) Van Souststraat, 80 Basisschool Kameleon Directie Mw. Aurore SIRJACQ Directie fax 02/ Kameleon (K 6-L9/10) Odonstraat, 22 Buitengewoon lager onderwijs Dr. J. Wybranlaan 45 De Ladder Directeur Mw. Sigrid MOERMAN Directie fax

6 1.1.4 Personeel Directeur: Goossens Carine Kleuteronderwijs: Lager onderwijs: 1 ste fase A: Vanderstraeten Chadia 1 ste fase B : Van Eenoo Karen 2KK: Gielen Sarah 3KK: Ceulemans Sofie LO: Van Aerde Koen L1: Motte Vicky en Helpers Sarah L2: Vervoort Evi L3: Luyckx Aurélie L4: Vandenweyer Nicky L5/6 A : Persoons Martine L5/6 B: Lagast Kim LO: Van Aerde Koen Kinderverzorgster: Dens Gerda Ondersteuner kleuter: : Meersdom Truus Ondersteuner kleuter: Van der Voorde Cindy Ondersteuner kleuter: Vanaudenhove An Ondersteuner kleuter: Verheyden Heidi Ondersteuner Lager: Ondersteuner Lager : Bresseleers Ruben Depaepe Wendy Zorgcoördinator : Van Peel Leen Leermeester Islamitische godsdienst Leermeester niet-confessionele zedenleer Leermeester protestantse godsdienst Leerreester Rooms-Katholieke godsdienst Meester Kaan Mus juf. Gets Monique Meester Donat Mervelude juf Drabbe Sandrina Het schoolbestuur/directie bepaalt autonoom de indeling in leerlingengroepen. De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Kleuterschool : 1 ste fase kleuterklas = onthaalklasje en eerste kleuterklas samen / 2KK / 3KK Maximumcapaciteit per klas = 25 kleuters Lagere school: L 1A +L1B L2 - L3- L4- L5/6A L5/6 B Maximumcapaciteit van 25 lln. per klas Er kan in overcapaciteit gegaan worden als er in een klas leerlingen blijven zitten. Bij instroom van AN anderstalige nieuwkomers kan er met toestemming van het schoolbestuur in overcapaciteit gegaan worden.

7 Administratief medewerkers: De Dobbeleer Frédéric ICT-coördinator : Heyvaert Kevin Opvangbegeleidster: Linda Pruin ( lagere school) Joëlle Jordens ( kleuterschool) Concierge: Onderhoudspersoneel : Lagraine Carole Hermans Paulette Soussi Ahmed 1.2. Raden De schoolraad De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden die niet rechtstreeks persoonsgebonden zijn of de verhouding personeel werkgever betreffen. In de schoolraad zijn de ouders vertegenwoordigd naast afgevaardigden van de inrichtende macht, van het personeel en van de plaatselijke gemeenschap De huidige schoolraad bestaat uit: De voorzitter: De secretaris: De vertegenwoordigers van het personeel: Mr. Samir Sellam Mevr. Ghizane Zaïd Mevr. Motte Vicky Mevr. Persoons Martine Mevr. Vanaudenhove An Mevr. Van Peel Leen De vertegenwoordigers van de ouders: De Heer Rachid Ziani Mevr. Samia Ghaffour De vertegenwoordigers van de directies : Mevr. Goossens Carine Vertegenwoordigers lokale gemeenschap : De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen De ouderwerking In onze school hebben wij een oudergroep13+ De leden van de oudergroep zijn enthousiaste ouders die zich vrijwillig wensen in te zetten voor alle kinderen van de school, dit door het opzetten van projecten, vormingsmomenten, hulp bij schoolactiviteiten,... Dit alles gebeurt in samenwerking met de school en KOOGO Voorzitter en verslaggever: mevr. Ghizlaine Zaïd Penningmeester: dhr. Rachid Ziani

8 1.2.2 De pedagogische raad Er is geen pedagogische raad De leerlingenraad Kinderen hebben een mening, en wij willen daar graag naar luisteren. Per klas (2 de graad en 3 de graad) worden twee klasverantwoordelijken verkozen. Deze vertolken de stem van zijn/haar klas. Hiervoor worden zij begeleid door hun leerkracht. Wat leren kinderen allemaal? De eigen mening en die van de klasgenoten formuleren en argumenteren, luisteren en spreken in groep, andere meningen respecteren, assertief zijn, rechten en plichten toetsen aan de praktijk, verslag uitschrijven en dit overbrengen aan de klasgenoten,...geregeld zitten de kinderen samen. Zij verwoorden, overleggen, discussiëren over verschillende agendapunten. De directeur luistert, geeft feedback, volgt op..verslag van de leerlingenraad wordt op personeelvergadering verder besproken. In het begin van het schooljaar zullen de nieuwe leden bekend gemaakt worden ( dit na verkiezingen) De klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. De klassenraad beslist over het al dan niet slagen van een leerling, kent attesten en getuigschriften toe en geeft advies over de verdere studie. De klassenraad baseert zich daarbij op gegevens uit het leerlingendossier. Heeft een leerling deze doelen effectief bereikt, dan krijgt hij of zij het getuigschrift basisonderwijs. De beslissing van de klassenraad inzake zittenblijven of het volgen van een individueel traject met handelingsplan is bindend en wordt u schriftelijk medegedeeld. Gemeentelijke sportdienst Van Lintstraat 6 T : F : Gemeentelijke jeugddienst Georges Moreaustraat 5 T : F :

9 Kindergemeenteraad : 1 kinderen uit het 5 e zijn onze vertegenwoordigers in de kindergemeenteraad. De initiatieven vertrekken vanuit de gemeente en zij roepen de vergadering ook samen Partners Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden: - belangen behartigen; - pedagogisch begeleiden; - juridische dienstverlening verstrekken; - vorming en nascholing aanbieden. De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Pedagogisch Adviseur : Mevr. Dehaen Karen 1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen We gebruiken de leerplannen OVSG. Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden: - lichamelijke opvoeding; - muzische vorming; - Nederlands; - wereldoriëntatie; - wiskundige initiatie. Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden: - lichamelijke opvoeding; - muzische vorming; - Nederlands; - wiskunde; - wereldoriëntatie; - Frans; - leren leren; - sociale vaardigheden; - informatie- en communicatietechnologie; - ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer Taalscreening - taaltraject - taalbad Taalscreening De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde Taaltraject Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

10 Taalbad Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 2.1 Afhalen en brengen van de kinderen Ouders s Morgens worden de kinderen tot op de speelplaats gebracht via ingang Bronsstraat. Kinderen uit de lagere school: gaan in de rij gaan staan Kinderen uit de kleuterschool Kinderen uit de 1 ste fase worden door hun ouders tot in hun klasje gebracht. Kinderen uit 2KK en 3KK verzamelen op de kleuterspeelplaats. Om 8u 40 gaan ze samen onder begeleiding van hun juf. naar hun klasje. Bij het belsignaal verlaten alle ouders de school Begeleiding voor het verlaten van de school Leerlingen die een document invullen om alleen naar huis te gaan, krijgen een kaart en verlaten de school om 12u20 of 15u20/16u20. Broers en zussen kunnen de school samen verlaten na afgeven document. Kinderen die niet alleen naar huis gaan worden afgehaald door één van beide ouders. Indien de ouder niet op tijd aanwezig is, worden de kinderen naar de naschoolse opvang gebracht.

11 2.2 Lesurenregeling Kleuter en lager van Tot Betalende voorschoolse opvang 7u00 8u30 Onthaal van de leerlingen(toezicht) 8u35 8u40 Klasactiviteiten 8u45 10u25 Speeltijd (toezicht) 10u25 10u40 Klasactiviteiten 10u40 12u20 Middagpauze(toezicht) 12u20 13u20 Speeltijd (toezicht) 13u20 13u30 Klasactiviteiten 13u30 15u20 Leesatelier /sportactiviteiten (bij inschrijving >> organisatie Betalende naschoolse opvang KS >15u30 LS > 15u30 18u30 Op woensdag vanaf 12u Te laat komen 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, meldt zich bij de directie ( of bij afwezigheid op secretariaat ) en haalt een formulier af. Dit wordt meegegeven in de berichtenmap of schoolagenda. De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de zorgcoördinator(juf. Leen). Ze maken hierover afspraken. 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. Mogen wij u vragen deze uren strikt na te leven. Kinderen die te laat komen storen het klasgebeuren! Ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig op school is en tijdig wordt afgehaald. Wanneer uw kind(eren) toch te laat komen moeten zij eerst een formulier afhalen in secretariaat of bureau directie. Indien mogelijk vragen wij U om de afspraken en/of de bezoeken aan de dokter, de tandarts, de verschillende gemeentediensten, vast te leggen buiten de schooluren..

12 2.3. Toezicht en kinderopvang Toezicht Zie schooluren Telkens 1 leerkracht per 35 kinderen. De leerkrachten die toezicht doen dragen een fluo hesje Kinderopvang De school organiseert voor- en naschoolse opvang. Deze opvang is bestemd voor kinderen waarvan beide ouders een beroepsactiviteit uitoefenen. Een aanvraagformulier + attest met stempel van de werkgever met vermelding van de werktijden dient bij de verantwoordelijke van de bewaking afgegeven te worden. * s morgens van 07u00 tot 08u30 * s avonds van 15u30 tot 18u30 * Woensdagnamiddag van 12u20 tot 18u30 Het tarief bedraagt 0,25 per periode( half uur ) Deze opvang is gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (VGC) Toezichtkaarten van 6,25 of 12,50 kunnen worden bekomen op het schoolsecretariaat./directie. Dit door gepast geld in omslag te stoppen en aan de buitenzijde naam en klas vermelden. WONAMI Op woensdagnamiddag Er is een aanbod aan activiteiten voor kleuters en kinderen uit de lagere school. Begeleiding door Nederlandstalige monitoren of externe partners. Bijdrage door de ouders per reeks activiteiten. Inschrijven verplicht. Meer info in het begin van nieuw schooljaar. Leesateliers 3x per week ( afwisselende leesgroepen) = gratis Leesplezier staat voorop! Inschrijven verplicht Naschoolse activiteiten Gevarieerd aanbod van sport dans muzische activiteiten Betalend ( 10 per lessenreeks van 10) gesteund door SVS Maximum 15 deelnemers (Meer info bij start nieuw schooljaar)

13 2.4. Leerlingenvervoer Op onze school wordt geen leerlingenvervoer georganiseerd Schoolverzekering Ons schoolbestuur heeft voor al haar scholen een schoolverzekering afgesloten bij Ethias. ETHIAS Rue des Croisiers Luik Bij ongeval worden de ouders of voogd onmiddellijk gewaarschuwd. Alle leerlingen zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen : Op school Op de kortste weg tussen huis en school Tijdens elke activiteit door de school georganiseerd De schoolverzekering vergoedt lichamelijke schade. Schade toegebracht aan kleding en andere voorwerpen of schade ten gevolge van diefstal of verlies wordt niet vergoed. De polis kan worden ingekeken op het schoolsecretariaat. Wat te doen bij een ongeval? Als uw kind het slachtoffer werd van een ongeval dienen eventuele kosten door u eerst betaald te worden. Het ziekenfonds zal u een deel terugbetalen. Breng het aangifteformulier binnen de 48u terug op het secretariaat van de school Schooltoelage De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn: Kleuteronderwijs een vast bedrag 90,22 Lager onderwijs Minimumtoelage 101,49 volledige toelage 152,24 uitzonderlijke toelage 202,97 Meer informatie : - Er worden 3x per jaar momenten voorzien om deze documenten in te vullen op school. Oktober januari - april - Website: via - Telefoon :gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700 Infolijn 2.7. Uiterlijk voorkomen Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Als kledij oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te verbieden.

14 2.8. Afspraken zwemmen Alle leerlingen van de lagere school krijgen zwemlessen in het zwembad van CERIA/COOVI. Zie zwemkalender Elke leerling uit het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen, zowel inkom als vervoer. Het schoolbestuur besliste dat de leerlingen van het 3 e leerjaar hiervoor in aanmerking komen. Voor de andere leerjaren wordt een bijdrage gevraagd per zwembeurt. Het busvervoer is gratis. Een badmuts is verplicht. Elke leerling krijgt 1 badmuts gratis De leerlingen worden in groepen ingedeeld en zijn herkenbaar aan de kleur van de badmuts. Als je kind door ziekte of een andere reden niet mee gaat zwemmen is hiervoor een attest nodig Verloren voorwerpen De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, ). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders of het kind zelf gaan kijken bij de verloren voorwerpen in de kist in de eetzaal Verkeer en veiligheid Wij werken reeds geruime tijd met de schoolvervoerplannen. Hiermee willen we ouders en kinderen bewust maken van hun ecologische voetafdruk. We proberen ouders en leerlingen te stimuleren om te voet te komen of het openbaar vervoer te gebruiken. Wanneer kinderen toch met de auto gebracht worden vragen we om kinderen veilig in de auto vast te zetten en te parkeren op toegestane plaatsen. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Er is mogelijkheid om met de fiets naar school te komen en je fiets in de fietsenstalling te plaatsen. Wij vragen ook dat iedereen een abonnement neemt op het openbaar vervoer zodoende kunnen wij de prijs van onze uitstappen reeds beperken. Bij elke uitstap dragen al de kinderen een fluo-vestje Verjaardagen Op het einde van de maand worden de jarige kinderen gevierd. Wij vragen hier de ondersteuning van ouders (op vrijwillige basis) om pannenkoeken te bakken. Wij vragen wel expliciet om geen traktaties mee te brengen. In samenspraak met leerkracht kan er wel een activiteit in de klas ondersteund worden ( maken van gezonde gerechtjes) Leefregels voor leerlingen De regels worden maandelijks opgevolgd in een gedragsrapport. Bij problemen wordt er eerst gepraat en een oplossing gezocht. Indien dit niet lukt volgt een nota. Bij herhaaldelijke problemen volgt een gesprek met de directeur en krijgt de leerling een dossier. De directeur zal de ouders contacteren indien nodig. Er kan dan gestart worden met een leerlingendossier.

15 Voor ernstige problemen zie schoolreglement. Wij vragen aan de ouders om de leefregels van de school te respecteren en ook de kinderen te stimuleren om deze leefregels na te streven. Ouders spreken geen andere kinderen aan op de speelplaats. Wanneer er problemen zijn dient dit gemeld te worden. Men neemt het recht niet in eigen handen. Bij eventuele problemen gelieve eerst contact te nemen met de desbetreffende leerkracht en indien nodig met de directie. Overleg met de leerkrachten is mogelijk na afspraak. Dit kan in de agenda genoteerd worden. Indien uw kind opzettelijke schade berokkent aan de schoolboeken, gebouwen, meubilair, schoolmateriaal, of andermans bezit, zal het kind hiervoor een opmerking krijgen en de ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Deze kosten zullen door de ouders moeten vergoed worden. Vergeet de school niet te verwittigen bij afwezigheid. Breng zo snel mogelijk een afwezigheidattest binnen. Breng de school op de hoogte van wijziging van adres, telefoonnummer, GSM-nummer, Vaak worden we geconfronteerd met luizen bij de kinderen. Kijk daarom regelmatig het haar van uw kind na. Bij vaststelling verwittig onmiddellijk de school. Speelgoedwapens of spelletjes die de agressiviteit aanwakkeren, zijn op de school niet toegelaten en zullen onmiddellijk afgenomen worden Gadgets en ruilkaarten worden niet toegelaten op school. Kunnen na verwittiging afgenomen worden. Onze school doet veel inspanningen om de gezonde levensstijl aan te halen. Daarom vragen wij de ouders om ons hierin te steunen, denken we aan de vaste fruitdagen, gezonde brooddoos,water, Afspraken en bezoeken aan medische instanties en openbare diensten vermijden tijdens de schooluren. Kinderen opvoeden en begeleiden in hun groei naar geestelijke en lichamelijke zelfstandigheid is een zware taak die deels thuis en deels in de school gebeurt. Samenwerken en overleg is dus nodig in het belang van uw kind. Onze gezamenlijke inzet is nodig omdat uw kind belangrijk is Betalingen De betalingen gebeuren om de twee maanden met een overschrijving op de rekening van de school. Oktober december februari - april juni Rekeningnummer : BE Vergeet de persoonlijke code niet te vermelden bij betaling. We stimuleren te betalen via overschrijving. Uw stiptheid bespaart ons veel werk! Indien twijfel, neem contact met administratief medewerker. Aarzel niet om contact op te nemen met de directeur om een eventueel betalingsplan op te stellen. Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in samenspraak met de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan: 1. Verdere spreiding van betaling; 2. Uitstel van betaling;

16 2.14 Huiswerk Huistaken zijn vooral herhalingsoefeningen, zelfstandige doe- en denkopdrachten. De school verwacht dat het kind deze huistaken zelf maakt en de opdrachten alleen uitvoert. Via huiswerk leren onze kinderen zelfstandig werken. Het Nederlands krijgt hierbij meer aandacht en betrekt ouders bij de school Agenda Het kind heeft een heen-en-weerschrift of een agenda. Hierin staan taken, lessen of zaken om mee te brengen. Dagelijks wordt dit door de ouders nagekeken en ondertekend. Heen- en- weerschriftje of agenda kan gebruikt worden door ouders om vragen te stellen aan de school Evaluatie en rapport Vanuit een kindgerichte houding en een constante observatie krijgt men aanwijzingen over de individuele vorderingen van het kind. De positieve waardering van de prestaties is gericht op het groeiproces van de leerling. Hierbij is verhoogde aandacht nodig naar toenemende zelfcorrectie. Belangrijk is hier de omstandigheden waarop het kind tot een bepaald resultaat komt. Van de leerkracht wordt verondersteld dat hij de kinderen goed kent en op een deskundige manier de leerlijn kan uitstippelen. Binnen onze scholengemeenschap hebben we zowel oog voor proces- als voor product evaluatie. We gebruiken zowel diagnostische toetsen, methodetoetsen als zelf gemaakte toetsen. De resultaten worden met de ouders en de kinderen besproken. Ieder kind krijgt een individueel dossier. Hierdoor bekomt men een betrouwbaar beeld over de continue ontwikkeling van elk kind. Rapporten worden vier maal per schooljaar meegegeven. Het geeft een overzicht van de vorderingen van de leerlingen. De data worden aan de ouders tijdig overgemaakt. Het rapport moet reële communicatie waar maken: - oudercontact of zorggesprekken. Het rapport viseert alle aspecten van het kind: cognitieve, sensomotorische, affectieve en sociaalemotionele aspecten via kleurencode of punten. Aanvullend krijgen onze leerlingen elke maand een gedragsrapport. Hierin krijg je als ouder een overzicht van doelen die betrekking hebben op gedrag, houding en leefregels van de school. Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar.

17 Hoofdstuk 3 Zorg op school Gelijke kansen en aandacht voor iedereen. Wij geven aan onze kinderen de kans om zelfstandiger te worden en kansen te creëren verantwoordelijkheidszin te stimuleren. om Wij hebben oog voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind staat centraal in onze school en wordt opgevolgd a.d.h.v. een kindvolgsysteem, waar wij observeren, evalueren en bijsturen. Wij werken samen aan het bereiken van de doelstellingen en eindtermen, rekeninghoudend met het individueel leerproces van elk kind. Op klasniveau bouwen de leerkrachten een gedifferentieerde aanpak voor belangrijke vaardigheden of leerdomeinen uit. Aangezien kinderen veel kunnen leren van elkaar, wordt er geregeld samengewerkt. Op deze manier leren kinderen taken verdelen, naar elkaar luisteren en rekening houden met elkaars mening. Om het zelfstandig leren en het samenwerkend-leren te stimuleren, organiseren wij in de klassen speelhoeken, leerhoeken en doen wij aan hoekenwerk en contractwerk. Om kinderen met problemen bij te staan, doen wij ook een beroep op de CLB-medewerking. Voor verdere vragen kan u zich wenden tot de zorgcoördinator of de directie. De zorgcoördinator probeert alle kinderen van onze school op te volgen en zoekt samen met de klastitularis en/of ouders naar oplossingen voor gestelde problemen. Het is ook de zorgcoördinator die als schakel functioneert tussen school, ouders en CLB. Soms is verder onderzoek wenselijk en zal de zorgcoördinator contact opnemen met de ouders om hiervoor een toestemming te vragen. Indien een kind getest werd door het CLB of een andere externe dienst kan een verslagbespreking plaatsvinden op de school. Afhankelijk van de aard van het probleem of de vraag van de ouders zullen hierbij de zorgcoördinator, de CLB-medewerker, de klastitularis en de directeur aanwezig zijn. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Hoofdstuk 4 Jaarkalender Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de ouders een jaarkalender met de concrete data. Enkele troeven van onze school: Een sportieve school Sport vinden wij heel belangrijk en bieden daarom maximale bewegingskansen voor de kinderen. Actieve deelname aan Sport beweegt je school! Kleuterzwemmen( 3kk) en kleutersport Zwemmen voor alle lagere klassen Extra sport tijdens de middag Deelname aan SVS Speelkoffers tijdens de speeltijd voor iedere klas Sportdagen op niveau scholengemeenschap ( scholencross- trefbal netbal voetbal- kleutersportdagsportdag 1 ste graad sportdag 2 de graad)...

18 Welbevinden en betrokkenheid Dat kinderen zich op school goed voelen, is een must. We werken dan ook ten volle aan het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Antipestproject Klasoverstijgend werken Consequente aanpak voor verdraagzaamheid, eerlijkheid en vriendelijkheid Sociale vorming:/sociale talenten Inspraak voor kinderen in het leerlingenparlement Vieren van de jarigen (eind van de maand) Grote zin voor vernieuwing Moderne mediamiddelen: beamers, laptops,... Internetcomputers in alle klassen (LS) Elektronische nieuwsbrief voor ouders (schooljaar 2014 start) Cultuur met een grote C Bezoek aan musea Film en theater voor iedere klas! Actieve deelname aan muzisch project zoals volgen van ateliers in Beeldenstorm Klasoverstijgende vertelnamiddag (voorleesweek, ) Groene, gezonde school Schooltuintje Afspraken rond milieu op school Uitvoerig milieuplan leverde een MOS-logo op! Enkel gezonde drankjes en tussendoortjes op school Twee maal per week fruitdag Water van de kraan Elke laatste donderdag CONTACTUURTJE >Ontmoetingsmoment voor ouders > informatie betreffende schoolgebeuren/kalender Iedereen welkom

19 Leefregels voor leerlingen 1.1 Ik en mijn houding De leerlingen erkennen het gezag van de directeur en van het personeel. Wij verwachten van de kinderen dat ze op school en op straat beleefd zijn Wij hebben de pest aan pesten. Wie pest of aanzet tot pesten heeft geen respect voor zijn medeleerlingen. Daartegen zullen wij streng optreden! Het Pestactieplan is ter inzage beschikbaar bij de directie. Wij verwachten van de kinderen dat ze respect hebben voor de eigendom van een ander en dus muren, deuren, meubels, boeken en materiaal niet beschadigen. Voor opzettelijke beschadigingen zullen de herstellingskosten ten laste gelegd worden van de ouders. Je vecht niet en maakt geen ruzie. Je scheldt niemand uit en gebruikt geen bijnamen. Je geeft thuis onmiddellijk alle brieven en nota s van de school af. In de eetzaal ben je rustig en heb je goede tafelmanieren. Je luistert altijd naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. Je houdt je aan de klasafspraken 1.2 Ik, gezondheid en hygiëne Verzorg je uiterlijk Zorg voor propere handen Houd de toiletten netjes Neem je turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen Breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv een appel, droge koek) Drink water. Tweemaal in de week is het fruitdag : ik doe mee en neem zelf een stukje fruit mee 1.3 Ik en zorg voor het milieu Zorg mee voor een nette school Sorteer het afval en gooi het in de juiste container Draag zorg voor het groen op de speelplaats We gebruiken brooddozen voor het middageten. Gebruik aluminiumpapier vermijden. Ik engageer mij voor het MOS-project 1.4 Ik en mijn taalgebruik Op school spreek ik steeds Nederlands. Om mijn welzijn op school te bevorderen kan en mag ik mij uitdrukken in mijn eigen taal. Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. De leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met mevrouw de directeur".

20 1.5 Ik en huiswerk Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze: -door een nota van mijn ouders in mijn agenda; Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn ouders. Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest van de dokter mee naar school. 1.6 Ik en mijn materiaal Alle leerboeken, schriften en schoolgerei krijgen de kinderen gratis. Als ze dat verliezen of opzettelijk beschadigen vragen we een vergoeding aan de ouders. Best voorzie je alles zoveel mogelijk met de naam van je kind : de boekentas, de jas, de sjaal, de handschoenen, de brooddoos, Draag zorg voor kledij en schoolgerei. Turnzakken hangen we aan de kapstok. Steek enkel wat je nodig hebt netjes in de boekentas. Zorg ervoor dat je altijd het nodige schoolgerei mee hebt, ook voor het zwemmen en de turnles. Zet je boekentas op de aangeduide plaats. Breng gevonden voorwerpen naar de leraar of de directeur. Als je iets verloren bent, kunnen je ouders altijd terecht bij de directeur om na te gaan of het bij de verloren voorwerpen ligt. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of het verlies van persoonlijk materiaal van kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, ) 1.7 Ik en spelen Speel sportief en sluit niemand uit. Eigen ballen, springtouwen meebrengen? Enkel mits toelating van de klatitularis(school is niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging) Speel niet in de klassen, gangen en toiletruimtes Ruilen van ragegadgets is verboden Ga bij aankomst op school onmiddellijk naar de speelplaats of naar de opvang. Stop bij het belsignaal het spel en ga rustig in de rij staan.

Mijn kind gaat naar GBS Kameleon

Mijn kind gaat naar GBS Kameleon Mijn kind gaat naar GBS Kameleon Infobrochure Odonstraat 22 1070 Anderlecht 02/523 39 87 Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school 1.1.Schoolgegevens 1.2. Raden 1.3. Partners 1.4.

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Goede afspraken goede vrienden! Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08

Goede afspraken goede vrienden! Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08 Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08 Goede afspraken goede vrienden! 1 2 1. Samen leven op onze school 1. Ik en mijn houding Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd

Nadere informatie

Leefregels. Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem

Leefregels. Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem Tel./fax : 09/362.68.17 e-mail : contact@vbbdewegwijzer.be www.vrijebasisschooldewegwijzer.be Leefregels september 2014 Dag lieve kapoen, Samen

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogisch project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... 2. 1. Verkeersveiligheid... 3. 2. Schoolbus... 3. 3. Aanwezigheid op de school... 3. 4. De speelplaats... 4. 5. Refter...

Inhoud. Inhoud... 2. 1. Verkeersveiligheid... 3. 2. Schoolbus... 3. 3. Aanwezigheid op de school... 3. 4. De speelplaats... 4. 5. Refter... Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij het schoolreglement en de schoolbrochure hebben we daarom met heel het schoolteam en de kinderen van het 5 de en 6 de leerjaar

Nadere informatie

Een school waar kinderen zich thuis voelen

Een school waar kinderen zich thuis voelen GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL Een school waar kinderen zich thuis voelen Leefregels 2015-2016 Welleplein, 3 9473 Welle (053/66.53.93) Leliestraat, 1 9472 Iddergem (053/66.72.47) www.gbs-denderleeuw.be Leefregels

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

Concrete leefregels voor onze leerlingen

Concrete leefregels voor onze leerlingen Concrete voor onze leerlingen Onze school is een gemeenschap. Men leeft, werkt en studeert er samen. Zoals in elke groep bestaan er gezonde afspraken. Elk lid van onze schoolgemeenschap dient zijn of haar

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken Lagere afdeling 2 e t/m 6 e lj.

Schoolinterne afspraken Lagere afdeling 2 e t/m 6 e lj. G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> gemeenteschool.sintdenijs@gszwevegem.be Schoolinterne afspraken

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be

014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool Vorselaar Afsprakennota 0 Gemeentelijke basisschool De knipoog Cardijnlaan 10 2290 Vorselaar 014/51 27 00 0478/28 82 63 014/ 51 88 97 directie@deknipoog.be Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

Goede afspraken, goede vrienden!

Goede afspraken, goede vrienden! Goede afspraken, goede vrienden! Gemeentelijke Sportbasisschool De Oester Strijland - Leefregels voor leerlingen I 1. Leefregels voor leerlingen 1. Samenleven op onze school 1. Ik en mijn houding Mijn

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt ONZE LEEFREGELS Corneliusschool Dit boekje is van Corneliusschool Parkstraat 15 3900 Overpelt www.corneliusschool.be Thuis, in het verkeer, bij de sportclub, in de jeugdbeweging, Overal zijn regels nodig

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

Leefregels gemeentelijk basisonderwijs: De Vlieger

Leefregels gemeentelijk basisonderwijs: De Vlieger Leefregels gemeentelijk basisonderwijs: De Vlieger Basisschool De Vlieger Leefregels voor de kinderen Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij onze visietekst hebben we

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

Goede afspraken, goede vrienden!

Goede afspraken, goede vrienden! Ik kom aan op school 12 Op het einde van de schooldag 12 11.Veilig op school 13 12.Iemand heeft een ongeval 13 13.Ik en het schoolreglement 14 Wat als ik de afspraken niet naleef? 14 Wat als de leerkracht

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Inhoud... 1-2. 1 Inleiding... 3. 2 Situering van onze school... 4. 2.1 Schoolgegevens... 4. 2.1.1 Naam en adres, telefoon... 4

Inhoud... 1-2. 1 Inleiding... 3. 2 Situering van onze school... 4. 2.1 Schoolgegevens... 4. 2.1.1 Naam en adres, telefoon... 4 Inhoud Inhoud... 1-2 1 Inleiding... 3 2 Situering van onze school... 4 2.1 Schoolgegevens... 4 2.1.1 Naam en adres, telefoon... 4 2.1.2 Schoolbestuur... 4 2.1.3 Scholengemeenschap... 4 2.1.4 Personeel...

Nadere informatie

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee Dag jongen, dag meisje, Je bent echt WELKOM in dit grote huis. Heel wat uurtjes per dag ben je hier aanwezig. Het is zo een beetje een tweede

Nadere informatie

Samen levings contract

Samen levings contract Het samenlevingscontract voor de kinderen van VLS Paal De Buiteling-onderbouw Samen levings contract Wat een moeilijk woord! En toch is het niet zo moeilijk. In een samen levings contract staan de afspraken

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. GBS Wemmel BROCHURE 3. Schooljaar 2015-2016. Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat 29 1780 Wemmel

AFSPRAKENNOTA. GBS Wemmel BROCHURE 3. Schooljaar 2015-2016. Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat 29 1780 Wemmel BROCHURE 3 AFSPRAKENNOTA GBS Wemmel Nederlandstalige Gemeentelijke Basisschool Wemmel J. Vanden Broeckstraat 29 1780 Wemmel Tel.: (02) 462.06.31 Fax: (02) 462.06.39 Schooljaar 2015-2016 URL: www.gbswemmel.be

Nadere informatie

Infoavond schoolorganisatie

Infoavond schoolorganisatie Infoavond schoolorganisatie Verloop van de avond Decreet basisonderwijs: achtergrondinformatie Organisatie van het basisonderwijs Opdracht van het basisonderwijs Organisatie van onze kleuterschool vanaf

Nadere informatie

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt.

Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Infobrief voor de ouders van de 4 de klas Beste mama en papa, Hier wat meer informatie over en voor het komende schooljaar. Gelieve dit aandachtig te lezen. Alvast bedankt. Schooluren De schoolpoort gaat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

IKORN basisschool HH. Harten HET SCHOOLREGLEMENT IN DE PRAKTIJK

IKORN basisschool HH. Harten HET SCHOOLREGLEMENT IN DE PRAKTIJK IKORN basisschool HH. Harten HET SCHOOLREGLEMENT IN DE PRAKTIJK Voorwoord Beste ouder beste leerling Deze brochure is apart gebundeld. Zij is een vertaling van het schoolreglement dat u ondertekende bij

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs

Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs 2013-2014 ONTHAAL Voor kinderen die naar school gaan in SG De Kraal in de Van Bladelstraat 28 en 29, is er een korte opvang in de school

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool Wij samen méér dan gewoon! Kleuterschool In dit boekje staan enkele afspraken zodat Wij samen méér dan gewoon zijn! Als we in een groep prettig willen samenleven, is het nodig dat we enkele Ze staan in

Nadere informatie

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015 Stedelijke Basisschool Rotem De Horizon Haagstraat 19 Vaartstraat 2 3650 Dilsen-Stokkem tel. 089/75 60 02 tel. 089/79 22 76 fax 089/50 10 88 e-mail:horizonrotem@dilsen-stokkem.be Een leuke school : goede

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt!

Wij heten u van harte welkom en danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt! infobrochure Inhoud inhoud... 3 voorwoord... 4 schooluren... 5 ons aanbod... 5 leerplicht afwezigheden... 6 middagmalen... 7 facturatie... 7 aanwezigheid op school... 8 opvang buiten de schooluren...

Nadere informatie

basisschool Maria Boodschap

basisschool Maria Boodschap ENGAGEMENTSVERKLARING basisschool Maria Boodschap Basisschool Maria Boodschap Perustraat 4 2030 Antwerpen-Luchtbal Tel.: 03/541.06.13 Fax.: 03/542.60.76 E-mail: maria.boodschap@cksa.be Website: www.mariaboodschap.be

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING HEIDE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich ook

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Afsprakennota leerlingen

Afsprakennota leerlingen Afsprakennota leerlingen LAGERE SCHOOL BSGO De Muziekladder Helmetsesteenweg 119 1030 Schaarbeek Tel: 02/261 55 80 Email: muziekladder@g-o.be Website : www.demuziekladder.be september 2013 Pagina 1 Leerling

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong INFOBROCHURE Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81 089/56.04.82 Email

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

Jaarthema pedagogische begeleiding

Jaarthema pedagogische begeleiding WELKOM in "Kinderen zijn een kostbaar geschenk, hen te mogen begeleiden, met hen te mogen samenwerken, ervaren wij als een fijne en waardevolle opdracht!" Jaarthema pedagogische begeleiding Deel 1: Onze

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM OPVANGBOEKJE Schooljaar 2015-2016 GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL T ZONNEVELD BERTEM Elk kind in t zonnetje! Gemeentelijke basisschool Kleuter en lager onderwijs A.E. Verbiststraat 6, 3060 Bertem Tel: 016 48

Nadere informatie

Voor het eerst naar de kleuterschool

Voor het eerst naar de kleuterschool Voor het eerst naar de kleuterschool 1. Welkom EEN NIEUWE JUF VOOR J U L E S Welkom in de eerste kleuterklas! Je zal merken dat er van deze jonge kinderen al veel wordt verwacht. Toch willen we sterk

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool De Sprong. Burg. Philipslaan Maaseik. Voor kleuters van 5 tot 6 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool De Sprong. Burg. Philipslaan Maaseik. Voor kleuters van 5 tot 6 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool De Sprong Voor kleuters van 5 tot 6 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be

INFOBOEKJE. Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10. info@kcd.be www.kcd.be Katholieke centrumschool Denderleeuw Collegestraat 19 9470 Denderleeuw tel. 053 67 06 10 info@kcd.be Welkom op KCD! Hoe klein of hoe groot je ook bent, op onze school word je verwend! Dit wordt dan ook

Nadere informatie

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar

VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar VBS Sint-Juliaan Verslag tevredenheidonderzoek ouders Schooljaar 2012-2013 Ouders spelen de eerste en meest cruciale rol in de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. Dit geldt ook voor alle aspecten

Nadere informatie

Leefregels voor de kinderen van De Kraal - Schaffelkant

Leefregels voor de kinderen van De Kraal - Schaffelkant Respect en samen verantwoordelijk zijn Leefregels voor de kinderen van De Kraal - Schaffelkant 2016-2017 Iedere dag zijn we samen op avontuur in onze school. We ontdekken, lachen, spelen, leren, knuffelen,

Nadere informatie

Inlichtingen en Afspraken

Inlichtingen en Afspraken Inlichtingen en Afspraken 1. Leefregels 1. Gedragsregels Speelplaats: de speelplaats dient om zich even te kunnen ontspannen. De boekentassen worden s morgens op de voorziene plaatsen gezet. Jassen worden

Nadere informatie

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde Schooljaar 2017-2018 INFO-BROCHURE OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers Oudenaarde 2 Technisch Instituut Sint-Jozef Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/43 30 82 - GSM: 0473

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2016-2017 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Praktische afspraken. Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week

Praktische afspraken. Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week Praktische afspraken Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week o Er wordt enkel tussen 12u30 en 13u15 bij de kleuters gespeeld. o De vierdeklassers die bij de kleuters spelen, krijgen die dag een

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Infobrochure. Onze-Lieve-Vrouwecollege Aartshertoginnestraat 38 8400 Oostende 059 / 70 55 62 olaoos@skynet.be Www.tkleincollege.be

Infobrochure. Onze-Lieve-Vrouwecollege Aartshertoginnestraat 38 8400 Oostende 059 / 70 55 62 olaoos@skynet.be Www.tkleincollege.be Infobrochure Onze-Lieve-Vrouwecollege Aartshertoginnestraat 38 8400 Oostende 059 / 70 55 62 olaoos@skynet.be Www.tkleincollege.be Hartelijk welkom! 8. Afspraken i.v.m. zwemmen K3: watergewenning start

Nadere informatie

VISIETEKST TAALSCREENING TAALTRAJECT - TAALBAD BASISONDERWIJS TAALONTWIKKELING IN BEELD BRENGEN EN ONDERSTEUNEN IN FUNCTIE VAN SCHOOLSUCCES JUNI 2014

VISIETEKST TAALSCREENING TAALTRAJECT - TAALBAD BASISONDERWIJS TAALONTWIKKELING IN BEELD BRENGEN EN ONDERSTEUNEN IN FUNCTIE VAN SCHOOLSUCCES JUNI 2014 JUNI 2014 context Een goede kennis van de onderwijstaal Nederlands 1 is voor leerlingen essentieel om kansrijk deel te nemen aan onderwijs. Vele scholen besteden daar nu reeds extra aandacht aan. De overheid

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Gemeentelijke Lagere School Jongslag

Gemeentelijke Lagere School Jongslag Gemeentelijke Lagere School Jongslag Betreft: Ons pedagogisch project Een pedagogisch project is een opvoedingsproject. Bij het opstellen ervan moet je niet over één nacht ijs gaan. Er wordt over nagedacht.

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Infobrochure Kleuterschool

Infobrochure Kleuterschool Infobrochure Kleuterschool Mijn nieuwe klas Heel veel kindjes bij elkaar. Oh! Wat leuk! Wat doen ze daar? Spelen in de poppenhoek, Plaatjes kijken in een boek Verven met een grote kwast Kijken of de puzzel

Nadere informatie

Infobrochure. Onze-Lieve-Vrouwecollege Aartshertoginnestraat Oostende 059 /

Infobrochure. Onze-Lieve-Vrouwecollege Aartshertoginnestraat Oostende 059 / Infobrochure Onze-Lieve-Vrouwecollege Aartshertoginnestraat 38 8400 Oostende 059 / 70 55 62 tkleincollege.olvo@gmail.com Www.tkleincollege.be Hartelijk welkom! Beste ouders Bij de start van het nieuwe

Nadere informatie

Administratieve fiches

Administratieve fiches Vrije Basisschool De Zonnebloem ude Diestsestraat 4, Waanrode Administratieve fiches (in te vullen bij het begin van elk schooljaar en af te geven aan de klastitularis) VRIJE BASISSCHL DE ZNNEBLEM UDE

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar de basisschool. 1. Pedagogisch project 2. Schoolreglement 3. Infobrochure

Mijn kind gaat naar de basisschool. 1. Pedagogisch project 2. Schoolreglement 3. Infobrochure Mijn kind gaat naar de basisschool. 1. Pedagogisch project 2. Schoolreglement 3. Infobrochure Gemeentelijke Basisschool Sint-Joost-aan-Zee Grensstraat 67, 1210 Sint-Joost-ten-Node Braemtstraat 53, 1210

Nadere informatie

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q Stedelijke Basisschool De Panda August Vermeylenstraat 2 9000 Gent Inhoud: Intern schoolreglement Ons ABC-boekje A Adreswijziging M Materiaal Afspraken Afvalstraatje Afwezigheden Medicatie Medisch onderzoek

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

Infobrochure Inhoudsopgave

Infobrochure Inhoudsopgave INFOBROCHURE 1 Infobrochure Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 3 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken... 7 Hoofdstuk 3 Schoolverandering... 13 Hoofdstuk 4 Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden...

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool Het Sprongetje Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad.

Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. 1. Schoolraad: Vanaf 1 april 2005 moet elke school beschikken over een schoolraad. Wat is de schoolraad? De schoolraad heeft als doel leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap inspraak te geven bij het

Nadere informatie