Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan AD TILBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl"

Transcriptie

1 Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan AD TILBURG Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs -

2 Tilburg, augustus Geachte ouder (s)/ verzorger(s) voogd(en), Voor u ligt de bijlage bij de schoolgids van de Jan Ligthartschool Rendierhof voor het schooljaar In deze bijlage vindt u o.a.: * De jaarkalender; * Het rooster voor de vakken gym, muziek, Tehatex, Spaans en Vindingrijk, de school- en pauzetijden; * De groepsverdeling, specifieke taken van enkele leerkrachten en de namen van de interne contactpersonen voor machtsmisbruik binnen de school; * De raad van toezicht en het postadres van het bestuur; * De namen en adressen van enkele onderwijsgerelateerde instellingen; * De namen en bijbehorende taken van de leden van de ouderwerkgroep en medezeggenschapsraad; * Informatie en oproep van de surveillancewerkgroep; * Informatie met betrekking tot verzekeringen en aansprakelijkheid; * Afspraken met betrekking tot de veiligheid rondom de school; * De vrijwillige ouderbijdrage, de overeenkomst,het reglement en de bedragen; * Informatie over science bso Rendierhof * Informatie over Peuterspeelzaal Rendierhof * Kinderopvang Nul-vier * Informatie over verlof buiten de schoolvakanties Met vriendelijke groet, Anna-Marie Borgstein, directeur De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze bijlage bij de schoolgids. De inhoud van de schoolgids, de ouderkalender en het schoolplan zijn voor ouders en belangstellenden te vinden op Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs -

3 Naam Functie Adres Postcode Woonplaats Tel.nr Anna-Marie Borgstein Directeur Dr. A. Kuyperweg XA Beesd Mariette Maas Interne contactpersoon K.Doorwerthstr TT Tilburg Mevr. I. v. Hezewijk externe vertrouwenspersoon De heer D. Peters externe vertrouwenspersoon Documenten die op school ter inzage liggen RST Regulier School Toezicht (school inspectie rapport) Stichting KOMM Klachtencommissie reglement (ma t/m do 9.00u-14.00u) Schooltijden Groepen uur De groepen 1-4 maken elk 930 lesuren per jaar Groepen 3 t/m uur De groepen 5-8 maken elk 955 lesuren per jaar Overige adressen Stichting Komm regio west postbus GB BREDA (onafhankelijke klachtencommissie machtsmisbruik in het onderwijs) F: Mevr. A Langermans ambt. Secr. Postbus AH WAALWIJK GGD, afd. Jeugdgezondheidszorg Ringbaan West PC TILBURG Mevr. N. Breedijk jeugdarts Mevr. M. Couwenberg sociaal verpleegkundige Mevr. M. Betting logopediste mevr. N. Staps assistente mevr. F. Noordijk schoolmaatschappelijk werkster Schoolmaatschappelijk werkster Mevr. F. Noordijk Sabelhof JR TILBURG ARBO UNIE Noord-Brabant Anderlechtstraat WB EINDHOVEN De heer Ad Vorselaars Inspectie Basisonderwijs Bureau Breda (gratis) Meldpunt vertrouwensinspecteurs:klachtmeldingen over seksuele intimidatie,seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld Stichting KOMPAAN (jeugdhulpverlening) Postbus Rillaersebaan EA GOIRLE Centrum jeugd en gezin Stichting Leergeld / Postbus AD TILBURG

4 Naam Functie De heer W. van Kuijk Voorzitter De heer F. van der Zalm Lid De heer W. Wiltenburg Lid De heer W. Meuwissen Lid De heer H. Kivits Lid De heer A. van den Beemt Lid Bestuur postadres bestuur De heer H. Tijssen Bestuurder Postbus BD TILBURG Mevr. H. Brekelmans Bestuurssecretaresse Naam Taken Gerrie Mathijssen Sinterklaas Postadres Ouderwerkgroep: Pascalle Nefs Carnaval Fadma Aitouguerd Inkoop en voedingslijsten Jan Ligthartschool Rendierhof Touda Oughris avondvierdaagse t.a.v. de Ouderwerkgroep Noortje Verschuuren luizencontrole 5037 AD Tilburg Daniëlle van Laerhoven kerst, boodschappen en ouderbetrokkenheid Malika Ait Ouguerd notulen vergaderingen ouderwerkgroep Naam Oudergeleding Personeelsgeleding Postadres MR Per Zelissen (voorzitter) Kristel Rullens- van Gisbergen (secretaris) Jan Ligthartschool Rendierhof Dirk van der Zande Hanneke Tijssen (secretaris) t.a.v. de MR Susan Karabach Els Molenschot Prof. Verbernelaan 5 Wendy van Lieshout Sabine Wolfs 5037 AD Tilburg Vacature Annemieke Quik Oudergeleding GMR Dirk van der Zande Wendy van Lieshout Personeelsgeleding GMR Hanneke Tijssen Kristel Rullens - van Gisbergen

5 Zoals u weet werkt Jan Ligthartschool Rendierhof met een continue rooster. De schooltijden voor de kinderen zijn van /14.15 uur. Rond het middaguur eten de kinderen gezamenlijk met de leerkracht in de klas. Daarna spelen ze volgens een schema buiten: De groepen spelen als eerste buiten, dan de groepen en als laatste de groepen 1-2. Op het moment dat de kinderen van de desbetreffende groep buiten zijn, hebben leerkrachten van die groepen hun lunchpauze. Voor het toezicht op de kinderen loopt er minimaal één leerkracht rond, die ondersteund wordt door een aantal (surveillance)ouders. Bij de groepen (middenbouw) en (bovenbouw) zijn er totaal 4 surveillanten (2 leerkrachten en minimaal 2 ouders) per dag nodig. De eindverantwoording voor de surveillance blijft bij de leerkracht. Als surveillance ouder help je dus mee om toezicht te houden op het schoolplein. Naast de veiligheid ben je ook een luisterend oor voor kinderen. Bij problemen waar de kinderen niet zelf uitkomen dient sturing gegeven te worden. Het is een fijne, leuke en betrokken manier om dichter bij je eigen kind en andere kinderen van school te staan. Elk jaar opnieuw is er een grote behoefte aan nieuwe ouders voor genoemde taak. Voor het surveilleren is een vergoeding vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een vrijblijvende cursus georganiseerd om samen te praten over het speelgedrag van de kinderen. Het is verplicht dat wij van iedere surveillant een bewijs van goed gedrag ontvangen. Deze is bij de gemeente aan te vragen en wordt vergoed door de school. Het surveillanceteam wordt aangestuurd door 2 coördinatoren. Op deze manier willen wij een dringend beroep doen op u als ouder/verzorger. Geeft u zich op als surveillant! Voor meer informatie kunt u zich altijd melden bij: Patricia van den Berg of bij Hanneke van Exel

6 Via Meeùs verzekeringen heeft de Jan Ligthartgroep Tilburg voor haar scholen een Meeùs Onderwijs Pakket afgesloten. In dit pakket zijn onder andere opgenomen: Doorlopende schoolreisverzekering Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAS (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeersdeelnemers) Doorlopende Schoolreisverzekering: De doorlopende schoolreisverzekering biedt dekking over de gehele wereld, voor alle (school)reizen en excursies die gedurende het gehele jaar door de school georganiseerd worden,. De verzekering is van kracht voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de school in geval van schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de school gebeurt en mits de school daarvoor aansprakelijk is. Anders gezegd: De school is niet aansprakelijk voor het doen en laten van leerlingen/deelnemers. De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school, maar afhankelijk van de leeftijd of bij de deelnemer zelf of bij de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken voor schade die door deelnemers is veroorzaakt. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is de aansprakelijkheid van deelnemers secundair meegenomen. Dat wil zeggen: waar deelnemers niet vanuit hun privésituatie zijn verzekerd, kunnen zij aanspraak doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. WEGAS: De Wegas verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school voor personen- en zaakschade van werknemers en vrijwilligers als bestuurder of inzittende van een motorrijtuig. De dekking kent de volgende aanvullende rubrieken: Verkeersdeelname met het openbaar vervoer, fiets of als voetganger: Dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van werknemers en vrijwilligers tijdens verkeersdeelname met het openbaar vervoer, te fiets of te voet. Voor deze rubriek geldt een franchise van 1.000,00. No-claim terugval: Terugval in no-claim is gedekt voor een periode van 3 jaar. Eigen risico: Het eigen risico dat van toepassing is op de autoverzekering van de werknemers en vrijwilligers valt onder de dekking van de polis.

7 Verkeersveiligheid Afgelopen schooljaar is regelmatig gebleken dat de verkeerssituatie voor onze kinderen levensgevaarlijk was, daarom willen we u, als ouders, vriendelijk maar resoluut verzoeken om u aan de gemaakte afspraken te houden! We willen dat de kinderen veilig en snel het schoolplein bereiken. Dat is geen eenvoudige klus. Want bij onze school lopen we tegen extra uitdagingen aan: 1. Het Theresialyceum ligt om de hoek, er zijn dus veel schoolkinderen tegelijk onderweg. 2. Er zijn weinig toegangswegen naar de ingangen op het schoolplein. 3. De straten zijn niet breed (parkeer daar waar het mag, let op het parkeerverbod aan één zijde van Abdij van Averbodestraat en het Abdij van Rijnsburgplein). 4. Houd rekening met fietsers en voetgangers. Kortom: willen we veilig en op tijd op school komen, dan moeten we het aantal auto s terugdringen, de parkeertijd zoveel mogelijk verkorten en een duidelijke rijrichting afspreken. Daarom willen we de volgende afspraken maken: Loop of trap Woon je binnen een straal van 1 km van school : kom dan te voet tussen 1 en 3 km van school : kom dan met de fiets meer dan 3 km van school : kom dan met de fiets of met de auto Het gehele gebied rondom de school is een 30-km zone. De rotonde Cobbenhagenlaan - Academielaan is fietsvriendelijk gemaakt. Voor de professor Verbernelaan geldt een parkeerverbod met uitzondering van de parkeervakken. Wij vragen u vriendelijk doch dringend de invalide parkeerplaatsen vrij te laten voor de doelgroep. Achter de school aan de Abdij van Egmondstraat / van Rijnsburgplein is een strook. Stoppen mag, parkeren niet. In het nieuwe schooljaar wordt de verkeerssituatie aangepast. Ouders en kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om half negen behoren alle ouders de klassen te hebben verlaten en kunnen de lessen starten. Neem de juiste route Voor de Abdij van Egmondstraat en het Abdij van Rijnsburgplein geldt voor ons eenrichtingsverkeer. ADVIESROUTE: Auto s verlaten de omgeving van de school door het Abdij van Rijnsburgplein helemaal uit te rijden en via de Abdij van Averbodestraat weer naar de professor Verbernelaan te rijden. Niet alleen het brengen moet veilig gebeuren, ook het ophalen. We willen dat de kinderen veilig en snel opgehaald kunnen worden. Mede daarom hebben we de lestijden aangepast: groep 1 en 2 : uit om uur groep 3 t/m 8 : uit om uur Onze kleintjes kunnen dan veilig het gebouw verlaten. Wachten op oudere broers en zussen? Dat kan op het schoolplein. Wij zullen meerdere malen op het thema verkeersveiligheid terugkomen. Ook op de website (www.rendierhof.nl) kunt u deze informatie terugvinden. Parkeer kort Een korte parkeertijd verbetert de doorstroming. Meer structuur helpt daarbij. Daarom hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 per een eigen plek op het schoolplein om te verzamelen. De kinderen voelen zich veilig, ouders hoeven de kinderen niet meer tot op het schoolplein te begeleiden.

8 Bso Rendierhof vormt samen met de peuterspeelzaal Rendierhof, kinderdagverblijf NulVier en basisschool Jan Ligthart Rendierhof het integraal kindcentrum Rendierhof. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen hier leren, uitvinden, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Hoewel het kindcentrum aan de buitenkant een grootse uitstraling heeft, is onze bso knus en gezellig. De eerste verdieping is vooral ingericht voor de jongere kinderen en de tweede verdieping is helemaal ingericht voor de oudere kinderen. Kom maar eens gezellig kijken, we geven u graag een rondleiding. Het thema van bso Rendierhof is science (wetenschap) en dat kun je zien! In de hal word je verwelkomd door een levensgroot portret van Albert Einstein die een oogje in het zeil houdt. We hebben een laboratorium, een keuken, een muzieklab, een knutselruimte en een gymzaal tot onze beschikking. Aan de hand van thema s bieden we de kinderen allerlei verschillende activiteiten aan, waar mogelijk in samenwerking met de school. Uiteraard beschikken we ook over rustige hoekjes waar het heerlijk lezen of kletsen is. Dus of u nu een Einstein-in-de-dop of een boekenwurmpje, een potentiële opvolger van Lionel Messi of een wanna-be 5-sterrenkok heeft, of gewoon op zoek bent naar een superleuke plek voor uw kind om de vrije tijd door te brengen. Wij hebben een plekje waar uw zoon of dochter zich zeker thuis zal voelen. Openingstijden Buitenschoolse opvang : schooldagen na schooltijd uur Tijdens vakanties en sluitingsdagen van de school : van uur Ook voorschoolse opvang : vanaf 7.30 uur Wilt u meer informatie, loopt u dan gerust eens binnen met uw kind; u bent van harte welkom. Prof. Verbernelaan AD Tilburg Telefoon: Of neem een kijkje op onze website Aanmelden Wij hebben de planning en administratie uitbesteed aan het Servicebureau Kinderopvang. De medewerkers van het Servicebureau Kinderopvang helpen u graag met allerlei praktische zaken rondom kinderopvang, zoals het aanvragen van de toeslag en het berekenen van de netto kosten. telefoon: mail:

9 De leukste én beste plek voor kinderen van 0 4 jaar Kasteel Strijenstraat 2-01, wijk de Reit Professionele opvang Als uw kind nog geen 4 jaar oud is kan het in de Reit terecht bij kinderdagverblijf NulVier Tilburg, locatie Prof. Gimbrèrelaan 40. Het is een prachtige nieuwe locatie die we begin 2014 in gebruik hebben genomen, waar naast grote basisruimten en slaapkamers o.a. ook en atelier is, waar kinderen optimaal gebruik van kunnen maken. Ook is er een prachtige, uitdagende natuurtuin gerealiseerd. Samen met zorgcentrum Zonnehof zal er ook nog een natuurtuin komen die door zowel ouderen als jonge kinderen te gebruiken is. Samen met basisschool Jan Ligthart, locatie Rendierhof en peuterspeelzaal/ buitenschoolse opvang van Kinderstad, vormen we een kindcentrum in onze wijk. NulVier Tilburg biedt al ruim 11 jaar uitstekende kinderopvang aan kinderen van 0 4 jaar aan, waarbij wij het erg belangrijk vinden dat kinderen (én hun ouders) het naar hun zin hebben en zich welkom voelen. Opvoedkundige ondersteuning Wij bieden daarnaast professionele en laagdrempelige opvoedingsondersteuning van hoge kwaliteit, om zo positief bij te dragen aan de ontwikkeling van uw kind. Nul- Vier heeft deskundige, enthousiaste pedagogisch medewerkers. We werken vanuit een positieve opvoedkundige visie en hebben pedagogen in dienst om medewerkers en ouders te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we continue verbeteren. Kwalitieit We werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen. NulVier is dan ook al jaren HKZ ISO- kwaliteits-gecertificeerd. Openingstijden NulVier Tilburg biedt 52 weken per jaar, dagelijks van uur opvang aan (met uitzondering van weekenden en officiële feestdagen). Voor inlichtingen en aanmelden Bij de peuterspeelzaal zijn peuters welkom in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, samen spelen en zich ontwikkelen. Het bezoeken van een peuterspeelzaal is voor een peuter vaak de eerste stap los van thuis. De speelzaal is nieuw en uitnodigend en uw kind zal genieten van het spelen met andere kinderen, het speelgoed en de speelmogelijkheden die er zijn. Op de peuterspeelzaal begint eigenlijk de grote ontdekkingsreis van de wereld en leert uw peuter spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. Gemeente Tilburg Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk. De gemeente Tilburg laat het peuterspeelzaalwerk uitvoeren door Kinderstad. Er zijn 2 soorten peuterspeelzalen: 1. Reguliere peuterspeelzalen Peuters in de gemeente Tilburg kunnen iedere week een ochtend en een middag komen spelen, totaal 5 uur per week. 2. VVE- peuterspeelzalen Ook hier komen kinderen 2 dagdelen per week spelen. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kinderen krijgen een speciaal programma aangeboden. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig in hun ontwikkeling en kunnen 4 dagdelen per week komen spelen. Zij vallen dan onder de gewichtenregeling van de gemeente Tilburg. Meer hierover vindt u op de site van de gemeente Tilburg: Peuterspeelzaal Rendierhof is een VVE- peuterspeelzaal. Wilt u meer informatie, loopt u dan gerust eens binnen met uw kind; u bent van harte welkom. Prof. Verbernelaan 3, 5037 AD Tilburg, telefoon: Voor het aanmelden van uw peuter kunt u contact opnemen met het Service Bureau. of telefonisch Natuurlijk kunt u uw kind ook digitaal aanmelden. Hiervoor verwijzen wij u naar de website:

10 Aan de ouders of verzorgers van alle leerlingen Datum: Augustus 2014 van de Jan Ligthartscholen Betreft: Ouderbijdrage Geachte heer, mevrouw, Ook dit jaar wordt u weer om een ouderbijdrage gevraagd voor het geven van goed onderwijs aan uw kind(eren). Deze brief is om u te informeren over waarom onze school een ouderbijdrage vraagt. Bijgevoegd vindt u bovendien een overeenkomst ouderbijdrage. Hierop geeft u aan dat u bereid bent ouderbijdrage te betalen en geeft u ook het bedrag aan. Dit bedrag is afhankelijk is van uw inkomen en van het aantal kinderen dat onze school bezoekt. Ik vraag u vriendelijk deze overeenkomst uiterlijk binnen een week bij de leerkracht van uw kind in te leveren. In deze overeenkomst wordt verwezen naar het reglement ouderbijdrage. Dit reglement legt alle rechten en plichten van u en van de school vast. U vindt het reglement in de schoolgids.de inning vindt plaats middels facturen, die u later via school uitgereikt krijgt. Waarom een ouderbijdrage? Wij zijn van uw steun en financiële bijdrage afhankelijk als het gaat om het scheppen van een klimaat op school, dat bijdraagt aan een plezierige schooltijd voor uw kind. Het team kan hierdoor, samen met vele ouders die zich enthousiast inzetten voor de school, zorgen dat onze school zich kan blijven presenteren als een school waar veel wordt georganiseerd en waar het onderwijs op een hoog niveau staat. In tegenstelling tot veel andere scholen hoeft er bovendien voor bijzondere evenementen geen eigen bijdrage betaald te worden! Ook het toezicht tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt niet in rekening gebracht. Een indicatie waar uw bijdrage voor gebruikt wordt, vindt u op de overeenkomst ouderbijdrage. Wij beseffen dat uw bijdrage voor ons verplichtingen met zich mee brengt. Het gaat immers om uw geld dat wordt besteed ten behoeve van uw eigen kinderen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van uw school moet dan ook elk jaar instemmen met de begroting ouderbijdragen. U kunt via de ouders in die raad uw mening kenbaar maken, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de directeur van uw school. Namens de directeuren, H.J. Tijssen College van Bestuur Jan Ligthartgroep Tilburg

11 OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE Jan Ligthartgroep Tilburg Ondergetekende, (naam ouder / verzorger) (adres, postcode en woonplaats) 1. verklaart kennisgenomen te hebben van het ouderbijdrage reglement zoals opgenomen in de schoolgids en dit als onderdeel van deze overeenkomst te aanvaarden. 2. verklaart zich bereid om tot betaling van een bedrag van.. aan ouderbijdrage over te gaan (zie onderstaande tabel) en wil dit bedrag graag betalen in O 1 termijn O 3 termijnen 3. De ouderbijdrage is ten behoeve van de hierna vermelde leerling(en): a. (naam) (groep) b. (naam) (groep) c. (naam) (groep) (indien meer kinderen: s.v.p. op de achterzijde vermelden) 3. Deze bereidheid heeft betrekking op alle hierna vermelde voorzieningen (percentages zijn uitgaven in 2011) a. Schoolvieringen en sportdagen 55% Schoolreisjes, feesten, sportdagen, (incl. extra verzekeringen) b. Culturele activiteiten 18% Kunstenaarsproject, musical, enz. c. Bekostiging surveillanceouders en extra shoolbehoeften 27% Extra materialen voor tekenen, techniek en handenarbeid, aanschaf in groepsverband van tijdschriften, dagbladen en boeken e.d., extra reprokosten voor schoolgids, schoolbel, extra lesmateriaal. 4. Indien geen ouderbijdrage zal worden betaald voor één of meer van deze voorzieningen heb ik dit duidelijk aangegeven op de achterzijde van dit formulier. (Dit kan helaas betekenen dat uw kind/ kinderen niet kan deelnemen aan activiteiten of gebruik kan maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald). 5. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het schooljaar 2014 / 2015 Was getekend op 2014 te (datum) (plaats) (handtekening) Bijdrage tabel ouderbijdrage Bruto gezinsinkomen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen Tot euro 51,- 78,- 96,- Tot euro 72,- 120,- 144,- Tot euro 99,- 162,- 195,- Tot euro 117,- 198,- 243,- Meer dan euro 135,- 228,- 270,- De ouderbijdrage wordt betaald voor 10 maanden per schooljaar, altijd van september t/m juni. Bij plaatsing later in het jaar betaalt u 1/10 deel per resterende maand. Hierbij geldt dat indien deze plaatsing voor de 16 e van de maand plaatsvindt, de maand van plaatsing wordt meegerekend. Voorbeeld: Uw kind komt op 16 november op school. U betaalt dan 7/10 van de ouderbijdrage (december juni). Zou uw kind op 15 november beginnen, dan betaalt u 8/10 deel (november - juni). U kunt met betalen wachten tot u van ons een factuur ontvangt.

12 Artikel 6 1. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde en van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk aan de betreffende ouders kenbaar gemaakt. 2. Bezwaren tegen (hoogte van) de ouderbijdrage dienen te worden verzonden aan het bestuur van de Jan Ligthartgroep Tilburg, t.a.v. het college van bestuur, p/a postbus 1185, 5004 BD Tilburg. 3. Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van een bezwaarschrift en stelt de bezwaarde van haar besluit schriftelijk en gemotiveerd in kennis. Artikel 1 De ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage, betaald voor elke leerling die in het cursusjaar staat ingeschreven aan één van de onder het bestuur ressorterende scholen, te weten: a. voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, door de vader of indien de ouderlijke macht, door de vader of indien de ouderlijke macht door de moeder wordt uitgeoefend, door de moeder; b. voor een leerling, slechts staande onder de voogdij van een ander dan een ouder, door degene, die de voogdij uitoefent; c. voor een leerling, die staande onder ouderlijke macht van zijn vader of moeder, door degene, die recht heeft op kinderbijslag voor de leerling, dan wel recht heeft op kinderbijslag vervangende aftrek voor de inkomstenbelasting wegens buitengewone lasten inzake de uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van de leerling; d. in alle overige gevallen door de leerling zelf. Artikel 2 De ouderbijdrage wordt van jaar tot jaar door het bestuur vastgesteld op basis van het Reglement Ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad heeft instemming inzake de Hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. De overeenkomst ouderbijdrage wordt Aangegaan voor de duur van een schooljaar en wordt, behoudens opzegging vóór 1 augustus Van elk jaar door een van der partijen, telkens stilzwijgend meteen schooljaar verlengd. Artikel 3 1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. 2. Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van, respectievelijk tot het einde van het desbetreffende kwartaal. 3. Bij overlijden van de leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het overlijden verschuldigd. Voorzover de ouderbijdrage reeds voor de periode na het overlijden is voldaan, wordt deze gerestitueerd. Artikel 4 1. De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het Reglement Ouderbijdrage. 2. De overeenkomst ouderbijdrage dient uiterlijk binnen veertien dagen na aanbieding hiervan ondertekend te zijn ingeleverd bij de administratie van de school. Artikel 5 De ouderbijdrage en de eventuele bijkomende kosten dienen uiterlijk op de vervaldag vermeld in de toegezonden nota, te worden voldaan. Artikel 7 1. De ouderbijdrage is vrijwillig. 2. De toelating van de leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. Het reglement is slechts van toepassing in geval de artikel 1 genoemde persoon de bijgevoegde overeenkomst ouderbijdragen heeft ondertekend. De verplichting tot betaling is van toepassing voor zover de ouders via de overeenkomst hebben te kennen gegeven aanspraak te willen maken op de in de overeenkomst nader opgenomen voorzieningen. 3. Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor om, indien en voorzover door middel van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdragen een verplichting tot betaling is ontstaan, in geval van niet betaling van de ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de extra voorzieningen die met de ouderbijdrage worden betaald. Artikel 8 De maatstaaf voor de vaststelling van de volledige ouderbijdrage, gemoeid met het totale voorzieningenpakket, is het inkomen waarover inkomsten c.q. loonbelasting verschuldigd is door beide ouders over het voorlaatste gehele kalenderjaar of belastingtijdvak. Was de ouderbijdrageplichtige in dat jaar niet belastingplichting, dan wordt de maatstaf bepaald naar de gegevens van het laatste gehele kalenderjaar. Voor leerlingen niet (meer) staande onder de ouderlijke macht vanbeide ouders is de maatstaf het inkomen van de ouder die is belast met het ouderlijk gezag. In geval van een niet opgeven van het belastbaar inkomen zal de volledige ouderbijdrage zijn verschuldigd. Indien er meer kinderen uit een gezin gelijktijdig bij één van de scholen, vallende onder de stichting, staan ingeschreven, wordt een reductie verleend. Indien is aangegeven dat slechts van een gedeelte van het voorzieningenpakket dat middels de ouderbijdrage wordt bekostigd zal worden gebruikt gemaakt, zal op de vastgestelde ouderbijdrage een percentage in mindering worden gebracht dat overeenkomt met de in de overeenkomst nader genoemde percentages, behorende bij de voorzieningen, waarvan geen gebruik zal worden gemaakt. De hoogte van de ouderbijdrage blijkt uit de volgende tabel: Groep Gezinsinkomen 1 kind 2 kinderen 3 of meer kinderen A Tot euro 51,- 78,- 96,- B Tot euro 72,- 120,- 144,- C Tot euro 99,- 162,- 195,- D Tot euro 117,- 198,- 243,- E Meer dan euro 135,- 228,- 270,-

13 Kwijtscheldingsregeling Wanneer de betaling van de ouderbijdrage bezwaarlijk is, kunnen de ouders/verzorgers voor een gehele of gedeeltelijke ontheffing zich vóór 1 december van het lopende schooljaar wenden tot de directeur van de school. De directeur van de school heeft de bevoegdheid de schoolkosten geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan in de volgende gevallen worden verleend: a. Het totale gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor de gezinssituatie geldende bijstandsnorm; b. Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard. Betalingsregeling In situaties waarbij geen kwijtschelding wordt verleend maar wel sprake is van vergelijkbare omstandigheden kan na goedkeuring door de directeur een betalingsregeling worden afgesproken. Restitutie De ouderbijdrage wordt betaald voor 10 maanden per schooljaar, altijd van september t/m juni. Bij plaatsing later in het jaar betaalt u 1/10 deel per resterende maand. Hierbij geldt dat indien deze plaatsing voor de 16e van de maand plaatsvindt, de maand van plaatsing wordt meegerekend. Omgekeerd, wanneer u gedurende het jaar vertrekt naar een andere school vindt evenredige restitutie plaats per resterende maand.. Voorwaarden kwijtschelding Er wordt kwijtschelding verleend, onder de volgende voorwaarden: 1. De ouder kan in het gezinsinkomen aantonen door het overleggen van een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie. 2. De ouder heeft geen mogelijkheid om de bijdrage vergoed te krijgen door het aanvragen van bijzondere bijstand of enige andere voorziening. Besluitvorming De directeur stelt de ouder- verzorger schriftelijk (post of ) op de hoogte van het van toepassing zijn van een van bovenstaande situaties.. De kwijtschelding geldt alleen voor het lopende schooljaar en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Als u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding blijven alle activiteiten voor uw kind beschikbaar.

14 De leerplichtwet 1969 staat in principe geen verlof buiten de schoolvakanties toe. Steeds weer komen echter verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak komt het voor dat ouders denken dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de directeur van de school volgens de leerplichtwet 1969 verlof geven vanwege gewichtige omstandigheden tot een maximum van 10 schooldagen per jaar. Voor meer dan 10 dagen verlof vanwege gewichtige omstandigheden is de goedkeuring van een leerplichtambtenaar vereist. In overleg met de officier van justitie zijn een aantal richtlijnen opgesteld om te komen tot een eenduidige uitleg van het begrip gewichtige omstandigheden. 1. Voor het bezoeken van een medicus, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. 2. Bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag 3. Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad: 1 dag 4. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad: 1 dag 5. Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad: 1 dag 6. Voor leerlingen woonachtig buiten de bebouwde kom, bij zeer extreme weersomstandigheden tengevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken. 7. Bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin. 8. Bij 12 ½, 25-, 40-, 50,- en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad: 1 dag 9. Voor leerlingen uit culturen, anders dan de Nederlandse, in verband met de viering van nationale feest- en gedenkdagen: 1 dag 10. Bij zeer ernstige sociale en/of medische problemen, zoals in de gevallen dat: * het gezin op medische of sociale indicatie op vakantie moet. (Overlegging van een verklaring van arts dan wel maatschappelijk werker is dan vereist) * een gezinslid gehandicapt is en op grond daarvan afhankelijk is van aangepaste accommodaties buiten de vakantieperiode * bij sporttoernooien, optreden in verenigingsverband e.d. per geval bekeken. Een en ander afhankelijk van opzet vertegenwoordiging van opzet vertegenwoordiging van Nederland: in principe 1 dag. 1. een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten. 2. geen andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken. 3. in het minder drukke seizoen met vakantie gaan; door lagere prijzen. 4. een uitnodiging van b.v. tante, oom, of grootouders om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om. 5. een of meerdere dagen eerder afreizen of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden. 6. eerder afreizen omdat men voor bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben. VAKANTIEVERLOF mag eenmaal per jaar door de directeur worden verleend wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers men slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders dienen dan een werkgeversverklaring aan de directie te overleggen. Dit vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. 5-JARIGEN REGELING Artikel 11a van de Leerplichtwet geeft de ouders van een leerling die de leeftijd van 6 jaar nog niet heeft bereikt de mogelijkheid om mededeling te doen aan de directeur van de basisschool dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot vrijstelling in verband met overbelasting van hun kind. Dit kan voor maximaal 5 uren per week. De directeur kan dit in overleg met de ouders uitbreiden tot maximaal 10 uren per week. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze uren gebruikt worden om vakanties en/of weekenden te verlengen. Op deze leerlingen is de Leerplichtwet wel van toepassing. Ongeoorloofd verzuim wordt door de school gerapporteerd aan de ambtenaar leerplichtzaken. Een verzoek om verlof dient door de ouders/verzorgers van het kind ruim van tevoren schriftelijk te worden gericht aan de directeur van de school. Alle verzoeken dienen van een behoorlijke motivering te zijn voorzien. De directeur stelt u schriftelijk in kennis van zijn beslissing op uw verzoek. Mocht u het met een eventuele afwijzing niet eens zijn, dan kunt u binnen 14 dagen contact opnemen met de directie. Wanneer de directeur wederom negatief op uw verzoek zou beslissen dan kunt u zich wenden tot het college van bestuur: dhr. H. Tijssen. Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het advies van de directeur van de school. Op school is een standaardformulier aanwezig voor: Aanvraag verlof buiten de normale schoolvakanties. U kunt dit formulier vinden in het folderrek op de begane grond.

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Ruimte voor succes. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Ruimte voor succes Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Brederocollege in Breda. Deze gids is

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie