Informatie over drugs, inclusief tabak en alcohol voor residents in Spanje met kinderen (maar ook nuttig voor andere Nederlandstalige ouders)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over drugs, inclusief tabak en alcohol voor residents in Spanje met kinderen (maar ook nuttig voor andere Nederlandstalige ouders)"

Transcriptie

1 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 1 de 445 ( ) Informatie over drugs, inclusief tabak en alcohol voor residents in Spanje met kinderen (maar ook nuttig voor andere Nederlandstalige ouders) Effecten op lichaam en geest ; Wettelijke aspecten van verkoop, bezit en gebruik; Gebruik voorkomen of stoppen. Een ernstige ziekte van de moderne mens: Sorry, ik heb nu geen tijd Labor improbus omnia vincit (Het onvermoeid werken overwint alles) Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage (Boileau) ( Span je werkje [desnoods tot] 20 maal [toe] terug op het borduurraam ) For God s sake, be outspoken! (But while respecting others) (Zeg in Godsnaam duidelijk je mening! (Maar de anderen respecterend)) [En dit waren / is de lingua franca [ universele taal] van het moment ] Uitgave 3.0, afgewerkt op: zie datum bovenaan op elke pagina.

2 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 2 de 445 ( ) Voor Mireille, Sofie, Caroline, Yannick en Olivier. Ex libris van de geestelijke vader van commissaris Maigret, Georges Simenon ( ) Comprendre et ne pas juger (Begrijpen en niet oordelen)

3 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 3 de 445 ( ) 1 Overzicht van de inhoud van dit document 1 Overzicht van de inhoud van dit document Inleiding SNEL WEGWIJS ALS JE EEN DRINGEND PROBLEEM HEBT Waarom dit document? Welke informatie wordt er gegeven? Over mezelf Welke talen en welke afgesproken lettertypes en zo? Vermelding van stukken uit anderstalige teksten Kruisverwijzingen naar delen in dit document zelf en links naar pagina s van Websites voor gebruik in Acrobat Reader Versies van dit document vanaf versie Belangrijke verklaring door de auteur Alcohol- en middelenmisbruik: algemene kenmerken Oorsprong en invloed op de samenleving Problemen van wie alcohol of middelen misbruikt Ontkenning De ontkende Problemen Contradicties (1) Slechts kortstondig effect Misdrijven Contradicties (2) Redenen voor ontkenning Korte-termijn visie De werking op de hersenen Erfelijke aspecten Afhankelijkheid: psychisch, lichamelijk Preventie De 'vrije keuze': een illusie? De mens als deel van een 'systeem' Harlem Children's Zone Observaties en reacties Ons probleem? Samenvatting van de voornaamste feiten Verslaving De problemen worden niet fundamenteel opgelost Overdosis na tolerantie Onthoudingsverschijnselen Gevolgen voor de samenleving Preventie Drugs Vertrekpunten voor dit deel Overzicht: WELKE stoffen als drugs? WELKE stoffen als drugs (overzicht) Illusies en drijfveren tot gebruik(en), voortvloeiend uit de eigenschappen van deze stoffen Indeling naar de ernst van de nadelige effecten...36

4 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 4 de 445 ( ) Hulpmiddelen voor het vinden van detail informatie over drugs die beschikbaar is in dit document Vind detail informatie over een drug VIA DE STRAAT NAAM Lijst met ENGELSTALIGE DRUG STRAAT NAMEN Lijst met SPAANSE DRUG STRAAT NAMEN Lijst met NEDERLANDSTALIGE DRUG STRAAT NAMEN Vind detail informatie over een drug VIA DE FOTO S Een pasta Paddestoelen Papiertjes Pillen Poeder, op de foto s ofwel de verpakking of het poeder Tabakachtig Vloeistof Cannabis (Marijuana, Hemp, Weed, Hashish) (zie ook Detail in het deel over namen) Namen Effect op het lichaam en de geest van een mens Hoe ziet deze drug eruit en hoe wordt hij gebruikt? Spaanse wettelijke bepalingen voor bezit en gebruik van Cannabis (Marihuana, Hashís) Amphetamines (Te beschouwen als deel van de Club drugs): MDMA (3, 4-methylenedioxymethamphetamine): Ecstasy, XTC, E, X, Adam Methamphetamine: Speed, Ice, Chalk, Meth, Crystal, Crank, Fire, Glass 4-MTA (4-methylthioamphetamine): (in Europa) Flatliners, Goldeneagle Namen Effecten op de geest en het lichaam van een mens Hoe zien deze drugs eruit en hoe worden zij gebruikt? Spaanse wettelijke bepalingen voor bezit en gebruik van Amphetamines (Anfetaminas, Drogas de síntesis) Andere Club drugs (andere dan Amphetamines en LSD) Namen Effecten op de geest en het lichaam van een mens en UITZICHT van deze verschillende stoffen Ketamine (Street Names: K, Special K, and Cat Valium) GHB (Gamma Hydroxybutyrate) (Street Names: Liquid Ecstasy, Soap, Easy Lay, Georgia Home Boy, Grievous Bodily Harm, Liquid X, and Goop) Rohypnol (Flunitrazepam) (Street Names: Roofies, Rophies, Roche, Forget-me Pill, Circles, Mexican Valium, Rib, Roach-2, Roopies, Rope, Ropies, Ruffies, and Roaches) PCP (Phencyclidine) (Street Names: Angel Dust, Crystal, Hog, Supergrass, Killer Joints, Ozone, Wack, Embalming Fluid, and Rocket Fuel) Nexus (2-(4-Bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-ethylamine) (Street Names: Venus, Bromo, Nexus, 2CB, Spectrum, BDMPEA, Toonies, and MFT) Psilocybin Mushrooms (Street Name: Shrooms, Mushies, and Mexican Magic Mushrooms)...81

5 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 5 de 445 ( ) Mijn vertaling van de voornaamste informatie, telkens gevolgd door foto s LSD (d-lysergic acid diethylamide) (te beschouwen als deel van de Club drugs) Acid, Boomers, Yellow Sunshines, Cid, Doses, and Trips Namen Effecten op het lichaam en de geest van een mens en informatie over de stof Hoe zien LSD dosissen eruit en hoe worden ze gebruikt? Cocaine (en crack) Coke, C, snow, white lady, flake, blow, crack Namen Effecten op het lichaam en de geest van een mens en informatie over de stof Hoe ziet cocaïne eruit? Heroin Namen Effecten op het lichaam en de geest van een mens en informatie over de stof Hoe ziet heroïne eruit? Drugs voor de armen: vluchtige stoffen, o.a. via lijm (Inhalants [algemeen], glue sniffing) Namen Effecten op het lichaam en de geest van een mens en informatie over de stoffen De 'vluchtige stoffen' Effecten op lichaam en 'geest' Gevaren van het gebruik Soorten gebruikers In geval van nood Het roken van tabak Namen Algemene beschouwingen betreffende tabak gebruik Effecten op de 'geest' en het lichaam van een mens De bijna onmiddellijke effecten van nicotine en van het roken van tabak Nicotine Onmiddellijke effecten van het roken van tabak De nadelen op korte termijn van het roken van tabak Onthoudingsverschijnselen en fysische nicotineverslaving De 'geestelijke' afhankelijkheid De nadelen op lange termijn van het roken van tabak Overdreven gebruik van alcohol Namen Algemene beschouwingen betreffende alcohol gebruik en misbruik Effecten op de 'geest' en het lichaam van een mens Overzicht De alcoholroes Nadelige effecten tijdens of een tijdje na de roes De kater Black-out Spraakstoornissen, gestoorde motoriek...134

6 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 6 de 445 ( ) Bloedsuikergehalte Seksualiteit Urineproductie Tolerantie Onthoudingsverschijnselen, de poort naar verslaving Lichamelijke en geestelijke schade ten gevolge van alcohol Alcoholische maagslijmvliesontsteking Alcoholische alvleesklierontsteking Alcoholische leveraandoeningen Vetlever Alcoholhepatitis Alcoholische levercirrose Aandoeningen van hart en bloedvatenstelsel Beriberi hart Alcoholische cardiomyopathie Alcohol en bloeddruk Bloedcelafwijkingen door alcohol Endocriene stoornissen door alcohol Alcohol en kanker Alcoholische spierweefselaandoeningen Zenuwaandoeningen Aandoeningen aan het buitenste zenuwstelsel Het Wernicke-Korsakow-syndroom Dementie door hersenbeschadiging Magnesiumdeficiëntiesyndroom Hypoglykemie [te laag glucose gehalte van het bloed] Alcoholepilepsie Het syndroom van de extreme bierdrinkers (hypo-osmolaliteit) Het drinken van spiritus (Methylalcohol) Gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap Delirium tremens De acute alcoholhallucinose Paranoïde toestanden Algemeen Alcoholische jaloersheidswaan Gunstige lichamelijke effecten van alcohol PREVENTIE van gebruik van drugs, tabak en van overdreven gebruik van alcohol Inleiding Moraalontwikkeling van kindsheid tot adolescentie volgens Lawrence Kohlberg Niveau O: vertrekpunt Niveau 1 volgens Kohlberg: het pre-conventionele niveau Stadium 1 volgens Kohlberg: Oriëntatie op straf en gehoorzaamheid Stadium 2 volgens Kohlberg: Instrumenteel hedonistische reciprociteit Niveau 2 volgens Kohlberg: Het conventionele niveau Stadium 3 volgens Kohlberg: Oriëntatie op interpersoonlijke overeenstemming ("good boy - nice girl orientation") Stadium 4 volgens Kohlberg: Oriëntatie op tucht en orde...151

7 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 7 de 445 ( ) Niveau 3 volgens Kohlberg: Het post-conventionele, autonome of principiële niveau Stadium 5 volgens Kohlberg: Oriëntatie op het (tijds- en ruimtegebonden) sociaal contract Stadium 6 volgens Kohlberg: Oriëntatie op universeel ethische principes Leeftijden die kunnen geassocieerd worden aan stadia van Kohlberg Een moraal inzake middelengebruik Preventie van middelenmisbruik in het gezin Overzicht Vaststellingen en wat ouders kunnen doen Overzicht van dit hoofdzakelijk theoretisch gedeelte De jongeren en drugs (inclusief tabak en alcohol) Het belang van het gezin Het gezin en de opvoeding Sleutelrol van het gezin Het ontwikkelen van attitudes, overtuigingen, waarden, gewoontes, stijlen van leven en gedragingen in het gezin Gevolgen van een autoritaire leerstijl Veranderingen in de sociale context Veranderingen in het gezin Veranderingen in het middelenmisbruik Risicofactoren en beschermingsfactoren en preventie De communicatie in het gezin Een complexe situatie Taken voor de ouders Coherentie tegenover de kinderen Een uitdaging Elementen van de communicatie De zender Aspecten van de voorbereiding van de communicatie Wat doen en wat niet in de communicatie De boodschap: de inhoud Waarover praten met de kinderen? Om te praten, stel je in de plaats van het kind Let op je houding tijdens een gesprek De ontvanger De context Oplossen van conflicten Veranderingen in de structuur en functies van het gezin Flexibilisatie van de limieten Waardencrisis Herziening van de regels Herverdeling van de rollen Herdefiniëring van de limieten Spelletjes en machtsstrijd Uitdaging en het doorbreken van mythen Het vernieuwen van rituelen Herzien van de verworven getrouwheidrelaties en creëren van nieuwe...191

8 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 8 de 445 ( ) Nieuwe aanpak van de gezinscohesie (samenhorigheid) Defensieve onbuigzaamheid tegenover de angst en de bedreigingen Herformulering van het relatietype "naar binnen toe" en de sterkte van het relatietype "naar buiten toe" Wat kunnen we doen om onze kinderen te helpen? Wat kunnen we doen als ouders om hen te helpen tegenover het risico? Het zelfvertrouwen bevorderen Ze helpen om volwassen te worden Zelfcontrole leren aan de kinderen Het opleggen van grenzen en normen Sociale en gezinsbanden leggen Wat kunnen wij als ouders doen om gepaste educatieve houdingen te ontwikkelen? Educatieve houdingen in verband met drugs Met jonge kinderen praten over drugs Praten met kinderen tot 8 jaar Praten met kinderen vanaf 8 jaar Wat doen met kinderen die beginnen aan hun middelbare studies? Wat doen met kinderen jonger dan 16 tijdens hun middelbare studies? Wat doen met kinderen ouder dan 16? Praktijk via "cases" (gevallen) GEVAL 1: Saartje, 4 jaar Eerste voorval met Saartje Tweede voorval met Saartje GEVAL 2: Jeroen, 9 jaar Voorval met Jeroen, deel Voorval met Jeroen, deel GEVAL 3: Katrien, 12 jaar Eerste voorval met Katrien Tweede voorval met Katrien GEVAL 4: Erik, 15 jaar Eerste voorval met Erik Tweede voorval met Erik Derde voorval met Erik Vierde voorval met Erik, deel Vierde voorval met Erik, deel GEVAL 5: Karel, 17 jaar Eerste voorval met Karel Tweede voorval met Karel STOPPEN van gebruik van drugs, tabak en van overdreven gebruik van alcohol Inleiding Wat doen als je denkt dat je kind illegale drugs gebruikt? Raadpleeg uw huisarts of vind een Nederlandstalige huisarts in uw regio Behandelingsmogelijkheden bij drugsverslaafden Modellen van houding ten overstaan van drugsverslaafden Het 'Spartaans' model Het juridisch model...277

9 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 9 de 445 ( ) Het medisch model Het aanvaardingsmodel Behandeling met methadon voor heroïneverslaafden Therapeutische gemeenschappen Therapie in Nederland tot Ontstaan van de groepstherapie in therapeutische gemeenschappen Gevallen voor gezins- en relatietherapie Vaste relaties waarin drugs een cruciale rol spelen Een relatie tussen een jeugdige heroïnegebruiker of -gebruikster en een 'cleane' vriendin of vriend Relatie tussen twee heroïneverslaafden Gezinnen waarin één of meer kinderen drugs gebruiken Verslavingen bij familieleden van in "De Keet" opgenomen kinderen Verslaafde kinderen die voorafgaande aan hun verslaving reeds psychisch gestoord waren Verslaafde kinderen met een min of meer ernstige ontwikkelingsstoornis Huiskamerprojecten Andere methodieken Bestrijding van onthoudingsverschijnselen (detoxificatie) zonder verdere therapie Andere middelen dan methadon Opname in algemene ziekenhuizen Opname in psychiatrische inrichtingen Begeleiding door huisartsen Individuele psychotherapie Cue-exposure Politieke oplossingen Verdere informatiebronnen Stoppen met roken Een procedure om te stoppen met roken Zet uw redenen om te stoppen eens op een rij Bedenk in welke situaties het roken voor u het belangrijkst is Neem een duidelijk besluit Bepaal uw stopdag Vertel uw directe omgeving dat u gaat stoppen Leef van dag tot dag Omgaan met zin in roken Positief denken Hoe houdt u het niet-roken vol? Het herkennen van lastige situaties Sociale situaties Negatieve stemmingen Alcohol Uitgesproken positieve stemming Behoefte aan stimulerend effect Omgaan met lastige situaties Waarom volhouden Hulpmiddelen bij het stoppen met roken...297

10 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 10 de 445 ( ) Rookstopbegeleiding Huisarts en tandarts Nicotinevervangers Gedragstherapie Verdere informatiebronnen Behandeling van alcoholverslaving De behandeling van alcoholisme met medicamenten De behandeling van alcoholisten in programma's Consultatiebureaus voor alcoholisme Ontwenningsklinieken Alcoholisten in een psychiatrische inrichting Alcoholisten in drugvrije therapeutische gemeenschappen Gezinstherapie gevallen voor alcoholisten De man drinkt, de vrouw is de baas Machtsverhoudingen beslecht via 'het bed' Een chronische alcoholist met een narcistische persoonlijkheidsstoornis Een alcoholist met een jaloersheidswaan Twee alcoholistische partners Verdere informatiebronnen Situatie in Spanje Algemeen Organisatie van de informatie Organisaties met betrekking tot gans Spanje: Overheid Privé Andalucía Overheid Privé Canarias Overheid Privé Cataluña Overheid Privé Comunidad Valenciana Overheid Privé Comunidad de Madrid Overheid Privé Wettelijke aspecten van middelenmisbruik in Spanje Illegale drugs Verbruik van illegale drugs Kweek, aanmaak en verhandelen van illegale drugs Witwassen van geld Grondstoffen Strafrechtelijke relevantie van het gebruik Verkeer Samenvatting...314

11 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 11 de 445 ( ) 9.2 Tabak Wet van 26 december 2005, artikel 3: Verkoop en verstrekking van tabakproducten (gedeeltelijk) Wet van 26 december 2005, artíkel 7: Plaatsen waar er totaal rookverbod is Alcohol Verbod van verkoop van alcohol aan minderjarigen Het verbruiken van alcohol op publieke plaatsen Limiet van alcoholgehalte bij bestuurders van een voertuig Referenties naar boeken, naar documenten die op Websites werden gevonden, en naar pagina s van Websites Adolescentiepsychologie "Als je kind aan de drugs raakt" Cómo hablar con tus hijos de las drogas y el alcohol "De RIZIV-Revalidatiecentra voor verslaafden: een evaluatie van hun activiteit" "Deskundig hulpverlenen" Drogas de síntesis: consecuencias para la salud "Drogas en delincuencia (tratamiento en admin. de justicia)" Drug Intelligence Brief (V.S (EE. UU.)) - An overview of "Club" drugs "Drugsverslaving en alcoholisme" "El consumo de alcohol en las vías públicas" "Guía del gobierno sobre las drogas" Guía para padres y madres sobre drogas La prevención de las drogodependencias en la familia "Ley 2/1995 Prohibir venta de alcohol a menores" "María Moliner Dicconario de uso del español" Moderne Spaanse Grammatica National Institute on Drug Abuse Research Report Cocaine Abuse and Addiction National Institute on Drug Abuse Research Report Heroine Abuse and Addiction "Programa Andaluz Comunidades Terapéuticas" "Psychologische gespreksvoering" "Salir de marcha y consumo de drogas" Stemming en Stoornis De publieksuitgave van DSM-IV, het handboek van de psychiater "Stoppen met roken" Van Dale woordenboeken op CD-ROM of in boekvorm "Webpagina Adressen instellingen verslavingszorg" "Webpagina Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid" "Webpagina Anonieme Alcoholisten Nederland" "Webpagina Anonieme Alcoholisten Vlaanderen" "Webpagina Asociación Andaluza de Profesionales en Drogodependencias (APRODA)" "Webpagina Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel" "Webpagina Belgische Federatie tegen Kanker" "Webpagina Comisionado para la droga de la Junta de Andalucía" "Webpagina CONTROLA CLUB"...323

12 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 12 de 445 ( ) Webpagina Conductas adictivas (GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE SANITAT) Webpagina Delirium "Webpagina Dirección General de Atención a las Drogodependencias de la comunidad autónoma de Canarias" Webpagina documenten Spaanse politiek tegen drugs Webpagina Drugs Photo Library (V.S. (EE. UU.)) "Webpagina FAQ van FAD (Fundación de Ayuda contra la drogadicción)" "Webpagina Fundación Andaluza para la atención a las Drogodependencias (FADA)" "Webpagina Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias (FEPAD)" "Webpagina Gids aanbod hulpverlening en preventie middelenmisbruik provincie Antwerpen" "Webpagina Hulpverleningsorganisatie "De Sleutel"" Webpagina Hulpverlening Wit Huis (organisatie Siddartha) "Webpagina Illustratie van invloed van drugs op het brein" Webpagina info over Cocaïne "Webpagina info voor Nederlandstaligen die geen Spaans spreken" "Webpagina KWF Kankerbestrijding" "Webpagina Ley 28/2005 de 26 de diciembre medidas sanitarias tabaquismo" "Webpagina Liga Leven en Gezondheid" "Webpagina Lijst met centra voor behandeling van verslaving in Cataluña" Webpagina Marihuana y hashís "Webpagina Nederlandse club aan de Costa Del Sol" "Webpagina Organisatie voor prev. en behandeling verslaving in Cataluña" "Webpagina Organisatie voor prev. en behandeling van versl. in Valencia" Webpagina Over Beroertes Webpagina Psychose "Webpagina PUNTO OMEGA" "Webpagina RED RTA" Webpagina Schizofrenie "Webpagina stoppenmetroken.startpagina.nl" "Webpagina Tasas de intoxicacion alcoholica del reglamento general de circulacion" "Webpagina Tavad (Spaanse privé organisatie voor behandeling van verslaving)" "Webpagina Trimbos instituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg" "Webpagina Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie" "Webpagina Verslaving startpagina" "Webpagina Vlaamse Liga tegen Kanker" "Webpagina Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie" "Webpagina VRGT Coördinatiecentrum Rookstop" Woordenboek van de Psychologie Appendix: Uitgebreide vermelding van teksten uit Spaanse documenten voor wie details wil weten en mijn vertalingen controleren Uit: Cómo hablar con tus hijos de las drogas y el alcohol Empiece pronto...329

13 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 13 de 445 ( ) 11.2 Uit: Guía para padres y madres sobre drogas Las drogas y los jóvenes Diversos tipos de consumo Habla con tus hijos menores acerca de las drogas Conversa con tus hijos jóvenes acerca de las drogas Comenzar la Educación Secundaria Estudiantes de Educación Secundaria Hijos mayores de 16 años Habla con tus hijos menores acerca del alcohol Qué hacer si crees que tu hijo consume drogas ilegales? Qué hacer en caso de urgencia? Uit: La prevención de las drogodependencias en la familia Introducción Contexto social: una etapa de cambio Los cambios en la familia Los cambios en el consumo de drogas Factores de riesgo y de protección Qué es prevención? La familia y la educación Función educativa de la familia. Importancia de la familia en la prevención Qué se educa en la familia? El estilo positivo en educación Cambios en la estructura familiar Cambios en las funciones familiares Ventajas, inconvenientes y peligros ante los cambios de estructura Ventajas, inconvenientes y peligros ante los cambios de funciones Ventajas, inconvenientes y peligros ante los cambios del desarrollo Remodelar los estilos de vida familiar Cambios en el respaldo al desarrollo personal El ciclo evolutivo de la familia Ciclos vitales de la familia Crisis en la familia Modelos de funcionamiento familiar Qué podemos hacer los padres para ayudarles frente al riesgo? Fomentar la seguridad en sí mismos Ayudarles a madurar Enseñar autocontrol a los hijos Estableciendo limites y normas Establecer lazos sociales y familiares Qué podemos hacer los padres para desarrollar unas actitudes educativas adecuadas? Actitudes educativas en relación con las drogas Qué comportamientos se asocian al consumo de drogas? Hablar con su hijo sobre su consumo de drogas Detener el consumo La comunicación en la familia Planteamiento Una situación compleja Los medios de comunicación...419

14 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 14 de 445 ( ) Comunicación en la adolescencia Tareas de los padres Coherencia ante los hijos Un desafío Elementos de la comunicación El emisor Aspectos de la comunicación preverbal La comunicación en la familia (1) La comunicación en la familia (2) El mensaje: el contenido De qué hablar con los hijos? Para hablar, ponerse en el lugar del hijo Al hablar, cuidar la actitud El receptor El contexto Resolución de conflictos...440

15 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 15 de 445 ( ) 2 Inleiding 2.1 SNEL WEGWIJS ALS JE EEN DRINGEND PROBLEEM HEBT Als iemand plots erg ziek wordt na het verbruiken van drugs, zie: In geval van nood op blz Als je een naam van een drug hebt horen vernoemen of je hebt een stof gezien en je wilt weten wat de eigenschappen van die drug zijn, zie Hulpmiddelen voor het vinden van detail informatie op blz Waarom dit document? Omdat ik geconfronteerd werd met drugsgebruik van een lid van mijn familie in Spanje, en ik niet zo veel afwist van drugs, heb ik besloten informatie te zoeken en een document samen te stellen bedoeld om Nederlandstaligen die in Spanje wonen informatie te geven over drugs, het roken van tabak en het overdreven gebruik van alcohol. Al de vermelde stoffen kunnen ernstige problemen geven voor de lichamelijke en 'geestelijke' gezondheid van de mensen die er (overdreven) gebruik van maken. Het verbruiken van drugs op openbare plaatsen is door de huidige Spaanse wet verboden. Bezit van kleine hoeveelheden drugs voor eigen gebruik is, afhankelijk van het oordeel van de rechter, toegelaten. Het maken, het verkopen, en het aanmoedigen van het gebruik van drugs zijn verboden door de Spaanse wet. 2.3 Welke informatie wordt er gegeven? Welke stoffen en wat is hun effect op een mens? Noot: met nadruk op de schadelijke effecten! Wat kunnen ouders doen om het (overdreven) gebruik door hun kinderen te voorkomen of hun kinderen te laten stoppen met het gebruik van deze stoffen? Hoe zit het met de wet in Spanje over het bezit en het verbruik van deze stoffen?

16 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 16 de 445 ( ) 2.4 Over mezelf Uitspraak van Mijnheer Getteman, onze onvergetelijke leraar Frans aan het Koninklijk Atheneum van Berchem (Antwerpen), na een bedroevend opstel over L amitié [de vriendschap] door ons afgeleverd: Vous êtes tout juste bons à devenir ingénieurs Jullie zijn enkel goed genoeg om ingenieurs te worden Mijn naam is Guy Rinchart. Op het moment dat ik dit schrijf (April 2006) ben ik een 56 jaar oude ingenieur die in de zomer van 2003 door Alcatel Bell (België) met brugpensioen werd gestuurd in het kader van een herstructurering in de Alcatel groep die voorzag in ontslagen en brugpensioenen in België. Ik groeide op in een typisch Belgische "mix" van Franse en Vlaamse cultuurinvloeden. Mijn vader, een Waal maar perfect tweetalig (Frans en Nederlands) werkte voor de Antwerpse rechtbanken en mijn moeder, een Vlaamse, eindigde haar loopbaan in het onderwijs als directrice van een katholieke meisjesschool in de naburige stad Mechelen. Ik heb een zuster, Mireille Rinchart (1956), die nu in het zuiden van Spanje woont en daar werkzaam is als kinesitherapeute. Na de lagere school en het middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum van Berchem (Antwerpen), waar ik de richting Latijn-Wiskunde koos, studeerde ik in 1971 af aan het Stedelijk Instituut voor Hogere Technische Studiën van Antwerpen met de graad van industrieel ingenieur elektronica. Gedurende de rest van 1971 en 1972 diende ik in het Belgisch leger, eerst aan de transmissie school in Vilvoorde, waar ik een opleiding kreeg voor radiohersteller en daarna in Duitsland op de verkenners vliegbasis in Butzweilerhof. Mijn loopbaan startte in 1973 in de opleidingsdienst van wat toen de Bell Telephone Manufacturing Company heette, die toen deel uitmaakte van ITT (International Telephone and Telegraph). Gedurende het eerste deel van mijn loopbaan gaf ik voornamelijk les over de hardware van het computergestuurd semi-elektronisch telefoon/telex schakelsysteem Metaconta 10C (dat o.a. ferrietkern geheugen en reed relais gebruikte!). Rond 1976 begon ik aan cursusontwikkeling te doen voor het circuit-geschakeld (Time Division Multiplex) data schakelsysteem MCDS. Ontwikkeling van dat systeem werd in 1977 stopgezet ten voordele van pakketten schakeltechnieken en in 1978 startte ik met het ontwikkelen van cursussen voor het PCM, Time Division Multiplex telefonie schakelsysteem PCM C, later 12T genoemd. Ook de ontwikkeling van dit systeem werd stopgezet, ten voordele van het meer gedistribueerde System 12, dat een groot succes kende en dat een 'Melk Koe' was voor ITT en voor Bell Telephone gedurende de tachtiger en negentiger jaren, vooral in China. Gedurende al deze jaren groeide mijn interesse voor software, onder de impuls van een collega, Rik Schelfhout, die mij de boeken van Donald Knuth, Per Brinch Hansen,

17 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 17 de 445 ( ) Dijkstra en Niklaus Wirth aanbevool. Knuth's eerste boek, "The Art of programming volume 1, Fundamental Algorithms" opende een nieuwe wereld voor mij. Ik begon didactische programma's te schrijven op een Apple II in Apple Basic, de eerste nietassembler taal waarmee ik in contact kwam. Maar alles startte pas voorgoed toen ik mezelf Pascal leerde aan de hand van het boek van Niklaus Wirth en een Apple II uitgerust met UCSD Pascal. Dat was in , terwijl ik in Indonesië voor Bell werkte in het kader van een project van de Belgische staat en het Indonesisch Instituut voor Elektrotechnisch Onderzoek LEN (Lembaga Elektroteknika Nasional). In Indonesië ontwierp ik een programma in UCSD Pascal om alternatieven te vergelijken voor telefoonnetwerken voor landelijke gebieden. Het berekende de traffic matrix en voor elk alternatief deed het de dimensionering en berekende het de kost. Toen ik terugkwam in België na het overlijden van mijn vader eind 1983, besloot ik om mijn "self-made" software expertise te gebruiken om een nieuw deel van mijn loopbaan te starten. Ik verliet de afdeling opleiding en begon te werken in de afdeling die het X25/X75 pakketten schakelsysteem DPS1500 ontwikkelde, het systeem dat in Nederland geïnstalleerd was voor het DN-1 data netwerk. Na wat cursus ontwikkeling begon ik software te onderhouden en te ontwikkelen voor het netwerk beheer subsysteem van DPS1500, gebaseerd op Digital's PDP-11 computers, Digital's RSX-11M Operating System en de taal RTL2 van Imperial Chemical Industries plus sommige delen in PDP Assembler taal. Mijn voornaamste domeinen waren de Man-Machine Interface en de Billing. In 1986 overleed ook mijn moeder. Na de overname van Bell Telephone door Alcatel, werden nieuwe ontwikkelingen voor het DPS1500 packet switching systeem stopgezet in het voordeel van Alcatel's eigen pakketten schakelsysteem en de "DPS1500" afdeling werd ontbonden. In 1992 keerde ik terug naar de afdeling opleiding waar ik uiteindelijk ben gaan lesgeven over algemene software onderwerpen zoals de talen C en C++, fundamentele data structuren in Pascal of C en de taal Java en haar omgeving. Ik heb tevens les gegeven en cursussen ontwikkeld voor NM-Expert, een software 'gereedschap' voor het ontwikkelen van netwerk beheer toepassingen gebaseerd op expert systeem technologie en de taal LISP. In 2000 heb ik een "e-learning" cursus gemaakt voor C++, gebaseerd op het gratis e- boek van Bruce Eckel (Ik heb meerkeuze vragen ontwikkeld om de lerenden grondig te laten nadenken over elk hoofdstuk nadat ze het 'gelezen' hebben). Ik ben dan actief geweest als "e-coach" voor deze cursus via en een discussieforum, in het bijzonder voor de programmeer oefeningen. We hebben ook een aantal 'bijeenkomsten' georganiseerd in een klaslokaal om te discussiëren over eender welk onderwerp over de cursus of de taal C++ op een meer 'humane' wijze dan via elektronische weg... Deze mengeling van "e-learning" en klassieke leslokaal interactie met een coach bleek de ideale formule: pure "e-learning" 'werkt niet' met de huidige mogelijkheden. Mijn interesse voor de ontwikkeling van didactische software werd alsmaar groter en ergens in Januari 2001 kreeg ik het idee om Java Applets te maken voor Onderzoekend, Ervaringsgericht leren na het lezen van literatuur over leren en het faciliteren ervan alsook vanuit mijn ervaring als lesgever, of beter: als 'leerfacilitator'. Ik wil hier

18 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 18 de 445 ( ) benadrukken dat het om een privé project ging, want Alcatel University bleek niet erg geïnteresseerd in mijn ideeën. Na het afwerken in September 2001 van de allereerste versie van de IP Analyzer, de "Onderzoekend, Ervaringsgericht leren" Applet voor de basis van de IP laag van een internet, gaf ik een demonstratie van de Applet aan collega's en managers van Alcatel University. Het grote bezwaar van de managers was het feit dat het voor ontwikkelaars die Java goed kennen van 4 tot 6 man-maanden vergt (afhankelijk van het onderwerp) om een dergelijke Applet te ontwikkelen. In de context van de steeds moeilijker wordende situatie van de telecom markt, en vanwege het feit dat er reeds zeer veel middelen waren ingezet rond 'klassieke e-learning' systemen en cursussen werd door Alcatel University besloten niet in deze nieuwe vorm van "e-learning" te investeren. In 2003 besloot Alcatel om bij Alcatel Bell een herstructurering door te voeren waardoor zo'n 1000 medewerkers het bedrijf moesten verlaten. In Augustus 2003 werd ik met brugpensioen gestuurd, omdat de algemene software opleidingen voortaan zouden uitbesteed worden aan externe opleiding bedrijven en ik voldeed aan de leeftijd criteria voor brugpensioen in geval van herstructurering. Eind 2004 werd ik geconfronteerd met het gebruik van drugs door een lid van mijn familie in Spanje en met de problemen dat dat veroorzaakte in de schoot van die familie. Omdat ikzelf slechts een beperkte kennis had van drugs, besloot ik informatie te zoeken en een document te maken met info over drugs en de gevolgen van het gebruik ervan alsook over de preventie van drugsgebruik. Dit document was in eerste instantie bedoeld voor Nederlandstalige families in het zuiden van Spanje, maar is ook nuttig voor Nederlandstaligen in het algemeen. In de periode van Januari 2005 tot April 2006 heb ik gewerkt aan dit document dat je nu aan het lezen bent, namelijk "DTA" (Info over Drugs, Tabak en Alcohol...).

19 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 19 de 445 ( ) 2.5 Welke talen en welke afgesproken lettertypes en zo? On nous prête volontiers, à nous, savants, comme vous dites, des connaissances et des pouvoirs que nous n'avons pas. Je vais pourtant essayer de vous répondre, non seulement en ce qui concerne le choc initial, mais en ce qui concerne le cas en lui-même. Je n'emploierai d'ailleurs aucun terme scientifique ou technique car ceux-ci ne servent le plus souvent qu'à masquer notre ignorance. Georges Simenon, Maigret tend un piège (1955). Men zegt nogal gemakkelijk van ons, geleerden, zoals u zegt, dat wij kennis en vermogens [als mensen begrijper, genezer (er is een Psychiater aan het woord)] hebben die wij niet hebben. Ik ga nochtans proberen u te antwoorden, niet alleen wat de initiële schok betreft, maar [ook] wat het geval zelf betreft. Ik zal overigens geen enkele wetenschappelijke of technische term gebruiken, want deze dienen meestal enkel om onze onwetendheid te verbergen. Ik heb dit document in een zo eenvoudig mogelijk Nederlands geschreven omdat ik eerst en vooral een zekere tijd nodig heb gehad om informatie uit Spaanse documenten te halen en het anders veel langer zou geduurd hebben om tot een resultaat te komen, en ook omdat het document moet kunnen gebruikt worden door mensen met het Nederlands als moedertaal maar die al lange tijd in Spanje wonen Vermelding van stukken uit anderstalige teksten Ik heb wel alle stukken uit Spaanse teksten die ik gebruikt heb en die ik ergens tussen de Nederlandse tekst vermeld in het Spaans gelaten, zodat iedereen die deze taal kent kan controleren of ik deze teksten wel goed verstaan heb... Ik heb ook waar mogelijk opzettelijk gekozen voor Spaanse informatiebronnen om mijn verstaan van Spaanse teksten te oefenen...! Voor informatie over sommige stoffen heb ik een beroep gedaan op Engelstalige informatiebronnen, hoofdzakelijk uit de V.S., en ik heb ook die stukken tekst in de oorspronkelijke taal tussengelast, met daarna een vertaling in het Nederlands van de voornaamste informatie. Een voorbeeld van een vermelding van een stuk uit een Spaanse tekst: Un ejemplo de una cita Bij elke vermelding van een stuk uit een tekst wordt duidelijk aangeduid uit welk document of boek de tekst komt en in geval van een document op welke Website dit document gevonden werd. Dit gebeurt door verwijzing naar de lijst met referenties achteraan in dit document.

20 Informatie over drugs, tabak en alcohol voor residents in Spanje Página 20 de 445 ( ) Kruisverwijzingen naar delen in dit document zelf en links naar pagina s van Websites voor gebruik in Acrobat Reader Opmerking: gebruik Acrobat Reader of hoger. Je kan die gratis downloaden via: In een.pdf document dat in het programma Acrobat Reader geopend is, kunnen de kruisverwijzingen naar andere delen in het document zelf en de links naar pagina s van Websites aangeklikt worden (ga met de muisaanwijzer over de tekst van een kruisverwijzing of link heen: er verschijnt een handje met omhoog wijzende vinger dat aanduidt dat je de verwijzing kan volgen door met de linkermuisknop te klikken). Voor Web links wordt zo nodig de browser gestart en wordt de pagina bezocht... Om terug te keren naar de plaats waar je op de kruisverwijzing hebt geklikt: In Acrobat Reader versie 7 moet je gebruik maken van de groene pijl naar links onderaan het venster van Acrobat Reader Vanaf Acrobat Reader versie 8 moet je de zwarte pijl gebruiken die naar links wijst in een blauwe cirkel bovenaan in plaats van onderaan. Je kan ook gebruik maken van de toetsencombinatie Alt-Linkse Pijl om terug te keren Als je Acrobat Reader 8 voor de eerste maal start, zal deze pijl niet te zien zijn. Door rechts te klikken op eender welk item voor navigatie in de hoogste balk (zoals bijvoorbeeld de grote blauwe pijlen) krijg je een menu dat je toelaat om de zwarte pijlen in een blauwe cirkel te laten verschijnen die verband houden met het gaan naar de vorige/volgende gebruikte view. 2.6 Versies van dit document vanaf versie 3.0 Versie Gepubliceerd Commentaar (1) Info over gebruik Acrobat Reader vanaf versie 8 bijgevoegd (2) Info over space cake bijgevoegd bij info over Cannabis (3) Elementen uit een lezing door Dr Carl Steylaerts van huisartsen organisatie Domus Medica verwerkt in hoofdstuk 3 Alcohol- en middelenmisbruik: algemene kenmerken (4) Ik heb alle Web links vermeld in dit document getest om te zien of ze nog geldig zijn en heb ze zo nodig aangepast (5) Link naar Siddartha (Wit Huis) bijgevoegd Tekst bijgevoegd bij Over mijzelf

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt

ALCOHOL EN DRUGS. Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt ALCOHOL EN DRUGS Een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt COLOFON Tekst: Jan Bemelmans Illustraties: AA, CMO en zijn licentiegevers, Channel 4, Dependency, High Amsterdam, Jellinek, MedicalFacts,

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek

narcistisch psychotisch depressief autistisch schizofreen borderline paranoide Zin en onzin van diagnostiek 2 Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 2 zomer 2012 narcistisch Zin en onzin van diagnostiek Doe eens normaal interview met Malou van Hintum Jaarverslag 2011 Geen kosten meer bij Bopz-zaken?

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal

KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN 2013-2015. Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie. pascal KVK AVELGEM 01869 VOETBAL EN Alcohol, voeding, roken, drugs, drugpreventie pascal 2013-2015 K V K A V E L G E M D O O R N I K S E S T E E N W E G 2 2 6 8 5 8 0 A V E L G E M 1. Voetbal en alcohol Jij wordt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Allen Carr Stoppen met roken

Allen Carr Stoppen met roken 1 2 Allen Carr Stoppen met roken Zevenentwintigste druk 2000 - Forum - Amsterdam 3 Oorspronkelijke titel: Allen Carr's Easy Way To Stop Smoking Vertaling: Eveline de Mooij Omslagontwerp: Volken Beck CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen?

remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? remonstrants maandblad jaargang 21 nr. 4 juni 2010 thema geest en lichaam Praten of pillen? van de redactie Helpt praten? Waar denkt u aan bij het thema geest en lichaam? De geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie