Doorlopende reisverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorlopende reisverzekering"

Transcriptie

1 Doorlopen reisverzekering AD0113 DR01 Inhoudsopgave A Wat te doen bij scha een ongeval B Dekkingsoverzicht C Algemene verzekeringsvoorwaarn Art Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringsgebied 2 Dekkingsperio 3 Maximale duur 4 Omschrijving kking 5 Algemene uitsluitingen en beperkingen 6 Verplichtingen in geval scha 7 Behanling een schageval 8 Anre verzekeringen 9 Verjaring 10 De premie 11 Wijziging premie en/ voorwaarn 12 Duur en ein verzekering 13 Adres 14 Geschillen 15 Persoonsregistratie 16 Rubriek bagage en scha aan logiesverblijven 17 Rubriek extra sportuitrusting 18 Rubriek buitengewone kosten 19 Rubriek kosten geneeskundige en tandheelkundige behanling 20 Rubriek bijzonre sporten 21 Rubriek ongevallen 22 Rubriek ongevallen bijzonre sporten 23 Rubriek vergend vervoer en repatriëring 24 Rubriek annuleringskosten 25

2 Wat Deze te overeenkomst doen bij scha beantwoordt een aan ongeval vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn Hieronr en voor hebben zover wij door aangegeven een r waarop gelen u moet scha letten bij op vergoeding meln waar scha jegens een ongeval. een verzeker In aanspraak geval wordt nood nt gemaakt, u altijd eerst gevolg contact is op te een nemen gebeurtenis met Alarmcentrale waar voor +31 partijen ten 91 tij 24 sluiten verzekering onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar Wij normale geven loop u informatie omstandighen hoe u verr moet hanlen. nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd De onzekerheidsvereiste hulpnst is 7 dagen voldoet per week is niet en 24 gekt. uur per Voor dag zover bereikbaar. geen sprake is opzet tot misleiding verzekeraars door verzekeringnemer zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid Verlies, fstal scha aan uw bagage Doe bij verlies fstal bagage altijd aangifte bij plaatselijke politie. Inn dat niet mogelijk is bij reisleiding, hoteldirectie, treinconducteur, personeel luchtvaartmaatschappij enz. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs aangifte. Heeft u scha aan uw bagage, bewaar dan beschadig artikelen tot na afwikkeling scha. Ziekte, 1.1 ongeval Verzekeringnemer overlijn tijns reis Bij ziekte, Degene ongeval overlijn verzekering een met verzekeraars len is reisgezelschap aangegaan en premie achtergebleven en kosten familie is is belangrijk dat u direct contact opneemt met Alarmcentrale. Deskundige mewerkers zorgen voor bemidling en verre hulpverlening zoals repatriëring medische begeleiding. 1.2 Verzeker Medische Degenen hulp en ziekenhuis als zodanig in polis zijn aangeduid. Heeft u medische hulp nodig, volgt u dan voorschriften arts op en vraag altijd om een gespecificeer nota. Neemt u Hij in geval verzeker ziekenhuisopname risico draagt direct contact zij gezamenlijk op met Alarmcentrale verzeker +31 risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel. Uitvallen vervoermidl bestuurr Als 1.4 tijns Gebeurtenis uw vakantie uw vervoermidl uitvalt als gevolg een ongeluk pech, neemt u dan contact op met Alarmcentrale Een voorval voor: een hulp reeks langs met weg, elkaar toezenn verband houn onrlen, voorvallen repatriëring ten gevolge vervoermidl, vervoer waar scha naar is eindbestemming ontstaan. u en uw reisgenoten. Als 1.5 bestuurr Scha als gevolg ziekte een ongeval niet in staat is auto te besturen, neemt u dan contact op met Onr Alarmcentrale scha wordt voor: verstaan een scha vergen aan personen bestuurr, en scha repatriëring aan zaken. vervoermidl, vervoer uw reisgenoten Onr scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid Vergend personen vervoermidl al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien Als uw auto en/ scha. cara tijns reis uitvalt en niet binnen twee dagen rijklaar gemaakt kan worn, belt u dan met Alarmcentrale voor en vergen auto vakantieverblijf Onr scha aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies Schaafhanling zaken anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook Voor een verontreinigd snelle afhanling vuil worn scha stuurt zaken u en alle stukken zich daarop betrekking daarin hebben bevinn op scha vreem zo snel mogelijk naar stfen ons wordt toe. hieronr Denk hierbij begrepen. aan nota s telefoonkosten en extra reis- en verblijfskosten, aankoopnota s bewijs aangifte in geval fstal. 1.6 Joyriding Contact Onr Alarmcentrale joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr Als u contact bedoeling opneemt te hebben met zich Alarmcentrale dit motorrijtuig houdt toe u te dan eigenen. uw verzekeringspapieren en telefoonnummer waar u te bereiken bent bij hand! 2

3 DEKKINGSOVERZICHT DOORLOPENDE REISVERZEKERING Basispakket Hulpverlening & Buitengewone Kosten hulpverlening (organisatie & bemidling) buitengewone kosten verblijfkosten Telecommunicatiekosten Deze overeenkomst beantwoordt aan vereiste onzekerheid als bedoeld in kostprijs art. 7:925 BW, inn Bagage en voor zover door een r gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker Keuze aanspraak verzekerd bedrag wordt op gemaakt, Bagage blijkt uit polisblad gevolg is een gebeurtenis waar voor partijen ten tij maximaal sluiten per verzeker, verzekering per reis onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar waar normale ten hoogste loop voor: omstandighen nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gekt. Voor zover geen sprake is opzet tot misleiding verzekeraars door verzekeringnemer zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid waaronr te verstaan: Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is 1.2 Verzeker Hij verzeker risico draagt zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel. 1.5 Scha Een voorval een reeks met elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar scha is ontstaan. algehele blijven invaliditeit , Onr scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid repatriering vervoermidl Onr scha aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, kostprijs vernietiging max. waar vervoermidl en/ verlies zaken anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook verontreinigd vuil worn zaken en zich daarop daarin bevinn vreem stfen wordt hieronr begrepen. 1.6 Joyriding Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. kostprijs kostprijs max 100- p.p. voor ten hoogste 14 dagen bij standaard verzekerd bedrag bij verhoogd verzekerd bedrag voor alle verzekern tezamen maximaal digitale/elektrische apparatuur, waaronr te verstaan: foto-, film-, vio/dvd-apparatuur. Inclusief eventuele bijbehoren beeld-, geluids-, en informatiedragers: - geluids- en beeldapparatuur waaronr muziekdragers, ipods, en MP3 spelers en navigatieapparatuur niet ingebouwd in auto; - computers waaronr organisers incl randapparatuur, stware en bijbehoren beeld-, geluids-, en informatiedragers; telecommunicatie apparatuur 300,- 500,- mobiele telefoons,smartphones, iphones ook inn voorzien een foto, viocamera inclusief beltegoed waarvolle zaken 500,- 750,- waaronr 1.1 te Verzekeringnemer verstaan: sieran, horloges en muziekinstrumenten onrlen en gereedschappen voor motorrijtuigen 375,- 500,- waaronr te verstaan: gereedschappen, reserve-onrlen, dakdragers, dakkfers, sneeuwkettingen, caraspiegels, fietsendragers medische hulpmidlen 375,- 500,- waaronr te verstaan: Degenen als zodanig in polis zijn aangeduid. kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen, gehoorapparaten (zonne)brillen en contactlenzen 375,- 500,- fiets 1.3 inclusief aan Verzekeraars - en toebehoren 500,- 750,- surfplanken, kano's opblaasbare boten 375,- 500,- tijns reis aangkochte zaken 375,- 500,- Geld, per reis 450,- 650,- Eigen risico per gebeurtenis 50,- nvt Bedragen geln per verzeker per reis, tenzij anrs aangegeven Extra sportuitrusting maximaal per reis per verzekering (boven verzekerd bedrag voor Bagage) 2.500,- Geneeskundige kosten gemaakt in buitenland kostprijs tandheelkundige kosten 750,- Ongevallen overlijn ,- algehele blijven Onr invaliditeit scha wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken ,- verzekern jonger dan 16 jaar overlijn 4.000,- bedragen per verzeker per reis personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloei- Vergend vervoer en repatriëring (Dekking geldt niet inn vervoermidl our dan 10 jaar) uitvallen vervoermidl: en scha. - noodzakelijk kosten hulp langs weg 125,- - bestellen, toezenn onrlen kostprijs - kosten berging en vervoer kostprijs - vergoeding kosten voortzetting reis naar bestemming kosten terugreis kostprijs (openbaar vervoer) uitvallen bestuurr: - inzet vergen bestuurr kostprijs - gebruik autotransporter kostprijs - terug - doorreis kostprijs (openbaar vervoer) huur vergend vervoermidl - huurkosten soortgelijk vervoermidl huurkosten max.duur oorspronkelijk voorgenomen reis - extra reiskosten trein bus kosetprijs (openbaar vervoer) - extra verblijfskosten max 50,- per dag, max 10 dagen (Garantie) Annulering Annuleringskosten keuze verzekerd bedrag Annuleringskosten blijkt uit polisblad ,- per verzeker per reis met een max 6.000,- per jaar ,- per verzeker per reis met een max ,- per jaar 23

4 Dekkingsgebied Deze overeenkomst beantwoordt aan vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn Onr en voor zover verzekeringsgebied door een Europa r wordt gelen verstaan: scha op vergoeding waar jegens een verzeker Europese aanspraak lann wordt alsme gemaakt, Azoren, gevolg Canarische een gebeurtenis Eilann, Maira waar en voor niet partijen Europese ten lann tij aan Midllandse sluiten Zee. verzekering onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar normale loop omstandighen nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd Europese onzekerheidsvereiste lann voldoet is niet Nerland gekt. (exclusief Voor zover Caribische geen sprake eilann is Bonaire, opzet Sint tot Eustatius misleiding en Saba.) Albanië verzekeraars door verzekeringnemer Noorwegen zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid Andorra Oekraïne België Oostenrijk Bosnië Polen Bulgarije Cyprus Portugal Roemenië Denemarken Rusland (tot Aziatische grens Oeralgebergte) Duitsland San Marino Estland Degene verzekering Servië met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is Finland Slovenië Faeröer Slowakije 1.2 Verzeker Frankrijk Spanje Griekenland Degenen als zodanig Tsjechië in polis zijn aangeduid. Groenland Turkije Groot- Brittannie Wit-Rusland Hongarije Hij verzeker risico IJsland draagt zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor Ierland door namens hem geteken Zwen aanel. Italië Zwitserland Kroatië Letland Een voorval een reeks met elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar Litouwen scha is ontstaan. Liechtenstein Luxemburg 1.5 Scha Macedonië Onr scha wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken. Malta Moldavië Onr scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid Monaco personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Montenegro Niet-Europese Onr scha lann aan aan zaken Midllandse wordt verstaan scha Zee door beschadiging, vernietiging en/ verlies Algerije zaken anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook Egypte verontreinigd vuil worn zaken en zich daarop daarin bevinn vreem Israël stfen wordt hieronr begrepen. Libanon Libië 1.6 Joyriding Marokko Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr Syrië bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. Tunesië 42

5 Algemene Deze overeenkomst verzekeringsvoorwaarn beantwoordt aan vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn Deze en voor overeenkomst zover beantwoordt door een r aan gelen vereiste scha onzekerheid op vergoeding als bedoeld waar in jegens art. 7:925 een BW, verzeker inn en voor aanspraak zover wordt door gemaakt, verzeker een gevolg r(n) is gelen een gebeurtenis scha op waar vergoeding voor waar partijen jegens ten tij verzekeraars respectievelijk sluiten een verzekering verzeker onzeker aanspraak was dat wordt daaruit gemaakt, scha voor gevolg r is was een ontstaan gebeurtenis dan waar wel naar voor partijen normale ten loop tij omstandighen sluiten verzekering nog zou onzeker ontstaan. was dat Scha daaruit welke scha niet voor verzeker aan voornoemd respectievelijk onzekerheidsvereiste r(n) was voldoet ontstaan is niet dan wel gekt. naar Voor normale zover loop geen sprake omstandighen is opzet nog tot zou misleiding ontstaan. Het enige verzekeraars gevolg door verzekeringnemer ontbreken onzekerheid zullen verzekeraars is dat betreffen geen beroep scha doen op niet vernietigbaarheid is gekt; verzekering blijft onverminrd kracht. 1.1 Verzekeringnemer Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten verschuldigd is. Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is 1.2 Verzeker Degene als zodanig op polisblad is vermeld, mits woonachtig in Nerland. 1.2 Verzeker Degenen Inn uit als polisblad zodanig in blijkt polis dat kinren zijn aangeduid. zijn meeverzekerd dan worn daartoe gerekend kinren : - inwonend zijn; Hij - door co-ourschap verzeker risico en/ draagt in verband zij met gezamenlijk stu elrs in verzeker Nerland uitwonend risico dragen, zijn. ier voor door namens hem geteken aanel. Hij verzeker risico draagt zij gezamenlijk verzeker risico dragen ier voor Een voorval door namens een reeks hem geteken met elkaar aanel. verband houn voorvallen ten gevolge waar scha is ontstaan. 1.4 Kinren 1.5 Scha Kinren verzeker, waaronr pleeg - en stiefkinren verzeker en/ zijn/haar Onr levenspartner. scha wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken Onr Levenspartner scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid De personen echtgeno(o)t(e) al dan niet verzeker dood ten gevolge gene hebbend, met wie verzeker met inbegrip duurzaam daaruit samenwoont. voortvloeien scha. 1.6 Familielen in eerste en twee graad Onr - eerste scha graad: aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken levenspartner, anren dan verzekern, (schoon)ours met en inbegrip eigen kinren daaruit alsme voortvloeien pleegscha. en/ stiefkinren verzeker Ook verontreinigd vuil worn en/ zaken levenspartner; en zich daarop daarin bevinn vreem stfen - twee wordt graad: hieronr begrepen. broers, zwagers, (schoon) zusters, grootours en kleinkinren verzeker. 1.6 Joyriding Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr 1.7 bedoeling Reis te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. Reis en verblijf met een uitsluitend recreatief karakter. 52

6 1.8 Deze overeenkomst Bijzonre beantwoordt sporten aan vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover door een r gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker aanspraak Bijzonre wordt gemaakt, wintersporten gevolg is een gebeurtenis waar voor partijen ten tij sluiten Sport verzekering op sneeuw onzeker en ijs zoals was dat skialpinisme, daaruit scha skispringen, voor bobsleeën, r was ontstaan skeleton, dan wedstrijdrolen, wel naar normale loop ijshockey, skivliegen, omstandighen tourskiën, nog skijöring, zou paraskiën, ontstaan. heliskiën, Scha welke onrel niet aan figuurspringen voornoemd onzekerheidsvereiste freestyleskiën, voldoet voorbereiding is niet gekt. tot en Voor elname zover geen aan wintersportwedstrijn sprake is opzet tot (behalve misleiding Gästerennen). door verzekeringnemer zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid verzekeraars Bergsport Sport op wegen en terreinen alleen door ervaren bergsporters onr leiding ervaren bergsporters begaanbaar zijn Luchtsport Elke sport in lucht, zoals parachutespringen, ballonvaren, zweefvliegen, parapente, sport-, Degene ultralight en microlightvliegen. verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is Watersport 1.2 Verzeker Elke sport in op water met een meer dan normaal risico zoals technisch duiken Degenen (onrwatersport als zodanig buiten in recreatieve polis zijn aangeduid. ptelimiet 40 meter waaronr compressie, grot- en wrakduiken), rafting, canyoning, flottage, hydrospeed, skyboot, wildwaterkanoën en wedstrijdzeilen op zee. Hij verzeker risico draagt zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor Overige door namens sporten hem geteken aanel. Elke anre sport met een meer dan normaal risico niet onr winter-, berg-, lucht- en watersport valt zoals vechtsporten, rugby, wielerwedstrijn, paarnwedstrijn. Een voorval een reeks met elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar 1.9 scha Gebeurtenis ontstaan. Een voorval een reeks met elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar 1.5 Scha scha is ontstaan. Onr scha wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken De Alarmcentrale Onr De met scha verzekeraars aan personen samenwerken wordt verstaan hulpverleningsorganisatie. scha door letsel aantasting gezondheid personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien Verzekeringsgebied scha. 2 De verzekering is kracht in op polisblad vermel verzekeringsgebied Onr In Nerland scha aan is zaken verzekering wordt verstaan slechts scha kracht door tijns: beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken - een rechtstreekse anren dan reis verzekern, woonadres met inbegrip verzeker daaruit naar voortvloeien buitenland scha. en Ook rechtstreekse reis vuil worn buitenland zaken naar en woonadres; zich daarop daarin bevinn vreem verontreinigd stfen - een wordt reis met hieronr minimaal begrepen. één overnachting tegen betaling. Desgevraagd nt originele boekings-, reserverings- betalingsbewijs een reisorganisatie, camping, hotel, pension, recreatie - bungalowpark te worn overlegd. 1.6 Joyriding Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling Voor te Rubriek hebben vergend zich dit motorrijtuig vervoer en toe repatriëring te eigenen. is verzekering kracht in Europa met uitzonring Nerland. 62

7 3 Deze overeenkomst Dekkingsperio beantwoordt aan vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover door een r gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker 3.1 aanspraak Begin wordt gemaakt, en ein gevolg kking is een gebeurtenis waar voor partijen ten tij sluiten verzekering onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar normale loop De kking omstandighen gaat in bij vertrek nog af zou ontstaan. woonadres Scha om een welke bij ze niet polis aan verzeker voornoemd reis te onzekerheidsvereiste maken en voldoet eindigt bij is terugkeer niet gekt. op dat Voor adres zover met geen in achtneming sprake is opzet bepaal tot misleiding in art. 4. verzekeraars door verzekeringnemer zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid Inn Rubriek bagage is verzekerd en bagage wordt in verband met een reis vooruit- nagezonn, gt kking voor Rubriek bagage aan op moment dat bagage woonadres verlaat en eindigt kking op moment dat bagage op woonadres terugkeert. De kking is alleen kracht voorzover vervoer bagage niet langer heeft geduurd dan relijkerwijs noodzakelijk was. 4 Maximale duur Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is 4.1 Voor een reis eindigt kking in ier geval nadat geduren een aaneengesloten perio 180 dagen kking heeft bestaan tenzij anrs overeengekomen. 1.2 Verzeker 4.2 Degenen Inn als maximale zodanig reisduur in polis als zijn bedoeld aangeduid. in art. 4.1 wordt overschren ten gevolge een gebeurtenis, ontstaan buiten wil verzeker en hij relijkerwijs niet kon voorkomen, blijft kking bestaan Hij tot eerst verzeker mogelijke risico tijdstip draagt thuiskomst. zij gezamenlijk Verzeker nt verzeker gebeurtenis risico dragen, zo spoedig ier voor mogelijk door namens aan verzekeraars hem geteken te meln. aanel. 5 Omschrijving kking Een De voorval verzekering een geeft reeks kking met voor elkaar rubrieken verband als houn vermeld voorvallen op polisblad ten gevolge tot maximaal waar scha verzeker is ontstaan. bedragen als genoemd in kkingsoverzicht met inachtneming toepassing zijn eigen risico s. 1.5 Scha 6 Onr Algemene scha wordt uitsluitingen verstaan scha en beperkingen aan personen en scha aan zaken Onr Naast scha uitsluitingen aan personen vermeld wordt in verstaan voorwaarn scha door letsel verzeker aantasting rubrieken zijn verzekeraars gezondheid niet personen tot schavergoeding al dan niet dood uitkering ten gevolge gehoun hebbend, inn met gebeurtenis inbegrip daaruit ongeval: voortvloeien scha is veroorzaakt door opzet, grove schuld, grove roekeloosheid met goedvinn verzeker Onr belanghebben; scha aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook verontreinigd is ontstaan door vuil worn onr invloed zaken zijn en verzeker zich daarop alcoholhoun daarin bevinn drank; vreem stfen wordt hieronr begrepen op enigerlei wijze in relatie staat tot gebruik door verzeker verslaving 1.6 Joyriding verzeker aan bedwelmen, verdoven, opwekken soortgelijke midlen tenzij gebruik Onr joyriding overeenkomstig wordt verstaan voorschrift elk werrechtelijk een arts geschiedt gebruik en verzeker een motorrijtuig, zich aan zonr gebruiksaanwijzingen bedoeling te hebben heeft zich gehoun; dit motorrijtuig toe te eigenen. 72

8 6.1.4 Deze overeenkomst is ontstaan beantwoordt bij door aan verzeker vereiste plegen onzekerheid elnemen als bedoeld aan een in misdrijf art. 7:925 poging BW, daartoe inn en voor zover dan wel bij door een elnemen r gelen verzeker scha aan op vechtpartijen vergoeding anrs waar dan jegens bij rechtmatige een verzeker aanspraak zelfverdiging wordt gemaakt, en aan gevolg onlusten, is relletjes, een gebeurtenis sabotage waar terreurdan; voor partijen ten tij sluiten verzekering onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar normale loop is veroorzaakt omstandighen tijns gebruikmaken nog zou ontstaan. verzeker Scha een welke luchtvaartuig niet aan tenzij voornoemd als passagier rechtmatig voldoet is verblijft niet gekt. in een voor Voor passagiersvervoer zover geen sprake ingericht is luchtvaartuig opzet tot misleiding terwijl dit wordt onzekerheidsvereiste verzekeraars gebruikt door verzekeringnemer voor burgerluchtverkeer; zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid is ontstaan tijns elname verzeker aan wedstrijn, snelheidsproeven -ritten met een motorrijtuig en/ motorvaartuig; is veroorzaakt tijns beoefenen respectievelijk elnemen aan bijzonre sporten. Wel verzekerd is alpineskiën, snowboarn op daarvoor geprepareer pistes, sleeën voor kinren tot 14 jaar, langlaufen en schaatsen. Elke sneeuw en ijs afhankelijk sport met een Degene normaal risico; verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is is veroorzaakt door een waagstuk, waarbij leven lichaam roekeloos in gevaar wordt 1.2 Verzeker gebracht, tenzij dit waagstuk werd verricht bij rechtmatige zelfverdiging bij pogingen zichzelf, Degenen anren, ren als zodanig zaken in te polis redn; zijn aangeduid is veroorzaakt door gegenneming, inbeslagneming verbeurdverklaring anrs dan wegens Hij een verkeersongeval; verzeker risico draagt zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel verband houdt, respectievelijk bestaat uit opgeleg boetes; Een verband voorval houdt een met reeks verrichten met elkaar beroepswerkzaamhen; verband houn voorvallen ten gevolge waar scha is ontstaan is veroorzaakt door ontstaan uit molest. Onr molest is/zijn te verstaan: 1.5 Scha - gewapend conflict: elk geval waarin staten anre georganiseer partijen elkaar, althans Onr scha een wordt anr, verstaan gebruikmakend scha aan personen militaire machtsmidlen, en scha aan zaken. bestrijn. Onr gewapend conflict wordt me verstaan gewapend optren een Vresmacht Verenig Onr Naties; scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid - burgeroorlog: personen al dan een niet min dood meer ten georganiseer gevolge hebbend, gewelddadige met inbegrip strijd tussen daaruit inwoners voortvloeiendzelf scha. staat, waarbij een belangrijk el inwoners staat betrokken is; een- - opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen openbaar gezag; Onr - binnenlandse scha aan onlusten: zaken wordt min verstaan meer georganiseer scha door beschadiging, plaatselijke gewelddadige vernietiging en/ hanlingen, verlies op zaken verschillen anren plaatsen dan verzekern, zich voordoend met inbegrip binnen een staat; daaruit voortvloeien scha. Ook verontreinigd - oproer: een min vuil worn meer georganiseer zaken en plaatselijke zich daarop gewelddadige daarin beweging, bevinn gericht vreem tegen stfen openbaar wordt hieronr gezag; begrepen. - muiterij: een min meer georganiseer gewelddadige beweging len enige gewapen macht gericht tegen gezag waaronr zij gesteld zijn. 1.6 Joyriding Onr Deze joyriding nare omschrijving wordt verstaan vormt elk een werrechtelijk onrel gebruik tekst, door een motorrijtuig, Verbond zonr Verzekeraars op te 2 hebben november zich 1981 dit motorrijtuig ter griffie toe te Arrondissementsrechtbank eigenen. te s-gravenhage is ge- bedoeling poneerd onr nummer 136/1981. Bij verschil tussen tekst dit artikel en geponeer tekst zal alleen geponeer tekst kracht zijn; 82

9 Deze overeenkomst is veroorzaakt beantwoordt door, opgetren aan vereiste bij voortgevloeid onzekerheid uit atoomkernreacties, als bedoeld in art. onverschillig 7:925 BW, inn hoe en voor zover reactie is door ontstaan. een r Onr gelen atoomkernreacties scha op is vergoeding te verstaan waar iere kernreactie jegens een waarbij verzeker energie aanspraak vrijkomt wordt gemaakt, zoals kernfusie, gevolg kernsplijting, is een kunstmatige gebeurtenis en natuurlijke waar voor radioactiviteit. partijen ten De tij uitsluiting ter sluiten zake verzekering atoomkernreacties onzeker was geldt dat daaruit niet met scha betrekking voor tot radioactieve r was ontstaan nuclin, dan zich wel naar overeenkomstig hun omstandighen bestemming buiten nog een zou kerninstallatie ontstaan. bevinn Scha en welke gebruikt niet worn aan voornoemd bestemd zijn normale loop onzekerheidsvereiste om gebruikt voldoet te worn is niet voor gekt. industriële, Voor commerciële, zover geen landbouwkundige, sprake is opzet medische, tot misleiding wetenschappelijke, door verzekeringnemer onrwijskundige zullen doeleinn verzekeraars (niet militaire) geen beroep beveiligingsdoeleinn doen op vernietigbaarheid mits een door verzekeraars enige overheid afgegeven vergunning (voorzover vereist) voor vervaardiging, gebruik, opslag en zich ontdoen radioactieve stfen kracht is. Voorzover krachtens wet een r voor gelen scha aansprakelijk is, blijft uitsluiting kracht. Onr wet is te verstaan Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), zijn bijzonre wettelijke regeling aansprakelijkheid op gebied kernenergie. Onr kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in zin bedoel wet. 6.2 Degene Beperking terrorismerisico verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is Voor scha en ongevallen als gevolg terrorisme, kwaadwillige besmetting en/ preventieve maatregelen, en hanlingen gedragingen ter voorbereiding daar, hierna, zowel gezamenlijk als afzonrlijk, te noemen terrorismerisico is schavergoeding/kking beperkt tot 1.2 Verzeker Degenen uitkering als zoals zodanig omschreven in polis in zijn aangeduid. Clausuleblad terrorismekking Nerlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschan N.V. De afwikkeling een schamelding op grond terrorismerisico geschiedt overeenkomstig Protocol afwikkeling claims Hij Nerlandse verzeker Herverzekeringsmaatschappij risico draagt zij gezamenlijk voor Terrorismeschan verzeker risico N.V. dragen, Het Clausuleblad ier voor terrorismekking door namens hem en geteken bijbehorend aanel. Protocol afwikkeling claims, inclusief toelichting zijn geponeerd bij griffie Rechtbank te Amsterdam respectievelijk op 10 januari 2007 onr nummer 3/2007 en op 12 juni 2003 onr nummer 79/2003. Een voorval een reeks met elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar 7 scha Verplichtingen is ontstaan. in geval scha Scha Algemene verplichtingen Onr Zodra scha een verzeker wordt verstaan kennis scha draagt aan personen een gebeurtenis en scha aan voor zaken. verzekeraars een uitkeringsverplichting kan inhoun is hij verplicht: Onr scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid zo personen spoedig als dan relijkerwijs niet dood mogelijk ten gevolge is gebeurtenis hebbend, met aan verzekeraars inbegrip te meln; daaruit voortvloeien scha binnen relijke termijn alle gegevens en beschein te verstrekken; Onr scha aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken sverlangd anren een dan schriftelijke verzekern, en onrteken met inbegrip verklaring daaruit omtrent voortvloeien oorzaak, toedracht scha. Ook en verontreinigd omg vuil scha worn aan verzekeraars zaken en te overleggen; zich daarop daarin bevinn vreem stfen wordt hieronr begrepen zijn volle mewerking te verlenen aan scharegeling en alles na te laten wat belangen 1.6 Joyriding verzekeraars zou kunnen schan; Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling geval te hebben scha zich aan dit bagage motorrijtuig bezit, toe te eigenen. waar en ourdom verzeker zaak (zaken) aan te tonen door midl originele aankoopnota s, garantiebewijzen, bankafschriften, reparatienota s, skundigenverklaringen anre door verzekeraars gevraag bewijsstukken; 92

10 7.1.6 Deze overeenkomst in geval beantwoordt verlies fstal aan vereiste bagage, geld onzekerheid en/ cheques als bedoeld direct aangifte in art. te 7:925 doen BW, bij inn politie en voor zover, zo dat door niet een mogelijk r is, gelen bij anre scha daarvoor op vergoeding aanmerking waar komen jegens instanties een verzeker personen aanspraak zoals wordt luchthavenautoriteiten, gemaakt, gevolg is een conducteur, een gebeurtenis een stationschef, waar voor een scheepskapitein, partijen ten tij een hotelhour, verzekering een campingbeheerr onzeker was dat daaruit een reisleir scha voor en ze r aangifte was ontstaan een origineel dan wel schriftelijk naar sluiten normale loop bewijs aan omstandighen verzekeraars te overleggen. nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gekt. Voor zover geen sprake is opzet tot misleiding 7.2 verzekeraars Overlijn door verzekeringnemer zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid Belanghebben is verplicht zo spoedig als relijkerwijs mogelijk is na kennisname overlijn een verzeker Alarmcentrale verzekeraars hier in kennis te stellen. 7.3 Ziekenhuisopname Verzeker belanghebben is verplicht zo spoedig als relijkerwijs mogelijk is na kennisname ziekenhuisopname een verzeker contact op te nemen met Alarmcentrale verzekeraars. Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is 7.4 Niet-nakoming De verzekering geeft geen kking inn verzeker een meer verplichtingen niet is nagekomen inn en voor zover daardoor belangen verzekeraars zijn geschaad. Elk recht op 1.2 Verzeker Degenen uitkering vervalt als zodanig inn in verzeker polis zijn een aangeduid. meer verplichtingen niet is nagekomen met opzet verzekeraars te mislein, tenzij misleiding verval recht niet rechtvaardigt. 8 Hij Behanling verzeker risico een draagt schageval zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel. 8.1 Vaststelling scha Voor vaststelling scha en omg vergoeding uitkering wordt verwezen Een naar voorval geen een per verzeker reeks rubriek met elkaar is bepaald. verband houn voorvallen ten gevolge waar scha is ontstaan. 8.2 Uitkering door verzekeraars 1.5 Scha Verzekeraars zijn rechtsgeldig gekweten inn krachtens ze verzekering verschuldig als Onr volgt scha is voldaan: wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken Onr kosten scha ter aan zake personen overlijn wordt verstaan gene scha door kosten letsel heeft aantasting gemaakt; gezondheid personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. overige uitkeringen (met uitzonring krachtens Rubriek ongevallen) aan verze keringnemer aan gene betreffen kosten heeft gemaakt, respectievelijk scha Onr heeft scha gelen; aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook verontreinigd uitkeringen vuil op grond worn Rubriek zaken en ongevallen zich overeenkomstig daarop daarin bevinn bepaal in vreem rubriek. stfen wordt hieronr begrepen. 8.3 Valuta 1.6 Joyriding De uitkering wordt in Nerland gedaan in euro s met inachtneming omrekeningskoers Onr geldt joyriding op dag wordt waarop verstaan uitkeringskwitantie elk werrechtelijk wordt opgemaakt. gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. 10 2

11 9 Deze overeenkomst Anre beantwoordt verzekeringen aan vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover door een r gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker 9.1 aanspraak Verzekeringnemer wordt gemaakt, is in gevolg geval is scha een verplicht gebeurtenis op verzoek waar voor verzekeraars partijen ten alle tij overige hem sluiten beken verzekering verzekeringen onzeker op was te dat geven, daaruit waarop scha (een voor el ) r was verzeker ontstaan zaken dan wel onmidllijk naar normale loop voor gebeurtenis omstandighen eveneens nog verzekerd zou waren. ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gekt. Voor zover geen sprake is opzet tot misleiding 9.2 verzekeraars Inn door - verzekeringnemer zo ze zullen niet verzekeraars bestond - aanspraak geen beroep zou kunnen doen op worn vernietigbaarheid gemaakt op vergoeding scha respectievelijk op grond enige anre verzekering respectievelijk op grond enige wet anre voorziening, is ze verzekering eerst in laatste plaats geldig; in zo n geval zal uitsluitend scha voor vergoeding in aanmerking komen welke bedrag te boven gaat waarop verzeker elrs aanspraak zou kunnen doen geln. Deze bepaling is niet toepassing op Rubriek ongevallen. 10 Verjaring Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is 10.1 Een vorring tot doen een uitkering verjaart inn aanmelding niet plaatsvindt binnen drie jaar na moment waarop verzeker kennis kreeg had kunnen krijgen 1.2 Verzeker gebeurtenis voor verzekeraars tot een verplichting tot uitkering kan lein. Degenen als zodanig in polis zijn aangeduid Wanneer vergoeding een scha ( een el er) schriftelijk door verzekeraars wordt afgewezen, verjaart rechtsvorring verzeker op verzekeraars door verloop drie jaar Hij te rekenen verzeker af risico dag volgen draagt op zij datum gezamenlijk afwijzing. verzeker risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel. 11 De premie 11.1 Een Premiebetaling voorval een reeks met elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar scha Verzekeringnemer is ontstaan. nt premie, daaronr begrepen kosten en assurantiebelasting vooruit te betalen op premievervaldatum. 1.5 Scha 11.2 Onr Wanbetaling scha wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken Onr Inn scha verzekeringnemer aan personen wordt aangspremie verstaan scha niet uiterlijk door letsel op aantasting rtigste dag na ontgst gezondheid personen betalingsverzoek al dan niet betaalt dood weigert ten gevolge te betalen, hebbend, wordt met zonr inbegrip dat een nare daaruit ingebrekestelling voortvloeien scha. door verzekeraars is vereist geen kking verleend ten aanzien alle gebeurtenissen nan hebben plaatsgevonn Onr scha aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken Inn verzekeringnemer anren dan verzekern, vervolgpremie met inbegrip weigert te betalen, daaruit wordt voortvloeien geen kking scha. verleend Ook ten verontreinigd aanzien gebeurtenissen vuil worn zaken nan en hebben zich plaatsgevonn. daarop daarin bevinn vreem stfen wordt hieronr begrepen Inn verzekeringnemer vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen kking verleend ten 1.6 Joyriding aanzien gebeurtenissen hebben plaatsgevonn af vijftien dag nadat verzekeraars Onr joyriding verzekeringnemer wordt verstaan na vervaldag elk werrechtelijk schriftelijk hebben gebruik aangemaand een motorrijtuig, en betaling is zonr uitgebleven. bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. 11 2

12 Deze overeenkomst Verzekeringnemer beantwoordt blijft aan gehoun vereiste premie onzekerheid te voldoen. als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover door een r gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker aanspraak De wordt kking gemaakt, wordt weer gevolg kracht is voor een gebeurtenissen waar hebben voor plaatsgevonn partijen ten tij na dag sluiten waarop verzekering geen onzeker verzekeringnemer was dat daaruit verschuldigd scha is, voor voor r geheel was door ontstaan verzekeraars dan wel is naar ontgen. In geval omstandighen overeengekomen nog zou termijnbetalingen ontstaan. Scha geldt dat welke kking niet eerst aan in voornoemd kracht wordt normale loop onzekerheidsvereiste hersteld nadat voldoet alle is onbetaald niet gekt. gebleven Voor termijnen zover geen zijn voldaan. sprake is opzet tot misleiding verzekeraars door verzekeringnemer zullen verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid Onr vervolgpremie wordt me verstaan premie verzekeringnemer bij stilzwijgen verlenging verzekering verschuldigd wordt Onr aangspremie wordt me verstaan premie verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging verzekering verschuldigd wordt Terugbetaling premie Degene Bij tussentijdse verzekering opzegging met verzekeraars verzekering anrs is aangegaan dan wegens en opzet premie verzekeraars en kosten is mislein, wordt lopen premie naar billijkheid verminrd Verzeker Wijziging premie en/ voorwaarn Degenen Verzekeraars als hebben zodanig in recht polis zijn premie aangeduid. en/ voorwaarn bepaal groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort ze verzekering tot groep dan zijn verzekeraars gerechtigd premie en/ voorwaarn ze verzekering overeenkomstig wijziging aan te passen Hij en wel op verzeker een door risico hen te draagt bepalen zij datum. gezamenlijk Verzekeringnemer verzeker wordt risico dragen, wijziging ier in kennis voor gesteld door en namens wordt hem geacht geteken hiermee aanel. te hebben ingestemd tenzij hij binnen 30 dagen na ontgst schriftelijke meling verzekeraars verzekering opzegt. De verzekering eindigt op dag waarop wijziging volgens schriftelijke meling verzekeraars ingaat echter Een niet voorval eerr dan een 30 reeks dagen na met dagtekening elkaar verband bedoel houn meling. voorvallen ten gevolge waar scha is ontstaan. 13 Duur en ein verzekering 1.5 Scha 13.1 Onr De verzekering scha wordt gaat verstaan in op scha op aan polisblad personen vermel en scha ingangsdatum aan zaken. en eindigt op op polisblad vermel contractvervaldatum en wordt daarna inn op polisblad een contractduur scha is aangegeven personen telkens wordt stilzwijgend verstaan voor scha ze door duur letsel verlengd aantasting tenzij opzegging heeft gezondheid plaats Onr gevonn personen overeenkomstig al dan niet dood art ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien scha Verzekeraars zijn bevoegd verzekering per contractvervaldag schriftelijk aan anre partij Onr op te scha zeggen, aan mits zaken daarbij wordt een verstaan opzegtermijn scha door ten beschadiging, minste twee maann vernietiging in en/ acht wordt verlies genomen. Verzekeringnemer anren dan verzekern, is bevoegd met verzekering inbegrip op ier daaruit tijdstip voortvloeien schriftelijk aan scha. anre Ook par- zaken verontreinigd tij op te zeggen, vuil mits worn daarbij een zaken opzegtermijn en zich ten daarop minste een daarin maand bevinn acht wordt genomen. vreem stfen wordt hieronr begrepen De verzekering eindigt voorts: 1.6 Joyriding Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. 12 2

13 Deze overeenkomst door schriftelijke beantwoordt opzegging aan door vereiste verzekeraars: onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover - binnen twee door maann een r na gelen ontkking scha dat op verzekeringnemer vergoeding waar melingsplicht jegens een verzeker bij aangaan gemaakt, verzekering gevolg niet is is nagekomen een gebeurtenis en verzekeringnemer waar voor daarbij partijen heeft ten gehanld tij met aanspraak wordt sluiten verzekering opzet verzekeraars onzeker was te mislein dat daaruit dan scha wel verzekeraars voor r verzekering was ontstaan niet dan zoun wel naar hebben normale loop gesloten inn omstandighen verzekeringnemer nog zou juiste ontstaan. informatie Scha verstrekt. welke In niet ze gevallen aan voornoemd eindigt onzekerheidsvereiste verzekering voldoet op is in niet opzeggingsbrief gekt. Voor zover vermel geen datum; sprake is opzet tot misleiding verzekeraars - binnen door verzekeringnemer een maand nadat zullen een gebeurtenis verzekeraars geen voor beroep verzekeraars doen op tot vernietigbaarheid een uitkeringsverplichting kan lein door verzeker aan verzekeraars is gemeld nadat verzekeraars een uitkering krachtens verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt op in opzeggingsbrief genoem datum maar niet eerr dan twee maann na dagtekening opzeggingsbrief behouns geval dat opzegging verband houdt met opzet een verzeker verzekeraars te mislein; - als verzekeringnemer premie verschuldigd op eerste premievervaldag niet tijdig betaalt weigert te betalen alsme inn verzekeringnemer vervolgpremie niet tijdig betaalt Degene weigert te betalen, verzekering laatste met verzekeraars geval echter uitsluitend is aangegaan inn verzekeraars en premie verzekeringnemer en kosten is vruchteloos tot betaling vervolgpremie hebben aangemaand. De verzekering eindigt op in opzeggingsbrief genoem datum, echter in geval niet-tijdige betaling niet eerr 1.2 Verzeker dan twee maann na datum dagtekening opzeggingsbrief. Degenen als zodanig in polis zijn aangeduid automatisch zodra verzekeringnemer zich in buitenland vestigt; Hij in geval verzeker voorzien risico in art. draagt 12. zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel Het tijdstip waarop verzekering eindigt op opzegdag is uur. 14 Een Adres voorval een reeks met elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar scha Kennisgevingen ontstaan. door verzekeraars aan verzekeringnemer geschien rechtsgeldig aan ns laatst bij verzekeraars beken adres aan adres Aon Nerland, door wiens bemidling ze verzekering loopt. 1.5 Scha Onr scha wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken. 15 Geschillen Onr scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid 15.1 Alle personen geschillen, al dan met niet uitzonring dood ten gevolge geschillen hebbend, als bedoeld met inbegrip art daaruit ze voortvloeiendkomst scha. mochten voortvloeien daarmee verband houn, worn onrworpen aan uitspraak overeen- bevoeg rechter Onr scha aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies 15.2 zaken Op ze anren overeenkomst dan verzekern, is Nerlands met recht inbegrip toepassing. daaruit voortvloeien scha. Ook verontreinigd vuil worn zaken en zich daarop daarin bevinn vreem stfen wordt hieronr begrepen. 1.6 Joyriding Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. 13 2

14 15.3 Deze overeenkomst Eventuele beantwoordt klachten aan verband vereiste houn met onzekerheid verzekeringsovereenkomst als bedoeld art. 7:925 kunnen BW, schriftelijk inn en voor zover worn ingend door een bij r : gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker aanspraak - wordt directie gemaakt, Aon Nerland, gevolg is een gebeurtenis waar voor partijen ten tij sluiten Postbus verzekering 518, 3000 onzeker AM Rotterdam was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar normale loop en/ bij : omstandighen nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste - Klachteninstituut voldoet Financiële is niet gekt. Dienstverlening, Voor zover geen sprake is opzet tot misleiding verzekeraars Postbus door verzekeringnemer 93257, 2509 AN zullen Den Haag. verzekeraars geen beroep doen op vernietigbaarheid 16 Persoonsregistratie De bij aanvraag wijziging een verzekering verstrekte persoonsgegevens worn door verzekeraar en/ Aon Nerland verwerkt ten behoeve aangaan en uitvoeren verzekeringsovereenkomsten en/ financiële nsten en beheren daaruit voortvloeien relaties, met inbegrip voorkoming en bestrijding frau en uitvoeren activiteiten gericht op vergroting klantenbestand. Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is 17 Rubriek bagage en scha aan logiesverblijven Verzeker Begripsomschrijvingen Degenen als zodanig in polis zijn aangeduid Bagage Alle zaken welke verzeker voor eigen gebruik heeft meegenomen, in verband met een reis Hij heeft vooruit- verzeker nagezonn risico draagt dan wel zij tijns gezamenlijk reis heeft verzeker aangekocht. risico Niet als dragen, bagage ier worn voor beschouwd: door namens hem geteken aanel. - vervoermidlen inclusief onrlen daar zoals (motor)voertuigen, caras, vouwwagens, aanhangwagens met uitzonring fietsen, kinrwagens, rolstoelen, dakdragers, dakkfers, voorval sneeuwkettingen, een reeks caraspiegels, met elkaar verband fietsendragers; houn voorvallen ten gevolge waar Een scha - luchtvaartuigen is ontstaan. (waaronr val- en zweefschermen) inclusief accessoires en toebehoren; - vaartuigen inclusief accessoires en toebehoren met uitzonring zeil- en surfplanken, 1.5 Scha kano s en opblaasbare boten; Onr - voorwerpen scha wordt voor verstaan zakelijk scha beroepsmatig aan personen gebruik; en scha aan zaken. - antieke voorwerpen, kunstvoorwerpen voorwerpen met een verzamelwaar; Onr - waarpapieren scha aan personen (anrs dan wordt geld), verstaan creditcards, scha bankpassen; door letsel pinpassen; aantasting gezondheid - ren. personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien scha Reisdocumenten Onr Paspoorten, scha aan reisbiljetten, zaken wordt rijbewijzen, verstaan kentekenbewijzen, scha door beschadiging, campingcarnets, vernietiging visa, en/ intiteitsbewijzen en toeristenkaarten. anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook verlies zaken verontreinigd vuil worn zaken en zich daarop daarin bevinn vreem stfen Dagwaar wordt hieronr begrepen. De nieuwwaar onr aftrek een bedrag wegens waarverminring onr meer door 1.6 Joyriding gebruik, verouring slijtage. Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling Nieuwwaar te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. Het bedrag benodigd voor verkrijgen nieuwe zaken zelf soort en kwaliteit. 14 2

15 Deze overeenkomst Waarvolle beantwoordt zakenaan vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover Sieran door (dit zijn een juwelen, r gelen parels, scha voorwerpen op vergoeding elmetaal waar elgesteente), jegens een verzeker horloges, aanspraak muziekinstrumenten wordt gemaakt, en gevolg bont. is een gebeurtenis waar voor partijen ten tij sluiten verzekering onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar 17.2 normale loop De omg omstandighen kking nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gekt. Voor zover geen sprake is opzet tot misleiding verzekeraars De door verzekeringnemer geeft vergoeding zullen verzekeraars inn verzeker geen beroep tijns een doen reis op door vernietigbaarheid verlies, fstal beschadiging zijn bagage en/ reisdocumenten materiële scha lijdt. Gevolgscha is niet verzekerd % Regeling Inn verzeker in buitenland niet binnen 8 uur na tijdstip aankomst bus, boot, trein vliegtuig over zijn bagage kan beschikken wordt tot ten hoogste 5% voor bagage geln maximum verzeker bedrag vergoed in verband met noodzakelijke Degene aanschaf vergen verzekering kleding met verzekeraars en toiletartikelen. is aangegaan en premie en kosten is 17.3 Bijzonre uitsluitingen 1.2 Verzeker Naast algemene uitsluitingen vermeld in art. 6 is uitgesloten scha: Degenen als zodanig in polis zijn aangeduid als gevolg aard een gebrek verzeker zaken; Hij als gevolg verzeker slijtage risico enige draagt anre zij geleilijk gezamenlijk werken verzeker invloed; risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel veroorzaakt door mot enig anr ongerte; Een ontstaan voorval doordat een verzeker reeks niet met elkaar normale verband voorzichtigheid houn heeft voorvallen betracht ten tegen gevolge fstal, waar verlies scha beschadiging is ontstaan. verzeker zaken; Scha ontstaan door fstal geld en/ cheques, digitale/elektrische apparatuur, telecommunicatieapparatuur Onr scha wordt en waarvolle verstaan scha zaken aan personen onbeheerd en scha worn aan achtergelaten zaken. in een vervoermidl, een kampeerauto, een cara, een vouwwagen, een tent een niet uglijk afgesloten Onr ruimte. scha aan personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien Voor scha. overige zaken in een vervoermidl onbeheerd worn achtergelaten, geldt dat er uitsluitend recht op vergoeding bestaat inn sprake is braak aan dat vervoermidl en verzeker Onr scha bovenn aan zaken kan wordt aantonen verstaan dat alle scha maatregelen door beschadiging, zijn getrfen vernietiging ter voorkoming en/ verlies scha zaken en/ in anren relijkheid dan geen verzekern, veiliger maatregelen met inbegrip getrfen daaruit hadn voortvloeien kunnen worn. scha. Ook verontreinigd vuil worn zaken en zich daarop daarin bevinn vreem 17.4 stfen De omg wordt hieronr begrepen. schavergoeding Joyriding Verzekeraars vergoen per verzeker tot maximaal verzeker bedrag als genoemd in Onr kkingsoverzicht: joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen in geval beschadiging een verzeker zaak, reparatiekosten tot maximaal verschil in waar verzeker zaak voor en na gebeurtenis; 15 2

16 Deze overeenkomst in geval beantwoordt verlies aan waar vereiste verzeker onzekerheid zaak voor als bedoeld gebeurtenis; in art. 7:925 BW, inn en voor zover door een r gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker aanspraak in wordt geval gemaakt, verlies, fstal gevolg is beschadiging een gebeurtenis reisdocumenten, waar voor partijen kosten ten verging. tij sluiten verzekering onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar normale loop Waarvaststelling omstandighen nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste De waar voldoet is verzeker niet gekt. zaak Voor voor zover gebeurtenis geen sprake wordt is als volgt opzet bepaald: tot misleiding verzekeraars - inn door verzekeringnemer zaak niet our zullen is dan verzekeraars een jaar: nieuwwaar; geen beroep doen op vernietigbaarheid - inn zaak een jaar our is: dagwaar Vergoeding in natura Verzekeraars hebben recht scha in natura te vergoen Maximumvergoedingen per reis Degene Voor bagage zal verzekering voor alle verzekern met verzekeraars tezamen is niet aangegaan meer worn vergoed premie dan en kosten maximum is verzeker bedrag als genoemd in kkingsoverzicht Verzeker Voor geld en/ cheques wordt voor alle verzekern tezamen niet meer vergoed dan maximum verzeker als zodanig bedrag in als polis genoemd zijn aangeduid. in kkingsoverzicht. Degenen Inn scha voor alle verzekern tezamen geln maximum verzeker bedrag Hij overschrijdt, verzeker wordt risico scha draagt tot dit zij maximum gezamenlijk vergoed naar verzeker evenredigheid risico dragen, door ier voor betrokken door verzekern namens hem gelen geteken scha. aanel De bepalingen omtrent voor alle verzekern tezamen geln maximum verzeker bedragen Een geven voorval per verzeker een reeks nimmer met aanleiding elkaar tot verband vergoeding houn meer voorvallen dan ten maximum gevolge verzeker waar scha bedrag is ontstaan. per verzeker Scha Scha aan logiesverblijven Onr Verzekerd scha is wordt aansprakelijkheid verstaan scha aan voor personen scha aan en scha aan aan verzeker zaken. in huur in gebruik gegeven logiesverblijf (waaronr niet wordt verstaan een vaar-, voer- luchtvaartuig al dan Onr niet scha voorzien aan personen logiesgelegenheid) wordt verstaan en/ scha daarin door zich letsel bevinn aantasting inventaris, tot gezondheid ten hoogste 10% personen al in dan niet kkingsoverzicht dood ten gevolge genoem hebbend, verzeker met inbegrip bedrag op bagage. daaruit Tevens voortvloeien vergoed scha. kosten gevolg zijn verloren gaan sleutel een tijns reis worn gehuurd kluisje voorzover verzeker daarvoor aansprakelijk is. Voor scha als genoemd in dit Onr artikel scha geldt aan een zaken eigen risico wordt verstaan 45,-. scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook 18 verontreinigd Rubriek extra vuil sportuitrusting worn zaken en zich daarop daarin bevinn vreem stfen Inn wordt Rubriek hieronr extra begrepen. sportuitrusting is verzekerd geln in aanvulling op bepalingen in Rubriek bagage tevens volgen bepalingen. 1.6 Joyriding 18.1 Onr Begripsomschrijving joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen Sportuitrusting Zaken verzeker voor eigen gebruik heeft meegenomen, in verband met een reis heeft voor- 16 2

17 Deze overeenkomst uit- nagezonn beantwoordt dan aan wel tijns vereiste reis heeft onzekerheid aangekocht als voor bedoeld recreatieve in art. 7:925 beoefening BW, inn en voor zover wintersport, door wanlsport, een r fietssport, gelen scha golfsport, op duiksport, vergoeding ruitersport, waar hand- jegens en een kruisboogsport, verzeker aanspraak racket- wordt gemaakt, en balsporten, gevolg in-line-skate is en een skeeleren, gebeurtenis kano- waar en (wind-/kite)surfsport, voor partijen ten vecht tij en verdigingssport. verzekering onzeker was dat daaruit scha voor r was ontstaan dan wel naar sluiten normale loop omstandighen nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd 18.2 onzekerheidsvereiste Omg voldoet is schavergoeding niet gekt. Voor zover geen sprake is opzet tot misleiding verzekeraars Verzekeraars door verzekeringnemer vergoen boven zullen verzekeraars verzeker geen bedrag beroep voor doen Rubriek op vernietigbaarheid bagage tot maximaal 2.500,- per reis per verzekering voor scha door fstal, verlies beschadiging sportuitrusting en toebehoren. 19 Rubriek buitengewone kosten 19.1 De omg kking Degene Telecommunicatiekosten verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is Vergoed worn noodzakelijk gemaakte kosten telecommunicatie inn recht bestaat op uitkering hulpverlening uit ho een verzeker rubriek. Voor zover ze kosten zijn gemaakt 1.2 Verzeker om in contact te tren met Alarmcentrale worn ze boven verzeker bedrag vergoed. Degenen als zodanig in polis zijn aangeduid Hulpverlening In geval ziekte, een ongeval overlijn verzeker tijns een reis wordt door Hij Alarmcentrale verzeker hulp verleend risico draagt in vorm zij gezamenlijk organisatie en verzeker bemidling. risico dragen, ier voor door namens hem geteken aanel Buitengewone kosten Vergoed worn onr art genoem buitengewone kosten, voor zover ze gemaakt Een zijn voorval met toestemming een reeks Alarmcentrale, met elkaar verband mits ze houn aantoonbaar voorvallen noodzakelijk ten gevolge tijns waar duur scha is ontstaan. reis extra gemaakt moesten worn als gevolg een gebeurtenis buiten wil verzeker ontstaan en hij relijkerwijs niet kon voorkomen. 1.5 Scha 19.2 Onr De scha omg wordt verstaan vergoeding scha aan personen en scha aan zaken Onr Kosten scha aan opsporing, personen wordt redding verstaan en berging scha door letsel aantasting gezondheid Vergoed personen worn al dan niet kosten dood ten door gevolge in opdracht hebbend, met een inbegrip bevoeg instantie daaruit onrnomen voortvloeien opsporing. scha Onr Kosten scha in verband aan zaken met wordt overlijn verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken Vergoed anren worn dan in geval verzekern, overlijn met inbegrip verzeker: daaruit voortvloeien scha. Ook verontreinigd vuil worn zaken en zich daarop daarin bevinn vreem stfen buiten wordt Nerland hieronr begrepen. - gemaakte kosten verband houn met vervoer stfelijk overschot naar 1.6 Joyriding Nerland. Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling - tot ten te hoogste hebben zich bedrag dit motorrijtuig dat zou zijn toe vergoed te eigenen. in geval transport stfelijk overschot naar Nerland, kosten begrafenis crematie ter plaatse alsme kosten reis en verblijf in geval overkomst huisgenoten en familielen; 17 2

18 Deze overeenkomst in Nerland beantwoordt aan vereiste onzekerheid als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover - kosten door verband een r houn gelen met scha vervoer op vergoeding stfelijk waar overschot jegens naar een een verzeker plaats in aanspraak wordt Nerland; gemaakt, gevolg is een gebeurtenis waar voor partijen ten tij sluiten - verzekering reiskosten in onzeker Nerland was naar dat daaruit plaats scha overlijn voor en r terug was inclusief ontstaan verblijfskosten dan wel naar normale loop ten hoogste omstandighen twee familielen nog zou overlene ontstaan. in Scha eerste welke twee niet graad; aan voornoemd onzekerheidsvereiste voldoet is niet gekt. Voor zover geen sprake is opzet tot misleiding verzekeraars door extra verzekeringnemer kosten verblijf zullen verzekeraars extra kosten geen beroep terugreis doen op vernietigbaarheid overige verzekern; reis- en verblijfskosten één persoon ter onrsteuning een verzekerd familielid inn in reisgezelschap geen anr familielid aanwezig is. Deze persoon kan geduren reis en verblijf zelf rechten aan ze verzekering ontlenen als verzeker familielid Kosten in verband met ongeval ziekte In geval een aan verzeker overkomen ongeval ziekte worn vergoed: Degene verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is gemaakte kosten medisch noodzakelijk ziekenvervoer verzeker in naar Nerland Voor vervoer per ambulancevliegtuig geldt dat repatriëring redn leven en/ voorkomen verminren te verwachten invaliditeit verzeker moet beogen; 1.2 Verzeker Degenen als zodanig in polis zijn aangeduid extra reis- en verblijfskosten terugreis ze verzeker en, inn noodzakelijk voor bijstand, één reisgenoot; Hij verzeker risico draagt zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor door reiskosten namens hem ziekenhuisbezoek geteken aanel. verzeker overige verzekern; extra kosten terugreis meereizen verzekern inn getrfen verzeker Een voorval bestuurr een was reeks vervoermidl met elkaar verband waarmee houn reis is gemaakt voorvallen en ten in gevolge reisgezelschap waar scha geen is vergen ontstaan. bestuurr aanwezig is; Scha reis- en verblijfskosten een persoon voor noodzakelijke bijstand inn verzeker Onr alleen scha reist wordt verzorger/begeleir verstaan scha aan was personen verzeker en scha kinren aan zaken. benen 16 jaar verzeker lichamelijk geestelijk gehandicapten. Deze persoon kan zelf rechten aan ze Onr verzekering scha aan ontlenen personen als verzeker. wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien Kosten scha. reisonrbreking reisafbreking Vergoed worn extra reis- en verblijfskosten tijns terugreis naar Nerland alsme Onr scha eventuele aan zaken terugreis wordt naar verstaan oorspronkelijke scha door beschadiging, reisbestemming vernietiging binnen en/ geldigheidsduur verlies zaken verzekering, anren dan verzekern, verzeker, met zijn inbegrip verzeker familielen daaruit voortvloeien en een verzeker scha. reisgenoot: Ook verontreinigd - geval vuil overlijn worn naar zaken medisch en inzicht zich bestaand daarop levensgevaar daarin bevinn familielen vreem in stfen eerste wordt hieronr twee graad begrepen. ze verzeker in Nerland; - in verband met een gebeurtenis eigendommen ze verzeker bedrijf waar 1.6 Joyriding hij werkzaam is, treft en zijn aanwezigheid dringend noodzakelijk maakt. Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling te hebben zich dit motorrijtuig toe te eigenen. 18 2

19 Deze overeenkomst Kosten beantwoordt overkomst aan binnen vereiste uit onzekerheid Nerland als bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover Inn verzeker door een in r buiten gelen Nerland scha naar op medisch vergoeding inzicht waar in levensgevaar jegens een verkeert, verzeker worn aanspraak vergoed wordt gemaakt, reiskosten gevolg maximaal is een twee gebeurtenis familielen waar in eerste voor partijen twee ten graad tij naar ze sluiten verzeker verzekering inclusief onzeker verblijf was dat geduren daaruit scha ten hoogste voor zeven r dagen. was ontstaan dan wel naar normale loop omstandighen nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste Kosten gemaakt voldoet is in niet verband gekt. met Voor gedwongen zover geen oponthoud sprake is opzet tot misleiding verzekeraars Vergoed door verzekeringnemer worn extra zullen kosten verzekeraars als gevolg geen lawines, beroep bergstortingen, doen op vernietigbaarheid overstromingen, bosbrann, anr natuurgeweld en werkstaking bij vervoersonrnemingen waardoor oorspron- kelijk voorgenomen datum terugkeer naar woonplaats verzeker wordt overschren Reisgenoot Vergoed worn extra reiskosten verzeker moet maken als gevolge onr artikel , en verzeker gebeurtenis een niet in polis genoem reisgenoot Degene overkomt mits: verzekering met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is - reisgenoot een eigen reisverzekering heeft afgesloten, - gebeurtenis door reisverzekering reisgenoot is gekt, maar ze verzekering 1.2 Verzeker geen kking biedt voor scha verzeker, Degenen - kosten als gegeven zodanig in omstandighen polis zijn aangeduid. relijk en noodzakelijk zijn gemaakt Kosten skipassen en -liftkaarten Hij Inn verzeker: verzeker risico draagt zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor - door aantoont namens dat hij hem tijns geteken reis en aanel. binnen geldigheidsduur verzekering in buitenland door ziekte ongeval op medische indicatie niet meer mag skiën dan wel Een - door voorval een anre een reeks door ze met verzekering elkaar verband gekte houn gebeurtenis voorvallen voortijdig ten naar gevolge Nerland waar nt scha terug is ontstaan. te keren en hij hierdoor geen (verr) gebruik kan maken vooruitbetaal skipassen en liftkaarten, 1.5 Scha worn kosten ze passen en kaarten evenredig aan ongebruikte el vergoed. Onr Vergoeding scha wordt vindt uitsluitend verstaan scha plaats tegen aan personen overlegging en scha originele aan zaken. documenten Onr Bijzonre scha aan uitsluitingen personen wordt verstaan scha door letsel aantasting gezondheid Naast personen algemene al dan niet uitsluitingen dood ten vermeld gevolge in art. hebbend, 6 worn met niet inbegrip vergoed kosten: daaruit voortvloeien scha begrafenis crematie gemaakt in Nerland in land waar verzeker nationaliteit Onr scha bezit; aan zaken wordt verstaan scha door beschadiging, vernietiging en/ verlies zaken anren dan verzekern, met inbegrip daaruit voortvloeien scha. Ook verontreinigd bij aang vuil worn reis relijkerwijs zaken en te verwachten zich daarop waren; daarin bevinn vreem stfen wordt hieronr begrepen verband houn met zwangerschap een verzeker tenzij ze kosten zijn gemaakt binnen eerste zeven maann zwangerschap en niet voorzienbaar waren; 1.6 Joyriding Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling verband te houn hebben zich met dit ziekte, motorrijtuig een aandoening toe te eigenen. een afwijking waarvoor verzeker voor aang reis reeds in buitenland onr behanling was inn verzeker op reis is gegaan (me) met doel hiervoor behanling te onrgaan. 19 2

20 19.4 Deze overeenkomst Bijzonre beantwoordt bepalingen aan vergoeding vereiste buitengewone onzekerheid als kosten bedoeld in art. 7:925 BW, inn en voor zover door een r gelen scha op vergoeding waar jegens een verzeker aanspraak Reiskosten wordt gemaakt, worn vergoed gevolg is op basis een gebeurtenis reizen per waar openbaar voor vervoer. partijen Inn ten met tij een privémotorrijtuig verzekering wordt onzeker gereisd, was worn dat daaruit extra scha reiskosten voor vergoed. r was ontstaan dan wel naar sluiten normale loop omstandighen nog zou ontstaan. Scha welke niet aan voornoemd onzekerheidsvereiste Voor verblijfskosten voldoet is wordt niet gekt. maximaal Voor 100,- zover per geen persoon sprake per is dag vergoed opzet voor tot misleiding ten hoogste 14 verzekeraars dagen. door verzekeringnemer Op kosten levensonrhoud zullen verzekeraars wordt geen wegens beroep besparing doen op 10% vernietigbaarheid in minring gebracht. 20 Rubriek kosten geneeskundige en tandheelkundige behanling Kosten geneeskundige behanling Hieronr worn verstaan: Degene - kosten verzekering eerste hulp; met verzekeraars is aangegaan en premie en kosten is - honoraria artsen; - kosten verpleging en behanling in een algemeen ziekenhuis; 1.2 Verzeker - op voorschrift een arts toegepaste behanlingen en onrzoeken; Degenen - op voorschrift als zodanig in een arts polis aangeschafte zijn aangeduid. genees- en verbandmidlen; - kosten vervoer naar en plaats waar geneeskundige behanling wordt verleend, mits dit vervoer medisch noodzakelijk is; Hij - kosten verzeker eerste risico aanschaf draagt : zij gezamenlijk verzeker risico dragen, ier voor door * door een namens ongeval hem noodzakelijk geteken aanel. aan te schaffen prothesen; * elleboog- en okselkrukken op voorschrift een arts Een Kosten voorval een tandheelkundige reeks met behanling elkaar verband houn voorvallen ten gevolge waar scha Hieronr is ontstaan. worn verstaan: - honoraria (tand)artsen voor tandheelkundige behanling; 1.5 Scha - door op voorschrift een (tand)arts in verband met ze behanling gemaakte röntgenfoto s; Onr scha wordt verstaan scha aan personen en scha aan zaken. - door een (tand)arts voorgeschreven geneesmidlen; Onr - kunstgebitten scha aan en personen kunstmatige wordt gebitselementen. verstaan scha door letsel aantasting gezondheid personen al dan niet dood ten gevolge hebbend, met inbegrip daaruit voortvloeien De scha. omg kking Onr Deze scha rubriek aan kan zaken uitsluitend wordt verzekerd verstaan scha zijn inn door een beschadiging, primaire kking vernietiging voor geneeskundige en/ verlies kosten zaken bij een anren zorgverzekeraar dan verzekern, in Nerland met inbegrip is afgesloten. daaruit Inn voortvloeien geduren scha. looptijd Ook verontreinigd verzekering vuil primaire worn kking zaken komt te en vervallen, zich vervalt daarop per gelijke daarin datum bevinn kking vreem ze stfen rubriek. wordt De hieronr premie wordt begrepen. novereenkomstig aangepast Joyriding Kosten geneeskundige behanling Onr joyriding wordt verstaan elk werrechtelijk gebruik een motorrijtuig, zonr bedoeling Vergoed te worn hebben zich tijns dit motorrijtuig reis medisch toe te noodzakelijk eigenen. geworn en gemaakte kosten geneeskundige behanling uiterlijk tot 365ste dag na waarop behanling begon doch niet langer dan tot tijdstip eerste terugkomst reis in Nerland. 20 2

Motorrijtuigenverzekering

Motorrijtuigenverzekering Inhoudsopgave Blz Algemene Verzekeringsvoorwaarden 2 Begripsomschrijvingen 2 Verzekeringsgebied 2 Omschrijving van de dekking 2 Verplichtingen in geval van schade 7 Verjaring 8 De premie 8 Wijziging van

Nadere informatie

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01

Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inboedelverzekering Polisvoorwaarden PB0110 BI01 Inhoudsopgave 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 2 GRONDSLAG, HERNIEUWDE VASTSTELLING, INDEXERING 4 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 5 4 EIGEN RISICO 9 5 VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

2000.11/09. Algemeen Reglement

2000.11/09. Algemeen Reglement 2000.11/09 Algemeen Reglement ALGEMEEN REGLEMENT ALG-5 In dit Algemeen Reglement zijn afspraken vastgelegd die voor schade- en sommenverzekeringen van Univé gelden. In de speciale reglementen staan de

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0

Voorwaarden. Inboedelverzekering. Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 Voorwaarden Inboedelverzekering Aon TG Inboedel 2014-11 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Art. Blz. 1 Begripsomschrijvingen... 3 2 Grondslag, hernieuwde vaststelling, indexering... 5 3 Omschrijving van de dekking...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. ING Reisverzekering

Polisvoorwaarden. ING Reisverzekering Polisvoorwaarden ING Reisverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag, handelsregister nr. 27023707, is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Neem voor informatie

Nadere informatie

DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Formulier NL-AMEX-KDR-2015a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn

Nadere informatie

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook,

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze kortlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Kortlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden

Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden T +31 (0)182 544 916 F +31 (0)182 544 337 E expatriates@goudse.com inhoud Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Mercedes-Benz Insurance

Mercedes-Benz Insurance Merces-Benz Insurance Algemene Voorwaarn Daimler Auto Algemene voorwaarn Daimler Auto Artikel 1 Algemene voorwaarn ze Artikel voorwaarn 1 Algemene vormen voorwaarn één geheel met gesl in onrliggen Modules

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

simpel de beste outdoorverzekering [ook voor professionals] VOORWAARDEN outdoorpolis.nl Reis adviezen

simpel de beste outdoorverzekering [ook voor professionals] VOORWAARDEN outdoorpolis.nl Reis adviezen outdoorverzekering Reis adviezen [ook voor professionals] VOORWAARDEN outdoorpolis.nl Neem je outdoorpolis servicekaart en de polisvoorwaarden mee op reis. Het is aan te raden altijd een creditcard mee

Nadere informatie

GAAT ER IETS MIS OP REIS?

GAAT ER IETS MIS OP REIS? Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor onze Menzis Doorlopende Vakantie Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen. Artikel 1 Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Algemene Verzekeringsvoorwaarden Rubriek III Rechtsbijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Verzekeringsgebied Artikel 2 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 3 Wat is

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGD

POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGD POLISVOORWAARDEN UNIGARANT REIS- EN ANNULERINGSVERZEKERING KRA UGD Inhoudsopgave Bladzijde Laat je vakantieplezier niet afpikken 1 Schademelding 2 Bereikbaarheid ANWB-ALARMCENTRALE 2 Algemeen Artikel 1.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Mobiliteitsgarantie Uitgebreid

Mobiliteitsgarantie Uitgebreid Mobiliteitsgarantie Uitgebreid Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Polisblad Onder het polisblad wordt verstaan het blad met de gegevens en de nadere bepalingen omtrent de voorwaarden. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche Algemene Voorwaarden Lang op Reis Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage

Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage Polisvoorwaarden Reisbagageverzekering Do juni 2010 Bagage Deze voorwaarden gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, naast de Algemene voorwaarden Do juni 2010 Algemeen. ALGEMEEN Dekkingsoverzicht

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3

Delta Lloyd Schadeverzekering NV INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 3 VOORWAARDEN Geldverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.2.62 B INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING

Nadere informatie

Voorwaarden Witgeld.nl Exclusieve Personenauto. Exclusieve Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden

Voorwaarden Witgeld.nl Exclusieve Personenauto. Exclusieve Personenautoverzekering. Algemene voorwaarden Exclusieve Personenautoverzekering Voorwaarden MRTC11 / IS 042012 De voorwaarden MRTC11 bestaan uit meerdere onderdelen. Op het polisblad staat vermeld welke verzekeringen voor u van toepassing zijn. Algemene

Nadere informatie

Algemene Verzekeringsvoorwaarden

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene Verzekeringsvoorwaarden M-ALG-10-04 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene die als zodanig is omschreven in de bijzondere voorwaarden van deze verzekering. 1.2 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Pleziervaartuigenverzekering (593-14)

Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Voorwaarden Vaar Riant Pleziervaartuigenverzekering (593-14) Inhoudsopgave ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Algemene bepalingen Artikel 3 Onzeker voorval Artikel 4 Aanvang,

Nadere informatie

kröller realisten in verzekeren Voorwaarden Motorrijtuigverzekering MPK 09 Motorrijtuigverzekering MPK09 Voorwaarden groeien oogsten genieten

kröller realisten in verzekeren Voorwaarden Motorrijtuigverzekering MPK 09 Motorrijtuigverzekering MPK09 Voorwaarden groeien oogsten genieten p.tekst.qxd 18-05-2006 11:32 Pagina 1 Motorrijtuigverzekering MPK09 Voorwaarden kröller realisten in verzekeren groeien oogsten genieten Voorwaarden Motorrijtuigverzekering MPK 09 04 529 08-07 Polismantel

Nadere informatie

Aon Automotive Polis. Voorwaarden VM120-01/1

Aon Automotive Polis. Voorwaarden VM120-01/1 Aon Automotive Polis Voorwaarden VM120-01/1 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen... 1 1.1 Aon... 1 1.2 Gebeurtenis... 1 1.3 Motorrijtuig... 1 1.4 Verzekeraars... 1 1.5 Verzekerden...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Exclusive autoverzekering

Algemene Voorwaarden Exclusive autoverzekering Exclusive pesonenautoverzekering MRTC11/ VUZ-07-2011 De voorwaarden Exclusive personenauto bestaan uit de onderdelen hulpverlening en de verzekeringsvoorwaarden motorrijtuig, schade inzittenden, rechtsbijstand

Nadere informatie

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB

Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Voorwaarden Motorverzekering MTR UGB Belangrijk! Raadpleeg bij schade uw groene kaart. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Grondslag 2 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie