gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gastouderbureau ga aan de slag als gastouder"

Transcriptie

1 gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

2 Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere kinderen om te gaan. Ga dan nu bij Sisa Kinderopvang aan de slag als gastouder. Daarbij maakt het niet uit of u jong of oud, vrouw of man, alleenstaand of samenwonend, met of zonder eigen kinderen bent. Wat wel uitmaakt? Dat u plezier in de omgang met kinderen heeft en over voldoende tijd, ruimte en vaardigheden beschikt om kinderen een vast en vertrouwd opvangadres te kunnen bieden. Sisa, groots met klein In het werkgebied dat zich uitstrekt van Ameland tot het zuiden van Friesland verzorgt Sisa Kinderopvang de opvang voor ruim 8000 kinderen, waarvan 1100 kinderen worden opgavangen door een van de 400 bij Sisa Kinderopvang aangesloten gastouders. Daarmee is Sisa Kinderopvang een grote jongen. En toch vinden we groot zijn niet het belangrijkste. Met trots kunnen kijken naar het opgroeien van alle kleintjes die aan Sisa Kinderopvang zijn toevertrouwd, daar gaat het om. Kinderen, ouders en personeel moeten zich thuis voelen; de basis om kwalitatief goede opvang te kunnen bieden. Dat is ons werk, en daar zijn we trots op. Centraal Bureau Oedsmawei 24D 9001 ZJ Grou Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. U als gastouder Als gastouder biedt u ouders van kinderen tussen de nul en de dertien jaar een vast en vertrouwd opvangadres voor hun kroost. Vooral ouders die veel waarde hechten aan kleinschalige opvang in een huiselijke sfeer geven hier de voorkeur aan boven de reguliere kinderopvang in een groep. Maar ook wanneer ouders volgens een wisselend rooster werken biedt gastouderopvang, gezien de flexibiliteit, uitkomst. De opvang kan bij u thuis of in het huis van de vraagouder plaatsvinden, het is maar net wat u met elkaar afspreekt. Om er voor te zorgen dat alles op een veilige en professionele wijze gebeurt zijn er bepaalde eisen en regels. Zo is er bijvoorbeeld een maximum aan het aantal kinderen en bent u, als gastouder, verplicht om bepaalde diploma s te hebben. Hoe wordt u gastouder, wat komt er allemaal bij kijken? Wat moet u doen en wat doet Sisa Kinderopvang voor u? In deze brochure leest u meer over het werken als gastouder bij Sisa Kinderopvang. Neem het aandachtig door, zo kunt u bewust kunt kiezen voor een baan als gastouder. Heeft u na het lezen nog vragen, klein of groot? De bemiddelingsmedewerkers van Sisa Kinderopvang geven u graag antwoord.

3 voordat u bij Sisa aan de slag gaat Om als gastouder aan de slag te kunnen moet u aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en zorgen er voor dat de kwaliteit van de opvang gewaarborgd wordt. Voor de ouders en kinderen een veilig gevoel. Maar ook voor u, als gastouder, is het prettig werken wanneer u weet dat u alles goed voor elkaar heeft. * U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijkertijd opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen tot 10 jaar mee, als zij gelijktijdig aanwezig zijn. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd. Voordat u officieel kunt gaan doen wat u het liefste wilt, werken met kinderen, moet u aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Welke dat zijn hoeft u natuurlijk niet helemaal zelf uit te zoeken, Sisa Kinderopvang neemt alles stap voor stap met u door. U en de wet Het eerste, en daarmee ook meteen een van de belangrijkste eisen waar u als gastouder aan moet voldoen, is een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn bezitten. Een ander diploma waarmee u aan de eisen voldoet volstaat ook (meer informatie vindt u op of vraag het even aan de Sisa Kinderopvang bemiddelingsmedewerkers). Het is ook mogelijk om met en ervaringscertificaat, waaruit blijkt dat u voldoet aan alle competenties van de MBO 2 opleiding, te werken als gastouder. Daarnaast is het hebben van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis, Nikta of NedCert vereist. Heeft u dit nog niet dan kunt u de cursus eventueel volgen bij Sisa Kinderopvang. Ook moet minimaal 18 jaar zijn en u mag niet woonachtig zijn op hetzelfde adres als de ouders van de gastkinderen. Een maximum leeftijd is er niet. Wel moet u de Nederlandse of Friese taal beheersen. Een andere taal mag alleen indien u kinderen opvangt die tijdelijk in Nederland wonen. Wanneer u meer dan 4 kinderen tegelijkertijd wilt gaan opvangen is een achterwacht verplicht. Deze moet in geval van calamiteiten snel op de opvanglocatie aanwezig kunnen zijn.* U en de locatie Voorafgaand aan de opvang maakt Sisa Kinderopvang een risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid van de locatie. Deze wordt jaarlijks herhaald. Naast veiligheid wordt er gekeken of er zowel binnen als buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, zijn en of de gehele opvanglocatie altijd rookvrij is. Wanneer u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet er voor deze kleintjes een aparte slaapruimte zijn. U en Sisa Kinderopvang Voldoet u aan alle bovengenoemde wettelijke eisen? Dan kunt u de volgende stap maken; inschrijven bij Sisa Kinderopvang. Zodra een van de bemiddelingsmedewerkers: uw aanmeldformulier heeft ontvangen wordt er een intakegesprek met u gepland. In dit gesprek wordt gekeken naar uw visie over de verzorging en opvoeding van kinderen, maar ook welke dagen u als gastouder wilt werken, hoeveel kinderen u wilt gaan opvangen en waar. Daarna is het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag bij de gemeente de volgende stap. Indien u in uw eigen woning opvangt moeten ook al uw huisgenoten van 18 jaar of ouder deze verklaring van de gemeente hebben. De kosten voor het aanvragen van deze verklaring worden door Sisa Kinderopvang vergoed. Hierna volgt de bemiddelingsovereenkomst tussen u en Sisa Kinderopvang en gaan we kijken of er een passende aanvraag voor u is. Wanneer deze gevonden is brengen we u met de ouder(s) in contact. Zo kunt u kijken of de juiste klik tussen u, de ouder(s) en de kinderen er is. Nu kan het echte werk dan bijna beginnen. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat u zelf ook al een ouder heeft gevonden. Dit is natuurlijk dan ook geen enkel probleem. U en het register De laatste stap die gezet moet worden is het inschrijven in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze registratie verzorgt Sisa Kinderopvang voor u. In dit register worden alle kinderopvangvoorzieningen, dus ook de gastouders, die voldoen aan de kwaliteitseisen. Alleen wanneer een gastouder, gekoppeld aan een erkende kinderopvangvoorziening, in dit register staat, kunnen de ouders in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de overheid. l opleiding l leeftijd en taal l locatie l goed gedrag l bemiddeling l registratie

4 wat neemt u als gastouder mee naar huis Natuurlijk is het werken met kinderen het mooiste vak dat we kennen; de band die u met uw gastkinderen opbouwt is onbetaalbaar. Toch is het prettig dat u, naast de liefde die u van de kinderen krijgt en de waardering die u van de ouders ontvangt, ook nog kunt rekenen op een inkomen. De hoogte van uw loon is afhankelijk van een aantal factoren en verschilt dus van gastouder tot gastouder. De hoogte van uw inkomen wordt mede bepaald door de opvanglocatie. Wanneer u bijvoorbeeld in uw eigen woning opvangt, geldt er een vaste uurvergoeding per kind. Doet u dit in de woning van de vraagouders dan krijgt u volgens de wettelijke regeling dienstverlening aan huis geen vergoeding maar het bruto minimumloon. U en uw bedrijf In Nederland betaalt iedereen belasting over zijn inkomsten. Dit geldt voor werknemers in vaste dienst, maar ook voor zelfstandig ondernemers, zoals gastouders. Hoeveel belasting u moet afdragen is afhankelijk van uw totale inkomsten (als gastouder plus eventueel ander werk) en de inkomsten van uw partner. Indien u meerdere kinderen op meerdere dagen opvangt kan het aantrekkelijk zijn om de overgang te maken naar ZZP er (Zelfstandigen Zonder Personeel). U zet in dit geval uw eigen bedrijfje op waarbij de vraagouders uw klanten zijn en u zelf het personeel bent. Een eigen bedrijf, met een eigen naam en met eigen werving- en promotiemiddelen. U en de belastingdienst Naast de eisen die aan een gastouder worden gesteld moet u als ZZP er van de belastingdienst ook aan een aantal criteria voldoen. Zo moet u op jaarbasis meer dan 1225 uur in uw eigen bedrijf werken en moet u meer dan één opdrachtgever/vraagouder hebben. Daarnaast moet u een financiële administratie voeren. Dit klinkt erg gecompliceerd maar het is niet meer dan het bijhouden van uw facturen en de inkoopbonnetjes, wat komt er binnen en wat gaat eruit? Dit kan met een ingewikkeld boekhoudprogramma maar een kasboekje is al voldoende. Mocht u dit niet zelf kunnen of willen dan kunt u dit natuurlijk ook door een accountant of boekhouder later verzorgen. Deze kan u eventueel ook extra informatie en advies geven, de jaarrekening en de belastingaangifte voor u doen. Het aanmelden van uw werkzaamheden bij de belastingdienst is geheel kosteloos. Het aanvragen van een BTW nummer duurt 6 tot 8 weken. Wanneer u een eigen een bedrijfsnaam wilt voeren dient u zich in te schrijven bij de kamer van koophandel. Zij controleren of de gekozen naam geschikt is en of deze niet in strijd is met de regels. Aan deze inschrijving zijn jaarlijks kosten verbonden, kosten die u weer kunt aftrekken van de belasting. U en uw verzekeringen Als gastouder en ZZP er bent u niet standaard verzekerd tegen inkomstenderving als gevolg van ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. U kunt hier, als u dat wenst, wel zelf een verzekering voor afsluiten. Als gastouder bent u verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Uw aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) met expliciete vermelding dat u als gastouder werkt voldoet ook. Vervoert u de gastkinderen per auto, dan is het raadzaam om uw verzekering te controleren op dekking. l belastingdienst l administratie l bedrijfsvorm l K.v.K. l verzekering

5 goed in contact met het gastouderbureau De intake heeft plaatsgevonden, uw opvangaanbod is bekend en u staat ingeschreven bij het gastouderbureau. Wat is dan de volgende stap? Wat doet Sisa Kinderopvang? Hoe komt u goed in contact met uw klanten en hoe houdt u het contact met uw klanten goed? Waar kunt u terrecht wanneer het niet zo gaat als uw wilt? Het gastouderbureau Sisa Kinderopvang is er voor u. Wanneer u zich bij Sisa Kinderopvang aanmeldt wordt u in contact gebracht met een van onze bemiddelingsmedewerkers. Zij wordt meteen het vaste aanspreekpunt voor al uw vragen over het werken als gastouder. Deze contactpersoon bij het gastouderbureau biedt u een vertrouwde basis en helpt als dat nodig is. Bijvoorbeeld wanneer u zich zorgen maakt om een kind. U en het contact met Sisa Werken met mensen, groot en klein, is een vak waar Sisa Kinderopvang werk van heeft gemaakt. Als professionals weten we daarom maar al te goed hoe belangrijk de juiste klik is. Open en eerlijk contact is daarvoor essentieel. Tussen u, de kinderen en de vraagouders, maar ook tussen Sisa en u. Naast het intakegesprek, dat bij u thuis plaatsvindt, komt uw bemiddelingsmedewerker twee maal per jaar bij u langs om de dagelijkse zaken door te nemen. Hoe verloopt alles, zijn er dingen waar u tegenaan loopt en welke ondersteuning het gastouderbureau u hierin kan bieden. Maar ook de opvanglocatie wordt meteen gecontroleerd of deze nog aan de veiligheidseisen voldoet. U en de papieren Om de veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van de opvang op een constant hoog niveau te houden, bent u als gastouder verplicht om aan een aantal eisen te voldoen. Het bezitten van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen is daar een van. Als Sisa Kinderopvang gastouder bent u in de gelegenheid om deze cursus en de jaarlijkse opfriscursus via Sisa bij het Oranje Kruis te volgen. Ook ontvangt u het Sisa Kinderopvang Gastouderhandboek, met daarin het pedagogisch beleid en de Meldcode Kindermishandeling. Daarnaast zit het handboek boordevol informatie over het voorkomen van ongelukjes in en om het huis, wat is goed speelmateriaal, hoe bevordert u de veiligheid en nog veel meer. U en uw collega s Als gastouder bent u eigen baas, en ondanks dat u de hele dag onder de mensen bent kan het toch zo zijn dat u vragen heeft of tegen bepaalde praktische dingen aanloopt. Dan zou het handig zijn wanneer er iemand, naast uw vaste bemiddelingsmedewerker, is met wie u dit kunt bespreken, een soort collega. Daarom organiseert Sisa Kinderopvang regelmatig bijeenkomsten voor onze gastouders. Aan deze avonden zijn vaak workshops over bijvoorbeeld opvoeden, veiligheid, gezondheid of het combineren van werk en gezin gekoppeld. l contacten l ondersteuning l bijeenkomsten l scholing Sisa Kinderopvang organiseert daarnaast ook regelmatig informele bijeenkomsten waar u collega-gastouders kunt ontmoeten om zo ervaringen met elkaar te kunnen delen.

6 op de koop toe Sisa Kinderopvang verzorgt voor u zoveel mogelijk zaken. We brengen u, indien gewenst, in contact met de vraagouders. Leggen de gemaakte afspraken goed vast in contracten en verzorgen ook de financiële trajecten voor u. Zo kunt u zich focussen op waar u goed in bent, de zorg voor de kinderen. U en de vraagouder Sisa Kinderopvang biedt vraagouders de keuze uit twee verschillende pakketten. Het Basispakket is geschikt voor ouders die zelf al een gekwalificeerde gastouder voor hun kind of kinderen hebben gevonden en verder alleen gebruik willen maken van de administratieve diensten van Sisa Kinderopvang. Met het Pluspakket zoekt Sisa Kinderopvang een geschikte gastouder en biedt daarnaast op verzoek van de vraagouder ook een reservegastouder aan. Deze back-up gastouder zorgt in geval van ziekte of vakantie voor uw gastkinderen. l contracten l bemiddeling l facturering l betaling U en uw salaris Het gastouderbureau vervult de kassiersfunctie. Dit houdt in dat u de uren niet rechtstreeks aan de ouders factureert, maar dat dit via Sisa Kinderopvang gaat. Het voordeel voor de ouders is dat zij zo aanspraak kunnen maken op een toeslag van de overheid. En u bent zeker van uw inkomsten. Het contact dat u met de ouders hoeft dus in principe niet over de uurvergoeding te gaan. Zo zorgen we ervoor dat de zorg voor het kind centraal staat, dat is ons werk, en daar zijn we trots op. Sisa Kinderopvang, groots met klein. Aan de slag met kinderen? bel en wordt gastouder bij Sisa

7 peuterspeelplaatsen kinderdagverblijven tussenschoolse opvang buitenschoolse opvang gastouderopvang Sisa Kinderopvang Oedsmawei 24D 9001 ZJ Grou

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg

Handleiding hulp thuis. voor u als klant voor jou als hulp. Kraamzorg Handleiding hulp thuis voor u als klant voor jou als hulp Kraamzorg Inhoud KLANTEN Florein staat nu en straks voor u klaar... 5 Hulp nodig? Florein regelt het... 7 Overstappen als klant... 10 Goed om te

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Verzekeren Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Goed verzekerd via de Rabobank U woont in een prettig huis, u rijdt in een mooie auto, u verzamelt antiek en u gaat graag op reis.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Info voor gastouders over aftrekbare kosten in 2014

Info voor gastouders over aftrekbare kosten in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over aftrekbare kosten in 2014 Inleiding Uw verdiensten als freelance gastouder vallen onder de zogenaamde inkomsten uit overige werkzaamheden. We hebben

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie