Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholenveldloop (lagere school) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat"

Transcriptie

1 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 5 september-oktober 2014 Scholenveldloop (lagere school) Zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters, Moerstraat Behaagacte Schrjf uw knderen n voor Multmove 19 Computercursussen dgdak 28

2 In dt nummer Gemeenteneuws 2 Rechtenverkenner 7 De tjd van toen 8 Verkeer en mobltet 9 Wonen 11 Cultuur en bblotheek 12 Mleu 14 Gezn en welzjn 18 Toersme 18 Sport en gezondhed 19 Socaal hus 27 Onderwjs 28 Advesraden 29 Openngsuren 30 Wachtdensten 31 Gemeenteneuws Bespaar op zomeractvteten Fscaal attest (jeugd-, beweeg- en sportactvteten) U hebt recht op een fscaal attest voor belastngvermnderng voor uw knderen jonger dan 12 jaar. Het fscaal attest voor actvteten n 2014, s vanaf januar 2015 beschkbaar n uw account op schlde.grabbs.be. Terugbetalng va zekenfonds (jeugd-, beweeg- en sportactvteten) Zekenfondsen geven dverse voordelen voor knderen (ook +12 jaar). Ze hebben hervoor specale formuleren. Geef het formuler van uw zekenfonds (met kleefbrefje) af op de denst sport en gezondhed of de denst gezn en welzjn én geef aan voor welke actvtet u graag tegemoetkomng wlt krjgen. Het ngevulde formuler bezorgt u aan uw zekenfonds. VT of verhoogde tegemoetkomng (enkel beweeg- en sportactvteten) Geznnen met het VT-statuut krjgen 50% kortng op alle beweeg- en sportactvteten. U komt n aanmerkng als het zekenfonds u dt heeft toegekend. Uw kleefbrefje van het zekenfonds endgt dan op een 1. Vul het attest tegemoetkomng deelnamegeld beweeg- en sportactvteten n en bezorg dt aan de denst sport en gezondhed. Dt attest kunt u downloaden op of ophalen bj de denst sport en gezondhed. Het attest s 1 kalenderjaar geldg en moet voor 1 november van het lopende kalenderjaar worden bnnengeleverd. De gemeente schrjft de terugbetalng over op de rekenng van het geznshoofd voor 31 december van dat jaar. Meer nformate denst sport en gezondhed & denst gezn en welzjn Eugeen Derckxlaan 24, Schlde en en 2

3 Dt was de zomer van

4 Gemeenteneuws Gemeenteneuws De brandweer s op zoek naar gemotveerde mensen om als vrjwllg brandweerman/-vrouw het korps te komen versterken. Wlt u zch graag nzetten om mensen n nood te helpen? Dan bent u wellcht de geknpte kanddaat. Klaar zjn voor het onverwachte en altjd paraat zjn s ons motto. Brandweer (M/V) ets voor u? Voorpost Schlde zoekt vrjwllgers De taken van de vrjwllge brandweer zjn erg gevareerd Regelmatg wordt u opgeroepen voor nterventes. Vaak voor een klus, zoals het rengen van de weg of het doorzagen van een omgevallen boom. Soms s een drngende tussenkomst nodg, zoals het blussen van een brand, een zeke van een bovenverdepng evacueren of het bevrjden van een gekneld verkeersslachtoffer. Stel u kanddaat Als u zch graag wlt aansluten bj het brandweerkorps van voorpost Schlde, den dan uw kanddatuur n. Dat kan nog tot 23 september bj gemeentebestuur Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle. De aanwervngsvoorwaarden vndt u op Kom ook naar de nfoavond: dnsdag 9 september om uur. De nfoavond gaat door n het velghedscentrum, Turnhoutsebaan 8, Malle. Meer nformate Brandweer Malle, , Opendeurdag brandweer op zondag 14 september Interesse n de werkng van de brandweer? Kom dan naar de opendeurdag. Va demonstrates en praktsche workshops komt u meer te weten over dt nteressante beroep. Bovenden doet u er tal van tps op om uw omgevng brandvelger te maken. U bent van harte welkom op zondag 14 september 2014 tussen 13 en 18 uur op de parkng aan de Muzeken Woordacademe, Turnhoutsebaan 204, Schlde. 4

5 Bouwvergunnngen vlugger afgeleverd Sneller starten met bouwen Snds 1 jul 2014 s Schlde ontvoogd. Dt betekent dat de gemeente nu autonoom stedenbouwkundge aanvragen kan afhandelen. Aanvragers van een bouwvergunnng weten voortaan bnnen 75 dagen waar ze aan toe zjn. Om ontvoogd te worden, moest de gemeente beschkken over: een goedgekeurd gemeenteljk rumteljk structuurplan een gemeenteljke stedenbouwkundge ambtenaar een conform verklaard plannenregster een vastgesteld vergunnngenregster een regster van de onbebouwde percelen Concreet heeft de ontvoogdng alleen maar voordelen. Vroeger moest voor heel wat dossers adves gevraagd worden aan het Departement Rumte Vlaanderen (beter bekend als Stedenbouw ). Nu kan de gemeente zelfstandg stedenbouwkundge vergunnngen en verkavelngsvergunnngen afleveren. Dt s een groot voordeel voor de aanvrager. De termjn waarbnnen hj of zj een antwoord op de bouwaanvraag mag verwachten s nameljk een stuk korter. Voor bouwdossers geldt de bndende termjn van 75 dagen (verlengd met 30 dagen n geval van een verplcht openbaar onderzoek). Let wel: de vergunnng s pas utvoerbaar als men bnnen 35 dagen na aanplakkng van de vergunnng geen meldng van beroep ontvangen heeft. Het al dan net bndend adves van andere overhedsdensten bljft wel nodg voor een aantal dossers, afhankeljk van de lggng van het perceel en de aard van de aanvraag. Daarnaast oefent Rumte Vlaanderen nog steeds een coördnerende functe ut, n het bjzonder bj grotere dossers. Meer nformate denst rumte, , 5

6 Gemeenteneuws Snds 1 jun kunnen ouders van Belgsche knderen kezen voor een dubbele famlenaam. Knderen kunnen de naam krjgen van de vader of van de moeder. Ook een combnate van de twee namen s nu mogeljk. Ouders kezen zelf de volgorde van de dubbele famlenaam. Wjzgng wetgevng Dubbele famlenaam kan ook n Belgë Artkel 12 van de wet van 8 me 2014 geeft ouders of adoptanten de mogeljkhed om hun mnderjarge knderen een andere naam toe te kennen. Herbj moet wel aan volgende voorwaarden voldaan zjn: Knderen geboren voor 1 jun 2014 De mnderjarge knderen zjn knd van bede ouders de de aanvraag ndenen. De ouders kunnen tot 31 me 2015 een verklarng afleggen voor de ambtenaar van de burgerljke stand om de namen van de mnderjarge knderen te veranderen. Inden de ouders al een gemeenschappeljk knd hebben dat meerderjarg s, kan de naam van het mnderjarge knd net meer gewjzgd worden. Knderen geboren na 1 jun 2014 Als er andere mnderjarge knderen zjn van bede ouders, wordt de naam van het neuwe knd toegekend volgens de oude wetgevng. De ouders hebben vanaf de geboortedatum van het neuwe knd 3 maanden de tjd om een verklarng af te leggen voor de ambtenaar van de burgerljke stand om de namen van alle mnderjarge knderen aan te passen. Meer nformate denst burgerzaken, , Verengngen starten neuw werkngsjaar Staat u te trappelen om deel te nemen aan een gevareerd en utgebred aanbod van actvteten en hebt u goestng om neuwe mensen te leren kennen? Dan s het begn van een neuw werkngsjaar een deaal moment. Want vanaf september draaen de meeste verengngen weer op volle toeren. Slut u nu aan en dompel u onder n het rjke verengngsleven van Schlde. In 2970 actef krjgt u een overzcht van alle sporteve actvteten tjdens de week van de sportclub. Meer nformate Jeugd, senoren, personen met een handcap, ontwkkelngssamenwerkng: denst gezn en welzjn, Sococultureel: denst cultuur en bblotheek, Sport: denst sport en gezondhed, Mleu: mleudenst, Respaspoorten goedkoper en langer geldg Normale procedure Spoedprocedure (prjzen ongewjzgd) Leeftjd Geldghed Prjs Levertermjn Tot 18 jaar 5 jaar geldg 35 euro 7 werkdagen Vanaf 18 jaar 7 jaar geldg 70 euro 7 werkdagen Leeftjd Geldghed Prjs Levertermjn Tot 18 jaar 5 jaar geldg 210 euro 24 uur Vanaf 18 jaar 7 jaar geldg 245 euro 24 uur De kwaltet van de foto s de u meebrengt s belangrjk. Vraag daarom aan uw fotograaf om een foto te maken voor een bometrsch paspoort met gezchtsherkennng. 6

7 Rechtenverkenner GEWIJZIGDE procedure Fnancële toelage voor grote geznnen en mndervalden Toelage voor mndervalden De toelage voor mndervalden wordt vanaf 2014 utgekeerd door het OCMW en net meer door de gemeente. Contacteer het Socaal Hus voor meer nformate. Let op! Vanaf dt jaar voorzet de gemeente net meer n een rstorno voor personen met een handcap. Hervoor kunt u voortaan bj het OCMW terecht. Dt maakt het voor u eenvoudger. Alles wat met het aanvragen van toelagen en erkennng van een handcap te maken heeft, vndt u vanaf nu op één adres. De regels voor het toekennen van de toelage zjn veranderd. Op deze maner wllen de gemeente en het OCMW ertoe bjdragen dat de fnancële tegemoetkomng eerljker wordt verdeeld en dan ook terechtkomt bj degenen de er het meeste nood aan hebben. Hoe aanvragen? Inwoners de vorg jaar een rstorno als gehandcapte +66% aanvroegen, krjgen een bref met het neuwe OCMW-reglement. Meer nformate Socaal hus - OCMW Luc Knaepkens of Martne Kussé Turnhoutsebaan 67, Schlde Het Socaal Hus s elke werkdag open van 8.30 tot 12 uur. Toelage voor mndervalden Socaal Hus (Turnhoutsebaan 67, Schlde of ) Toelage voor grote geznnen gemeentehus (Brasschaatsebaan 30, Schlde of / ) Toelage voor grote geznnen Net als vorge jaren voorzet de gemeente Schlde n een fnancële tegemoetkomng of rstorno voor grote geznnen. U kunt deze rstorno ontvangen als u dre knderen of meer ten laste hebt en het aanvraagformuler op tjd ndent. De bedragen van de rstorno zjn n onderstaande tabel opgenomen. gezn met 3 knderen ten laste (*) gezn met 4 knderen ten laste (*) gezn met 5 of meer knderen ten laste (*) 80 euro 130 euro 200 euro (*) knd ten laste = recht op geznsvergoedng bewjs = verklarng op eer De rstorno aanvragen kan tot vrjdag 14 november 2014 bj de denst fnancën. Dat kan: Persoonljk werkdagen van 8.30 tot uur Per post (poststempel geldt als bewjs) BELANGRIJK: Na 14 november 2014 worden geen aanvragen meer aanvaard. Als u n de perode 1/11/2014 t/m 31/12/2014 wjzgngen n uw geznsstuate verwacht, dan raden we u aan om vóór 14/11/2014 contact op te nemen met de gemeenteljke denst fnancën. Hoe aanvragen? Alle geznnen met dre of meer knderen ten laste zjn rechtstreeks aangeschreven. Inden u deze bref net krjgt en toch voldoet aan de voorwaarden, kunt u vanaf begn september 2014 een aanvraagformuler bekomen bj de denst fnancën op het gemeentehus of kunt u het formuler downloaden va Meer nformate denst fnancën Brasschaatsebaan 30, Schlde of

8 De tjd van toen Ontdek het mltare erfgoed n uw gemeente De schans van Schlde De schans werd gebouwd tussen 1909 en 1912 Een schans of redoute s een mltar verdedgngsbouwwerk. Het moest strategsche plaatsen beschermen tegen belegerng of dende als bjkomende verdedgng van een stad. Om Antwerpen zoveel mogeljk te vrjwaren tegen de nval van vjandeljke legers beslste de Belgsche regerng om een fortengordel met twntg permanente bouwwerken aan te leggen. Door een gebrek aan polteke moed en een tekort aan fondsen duurde het lang voor er effectef met de bouw werd gestart. In stedeljk gebed moesten woonhuzen of boerderjen dkwjls worden ontegend. Voor de bouw van de schans van Schlde was dat net nodg. Als locate werd een gebed gekozen, ver van het centrum van het dorp. Deze schans maakt deel ut van de butenste fortengordel de Antwerpen moest versterken. oosten van de schans en anttankgracht een grote open vlakte. Ook tussen de forten was er toen vrj zcht. Het s preces daarom dat er later n de omgevng bossen ontstonden, groen waar we nu nog van kunnen geneten. Weetjes: De schanssoldaten hebben zch noot overgegeven De schans s n totaal twee hectaren groot De vernelngen aan de schans werden door onze egen troepen aangebracht Er zjn ook loopgraven rond de schans End jaren dertg zjn er nog bunkers bjgebouwd De plaatseljke vsclub heet edereen welkom voor een zcht op de schans. Baksteen en ongewapend beton. Dat waren de materalen de destjds werden gebrukt voor het aanleggen van het bouwwerk. Het staat op een ovaalvormg eland, s bedekt met zand en bomen. Een 15 meter brede gracht omrngt de grote schans van Schlde. Tot vlak na de tweede wereldoorlog was het gebed ten 8

9 Verkeer en mobltet Waarom s trager beter? Ut snelhedsmetngen en snelhedscontroles bljkt nog steeds dat heel wat automoblsten moete hebben om zch te houden aan de maxmumsnelhed. Dt s een pjnljke vaststellng, zeker omdat er een wezenljk verband bestaat tussen snelhed en ongevallen. Daarom hernemen we her nogmaals waarom overdreven snelhed wel degeljk gevaarljk s. Hoe hoger de snelhed, hoe langer de stopafstand. Deze stopafstand bestaat ut de reacteafstand en de remafstand. De reacteafstand hangt af van de alerthed van de chauffeur. Een dronken chauffeur zal een langere reacteafstand hebben omdat zjn reflexen mnder goed zjn. De remafstand hangt af van de snelhed. Tegen 50 km/uur bedraagt de remafstand 26 meter en tegen 100 km/uur al 77 meter. Deze afstanden houden dan nog rekenng met de deale omstandgheden: alerte chauffeur, droog wegdek, goede zchtbaarhed,.. Overdreven snelhed beïnvloedt ook het gezchtsveld van de bestuurder. Het centraal zcht neemt detals op, terwjl het perfeer zcht gevoelg s voor al wat beweegt. Naarmate de snelhed hoger lgt, boet het perfeer zcht n aan doeltreffendhed en scherpte, en gaat de chauffeur strak voor zch ut kjken. Dt staat bekend als tunnelzcht. Hoe sneller men rjdt, hoe nauwer dus het perfeer zcht. Overdreven snelhed ledt ertoe dat chauffeurs de controle verlezen over het stuur n een bocht. Hoe hoger de snelhed, hoe hoger de mddelpuntvledende kracht. En dus ook hoe meer kans om ut de bocht te vlegen. En tenslotte zjn de verwondngen voor zowel bestuurder als andere betrokkenen n een ongeval zwaarder als de snelhed hoger lgt. Hoe hoger de snelhed, hoe groter de botsngkracht de men te verwerken krjgt. Bj 30 km/uur komt de mpact van een botsng overeen met een val van 3,5 meter, bj 50 km/uur met een val van 10 meter en bj 70 km/uur met een val van 19 meter. Bovenden stjgt ook de kans op overljden van de zwakke weggebruker de n een ongeval betrokken s exponenteel. Tegen 30 km/uur lgt de kans op overljden op 15%, tegen 50 km/uur al op 60% en tegen 60 km/uur zelfs op 85%. Dt en nog veel meer kunt u terugvnden op de fche over snelhed de door het BIVV werd samengesteld, en de terug te vnden s op hun webste Enkele praktsche voorbeelden (zonder rekenng te houden met vertragende elementen): Snt-Jobsteenweg vanaf de grens van Snt-Job tot aan het kasteel: aan 90 km/uur duurt het 1.30 mnuut; aan 70 km/uur duurt het 2 mnuten. De as Catharnadreef Schldedreef Noorderlaan Fortsteenweg Snt-Jobsteenweg: aan 70 km/uur duurt het 4.30 mnuten; aan 50 km/uur duurt het 6.20 mnuten. Is een dergeljke mnmale tjdswnst de rsco s waard? We hopen van harte dat geen enkele Schldenaar er nog aan twjfelt: trager s beter. Meer nformate denst mobltet,

10 Verbeteren voetpaden Verkeer en mobltet In het najaar wordt gestart met het heraanleggen van bestaande voetpaden om de kwaltet van het voetgangersnetwerk te verbeteren. Er s gekozen om het gehele budget van de volledge legslatuur n één keer te gebruken, en net zoals n het verleden elk jaar een apart dosser op te starten. Door het bundelen van het budget krjgen we betere prjzen door de grotere hoeveelheden en wordt de admnstrateve last klener. Deze werkwjze s dus effcënter op fnanceel en admnstratef vlak. De volgende voetpaden werden geselecteerd: ontbrekend stukje tussen Lersebaan en Waterlaatstraat overbljvend deel Kwekerjstraat Het Schoemeken Klenveldweg tussen Kwekerjstraat en Waterlaatstraat Zwaneweg Eugeen Derckxlaan tussen Hendrk Conscencestraat en Schoolstraat Neuwstraat Bnnen hetzelfde budget van euro wordt ook het wegdek van De Rentfort verneuwd, met betonnen goten langs weerszjde. Aan de schoolngang worden de grastegels verder utgebred om de bermen te beschermen tegen het veelvuldg parkeren. Meer nformate denst openbare werken, Parkeer correct en maak de schoolomgevng velger Goede voornemens maken we meestal op 1 januar. Maar waarom net ook op 1 september? De scholen gooen hun deuren terug open en het wordt weer druk rond de schoolpoort. Msschen kunnen we met z n allen het goede voornemen maken om de parkeerregels na te leven. U verhoogt hermee de velghed van uw egen knderen én de van alle schoolgenootjes. Kunnen we ook op u rekenen? De belangrjkste fouten de gemaakt worden: parkeren op fetspad of voetpad parkeren op een zebrapad dubbel parkeren de straat of het kruspunt volledg blokkeren Om het zoeken naar een parkeerplaats te vermjden, kunt u ook de fets nemen. Hoe meer fetsers, hoe mnder auto s. Zo wordt de schoolomgevng nog velger. 10

11 Wonen Kamp C, da s duurzaam bouwen! Inge Van den Heuvel Kamp C s een unek provncaal domen waar duurzaam bouwen en wonen centraal staan. Doorheen de jaren s het meer geworden dan een advescentrum voor partculere bouwers en verbouwers. Het domen s utgegroed tot een platform waar ook lokale besturen, educateve centra, scholen, bouwheren en archtecten elkaar kunnen ontmoeten en waar nformate wordt doorgegeven. Duurzaam bouwen s verstandg bouwen U kunt terecht bj de experts van Kamp C voor ndvdueel adves, een rondledng door Expo C, een nfosesse of praktsche workshops. Heeft u concrete bouwplannen, dan kunt u grats de plannen op duurzaamhed laten screenen tjdens een planadves. Ook voor scholen heeft Kamp C een gevareerd aanbod afgestemd op verschllende graden. Dat doen ze onder meer va rondledngen, doe-koffers en handge zelfgdspakketten. Naast het nformeren en sensblseren van bouwers, bouwprofessonelen en studenten, bedt Kamp C ook kantooren vergaderrumte aan ondernemers n het laagenerge bedrjvencentrum De Bass. Kennsutwsselng omtrent duurzaam bouwen tussen overhed en prvé staat her centraal. EXPO C, dé tentoonstellng over duurzaam (ver)bouwen Deze expo s een nteracteve tentoonstellng en deaal wanneer u meer wl weten over duurzaam bouwen of de laatste trends op gebed van energezung wonen. Op verschllende locates op het domen komt u meer te weten over de energe- en waterproblematek n de wereld en op welke maner u hermee rekenng kunt houden bj de bouw of verbouwng van uw wonng. Demowonng Casana Wlt u ook eens wonen n een bo-ecologsche wonng? Dan kunt u met de hele famle een weekend of avond logeren n de demonstratewonng Casana. De naam Casana s een samentrekkng van de Latjnse woorden 'casa' (hus) en 'sana' (gezond). Het s een laag-energewonng de volgens ecologsche en duurzame techneken s gebouwd. De wonng s net alleen opgetrokken met ecologsch verantwoorde materalen, er wordt ook zung omgesprongen met energe en water. De constructe s een combnate van houtskeletbouw en strobalen, afgewerkt met leemplester en houten planken. Ook de bnnenafwerkng s ecologsch en duurzaam. De demonstratewonng Casana moet het duurzaam bouwen promoten en bekendmaken bj het brede publek. Meer nformate Kamp C (Provncaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen) Brtselaan 20, 2260 Westerlo

12 Cultuur en bblotheek Ontroerende, grappge en ontwapenende voorstellng waar ras-comédenne Myram Bronzwaar (Jula ut de één sere Thus) kehard haar tanden nzet! Myram Bronzwaar s SHIRLEY VALENTINE Theatervoorstellng op donderdag 30 oktober n het denstencentrum Shrley s de 45 gepasseerd. De knderen zjn het hus ut en van haar man moet ze al jaren geen romantek meer verwachten. Is dt het nu? Ze sljt haar dagen met dagdromen over hoe het had kunnen zjn. Wanneer haar vrendn een res wnt naar een exotsch Greks eland beslut Shrley het avontuur aan te gaan en te ontsnappen aan de sleur van alledag. Eenmaal daar aangekomen knapt ze zenderogen op. Lacht het leven haar weer toe? Praktsch Theatervoorstellng op donderdag 30 oktober Van tot 22 uur Denstencentrum grote zaal - Schoolstraat 44 - Schlde Kaarten: voorverkoop en aan de kassa 5 euro Lever uw boeken n wanneer het u past! Ontdek onze boekenschuf Aan de ngang van het gemeentehus vndt u hervoor een specale nleverbus. Regstrate gebeurt bj het eerstvolgende openngsmoment van de bblotheek. Is de bblotheek open, dan s de nleverbus dcht en loopt u gewoon de bb bnnen voor een normale regstrate van uw boeken of dvd s. Meer nformate denst cultuur en bblotheek, , Meer nformate en kaartenverkoop Evenementenloket Turnhoutsebaan 200, Schlde

13 Open Monumentendag Erfgoed vroeger, nu en n de toekomst Het park Schldehof heeft een rjke geschedens. Verschllende gdsen van heemkrng Sclla leden u rond n het park en geven een hstorsche utleg over de verschllende vses en bouwfases van de baronnen. Kom zeker ook de presentate n de Oranjere bekjken. Deze lcht het erfgoedplan ut 2012 toe waarn u een dudeljke kjk krjgt op de toekomstvse van het park en zjn erfgoedrelcten. Meer nformate denst cultuur en bblotheek Brasschaatsebaan 30, Schlde , Schldehof herbergt mmers een enorme rjkdom, unek voor Schlde. Het s dan ook één van de voornaamste doelstellngen van de gemeente om deze erfgoedrelcten te bewaren en n stand te houden. Daarnaast s het behoud van de specfeke natuur- en recreatewaarden essenteel. Heel af en toe worden er lokale evenementen georganseerd. Kortom, het evenwcht tussen al deze gebruken en functes werd bestudeerd n het erfgoedplan. Ook andere projecten zullen aan bod komen: de restaurate van het Chrstusbeeld op het Lodewjk De Vochtplen n s-gravenwezel de toekomstvse van de werkgroep erfgoed over het behoud van erfgoed (wat en waarom) zoals bjvoorbeeld de Kraanhoeve, het fort van s-gravenwezel, s-gravenhof, ). Dt alles zal ook n een mooe brochure aangeboden worden de tjdens Open Monumentendag te verkrjgen s aan de Oranjere. Schlde verkozen tot topper door organsate Praktsch Open Monumentendag: Erfgoed vroeger, nu en n de toekomst Zondag 14 september 2014 Van 10 tot 18 uur Doorlopend davoorstellng n de Oranjere Doorlopend rondledngen n het park (start aan de Oranjere, De Pont 45, Schlde). Het maxmum aantal deelnemers per gdsbeurt s 25 personen. Er zullen voldoende gdsen aanwezg zjn om op hetzelfde moment met verschllende groepen samen te vertrekken. 13

14 Mleu Weg met de naald Grats naaldcontaners voor partculeren Moet u om medsche redenen zelf regelmatg bloed prkken? Of hebt u dabetes en s nsulne een dageljkse noodzaak? Gebrukt u wel eens specale mesjes om een blaar te doorprkken? Voorkom prkongelukken en haal uw grats naaldcontaner bj de mleudenst Met de grats naaldcontaner voorkomt u dat emand zch kwetst aan gebrukte naalden. In de contaner stopt u gebrukte naalden, pennaalden of blarenprkkers. Breng een attest van uw arts mee. Meer nformate Mleudenst, , Vssterfte? Kom het melden! Met de kwaltetsverbeterng van onze waterlopen herstelt ook het vsbestand zch geledeljk. Maar vssen hebben het net altjd even gemakkeljk. Vssen sterven door zuurstoftekort of door hevge regen- en onweersbuen, waardoor rooloverstorten plaatsvnden. Maar een vssterfte kan ook wjzen op een llegale lozng of een zekte. Een snelle meldng s crucaal om op tjd te kunnen ngrjpen. Merkt u dus dode vssen of vssen n nood, meld het dan onmddelljk aan de mleudenst ( ) of aan polte Voorkempen ( ). 14

15 Behaag Natuurljk-acte 2014 Plant zelf ook hagen ut de streek Voor de 13e keer slaan de mleuraad, het gemeentebestuur van Schlde en vzw Natuurpunt de handen n elkaar voor de Behaag Natuurljk-acte: een acte om het aanplanten van streekegen hagen te bevorderen. Va de mleudenst kunt u groenpakketten aankopen aan gunstge prjzen. pwaarom streekegen groen? Hagen, houtkanten en bomenrjen zjn n ons cultuurlandschap vaak de enge verbndngswegen tussen de overgebleven natuurgebeden. Gemengde hagen en houtkanten n landeljke gebeden en prvé-tunen kunnen samen groene lnten vormen en zo de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes gedeelteljk vervangen en voor een waardevoller landschap zorgen. streekegen bomen en struken groeen sneller, zjn beter bestand tegen de grllen van ons klmaat en allerle zekten. Ze zjn ook heel wat budgetvrendeljker. Praktsch Een overzcht van de verschllende pakketten en het bestelformuler vndt u op of bj de mleudenst. U kunt uw bestellng doorgeven aan de mleudenst en per overschrjvng betalen tot vrjdag 17 oktober Op zaterdag 29 november tussen 13 en 15 uur haalt u uw bestellng af bj het gemeentemagazjn van de denst der werken, Rozenhoek 2 n Schlde. U krjgt ook plant- en snoetps, afstandsregels en een beschrjvng van de verschllende planten de u kocht. Extra aanbod: Bjenhotels te koop! Het gaat net zo goed met de bjen. Honngbjen verdwjnen ut hun korven en wlde bjen doen het zo mogeljk nog slechter. Hoog tjd om n acte te komen. Hang daarom een bjenhotel n uw tun en geef bjen een warme thus. Wst u dat wlde bjen net steken? deze bjen soltar leven en elk een egen nestje maken? ze bessenstruken, frutbomen en andere gewassen bestuven? Voor de prjs hoeft u het net te laten: voor 20 euro koopt u al een kant-en-klaar bjenhotel. Dt bjenhotel wordt samen met de behaag natuurljk-acte verdeeld op 29 november. Bestellen kan va hetzelfde formuler. Meer nformate Mleudenst

16 Mleu Ecotoer 2014 Samen met de gemeenten Brecht, Schoten en Stabroek organseert Schlde voor de eerste keer een Ecotoer. Kom zeker naar onze nfosesses en workshops. Thema: mleu, natuur, mobltet en duurzaamhed. Volgende actvteten vnden plaats n onze gemeente: Meer leven met een krnglooptun Wanneer? woensdag 22 oktober 2014 om uur Waar? Oranjere, Dodoenstun, Schldehof (De Pont 45), Schlde Door? Velt vzw.s.m. Dodoenstun Schlde Een moestun, sertun, kppen, vsvjver, frutbomen er s soms heel wat natuur n bewegng rond onze wonng. Maar hoe kunnen we dt nu best allemaal op elkaar afstemmen? Hoe kunnen we ons groenafval en onderhoud vermnderen en zo meer van onze tun geneten? Dat kan va krnglooptuneren! We maken de juste keuze van groenvormen, beperken het gazon, gebruken mnder meststoffen en tal van andere techneken om alles beter op elkaar af te stemmen. Verder zoeken we naar createve oplossngen om alle organsch materaal ut onze tun en keuken te verwerken of terug n de natuurljke krngloop te brengen. Daardoor creëren we mogeljkheden om allerle nteressante deren en nsecten aan te trekken. Voor ons betekent dat mnder werk en meer geneten! Voedselteams: gezond eten van lokale producenten Wanneer? donderdag 30 oktober 2014 om uur Waar? Gemeentehus, Brasschaatsebaan 30, Schlde Door? Voedselteams vzw Een voedselteam s een groep mensen ut dezelfde buurt de gezamenljk producten aankoopt bj lokale boeren (zuvel, frut, groenten, vlees,..). Een voedselteam staat voor duurzaamhed en kwaltet en kest voor gezonde voedng, geproduceerd met respect voor plant en der. Alles wordt lokaal geproduceerd tegen een eerljke prjs, zonder de overbodge kosten voor verpakkng of tussen handelaars. Kortom, een korte voedselketen. De werkng van voedselteams vzw wordt ut de doeken gedaan en er wordt een oproep gelanceerd om een voedselteam n Schlde op te rchten. Wlt u er alles over weten? Kom dan zeker lusteren! Deskundg ndvdueel bouwadves Opgelet! Inschrjven verplcht vóór 29 september 2014 Wanneer? donderdag 9 oktober 2014 Waar? gemeentehus, Brasschaatsebaan 30 Door? Kamp C (ze ook p. 11 van deze 2970 nfo). Bouw- of renovateplannen? Zn om energezung en duurzaam aan de slag te gaan, maar zet u door de bomen het bos net meer? Geen nood, va het ndvdueel bouwadves van Kamp C vnd de 10 verschllen kunt u al uw plannen n detal bespreken met een specalst. Hj geeft u adves op maat over onder andere uw solate, koudebruggen, verwarmngssystemen, zonne-energe, premes en nog veel meer. Het volledge programma van de Ecotoer vndt u op onze webste ecotoer. 16

17 Voor een lagere energefactuur Tot 200 euro preme voor energe-audt Hebt u plannen om uw wonng te renoveren en energezunger te maken? Of wlt u gewoon mnder betalen voor energe? Nodg dan een erkend energedeskundge ut. De komt bj u langs en geeft uw wonng een grondge doorlchtng. Hj kjkt herbj naar uw: verwarmngssysteem solate gebrukte materalen warm water voor santar zomercomfort ventlate Bj een energe-audt krjgt u bezoek van een energedeskundge Op bass van deze doorlchtng, krjgt u een verslag met utleg over hoe u uw energeverbruk kunt vermnderen. Dat kunnen klene aanpassngen zjn n hoe u met energe omgaat. Maar het kan ook gaan over klene of grotere nvesterngen. Meer nformate mleudenst Groepsaankoop groene energe Dat kan. Doe mee met de groepsaankoop groene stroom en gas. Zo werkt het: U kunt grats nschrjven tot 30 september. Houd uw laatste endafrekenng bj de hand. In oktober s er een velng waarop de energeleverancers hun beste bod doen. Kort daarna ontvangt u een voorstel op maat en zet u wat uw besparng kan zjn. Pas dan beslst u of u ngaat op het aanbod en van energeleverancer verandert. Een overstap kost u nets en uw neuwe leverancer brengt dt voor u volledg n orde. Hoe werkt het Download het subsdereglement en aanvraagformuler op of vraag het bj de mleudenst. Maak een afspraak met een energedeskundge (ljst deskundgen op Houd een aantal zaken bj de hand voor het bezoek van de energedeskundge: facturen van gas, stookole, elektrctet facturen of technsche nformate van vroegere ngrepen op energevlak (daksolate, verneuwen stookketel of boler, ) schets van de butenkant van uw wonng met de afmetngen van alle butengevels, deuren, ramen. Vervolgens geeft de energedeskundge u het audtrapport, met daarn een beschrjvng van de toestand van uw wonng en een voorstel tot verbeterng. Vraag de preme aan bnnen de 6 maanden na de facturatedatum va Gewoon langskomen kan natuurljk ook. U krjgt de preme utbetaald na goedkeurng. Inschrjven doet u op Geen nternetheld? Bel dan op het grats nummer Zj begeleden u stap voor stap. Geen nternetaanslutng? Kom langs bj de mleudenst. Meer nformate mleudenst, Brasschaatsebaan 30, Schlde, , 17

18 Gezn en welzjn Vakantewerkng knderen 4-12 jaar Speelplen herfstvakante (27 tot en met 31 oktober 2014) Alles op één plek van s morgens tot s avonds! Iedereen tussen 4 en 12 jaar s welkom op het speelplen aan de Jos n t Parkske (Eugeen Derckxlaan 24, Schlde). Wat gaan we doen? Boeende spelactvteten, createve workshops, bouwen, knutselen, bewegen, lezen of spelen Het kan allemaal op het speelplen! Wat? Wanneer? Waar? Prjs vooropvang 8-10 uur Jos t Parkske 3 euro Speelplen uur Jos t Parkske 3 euro voormddag Speelplen uur Jos t Parkske 3 euro namddag Na-opvang uur Jos t Parkske 3 euro Meebrengen Op het speelplen wordt een veruurtje voorzen. Boterhammen en een drankje moeten de knderen zelf meebrengen, lefst n een brooddoos. Inschrjven va schlde.grabbs.be vanaf maandag 8 september om 10 uur. Meer nformate denst gezn en welzjn Eugeen Derckxlaan 24, Schlde Toersme 5 jaar Wezel Culnar! In samenwerkng met verschedene restaurateurs en ondernemers ut Schlde en de wjde omgevng, kunt u op het dorpsplen van s-gravenwezel geneten van een dredaagse verwennerj van uw smaakpapllen. U kunt ter plaatse degusteren en vergeljken: gevestgde waarden en aanstormend talent, bstrokeuken, gastronome, wereldkeuken, desserts en net te vergeten een utgebrede cocktal-, wjn- en berbar. Er s voor eder wat wls. Elk restaurant onderschedt zch met een egen karakter en stjl. Dt alles n een totaalconcept met aangename sfeer, aanvaardbare prjzen en knderanmate. 18

19 Sport en gezondhed neuw Er beweegt ets op zondag! Kom mee Multmoven! Knderen tussen 3 en 8 jaar kunnen op zondagvoormddag op een createve, gevareerde maner bewegen. Multmove legt de focus op de algemene ontwkkelng van vaardgheden waarbj de sporttak net onmddelljk herkenbaar s. De fundamentele bewegngsvaardgheden zjn van crucaal belang en moeten al op jonge leeftjd geprkkeld worden. Beneuwd? Kjk zeker al eens naar dt flmpje!' Multmove voor knderen s de start van een gezonde levensstjl met veel bewegng en sport, je hele leven lang. Meer nformate denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde Praktsch Lessenreeks 1: najaar 2014 Zondagvoormddag. Data: 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12, 21/12 Lessenreeks 2: voorjaar 2015 Zondagvoormddag. Data: 25/01, 1/02, 8/02, 15/02, 1/03, 8/03, 15/03, 22/03, 29/03, 5/04 3 en 4-jargen: van 9 tot 10 uur 5 en 6-jargen: van 10 tot 11 uur 7 en 8-jargen: van 11 tot 12 uur Voor één lessenreeks betaalt u 30 euro. De lessenreeksen gaan door n sporthal Vennebos, Hoevedreef, Schlde. Inschrjven va schlde.grabbs.be Inschrjvngen voor lessenreeks 1 starten op dnsdag 2 september om 10 uur. 19

20 Sport en gezondhed vooraf nschrjven verplcht Neem deel aan de grats fttest op 27 september Was de zomer voor u ook zo lekker? Heeft u genoten van een zorgeloze vakante waarbj u uw gezonde levensstjl msschen wat let varen? Of heeft u net super hard getrand en de zomer doorgebracht op sla en water? Wlt u graag eens weten hoe het nu met uw condte gesteld s? Op zaterdag 27 september 2014 bent u van harte welkom op onze grats fttest! U kunt hervoor terecht n het Ftness Center Schlde dat specaal voor de gelegenhed de dag zjn deuren open zet voor al onze nwoners. Voor de fttest trekt u best een uurtje ut, want uw condte wordt grondg n kaart gebracht: condtetest op de fets een lchaamsanalyse een krachttest van de grote spergroepen een lenghedstest. Daarbovenop krjgt u ook voedngsadves en persoonljk bewegngs- en tranngsadves. Dt alles s volledg grats en zonder verdere verplchtngen! U kunt de dag naast de zware nspannngen uteraard ook gebruk maken van de kleedkamers, douches, sauna, de het Ftness Center te beden heeft. Kom dus zeker langs en doe uw lchaam een moo cadeau een ftte neuwe start! Praktsch Wanneer: zaterdag 27 september 2014 Aanvang: 9 uur Ende: 16 uur Waar: Ftness Center Schlde, Turnhoutsebaan 350 Vooraf nschrjven verplcht bj: denst sport en gezondhed, Eugeen Derckxlaan 24, Schlde, , 20

21 Kent u onze ft-o-meter 50+ al? Wlt u samen met leeftjdsgenoten de condte op pel brengen of houden? Dat kan! De ft-o-meter voor 50+ s een 1100m lang parcours met 18 oefenngen. Iedere vrjdag verzamelt de groep om uur. U kunt grats en onder deskundge begeledng deelnemen. Praktsch Vrjdagnamddag: 12/09, 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12 Telkens om uur aan sportpunt Schldehof Bellevue (hoofdngang park), Schlde Inschrjven s verplcht. Inschrjven va schlde.grabbs.be Inschrjvngen starten op dnsdag 2 september om 10 uur. Meer nformate denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde Ftnesstoren rest door de gemeente De ftnesstoren rest ook n september en oktober door de gemeente. Naden zal de toren overwnteren aan sportpunt de Caters n s-gravenwezel. Kom nu dus zeker kennsmaken met onze ftnesstoren en genet van deze utdagng. Plannng september plen voor gemeentehus, Brasschaatsebaan 30, Schlde oktober buurtterren De Wngerd, s-gravenwezel november aprl sportpunt de Caters, Moerstraat, s-gravenwezel Meer nformate denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde

22 Sport en gezondhed Doe mee met de week van de mobltet 16 tot en met 22 september 2014 De week van de mobltet n september s utgegroed tot de belangrjkste campagne n het teken van duurzame mobltet en bewust autogebruk. Net alleen bj ons, maar n heel Europa zetten lokale besturen, scholen, bedrjven en verengngen hun schouders onder duzenden autoluwe ntateven. Van zaterdag 13 tot en met zondag 21 september organseert Bloso samen met de Vlaamse Sportfederate de Week van de Sportclub. Tjdens deze week zetten sportclubs hun deuren open zodat u kenns kunt maken met hun sportclubaanbod. Ook Schlde doet mee! Natuurljk nemen ook de sportclubs ut onze gemeente deel aan deze sporteve week. Zo zjn er verschllende proeflessen, open tranngen en demonstrates. Het volledge programma vndt u n 2970 actef september (mddenkatern van deze 2970 nfo). Bljf dus net stlztten en sport mee! In Schlde zetten onze scholen mee hun beste beentje voor met de STRAPDAG op vrjdag 19 september. Op deze verkeersvelge dag gaan de knderen al stappend of trappend naar school. De auto bljft aan de kant. Doet de school van uw knd ook mee? Waar wacht u dan nog op? Smeer uw benen alvast n en fets of wandel mee naar school op 19 september! Heeft u geen knderen, maar bouwt u ook graag mee aan een gezonde en velge toekomst? Laat uw auto deze week zo veel mogeljk op stal. Een vlotte, comfortabele, velge en mleuvrendeljke mobltet s mmers voor edereen een belangrjke bekommerns! Ontdek de sport van uw dromen Meer nformate denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde Gezondhed s alles, ludt het clché. Alleen beseft u dat pas ten volle wanneer een zekte uw plannen dwarsboomt. Zelfs een doodgewone sezoensgrep kan mooe voorutzchten n rook doen opgaan. Maar gelukkg kunt u grep op een eenvoudge maner voorkomen. Grepvaccnate s aan te raden voor alle 65-plussers. Als dat al een gewoonte s, beschouw deze oproep dan als een hernnerng. Als u zch nog net laat vaccneren, dan wllen wj u er op attent maken dat grepvaccnate belangrjk s. Laat u zch vaccneren tegen grep? Voor de meesten onder u de al eens grep te pakken kregen, was een paar dagen rust voldoende om te herstellen. Maar bj het ouder worden verandert het afweersysteem en kan het grepvrus gemakkeljker complcates veroorzaken, zoals een longontstekng. Het s daarom verstandg om u vanaf 65 jaar hertegen te beschermen. Vaccnate s hervoor de beste maner. Laat u jaarljks n oktober of november tegen grep vaccneren. Uw husarts of apotheker weten raad. Meer nformate over grep en grepvaccnate vndt u op of haal de folder bj de denst sport en gezondhed, Eugeen Derckxlaan 24, Schlde. 22

23 De brooddoos een gezonde en lekkere smuldoos! Het schooljaar s gestart. De boekentas, de pennenzak, de turnzak alles werd zorgvuldg nagekeken en nden nodg vervangen. En hoe zt het met de brooddoos? Terug de oude? Of een neuwe? Eentje met een prachtge tot de verbeeldng sprekende foto? Of msschen zocht u naar een doos de meer geschkt s om gezonde slaatjes mee te nemen? Dt schooljaar gaat de aandacht naar een gezonde lunch. Wat geeft u de knderen mee naar school? Wat neemt u zelf mee naar uw werk? Enkele tps: In de brooddoos kan u ook wat rauwkost (sla, komkommer, tomaat, augurk, radjsjes) kwjt. Combneer uw slaatje met kaas, vlees, vs of eens een etje. Brun brood s gezonder dan wt brood. Probeer wat te varëren en geledeljk aan meer volkoren producten op het menu te zetten. Ga gerust ook eens voor een wrap of knäckebröd. Ook koude volkorenpasta of koude aardappeltjes beden een lekker alternatef. Of wat dacht u van qunoa, wlde rjst, Een vroljke boterham smaakt lekkerder. Maak een lachend gezchtje met beleg, groenten en frut. Of probeer eens een boterham op een stokje. Meer nformate en nschrjven denst sport en gezondhed, Eugeen Derckxlaan 24, Schlde, , Voor meer tps en nformate bent u van harte welkom op onderstaande vormng: Mjn knd eet gezond. Eet mjn knd gezond?' Een gezonde en evenwchtge voedng van jongs af aan kan de kans op overgewcht en andere gezondhedsproblemen zoals harten vaatzekten, kanker, dabetes en osteoporose op latere leeftjd vermnderen. U kunt er dan ook maar best zo vroeg mogeljk mee begnnen. De eetgewoonten de u als knd aanleert, bepalen bovenden n sterke mate uw latere voedngspatroon. Ouders, grootouders en opvoeders krjgen aan de hand van de acteve voedngsdrehoek nformate over wat een knd elke dag gemddeld nodg heeft om goed te groeen en zch optmaal te ontwkkelen. Rume aandacht gaat ut naar een evenwchtg voedngsplan n de praktjk met veel praktsche tps. De meest voorkomende problemen en msverstanden worden toegelcht. Wanneer donderdag 2 oktober 2014 om 19 uur Plaats conferentezaal gemeentehus Schlde, Brasschaatsebaan 30 Prjs grats vormng 23

24 Sport en gezondhed Iemand ut uw omgevng heeft een hartstlstand. Hoe kunt u helpen? Volg een Rode Krus-opledng en leer werken met een AED-toestel Een AED-toestel kan levens redden. Dt toestel bedenen s net moeljk. Volg dt najaar één van de grats opledngen om de werkng van een AED-toestel aan te leren. Tjdens de opledngen wordt alles van naaldje tot draadje utgelegd en krjgt u de kans om zelf te oefenen. Zo krjgt u de neuwste reanmatetechneken het best onder de kne. Wanneer? Zaterdag 18 oktober van 19 tot 22 uur Zaterdag 8 november van 14 tot 17 uur Dnsdag 9 december van 19 tot 22 uur Waar? conferentezaal, gemeentehus, Brasschaatsebaan 30, Schlde Inschrjven s verplcht. Meer nformate en nschrjvngen denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde Scholenveldloop (lagereschoolknderen) Loop mee tjdens de Vlaamse Veldloopweek Tjdens de week van 20 tot en met 28 september wordt n heel Vlaanderen de 26ste Vlaamse Veldloopweek voor scholen georganseerd. Dt s een ntatef van de Stchtng Vlaamse Schoolsport en BLOSO. In onze gemeente lgt de organsate opneuw n handen van Schlde Atletek Club en de denst sport en gezondhed. Heb je zn om door gras, zand, modder en plassen te rennen? Dan s dt echt ets voor jou! Iedereen kan deelnemen. De school met het meeste aantal leerlngen neemt een bjzondere trofee mee naar hus! Er s ook een trofee voor de school met het meeste aantal podumplaatsen. l Praktsch zaterdag 20 september 2014 Sportpunt de Caters looppste, Moerstraat, s-gravenwezel. We starten om 14 uur met de mesjes van het eerste leerjaar en endgen rond 16 uur met de jongens van het zesde leerjaar. Deelname s grats. Inschrjven kan op voorhand va de school. Vraag nformate aan de turnleerkracht. 24

25 Dkkedarmkanker Doe mee met onze gezondhedscampagne Dkkedarmkanker s de tweede meest voorkomende kanker bj vrouwen (na borstkanker) en de derde meest voorkomende kanker bj mannen (na prostaat- en longkanker). Jaarljks overljden er n Vlaanderen ongeveer 1800 personen aan deze zekte. Het duurt gemddeld tot 10 jaar vooraleer een polep, een utstulpng n de wand van de dkke darm, zch ontwkkelt tot een kwaadaardg gezwel. Het voordeel s dat dkkedarmkanker daardoor n veel gevallen vroeg, of zelfs nog voor het om kanker gaat, opgespoord kan worden. Als de kanker n een vroeg stadum ontdekt wordt, s de overlevngskans 95%. Enkele jaren geleden was Schlde plootgemeente voor het preventef bevolkngsonderzoek. Ondertussen s het onderzoek van start gegaan voor alle Vlamngen tussen 56 en 74 jaar. Zj worden afwsselend tweejaarljks per bref utgenodgd. Voor medsche nformate over dt thema kan u zch altjd wenden tot uw husarts. Meer nformate over het bevolkngsonderzoek vndt u op Als lokale overhed slaan 6 gemeenten de handen n elkaar om dt thema bespreekbaar te maken n hun gemeenten. Brecht, Malle, Schlde, Wjnegem, Zandhoven en Zoersel hebben een zeer boeend programma utgewerkt voor hun bevolkng. Ook u kunt nu al meedoen met de selfewedstrjd! Check snel dkkedarmkanker. l KICK OFF Met veel enthousasme trappen we samen met u deze neuwe gezondhedscampagne n gang. Onthul mee het campagnebeeld dat onze acte gedurende dre weken zal ondersteunen. Praktsch: 10 uur, pato, admnstratef centrum Zoersel Handelsle Bezoek onze campagnestanden op de markt Schlde Zandhoven s-gravenwezel Snt-Job-n t-goor (14 17 uur) Snt-Lenaarts Wjnegem Zoersel Praktsch: In elke gemeente, behalve Snt-Job-n t-goor, telkens van uur op de marktplaats Panelgesprek Hebt u vragen over darmkanker of het neuwe bevolkngsonderzoek? Kom er alles over te weten tjdens ons professoneel panelgesprek met dokters en ervarngsdeskundgen. Praktsch: uur, Lokaal Denstencentrum Het Slusken, Gasthusstraat 11, 2960 Brecht uur, Denstencentrum De Rng, Bljkerjstraat 71, 2390 Malle uur, Theaterzaal t Gasthus, Turnhoutsebaan 199, 2110 Wjnegem Lezng Het hoe en waarom van darmkanker en het bevolkngsonderzoek Praktsch: uur, raadzaal gemeentehus, Lersebaan 12, 2240 Zandhoven Jan en alleman stand-up comedy Samen met Jan en alleman kunt u geneten van een ontspannend avondje ut. Wj voorzen een hapje en een drankje en een gadget om mee naar hus te nemen. Praktsch: uur de Kapel, Handelsle 167, 2980 Zoersel dress-n-blue - theaternamddag door Inspnaze Kom met een blauwe toets n uw kledng geneten van deze theaternamddag. Inspnaze trakteert u op egentjdse createve mprovsates rond het thema. Smeer uw lachsperen alvast n. Het wordt de moete! Naden kunt u nog nageneten van een hapje en een drankje tjdens de prjsutrekng van onze campagnewedstrjd. Praktsch: uur Denstencentrum, Schoolstraat 44, 2970 Schlde 25

26 Sport en gezondhed Meer nformate denst sport en gezondhed Eugeen Derckxlaan 24, Schlde oktober s Nacht van de Sport Bent u sportkampoen of kent u sportkampoenen? Ook dt jaar huldgt de gemeente Schlde haar sportkampoenen. Meer dan één nwoner ut onze gemeente blnkt ut n een (on)bekende sporttak. Tjdens de Nacht van de Sport worden deze kampoenen n de bloemetjes gezet. Op vrjdag 17 oktober 2014 zjn alle kampoenen en hun genodgden welkom vanaf uur om mee te feesten n het Denstencentrum (Schoolstraat 44 Schlde). Sportkampoenen de aan onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen zch tot 28 september 2014 kanddaat stellen. Bezorg het nschrjvngsformuler aan de denst sport en gezondhed, samen met de nodge documenten de de behaalde ttel staven en enkele foto s (graag dgtaal). Deze voorwaarden gelden zowel voor een ndvduele sport als voor een ploegsport. Als de kampoensttel door een ploeg werd behaald, geleve dan de naam van alle spelers én hun adres door te geven. De juste gegevens zjn belangrjk voor het versturen van de utnodgngen. Voorwaarden Tjdens het sezoen een kampoensttel behaald hebben n één van de volgende categoreën: gouwkampoenschappen 1 regonale kampoenschappen gewesteljke kampoenschappen provncale kampoenschappen Vlaamse kampoenschappen Tjdens het sezoen een belangrjke plaats behaald hebben, ongeacht podum- en fnaleplaats, n één van de volgende categoreën: wedstrjden met nternatonale utstralng 3 (wereldbekerwedstrjden, ) Europese kampoenschappen wereldkampoenschappen Tjdens het sezoen een podumplaats 2behaald hebben n één van de volgende categoreën: Belgsche kampoenschappen Benelux kampoenschappen In de gemeente Schlde wonen en/of 4aangesloten zjn bj een plaatseljke sportverengng 26

27 Recreatef badmnton voor jongeren Beweeg je graag en zoek je een leuke afwsselng? Wl je de kneepjes van badmnton leren kennen? Dan s deze reeks zeker een aanrader. Leef je met andere jongeren ut op woensdagmddag. Praktsch Woensdagnamddag: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12. telkens van 14 tot uur voor volwassenen Het succes van de lessenreeks badmnton voor volwassenen gaat verder. Wlt u graag bewegen op een ontspannende, leuke maner? Schrjf u n en ontdek badmnton als een acteve, socale sport. Praktsch Woensdagnamddag: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12. telkens van tot 17 uur. Voor 1 lessenreeks betaalt u 30 euro. De lessenreeks gaat door n sporthal Vennebos, Hoevedreef, Schlde. Inschrjven va schlde.grabbs.be vanaf dnsdag 2 september om 10 uur. Socaal Hus Mnder Mobelen Centrale (MMC) zoekt chauffeurs De MMC s een denst de mensen met vervoersproblemen helpt. Net enkel bejaarden, maar ook anderen de (tjdeljk) mnder mobel zjn of geen gebruk kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen her terecht. Ook u kunt helpen door u aan te melden als chauffeur. De MMC zoekt: Gemotveerde vrjwllgers met rjbewjs en een egen wagen Socaal voelende mensen de zch af en toe kunnen vrjmaken Lefst mensen ut Schlde of drecte omgevng Meer nformate Socaal Hus, Marleen Vrelust Turnhoutsebaan 67, Schlde De MMC bedt: Een klometervergoedng van 0.34 /KM Een omnumverzekerng aanvullend op de egen verzekerng Mogeljkhed om zelf te beslssen wanneer wel of net kan worden gereden Eenvoudg en zonder verplchtngen aansluten of stoppen Ondersteunng vanut de centrale (plannng van de rtten) 27

28 Onderwjs l Grats kennsmaken met computer en nternet Dgdak s een laagdrempelg ntatef waar u op een eenvoudge maner kenns kunt maken met de computer en het nternet. Vrje nloop Tjdens de vrje nloop kunt u bj dgdak grats gebruk maken van een computer en staat er altjd een begeleder klaar om u verder te helpen met al uw computervragen. U mag ook uw egen laptop of tablet meebrengen om uw computervragen voor te leggen. U moet dt net vooraf laten weten. U komt gewoon langs. Socaal Hus, Turnhoutsebaan 67, Schlde Elke vrjdag van 9 tot 12 uur Dorpshus, Kerkstraat 24, s-gravenwezel Elke woensdag van 18 tot 20 uur Intates Vanaf oktober start dgdak weer met een heleboel ntates n het Socaal Hus en n het Dorpshus. De ntates bestaan meestal ut 3 lessen van ongeveer 3 uur. U neemt deel n een groep van maxmaal 5 personen en er staan een lesgever en een ondersteunende begeleder klaar om u te helpen. Inschrjven vrjdag 12 september van 9 tot 12 uur n de conferentezaal van het gemeentehus, Brasschaatsebaan 30, Schlde woensdag 10 en 17 september 2014 van 18 tot 20 uur n het Dorpshus, Kerkstraat 24, s-gravenwezel Na deze data kunt u zch nog nschrjven, nden er nog plaats s, tjdens de vrje nloop n Schlde en s-gravenwezel. Alle ntates zjn grats, maar u moet wel vooraf nschrjven om uw plaats te reserveren. Bj de nschrjvng betaalt u een deelnamewaarborg, de u na de ntate terug krjgt. Let op: Het aantal plaatsen s beperkt. Als een bepaalde ntate vol s, worden er wachtljsten aangelegd. Bj een volgende reeks nschrjvngen worden de mensen op de wachtljst vooraf gecontacteerd. Nr. Cursus Dag Data Uur Socaal Hus 1 Excel maandag 29 sept, 9 tot 12 uur 6-13 okt 2 Tabletwegwjs Ipad maandag dec 9 tot 12 uur 3 Computer Wegwjs maandag 29 sept, 13 tot 16 uur voor Begnners okt 4 Internet en e-mal maandag nov 13 tot 16 uur 5 Werken met Dgtale maandag dec 13 tot 16 uur Foto s-pcasa 6 Internet en e-mal dnsdag 30 sept, 9 tot 12 uur 7-14 okt 7 Internet en e-mal dnsdag dec 9 tot 12 uur 8 Werken met Dgtale woensdag okt 13 tot 16 uur Foto s-pcasa 9 Tabletwegwjs Androd woensdag nov 13 tot 16 uur 10 Internet en e-mal woensdag dec 13 tot 16 uur 11 Powerpont donderdag nov 9 tot 12 uur 12 Tabletwegwjs Androd donderdag okt 13 tot 16 uur 13 Internet en e-mal donderdag nov 13 tot 16 uur 14 Velg computergebruk donderdag dec 13 tot 16 uur 27 Tablets: Introducte maandag 20 oktober 9 tot 12 uur 28 Werken met bestanden maandag 24 november 13 tot 16 uur en USB 29 Wndows 8: Introducte dnsdag 21 oktober 9 tot 12 uur 30 Gercht zoeken op het dnsdag 4 november 9 tot 12 uur nternet 31 Fotoboeken maken dnsdag 18 november 9 tot 12 uur 32 Fotoboeken maken dnsdag 25 november 9 tot 12 uur 33 Fotoboeken maken woensdag 22 oktober 13 tot 16 uur 34 Fotoboeken maken woensdag 5 november 13 tot 16 uur 35 Tablets: Introducte donderdag 2 oktober 13 tot 16 uur 36 Wndows 8: Introducte donderdag 27 november 13 tot 16 uur Nr. Cursus Dag Data Uur Dorpshus 15 Word maandag 29 sept, 6-13 okt tot uur 16 Excel maandag nov tot uur 17 Velg computergebruk maandag dec tot uur 18 Werken met Dgtale dnsdag 30 sept, 9 tot 12 uur Foto s-photo Gallery 7-14 okt 19 Internet en e-mal dnsdag nov 9 tot 12 uur 20 Tabletwegwjs Ipad dnsdag dec 9 tot 12 uur 21 Powerpont donderdag okt 9 tot 12 uur 22 Velg computergebruk donderdag nov 9 tot 12 uur 23 Tabletwegwjs Androd donderdag dec 9 tot 12 uur 24 Socale netwerken vrjdag okt 9 tot 12 uur 25 Computerwegwjs vrjdag tot 12 uur voor Begnners nov 26 Socale netwerken vrjdag dec 9 tot 12 uur 37 Wndows 8: Introducte maandag 20 oktober tot uur 38 Werken met bestanden en USB maandag 24 november tot uur 39 Wndows 8: Introducte dnsdag 21 oktober 9 tot 12 uur 40 Tablets: Introducte donderdag 27 november 9 tot 12 uur 41 Tablets: Introducte vrjdag 24 oktober 9 tot 12 uur Meer nformate

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Uw opgebouwde pensoen meenemen naar uw neuwe pensoenutvoerder In deze brochure 3 4 5 6 Gefelcteerd! Een neuwe baan Wel of net kezen voor waardeoverdracht? Vergeljk de regelngen Hoe waardevast

Nadere informatie

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur

Uw gemeente trakteert. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Nieuwjaarsbabbel: vrijdag 9 januari - 19.30 uur Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 1 januar-februar 2015 Uw gemeente trakteert Neuwjaarsbabbel: vrjdag 9 januar - 19.30 uur De deale vakantejob 9 Meer bewegen om mnder te vallen 13

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool)

Middenkaderfunctionaris bouw & infra (Netwerkschool) Mddenkaderfunctonars bouw & nfra (Netwerkschool) MBO College voor Bouw, Infra & Intereur Door ondernemend te zjn krjg k meer verantwoordeljkhed. 2013-2014 BOL Nveau 4 Thorbeckelaan 184 Almelo Crebo: 22012

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en mogelijkheden. www.eulerhermes.nl. Monitoring van uw kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en mogeljkheden Montorng van uw kredetverzekerng www.eulerhermes.nl EH SmartVew Montor uw rsco s en maak onmddelljk gebruk van neuwe kansen

Nadere informatie

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services

EH SmartView. Een slimme kijk op risico s en opportuniteiten. www.eulerhermes.be. Monitoring van kredietverzekering. Euler Hermes Online Services EH SmartVew Euler Hermes Onlne Servces Een slmme kjk op rsco s en opportunteten Montorng van kredetverzekerng www.eulerhermes.be De voordelen van EH SmartVew De juste nformate op het juste moment helder

Nadere informatie

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur

2970actief. Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een mening. woensdag 15 juli om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Gezocht: skaters, bmx ers en steppers met een menng woensdag 15 jul om 18 uur woensdag 5 augustus om 18 uur jul-augustus 2015 1 Intatef voor het Actvtetenkalender

Nadere informatie

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. in de jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregstrate en vooraanmelden voor beroepsregstrate n de jeugdhulp en jeugdbeschermng Inhoudsopgave Werk jj n de jeugdhulp of jeugdbeschermng? Bjvoorbeeld n de ggz? Ben je socaal werker? Of begeled

Nadere informatie

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7

Schrille contrasten op de Westelijke Jordaanoever. Spraakmakende documentaire nu ook te zien in Schilde - pagina 7 Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38 ste Jaargang - nr 2 maart-aprl 2014 Schrlle contrasten op de Westeljke Jordaanoever Spraakmakende documentare nu ook te zen n Schlde - pagna 7 Neuwe renovatepreme

Nadere informatie

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen:

VDAB. Wanneer inschrijven? p Bij afstuderen: AFGESTUDEERD wat nu? GEFELICITEERD Je hebt je dploma op zak of zegt de schoolbanken vaarwel om je op de arbedsmarkt te storten. Wat je ook studeerde, er komt heel wat op je af als je de schoolpoort achter

Nadere informatie

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid

6. Behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese gericht op verbetering van handvaardigheid 6. Behandelng van knderen met spastsche cerebrale parese gercht op verbeterng van handvaardghed 6.1.Wat s de meerwaarde van oefentherape bj de behandelng van knderen met spastsche CP op vaardghedsnveau

Nadere informatie

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf.

LUCIA MARTHAS. Institute for Performing Arts HBO MBO. Talent is only the starting point. Vooropleiding. Leerbedrijf. LUCIA MARTHAS Insttute for Performng Arts Talent s only the startng pont - Irvng Berln - HBO MBO Vooropledng Leerbedrjf Onderwjsvse Voorwoord Het Luca Marthas Insttute for Performng Arts (LMIPA) s een

Nadere informatie

Een levensloopregeling voor software

Een levensloopregeling voor software Een levensloopregelng voor Neuwe benaderng - en nformatebevelgng De gebruker van een nformatesysteem streeft naar contnuïtet. De ongestoorde werkng van s hervoor essenteel. Maar wat weet de gebruker van

Nadere informatie

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW

EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW 14 MAART 2014 KONING BOUDEWIJNSTADION EVENT OVERDRACHT IN LAND- EN TUINBOUW Infostands Indvdueel adves Workshops GRATIS EVENT overdrachtsplan fnancerng coachng talentenjacht emotes overdracht orënteren

Nadere informatie

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer

flits+ Geen idee Ongeveer de helft? Wanneer is de vraag... Uh..? Ik weet het! bpfhibin.nl Ik verkoop mijn huis Wie dan leeft... Zien we dan wel weer pensoen Hoeveel pensoen denk je dat je krjgt? Wat ontvang je egenljk als je met pensoen gaat? 5 prangende vragen aan drecteur Rob Braaksma Verantwoordngsorgaan De regelng n nfographc Feten, cjfers en wetenswaardgheden

Nadere informatie

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg.

Deze factsheet ouderen en eenzaamheid is een gezamenlijke uitgave van GGD Midden-Nederland en Schakels, adviesbureau voor welzijn en zorg. Deze factsheet ouderen en eenzaamhed s een gezamenljke utgave van GGD Mdden-Nederland en Schakels, advesbureau voor welzjn en zorg. Inhoud Informateblad Wat s eenzaamhed? Wat veroorzaakt eenzaamhed? Overge

Nadere informatie

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu?

2970actief vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Containerpark tijdelijk gesloten - wat nu? Bnnenn 2970actef vakante Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 2 maart-aprl 2016 Werken Turnhoutsebaan 2 Culturele maand 6 Contanerpark tjdeljk gesloten - wat nu? 10 In dt nummer Werken

Nadere informatie

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD

DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD DE SPORTCLUB: NIET ALLEEN VOOR MAAR OOK VAN DE JEUGD Mogeljkheden en tps om de jeugd actever bj de sportclub te betrekken INHOUD 1. Het wat en waarom van jeugdpartcpate n de sportverengng Jeugdpartcpate:

Nadere informatie

Forse besparing op telefonie

Forse besparing op telefonie KleurRjk dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - februar 2015 Verder n deze neuwsbref: The Thunderbes maken razendsnel naam op nternet Forse besparng op telefone RvB en RvT bezoeken Berkenhofcollege

Nadere informatie

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Verenigingendag in t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) DOSSIER. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel met DOSSIER afval Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 5 september-oktober 2015 Verengngendag n t Parkske zondag 6 september 13-17 uur (p. 3) Verborgen parels: n de bb en op Open Monumentendag

Nadere informatie

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM)

Grote Synagoge. Sjoelgasse. Walter Süskindzaal. Snoge (Portugese Synagoge) Museumcafé (JHM) Auditorium (JHM) Zaalverhuur Bjzondere locates voor uw evenement Het Joods Hstorsch Museum heeft verschllende locates beschkbaar voor externe verhuur, elk met een egen functe en sfeer. Zo organseert u samen met het JHM

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos

Dit is de digitale schoolgids van. IKC Het Sterrenbos 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Het Sterrenbos IKC het Sterrenbos IKC-gds schooljaar 2015-2016 IKC het Sterrenbos; Onderwjs Knderopvang 2 4 jargen Buten Schoolse Opvang schoolvakantes adressen

Nadere informatie

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

EXPO. Felix De Boeck. 25 oktober tot 24 januari - p13. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 6 november-december 2015 EXPO Felx De Boeck 25 oktober tot 24 januar - p13 Schup n de grond voor bouw gemeenschapscentrum 5 Pensoenztdagen n Denstencentrum

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal

- 2 - Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9. Verzoek toepassing regeling Rood voor Rood met gesloten beurs op de locatie Scharlebeltweg 1 te Nijverdal - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 4INT05600 IIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll Onderwerp: Datum vergadenn Nota openbaar: ľľo 9 Gemeente Hellendoorn DEC. 20W Verzoek toepassng

Nadere informatie

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen

www.dtco.nl DLK Pro De all-round uitlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschillende toepassingen www.dtco.nl DLK Pro De all-round utlee s apparatuur voor onderweg Maatwerk voor verschllende toepassngen Gewoon brljant, brljant eenvoudg DLK Pro s de productfamle van VDO, de neuwe standaards stelt voor

Nadere informatie

Seniorengids. Maarkedal

Seniorengids. Maarkedal Senorengds Maarkedal Voorwoord Beste senor We droomt er net van een mooe oude dag? Een zee van tjd om te geneten van famle en vrenden, klusjes n de tun op te knappen, deel te nemen aan actvteten de plaatsvnden

Nadere informatie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie

Onderzoek! Ontdek! Onderneem! WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP WWW.EUREKACUP.NL. Eureka!Cup is een programma van Stichting Techniekpromotie GEVER WELKOM BIJ DE EUREKA!CUP E!C16-1 GEVER 7 Bètawerelden De opdrachten van het Eureka!Cup sezoen worden geplaatst bnnen een van de 7 bètawerelden: Voedng & Vtaltet Mobltet & Rumte Lfestyle & Desgn Scence

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool St. Jacobusschool 2014-2015 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool 2014-2015 s t n p 5 v f 1 z k c o g 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 m q h t 7 9 St. Jacobusschool schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen

Nadere informatie

Rekenen met rente en rendement

Rekenen met rente en rendement Rekenen met rente en rendement Woekerpols? Lenng met lokrente? Er wordt met de beschuldgende vnger naar banken en verzekeraars gewezen de op hun beurt weer terugwjzen naar de consument: Deze zou te weng

Nadere informatie

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt.

Wat u als oudere wilt weten, kunt doen of nodig hebt. Wjk- en denstencentrum de Oranjehoek Oranje Nassaustraat 1 2271 SJ Voorburg Tel. Wjk- en denstencentrum de Groene Loper Van Royenstraat 2 2273 VD Voorburg Tel. 070-300 47 47 Adves & nformate Ondersteunng

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies

Feestelijke opening nieuwe woningen bij Op de Bies KleurRjk dgtaal magazne voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 6 Verder n dt magazne: Neuwe aanpak leerwerkbedrjven Feesteljke openng neuwe wonngen bj Op de Bes RICHTPUNT 2015: een neuwe kjk op

Nadere informatie

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden?

3.7.3 Welke meetinstrumenten zijn geschikt voor het vastleggen van motorische vaardigheden? 3. Dagnostek 3.7. Hoe meet je verbeterng of verslechterng n het dageljks functoneren met betrekkng tot de mobltet (ztten, staan, lopen, verplaatsen) bj CP? 3.7.3 Welke meetnstrumenten zjn geschkt voor

Nadere informatie

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten

IKC-gids. Dit is de digitale schoolgids van. IKC Binnenstebuiten IKC-gds 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van IKC Bnnenstebuten IKC Bnnenstebuten nformategds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Geachte ouders, verzorgers en andere

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert

Dit is de digitale schoolgids van R.K. basisschool Sunte Werfert Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool Sunte Werfert f 1 z s t k c o g n 2 8 x u e d b r z l y g 6 4 p v m q h t 7 9 Sunte Werfert schoolgds 2014-2015 3 schoolvakantes adressen 2 z x p 5 y 8 d Een

Nadere informatie

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

3p. Nieuwjaarsbabbel vrijdag 8 januari - 19.30 uur. Vinden wat u zoekt op de nieuwe www.schilde.be. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 40e Jaargang - nr 1 januar-februar 2016 Neuwjaarsbabbel vrjdag 8 januar - 19.30 uur Vnden wat u zoekt op de neuwe www.schlde.be 3p. In dt nummer Neuwjaarsbabbel 2

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool

Dit is de digitale schoolgids van. R.K. basisschool St. Jacobusschool 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van R.K. bassschool St. Jacobusschool St. Jacobusschool schoolgds 2015-2016 schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Voor u lgt onze schoolgds. Wj nformeren u met dt document

Nadere informatie

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling

Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling B000012403 25 ĩ O Toelchtng adves gemeenteraad bj aanvraag aanwjzng als lokale publeke meda-nstellng Ì...Ï 1. Algemeen De wetgever heeft gekozen voor een s ys teem waarbj per gemeente, voor de termjn van

Nadere informatie

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon

Dit is de digitale schoolgids van. basisschool de Kameleon 2015 2016 Dt s de dgtale schoolgds van bassschool de Kameleon De Kameleon schoolgds 2015-2016 Dt s de schoolgds van samenwerkngsschool de Kameleon. schoolvakantes adressen 2 Woord vooraf Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES

SERVICESFORTINET PRE PRE PRE SALES SALES SERVICE The tme you need SERVICESFORTINET Presales Support - Consultancy - Testapparatuur, Demo s en Plots - Wreless Ste Survey - Tranngen Installate Servce - Onderhoudscontracten - Telemarketng Al deze

Nadere informatie

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Stem. Dobbelhoevepad. tot wandeling van het jaar (p. 18) Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2015 Stem Dobbelhoevepad tot wandelng van het jaar (p. 18) Carrousel n augustus 9 10 000 stappen 22 Grats jurdsch adves 24 In dt nummer

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding In deze handledng leest u hoe u de Ggaset PCI Card 54 op uw PC aanslut en een verbndng met een access pont tot stand brengt. Gedetalleerde nformate vndt u n de gebruksaanwjzng n elektronsche vorm op de

Nadere informatie

Op stap zonder auto: een hele verademing.

Op stap zonder auto: een hele verademing. Op stap zonder auto: een hele verademng. WEEK VAN DE MOBILITEIT.BE 16-22 SEPTEMBER 2013 Laat je auto staan tjdens de Week van de Mobltet en maak plaats voor een andere mobltet. Verken de voordelen van

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen)

Afhaling. Afhaling van gefrankeerde zendingen 1. Collect & Send 2. ATH (Afhaling ten Huize) 3. Transport (Afhaling per vrachtwagen) Afhalng Afhalng van gefrankeerde zendngen 1. Collect & Send. ATH (Afhalng ten Huze) 3. Transport (Afhalng per vrachtwagen) Afhalng van ongefrankeerde zendngen (Collect & Stamp) 1. Maxmaal volume en gewcht.

Nadere informatie

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel.

2970actief. Nu ook culturele activiteiten in de krokusvakantie. 2970 krokus binnenin. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Nu ook culturele actvteten n de krokusvakante 2970 krokus bnnenn Februar 2016 1 Actvtetenkalender Februar 2016 Lchtmswandelng dnsdag 2 februar van 13.15

Nadere informatie

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank.

Hoveniers. Zie www.ctgb.nl, Bestrijdingsmiddelendatabank. Keuze van het mddel Hoveners # 1a OVER Keuze van het mddel VOOR Werkgever Sector Hoveners Geen net-toegelaten bestrjdngsmddel gebruken Gebruk een mddel dat s toegelaten n Nederland. Ze www.ctgb.nl, Bestrjdngsmddelendatabank.

Nadere informatie

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking Behoefte aan Archtectuur Lfecycle Management Ontvlechtng van ICT verest neuwe samenwerkng Bnnen de ICT s sprake van verzulng van zowel de systemen als het voortbrengngsproces. Dt komt doordat de ICT n

Nadere informatie

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

DETERGENTEN IN UW DAGELIJKS LEVEN Het etket van hushoudeljke detergenten beter begrjpen Vanaf 8 oktober 2005 zullen de etketten en verpakkngen van detergenten geledeljk aan meer nformate bevatten. WAT MOET U HIEROVER WETEN? De komende

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Kunstmarkt Brocantemarkt Animatie zondag 24 mei 13-18 uur p. 12. 2970actief. vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel

Kunstmarkt Brocantemarkt Animatie zondag 24 mei 13-18 uur p. 12. 2970actief. vakantie. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel Informateblad Schlde en s-gravenwezel 39e Jaargang - nr 3 me-jun 2015 Bnnenn 2970actef vakante Kunstmarkt Brocantemarkt Anmate zondag 24 me 13-18 uur p. 12 Aanvragen resdocumenten 5 Neuw: zomertun 13 Voeb

Nadere informatie

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. augustus 2014 nummer 13. ❸ De regio aan zet. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl augustus 2014 nummer 13 ❸ De rego aan zet In dt e-zne: ❺ Aan de keukentafel met: Ells Jongerus en Caron Landzaat, ervarngsdeskundgen bj LFB ❻ Kennsmaken met Jantene

Nadere informatie

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur,

~~i~il' 1025 VS Amsterdam. Geacht bestuur, / - Mr. W. Nass Vrjstraat 2a Postbus 420 5600 AK Endhoven Tel 040-2445701 Fax 040-2456438 Advocatenkantoor Mr. W. Nass Het bestuur van de BOA. e-mal Neuwe Purrnerweg 12 na~kanooma.n 1025 VS Amsterdam nternet

Nadere informatie

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen.

Wmo inzicht. Scharnieren in de regio: Zuid Oost Brabant. december 2014 nummer 15. ⓮ Cliënt in. In dit e-zine: ⓬ Over de grenzen. Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl december 2014 nummer 15 ❸ Scharneren n de rego: Zud Oost Brabant In dt e-zne: Rdderkerk over de grenzen heen ❺ Aan de keukentafel met: Marga de Goej, wethouder gemeente

Nadere informatie

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst.

9001 107 529 (9504) Verbind uw vaatwasser met de toekomst. 9001 107 529 (9504) Verbnd uw vaatwasser met de toekomst. Met Homeonnect kan uw vaatwasser veel meer estuur uw hushoudapparaat vanaf drect van onderweg en houd meer tjd over voor dngen de u werkeljk belangrjk

Nadere informatie

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12

Meesters & leerling Ciamberlani, Opsomer & Van Dyck DOSSIER STROOMSCHAARSTE. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel 21/10-28/12 met DOSSIER STROOMSCHAARSTE Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 6 november-december 2014 Meesters & leerlng Camberlan, Opsomer & Van Dyck 21/10-28/12 Feestbussen net meer grats 5 Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter

officiële bijdrage aan het CMMI. Jan Jaap Cannegieter Nederlandse bjdrage aan offcële CMM CMMI-s De Nederlandse stchtng SPIder heeft s ontwkkeld voor het CMMI, verschllende routes door het CMMI voor het oplossen van bepaalde problemen of het halen van bepaalde

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 2 nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch nnerarchtecture feelng good n natural archtecture aboratorum

Nadere informatie

Zet uw tanden in de zomer. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen

Zet uw tanden in de zomer. Informatieblad Schilde en s-gravenwezel. Schilde.grabbis.be heeft nog plaatsen Informateblad Schlde en s-gravenwezel 38e Jaargang - nr 4 jul-augustus 2014 Zet uw tanden n de zomer Schlde.grabbs.be heeft nog plaatsen Samen gaan we groener 11 Neuwe wjkagenten 7 Carrousel zomeravonden

Nadere informatie

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel

donkerstraat samen de stad ontwerpen Masterplan Leieboorden park cafe parel Masterplan Leeboorden Dt paneel maakt deel ut Menen. De wandelng neemt u n het plan voor gemaakt deze wandelng s te verkrjgen n het stadhus waar u ook het overzchtsplan assen van het masterplan n het groot

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet.

Nieuwsbrief. Trap eens naar je baas! Gun je buur een zuurstofkuur. www.aardig-op-weg-week.be de tram. Zeker doen! www.weekvanvervoering.irisnet. Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 59, september oktober november 2009 V.U. Patrck D haese, Boomgaardstraat 22/57, 2600 Berchem Trap eens naar je

Nadere informatie

Beperkt? Niet in de mode!

Beperkt? Niet in de mode! dgtale neuwsbref voor medewerkers van Koraal Groep - 2015 - Nr. 3 Verder n deze neuwsbref: De projecten van RICHTPUNT 2015 Beperkt? Net n de mode! Vrenden van De Hondsberg ontvangen groot bedrag En nog

Nadere informatie

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO

werken en leren in de brugklas 2014-2015 Je groeit op de RGO werken en leren n de brugklas 2014-2015 Je groet op de RGO INhoudsopgave Voorwoord.........................................................................................................................................

Nadere informatie

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen

inner living i nnerarchitecture vrijstaande woonhuizen en verbouwingen nner lvng nnerarchtecture vrjstaande woonhuzen en verbouwngen 0 10 25 nnerarchtecture feelng good n natural archtecture nspred by nature, buldng for people, creatng envronments, wth a natural touch 03

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 mei 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 5 me 2014 Leven en Welzjn bloemenmarkt op zaterdag 10 me p. 9 verkezngen op 25 me p. 4 1 ste grensloop met Frederk van Lerde p. 10 1 + UT n

Nadere informatie

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2

In de praktijk. Ook online willen we dat het klikt. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen oktober 2015. > Pagina 2 In de praktjk Neuwsbref enkel voor vrje beroepen oktober 2015 Expertse: uw bank altjd en overal op zak Onderweg, met meerdere personen op verschllende locates een verrchtng tekenen? Het kan voortaan dankzj

Nadere informatie

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55

Clock Radio AR180D GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Clock Rado AR180D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 12 FR 23 ES 34 DE 45 EL 55 Inhoudsopgave 1. Velghed... 13 1.1 Beoogd

Nadere informatie

One size fits not all

One size fits not all archtectuur One sze fts not all Methoden voor enterprsearchtectuur Welke maner van archtectuur bedrjven past het best bj een organsate? Een (onderzoeks)rchtng om meer grp te krjgen op bepalende factoren

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be

Nieuwsbrief. Zone 30, meer dan een bord. Hét evenement voor fietsreizen! www.vakantiefietser.be Belgë-Belgque PB Antwerpen X 8/4752 Erk.nr. P708377 Neuwsbref Dremaandeljks tjdschrft nr. 65 maart, aprl, me 2011 V.U. Jan Treunen, Boomgaardstraat 22 bus 57, 2600 Berchem Zone 30, meer dan een bord In

Nadere informatie

effectief inzetten? Bert Dingemans

effectief inzetten? Bert Dingemans archtectuur Is meten weten? Kwaltateve en kwanttateve analyse n archtectuurmodellen Kwaltateve en kwanttateve analyses kunnen de denstverlenng van de enterprsearchtect verbeteren. Toch s de nzet van deze

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 8 september 2014 Leven en Welzjn weltjesfeest op 6 september p. 9 droombeelden van Menen p. 3 najaarsacte shop & beleef Menen p. 4 1 + UT n

Nadere informatie

Praktijkboek De knop om!

Praktijkboek De knop om! Praktjkboek De knop om! Maak uw organsate energebewust >> Duurzaam, Agrarsch, Innovatef en Internatonaal ondernemen De knop om! Maak uw organsate energebewust Voorwoord Bnnen bedrjven en nstellngen wordt

Nadere informatie

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6

EI DRAAD. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014. leiewerken in onze stad p. 6 Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 10 november 2014 Leven en Welzjn EI DRAAD L 100 jaar geleden velen de Dutsers Menen bnnen p. 9 leewerken n onze stad p. 6 bblotheek rekkem n het dorpshus

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 i <

Jaarverslag 2013 i < Jaarverslag 2013 Voorut kjken In 2013 heeft het CBR weer goede resultaten geboekt. Zo zjn de resultaten van de examendvses en de klachtenregelng verbeterd. We kunnen zelfverzekerd voorut kjken naar het

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 26/09/2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 11 december 2014 Leven en Welzjn E I N D E J A A R S A C T I E van 1 tot 31 december 14 SHOP&WIN 10.000 AAN CADEAUBONNEN VERZAMEL

Nadere informatie

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang.

rnt ffi Gentrale administratie Geachte heer/mevrouw, Op 11 februari 2010 ontving u van ons een brief met bijlage over inkomsten uit kinderopvang. Belastngdenst Gentrale admnstrate 6401 DD Heerlen Belastngtelefoon 0800-0543 ff re ff Datum 19 februar2010 Uw kenmêrk rnt Betreft Ondudeljkhed n bjlage'nkomsten als gastouder' Kenmerk B/CA-UGB/10/017 120

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 i <

Jaarverslag 2014 i < Jaarverslag 2014 Verbouwng en verneuwng De ambte van het CBR s zch verder te ontwkkelen tot een professonele publeke denstverlener. Daarom stond ook 2014 n het teken van verbouwng en verneuwng, zowel letterljk

Nadere informatie

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3

Toepassing: Codes. Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Toepassng: Codes Als toepassng van vectorrumten over endge lchamen kjken we naar foutenverbeterende codes. We benutten slechts elementare kenns van vectorrumten, en van de volgende functe.

Nadere informatie

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN

WELZIJNSCAMPUS DR. CONSTANT JANSSEN Welzjnsonthaal 1 INHOUD Voorwoord Concept: een warm en toegankeljk onthaal voor elke burger Een flexbel en functoneel ontwerp Tjdsljn Aanspreekpunt p3 p4 p6 p10 p11 2 VOORWOORD Beste Bedankt voor uw nteresse

Nadere informatie

Jongeren leren van elkaar

Jongeren leren van elkaar TeamAlert Jongeren leren van elkaar Jongeren leren het best va peer educaton, dus van elkaar. En van Postef benaderen zchzelf, vertelt Wllemjn Noordman, gedragswetenschapper bj Het project Kruspunt bestaat

Nadere informatie

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin

Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes. Sprok kels. Opening. Met. 09 Parkbos nieuws Herfst - Winter 14. p03. p07. p08. wandelkaart Kijk snel binnenin 09 Parkbos neuws Herfst - Wnter 14 1 Met wandelkaart Kjk snel bnnenn Op pad! Ontdek onze 5 wandelroutes Sprok kels Openng 28 september p03 p07 p08 voorwoord Beste lezers, Gert Arjs Jan Brers Gouverneur

Nadere informatie

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco

Beleggen in duurzame aandelen bij Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Beleggen n duurzame aandelen bj Robeco Insttutonele beleggers staan voor tal van utdagngen. Zo leggen pensoendeelnemers, klanten en de samenlevng steeds meer druk

Nadere informatie

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek

7. Behandeling van communicatie en mondmotoriek 7. Behandelng van communcate en mondmotorek 7.2. Slkstoornssen 7.2.3 Wat s de meerwaarde van enterale voedng (va PEG-sonde) ten opzcht van orale voedng bj knderen met CP met slkstoornssen wat betreft voedngstoestand,

Nadere informatie

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden

Max krijgt vlak voor zijn eerste verjaardag een cochleair implantaat (CI) Roerige tijden Aurs.comjun 2011 - jaargang 7 nr. Aurs.com s een personeelsblad voor alle medewerkers van de Konnkljke Aurs Groep 38 o.a. In deze utgave pagna 2 pagna 4 pagna 5 Ouders delen ervarngen op Aurs Hldernsseschool

Nadere informatie

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN.

VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. VOOR EEN GOED RESULTAAT IS HET ABSOLUUT NOODZAKELIJK DEZE LEGINSTRUCTRIES NAUWKEURIG TE VOLGEN. - 8h -% RH www.quck-step.com www.quck-step.com Cement

Nadere informatie

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen

Wmo inzicht. Wmo 2015. juni 2014 nummer 12. ❸ Laatste ronde. In dit e-zine: ⓮ Over de grenzen. Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl. over de grenzen heen Wmo nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jun 2014 nummer 12 ❸ Laatste ronde Wmo 2015 In dt e-zne: ❻ Aan de keukentafel met: Wendy Verklej, wethouder Bodegraven-Reeuwjk ❼ Kennsmaken met Henk Steen Bestuurder

Nadere informatie

2970actief. Verwendag en boekenverkoop. zaterdag 10 oktober. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Oktober 2015 1

2970actief. Verwendag en boekenverkoop. zaterdag 10 oktober. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Oktober 2015 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Verwendag en boekenverkoop zaterdag 10 oktober Oktober 2015 1 Actvtetenkalender Oktober 2015 Jeugdactvteten herfstvakante n De Wp Tjdens de herfstvakante

Nadere informatie

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein

Scoren met sport en bewegen in het sociale domein Scoren met sport en bewegen n het socale domen Ontmoet, nspreer en leer tjdens NISB bjeenkomsten Utdagende plenen voor alle leeftjden Sportbedrjf Deventer aan tafel met Stadsmarketng en Rumteljke Ordenng

Nadere informatie

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be

Pagina 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL. 09/374 05 00 schoolsint-maria-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 0 van 37 VADEMECUM ZORG OP ONZE SCHOOL Taborschool Snt-Mara-Aalter-Brug 09/374 05 00 schoolsnt-mara-aalter@taborscholen.be www.taborscholen.be Pagna 1 van 37 NIVEAU 1. ALGEMENE ZORG... 2 1.1. KENMERKEN

Nadere informatie

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014

inzicht Gehandicaptenzorg in de Wmo: wie en hoeveel? ❸ Burgers met een beperking In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl juli 2014 Gehandcaptenzorg nzcht Gehandcaptenzorg Neuwe Stjl jul 2014 ❸ Burgers met een beperkng n de Wmo: we en hoeveel? In dt e-zne: over de grenzen heen Amsterdam ❺ Clënten n beeld Over de grenzen ❿ Ut de praktjk:

Nadere informatie

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag)

opleidingen Creditmanagement en activabeleid (13 dagen) ook modulair te volgen Risico-analyse (*) (1 dag) Academy for Credt Management 2005 - bron van deskundghed opledngen OPLEIDINGSINSTITUUT ERKEND DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EEN INITIATIEF VAN GRAYDON BELGIUM NV UITBREIDINGSTRAAT 84-B1 TE 2600 BERCHEM 18E

Nadere informatie

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014

LStadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februari 2014 EI DRAAD LStadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem jrg 13 nr. 2 februar 2014 Leven en Welzjn aanpak waterbeheersng rendeert p. 4 herneuwde woonpremes p. 8 1 + UT n Menen over de stad nhoud Scan mj en lees

Nadere informatie

2970actief. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. oktober 2014 1. Programma herfstvakantie. binnenin

2970actief. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. oktober 2014 1. Programma herfstvakantie. binnenin 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Programma herfstvakante l bnnenn oktober 2014 1 Actvtetenkalender Oktober 2014 Kookdemo woensdag 1 oktober van 19 tot 22 uur Pompoenen en courgetten.

Nadere informatie

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem.

LEI DRAAD. Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen op 31 maart zie p. 15. Stadsmagazine voor Menen, Lauwe en Rekkem. LEI DRAAD jaargang 12 nr 3 maart 2013 verschjnt maandeljks www.menen.be www.facebook.com/stadmenen Leven en Welzjn Stadsmagazne voor Menen, Lauwe en Rekkem Rekkem, Dorp van de Ronde Ronde van Vlaanderen

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters Het s net zo gebrukeljk om voor klene jachten een sleepproef te laten utvoeren. Zo'n proef s duur en daardoor vaak net rendabel. Toch loont een sleepproef de moete. Aan de hand ervan kunnen bj voorbeeld

Nadere informatie

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden

Mei 2010. Informatieblad 28 te jaargang nr. 3. Infovergadering beeldkwaliteitsplan: 14 juni 2010 (p.9) markeernagels. etssluis. aankondigingsborden Aktv Gemeenteljk Informateblad 28 te jaargang nr. 3 markeernagels etsslus ophaalpunt voor kledj aankondgngsborden Infovergaderng beeldkwaltetsplan: 14 jun 2010 (p.9) Me 2010 Inhoud Leefmleu 4 Leven & Welzjn

Nadere informatie

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1

2970actief. Feestmarkt en kermis op 1 mei. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. mei 2016 1 2970actef Actvtetenkalender Schlde en s-gravenwezel Feestmarkt en kerms op 1 me Kom op 1 me geneten van de feestmarkt n de Schoolstraat en van de kerms op de Rjsblokparkng. De kerms staat van zaterdag

Nadere informatie