Infobrochure. Wayezstraat, Anderlecht 02/ www. gbsdertien.weebly.com

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infobrochure. Wayezstraat, 56 1070 Anderlecht 02/521.72.18 Wayez13@gmail.com. www. gbsdertien.weebly.com"

Transcriptie

1 Infobrochure Wayezstraat, Anderlecht 02/ www. gbsdertien.weebly.com

2 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Situering van onze school. Organisatorische afspraken. Zorg op school. Jaarkalender.

3 Beste ouders, Wij heten U samen met onze leerlingen en het hele schoolteam van harte welkom in onze school. Wij willen als schoolteam en directie graag ons best doen om zoveel mogelijk mee te bouwen aan een totale en evenwichtige ontwikkeling van uw kind. Dit is echter geen zaak van de school of de ouders alleen, we hopen dus op een vruchtbare samenwerking en een goede verstandhouding. U kiest voor een meertalige toekomst voor uw kind, u verwacht veel van uw kind en van onze school! Wij hopen dat wij ook op uw engagement mogen rekenen! Een brochure kan nooit de volledige werkelijkheid weergeven. Toch denken wij dat u zich een vrij goed beeld van onze school kan vormen na het doornemen van deze brochure. Als u meer informatie of uitleg wenst, neem gerust contact op met de directeur of de leerkrachten. Wij danken U alvast voor het vertrouwen dat u in ons team stelt en verzekeren U ervan dat U ook op ons kan en mag rekenen! De directie en het schoolteam.

4 Hoofdstuk 1 Situering van onze school 1.1.Schoolgegevens Administratieve vestigingsplaats: Lagere school Dertien Wayezstraat, Anderlecht Tel & Fax: 02/ Vestigingsplaats 2: Kleuterschool Wayez Doverstraat, 15 (administratief) 1070 Anderlecht Tel & Fax: 02/ Schoolbestuur Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Schoolbestuur: Gemeentebestuur van Anderlecht Raadsplein Anderlecht Meer informatie kan u terugvinden op SCHOLENGEMEENSCHAP VAN HET GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS Schepen van Onderwijs : Mw. Elke Roex 02/ Directeur Vlaamse Gemeenschapsmateries : de heer Luc Van Waeyenberge 02/ Secretariaat: Mw. Annie Hauwaert 02/ Bestuurssecretaris: de heer Hannes De Geest 02/ Bestuurssecretaris : de heer Guy Bonsecour 02/558,08,32 Administratieve cel : Mw. Bea Van Lierde 02/ Mw. Martine Blancquaert 02/ de Hr. Nicolas Rousseau 02/ Pedagogische cel: de Hr. Bram Vandenbroucke 02/ Coördinerend Directeur: de heer Jean-Claude Mertens 02/ Administratief medewerker : de Hr. Cédric Acker 02/ ICT Kevin Heyvaert 02/ Scholengemeenschap Voorzitter van het beheerscomité: Mevr. Marleen Coppens Basisschool Veeweide Directie Mw. Marleen COPPENS Directie fax Veeweide (K12) Veeweidestraat, 80 Veeweide (L1/L12) Veeweidestraat, 82

5 Basisschool Goede Lucht Directie Mw. Anne-Marie DE ROOSE Directie fax Goede Lucht (K9) Séverineplein, 1 A Do-Re-Mi (K16) Demosthenesstraat, 231 Goede Lucht (L14) Séverineplein, 1 Basisschool De Vijvers Directie Mw. Nathalie BREELS Directie fax De Vijvers (K3) Marius Renardlaan, 5 De Vijvers (L18) P. Longinstraat, 1/3 Basisschool Dertien Directie Mw. Carine GOOSSENS Directie fax Wayez (K1) Doverstraat, 25 Dertien (L13) Wayezstraat 56 Basisscholen Het Rad en De Asters Directie Mw. Gerty VELDEMAN Directie fax De Radertjes (K7-K21) G. Melckmanslaan, 18 B Het Rad (L11) G. Melckmanslaan, 18 B De Asters (L19) Asterhoek, 6 Basisschool Scheut Directie Mw. Christine VERBURG Directie fax Scheut (K5-L7) Van Souststraat, 80 Basisschool Kameleon Directie Mw. Aurore SIRJACQ Directie fax 02/ Kameleon (K 6-L9/10) Odonstraat, 22 Buitengewoon lager onderwijs Dr. J. Wybranlaan 45 De Ladder Directeur Mw. Sigrid MOERMAN Directie fax

6 1.1.4 Personeel Directeur: Goossens Carine Kleuteronderwijs: Lager onderwijs: 1 ste fase A: Vanderstraeten Chadia 1 ste fase B : Van Eenoo Karen 2KK: Gielen Sarah 3KK: Ceulemans Sofie LO: Van Aerde Koen L1: Motte Vicky en Helpers Sarah L2: Vervoort Evi L3: Luyckx Aurélie L4: Vandenweyer Nicky L5/6 A : Persoons Martine L5/6 B: Lagast Kim LO: Van Aerde Koen Kinderverzorgster: Dens Gerda Ondersteuner kleuter: : Meersdom Truus Ondersteuner kleuter: Van der Voorde Cindy Ondersteuner kleuter: Vanaudenhove An Ondersteuner kleuter: Verheyden Heidi Ondersteuner Lager: Ondersteuner Lager : Bresseleers Ruben Depaepe Wendy Zorgcoördinator : Van Peel Leen Leermeester Islamitische godsdienst Leermeester niet-confessionele zedenleer Leermeester protestantse godsdienst Leerreester Rooms-Katholieke godsdienst Meester Kaan Mus juf. Gets Monique Meester Donat Mervelude juf Drabbe Sandrina Het schoolbestuur/directie bepaalt autonoom de indeling in leerlingengroepen. De kleuters worden ingedeeld in groepen op basis van leeftijd. Kleuterschool : 1 ste fase kleuterklas = onthaalklasje en eerste kleuterklas samen / 2KK / 3KK Maximumcapaciteit per klas = 25 kleuters Lagere school: L 1A +L1B L2 - L3- L4- L5/6A L5/6 B Maximumcapaciteit van 25 lln. per klas Er kan in overcapaciteit gegaan worden als er in een klas leerlingen blijven zitten. Bij instroom van AN anderstalige nieuwkomers kan er met toestemming van het schoolbestuur in overcapaciteit gegaan worden.

7 Administratief medewerkers: De Dobbeleer Frédéric ICT-coördinator : Heyvaert Kevin Opvangbegeleidster: Linda Pruin ( lagere school) Joëlle Jordens ( kleuterschool) Concierge: Onderhoudspersoneel : Lagraine Carole Hermans Paulette Soussi Ahmed 1.2. Raden De schoolraad De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden die niet rechtstreeks persoonsgebonden zijn of de verhouding personeel werkgever betreffen. In de schoolraad zijn de ouders vertegenwoordigd naast afgevaardigden van de inrichtende macht, van het personeel en van de plaatselijke gemeenschap De huidige schoolraad bestaat uit: De voorzitter: De secretaris: De vertegenwoordigers van het personeel: Mr. Samir Sellam Mevr. Ghizane Zaïd Mevr. Motte Vicky Mevr. Persoons Martine Mevr. Vanaudenhove An Mevr. Van Peel Leen De vertegenwoordigers van de ouders: De Heer Rachid Ziani Mevr. Samia Ghaffour De vertegenwoordigers van de directies : Mevr. Goossens Carine Vertegenwoordigers lokale gemeenschap : De directeur zetelt ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen De ouderwerking In onze school hebben wij een oudergroep13+ De leden van de oudergroep zijn enthousiaste ouders die zich vrijwillig wensen in te zetten voor alle kinderen van de school, dit door het opzetten van projecten, vormingsmomenten, hulp bij schoolactiviteiten,... Dit alles gebeurt in samenwerking met de school en KOOGO Voorzitter en verslaggever: mevr. Ghizlaine Zaïd Penningmeester: dhr. Rachid Ziani

8 1.2.2 De pedagogische raad Er is geen pedagogische raad De leerlingenraad Kinderen hebben een mening, en wij willen daar graag naar luisteren. Per klas (2 de graad en 3 de graad) worden twee klasverantwoordelijken verkozen. Deze vertolken de stem van zijn/haar klas. Hiervoor worden zij begeleid door hun leerkracht. Wat leren kinderen allemaal? De eigen mening en die van de klasgenoten formuleren en argumenteren, luisteren en spreken in groep, andere meningen respecteren, assertief zijn, rechten en plichten toetsen aan de praktijk, verslag uitschrijven en dit overbrengen aan de klasgenoten,...geregeld zitten de kinderen samen. Zij verwoorden, overleggen, discussiëren over verschillende agendapunten. De directeur luistert, geeft feedback, volgt op..verslag van de leerlingenraad wordt op personeelvergadering verder besproken. In het begin van het schooljaar zullen de nieuwe leden bekend gemaakt worden ( dit na verkiezingen) De klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. De klassenraad beslist over het al dan niet slagen van een leerling, kent attesten en getuigschriften toe en geeft advies over de verdere studie. De klassenraad baseert zich daarbij op gegevens uit het leerlingendossier. Heeft een leerling deze doelen effectief bereikt, dan krijgt hij of zij het getuigschrift basisonderwijs. De beslissing van de klassenraad inzake zittenblijven of het volgen van een individueel traject met handelingsplan is bindend en wordt u schriftelijk medegedeeld. Gemeentelijke sportdienst Van Lintstraat 6 T : F : Gemeentelijke jeugddienst Georges Moreaustraat 5 T : F :

9 Kindergemeenteraad : 1 kinderen uit het 5 e zijn onze vertegenwoordigers in de kindergemeenteraad. De initiatieven vertrekken vanuit de gemeente en zij roepen de vergadering ook samen Partners Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw) OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden: - belangen behartigen; - pedagogisch begeleiden; - juridische dienstverlening verstrekken; - vorming en nascholing aanbieden. De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Pedagogisch Adviseur : Mevr. Dehaen Karen 1.4. Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen We gebruiken de leerplannen OVSG. Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden: - lichamelijke opvoeding; - muzische vorming; - Nederlands; - wereldoriëntatie; - wiskundige initiatie. Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden: - lichamelijke opvoeding; - muzische vorming; - Nederlands; - wiskunde; - wereldoriëntatie; - Frans; - leren leren; - sociale vaardigheden; - informatie- en communicatietechnologie; - ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer Taalscreening - taaltraject - taalbad Taalscreening De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening. De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde Taaltraject Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

10 Taalbad Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 2.1 Afhalen en brengen van de kinderen Ouders s Morgens worden de kinderen tot op de speelplaats gebracht via ingang Bronsstraat. Kinderen uit de lagere school: gaan in de rij gaan staan Kinderen uit de kleuterschool Kinderen uit de 1 ste fase worden door hun ouders tot in hun klasje gebracht. Kinderen uit 2KK en 3KK verzamelen op de kleuterspeelplaats. Om 8u 40 gaan ze samen onder begeleiding van hun juf. naar hun klasje. Bij het belsignaal verlaten alle ouders de school Begeleiding voor het verlaten van de school Leerlingen die een document invullen om alleen naar huis te gaan, krijgen een kaart en verlaten de school om 12u20 of 15u20/16u20. Broers en zussen kunnen de school samen verlaten na afgeven document. Kinderen die niet alleen naar huis gaan worden afgehaald door één van beide ouders. Indien de ouder niet op tijd aanwezig is, worden de kinderen naar de naschoolse opvang gebracht.

11 2.2 Lesurenregeling Kleuter en lager van Tot Betalende voorschoolse opvang 7u00 8u30 Onthaal van de leerlingen(toezicht) 8u35 8u40 Klasactiviteiten 8u45 10u25 Speeltijd (toezicht) 10u25 10u40 Klasactiviteiten 10u40 12u20 Middagpauze(toezicht) 12u20 13u20 Speeltijd (toezicht) 13u20 13u30 Klasactiviteiten 13u30 15u20 Leesatelier /sportactiviteiten (bij inschrijving >> organisatie Betalende naschoolse opvang KS >15u30 LS > 15u30 18u30 Op woensdag vanaf 12u Te laat komen 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, meldt zich bij de directie ( of bij afwezigheid op secretariaat ) en haalt een formulier af. Dit wordt meegegeven in de berichtenmap of schoolagenda. De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind gecontacteerd door de zorgcoördinator(juf. Leen). Ze maken hierover afspraken. 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. Mogen wij u vragen deze uren strikt na te leven. Kinderen die te laat komen storen het klasgebeuren! Ouders zorgen ervoor dat hun kind tijdig op school is en tijdig wordt afgehaald. Wanneer uw kind(eren) toch te laat komen moeten zij eerst een formulier afhalen in secretariaat of bureau directie. Indien mogelijk vragen wij U om de afspraken en/of de bezoeken aan de dokter, de tandarts, de verschillende gemeentediensten, vast te leggen buiten de schooluren..

12 2.3. Toezicht en kinderopvang Toezicht Zie schooluren Telkens 1 leerkracht per 35 kinderen. De leerkrachten die toezicht doen dragen een fluo hesje Kinderopvang De school organiseert voor- en naschoolse opvang. Deze opvang is bestemd voor kinderen waarvan beide ouders een beroepsactiviteit uitoefenen. Een aanvraagformulier + attest met stempel van de werkgever met vermelding van de werktijden dient bij de verantwoordelijke van de bewaking afgegeven te worden. * s morgens van 07u00 tot 08u30 * s avonds van 15u30 tot 18u30 * Woensdagnamiddag van 12u20 tot 18u30 Het tarief bedraagt 0,25 per periode( half uur ) Deze opvang is gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap (VGC) Toezichtkaarten van 6,25 of 12,50 kunnen worden bekomen op het schoolsecretariaat./directie. Dit door gepast geld in omslag te stoppen en aan de buitenzijde naam en klas vermelden. WONAMI Op woensdagnamiddag Er is een aanbod aan activiteiten voor kleuters en kinderen uit de lagere school. Begeleiding door Nederlandstalige monitoren of externe partners. Bijdrage door de ouders per reeks activiteiten. Inschrijven verplicht. Meer info in het begin van nieuw schooljaar. Leesateliers 3x per week ( afwisselende leesgroepen) = gratis Leesplezier staat voorop! Inschrijven verplicht Naschoolse activiteiten Gevarieerd aanbod van sport dans muzische activiteiten Betalend ( 10 per lessenreeks van 10) gesteund door SVS Maximum 15 deelnemers (Meer info bij start nieuw schooljaar)

13 2.4. Leerlingenvervoer Op onze school wordt geen leerlingenvervoer georganiseerd Schoolverzekering Ons schoolbestuur heeft voor al haar scholen een schoolverzekering afgesloten bij Ethias. ETHIAS Rue des Croisiers Luik Bij ongeval worden de ouders of voogd onmiddellijk gewaarschuwd. Alle leerlingen zijn verzekerd tegen mogelijke ongevallen : Op school Op de kortste weg tussen huis en school Tijdens elke activiteit door de school georganiseerd De schoolverzekering vergoedt lichamelijke schade. Schade toegebracht aan kleding en andere voorwerpen of schade ten gevolge van diefstal of verlies wordt niet vergoed. De polis kan worden ingekeken op het schoolsecretariaat. Wat te doen bij een ongeval? Als uw kind het slachtoffer werd van een ongeval dienen eventuele kosten door u eerst betaald te worden. Het ziekenfonds zal u een deel terugbetalen. Breng het aangifteformulier binnen de 48u terug op het secretariaat van de school Schooltoelage De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn: Kleuteronderwijs een vast bedrag 90,22 Lager onderwijs Minimumtoelage 101,49 volledige toelage 152,24 uitzonderlijke toelage 202,97 Meer informatie : - Er worden 3x per jaar momenten voorzien om deze documenten in te vullen op school. Oktober januari - april - Website: via - Telefoon :gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700 Infolijn 2.7. Uiterlijk voorkomen Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch. Als kledij oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te verbieden.

14 2.8. Afspraken zwemmen Alle leerlingen van de lagere school krijgen zwemlessen in het zwembad van CERIA/COOVI. Zie zwemkalender Elke leerling uit het lager onderwijs heeft recht op één schooljaar gratis zwemmen, zowel inkom als vervoer. Het schoolbestuur besliste dat de leerlingen van het 3 e leerjaar hiervoor in aanmerking komen. Voor de andere leerjaren wordt een bijdrage gevraagd per zwembeurt. Het busvervoer is gratis. Een badmuts is verplicht. Elke leerling krijgt 1 badmuts gratis De leerlingen worden in groepen ingedeeld en zijn herkenbaar aan de kleur van de badmuts. Als je kind door ziekte of een andere reden niet mee gaat zwemmen is hiervoor een attest nodig Verloren voorwerpen De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm, ). Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders of het kind zelf gaan kijken bij de verloren voorwerpen in de kist in de eetzaal Verkeer en veiligheid Wij werken reeds geruime tijd met de schoolvervoerplannen. Hiermee willen we ouders en kinderen bewust maken van hun ecologische voetafdruk. We proberen ouders en leerlingen te stimuleren om te voet te komen of het openbaar vervoer te gebruiken. Wanneer kinderen toch met de auto gebracht worden vragen we om kinderen veilig in de auto vast te zetten en te parkeren op toegestane plaatsen. Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven. Er is mogelijkheid om met de fiets naar school te komen en je fiets in de fietsenstalling te plaatsen. Wij vragen ook dat iedereen een abonnement neemt op het openbaar vervoer zodoende kunnen wij de prijs van onze uitstappen reeds beperken. Bij elke uitstap dragen al de kinderen een fluo-vestje Verjaardagen Op het einde van de maand worden de jarige kinderen gevierd. Wij vragen hier de ondersteuning van ouders (op vrijwillige basis) om pannenkoeken te bakken. Wij vragen wel expliciet om geen traktaties mee te brengen. In samenspraak met leerkracht kan er wel een activiteit in de klas ondersteund worden ( maken van gezonde gerechtjes) Leefregels voor leerlingen De regels worden maandelijks opgevolgd in een gedragsrapport. Bij problemen wordt er eerst gepraat en een oplossing gezocht. Indien dit niet lukt volgt een nota. Bij herhaaldelijke problemen volgt een gesprek met de directeur en krijgt de leerling een dossier. De directeur zal de ouders contacteren indien nodig. Er kan dan gestart worden met een leerlingendossier.

15 Voor ernstige problemen zie schoolreglement. Wij vragen aan de ouders om de leefregels van de school te respecteren en ook de kinderen te stimuleren om deze leefregels na te streven. Ouders spreken geen andere kinderen aan op de speelplaats. Wanneer er problemen zijn dient dit gemeld te worden. Men neemt het recht niet in eigen handen. Bij eventuele problemen gelieve eerst contact te nemen met de desbetreffende leerkracht en indien nodig met de directie. Overleg met de leerkrachten is mogelijk na afspraak. Dit kan in de agenda genoteerd worden. Indien uw kind opzettelijke schade berokkent aan de schoolboeken, gebouwen, meubilair, schoolmateriaal, of andermans bezit, zal het kind hiervoor een opmerking krijgen en de ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Deze kosten zullen door de ouders moeten vergoed worden. Vergeet de school niet te verwittigen bij afwezigheid. Breng zo snel mogelijk een afwezigheidattest binnen. Breng de school op de hoogte van wijziging van adres, telefoonnummer, GSM-nummer, Vaak worden we geconfronteerd met luizen bij de kinderen. Kijk daarom regelmatig het haar van uw kind na. Bij vaststelling verwittig onmiddellijk de school. Speelgoedwapens of spelletjes die de agressiviteit aanwakkeren, zijn op de school niet toegelaten en zullen onmiddellijk afgenomen worden Gadgets en ruilkaarten worden niet toegelaten op school. Kunnen na verwittiging afgenomen worden. Onze school doet veel inspanningen om de gezonde levensstijl aan te halen. Daarom vragen wij de ouders om ons hierin te steunen, denken we aan de vaste fruitdagen, gezonde brooddoos,water, Afspraken en bezoeken aan medische instanties en openbare diensten vermijden tijdens de schooluren. Kinderen opvoeden en begeleiden in hun groei naar geestelijke en lichamelijke zelfstandigheid is een zware taak die deels thuis en deels in de school gebeurt. Samenwerken en overleg is dus nodig in het belang van uw kind. Onze gezamenlijke inzet is nodig omdat uw kind belangrijk is Betalingen De betalingen gebeuren om de twee maanden met een overschrijving op de rekening van de school. Oktober december februari - april juni Rekeningnummer : BE Vergeet de persoonlijke code niet te vermelden bij betaling. We stimuleren te betalen via overschrijving. Uw stiptheid bespaart ons veel werk! Indien twijfel, neem contact met administratief medewerker. Aarzel niet om contact op te nemen met de directeur om een eventueel betalingsplan op te stellen. Het schoolbestuur kan in uitzonderlijke omstandigheden, na advies van de directeur en in samenspraak met de ouders, een van de volgende afwijkingen op de leerlingenbijdragen toestaan: 1. Verdere spreiding van betaling; 2. Uitstel van betaling;

16 2.14 Huiswerk Huistaken zijn vooral herhalingsoefeningen, zelfstandige doe- en denkopdrachten. De school verwacht dat het kind deze huistaken zelf maakt en de opdrachten alleen uitvoert. Via huiswerk leren onze kinderen zelfstandig werken. Het Nederlands krijgt hierbij meer aandacht en betrekt ouders bij de school Agenda Het kind heeft een heen-en-weerschrift of een agenda. Hierin staan taken, lessen of zaken om mee te brengen. Dagelijks wordt dit door de ouders nagekeken en ondertekend. Heen- en- weerschriftje of agenda kan gebruikt worden door ouders om vragen te stellen aan de school Evaluatie en rapport Vanuit een kindgerichte houding en een constante observatie krijgt men aanwijzingen over de individuele vorderingen van het kind. De positieve waardering van de prestaties is gericht op het groeiproces van de leerling. Hierbij is verhoogde aandacht nodig naar toenemende zelfcorrectie. Belangrijk is hier de omstandigheden waarop het kind tot een bepaald resultaat komt. Van de leerkracht wordt verondersteld dat hij de kinderen goed kent en op een deskundige manier de leerlijn kan uitstippelen. Binnen onze scholengemeenschap hebben we zowel oog voor proces- als voor product evaluatie. We gebruiken zowel diagnostische toetsen, methodetoetsen als zelf gemaakte toetsen. De resultaten worden met de ouders en de kinderen besproken. Ieder kind krijgt een individueel dossier. Hierdoor bekomt men een betrouwbaar beeld over de continue ontwikkeling van elk kind. Rapporten worden vier maal per schooljaar meegegeven. Het geeft een overzicht van de vorderingen van de leerlingen. De data worden aan de ouders tijdig overgemaakt. Het rapport moet reële communicatie waar maken: - oudercontact of zorggesprekken. Het rapport viseert alle aspecten van het kind: cognitieve, sensomotorische, affectieve en sociaalemotionele aspecten via kleurencode of punten. Aanvullend krijgen onze leerlingen elke maand een gedragsrapport. Hierin krijg je als ouder een overzicht van doelen die betrekking hebben op gedrag, houding en leefregels van de school. Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt, ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar.

17 Hoofdstuk 3 Zorg op school Gelijke kansen en aandacht voor iedereen. Wij geven aan onze kinderen de kans om zelfstandiger te worden en kansen te creëren verantwoordelijkheidszin te stimuleren. om Wij hebben oog voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind staat centraal in onze school en wordt opgevolgd a.d.h.v. een kindvolgsysteem, waar wij observeren, evalueren en bijsturen. Wij werken samen aan het bereiken van de doelstellingen en eindtermen, rekeninghoudend met het individueel leerproces van elk kind. Op klasniveau bouwen de leerkrachten een gedifferentieerde aanpak voor belangrijke vaardigheden of leerdomeinen uit. Aangezien kinderen veel kunnen leren van elkaar, wordt er geregeld samengewerkt. Op deze manier leren kinderen taken verdelen, naar elkaar luisteren en rekening houden met elkaars mening. Om het zelfstandig leren en het samenwerkend-leren te stimuleren, organiseren wij in de klassen speelhoeken, leerhoeken en doen wij aan hoekenwerk en contractwerk. Om kinderen met problemen bij te staan, doen wij ook een beroep op de CLB-medewerking. Voor verdere vragen kan u zich wenden tot de zorgcoördinator of de directie. De zorgcoördinator probeert alle kinderen van onze school op te volgen en zoekt samen met de klastitularis en/of ouders naar oplossingen voor gestelde problemen. Het is ook de zorgcoördinator die als schakel functioneert tussen school, ouders en CLB. Soms is verder onderzoek wenselijk en zal de zorgcoördinator contact opnemen met de ouders om hiervoor een toestemming te vragen. Indien een kind getest werd door het CLB of een andere externe dienst kan een verslagbespreking plaatsvinden op de school. Afhankelijk van de aard van het probleem of de vraag van de ouders zullen hierbij de zorgcoördinator, de CLB-medewerker, de klastitularis en de directeur aanwezig zijn. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Hoofdstuk 4 Jaarkalender Bij aanvang van het schooljaar ontvangen de ouders een jaarkalender met de concrete data. Enkele troeven van onze school: Een sportieve school Sport vinden wij heel belangrijk en bieden daarom maximale bewegingskansen voor de kinderen. Actieve deelname aan Sport beweegt je school! Kleuterzwemmen( 3kk) en kleutersport Zwemmen voor alle lagere klassen Extra sport tijdens de middag Deelname aan SVS Speelkoffers tijdens de speeltijd voor iedere klas Sportdagen op niveau scholengemeenschap ( scholencross- trefbal netbal voetbal- kleutersportdagsportdag 1 ste graad sportdag 2 de graad)...

18 Welbevinden en betrokkenheid Dat kinderen zich op school goed voelen, is een must. We werken dan ook ten volle aan het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Antipestproject Klasoverstijgend werken Consequente aanpak voor verdraagzaamheid, eerlijkheid en vriendelijkheid Sociale vorming:/sociale talenten Inspraak voor kinderen in het leerlingenparlement Vieren van de jarigen (eind van de maand) Grote zin voor vernieuwing Moderne mediamiddelen: beamers, laptops,... Internetcomputers in alle klassen (LS) Elektronische nieuwsbrief voor ouders (schooljaar 2014 start) Cultuur met een grote C Bezoek aan musea Film en theater voor iedere klas! Actieve deelname aan muzisch project zoals volgen van ateliers in Beeldenstorm Klasoverstijgende vertelnamiddag (voorleesweek, ) Groene, gezonde school Schooltuintje Afspraken rond milieu op school Uitvoerig milieuplan leverde een MOS-logo op! Enkel gezonde drankjes en tussendoortjes op school Twee maal per week fruitdag Water van de kraan Elke laatste donderdag CONTACTUURTJE >Ontmoetingsmoment voor ouders > informatie betreffende schoolgebeuren/kalender Iedereen welkom

19 Leefregels voor leerlingen 1.1 Ik en mijn houding De leerlingen erkennen het gezag van de directeur en van het personeel. Wij verwachten van de kinderen dat ze op school en op straat beleefd zijn Wij hebben de pest aan pesten. Wie pest of aanzet tot pesten heeft geen respect voor zijn medeleerlingen. Daartegen zullen wij streng optreden! Het Pestactieplan is ter inzage beschikbaar bij de directie. Wij verwachten van de kinderen dat ze respect hebben voor de eigendom van een ander en dus muren, deuren, meubels, boeken en materiaal niet beschadigen. Voor opzettelijke beschadigingen zullen de herstellingskosten ten laste gelegd worden van de ouders. Je vecht niet en maakt geen ruzie. Je scheldt niemand uit en gebruikt geen bijnamen. Je geeft thuis onmiddellijk alle brieven en nota s van de school af. In de eetzaal ben je rustig en heb je goede tafelmanieren. Je luistert altijd naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider. Je houdt je aan de klasafspraken 1.2 Ik, gezondheid en hygiëne Verzorg je uiterlijk Zorg voor propere handen Houd de toiletten netjes Neem je turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen Breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv een appel, droge koek) Drink water. Tweemaal in de week is het fruitdag : ik doe mee en neem zelf een stukje fruit mee 1.3 Ik en zorg voor het milieu Zorg mee voor een nette school Sorteer het afval en gooi het in de juiste container Draag zorg voor het groen op de speelplaats We gebruiken brooddozen voor het middageten. Gebruik aluminiumpapier vermijden. Ik engageer mij voor het MOS-project 1.4 Ik en mijn taalgebruik Op school spreek ik steeds Nederlands. Om mijn welzijn op school te bevorderen kan en mag ik mij uitdrukken in mijn eigen taal. Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw. De leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met mevrouw de directeur".

20 1.5 Ik en huiswerk Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgende wijze: -door een nota van mijn ouders in mijn agenda; Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks tekenen door één van mijn ouders. Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest van de dokter mee naar school. 1.6 Ik en mijn materiaal Alle leerboeken, schriften en schoolgerei krijgen de kinderen gratis. Als ze dat verliezen of opzettelijk beschadigen vragen we een vergoeding aan de ouders. Best voorzie je alles zoveel mogelijk met de naam van je kind : de boekentas, de jas, de sjaal, de handschoenen, de brooddoos, Draag zorg voor kledij en schoolgerei. Turnzakken hangen we aan de kapstok. Steek enkel wat je nodig hebt netjes in de boekentas. Zorg ervoor dat je altijd het nodige schoolgerei mee hebt, ook voor het zwemmen en de turnles. Zet je boekentas op de aangeduide plaats. Breng gevonden voorwerpen naar de leraar of de directeur. Als je iets verloren bent, kunnen je ouders altijd terecht bij de directeur om na te gaan of het bij de verloren voorwerpen ligt. De school is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of het verlies van persoonlijk materiaal van kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, ) 1.7 Ik en spelen Speel sportief en sluit niemand uit. Eigen ballen, springtouwen meebrengen? Enkel mits toelating van de klatitularis(school is niet verantwoordelijk bij verlies of beschadiging) Speel niet in de klassen, gangen en toiletruimtes Ruilen van ragegadgets is verboden Ga bij aankomst op school onmiddellijk naar de speelplaats of naar de opvang. Stop bij het belsignaal het spel en ga rustig in de rij staan.

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015

INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 INFOBROCHURE OUDERS Januari 2015 Goede afspraken maken goede vrienden Met Optimale Zorg en Aandacht voor Ieder Kind Heiveld 17, 1745 Opwijk 052/35 41 95 www.moza-ik.be info@moza-ik.be 1/20 Inhoud Activiteitenkalender

Nadere informatie

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave

Infobrochure. SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen. Inhoudsopgave Infobrochure SBS De Hoeksteen Vossenhoek 10 3581 Beringen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Situering van onze school... 2 Hoofdstuk 2 Organisatorische afspraken 5 Hoofdstuk 3 Schoolverandering 11 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt.

Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind en danken u voor het vertrouwen dat u in ons team stelt. Basisschool De Dommelbrug Grotstraat 5 Meeuwerbaan 113 3990 PEER 3990 PEER 011/79 13 78 011/79 46 00 Welkom in onze school Beste ouders, Wij vinden het fijn dat u onze school heeft uitgekozen voor uw kind

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Korte Altaarstraat 19, 2018 Antwerpen Schoolnr.: 128876 Tel.nr.: 03/293 06 08 VSPCO Antwerpen, e.o. vzw (807.310.115) E-mailadres: dezonnebloem1@telenet.be Informatiepagina

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Informatiebundel De 2 Meersen

Informatiebundel De 2 Meersen Informatiebundel De 2 Meersen Schooljaar 2014-2015 BS De Zonnebloem Leefschool Eureka Nerenweg 7 Kapellendries 85 9270 Kalken 9230 Wetteren Tel.: 09 / 367 56 88 Tel.: 09 / 365 79 13 Fax: 09 / 367 88 10

Nadere informatie

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school.

Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. 1. BIJZONDER DEEL 1.1. WIE IS WIE? Onze basisschool telt twee afdelingen: een kleuter- en een lagere school. G.V. Basisschool 't Bieske Biesweg 14 3620 Gellik Tel. 089/71 30 35 Fax 089/71 14 85 E-mail

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs

Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Informatie en onthaal interimarissen en stagiairs Lotenhullestraat 30 Bellemdorpweg z/n 9881 Bellem 09 3741697 9881 Bellem 09 3740066 Onthaalbrochure Taborschool Bellem versie september 2011 schoolbellem@taborscholen.be

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie