Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW"

Transcriptie

1 RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Meester-bloembinder BO LT 001 (Ontwerp) Versie {1.0} - ontwerp Pagina 1 van 26

2 Inhoud 1 Opleiding Relatie opleiding referentiekader Inhoud Certificering Niveau Duur Plaats van de opleiding in het studiegebied Modules Leertraject Sleutelvaardigheden van de opleiding Het gepaste gereedschap gebruiken met inachtneming van de veiligheidsregels De planten op een verantwoorde wijze identificeren, verzorgen en gebruiken Milieubewust handelen binnen de bloemen- en plantensector De algemene technieken adequaat uitvoeren De delen van planten (wortels, takken, vruchten, bloemen) op een verantwoorde wijze identificeren, verzorgen en gebruiken Planten opkweken Het recipiënt kiezen en gebruiken Het recipiënt zelf maken Het juiste technische materiaal en versieringselementen kiezen en gebruiken Een idee omzetten in een ontwerpschets Een compositie maken volgens kleur Een compositie maken volgens vorm Een compositie maken volgens thema Een compositie maken volgens een kunsthistorische stijlperiode Een compositie maken met aandacht voor andere kunstvormen en andere culturen Het werk op een attractieve manier presenteren Commercieel werken Transport van bloemen en planten op een verantwoorde manier uitvoeren Modules Module Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 (M LT G 001) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 2 (M LT G 002) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Stijlen en vormleer 1 (M LT G 003) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Gelegenheidsbloemschikken (M LT G 004) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Gelegenheidsbloemschikken rouw en trouw (M LT G 005) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Versie {1.0} - ontwerp Pagina 2 van 26

3 3.6 Module Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 1 (M LT G 006) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Basistechnieken 3 (M LT G 007) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Stijlen en vormleer 2 (M LT G 008) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Themagebonden bloemschikken (M LT G 009) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Commercieel bloem- en plantwerk (M LT G 010) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Nieuwe trends en ontwikkelingen (M LT G 011) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Creatief ontwerp 1 (M LT G 012) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Creatief-commercieel bloem- en plantwerk (M LT G 013) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 2 (M LT G 014) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Kunstgeschiedenis (M LT 015) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Creatief ontwerp 2 (M LT 016) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Module Florale vormgeving (M LT 017) Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Versie {1.0} - ontwerp Pagina 3 van 26

4 Studieduur Versie {1.0} - ontwerp Pagina 4 van 26

5 1 Opleiding 1.1 Relatie opleiding referentiekader De opleiding hoort thuis in het studiegebied land- en tuinbouw. Er zijn geen de beroeps(competentie)profielen door de SERV ontwikkeld die mogelijk valabele en prioritaire referentiekaders kunnen zijn voor dit opleidingsprofiel. Andere referentiekaders die in aanmerking komen: - VLAM, bedrijven, bloemenzaken in Vlaanderen en Nederland hanteren eigen functiebeschrijvingen voor ondermeer medewerker bloemen- & tuincentrumbranche, specialist/arrangeur bloemen- & tuincentrumbranche, manager bloemen- & tuincentrumbranche waarop het opleidingsprofiel kan gebaseerd worden. De Nederlandse sector is daarin zeker een goed referentiekader. - Het sectorconvenant Groene sectoren sluit hier maar onrechtstreeks bij aan. Zie: Protocol van samenwerking in het kader van het akkoord tussen de Vlaamse regering en de sociale partners van de sector van de Groene sectoren. - In Nederland hebben Colo (Samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven) en Aequor (Kennis- en communicatiecentrum Voedsel en Leefomgeving) een kwalificatiedossier ontwikkeld voor de Bloemendetailhandel, binnen de bloemen- en tuinbouwbranche. Aan het kwalificatiedossier Bloemendetailhandel liggen de volgende beroepscompetentieprofielen ten grondslag: Tweede bloembinder ( ), Eerste bloembinder ( ), Ondernemer bloemist ( ). De civiele waarde voor deze brede basis en de specialiserende uitstroom is herkenbaar in de beroepspraktijk. Dit is een zeer waardevol referentiekader voor de actualisering van ons huidige opleidingsprofiel. en - CO.BR. A, het COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt van VDAB, bevat beroepenfiche voor de deelberoepen Bloemenverkoper en Bloemistdecorateur. VDAB heeft zich hierbij gericht tot de betrokken sector. - C. L. Poortman, A.A.M. Wognum & T.F. Brandsma. De aansluiting van de beroepsopleidingen sector bloemschikken op de beroepspraktijk. Een vooronderzoek Universiteit Twente, Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde, Afdeling Onderwijsorganisatie en management. Enschede, mei /$File/BloemschikonderwijsAansluitingPraktijk.pdf De geselecteerde basiscompetenties werden tenslotte gevalideerd door de sectororganisatie KUFB (Koninklijke Unie van de Belgische Floristen). 1.2 Inhoud Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat om: - het gepaste gereedschap te gebruiken met inachtneming van de veiligheidsregels. - de planten op een verantwoorde wijze te identificeren, te verzorgen en te gebruiken. - om te gaan met het ecologische aspect binnen de bloemen- en plantensector. - de algemene technieken adequaat uit te voeren. - de delen van planten (wortels, takken, vruchten, bloemen) op een verantwoorde wijze te identificeren, te verzorgen en te gebruiken. - planten op te kweken. - het recipiënt te kiezen en te gebruiken. - het recipiënt zelf te maken. - het juiste technische materiaal en versieringselementen te kiezen en te gebruiken. - een idee om te zetten in een ontwerpschets. - een compositie te maken volgens kleur in het kader van een totaalconcept. - een compositie te maken volgens vorm in het kader van een totaalconcept. - een compositie te maken volgens thema in het kader van een totaalconcept. - een compositie te maken volgens een kunsthistorische stijlperiode. - een compositie te maken met aandacht voor andere kunstvormen en andere culturen. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 5 van 26

6 - het werk op een attractieve manier te presenteren. - commercieel te werken. - transport van bloemen en planten op een verantwoorde manier uit te voeren. - een artistiek totaalconcept te ontwikkelen. 1.3 Certificering Na de opleiding verwerft de cursist het certificaat Meester-bloembinder. 1.4 Niveau De opleiding wordt ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair technisch onderwijs. 1.5 Duur De opleiding bestaat uit 1240 lestijden. 1.6 Plaats van de opleiding in het studiegebied Nr. Opleidingen Lestijd en Referentiekader 1 BO LT Sectorconv. groene sectoren Colo-Aequor COBRA Publ. Poortman, (na valid. door KUFB) 2 Florist BO LT idem 3 Florist-Medewerker BO LT idem Reglement ering 1.7 Modules Naam Lestijden Basistechnieken M LT G lt bloemschikken en materiaalkennis 1 Basistechnieken M LT G lt bloemschikken en materiaalkennis 2 Stijlen en vormleer 1 M LT G lt Gelegenheidsbloemschikken M LT G lt Gelegenheidsbloemschikken - rouw en trouw M LT G lt Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 1 M LT G lt Basistechnieken 3 M LT G lt Stijlen en vormleer 2 M LT G lt Themagebonden bloemschikken M LT G lt Commercieel bloem- en plantwerk M LT G lt Nieuwe trends en ontwikkelingen M LT G lt Creatief ontwerp 1 M LT G lt Creatief-commercieel bloem- en plantwerk M LT G lt Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 2 M LT G lt Kunstgeschiedenis M LT lt Creatief ontwerp 2 M LT lt Florale vormgeving M LT lt Versie {1.0} - ontwerp Pagina 6 van 26

7 1.8 Leertraject 1.9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Verklaring SV05 COMMERCIEEL INZICHT Blijk geven van inzicht in de wijze waarop goederen en diensten gekocht en verkocht worden. SV06 CONTACTVAARDIGHEID In staat zijn om contact te leggen en eventueel te onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen Versie {1.0} - ontwerp Pagina 7 van 26

8 Sleutelvaardigheid Verklaring en achtergrond). SV07 CREATIVITEIT In staat zijn om persoonlijke ideeën en oplossingen te bedenken en uit te voeren. SV09 DOORZETTINGSVERMOGEN In staat zijn om, ondanks, moeilijkheden, op een doel gericht te blijven. SV10 EEN WERKPLAN KUNNEN MAKEN In staat zijn om op systematische wijze te beslissen welke stappen men bij de uitvoering van een taak zal zetten. SV12 FLEXIBILITEIT In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures. SV17 KWALITEITSBEWUSTZIJN In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen. SV19 LEERGIERIGHEID In staat zijn om actief te zoeken naar situaties om zijn competenties te verbreden en te verdiepen. SV28 RESULTAATGERICHTHEID In staat zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met in achtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. SV30 VEILIGHEIDS- EN MILIEUBEWUSTZIJN In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden. SV32 ZELFSTANDIGHEID In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken. SV36 ZIN VOOR ESTHETIEK Bij het uitvoeren van taken desgevallend ook esthetische overwegingen laten meespelen. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 8 van 26

9 2 van de opleiding 2.1 Het gepaste gereedschap gebruiken met inachtneming van de veiligheidsregels LT 001 BC 001 LT 001 BC 002 LT 001 BC 003 LT 001 BC 004 op een veilige manier met de verschillende gereedschappen omgaan. de verschillende gereedschappen op de juiste manier gebruiken. een gereedschapskoffer samenstellen. in eigen woorden zeggen waarom een bepaald gereedschap nuttig of noodzakelijk is voor de praktijk. 2.2 De planten op een verantwoorde wijze identificeren, verzorgen en gebruiken LT 001 BC 005 LT 001 BC 006 LT 001 BC 007 LT 001 BC 008 LT 001 BC 009 LT 001 BC 010 LT 001 BC 011 de verschillende planten(groepen) onderscheiden. de verschillende gebruiksvormen van de planten(groepen) onderscheiden. de verschillende planten(groepen) verzorgen. de nomenclatuurregels toepassen. met de groeifactoren van de verschillende planten(groepen) rekening houden. van het tijdstip van leverbaarheid van de verschillende planten(groepen) gebruik maken, zowel op de veiling als in de groothandel. verschillende kwaliteiten onderscheiden. 2.3 Milieubewust handelen binnen de bloemen- en plantensector LT 001 BC 012 de bloemenzaak milieubewust beheren. 2.4 De algemene technieken adequaat uitvoeren LT 001 BC 013 LT 001 BC 014 LT 001 BC 015 LT 001 BC 016 LT 001 BC 017 LT 001 BC 018 LT 001 BC 019 LT 001 BC 020 LT 001 BC 021 LT 001 BC 022 LT 001 BC 023 LT 001 BC 024 LT 001 BC 025 LT 001 BC 026 LT 001 BC 027 LT 001 BC 028 LT 001 BC 029 op draad zetten. lijmen. een bladapplicatie maken. vegetatief materiaal drogen. de diverse nieuwe technieken integreren. nieuwe technieken toepassen. verschillende soorten steekschuim gebruiken. steekschuim aanschaven. een boeket binden. klemmen. rijgen. verschillende bindtechnieken toepassen. weven. vlechten. spijkeren. wikkelen. buigen. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 9 van 26

10 LT 001 BC 030 LT 001 BC 031 LT 001 BC 032 insnoeren. stapelen. vouwen. 2.5 De delen van planten (wortels, takken, vruchten, bloemen) op een verantwoorde wijze identificeren, verzorgen en gebruiken LT 001 BC 033 LT 001 BC 034 LT 001 BC 035 LT 001 BC 036 LT 001 BC 037 LT 001 BC 038 LT 001 BC Planten opkweken LT 001 BC 040 LT 001 BC 041 LT 001 BC 042 LT 001 BC 043 LT 001 BC 044 de verschillende delen van een plant onderscheiden. de nomenclatuurregels toepassen. de verschillende gebruiksvormen toepassen. de delen van planten verzorgen. de delen van planten bewaren. de verschillende kwaliteiten onderscheiden. met vegetatieve materialen experimenteren. in eigen bewoordingen uitleggen hoe men de verschillende planten aanplant, rekening houdend met de grondsoort, de lichtbehoefte, planttijd, plantafstand en grootte. de belangrijkste zorgen bij het opkweken van planten opnoemen. de belangrijkste ziekten en insecten die planten aantasten herkennen. de belangrijkste ziekten en insecten die planten aantasten bestrijden. de belangrijkste ziekten en insecten die planten aantasten voorkomen. 2.7 Het recipiënt kiezen en gebruiken LT 001 BC 045 LT 001 BC 046 LT 001 BC 047 LT 001 BC 048 LT 001 BC 049 LT 001 BC Het recipiënt zelf maken LT 001 BC 051 LT 001 BC 052 LT 001 BC 053 LT 001 BC 054 LT 001 BC 055 LT 001 BC 056 LT 001 BC 057 LT 001 BC 058 LT 001 BC 059 rekening houdend met de wensen van de klant het recipiënt kiezen. een juiste keuze voor een bepaald recipiënt maken. recipiënten onderhouden. de mogelijkheden van het recipiënt benutten. zelf ontworpen recipiënten gebruiken. op basis van trends het recipiënt kiezen. verschillende vegetatieve en niet-vegetatieve materialen gebruiken; hout, papier, plastiek, klei, rubber niet direct voor de hand liggende materialen of ondergronden in een recipiënt gebruiken. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant het recipiënt maken. lijmen. binden. kneden. verven. oude recipiënten in een nieuw kleedje steken zodat ze herbruikbaar zijn. op basis van trends het recipiënt maken. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 10 van 26

11 2.9 Het juiste technische materiaal en versieringselementen kiezen en gebruiken LT 001 BC 060 LT 001 BC 061 LT 001 BC 062 LT 001 BC 063 LT 001 BC 064 LT 001 BC 065 het technische materiaal en versieringselementen op een adequate manier gebruiken. met niet-vegetatief materiaal experimenteren. toelichten welke technische materialen en versieringselementen er bestaan. op basis van trends de versieringselementen kiezen. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant de versieringselementen gebruiken. in functie van het thema de versieringselementen kiezen Een idee omzetten in een ontwerpschets LT 001 BC 066 LT 001 BC 067 LT 001 BC 068 LT 001 BC 069 LT 001 BC 070 LT 001 BC 071 LT 001 BC 072 LT 001 BC 073 rekening houdend met stijlkenmerken, interieur en omgevingselementen, een idee omzetten in een ontwerpschets in de gevraagde stijl. een idee in een perspectiefschets omzetten. vertrekkend vanuit de natuur een eenvoudig ontwerp maken. naar bestaande foto s en documenten waarnemingstekenen. waarnemingstekenen naar de natuur. een ontwerpschets voor een etalage maken. met verschillende tekentechnieken experimenteren. diverse tekentechnieken toepassen Een compositie maken volgens kleur LT 001 BC 074 LT 001 BC 075 LT 001 BC 076 LT 001 BC 077 LT 001 BC 078 LT 001 BC 079 LT 001 BC 080 LT 001 BC 081 LT 001 BC 082 de kleurencirkel van Itten gebruiken. kleurcontrasten in een compositie toepassen. kleur, kleurtoon en kleurtint adequaat in een compositie toepassen. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een compositie maken. rekening houdend met een aantal kleurvereisten een ontwerp(schets) uitvoeren. rekening houdend met de psychologische werking van kleuren een compositie maken. rekening houdend met de symbolische waarde van kleuren een compositie maken. op basis van trends de kleuren kiezen. vanuit cultuur en omgeving kleurgebruik verklaren Een compositie maken volgens vorm LT 001 BC 083 LT 001 BC 084 LT 001 BC 085 LT 001 BC 086 LT 001 BC 087 de basisprincipes van een compositie toepassen. de belangrijkste vormvereisten toepassen. identieke materialen in een verscheidenheid van composities gebruiken. een compositie ontleden. rekening houdend met een aantal vormvereisten een ontwerp(schets) uitvoeren. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 11 van 26

12 LT 001 BC 088 LT 001 BC 089 LT 001 BC 090 LT 001 BC 091 LT 001 BC 092 in een verscheidenheid van composities identieke materialen gebruiken. met vormen en vormcombinaties experimenteren. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een compositie maken. op basis van trends de vormgeving kiezen. grote florale composities uitwerken Een compositie maken volgens thema LT 001 BC 093 LT 001 BC 094 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een compositie maken. een compositie naar thema rouw en trouw maken Een compositie maken volgens een kunsthistorische stijlperiode LT 001 BC 095 LT 001 BC 096 LT 001 BC 097 LT 001 BC 098 LT 001 BC 099 LT 001 BC 100 LT 001 BC 101 LT 001 BC 102 LT 001 BC 103 LT 001 BC 104 op een creatieve manier eigentijdse creaties verwezenlijken. vorm- en bloemgebruik uit de verschillende stijlperiodes toelichten. aan een brede belangstelling voor cultuur in het algemeen uiting geven. de relatie tussen de kunststijlen en de vormgeving uit de natuur beschrijven. de belangrijkste stijlperiodes, van prehistorie tot hedendaagse kunst, toelichten. de symbolische betekenis en vormgeving van bloemen en planten in de verschillende stijlperiodes toelichten. kunsthistorische kennis in eigen creaties toepassen. de verschillende composities in een stijlperiode kaderen. in de praktijk de diverse stijlen en hun resp. materiaalgebruik adequaat toepassen. historische en hedendaagse stijlen met elkaar combineren Een compositie maken met aandacht voor andere kunstvormen en andere culturen LT 001 BC 105 LT 001 BC 106 LT 001 BC 107 LT 001 BC 108 verschillende kunstvormen in hedendaagse floristiek integreren. verschillende culturen in hedendaagse floristiek integreren. hedendaagse floristiek in andere kunstvormen integreren. hedendaagse floristiek in andere culturen integreren Het werk op een attractieve manier presenteren LT 001 BC 109 LT 001 BC 110 LT 001 BC 111 LT 001 BC 112 LT 001 BC 113 LT 001 BC 114 handelen vanuit de idee dat de plaats van een bloemstuk in het geheel belangrijk is. een etalage of stand aankleden. florale objecten in een passende omgeving plaatsen. diverse ruimtes met bloemen en planten decoreren. planten en bloemen verpakken. sfeer creëren. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 12 van 26

13 2.17 Commercieel werken LT 001 BC 115 LT 001 BC 116 LT 001 BC 117 LT 001 BC 118 LT 001 BC 119 LT 001 BC 120 LT 001 BC 121 LT 001 BC 122 LT 001 BC 123 LT 001 BC 124 in verschillende prijsklassen composities maken. een eigen persoonlijkheid en stijl ontwikkelen. over de eigen creaties toelichting geven. rekening houdend met de persoonlijkheid en de wensen van de klant commercieel werken. rekening houdend met trends commercieel werken. de sleutelverkooptechnieken toepassen. een prijsberekening maken. verschillende vormen van publiciteit toepassen. op een creatieve manier beeldmateriaal gebruiken. efficiënt en effectief werken Transport van bloemen en planten op een verantwoorde manier uitvoeren LT 001 BC 125 aan de hand van verschillende technieken bloemstukken, boeketten en planten plantenschalen op een verantwoorde manier transporteren. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 13 van 26

14 3 Modules 3.1 Module Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 (M LT G 001) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een eenvoudig arrangement technisch perfect maken. Daarvoor past hij de basistechnieken toe voor het maken van bloemschikkingen en decoraties Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Module Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 op een veilige manier met de verschillende gereedschappen omgaan. LT 001 BC 001 de verschillende gereedschappen op de juiste manier gebruiken. LT 001 BC 002 een gereedschapskoffer samenstellen. LT 001 BC 003 in eigen woorden zeggen waarom een bepaald gereedschap nuttig of LT 001 BC 004 noodzakelijk is voor de praktijk. de verschillende planten(groepen) onderscheiden. LT 001 BC 005 de verschillende gebruiksvormen van de planten(groepen) onderscheiden. LT 001 BC 006 de verschillende planten(groepen) verzorgen. LT 001 BC 007 de bloemenzaak milieubewust beheren. LT 001 BC 012 op draad zetten. LT 001 BC 013 lijmen. LT 001 BC 014 een bladapplicatie maken. LT 001 BC 015 verschillende soorten steekschuim gebruiken. LT 001 BC 019 steekschuim aanschaven. LT 001 BC 020 een boeket binden. LT 001 BC 021 een juiste keuze voor een bepaald recipiënt maken. LT 001 BC 046 recipiënten onderhouden. LT 001 BC 047 het technische materiaal en versieringselementen op een adequate LT 001 BC 060 manier gebruiken. toelichten welke technische materialen en versieringselementen er LT 001 BC 062 bestaan. de kleurencirkel van Itten gebruiken. LT 001 BC 074 kleurcontrasten in een compositie toepassen. LT 001 BC 075 kleur, kleurtoon en kleurtint adequaat in een compositie toepassen. LT 001 BC 076 een compositie ontleden. LT 001 BC Module Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 2 (M LT G 002) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een complexer arrangement technisch perfect maken. Daarvoor past hij bijkomende basistechnieken toe, met aandacht voor het maken van het recipiënt. Daarnaast leert hij planten en bloemen op een correcte manier identificeren. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 14 van 26

15 3.2.2 Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en beschikt over de basiscompetenties uit de module Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis Studieduur 80 Lt Module Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 2 op een veilige manier met de verschillende gereedschappen omgaan. LT 001 BC 001 de verschillende gereedschappen op de juiste manier gebruiken. LT 001 BC 002 een gereedschapskoffer samenstellen. LT 001 BC 003 in eigen woorden zeggen waarom een bepaald gereedschap nuttig of LT 001 BC 004 noodzakelijk is voor de praktijk. de nomenclatuurregels toepassen. LT 001 BC 008 met de groeifactoren van de verschillende planten(groepen) rekening LT 001 BC 009 houden. van het tijdstip van leverbaarheid van de verschillende planten(groepen) LT 001 BC 010 gebruik maken, zowel op de veiling als in de groothandel. verschillende kwaliteiten onderscheiden. LT 001 BC 011 de bloemenzaak milieubewust beheren. LT 001 BC 012 op draad zetten. LT 001 BC 013 lijmen. LT 001 BC 014 een bladapplicatie maken. LT 001 BC 015 vegetatief materiaal drogen. LT 001 BC 016 de diverse nieuwe technieken integreren. LT 001 BC 017 nieuwe technieken toepassen. LT 001 BC 018 verschillende soorten steekschuim gebruiken. LT 001 BC 019 steekschuim aanschaven. LT 001 BC 020 een boeket binden. LT 001 BC 021 klemmen. LT 001 BC 022 rijgen. LT 001 BC 023 verschillende bindtechnieken toepassen. LT 001 BC 024 weven. LT 001 BC 025 vlechten. LT 001 BC 026 spijkeren. LT 001 BC 027 wikkelen. LT 001 BC 028 buigen. LT 001 BC 029 insnoeren. LT 001 BC 030 stapelen. LT 001 BC 031 vouwen. LT 001 BC 032 de mogelijkheden van het recipiënt benutten. LT 001 BC 048 zelf ontworpen recipiënten gebruiken. LT 001 BC 049 lijmen. LT 001 BC 054 binden. LT 001 BC 055 kneden. LT 001 BC 056 verven. LT 001 BC 057 oude recipiënten in een nieuw kleedje steken zodat ze herbruikbaar zijn. LT 001 BC 058 toelichten welke technische materialen en versieringselementen er LT 001 BC 062 bestaan. de kleurencirkel van Itten gebruiken. LT 001 BC 074 kleurcontrasten in een compositie toepassen. LT 001 BC 075 kleur, kleurtoon en kleurtint adequaat in een compositie toepassen. LT 001 BC 076 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 15 van 26

16 rekening houdend met een aantal vormvereisten een ontwerp(schets) uitvoeren. LT 001 BC Module Stijlen en vormleer 1 (M LT G 003) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist composities maken rekening houdend met vorm, kleur, kunsthistorische stijlperiodes, andere kunstvormen en culturen Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Module Stijlen en vormleer 1 rekening houdend met een aantal kleurvereisten een ontwerp(schets) LT 001 BC 078 uitvoeren. rekening houdend met de psychologische werking van kleuren een LT 001 BC 079 compositie maken. rekening houdend met de symbolische waarde van kleuren een LT 001 BC 080 compositie maken. de basisprincipes van een compositie toepassen. LT 001 BC 083 de belangrijkste vormvereisten toepassen. LT 001 BC 084 een compositie ontleden. LT 001 BC 086 vorm- en bloemgebruik uit de verschillende stijlperiodes toelichten. LT 001 BC 096 de verschillende composities in een stijlperiode kaderen. LT 001 BC 102 verschillende kunstvormen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 105 verschillende culturen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 106 hedendaagse floristiek in andere kunstvormen integreren. LT 001 BC 107 hedendaagse floristiek in andere culturen integreren. LT 001 BC Module Gelegenheidsbloemschikken (M LT G 004) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist schikkingen maken voor specifieke gelegenheden en dit door toepassing van verschillende technieken en door gebruik te maken van verschillende versieringselementen Instapvereisten voor de module De cursist heeft de competenties gerealiseerd van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 en 2 en van Stijlen en vormleer Studieduur 80 Lt Module Gelegenheidsbloemschikken op een veilige manier met de verschillende gereedschappen omgaan. LT 001 BC 001 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 16 van 26

17 de verschillende gereedschappen op de juiste manier gebruiken. LT 001 BC 002 een gereedschapskoffer samenstellen. LT 001 BC 003 in eigen woorden zeggen waarom een bepaald gereedschap nuttig of LT 001 BC 004 noodzakelijk is voor de praktijk. op draad zetten. LT 001 BC 013 lijmen. LT 001 BC 014 een bladapplicatie maken. LT 001 BC 015 vegetatief materiaal drogen. LT 001 BC 016 de diverse nieuwe technieken integreren. LT 001 BC 017 nieuwe technieken toepassen. LT 001 BC 018 verschillende soorten steekschuim gebruiken. LT 001 BC 019 steekschuim aanschaven. LT 001 BC 020 een boeket binden. LT 001 BC 021 klemmen. LT 001 BC 022 rijgen. LT 001 BC 023 verschillende bindtechnieken toepassen. LT 001 BC 024 weven. LT 001 BC 025 vlechten. LT 001 BC 026 spijkeren. LT 001 BC 027 wikkelen. LT 001 BC 028 buigen. LT 001 BC 029 insnoeren. LT 001 BC 030 stapelen. LT 001 BC 031 vouwen. LT 001 BC 032 in functie van het thema de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 065 rekening houdend met de symbolische waarde van kleuren een LT 001 BC 080 compositie maken. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 093 compositie maken. (volgens thema) 3.5 Module Gelegenheidsbloemschikken rouw en trouw (M LT G 005) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist schikkingen maken voor rouw- en trouwgelegenheden en dit door toepassing van verschillende technieken en gebruik te maken van verschillende versieringselementen Instapvereisten voor de module De cursist heeft de competenties gerealiseerd van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 en 2 en van Stijlen en vormleer Studieduur 80 Lt Module Gelegenheidsbloemschikken rouw en trouw in functie van het thema de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 065 rekening houdend met de symbolische waarde van kleuren een LT 001 BC 080 compositie maken. met vormen en vormcombinaties experimenteren. LT 001 BC 089 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 090 compositie maken. (volgens vorm) rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 093 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 17 van 26

18 compositie maken. (volgens thema) een compositie naar thema rouw en trouw maken. LT 001 BC 094 een etalage of stand aankleden. LT 001 BC 110 rekening houdend met de persoonlijkheid en de wensen van de klant LT 001 BC 118 commercieel werken. 3.6 Module Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 1 (M LT G 006) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de aangeleerde basiscompetenties in een praktische en professionele omgeving toepassen onder begeleiding. Hierbij staan de methodische werkbegeleiding en supervisie met betrekking tot het (individueel) leerproces centraal. De bedoeling is dat de cursist (kritisch) reflecteert op zijn eigen handelen, het bijstuurt en zijn eigen deskundig en professioneel handelen permanent optimaliseert. In de startfase worden de situaties aangebracht door de begeleider. In een latere fase zijn het de cursisten die zelf op basis van hun ervaringen op de werkvloer leervragen of beroepservaringen inbrengen Instapvereisten voor de module De cursist heeft de competenties gerealiseerd van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 en 2 en van Stijlen en vormleer Studieduur 40 Lt Module Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 1 rekening houdend met de persoonlijkheid en de wensen van de klant het LT 001 BC 045 recipiënt kiezen. een juiste keuze voor een bepaald recipiënt maken. LT 001 BC 046 de mogelijkheden van het recipiënt benutten. LT 001 BC 048 op basis van trends het recipiënt kiezen. LT 001 BC 050 het technische materiaal en versieringselementen op een adequate LT 001 BC 060 manier gebruiken. op basis van trends de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 063 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant de LT 001 BC 064 versieringselementen gebruiken. in functie van het thema de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 065 kleur, kleurtoon en kleurtint adequaat in een compositie toepassen. LT 001 BC 076 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 077 compositie maken. (volgens kleur) rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 090 compositie maken. (volgens vorm) handelen vanuit de idee dat de plaats van een bloemstuk in het geheel LT 001 BC 109 belangrijk is. een etalage of stand aankleden. LT 001 BC 110 diverse ruimtes met bloemen en planten decoreren. LT 001 BC 112 planten en bloemen verpakken. LT 001 BC 113 sfeer creëren. LT 001 BC 114 in verschillende prijsklassen composities maken. LT 001 BC 115 over de eigen creaties toelichting geven. LT 001 BC 117 rekening houdend met de persoonlijkheid en de wensen van de klant LT 001 BC 118 commercieel werken. rekening houdend met trends commercieel werken. LT 001 BC 119 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 18 van 26

19 de sleutelverkooptechnieken toepassen. LT 001 BC 120 een prijsberekening maken. LT 001 BC 121 efficiënt en effectief werken. LT 001 BC Module Basistechnieken 3 (M LT G 007) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist aan de hand van ontwerpschetsen een arrangement technisch en creatief perfect maken. Daarnaast beheerst hij de basistechnieken van het opkweken van planten en bloemen vanuit een gedegen kennis van de planten en bloemen en hun nomenclatuur Instapvereisten voor de module De cursist heeft de competenties gerealiseerd van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 en Studieduur 80 Lt Module Basistechnieken 3 de nomenclatuurregels toepassen. LT 001 BC 008 met de groeifactoren van de verschillende planten(groepen) rekening LT 001 BC 009 houden. van het tijdstip van leverbaarheid van de verschillende planten(groepen) LT 001 BC 010 gebruik maken, zowel op de veiling als in de groothandel. verschillende kwaliteiten onderscheiden. LT 001 BC 011 de bloemenzaak milieubewust beheren. LT 001 BC 012 op draad zetten. LT 001 BC 013 lijmen. LT 001 BC 014 een bladapplicatie maken. LT 001 BC 015 vegetatief materiaal drogen. LT 001 BC 016 de diverse nieuwe technieken integreren. LT 001 BC 017 nieuwe technieken toepassen. LT 001 BC 018 verschillende soorten steekschuim gebruiken. LT 001 BC 019 steekschuim aanschaven. LT 001 BC 020 een boeket binden. LT 001 BC 021 klemmen. LT 001 BC 022 rijgen. LT 001 BC 023 verschillende bindtechnieken toepassen. LT 001 BC 024 weven. LT 001 BC 025 vlechten. LT 001 BC 026 spijkeren. LT 001 BC 027 wikkelen. LT 001 BC 028 buigen. LT 001 BC 029 insnoeren. LT 001 BC 030 stapelen. LT 001 BC 031 vouwen. LT 001 BC 032 de verschillende delen van een plant onderscheiden. LT 001 BC 033 de nomenclatuurregels toepassen. LT 001 BC 034 de verschillende gebruiksvormen toepassen. LT 001 BC 035 de delen van planten verzorgen. LT 001 BC 036 de delen van planten bewaren. LT 001 BC 037 de verschillende kwaliteiten onderscheiden. LT 001 BC 038 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 19 van 26

20 in eigen bewoordingen uitleggen hoe men de verschillende planten LT 001 BC 040 aanplant, rekening houdend met de grondsoort, de lichtbehoefte, planttijd, plantafstand en grootte. de belangrijkste zorgen bij het opkweken van planten opnoemen. LT 001 BC 041 de belangrijkste ziekten en insecten die planten aantasten herkennen. LT 001 BC 042 de belangrijkste ziekten en insecten die planten aantasten bestrijden. LT 001 BC 043 de belangrijkste ziekten en insecten die planten aantasten voorkomen. LT 001 BC 044 rekening houdend met stijlkenmerken, interieur en LT 001 BC 066 omgevingselementen, een idee omzetten in een ontwerpschets in de gevraagde stijl. een idee in een perspectiefschets omzetten. LT 001 BC 067 vertrekkend vanuit de natuur een eenvoudig ontwerp maken. LT 001 BC 068 naar bestaande foto s en documenten waarnemingstekenen. LT 001 BC 069 rekening houdend met een aantal kleurvereisten een ontwerp(schets) LT 001 BC 078 uitvoeren. rekening houdend met een aantal vormvereisten een ontwerp(schets) LT 001 BC 087 uitvoeren. 3.8 Module Stijlen en vormleer 2 (M LT G 008) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist composities maken uitgaande van vorm, kleur, kunsthistorische stijlperiodes, andere kunstvormen en culturen en rekening houdend met thema s en trends Instapvereisten voor de module De cursist heeft de competenties gerealiseerd van de module Stijlen en vormleer Studieduur 80 Lt Module Stijlen en vormleer 2 op basis van trends de kleuren kiezen. LT 001 BC 081 in een verscheidenheid van composities identieke materialen gebruiken. LT 001 BC 088 met vormen en vormcombinaties experimenteren. LT 001 BC 089 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 093 compositie maken. (volgens thema) in de praktijk de diverse stijlen en hun resp. materiaalgebruik adequaat LT 001 BC 103 toepassen. historische en hedendaagse stijlen met elkaar combineren. LT 001 BC 104 verschillende kunstvormen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 105 verschillende culturen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 106 hedendaagse floristiek in andere kunstvormen integreren. LT 001 BC 107 hedendaagse floristiek in andere culturen integreren. LT 001 BC 108 handelen vanuit de idee dat de plaats van een bloemstuk in het geheel LT 001 BC 109 belangrijk is. 3.9 Module Themagebonden bloemschikken (M LT G 009) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist themagebonden schikkingen maken en dit door toepassing van verschillende technieken en gebruik te maken van verschillende versieringselementen. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 20 van 26

21 3.9.2 Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1en 2, Basistechnieken 3 en van Stijlen en vormleer 1 en Studieduur 20 Lt Module Themagebonden bloemschikken in functie van het thema de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 065 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 093 compositie maken. (volgens thema) 3.10 Module Commercieel bloem- en plantwerk (M LT G 010) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist commercieel werken. Hij leert schikkingen maken volgens wensen van de klant en/of volgens prijsafspraken Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1en 2, Basistechnieken 3 en van Stijlen en vormleer 1 en Studieduur 80 Lt Module Commercieel bloem- en plantwerk de bloemenzaak milieubewust beheren. LT 001 BC 012 LT 001 BC 045 rekening houdend met de persoonlijkheid en de wensen van de klant het recipiënt kiezen. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant het LT 001 BC 053 recipiënt maken. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant de LT 001 BC 064 versieringselementen gebruiken. rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 090 compositie maken. (volgens vorm) diverse ruimtes met bloemen en planten decoreren. LT 001 BC 112 planten en bloemen verpakken. LT 001 BC 113 rekening houdend met trends commercieel werken. LT 001 BC 119 de sleutelverkooptechnieken toepassen. LT 001 BC 120 een prijsberekening maken. LT 001 BC 121 verschillende vormen van publiciteit toepassen. LT 001 BC 122 aan de hand van verschillende technieken bloemstukken, boeketten en planten plantenschalen op een verantwoorde manier transporteren. LT 001 BC 125 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 21 van 26

22 3.11 Module Nieuwe trends en ontwikkelingen (M LT G 011) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist, door gebruik te maken van eigen creativiteit, hedendaagse materialen verwerken tot trendy schikkingen Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1en 2, Basistechnieken 3 en van Stijlen en vormleer 1 en Studieduur 20 Lt Module Nieuwe trends en ontwikkelingen de diverse nieuwe technieken integreren. LT 001 BC 017 nieuwe technieken toepassen. LT 001 BC 018 op basis van trends het recipiënt kiezen. LT 001 BC 050 op basis van trends het recipiënt maken. LT 001 BC 059 op basis van trends de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 063 op basis van trends de kleuren kiezen. LT 001 BC 081 op basis van trends de vormgeving kiezen. LT 001 BC Module Creatief ontwerp 1 (M LT G 012) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een idee omzetten in een ontwerpschets rekening houdend met vorm en kleur en deze uit te voeren op een attractieve manier. Hij gaat daarbij uit van de basisprincipes van standenbouw en gebruik van beeldmateriaal Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 40 Lt Module Creatief ontwerp 1 een ontwerpschets voor een etalage maken. LT 001 BC 071 LT 001 BC 077 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een compositie maken. (volgens kleur) op basis van trends de vormgeving kiezen. LT 001 BC 091 een etalage of stand aankleden. LT 001 BC 110 sfeer creëren. LT 001 BC 114 verschillende vormen van publiciteit toepassen. LT 001 BC 122 op een creatieve manier beeldmateriaal gebruiken LT 001 BC 123 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 22 van 26

23 3.13 Module Creatief-commercieel bloem- en plantwerk (M LT G 013) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist zelf creatieve, commerciële en commercieel haalbare schikkingen en recipiënten te ontwikkelen en toe te lichten Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en hij heeft de basiscompetenties bereikt van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1en 2, Basistechnieken 3 en van Stijlen en vormleer 1 en Studieduur 80 Lt Module Creatief-commercieel bloem- en plantwerk verschillende vegetatieve en niet-vegetatieve materialen gebruiken; LT 001 BC 051 hout, papier, plastiek, klei, rubber lijmen. LT 001 BC 054 binden. LT 001 BC 055 kneden. LT 001 BC 056 verven. LT 001 BC 057 rekening houdend met stijlkenmerken, interieur en LT 001 BC 066 omgevingselementen, een idee omzetten in een ontwerpschets in de gevraagde stijl. een idee in een perspectiefschets omzetten. LT 001 BC 067 identieke materialen in een verscheidenheid van composities gebruiken. LT 001 BC 085 verschillende kunstvormen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 105 verschillende culturen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 106 hedendaagse floristiek in andere kunstvormen integreren. LT 001 BC 107 hedendaagse floristiek in andere culturen integreren. LT 001 BC 108 sfeer creëren. LT 001 BC 114 een eigen persoonlijkheid en stijl ontwikkelen. LT 001 BC 116 over de eigen creaties toelichting geven. LT 001 BC Module Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 2 (M LT G 014) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de aangeleerde basiscompetenties in een praktische en professionele omgeving toepassen met een grote vorm van zelfstandigheid. Ook hier staan de methodische werkbegeleiding en supervisie met betrekking tot het (individueel) leerproces centraal, maar er wordt tegelijkertijd veel meer aandacht besteed aan eigen initiatief van de cursist en aan zelfstandigheid. De bedoeling is ook hier dat de cursist (kritisch) reflecteert op zijn eigen handelen, het bijstuurt en zijn eigen deskundig en professioneel handelen permanent optimaliseert Instapvereisten voor de module De cursist heeft de competenties gerealiseerd van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 en 2, Basistechnieken 3 en van Stijlen en vormleer 1 en Studieduur 80 Lt Versie {1.0} - ontwerp Pagina 23 van 26

24 Module Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 2 rekening houdend met de persoonlijkheid en de wensen van de klant het LT 001 BC 045 recipiënt kiezen. een juiste keuze voor een bepaald recipiënt maken. LT 001 BC 046 de mogelijkheden van het recipiënt benutten. LT 001 BC 048 op basis van trends het recipiënt kiezen. LT 001 BC 050 het technische materiaal en versieringselementen op een adequate LT 001 BC 060 manier gebruiken. op basis van trends de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 063 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant de LT 001 BC 064 versieringselementen gebruiken. in functie van het thema de versieringselementen kiezen. LT 001 BC 065 kleur, kleurtoon en kleurtint adequaat in een compositie toepassen. LT 001 BC 076 rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 077 compositie maken. (volgens kleur) rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 090 compositie maken. (volgens vorm) rekening houdend met de persoonlijkheid en wensen van de klant een LT 001 BC 093 compositie maken. (volgens thema) handelen vanuit de idee dat de plaats van een bloemstuk in het geheel LT 001 BC 109 belangrijk is. een etalage of stand aankleden. LT 001 BC 110 diverse ruimtes met bloemen en planten decoreren. LT 001 BC 112 planten en bloemen verpakken. LT 001 BC 113 sfeer creëren. LT 001 BC 114 in verschillende prijsklassen composities maken. LT 001 BC 115 over de eigen creaties toelichting geven. LT 001 BC 117 rekening houdend met de persoonlijkheid en de wensen van de klant LT 001 BC 118 commercieel werken. rekening houdend met trends commercieel werken. LT 001 BC 119 de sleutelverkooptechnieken toepassen. LT 001 BC 120 een prijsberekening maken. LT 001 BC 121 efficiënt en effectief werken. LT 001 BC Module Kunstgeschiedenis (M LT 015) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist het kunsthistorisch en maatschappelijk kader kennen als mogelijke voedingsbodem voor eigen creaties. voor het maken van een compositie Instapvereisten voor de module De cursist beantwoordt aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Studieduur 80 Lt Module Kunstgeschiedenis vorm- en bloemgebruik uit de verschillende stijlperiodes toelichten. LT 001 BC 096 aan een brede belangstelling voor cultuur in het algemeen uiting geven. LT 001 BC 097 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 24 van 26

25 de relatie tussen de kunststijlen en de vormgeving uit de natuur LT 001 BC 098 beschrijven. de belangrijkste stijlperiodes, van prehistorie tot hedendaagse kunst, LT 001 BC 099 toelichten. de symbolische betekenis en vormgeving van bloemen en planten in de LT 001 BC 100 verschillende stijlperiodes toelichten. kunsthistorische kennis in eigen creaties toepassen. LT 001 BC Module Creatief ontwerp 2 (M LT 016) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist een idee omzetten in een ontwerpschets met behulp van verschillende tekentechnieken en rekening houdend met vorm kleur, kunsthistorische stijlperiodes, andere kunstvormen en culturen en deze uit te voeren op een attractieve manier Instapvereisten voor de module De cursist heeft de competenties gerealiseerd van de module Creatief ontwerp Studieduur 80 Lt Module Creatief ontwerp 2 waarnemingstekenen naar de natuur. LT 001 BC 070 met verschillende tekentechnieken experimenteren. LT 001 BC 072 diverse tekentechnieken toepassen. LT 001 BC 073 rekening houdend met de psychologische werking van kleuren een LT 001 BC 079 compositie maken. rekening houdend met de symbolische waarde van kleuren een LT 001 BC 080 compositie maken. vanuit cultuur en omgeving kleurgebruik verklaren. LT 001 BC 082 in een verscheidenheid van composities identieke materialen gebruiken. LT 001 BC 088 met vormen en vormcombinaties experimenteren. LT 001 BC 089 op een creatieve manier eigentijdse creaties verwezenlijken. LT 001 BC 095 aan een brede belangstelling voor cultuur in het algemeen uiting geven. LT 001 BC 097 historische en hedendaagse stijlen met elkaar combineren. LT 001 BC 104 verschillende kunstvormen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 105 verschillende culturen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 106 verschillende vormen van publiciteit toepassen. LT 001 BC Module Florale vormgeving (M LT 017) Situering van de module in de opleiding In deze module leert de cursist de competenties toepassen in een totaalproject Instapvereisten voor de module De cursist dient de basiscompetenties bereikt te hebben van de modules Basistechnieken bloemschikken en materiaalkennis 1 en 2, Stijlen en vormleer 1 en 2, Gelegenheidsbloemschikken, Gelegenheidsbloemschikken rouw en trouw en Themagebonden bloemschikken, Gesuperviseerde beroepspraktijk florist 1 en 2, Basistechnieken 3, Commercieel bloem- en plantwerk, Nieuwe trends en ontwikkelingen, Creatief ontwerp 1 en 2, Kunstgeschiedenis en van Creatief-commercieel bloem- en plantwerk. Versie {1.0} - ontwerp Pagina 25 van 26

26 Studieduur 160 Lt Module Florale vormgeving met vegetatieve materialen experimenteren. LT 001 BC 039 verschillende vegetatieve en niet-vegetatieve materialen gebruiken; LT 001 BC 051 hout, papier, plastiek, klei, rubber niet direct voor de hand liggende materialen of ondergronden in een LT 001 BC 052 recipiënt gebruiken. met niet-vegetatief materiaal experimenteren. LT 001 BC 061 rekening houdend met een aantal vormvereisten een ontwerp(schets) LT 001 BC 087 uitvoeren. in een verscheidenheid van composities identieke materialen gebruiken. LT 001 BC 088 met vormen en vormcombinaties experimenteren. LT 001 BC 089 grote florale composities uitwerken. LT 001 BC 092 op een creatieve manier eigentijdse creaties verwezenlijken. LT 001 BC 095 verschillende kunstvormen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 105 verschillende culturen in hedendaagse floristiek integreren. LT 001 BC 106 hedendaagse floristiek in andere kunstvormen integreren. LT 001 BC 107 hedendaagse floristiek in andere culturen integreren. LT 001 BC 108 een etalage of stand aankleden. LT 001 BC 110 florale objecten in een passende omgeving plaatsen. LT 001 BC 111 sfeer creëren. LT 001 BC 114 Versie {1.0} - ontwerp Pagina 26 van 26

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl16 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Florist-medewerker BO LT 003 (Ontwerp) Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Florist-medewerker BO LT 002 Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Florist BO LT 001 Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 23 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Leerplan. Florist OPLEIDING. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW

Leerplan. Florist OPLEIDING. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Leerplan OPLEIDING Florist Modulair Secundair volwassenenonderwijs Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Goedkeuringscode: 2012/700/6//D Indieningsdatum: 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Basistechnieken bloemschikken

Nadere informatie

Leerplan OPLEIDING. Florist. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW

Leerplan OPLEIDING. Florist. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Leerplan OPLEIDING Florist Modulair Secundair volwassenenonderwijs Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Goedkeuringscode Indieningdatum: 31 januari 2012 Hulpdocument opmaakprofielen STRUCTUURSCHEMA 80 Basistechnieken

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl13 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 07 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Graveur BO JU 06 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl17 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Computerdesigner juwelen BO JU 11 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 05 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Borduren AO KA 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Zilversmid BO JU 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 03 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Kruiswerker BO DB 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 februari 2013 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Juweelhersteller BO JU 05 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl19 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 01 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Leerplan OPLEIDING. Florist-medewerker. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW

Leerplan OPLEIDING. Florist-medewerker. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Leerplan OPLEIDING Florist-medewerker Modulair Secundair volwassenenonderwijs Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Goedkeuringscode Indieningdatum: 31 januari 2012 Hulpdocument opmaakprofielen STRUCTUURSCHEMA

Nadere informatie

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Zwevende modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1A Opleiding Industriële branders... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Inrichten van de Woning AO HU 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 24

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen RLLL-RLLL-ADV-002bijl10 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding BO JU 04 (Ontwerp) Versie {1.0} {Ontwerp} Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl08 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

Leerplan. Florist-medewerker OPLEIDING. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW

Leerplan. Florist-medewerker OPLEIDING. Modulair. Secundair volwassenenonderwijs. Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Leerplan OPLEIDING Florist-medewerker Modulair Secundair volwassenenonderwijs Studiegebied LAND- EN TUINBOUW Goedkeuringscode: 2012/699/6//D Indieningdatum: 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Basistechnieken

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw RLLL/EXT/ADV/004bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Muziekinstrumentenbouw Modulaire opleiding Klavierinstrumentenbouwer BO MI 003 (Ontwerp) Klavierinstrumentenbouwer Pagina 1 van 1 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl20 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 03 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING

STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING STUDIEGEBIED LICHAAMSVERZORGING Modulaire opleiding Hairstylist voor theater, film en tv BO LV 206 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl18 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Marokijnbewerker BO LB 02 (Ontwerp) Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Binnenschrijnwerker BO HO 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO RLLL/EXT/ADV/006bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Zwevende modules (ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Zwevende modules in het studiegebied Auto... 3 1.1 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 STUDIEGEBIED BOUW STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Dakdekker metalen dak BO BW 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap vrijdag 5 mei 2006 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Hulpboekbinder BO BB 305 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Meubelstoffeerder BO HO 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DIAMANTBEWERKING Opleiding Diamantbewerker BO DB 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN

STUDIEGEBIED BOEKBINDEN STUDIEGEBIED BOEKBINDEN Modulaire opleiding Boekvergulder BO BB 306 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 7 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Reisleider BO HB 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Restauratievakman meubelstofferen BO HO 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Wijnkenner BO VO 025 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Edelsteenzetter BO JU 04 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Hotelonthaal BO VO 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Meubelmakerij

STUDIEGEBIED Meubelmakerij Bijlage 15 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Opleiding Koken AO HU 006 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED DECORATIEVE TECHNIEKEN Opleiding Airbrusher BO DT 002 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Medewerker brasserie taverne bistro BO VO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden

STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden STUDIEGEBIED Bijzondere educatieve noden Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Nascholing BO BN 004 Versie 2.1 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED AUTO Opleiding Bestuurder interne transportmiddelen BO AU 309 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl04 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus BO CH 006 Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl18 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Plaatser Modulaire opleiding BO ME 401 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Tuinbouwarbeider BO LT 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl14 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED KOELING EN WARMTE Opleiding Installateur warmtepompen BO KW 031 (Ontwerp) Installateur warmtepompen - Versie {1.0} Ontwerp Pagina

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Maatwerk kinder- en tienerpatronen BO MO 017 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Ambachtelijk erfgoed

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Ambachtelijk erfgoed 1 september 2011 Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving

Nadere informatie

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS

STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN: PRESS Modulaire opleiding Flexodrukker BO GR 204 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep...

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl20 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen BO ME 403 (Ontwerp) Servicetechnicus Fotovoltaïsche Systemen Versie {1.0}

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED AUTO. Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 STUDIEGEBIED AUTO Modulaire opleiding Spuiter BO AU 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Juwelen Opleiding Goudsmid BO JU 02 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 19 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding Meubelmaker BO HO 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 39 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding - beroep... 4 1.2 Inhoud... 4 1.3 Certificering...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED GRAFISCHE TECHNIEKEN Opleiding Fotograaf BO GR 701 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 23 januari 2007 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/008bijl2 STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Modulaire opleiding Naaien AO HU 002 Bijlage

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES

Leuvenseplein 4 19 december Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5. STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl5 STUDIEGEBIED Bouw ZWEVENDE MODULES Bijlage bij het advies van de Vlor Pagina

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED TEXTIEL

STUDIEGEBIED TEXTIEL STUDIEGEBIED TEXTIEL Modulaire opleiding Bobijnopzetter BO TX 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Modist BO MO 022 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Modist BO MO 022 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HUISHOUDELIJK ONDERWIJS Opleiding Huishoudhulp BO HU 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2013 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE RLLL-RLLL-ADV-004bijl03 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED CHEMIE Opleiding Technicus in fermentatieprocessen destillaten en likeuren CH BO 005 Bijlage bij het Vlor-advies - Opleidingsprofiel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-ADV-002bijl4 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Decoratiepistoolschilder BO DT 002 (Ontwerp) technieken Decoratiepistool-schilder - Versie 1.0 0ntwerp

Nadere informatie