Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum Startdatum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010. Startdatum 01-07-2010"

Transcriptie

1 Exameneisen IT Service Management according to ISO/IEC Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum Startdatum Samenvatting Doelgroep Het Consultant/Manager Certificate in IT Service Management according to ISO/IEC is zodanig opgezet dat het praktische kennis biedt over hoe het algemene IT Service Managementsysteem moet worden onderhouden en verbeterd. De kwalificatie biedt bijvoorbeeld richtlijnen op het gebied van: documenteren en onderhouden van ITSM-beleidsrichtlijnen onderhouden van een portfolio van producten en services begrijpen en toepassen van culturele veranderingsmethoden en - technieken motiveren van mensen beoordelen van het IT Service Management-systeem afstemmen van initiatieven voor serviceverbetering op de ITSMstrategie De doelgroep voor deze module bestaat uit medewerkers die op praktische wijze betrokken zijn bij: en/of ITSM-strategieën, -beleidsrichtlijnen en -doelstellingen definiëren Culturele veranderingen in de organisatie doorvoeren ITSM-afdelingen managen ITSM-managementsysteem ontwerpen en onderhouden De mogelijkheden/prestaties van ITSMmanagementsystemen evalueren/beoordelen Mogelijke specifieke rollen: Proceseigenaar (voor een groep processen) Service manager Teammanager op de IT-afdeling Consultant voor bovenstaande onderwerpen

2 Context Voorkennis Het Consultant/Manager Certificate in IT Service Management according to ISO/IEC is een onderdeel van het ISO/IEC certificeringsprogramma voor medewerkers hetgeen een opeenvolging van examens omvat die in lijn zijn met de verschillende rollen binnen IT-servicemanagement. Voor deelname aan het examen Consultant/Manager in IT Service Management according to ISO/IEC moet de kandidaat in het bezit zijn van de volgende certificaten: Foundation Certificate in ITSM according to ISO/IEC Professional Certificate Management and Improvement of ITSM processes according to ISO/IEC en ten minste twee overige Professional Certificates in ITSM according to ISO/IEC of Foundation Certificate in ITSM according to ISO/IEC Associate Consultant/Auditor Certificate in ITSM according to ISO/IEC De kandidaat moet de training Consultant/Manager in ITSM according to ISO/IEC bij een geaccrediteerd opleidingsinstituut (ATP) hebben gevolgd, alsmede de praktijkopdrachten met succes hebben voltooid tijdens bovengenoemde training. Praktijkopdrachten De kandidaat moet de praktijkopdrachten met succes hebben voltooid. Examendetails Examenvorm: Computergestuurde of schriftelijke multiple-choice, multiple-response en essay vragen Examenduur: Aantal vragen: Cesuur: Aantal open vragen: Cesuur: Algemene cesuur: Gebruik van boeken en ander schriftelijk materiaal tijdens het examen toegestaan: 120 minuten 20 50% (25 van 50 punten) 3 50% (25 van 50 punten) 65% (65 van 100 punten) Nee

3 Gebruik van elektronische apparatuur tijdens het examen toegestaan: Nee Voorbeeldvragen Een voorbeeldexamen is beschikbaar bij uw Accredited Training Provider. De casestudy is beschikbaar voor download van de EXIN website. Exameneisen 1. Het IT Service Management-systeem plannen 25% 2. Het IT Service Management-systeem System 25% implementeren en managen 3. Het IT Service Management-systeem meten en 25% monitoren en erover rapporteren 4. Het IT Service Management-systeem verbeteren 25% Specificatie van de exameneisen 1. Het IT Service Managementsysteem plannen 2. Het IT Service Managementsysteem implementeren en managen 3. Het IT Service Managementsysteem meten en monitoren en erover rapporteren 4. Het IT Service Managementsysteem verbeteren 1.1 Het Service Management-plan vaststellen 1.2 Managementsysteemprocessen plannen 1.3 Dienstverlening plannen 2.1 Implementeren en uitvoeren 2.2 Motiveren 3.1 Het managementsysteem bepalen 3.2 Rapporteren 3.3 Het managementsysteem beoordelen 4.1 Initiatieven voor serviceverbetering managen 4.2 Een verbeteringsproject uitvoeren Basisbegrippen Dit hoofdstuk bevat de basisbegrippen die de kandidaten moeten kennen. De basis-begrippen zijn weergegeven op alfabetische volgorde. Begrippen welke genoteerd zijn als afkorting evenals voluit zijn geschreven kunnen afzonderlijk in het examen voorkomen. Let wel, kennis hebben van deze basisbegrippen is niet voldoende voor het afleggen van het examen; de kandidaat wordt geacht de theorie te begrijpen en toe te kunnen passen. English Analysis Applicability for certification Audit independence Audit plan Audit report Audit scope Nederlands Analyse Toepasbaarheid voor certificering Onafhankelijkheid van audit Auditplan Auditrapport Bereik van audit

4 Automation Automatisering Balanced scorecard Balanced scorekaart Baseline Nulmeting Baseline service provider capability Nulmeting capaciteit dienstverlener Behaviors Gedragingen Beliefs Overtuigingen Benchmark Benchmark Benchmark service provider capability Benchmark capaciteit dienstverlener BIP 0015 BIP 0015 Business benefit Bedrijfsbelang Business requirements Businessvereisten Business strategy Bedrijfsstrategie Capability Vermogen (capability) Certification body Certificeringsorgaan Certification body audit Audit door een certificeringsorgaan Certification scope Certificeringsscope Coaching Coaching Communication plan Communicatieplan Competencies Competenties Competency levels Competentieniveau's Consultants Consultants Contribution Bijdrage Critical success factors (CSFs) Kritische succesfactoren (CSFs) Cultural change Culturele verandering Document lifecycle Documentlevenscyclus Document management system Documentbeheersysteem Drivers for certification Motivatie voor certificering Effective communication Doeltreffende communicatie Effectiveness Effectiviteit Efficiency Efficiëntie Evidence catalog Bewijscatalogus External audit Externe audit Function Functie Funding for risk action plans Financiering voor risicoactieplannen Health check reports Health check reports Impact of risk occurrence Impact van optreden van risico's Improvement priorities Verbeteringsprioriteiten Interfaces Raakvlakken Internal audit Interne audit Issue management Issuebeheer IT strategy IT strategie Key performance indicators (KPIs) Key performance indicators (KPI s) Key stakeholders Belangrijkste stakeholders Management styles Managementstijlen Management system Managementsysteem Management system improvement initiative Managementsysteem verbeteringsinitiatief Management system scope Werkingsgebied van het managementsysteem Maturity Volwassenheid Meeting logistics Logistiek van bijeenkomsten Mentoring Mentoring

5 Objectives Operational risks Operational support system tool Organization chart Organization structure PDCA methodology Policy Prioritization Process Process improvement Process model Product change Product decommission Product introduction Product portfolio Quality management Quality policy RACI-VS Report data source Report target audience Report timeliness Resource plan Resource succession planning Review Review frequency Rewards Risk control Risk events Risk log Risk management Risk management procedure Risk owner Risk plan Risk probability Risk response Risk review date Risk status Role competencies Role definitions Scoping factors Service acceptance criteria Service agreement Service based risks Service change Service change impact assessment Service decommission Service definition Service improvement co-ordination Service improvement initiative Doelstellingen Operationele risico's Systemtool voor operationeel support Organigram Organisatiestructuur PDCA methodologie Beleid Prioritering Proces Procesverbetering Procesmodel Productsveranderingen Productbeëindiging Productintroductie Productportfolio Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsbeleid RACI-VS Rapportdatabron Rapportdoelgroep Tijdigheid van rapporten Resourceplan Resourceopvolgingsplanning Beoordeling Frequentie van beoordeling Beloningen Risicobeheer Risicogebeurtenissen Risicologboek Risicobeheer Risicobeheerprocedure Risicoeigenaar Risicoplan Waarschijnlijkheid van risico Reactie op risico Risicobeoordelingsdatum Risicostatus Rolcompetenties Roldefinities Scoping factoren Service acceptatie criteria Serviceovereenkomst Servicegebaseerde risico's Service wijziging Impactbeoordeling van service wijziging Servicebeëindiging Definitie van de dienstverlening Coordinatie van de verbetering van de dienstverlening* Initiatief voor *

6 Service improvement log Service improvement policy Service improvement process/procedure Service improvement program Service introduction Service management framework Service management plan Service management tool Service management tools Service portfolio Service review Service review meeting Service review schedule Staff coaching Staff mentoring Strategy alignment Succession planning Targets Tool improvement Touch points Training plans Values Vulnerabilities Logboek van * Beleid voor * Proces/procedure voor * Programma voor * Service-introductie Service management framework Service management plan Service management tool Service management tools Serviceportfolio Evaluatie van de dienstverlening Bijeenkomst voor de evaluatie van de dienstverlening Planning voor de evaluatie van de dienstverlening Medewerkerscoaching Mentoren van medewerkers Strategie alignment Planning van opvolging Doelstellingen Toolverbetering Raakvlakken Trainingsplannen Waarden Kwetsbaarheden Literatuur A B C D ISO/IEC ISO/IEC :2005(E) Part 1: Specification Zwitserland, ISO, 2005 ISO/IEC :2005(E) ISO/IEC ISO/IEC :2005(E) Part 2: Code of Practice Zwitserland, ISO, 2005 ISO/IEC :2005(E) ISO/IEC ISO/IEC TR :2009(E) Part 3: Guidance on scope definition and applicability of ISO/IEC Zwitserland, ISO, 2009 ISO/IEC TR :2009(E) EXIN Supplementary Course Development Guidance Utrecht (NL), EXIN, 2010

7 E F G H I J K L M Achieving ISO/IEC Why people matter (BIP0031:2006) ISBN Achieving ISO/IEC Making metrics work (BIP0032:2006) ISBN Achieving ISO/IEC Managing End-to-end Service (BIP0033:2006) ISBN Achieving ISO/IEC Finance for Service Managers (BIP0034:2006) ISBN Achieving ISO/IEC Enabling Change (BIP0035:2006) ISBN Achieving ISO/IEC Keeping the service going (BIP0036:2006) ISBN Achieving ISO/IEC Capacity Management (BIP0037:2006) ISBN Achieving ISO/IEC Integrated Service Management (BIP0038:2006) ISBN David Clifford Implementing ISO/IEC 20000: The Roadmap Nederland, Van Haren Publishing, 2008 ISBN X

8 N Jan van Bon, Leo van Selm ISO/IEC Een Introductie Nederland, Van Haren Publishing, 2010 ISBN: Dit boek kan A en B vervangen omdat het de tekst van de standaard bevat. O Achieving ISO/IEC Management Decisions and Documentation (BIP0030:2006) ISBN Copyright 2010 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN/TÜV SÜD. The qualification program in IT Service Management based on ISO/IEC is owned, developed and maintained by EXIN International and TÜV SÜD Akademie GmbH, Certification Body for Persons, Germany (referred to as TÜV SÜD in this document).

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Editie november 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Preparation Guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Uitgave januari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Slaag voor je ITIL V3 Foundation en Bridge examen Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Preparation Guide EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS

Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT. Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Beroepskwalificaties voor ITIL PRACTICES VOOR SERVICEMANAGEMENT Het ITIL Foundation Certificaat in IT-service management SYLLABUS Pagina 1 of 11 HET ITIL FOUNDATION CERTIFICAAT IN IT-SERVICEMANAGEMENT

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ISO/IEC 20000 Een Introductie Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Brochure Leergang Service Management

Brochure Leergang Service Management Brochure Leergang Service Management Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014 Kennissessie ISO27001:2013 23 januari 2014 Agenda Introductie Samenvatting certificering ISO27001:2005 versus ISO27001:2013 Wat is er veranderd? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Service Strategy op basis van ITIL V3 - Een managementguide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

ITIL Foundation Examentraining

ITIL Foundation Examentraining ITIL F o u n d a t i o n Examentraining 2003 MacKAY Management. All rights reserved. itsm-net, itpm WORLD CLASS, itsm WORLD CLASS, itwb WORLD CLASS, MKL-A, MKL-D, MKL-I, MKL-MOF, MKL-P, MKL-P2 and the

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Foundations van ITIL V3 Ȧndere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions

Nederlandse vertaling Glossary of Terms en Definitions e vertaling Glossary of Terms en Definitions ITIL V3 Glossary, NLv02, 4 December 2008 Dankwoord Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage en steun bij de ontwikkeling van deze glossary:

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

ISTQB Testwoordenboek

ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek ISTQB Testwoordenboek Engelse en Nederlandse definities Erik van Veenendaal & Meile Posthuma Merkenverantwoording CMM en CMMI zijn geregistreerde merknamen van de Carnegie Mellon

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie