EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EERSTE HULP DOOR POLITIE. Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde."

Transcriptie

1 EERSTE HULP DOOR POLITIE Redactie: R.H.F.M. Appelhof E.A.R. Ariëns P.A. Mantel K.J.M. Mertens H.N. den Nieuwenboer W.L.M. ten Wolde Met dank aan: Docenten Politieacademie Foto-omslag: Harro Meijnen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politieacademie. September 2012; ISBN

2 Inhoud 1 Voorwoord 2 Methodiek 3 Algemeen 4 (A)irway 5 (B)reathing 6 (C)irculation 7 (D)isability 8 (E)xposure 9 Verschijnselen 10 Overzichten 11 Toelichting 12 Afkortingen 13

3 Inhoud

4 1.1 Inhoudsopgave 1. (Alfabetische) inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Methodiek 4. Algemeen 4.1 Beoordelen vitale functies 4.2 Bepalen urgentie medische zorg 4.3 Constateren dood 4.4 Controle vitale functies 4.5 (Groot) ongeval 5. (A)irway 5.1 (A)irway 5.2 Luchtwegobstructie door vreemd voorwerp 6. (B)reathing 6.1 (B)reathing Oogletsel Oververhitting Rugpijn en -letsel Schedel- en hersenletsel Suikerziekte Vergiftiging Wegrakingen Wonden 11. Overzichten 11.1 Hoog letselrisico 11.2 Regel van Risico besmetting 12. Toelichting 13. Afkortingen 7. (C)irculation 7.1 (C)irculation 7.2 Basale reanimatie volwassene 7.3 Basale reanimatie kind 8. (D)isability 8.1 (D)isability (incl diabetes) 9. (E)xposure 9.1 (E)xposure 10. Verschijnselen 10.1 Aangezichts-, mond-, kaak- en tandletsel 10.2 Alcohol en drugs 10.3 Allergische reactie 10.4 Beroerte 10.5 Borst-/buik-/bekkenletsel 10.6 Borstpijn 10.7 Brandwonden 10.8 Drenkeling 10.9 Hyperventilatie Letsel aan armen en benen Nek-/halsletsel Neusbloeding Onderkoeling en bevriezing

5 1.2 Alfabetische inhoudsopgave Aangezichts-, mond-, kaak- en tandletsel 10.1 (A)irway 5.1 Alcohol en drugs 10.2 Allergische reactie 10.3 Basale reanimatie kind 7.3 Basale reanimatie volwassene 7.2 Beoordelen vitale functies 4.1 Bepalen urgentie medische zorg 4.2 Beroerte 10.4 Borst-/buik-/bekkenletsel 10.5 Borstpijn/pijn op de borst 10.6 Brandwonden 10.7 (B)reathing 6.1 (C)irculation 7.1 Constateren dood 4.3 Controle vitale functies 4.4 (D)isability (incl diabetes) 8.1 Drenkeling 10.8 (E)xposure 9.1 (Groot) ongeval 4.5 Hoog letselrisico 11.1 Hyperventilatie 10.9 Letsel aan armen en benen Luchtwegobstructie door vreemd voorwerp 5.2 Nek-/halsletsel Neusbloeding Onderkoeling en bevriezing Oogletsel Oververhitting Regel van Risico besmetting (eigen) 11.3 Rugpijn en -letsel Schedel- en hersenletsel Suikerziekte Vergiftiging Wegrakingen Wonden 10.21

6 Voorwoord

7 2.1 Voorwoord Conform artikel 2 van de Politiewet heeft de politie de taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Met deze handreiking Eerste Hulp door Politie (EHDP) worden handvatten gegeven om directe eerste hulp toe te passen aan hen die dit behoeven, maar vooral te bepalen in hoeverre professionele medische zorg noodzakelijk is. De basis van het verlenen van eerste hulp is (eigen) veiligheid. Aanleiding voor het opstellen van deze handreiking is te komen tot eenduidig handelen in de eerste hulp dat aansluit bij de andere hulpverleningsdiensten (m.n. ambulancezorg, huisartsen en brandweer). Daarnaast wordt de basis gelegd voor een landelijk eenduidig (opleidings)kader binnen het politieonderwijs. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Politieacademie hebben de handreiking gezamenlijk ontwikkeld die voor de basispolitiezorg relevant zijn. Op het PolitieKennisNet (PKN) is de handreiking toegankelijk voor politie Nederland. C. Alvarez-Alvarez Hoofd School voor Politiekunde

8 Methodiek

9 3.1 Methodiek De basis van het handelen van de politiemedewerker is de zogenoemde ABCDE-methode. Het is een veilige, snelle en betrouwbare methode voor het verlenen van levensreddende hulp aan slachtoffers. die ook als basis wordt gebruikt binnen de ambulancezorg. Alle protocollen zijn volgens deze methodiek opgebouwd. Het slachtoffer wordt benaderd volgens deze ABCDE-methode. Dat houdt in dat met de volgende stap in het handelen pas wordt gestart, als de vorige stap voldoende is afgerond en gewaarborgd. A = (A)irway B = (B)reathing C = (C)irculation D = (D)isability E = (E)xposure controle en vrijmaken van de ademweg met inachtneming van bescherming van de halswervelkolom controle van de ademhaling controle van de circulatie en stoppen uitwendige bloedingen met massaal bloedverlies controle van bewustzijnsstoornissen als gevolg van bijvoorbeeld schedel-/hersenbeschadiging en intoxicaties verrichten van onderzoek bij het slachtoffer door observeren en uitvragen Doelstellingen van de ABCDE-methode 1. Snelle en nauwkeurige inschatting van de vitale functies van het slachtoffer. 2. Reanimatie en veiligstellen van de vitale functies. 3. De overdracht van het slachtoffer aan het ambulanceteam vergemakkelijken. Het protocol Beoordelen vitale functies (4.1) is geschikt om elk slachtoffer, ongeacht de leeftijd, op eenzelfde wijze te benaderen. Bij de beoordeling van het slachtoffer wordt uitgegaan van wat zicht- en hoorbaar en - in beperkte mate - voelbaar is. Hierbij wordt een vaste volgorde van handelingen gevolgd. Het principe is dat de meest bedreigde vitale functie het eerst wordt behandeld: Treat first what kills first. Terminologie Medische termen zijn tot een minimum beperkt en zo veel mogelijk omgezet in spreektaal. Om aan te sluiten bij de handelwijze van de ambulancezorg is het echter soms noodzakelijk om dezelfde termen te hanteren als de ambulancezorg. Het is ten slotte van belang dat hulpdiensten dezelfde taal spreken. beoordelen vitale functies symptomen ABCD(E) methodiek (controleer) ademweg vrij ademhaling normaal circulatie normaal bewustzijn normaal specifiek protocol gebruikte symbolen toestandsbeeld en/of additionele informatie controle- en/of beslismoment urgentiebepaling acuut overleg verwijzing (A)irway (B)reathing (C)irculation (D)isability (eigen) veiligheid is voorwaarde voor verlenen eerste hulp interventie aantekening/toelichting verwijzing naar protocol

10 Algemeen

11 4.1 Beoordelen vitale functies trauma hoog letselrisico * stabiliseren kan ook door omstanders na stabiliseren halswervelkolom vitale functies beoordelen acuut *vermoeden letsel halswervelkolom: stabiliseer met beide handen in aangetroffen stand ademweg vrij (A)irway ademhaling reanimatie ademhaling normaal circulatie normaal normaal bewustzijn 6.1 (B)reathing 7.1 (C)irculation 8.1 (D)isability indicatoren abnormale ademhaling (acuut ontstaan) ademfrequentie 9x of 30x per minuut (kinderen afhankelijk van leeftijd hogere frequentie) hoorbare ademhaling borstkas/bovenbuik beweegt onregelmatig op en r intrekkingen en/of gebruik hulpademhalingsspieren abnormale gelaatskleur indicatoren abnormale circulatie (acuut ontstaan) bloedverlies abnormale pols (< 60/min. of > 100/min.) capillaire refill > 2 sec. bleek, klam en zweterig dorstig angstig abnormale gelaatskleur 9.1 (E)xposure

12 4.2 Bepalen urgentie medische zorg vitale functies bedreigd acuut medisch probleem acuut ambulancezorg via meldkamer politie overleg overleg meldkamer ambulancezorg (MKA) verwijzing eigen verantwoordelijkheid inzet huisarts/crisisdienst info voor MKA via meldkamer (1e sitrap) locatie aard incident aantal slachtoffers vitale functies slachtoffer ABCD ernst en aard letsel(s) assistentie hulpverleners noodzakelijk overdracht aan 1e ambulance eventuele gevaren aard incident en actuele situatie aard letsel reeds uitgevoerde handelingen evt. medische gegevens slachtoffer gewijzigde toestand slachtoffer melden aan MKA

13 4.3 Constateren dood verkoold lichaam ontbinding/rotting lichaam uit elkaar door trauma volledig bevroren lijkstijfheid en lijkvlekken acuut 7.2 reanimatie handel volgens PD-management

14 4.4 Controle vitale functies vitale functies veilig specifiek protocol acuut meld (gewijzigde) toestand slachtoffer aan MKA (A)irway (B)reathing 7.1 (C)irculation 8.1 (D)isability controleer ten minste elke minuut vitale functies (A, B, C, D) voorkom onderkoeling en oververhitting blijf bij slachtoffer tot overdracht aan medische zorg

15 4.5 (Groot) ongeval handel conform Incident management geef 1 e sitrap aan meldkamer triage met check op vitale functies gemiddeld 30 sec. per slachtoffer slachtoffer loopt gewond overleg verwijzing acuut opvangcentrum 1 e sitrap aan meldkamer locatie aard incident aantal slachtoffers vitale functies slachtoffer ABCD ernst en aard letsel(s) assistentie hulpverleners noodzakelijk 2 e sitrap aan meldkamer eventuele gevaren grootte en type incident aantal en type slachtoffers behoefte inzet overige hulpverleners c.q. noodzaak tot opschalen aanrijroute overdracht aan 1 e ambulance eventuele gevaren actuele situatie grootte en type incident aantal en type slachtoffers reeds uitgevoerde handelingen overdracht aan OvD-P

16 (A)irway

17 5.1 (A)irway reinig mond (trauma) kinlift (trauma) wthrust ademweg vrij acuut vreemd voorwerp m bij bedreigde ademweg helm af volgens Rogermethode bij kaakletsel geen kinlift - slachtoffer in zittende houding, licht voorovergebogen ('schrijvershouding') - bewusteloos slachtoffer in stabiele zijligging bij hoog letselrisico - wthrust - indien noodzakelijk als blok draaien 5.2 luchtwegobstructie door vreemd voorwerp bloed, slijm, braaksel reinig mond zijligging 6.1 (B)reathing

18 5.2 Luchtwegobstructie door vreemd voorwerp effectieve hoest bij bewustzijn acuut stimuleer slachtoffer te hoesten heeft hoesten effect geef stoten tussen schouderbladen 5x * afhankelijk van leeftijd zwangerschap resultaat acuut Heimlichmanoeuvre* 5x resultaat wissel 5x stoten tussen schouderbladen en 5x Heimlich-manoeuvre af bij bewustzijn acuut 6.1 (B)reathing 7.2 reanimatie

19 (B)reathing

20 6.1 (B)reathing * kinderen afhankelijk van leeftijd hogere frequentie ademfreq. 9 of 30/min* hoorbare ademhaling borstkas/bovenbuik beweegt onregelmatig op en r intrekkingen en/of gebruik hulpademhalingsspieren abnormale gelaatskleur 7.1 (C)irculation voorkeurshouding slachtoffer maak knellende kleding los 10.5 vaker benauwd trauma borstletsel verwijzing anders dan anders acuut 4.4 controle vitale functies allergische reactie borstpijn hyperventilatie alcohol en drugs allergische reactie borstpijn hyperventilatie alcohol en drugs

21 (C)irculation

22 7.1 (C)irculation bloedverlies abnormale pols (< 60/min. of > 100/min.) capillaire refill > 2 sec. bleek, klam en zweterig dorstig angstig abnormale gelaatskleur abnormale circulatie (anders dan anders) acuut ontstaan abnormaal beloop 8.1 (D)isability massaal bloedverlies stelp bloeding verbrand lichaamsoppervlak 8.1 (D)isability acuut 4.4 controle vitale functies

23 7.2 Reanimatie volwassene 7.3 Reanimatie kind niet reanimerenpenning acuut geef 5 initiële beademingen kind = 0 ar - puberteit acuut niet starten reanimatie resultaat AED direct beschikbaar AED direct beschikbaar laat AED halen start reanimatie 30 borstcompressies : 2 beademingen start AED-procedure sluit AED aan activeer AED volg gesproken instructies van AED laat AED halen start reanimatie 30 borstcompressies : 2 beademingen start AED-procedure sluit AED aan activeer AED volg gesproken instructies van AED ga door met reanimatie slachtoffer bij bewustzijn controle vitale functies ga door met reanimatie slachtoffer bij bewustzijn controle vitale functies drenkeling: geef eerst 5 initiële beademingen en start afhankelijk van resultaat AED-procedure of reanimatie let op dat niemand het slachtoffer aanraakt terwijl AED het ritme beoordeelt elektroden naast piercings en pacemaker bevestigen elektroden moeten op borstkas bevestigd blijven kind 0-8: bij voorkeur AED met aanpassingen; indien niet voorhanden standaard AED voor volwassenen let op dat niemand het slachtoffer aanraakt terwijl AED het ritme beoordeelt elektroden moeten bevestigd blijven

24 (D)isability

25 8.1 (D)isability bewusteloos verminderd bewustzijn 9.1 (E)xposure acuut overleg trauma schedel- en hersenletsel drenkeling vergiftiging drenkeling vergiftiging alcohol/drugs alcohol en drugs 10.2 suikerziekte suikerziekte beroerte (CVA) beroerte (CVA) 10.4 wegrakingen wegrakingen oververhitting/ onderkoeling oververhitting onderkoeling overige klachten specifiek protocol

26 (E)xposure

27 9.1 kijk en vraag naar wat er gebeurd is klachten verwondingen/fracturen pijn bekend met ziekte gebruik medicatie (E)xposure aandachtspunten kinderen vertel kind op eenvoudige wijze wat er gaat gebeuren geef kind iets om mee te spelen stel identiteit vast wie kan gewaarschuwd worden 4.4 controle vitale functies specifiek protocol

28 Verschijnselen

29 10.1 Aangezichts-, mond-, kaakletsel abnormale stand kaak acuut geen kinlift! slachtoffer in zittende houding, licht voorovergebogen ('schrijvershouding') bewusteloos slachtoffer in zijligging 4.4 controle vitale functies tand(en) eruit overleg spoel bij vervuiling kort af, bij voorkeur met melk stop terug in kaak; indien niet mogelijk onder tong of tussen wang en tandvlees laat tanden op elkaar houden direct naar tandarts (< 30 min.) wond wonden verwijzing

30 10.2 Alcohol en drugs abnormale ademhaling hoog letselrisico aanhoudende agressie mogelijke verschijnselen lichamelijke onrust angst verwijde pupillen trillen slap misselijk/braken algehele malaise verward achterdochtig onderkoeling acuut 4.4 controle vitale functies oververhitting acuut onderkoeling bij dronken pubers kunnen verschijnselen sneller optreden en heftiger zijn let op acute opwindingsdelier en houdingsverstikking acuut oververhitting verwijzing

31 10.3 Allergische reactie algehele reactie* eerder gehad toediening eigen medicatie door slachtoffer mogelijk acuut o.a. insectensteek voedsel (b.v. vis, noten) * mogelijke verschijnselen jeuk zwelling lippen, mond en keel huiduitslag benauwdheid misselijkheid, overgeven, diarree duizelig, wegraking resultaat 4.4 controle vitale functies verwijzing overleg

32 10.4 Beroerte (CVA) FAST-test Face en/of Arm en/of Speech niet normaal acuut overleg 4.4 controle vitale functies FAST F = Face: let op of mond scheef staat of een mondhoek naar beneden hangt A = Arm: let op of een arm (of been) verlamd is S = Speech: let op of de persoon onduidelijk spreekt of niet meer uit de woorden komt T = Time: stel vast hoe laat de klachten bij de persoon zijn begonnen. Bij minder dan 4,5 uur is de herstelkans groter

33 10.5 Borst-/buik-/bekkenletsel open letsel acuut stelp uitwendig bloedverlies laat vreemd voorwerp zitten en zet het vast plaats organen nooit terug dek zo mogelijk open wonden (steriel) af hoog letselrisico acuut overleg wonden borstletsel bij normale circulatie: voorkeurshouding, anders op gewonde zijde leggen bekkenletsel: in aangetroffen houding laten 4.4 controle vitale functies

34 10.6 Borstpijn/pijn op de borst bekend met hartklachten toediening eigen medicatie door slachtoffer mogelijk acuut ontstaan en/of bleek zweterig benauwd resultaat overleg acuut overleg 4.4 controle vitale functies

35 10.7 hitte/ inhalatieletsel vuur/vloeistof Brandwonden chemische verbranding acuut 4.4 controle vitale functies doof brandende kleren met water, deken of kleding (gebruik geen nylon of synthetisch materiaal) knip alleen knellende kleding los, niet verwijderen verwijder sieraden koel 10 minuten met lauw kraanwater probeer samenstelling middel te achterhalen handel op basis van advies brandweer of MKA overleg 4.4 controle vitale functies bij verbranding kan abnormale circulatie ontstaan (regel van 9) bij hitte-inhalatie en/of aangezichtsverbranding slachtoffer halfzittende houding let op onderkoeling

36 10.8 Drenkeling onderkoeld acuut onderkoeling 4.4 controle vitale functies redding slachtoffer onder water: zo snel mogelijk uit water bij voorkeur horizontaal uit water niet op eigen kracht uit water laten komen wanr redding te lang gaat duren dan op snelste wijze redden halswervelkolom fixeren en met beide handen stabiliseren voorkom onnodig verplaatsen

37 10.9 Hyperventilatie aanwijsbare oorzaak o.a. pijn alcohol/drugs suikerziekte borstletsel overleg bekend met hyperventilatie stel slachtoffer gerust laat slachtoffer in eigen handen ademen of laat kniebuigingen maken resultaat binnen 10 minuten verwijzing overleg 4.4 controle vitale functies

38 10.10 Letsel aan armen en benen amputatie acuut geef geamputeerd deel in plastic zak mee abnormale stand kraken gehoord vermoeden breuk wond wonden verwijzing vermijd onnodig bewegen ondersteun lichaamsdeel overleg open botbreuk dek open wond (steriel) af 4.4 controle vitale functies

39 10.11 Nek-/halsletsel hoog letselrisico acuut overleg fixeer halswervelkolom in aangetroffen stand 4.4 controle vitale functies let op ruggenmergbeschadiging; mogelijke verschijnselen verlies van controle over bewegingen verlies van spierkracht/verlamming spastische bewegingen geen gevoel voor pijn, heet/koud en druk geen gevoel ledematen als vingers, hand, armen en benen slechte regulatie van de lichaamstemperatuur verlies van normale maag/darmfuncties en van de blaasfunctie pijngevoelens in organen erectie

40 10.12 Neusbloeding traumatisch neus niet snuiten spontaan neus snuiten slachtoffer in voorovergebogen houding knijp met duim en wijsvinger neusvleugels dicht gedurende 10 minuten resultaat verwijzing overleg 4.4 controle vitale functies

41 10.13 Onderkoeling en bevriezing totale onderkoeling lichaam lokale bevriezing lichaamsdelen acuut overleg voorkom verdere afkoeling haal slachtoffer uit de wind/regen verwijder natte kleding; tenzij verminderd bewustzijn, pak dan alleen in isolerende folie in droog af geen actieve opwarming van buitenaf als slachtoffer zelf kan drinken, geef dan zoete, warme drank wikkel slachtoffer in dekens en/of isolerende folie, pak armen afzonderlijk van romp in, pak ook hoofd in, maar laat gezicht vrij vermijd onnodige prikkels laat langzaam opwarmen bij kamertemperatuur niet wrijven of masseren dek wonden, blaren steriel af dek aangedane ogen 5 min. af met warme hand houd aangedane arm/been hoog 4.4 controle vitale functies mogelijke verschijnselen onderkoeling koude, bleke huid, blauw zien suf, slaperig bewustzijnsverlaging tot -verlies rillen, klappertanden, verstijving spieren, spierverslapping hartslagveranderingen gedragsveranderingen, bv agressief, overdreven opgewekt ademfrequentie < 9 mogelijke verschijnselen bevriezing huid is rood/bleek/grijs/wit/blauw/zwart zwelling soms blaarvorming huid is pijnlijk daarna gevoelloos huid is koud en hard

42 10.14 Oogletsel brandwonden (chemisch/thermisch) mechanisch trauma pepperspray spoel met water gedurende 30 minuten (bij voorkeur op kamertemperatuur) dek getroffen oog af (vermijd druk op oogbol) koel en spoel met water tot klachtenvrij verplaats halfzittend vanaf ongevalsplaats overleg 4.4 controle vitale functies

43 10.15 Oververhitting verplaats slachtoffer naar koele omgeving laat slachtoffer zich niet inspannen verwijder overbodige kleding laat slachtoffer zelf drinken en iets zouts eten resultaat mogelijke verschijnselen veel zweten of niet meer zweten spierkrampen of spierzwakte, rillen hoge lichaamstemperatuur bleek en klam of warm en rood versnelde pols/ademhaling onrustig, agressief, verward moe, hoofdpijn duizelig, braken bewusteloos leg slachtoffer plat koel met b.v. sponzen, nevelstraal en/of ventilator resultaat verwijzing acuut 4.4 controle vitale functies

44 10.16 Rugpijn en -letsel trauma hoog letselrisico fixeer halswervelkolom in aangetroffen stand acute, hevige pijn continu zonder aanwijsbare oorzaak houdingsonafhankelijk bleek zweterig benauwd acuut 4.4 controle vitale functies overleg verwijzing let op ruggenmergbeschadiging; mogelijke verschijnselen verlies van controle over bewegingen verlies van spierkracht/verlamming spastische bewegingen geen gevoel voor pijn, heet/koud en druk geen gevoel ledematen als vingers, hand, armen en benen slechte regulatie van de lichaamstemperatuur verlies van normale maag/darmfuncties en van de blaasfunctie pijngevoelens in organen erectie

45 10.17 Schedel- en hersenletsel bewusteloos bewusteloos geweest acuut overleg *vertoont verschijnselen acuut verwijzing fixeer halswervelkolom in aangetroffen stand en stabiliseer met beide handen controle vitale functies 4.4 * mogelijke verschijnselen niet adequaat op aanspreken reageren verward, gedesoriënteerd, suf scheel kijken, dubbel zien misselijk, braken verwarde schokkende bewegingen maken onstabiel lopen/duizelig hoofdpijn geheugenverlies vochtverlies uit oor, neus blauwe plekken rond ogen, achter oren last van licht, geluid of drukte schedel niet intact let op verschijnselen niet verwarren met drugs, alcohol of suikerziekte klachten ontstaan soms pas later gaat samen met wervelkolomletsel

46 10.18 Suikerziekte bekend met ziekte suikerziekte *vertoont verschijnselen geef zoet eten of drinken (slachtoffer moet zelf kunnen eten/ drinken) laat slachtoffer naar eigen inzicht en voorschrift arts handelen * mogelijke verschijnselen zweten, misselijk en angstig verward onduidelijk praten onzekere bewegingen die op dronkenschap lijken wegrakingen niet-coöperatief gedrag snelle, krachtige hartslag let op! gedrag kan lijken op gebruik drugs en/of alcohol resultaat verwijzing overleg

47 10.19 Vergiftiging medicijnen, huishoudelijke producten en planten inventariseer hoeveelheid en soort ingenomen stof handel volgens Gifwijzer na overleg MKA overleg 4.4 controle vitale functies gasvergiftiging b.v. koolmonoxide chloorgas zoutzuur acuut 4.4 controle vitale functies alcohol en drugs alcohol en drugs 10.2

48 10.20 Wegrakingen schokkende bewegingen reageert < 1 minuut op aanspreken stop niets in de mond voorkom dat slachtoffer zich bezeert door objecten buiten zijn bereik te houden laat slachtoffer nog 10 minuten liggen klachtenvrij acuut bewegingen stoppen vanzelf acuut verwijzing overleg bekend met epilepsie controle vitale functies controle vitale functies laat slachtoffer naar eigen inzicht en voorschrift arts handelen resultaat verwijzing overleg

49 10.21 Wonden schot- of steekwond grote of diepe wond stelp uitwendig bloedverlies laat vreemd voorwerp zitten en zet het vast plaats organen nooit terug dek zo mogelijk open wonden (steriel) af acuut bijtwond prikwond schaafwond snijwond spoel wond schoon laat wond doorbloeden resultaat brandwond 10.7 brandwonden verwijzing overleg 4.4 controle vitale functies

50 Overzichten

51 11.1 Hoog letselrisico Hoog risico op letsel = hoog letselrisico Bepalen van het traumamechanisme is een hulpmiddel om een inschatting te kunnen maken van mogelijke letsels die een slachtoffer onder invloed van inwerkende krachten heeft opgelopen. Deze inwerkende krachten leveren een energieoverdracht aan het lichaam. Deze energie wordt in het lichaam omgezet in vervorming van weefsel, ofwel letsel. De hoeveelheid energie wordt bepaald door de massa en door de snelheid van het voorwerp dat in contact komt met het lichaam. Een messteek levert hierdoor een ander type verwonding op dan een slag met een honkbalknuppel. Bij een val wordt het letsel onder invloed van de zwaartekracht bepaald door de massa en de valhoogte. De richting van de kracht, aard van het voorwerp en oppervlak van inwerking zijn indicatoren die mede bepalend zijn voor de uitwerking tot letsel. Voorbeelden Hoog letselrisico: val van grote hoogte (3-5x lichaamslengte), schotwonden, ernstige verkeersongevallen met letsel, auto over de kop, motorongeval, voetganger geschept of overreden, slachtoffer bedolven onder puin, etc. Laag risico: val van lage hoogte, struikelen, zich stoten, etc.

52 11.2 Regel van 9

53 11.3 Risico besmetting (eigen) hoog risico: intensief bloedcontact bij open wonden bloed op slijmvlies bijtaccident geprikt door injectienaald met zichtbaar bloed spoel wond schoon en laat doorbloeden verwijzing overleg consulteer arts < 2 uur algemene hygiënische richtlijnen vooraf houd bij elk slachtoffer rekening met de kans op besmetting pas bij beademing bij voorkeur masker-op-mondbeademing toe houd eigen wondjes en andere huidbeschadigingen altijd afgedekt met waterafstotende middelen draag handschoenen bij elk te verwachten contact met bloed, wonden, braaksel en speeksel vermijd aanhoesten bij vermoeden TBC schakel bij slachtoffer besmet met chemische, biologische of radiologische/nucleaire stof (CBRN) brandweer in achteraf was na elk slachtoffercontact uw handen met water en gewone zeep óf desinfecteer bij verontreiniging met bloed en dergelijke uw handen met 70% alcohol (brandbaar!) of een gelijkwaardig middel, ook als u handschoenen hebt gebruikt

54 Toelichting

55 Beoordelen vitale functies protocol 4.1 De eerste hulp aan slachtoffers bestaat uit de volgende onderdelen: beoordelen van de vitale functies volgens ABCDE-methode; dit kan gedeeltelijk gelijktijdig gebeuren specifiek letsel/symptomen controle vitale functies. Bij schedel-/hersenletsel en letsel van de halswervelkolom moet de halswervelkolom met beide handen gestabiliseerd worden in de aangetroffen stand (nooit bewegen dus, tenzij de ademweg wordt bedreigd; dan wordt trauma w thrust of trauma chinlift toegepast). Het principe is dat de meest bedreigde vitale functie altijd het eerst wordt behandeld: Treat first what kills first. Na de beoordeling van de vitale functies wordt de aard van het letsel beoordeeld en wordt op basis van specifieke protocollen gehandeld.

56 Bepalen urgentie medische zorg protocol 4.2 Ambulancezorg wordt door de politie worden aangevraagd als er slachtoffers zijn met spoedeisende lichamelijke of psychische klachten. Er worden drie situaties onderscheiden. acuut overleg verwijzing Acuut: verzoek aan meldkamer ambulancezorg (MKA) voor ambulancezorg met spoed. De MKA bepaalt op basis van de geleverde informatie welke medische zorg precies ingezet wordt (ambulance(s), motorambulance, MMT). Overleg: er is geen sprake van direct levensgevaar, maar er is wel een medisch probleem (letsel, ziekte). In overleg met de MKA wordt bepaald welke eerste hulphandelingen uitgevoerd kunnen worden en welke (medische) zorg nodig is. Verwijzing: er is geen directe inzet van medische zorg noodzakelijk. Volstaan wordt met het geven van adviezen dan wel het verwijzen naar bijvoorbeeld de huisarts. Uitgangspunt is dat de hulpverleners kleine letsels zelfstandig kunnen verzorgen. Indien de toestand van een slachtoffer wijzigt moet dit gemeld worden aan de MKA.

57 Constateren dood protocol 4.3 Dit protocol geeft een aantal criteria aan voor het constateren van de dood. In geval van een verkoold lichaam, lichaam uit elkaar door trauma, ontbinding/rotting (pas zichtbaar na circa drie dagen), volledig bevroren en lijkstijfheid/-vlekken kan de dood geconstateerd worden en is er sprake van een plaats delict. Een afgekoeld lichaam is geen betrouwbare indicatie voor het constateren van de dood. Bij twijfel altijd reanimeren! Wanr er is gestart met reanimatie dan altijd doorgaan tot ambulanceteam of arts ter plaatse is. N.B. Alleen een arts mag iemand dood verklaren (door het ondertekenen van de akte van overlijden).

58 Controle vitale functies protocol 4.4 In verband met een mogelijke verandering van de conditie van het slachtoffer is het van belang de ABCD-gegevens elke minuut óf zoveel eerder als de situatie daartoe aanleiding geeft, te controleren. Alle informatie over het slachtoffer wordt verstrekt aan de meldkamer en/of het ambulanceteam.

59 (Groot) ongeval protocol 4.5 Bij een (groot) ongeval probeert de eerste aanrijdende eenheid zo snel mogelijk informatie te verzamelen en rapporteert dit aan de (politie)meldkamer middels een 1e sitrap. Daarna volgt een eerste triageronde met check op vitale functies. Dit mag gemiddeld niet meer dan 30 seconden per slachtoffer duren. In deze fase is er geen sprake van behandeling van letsels. Wel kunnen eventueel omstanders ingeschakeld worden, bijvoorbeeld voor het vrijhouden van de ademweg of uitvoeren van reanimatie. Op basis daarvan wordt de 2e sitrap aan de meldkamer gegeven. Zodra er aanvullende, nieuwe informatie is, wordt de meldkamer op de hoogte gesteld. De informatie in de 1e en 2e sitrap wordt ook wel aangeduid met de term METHANE. M = major incident E = exact location T = type of incident H = hazards A = access (aanrijroute) N = number of casualties E = emergency services Zodra de 1 e ambulance of OvD-P arriveert, wordt aan deze een overdracht gedaan.

60 Airway protocol 5.1 (A)irway staat voor controle en vrijmaken van de ademweg. Bij elk slachtoffer dat bewusteloos is, moet voor een vrije ademweg worden gezorgd. Bij de eerste beoordeling wordt gekeken of er sprake is van een obstructie (belemmering) van de ademweg of dat obstructie op korte termijn te verwachten valt. Als er sprake is van een duidelijk hoorbare ademhaling (piepen of reutelen ), dan is de ademweg waarschijnlijk niet vrij. De ademweg moet dan eerst worden geïnspecteerd en vrijgemaakt om vast te stellen of het slachtoffer zelf kan ademen. Bij drugsgebruik kan een kaakklem optreden waardoor de ademweg wordt geblokkeerd.

61 Luchtwegobstructie door vreemd voorwerp protocol 5.2 Meer dan 90% van de sterfgevallen als gevolg van vreemd voorwerp komt voor in de leeftijd tot 5 ar; 65% van de slachtoffers zijn jonger dan 1 ar. Bij kinderen zijn het vooral noten en speelgoed die de luchtpijp verstoppen, bij volwassenen is de belangrijkste oorzaak een vleesbrok die meestal slecht gekauwd is door overmatig alcoholgebruik en/of het bezit van een (gedeeltelijk) kunstgebit. Bij een gedeeltelijke obstructie is ademhaling nog wel mogelijk, maar is dan duidelijk hoorbaar. Bij een volledige obstructie kan het slachtoffer niet meer spreken, hoesten of ademen. Een vreemd voorwerp in de luchtpijp roept een hoestreactie op. Bij een effectieve hoest moet het slachtoffer worden gestimuleerd te (blijven) hoesten. Stoten tussen de schouderbladen De manier waarop deze methode wordt toegepast, is afhankelijk van de leeftijd van het slachtoffer. Heimlichmanoeuvre De Heimlichmanoeuvre kan bij zowel staande, zittende als liggende slachtoffers worden toegepast. Hij mag niet worden uitgevoerd bij kinderen jonger dan 1 ar (zuigelingen) en in het geval van een gevorderde zwangerschap. Hierbij moeten borstcompressies worden toegepast. Slachtoffer bewusteloos Raakt het slachtoffer bewusteloos, dan moet direct worden overgegaan op reanimatie.

Basale reanimatie van volwassenen

Basale reanimatie van volwassenen Basale reanimatie van volwassenen 14 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van volwassenen voor een hulpverlener, buiten

Nadere informatie

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken)

basis EHBO opleiding Het Vlaamse Kruis vzw (eerste hulp bij ongelukken) Het Vlaamse Kruis vzw basis EHBO (eerste hulp bij ongelukken) opleiding Algemeen secretariaat Provinciesteenweg 660 2530 Boechout Tel. 03 226 25 45 Fax 03 226 11 35 E-post: as@hvk.be www.hetvlaamsekruis.be

Nadere informatie

HULPVERLENING DUIKEN EHBO

HULPVERLENING DUIKEN EHBO HULPVERLENING DUIKEN EHBO CURSUS EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN VVW - DUIKEN VVW DUIKEN VZW CURSUS EHBO V1.2008 INLEIDING CURSUS EHBO Tijdens een duikevenement kunnen tal van kleine en grotere ongevallen gebeuren.

Nadere informatie

richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië

richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië richtlijnen Reanimatie 2010 In nederland en belgië 2 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Uitgever Nederlandse Reanimatie Raad Rondweg 29 5406 NK Uden Telefoon: 0413-244138 Fax:0413-244131

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn:

Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn: Vijf belangrijke punten van EHBO voor kinderen zijn: 1. Denk eerst aan je eigen veiligheid en de veiligheid voor het kind 2. Ga na wat er gebeurd is en wat het kind mankeert 3. Probeer het kind gerust

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals

Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals Basale reanimatie van kinderen door anderen dan gespecialiseerde zorgprofessionals 28 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Indien basale reanimatie van een kind nodig is,

Nadere informatie

De schaduwzijde van de berg

De schaduwzijde van de berg Oktober 2006 1 Half augustus wilden drie inwoners van Berlijn, twee mannen en een vrouw over een graat klimmen naar de top van de berg. Het weer zag er eigenlijk bij het begin van de tocht al slecht uit,

Nadere informatie

Basale reanimatie van kinderen

Basale reanimatie van kinderen Basale reanimatie van kinderen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen basale reanimatie van kinderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation Council, gepubliceerd

Nadere informatie

Eerste hulp bij kleine ongemakken

Eerste hulp bij kleine ongemakken bij kleine ongemakken 1 bij kleine ongemakken Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dagelijks veroorzaken ongevallen thuis kleine of grote letsels. Deze folder maakt je wegwijs in de eerste hulp bij veel

Nadere informatie

6 Kinderziekten. 1 Inleiding

6 Kinderziekten. 1 Inleiding DC 6 Kinderziekten 1 Inleiding Kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziekten. Een kind heeft nog niet veel weerstand opgebouwd en wordt daardoor eerder ziek dan een volwassene. Van veel kinderziekten kunnen

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Samengesteld door KDV De Speelhoeve

Samengesteld door KDV De Speelhoeve Samengesteld door KDV De Speelhoeve Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene richtlijnen 4 - Waarom is het belangrijk dat een kind snel wordt opgehaald? - Medicijngebruik 3 Infectieziekten

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Najaar 2008 1) Inleiding Plotseling verlies van bewustzijn is zeer vaak het gevolg van een hartstilstand

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ----------

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ---------- Brochure: Hart- en Vaatziekten is een uitgave van de vzw Cato, vriendenkring van hart- en vaatpatiënten uit de regio Dender, Schelde, Durme Uitgave: september 2010 Verantwoordelijke uitgever: vzw Cato,

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer. Bewustzijnsstoornissen. Inleiding

Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer. Bewustzijnsstoornissen. Inleiding OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS OPLEIDING HULPVERLENING VOOR REISLEIDERS Module 2: Stoornissen in de vitale functies (vervolg) Het zieke slachtoffer Toerisme Vlaanderen, i.s.m. AVICENNA, medische

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

REIZEN OP GROTE HOOGTE i

REIZEN OP GROTE HOOGTE i REIZEN OP GROTE HOOGTE i ii REIZEN OP GROTE HOOGTE OVER DIT BOEKJE Dit boekje is geschreven door mensen die graag in de bergen zijn en geïnteresseerd zijn in geneeskunde en de problemen die kunnen voorkomen

Nadere informatie

MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE

MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE HUMAN FACTORS VOOR DE ZWEEFVLIEGOPLEIDING MEDISCHE ZAKEN I AM SAFE V 1.3 P.M. de Grood 05-03-2008 1 U1U UAlgemene U2U UBeperkingen U3U UI U4U UDe INHOUDSOPGAVE medische eisenu... 3 van het bewijs van medische

Nadere informatie

Als je kind epilepsie heeft. en nu?

Als je kind epilepsie heeft. en nu? Als je kind epilepsie heeft en nu? inhoud Sinds mijn dochter epilepsie heeft, heb ik maar één wens: dat haar aanvallen snel onder controle komen. Gelukkig is de kinderarts daar optimistisch over. En inmiddels

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Zorg rond het levenseinde

Zorg rond het levenseinde Zorg rond het levenseinde voor mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie Een handreiking voor familie en naasten VU medisch centrum EMGO Instituut voor onderzoek naar gezondheid

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie