Thesissen Verzekeringsgeneeskunde alfabetisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thesissen Verzekeringsgeneeskunde alfabetisch"

Transcriptie

1 Author Title Year Hemeryck, M. Problematiek van heronderzoek door Gewestelijke Raad voor Invaliditeit van door de Adviserend Geneesheer als arbeidsongeschikt erkende patiënten in het 0 algemeen stelsel. Huyghebaert, D. Hulp van derden gezien vanuit de O.B.S.I. en de S.W.V.P.: een (soms kritische) benadering met nadruk op de visie van de medicus. 0 Lechat, Ann Instabiliteit van de lumbale wervelzuil. 0 Populaire, J. Consolidatieproblematiek bij kinderfrakturen. 0 De Vrieze, R. Artikel 70 par. 2, wet , Z.I.V Fossaert, G. De medische evaluatie van de graad van ongeschiktheid in het kader van de wetgeving omtrent toekenning van supplementaire kinderbijslag De Grave, Yvan Medische getuigschriften: grondslagen, inhoudelijke analyse en eerst proeve van een inventaris van niet-diagnostische medische getuigschriften Debruyne, Frans Electronystagmografie en de expertise van posttraumatische duizeligheid Vereecken, M. De evaluatie van de hulp van derde in het kader van de wetgeving omtrent toekenning van tegemoetkomingen aan minder-validen Depuydt, J. De medische evaluatie in de wetgeving voor mindervaliden: vergelijkend onderzoek naar alternatieve schattingswijzen van den Oever, Rob De rolstoel nu in de ziekteverzekering: gevolgen van het K.B. van 10 november 1977 tijdens het jaar 1978 binnen het Christelijk Ziekenfonds Viaene, Ludo Een vergelijkende studie inzake de evaluatie van de rugpathologie in het kader van de gewone tegemoetkoming aan de minder-validen door de geneesheren-inspecteurs 1979 van het R.I.Z.I.V. Weltens, M. Arbeidsongeschiktheid: feed-back controle Roefflaer, I. Controle op de arbeidsongeschiktheid Croes, L. De chronisch zieke bejaarden: een kans tot rationeel beleid en integrale geneeskunde Croes, L. De chronisch zieke bejaarden: een kans tot rationeel beleid en integrale geneeskunde Vandeweerdt, M. Psycho-fysieke schade, arbeidsongeschiktheid en loonverlies: theoretische inzichten en een onderzoek aan de hand van een model uit de praktijk (Art arbeidsongevallenwet). Carlier, J.-G. Huisarts en verzekeringsgeneeskunde: een kwantitatieve benadering Depypere, M. Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering: evaluatie bij een populatie werknemers voor de periode oktober '82 - oktober ' Toelen, Roger Arbeidsongeschiktheid en controle door de geneesheer-adviseur van de mutualiteit (Art. 56 K.B. 9/8/63) Verlooy, J. Het ischemisch cerebraal insult: kritische evaluatie van enkele behandelingsmethoden in verzekeringsgeneeskundig perspectief van den Toorn, M. Systeembenadering van de verzekeringsgeneeskunde (een heroriëntering) Tricot, Jean-Pierre Preventiegerichte herdefiniëring van het begrip arbeidsongeval Depla, Kathleen Medicolegaal belang van het functioneel triaxiaal dynamometrisch rugonderzoek Donceel, Peter Gedeeltelijke werkhervatting en arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering: theorie en praktijk van Art (wet ) Engels, L.-J. Een ronde te veel? Evaluatie menselijke schade bij bokswedstrijden in België Geeraert, Marc Controlegeneeskunde: medico-legale en deontologische bedenkingen Marle, Pascale Arbeidsongevallen in de Openbare Besturen Pimontel, Paul Waarde van het laxiteitsonderzoek bij voorste kruisbandletsels: het klinisch onderzoek, de arbeidsongeschiktheid, de schatting der schade Valcke, Luc Problematiek van de werkonbekwaamheid na consolidatie van arbeidsongevallen in de Openbare Besturen Bonroy, Anne-Marie Het beroepsgeheim voor de behandelende geneesheer in de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni Brouwers, K. Tibiafrakturen: weerslag op de werkgeschiktheid Callens, Michiel Sociale onzekerheid in het postpartum voor moeder en kind De Kock, Marc Hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen voor rolstoelpatiënten: een peripathetische bespreking Minten, Lieve De esthetische schaderaming: "realiteit of fictie" Mylle, Godewina De langdurige arbeidsongeschikte werknemer in de ziekte- en invaliditeitsverzekering: de theoretische en praktische benadering van het invaliditeitstijdvak Stroo, Bert De wet ivm tegemoetkomingen aan gehandicapten van 27/2/87: een verbetering? 1994 Van Beirs, Ann Aanvaardbaarheid van tendinitis in het kader van de arbeidsongevallenwet Van Holsbeeck, E. Rugletsels na een arbeidsongeval Wouters, Eric Polsinstabiliteit: ligamentletsels en evaluatie menselijke schade Clauwaert, Geert De integratietegemoetkoming bij personen met een mentale handicap Coenen, Bea Medische controle in het onderwijs: evaluatie na 1,5 jaar Cools, Gerrie Causaal verband in de arbeidsongevallenrechtspraak bij voorafbestaande ziektetoestand in het algemeen bij tussenwervelschijfaandoening in het bijzonder Cools, Luc De medische registratie in het ziekenhuis: een vergelijkend onderzoek tussen opgelegde registratiesystemen voor het Ministerie van Volksgezondheid en 1995 het ziekenfonds. De Deken, Lutgart Vergelijkend onderzoek van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met ADL-vragenlijst en mini mental state examination Delport, H.P. Voorste kruisbandletsels: is er een verschil tussen sport- en arbeidsongeval? 1995 Dessers, Luc Hysterische conversieneurose in ongeval wet Dubois, Hedwig Wedertewerkstelling van definitief ongeschikt verklaarde spoorwegbedienden: reglementering en onderzoek Frederix, Eric De huisarts als derde pijler, bij het probleem ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: een toetsing tijdens de week-end wachtdienst Janssens, Xavier Inleiding tot de evaluatie van de menselijke schade bij reumatoïde arthritis Morren, G. Hulp van derden: overzicht van de regeling in de verschillende stelsels van de sociale zekerheid: kritische bespreking van het systeem in de Ziekteverzekering 1995 aan de hand van een vergelijkende studie met de Elida-schaal en de werkelijke kostenberekening. Nachtergaele, Maria Het whiplash trauma: overzicht en nieuwe inzichten, toegepast op de verzekeringsgeneeskunde Nickmans, Bart Het nut van de botscintigrafie in de verzekeringsgeneeskunde Nimmegeers, H. Verzekeringsgeneeskundige evaluatie van de instabiele knie Peelman, J. Voeten en schoenen in de residentiële verzorgingssector Peys, Peter Activiteitsstatus en tewerkstelling bij hemodialysepatiënten en niergetransplanteerden: een beschrijvende studie Smets, Luc Evaluatie van tandschade volgens gemeenrecht Somers, Baudouin Determinanten van werkhervatting na hartinfarct: een beschrijvende studie op een mannelijke bevolking Steyaert, P. Simulatie in de medico-legale expertise. 1995

2 Author Title Year Swinnen, Luc Stress als oorzaak van ziekteverzuim Van Hoof, Luc Posttraumatische epilepsie en de medicolegale aspecten Van Ingh, Daniël Arbeidsgeschikt? Ja, maar... Analyse van het concept Arbeidsrechtbank in het kader van de beslissingen van de adviserend geneesheer over de arbeidsongeschiktheid van Latenstein, B.D. Een arts voor arbeid en gezondheid: samenvoeging van arbeids- en verzekeringsgeneeskunde in Nederland Van Melkebeke, Marc Over hysterie: medico-legale beschouwingen bij een verdwenen ziektebeeld Vanden Wijngaert, MartineHet chronisch vermoeidheidssyndroom Vandendriessche, G. Belang van het EMG-onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde Vanderstraeten, Guido Problematiek van de chronische whiplash: een modern probleem van de verkeer(-de) mens Vyncke, G. Whiplash trauma en thoracic outlet syndroom: vragen omtrent eventueel verband; verzekeringsgeneeskundige implicaties Du Bois, Marc De discus hernia operatie in sociaal verzekeringsgeneeskundig perspectief Moens, F. Terugbetaling van geneesmiddelen bij peptische oesophagitis Somville, Francis Invaliditeit na distale radiusfracturen Vandenbergen, J. Kosten en effectiviteit van de Baclofen-Intrathecaaltherapie bij spastische parese tengevolge Multiple Sclerose of traumatische ruggemergletsels Aelvoet, C. Vingeramputaties versus replantaties, economisch bekeken Driesen, Ronald Totale heuparthroplastie bij de jonge populatie: validiteit & invaliditeit Parmentier, Kathleen De morfinepomp: enquête voor evaluatie van het nut en de beleving van de behandeling: verzekeringsgeneeskundige stand van zaken Rubbens, Ludwig Controlegeneeskunde complementair aan arbeidsgezondheidkunde? 1997 Vande Vijver, Geert Heupprothesen bij jonge personen: complicaties en medico-legale beginselen Ceulemans, Alain Whiplashtraumata: huidige stand van zaken bij de Vlaamse huisarts Claus, Guy Tewerkstellingsproblematiek in de beschutte werkplaatsen: literatuurstudie Debière, Thierry Verzekeringsgeneeskundige aspekten bij Ilizarovpatiënten: een algemeen overzicht en onderzoek bij malunion van de tibia Tournoy, Raoul Inhoudelijke, therapeutische en verzekeringskundige aspecten van het Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Vangheel, Hilde De anterieure glenohumerale dislokatie: literatuurstudie en consolidatieproblematiek Waegeneers, Stefan De organisatie van een externe audit met betrekking tot de minimale klinische gegevens binnen het huidige kader van de gezondheidszorg Cornelis, Bart Schaal ter evaluatie van functionele letsels van de schouder en methode ter bepaling van de functievermindering Dries, Arlette Sport en verzekeringen: een vergelijking van enkele polissen voor sportverzekering Mortelmans, Luc Invaliditeit na calcaneusfracturen Van Laethem, Alain Kennis van de sociale verzekeringen in de curatieve sector Van Meirhaeghe, Jan Toename van spondylolisthesis na trauma Claes, Neree Voorkamerfibrillatie als gezondheidseconomisch probleem in België Colemonts, Karin Arbeidsongeschiktheid bij patiënten met multiple sclerose Mortelmans, Katrien Hartaanval als arbeidsongeval? 2000 Pollentier, Herman Slaap-apnoe syndroom en rijgeschiktheid Stassijns, Gaëtane Electrophysiological findings in the C2 muscles in patients after whiplash trauma Thomas, Tom Bescherming van gezondheidsgegevens in een ziekenfondscontext: wat is privacy waard? 2000 Bossuyt, Anne Südeckatrofie: een onderschat verzekeringsgeneeskundig probleem De Koekelaere, Katrien Letsels van de plexus brachialis Defoort, Kathleen Beroepsgebonden overbelastingsletsels en de vergoeding als beroepsziekte in België Laleman, Rik Deontologische en juridische problemen van de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen Leirs, Geert Verzekeringsgeneeskundige aspecten bij rotator cuff aandoeningen Proost, Cathérine OPS: erkenning, maar ook herkenning? Uitwerking via een casus Ryndziewicz, Robert Het open systeem in de beroepsziektewet: bespreking van de erkende gevallen in Vlaanderen tot het jaar Dejans, Catherine De waarde van prognostische indicatoren in het verzekeringsgeneeskundig onderzoek van patiënten met aspecifieke lage rugpijn Duprez, Herman Behandeling van niet-specifieke lage rugpijn: evidence based? Een onderzoek in de regio Gent Gieraerts, Roland Epidurale infiltraties met steroïden: indicatiestelling bij lumboischialgie en informed consent Guastavino, V. Automutilatie: bewijsvoering in de verzekeringsgeneeskunde Hendrickx, Hilde Arbeidsonderbreking aansluitend op moederschapsrust: werkverwijdering of ziekte? 2002 Monteyne, Xavier Informed consent in België: een bedreiging voor de verzekerbaarheid van de geneesheer? 2002 Peumans, Jean-Pierre Evaluatie verschillen tijdens het deskundigen-onderzoek bij cervicale whiplash: culturele invloed? Invloed door aanwezigheid raadsgeneesheren? 2002 Van Damme, Dirk De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: een beschrijvend onderzoek over interpretatie en bruikbaarheid Van Herbruggen, J. Beroepsziekten veroorzaakt door lood/-verbindingen Vervoort, Filip Blood-borne infecties bij gezondheidswerkers: dualiteit arbeidsongeval - beroepsziekte Herregodts, Patrick Kostprijs van de behandeling van vestibulaire schwannomen: vergelijking van klassieke neurochirurgie versus radiochirurgie Soete, Frank Brandletsels: een verzekeringsgeneeskundige benadering De Munnynck, Katja Evaluatie van menselijke schade in het kader van de strafrechtelijke opdracht: het begrip 'ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid' Frisson, Philip Afhandeling van de arbeidsongevallen in de publieke sector: centrale rol van de Administratieve Gezondheidsdienst Mortelé, Piet Poikilothermie bij hoge dwarslaesies en zijn financiële consequenties Spruyt, Bart Uitkeringsgerechtigde jongeren: diagnose- en arbeidsongeschiktheidsprofielen De Kesel, Renata Factors influencing return-to-work after surgical treatment for carpal tunnel syndrome. 2005

3 Author Title Year Moësse, Anneliese Professionele reïntegratie bij ziekteverzuim ten gevolge van arbeidsconflicten: rol van de bedrijfsarts en adviserend geneesheer van de mutualiteit Vandekerckhove, Hilde Evaluatie van de opleiding verzekeringsgeneeskunde Vercammen, Patrick Verzekeringsgeneeskundige benadering van lage rugpijn: theorie en praktijk Verstrepen, Jan De invloed van het slaapapneusyndroom op de arbeidsgeschiktheid: een literatuurstudie De Vil, Jeroen Scapholunaire advanced collapse wrist: proximal row carpectomy versus four-corner arthrodesis Duinslaeger, Luc Cell or scalpel: cost-benefit of cultured keratinocytes in the treatment of burns, donor sites and venous leg ulcers Gillis, Cor-Georges Kruisbandletsels van de knie Hören, Ben Observationeel onderzoek van schadebepalingen bij whiplash slachtoffers Stuyven, Hilde Pes equinovarus en Legg-Calvé-Perthes: richtlijnen bij de beoordeling van het recht op verhoogde kinderbijslag Van Ginderachter, Luc Kritische analyse van door het Fonds voor de Beroepsziekten aangevraagde specifieke provocatietests: periode 1999 tot Van Nerum, Heidi De parkeerkaart voor mensen met een handicap Annemans, Sigrid Het profiel van de arbeidsongeschikte CVS-patiënten en de revalidatie in de CVS-referentiecentra Brouns, Francis Quality of life and disability after ilioinguinal lymphadenectomy Cock, Ina Agressie bij treinbegeleiders: organisatie van de opvang anno De Smet, Luc Application of the ICF principles for evaluation of the wrist Develter, Wim De fysieke schade bij letsels van de schouder: vergelijking van 3 schalen: OBSI - AMA guides - Europese schaal Devenyns, Luc Definitieve medische ongeschiktheid bij de politie anno 2005: toekijken of tussenkomen? Een kritische analyse van de verrichtingen van de geschiktheidscommissie 2007 op basis van een onderzoek van de medische dossiers. Hoet, Philippe Praktische gids bijstandsgeneeskunde Knops, Annemie Werkhervatting na borstcarcinoom: invloed van medische, psychische en werkgebonden factoren Kyndt, Patrick De duur van de arbeidsongeschiktheid na een heelkundige ingreep wegens discushernia van de lumbale wervelzuil: een retrospectieve studie Mulier, Thomas Social insurance costs and impairment after operative treatment of displaced wrist fractures in young and elderly patients Nackaerts, Sofie De communicatie tussen de arbeidsongeschikte verzekerde en de adviserend geneesheer: een kwalitatief onderzoek Smets, Tom Arbeidsongeschiktheid na kniecontusie als uitsluitingsdiagnose Van Boxelaer, Ludwig Medisch data management: de patiënte aan het stuur Wauters, Torsten Regionale verschillen in de arbeidsongevallenwetgeving bij de geïntegreerde politie Clinck, Willy Doelgericht detecteren en aanvragen van beroepsziekten vanuit het ziekenfonds 2008 Matthys, Jan Transversaal overzicht van de begrippen (arbeids)ongeschiktheid, invaliditeit en handicap doorheen het Belgisch Recht 2008 Rummens, Elise Interventies voor een snellere terugkeer naar het werk: een systematische literatuurstudie 2008 Swinnen, Floribert Liesbreukchirurgie en werkhervatting 2008 Vertriest, Sofie De impact van veroudering na dwarslaesie op beperkingen en participaties, de weerslag op arbeidscapaciteit en de nood aan hulp aan derden 2008 Berkein Philiep Arbeidsongeschiktheid na hysterectomie 2009 De Bruyn, Mireille Arbeidsongeschiktheid na hysterectomie 2009 De Vroede, Lieve De communicatie tussen de arbeidsongeschikte verzekerde en de adviserend geneesheer op de medico-sociale raadpleging 2009 Engels, Hilde Gebruik van de medische registratiegegevens als evaluatiemiddel in de ziekteverzekering: het voorbeeld van hadrontherapie 2009 Gorris, Catherine Professional reintegration after spinal cord injury 2009 Lambrechts, Roel Arbeidsongeschiktheidsduur na operatieve behandeling van epicondylitis lateralis. Relatie met risicofactoren? 2009 Mensaert, Antoon Herijking van de nomenclatuur van de orthopedische ingrepen 2009 Platteeuw, Joke Het klinische belang van de fliptest en de test van Lasègue bij lumboischias patiënten: sensitiviteits- en specificiteitsonderzoek 2009 Rens, Ann Professional reintegration after spinal cord injury 2009 Van Hove, Mieke Is langdurig verzuim voorspelbaar? Onderzoek aan de hand van de vragenlijst arbeidsreïntegratie (VAR) 2009 Van Kuyk, Marc Wet op het deskundigen onderzoek. Verleden - heden - toekomst 2009 Vandenbosch, Geert De invloed van de mededeling van de volgende oproepdatum bij de adviserend geneesheer op de werkhervatting 2009 Vanhove, Benoit Subcapitale heupfracturen bij personen jonger dan 60 jaar en de gevolgen op de arbeidsmarkt 2009 Ven, An Gezondheids-gerelateerde kwaliteit van het leven na een operatief behandelde onstabiele enkelfractuur 2009 Vorlat, Peter Welke factoren bepalen het herstel na thorakale en lumbale wervelfracturen? 2009 Belva, Florence Schadeposten bij wrongful birth, wrongful pregnancy en wrongful life vorderingen 2010 Claes, Annick Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering na een ongeval gemeen recht 2010 Henriquez, Carlos Het hypothenar-hamer-syndroom: een miskende beroepsziekte 2010 Lammens, Geert Militairen blootgesteld aan niet-ioniserende elektromagnetische straling en eventuele relatie met beroepsziekte 2010 Van Parijs, P. Professionele reïntegratie tijdens en na revalidatie van toxicomanen: een follow-up van 2002 tot Van Snick, Sylvia Ziekteverzuim ten gevolge van depressieve klachten bij werknemers van de NMBS, NMBS Holding & Infrabel 2010 Vannecke, J. Professionele reïntegratie tijdens en na revalidatie van toxicomanen: een follow-up van 2002 tot Vermeeren, Els Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering na een ongeval gemeen recht 2010 Wolff, Noreen Evaluatie van het gebruik van artikel 20 bis in het stelsel der zelfstandigen 2010 De Baerdemaeker, Els Psychoanalytische psychotherapie en wetenschappelijk onderzoek. Literatuuronderzoek naar effectiviteit en kosten-baten reflecties 2011 Machtelinckx, Christel Arbeidsongevallen in de hulpverlening. De brandweer Palmers, Heidi Arbeidsongeschiktheid na heelkundig rotator cuff herstel: beïnvloedende factoren op het resultaat en de arbeidsongeschiktheidsduur 2011 Vanwezer, Marleen Arbeidsongeschiktheid en aspecifieke lage rugpijn door de ogen van de patiënt 2011 Rooker, Servan Het arbeidsongeval in het Belgische arbeidsrecht en het verloop van de medische betwisting voor een arbeidsrechtbank. Analyse van 46 dossiers van één 2011 wetsverzekeraar uit de periode van 1/1/2001 tot 23/5/2008

4 Author Title Year Broeks Hilde Tuberculose en verzekeringsgeneeskunde 2012 Sommeling, Casper De Surgical Safety Checklist: een blik op de toekomst 2012 Jenetzky, Christine De bruikbaarheid van de EUMASS Core Set "Langdurige arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering 2012 Tudor, Violeta Welke factoren en parameters spelen een rol bij de afwezigheid op het werk bij patiënten met een chronische post-traumatisch stress stoornis 2012 Maes, Peter Het obstructief slaapapnoesyndroom en arbeidsongevallen 2012 Naessens, Giovanni Verzekeringsgeneeskundige aspecten bij evaluatie van het strekapparaat van de knie 2013 Boeckxstaens, Chris Cardiale revascularisatie: analyse naar kostprijs en arbeidsongeschiktheid 2013 Van der Auwera, Ludwig Arbeidsongeschiktheid na tenniselleboogchirurgie 2013 Demyttenaere, Bart Hoofdstuk IV: afschaffen of aanpassen? 2013 Van Rafelghem, Jo Hoofdstuk IV: afschaffen of aanpassen? 2013 Mertens, Liesbet Arbeidsongeschiktheid na een knieprothese 2013 Van Cauteren, Andre Bariatrische/Metabole heelkunde: recente evoluties en effecten op consumptie en kosten binnen de sociale verzekering. Bijzondere aandacht voor diabeten 2013 Verrijdt, Guy Juridische betwistingen van de beslissingen "Overlijden" van het Fonds voor Beroepsziekten van Mertens, Johan Professional rehabilitation and reintergration after lower limb amputation: factors influencing return to work 2013 Verhegghen, Bernadette Gebruik van de ICF bij de beoordeling arbeids(on)geschiktheid van personen met depressieve stoornissen 2014

5

6

7

8

amputatie Ilse Cappan Adviserend geneesheer CM Antwerpen

amputatie Ilse Cappan Adviserend geneesheer CM Antwerpen amputatie VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID NAAR ARBEIDSGESCHIKTHEID CASUS Man 1977 verpleegkundige witgele kruis okt 2003 privé-ongeval: freeze machine crushtrauma re tibia en voet behandeling: OS en verschillende

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier... Voorwoord... Gebruikte afkortingen... vii De Bibliotheek Sociaal Recht Larcier.................................. Voorwoord...................................................... Gebruikte afkortingen..............................................

Nadere informatie

Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade

Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade Medische expertise = Bepalen (lichamelijke) schade Schadebepaling is steeds in functie van bepaalde juridische/verzekeringscontext er bestaat geen absolute schadebepaling schadebepalingen in verschillende

Nadere informatie

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen

Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Controle-arts privaat verzekering: noodzaak en beperkingen Hoe ver staat Sisyphos? Tom Thomas Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise thomas.tom@skynet.be Disclosure KBC Verzekeringen Argenta Assuranties

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing Dr. Hendrik VERMEERBERGEN Dr. Dirk VAN GOOL 8 januari 2014 (Art. 100. 1 WET 10/07/1994)

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OBJECTIVEREN VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID Dokter Marc VAN KUYK Master in de verzekeringsgeneeskunde en medico-legale expertisen 7 mei 2014 DE VERSCHILLENDE EXPERTISEN MINNELIJKE

Nadere informatie

DE MEDISCHE EXPERTISE (uitgave 2008)

DE MEDISCHE EXPERTISE (uitgave 2008) DE MEDISCHE EXPERTISE (uitgave 2008) DE DESKUNDIGE 1. Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken...3 1. Het verloop van de gerechtelijke expertise in vogelvlucht...3 2. Expertisekosten...12 3. Wetteksten...21

Nadere informatie

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3

1. Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden 3 II. DEFINITIES A. Definities in het kader van de wetgevingen betreffende de sociale integratie van personen met een handicap en hun inschakeling in het arbeidsproces 1. Wet van 16 april 1963 betreffende

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. No-Fault & Aansprakelijkheid

INHOUDSTAFEL. No-Fault & Aansprakelijkheid INHOUDSTAFEL No-Fault & Aansprakelijkheid - 1 - NO-FAULT & AANSPRAKELIJKHEID 1. De aanstelling van de private deskundige...2 1. Inleiding...2 2. Werkmethode en eigenschappen van de deskundige...3 2.1 Morele

Nadere informatie

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds PRAKTISCH De adviserend geneesheer van je ziekenfonds Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat, 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix,

Nadere informatie

1. Definitie van de actoren. Inleiding. WPR en verzekeringsgeneeskunde. De Wet patiëntenrechten (W. van 22 augustus 2002) en verzekeringsgeneeskunde

1. Definitie van de actoren. Inleiding. WPR en verzekeringsgeneeskunde. De Wet patiëntenrechten (W. van 22 augustus 2002) en verzekeringsgeneeskunde art. 5) 14/03/2012 De Wet patiëntenrechten (W. van 22 augustus 2002) en verzekeringsgeneeskunde 46 ste vervolmakingscyclus Verzekeringsgeneeskunde WVV Inleiding Studie in opdracht van de FOD Volksgezondheid

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg

Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Trends binnen de verschillende pijlers van diabeteszorg = prikkels tot gedeelde kwaliteitszorg Gent, 8 november 2011 Jan Vande Moortel Advocaat Lector recht en ethiek Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie

INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie INHOUDSTAFEL Arbeidsongeval & Letselpreventie 1 ARBEIDSONGEVAL DEEL 1 2 3 ARBEIDSONGEVAL I. UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR...4 1. Is de wet betreffende de arbeidsongevallen in de

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein

HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering VVP Gent, 16-10- 2015 Marc Stein HOE BEPAAL IK ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJ DE PSYCHIATRISCHE PATIENT? Herfstvergadering

Nadere informatie

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Bea Cantillon Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen Academische Zitting n.a.v. 100 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw,

Nadere informatie

Nieuw GAO. Studiedag W.V.V. 2 december Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM

Nieuw GAO. Studiedag W.V.V. 2 december Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM Nieuw GAO Studiedag W.V.V. 2 december 2015 Dr. Philiep Berkein Geneesheer-directeur NVSM Overzicht Context Richtlijnen AG Impact adviserend geneesheren Bijzondere gevallen Overgangsmaatregelen Context

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

CHIRO SINGA S LEIDING

CHIRO SINGA S LEIDING CHIRO SINGA S LEIDING Hoofdleiding is aangeduid in het VET 1960-1961 Torck Lucien Teyvaert Gilbert Verzele Hervé Rogge Adelin Ketels Adelin Pater Hippoliet (proost) 1961-1962 Torck Lucien Verzele Hervé

Nadere informatie

TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS. Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven

TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS. Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven TENLASTENEMING EN INSCHATTING VAN TRAUMATISCHE LUMBALE NEUROLOGISCHE LETSELS Prof. Dr. Jean-Pierre TRICOT KULeuven LOW BACK... HIGH PROFITS RUGPIJN- Enkele cijfers (1) - Vroeg of laat: 80 % van de aktieve

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid of werkonbekwaamheid

Arbeidsongeschiktheid of werkonbekwaamheid Arbeidsongeschiktheid of werkonbekwaamheid arbeidsongeschiktheid Werk of arbeid Kenmerken Wettelijke regeling NGAO Beleid Reïntegratie arbeidsongeschiktheid Werk of arbeid Kenmerken Wettelijke regeling

Nadere informatie

Samenwerking tussen huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen bij re-integratie

Samenwerking tussen huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen bij re-integratie 1 Samenwerking tussen huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen bij re-integratie Prof. dr. Philippe Mairiaux Studiedag VWVA - WVV «Start to re-integrate», Leuven 23 april 2014 2 Outline Twee studies

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen. 22 oktober Dr Mia Honinckx

Fonds voor de medische ongevallen. 22 oktober Dr Mia Honinckx Fonds voor de medische ongevallen 22 oktober Dr Mia Honinckx FMO: data opgericht bij wet van 31 maart 2010 operationeel sinds 1 september 2012 (=datum inwerkingtreding van de artikelen betreffende de procedure)

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald.

Om de vijf jaar 50 euro terugbetaald. Organisation - Organisatie Bond Moyson Oost-Vlaanderen 311 Tramstraat 69 9052 ZWIJNAARDE Tél. : (09) 333 50 00 Fax : (09) 333 50 59 Acupunctuur Avantages - Voordelen Brillen en lenzen Chiropraxie Dag-

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ

Vlaamse Gemeenschap KSZ gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale Min SZ 01/01 06/02 Machtigingsaanvraag van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Algemen Zaken en Financiën, Administratie Budgettering, Accounting en Financieel management, voor de mededeling

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Jaarverslag AZ Sint-Lucas

Jaarverslag AZ Sint-Lucas Jaarverslag 2016 AZ Sint-Lucas 2016 IN CIJFERS AZ Sint-Lucas is een modern, sociaal en toegankelijk ziekenhuis in het hart van Gent. Het medisch aanbod bestrijkt nagenoeg alle specialismen en subspecialismen.

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 BURGER EN SAMENLEVING _GR_00040 Toelagereglement taxicheques - aanpassingen - Goedkeuring

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 BURGER EN SAMENLEVING _GR_00040 Toelagereglement taxicheques - aanpassingen - Goedkeuring Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 7 maart 2016 BURGER EN SAMENLEVING 8 2016_GR_00040 Toelagereglement taxicheques - aanpassingen - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans; de

Nadere informatie

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer 1 Inhoud 1. Het wettelijke kader van de arbeidsgeneesheer 2. Huidige gang van zaken 3. Knelpunten en moeilijkheden 4. Besluit 2 1.

Nadere informatie

Verantwoording. Verantwoording

Verantwoording. Verantwoording Verantwoording v Verantwoording Advocaten, huisartsen, sociaal assistenten en uiteraard ook deskundigen, de zogenaamde medische experten, worden dagelijks geconfronteerd met schadegevallen betreffende

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1

Inleiding. Inleiding. Pulinx Erlend - RIZIV - Vorming gezondheidszorg 25/09/08 afdeling maatschappelijk welzijn 1 VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING Inleiding De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen is een tak van de sociale zekerheid naast de takken betreffende: -

Nadere informatie

Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering. april 2007

Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering. april 2007 Verzekeringsgeneeskundige protocollen van de Gezondheidsraad: doel, opzet en hantering april 2007 1 Arbeidsongeschikt Arbeidsongeschiktheid wordt in de WIA hetzelfde gedefinieerd als in de WAO: Volledig

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 MAART 2016 S.15.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.15.0053.N STAD AARSCHOT, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, met zetel te 3200 Aarschot, Ten Drossaarde

Nadere informatie

ARBEIDSGENEESKUNDE ONDER DE LOEP

ARBEIDSGENEESKUNDE ONDER DE LOEP ARBEIDSGENEESKUNDE ONDER DE LOEP Belgische Beroepsverening voor Arbeidsgeneesheren (BBvAG) Doelstelling = gezondheid en welzijn van werknemers vrijwaren en bevorderen: Primaire preventie: aanpassing van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Geneeskundige Dagen van Antwerpen Preliminair Programma

Geneeskundige Dagen van Antwerpen Preliminair Programma Donderdag 10 September 20.00 22.00 Akademische zitting (Aula Maior) 20.00 Welkom en toelichting 20.15 Een maatschappij in trauma Kabinet Minister M. De Block 20.30 Trauma-opvang Koen Monsieurs 20.45 Verkeer

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Handvest van de adviserend geneesheer van de HZIV

Handvest van de adviserend geneesheer van de HZIV Handvest van de adviserend geneesheer van de HZIV De adviserend geneesheer is een beëdigd geneesheer, actief in het kader van de ZIV wet* (Art. 153 van de gecoördineerde wet van 14.7.1994). In de uitvoering

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands * 137 Samenvatting Het doel van deze dissertatie was het beschrijven van lange termijn resultaten van ernstige tot zeer ernstige ongevalslachtoffers. Ernstig werd gedefinieerd als een letselernst van 16

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen

Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Nieuwe uitdagingen voor de ziekenfondsen Michiel VLAEMINCK Schatbewaarder Landsbond der Christelijke Mutualiteiten De ziekenfondsen in België 7 verzekeringsinstellingen waarvan: 5 private landsbonden die

Nadere informatie

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn

Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Programma inzake secundaire preventie van de lage rugpijn Laetitia Legrain, attaché Fonds voor de beroepsziekten Brussel, 22 oktober 2007 Inhoudsopgave Voorstelling van de opdrachten van het FBZ Evolutie

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Trendanalyse van de arbeidsongeschiktheid in functie van de leeftijdscategorie

Trendanalyse van de arbeidsongeschiktheid in functie van de leeftijdscategorie Trendanalyse van de arbeidsongeschiktheid in functie van de leeftijdscategorie Dr Chris Van Hul Adjunct medische directie Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Context: Het OESO-rapport 23 «Transforming

Nadere informatie

Multidisciplinaire rugrevalidatie

Multidisciplinaire rugrevalidatie Multidisciplinaire rugrevalidatie Lage rugpijn Acuut chronisch Acuut < 6 wkn Subacuut tss 6wkn en 3 maand Chronisch > 3 maand Specifiek aspecifiek Uitsluiten van alarmsignalen (red flags) 90-95% aspecifiek

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

SOCIALE GENEESKUNDE. de nieuwste ontwikkelingen. prof dr J.W. Groothoff UMCG. Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006

SOCIALE GENEESKUNDE. de nieuwste ontwikkelingen. prof dr J.W. Groothoff UMCG. Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006 SOCIALE GENEESKUNDE de nieuwste ontwikkelingen prof dr J.W. Groothoff UMCG Studiekring Noord Verzekerings- en bedrijfsartsen 5 oktober 2006 1 Opzet onderwijs/opleiding onderzoek medische / maatschappelijke

Nadere informatie

AANSCHRIJVING 2012/3

AANSCHRIJVING 2012/3 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING 2012/3 Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2012. I. Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

Innovatief zorg model bedrijfsleven?

Innovatief zorg model bedrijfsleven? Innovatief zorg model bedrijfsleven? Dr.K.Khargi, MD, PhD, MSc Cardiothoracaal chirurg Hartcentrum Den Haag-Delft Uitgangspunt Instroom Arbeidsmarkt Uitstroom Krapte arbeidsmarkt 1 Instroom Oplossing Relatie

Nadere informatie

Samenwerking huisarts en kinesitherapeut

Samenwerking huisarts en kinesitherapeut Samenwerking huisarts en kinesitherapeut Lode Verreyen voorzitter WVVK UGent vakgroep huisartsgeneeskunde Inhoud v.d. workshop 1. Het voorschrift 2. Soorten voorschrift en aantal behandelingen 3. Het consultatief

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe

WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN. Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WERKHERVATTING NA EEN LANGDURIGE AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN Hilde De Man Preventieadviseur Psychosociale Aspecten Idewe WAAROM AANDACHT VOOR LANGDURIG VERZUIM? (1) Psychische stoornissen en musculoskeletale

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Disease oriented work ability assessment in social insurance medicine Slebus, F.G.

Disease oriented work ability assessment in social insurance medicine Slebus, F.G. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Disease oriented work ability assessment in social insurance medicine Slebus, F.G. Link to publication Citation for published version (APA): Slebus, F. G. (2009).

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Psyche en Sysiphus Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie. 16 oktober 2015

Psyche en Sysiphus Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie. 16 oktober 2015 Psyche en Sysiphus Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie 16 oktober 2015 Dr. Bart Leroy UPC KU Leuven, Campus Kortenberg Herstel versus chroniciteit: het belang van arbeids(re)integratie

Nadere informatie

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak Burnout bij huisartsen preventie en aanpak P. Jonckheer (KCE), S. Stordeur (KCE), G. Lebeer (METICES, ULB), M. Roland (CUMG-ULB), J. De Schampheleire (TESA-VUB), M. De Troyer (METICES, ULB), N. Kacenelenbogen

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

CVS : forensisch psychiatrische overwegingen

CVS : forensisch psychiatrische overwegingen CVS : forensisch psychiatrische overwegingen ZOL Genk 17 Februari 2011 Prof Dr Dillen Chris Forensisch Psychiater Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Recht - Criminologie Porseleinwinkel Etiologie Chronisch

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN AANSCHRIJVING NR. 276

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN AANSCHRIJVING NR. 276 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN AANSCHRIJVING NR. 276 Brussel, 27 maart 2017 Aan de verzekeringsondernemingen toegelaten tot de arbeidsongevallenverzekering

Nadere informatie

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017

Welzijn & gezondheid verzekeringen. Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Welzijn & gezondheid verzekeringen Jo Coulier Tim Vandenberghe Laatste update: april 2017 Verzekeringen: types Verplichte ziekteverzekering (mutualiteit) Arbeidsongevallenverzekering (werkgever, SSWB art.

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Standpunt adviserend geneesheren én arbeidsgeneesheer

Standpunt adviserend geneesheren én arbeidsgeneesheer Standpunt adviserend geneesheren én arbeidsgeneesheer Wat vooraf ging Voortschrijdend inzicht sedert iets meer dan 20 jaar Onze samenwerkingsovereenkomst met VDAB-GTB-NIC-RIZIV Intern CM: de aanwerving

Nadere informatie

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming

Ja/Neen 15/10/ /10/2015: Verplichte DBR voor huisarts. Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming 1/10/2015: Verplichte DBR voor huisarts 15/10/2016 475075 101076 Welke patiënten? Recht op Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming Welke prestaties? Consultaties + technische prestaties tijdens consultatie

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 To exercise or not to exercise, no longer the question 1 7. opinie 19

Redactie 1 1. Auteurs 1 2. Voorwoord 1 7 To exercise or not to exercise, no longer the question 1 7. opinie 19 Inhoud Redactie 1 1 Auteurs 1 2 Voorwoord 1 7 To exercise or not to exercise, no longer the question 1 7 opinie 19 1 Ouderenzorg in Nederland: verleden, heden en toekomst 2 1 Jos Schols Ouderen en ouderenzorg

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Even voorstellen Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding Verbonden aan Universiteit Gent Eén van

Nadere informatie

Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidvermogen (SMBA)

Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidvermogen (SMBA) Sociaal Medische Beoordeling van Arbeidvermogen (SMBA) Naar een evidence-based participatiegerichte beoordelingsmethode Duo presentatie Yvette van Woerkom (UWV) en Femke Abma (KCVG-UMCG) Muntendam Symposium,

Nadere informatie

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden deelnemers: 187 Totaal aantal meldingen: 1159 Economische sectie A: landbouw, bosbouw en visserij N613 Carpale-tunnelsyndroom 2 E601 Diabetes

Nadere informatie

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL?

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? april 2015 2 3 WANNEER is er sprake van een ARBEIDSONGEVAL? Wat te doen bij een arbeidsongeval? Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden. Want lang niet

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN

CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS CM-HOSPITAALPLAN CONCURRENTIEVERGELIJKING : AG CARE DELTA VS -HOSPITAALPLAN Fortis AG Omvang van het Plan onbeperkt Hospi : plafond 13.000 EUR/j/verzekerde (inclusief pré& postperiode) + Ambulante Zorgen : plafond 7.000

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 154 NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 155 SAMENVATTING Achtergrond Hoewel het lumbosacraal radiculair syndroom (LSRS) zo lang bestaat als de geschiedenis van onze

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie

Wat kan het ziekenfonds doen voor patiënten met een zeldzame ziekte? Chris Van Hul Intermutualistisch Agentschap 19/11/2015

Wat kan het ziekenfonds doen voor patiënten met een zeldzame ziekte? Chris Van Hul Intermutualistisch Agentschap 19/11/2015 Wat kan het ziekenfonds doen voor patiënten met een zeldzame ziekte? Chris Van Hul Intermutualistisch Agentschap 19/11/2015 Ziekenfondsen als polyvalente organisaties met velerlei opdrachten Verzekeraar

Nadere informatie

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:...

Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere. Naam en voornaam van verzekerde:... Adres:... Aanvraag voor herstelverblijf rustverblijf zorgverblijf begeleider herstelverblijf Cosmopolite te Blankenberge (rust/herstel) J-Club De Knapzak te Bohan (rust) Andere 1) Administratieve gegevens 4.. INSS......

Nadere informatie

Preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid in de 1 ste lijn

Preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid in de 1 ste lijn PIJN Samen maken we er een punt van. Preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid in de 1 ste lijn Dr. J. Bernagie Huisarts/zorgcoördinator wijkgezondheidscentrum t Spoor Opvolging langdurige werkonbekwaamheid

Nadere informatie

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 Inhoud Woord vooraf bij de tweede, geheel herziene druk Auteurs I III 1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 DEEL

Nadere informatie

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door

Return to Work. ziekte of ongeval. Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door Begeleiding bij de re-integratie van langdurig afwezigen door ziekte of ongeval Hanne Kenis Preventiedeskundige ergonomie en return to work expert, Mensura Vragen Wat is de kans dat de werknemer terugkeert

Nadere informatie

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg

Disclosure. > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg Disclosure > in dienst Encare Arbozorg > lid RTC Gezondheidszorg 1 Karien van Roessel Bedrijfsarts Jurist Beroepsziekten Bedrijfsongevallen en Letselschade ABW 17 oktober 2016 2 Een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

S De afgelopen decennia is het aantal mensen met kanker toegenomen, maar is tevens veel vooruitgang geboekt op het gebied van vroegdiagnostiek en behandeling van kanker. Hiermee is de kans op genezing

Nadere informatie

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats)

Rijksregisternummer :. Uw huidig adres (indien verschillend van uw hoofdverblijfplaats) VERKL. 1/2 ARBEIDSONGESCHIKTHEID ZELFSTANDIGEN VERKLARING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Art. 53 van het Koninklijk Besluit van 20 juli 1971) 1. Identificatie van de titularis Naam : Voornaam : Hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

ZiekteUitkeringenType PrimaireArbeidsongeschiktheid(Werknemer) Invaliditeit(Werknemer) NietVergoedePeriode(Zelfstandige) VergoedePeriode(Zelfstandige) Na1JaarPrimaireOngeschiktheid(Zelfstandige) ZiekteKrediet(Ambtenaar)

Nadere informatie

De mutualiteit. De mutualiteit 31

De mutualiteit. De mutualiteit 31 De mutualiteit De mutualiteit 31 Algemene info mutualiteit Een mutualiteit of ziekenfonds zorgt voor de terugbetaling van een deel van de dokterskosten, tandzorgen, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten...

Nadere informatie