Herseninfarct na cocaïnegebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herseninfarct na cocaïnegebruik"

Transcriptie

1 klinische lessen Herseninfarct na cocaïnegebruik M.Hoebert, M.P.W.A.Houben, B.P.W.Jansen en P.L.M.de Kort Dames en Heren, De laatste jaren neemt het gebruik van drugs sterk toe. In de periode is met name het aantal cocaïnegebruikers in ons land verdubbeld. 1 Cocaïnegebruik gaat samen met het ontstaan van een beroerte. Hiervan maakten Hamer et al. eerder melding in dit tijdschrift. 2 In een jaar tijd zagen wij 3 jonge cocaïnegebruikers met een herseninfarct. Het is te verwachten dat het aantal aan cocaïnegebruik gerelateerde herseninfarcten zal toenemen. In deze les vestigen wij uw aandacht op de relatie tussen cocaïnegebruik en het optreden van een herseninfarct en lichten wij de pathofysiologie hiervan toe. Patiënt A, een 29-jarige man, zagen wij in verband met hoofdpijn en krachtsverlies van de linker lichaamshelft. Patiënt had kort na het snuiven van cocaïne plotseling hoofdpijn gekregen. Even later ondervond hij krachtsverlies van de linker arm en het linker been en had hij een onduidelijke spraak met enige woordvindingsstoornissen. Hij snoof ongeveer 1 maal per week cocaïne. Daarnaast rookte hij een pakje sigaretten per dag en gebruikte hij soms marihuana, ecstacy of amfetaminepreparaten ( speed ). Hij had bijna 2 dagen thuis gelegen alvorens hij in staat was geweest medische hulp in te roepen. Bij neurologisch onderzoek had hij een ongestoord bewustzijn, lichte woordvindingsstoornissen, hemianopsie links, dysartrie en een lichte parese van linker arm en been (graad 4 van de Medical Research Council (MRC); graad 0 = totale parese; graad 5 = geen krachtsafwijking) met hypesthesie. Ook waren er links verhoogde reflexen en een pathologische voetzoolreflex. De tensie was 166/91 mmhg. Op de CT-scan van de hersenen die was gemaakt bij opname was een recent infarct van de rechter thalamus te zien met tekenen van ischemie van de occipitaalkwab rechts. Patiënt werd opgenomen op de stroke -unit. Vervolgens verslechterde zijn neurologische toestand. De dysartrie nam toe en er ontstonden ataxie van rechter arm en been en dubbelzien. Een met spoed vervaardigde MRI-scan van de hersenen toonde infarcten links in het cerebellum en de pons en rechts in het mesencefalon, de thalamus en de occipitaalkwab (figuur St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus , 5000 LC Tilburg. Hr.M.Hoebert en hr.dr.m.p.w.a.houben, assistent-geneeskundigen; hr. dr.p.l.m.de Kort, neuroloog. TweeSteden Ziekenhuis, afd. Neurologie, Tilburg. Hr.B.P.W.Jansen, neuroloog. Correspondentieadres: hr.m.hoebert 1a en b). Verder was er een partieel getromboseerde A. basilaris (zie figuur 1c). Om deze reden werd gestart met de toediening van heparine i.v. De neurologische toestand stabiliseerde zich hierna. Uitgebreid bloedonderzoek, liquoronderzoek en cardiologische screening brachten geen afwijkingen aan het licht, behoudens een licht verhoogde nuchtere serumcholesterolwaarde: 5,6 mmol/l. Na intensieve revalidatie was patiënt weer in staat om op het gebied van zelfverzorging zelfstandig te functioneren. Ook liep hij zelfstandig. Hij bleef een lichte dysartrie en een ataxie van de linker arm houden en daarbij bleven tevens forse therapieresistente dyskinesieën van deze arm optreden. Patiënt B, een 40-jarige vrouw die dagelijks cocaïne gebruikte, bemerkte kort na het roken van cocaïne onduidelijke spraak en krachtsverlies van rechter arm en been. Daarbij klaagde zij over hoofdpijn, duizeligheid en braakneigingen. Zij gebruikte cocaïne en tevens rookte zij een pakje sigaretten per dag. Andere drugs gebruikte zij niet. Bij algemeen onderzoek zagen wij een cachectische vrouw met een bloeddruk van 207/98 mmhg. Verder had zij dysartrie, een tongdeviatie naar rechts, een parese van de rechter arm (MRCgraad 2) en van het rechter been (MRC-graad 3), en een pathologische voetzoolreflex rechts. Een CT-scan van de hersenen die was gemaakt bij opname was niet afwijkend. Patiënte werd opgenomen op de stroke-unit. Daarna verslechterde het neurologisch beeld. Zij kreeg een horizontale nystagmus, een toename van de hemiparese rechts en een ataxie links. Een MRI-scan van de hersenen toonde infarcten beiderzijds in de pons en in de rechter cerebellaire hemisfeer. Er waren geen aanwijzingen voor een A.-basilaristrombose. Uitgebreid aanvullend onderzoek toonde geen afwijkingen. De nuchtere serumcholesterolwaarde was 5,1 mmol/l. Behoudens het cocaïnegebruik en het roken werden geen andere oorzaken voor de herseninfarcten gevonden. Op de afdeling verbeterde het neurologisch beeld van patiënte. Er werd een revalidatietraject gepland, maar zij verliet het ziekenhuis voortijdig, tegen het medisch advies in, en onttrok zich aan poliklinische controle. Patiënt C, een 38-jarige man die frequent in het weekend cocaïne snoof, bemerkte s ochtends na het ontwaken een onduidelijke spraak en krachtsverlies van de linker lichaamszijde. Patiënt had de avond tevoren cocaïne gesnoven. Behalve cocaïne had hij veel alcohol gebruikt. Hij rookte dagelijks 10 sigaretten en had de gewoonte in het weekend eenheden alcohol per dag te nuttigen. 2789

2 infarct infarct a b partieel getromboseerde A. basilaris c figuur 1. T 2 -gewogen MRI-opnamen van patiënt A: (a) een infarct in de rechter thalamus en in de rechter occipitaalkwab; (b) een infarct in de linker cerebellaire hemisfeer en in de pons enkele coupes lager; (c) detail met een partieel getromboseerde A. basilaris. 2790

3 Bij onderzoek zagen wij een matig verzorgde man met een tensie van 140/70 mmhg, met een forse dysartrie en een dwangstand van ogen en hoofd naar rechts. Daarnaast had hij een licht aandachtstekort ( neglect ) voor de linker lichaamszijde, een centrale facialisparese links, een paralyse van de linker arm, een lichte parese van het linker been en een pathologische voetzoolreflex links. Een CT-scan van de hersenen toonde een vers infarct in het verzorgingsgebied van de voorste tak van de A. cerebri media rechts (figuur 2). Patiënt werd opgenomen op de stroke-unit. Bij CT-angiografie zagen wij een bijna afgesloten A. carotis interna rechts met een naar distaal sterk vernauwd lumen, passend bij een zeer lage doorstroming, een zogenaamde gecollabeerde A. carotis interna. Om deze reden werd besloten om geen carotisendarteriëctomie te verrichten. Bloedonderzoek toonde een licht verhoogde nuchtere serumcholesterolwaarde van 5,8 mmol/l. Het hart was bij echocardiografie niet afwijkend. Na intensieve revalidatie werd patiënt weer adl-onafhankelijk. Hij liep zelfstandig, maar met een spastisch linker been. De linker arm bleef afunctioneel. Cocaïne, voluit benzoylmethylecgonine, is een alkaloïd afkomstig van de bladeren van de struik Erythroxylon coca. Cocaïne is voor consumptie beschikbaar in 2 vormen: co caïnehydrochloride en cocaïnebase, ook wel crack genoemd. Cocaïnehydrochloride wordt meestal gesnoven en cocaïnebase wordt gerookt. Afhankelijk van de toedieningsweg wordt het maximale effect bereikt na 1-3 min bij roken en na min bij snuiven. Cocaïne wordt door cholineesterasen in de lever en het plasma grotendeels omgezet in de metabolieten benzoylecgonine en ecgoninemethylester. Deze metabolieten zijn ook farmacologisch actief. De halfwaardetijd van cocaïne bedraagt min, maar de metabolieten hebben een langere halfwaardetijd, tot 8 h. Deze metabolieten zijn detecteerbaar in urine tot ongeveer 4 dagen na inname van cocaïne. Haaranalyse kan cocaïnegebruik in de laatste weken tot maanden aantonen. Cocaïne blokkeert presynaptisch de heropname van de neurotransmitters dopamine, noradrenaline en serotonine. Door de dopaminerge werking wordt het limbische systeem gestimuleerd, wat leidt tot een gevoel van euforie en zelfverzekerdheid. Door de dopaminerge en noradrenerge werking is cocaïne tevens een sterk sympathicomimeticum. Na inname ontstaan er tachycardie en hypertensie. In Nederland heeft ongeveer 4% van de mannen en 2% van de vrouwen ooit cocaïne gebruikt. Het aantal personen dat op dit moment cocaïne gebruikt, wordt geschat op Hierin is de laatste jaren een forse stijging opgetreden, met name in de leeftijdsgroep van jaar. 1 In deze groep steeg het percentage dat ooit cocaïne heeft gebruikt van 3,9 naar 8,6. infarct figuur 2. CT-scan van patiënt C met daarop in de rechter hersenhelft een beginnend infarct in het stroomgebied van de A. cerebri media. 2791

4 De relatie tussen cocaïne en beroerte is frequent beschreven. 3 Het gebruik van drugs in het algemeen geeft een 6,5 maal verhoogd risico op het krijgen van een beroerte. Bij de helft van de door drugs veroorzaakte beroerten zou cocaïne de oorzaak zijn. 4 Berekend is dat het jaarlijks risico bij een cocaïnegebruiker op het krijgen van een door cocaïne veroorzaakte beroerte 0,34% is. In de VS zou 4,3% van alle beroerten met cocaïnegebruik samenhangen. 5 Nederlandse cijfers hierover zijn ons niet bekend. Bij ongeveer 70% van de beroerten gaat het om bloedingen. 6 Er kunnen zowel intracerebrale als intraventriculaire bloedingen optreden. Ook bestaat er een duidelijke relatie tussen het ontstaan van een subarachnoïdale bloeding en cocaïnegebruik. 7 De vorm waarin de cocaïne genomen wordt, lijkt van invloed op het type beroerte dat ontstaat. Bij gebruik van cocaïnebase ontstaan even vaak herseninfarcten als hersenbloedingen, maar bij gebruik van cocaïnehydrochloride is er slechts bij een minderheid van de patiënten een herseninfarct. 8 Pathofysiologie. Vlak na inname van cocaïne ontstaat er door de sympathicomimetische werking een snelle stijging van de bloeddruk, die tot een bloeding kan leiden. Bij ongeveer de helft van de patiënten blijkt een vaatafwijking, zoals een aneurysma of een arterioveneuze malformatie, mede ten grondslag te liggen aan de bloeding. 6 Het mechanisme waardoor cocaïne leidt tot herseninfarcten is slechts gedeeltelijk opgehelderd. Cocaïne en haar metabolieten hebben een vasoconstrictieve werking op de cerebrale vaten, hetgeen met proefdieronderzoek is aangetoond. Ook bevindingen bij angiografisch en histologisch onderzoek maken aannemelijk dat er na cocaïnegebruik vaatspasmen optreden die een rol spelen bij het ontstaan van een herseninfarct. 9 Door het sympathicomimetische effect vindt er stimulatie plaats van de α-adrenerge receptoren op de gladde spiercel van de vaatwand, met vasoconstrictie als gevolg. De eerder beschreven serotonerge werking van cocaïne veroorzaakt eveneens vasoconstrictie. Daarnaast wordt door cocaïne de productie van de vaatverwijder stikstofoxide geremd en die van de vaatvernauwer endotheline gestimuleerd. 10 De mate van vasoconstrictie bij cocaïnegebruik is dosisafhankelijk. 11 Stase van bloed en de door vasoconstrictie geïnduceerde endotheelschade geven een verhoogde tromboseneiging in het aangedane bloedvat. Tevens leidt cocaïne tot een verhoogde trombocytenaggregatie, met verdere tromboseneiging tot gevolg. 12 In de literatuur wordt ook melding gemaakt van een cocaïnegeïnduceerde cerebrale vasculitis. Histologisch is hier echter weinig bewijs voor. Waarschijnlijk geeft de cocaïnegeïnduceerde vasoconstrictie een angiografisch beeld, dat wordt aangezien voor een vasculitis. 6 Bij amfetaminegebruik zijn wél duidelijke gevallen van cerebrale vasculitis beschreven. 13 Een beroerte ontstaat meestal binnen enkele uren na het gebruik van cocaïne. Chronisch cocaïnegebruik of het tegelijk nuttigen van alcohol en cocaïne verlengt de halfwaardetijd van de cocaïnemetabolieten. Hierdoor kan er langere tijd na het gebruik van cocaïne nog een beroerte ontstaan, doordat de diverse trombosebevorderende mechanismen langer aanwezig blijven. 6 Naast een effect op de cerebrale vaten heeft cocaïne ook een effect op andere arteriën in het lichaam. Eerder schreven Hordijk-Trion et al. in dit tijdschrift over een myocardinfarct na het gebruik van cocaïne. 14 Tevens is trombose van de perifere arteriën beschreven, 15 evenals het optreden van ischemische myelopathie. 16 Behalve tot trombose van verschillende arteriën kan cocaïnegebruik ook leiden tot een cardiomyopathie en cardiale ritmestoornissen. 10 Beide kunnen de oorzaak zijn van intracardiale trombusvorming, hetgeen door embolisatie kan leiden tot een herseninfarct. Epicrise. Een direct verband tussen het gebruik van cocaïne en het ontstaan van een herseninfarct lijkt bij de beschreven patiënten waarschijnlijk. Bij patiënt A en B traden vlak na het gebruik van cocaïne de eerste klachten op, bij patiënt C pas enkele uren later. Alle drie de patiënten waren jong en hadden een blanco voorgeschiedenis. Aanwijzingen voor een cardiale emboliebron werden niet gevonden. Behoudens roken waren er geen andere vasculaire risicofactoren. Patiënt A en C hadden een trombose van respectievelijk de A. basilaris en de A. carotis interna. Deze werd waarschijnlijk veroorzaakt door vasoconstrictie van deze vaten, met secundair hieraan trombusvorming. Patiënt A kreeg hierna ischemie in het stroomgebied van de A. basilaris. Patiënt C kreeg een infarct in het stroomgebied van de rechter A. cerebri media door embolisatie vanuit de getromboseerde A. carotis interna. Bij patiënt B ging het mogelijk om vasoconstrictie in meerdere arteriën van de achterste cerebrale circulatie, met multipele infarcten als gevolg. Dames en Heren, als zich bij een jonge patiënt een herseninfarct voordoet, dient u altijd drugsgebruik te overwegen, met name cocaïnegebruik. Ter ondersteuning van dit vermoeden kunnen de metabolieten van cocaïne in de urine bepaald worden. Staken van het cocaïnegebruik onder eventuele begeleiding kan een recidiefherseninfarct of andere vasculaire complicaties voorkomen. Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld. Aanvaard op 15 augustus

5 Literatuur 1 Abraham MD, Kaal HL, Cohen PDA. Licit and illicit drug use in the Netherlands, Amsterdam: Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO)/Mets en Schilt; Hamer JJ, Kamphuis DJ, Rico RE. Hersenbloedingen en -infarcten na gebruik van cocaïne. Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135: Levine SR, Welch KM. Cocaine and stroke. Stroke. 1988;19: Tolat RD, O Dell MW, Golamco-Estrella SP, Avella H. Cocaine-associated stroke: three cases and rehabilitation considerations. Brain Inj. 2000;14: Brust JC. Acute neurologic complications of drug and alcohol abuse. Neurol Clin. 1998;16: Enevoldson TP. Recreational drugs and their neurological consequences. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(Suppl 3):iii Broderick JP, Viscoli CM, Brott T, Kernan WN, Brass LM, Feldmann E, et al. Major risk factors for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the young are modifiable. Stroke. 2003;34: Levine SR, Brust JC, Futrell N, Brass LM, Blake D, Fayad P, et al. A comparative study of the cerebrovascular complications of cocaine: alkaloidal versus hydrochloride a review. Neurology. 1991;41: Konzen JP, Levine SR, Garcia JH. Vasospasm and thrombus formation as possible mechanisms of stroke related to alkaloidal cocaine. Stroke. 1995;26: Lange RA, Hillis LD. Cardiovascular complications of cocaine use. N Engl J Med. 2001;345: Kaufman MJ, Levin JM, Ross MH, Lange N, Rose SL, Kukes TJ, et al. Cocaine-induced cerebral vasoconstriction detected in humans with magnetic resonance angiography. JAMA. 1998;279: Heesch CM, Wilhelm CR, Ristich J, Adnane J, Bontempo FA, Wagner WR. Cocaine activates platelets and increases the formation of cir culating platelet containing microaggregates in humans. Heart. 2000;83: Younger DS. Vasculitis of the nervous system. Curr Opin Neurol. 2004;17: Hordijk-Trion M, Laat LE de, Stoel I. Reversibel coronairspasme bij cocaïnegebruik. Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146: Zhou W, Lin PH, Bush RL, Nguyen L, Lumsden AB. Acute arterial thrombosis associated with cocaine abuse. J Vasc Surg. 2004;40: Di Lazzaro V, Restuccia D, Oliviero A, Profice P, Nardone R, Valeriani M, et al. Ischaemic myelopathy associated with cocaine: clinical, neurophysiological, and neuroradiological features. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;63: Abstract Cerebral infarction after cocaine use. Three relatively young patients, men aged 29 and 38 years and a woman aged 40 years, developed ischaemic stroke shortly after cocaine use. All three had used cigarettes or alcohol as well, and suffered from neurologic deficits with CT and MRI lesions. They recovered, but neurologic sequelae remained. Cocaine may induce haemorrhagic as well as ischaemic stroke. Different vascular complications of cocaine may be involved. The pathophysiologic mechanisms of cocaine-induced ischaemic stroke include vasoconstriction due to cerebrovascular spasms and serotoninergic action, and enhanced thrombocyte aggregation. Over the last years, the use of cocaine is rising, so that the number of cocaine-related stroke patients can be expected to increase. Cocaine use as a cause of ischaemic stroke is important to recognise because discontinuation of cocaine can prevent a recurrent stroke. Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:

Cerebrovasculaire aandoeningen. Patricia Halkes 19-03-2013

Cerebrovasculaire aandoeningen. Patricia Halkes 19-03-2013 Cerebrovasculaire aandoeningen Patricia Halkes 19-03-2013 Wat is een CVA? CerebroVasculair Accident CerebroVasculair Accident CerebroVasculair Accident CerebroVasculair Accident Oftewel in goed Nederlands

Nadere informatie

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB

MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB MDO september 2014 CAT: bewijs voor nimodipine bij SAB B. J. Snel AIOS anesthesiologie Rowland MJ, Hadjipavlou G. Delayed cerebral ischemia after subarachnoid haemorrage: looking beyond vasospasm. Br J

Nadere informatie

Duoavonden. 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant

Duoavonden. 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant Duoavonden 19 November 2013 Nicolien Schuring Physician Assistant Inhoud - FF de diepte in - Ziekenhuisfase - Triage Cirkel van Willis Wat is een beroerte Probleem in de bloedvaten van de hersenen Cerebrovasculaire

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Thema: Beroerte. Nieuwe ontwikkelingen. Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding. 3 maart 2010 16-3-2010 2

Thema: Beroerte. Nieuwe ontwikkelingen. Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding. 3 maart 2010 16-3-2010 2 Thema: Beroerte Nieuwe ontwikkelingen Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding 3 maart 2010 16-3-2010 2 Inhoud Behandeling acuut herseninfarct: - stroke unit - trombolyse - dotteren - schedeldaklichting

Nadere informatie

Differentiële diagnose. Focale uitvalsverschijnselen. Symptomen. Acute focale uitvalsverschijnselen van nog korte duur Differentiële diagnose

Differentiële diagnose. Focale uitvalsverschijnselen. Symptomen. Acute focale uitvalsverschijnselen van nog korte duur Differentiële diagnose 05-Chirurgie 3 01-06-2005 09:56 Pagina 29 29 3 Wegraking D.A. Legemate en A. Hijdra U wordt als waarnemend huisarts gebeld door de vrouw van een 75-jarige man. Ze zegt dat haar man ongeveer vier uur geleden

Nadere informatie

C 17 H 21 NO 4. Net even te veel? Jonathan Lipton, cardioloog i.o.

C 17 H 21 NO 4. Net even te veel? Jonathan Lipton, cardioloog i.o. C 17 H 21 NO 4 Net even te veel? Jonathan Lipton, cardioloog i.o. WES-symposium 15/3/2012 Cocaïne: geschiedenis 2000 jaar in gebruik door indianenstammen Zuid-Amerika, bladeren van de coca plant Erythroxylon

Nadere informatie

Bloodpressure target in symptoma2c vasospasm pa2ent

Bloodpressure target in symptoma2c vasospasm pa2ent Bloodpressure target in symptoma2c vasospasm pa2ent Willem- Jan Schellekens CASUS van de Dag 9-9- 2015 Casus 47 jarige pa+ënte: D1 SAB obv vertebralisdissec+e wv coiling en EVD Dag 7 na SAB: neurologische

Nadere informatie

CVA herseninfarct. Beleid na TIA/ 9 juni 2010. J.L.W. Bosboom Neuroloog, OLVG

CVA herseninfarct. Beleid na TIA/ 9 juni 2010. J.L.W. Bosboom Neuroloog, OLVG Beleid na TIA/ CVA herseninfarct 9 juni 2010 J.L.W. Bosboom Neuroloog, OLVG Inleiding Inleiding CVA Cerebrovasculair accident Infarct 80% Bloeding 20% Carotis 80% Vertebrobasilair 20% ICH / SAB / SDH Inleiding

Nadere informatie

Beroerte in de praktijk. Patricia Halkes 19.03.2013

Beroerte in de praktijk. Patricia Halkes 19.03.2013 Beroerte in de praktijk Patricia Halkes 19.03.2013 Meneer A. 72 jaar Vg: hypertensie, spataderen Med: hydrochloorthiazide Intox: 2 jaar gestopt met roken, 40 PY Meneer A. Laat tijdens het eten plots zijn

Nadere informatie

Stroke-care-unit (SCU)

Stroke-care-unit (SCU) Neurologie Stroke-care-unit (SCU) Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep In overleg met neuroloog bent u opgenomen op de Stroke Care Unit. Dit is een

Nadere informatie

Werken met een beroerte?

Werken met een beroerte? Werken met een beroerte? Een beroerte en dan weer werken? Prof dr Raymund Roos Afd Neurologie LUMC Voor deze bijeenkomst geen relaties, subsidies, belangen met bedrijven Overzicht Hoe vaak komt een beroerte

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

TIA/CVA update. HA-scholingsavond 10 september 2013 Dr Sarah Vermeer Neuroloog Rijnstate

TIA/CVA update. HA-scholingsavond 10 september 2013 Dr Sarah Vermeer Neuroloog Rijnstate TIA/CVA update HA-scholingsavond 10 september 2013 Dr Sarah Vermeer Neuroloog Rijnstate Richtlijnen (> 5 jr oud) Huidige richtlijnen: NHG-standaarden TIA en CVA 2004 Landelijke transmurale afspraak TIA/CVA

Nadere informatie

Witte stofafwijkingen

Witte stofafwijkingen Witte stofafwijkingen Wat zijn het, wat betekenen ze en wat moet je ermee? Ivo van Schaik, neuroloog 0 PresentationAMC.pptx Witte stof: wat is het? 1 PresentationAMC.pptx Witte stof: wat is het? 2 PresentationAMC.pptx

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct Trombolyse Acute behandeling van een herseninfarct In deze folder vindt u informatie over de behandeling van een herseninfarct met een stolseloplossend medicijn (Alteplase). Deze behandeling wordt trombolyse

Nadere informatie

Neurologie. De TIA polikliniek. Afspraak op. ...dag ... ...uur

Neurologie. De TIA polikliniek. Afspraak op. ...dag ... ...uur Neurologie De TIA polikliniek Afspraak op...dag........uur U bent door uw huisarts doorverwezen naar de TIA polikliniek. Omdat u mogelijk een TIA hebt gehad, zult u met voorrang een afspraak krijgen bij

Nadere informatie

Neurologie SCU/CCU/EHH. Patiënteninformatie. Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct. Slingeland Ziekenhuis

Neurologie SCU/CCU/EHH. Patiënteninformatie. Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct. Slingeland Ziekenhuis Neurologie SCU/CCU/EHH Trombolyse i Patiënteninformatie Acute behandeling van een herseninfarct Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis omdat u een herseninfarct (beroerte)

Nadere informatie

Wisselend reageren, inadequaat Voorkeursstand ogen en hoofd naar rechts Verkramping linkerarm

Wisselend reageren, inadequaat Voorkeursstand ogen en hoofd naar rechts Verkramping linkerarm Neurologische valkuilen 9 oktober 2014 Elly Pouwels Neuroloog Informatie bekend bij neuroloog via Man uit 1948, blanco huisarts Aanmelding als trombolyse Sinds 30 min ogen naar rechts, in de war/ afasie

Nadere informatie

Opvang van beroerte op de spoedgevallen Status praesens 2016

Opvang van beroerte op de spoedgevallen Status praesens 2016 Opvang van beroerte op de spoedgevallen Status praesens 2016 Voortgezette opleiding Urgentiegeneeskunde Ann De Smedt Neurologie, UZ Brussel Overzicht 1. Inleiding 2. Time = brain 3. Competence = brain

Nadere informatie

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ TIA CVA: inhoud + TIA: Rob Bernsen + CVA: Marian van Zagten + Rijbewijs : Rob Bernsen Voorlichting Hartstichting

Nadere informatie

Time is brain J.M.P. Rovers, Clinic Allemaal Transmuraal,

Time is brain J.M.P. Rovers, Clinic Allemaal Transmuraal, Time is brain Getallen, waar doen we het voor Prevalentie en incidentie beroerte Sterfte NL / Lokaal Prevalentie en incidentie, NL 2015 437.100 mensen met een beroerte 53.800 nieuwe TIA patiënten 41.300

Nadere informatie

Herseninfarct Snelle behandeling in de eerste uren

Herseninfarct Snelle behandeling in de eerste uren Herseninfarct Snelle behandeling in de eerste uren Een snelle behandeling in de eerste uren kan voorkomen dat een herseninfarct ernstige gevolgen heeft. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Nadere informatie

young stroke diagnostiek en behandeling

young stroke diagnostiek en behandeling young stroke diagnostiek en behandeling nothing to disclose Frank-Erik de Leeuw, MD, PhD neuroloog, klinisch epidemioloog Inhoud young stroke incidentie oorzaken behandeling young stroke protocol prognose

Nadere informatie

hoofdstuk 1) hoofdstuk 2)

hoofdstuk 1) hoofdstuk 2) Samenvatting Samenvatting De fundus van het oog maakt directe inspectie mogelijk van de retinale bloedvaten die deel uitmaken van de hersencirculatie. Het ontrafelen van de pathofysiologische mechanismen

Nadere informatie

Opvang van beroerte op de spoedgevallen

Opvang van beroerte op de spoedgevallen Opvang van beroerte op de spoedgevallen Status praesens 2013 Voortgezette opleiding Urgentiegeneeskunde Raf Brouns Overzicht Deel I: Theorie 1. Inleiding 2. Time = brain 3. Competence = brain 4. Klinisch

Nadere informatie

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44 Stroke-unit Verpleegafdeling West 44 Inleiding U bent opgenomen op de Stroke-unit. De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad. Stroke is het

Nadere informatie

NEUROLOGIE. De eerste hulp bij een beroerte. trombolyse DRUKPROEF BEHANDELING

NEUROLOGIE. De eerste hulp bij een beroerte. trombolyse DRUKPROEF BEHANDELING NEUROLOGIE De eerste hulp bij een beroerte trombolyse BEHANDELING De eerste hulp bij een beroerte U bent via de Spoedeisende Hulp (SEH) het St. Antonius Ziekenhuis binnengekomen, omdat de artsen vermoeden

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting In het promotieonderzoek dat wordt beschreven in dit proefschrift staat schade aan de bloedvaten bij dementie centraal. Voordat ik een samenvatting van de resultaten geef zal ik

Nadere informatie

Chapter 8. Samenvatting en conclusie

Chapter 8. Samenvatting en conclusie Chapter 8 Samenvatting en conclusie 110 Doel van het promotieonderzoek was (1) evaluatie van het resultaat van vroege abciximab toediening vóór primaire percutane coronaire interventie (PPCI) in patiënten

Nadere informatie

EEN BEROERTE, EN DAN?

EEN BEROERTE, EN DAN? EEN BEROERTE, EN DAN? Hersenbloeding Afdeling 3 Zuid INLEIDING U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een hersenbloeding (beroerte). Middels deze diavoorstelling geven wij u informatie

Nadere informatie

Opgenomen voor een beroerte

Opgenomen voor een beroerte Opgenomen voor een beroerte Afdeling neurologie gemini-ziekenhuis.nl Inhoudsopgave Wat is een beroerte? 3 Onderzoek en behandeling 4 Gang van zaken op de stroke-unit 5 Revalidatie en herstel na uw opname

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant 22 september 2015 #mclmpa 1 Beroerte of CVA: herkennen en snel handelen! Elly van der Kooi, neuroloog Wouter Schuiling, neuroloog

Nadere informatie

Behandeling van het acute herseninfarct

Behandeling van het acute herseninfarct Behandeling van het acute herseninfarct VPL symposium 14-03-2014 Puck Fransen, onderzoeker neurologie, Erasmus MC Inhoud Achtergrond (epidemiologie/etiologie) Behandeling endovasculaire behandeling Huidige

Nadere informatie

hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Patiënten met arterieel vaatlijden hebben een grotere kans om nieuwe symptomen te ontwikkelen en hebben een grotere sterftekans dan gezonde mensen. Hersenschade als gevolg van arterieel vaatlijden ontstaat

Nadere informatie

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt.

In deze folder kunt u lezen wat de zorgverleners van de Stroke-unit kunnen doen voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Stroke-unit Inleiding In overleg met de neuroloog is besloten om u op te nemen op de Stroke-unit van de Ommelander Ziekenhuis Groep, locatie Delfzicht. Dit is een onderdeel van de afdeling neurologie (B3),

Nadere informatie

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland

Roelie de Vlas. meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Roelie de Vlas meldkamercentralist ambulance Meldkamer Noord Nederland Aline Westenberg Aline Westenberg ambulanceverpleegkundige UMCG Ambulancezorg & Timo Roosa ambulancechauffeur UMCG Ambulancezorg &

Nadere informatie

Stroke Care Unit Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van het Kennemer Gasthuis op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

Gluren bij de buren; alles verandert na NAH Actuele ontwikkelingen in de CVA-zorg (acute fase); the times are a-changin

Gluren bij de buren; alles verandert na NAH Actuele ontwikkelingen in de CVA-zorg (acute fase); the times are a-changin Gluren bij de buren; alles verandert na NAH Actuele ontwikkelingen in de CVA-zorg (acute fase); the times are a-changin Peter van den Berg, neuroloog Beroerte (CVA): verzamelnaam 80%: Herseninfarct 20%:

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hersenbloedingen

Patiënteninformatie. Hersenbloedingen Patiënteninformatie Hersenbloedingen Inhoud Praktische informatie... 3 Inleiding... 4 Informatie over het ziektebeeld... 4 Soorten... 4 1. Chronisch subduraal hematoom... 5 Definitie... 5 Diagnose... 5

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg neurologie Folkert Hoekstra, huisarts Renske van den Berg-Vos, neuroloog ACUTE FASE stroke ketenzorg START CHRONISCHE FASE 3 NHG standaard beroerte nieuwe standaard

Nadere informatie

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident

Maatschap Neurologie. CVA: Cerebro Vasculair Accident Maatschap Neurologie : Cerebro Vasculair Accident Inleiding Deze folder geeft u informatie over de zorg en de behandeling na een ook wel een beroerte genoemd. Onverwacht gebeurde het: een. En de mensen

Nadere informatie

Vasculaire cognitieve stoornissen. ! concept vci! vci poli! casuïstiek. Casuïstiek. Casuïstiek. Diagnose vasculaire dementie

Vasculaire cognitieve stoornissen. ! concept vci! vci poli! casuïstiek. Casuïstiek. Casuïstiek. Diagnose vasculaire dementie eigen zaak in kantoormeubilair geheugen en concentratieklachten na TIA Vasculaire cognitieve stoornissen Geert Jan Biessels & Nenne van Kalsbeek Vascular Cognitive Impairment poli UMC Utrecht is dit een

Nadere informatie

MR CLEAN Trial Intra-arteriële behandeling van het herseninfarct

MR CLEAN Trial Intra-arteriële behandeling van het herseninfarct MR CLEAN Trial Intra-arteriële behandeling van het herseninfarct Jelis Boiten Dr. J. Boiten, neuroloog, Medisch Centrum Haaglanden Bronovo, Den Haag Samenvatting De Nederlandse MR CLEAN Trial (Multicenter

Nadere informatie

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46

HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I. Stroke Unit. h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 HHZH/INF/084.01(0314) I Informatiebrochure I Stroke Unit h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 1 Voorwoord Er werd vastgesteld dat u een beroerte heeft doorgemaakt.

Nadere informatie

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa?

Stroke Care Unit Let op! Wat is een CVa? Stroke care unit Stroke Care Unit In overleg met de neuroloog is besloten om u op de stroke care unit van Haarlem Zuid op te nemen. (Stroke is Engels voor beroerte.) Op deze afdeling worden patiënten

Nadere informatie

Acute neurologische problemen

Acute neurologische problemen Acute neurologische problemen Nascholing neuro-oncologie Judith de Bont Kinderneuroloog Acute neurologische problemen Neuro-oncologie Verhoogde intracraniële druk/inklemming Hydrocefalus Epilepsie Neurologische

Nadere informatie

Chapter Fourteen. General discussion Samenvatting Summary Dankwoord List of publications Curriculum Vitae

Chapter Fourteen. General discussion Samenvatting Summary Dankwoord List of publications Curriculum Vitae Chapter General discussion Samenvatting Summary Dankwoord List of publications Curriculum Vitae Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de gevolgen op de lange termijn bij een subarachnoïdale bloeding

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Onderzoek volgens het TIA-protocol

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Onderzoek volgens het TIA-protocol Onderzoek volgens het TIA-protocol ONDERZOEK VOLGENS HET TIA-PROTOCOL TIA TIA staat voor Transient Ischemic Attack. Vrij vertaald is dit een kortdurende verstopping van een bloedvat in de hersenen. Als

Nadere informatie

Dissectie van de A. carotis door een stomp trauma. Fanny Vuik Keuze Coassistent IC

Dissectie van de A. carotis door een stomp trauma. Fanny Vuik Keuze Coassistent IC Dissectie van de A. carotis door een stomp trauma Fanny Vuik Keuze Coassistent IC 17-09-2014 Inhoud. Casus Epidemiologie Indeling Pathofysiologie Kliniek Diagnostiek Therapie Conclusie Casus Man, 32 jaar.

Nadere informatie

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van het acute herseninfarct

Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van het acute herseninfarct Nieuwste ontwikkelingen in de behandeling van het acute herseninfarct Annemarie Wijnhoud neuroloog IJsselland Ziekenhuis Monique Putter-Lander & Thomas Rekveldt huisartsen Rotterdam Belangen 17-4-2015

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

EEN BEROERTE, EN DAN?

EEN BEROERTE, EN DAN? EEN BEROERTE, EN DAN? Herseninfarct Afdeling 3 Zuid INLEIDING U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een herseninfarct (beroerte). Middels deze diavoorstelling geven wij u informatie

Nadere informatie

CVA (Cerebro Vasculair Accident)

CVA (Cerebro Vasculair Accident) CVA (Cerebro Vasculair Accident) Inleiding U, of uw naaste, heeft een hersenbloeding of herseninfarct gehad. We noemen dit een beroerte of ook wel een CVA (Cerebro Vasculair Accident). Dit betekent letterlijk

Nadere informatie

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag.

Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015. Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart. 12/3/14 pag. Korte casus II Prof. dr. S. Droogmans EBM II 2014-2015 Julia Schwarze & Nathan Bormans Tutor: Chelsey Plas Prof. dr. N. Pouliart 12/3/14 pag. 2 Inhoudstafel Casus Probleemlijst Differentiaaldiagnoses Acuut

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 NEDERLANDSE SAMENVATTING

HOOFDSTUK 10 NEDERLANDSE SAMENVATTING HOOFDSTUK 10 NEDERLANDSE SAMENVATTING - 165 - Cerebral hemodynamics in normal and complicated pregnancy Tijdens de zwangerschap ontwikkelt 6-25% van de vrouwen een hoge bloeddruk. Het is een van de meest

Nadere informatie

Casus bespreking De patiënt met een CVA. Astrid Hoedemaekers

Casus bespreking De patiënt met een CVA. Astrid Hoedemaekers Casus bespreking De patiënt met een CVA Astrid Hoedemaekers Casus.. Dhr K, 67 jr VG: Hypercholesterolemie Door buurvrouw aangetroffen voor TV. Niet aanspreekbaar. SEH: EMV 3, tensie 202/110mmHg, tachycard,

Nadere informatie

Case Record Form. cerebral venous thrombosis. D-dimer and factor XIII activation peptide. Studie nummer: Initialen:

Case Record Form. cerebral venous thrombosis. D-dimer and factor XIII activation peptide. Studie nummer: Initialen: cerebral venous thrombosis D-dimer and factor XIII activation peptide Case Record Form Studie nummer: Initialen: TRIAL COORDINATION: Jonathan Coutinho, MD Departement of Neurology Academic Medical Centre,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 198 Het eerste deel van dit proefschrift beschrijft de effectiviteit van clopidogrel en tirofiban in patiënten met een acuut hart infarct verwezen voor een spoed dotter behandeling. In hoofdstuk 1 werd

Nadere informatie

Medicijnen na een beroerte of TIA

Medicijnen na een beroerte of TIA Medicijnen na een beroerte of TIA stroke service assen 1 U bent enige tijd opgenomen geweest op de afdeling Neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vanwege een beroerte of TIA. In deze brochure

Nadere informatie

Samenvatting 9 122 Chapter 9 Diabetes mellitus is geassocieerd met langzaam progressieve veranderingen in het brein, een complicatie die diabetische encefalopathie genoemd wordt. Eerdere studies laten

Nadere informatie

De eerste hulp bij een beroerte

De eerste hulp bij een beroerte NEUROLOGIE De eerste hulp bij een beroerte trombolyse BEHANDELING De eerste hulp bij een beroerte U bent via de Spoedeisende Hulp (SEH) het St. Antonius Ziekenhuis binnengekomen, omdat de artsen vermoeden

Nadere informatie

Tia Service Radboud universitair medisch centrum

Tia Service Radboud universitair medisch centrum Tia Service Inleiding In overleg met uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de TIA poli op de polikliniek Neurologie of Spoedeisende Hulp van het Radoudumc. Dit omdat u kortgeleden mogelijk kortdurend

Nadere informatie

vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp

vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp vertigo beoordeling op de SEH Bart van der Worp disclaimer geen duizeligheidsexpert geen belangenverstrengeling oorzaken duizeligheid vestibulair centraal cardiovasculair intoxicatie metabool BPPD neuritis

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Research. Diny Heiden Neural Practitioner i.o. Erasmus MC

Research. Diny Heiden Neural Practitioner i.o. Erasmus MC Vrijuit reizen 1 1 Research Diny Heiden Neural Practitioner i.o. Erasmus MC 2 Inhoud presentatie Inleiding Probleem en doel stelling Onderzoeksmethode en resultaten Conclusie en aanbevelingen Rol en taak

Nadere informatie

Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie

Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie Algehele richtlijnen statusvoering en correspondentie Uitgangspunt is dat de status volledig ingevuld wordt en dat er aandacht wordt besteed aan een goede verslaglegging. De status is een document waar

Nadere informatie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie

Staken antihypertensiva bij ouderen. Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie Staken antihypertensiva bij ouderen Groot Haags Geriatrie Referaat oktober 2016 Marielle Hofman, aios geriatrie 2 Vragen Zou u antihypertensiva staken bij een geriatrische patiënt met hypertensie en een

Nadere informatie

Cardiopulmonale consequen1es van neurologische aandoeningen Eva Verweij Fellow IC

Cardiopulmonale consequen1es van neurologische aandoeningen Eva Verweij Fellow IC Cardiopulmonale consequen1es van neurologische aandoeningen Eva Verweij Fellow IC N.a.v. casus van jonge vrouw met blanco VG en SAB g 1, 20.00 uur Dag 2, 00.30 uur Echo cor (fellow): LVF lijkt redelijk

Nadere informatie

Scholingsbijeenkomst. Samen sterk in de zorg na een beroerte

Scholingsbijeenkomst. Samen sterk in de zorg na een beroerte Scholingsbijeenkomst Samen sterk in de zorg na een beroerte Programma scholingsbijeenkomst 1. Welkom, inleiding 2. Simulatiespel Heb ik een probleem dan? 3. Lezing Lange termijn gevolgen CVA voor patiënt

Nadere informatie

Neurologie Acute therapie van hersen-infarct d.m.v. oplossen van stolsel ( Trombolyse ) Informatie voor patiënt en/ of familie

Neurologie Acute therapie van hersen-infarct d.m.v. oplossen van stolsel ( Trombolyse ) Informatie voor patiënt en/ of familie Neurologie Acute therapie van hersen-infarct d.m.v. oplossen van stolsel ( Trombolyse ) Informatie voor patiënt en/ of familie CVA / Herseninfarct Bij een herseninfarct (CVA) treedt beschadiging van hersenweefsel

Nadere informatie

Femke Gresnigt SEH-arts KNMG OLVG Amsterdam Lid sectie toxicologie NVSHA Bestuurslid NVSHA portefeuille Opleiding & Onderwijs

Femke Gresnigt SEH-arts KNMG OLVG Amsterdam Lid sectie toxicologie NVSHA Bestuurslid NVSHA portefeuille Opleiding & Onderwijs Femke Gresnigt SEH-arts KNMG OLVG Amsterdam Lid sectie toxicologie NVSHA Bestuurslid NVSHA portefeuille Opleiding & Onderwijs Ecstasy in het OLVG Cijfers OLVG Casuïstiek ernstige complicaties Hyperthermie

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Perifere zenuw blokkade bij een patiënt at risk voor compartiment syndroom? Lucie van Genugten 3 e jaars AIOS Anesthesiologie 7 November 2014

Perifere zenuw blokkade bij een patiënt at risk voor compartiment syndroom? Lucie van Genugten 3 e jaars AIOS Anesthesiologie 7 November 2014 Perifere zenuw blokkade bij een patiënt at risk voor compartiment syndroom? Lucie van Genugten 3 e jaars AIOS Anesthesiologie 7 November 2014 Vraag Maskeert een perifere zenuwblokkade het optreden van

Nadere informatie

Neurologie en Neurochirurgie. TIA polikliniek. www.catharinaziekenhuis.nl

Neurologie en Neurochirurgie. TIA polikliniek. www.catharinaziekenhuis.nl Neurologie en Neurochirurgie TIA polikliniek www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl NEU012 / TIA polikliniek / 26-06-2013 2 TIA polikliniek Uw huisarts

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT. CVA Stroke unit Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel STROKE UNIT CVA 2 INHOUDSOPGAVE... 4 Waarom opname... 4 Wat gebeurt er... 4 Bewaking... 5 Diagnostiek... 5 Behandeling... 5

Nadere informatie

Lange termijneffecten van een subarachnoïdale bloeding

Lange termijneffecten van een subarachnoïdale bloeding Lange termijneffecten van een subarachnoïdale bloeding Mervyn Vergouwen, neuroloog 29 november 2014 Belangenverstrengeling Geen - # 2 Inhoud Inleiding: aneurysma s subarachnoidale bloedingen (SAB s) Resultaten

Nadere informatie

Hoge bloeddruk in de zwangerschap. Zwangerschapsvergiftiging: geen gif maar wel een mysterie. Dr. Titia Lely, Gynaecoloog in opleiding

Hoge bloeddruk in de zwangerschap. Zwangerschapsvergiftiging: geen gif maar wel een mysterie. Dr. Titia Lely, Gynaecoloog in opleiding Hoge bloeddruk in de zwangerschap Zwangerschapsvergiftiging: geen gif maar wel een mysterie Dr. Titia Lely, Gynaecoloog in opleiding Wat ga ik u vertellen? Zwangerschapsvergiftiging historie Wat is het

Nadere informatie

Beroertezorg. Neurologie

Beroertezorg. Neurologie Beroertezorg Neurologie Inhoudsopgave 1 Wat is een beroerte (CVA)?... 3 2 Wat is een TIA?... 5 3 Alarmsymptomen van een CVA of TIA... 6 4 De acute fase... 7 5 De revalidatiefase... 9 6 Ontslag... 11 7

Nadere informatie

OPNAME STROKE UNIT 357

OPNAME STROKE UNIT 357 OPNAME STROKE UNIT 357 Inleiding Deze folder is bedoeld voor patiënten en de direct betrokkenen van patiënten die zijn opgenomen op de Stroke Unit van het Sint Franciscus Gasthuis. Dit in verband met een

Nadere informatie

Tumoren van centrale zenuwstelsel. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014

Tumoren van centrale zenuwstelsel. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Tumoren van centrale zenuwstelsel Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Indeling Metastasen van tumoren van elders In de parenchym van de hersenen In hersenvliezen: leptomeningeale

Nadere informatie

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Oost 3. CVA (Cerebro Vasculair Accident) Oost 3 CVA (Cerebro Vasculair Accident) 1 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 4 Het onderzoek bij een CVA 4 De behandeling van een CVA 5 Belangrijke aandachtspunten 6 Hoe verloopt de verdere behandeling en

Nadere informatie

Manifestaties van Ziekte van Lyme. Albert Vollaard Afd. Infectieziekten LUMC 17 nov 2014

Manifestaties van Ziekte van Lyme. Albert Vollaard Afd. Infectieziekten LUMC 17 nov 2014 Manifestaties van Ziekte van Lyme Albert Vollaard Afd. Infectieziekten LUMC 17 nov 2014 Casus bespreking 1. Aanloop van enkele weken van malaise en progressieve spierpijn (uitgebreide DD) 2. Geen verhaal

Nadere informatie

ULTRA Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage

ULTRA Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage ULTRA CRF INVULINSTRUCTIES ULTRA Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage CASE RECORD FORM INSTRUCTIES Dit Case Record Form (CRF) moet worden ingevuld door de behandelend arts die bekend

Nadere informatie

ULTRA Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage

ULTRA Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage ULTRA CRF INVULINSTRUCTIES ULTRA Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage CASE RECORD FORM INSTRUCTIES Dit Case Record Form (CRF) moet worden ingevuld door de behandelend arts die bekend

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.6.; 15-01- 2015] Registratie gestart: 2014 Nr Type Uitvraag Bron. indicator over (jaar) 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB

Nadere informatie

Medicijnen na een beroerte of TIA

Medicijnen na een beroerte of TIA Medicijnen na een beroerte of TIA z z stroke service assen U bent enige tijd opgenomen geweest op de afdeling Neurologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen vanwege een beroerte of TIA. In deze brochure

Nadere informatie

Casus 5. Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens

Casus 5. Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens Casus 5 Kavita Ramdien, Rob Vermond, Jurre Stens Inleiding casus 5 U gaat als co-assistent mee met de ambulance die gewaarschuwd is door de buren (die een sleutel hebben) van een 70-jarige man, die zij

Nadere informatie

Een herseninfarct, en dan?

Een herseninfarct, en dan? Een herseninfarct, en dan? Inleiding U bent opgenomen in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam met een herseninfarct (beroerte). Middels deze folders geven wij u informatie over uw aandoening. Ook willen

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Vascular factors in dementia: prevention and pathology Richard, E. Link to publication Citation for published version (APA): Richard, E. (2010). Vascular factors

Nadere informatie

Ruimte voor endovasculaire behandeling voor het herseninfarct. Begin van een nieuw tijdperk

Ruimte voor endovasculaire behandeling voor het herseninfarct. Begin van een nieuw tijdperk Ruimte voor endovasculaire behandeling voor het herseninfarct Begin van een nieuw tijdperk Drs. Lucie van den Berg Arts-onderzoeker/AIOS neurologie, AMC, Amsterdam www.strokeamc.nl Personal disclosures

Nadere informatie

Hersenonderzoek bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber

Hersenonderzoek bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber LONGGENEESKUNDE Hersenonderzoek bij de ziekte van Rendu-Osler-Weber ONDERZOEK U wordt op dag om uur verwacht op de poli/afdeling. Als u verhinderd bent, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak

Nadere informatie

Een bloeding tussen de hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding of SAB) is

Een bloeding tussen de hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding of SAB) is Samenvatting 229 230 Samenvatting Een bloeding tussen de hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding of SAB) is een vorm van beroerte die vaak op jonge leeftijd optreedt en meestal ernstige gevolgen heeft:

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting 175 Grote infarcten in het stroomgebied van de arteria cerebri media (ACM) kunnen gepaard gaan met oedeemvorming, die in ernstige gevallen kan leiden tot cerebrale inklemming. Patiënten met

Nadere informatie

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA

Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA 2 Verpleegkundig voorlichtingsuur CVA in de acute fase tijdens opname Afdeling: B3, Neurologie (route B) Telefoon: 088 066 2420 Datum:. Tijd:. Inleiding De Ommelander

Nadere informatie

CHAPTER 8 SAMENVATTING

CHAPTER 8 SAMENVATTING SAMENVATTING In de vroege zwangerschap treden indrukwekkende veranderingen op in de bloedsomloop, nierfunctie en vochthuishouding bij de moeder. Hoewel de exacte betekenis van deze hemodynamische aanpassingen

Nadere informatie

Plotselinge ernstige hoofdpijn niet altijd onschuldig

Plotselinge ernstige hoofdpijn niet altijd onschuldig Casuïstiek Plotselinge ernstige hoofdpijn niet altijd onschuldig Thunderclap headache door reversibele cerebrale vasoconstrictie Valérie J.H. Rouvroije, Sigrid F.A. Raupp en Menno Sluzewski KLINISCHE PRAKTIJK

Nadere informatie