HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag"

Transcriptie

1 HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

2 In samenwerking met de universitaire medische centra vervult het HagaZiekenhuis een belang rijke rol in toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Gezien de aard van de patiëntenpopulaties (veelal anders dan die van de universitaire medische centra) is het HagaZiekenhuis bij uitstek geschikt voor participatie in grootschalig multicenter onderzoek en medical technology assessment (MTA) en is er gelegenheid voor promotieonderzoek van arts-assistenten en specialisten. In dit abstractenboek staan samenvattingen van wetenschappelijke onderzoeken beschreven van diverse specialismen. Het boek is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van specialisten, arts assistenten, paramedici, stafmedewerkers en gespecialiseerd verpleegkundigen van 3 afdelingen van het HagaZiekenhuis. Sponsors

3 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

4

5 Voorwoord Dr. P.W. (Pierre) Wijermans, hematoloog voorzitter Haga Wetenschapsdag Wetenschap verbindt We mogen gerust zeggen dat wetenschap leeft in het HagaZiekenhuis: in dit abstractenboek staan de wetenschappelijke bevindingen gepubliceerd van artsonderzoekers, paramedici, verpleegkundigen, beleidsmedewerkers en studenten die in het HagaZiekenhuis werken. Het boek dat meer dan 80 pagina s bevat, wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Wetenschapsdag van het HagaZiekenhuis. Haga Wetenschapsdag Het is alweer de 38 e keer dat de Wetenschapsdag van het HagaZiekenhuis wordt gehouden. Door menig onderzoeker wordt deze dag bestempeld als een bijzondere en stimulerende dag en wordt het als een belangrijk kanaal gezien om ideeën en informatie uit te wisselen. Naast de kennisuitwisseling is de wetenschapsdag ook bedoeld om aan elkaar te laten zien wat we aan wetenschappelijke activiteiten ontplooien en dat uit te dragen, bijvoorbeeld via posterpresentaties, voordrachten en publicaties. Het is een kans om elkaar te stimuleren en -waar mogelijkeen gemeenschappelijk component te vinden. Deze kruisbestuiving of verbinding kan leiden tot een creatieve samenwerking. De wetenschapsdag is tevens een stimulans voor jonge onderzoekers om hun eerste onderzoeksresultaten te presenteren. Onderzoek blijven stimuleren Het Wetenschapsbureau, onderdeel van het opleidingsinstituut de HagaAcademie, faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek op een hoogwaardige en laagdrempelige wijze. Het is gericht op de ontwikkeling van wetenschap en op de uitvoering van toegepast onderzoek. Dat gebeurt door onderzoekers te begeleiden en te adviseren. Maar ook door de verbinding te zoeken tussen de onderzoekers binnen het HagaZiekenhuis. Dit alles met het beoogde resultaat om meer en beter onderzoek te kunnen ontwikkelen. HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

6 Dr. J.L. Chanfleury van IJsselsteinprijs, Prijs beste abstract en Afdelingsprijs De wetenschappelijke stafdag voor specialisten, arts assistenten, coassistenten, paramedici en verpleegkundigen is bedoeld om met elkaar te delen wat er aan onderzoek wordt gedaan, met elkaar in contact te komen en meer kennis op te doen. Dr. J.L. Chanfleury van IJsselsteinprijs Tijdens de jaarlijkse stafdag wordt de Dr. J.L. Chanfleury van IJsselsteinprijs uitgereikt. Het is een stimuleringsprijs die wordt gegeven aan de AIOS die in dat jaar het beste gepresteerd heeft met zijn/haar onderzoek. Dr. J.L. Chanfleury van IJsselstein (89-905) was de eerste hoogleraar in de Dermatologie- Venerologie in de periode in Nederland. Hij koos voor Groningen als universiteits stad. Hij promoveerde in 844 tot doctor medicinae en in 845 tot praktiserend arts. Hij vervolgde zijn opleiding in Parijs en Brussel en specialiseerde zich in de venereologie en urologie. In 85 aanvaardde Van IJsselstein een functie als geneesheer in het Gemeenteziekenhuis in Den Haag die hij in 865 uitbreidde met het directeurschap. In de tussentijd publiceerde hij veel over huidziekten en hun behandelingen. In 867 nam hij afscheid als geneesheerdirecteur en bekleedde hij het hoogleraarschap in de dermato - venereologie. De eerste leerstoel als zodanig in Nederland. Hij combineerde dit professoraat tot 883 met het voeren van een bloeiende praktijk voor huidziekten. Van IJsselstein overleed in 905. De stichting HagaVrienden draagt het initiatief voor de prijs een warm hart toe en stelt hiervoor jaarlijks een geldbedrag ter beschikking. Prijs beste abstract Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Zes onderzoekers zijn uitgenodigd hun abstract tijdens een posterwalk te presenteren. De prijswinnaar bevindt zich onder hen. Afdelingsprijs De afdelingsprijs gaat naar het specialisme die dit jaar op grond van de ingestuurde posters wetenschappelijk kwalitatief het best gepresteerd heeft. Daarbij gaat het met name om onderzoek dat in het HagaZiekenhuis verricht is. HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

7 Inhoudsopgave Apotheek Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in 8 patients with Cystic Fibrosis: a pharmacokinetic approach Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Topklinische diabeteszorg in het HagaZiekenhuis - voortgang 9 De thermometer in het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) Cardiochirurgie Conventional versus minimized extracorporeal circulation: 3 Clinical outcome after emergency CABG In vivo performance of two new continuous invasive 5 extracorporeal saturation monitors Cardiologie Computing Shortest Paths in Non-Invasive Imaging of 6 Cardiac Activation Redo Catheter Ablation of Atrial Fibrillation CMR Guided 7 Noninvasive Identification of Electrical Gaps Long-term clinical outcome of staged versus immediate 8 complete percutaneous revascularization after primary pci for stemi in patients with multivessel disease Long term follow-up of 4 treatment strategies in Multivessel 9 Disease (MVD) following Primary Percutaneous Intervention (PPCI) for ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI) Fysiotherapie Risicoprofiel voor patiënten die een totale knie- of heupprothese 0 krijgen Neurologisch testen, wanneer doe je dat? "Kunnen de kwalitatieve items van de Movement Assessment Battery for Children II aanleiding geven tot neurologisch testen met het Minor Neurological Dysfunction-Assessment?" Toetsing van het BiBo-risicomodel bij patiënten die een totale knie- of heupprothese krijgen Kinderfysiotherapeutische follow-up van prematuren: 3 alleen voor de allerkleinsten? Geneeskunde bij kinderen IJzerstatus bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur 4 van 3 tot 37 weken Interpretatie van ijzerstatus parameters 5 Heelkunde Gebruik van de Abdominale VAC in het HagaZiekenhuis 6 De waarde van de Viva Sight bij VATS operaties. Een Performance en Kosten Analyse De Nuss bar operatie als operatie van pectus excavatum: goede resultaten bij een multidisciplinaire aanpak Colorectaal carcinoom HagaZiekenhuis Uitkomstindicatoren en landelijke spiegelinformatie Vijf jaar schildwachtklierprocedures bij mammacarcinoom in HagaZiekenhuis: resultaten en consequenties Uitkomstindicatoren en Spiegelinformatie Mammacarcinoom behandeling HagaZiekenhuis 0-0 Multidisciplinaire behandeling en -bespreking en protocol- adherentie Melanoomteam HagaZiekenhuis: resultaten 0-0 MRI Mamma: een retrospectieve analyse naar de diagnostische opbrengst bij high risk screening en bij diagnostische problem solving Galblaasoperaties HagaZiekenhuis 008-0: complicatieregistratie als kwaliteitsinstrument Implantatie van Port-a-Cath systemen voor intraveneuze toegang Resultaten HagaZiekenhuis 00-0: complicaties, levensduur en vergelijking met literatuur Hematologie Polyneuropathie op basis van een IgM-paraproteinemie: verbetering na behandeling met Rituximab Track en trace bij bloedtransfusie 34 Presence of medication taken by blood donors in plasma for transfusion Niet elke pneumonie is wat het lijkt 39 Validatie cryopreservatie autologe HPC(A) 40 Intensive Care Coma door pregabaline, kan dat? 4 Mortality of patients readmitted to the ICU 4 Niet-operatieve behandeling van een door een thoraxdrain 43 geïnduceerd letsel van de arteria pulmonalis Interne Geneeskunde Dexamethason induced Pneumocystis carinii pneumonia 44 Levamisol in cocaïne: onverwachte oorzaak van agranulocytose 45 A female with extremely painful skin lesions: what is your diagnosis? 46 Een patiënt met hepatitis C genotype k/b HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

8 Inhoudsopgave Klinische Chemie Afwijkende vervormbaarheid van erytrocyten met 48 een hemoglobinopathie Leeftijdsafhankelijke afkapwaarden voor de d-dimeer test 49 bij verdenking op een veneuze trombo-embolie zo klaar als een klontje? Longziekten Changes in antimicrobial susceptibility in adult CF patients 50 with chronic Pseudomonas aeruginosa infection treated with daily inhalation of tobramycin or colistin Temporal bone pneumatization in Cystic Fibrosis related 5 to genotype? Pharmacokinetics of nasal administered tobramycin in patients 5 with Cystic Fibrosis Nasal airway resistance in adult patients with Cystic Fibrosis 53 Prevalence of bronchial colonisation and postoperative 54 pulmonary complications in major non-infective pulmonary surgery Maag-Darm-Leverziekten The impact of sexual abuse in patients undergoing colonoscopy 55 A multicentered survey study The Direct Anterior Approach: Beyond the Learning Curve 64 Where is the Neck? Alpha angle measurement revisited 65 Orthopedie Open reduction and internal fixation of an un-united longitudinal 66 cuboid fracture: a case report Difference in postoperative stiffness and pain after arthroscopic 67 rotator cuff repair: bio-absorbable versus non-absorbable implants A comprehensive approach to decrease the infection rate 68 in arthroplasty in a high volume orthopaedic ward An observational study comparing arthrodesis with hemi- 69 arthroplasty of the MTP- joint in hallux rigidus patients The use of platelet rich plasma on self reported pain and function 70 in patients with chronic elbow pain; a pilot study Radiologie Transpopliteal recanalization of femoral occlusions in patients 7 with critical limb ischemia using a 4F system Antegrade plaatsing dubbel J katheter. 7 Ervaringen van de afgelopen vijf jaar Endovasculaire behandelmethoden van portale hypertensie 73 bij levercirrose Neurologie High frequency of additional cerebral involvement 56 in adrenomyeloneuropathy Mimics of acute subdural hematoma in the emergency department 57 Utilization of sunglasses: Glasses in the consulting room 58 A simple test for utilization as a sign of cognitive dysfunction Neuropsychologie Sensitiviteit en specificiteit van de K-SNAP voor 59 dementia screening Orthopedie Postoperatieve pijn na verschillende schouderoperaties: 60 een prospectief beschrijvende studie Het gebruik van Duel-mobility cups (avantage) bij heuprevisie 6 Combining femoral and acetabular morphology in 6 femoroacetabular impingement: the Omega Zone Zesde extensor loge herstel van de pols: 63 Indicatie, behandeling en resultaten Spoedeisende Hulp Prehospital airway management in patients with out-of-hospital 74 cardiac arrest Does advanced airway management by paramedics improve the outcome in patients with an out-of-hospital cardiac arrest compared to bag-valve-mask ventilation? Incidentie, oorzaken, behandeling en uitkomsten van epistaxis 75 op de Spoedeisende hulp De invloed van ervaring en supervisie op de herkenning en 76 behandeling van ernstig sepsis op de spoedeisende hulp afdeling Audit of the Pain Management Guideline for adult patients 77 at the Emergency Department of the Haga Teaching Hospital Risk Stratification of Chest Pain Patients in the Emergency 78 Department Weerstanden en motivatoren van het zorgpad Pijn op de borst 80 op de spoedeisende hulp van het HagaZiekenhuis Comparison Of Tap Water Versus Chlorhexidine For Uncomplicated 8 Traumatic Wound Irrigation In The Emergency Department Syncope: an ED approach to risk stratification 8 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

9 Abstracten HagaZiekenhuis

10 Apotheek AJ van Velzen,, P Shahbabai 3, JWF Uges,, DJ Touw,, HGM Heijerman 4 Central Hospital Pharmacy, The Hague, The Netherlands Department of Clinical Pharmacology, Haga Teaching Hospital, The Hague, The Netherlands 3 Utrecht Institute of Pharmaceutical Sciences, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands 4 Department of Pulmonology, Haga Teaching Hospital, The Hague, The Netherlands Influence of inhalation mode on aerosol lung deposition in patients with Cystic Fibrosis: a pharmacokinetic approach Background The therapeutic effect of inhaled antibiotics on lung infection in patients with Cystic Fibrosis (CF) is dependent on the aerosol deposition achieved in the lungs. It is assumed that slow and deep inhalation (TIM) of aerosolized fluid provides higher lung deposition compared to normal tidal breathing (TBM). Objective To investigate the influence of two different inhalation modes (TIM and TBM) on tobramycin aerosol lung deposition in CF patients using pharmacokinetic parameters as a representation of lung deposition. Methods Randomized, open-label, cross-over study of 8 adult CF patients. According to their lung function (%FEV), patients were categorized in three subgroups. Each patient inhaled a tobramycin solution twice in random order: once in TBM and the other time in TIM mode. Blood samples were collected in order to model tobramycin pharmacokinetics. Individual pharmacokinetic parameters were calculated: maximum serum level (C max ) and bioavailability (F). Relative bioavailability (F rel ), defined as the ratio of F TIM to F TBM, was used to demonstrate relative change in lung deposition following TIM versus TBM inhalation. Results Mean C max and F were significantly increased for TIM compared to TBM. F rel was or greater for all patients (mean=.48) and mean F rel was significant higher than the value of (p<0.000, 95%CI=.9-.68). No interaction effects between inhalation mode and subgroup existed. Conclusion Slow and deep inhalation of aerosolized tobramycin resulted in a mean 48% higher lung deposition compared to normal tidal breathing. This result was independent from lung function category, which suggests that regardless the disease state of the CF patient, slow and deep inhalation always results in higher aerosol lung deposition compared to normal tidal breathing. Acknowledgement This study was supported by a research grant provided by the Dutch and Luxembourg Cystic Fibrosis Foundation: NCFS and ALLM. 8 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

11 CE Evertse, H van Gulik, R de Koning, Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen JR Smits, H van Houten 3, MO van Aken 3 Kwaliteitsonderzoeker commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Diabetesverpleegkundige 3 Internist-endocrinoloog Topklinische diabeteszorg in het HagaZiekenhuis - voortgang Achtergrond N.a.v. metingen in 0, die bewezen dat gemiddeld slechts 5% van de in huis opgenomen patiënten met Diabetes Mellitus bekend waren bij de diabetesverpleegkundigen, en andere knelpunten in de zorg voor deze patiënten (zoals onbekendheid met de regiefunctie van Interne Geneeskunde voor DM-patiënten), zijn een aantal verbeteracties ingezet. We presenteren de verbeteracties en laten d.m.v. een toetsing zien dat de kwaliteit van zorg is vergroot. Wat is kwaliteit? Het Amerikaanse Institute of Medicine (IOM) hanteert de volgende definitie: 'Quality of care is the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge'. Voor Topklinische diabeteszorg kunnen we ook kwaliteitsdomeinen onderscheiden waarin juist de inzet van het diabetesteam dat doel bereikt (tabel ). Topklinische diabeteszorg Om de kwaliteit van de zorg te vergroten zijn een groot aantal activiteiten verricht. In tabel een overzicht van die activiteiten met het kwaliteitsdomein. Toetsing Als nulmeting is destijds gemeten hoeveel klinische patiënten die orale diabetesmedicatie of insuline gebruiken ook aangemeld zijn bij het diabetesteam, door het vergelijken van de lijst aangemelde patiënten met een lijst uit het Elektronisch Voorschrijf Systeem. Tien maanden na indiensttreding van de klinisch diabetesverpleegkundige werd opnieuw vastgesteld welk percentage patiënten onbekend is gebleven. Het percentage bekende Insulinegebruikende patiënten is gestegen van 34 naar 59%. Het percentage bekende orale middelengebruikende patiënten is gestegen van 0 naar 7%. Verdere verbetering wordt na ingebruikname DM-alert in het EVD verwacht. Institute of Medicine, Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the st Century. National Academies Press, Washington 00 Koning J. de, Hoeijmakers M. Prestatieindicatoren voor de nieuwe publieke taken van het RIVM RIVM rapport , Bilthoven 007 Tabel : Kwaliteitsdomeinen Kwaliteitsdomeinen Topklinische Definities diabeteszorg Effectiviteit De mate waarin (vooraf) geformuleerde doelstellingen in de praktijk worden bereikt Tijdigheid Op het juiste tijdstip aanbieden van (preventieve) zorg en voorkomen van onnodige wachttijden na een positieve screeningsuitslag Efficiëntie Zorg die verspilling vermijdt Veiligheid Vermijden van schade bij interventies die bedoeld zijn voor het bevorderen van de gezondheid Toegankelijkheid Toegang tot (zorg)voorzieningen en interventies wordt niet belemmerd door persoonlijke kenmerken zoals geslacht of etniciteit Doelgroepgerichtheid Respecteren van voorkeuren, noden en waarden van doelgroepen en daarnaar handelen HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis 9

12 Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Tabel : Voortgang Veranderingen na de metingen in 0 Wat Hoe S.v.z. Kwaliteitsdomein Aanstellen klinische. Gelegenheid alle DM-patiënten op te zoeken jaar effectief. Doelgroepgerichtheid DM-verpleegkundige. Constructieve samenwerking met DM-consulent IG. efficiëntie 3. Betere bereikbaarheid door mobiele telefoon 3. Tijdigheid 4. DM-verpleegkundigen meer zichtbaar en daardoor meer overleg AIOS 4. tijdigheid/veiligheid 5. Goed overleg apotheek 5. efficiëntie/veiligheid 6. Update diverse protocollen in overleg met betrokkenen 6. veiligheid 7. Betere organisatie administratie (diabetes vellen in Cardex) 7. efficiëntie/veiligheid 8. Zelfstandig doordoseren 8. veiligheid 9. Meldingen Patiënt-Incident-Registratie leiden tot verbetering kwaliteit op afdeling 9. Veiligheid Update richtlijn Peri- 0. Meting of richtlijn goed wordt toegepast (september) Resultaten op poster stafdag 0. Veiligheid operatief management DM bij volwassenen Elektronisch verpleegdossier. DM navraag in vp-anamnese. DM-alert te zien door de DM-verpleegkundige Operationeel Operationeel in volgende. Doelgroepgerichtheid. Tijdigheid versie Onderwijs 3. AIOS via DOO en introductiecursus; verpleegkundigen via HagaAcademie DOO gerealiseerd; 3. veiligheid/efficiëntie onderwerp in Intro-cursus opgenomen; aanbod HagaAc. gerealiseerd. Aandachtsvelders 4. Acht verpleegkundigen geschoold Afgelopen jaar 3 overlegbijeenkomsten 4. Veiligheid/effectiviteit per verpleegafdeling Bekendheid diabetesteam 5. aandacht voor Werelddiabetesdag 6. Groepssite DM op intranet 00 en 0 ludieke actie. in ontwikkeling 5. Doelgroepgerichtheid 6. Efficiëntie 0 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

13 CE Evertse,3, J Weijs-Pluym,4, C Ruijgrok-Westra 3,4, Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen A Schmitz 3, F Remmerswaal 4,5 Kwaliteitsonderzoeker commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Manager afdeling Beleidsontwikkeling en Kwaliteit 3 Beleidsmedewerker afdeling Beleidsontwikkeling en Kwaliteit 4 lid projectgroep VMS-thema s 5 Projectleider thema s De thermometer in het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) Achtergrond Als onderdeel van het landelijke Veiligheidsprogramma zijn er landelijke thema s vastgesteld die gezamenlijk binnen ziekenhuizen de meeste onbedoelde schade aan patiënten veroorzaken. De verwachting van het landelijke programma was dat als de beschreven preventieve maatregelen genomen zouden worden de onbedoelde schade aan patiënten met 50% zou afnemen. Het HagaZiekenhuis heeft de thema s omarmt en per thema is er een thema-eigenaar benoemd. De thema eigenaren zijn, vaak met een werkgroep van experts, met de thema s aan de slag gegaan. De directe aanleiding van dit onderzoek is het geplande bezoek van de NIAZ op oktober om verdere vordering vast te stellen van de implementatie van de VMS thema s. Vraagstelling In hoeverre voldoet het HagaZiekenhuis in 03 aantoonbaar aan de doelstellingen die per VMS/thema (tabel ) zijn vastgesteld? Resultaten Uitvoeren van een (nul)meting voor oktober 03 Realiseren van rapportage tool/ dashboard waarop kan worden gestuurd, op basis van de huidige wijze waarop de verschillende data kan worden verzameld Parallel hieraan: daar waar noodzakelijk, het realiseren van digitale registratie en/of het verbeteren van de huidige registratie en/of (benodigde) koppelingen. Constatering Er is in het HagaZiekenhuis veel gedaan aan de implementatie van de thema's. Het vastleggen van de gegevens waarmee vooruitgang is gemeten vroeg om extra aandacht. Deze zomer is hieraan hard gewerkt. HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

14 Beleidsontwikkeling & Kwaliteit - Commissie Kwaliteit van Medisch Handelen Tabel : Voortgang VMS-thema s Thema Doelstelling VMS. Voorkomen van postoperatieve wondinfecties Door het meten van het percentage POWI s (uitkomstindicator) is het effect op de lange termijn zichtbaar. Metingen op procesniveau geven een goed beeld van de naleving van de bundelonderdelen in de dagelijkse praktijk en maken het mogelijk snel maatregelen te treffen als de naleving onvoldoende is. De effecten van de invoering en naleving van de bundel worden op uitkomstniveau (percentage POWI s) gemeten voor 3 zgn. indicator operaties.. A. Voorkomen van lijnsepsis B. Behandeling van ernstige sepsis A. Optreden van lijnsepsis verminderen tot 3 gevallen per lijnsepsis per 000 katheterdagen. Doel t.a.v. uitkomst niveau: Excellent < 3 gevallen van lijnsepsis per 000 kalenderdagen. Doel t.a.v. procesniveau: De naleving van de lijnsepsis bundel meten we als totaalpakket ( alles of niets ). Het streven is dat de bundel bij tenminste 90% van alle CVK s correct wordt toegepast. B. Door het toepassen van de resuscitatie- en managementbundel heeft een relatieve reductie van 5% plaatsgevonden van ziekenhuissterfte a.g.v. ernstige sepsis en sterfte aan ernstige sepsis binnen 30 dagen na diagnose ernstige sepsis 3. Vroege herkenning Realisatie van de implementatie van het Spoed Interventie Team met als uiteindelijk doel reductie van onbedoelde schade. en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 4. Medicatieverificatie Bij iedere patiënt vindt bij opname en ontslag medicatieverificatie plaats vanuit de gedachte dat dit leidt tot een optimaal medicatieoverzicht bij opname en ontslag 5. Kwetsbare ouderen Het screenen van alle klinische patiënten van 70 jaar e.o. op:. Delirium;. Vallen; 3. Ondervoeding; 4. Fysieke beperkingen. Tevens worden op alle geconstateerde risico s preventieve- en behandelinterventies ingezet, met als uiteindelijke doel te voorkomen dat bij patiënten van 70 jr e.o. door een ziekenhuisopname (vermijdbaar) functieverlies optreedt. 6. Optimale zorg bij Acute Volgens de richtlijnen van de European Soceity of Cardiology (ESC), dient: Coronaire Syndromen Bij ten minste 90% van de patiënten met een acuut STEMI < 90 min na het eerste medische contact de PCI behandeling in een PCI-centrum te zijn gestart Bij ten minste 90% van de patiënten met IAP/non- STEMI vindt < 4 uur na opname risicostratificatie plaats met behulp van de GRCA, TIMI, of FRISC score Ten minste 90% van de patiënten heeft de gouden vijf medicijnen voorgeschreven gekregen bij ontslag 7. Vroege herkenning en behandeling van pijn 8. High Risk Medicatie: klaarmaken en toe - dienen van parenteralia 9. Verwisseling van en bij patiënten 0. Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen. Veilige zorg voor kinderen Tevens registratie van: Percentage patiënten met ACS dat bij ontslag de ontslagmedicatie bundel heeft voorgeschreven gekregen Alle patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie volgen een revalidatieprogramma Het voorkomen van onnodig lijden door pijn bij iedere volwassen patiënt opgenomen in het ziekenhuis of op de Spoedeisende Hulp door vroege herkenning en behandeling van pijn. Een geïmplementeerd proces betreffende het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen, waardoor het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, op de juiste wijze klaargemaakt, via de juiste toedieningsweg, op het juiste tijdstip, op de juiste toedienwijze, aan de juiste patiënt wordt toegediend. Uitkomstniveau: Daling van het aantal verwisselingen van patiënt, plaats, zijde en interventie gedaald. Bij electieve ingrepen wordt gestreefd naar 0 verwisselingen. Procesniveau: een systematische identificatie van de patiënt en verificatie van de gegevens tijdens de verschillende fasen van het operatieve proces vindt plaats om verwisseling van en bij patiënten te voorkomen. Voor de start van de anesthesie vindt bij alle electieve ingrepen een gezamenlijk Time outmoment plaats. Doelstelllingen op procesniveau: Alle patiënten met een verhoogd risico op contrastnefropathie worden geïdentificeerd. Bij alle hoogrisico patiënten worden adequate maatregelen ter preventie van contrastnefropathie genomen. A Voorkomen van lijnsepsis B Behandeling van ernstige sepsis Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 3 Medicatieverificatie bij opname en ontslag 4 Vroege herkenning en behandeling van pijn 5 High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia 6 Verwisseling van en bij patiënten HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

15 Cardiochirurgie L Rietveld, GJF Hoohenkerk, J de Haas 3, AL Smith, R de Vroege, A Falsafi, KB Prenger, B Buchner, M van Appeldorn, H van Swieten Extracorporeal Circulation Cardiac surgery 3 Anesthesiology Heart Center Haga Teaching Hospital Conventional versus minimized extracorporeal circulation: Clinical outcome after emergency CABG Background Conventional extracorporeal circulation circuits are commonly used to perform surgical coronary artery bypass grafting. However, these circuits are associated with a well-known variety of deleterious side effects leading to significant postoperative morbidity and mortality. The development of minimal extracorporeal circuits with substantial reduction of blood contact surface area led to reduced blood transfusion, reduced inflammatory response and reduced organ injury. However, these studies are performed on patients undergoing elective isolated coronary arterial bypass surgery. Emergency patients are more compromised and could benefit even more of the use of these miniaturized systems. Emergency coronary arterial bypass surgery is defined as survival intervention within 4 hours after coronary angiographic diagnosis or acute coronary event. Methods A retrospective study was performed in 9 patients undergoing emergency coronary artery bypass graft surgery either with the use of a conventional or a miniaturized extracorporeal system. Demographic and clinical data were retrospectively compared. Biomarkers were used to determine cardiac injury (creatinine kinase-mb) and kidney injury (creatinine, urea). Results Both patient groups showed similar euroscore risk profiles (Table ). Perfusion of these patients with a miniaturized system resulted in less morbidity and mortality, lower blood loss, reduced fluid balances, less transfusion requirements, shorter duration of mechanical ventilation and ICU stay (Table ). In addition, lower cardiac (Figure a) and renal (Figure b) parameters were observed. Figure A: Comparison of preoperative and postoperative Ck-MB values between the mini extracorporeal circulation (MECC) and the conventional extracorporeal circulation (CECC) group Figure B: Comparison of preoperative and postoperative plasma urea and creatinine levels between the mini (MECC) and the conventional (CECC) group U/L Mecc Conv Preoperative ICU arrival 6 h ICU Ck-MB h ICU POD POD POD 4 Discharge mmol/l Mecc Conv Preoperative ICU arrival 6 h ICU h ICU Urea POD POD POD 4 Discharge μ mol/il Mecc Conv Preoperative ICU arrival Creatinine 6 h ICU h ICU POD POD POD 4 Discharge HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis 3

16 Cardiochirurgie Conclusions The use of miniaturized extracorporeal circulation in patients undergoing emergency coronary arterial bypass graft surgery can reduce resource utility and attenuate cardiac and kidney injury. Miniaturized systems are recommended in emergency myocardial revascularization. Table : Preoperative, peroperative and postoperative data and complications. Data are displayed as absolute values or mean values + SEM. SEM: standard error of the mean; * Chi-square test: ** Independent Sample T test; *** Mann-Whitney U Conventional ECC (n=44) MECC (n=48) P value Mean/N %/SEM Mean/N %/SEM Preoperative Male gender (%) % ns* Diabetes mellitus (%).9 (%) ns* Hypertension (%) (%) ns* COPD (%) (%) ns* IABP (%) (%) ns* Inotropic support (%) (%) ns* Age (y) ns** Body Mass Index ns** Ejection Fraction (%) (%) ns** Euroscore logistics (%) (%) ns** Peroperative CPB time (min) < 0.05** Aorta cross-clamp time (min) ns** Distal anastomoses per patient ns** Blood product use perfusion Packed red blood cell (unit/patient) < 0.0*** Blood product use anesthesia Packed red blood cells (units/patient) < 0.0*** Fresh Frozen Plasma (units/patient) < 0.04*** Thrombocytes (units/patient) ns*** Postoperative Blood loss 6h ICU (ml) ns** Fluid balance h ICU (ml) < 0.05** Time to tracheal extubation (h) < 0.0** ICU stay (h) < 0.0** Hospitalization (days) ns** Blood product use Packed red blood cells (unit/patient) < 0.05*** Fresh Frozen Plasma (units/patient) ns*** Thrombocytes (units/patient) ns*** Postoperative complications Rethoracotomy (%) 0 0 (%) Atrial fibrillation 7 (%) 0 (%) Delirium 7 6 (%) 4 8 (%) Pneumonia 7 6 (%) 3 6 (%) Mediastinitis (%) 0 0 (%) 30 day mortality 3 7 (%) (%) 4 HagaWetenschap Abstracten HagaZiekenhuis

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD P 1 3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD K.S.A.E. Liem, F.J.M. Heijmans, M. Bijkerk, J.M.V.G. Backus Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Introductie Sinds juni

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam 60 VRA-Lustrumcongres Pearls & Diamonds 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam Algemene informatie Hoofdsponsoren Het VRA Lustrumcongres 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door: Algemene sponsoren Otto Bock

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg

dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg transparantie, keuzes en verbetering van zorg DSCA DSCA dica-rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg rapportages 2011 transparantie, keuzes en verbetering van zorg 1 rapportages 2011 3 rapportages 2011 rapportages 2011 transparantie,

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014 nummer 1 september 2014 jaargang 17 SPECIALE EDITIE: ESPEN congres 2014 journaal Sorgente SORGENTE JOURNAAL Een woord vooraf Van 6 tot en met 9 september was het 36 ste ESPEN (European society for clinical

Nadere informatie

Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën

Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën Bijlage 1: evidence tabellen en zoekstrategieën Evidencetabel 24x7 intensivist Auteur Jaar Journal Design Periode Patienten IC afdelingen Aantal ZHen Land(en) Uitkomst maat Opmerkingen Wallace, Kahn 2012

Nadere informatie

1. Resultaten van de laparoscopische Hellerse myotomie met een fundoplicatie volgens Dor bij een cohort patiënten met achalasie

1. Resultaten van de laparoscopische Hellerse myotomie met een fundoplicatie volgens Dor bij een cohort patiënten met achalasie 1. Resultaten van de laparoscopische Hellerse myotomie met een fundoplicatie volgens Dor bij een cohort patiënten met achalasie Naam indiener: J.H. Koetje Email adres: koetje@isala.nl Adresgegevens afdeling:

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie Wetenschap special volume 23, september 20114 Selectie van abstracts C. Boer, S.A. Loer Abstracts Wetenschapsdag 2011 Dr. M. Klimek, hoofdredacteur

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening

NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening 2013/34 Gezondheidsraad NIPT: dynamiek en ethiek van prenatale screening Gezondheidsraad H e a l t h C o u n c i l o f t h e N e t h e

Nadere informatie

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 82 ziekenhuizen, belooft het VMS

Nadere informatie

De attitude en eigen-effectiviteit van deelnemers aan de training Vroegtijdige herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

De attitude en eigen-effectiviteit van deelnemers aan de training Vroegtijdige herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt De attitude en eigen-effectiviteit van deelnemers aan de van de vitaal bedreigde patiënt Naam: G.H. Schrier Studentnummer: 3209733 Status: definitief Datum: 2 juli 2010 Naam Universiteit: Universiteit

Nadere informatie

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012

Thoraxcentrum. Jaarverslag 2012 Thoraxcentrum Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Productie en personeel 7 3. Afdeling Cardiologie 11 3.1. Patiëntenzorg 3.2. Onderzoek 3.3. Onderwijs & opleiding 4. Afdeling Cardiothoracale

Nadere informatie

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek

Verloskunde onderzoek in Nederland. Jaarindex 2010. Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek Deze uitgave is een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde Jaarindex 2010 Verloskunde onderzoek in Nederland Een jaaroverzicht van actueel en lopend onderzoek 3 Voorwoord Jaarindex: Verloskunde

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk -

Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Fysiotherapie; de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten: - van kookboek naar maatwerk - Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Fysiotherapie aan de Faculteit der Geneeskunde

Nadere informatie

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend.

evidence based medisch inhoudelijke thema s, maakt het programma wereldwijd vooruitstrevend. Kwetsbare ouderen Het VMS Veiligheidsprogramma is bedoeld voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Door de deelname van maar liefst 93 ziekenhuizen, belooft het VMS Veiligheidsprogramma een succesvolle stap

Nadere informatie

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKENDE OPLEIDINGEN TOT VERLOSKUNDIGE Voorwoord Jaarindex: Verloskunde onderzoek in Nederland Dit is de zevende jaargang van de jaarindex Verloskunde onderzoek

Nadere informatie

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen

Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Oncologiedagen 2011 voor Nederland en Vlaanderen Programma en Samenvattingen 17 en 18 november 2011 Hotel en Congrescentrum Papendal Arnhem Georganiseerd door: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen

Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Copyright 2004, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. All Rights Reserved. Received:...; Accepted:... Kwaliteitsindicatoren voor de intensive care en high care afdelingen Een tussenrapportage als

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 2020 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Evaluatie van disease management programma's in Nederland

Evaluatie van disease management programma's in Nederland Evaluatie van disease management programma's in Nederland instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Jane Murray Cramm Apostolos Tsiachristas Samantha A. Adams Bethany Hipple Walters Roland Bal Robbert

Nadere informatie

MRSA-beleid in Nederland

MRSA-beleid in Nederland MRSA-beleid in Nederland Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies MRSA-beleid in Nederland Uw kenmerk

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 22 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

E-Mental Health Trimbos-institut

E-Mental Health Trimbos-institut E-Mental Health High Tech, High Touch, High Trust Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het ministerie van VWS Trimbos-institute Heleen Riper Filip Smit Rianne van der Zanden Barbara Conijn

Nadere informatie