HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag"

Transcriptie

1 HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

2 In samenwerking met de universitaire medische centra vervult het HagaZiekenhuis een belang rijke rol in toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Gezien de aard van de patiëntenpopulaties (veelal anders dan die van de universitaire medische centra) is het HagaZiekenhuis bij uitstek geschikt voor participatie in grootschalig multicenter onderzoek en medical technology assessment (MTA) en is er gelegenheid voor promotieonderzoek van arts-assistenten en specialisten. In dit abstractenboek staan samenvattingen van wetenschappelijke onderzoeken beschreven van diverse specialismen. Het boek is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van specialisten, arts assistenten, paramedici, stafmedewerkers en gespecialiseerd verpleegkundigen van 3 afdelingen van het HagaZiekenhuis. Sponsors

3 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

4

5 Voorwoord Dr. P.W. (Pierre) Wijermans, hematoloog voorzitter Haga Wetenschapsdag Wetenschap verbindt We mogen gerust zeggen dat wetenschap leeft in het HagaZiekenhuis: in dit abstractenboek staan de wetenschappelijke bevindingen gepubliceerd van artsonderzoekers, paramedici, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en studenten die in het HagaZiekenhuis werken. Het boek dat meer dan 80 pagina s bevat, wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van het HagaZiekenhuis. Haga Wetenschapsdag Het is alweer de 38 e keer dat de Wetenschapsdag van het HagaZiekenhuis wordt gehouden. Door menig onderzoeker wordt deze dag bestempeld als een bijzondere en stimulerende dag en wordt het als een belangrijk kanaal gezien om ideeën en informatie uit te wisselen. Naast de kennisuitwisseling is de wetenschapsdag ook bedoeld om aan elkaar te laten zien wat we aan wetenschappelijke activiteiten ontplooien en dat uit te dragen, bijvoorbeeld via posterpresentaties, voordrachten en publicaties. Het is een kans om elkaar te stimuleren en -waar mogelijkeen gemeenschappelijk component te vinden. Deze kruisbestuiving of verbinding kan leiden tot een creatieve samenwerking. De wetenschapsdag is tevens een stimulans voor jonge onderzoekers om hun eerste onderzoeksresultaten te presenteren. Onderzoek blijven stimuleren Het Wetenschapsbureau, onderdeel van het opleidingsinstituut de HagaAcademie, faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek op een hoogwaardige en laagdrempelige wijze. Het is gericht op de ontwikkeling van wetenschap en op de uitvoering van toegepast onderzoek. Dat gebeurt door onderzoekers te begeleiden en te adviseren. Maar ook door de verbinding te zoeken tussen de onderzoekers binnen het HagaZiekenhuis. Dit alles met het beoogde resultaat om meer en beter onderzoek te kunnen ontwikkelen. HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

6 Dr. J.L. Chanfleury van IJsselsteinprijs, Prijs beste abstract en Afdelingsprijs De wetenschappelijke stafdag voor specialisten, arts assistenten, coassistenten, paramedici en verpleegkundigen is bedoeld om met elkaar te delen wat er aan onderzoek wordt gedaan, met elkaar in contact te komen en meer kennis op te doen. Dr. J.L. Chanfleury van IJsselsteinprijs Tijdens de jaarlijkse stafdag wordt de Dr. J.L. Chanfleury van IJsselsteinprijs uitgereikt. Het is een stimuleringsprijs die wordt gegeven aan de AIOS die in dat jaar het beste gepresteerd heeft met zijn/haar onderzoek. Dr. J.L. Chanfleury van IJsselstein (89-905) was de eerste hoogleraar in de Dermatologie- Venerologie in de periode in Nederland. Hij koos voor Groningen als universiteits stad. Hij promoveerde in 844 tot doctor medicinae en in 845 tot praktiserend arts. Hij vervolgde zijn opleiding in Parijs en Brussel en specialiseerde zich in de venereologie en urologie. In 85 aanvaardde Van IJsselstein een functie als geneesheer in het Gemeenteziekenhuis in Den Haag die hij in 865 uitbreidde met het directeurschap. In de tussentijd publiceerde hij veel over huidziekten en hun behandelingen. In 867 nam hij afscheid als geneesheerdirecteur en bekleedde hij het hoogleraarschap in de dermato - venereologie. De eerste leerstoel als zodanig in Nederland. Hij combineerde dit professoraat tot 883 met het voeren van een bloeiende praktijk voor huidziekten. Van IJsselstein overleed in 905. De stichting HagaVrienden draagt het initiatief voor de prijs een warm hart toe en stelt hiervoor jaarlijks een geldbedrag ter beschikking. Prijs beste abstract Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Zes onderzoekers zijn uitgenodigd hun abstract tijdens een posterwalk te presenteren. De prijswinnaar bevindt zich onder hen. Afdelingsprijs De afdelingsprijs gaat naar het specialisme die dit jaar op grond van de ingestuurde posters wetenschappelijk kwalitatief het best gepresteerd heeft. Daarbij gaat het met name om onderzoek dat in het HagaZiekenhuis verricht is. HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

7 Inhoudsopgave Apotheek Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in 8 patients with Cystic Fibrosis: a pharmacokinetic approach Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Topklinische diabeteszorg in het HagaZiekenhuis - voortgang 9 De thermometer in het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) Cardiochirurgie Conventional versus minimized extracorporeal circulation: 3 Clinical outcome after emergency CABG In vivo performance of two new continuous invasive 5 extracorporeal saturation monitors Cardiologie Computing Shortest Paths in Non-Invasive Imaging of 6 Cardiac Activation Redo Catheter Ablation of Atrial Fibrillation CMR Guided 7 Noninvasive Identification of Electrical Gaps Long-term clinical outcome of staged versus immediate 8 complete percutaneous revascularization after primary pci for stemi in patients with multivessel disease Long term follow-up of 4 treatment strategies in Multivessel 9 Disease (MVD) following Primary Percutaneous Intervention (PPCI) for ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) Fysiotherapie Risicoprofiel voor patiënten die een totale knie- of heupprothese 0 krijgen Neurologisch testen, wanneer doe je dat? "Kunnen de kwalitatieve items van de Movement Assessment Battery for Children II aanleiding geven tot neurologisch testen met het Minor Neurological Dysfunction-Assessment?" Toetsing van het BiBo-risicomodel bij patiënten die een totale knie- of heupprothese krijgen Kinderfysiotherapeutische follow-up van prematuren: 3 alleen voor de allerkleinsten? Geneeskunde bij kinderen IJzerstatus bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur 4 van 3 tot 37 weken Interpretatie van ijzerstatus parameters 5 Heelkunde Gebruik van de Abdominale VAC in het HagaZiekenhuis 6 De waarde van de Viva Sight bij VATS operaties. Een Performance en Kosten Analyse De Nuss bar operatie als operatie van pectus excavatum: goede resultaten bij een multidisciplinaire aanpak Colorectaal carcinoom HagaZiekenhuis Uitkomstindicatoren en landelijke spiegelinformatie Vijf jaar schildwachtklierprocedures bij mammacarcinoom in HagaZiekenhuis: resultaten en consequenties Uitkomstindicatoren en Spiegelinformatie Mammacarcinoom behandeling HagaZiekenhuis 0-0 Multidisciplinaire behandeling en -bespreking en protocol- adherentie Melanoomteam HagaZiekenhuis: resultaten 0-0 MRI Mamma: een retrospectieve analyse naar de diagnostische opbrengst bij high risk screening en bij diagnostische problem solving Galblaasoperaties HagaZiekenhuis 008-0: complicatieregistratie als kwaliteitsinstrument Implantatie van Port-a-Cath systemen voor intraveneuze toegang Resultaten HagaZiekenhuis 00-0: complicaties, levensduur en vergelijking met literatuur Hematologie Polyneuropathie op basis van een IgM-paraproteinemie: verbetering na behandeling met Rituximab Track en trace bij bloedtransfusie 34 Presence of medication taken by blood donors in plasma for transfusion Niet elke pneumonie is wat het lijkt 39 Validatie cryopreservatie autologe HPC(A) 40 Intensive Care Coma door pregabaline, kan dat? 4 Mortality of patients readmitted to the ICU 4 Niet-operatieve behandeling van een door een thoraxdrain 43 geïnduceerd letsel van de arteria pulmonalis Interne Geneeskunde Dexamethason induced Pneumocystis carinii pneumonia 44 Levamisol in cocaïne: onverwachte oorzaak van agranulocytose 45 A female with extremely painful skin lesions: what is your diagnosis? 46 Een patiënt met hepatitis C genotype k/b HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

8 Inhoudsopgave Klinische Chemie Afwijkende vervormbaarheid van erytrocyten met 48 een hemoglobinopathie Leeftijdsafhankelijke afkapwaarden voor de d-dimeer test 49 bij verdenking op een veneuze trombo-embolie zo klaar als een klontje? Longziekten Changes in antimicrobial susceptibility in adult CF patients 50 with chronic Pseudomonas aeruginosa infection treated with daily inhalation of tobramycin or colistin Temporal bone pneumatization in Cystic Fibrosis related 5 to genotype? Pharmacokinetics of nasal administered tobramycin in patients 5 with Cystic Fibrosis Nasal airway resistance in adult patients with Cystic Fibrosis 53 Prevalence of bronchial colonisation and postoperative 54 pulmonary complications in major non-infective pulmonary surgery Maag-Darm-Leverziekten The impact of sexual abuse in patients undergoing colonoscopy 55 A multicentered survey study The Direct Anterior Approach: Beyond the Learning Curve 64 Where is the Neck? Alpha angle measurement revisited 65 Orthopedie Open reduction and internal fixation of an un-united longitudinal 66 cuboid fracture: a case report Difference in postoperative stiffness and pain after arthroscopic 67 rotator cuff repair: bio-absorbable versus non-absorbable implants A comprehensive approach to decrease the infection rate 68 in arthroplasty in a high volume orthopaedic ward An observational study comparing arthrodesis with hemi- 69 arthroplasty of the MTP- joint in hallux rigidus patients The use of platelet rich plasma on self reported pain and function 70 in patients with chronic elbow pain; a pilot study Radiologie Transpopliteal recanalization of femoral occlusions in patients 7 with critical limb ischemia using a 4F system Antegrade plaatsing dubbel J katheter. 7 Ervaringen van de afgelopen vijf jaar Endovasculaire behandelmethoden van portale hypertensie 73 bij levercirrose Neurologie High frequency of additional cerebral involvement 56 in adrenomyeloneuropathy Mimics of acute subdural hematoma in the emergency department 57 Utilization of sunglasses: Glasses in the consulting room 58 A simple test for utilization as a sign of cognitive dysfunction Neuropsychologie Sensitiviteit en specificiteit van de K-SNAP voor 59 dementia screening Orthopedie Postoperatieve pijn na verschillende schouderoperaties: 60 een prospectief beschrijvende studie Het gebruik van Duel-mobility cups (avantage) bij heuprevisie 6 Combining femoral and acetabular morphology in 6 femoroacetabular impingement: the Omega Zone Zesde extensor loge herstel van de pols: 63 Indicatie, behandeling en resultaten Spoedeisende Hulp Prehospital airway management in patients with out-of-hospital 74 cardiac arrest Does advanced airway management by paramedics improve the outcome in patients with an out-of-hospital cardiac arrest compared to bag-valve-mask ventilation? Incidentie, oorzaken, behandeling en uitkomsten van epistaxis 75 op de Spoedeisende hulp De invloed van ervaring en supervisie op de herkenning en 76 behandeling van ernstig sepsis op de spoedeisende hulp afdeling Audit of the Pain Management Guideline for adult patients 77 at the Emergency Department of the Haga Teaching Hospital Risk Stratification of Chest Pain Patients in the Emergency 78 Department Weerstanden en motivatoren van het zorgpad Pijn op de borst 80 op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis Comparison Of Tap Water Versus Chlorhexidine For Uncomplicated 8 Traumatic Wound Irrigation In The Emergency Department Syncope: an ED approach to risk stratification 8 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

9 Abstracten HagaZiekenhuis

10 Apotheek AJ van Velzen,, P Shahbabai 3, JWF Uges,, DJ Touw,, HGM Heijerman 4 Central Hospital Pharmacy, The Hague, The Netherlands Department of Clinical Pharmacology, Haga Teaching Hospital, The Hague, The Netherlands 3 Utrecht Institute of Pharmaceutical Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands 4 Department of Pulmonology, Haga Teaching Hospital, The Hague, The Netherlands Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in patients with Cystic Fibrosis: a pharmacokinetic approach Background The therapeutic effect of inhaled antibiotics on lung infection in patients with Cystic Fibrosis (CF) is dependent on the aerosol deposition achieved in the lungs. It is assumed that slow and deep inhalation (TIM) of aerosolized fluid provides higher lung deposition compared to normal tidal breathing (TBM). Objective To investigate the influence of two different inhalation modes (TIM and TBM) on tobramycin aerosol lung deposition in CF patients using pharmacokinetic parameters as a representation of lung deposition. Methods Randomized, open-label, cross-over study of 8 adult CF patients. According to their lung function (%FEV), patients were categorized in three subgroups. Each patient inhaled a tobramycin solution twice in random order: once in TBM and the other time in TIM mode. Blood samples were collected in order to model tobramycin pharmacokinetics. Individual pharmacokinetic parameters were calculated: maximum serum level (C max ) and bioavailability (F). Relative bioavailability (F rel ), defined as the ratio of F TIM to F TBM, was used to demonstrate relative change in lung deposition following TIM versus TBM inhalation. Results Mean C max and F were significantly increased for TIM compared to TBM. F rel was or greater for all patients (mean=.48) and mean F rel was significant higher than the value of (p<0.000, 95%CI=.9-.68). No interaction effects between inhalation mode and subgroup existed. Conclusion Slow and deep inhalation of aerosolized tobramycin resulted in a mean 48% higher lung deposition compared to normal tidal breathing. This result was independent from lung function category, which suggests that regardless the disease state of the CF patient, slow and deep inhalation always results in higher aerosol lung deposition compared to normal tidal breathing. Acknowledgement This study was supported by a research grant provided by the Dutch and Luxembourg Cystic Fibrosis Foundation: NCFS and ALLM. 8 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

11 CE Evertse, H van Gulik, R de Koning, Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen JR Smits, H van Houten 3, MO van Aken 3 Kwaliteitsonderzoeker commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Diabetesverpleegkundige 3 Internist-endocrinoloog Topklinische diabeteszorg in het HagaZiekenhuis - voortgang Achtergrond N.a.v. metingen in 0, die bewezen dat gemiddeld slechts 5% van de in huis opgenomen patiënten met Diabetes Mellitus bekend waren bij de diabetesverpleegkundigen, en andere knelpunten in de zorg voor deze patiënten (zoals onbekendheid met de regiefunctie van Interne Geneeskunde voor DM-patiënten), zijn een aantal verbeteracties ingezet. We presenteren de verbeteracties en laten d.m.v. een toetsing zien dat de kwaliteit van zorg is vergroot. Wat is kwaliteit? Het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) hanteert de volgende definitie: 'Quality of care is the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge'. Voor Topklinische diabeteszorg kunnen we ook kwaliteitsdomeinen onderscheiden waarin juist de inzet van het diabetesteam dat doel bereikt (tabel ). Topklinische diabeteszorg Om de kwaliteit van de zorg te vergroten zijn een groot aantal activiteiten verricht. In tabel een overzicht van die activiteiten met het kwaliteitsdomein. Toetsing Als nulmeting is destijds gemeten hoeveel klinische patiënten die orale diabetesmedicatie of insuline gebruiken ook aangemeld zijn bij het diabetesteam, door het vergelijken van de lijst aangemelde patiënten met een lijst uit het Elektronisch Voorschrijf Systeem. Tien maanden na indiensttreding van de klinisch diabetesverpleegkundige werd opnieuw vastgesteld welk percentage patiënten onbekend is gebleven. Het percentage bekende Insulinegebruikende patiënten is gestegen van 34 naar 59%. Het percentage bekende orale middelengebruikende patiënten is gestegen van 0 naar 7%. Verdere verbetering wordt na ingebruikname DM-alert in het EVD verwacht. Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the st Century. National Academies Press, Washington 00 Koning J. de, Hoeijmakers M. Prestatieindicatoren voor de nieuwe publieke taken van het RIVM RIVM rapport , Bilthoven 007 Tabel : Kwaliteitsdomeinen Kwaliteitsdomeinen Topklinische Definities diabeteszorg Effectiviteit De mate waarin (vooraf) geformuleerde doelstellingen in de praktijk worden bereikt Tijdigheid Op het juiste tijdstip aanbieden van (preventieve) zorg en voorkomen van onnodige wachttijden na een positieve screeningsuitslag Efficiëntie Zorg die verspilling vermijdt Veiligheid Vermijden van schade bij interventies die bedoeld zijn voor het bevorderen van de gezondheid Toegankelijkheid Toegang tot (zorg)voorzieningen en interventies wordt niet belemmerd door persoonlijke kenmerken zoals geslacht of etniciteit Doelgroepgerichtheid Respecteren van voorkeuren, noden en waarden van doelgroepen en daarnaar handelen HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis 9

12 Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Tabel : Voortgang Veranderingen na de metingen in 0 Wat Hoe S.v.z. Kwaliteitsdomein Aanstellen klinische. Gelegenheid alle DM-patiënten op te zoeken jaar effectief. Doelgroepgerichtheid DM-verpleegkundige. Constructieve samenwerking met DM-consulent IG. efficiëntie 3. Betere bereikbaarheid door mobiele telefoon 3. Tijdigheid 4. DM-verpleegkundigen meer zichtbaar en daardoor meer overleg AIOS 4. tijdigheid/veiligheid 5. Goed overleg apotheek 5. efficiëntie/veiligheid 6. Update diverse protocollen in overleg met betrokkenen 6. veiligheid 7. Betere organisatie administratie (diabetes vellen in Cardex) 7. efficiëntie/veiligheid 8. Zelfstandig doordoseren 8. veiligheid 9. Meldingen Patiënt-Incident-Registratie leiden tot verbetering kwaliteit op afdeling 9. Veiligheid Update richtlijn Peri- 0. Meting of richtlijn goed wordt toegepast (september) Resultaten op poster stafdag 0. Veiligheid operatief management DM bij volwassenen Elektronisch verpleegdossier. DM navraag in vp-anamnese. DM-alert te zien door de DM-verpleegkundige Operationeel Operationeel in volgende. Doelgroepgerichtheid. Tijdigheid versie Onderwijs 3. AIOS via DOO en introductiecursus; verpleegkundigen via HagaAcademie DOO gerealiseerd; 3. veiligheid/efficiëntie onderwerp in Intro-cursus opgenomen; aanbod HagaAc. gerealiseerd. Aandachtsvelders 4. Acht verpleegkundigen geschoold Afgelopen jaar 3 overlegbijeenkomsten 4. Veiligheid/effectiviteit per verpleegafdeling Bekendheid diabetesteam 5. aandacht voor Werelddiabetesdag 6. Groepssite DM op intranet 00 en 0 ludieke actie. in ontwikkeling 5. Doelgroepgerichtheid 6. Efficiëntie 0 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

13 CE Evertse,3, J Weijs-Pluym,4, C Ruijgrok-Westra 3,4, Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen A Schmitz 3, F Remmerswaal 4,5 Kwaliteitsonderzoeker commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Manager afdeling Beleidsontwikkeling en Kwaliteit 3 Beleidsmedewerker afdeling Beleidsontwikkeling en Kwaliteit 4 lid projectgroep VMS-thema s 5 Projectleider thema s De thermometer in het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) Achtergrond Als onderdeel van het landelijke Veiligheidsprogramma zijn er landelijke thema s vastgesteld die gezamenlijk binnen ziekenhuizen de meeste onbedoelde schade aan patiënten veroorzaken. De verwachting van het landelijke programma was dat als de beschreven preventieve maatregelen genomen zouden worden de onbedoelde schade aan patiënten met 50% zou afnemen. Het HagaZiekenhuis heeft de thema s omarmt en per thema is er een thema-eigenaar benoemd. De thema eigenaren zijn, vaak met een werkgroep van experts, met de thema s aan de slag gegaan. De directe aanleiding van dit onderzoek is het geplande bezoek van de NIAZ op oktober om verdere vordering vast te stellen van de implementatie van de VMS thema s. Vraagstelling In hoeverre voldoet het HagaZiekenhuis in 03 aantoonbaar aan de doelstellingen die per VMS/thema (tabel ) zijn vastgesteld? Resultaten Uitvoeren van een (nul)meting voor oktober 03 Realiseren van rapportage tool/ dashboard waarop kan worden gestuurd, op basis van de huidige wijze waarop de verschillende data kan worden verzameld Parallel hieraan: daar waar noodzakelijk, het realiseren van digitale registratie en/of het verbeteren van de huidige registratie en/of (benodigde) koppelingen. Constatering Er is in het HagaZiekenhuis veel gedaan aan de implementatie van de thema's. Het vastleggen van de gegevens waarmee vooruitgang is gemeten vroeg om extra aandacht. Deze zomer is hieraan hard gewerkt. HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

14 Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Tabel : Voortgang VMS-thema s Thema Doelstelling VMS. Voorkomen van postoperatieve wondinfecties Door het meten van het percentage POWI s (uitkomstindicator) is het effect op de lange termijn zichtbaar. Metingen op procesniveau geven een goed beeld van de naleving van de bundelonderdelen in de dagelijkse praktijk en maken het mogelijk snel maatregelen te treffen als de naleving onvoldoende is. De effecten van de invoering en naleving van de bundel worden op uitkomstniveau (percentage POWI s) gemeten voor 3 zgn. indicator operaties.. A. Voorkomen van lijnsepsis B. Behandeling van ernstige sepsis A. Optreden van lijnsepsis verminderen tot 3 gevallen per lijnsepsis per 000 katheterdagen. Doel t.a.v. uitkomst niveau: Excellent < 3 gevallen van lijnsepsis per 000 kalenderdagen. Doel t.a.v. procesniveau: De naleving van de lijnsepsis bundel meten we als totaalpakket ( alles of niets ). Het streven is dat de bundel bij tenminste 90% van alle CVK s correct wordt toegepast. B. Door het toepassen van de resuscitatie- en managementbundel heeft een relatieve reductie van 5% plaatsgevonden van ziekenhuissterfte a.g.v. ernstige sepsis en sterfte aan ernstige sepsis binnen 30 dagen na diagnose ernstige sepsis 3. Vroege herkenning Realisatie van de implementatie van het Spoed Interventie Team met als uiteindelijk doel reductie van onbedoelde schade. en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 4. Medicatieverificatie Bij iedere patiënt vindt bij opname en ontslag medicatieverificatie plaats vanuit de gedachte dat dit leidt tot een optimaal medicatieoverzicht bij opname en ontslag 5. Kwetsbare ouderen Het screenen van alle klinische patiënten van 70 jaar e.o. op:. Delirium;. Vallen; 3. Ondervoeding; 4. Fysieke beperkingen. Tevens worden op alle geconstateerde risico s preventieve- en behandelinterventies ingezet, met als uiteindelijke doel te voorkomen dat bij patiënten van 70 jr e.o. door een ziekenhuisopname (vermijdbaar) functieverlies optreedt. 6. Optimale zorg bij Acute Volgens de richtlijnen van de European Soceity of Cardiology (ESC), dient: Coronaire Syndromen Bij ten minste 90% van de patiënten met een acuut STEMI < 90 min na het eerste medische contact de PCI behandeling in een PCI-centrum te zijn gestart Bij ten minste 90% van de patiënten met IAP/non- STEMI vindt < 4 uur na opname risicostratificatie plaats met behulp van de GRCA, TIMI, of FRISC score Ten minste 90% van de patiënten heeft de gouden vijf medicijnen voorgeschreven gekregen bij ontslag 7. Vroege herkenning en behandeling van pijn 8. High Risk Medicatie: klaarmaken en toe - dienen van parenteralia 9. Verwisseling van en bij patiënten 0. Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen. Veilige zorg voor kinderen Tevens registratie van: Percentage patiënten met ACS dat bij ontslag de ontslagmedicatie bundel heeft voorgeschreven gekregen Alle patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie volgen een revalidatieprogramma Het voorkomen van onnodig lijden door pijn bij iedere volwassen patiënt opgenomen in het ziekenhuis of op de Spoedeisende Hulp door vroege herkenning en behandeling van pijn. Een geïmplementeerd proces betreffende het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen, waardoor het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, op de juiste wijze klaargemaakt, via de juiste toedieningsweg, op het juiste tijdstip, op de juiste toedienwijze, aan de juiste patiënt wordt toegediend. Uitkomstniveau: Daling van het aantal verwisselingen van patiënt, plaats, zijde en interventie gedaald. Bij electieve ingrepen wordt gestreefd naar 0 verwisselingen. Procesniveau: een systematische identificatie van de patiënt en verificatie van de gegevens tijdens de verschillende fasen van het operatieve proces vindt plaats om verwisseling van en bij patiënten te voorkomen. Voor de start van de anesthesie vindt bij alle electieve ingrepen een gezamenlijk Time outmoment plaats. Doelstelllingen op procesniveau: Alle patiënten met een verhoogd risico op contrastnefropathie worden geïdentificeerd. Bij alle hoogrisico patiënten worden adequate maatregelen ter preventie van contrastnefropathie genomen. A Voorkomen van lijnsepsis B Behandeling van ernstige sepsis Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 3 Medicatieverificatie bij opname en ontslag 4 Vroege herkenning en behandeling van pijn 5 High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia 6 Verwisseling van en bij patiënten HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

15 Cardiochirurgie L Rietveld, GJF Hoohenkerk, J de Haas 3, AL Smith, R de Vroege, A Falsafi, KB Prenger, B Buchner, M van Appeldorn, H van Swieten Extracorporeal Circulation Cardiac surgery 3 Anesthesiology Heart Center Haga Teaching Hospital Conventional versus minimized extracorporeal circulation: Clinical outcome after emergency CABG Background Conventional extracorporeal circulation circuits are commonly used to perform surgical coronary artery bypass grafting. However, these circuits are associated with a well-known variety of deleterious side effects leading to significant postoperative morbidity and mortality. The development of minimal extracorporeal circuits with substantial reduction of blood contact surface area led to reduced blood transfusion, reduced inflammatory response and reduced organ injury. However, these studies are performed on patients undergoing elective isolated coronary arterial bypass surgery. Emergency patients are more compromised and could benefit even more of the use of these miniaturized systems. Emergency coronary arterial bypass surgery is defined as survival intervention within 4 hours after coronary angiographic diagnosis or acute coronary event. Methods A retrospective study was performed in 9 patients undergoing emergency coronary artery bypass graft surgery either with the use of a conventional or a miniaturized extracorporeal system. Demographic and clinical data were retrospectively compared. Biomarkers were used to determine cardiac injury (creatinine kinase-mb) and kidney injury (creatinine, urea). Results Both patient groups showed similar euroscore risk profiles (Table ). Perfusion of these patients with a miniaturized system resulted in less morbidity and mortality, lower blood loss, reduced fluid balances, less transfusion requirements, shorter duration of mechanical ventilation and ICU stay (Table ). In addition, lower cardiac (Figure a) and renal (Figure b) parameters were observed. Figure A: Comparison of preoperative and postoperative Ck-MB values between the mini extracorporeal circulation (MECC) and the conventional extracorporeal circulation (CECC) group Figure B: Comparison of preoperative and postoperative plasma urea and creatinine levels between the mini (MECC) and the conventional (CECC) group U/L Mecc Conv Preoperative ICU arrival 6 h ICU Ck-MB h ICU POD POD POD 4 Discharge mmol/l Mecc Conv Preoperative ICU arrival 6 h ICU h ICU Urea POD POD POD 4 Discharge μ mol/il Mecc Conv Preoperative ICU arrival Creatinine 6 h ICU h ICU POD POD POD 4 Discharge HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis 3

16 Cardiochirurgie Conclusions The use of miniaturized extracorporeal circulation in patients undergoing emergency coronary arterial bypass graft surgery can reduce resource utility and attenuate cardiac and kidney injury. Miniaturized systems are recommended in emergency myocardial revascularization. Table : Preoperative, peroperative and postoperative data and complications. Data are displayed as absolute values or mean values + SEM. SEM: standard error of the mean; * Chi-square test: ** Independent Sample T test; *** Mann-Whitney U Conventional ECC (n=44) MECC (n=48) P value Mean/N %/SEM Mean/N %/SEM Preoperative Male gender (%) % ns* Diabetes mellitus (%).9 (%) ns* Hypertension (%) (%) ns* COPD (%) (%) ns* IABP (%) (%) ns* Inotropic support (%) (%) ns* Age (y) ns** Body Mass Index ns** Ejection Fraction (%) (%) ns** Euroscore logistics (%) (%) ns** Peroperative CPB time (min) < 0.05** Aorta cross-clamp time (min) ns** Distal anastomoses per patient ns** Blood product use perfusion Packed red blood cell (unit/patient) < 0.0*** Blood product use anesthesia Packed red blood cells (units/patient) < 0.0*** Fresh Frozen Plasma (units/patient) < 0.04*** Thrombocytes (units/patient) ns*** Postoperative Blood loss 6h ICU (ml) ns** Fluid balance h ICU (ml) < 0.05** Time to tracheal extubation (h) < 0.0** ICU stay (h) < 0.0** Hospitalization (days) ns** Blood product use Packed red blood cells (unit/patient) < 0.05*** Fresh Frozen Plasma (units/patient) ns*** Thrombocytes (units/patient) ns*** Postoperative complications Rethoracotomy (%) 0 0 (%) Atrial fibrillation 7 (%) 0 (%) Delirium 7 6 (%) 4 8 (%) Pneumonia 7 6 (%) 3 6 (%) Mediastinitis (%) 0 0 (%) 30 day mortality 3 7 (%) (%) 4 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Het stellen van functionele doelen bij patiënten na een totale knie artroplastiek wat zijn de consequenties?

Het stellen van functionele doelen bij patiënten na een totale knie artroplastiek wat zijn de consequenties? Het stellen van functionele doelen bij patiënten na een totale knie artroplastiek wat zijn de consequenties? G. van der Sluis, J. Elings, S. Bausch-Goldbohm, R. Bimmel, F. Galindo-Garre, N. van Meeteren

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering?

De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? De interventiebundels POWI en Lijnsepsis: toe aan verandering? Jan Wille, coördinator infectiepreventie Titia Hopmans, senior adviseur PREZIES RIVM, Centrum voor Infectieziektebestrijding 1 Patiëntveiligheid

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

To ventilate or not to ventilate, that s the question

To ventilate or not to ventilate, that s the question To ventilate or not to ventilate, that s the question Prof Jan Bakker Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen jan.bakker@erasmusmc.nl VRAAG Opname op Intensive Care? JA Kan ik nog niet zeggen Doet opname

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA.

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Isala Anouk Spijkerman & Marieke Hollewand 24 september 2014 Introductie Veel voorkomende operaties in Nederland: Totale knie prothese:

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014

EuroSCORE. Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez. CNE Thoraxchirurgie 15 april 2014 Wat kunnen we ermee? Wat doen we ermee? l. Noyez CNE Thoraxchirurgie 15 april 014 Disclosures Cardio-thoracaal chirurg Radboudumc, Nijmegen Bestuurslid NVT voorzitter com kwaliteit Bestuurslid BHN to construct

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie 15 april 2014 Thanasie Markou Cardio-thoracaal chirurg A.L.P. Markou Quality of life after cardiac surgery Quality of life after cardiac surgery A.L.P. Markou Kwaliteit

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten

Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Stoppen-met-roken Begeleiding door Cardiologie Verpleegkundigen: Intentie, Gedrag en Determinanten Smoking Cessation Guidance by Cardiac Nurses: Intention, Behavior and Determining Factors Jan van Riet

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems.

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems. Spelgroepbehandeling voor kinderen met internaliserende problemen De Effectiviteit van een Psychodynamische Spelgroepbehandeling bij Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

PROs in de praktijk 1: Wat doen we ermee?

PROs in de praktijk 1: Wat doen we ermee? PROs in de praktijk 1: Wat doen we ermee? Prof. dr Jolanda de Vries Hoogleraar Kwaliteit van leven in de medische setting GZ-psycholoog en Medisch manager afdeling medische psychologie St Elisabeth ziekenhuis

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Nationale Intensive Care Evaluatie,

Nationale Intensive Care Evaluatie, Nationale Intensive Care Evaluatie, Dave A. Dongelmans Voorzitter Stichting NICE Bestuurslid NVIC Anesthesioloog-Intensivist AMC Adviseur stichting 113-online suïcide preventie Wat doet NICE Start 1996

Nadere informatie

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Waarom SIT? Critical care outreach team (CCOT) Medical emergency team (MET) Spoed interventie team

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Early Warning & Rapid Response Systems

Early Warning & Rapid Response Systems Early Warning & Rapid Response Systems in search of the holy grail Dr. Joris Fuijkschot Algemeen kinderarts Symposium MUMC+ 22 oktober 2015 inhoud Wat weten we? Trends in outcome kinderreanimatie Wat doen

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie Effects of motivational interviewing and self-determination theory in a web-based computer tailored physical activity intervention: a randomized controlled trial Master thesis Naam student: S. Friederichs

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners

Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners Validatie van de Depressie lijst (DL) en de Geriatric Depression Scale (GDS-30) bij Verpleeghuisbewoners van Somatische en Psychogeriatrische Afdelingen Validation of the Depression List (DL) and the Geriatric

Nadere informatie

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB.

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB. Published in Health Qual Life Outcomes. 2008 Feb 26;6:16 Abstract Validation of the Dutch version of the Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score. The Dutch version of the knee injury and osteoarthritis

Nadere informatie

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose The Relationship between Adaptive and Cognitive Functioning

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige

Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken. Cindy Kenis. Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige Cindy Kenis Geriatrisch Oncologisch Verpleegkundige UZ Leuven, België Geriatrische screening / CGA binnen de zorg voor oudere kankerpatiënten: stand van zaken Introductie (1) Definitie Comprehensive Geriatric

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Chapter 10. Summary/Samenvatting

Chapter 10. Summary/Samenvatting Chapter 10 Summary/Samenvatting 166 Chapter 10 SUMMARY Worldwide more than 800.000 patients undergo cardiac surgery annually, in the Netherlands this regards 1 of 1.000 inhibitants. To compensate blood

Nadere informatie

Flash: chemotherapie en allergie

Flash: chemotherapie en allergie Flash: chemotherapie en allergie Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Opbouw Herkennen/graderen Bij welke producten/wanneer Behandeling Preventie? 2 Herkennen/graderen 3 4 5 6 Allergy 2013 7 Bij welke

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Meten is weten. ook. bij collum care

Meten is weten. ook. bij collum care Meten is weten ook bij collum care Presentatie door Leny Blonk nurse practitioner orthopedie Alysis zorggroep 1 Meten een dagelijkse bezigheid Leveren van maatwerk 2 Meten een dagelijkse bezigheid Om ons

Nadere informatie

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner

De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner De Relatie tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen; de Modererende Rol van de Aanwezigheid van de Partner The association between momentary affect and sexual desire: The moderating role of partner

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking?

Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Zorgpaden: Evidence Based or Wishful thinking? Jeroen van Oostrum Hoofd Business Intelligence Center 24 november 2009 Stellingen Stelling 1: Patiëntuitkomstmaten, zoals heropnames, complicaties en patiënttevredenheid,

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Abstract. Keywords. Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), Ankle, PROM, Validity, Reliability, Dutch translation

Abstract. Keywords. Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), Ankle, PROM, Validity, Reliability, Dutch translation Validation of the Dutch language version of the Foot and Ankle Outcome Score I. N. Sierevelt, L. Beimers, C. J. A. van Bergen, D. Haverkamp, C. B. Terwee, G. M. M. J. Kerkhoffs Abstract Purpose. The aim

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen.

De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. De relatie tussen intimiteit, aspecten van seksualiteit en hechtingsstijl in het dagelijks leven van heteroseksuele mannen en vrouwen. The Relationship between Intimacy, Aspects of Sexuality and Attachment

Nadere informatie

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties

De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties De patiënt als helpende hand in de strijd tegen infecties Postoperatieve wondinfecties? Hoe groot is het gevaar? 1 op 20 operaties leidt tot een postoperatieve wondinfecties Staphylococus aureus is de

Nadere informatie

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind The moderating effect of the mother child relation on the

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Samenvatting thema Veilige zorg voor zieke kinderen

Samenvatting thema Veilige zorg voor zieke kinderen aan Samenvatting thema Veilige zorg voor zieke kinderen Voor het thema Veilige zorg voor zieke kinderen heeft het expertteam een praktijkgids ontwikkeld. Het VMS Veiligheidsprogramma bouwt met deze praktijkgids

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH I.L. Vegting, N. Alam, K. Ghanes, O. Jouini, F. Mulder, M. Vreeburg, T. Biesheuvel J. van Bokhorst, P. Go, M.H.H. Kramer, G.M. Koole 2, P.W.B. Nanayakkara

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Is het concept Better in Better out effectief bij patiënten die in verband met slokdarm kanker een operatie ondergaan?

Is het concept Better in Better out effectief bij patiënten die in verband met slokdarm kanker een operatie ondergaan? Is het concept Better in Better out effectief bij patiënten die in verband met slokdarm kanker een operatie ondergaan? Prof. dr. Raoul Engelbert, afdeling Revalidatie AMC GIOCA congres 10 januari 2014

Nadere informatie

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression

Executief Functioneren en Agressie. bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag. Executive Functioning and Aggression Executief Functioneren en Agressie bij Forensisch Psychiatrische Patiënten in PPC Den Haag Executive Functioning and Aggression in a Forensic Psychiatric Population in PPC The Hague Sara Helmink 1 e begeleider:

Nadere informatie

Renal function? Landelijke standaardisatie nierfunctiemeting is nodig

Renal function? Landelijke standaardisatie nierfunctiemeting is nodig Renal function? Landelijke standaardisatie nierfunctiemeting is nodig Renal function = glomerular filtration rate (GFR) = volume of plasmawater that is filtrated per unit of time Prof.dr Jack F.M. Wetzels

Nadere informatie

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis

Perspectief van de zorgondernemer. Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Perspectief van de zorgondernemer Prof. dr. Robert Slappendel, anesthesioloog Manager kwaliteit en Veiligheid Amphia Ziekenhuis Heeft dit zorgstelsel adequate prikkels om kwalitatief goede zorg te leveren?

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam Operations research bij strategische capaciteitsbeslissingen in de zorg Ger Koole 26 mei 2008 Wat is Operations research? operations research (O.R.) is the discipline of applying advanced analytical methods

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital 06.12.2011 Herbert Habets Geriatric Clinical Nurse Specialist / Nurse Scientist Orbis Medisch Centrum, Sittard Geleen

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen

Staat voor: Registratie, Transparantie en Kwaliteit. Benchmark Rapport. ICD procedures. Toelichting NCDR ICD Deelnemende ziekenhuizen Benchmark Rapport ICD procedures Periode: 2010-2012 Peildatum: Datum 26 juli 2013 Ziekenhuis: Catharina Ziekenhuis Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven Toelichting NCDR ICD 2010-2012 Deelnemende ziekenhuizen

Nadere informatie

(On)Voorgelicht een Keizersnede Ondergaan. Caesarean Section: the Informed and Uninformed Patient

(On)Voorgelicht een Keizersnede Ondergaan. Caesarean Section: the Informed and Uninformed Patient (On)Voorgelicht een Keizersnede Ondergaan Een vergelijkende studie naar Per- en Postoperatieve Angst, Besef van Controle en de Postoperatieve Verblijfsduur bij Acute en Geplande Keizersneden Caesarean

Nadere informatie

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners?

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Are Premorbid Neuroticism-related Personality Traits a

Nadere informatie

RICHTLIJN ONCOLOGISCHE REVALIDATIE: TOEPASSING EN UITKOMSTEN 1. Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid,

RICHTLIJN ONCOLOGISCHE REVALIDATIE: TOEPASSING EN UITKOMSTEN 1. Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid, RICHTLIJN ONCOLOGISCHE REVALIDATIE: TOEPASSING EN UITKOMSTEN 1 Richtlijn Oncologische Revalidatie: Toepassing en Uitkomsten op Vermoeidheid, Depressieve Klachten en Kwaliteit van Leven voor en na Oncologische

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie