VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS. Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011"

Transcriptie

1 VOOR MANTELZORGERS EN VRIJWILLIGERS Scholingsinstituut informele zorg CURSUSBOEKJE 2011

2 1 Samen leren is leuk

3 Inhoud Inleiding 3 Cursussen voor mantelzorgers De Zorg de Baas 4 Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers 5 Themabijeenkomsten 6 Cursussen voor vrijwilligers Basiscursus 7 Gespreksvoering 9 Themabijeenkomsten 10 Cursussen voor mantelzorgers en vrijwilligers Computercursus 11 Themabijeenkomsten 13 Workshops 15 VIT Oost-Gelderland 17 2

4 Inleiding Voor u ligt het nieuwe cursusboekje van het VIT Scholingsinstituut informele zorg. In dit boekje vindt u de cursussen, themabijeenkomsten en workshops die wij in 2011 voor vrijwilligers en mantelzorgers organiseren. Met het aanbieden van cursussen en trainingen willen wij mantelzorgers ondersteunen bij hun zorgtaak, door hen inzicht te geven in hun situatie en handvatten te bieden om hiermee om te gaan. Daarnaast wordt hen tijdens themabijeenkomsten informatie over relevante onderwerpen aangereikt. In de themabijeenkomsten voor vrijwilligers en mantelzorgers wordt inhoudelijke informatie gegeven over een bepaald thema of ziektebeeld. De themabijeenkomsten worden verspreid over het jaar aangeboden. Op het aanmeldingsformulier vindt u de bijeenkomsten die in de eerste helft van 2011 zijn gepland. De workshops voor vrijwilligers en mantelzorgers zijn bijeenkomsten waarin één aspect van een thema verder wordt uitgediept, kennis over een specifiek onderwerp wordt gegeven of een praktische workshop wordt aangeboden. Nieuwe vrijwilligers worden voorbereid op hun werk en bestaande vrijwilligers hebben de mogelijkheid zich via themabijeenkomsten en workshops verder te scholen. Voor 2011 is de opzet en inhoud van een aantal cursussen en themabijeenkomsten veranderd. De basiscursus voor vrijwilligers bestaat nu uit drie bijeenkomsten waarin het werken als vrijwilliger centraal staat. Naast vrijwilligers van de bij de VIT Oost-Gelderland aangesloten vrijwillige thuiszorgorganisaties, zijn ook andere zorgvrijwilligers welkom op deze cursus. Voor alle cursussen, themabijeenkomsten en workshops in dit boekje geldt dat wij deze op verzoek ook op locatie kunnen aanbieden op een datum en tijdstip naar wens. Voor een bijeenkomst op locatie geldt een minimum aantal van tien deelnemers. Ook voor 2011 geldt: samen leren is leuk. 3

5 VOOR MANTELZORGERS Cursus de Zorg de Baas Deze cursus is specifiek bedoeld voor u als mantelzorger. Mantelzorg overkomt je, daar kies je niet voor. Dat betekent niet dat je alles maar over je heen moet laten komen. In deze cursus leert u om bewust te kijken naar de omstandigheden en de mogelijkheden om de zorg vol te houden. Mantelzorgers wikken en wegen doorgaans langdurig voor ze zich aanmelden voor deze cursus. Soms hebben ze het gevoel dat ze falen omdat ze ondersteuning wensen. De praktijk heeft echter uitgewezen dat mantelzorgers na het volgen van deze cursus beter in staat zijn hun, vaak zware, zorgtaak aan te kunnen en vol te houden. De volgende onderwerpen komen in de cursus aan de orde: Bijeenkomst 1 - Inzicht verwerven in uw situatie aan de hand van zeven vragen Bijeenkomst 2 - Omgaan met gevoelens; welke gevoelens kunnen zich voordoen als u langdurig voor een ander zorgt en welke gevolgen hebben deze gevoelens voor de zorg Bijeenkomst 3 - De veranderende relatie - Voorkomen van overbelasting - Leren opkomen voor jezelf Bijeenkomst 4 - Vormen van hulp; een algemene methode om problemen op te lossen - Informatie over ondersteuningsmogelijkheden. 4

6 VOOR MANTELZORGERS Koffieochtenden voor ex-mantelzorgers Deze ochtenden zijn specifiek bedoeld om mantelzorgers waarvan de zorgbehoevende is overleden, te ondersteunen in hun situatie. Tijdens deze ochtenden is er gelegenheid om met een kleine groep lotgenoten ervaringen uit te wisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. Een deel van de ochtend kan worden besteed aan een thema. Steeds betreft het onderwerpen die toegespitst zijn op uw situatie als ex-mantelzorger, met als doel uw handvatten te bieden om een doorstart te kunnen maken naar een andere periode in uw leven. Hoe ervaart u uw situatie als ex-mantelzorger? Hoe gaat u om met het verlies van uw dierbare en met het wegvallen van de zorgtaak? Wat heeft anderen geholpen en wat kan u helpen in deze situatie? Onder deskundige leiding kunt u hierover van gedachten wisselen. 5

7 VOOR MANTELZORGERS Themabijeenkomsten Voor u als mantelzorger organiseert het VIT Scholingsinstituut een aantal themabijeenkomsten over onderwerpen die specifiek voor u van belang zijn. Kiezen tussen persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura Als degene voor wie u zorgt een indicatie heeft voor AWBZ zorg, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget, zorg in natura of een combinatie van beide. In deze bijeenkomst worden de voornaamste verschillen tusen pgb en zorg in natura op een rij gezet. Met behulp van deze informatie kunt u in uw situatie de juiste keuze maken. belangrijkste wetten en regels voor u op een rij gezet. Deze bijeenkomsten kunnen ook op locatie georganiseerd worden. Voorwaarde is wel dat er tenminste tien deelnemers zijn. Regelgeving Als mantelzorger krijgt u te maken met wetten en regels: Als degene voor wie u zorgt professionele hulp nodig heeft of een voorziening of hulpmiddel, als u zoekt naar mogelijkheden om uw mantelzorgtaken beter te kunnen combineren met betaald werk of als uzelf gebruik wilt maken van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. In deze bijeenkomst worden de 6

8 VOOR VRIJWILLIGERS Basiscursus In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse aspecten van het werken als vrijwilliger. Dagdeel 1 Werken als vrijwilliger - Taken en verwachtingen; Wat zijn uw verwachtingen van het vrijwilligerswerk, wat verwacht de organisatie van u, welke taken verricht u als vrijwilliger en welke niet. - Onderscheid vrijwilliger met mantelzorger en professional; Wat is het verschil tussen een vrijwilliger en een mantelzorger en hoe verhoudt de zorg die zij bieden zich tot de zorg die professionals leveren. - Grenzen aan vrijwilligerswerk; Welke grenzen stelt u zelf aan uw vrijwilligerswerk, welke grenzen stelt de organisatie, hoe geeft u uw grenzen (en die van de organisatie) aan. 7

9 VOOR VRIJWILLIGERS Dagdeel 2 Communiceren en signaleren Dagdeel 3 Bejegening CURSUS VOOR VRIJWILLIGERS - Communicatie verbaal en non-verbaal; Wat is verbale en non-verbale communicatie, ervaar zelf wat het effect van verbale en non-verbale communicatie is. - Luisteren, samenvatten en doorvragen; Praktische inleiding over de functies van (actief) luisteren, samenvatten en doorvragen in een gesprek, oefenen aan de hand van concrete situaties. - Hoe gaat u om met cliënten, mantelzorgers en professionals; Belangrijk in de omgang met anderen is afstemmen, hoe doet u dat en welke aspecten spelen hierbij een rol. - Afstand en nabijheid; Hoe vindt en bewaakt u de balans tussen vertrouwde en veilige nabijheid, en gepaste afstand. - Signaleren, objectief en subjectief; Wat neemt u waar (objectief), welke interpretatie (subjectief) geeft u daaraan, welke rol heeft u als vrijwilliger in het signaleringsproces. - Bespreken van een signaal; Hoe bespreekt u een signaal met de cliënt, wanneer geeft u een signaal door. - Welke invloed hebben normen en waarden op omgang met anderen; De normen en waarden van mensen verschillen, hoe gaat u daarmee om, welke keuzen maakt u daarbij. 98

10 VOOR VRIJWILLIGERS Gespreksvoering Vrijwilligers geven ondersteuning aan de cliënt en de familie. De taken die zij hierin hebben als vrijwilliger kunnen verschillen, maar in alle contacten spelen communicatie en gespreksvoering een grote rol. Tijdens deze training leren zij de vaardigheden: luisteren, vragen en signaleren toepassen in gesprekken met cliënten en mantelzorgers. Dagdeel 2 Dit dagdeel staat in het teken van vragen stellen. Welke soorten vragen zijn er en wanneer gebruik je ze. Een tweede onderdeel is het doorvragen met behulp van open vragen. Hoe achterhaal je wat iemand werkelijk bedoelt of wat iemand echt wil. Ook tijdens deze bijeenkomst is er veel ruimte om te oefenen aan de hand van praktijksituaties. Dagdeel 1 Tijdens het eerste dagdeel wordt ingegaan op verbale en non-verbale communicatie en aandacht besteed aan luisteren, samenvatten en doorvragen. Beide onderwerpen worden kort ingeleid en daarna wordt er geoefend met de diverse vaardigheden. Deze bijeenkomsten worden alleen op aanvraag georganiseerd. 9

11 VOOR VRIJWILLIGERS Themabijeenkomsten CURSUS VOOR VRIJWILLIGERS Voor coördinatoren van vrijwillige thuiszorgorganisaties. Intake Een belangrijke taak van de coördinator is het doen van intakes van vrijwilligers en cliënten. Hoe pakt u dit goed aan, wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, hoe achterhaalt u de motivatie van de vrijwilliger en hoe vertaalt u de vraag van de cliënt. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u handvatten en hulpmiddelen aangereikt om een goede intake te kunnen doen bij zowel vrijwilligers als cliënten. Coaching op kwaliteit Als (vrijwillige) coördinator bent u de spin in het web tussen zorgvrager, vrijwilliger en eigen organisatie. Dit vraagt veel van uw inzicht en vaardigheden. In deze training oefent u begeleidingsvaardigheden en reflecteert u op uw eigen coachingscompetenties. Thema s zijn effectief communiceren en toepassen van de kwaliteitscirkel. De training wordt afgestemd op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers. De training bestaat uit vier dagdelen verspreid over twee dagen. 10

12 VOOR MANTELZORGERS en VRIJWILLIGERS Computercursus De computer maakt steeds meer deel uit van ons dagelijks leven. Vrijwilligers komen tijdens hun werk in aanraking met de computer, bijvoorbeeld als het gaat om registratie van hulpuren, gegevens van cliënten of onkostendeclaraties. Voor mantelzorgers kan de computer een goed hulpmiddel zijn om contact te blijven onderhouden met de buitenwereld. Ook internet biedt veel mogelijkheden. Behalve veel informatie zijn hier ook toepassingen te vinden waarmee mantelzorgtaken georganiseerd kunnen worden ( Heeft u geen of nauwelijks ervaring in het werken met de computer, dan is deze cursus iets voor u. U leert een aantal basisvaardigheden en met hulp van het cursusboek kunt u zelf thuis met de computer aan de slag. De groepen bestaan uit maximaal 15 personen, zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: - Omgaan met de computer. - Basisbegrippen en basisvaardigheden van Word (tekstverwerken) - en en internetten (met aandacht voor het zoeken van informatie) Een halfjaar na de cursus is er een terugkombijeenkomst waar u terecht kunt met vragen en problemen, die u tijdens het werken met de computer bent tegengekomen. 11

13 CURSUS VOOR VRIJWILLIGERS Foto: Joost van Velsen

14 VOOR MANTELZORGERS en VRIJWILLIGERS Themabijeenkomsten Hieronder vindt u een overzicht van alle themabijeenkomsten die in 2011 aangeboden worden. De bijeenkomsten die plaatsvinden in het eerste halfjaar, vindt u op het aanmeldingsformulier. De overige bijeenkomsten worden in het najaar aangeboden. U ontvangt hiervoor tijdig een aanmeldingsformulier. Chronische ziekten In deze bijeenkomst wordt besproken wat het betekent om chronisch ziek te zijn en welke invloed dit heeft op het dagelijks leven. Daarnaast worden aandoeningen als de ziekte van Parkinson, CVA, COPD, diabetes en reuma besproken. U krijgt per ziektebeeld inzicht in de oorzaken van de ziekte, het verloop en de gevolgen in het dagelijks leven. Praktische vaardigheden Veel ziekten brengen lichamelijke beperkingen met zich mee. Voor u als mantelzorger of vrijwilliger kan dit betekenen dat uw hulp gevraagd wordt bij dagelijkse zaken als het opstaan uit een stoel, het begeleiden bij het lopen, of het rijden van een rolstoel. Tijdens deze bijeenkomst bespreken en oefenen we met verschillende til- en verplaatstechnieken, het rijden met een rolstoel en worden u handige tips aangereikt voor de zorg in het dagelijks leven. Dementie De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 20%. Bijna iedereen krijgt dan ook in zijn naaste omgeving met deze ziekte te maken. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de oorzaken van dementie, de verschillende vormen van dementie en het verloop van deze ziekte. Gespreksvoering met dementerenden In het beginstadium van dementie is het vaak nog wel mogelijk om een gesprek met de dementerende te voeren. Naarmate de dementie vordert wordt dit steeds lastiger. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u handvatten aangereikt om gesprekken te voeren met dementerenden en oefent u deze technieken aan de hand van praktijksituaties

15 VOOR MANTELZORGERS en VRIJWILLIGERS Veel voorkomende beperkingen Spasticiteit, epilepsie, gehoorstoornissen en slechtziendheid zijn beperkingen die veel voorkomen. Hoe ontstaan deze beperkingen, wat is het verloop en wat zijn de gevolgen voor in het dagelijks leven. CURSUS VOOR VRIJWILLIGERS Autisme Autisme is een verzamelnaam van verschillende stoornissen die te maken hebben met een stoornis in het functioneren van de hersenen. Hoe functioneren de hersenen van iemand met een autistische stoornis en wat betekent dit voor het dagelijks leven. Hoe kunt u als mantelzorger of vrijwilliger hiermee omgaan. Psychiatrie Veel mensen hebben te maken met psychische problemen. Soms als stoornis op zich, maar ook vaak als bijkomend verschijnsel bij een andere aandoening. In deze bijeenkomst krijgt u informatie over verschillende psychische aandoeningen, waaronder depressiviteit. Hoe ontstaan deze aandoeningen, hoe is het verloop, wat is er aan te doen én hoe kunt u als mantelzorger of vrijwilliger hiermee omgaan. 14

16 VOOR MANTELZORGERS en VRIJWILLIGERS Workshops In 2011 worden verschillende workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers aangeboden. Op het aanmeldingsformulier vindt u de workshops voor de eerste helft van De andere workshops staan in het najaar op het programma. Hierover ontvangt u te zijner tijd bericht. Belevingsgerichte zorg bij dementie Belevingsgericht zorgen betekent dat u niet alleen probeert aan te sluiten bij de wensen van de dementerende, maar dat u zich ook inleeft in de gevoelens van de dementerende. Iemand die zich emotioneel begrepen voelt, zal zich meer ontspannen gedragen.tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de beleving van de dementerende in de verschillende stadia van dementie en krijgt u handvatten om de dementerende in al deze fasen te kunnen ondersteunen, begeleiden en verzorgen. Workshop levensboek maken In een levensboek vindt u foto s en verhalen waarin het leven van een dementerende centraal staat. Samen aan een levensboek werken is een goede manier om met de dementerende in gesprek te blijven. In een later stadium van dementie kunnen de vastgelegde herinneringen ook weer een ingang bieden om een gesprek op gang te brengen. Zo biedt het levensboek aan naasten en hulpverleners handvatten voor de omgang met de dementerende. Het is immers gemakkelijker om iemand te begrijpen en te helpen als u zijn of haar verleden kent. In deze praktische workshop leert u hoe u een levensboek kunt maken, hoe u het gesprek met de dementerende aangaat en met welke zaken u rekening moet houden. U krijgt een map met werkbladen die u als basis voor het levensboek kunt gebruiken. 15

17 VOOR MANTELZORGERS en VRIJWILLIGERS Versterk je netwerk Een goed sociaal netwerk biedt u waardevolle contacten, respect, waardering en ondersteuning. Hoe ziet uw netwerk eruit? Hoe behoudt u uw netwerk? En wat kunt u doen om uw netwerk uit te breiden? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in uw eigen netwerk en krijgt u tips en adviezen aangereikt om uw netwerk te behouden en uit te breiden. Uw levensverhaal in 7 zinnen In deze workshop leert u op verschillende manieren uw levenservaringen op papier te zetten. U gebruikt taal om uw gevoelens uit te drukken. Het gaat dan om zowel gesproken taal als geschreven taal. Maar ook beeldtaal en lichaamstaal komen aan bod. U leert in 7 zinnen een kort persoonlijk verhaal op te schrijven en vervolgens, met behulp van beelden (tekenen) gecombineerd met woorden (schrijven), uw gevoelens op papier te zetten. 16

18 VIT Oost-Gelderland Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor hun hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Mantelzorg geef je vanuit verbondenheid. Dat maakt mantelzorg waardevol maar soms ook zwaar. Voor jezelf en voor de persoon die de zorg ontvangt. Vrijwilligers bieden hulp en steun aan mantelzorgers en degenen waar zij voor zorgen. Ze houden gezelschap, maken een wandeling of ondernemen andere activiteiten. Vrijwilligers zorgen ervoor dat een mantelzorger even op adem kan komen. Zij doen dit met een bepaalde deskundigheid en vanuit georganiseerd verband. Ondersteuning voor mantelzorgers VIT Oost-Gelderland ondersteunt mantelzorgers door het geven van informatie, advies, cursussen, begeleiding en praktische ondersteuning. Koepel voor vrijwillige thuiszorgorganisaties VIT Oost-Gelderland is een koepel voor vrijwillige thuiszorgorganisaties in deze regio. De VIT ziet het als haar taak deze organisaties zodanig toe te rusten dat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Zij vervult van daaruit een voorwaardenscheppende rol, neemt initiatieven, adviseert en ondersteunt maar kan ook een uitvoerende taak hebben. Scholingsinstituut Het VIT Scholingsinstituut biedt trainingen en themabijeenkomsten voor verschillende doelgroepen: Coördinatoren van vrijwillige thuiszorgorganisaties Besturen van vrijwillige thuiszorgorganisaties Vrijwilligers Mantelzorgers 17

19

20 VIT Oost-Gelderland Borculoseweg 4, 7261 BJ RUURLO Telefoon (0573) Scholingsinstituut informele zorg

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mantelzorg

Rapportage Onderzoek Mantelzorg Rapportage Onderzoek Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, september 2015 Inhoudsopgave pagina Inleiding - 1-1. Voorbereiding - 2-2. Bevindingen - 3-3. Conclusie & aanbevelingen - 5-4. Dankwoord - 6 - Inleiding

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER, EN WIE IS ER VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Steunpunt Mantelzorg De Bilt is onderdeel van MENS De Bilt, www.mensdebilt.nl. Maatschappelijke ondersteuning in de zes kernen

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

Vrijwilligersacademie

Vrijwilligersacademie Vrijwilligers Academie Drechtsteden Cursusoverzicht najaar 2013 Vrijwilligersacademie www.vrijwilligoppad.nl De Vrijwilligers Academie Drechtsteden is de plek waar vrijwilligers of mensen die vrijwilliger

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Voorlichting, advies en instructie Niveau 3

Voorlichting, advies en instructie Niveau 3 Antwoorden stellingen Voorlichting, advies en instructie Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Preventief werken 1. Preventie is: gezondheidsproblemen voorkomen en gezond gedrag stimuleren.

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch

Welkom bij het online seminar. Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf. Om 19:00 begint het online seminar automatisch Welkom bij het online seminar Zorgen voor iemand met dementie én voor uzelf Om 19:00 begint het online seminar automatisch De deskundigen van vanavond zijn Annemarie Schouten Trainer Martha Flora Hippocampus

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers

En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers En... Hoe ging de cursus? geslaagd! Cursussen & workshops voor vrijwilligers & mantelzorgers September 2014 / juni 2015 gaat u ook slagen? Basistraining computervaardigheden Buurtkracht ontwikkelde een

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Mantelzorg gaat verder dan de gebruikelijke zorg voor elkaar. Op sommige momenten staat

Nadere informatie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie

De Kopgroep in Nieuwegein. Praten over en omgaan met uw dementie De Kopgroep in Nieuwegein Praten over en omgaan met uw dementie "In het begin vond ik het eng", vertelt Pieter. "Nu zeg ik het gewoon tegen iedereen: Ik heb Alzheimer." Omgaan met dementie Sinds de diagnose

Nadere informatie

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 DE MANTELZORGMAKELAAR Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 INFORMATIE AVOND EVEN NIET? Wanneer bent u mantelzorger Knelpunten van mantelzorgers Wat is respijtzorg Wat kan een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Wegwijzer voor mantelzorgers

Wegwijzer voor mantelzorgers Wegwijzer voor mantelzorgers Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, kind, vriend of vriendin? Dan bent u mantelzorger. Vaak gaat het zorgen goed, maar na verloop van tijd kan de zorg (te) zwaar voor u

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Servicepunt Mantelzorg

Servicepunt Mantelzorg Servicepunt Mantelzorg Informatie Ondersteuning Advies Respijtzorg Luisterend oor WWW.BUURTKRACHT.NU Wat houdt mantelzorg in? Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die mensen geven aan iemand in hun directe

Nadere informatie

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker!

Scholingsaanbod september t/m december 2016 SEPTEMBER. Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! Scholing maakt vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker! In dit overzicht vindt u de scholingen die de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o., alleen of in samenwerking met een of meerdere partners van de Vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger

Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Uitnodiging Themabijeenkomst 9 juni 2015 De kracht van de mantelzorger Inspirerende bijeenkomst over mantelzorg met aandacht voor: de kracht van zeggenschap van cliënten en mantelzorgers; eigen regie voor

Nadere informatie

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie>

Vragenlijst voor mantelzorgers - <naam organisatie> Vragenlijst voor mantelzorgers - Algemene gegevens Deze vragenlijst is anoniem 1. Hoe oud bent u? jaar 2. Wat is uw geslacht? man / vrouw 3. Wat is uw postcode? (het gaat hier om de

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops en bijeenkomsten Individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid of een bekende

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Driezorg

Mantelzorgbeleid Driezorg Mantelzorgbeleid Driezorg Inleiding Mantelzorg is een belangrijk en omvangrijk deel van de zorg. Naar verwachting neemt het aandeel van mantelzorgers toe in verband met demografische en sociaal-economische

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Voor mantelzorgers uit de gemeente Geertruidenberg Nr. 6, Juli 2017

Voor mantelzorgers uit de gemeente Geertruidenberg Nr. 6, Juli 2017 hier Voor mantelzorgers uit de gemeente Geertruidenberg Nr. 6, Juli 2017 Beste mantelzorger, In deze nieuwsbrief Mantelzorg Geertruidenberg blikken we terug op de activiteiten die plaatsvonden in de afgelopen

Nadere informatie

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement

3 FASEN MODEL. Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement 3 FASEN MODEL Inhoud: - Introductie - Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Verbeteren Zelfmanagement INTRODUCTIE Het aanmoedigen van chronisch zieke patiënten door zorgverleners in het nemen van dagelijkse beslissingen,

Nadere informatie

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Keuzedeel mbo Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Ouderen en seksualiteit:

Ouderen en seksualiteit: Ouderen en seksualiteit: een oud taboe of een sexy verhaal? Vaak denken jongeren dat mensen van boven de 60 geen seks meer hebben, of daar toch zeker niet van genieten. Niets is minder waar. Maar ook in

Nadere informatie

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg

Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Betrokken mantelzorger(s) en/of sociaal netwerk Bronnen: Toolkit familieparticipatie, Poster goed verbonden, juridische aspecten van informele zorg, invoormantelzorg en exptertisecentrum mantelzorg Twee

Nadere informatie

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Familie- en vriendenzorg. Informatie voor mantelzorgers. Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Informatie voor mantelzorgers Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is Familie- en vriendenzorg Uw partner, familielid, vriend of andere naaste krijgt zorg bij Zorgbalans.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Acht praktische tips voor mantelzorgers

Acht praktische tips voor mantelzorgers Acht praktische tips voor mantelzorgers De zorg voor een dierbare kan uw leven veranderen; vaak steken emoties de kop op die u nooit eerder heeft ervaren. Sommige mensen vinden dat de zorg voor een dierbare

Nadere informatie

Cursusaanbod. Najaar 2011

Cursusaanbod. Najaar 2011 Cursusaanbod Najaar 2011 Omgaan met dementie, hoe doe je dat? Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon met dementie als voor de directe omgeving. Soms heeft u als partner, vriend of familie

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Dokkumer-Walden Het bieden van: Informatie (brochures, website, speciale gelegenheden) Advies en begeleiding (individueel) Emotionele steun: Luisterend oor Weg naar steunpunt soms

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's

Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddy worden, buddy zijn Informatie voor nieuwe buddy's Buddyzorg Nijmegen e.o. Panovenlaan 1 6525 DZ Nijmegen Tel: 024-3297731 Fax: 024-3245558 Email: buddyzorg@nim.nl Buddy worden, buddy zijn Deze brochure

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017

Gemeente Hoogeveen laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2017 Gemeente Hoogeveen laat zien waar e zorg om draait oktober 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Hoogeveen.

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven.

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven. Dementie Leven met dementie Wat Evean voor u kan betekenen Evean. Midden in het leven. Dementie? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Bij dementie verandert er veel in het leven. Niet alleen voor uzelf

Nadere informatie