Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen?"

Transcriptie

1 Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen?

2 In dit boekje leest u wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Sinds 2012 hebben zij te maken met een forse korting op de instellingssubsidie, van naar euro. Hoe gaan zij daarmee om? En wat merken hun leden ervan? PGOsupport heeft dit op drie momenten gemeten: in oktober 2012, april 2013 en oktober-november In dit boekje vertellen vertegenwoordigers van tien patiëntenorganisaties wat het effect is van de bezuinigingen op hun dienstverlening. De rapportage met de uitkomsten van de metingen kunt u vinden op 2

3 Inhoudsopgave KAN DEZE TREND GEKEERD? 5 Ment Gillissen, PGOsupport TOP 10 VAN MAATREGELEN 6 DE REK IS ER UIT 9 Henk Buter, Vereniging van scoliosepatiënten IK MIS DRAAGVLAK IN DE POLITIEK 11 Marcel Timmen, Spierziekten Nederland DE BEGROTING KRIJGEN WE NIET ROND 12 Tineke Markus, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland BIJNA OP DE FLES 13 Hanka Meutgeert, Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (VKS) WE HEBBEN NU MINDER LEDEN 15 Martin Arkesteijn, Impuls WE WERKEN NU VANUIT HUIS 16 José Knijnenburg, Freya GEEN TIJD MEER VOOR STUURGROEPEN EN ONDERZOEKEN 17 Monique Lindhout, Hersenletsel.nl WE COMMUNICEREN BETER 19 Jos Dekkers, Dwarslaesie Organisatie Nederland WE STEUNEN MEER OP VRIJWILLIGERS 20 Danielle van Eden, Whiplash Stichting Nederland EEN UITGEKLEDE ORGANISATIE 21 Ad Warnar, DES Centrum 3

4 Ons land kent zo n 200 organisaties voor patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten 4

5 Kan deze trend gekeerd? Het is 5 voor 12 voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Dat valt me op als ik de verhalen lees in dit boekje. Als er geen goede basisfinanciering komt, is het einde in zicht voor een flink aantal organisaties. Patiënten zullen geen partij van betekenis worden. Eén van de geïnterviewden zegt: Er is geen geld meer voor nieuwe initiatieven. En die uitspraak laat het effect van de bezuinigingen goed zien: voor een deel van hen is er geen perspectief meer. Hoe kunnen we deze trend keren? In de interviews lees ik de behoefte aan een visie op de rol van patiëntenorganisaties. Daarom is mijn oproep: laten we in 2015 met elkaar werken aan een regeling die perspectief biedt. Laten we zorgen dat de steen weer naar voren rolt. Wil de overheid dat patiënten een derde partij worden en de kwaliteit van zorg verbeteren? Geef ze die kans! Ment Gillissen, PGOsupport 5

6 Top 10 Zo vangen organisaties de bezuinigingen op Wat zijn de gevolgen van de be zuinigingen voor patiëntenen gehandicaptenorganisaties? Hier ziet u de top 10 van maatregelen. 1 2 Contributie omhoog Ruim de helft van de organisaties heeft de contributie verhoogd. Een aantal andere organisaties is dit nog van plan. Minder geld voor activiteiten Organisaties steken minder geld in activiteiten: ruim de helft van de organisaties heeft het budget verlaagd. Een derde heeft het aantal activiteiten verminderd en nog eens een derde heeft sommige activiteiten stopgezet. 6 3 Efficiëntere bedrijfsvoering Meer dan de helft van de organisaties heeft nieuwe contracten gesloten met leveranciers, zoals met de drukker en websitebeheerder. Een op de vier organisaties heeft de leden- of financiële administratie weer in eigen beheer genomen. Eenzelfde aantal is overgeschakeld van papieren brochures naar pdf s die gedownload kunnen worden. Een op de vijf heeft de huisvestingskosten omlaag kunnen brengen.

7 4 Nieuwe inkomstenbronnen Via fondsenwerving proberen organisaties extra inkomsten binnen te halen. Ruim zestig procent is daarmee bezig of heeft plannen. De helft zoekt sponsors. Een kwart haalt 7 meer geld binnen door de eigen bijdrage van leden te verhogen als ze meedoen aan activiteiten. Een kwart van de organisaties zou meer willen weten over hoe je nieuwe inkomstenbronnen kan aanboren. 8 Minder geld voor opleidingen Een kwart van de organisaties heeft het budget voor opleidingen en deskundigheidsbevordering omlaag gebracht. Leden werven Bijna een kwart is een ledenwerfactie gestart. Nog eens een derde is van plan om een ledenwervingscampagne te starten. 5 Meer samen met andere organisaties Een op de drie organisaties is de afgelopen 9 Snijden in personeelskosten Veel patiëntenorganisaties die draaien op be- twee jaar nauwer gaan samenwerken met taalde krachten hebben bezuinigd op perso- andere organisaties. Vijf procent is gefuseerd, neelskosten. Ze gaan werken met freelancers twaalf procent heeft plannen om te fuseren. of sluiten alleen nog tijdelijke arbeidscontracten. Een kwart van de organisaties laat taken 6 Minder geld naar ledenblad Ruim een kwart van de organisaties brengt het ledenblad nu minder vaak uit. Een op de vijf organisaties heeft het blad versoberd. Een 10 vaker door vrijwilligers uitvoeren. Vrijwilligersvergoeding omlaag Een op de vijf organisaties heeft de onkos- op de tien organisaties is overgestapt op een tenvergoeding voor vrijwilligers verlaagd of digitaal ledenblad. geschrapt. 7

8 De organisaties zorgen dat mensen ervaringen uit kunnen wisselen en komen op voor de belangen van patiënten 8

9 De rek is er uit Henk Buter, Vereniging van scoliosepatiënten Minder activiteiten, kleinere bijeenkomsten, digitale folders, meer contributie Dat merken onze leden sinds onze subsidie is teruggegaan van naar euro. Om rond te komen, hebben we flink gesneden in onze activiteiten. Een bijeenkomst van een hele dag met een lunch? Dat doen we niet meer. Lotgenotencontact organiseren we nu via stamtafels in een Scoliosecafé. Dat is een relatief goedkope manier om mensen met elkaar te laten praten over scoliose. We hebben onze website vernieuwd zodat we alle informatie digitaal kunnen aanbieden. Er zijn geen uitgebreide papieren folders meer. Ons blad is overigens mooier geworden en tegelijk goedkoper dankzij een andere opzet en gesprekken met de drukker. Ik vind het niet goed wat er gebeurt met patiëntenorganisaties. De overheid wil dat patiënten een sterke partij zijn, maar onze inbreng wordt klein gehouden. Waarom gaat die aan vouchers niet rechtstreeks naar patiëntenorganisaties? Dan hebben we wat meer armslag en hebben we geen rompslomp meer met projectaanvragen. Die vouchers werken niet. En de projecten die eruit voortkomen, vind ik doorgaans zwak. De bezuinigingen gaan ten koste van onze belangenbehartiging. We kunnen minder opkomen voor patiënten. En dan heb ik het niet over één of twee gesprekjes, dat lukt wel. Maar een goed onderzoek opzetten? Daar is geen geld meer voor. De bezuinigingen zijn bovendien niet goed voor onze vrijwilligers, ons kostbare kapitaal. Die voelen ook dat ze steeds meer moeten doen met minder geld. We zijn nu op een punt dat we niet meer uit komen met het geld. De rek is er uit. Als er straks iets nodig is, is daar geen geld meer voor. En dat gaat ten koste van de patiënten. De overheid wil dat patiënten een sterke partij zijn. Waarom wordt onze inbreng dan zo klein gehouden? 9

10 90% van de organisaties werkt alleen met vrijwilligers 10

11 Ik mis draagvlak in de politiek Marcel Timmen, Spierziekten Nederland Onze leden merken niet veel van de bezuiniging van de overheid. Wij hebben een budget van twee miljoen per jaar. De helft van ons geld komt van het Prinses Beatrix Spierfonds. Een ton minder scheelt ongeveer één formatieplaats. Dat is pijnlijk maar we vallen niet om. Als organisatie merken we wél het verschil. Onze collega-patiëntenorganisaties hebben veel minder geld en dus minder menskracht. Wij zijn veel goede samenwerkingspartners kwijt. We moeten het nu doen met zeg maar tien grote patiëntenorganisaties. Zij hebben, net als wij, een gezondheidsfonds achter zich staan. Die hele middengroep van patiëntenorganisaties die vanaf 2006 de kans kreeg om te professionaliseren is nu weer terug bij af. Met euro krijgen zij bijna niets meer voor elkaar. Ze draaien op vrijwilligers. Daardoor hebben wij dus veel minder professionele samenwerkingspartners. Waar is het mis gegaan? In 2006, toen de nieuwe Zorgverzekeringswet kwam, dacht ik nog dat het goed zat. De patiëntenorganisaties werden gezien als één van de drie partijen in de zorg. Nu bijna tien jaar later zie je dat de verzekeraars het goed doen, dat de zorgaanbieders het zwaar hebben en dat de patiëntenorganisaties geen rol van betekenis meer spelen. De balans is weg. Waarom is er geen minister die ons die rol geeft? Ik denk dat wij als patiëntenbeweging te versnipperd hebben opgetreden. En de overheid had in die tijd gedifferentieerd met het geld moeten omgaan. Die grote middengroep had behoorlijk subsidie moeten krijgen. De tien grote patiëntenorganisaties hadden best met wat minder gekund. En dat geldt ook voor de hele kleine organisaties: die kregen het geld vaak niet eens op. Mijn advies aan de minister is: maak je sterk voor patiëntenorganisaties en geef ons geld om de basistaken in het kader van het stelsel uit te voeren. Zorg dat patiëntenorganisaties invloed hebben op de zorg en op de kwaliteit van zorg. Dat scheelt uiteindelijk geld. Waarom geeft de minister ons geen rol van betekenis? 11

12 De begroting krijgen we niet rond Tineke Markus, Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland De bezuinigingen zijn funest voor onze organisatie. Ik maak me daar grote zorgen over. Als we dit jaar niet voldoende geld binnenhalen, zullen we drastische maatregelen moeten nemen. We hebben nu 4,5 fte in dienst. Misschien moeten we mensen ontslaan. Dat doe ik liever niet. We bestaan al 35 jaar en hebben kwaliteit opgebouwd. We hebben gemotiveerde medewerkers met veel kennis. Die willen we niet kwijt, dat zou zonde zijn. Onze subsidie is teruggebracht van naar euro. Afgelopen jaren hebben we via projectsubsidie de begroting rond kunnen krijgen. Dit jaar lukt dat niet meer. We halen wat geld binnen door leden bij te laten betalen voor activiteiten. Niet-leden moeten voor een activiteit een maand lid worden. We hebben eerder de contributie met 3 euro verhoogd. We proberen fondsen en subsidies te vinden. We overwegen om samen met de Nederlandse Stomavereniging in één pand te gaan. Kortom, we gaan steeds meer als bedrijf functioneren. Maar dat heeft gevolgen op allerlei gebieden. Waarom staat daar geen vergoeding tegenover? Wij stellen veel tijd en kennis beschikbaar. Laat elke patiënt via de zorgverzekeraar automatisch lid worden van een patiëntenvereniging. Dat kan voor een zorgverzekeraar nooit veel geld kosten. Als je ziet hoeveel geld zij steken in televisiespotjes terwijl er nauwelijks mensen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Gebruik dat reclamegeld om de premie omlaag te brengen en schuif een deel door naar patiëntenorganisaties. Zo kunnen we met elkaar de zorg beter maken. En zo neemt de zorgverzekeraar ons serieus. Zorgverzekeraar: maak elke patiënt automatisch lid van een patiëntenvereniging. Ik vind dat het de hoogste tijd is dat de zorgverzekeraars over de brug komen. Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Patiëntenorganisaties betekenen heel veel voor de zorg. 12

13 Bijna op de fles Hanka Meutgeert, VKS We hebben ons sterk verzet tegen die teruggang naar euro. Wij vertegenwoordigen 160 verschillende ziekten. Er zijn patiëntenorganisaties die één ziekte vertegenwoordigen en hetzelfde bedrag krijgen. Dat is niet eerlijk. Stel dat we voor die 160 ziekten tien verschillende groepen hadden? Dan hadden we voor stofwisselingsziekten euro kunnen krijgen door te fuseren. VWS heeft ons uiteindelijk euro toebedeeld omdat we in het verleden al eens zijn gefuseerd. Zonder dit extraatje waren we op de fles gegaan. Een professionele organisatie kan niet draaien met euro subsidie. En een patiëntenorganisatie die 160 ziekten vertegenwoordigt, heeft professionals nodig. Met al die ziekten is er een professionele staf nodig. Die hebben we nu, we zitten op 4 fte. Dat heeft veel te maken met het projectgeld dat we ontvangen. Aanvankelijk waren we tegen die vouchers: ze leiden tot star gedrag en splijtzwammen. Maar we hebben hierdoor wel een goed project kunnen starten waarbij we kenniskaarten ontwikkelen. Dat project loopt voor het derde jaar en het is de kurk waar onze organisatie op drijft. Eén persoon is ontslagen, verder werken we nu met tijdelijke contracten. Voor de rest hebben we het redelijk droog kunnen houden door de projecten die we hebben. Ik vind dat VWS de inhoud van het werk moet belonen. Als organisaties het goed doen, geef je ze daar geld voor. Ik vind ook dat VWS bij de verdeling van het geld beter moet kijken naar wie al een huisfonds heeft. Verder ben ik van mening dat de patiëntenorganisaties zichzelf moeten aanpakken. Waarom gaan organisaties die van nature bij elkaar horen niet meer clusteren en samenwerken? Een professionele organisatie kan niet draaien met euro subsidie. Leden merken niet veel van de bezuinigingen. Ze weten dat we van VWS geen geld meer krijgen voor belangenbehartiging. Ze weten ook dat we in 2012 hebben gereorganiseerd. We hebben de organisatie flexibeler gemaakt. 13

14 In totaal zijn er bijna mensen die zich belangeloos inzetten voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties 14

15 We hebben nu minder leden Martin Arkesteijn, Impuls Onze subsidie is van naar euro teruggegaan. Dat is veel geld en dat heeft ons ook veel hoofdbrekens gekost. We zijn hier op twee manieren mee omgegaan. Aan de ene kant hebben we in de kosten gesneden, aan de andere kant hebben we geprobeerd om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Het eerste lukt beter dan het tweede. We besparen geld door veel minder activiteiten te organiseren. We hadden elk jaar een groot symposium over ADHD. Dat hebben we geschrapt. We hebben de ondersteuning aan de landelijke cafés gehalveerd. Daar geven vrijwilligers informatie en organiseren ze lotgenotencontact. Het magazine dat elk kwartaal uitkwam, komt nu nog drie keer per jaar uit. Verder zijn we verhuisd naar een kleinere en goedkopere locatie. Het scheelt allemaal in de kosten. Aan de andere kant proberen we om meer leden te krijgen, maar dat wil niet echt lukken. Sterker nog, het aantal leden neemt af. We hebben bewust de contributie van 37,50 niet verhoogd. De meeste leden die opzeggen, doen dat vanwege de hoogte van de contributie. Verder hebben we een club van 100 gemaakt met de gedachte: ondersteun ons met 100 per jaar. Als tegenprestatie organiseren we jaarlijks een speciale bijeenkomst voor hen, met aan ADHD gerelateerd onderwerpen. De resultaten daarvan zijn nog wat magertjes, maar alle kleine beetjes helpen. Vanaf 2015 gaan we fuseren met Woortblind, een patiëntenorganisatie voor mensen met dyslexie. Natuurlijk bestaat er een inhoudelijke klik tussen beide verenigingen, maar de financiële situatie speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van de fusie. We hebben twee parttime medewerkers in dienst die we graag willen houden. Je zet die mensen niet zomaar op straat. Ze zijn absoluut noodzakelijk om als vereniging te blijven functioneren. De toekomst? Ik ben daar niet positief over gestemd. Ik ga ervan uit dat het niet beter zal worden voor patiëntenorganisaties. Onze zorgen zijn nog niet over. Professionele mensen zijn absoluut noodzakelijk om als vereniging te functioneren. 15

16 We werken nu vanuit huis José Knijnenburg, Freya Toen we hoorden dat onze subsidie terugging van naar euro brak er paniek uit. Wat nu? We hadden net een professionaliseringsslag gemaakt. Freya is met twee fte betaalde krachten gaan werken. Dat geeft continuïteit en kwaliteit. Als je dat niet hebt, kun je te maken krijgen met vrijwilligers die van het ene op het andere moment alles uit hun handen laten vallen. Afgelopen jaar hebben we één administratieve kracht moeten ontslaan. We hebben ook de huur van ons kantoor opgezegd: we werken nu allemaal vanuit huis. Dat is best lastig, je mist contact. Ook leden en vrijwilligers merken dat we moeten bezuinigen. We hebben de contributie verhoogd. Het ledenmagazine komt minder vaak uit. We hebben de vrijwilligersvergoeding verlaagd. Tegelijk zijn we op zoek gegaan naar sponsors en adverteerders. Het meeste geld leveren de advertenties op. We hadden als beleid dat we geen advertenties op onze website zouden plaatsen. We willen onafhankelijk zijn. Maar wat is dat waard als je geen geld hebt? Onafhankelijk zijn we nog steeds, maar de buitenwereld kijkt er toch met andere ogen naar. We worden bijvoorbeeld gesponsord door een buitenlandse kliniek. Mensen denken al snel dat we die kliniek aanbevelen als we hun advertentie plaatsen. Regelmatig vragen we onszelf af of we hier wel goed aan doen. Als we meer subsidie zouden krijgen, zouden we ons als patiëntenorganisatie minder kwetsbaar op hoeven stellen. We halen ook geld binnen voor projecten. We hebben bijvoorbeeld een monitor fertiliteitszorg ontwikkeld. Het voordeel van projecten is dat dit een positieve uitstraling heeft naar sponsors. Het nadeel vind ik dat een project eindig is. We hebben nog geen geld kunnen vinden om verder te gaan met de monitor. Dat is toch zonde? Daarom is mijn advies aan de politiek: geef ons een reguliere subsidie waar we netjes verantwoording voor afleggen. Dan zijn we af van alle administratie rondom projecten en kunnen we onze tijd en geld steken in waar we goed in zijn. Advertenties leveren geld op, maar hoe zit het met onze onafhankelijke positie? 16

17 Geen tijd meer voor stuurgroepen en onderzoeken Monique Lindhout, Hersenletsel.nl In 2014 zijn wij met drie organisaties gefuseerd. Dit is deels het gevolg van de bezuinigingen. We zijn teruggegaan van euro naar euro. Om dit op te vangen, hebben we nu één vereniging, één kantoor, één ledenadministratie en minder personeel. Voor 2015 hebben we een sluitende begroting maar of dat in de toekomst ook zo is, kan ik niet zeggen. Er wordt een groot beroep gedaan op patiëntenverenigingen. We worden gevraagd in stuurgroepen en om mee te werken aan onderzoeken. Maar gezien de huidige beperkte middelen en menskracht komen we daar niet aan toe. Het krachtenspel is scheef. We hebben niet dezelfde menskracht en middelen als de partijen waar we mee om de tafel zitten. Dat vind ik zorgelijk. Er wordt van patiëntenorganisaties verwacht dat ze een sterke partij zijn, maar met het huidige budget kunnen we niet doen wat we zouden kunnen en willen doen. Een sterke patiëntenorganisatie kun je niet alleen op vrijwilligers laten draaien. Zo n organisatie heeft een sterke basis nodig en dat betekent: een sterk bureau. Een sterke patiëntenorganisatie kun je ook niet op projectgeld laten draaien. Projecten zorgen niet voor continuïteit van een organisatie. Projecten stoppen, voor de implementatie ontbreekt vaak de financiering en goede projectmedewerkers gaan weer weg. Als patiëntenorganisatie hebben we minimaal euro nodig. Dan kunnen we echt iets betekenen voor de mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. En als je als overheid een sterke patiëntenorganisatie wilt die mede het beleid bepaalt vanuit ervaringsdeskundigheid en dat is natuurlijk het meest waardevolle dat wij hebben dan is er meer geld nodig. Wij halen kosten weg bij het medische circuit. Daarvoor hebben we structurele subsidie nodig. Patiëntenorganisaties hebben meer basisfinanciering nodig. 17

18 De organisaties besteden hun geld vooral aan informatie en voorlichting en aan lotgenotencontact 18

19 We communiceren beter Jos Dekkers, Dwarslaesie Organisatie Nederland We zijn teruggegaan van naar euro subsidie. Hoe we dit opvangen? We hebben drie acties ondernomen. Deze acties leveren alle drie ongeveer evenveel geld op en zorgen voor een sluitende begroting voor Allereerst hebben we in een paar stappen de contributie verdubbeld, van 18 naar 36 euro per jaar. Dit heeft ons gelukkig geen leden gekost. Het is belangrijk om zoiets goed te communiceren met leden en dat hebben we ook gedaan, vooral via digitale nieuwsbrieven. Tegelijk hebben we het magazine en de website verbeterd, eigentijdser gemaakt. Ook hebben we onze belangenbehartiging duidelijker op de kaart gezet. Daarmee krijgen leden meer waar voor hun geld. De tweede actie is dat we diverse kosten serieus omlaag hebben gebracht. We zijn bijvoorbeeld naar een andere drukker gegaan. De derde actie is dat we de sponsorinkomsten hebben verhoogd. We hebben met circa 14 sponsors afspraken. Dat zijn fabrikanten, medisch speciaalzaken en leveranciers van rolstoelen. Als tegenprestatie adverteren ze in ons blad, staat hun banner op onze website, hebben ze een stand op onze bijeenkomsten en zit er een flyer in het informatiepakket. Dit pakket wordt in revalidatiecentra aan alle mensen met een nieuwe dwarslaesie uitgereikt. Wat in ons voordeel werkt, is dat we van oudsher een vrijwilligersorganisatie zijn. We hebben slechts een halve fte voor administratieve ondersteuning en geen eigen kantoor met bijbehorende kosten. Onze vrijwilligers zijn bovendien zeer trouw. Ze stoppen nooit plotseling maar kondigen het ruim op tijd aan. Mijn advies aan andere patiëntenorganisaties is dan ook: hou vol om vrijwilligers te vinden. Er zijn er genoeg die veel voldoening beleven aan dit werk. En geef ze de ruimte om de dingen op hun eigen manier te doen. In de toekomst willen we een webshop openen waarbij we leden kortingen geven. Sommige medicijnen of voedingssupplementen worden niet vergoed. Als wij dat collectief kunnen inkopen, verdienen mensen hun lidmaatschap snel terug. En voor onze vereniging ligt hier een interessante kans om te groeien. Ook blijven we zoeken naar mogelijkheden om meer samen te werken met andere gehandicaptenorganisaties. We hebben met 14 sponsoren afspraken gemaakt. 19

20 We steunen meer op vrijwilligers Danielle van Eden, Whiplash Stichting Nederland We hebben nu minder betaalde medewerkers. We zitten in een ander pand, samen met twee andere patiëntenorganisaties. Achter de schermen doen we steeds meer samen. Intern hebben we een reorganisatie doorgevoerd. We werken met een basisorganisatie waarmee de belangrijkste ondersteuning voor onze achterban geregeld is. Daarnaast hebben we een flexibele schil van projecten voor nieuwe initiatieven. Dat zijn kort gezegd de belangrijkste gevolgen van de bezuinigingen. We zijn teruggegaan van naar euro. Dat heeft een enorme impact op onze werkwijze. Met de hogere subsidie van VWS was het juist de voorgaande jaren mogelijk om onze inzet verder te professionaliseren. Toen het signaal kwam dat dit weer zou worden afgebouwd, hebben we met elkaar nagedacht: hoe houden we die professionaliteit in stand? En wat willen we echt behouden? Wat is de meerwaarde van onze organisatie, wat zijn onze kerntaken? De meerwaarde zit m in onze kennis en ervaringsdeskundigheid. Die willen we behouden en actueel houden. Daar hebben we projecten voor opgezet. Zo zijn we nu bezig met het ontwikkelen van een digitale kennisbank. Dit doen we samen met andere patiëntenorganisaties omdat we ervan overtuigd zijn dat samenwerking de toekomst heeft. In 2014 zijn we structureel gaan samenwerken met twee organisaties met vergelijkbare problematiek. Leden merken daar nog niet veel van, achter de schermen willen we eerst de kosten verlagen. We zitten nu in één pand. Dat heeft voordelen, denk bijvoorbeeld aan één kopieermachine, één telefooncentrale en één ledenadministratie. We organiseren bijeenkomsten samen en zo zullen er steeds meer zaken komen die we samen gaan doen. Natuurlijk moet er een berg werk verzet worden om dit te realiseren. Qua personeel zijn we teruggegaan van 2,3 naar 0,7 fte, een ingrijpende bezuiniging! Of leden veel van dit alles merken? Vooralsnog valt het denk ik mee. De basis van ons ondersteuningsaanbod staat. We hadden ook nog veel projecten waardoor we extra activiteiten kunnen ondernemen. Als de projecten aflopen, zijn nieuwe initiatieven hard nodig. We willen blijven inspelen op ontwikkelingen en op veranderende behoeften van onze achterban. Daar zullen we geld voor moeten zoeken. Maar daar heb je wel menskracht voor nodig. Er is geen geld meer voor nieuwe initiatieven. 20

21 Een uitgeklede organisatie Ad Warnar, DES Centrum In 2014 is de subsidie van het DES Centrum gekelderd. We zijn in 2013 al om de tafel gaan zitten om in een strategische sessie te praten over de vraag: wat is nu eigenlijk de kern van het DES Centrum? We kwamen op twee punten. Het DES Centrum is allereerst belangrijk om de relatie met het DES-fonds te onderhouden. In dit fonds zit geld van farmaceutische bedrijven en verzekeraars voor DES-betrokkenen. Ten tweede is het DES Centrum belangrijk voor het geval onze achterban ons nodig heeft. Feitelijk zeggen onze leden: we hebben jullie niet meer nodig, tenzij Een verzekeringsfunctie dus. Inmiddels hebben we een uitgeklede organisatie met één betaalde medewerker en een uitvoerend bestuur. Ons archief met belangrijke informatie over DES-moeders en dochters hebben we overgedaan aan Atria en beschikbaar gesteld aan de wetenschap. We runnen een kennis- en voorlichtingscentrum. Daarvoor hebben we een convenant met Lareb gemaakt. Als laatste hebben we een goede website en actieve social media voor de voorlichting en contact met de achterban. Die informatiefunctie blijft belangrijk, ook voor huisartsen en gynaecologen. Verder organiseren we niets meer, tenzij onze leden aangeven dat ze hulp nodig hebben. Ik denk dat we nu een compacte, toekomstgerichte patiëntenorganisatie hebben die goed inspeelt op de behoefte van haar achterban. Wij zijn een uitstervende patiëntenorganisatie, er komen geen DES-gevallen meer bij. Maar voor de mensen die lid zijn, zijn we er. Ik hoop dat ook andere patiëntenorganisaties op zo n fundamentele wijze durven na te denken over hun kerntaken. Ik vind het veld te veel versnipperd. Iedereen denkt vanuit zijn eigen positie. Waarom niet de krachten bundelen en intensief samenwerken? We organiseren niets meer, tenzij onze leden daarom vragen. 21

22 22

23 Stills uit de animatie Trots op de sector, met de kengetallen van patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Bekijk het filmpje op het YouTubekanaal van PGOsupport of op 23

24 24

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016.

Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Uitwerking bijeenkomst VWS met pg-organisaties, 11 februari 2016. Bijlage bij het verslag van de bijeenkomst Knop 1 Verhogen Instellingssubsidie Knop 2 Vouchers, verlagen minimum aantal Knop 3 Stimuleren

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Wij weten hoe het voelt

Wij weten hoe het voelt www.freya.nl Twitter: @Freya_NL facebook.com/freyanl Wij weten hoe het voelt Om je heen lijkt iedereen zomaar kinderen te krijgen. Bij jou blijft die zo gewenste zwangerschap uit. Bij Freya weten we als

Nadere informatie

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PGO Monitor 2010. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGO Monitor 2010 Voorwoord De samenleving investeert in organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten door

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Hematon

Meerjarenbeleidsplan Hematon Meerjarenbeleidsplan Hematon 2015 2020 Publieksversie Hematon bestaat sinds 2012, na de fusie van vier kankerpatiëntenorganisaties. De startperiode was, zoals bij alle organisaties, er een van leren, vallen

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevolgen van bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Resultaten van de derde meting

Onderzoek naar de gevolgen van bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Resultaten van de derde meting Onderzoek naar de gevolgen van bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Resultaten van de derde meting Het onderzoek is uitgevoerd door De Onderzoekerij, Annemarie Venemans en Esther

Nadere informatie

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C

RISICOANALYSE. Aanvraag Brabant C Aanvraag Brabant C ORGANISATIE ORGANISATIE PERSONELE BEZETTING Salaris Dutch Invertuals is sinds kort aan het bouwen aan haar personele bezetting. Sinds 2015 is er één persoon in dienst. Haar loon is tot

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Werkplan 2015 DES Centrum

Werkplan 2015 DES Centrum Werkplan 2015 DES Centrum Missie De missie van het DES Centrum is tweeledig: 1. Optreden als kennis- en voorlichtingscentrum over DES 2. Bewaken van de belangen van DES betrokkenen Visie 2013-2016 Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014

Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Nieuwsbrief voor de doelgroep - maart 2014 Beste allemaal, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Patiëntenorganisatie Transvisie die speciaal wordt uitgebracht voor de doelgroep, waaronder deelnemers

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR NARCOLEPSIE BELEIDSPLAN 2010-2013 Inhoudsopgave 1. Inleidining blz. 2 2. Missie blz. 2 3. Beleid blz. 2 4. Beleidsuitvoering blz. 5 5. Meetpunten blz. 7 6. Verantwoording blz.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Jubileum ME/CVS Stichting. 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017

Jubileum ME/CVS Stichting. 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017 Jubileum ME/CVS Stichting 30 jarig Jubileum: viering op 13 oktober 2017 Onderwerpen in deze presentatie: Terugblik op 30 jaar Stichting Belangrijke externe ontwikkelingen Vooruitblik op komend jaar Terugblik

Nadere informatie

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch.

Bezoekdienst. Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch. Bezoekdienst Persoonlijk praten over het leven met een stoma of pouch Deel uw verhaal Vraag advies over uw situatie Thuis of telefonisch Krijgt u of heeft u net een stoma of pouch en wilt u weten hoe het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

ME Vereniging Nederland

ME Vereniging Nederland ME Vereniging Nederland Jaarverslag 2012 1 Het boekjaar 2012 betreft de periode van 1 september 2011 (datum oprichting) tot en met 31 december 2012. Dit jaarverslag is vastgesteld door de Ledenraadpleging

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Werkplan 2013 Missie Visie vanaf 2013 Perspectief

Werkplan 2013 Missie Visie vanaf 2013 Perspectief Werkplan 2013 Missie Naarmate de gedachten over en de uitwerking van de reorganisatie zich verder ontwikkelen, wordt duidelijker dat de missie van het DES centrum zich vanaf 2014 toespitst op twee zaken:

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2017 van NOC*NSF Notitie Ter besluitvorming Agendapunt 3 b aan Algemene Vergadering NOC*NSF van Bestuur NOC*NSF betreft Begroting 2017 datum 21 november 2016 gevraagd besluit De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND

Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND Meerjarenbeleid 2013-2015 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VERENIGING NEDERLAND 22 oktober 2012 Opgesteld door: T. Markus Goedgekeurd in bestuursvergadering 12 november 2012 Vastgesteld in de VR-vergadering van

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) - Deurne Koerst Op Eigen Kracht Doel: In dit document formuleren wij een voorstel waarmee uw raad ons college een aanvullend instrument biedt om invulling

Nadere informatie

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017

WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 WERKPLAN STICHTING HERSENLETSEL.NL ZUID HOLLAND 2017 Stichting Hersenletsel.nl Zuid Holland Pagina 1 Inhoud Inleiding Pag. 3 Organisatievorm Pag. 5 Speerpunten 2016 Pag. 6 Actiepunten Pag. 7 Financiële

Nadere informatie

bestuurslid (verhinderd wegens ziekte) en heeft zich schriftelijk voor de voorstellen uitgesproken

bestuurslid (verhinderd wegens ziekte) en heeft zich schriftelijk voor de voorstellen uitgesproken Notulen van de consulterende ALV van Vereniging Woortblind d.d. 1 september 2014 Aanwezige leden: Marcel Koreman Gremmelt.???? Jeanne Voeren Roel Huizer Elisabeth v.d. Werf Jolanda Verwoerd Hans van de

Nadere informatie

28-5-2013. Peter van Baak 28 mei 2013

28-5-2013. Peter van Baak 28 mei 2013 Peter van Baak Sportclubs moeten noodgedwongen de contributie voor hun leden verhogen. Gemeenten vragen steeds hogere huren voor de velden en de sporthallen om hun begroting op orde te krijgen. Dat blijkt

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Steek de stekker in...

Steek de stekker in... Steek de...bespaar 10% én schenk 10%! De stekker eruit? We horen de laatste tijd helaas vaker dat ergens de stekker wordt uitgetrokken. Deze figuurlijke zegswijze heeft een negatieve betekenis en kan er

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is Versie 2 oktober 2014 Als je gaat pionieren is er meestal geld nodig. Soms voor goedkope zaken zoals flyers,

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint Mezzo is de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers en anderen die op vrijwillige basis zorg verlenen aan hun naasten. Dat het belangrijk is dat wij bestaan in 2014 is nog eens extra onderstreept

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Wat betreft opleidingen 1 De vvve organiseert samen met de hogeschool van utrecht twee maal

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij

Introductie FONDSENWERVING. door Carla van de Brake werkzaam bij Introductie FONDSENWERVING door Carla van de Brake werkzaam bij Inleiding Waarom fondsen werven? 1. Fondsen willen hun geld graag kwijt aan maatschappelijke projecten/ontwikkelingen. 2. Georganiseerde

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011.

Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011. Fonds PGO subsidieert landelijke patiëntenorganisaties en gehandicaptenorganisaties. Hieronder vindt u informatie over PGO-subsidies tot juli 2011. 1. Wanneer moet ik de verantwoording over mijn projectsubsidie

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Zijn wij er voor jou!

Zijn wij er voor jou! Als kinderen krijgen niet vanzelf gaat Zijn wij er voor jou! vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen Om je heen lijkt iedereen zo maar kinderen te krijgen. Bij jou blijft die zo gewenste zwangerschap

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar!

maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar! EXPERTISE in kaart maakt zorg voor zeldzame ziekten zichtbaar! Ik heb de gesprekken met de expertisecentra als bijzonder prettig en open ervaren. Het is voor patiënten van groot belang om te weten hoe

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012

ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT. 2 juli 2012 ZUID-HOLLAND ZUID WERKDOCUMENT 2012 2013 2 juli 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 1. Inleiding 3 1.1 Missie, en doelstelling 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Doelstelling 1.2 Bestuurlijke organisatie 4 1.3 Financieel

Nadere informatie

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen

Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Zet de volgende stap! Naar een nieuwe manier van zorgverlenen Het is duidelijk: zorgverleners, ook die uit uw zorggroep, kunnen per jaar in verhouding maar weinig uren besteden aan hun patiënten met een

Nadere informatie

B7 - Toekomstbestendige ondersteuning door middel van beeldcommunicatie. Wat gaan we doen? Wie zijn wij? Disclosure belangen sprekers

B7 - Toekomstbestendige ondersteuning door middel van beeldcommunicatie. Wat gaan we doen? Wie zijn wij? Disclosure belangen sprekers HersenletselCongres 2014 3 november Disclosure belangen sprekers B7 - Toekomstbestendige ondersteuning door middel van beeldcommunicatie Beeldschermcommunicatie en eigen regie bij mensen met NAH en/of

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen

Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Onderzoek Thema: Ronde 6: Titel: Projectnummer: AKC 27 1. Aanleiding 2. Context en hoofddoelen Aanbestedingsdocument AKC Onderzoekprogramma: Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen Onderzoek Thema: Arbeidsparticipatie en Chronische Ziekte Ronde 6: AKC PAH 2015 Titel: Implementatie en verbreding

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2011

Visiedocument en Activiteitenplan 2011 Visiedocument en Activiteitenplan 2011 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Open Heiligheid. Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede

Open Heiligheid. Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede Open Heiligheid Investeren in een nieuwe toekomst voor de Protestantse Gemeente Enschede Open Heiligheid De ver-nieuwbouwing van de Protestantse Gemeente Enschede als investering in een andere toekomst

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Jaarverslag CCUVN. Informatie over het jaar inclusief de jaarcijfers. Doelstelling en hoofdlijnen werkplan 201 5

Jaarverslag CCUVN. Informatie over het jaar inclusief de jaarcijfers. Doelstelling en hoofdlijnen werkplan 201 5 Jaarverslag CCUVN per 31 december 2015 Informatie over het jaar 201 5 inclusief de jaarcijfers Naam: Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland website: www.crohn-colitis.nl RSIN-nummer/fiscaalnummer:

Nadere informatie

Hoe doen ze t in Regio Zuid-Holland Zuid?

Hoe doen ze t in Regio Zuid-Holland Zuid? Hoe doen ze t in Regio Zuid-Holland Zuid? Regio Zuid-Holland Zuid organiseert Jeugdzorg samen December 2014 Ga met elkaar in gesprek en blijf met elkaar in gesprek. Quirien Houweling, projectmanager informatievoorziening

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 vastgesteld 30 mei 2017 Stichting Prader-Willi Fonds Crommelinlaan 16 2627AC Delft KvK 27263367 email: info@prader-willi-fonds.nl telefoon: 06 54 91 40 83 Voorwoord Voor je ligt het

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 1 Werkplan en begroting 2015 Hersenletsel.nl, patiëntenvereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel Samenhang, daadkracht en richting, doelstellingen en activiteiten voor 2015 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score

Schakelring. Zorgorganisatie in Midden Brabant. In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score Schakelring Zorgorganisatie in Midden Brabant In mei 2015 uitgevoerd CliëntTevredenheid Onderzoek (CTO) gaf de volgende score NPS 56% Rapportcijfers 8,7 Trots en toch. Reacties bij CTO Sinds januari moeten

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur

Juni 2015. Interview Jeannette van Capelleveen. Regiotour KNOV-Bestuur Juni 2015 Interview Jeannette van Capelleveen Het Tijdschrift voor Verloskundigen is in april vernieuwd en de klinisch verloskundigen hadden de eer om in het eerste nummer een hoofdrol te spelen. In diverse

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Begroting en toelichting

Begroting en toelichting Begroting en toelichting 2017 2018 2019 2020 2021 Inkomsten Gemeentelijke Bijdragen 1 Gemeente Veenendaal 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 34.712,60 Gemeente Renswoude 2.450,50 2.450,50 2.450,50

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven?

Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Weet u dat u maandelijks gemakkelijk geld kunt verdienen door te besparen op uw vaste uitgaven? Maandelijks eenvoudig besparen op: energiekosten telefoonkosten internetaansluiting verzekeringspremies Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan ODE Decentraal 2017

Beleidsplan ODE Decentraal 2017 Bijlage 3 ALV ODE Decentraal 13 mei 2017 Beleidsplan ODE Decentraal 2017 1. ODE Decentraal ODE Decentraal is de brancheorganisatie voor burgers in de energietransitie, individueel of collectief in energie-initiatieven

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

De VVD werkt aan een Liberaler Nederland. Om hier effectief in te kunnen zijn hebben we een grote en sterke VVD nodig.

De VVD werkt aan een Liberaler Nederland. Om hier effectief in te kunnen zijn hebben we een grote en sterke VVD nodig. BEGROTING 2016 TOELICHTING De VVD werkt aan een Liberaler Nederland. Om hier effectief in te kunnen zijn hebben we een grote en sterke VVD nodig. Om de grootste te blijven zullen ook voor toekomstige campagnes

Nadere informatie