Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan AD TILBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan 5 5037 AD TILBURG 013-4670809. www.jlrendierhof.nl"

Transcriptie

1 Jan Ligthartschool Rendierhof Prof. Verbernelaan AD TILBURG Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs -

2 Tilburg, augustus Geachte ouder (s)/ verzorger(s) voogd(en), Voor u ligt de bijlage bij de schoolgids van de Jan Ligthartschool Rendierhof voor het schooljaar In deze bijlage vindt u o.a.: * De jaarkalender; * Het rooster voor de vakken gym, muziek, Tehatex, Spaans en Vindingrijk, de school- en pauzetijden; * De groepsverdeling, specifieke taken van enkele leerkrachten en de namen van de interne contactpersonen voor machtsmisbruik binnen de school; * De raad van toezicht en het postadres van het bestuur; * De namen en adressen van enkele onderwijsgerelateerde instellingen; * De namen en bijbehorende taken van de leden van de ouderwerkgroep en medezeggenschapsraad; * Informatie en oproep van de surveillancewerkgroep; * Informatie met betrekking tot verzekeringen en aansprakelijkheid; * Afspraken met betrekking tot de veiligheid rondom de school; * De vrijwillige ouderbijdrage, de overeenkomst,het reglement en de bedragen; * Informatie over science bso Rendierhof * Informatie over Peuterspeelzaal Rendierhof * Kinderopvang Nul-vier * Informatie over verlof buiten de schoolvakanties Met vriendelijke groet, Anna-Marie Borgstein, directeur De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze bijlage bij de schoolgids. De inhoud van de schoolgids, de ouderkalender en het schoolplan zijn voor ouders en belangstellenden te vinden op Jan Ligthartschool Rendierhof - School voor bijzonder neutraal onderwijs -

3 Naam Functie Adres Postcode Woonplaats Tel.nr Anna-Marie Borgstein Directeur Dr. A. Kuyperweg XA Beesd Mariette Maas Interne contactpersoon K.Doorwerthstr TT Tilburg Mevr. I. v. Hezewijk externe vertrouwenspersoon De heer D. Peters externe vertrouwenspersoon Documenten die op school ter inzage liggen RST Regulier School Toezicht (school inspectie rapport) Stichting KOMM Klachtencommissie reglement (ma t/m do 9.00u-14.00u) Schooltijden Groepen uur De groepen 1-4 maken elk 930 lesuren per jaar Groepen 3 t/m uur De groepen 5-8 maken elk 955 lesuren per jaar Overige adressen Stichting Komm regio west postbus GB BREDA (onafhankelijke klachtencommissie machtsmisbruik in het onderwijs) F: Mevr. A Langermans ambt. Secr. Postbus AH WAALWIJK GGD, afd. Jeugdgezondheidszorg Ringbaan West PC TILBURG Mevr. N. Breedijk jeugdarts Mevr. M. Couwenberg sociaal verpleegkundige Mevr. M. Betting logopediste mevr. N. Staps assistente mevr. F. Noordijk schoolmaatschappelijk werkster Schoolmaatschappelijk werkster Mevr. F. Noordijk Sabelhof JR TILBURG ARBO UNIE Noord-Brabant Anderlechtstraat WB EINDHOVEN De heer Ad Vorselaars Inspectie Basisonderwijs Bureau Breda (gratis) Meldpunt vertrouwensinspecteurs:klachtmeldingen over seksuele intimidatie,seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld Stichting KOMPAAN (jeugdhulpverlening) Postbus Rillaersebaan EA GOIRLE Centrum jeugd en gezin Stichting Leergeld / Postbus AD TILBURG

4 Naam Functie De heer W. van Kuijk Voorzitter De heer F. van der Zalm Lid De heer W. Wiltenburg Lid De heer W. Meuwissen Lid De heer H. Kivits Lid De heer A. van den Beemt Lid Bestuur postadres bestuur De heer H. Tijssen Bestuurder Postbus BD TILBURG Mevr. H. Brekelmans Bestuurssecretaresse Naam Taken Gerrie Mathijssen Sinterklaas Postadres Ouderwerkgroep: Pascalle Nefs Carnaval Fadma Aitouguerd Inkoop en voedingslijsten Jan Ligthartschool Rendierhof Touda Oughris avondvierdaagse t.a.v. de Ouderwerkgroep Noortje Verschuuren luizencontrole 5037 AD Tilburg Daniëlle van Laerhoven kerst, boodschappen en ouderbetrokkenheid Malika Ait Ouguerd notulen vergaderingen ouderwerkgroep Naam Oudergeleding Personeelsgeleding Postadres MR Per Zelissen (voorzitter) Kristel Rullens- van Gisbergen (secretaris) Jan Ligthartschool Rendierhof Dirk van der Zande Hanneke Tijssen (secretaris) t.a.v. de MR Susan Karabach Els Molenschot Prof. Verbernelaan 5 Wendy van Lieshout Sabine Wolfs 5037 AD Tilburg Vacature Annemieke Quik Oudergeleding GMR Dirk van der Zande Wendy van Lieshout Personeelsgeleding GMR Hanneke Tijssen Kristel Rullens - van Gisbergen

5 Zoals u weet werkt Jan Ligthartschool Rendierhof met een continue rooster. De schooltijden voor de kinderen zijn van /14.15 uur. Rond het middaguur eten de kinderen gezamenlijk met de leerkracht in de klas. Daarna spelen ze volgens een schema buiten: De groepen spelen als eerste buiten, dan de groepen en als laatste de groepen 1-2. Op het moment dat de kinderen van de desbetreffende groep buiten zijn, hebben leerkrachten van die groepen hun lunchpauze. Voor het toezicht op de kinderen loopt er minimaal één leerkracht rond, die ondersteund wordt door een aantal (surveillance)ouders. Bij de groepen (middenbouw) en (bovenbouw) zijn er totaal 4 surveillanten (2 leerkrachten en minimaal 2 ouders) per dag nodig. De eindverantwoording voor de surveillance blijft bij de leerkracht. Als surveillance ouder help je dus mee om toezicht te houden op het schoolplein. Naast de veiligheid ben je ook een luisterend oor voor kinderen. Bij problemen waar de kinderen niet zelf uitkomen dient sturing gegeven te worden. Het is een fijne, leuke en betrokken manier om dichter bij je eigen kind en andere kinderen van school te staan. Elk jaar opnieuw is er een grote behoefte aan nieuwe ouders voor genoemde taak. Voor het surveilleren is een vergoeding vastgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks een vrijblijvende cursus georganiseerd om samen te praten over het speelgedrag van de kinderen. Het is verplicht dat wij van iedere surveillant een bewijs van goed gedrag ontvangen. Deze is bij de gemeente aan te vragen en wordt vergoed door de school. Het surveillanceteam wordt aangestuurd door 2 coördinatoren. Op deze manier willen wij een dringend beroep doen op u als ouder/verzorger. Geeft u zich op als surveillant! Voor meer informatie kunt u zich altijd melden bij: Patricia van den Berg of bij Hanneke van Exel

6 Via Meeùs verzekeringen heeft de Jan Ligthartgroep Tilburg voor haar scholen een Meeùs Onderwijs Pakket afgesloten. In dit pakket zijn onder andere opgenomen: Doorlopende schoolreisverzekering Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering WEGAS (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering verkeersdeelnemers) Doorlopende Schoolreisverzekering: De doorlopende schoolreisverzekering biedt dekking over de gehele wereld, voor alle (school)reizen en excursies die gedurende het gehele jaar door de school georganiseerd worden,. De verzekering is van kracht voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: De aansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van de school in geval van schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van de school gebeurt en mits de school daarvoor aansprakelijk is. Anders gezegd: De school is niet aansprakelijk voor het doen en laten van leerlingen/deelnemers. De wetgever legt de verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school, maar afhankelijk van de leeftijd of bij de deelnemer zelf of bij de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze kunnen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt het geregeld voor dat benadeelden de school aanspreken voor schade die door deelnemers is veroorzaakt. In de aansprakelijkheidsverzekering van de school is de aansprakelijkheid van deelnemers secundair meegenomen. Dat wil zeggen: waar deelnemers niet vanuit hun privésituatie zijn verzekerd, kunnen zij aanspraak doen op de aansprakelijkheidsverzekering van de school. WEGAS: De Wegas verzekering dekt de aansprakelijkheid van de school voor personen- en zaakschade van werknemers en vrijwilligers als bestuurder of inzittende van een motorrijtuig. De dekking kent de volgende aanvullende rubrieken: Verkeersdeelname met het openbaar vervoer, fiets of als voetganger: Dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van werknemers en vrijwilligers tijdens verkeersdeelname met het openbaar vervoer, te fiets of te voet. Voor deze rubriek geldt een franchise van 1.000,00. No-claim terugval: Terugval in no-claim is gedekt voor een periode van 3 jaar. Eigen risico: Het eigen risico dat van toepassing is op de autoverzekering van de werknemers en vrijwilligers valt onder de dekking van de polis.

7 Verkeersveiligheid Afgelopen schooljaar is regelmatig gebleken dat de verkeerssituatie voor onze kinderen levensgevaarlijk was, daarom willen we u, als ouders, vriendelijk maar resoluut verzoeken om u aan de gemaakte afspraken te houden! We willen dat de kinderen veilig en snel het schoolplein bereiken. Dat is geen eenvoudige klus. Want bij onze school lopen we tegen extra uitdagingen aan: 1. Het Theresialyceum ligt om de hoek, er zijn dus veel schoolkinderen tegelijk onderweg. 2. Er zijn weinig toegangswegen naar de ingangen op het schoolplein. 3. De straten zijn niet breed (parkeer daar waar het mag, let op het parkeerverbod aan één zijde van Abdij van Averbodestraat en het Abdij van Rijnsburgplein). 4. Houd rekening met fietsers en voetgangers. Kortom: willen we veilig en op tijd op school komen, dan moeten we het aantal auto s terugdringen, de parkeertijd zoveel mogelijk verkorten en een duidelijke rijrichting afspreken. Daarom willen we de volgende afspraken maken: Loop of trap Woon je binnen een straal van 1 km van school : kom dan te voet tussen 1 en 3 km van school : kom dan met de fiets meer dan 3 km van school : kom dan met de fiets of met de auto Het gehele gebied rondom de school is een 30-km zone. De rotonde Cobbenhagenlaan - Academielaan is fietsvriendelijk gemaakt. Voor de professor Verbernelaan geldt een parkeerverbod met uitzondering van de parkeervakken. Wij vragen u vriendelijk doch dringend de invalide parkeerplaatsen vrij te laten voor de doelgroep. Achter de school aan de Abdij van Egmondstraat / van Rijnsburgplein is een strook. Stoppen mag, parkeren niet. In het nieuwe schooljaar wordt de verkeerssituatie aangepast. Ouders en kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om half negen behoren alle ouders de klassen te hebben verlaten en kunnen de lessen starten. Neem de juiste route Voor de Abdij van Egmondstraat en het Abdij van Rijnsburgplein geldt voor ons eenrichtingsverkeer. ADVIESROUTE: Auto s verlaten de omgeving van de school door het Abdij van Rijnsburgplein helemaal uit te rijden en via de Abdij van Averbodestraat weer naar de professor Verbernelaan te rijden. Niet alleen het brengen moet veilig gebeuren, ook het ophalen. We willen dat de kinderen veilig en snel opgehaald kunnen worden. Mede daarom hebben we de lestijden aangepast: groep 1 en 2 : uit om uur groep 3 t/m 8 : uit om uur Onze kleintjes kunnen dan veilig het gebouw verlaten. Wachten op oudere broers en zussen? Dat kan op het schoolplein. Wij zullen meerdere malen op het thema verkeersveiligheid terugkomen. Ook op de website ( kunt u deze informatie terugvinden. Parkeer kort Een korte parkeertijd verbetert de doorstroming. Meer structuur helpt daarbij. Daarom hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 per een eigen plek op het schoolplein om te verzamelen. De kinderen voelen zich veilig, ouders hoeven de kinderen niet meer tot op het schoolplein te begeleiden.

8 Bso Rendierhof vormt samen met de peuterspeelzaal Rendierhof, kinderdagverblijf NulVier en basisschool Jan Ligthart Rendierhof het integraal kindcentrum Rendierhof. Kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen hier leren, uitvinden, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Hoewel het kindcentrum aan de buitenkant een grootse uitstraling heeft, is onze bso knus en gezellig. De eerste verdieping is vooral ingericht voor de jongere kinderen en de tweede verdieping is helemaal ingericht voor de oudere kinderen. Kom maar eens gezellig kijken, we geven u graag een rondleiding. Het thema van bso Rendierhof is science (wetenschap) en dat kun je zien! In de hal word je verwelkomd door een levensgroot portret van Albert Einstein die een oogje in het zeil houdt. We hebben een laboratorium, een keuken, een muzieklab, een knutselruimte en een gymzaal tot onze beschikking. Aan de hand van thema s bieden we de kinderen allerlei verschillende activiteiten aan, waar mogelijk in samenwerking met de school. Uiteraard beschikken we ook over rustige hoekjes waar het heerlijk lezen of kletsen is. Dus of u nu een Einstein-in-de-dop of een boekenwurmpje, een potentiële opvolger van Lionel Messi of een wanna-be 5-sterrenkok heeft, of gewoon op zoek bent naar een superleuke plek voor uw kind om de vrije tijd door te brengen. Wij hebben een plekje waar uw zoon of dochter zich zeker thuis zal voelen. Openingstijden Buitenschoolse opvang : schooldagen na schooltijd uur Tijdens vakanties en sluitingsdagen van de school : van uur Ook voorschoolse opvang : vanaf 7.30 uur Wilt u meer informatie, loopt u dan gerust eens binnen met uw kind; u bent van harte welkom. Prof. Verbernelaan AD Tilburg Telefoon: Of neem een kijkje op onze website Aanmelden Wij hebben de planning en administratie uitbesteed aan het Servicebureau Kinderopvang. De medewerkers van het Servicebureau Kinderopvang helpen u graag met allerlei praktische zaken rondom kinderopvang, zoals het aanvragen van de toeslag en het berekenen van de netto kosten. telefoon: mail:

9 De leukste én beste plek voor kinderen van 0 4 jaar Kasteel Strijenstraat 2-01, wijk de Reit Professionele opvang Als uw kind nog geen 4 jaar oud is kan het in de Reit terecht bij kinderdagverblijf NulVier Tilburg, locatie Prof. Gimbrèrelaan 40. Het is een prachtige nieuwe locatie die we begin 2014 in gebruik hebben genomen, waar naast grote basisruimten en slaapkamers o.a. ook en atelier is, waar kinderen optimaal gebruik van kunnen maken. Ook is er een prachtige, uitdagende natuurtuin gerealiseerd. Samen met zorgcentrum Zonnehof zal er ook nog een natuurtuin komen die door zowel ouderen als jonge kinderen te gebruiken is. Samen met basisschool Jan Ligthart, locatie Rendierhof en peuterspeelzaal/ buitenschoolse opvang van Kinderstad, vormen we een kindcentrum in onze wijk. NulVier Tilburg biedt al ruim 11 jaar uitstekende kinderopvang aan kinderen van 0 4 jaar aan, waarbij wij het erg belangrijk vinden dat kinderen (én hun ouders) het naar hun zin hebben en zich welkom voelen. Opvoedkundige ondersteuning Wij bieden daarnaast professionele en laagdrempelige opvoedingsondersteuning van hoge kwaliteit, om zo positief bij te dragen aan de ontwikkeling van uw kind. Nul- Vier heeft deskundige, enthousiaste pedagogisch medewerkers. We werken vanuit een positieve opvoedkundige visie en hebben pedagogen in dienst om medewerkers en ouders te ondersteunen en ervoor te zorgen dat we continue verbeteren. Kwalitieit We werken volgens de hoogste kwaliteitsnormen. NulVier is dan ook al jaren HKZ ISO- kwaliteits-gecertificeerd. Openingstijden NulVier Tilburg biedt 52 weken per jaar, dagelijks van uur opvang aan (met uitzondering van weekenden en officiële feestdagen). Voor inlichtingen en aanmelden Bij de peuterspeelzaal zijn peuters welkom in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, samen spelen en zich ontwikkelen. Het bezoeken van een peuterspeelzaal is voor een peuter vaak de eerste stap los van thuis. De speelzaal is nieuw en uitnodigend en uw kind zal genieten van het spelen met andere kinderen, het speelgoed en de speelmogelijkheden die er zijn. Op de peuterspeelzaal begint eigenlijk de grote ontdekkingsreis van de wereld en leert uw peuter spelenderwijs allerlei basisvaardigheden. Gemeente Tilburg Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het peuterspeelzaalwerk. De gemeente Tilburg laat het peuterspeelzaalwerk uitvoeren door Kinderstad. Er zijn 2 soorten peuterspeelzalen: 1. Reguliere peuterspeelzalen Peuters in de gemeente Tilburg kunnen iedere week een ochtend en een middag komen spelen, totaal 5 uur per week. 2. VVE- peuterspeelzalen Ook hier komen kinderen 2 dagdelen per week spelen. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Kinderen krijgen een speciaal programma aangeboden. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig in hun ontwikkeling en kunnen 4 dagdelen per week komen spelen. Zij vallen dan onder de gewichtenregeling van de gemeente Tilburg. Meer hierover vindt u op de site van de gemeente Tilburg: Peuterspeelzaal Rendierhof is een VVE- peuterspeelzaal. Wilt u meer informatie, loopt u dan gerust eens binnen met uw kind; u bent van harte welkom. Prof. Verbernelaan 3, 5037 AD Tilburg, telefoon: Voor het aanmelden van uw peuter kunt u contact opnemen met het Service Bureau. of telefonisch Natuurlijk kunt u uw kind ook digitaal aanmelden. Hiervoor verwijzen wij u naar de website:

10 Aan de ouders of verzorgers van alle leerlingen Datum: Augustus 2014 van de Jan Ligthartscholen Betreft: Ouderbijdrage Geachte heer, mevrouw, Ook dit jaar wordt u weer om een ouderbijdrage gevraagd voor het geven van goed onderwijs aan uw kind(eren). Deze brief is om u te informeren over waarom onze school een ouderbijdrage vraagt. Bijgevoegd vindt u bovendien een overeenkomst ouderbijdrage. Hierop geeft u aan dat u bereid bent ouderbijdrage te betalen en geeft u ook het bedrag aan. Dit bedrag is afhankelijk is van uw inkomen en van het aantal kinderen dat onze school bezoekt. Ik vraag u vriendelijk deze overeenkomst uiterlijk binnen een week bij de leerkracht van uw kind in te leveren. In deze overeenkomst wordt verwezen naar het reglement ouderbijdrage. Dit reglement legt alle rechten en plichten van u en van de school vast. U vindt het reglement in de schoolgids.de inning vindt plaats middels facturen, die u later via school uitgereikt krijgt. Waarom een ouderbijdrage? Wij zijn van uw steun en financiële bijdrage afhankelijk als het gaat om het scheppen van een klimaat op school, dat bijdraagt aan een plezierige schooltijd voor uw kind. Het team kan hierdoor, samen met vele ouders die zich enthousiast inzetten voor de school, zorgen dat onze school zich kan blijven presenteren als een school waar veel wordt georganiseerd en waar het onderwijs op een hoog niveau staat. In tegenstelling tot veel andere scholen hoeft er bovendien voor bijzondere evenementen geen eigen bijdrage betaald te worden! Ook het toezicht tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt niet in rekening gebracht. Een indicatie waar uw bijdrage voor gebruikt wordt, vindt u op de overeenkomst ouderbijdrage. Wij beseffen dat uw bijdrage voor ons verplichtingen met zich mee brengt. Het gaat immers om uw geld dat wordt besteed ten behoeve van uw eigen kinderen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad van uw school moet dan ook elk jaar instemmen met de begroting ouderbijdragen. U kunt via de ouders in die raad uw mening kenbaar maken, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de directeur van uw school. Namens de directeuren, H.J. Tijssen College van Bestuur Jan Ligthartgroep Tilburg

11 OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE Jan Ligthartgroep Tilburg Ondergetekende, (naam ouder / verzorger) (adres, postcode en woonplaats) 1. verklaart kennisgenomen te hebben van het ouderbijdrage reglement zoals opgenomen in de schoolgids en dit als onderdeel van deze overeenkomst te aanvaarden. 2. verklaart zich bereid om tot betaling van een bedrag van.. aan ouderbijdrage over te gaan (zie onderstaande tabel) en wil dit bedrag graag betalen in O 1 termijn O 3 termijnen 3. De ouderbijdrage is ten behoeve van de hierna vermelde leerling(en): a. (naam) (groep) b. (naam) (groep) c. (naam) (groep) (indien meer kinderen: s.v.p. op de achterzijde vermelden) 3. Deze bereidheid heeft betrekking op alle hierna vermelde voorzieningen (percentages zijn uitgaven in 2011) a. Schoolvieringen en sportdagen 55% Schoolreisjes, feesten, sportdagen, (incl. extra verzekeringen) b. Culturele activiteiten 18% Kunstenaarsproject, musical, enz. c. Bekostiging surveillanceouders en extra shoolbehoeften 27% Extra materialen voor tekenen, techniek en handenarbeid, aanschaf in groepsverband van tijdschriften, dagbladen en boeken e.d., extra reprokosten voor schoolgids, schoolbel, extra lesmateriaal. 4. Indien geen ouderbijdrage zal worden betaald voor één of meer van deze voorzieningen heb ik dit duidelijk aangegeven op de achterzijde van dit formulier. (Dit kan helaas betekenen dat uw kind/ kinderen niet kan deelnemen aan activiteiten of gebruik kan maken van voorzieningen die uit ouderbijdragen worden betaald). 5. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor het schooljaar 2014 / 2015 Was getekend op 2014 te (datum) (plaats) (handtekening) Bijdrage tabel ouderbijdrage Bruto gezinsinkomen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen Tot euro 51,- 78,- 96,- Tot euro 72,- 120,- 144,- Tot euro 99,- 162,- 195,- Tot euro 117,- 198,- 243,- Meer dan euro 135,- 228,- 270,- De ouderbijdrage wordt betaald voor 10 maanden per schooljaar, altijd van september t/m juni. Bij plaatsing later in het jaar betaalt u 1/10 deel per resterende maand. Hierbij geldt dat indien deze plaatsing voor de 16 e van de maand plaatsvindt, de maand van plaatsing wordt meegerekend. Voorbeeld: Uw kind komt op 16 november op school. U betaalt dan 7/10 van de ouderbijdrage (december juni). Zou uw kind op 15 november beginnen, dan betaalt u 8/10 deel (november - juni). U kunt met betalen wachten tot u van ons een factuur ontvangt.

12 Artikel 6 1. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het in dit reglement bepaalde en van de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk aan de betreffende ouders kenbaar gemaakt. 2. Bezwaren tegen (hoogte van) de ouderbijdrage dienen te worden verzonden aan het bestuur van de Jan Ligthartgroep Tilburg, t.a.v. het college van bestuur, p/a postbus 1185, 5004 BD Tilburg. 3. Het bestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van een bezwaarschrift en stelt de bezwaarde van haar besluit schriftelijk en gemotiveerd in kennis. Artikel 1 De ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdrage, betaald voor elke leerling die in het cursusjaar staat ingeschreven aan één van de onder het bestuur ressorterende scholen, te weten: a. voor een leerling, staande onder de ouderlijke macht, door de vader of indien de ouderlijke macht, door de vader of indien de ouderlijke macht door de moeder wordt uitgeoefend, door de moeder; b. voor een leerling, slechts staande onder de voogdij van een ander dan een ouder, door degene, die de voogdij uitoefent; c. voor een leerling, die staande onder ouderlijke macht van zijn vader of moeder, door degene, die recht heeft op kinderbijslag voor de leerling, dan wel recht heeft op kinderbijslag vervangende aftrek voor de inkomstenbelasting wegens buitengewone lasten inzake de uitgaven tot voorziening in het levensonderhoud van de leerling; d. in alle overige gevallen door de leerling zelf. Artikel 2 De ouderbijdrage wordt van jaar tot jaar door het bestuur vastgesteld op basis van het Reglement Ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad heeft instemming inzake de Hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. De overeenkomst ouderbijdrage wordt Aangegaan voor de duur van een schooljaar en wordt, behoudens opzegging vóór 1 augustus Van elk jaar door een van der partijen, telkens stilzwijgend meteen schooljaar verlengd. Artikel 3 1. De ouderbijdrage heeft betrekking op het gehele schooljaar, lopende van van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgende jaar. 2. Voor de leerling die gedurende de loop van een schooljaar tot de school wordt toegelaten of de school verlaat wegens verhuizing naar andere gemeente, wordt de ouderbijdrage geheven met ingang van, respectievelijk tot het einde van het desbetreffende kwartaal. 3. Bij overlijden van de leerling is de ouderbijdrage slechts tot de dag van het overlijden verschuldigd. Voorzover de ouderbijdrage reeds voor de periode na het overlijden is voldaan, wordt deze gerestitueerd. Artikel 4 1. De ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het Reglement Ouderbijdrage. 2. De overeenkomst ouderbijdrage dient uiterlijk binnen veertien dagen na aanbieding hiervan ondertekend te zijn ingeleverd bij de administratie van de school. Artikel 5 De ouderbijdrage en de eventuele bijkomende kosten dienen uiterlijk op de vervaldag vermeld in de toegezonden nota, te worden voldaan. Artikel 7 1. De ouderbijdrage is vrijwillig. 2. De toelating van de leerling tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van betaling van de ouderbijdrage. Het reglement is slechts van toepassing in geval de artikel 1 genoemde persoon de bijgevoegde overeenkomst ouderbijdragen heeft ondertekend. De verplichting tot betaling is van toepassing voor zover de ouders via de overeenkomst hebben te kennen gegeven aanspraak te willen maken op de in de overeenkomst nader opgenomen voorzieningen. 3. Het bestuur en de schoolleiding behouden zich het recht voor om, indien en voorzover door middel van ondertekening van de overeenkomst ouderbijdragen een verplichting tot betaling is ontstaan, in geval van niet betaling van de ouderbijdrage, de leerling uit te sluiten van de extra voorzieningen die met de ouderbijdrage worden betaald. Artikel 8 De maatstaaf voor de vaststelling van de volledige ouderbijdrage, gemoeid met het totale voorzieningenpakket, is het inkomen waarover inkomsten c.q. loonbelasting verschuldigd is door beide ouders over het voorlaatste gehele kalenderjaar of belastingtijdvak. Was de ouderbijdrageplichtige in dat jaar niet belastingplichting, dan wordt de maatstaf bepaald naar de gegevens van het laatste gehele kalenderjaar. Voor leerlingen niet (meer) staande onder de ouderlijke macht vanbeide ouders is de maatstaf het inkomen van de ouder die is belast met het ouderlijk gezag. In geval van een niet opgeven van het belastbaar inkomen zal de volledige ouderbijdrage zijn verschuldigd. Indien er meer kinderen uit een gezin gelijktijdig bij één van de scholen, vallende onder de stichting, staan ingeschreven, wordt een reductie verleend. Indien is aangegeven dat slechts van een gedeelte van het voorzieningenpakket dat middels de ouderbijdrage wordt bekostigd zal worden gebruikt gemaakt, zal op de vastgestelde ouderbijdrage een percentage in mindering worden gebracht dat overeenkomt met de in de overeenkomst nader genoemde percentages, behorende bij de voorzieningen, waarvan geen gebruik zal worden gemaakt. De hoogte van de ouderbijdrage blijkt uit de volgende tabel: Groep Gezinsinkomen 1 kind 2 kinderen 3 of meer kinderen A Tot euro 51,- 78,- 96,- B Tot euro 72,- 120,- 144,- C Tot euro 99,- 162,- 195,- D Tot euro 117,- 198,- 243,- E Meer dan euro 135,- 228,- 270,-

13 Kwijtscheldingsregeling Wanneer de betaling van de ouderbijdrage bezwaarlijk is, kunnen de ouders/verzorgers voor een gehele of gedeeltelijke ontheffing zich vóór 1 december van het lopende schooljaar wenden tot de directeur van de school. De directeur van de school heeft de bevoegdheid de schoolkosten geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan in de volgende gevallen worden verleend: a. Het totale gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor de gezinssituatie geldende bijstandsnorm; b. Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard. Betalingsregeling In situaties waarbij geen kwijtschelding wordt verleend maar wel sprake is van vergelijkbare omstandigheden kan na goedkeuring door de directeur een betalingsregeling worden afgesproken. Restitutie De ouderbijdrage wordt betaald voor 10 maanden per schooljaar, altijd van september t/m juni. Bij plaatsing later in het jaar betaalt u 1/10 deel per resterende maand. Hierbij geldt dat indien deze plaatsing voor de 16e van de maand plaatsvindt, de maand van plaatsing wordt meegerekend. Omgekeerd, wanneer u gedurende het jaar vertrekt naar een andere school vindt evenredige restitutie plaats per resterende maand.. Voorwaarden kwijtschelding Er wordt kwijtschelding verleend, onder de volgende voorwaarden: 1. De ouder kan in het gezinsinkomen aantonen door het overleggen van een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie. 2. De ouder heeft geen mogelijkheid om de bijdrage vergoed te krijgen door het aanvragen van bijzondere bijstand of enige andere voorziening. Besluitvorming De directeur stelt de ouder- verzorger schriftelijk (post of ) op de hoogte van het van toepassing zijn van een van bovenstaande situaties.. De kwijtschelding geldt alleen voor het lopende schooljaar en moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Als u in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding blijven alle activiteiten voor uw kind beschikbaar.

14 De leerplichtwet 1969 staat in principe geen verlof buiten de schoolvakanties toe. Steeds weer komen echter verzoeken van ouders binnen om hun kinderen extra verlof of een extra vakantie buiten de normale schoolvakanties te geven. Vaak komt het voor dat ouders denken dat de schoolgaande kinderen RECHT hebben op 10 extra vrije schooldagen per jaar. Die gedachte is niet juist. Wel kan de directeur van de school volgens de leerplichtwet 1969 verlof geven vanwege gewichtige omstandigheden tot een maximum van 10 schooldagen per jaar. Voor meer dan 10 dagen verlof vanwege gewichtige omstandigheden is de goedkeuring van een leerplichtambtenaar vereist. In overleg met de officier van justitie zijn een aantal richtlijnen opgesteld om te komen tot een eenduidige uitleg van het begrip gewichtige omstandigheden. 1. Voor het bezoeken van een medicus, een en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. 2. Bij verhuizing binnen de gemeente: 1 dag 3. Bij huwelijk van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad: 1 dag 4. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad: 1 dag 5. Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten van de leerling tot en met de tweede graad: 1 dag 6. Voor leerlingen woonachtig buiten de bebouwde kom, bij zeer extreme weersomstandigheden tengevolge waarvan zij de school niet kunnen bereiken. 7. Bij een besmettelijke ziekte binnen het gezin. 8. Bij 12 ½, 25-, 40-, 50,- en 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de tweede graad: 1 dag 9. Voor leerlingen uit culturen, anders dan de Nederlandse, in verband met de viering van nationale feest- en gedenkdagen: 1 dag 10. Bij zeer ernstige sociale en/of medische problemen, zoals in de gevallen dat: * het gezin op medische of sociale indicatie op vakantie moet. (Overlegging van een verklaring van arts dan wel maatschappelijk werker is dan vereist) * een gezinslid gehandicapt is en op grond daarvan afhankelijk is van aangepaste accommodaties buiten de vakantieperiode * bij sporttoernooien, optreden in verenigingsverband e.d. per geval bekeken. Een en ander afhankelijk van opzet vertegenwoordiging van opzet vertegenwoordiging van Nederland: in principe 1 dag een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op andere scholen zitten. 2. geen andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken. 3. in het minder drukke seizoen met vakantie gaan; door lagere prijzen. 4. een uitnodiging van b.v. tante, oom, of grootouders om mee op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om. 5. een of meerdere dagen eerder afreizen of later terugkomen van vakantie om de drukte op de wegen te vermijden. 6. eerder afreizen omdat men voor bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben. VAKANTIEVERLOF mag eenmaal per jaar door de directeur worden verleend wanneer vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers men slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders dienen dan een werkgeversverklaring aan de directie te overleggen. Dit vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar. 5-JARIGEN REGELING Artikel 11a van de Leerplichtwet geeft de ouders van een leerling die de leeftijd van 6 jaar nog niet heeft bereikt de mogelijkheid om mededeling te doen aan de directeur van de basisschool dat ze gebruik willen maken van de mogelijkheid tot vrijstelling in verband met overbelasting van hun kind. Dit kan voor maximaal 5 uren per week. De directeur kan dit in overleg met de ouders uitbreiden tot maximaal 10 uren per week. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat deze uren gebruikt worden om vakanties en/of weekenden te verlengen. Op deze leerlingen is de Leerplichtwet wel van toepassing. Ongeoorloofd verzuim wordt door de school gerapporteerd aan de ambtenaar leerplichtzaken. Een verzoek om verlof dient door de ouders/verzorgers van het kind ruim van tevoren schriftelijk te worden gericht aan de directeur van de school. Alle verzoeken dienen van een behoorlijke motivering te zijn voorzien. De directeur stelt u schriftelijk in kennis van zijn beslissing op uw verzoek. Mocht u het met een eventuele afwijzing niet eens zijn, dan kunt u binnen 14 dagen contact opnemen met de directie. Wanneer de directeur wederom negatief op uw verzoek zou beslissen dan kunt u zich wenden tot het college van bestuur: dhr. H. Tijssen. Voor verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar beslist de leerplichtambtenaar. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het advies van de directeur van de school. Op school is een standaardformulier aanwezig voor: Aanvraag verlof buiten de normale schoolvakanties. U kunt dit formulier vinden in het folderrek op de begane grond.

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN DOK12

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN DOK12 REGLEMENT OUDERBIJDRAGE STICHTING BEHEER OUDERGELDEN DOK12 Pagina 1 OUDERBIJDRAGE Artikel 1 De Ouderbijdrage wordt, in geval van ondertekening van de overeenkomst Ouderbijdrage, betaald voor elke leerling

Nadere informatie

Geachte ouders, verzorgers,

Geachte ouders, verzorgers, Basisschool St. Caecilia, Schoolmeesterstraat 2, 5056 KK Berkel-Enschot tel.: 013-5331360 Postadres: Postbus 9, 5056 ZG Berkel-Enschot E-mail: caecilia@bs-caecilia.nl Geachte ouders, verzorgers, Bij deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG REGLEMENT OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2016-2017 INTEGRAAL KINDCENTRUM DE REGENBOOG Inleiding IKC De Regenboog betaalt het onderwijs en sommige hieraan gerelateerde zaken uit de reguliere schoolbegroting.

Nadere informatie

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin. Groep Doel Ouderbijdrage OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2013-2014 (bijlage I) per gezin 1. Persoonlijke gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger Uw gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin

OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR (bijlage I) per gezin OVEREENKOMST OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2015-2016 (bijlage I) per gezin 1. Persoonlijke gegevens ouder/wettelijk vertegenwoordiger Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage

BIJLAGE 1. Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage BIJLAGE 1 Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 PARTIJEN 1) het bevoegd gezag van het Bonnefanten College, locatie Bernard Lievegoed School, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door mevr.

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders

2..., wonende te, als ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling..., hierna te noemen: de ouders Overeenkomst Vrijwillige Ouderbijdrage 2014-2015 Partijen 1. Het bevoegd gezag van het Sint-Maartenscollege, locatie HAVO, Atheneum, Gymnasium, gevestigd te Maastricht, vertegenwoordigd door de locatiedirecteur,

Nadere informatie

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Mondomijn Abendonk 17 5706 WB HELMOND Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 Dit formulier dient door de aanvrager

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden

AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden AANVRAAGFORMULIER VOOR VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES andere gewichtige omstandigheden VAN MEER DAN 10 SCHOOLDAGEN PER SCHOOLJAAR (als bedoeld in artikel 11 lid g juncto artikel 14 van de Leerplichtwet

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

2College Cobbenhagenmavo

2College Cobbenhagenmavo Protocol verzuim en verlof Vastgesteld door de schoolleiding op 12 juli 2010 1. Uit de wet 2College Cobbenhagenmavo Per 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

DIT IS EEN KOPIE DIT KAN NIET INGELEVERD WORDEN BIJ DE SCHOOL RICHTLIJNEN VOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S) BIJ HET INVULLEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER

DIT IS EEN KOPIE DIT KAN NIET INGELEVERD WORDEN BIJ DE SCHOOL RICHTLIJNEN VOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S) BIJ HET INVULLEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER RICHTLIJNEN VOOR DE OUDER(S)/VERZORGER(S) BIJ HET INVULLEN VAN HET AANVRAAGFORMULIER Belangrijk: Vakantie onder schooltijd is niet van toepassing. Gelieve alle bewijsstukken toe te voegen aan uw aanvraag,

Nadere informatie

2College Cobbenhagenlyceum

2College Cobbenhagenlyceum 2College Cobbenhagenlyceum Protocol verzuim en verlof Vastgesteld door de schoolleiding op 19 december 2012 Gebaseerd op Meldprocedure verzuim (versie september 2011). Zie bijlage 1 1. Leerplicht/kwalificatieplicht:

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

verzoek om vrijstelling schoolbezoek

verzoek om vrijstelling schoolbezoek verzoek om vrijstelling schoolbezoek Regionaal Bureau Leerplicht Zuid-Holland Noord Schuttersveld 9 2316 XG Leiden Telefoon: 071 523 90 00 Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van artikel 11 van

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT. Christelijk Lyceum Zeist. Christelijk College Zeist. Dijnselburgschool. Revius Lyceum,

Nadere informatie

Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen)

Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen) Aanvraagformulier verlof buiten schoolvakanties (1-10 dagen) Wanneer u verlof wilt aanvragen kan dit uitsluitend met dit formulier. Het formulier moet ruim op tijd (bij voorkeur een maand voor het verlof)

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE. Vaststelling CvB: mei 2014. Instemming oudergeleding MR: mei 2014. Ingangsdatum: 1 juni 2014 REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Vaststelling CvB: mei 2014 Instemming oudergeleding MR: mei 2014 Ingangsdatum: 1 juni 2014 1 INHOUDSOPGAVE I Inleiding 3 II Algemene bepalingen 4 1. Begrippen III Vrijwillige

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Protocol verzuim en verlof versie 1.2 maart 2009

Protocol verzuim en verlof versie 1.2 maart 2009 Concept Protocol verzuim en verlof versie 1.2 maart 2009 0. Inleiding 1. Geoorloofd verzuim 1.1 ziekte 1.2 ziekmelding bij proefwerken in de proefwerkweek 1.3 ziekmelding bij pta-werken 1.4 veelvuldig

Nadere informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie

Extra verlof. Informatie over toestemming voor verzuim van school. Colofon. Meer informatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Extra verlof Informatie over toestemming voor verzuim van school Meer informatie Gemeente Utrecht Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof - vanwege vakantie; - gewichtige omstandigheden; - plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT

REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT REGLEMENT VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE VOOR DE SCHOLEN VAN DE CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS GROEP ZUIDOOST- UTRECHT. Christelijk Lyceum Zeist. Christelijk College Zeist. Dijnselburgschool. Revius Lyceum,

Nadere informatie

Protocol verzuim en verlof Vastgesteld

Protocol verzuim en verlof Vastgesteld Protocol verzuim en verlof Vastgesteld 29-8-2017 Inleiding 1. Geoorloofd verzuim 1 1.1 ziekte. 2 1.2 ziekmelding bij proefwerken in de proefwerkweek. 2 1.3 ziekmelding bij pta-werken 2 1.4 veelvuldig verzuim

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

VERLOF. Voor schooldirecteuren

VERLOF. Voor schooldirecteuren VERLOF Handreiking Voor schooldirecteuren INHOUD: 1 Inleiding 2 2 Godsdienst en levensovertuiging 3 3 Vakantieverlof 5 4 Gewichtige omstandigheden 7 Bewerking van: Handreiking verlof RBL Holland Rijnland

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Algemene voorwaarden kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten overeenkomst kinderopvang, wordt verstaan onder: Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week).

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week). A. Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang voor peuterspeelzalen, peuterspeelscholen en Speelstart in RIJSWIJK Leeftijd kinderen Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013

MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013 MR JLRendierhof - notulen 9 september 2013 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp (ziek) Hanneke Tijssen (verlof) Anna-Marie Borgstein (ziek) Annemieke Quik Suzan Karabag Wendy van Lieshout

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof Info-folder Aanvragen en toekennen verlof VERLOF In deze informatie-sheet vindt u informatie over het aanvragen en toekennen van verlof. EXTRA VERLOF Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk,

bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van: Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk, bijlage schoolgids 2012 conceptbrief ouderbijdrage Aan de ouders/verzorgers van:... Kenmerk: JdB/HL/PSK Betreft: vrijwillige ouderbijdrage vanaf 2012/2013 Gorredijk, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden

INSCHRIJFFORMULIER. in te vullen door de school. naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden INSCHRIJFFORMULIER in te vullen door de school naam leerling eerste schooldag: in groep: intake heeft plaatsgevonden ja / nee Gegevens leerling Achternaam Voornamen Roepnaam O Jongen O Meisje Geboorteplaats

Nadere informatie

1. Uw kind heeft een indicatie voor VVE* en u heeft géén recht op kinderopvangtoeslag

1. Uw kind heeft een indicatie voor VVE* en u heeft géén recht op kinderopvangtoeslag Voorburg, 20 oktober 2017 Beste ouders, verzorgers, Met deze brief laten wij u weten, dat de overheid met ingang van 1 januari 2018, meebetaalt aan de kosten die u heeft voor de peuterspeelzaal. Waarom?

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Deze brochure geeft informatie over de regelgeving omtrent aanvraag verlof buiten de

Nadere informatie

Den Haag, januari 2015, Geachte ouders,

Den Haag, januari 2015, Geachte ouders, Merkuss traa t 19, 2 593 TL Den Haag Telefoon 070 3 85 14 30 Fax 0 70 3 81 91 3 1 E-mail info@nu tsschoolbez uidenhou t. nl Interne t www. nutsschoolbez uidenhou t. nl Den Haag, januari 2015, Geachte ouders,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Trivium

Reglement Oudercommissie Trivium Reglement Oudercommissie Trivium versie 8 d.d. 18 november 2010 Concept reglement oudercommissie Trivium Pagina 0 van 5 Begripsbepalingen Ouders Oudercommissie Bevoegd gezag MR School Teamleden Adviseur

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 REGLEMENT HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4 e versie Wijziging: OVDB, naamsverandering Calibris (wijziging niet specifiek kenbaar gemaakt bij cliënten)

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL

GEDIPLOMEERDE UNIEKE PERSOONLIJK SAMEN WERKEN STIMULERENDE LEIDING LOCATIE CONTACT SAMEN SPELEN ONTWIKKELING ROZENDAAL GEDIPLOMEERDE LEIDING UNIEKE LOCATIE ROZENDAAL PERSOONLIJK CONTACT STIMULERENDE ONTWIKKELING WERKEN SPELEN Inleiding U heeft een inschrijfformulier ontvangen van Stichting Peuterspeelzaal de Eekhoorn.

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie